Tagovi

Apatrid

APATRID

Obljetnica je Oluje, završetka petogodišnjeg domovinskog rata.
Imamo Hrvatsku, slušali smo ?esto puta ponavljane Tu?manove rije?i, a zna?ilo je to imamo svoju državu. Jednom nakon 1000 godina.
Što je država, bila ona monarhija, republika, diktatura, oligarhija, ili kako ve? se organizirala.
Zajednica, ve?a od ?opora ili horde (iz koje se razvila) ima za cilj osigurati vlastitu opstojnost, tj. otkloniti opasnosti koje dolaze od drugih sli?nih zajednica, osigurati teritorij, sigurnost i mogu?nost suživota vlastitih ?lanova, održanje standarda, osiguranje razvoja.
Da bi neka država uop?e mogla postojati potrebna je kriti?na masa ljudi koji su spremni udružiti se, sukladno svojim potrebama obrane od tre?ih, svom kulturnom naslje?u, geopoliti?kom položaju, genetskoj odnosno rodbinskoj povezanosti i ostalim faktorima, a koji žele živjeti u zajednici.
Potreban je teritorij da država ne bi bila imaginarna, potrebna je unutrašnja organizacija i pozicioniranje prema van (zauzimanje nekog položaja u svijetu i njegovim organizacijama). Ipak osnovna je funkcija države štititi interese vlastitih stanovnika.
Instrumenti države da to ?ini su:
vojska(za obranu od izvana)
policija (za održanje reda unutra)
zakonodavna i izvršna tijela koja donose zakone i osiguravaju njihovu provedbu
financije
državna uprava i službe od op?eg interesa (sudstvo, zdravstvo, školstvo, mirovinski sustav)
Infrastruktura (komunalna, prometna, informacijska itd)

