Tagovi

Anonimnost na Internetu: Prijetnja iz anonimnog prostora

Ovaj dnevnik imam u pripremi ve? dulje vrijeme, ali s obzirom na ”meko?u” teme (u usporedbi s netom okon?anim predsjedni?kim izborima) sam odlagao za bolju priliku. Nakon nekoliko dnevnika koji su okrznuli neka pitanja o kojima se ovdje govori, a posebno nakon objave dnevnika ”Najmo?nija i najomraženija žena kod nas” od autora anonimnog blogera pod nickom @grdilin, mislim da je došlo pravo vrijeme.

Radi se o pitanju anonimnosti na Internetu, odnosno o prednostima anonimnosti, ali još više o problemima koje ona donosi. S obzirom da i sam pišem pod nickom, dakle anonimno, smatram korisnim neke stvari po tome pitanju ”istjerati na ?istac”. O ovoj temi na pollitika.com” diskutirano je višekratno i pri tome je dolazilo do oštrih razmjena mišljenja, kako po pitanju razlike u vrijednosti ideja i stavova ako se izlažu anonimno ili uz jasnu adresu odašiljatelja, tako i po pitanju odgovornosti za napisano i izgovoreno.

Do jednozna?nog odgovora nismo došli, i ?ini se da je potrebno unijeti više jasno?e kako bi se demarkirala granica izmedju anonimnog, i imenom i prezimenom potpisanog pisanja, odnosno što je dozvoljeno u jednom ili drugom obliku a da takvo pisanje ne postane ve?a ugroza demokracije nego korist.

U gore spomenutom dnevniku, anonimni @grdilin zapo?inje posao javnog pisanja biografije Hloverke Srzi? i poziva ostale ?lanove Pollitika.com da mu se pridruže. Bez obzira na sve ograde, neizbježno je da se to pretvori u op?u pljuva?inu, uz iznošenje podataka koji nisu lako provjerljivi i koji mogu biti neto?ni i tendeciozni.

Bez obzira o kome je rije?, mislim da se ovdje prelaze neke granice i da nešto ”smrdi”.

Ima li grdilin Hloverkinu dozvolu za ovaj “projekt”? Treba li uop?e javno iznositi privatne podatke o ljudima (makar i javnim osobama) koji nemaju veze s aktualnim obavljanjem javnog posla? Tko ?e biti odgovoran ako stvar krene ”po zlu” i po?nu se pisati gadosti i neistine? Treba li ovakvo nešto biti sudski utuživo?

Pitanja ima napretek. Kao inspiraciju za diskusiju donosim prijevod eseja o ovoj temi poznatog Švedskog publicista, deklariranog krš?anina i homoseksulaca, stand-up komi?ara Jonasa Gardella – ”Prijetnja iz anonimnog prostora". Nadam se da ?ete imati strpljanja pro?itati esej do kraja, i zamisliti se.

Iako sam Gardell u tekstu oštro napada kradju intelektualne svojine, usudjujem se donijeti njegov esej u cjelini, kao doprinos širem razumjevanju ove kompleksne teme.

Jonas Gardell: Prijetnja iz anonimnog prostora (Truslen fra det anonyme rum), objavljeno 27. prosinca 2009, dagbladet Politiken, København)

