Tagovi

Ante Gotovina svjedok Saliha Fazli?a?!


Odli?na vijest za Saliha Fazli?a optuženog da je posredovao u pribavljanju lažnih isprava za Antu Gotovinu, a koji se nedavno na sudu izjasnio nevinim, za razliku od falsifikatora Franje Katavi?a koji je priznao krivnju i u istrazio teretio Fazli?a, dolazi od odvjetni?kog tima Ante Gotovine. Dokumenti koje je citirao Novi list i objavio Domagoj Margeti? dio su sudskog spisa u kojem se tereti Fazli?a i Katavi?a. Gotovinini odvjetnici tvrde da je rije? namještaljci pokojnom Gotovininom odvjetniku Marijanu Pediši?u (okrivljenom u istrazi da je preko Fazli?a naru?io falsificirane dokumente) i umirovljenom policajcu Salihu Fazli?u, kojeg su prema prijavi Haagu o kojoj je pisao Novi list, Damir Lon?ari?, Tomislav Karamarko, Mladen Baji?, Gojko Markovi?, Željko Cvrtila i Jakob Bukvi? prisiljavali da "u?e u postupak protiv Gotovinih pomaga?a", a pri ?emu su se neki od njih pozivali na premijera Sanadera koji da to osobno traži radi pritisaka Carle Del Ponte.
Oni se pozivaju na Ivu Pukani?a koji se 3. travnja 2005. upitao zašto je Gotovini trebala ta lažna putovnica i je li mu uop?e ikada predana te je li on tu putovnicu ikada koristio. Kako Gotovinu nitko nije teretio ni za posjedovanje putovnice na ime Kristiana Horvata, za ?ije pribavljenje su optuženi Pediši?, Fazli? i Katavi?, a nitko ga nije kazneno gonio ni za pojsjedovanje diplomatske putovnice Reda Malteških vitezova na ime Stjepana Sene?i?a, preminulog oca djelatnice SOA-e, a nisu tere?eni ni pomaga?i koji su mu osigurali tu putovnicu te obzirom da protiv Hrvoja Petra?a, za kojega je glavna državna trojka 2005-e: Ivo Sanader, Vladimir Šeks i Stjepan Mesi? ustvrdila da je mafijaš i glavni logisti?ar Ante Gotovine, odvjetni?ki tim Ante Gotovine ima sasvim neke druge razloge od osvete sistemu zato što se našao u Haagu, da se oglasi priop?enjem koje je zapravo napad na Ivu Sanadera i Mladena Baji?a.

Prvi službeni susret Dunje Zloi? Gotovina s Ivom Sanaderom i Mariom Zubovi?em nakon "Antine dogovorene predaje", "slu?ajno" je zabilježio pokojni Ivo Pukani?.

Priop?enje Gotovininih odvjetnika

U današnjem Novom listu reciklirana vijest Nacionala iz 2005.

"Smatramo da nemamo razloga komentirati današnju "ekskluzivu" Novog Lista, s obzirom na to da se današnji tekst moze smatrati kao reciklirana vijest od prije ?etiri i pol godine ili, u najgorem slu?aju, plagijat orginalnog teksta novinara Ive Pukani?a", stoji u prop?enju Gotovinina odvjetni?kog tima Ante Gotovina.

U povodu teksta objavljenog u Novom listu koji govori o "lažnoj putovnici Kristijana Horvata," priop?enjem se oglasio odvjetni?ki tim generala Ante Gotovine koji medijima želi skrenuti pozornost da je "vijest" Novog lista gotovo identit?na tekstu Ive Pukani?a koji je objavljen u Nacionalu, 3. travnja 2005 godine.

"Smatramo da nemamo razloga komentirati današnju "ekskluzivu" Novog Lista, s obzirom na to da se današnji tekst moze smatrati kao reciklirana vijest od prije ?etiri i pol godine ili, u najgorem slu?aju, plagijat orginalnog teksta novinara Ive Pukani?a", stoji u prop?enju Gotovinina odvjetni?kog tima.

U Nacionalovom tekstu "Gotovinino lažno ime je Kristijan Horvat" objavljeno je da se to ime nalazilo u falsificiranoj putovnici koja mu je napravljena 2001. godine. Gotovinino lažno ime u to su vrijeme znale tajne službe, to?nije Obavještajna agencija (OA) te POA i policija koje su o tome obavijestile Interpol i sebi bliske tajne službe kao što je MI6.

Kako je Ivo Pukani? tada napisao, zbog falsificirane putovnice mnogi su imali problema poput tadašnjeg Gotovinina odvjetnika Marijana Pediši?a i bivšeg djelatanika MUP-a Saliha Fazli?a. Policajci su tada Fazli?a pokušali nagovoriti da prizna kako je on naru?itelj lažne putovnice te da kao kona?nog nalogodavca okrivi odvjetnika Marijana Pediši?a.

Ivo Pukani? ukazao je tada na jednu nelogi?nost. Naime, Ante Gotovina napustio je Hrvatsku u petak 20. srpnja 2001., kada je saznao da ?e sutradan biti otvorena zape?a?ena omotnica u kojoj se nalazi haaška optužnica protiv njega pa se nametnulo pitanje pitanje zašto mu je trebala lažna putovnica krajem kolovoza. Ni krajem srpnja niti krajem kolovoza još uvijek za njim nije bila raspisana me?unarodna tjeralica, te mu je eventualno služenje lažnom putovnicom moglo samo naštetiti prilikom napuštanja Hrvatske ili kretenja po svijetu.