U Hrvatskoj kao državi manjiskih prava, ve?inski narod uskra?en je ve? po pravu glasa za 50%, pa tako i u Saboru ve?inu ?ine manjine i dijaspora naro?ito hercegova?ka koja se velikodušno ponudila da se brine za interese sitnozubanskih uro?enika. Još uvijek nije jasno imaju li svi ti narodi želju da žive zajedno u istoj državi (naro?ito s obzirom na posljednji rat). Isti koji su izrazili jaku želju da ne žive u državi ovog imena skupa s istoimenim narodom, uvelike se vra?aju, traže svoje. Pri tome ne pokazuju znakove poštovanja simbola ni zakona mati?ne države od koje traže povrat stanarskih prava, obnovu ku?a, radna mjesta, penzije, zastupljenost u državnim službama i sl. Toliko što se ti?e želje za zajedni?kim životom.
Teritorij je ?uvena kifla koja se kroz stolje?a od turskih okupacija nije uspjela oporaviti i zadobiti oblik zaokružene cjeline usprkos tome što u Bosni koja je rupa u trbuhu Hrvatske živi autohtono hrvatsko stanovništvo koje ne da se nije željelo, ali eto okolnosti nikad nisu dopustile da se priklju?i mati?noj državi.
Geopoliti?ki položaj je zanimljiv rubni položaj prema EU koji daje mogu?nost kreacije vlastitih zakona i propisa i kontrole robe koja ovim prometnim pravcima kola izme?u ?lanica EU i ostalog svijeta. Tu je more, jaki prometni putevi za Srednju Europu i sjecište s onima koji vode na istok. Ništa od svega nije iskorišteno, tek autoput prema Dalmaciji, dok svi ostali pravci pa ni željezni?ki putevi nisu obnovljeni. Naša politika ima lice okrenuto prema zapadu, ali je stražnjica vu?e na Balkan i nesrazmjer želja i mogu?nosti ?esto zna biti komi?an.
Unutrašnje ure?enje: državna uprava je nešto što raste i buja kao tumorsko tkivo a po neu?inkovitosti i korumpiranosti jedva da joj se može na?i takmaca u svijetu. Ali to nikog ne brine, pa ?ak i naš ministar znanosti želi bolonjce prvostupanjce zaposliti nigdje drugdje nego u državnoj upravi.
Pozicioniranje prema van:od kad nas je Tu?man progurao u UN, a Sanader pred vrata EU i NATO, ne vidim gdje smo drugdje stigli.
Privreda: mic po mic pa više ništa nije naše. Proizvodni pogoni stavili su klju? u bravu, a majstori na burzu i u penziju. Novih pogona nema. Što su stranci preuzeli to je ili propalo ili moš raditi zabadava(volonterski).
Vojska – od nekad mo?ne i bogate armije i pripadaju?e joj industrije, iza koje je ostalo dosta nekretnina, vojska je prošla metamorfozu od vojske za radni tjedan (vikendom marš ku?i na pranje i logistiku, ne da budeš kao vojnik na teret domovini) do civildiensta i na kraju ništa nego par profesionalaca. Pri tom uništena je pokradena sva vojna imovina, kraj ovolike granice ostali smo bez aviona, brodovlja, tenkova i sad ?ekamo da nas netko drugi brani.
Sigurnost (policija) danas nije u stanju osigurati nikakav red pa smo postali divlji zapad gdje iz saloona no?u odjekuju pucnji i padaju mrtvi. Kra?e i provale su pojave na koje se nitko više ni ne osvr?e. Djeca u školu potajice nose hladno oružje da se obrane od nasilnih kolega. Policiji i nastavnom osoblju vezane su ruke da postupaju po zakonu jer svako malo neki povlašteni se izvu?e iz šaka policije potežu?i svoju vezu a sirotom policajcu koji je napisao prijavu prijete otkazom. Stoga je došlo do apsurdne situacije u kojoj policija da bi zaštitila sebe više ne daje na uvid vlastite zapisnike ni onom tko je što prijavio pa tako nastaje idealna situacija za lov u mutnom.
Sudstvo- ne želim trošiti rije?i
Zdravstvo, školstvo, mirovinski sustav: po koli?ini mitologije koju morate uložiti da bi ostvarili bilo koje svoje pravo koje vam pripada, prosudite i sami u kojem pravcu se razvijamo.
Financije – ni jedna banka više nije u našem vlasništvu, predane su u ruke stranim vlasnicima da bi oni upravljali našim potrebama i razvojem. Usput, velik omjer u kamatama koje banke daju na štednju i držanje novaca na ra?unima (vrlo malo) i kamata koje uzimaju za kredite, prekora?enje ra?una i sl. omogu?uje im jako i neskriveno boga?enje. Te banke postaju stvarni gospodari naših sudbina. Toliko su ljubazni da nam svima nude osobnog bankara koji bi trebao paziti da naša imovina ne ode krivim putem nego završi ravno u njihovim rukama. Bilo što trebamo, ravno k njima i na koljena pa moli i prosi da ti odobre. Usput, za odobreni kredit od 100 za auto stan ili neku firmicu, trebaš vratiti najmanje 200 ili više, ovisno o dužini dogovorenog roka. Mi smo njihove zlatne koke koje njima zarade njihove pla?ice, osiguranja, premijice, privatno zdravstveno, stimulacije, nagradice, povlaštene dionice, fondove i td. Kad se pristojno daju izmoliti da ti odobre kredit, otad po?inje jurnjava i stresni život nalik na narkomanski – da priskrbiš pod svaku cijenu lovu da otplatiš ratu kredita, jer ako ne uspiješ, ode sve na bubanj. Misliš danju, misliš no?u, lovu, lovu, lovu ho?u, ne za sebe ni za svoje, ve? za banku – dobrotvore moje. Zato je kraj Radovana Karadži?a neprimjetno prošla vijest da je 37% penzija pod ovhom (penzi?i ne stignu više tak brzo tr?ati).