U prolje?e 2009. primio sam putem Interneta prijetnju smr?u. Prijetilo mi se odsjecanjem glave i obe?aš?enjem moga mrtvog tijela. Policija je prijtnju uzela ozbiljno i otpo?ela istragu.
Brzo i bez problema pronadjeno je ra?unalo s kojega je proijetnja poslana, ali nije se moglo u?i trag osobi-korisniku, pa je istraga ubrzo zaustavljena.
Kao i obi?no.
Iz policije su rekli da ve?inu prijetnji i šikana koje javna osoba kao što sam i sam prima, bivaju odaslane s ra?unala na kojima je iz jednog ili drugog razloga nemogu?e otkriti i uhvatiti samog pošiljatelja.
Kad su 4000 godina prije naše ere stvoreni prvi gradovi u Mezopotamiji, pojavila se potreba za pravilima koja reguliraju kako ?e ljudi živjeti zajedno, i za zakonima koji ?e sprije?iti da ljudi ne ubijaju jedni druge i ne plja?kaju tudju imovinu nekažnjeno. Tim zakonima postavljene su granice koje su trebale zaštiti one slabe da ne budu bezobzirno iskorištavani od mo?nijih.
Hebrejska rije? “choq”, kojas ekoristi zau zna?enju “ granica” može zna?iti i zakon ili red. Bog je svojim zakonima iz kaosa stvorio red, odredjuju?i granice. Obala je granica izmedju mora i kopna, zora je granica izmedju no?i i dana. Kada se je nekada pohvalno govorilo o gradovima, ?esto su upravo zidine bile te koje se hvalilo. Zidine, granica, zakoni koji nas štite od kaosa.
Da bi se zakoni mogli provesti, morala je postojati neka mo?, Bog, ili vlast koja se je po dobru i po zlu brinula da postavljene granice budu respektirane.
Iz razli?itih razloga, opstaju situacije kada zakon nije mogu?e provoditi. Npr., u slu?aju rata, prirodnih katastrofa ili u banalnom slu?aju kada u velikom gradu nestane struje na u trajanju od više od nekoliko sati – situacije u kojima ”dogovor” o tome kako se ljudi odnose jedni prema drugima prestaju vrijediti.
Kada se takvo nešto dogodi, bilo tko može po?initi razli?ita nedjela jer rizik da se bude kažnjen više ne postoji ili je minimalan. Isto tako ?ovjek se može osjetiti potaknut na nedjela i okrutnosti za koja u normalnim okolnostima ne bi niti sanjao da ih može po?initi.
Upravo takva situacija je nastala pojavom i raširenosti Interneta u posljednjem desetlje?u.
Ljudi, koji pod plaštom anonimnosti i brojnosti mogu zanemariti zakone, red, ?ast i respekt prema drugim ljudima. Drugim rije?ima: vladavina rulje.
To npr. zna?i da švedski The Pirate Bay može nekažnjeno objaviti slike s obdukcije ubijenog djeteta i vrijedjati djetetovog oca kada ih on moli da to ne ?ine.
To zna?i da se bez rizika od sudskog progona meni može prijetiti klanjem i detaljno opisivati kako ?e se obes?astiti moje mrtvo tijelo.
To zna?i da se svatko može domo?i radova književnika i drugih umjetnika, bez da plati ili, što je još gore, bez da pita za dozvolu.
Vladavina rulje predstavlja ono najniže u ljuskoj naravi. Romantiziranje rulje je zavaravanje, i pokušaji da se ona pridobije na svoju stranu je pogrešno. Vladavina rulje nije nikakvo ljuudsko pravo.
U cijeloj Europi debatira se o integritetu na Internetu, i ?esto polazište je da bi anonimnost trebala biti ljudskim pravom i da je ona bezuvjetno nešto pozitivno i poželjno, što nije istina.
Jer, mo?i posjedovati identitet – ne biti anoniman – je na više na?ina daleko važnije pitanje ljudskoog prava. Oni, koji se bore protiv bilo kojeg oblika nadzora i kontrole, naj?eš?e se prikazuju kao neka vrsta heroja u borbi za slobodu. Ali, istovremeno postoje zemlje u kojima ilegalni useljenici nemaju ve?e želje nego je stjecanje identiteta. Uklju?iti se i pripadati jednom društvu zna?i da se ne?ija odgovornost, ali i prava, reguliraju. To je nešto najvažnije. Sjetimo se , prvi zakoni koji su napisani, služili su zaštiti onih najslabijih od samovolje jakih.
Kada švedski ponudja?i internetskih usluga, kao reakcija na novi zakon o zaštiti intelektualnih prava , kažu da treba uništiti sve podatke o ilegalnim korisnicima intelektualnih prava (?ime bi se onemogu?io njihov progon), i kada neki ?lanovi švedskog parlamenta pozivaju i ostale ponudja?e da u?ine isto, oni ne ?ine ništa drugo nego brane pravo ljudi da budu rulja, i ništa više.
To sa demokracijom i slobodom govora nema nikakve veze.
U demokraciji, radi se o tome da se slobodno može pripadati razli?itim politi?kim strankama, vjerskih zajednica i drugih interesnih organizacija, i da de otvoreno može izraziti svoje mišljenje bez rizika od izlaganja bilo kakvom šikaniranju i kazni.
To je dijametralno suprotno vladavini rulje.
Svaka poruka ima jednog pošiljatelja i jednog (ili više) primatelja. Da bi se neka poruka mogla vrednovati, mora se znati tko je pošiljatelj i tko je primatelj.
Jedan mali primjer: Vic o Židovima ispri?an od jednog Židova drugome može biti smiješan, ali ista šala ako ju jedan nacist ispri?a drugome, može biti neukusna.
Bez poznavalja pošiljatelja poruke, vrijednost i najbolje poruke drasti?no opada.
Pravo širenja informacija i mišljenja slobodno i anonmno na Internetu, naravno jest pitanje demokracije u diktaturama kao što su Kina ili Iran u kojima ne postojipotpuna sloboda izražavanja i okupljanja. Ali, u otvorenoj i demokratskoj Europi, isto to pravo u cyberspace-u može predstavljati prijetnju ljudima, jer se anonimnost otvoreno i svjesno koristi kao sredstvo zastašivanja, ponižavanja i progona onih s druk?ijim ponašanjem i mišljenjima.