Gotovina je imao i francusku putovnicu s kojom je mogao putovati u bilo koju zemlju svijeta a da mu za razliku od hrvatske putovnice, ne treba viza. Stoga se Ivo Pukani? tada zapitao zašto je Gotovini trebala ta lažna putovnica i je li mu uop?e ikada predana te je li on tu putovnicu ikada koristio.

Nacionalova redakcija, 11.12.2008.

Ovo priop?enje odvjetni?kog tima Ante Gotovine ne samo da otvara mogu?nost da obrana Saliha Fazli?a zatraži svjedo?enje, mogu?e video-linkom, mogu?e odlaskom sutkinje Dubravka ?osi? koja bi osobno ispitala Gotovinu je li on tu putovnicu koristio i putovao po svijetu kako kako nam je sugerirala Vlada Ive Sanadera, POA Tomislava Karamarka, DORH Mladena Baji?a, mediji tada skloni vlasti i danas Domagoj Margeti?, koji brani Baji?a da je žrtva Lon?ari?a i Perkovi?a koji su znale podatke o Gotovini, a krili od njega godinu dana i tako omeli potragu za, i uhi?enje Gotovine.

Prema prijavi protiv RH u Haagu, prijavitelj se žalio da mu je Mladen Baji? prijetio ako ne prizna da je pomogao Gotovini, onda ?e vlast preko medija objaviti da je ovaj drukao Gotovinu, a onda ?e tek vidjeti što ?e mu napraviti Gotovinini ljudi kada saznaju za to. Nakon ovoga o?itovanja pla?enih Gotovinih ljudi, meni se ?ini da su Gotovina i njegovi ljudi na strani žrtve Mladena Baji?a i da ga ne smatraju odgovornim što se Gotovina našao u Haagu. Imam neki poredosje?aj da je Gotovina ljut na Ivu Sanadera i Mladena Baji?a što nisu ispoštovani neki uvjeti kod njegove predaje. Zna se da je Ante Roso, jedan od njegovih glavnih logisti?ara dobio stotinu milijunsku naknadu od države jer njegova firma nije napravila neki tunel, ali što to vrijedi Gotovini kad on mora sjediti u Haagu, a Vlada mu je obe?ala da ?e se izboriti da se brani sa slobode. Da ?e mu se omgo?iti pristup svim dokumentima potrebnim za njegovu obranu, a sada se premijer Sanader u Bruxellesu hvali kako Mladen Baji? progoni one koji ometaju suradnju sa Haagom vezano za topni?ke dnevnike Oluje, pa je represivni aparat udario po ?lanu Gotovinina odvjetni?kog tima Marinu Ivanovi?u.

"Gotovini ljudi" su možda tek sad svjesni da vlast krije te dokumente, pa kao i ina?e nalazi Pedra u onome tko je neugodan svjedok po nju. Od bliskih Gotovinih suboraca koji redovito prate 45 lines ?uo sam optužbe na ra?un vlasti da je odgovorna jer su se u optužnici protiv Gotovine našle žrtve koje su kao vojni tužitelji u Oluji bili dužni procesuirati Željko Žganjer i Mladen Baji?, a da su oni i kasnije, prvi kao šef USKOK-a, a drugi kao Glavni državni odvjetnik namjerno opstuirali procesuiranje nekih zlo?ina o kojima su dobili ?vrsta saznanja (lokacije leševa, imena po?initelja, svjedoka). Nadalje, sadašnjem ministru policije Tomislavu Karamarku zamjera se što je Jozo Grgi?, koji je odabran da glumi Gotovininog pomaga?a koji ne?e biti kažnjen, na Kanare osim lažne putovnice na ime Kristian Horvat donio i 12000 eura, za koje su španjolska policija i Haaški istražitelji, ustanovili da su dio ozna?enih nov?anica iz otmice Tomislava Zagorca, ?ime da je zapravo od hrvatskih vlasti sugerirano me?unarodnoj zajednici da je Hrvoje Petra? izvršio otmicu Zagor?eva sina kako bi priskrbio novac za Gotovinino skrivanje. Podaci o tim nov?anicama lako su provjerljivi jer ih je hrvatska policija preko Interpola proslijedila svim policijama u svijetu, pa Španjolcima i ICTY-u nije bilo teško dokazati da je rije? o istom novcu prona?enom kod Gotovine.

I još, postoje sumnje kod nekih Gotovinih simpatizera da Hrvoje Petra? i Ico Matekovi? u dogovoru sa vlastima glume strah od osvete Vladimira Zagorca, ali i od ljudi Ante Gotovine, koje se prema neslužbenim informacijama iz policije želi povezati s ubojstvima Ivane Hodak i Ive Pukani?a.

Izme?u ostaloga, da bi se izbjegle takve sumnje Gotovina je iz pritvora poslao su?ut Pukani?evoj obitelji i "Nacionalu", a njegov odvjetni?ki tim, ovim priop?enjem i drugim namjeravanim radnjama, krenuti ?e u protuudar, uvjeravaju me "Gotovinini ljudi". Koje ?e sljede?e korake poduzeti, ne znam, a za sada i ne bih volio znati.

Na koncu bih, s viskom uvjerenoš?u zaklju?io da su Ivo Sanader i Mladen Baji? pritisnuti sa dvije, na prvi pogled suprotstavljene strane: od Ante Gotovine i Haaškog suda, odnosno me?unarodne zajednice, za istu stvar: opstruiranje me?unarodnih obaveza. ICTY i EU ?e srozati ugled ovoga dvojca na me?unarodnom planu, a odvjetni?ki tim generala Gotovine na doma?em. Zeznuta je to sendvi? poza, za one koji politici i vladavini prava pristupaju kroz pokušaj ozbiljenja osobnih seksualnih fantazija.

Najviše ocijenjeni članci

Najčitaniji članci