Što se ti?e infrastrukture, recimo prometne tu bi se pozvala na Franju Tahija. Još u vrlomladim danima kad se u?io feudalizam, glavni doga?aj bila je buna seljaka protiv Tahija i onda se reklo da je seljak bio prisiljen pla?ati tolike da?e i poreze da to više nije mogao podnijeti. Caru carevo, bogu božje, pa su tu bile razne cestarine, mostarine i kud god je maknuo ?ekali su ga da plati. Onda još nije bilo autoceste Zageb-Karlovac, ali je uskoro i ona došla, pa je trebalo malo platiti da bi se autocesta odplatila, pa ?e onda biti besplatna. Godine su prolazile, nove ceste su se izgra?ivale i pla?ale, ali se ja ne sje?am da je ikoja otpla?ena i da su ku?ice ukinute. Pa su se izgradili i novi mostovi (koji se pla?aju). I aerodromi koji nisu besplatni. Za sada je još sigurno da se besplatno može duž morske obale pješice (pomorsko dobro), ali nije sigurno dokle. Bez pla?anja i slobodno.
Hvala kolegi koji me nau?io što je to apatrid – osoba bez domovine. Kako nisam to znala, mislila sam da sam nitko i ništa jer ne pripadam nikamo osim u amorfnu masu ve?inskog sitnozubanskog naroda koji nije siguran ni odakle je došao niti ?ak bi li ovdje ostao ili se uljudno maknuo da oslobodi mjesta nekim nacionalnim manjinama. Da sjednu, odmore se, zavrijedili su. Sad ponosno znam što sam: nisam nitko i ništa nego osoba bez domovine, apatrid. Moja domovina Hrvatska je izronila 91. kao Afrodita, iz morske pjene u svom sjaju. Do danas je nekud nestala, ostalo je samo nešto pjene. Ja se osje?am poput panonskog mornara koji je spreman zaploviti svojim morem, jedina je nesre?a što se to more nekako isušilo. Ili rije?nikom koji blogeri razumiju: to je kao kad downloadaš neki folder (direktorij) koji si nazvao Hrvatska. On ima fajlove (datoteke) vojska, policija, uprava, financije, infrastruktura, mediji, sudstvo, školstvo, zdravstvo itd. I nakon 18 godina ustanoviš da su ti sve fajlove pokrali, pokvarili, inficirali virusima i da ti to što je ostalo ništa ne radi. Jedino kaj još imaš je prazni folder imenom Hrvatska i u njemu ni?eg nema. (vojska – u banani, policija – u ananasu, uprava - u avokadu, financije - u papayi i td i demokracija u smokvi (friškoj).
Usputna digresija: onim našim polliti?arima koji bi osnovali razne stranke, ovo bi moglo poslužiti kao podsjetnik za pravljenje programa. Pitanja npr kako mislite obnoviti vojsku, odakle ?ete namaknuti sredstva. Kako mislite reformirati policiju, što ?ete poduzeti da vratite pravdu u sudske procese, kako mislite smanjiti državnu upravu ili kako mislite prehraniti 1.000.000 gladnih i golih umirovljenika.
Treba i ?estitka za ovaj praznik, mislim godišnjicu Oluje. Došla je ravno iz usta povlaštene nam najja?e nacionalne manjine. Manjina osniva banku, treba joj naravno. Vjerojatno za kupnju nekretnina, sad je ?as jer im cjene radi konkurencije i žurbe da se namire bankovne obaveze budu išle dolje, jadni penzi?i moraju to brže bolje riješiti. Da ne bi bilo zabune, kojim novcem ?e manjina osnovati svoju banku, odmah su najavili: tražit ?e povrat imovine. Ja naivac, odmah pomislim koji povrat, jel onih maraka, zlatnine, automobila, traktora i druge pokretne imovine koju su poplja?kali u posljednjem ratu. Da nije povrat novaca za prugu Beograd-Bar ili onih silnih para koje smo upla?ivali tobože za razvoj Kosova. Da nije povrat imovine protjeranih folksdoj?era i fašistoidnih Hrvata – neprijatelja naroda, ili Židova. Ili onih nekretnina, koje su uzeli raznim eksproprijacijama, komasacijama i sl. Ali neki unutrašnji glas mi re?e da je to nemogu?e. I stvarno, kaže da je nekadašnja Srpska banka ugašena 41. a imovina prenesena u Poštansku štedionicu, tj. današnju Poštansku banku.Koja je još jedina nositelj nešto malo kapitala u hrvatskom vlasništvu. Tu ?e tražiti povrat imovine.
....koji sam u?inio mišlju, djelom rje?ju ili propustom.PROPUSTOM. Ja sam ostala bez teksta. Draga manjinska bra?o, sad ste vi na potezu. Još nikad nisam ?ula da se i jedan ogradio od ovakvih izjava. Jel vas strah ili se slažete s takvom politikom. Jeste li bolji i za jotu od nas anacionalnih sitnozubana ve?inskog tipa.
Nemam rije?i, jedino što mi pada na pamet je Shame, shame, shame, shame on you, iliti za one koji govore samo doma?im:
Sram vas bilo.