Ako se osvrnemo na proteklo desetlje?e, dominira ekslozivan rast novih socijalnih medija. Informacije, slike, vijesti tekstovi strelovito se šire na mreži, dijele se kao stanice što nije uop?e mogu?e sagledati, a kamo li sprije?iti. To je fantasti?no kada se to upotrijebi kao sredstvo za širenje demokracije u autoritativnim režimima , ali anonimnost, brojnost i neodgovornost zna?e isto da se laži, tra?evi, poluistine i klevete mogu raširiti nevjerojatnom brzinom i efektivitetom, tako da njihove žrtve ostaju potpuno bespomo?ne.
Kada je Heinrich Böll 1974. pisao o izgubljenoj ?asti Katharine Blumm, nije imao pojma što Katharinu ?eka tek nekoliko desetlje?a kasnije.
Ja se bojim anonimnosti. Postoje zastrašuju?i rezultati znanstvenih istraživanja koja pokazuju u kojoj su mjeri ljudi, koji se odreknu svog identiteta i ne riskiraju da budu prepoznati i kažnjeni, spremni ponižavati i torturirati druge, njima nepoznate, ljude.
Sli?ni eksperimenti isto pokazuju da ljudi kojima se silom oduzme identitet, brzo gube svoje ljudsko dostojanstvo.
Uzmeš li nekome ime, uzmeš li mu odje?u i obriješ mu svu kosu, iznenaditi ?eš se kolikom brzinom taj ?ovjek prestaje biti ?ovjekom u tvojim o?ima.
I onda ga možeš ponižavati, smatrati ga stokom i odvesti ga kao stoku u klaonicu. Zapaliti njegovo tijelo ili ga baciti u masovnu grobnicu. Skuhati od njega sapun. To se je dogadjalo. To se i danas dogadja. I dogoditi ?e se ponovno.
Anonimizacija dehumanizira ljude.
Kad ?lanovi Ku Klux Klana sakrivaju svoje lice kapulja?ama, to nije samo da bi zaštitili svoj identitet protiv zakonskog progona, nego i zato što kada se odrekneš svoga lica i svoga identiteta , možeš si dozvoliti da ?iniš nedjela s kojima se ina?e ne želiš poistovjetiti. Iz istog razloga se zatvorenici šišaju do gole glave i oduzima im se vlastita odje?a: ?ovjeku bez identiteta se lakše i s manje razmišljanja nanijeti ozljeda.
Kada je suvremena borba za oslobodjenje homoseksualaca zapo?ela krajem 70-ih, jedan važan dio te borbe bila je de-anonimizacija. Isko?iti!
Jer, dokle god su homoseksualci bili “oni tamo”, anonimni drugi”, moglo im se prijetiti, kažnjavati ih i plašiti.
U Kaliforniji su željeli uvesti zakon kojim bi se otpustili svi homoseksualni u?itelji u javnim školama. Kao reakciju na to, porvi otvoreno homoseksualni politri?ar u USA, Harvey Milk, pozvao je sve homoseksualce da ”isko?e” iz anonimnosti. Logika ke bila da ako ”obi?ni” ljudi spoznaju da su homoseksualci njihovi prijatelji, kolege, sinovi i k?eri, prodava? u kiosku ili medicinska sestra u bolnici, oni se više ne?e bojati i ne?e mrziti na isti na?in kao prije.
Otvorenost je bila i jest najvažnije sredstvo u borbi za slobodu.
Ali naravno, s time je povezan i odredjeni rizik.
Harvey Milk je ubijen. I Martin Luther King. Ali ipak, vjerujem da je otvorenost jedini put naprijed. ”U otvorenosti su tvoje mogu?nosti” – kako kaže omiljeni svedski psalam.
Ponovno, odemo li u najranije visoke civilizacije Mezopotamije u dolini izmedju Eufrata i Tigrisa, gdje su izrasli gradovi s reguliranim politi?kim upravljanjem, vojskom i snagama reda, na?i ?emo zakone i pravila koji su utvrdili pravila prema kojima ljudi moraju zivjeti, kao i op?enitost o tome da se zakoni moraju poštovati. U antici se je to izricalo kao: Bog je odredio granice kaosa.
Te granice treba poštovati da se kaos ne bi proširio, da anonimna rulja ne bi svojim agresivnim napadima stekla vlast. Ako ne?emo diskutirati i odrediti granice, u?initi ?e to neki drugi za nas.
I na isti na?in kako diskutiramo na koji na?in nas država i naddržavne institucije nadgledaju, moramo diskutirati i o tome kako to ?ine velike korporacije kao npr. Google ili Apple. Kako ?e se sve one informacije o nama koje oni prikupljaju sa ili bez našeg pristanka , mogu koristiti ako dospiju u pogrešne ruke? Neki moji prijatelji se oduševljavaju ?injenicom na na Google Earth mogu prona?i vlastiti vrt. Oni misle da je to super. Ja mislim da je to zastrašuju?e.
Ili na primjer, prilikom kupovine u ICA supermarketu, ICA registrira sve što kupimi za ”nagradu” nude popust na 4 proizvoda svaki mjesec. To zapravo predstavlja ne?uveno kršenje mog identiteta, ali ja sam sretan jer dobijem 20% popusta na stvari koje rado kupujem.
Ili, npr.iTunes koja zna sve o tome kakvu glazbu naj?eš?e slušam. To su informacije koje sam ”dobrovoljno” bio prisiljen dati dozvolu da se prikupljaju. Što ?e se desiti ako netko u budu?nosti iskoristi te podatke za zaklju?ivanje o mojim politi?kim religioznim ili seksualnim pozicijama?
Gotovo svaki puta kada uklju?im ra?unalo, suo?avam se sa ponudom za instalaciju razli?itih dopuna software-a, i ja, kao i ve?ina ostalih, dozvoljavam instalaciju bez i najmanje znanja o ?emu se zapravo radi. I licencni ugovor koji obavezno ide uz to, prihva?am bez uvida u njegov sadržaj i bez pregovaranja. Ako to ne u?inim, moje ra?unalo ?e prestati funkcionirati.
Mi reduciramo našu slobodu na pitanje o tome možemo li gledati neki film a da za to ne platimo, ili na pravo da možemo anonimno ogovarati svoje bližnje. Istovremeno, srljamo u totalitarno društvo uz slavodobitno ”I accept!” ili ” Vidim svoj vrt na Google Earth!”
U civiliziranom društvu granice se moraju postaviti i obraniti, kako bi se garantiralo ostvarenje prava slabih i bespomo?nih. Istovremeno, granice koje su prestroge predstavljaju takodjer veliku prijetnju. Dolaze?e godine biti ?e odlu?ne po pitanju tko je taj tko ?e te granice definirati i pod kojim uvjetima.

Komentari

Anonimnost = vladavina rulje

Anonimnost = vladavina rulje ? Svašta
Anonimnost sama po sebi nije loša ni dobra, to mogu biti samo dijela.
A svatko treba odgovarati za svoja dijela.

Jedino se slažem da su zakoni temelj svakog civiliziranog društva, samo trebaju se i provoditi ;)
Zakonom treba utvrditi šta je kriminalno djelo i kako ga spriječiti, sankcionirati... a ne optuživati internet i anonimnost.

Lopovi i niš koristi su uvijek kroz povijest bili anonimni dok ih se ne otkrije.
Od lopova u dućanu do pedofila.

Tko je glasao

MAJSTORE, MAJSTORE,

MAJSTORE, MAJSTORE, MAJSTORE!

Vec dugo nisam procitao nesto ovako dobro, suvislo, citko i britko, a na temu ogranicavanja slobode, misljenja.

Homoseksualac nisam i ne solidariziram se s ovim gospodinom iz tog razloga. Njegov svjetonazor po tom pitanju ne dijelim, ali u tome je ljepota ISTINSKE DEMOKRACIJE, od pamtivjeka, da imamo pravo na neslaganje. I suzivot, s tim pravom.

Hasta La Victoria, Siempre.

Tko je glasao

Prava prijetnja iz anonimnog

Prava prijetnja iz anonimnog prostora:

Plenum je živo biće dijelom i zato što “nema vođe”: ima predstavnike i moderatore, ali oni nemaju imena. Ovo jako plaši. Teorije zavjere bujaju: naravno da postoje “privilegirani”, lutkari koji iza kulisa – u dosluhu s “većim igračima” – upravljaju plenumom, odlučuju kada će stvar početi, kada će završiti. Međutim, što oni hoće? Zna se da “veliki igrači” igraju igru kako bi sebi osigurali korist; kada će i kako onaj tko manipulira plenumom doći pokupiti svoj honorar? I od koga će ga pokupiti? Anonimnost plenuma plaši iz još jednog razloga. Anonimnost je nepristajanje na pravila igre.
http://www.slobodnifilozofski.com/2009/12/neven-jovanovic-mitologija-blo...
ovo je inače tekst jednog starog člana pollitike koji možda jest a možda i nije anoniman

Tko je glasao

Plenum je itekako imao

Plenum je itekako imao vodje. I struje. I one sto su hot i one sto su not. I to ljude s imenom i prezimenom, ekipu koja se je izborila za status u proslim studentskim akcijama. No, plenum ima jednu drugu snagu, a to je snaga arbitraze unutar tih struja i to je prilicno opaka stvar. Tako kada govorimo o snazi plenuma, ne govorimo o snazi anonimnosti (floskula), vec o snazi arbitra koji se ne moze kontrolirati klasicnim metodama.

gpgale blog

Tko je glasao

znam da plenum ne odgovara

znam da plenum ne odgovara JOT standardima. Možda si trebao za vježbu otići na koji i uvježbati bolje nego ovdje svoje argumente. Od istog autora još jedan savršen tekst sa proljetne blokade:
....Ovdje autoritet nije samorazumljiv - on se mora zaraditi. Istina, prema profesorima studenti imaju u startu nešto više poštovanja, ali tono se može potrošiti. S posljedicama. Takvi koji moraju svoja dva boda zakucati po svaku cijenu (pa i po cijenu gubljenja utakmice), takvi koji ne mogu ne docirati, ne poučiti "djecu" što sve nisu naučila, a što su sve propustila, jednako kao i takvi koji pokušavaju tretmane provjerene na "odraslima" - svi oni izgore nevjerojatnom brzinom. Plenum ih pojede u času.
S druge strane, pravi je autoritet pred tim ljudima vrlo lako steći. Samo im se obrati s poštovanjem, govori otvoreno, nemaj figu u džepu.

http://www.slobodnifilozofski.com/2009/06/neven-jovanovic-blokada-u-seda...

Tko je glasao

mene su na faksu ucili da

mene su na faksu ucili da postoje dvije vrste autoriteta,
racionalni i iracionalni.
prvi je autoritet koji je stvoren na osnovu objektivnih vrijednosti(znanje i ugled), a drugi na osnovu iracionalnih( strah) "vrijednosti"!
a o cemu to gale uopce zbori?:)

Tko je glasao

@edi3 ovaj prvi dio ti je

@edi3
ovaj prvi dio ti je jasan, ponovno zagovara JOT. Ovaj drugi dio malo slama vijuge pa razmotrimo. Ovako je govorio Gale:
"No, plenum ima jednu drugu snagu, a to je snaga arbitraze unutar tih struja i to je prilicno opaka stvar."
Dakle unutar nekih mističnih struja koje prožimaju plenum svoju snagu imaju arbitažama iliti vanjskim elementima što je prilično opaka stvar!
"Tako kada govorimo o snazi plenuma, ne govorimo o snazi anonimnosti (floskula), vec o snazi arbitra koji se ne moze kontrolirati klasicnim metodama."
anonimnost je floskula i ona uopće nema snagu nego vanjske sile na koje su priključene unutarnje struje koje kontroliraju plenum klasičnim metodama.
Ukratko hoće reći da je plenumsko izglasavanje zapravo izglasavanje velikog broja pojedinaca koji zapravo svaki jednako misli kao i onaj neki drugi i tako do n-tog a da su se prethodno usuglasili sa nekom velikom i zlom silom što je inače klasična pojava.
Gale im fino hoće podvaliti da su žrtve nečijeg totalitarizma jer on je jedina klasika koju ovi prostori poznaju u tom smislu. Moguće da misli, obzirom da je farmaceut, da njima vlada neki opijum za narod koji se lako smiksa.
Ali, nije dobro razmislio.

Tko je glasao

Ispravak netočnog

Ispravak netočnog navoda:
"Tako kada govorimo o snazi plenuma, ne govorimo o snazi anonimnosti (floskula), vec o snazi arbitra koji se ne moze kontrolirati klasicnim metodama."
dakle anonimnost je floskula i ona uopće nema snagu nego vanjske sile na koje su priključene unutarnje struje koje kontroliraju plenum a njih se pak ne može kontrolirati klasičnim metodama.
Edi upomoć ovo mi je promaklo (kasno je a nema više bunike:))
Čekaj klasične metode kontrole što bi to bilo: vojska, policija....?

Tko je glasao

ne zamaraj se prika!:) ima

ne zamaraj se prika!:)
ima nekih koji naprave toliki misaoni kupus da ga ni sami ne razumiju, ali valjda zbog tog kupusa sami sebi izgledaju mudriji!?
u stilu onog vica kad su bracani iz bobovisca gadjali soltane iz topa od smokve!
napunili bracani taj top sa barutom, uzeli kuglu i.. "buum"!
razletio se top od (meke) smokve i pobio par bracana i onda se nasao jedan mudri!
-asti, kad je kod nas toliko mrtvih, koliko ih je tek na solti-
slicno razmisljaju i "misaoni kupusi"!:)

Tko je glasao

a da nije mozda ona hodakova

a da nije mozda ona hodakova bunika u djiru!?:))
svasta!?