Komentari

rekla sam da ne ocjenjujem

rekla sam da ne ocjenjujem nikad, itd. sad sam napravila iznimku jer mislm da je ovaj post, zaslužuje dužnu pažnju...osobito njegov naslov APATRID - to me je zapraff potaklo da si zamaštam Croatiju za recimo desetak samo godinica...i nekak, hm, ne sviđa mi se slika...mislim si, da ja brže bolje otvorim svoju privatnu firmu pa u se i u svoje kljuse ili da se brže-bolje ubacim u HDZ ili SDP ili IDS, .tak si barem ziher da ćeš imat decent pension, da neće biti šifra kontejneri, ovo, ono..

glede ocjena, pojma nemam jesam li ja to dobro napravite, te neke strelice gore, pa neke zvijezde na sve strane...valjda je to to...howg.

CC

Tko je glasao

...koji sam učinio mišlju,

...koji sam učinio mišlju, djelom rječju ili propustom.PROPUSTOM. Ja sam ostala bez teksta....? Daj mi to podebljaj, tko je to rekao i u kojem kontekstu (slutim da je to naš legendarni Pupi (Milorad Pupavac), "akvizicija iz nužde" našeg Sankija..rekao nešto u svezi Oluje, koju on, naravno, ne slavi...a i zašto bi: zašto da se zamjeri Srbima doma, pa da više ne može u miru prošetat Kalemegdanom? A tu mi ionako nitko ništa ne može, jer ako netko digne glavu i pripupita ga za junačko zdravlje, on će odmah okrenut broj u Bruxellesu i reć', evo Hrvati se opet dižu, mi smo ugroženi, itd.itd. I tako to ide, i ići će..prvo srpska banka, pa srpsko vijeće (nije li nedavno već bilo to nešto, tu u Zg.?), pa srpskim ovim i onim...slutim da ćemo se vratiti na početak (nadam se ne i nastavak priče)...pa će Srbi opet biti MFN (most favored nation)...žure se iskoristiti situaciju dok je Hrvatska u neku ruku talac EU, pa da zauzmu čim bolje pozicije. A kad ja onda pastam kolumnu iz VL pod naslovom, pa makar možda i pretjeranim (Velikosrpstvo buja, a mi ništa....) od Tihomira Dujmovića...onda se tu neki čude i napadaju me da kurim ekipu bez veze :)) Gledajte, osobno se osjećam poniženom zato što jedan Pupi (a naravno, i Stanimirović, Leskovac..da ne nabrajam..)živi i hrani se na NAŠ račun. Doslovce. Da, mi ga hranimo, mi mu kupujemo odijela, cipele, mudante...i to smeće nije u stanju barem biti neutralan, šutjeti (u svezi Oluje)...Upravo zbog takvih likova čovjek riskira da postane šovinista, iako nije tako odgajan, itd.itd. I to je onak', dosta gadan feeling..

CC

Tko je glasao

Samo bih još ovo dodala

Samo bih još ovo dodala glede ove tvoje rečenice:"....A naše kulturno nasljeđe je upravo zato i bogato što je protkano poput tkanice nitima raznih boja i nijansi tj nitima kulture naših nacionalnih manjina...." Bogami, sve sam više sigurna kako bismo kao zemlja bili puuuunooo bogatiji (sada i onda) da smo malo manje protkani:))

CC

Tko je glasao

Zbilja mislim da je naše

Zbilja mislim da je naše bogatstvo u broju i zastupljenosti nacionalnih manjina. Kako kulturno tako i genetsko. Ne treba zaboraviti da pojam Hrvat ne postoji genetski (ali isto tako i pojam Srbin i drugi, dobro promiješani u ovoj našoj maloj državici). Ja bih poantu stavila na državljanstvo, a ono podrazumijeva kompletno kulturno nasljeđe. Ako je netko državljanin Hrvatske, znači da prihvaća i cijeni kulturu, povijest i ostale vrijednosti ove države, a to znači i njenog matičnog naroda. Ako to ne želi tako prihvatiti, može se ispisati iz državljanstva.
Hvala ti što si shvatila point ovog mog črčkanja, ali kao što vidiš, ja sam postavila pitanje ima li Srbina koji se distanciraju od ovakve politika Pupovca i kompanije, od sto glasa, glasa čuti nije. Nema takvih koji bi rekli, ovo nije u redu u odnosu na ljude s kojima živimo. To me žalosti jer ja Srbe vrlo cijenim. Ajmo reć ili ne čitaju ovaj moj post ili ne kuže što ih se pita.

Tko je glasao

ovak' ću ja tebi reć' dear

ovak' ću ja tebi reć' dear moja lipa za kunu (btw. bolje bi bilo kuna za lipu): sigurno je da ima Srba koji se ne slažu s politikom njihove matične države (uostalom i za rata neki su javno iskazivali svoje protivljenje, a mnogo ih je koji nisu javne osobe pa ne možemo znati kolika je to masa, itd.) niti s politikom parazita Pupija. Međutim, tu se radi o nečem drugom: radi se o tome da su karakter, neke temeljne osobine, ovo, ono Srba - drugačiji od Hrvata, ali i Nijemaca, Francuza, da odmah to rasčistimo (dakle, ne uspoređujem SAMO s Hrvatima). Sad će me opet neki popljuvati, ali bože moj....može li mi itko argumentirano dokazati da ne postoji povijesno nasljeđe kao takvo? Uza svu opasnost koju generaliziranje nosi, ne govori li se za npr: Nijemce da su općenito, kao narod, pedantni, radišni, itd. Generacije logično pokupe neke karakteristike, neke temeljne vrijednosti, itd. svojeg naroda, što kroz odgoj kod kuće što kasnije u obrazovnom sustavu, itd. Što su Srbi, kao nacija, pokupili iz svoje povijesti, davne ali i ove recentne (konkretnije: što klinci u Srbiji uče o ovom zadnjem ratu?) Kakve su im vrijednosti usadili njihovi preci? Trebam li ja sad dalje to elaborirat ili su neke stvari jasne?

Spomenut ću sad jedan svježi detaljčić koji ima veze s ovim gore: Hrvat nepoželjan na Akademiji u Bgd. (paz'te sad radi se dakle o faksu i o metropoli, ne o tamo nekakvom zabitom selu u Šumadiji ). Zato jer je Hrvat. Okrenite situaciju obrnuto i što mislite što bi bilo.

CC

Tko je glasao

još da dodam, da ne bi bilo

još da dodam, da ne bi bilo nismo znali: nisam šovinista, odnosno, ja sam tzv. selektivni šovinista. Naravno, da me iritira što Pupavac i njegova bulumenta živi od moje i vaše lovice, naravno da me iritira bilo kakvo podilaženje njima, ili Beogradu u širem smislu..S druge strane, više manje mi je jasno da je politika takva...jednostavno moraš progutati neke stvari, itd.itd. Radi se samo o tome da bi se to "gutanje" prema susjedima koji nisu baš najbolji susjedi na svijetu, zbilja trebalo svesti na minimalu. Nemojmo zaboraviti koliko je ono godina trebalo Francuzima i Nijemcima da se počnu barem tolerirat...A taj isti Zapad, taj proces pomirenja, što je zbilja mučan i dugotrajan PROCES, ovdje na Balkanu prisilno hoće ubrzati . Ali ne zato što oni misle da je fakat glupo ulupati 40 godina (što se slažem) kad se može brže i bolje (i to se slažem) nego samo zato da nas skinu s kičme, da ne bude opet nekih sranja. TO je jedini razlog. OK. danas su druga vremena, globalizacija, ovo, ono, tržište diktira sve, ne zanima ga pojam nacije, povijesnog nasljeđa,itd. Pa opet, Nijemci su, sve do nedavno, a i još uvijek, imali taj prokleti osjećaj krivnje zbog Hitlera i fašizma, itd. A Srbi??

CC

Tko je glasao

Ma ja sam nepopravljivi

Ma ja sam nepopravljivi naivac i optimist i smatram da je najbolja borba protiv bilo kakve diskriminacije polazište daj svakom pravo na život i sreću. Kinezu. Romu. Srbinu. Budi čovjek sa svima pa će te svi cijeniti. I već nekoliko mjeseci pljuje se po svim potezima svih stranaka na vlasti i u opoziciji. Neka, mislim ja, zaslužili su, koliko se brinu o nama, takav im rejting. Ali kad spomeneš Pupovca i kompaniju, muk. Oni su valjda izuzetak, bezgrešni, ne moš im nać mrlje. Ne može vrana vrani....Ali sad se postavlja pitanje s kim ću ja graditi suživot? S kojim to ljudima?
I onda se za zamisliti. Jel se to opet stvara uvertira u novi rat, ovaj puta građanski, bratoubilački? Pa se opet otvara pitanje, ako do toga dođe, nije li dio krivice na onima koji uporno šute i ne distanciraju se od politike njihovih voždova: pa se otvara pitanje ne hoćemo li mi s njima živit, mislim da je njima i bolje nego im je prije bilo oni su ko japanska princeza Nikotako, nego žele li oni s nama živit?