Tko je glasao

čuj, nisu dali da se unosi

čuj, nisu dali da se unosi alkohol i droge, ali znaš kako je: mladost ludost :)
Inače nije zafrkancija nego ozbiljno. Od par ljudi iz doba `68 dolazi ovakav zaključak kada su vidjeli te mlade na plenumu:
mi smi u odnosu na njih bili pijane budale

Tko je glasao

btw. stao sam i ja kraj

btw. stao sam i ja kraj filozofskog i iz gepeka vam izvadio dva paketa juica.
mislio sam ubaciti i koju votku, ali racunam..nisu ista vremena kao nekad!:))
davnih dana kad sam predvodio studentsku pobunu na svom faksu, kad nam nista argumentirano nisu mogli spocitati, nasao se jedan pametnjakovic iz ssoh(valjda sam tocno napisao!?) i vazno kazao.."mislim da neki ovdje zazivaju 71g"!?
ne moram ti reci da se taj pocetkom devedesetih medju prvima uvalio u hdzjot, pozivajuci se na clanstvo svoga djeda u hss-u!?
samo naprijed, bila su nekad i gora vremena!
znas na koga je moj profa najvise tipovao, kao na moguce pokretace drustvenih promjena?
upravo na vas studente!
em' brzo trcite, em' kad vas i uhvate..ne mogu vas uhvatiti za mudha!:))
svi ostali se egzistencijalno mogu ucijeniti!

Tko je glasao

ja sam ti roditelj studoša

ja sam ti roditelj studoša pa dobo pratim stvar, možda i previše.
A ovo je opće poznata stvar da ekipa koja je egzistirala u partiji po navici je i nastavila u partiju, odnosno nije znala drugačije opstat, a sada ostatak društva ne može opstati od te pojave

Tko je glasao

asti, pomalo me demencija

asti, pomalo me demencija safatala!?:)
taman sam ti htio pokloniti svoje casopise "praxis", racunajuci da te 68 zanima!:)

Tko je glasao

ne znam da li ću to dobro

ne znam da li ću to dobro objasniti, ali ako čovjek piše o politici i političarima, pa pri tome daje svoje osobne podatke, mislim da riskira jako puno.
slažem se da ima nešto u toj gradjanskoj hrabrosti, o čemu piše gale. ali se tu opet postavlja pitanje, koliko tko ima za izgubiti?
ako postoji mogućnost (a sigurno da postoji) da čovjek izgubi karijeru, posao, ogromne svote novca i de facto upropasti život i sebi i svojoj obitelji zato što je napisao ono što misli ili ono što zna, ja bih voljela da takav čovjek jednostavno stane anoniman.
ja razumijem moralne dileme o kojima piše bet, no nekako smatram da sve to vodi ktome da nam se jednostavno zabrani izraziti, jer će nam u slučaju neanonimnosti uvijek visiti mač nad glavom. ne mislim da je bet to htio postići, nego samo odgovaram na dvojbe koje je izrazio.
pa sad zamislimo jednu situaciju.
netko, pod svojim imenom i prezimenom, napiše neko svoje saznanje, pa ga radi toga tuže. ili ga jednostavno netko prebije. i to se dogodi još dva tri puta. hoće li više itko pisati ono što zna, ukoliko to mora raditi neanonimno? čisto sumnjam.
i cijela stvar gotova. jednostavno moraš šutjeti, jer ne smiješ pisati anonimno, a ne želiš gubiti lovu, vrijeme a ni zdravlje ukoliko nisi anoniman.
da ne davim više, mislim da je pozivanje na neanonimnost na internetu izuzetno opasna stvar, koja bi nas vratila poprilično unazad, a zaštitila one koji uglavnom i onako imaju svu moguću zaštitu.

Tko je glasao

diana, petnaestak godina sam

diana, petnaestak godina sam privatnik i o meni egzistencijalno ovise mnogi.
u ovih petnaest godina sam se nagledao mnogih tragicnih sudbina mojih kolega privatnika koji su iz benignijih stvari od ovog pisanja, samo kao poslovna konkurencija koju je trebalo ocistiti da bi se raskrcio put odabranima, naprasno zavrsili svoju karijeru.
od namjestanja velikih poslova sa raznim ministarstvima, koji im nikad nisu bili placeni, do gotovo svakodnevnih posjeta poreznih i finacjiskih sluzbi.
jednostavno receno, nemam povjerenja u ovo postotalitarno drustvo i sa svojim pisanjem na pollitici ne zelim preuzeti odgovornost nad sudbinom onih koji od meni ovise, a koji za to pisanje nisu odgovorni.
jedino zbog toga sam ovdje anoniman, iako mi indetitet neki znaju.

Tko je glasao

Treba imati jedan

Treba imati jedan kontraefekt anonimnosti na umu. Nepostojanje vjerodostojnosti. Naime, cak i Miro Tudjman spominje kontraobavjestajni rat koji se vec godinama dogadja na netu. Stvar je to podrazumijevanja, a ne beletristike. Isto tako i tebi je, a bogami i meni, poznato malo povise laznjaka, kontraobavjestajaca, dezinformatora koji su upravo koristili ovaj nedefinirani prostor javne sfere da ugroze njegovu snagu kroz relativiziranje i gubitak kvalitete medija zbog nemogucnosti utvrdjivanja vjerodostojnosti informacije.

Pa tako, ono sto mogu primjetiti, upravo su ljudi od krvi i mesa, ljudi s imenom i prezimenom oni koji su dali vjerodostojnost ovome mediju, te ga podilgli iznad nivoa rubrika na jutarnjem listu.

Cast svim kvalitetnim autorima, no bez vjerodostojnosti koja je u politici i javnom informiranju fizickog karaktera, nema niti snage medija. BTW, sad sam se sjetio one stare borbe izmedju kometerapije i kemolazi, kao oglednog primjera vrhunskih clanaka i autora, no clanaka kojima je nedostajalo porijeklo i samim time vjerodostojnost.

Neke stvari se mogu kompromitirati i razne obavjestajne zajednice zdusno rade na tome, no neke stvari je daleko teze kompromitirati. Jedna od tih stvari su upravo i institucije fizickih osoba na netu.

BTW, razlog zasto sam poceo pisati pod imenom i prezimenom je bio upravo u tome da se jedostanvo mogu razlikovati od onih kanala koji su u startu kompromitirani. Istina. CIjena je da cu nesto vise paziti o tome sto pisem, no to sto cu napisati imati ce neku tezinu, za razliku od suprotne situacije. A nama ne fale podaci, nama fale vjerodostojni izvori informiranja.

gpgale blog

Tko je glasao

gale, ti ocito brkas

gale, ti ocito brkas pojmove"vjerodostojnost" i "odgovornost"!
vjerodostojnost autora (i teksta) se ogleda u njegovoj dosljednosti prema nacelima i principima koje on zastupa i koji se iskazuju kroz taj njegov tekst.
ona uopce ne ovisi o tome dali je autor anoniman, ili nije.
konkretno, nevjerodostojno je pisati protiv anonimnosti na netu, a sam biti anoniman kao npr. "bet", ili ti u formi "gale"!
pretpostavljam da ipak mislis na odgovornost?
kad vec pises o toj vecoj odgovornosti kod onih koji se potpisuju, nego kod onih drugih, mozes li mi za pocetak reci.. na koji bi ti tehnicki nacin rijesio problem pojave laznih indetiteta, koji bi se sigurno javio kad bi mrak odlucio da svi mi ovdje moramo pisati, samo kao potpisani?
sto bi tebi znacilo da se sad ja potpisem kao edi jurisic?
neku vecu odgovornost?:)

Tko je glasao

konkretno, nevjerodostojno

konkretno, nevjerodostojno je pisati protiv anonimnosti na netu, a sam biti anoniman kao npr. "bet", ili ti u formi "gale"!

Jest, kad @edi3 selektivno čita i donosi zaključke.

@bet nije protiv anonimnog pisanja na netu (konačno to je i svima jasan @betov izbor), ali je @bet pri tome svjestan dvije stvari:

1. Domet onog što napiše, bez obzira na supstancu i kvalitetu, je različit nego u slučaju da se potpiše pravim imenom. Ta razlika u dometu može biti i pozitivna i negativna. Ako bi pravi @bet (onaj od krvi i mesa) bio za veliku većinu i dalje anonimac ( recimo "običan gradjanin"), onda bi i njegovo pisanje bilo vrednovano kroz takvu prizmu - opraštali bi se demagogija, neznanje i povremene gluposti. U ocjeni vjerodostojnosti napisanog za većinu čitatelja ne bi bilo razlike - osim za one koji ga osobno dobro poznaju. Vjerodostojnost ne može visjeti u zraku - ona se ocjenjuje na temelju nekog poznatog nivoa

No da se @bet predstavi kao neki utjecajni političar ili ne daj Bože akademik, njegovi dnevnici bi prolazili kroz puno rigoroznije rešeto čitateljske javnosti, uz generalno nizak prag tolerancije na gore navedene nesavršenosti, uz adekvatan gubitak vjerodostojnosti.

Ovako anoniman, zadržava pravo na vrednovanje vlastitih priloga (dnevnika i komentara) na temelju njihove vlastite "težine", bez nužnosti provjere njihove vjerodostojnosti.

2. Teme o kojima @bet piše kao anonimac, nužno se polemički NE bave stvarnim ljudima na razini koja bi se mogla smatrati osobnom, jer ispaljivati strelice iz busije anonimnosti i nije neka hrabrost.

Tu se radi o samokontroli koja proizlazi iz odgovornosti za napisano. @bet smatra da je diskusija o i s javnim osobama deplasirana ukoliko se ne odvija na ravnopravnoj osnovi, tj. u javnom prostoru.

Imali smo dosta primjera gdje su javne osobe pokušale pisati na Pollitici, da bi se brzo povukle. Uvjeren sam da je pravi razlog za to neravnopravna klima koja se stvara u polemici "čopora" narajcanih anonimaca kontra usamljene i na brisanom prostoru izložene javne osobe. Zato nema istaknutih intelektualaca u većem broju na mjestima kao što je Pollitika.

Umjesto toga, @bet piše o načelno-polemičkim temama (EU, porezi, gospodarstvo, itd, pa i temom anonimnosti na Internetu, zašto ne?), čijim pokretanjem (i diskusijom) se može barem marginalno doprinijeti razvoju kritičkog razmišljanja publike.

I uopće se ne zamara pitanjem vjerodostojnosti.

The Observer

Tko je glasao

Jest, kad @edi3 selektivno

Jest, kad @edi3 selektivno čita i donosi zaključke.
svako mora pomalo selektivno čitati i donositi zaključke makar krive