Tko je glasao

gle, najbolja borba protiv

gle, najbolja borba protiv diskriminacije, itd. doista JEST to što kažeš..daj, svakom pravo, itd.itd. ali što kad ti daš to pravo tim "drugima", bili oni Kinezi, Srbi, whatever....ali ne daješ to isto pravo "svojima", ili ga daješ u manjem opsegu, ili ga daješ prvo ovom "drugom" (da se ne bi uzruja' što eventualno mora čekat') pa onda svojem "domaćem" (sveudilj kontajuć', ma strpit će se zato jer ja tako navikao kroz povijest...namjerno nisam napisala "trpit će jer je tako navikao kroz povijest, tako su ga doma učili, itd.itd.).

Primjer koji si navela iz BH konkretno, gdje će Hrvati uskoro postati nacionalna manjina (ako već nisu) ima neke - možda daleke i blage, ali ima - veze i s Hrvatima u Hrvatskoj. Mislim da se slično - ne promijene li se neke stvari, i.e. ako se to "gutanje sranja od susjeda" ne svede na onu neku minimalu za civiliziran suživot, itd. - može desiti i ovdje, u CRO. Kažem, slično, ne isto, i.e. doći ćemo na poziciju s početka rata, i.e. situaciju kakva je bila u Ex Yu gdje su Srbi bili dominantni (u policiji, državnim službama...da ne nabrajam). Ajmo jedan prizemni ali zgodan ogledni example: za čije fuckin' pivo Rade Šerbeđija &famiglia stoluje na Brijunima kao da su njegovo leno?? Pa zar je doista on tako vrstan glumac, zar nijedan hrvatski tim se ne bi našao da tamo održava predstave, itd. ili još bolje ne bi li bilo oportunije (pa i u novčanom smislu) dati Brijune na koncesiju kakvoj dobroj stranoj trupi, kazalištu, experimentalnom, whatever...Ne, nego mi još DAJEMO lovicu tom liku (molim lijepo tko je MENE pitao želim li i ja participirati u financiranju lagodnog života Radeta, Lenke i njihove dječurlije?? Je li Ljuština pitao nas, Zagrepčane, želimo li mi uopće taj fuckin' teatar Ulikses ili kak se već zove. To je samo jedan sitan primjer..a in the same time, a propos kulture i šire, tamo neki Hrvat ne može na Akademiju u Bg zato jer je Hrvat. Fuck, fuck and fuck...To je sve što mogu reći. I da, ajde recimo nek se Hrvatići u Srbiji odluče otvoriti Hrvatsku banku...mislite da bi uopće dobili dozvolu?? Iskreno, sumnjam.

CC

Tko je glasao

Izgleda da smo nas dvije

Izgleda da smo nas dvije jedine koje smo zagrizle u ovu temu. Preopasno je zamjeriti se nekom tko te pozna. Mene ionako nitko ne pozna, ja sam pravi primjer sitnozubana, pa mogu reći što mislim. Potpisujem sve što si napisala, mislim isto što i ti. Uostalom tko je Duško Ljuština, pitam zaista jer neznam, po čemu je taj tip zaradio mjesto u kojem dijeli novce po kulturi? Još jednom podvlačim da cijenim Srbe, jer kao što ti kažeš imaju oni svojih nasljednih karakternih osobina, ali ne samo negativnih, nego i pozitivnih. Znaju biti itekako dobri prijatelji, požrtvovni, otvoreni, britki u mišljenju i diskusijama. Stoga mi je zaista žao što ponovno plešu u istom kolu u koje su se dali napecati sa Slobodanom Miloševićem, a to je CCCC. Pri tome ni do dan danas nemaju osjećaj krivnje prema nama, kao da smo mi stoka, pa nema veze što su nam učinili. Sjede ponovno na svim pozicijama, još i čvršće i to ljudi koji se ničim nisu distancirali od proteklog rata, a kako izgleda po njihovom ponašanju, ponovno bi mogli učiniti isto. Nikad i nikome nanošenje zla drugima nije donijelo nikakvo dobro. Ja isto vjerujem da među Srbima ima vrlo dobrih i časnih ljudi, jer da nije tako ne bismo mi dobili ovaj protekli rat. Ovo što se odigrava ne vodi na dobro. Mogu samo konstatirati slijedeće: Na prošlogodišnjem Tompsonovom koncertu u Čavoglavama bilo je 40000, na ovogodišnjem 100000 ljudi. Ajde se domisli zašto.
Još jedno: ako dođe do građanskog rata u Hrvatskoj, ajmo dobro razmislit, tko će tu profitirat.
Bojim se da to neće biti ni Hrvati ni Srbi.
Kad gledam gospodina Pupovca na TV uvijek me stegne u grlu. Čovjek tako lijepo govori hrvatski jezik, a ono što mu kroz usta izlazi, čak i dijete kaže, što ovi ljudi nemaju srama. I za razliku od drugih Ramboa, na njemu se vidi i to da su ga izgurali nek rekne, ali da ga je i sram i strah. Dokle će to tako