Živimo na kraju ere farsi. Zapravo sada smo u farsičnom manirizmu. Recimo svima je normalan nepotizam, normalne su veze za uspjeh i politička podobnost, normalne su pljačke nakoćenih osiguravajućih društava, 56%-tne kamate neke banke, devastacije urbanih sredina, pljačke političara i ljudi koji su direktori, članova NO raznih, ukratko normalna je sposobnost koja je sposobnost obmane a ne stvarna sposobnost.
Ne vidim koliko je sada bitno da li neku informaciju prenosi Denis Kuljiš ili recimo 3103 kada obje mogu biti potpuna laž. Logičnija je laž kod Kuljiša jer je čovjek dobro za nju plaćen. Sutra će isto dobiti dosta za prezentiranje moguće i neke istine. Uglavnom vješto živi na spletkama on i milioni drugih sa imenom i prezimenom.
Neki dan vijest iz raznih medija, prepisuju jedni od drugih, vidjeli na hrt-u: Ljilja Vokić će savjetovati ministra oko ukidanja predmeta u gimnazijama i srednjim školama, točno zna kako i što.
Jedino što je i ministarstvo obrazovanja to saznalo iz medija. Nikoga i nije briga kako je došlo do toga. Bitno je da se nekom nešto sprdne, izađe sa tim u medije i onda vrti igru. Ako su Ljilju i mislili zaobići u savjetničkom timu sada to ne mogu više.
Zašto ja sada na primjer imam osjećaj da ćete mi usprkos nicku povjerovati prije nego li i samoj Vokički koju gledate i slušate.
Zato što živimo u manirizmu, svi znamo sve moguće igre loših i boljih glumaca, sami se povremeno penjemo ili težimo se ugurati na binu. Jako dobro razumijemo.
Pak moja anonimnost je anonimnost za vas ali za nekoga ko me hoće naći daleko sam od anonimne osobe.
U naslagama farsi koje prekrivaju večinu kao sedimentni slojevi stijena, proboj istine je bolan, dolazi više manje jednim jakim udarcem u tu stijenu i rasprsne se siguran svijet u kojem su bili.
Svako ko piše pod nickom zna da se uvijek može doći do njegova identiteta, da li će mu netko ovdje vjerovati ili ne – nebitno, ovo je jedna elektronska birtija u kojoj ipak nalazim puno vjerodostojnijih podataka nego li u eph.

Tko je glasao

Svako ko piše pod nickom

Svako ko piše pod nickom zna da se uvijek može doći do njegova identiteta, da li će mu netko ovdje vjerovati ili ne – nebitno, ovo je jedna elektronska birtija u kojoj ipak nalazim puno vjerodostojnijih podataka nego li u eph.

Ovo mi se cini da je bitan detalj koji razlucuje tvoju i moju perspektivu. Internet naime zahvaljujuci realiziciji JOTa ima potencijal da bude ultimativan medij nemjerljiv sa EPHom i ostalim klasicnim/elektronskim publikacijama. Dapace, trenutno drustvo funkcionira u medijskoj krizi sto je jedan od temeljnih nositelja nefunkcionalnosti institucija. Drustvo nema mjeru, nema oslonac, nema referencu, s obzirom da su postojece reference kompromitirane.

No tu je naravno (hoces li pogoditi? :-)) JOT i potencijal interneta koji ima sve karakteristike da postane apsolutni medijski kanal i referenca. U odnosu na vrijeme prije krize, superioran drugim kanalima, u odnosu za vrijeme krize, udeljan kao nebo od zemlje.

Tako meni iz ovog gledista nije niti bitno, niti nesto iole znacajno kada se usporedjujes s Vokickom ili kada internet usporedjujes s EPHom, s obzirom da je zahtjev pred internetom daleko veci od izjednacene utakmice s EPHom. Utakmica gdje je EPH referenca za vjerodostojnost interneta, za ovaj medij je prakticki porazna.

Pa tako, tebi mozda to predstavljna nesto, meni pak zbog potencijala predstavlja prilicno slab rezultat.

gpgale blog

Tko je glasao

Gale, cijenim tvoje napore

Gale, cijenim tvoje napore koje ipak u ovom trnutku smatram romantičnom voljom za junacima. Heroji u ovom trenutku ratovanja ( jer ovo što se zbiva ravno je ratnoj situaciji) su nepotrebne žrtve a kao blogeri ili sudionici u društvenim zbivanjima potpuno kontrapriduktivni. Ti recimo nikada ne pišeš (ili je meni promaklo, onda molim te oprosti) o podmetanjima u farmaceutskoj industriji i trgovini farmacije sa bolnicama koji su isto izvan bilo kakve regularne javne nabave. Potpuno je glupo svoju glavu stavljati na panj.
Farsičnu eru možda je najbolje opisao upravo danas preminuli Sellinger. Malo je toga logičnog pa je logični naputak tesarima da visoko dignu iznad glave krovnu gredu potpuno nešto oprečno toj eri. Kakvog smisla ima izlagati se ako ne moraš beskurpuloznoj bahatosti, pogotovo ako postoje učinkovitije taktike borbe. To je zapravo anonimnost koja ne obvezuje a ipak začeše, preljeva se po medijima jerbo ekipa novinara mora od nečega živjeti pa je dobar i često vjerodostojan izvor ovakav anonimni prostor.
Anonimni studenti su u svojoj proljetnoj akciji po apovim procjenama koliko se sjećam spasili oko 30 milijardi kuna i time su več heroji.
Istina još nikoga zapravo ne zanima jer nismo stigli do faze otrježnjenja.Ti i ja nismo sociolozi ali jednostavno rečeno u našem društvu a i šire je sve gora prvenstveno socijalna slika. Ona se neće izmjeniti građanskom hrabrošću, nego prije ovako.
http://www.e-novine.com/intervju/intervju-kultura/34398-Beg-faizam.html
p.s. smogovcu T. nije pomoglo ni jedno, odnosno sada se ponovno javlja pod anonimnim nickom i to pozdravljam. Isto radi poznatog tvog imena ti ne pišeš o temama iz svoje branše. To je moje viđenje.

Tko je glasao

Svaka promjena ima svoje

Svaka promjena ima svoje protagoniste i svoje pionire. Pioniri po obicaju nose poveci teret i trebaju odredjenu dozu hrabrosti i/ili ludosti. Preciznije, nije mi poznat jedan jedini slucaj pogotovo vece drustvene promjene, a da ga nisu upravo najhrabriji ponjeli naprijed dok je ustrasena masa poginjala glave i samo gledala kako da prezivi u teskim vremenima.

Protiv stetnog komoditeta treba se boriti, ici protiv struje prosjecnosti i ne bi se stel mesat mentaliteta, a oni koj se ne usude ipak to protagonistima promjene trebaju ako nista drugo, onda barem priznati.