Tko je glasao

Uostalom tko je Duško

Uostalom tko je Duško Ljuština, pitam zaista jer neznam, po čemu je taj tip zaradio mjesto u kojem dijeli novce po kulturi?
Duško Ljuština je dugo na sceni - kultura i politika, pa je kao i za sve drugo jedino primjereno minimalno poznavanje.

Ad nacionalnog mu se gotovo sigurno globalno nema šta zamjeriti, puno više obrnuto, pogotovo za vremena 1971.-1990.g., kada su njegovi Ličani Srbi bili in a Hrvati nekako nisu. Npr. vjerojatno je zaslužan što niz nas Hrvata i drugih nije bilo hapšeno i jače šikanirano i u vezi toga je sigurno imao hrvanja i rizika. Malo je onih na istaknutim pozicijama za koje se tako može reći, kao i za "istaknute" Hrvate devedesetih ad Srba.

A ad njegovih uticaja na novce i ostalo u kulturi je neka druga priča, pri čemu su Biškupić, on i još neki "glavni" jako dugo. Ali, ako ćemo gdlati s pozitivne strane, u toj velikoj industriji novaca i svega i svačega u kultura-politka se dugo posluje još tvrđe nego u drugim područjima, 99 % je onih koji su u stalnom borbenom rasporedu i koje jedino zanima novac za njih i njihova pozicija i slika a sve drugo je jako iritantno. Ljuština je dugo jaki igrač uz ostalo jer u toliko vremena i gužve konstatno nekog minimalnog pojma ima (npr. do 5 %) da je i tu potrebno minimalno i nešto drugo, npr. za pozornice nešto konstrukcije i bar malo novca za one koji će to složiti. Ili karikirano, on je poslovno minimalno razuman buldog terijer, što mu obzirom na konkurenciju jamči da je praktički bez konkurencije za takve osnove poslovanja.

Tko je glasao

u Saboru većinu čine

u Saboru većinu čine manjine i dijaspora naročito hercegovačka

da li bi mogla ovo malo obrazložiti

Tko je glasao

Malo sam pretjerala, i to

Malo sam pretjerala, i to doista ne stoji. Ne sastoji se Sabor većinom od Hercegovaca i manjina. Smetaju me dvije stvari:
Nemam zaista ništa protiv manjina, ali smatram da ne mogu manjine imati povlašteni položaj u odnosu na većinu, da bi Sabor trebao biti tijelo koje brani interese države u cjelini, a da posebna manjinska pitanja ne treba rješavati davanjem duplog prava glasa manjinama, odnosno getoizacijom manjina da moraju birati nekog zastupnika, ne učestvujući u kreiranju politika stranaka koje obnašaju vlast i isključujući se time iz glavnine političkog života. Naime, i manjine su isto tako građani Hrvatske države koje žive i rade ovdje, imaju državljanstvo, pa im prema tome i pripada pravo na učešće u političkom životu zemlje, ne kao izuzetnima i posebnima, nego kao jednakima svima nama. Ne mogu se manjinska pitanja iznositi u prvi plan iz jednostavnog razloga što općih pitanja koje treba riješiti u ovoj državi, a koja su važna za sve nas podjednako ima na pretek. Cijeli post je tako i koncipiran da stavi težište na to koliko daleko nam je država od onog što bi mi htjeli i kako bi željeli da bude uređena. Tražiti u ovoj situaciji za sebe posebna manjinska prava, a to je ujedno skopčano i sa financiranjem tih prava iz budžeta, znači zajedničke kase u koju svi mi uplaćujemo, a na račun neimaštine velike većine ljudi koji su većinski narod u ovoj državi, ajmo reći nije pristojno. Nije li preče poraditi na tome da mirovine ne budu tako besramno niske, a 90% radnog naroda (i manjina među njima) prima plaću blizu minimalca, ili je važno izboriti se da manjine za svoje kulturne aktivnosti imaju više novaca, a na uštrb ovih osnovnih potreba. Dovoljno bi bilo ostaviti Savjet za manjinska pitanja pri Saboru. Ukoliko se neka manjina osjeća posebno ugrožena u ovoj državi, neka to javno izrazi da se zna o čemu se radi. Međutim, stvarna je situacija takva da mi zaista imamo mnogo nacionalnih manjina, i to ne odjučer, nego stotinama godina, koje su zadržale i jezik i običaje i dobro se uklopile u državu kao cjelinu i nitko ih nikad nije tjerao na asimilaciju ili zbog nečeg proganjao. I nadam se da se i u sadašnjoj našoj državi, koja je njihova domovina, osjećaju slobodnima i bez diskriminacije. A naše kulturno nasljeđe je upravo zato i bogato što je protkano poput tkanice nitima raznih boja i nijansi tj nitima kulture naših nacionalnih manjina.
Cijenim i Hrvate iz dijaspore, međutim čini mi se da smo sami sebi učinili medveđu uslugu davajući dvojna državljanstva i pravo glasa i utjecaja na političku scenu od strane onih ljudi koji ovdje uopće ne žive. Ljudi koji žive van Hrvatske države (odnosi se to kako na Hercegovce, Hrvate po Kanadi i Americi i na Srbe koji su već 18 godina u Srbiji, ne bi trebali imati pravo glasanja u ovoj državi. Nek se odluče gdje žele živjeti i tamo gdje žive nek učestvuju u političkom životu. Posljedica dvojnog državljanstva je npr da je Bosanska Posavina ispražnjena od hrvatskog puka, da je velik broj Hrvata iselio iz BH i trajno se nastanio u Hrvatskoj, pa Hrvati u BH postaju ono što nisu nikad bili –nacionalna manjina.
Ako se Sabor formira na osnovu dobrog dijela glasova ljudi izvan domovine, čije interese treba onda taj Sabor zastupati?

Tko je glasao

uopće nisi! cjela država

uopće nisi! cjela država se bavi glupostima od KOJIH SE NE ŽIVI! da bi se sve muzičke želje ispunjavale treba zaraditi novac! kako? ja živim na moru. ne mogu lovit ribu jer je izlovljena, ne mogu se bavit poljoprivredom jer ono malo što u kamenu raste nije dostatno, brodogradnja je u k...u rade nekakvi kooperanti kojima se ne plaća pa onda ni oni ne plaćaju pa se radi u Monfalconu ili Kopru, industrija je uništena i prodana za kunu gucićima i sličnima, sad se ne zna što sa zgradama kako ih se rješit gdje god pogledaš tuga i žalost, zadužuju se svi od države gradova županija općina do mjesnih odbora, sve starije od 18 je prezaduženo, dijete je diplomiralo u roku s 5,0 i nije našlo posao u struci 4 godine ali su joj u to vrijeme ponuđene sve postojeće kreditne kartice!!!! tko to plaća? dok se rušilo da li je itko mislio tko će to popravljat? hoteli još nisu popravljeni i vraćeni u funkciju! prodaju ih za 1 kunu strancima koji ih vode ko obiteljski poso ako imaju dva naša zaposlena to je čudo a pitajte te ljude kako im je? oni za dva crna dva bijela u svojoj zemlji prosjače, gotovo robovski rade da bi i to zadržali! manjine traže??? pa neka traže!!!! u ovoj zemlji se više ničemu ne čudim! sretna sam kad u danu ne uđem u minus!

Tko je glasao

Koliko god se veselim, kao i

Koliko god se veselim, kao i svi ostali ovom prazniku, ipak gutam knedl razgovarajući sa poznanicima Slovacima, koji se tuže, moš mislit, da se ne može naći radne snage. Kaže da nema zidara, stolara, da im to sve bježi u Češku i dalje, gdje se bolje zaradi. Pa kažu za 5 mil stanovnika koliko njih ima, imaju tri automobilske industrije Volkswagen, Peugeot i Kia, kaže masa ljudi se zaposlila u tim industrijama. Pratim ih već nekoliko godina, njima doista ide sve bolje i bolje. Tuže se i oni da i njihovi političari kradu, ali za razliku od naših, brinu se i za narod. Onda mi pričamo kako su nam burze rada pune dvadesetgodišnjaka, tridesetgodišnjaka i četrdesetgodišnjaka koji nemaju ni dana radnog staža.

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najviše ocijenjeni članci

Najčitaniji članci