Istina, cisto za primjer, meni, nije previse bitno sto misli onaj tko nema obraza niti priznati drugome junacki cin, vec taj isti pokusa relativizirati kako sam sebi jednostavno ne bi priznao da postoje veci, hrabriji i plemenitiji od njega. Sto mi istina nije pretjerano niti jasno, jer cisto za primjer, meni to nikada nije bio problem priznato onome tko se stavlja na prvu liniju bilo zbog odgovornosti ili ludosti.

Tako ako tebi nije bed nemati niti lijepu rijec za heroje naseg vremena, one koji stavljaju sebe za zastitu vrijednosti, vec stvar prozivas nebitnom, igrnoriracuci cinjenicu da svaka promjena ima svoje pionire koji su daleko od modela za komotan i bezbrizan zivot, to je onda do tebe i do tvojih razloga.

Ja sam ipak sklon uvaziti hrabrost onih koji promjenu nose, po cijenu svojeg komoditeta, a nekad i znatno vise.

I da se razumijemo, ne smatram se nikakvim herojem, vec samo osobom koja relativno dosljedno preuzima politicku odgovornost koja mi po prirodi stvari u slobodnome drustvu pripada. U slobodnom drustvu u koje vjerujem i koje ne da ne smatram romantikom, vec duznoscu svakog svjesnog bica.

Sto se pak tice pitanja o nezgodnim temama, vjerujem da je vise manje svakom odraslom covjeku itekako jasno da je mudro birati svoje bitke i da to na kraju razlikuje operativnost misaonog od nemisaonog bica. Da, ja nisam heroj, niti se smatram herojem, ponavljam jos jednom. Ali herojski cin itekako znam cijeniti.

gpgale blog

Tko je glasao

kao i u onom pokušaju sa

kao i u onom pokušaju sa vrha ovih komentara i ovaj ti je pun praznih fraza u kojima ne prepoznajem niti trunčice nečeg što ti nazivaš političkom odgovornošću ili uopće nekom odgovornošću. I ovdje ima puno ljudi koji pišu svojim imenom i prezimenom. Za neke se odmah išćitava da kada pišu zaista i odgovorno razmišljaju a neki drugi stvaraju maglu bez obzira na političke stavove. Isto se odnosi i na ove sa anonimnim nickovima. Ali se i jednima i drugima prepoznaje kad tad neka vjerodostojnost odnosno ne mantraju nego pišu o realnom iskustvu iz svog profesionalnog okruženja. Razni su tako pridonjeli i otpetljavanju kojeg sada živo pratimo na isprepletenoj sceni.
Inače i godišnjica smrti je jednog istinskog heroja koji nije pisao po blogovima
http://www.e-novine.com/drustvo/34420-Istinski-bosanskohercegovaki-heroj...

Tko je glasao

Smatram da je bitno da

Smatram da je bitno da pojasnim svoj stav. Dakle. Zivimo u posttotalitarnom sistemu gdje mnogi i dalje s razlogom zaziru od bilo kakvog javnog angazmana, pa tako i pisanja na internetu pod imenom i prezimenom. Jer ih je strah, s vise ili manje razloga. Tako Edi kaze da mu je frka zbog zaposlenika, no svatko ima neki razlog. Pa tako cak i ja, koji sam svjesno odabrao preuzimanje pionirske uloge u ovoj sferi.

Bez drustva koje je oslobodjeno od torture, od straha od mocnika, od toga da bez suvisnog kalkuliranja iznese svoj stav, politicka zajednica nema previse sretnu buducnost. Jacanje javne sfere i podrska javne sfere kroz konkretni javni angazman (ma kako minoran bio), put je u zdravo drustvo. Osobno sam preuzeo taj dio odgovornosti na sebe, bez obzira sto je to daleko od oportunog za osobu koja zivi od kruha u nekim poljima koji bas nemaju previse veze s javnim angazmanom.

Ti se mozes sprdati s tim cinom, mozes ga pokusati minorizirati, no kao i Edi, vjerovatno si i ti itekako svjestan vaznosti ovog koraka jacanja javne sfere po politicku buducnost zajednice. Toliko o cinu gradjanske hrabrosti u posttotalitarnom drustvu koje i dalje ima snazne elemente politicke kontrole gradjana za koji vjerujem da svatko posten moze reci da je itekako bitan i da ga je itekako potrebno honorirati.

Ne. Ovaj cin nije usporediv sa stavljanjem zivota na pladanj za drugu osobu (clanak na koji se refereiras), moj rizik je realno govoreci daleko manji, ali je i dalje neusporedivo veci od cinjenice da anonimna osoba ne preuzima realno NIKAKAV rizik.

No da podebljam za kraj jos jednom. Jacanje javne sfere kroz cin gradjanske emancipacije temeljni je nositelj drustvene promjene. Odluka da se pocne JAVNO govoriti o JAVNIM stvarima temeljni je cin gradjanske emancipacije. Inicijacija. Jasno, inicijacijom mi ne postajemo avatari, niti vanvremenski heroji usporedivi sa Srđanom, no tim cinom mi postajemo politicki subjekti i preuzimamo drustvenu odgovornost u svoje ruke.

Cin velik kao nebo za posttotalitarno drustvo.

Ti mozes ovu pricu relativizirati, mozes pokusati umanjiti njezin znacaj, no cinjenica da si odlucio kriti svoj identiet iz oportunog razloga da si ne stvaras suvisne probleme (vani je najnormalnija stvar pisati pod imenom i prezimenom jer se ljudi jednostavno ne boje iznositi javno svoje stavove i blogovi i forumi sluze kao prirodna ekstenzija javnoga zivota), ipak dovoljno govori o svemu tome.

No bilo bi mi drago, da za pocetak ako nista priznas vaznost ovog cina. Cisto zbog osiguranja intelektualnog postenja.

gpgale blog

Tko je glasao

glej, smatrm ne bitnim da li

glej, smatrm ne bitnim da li neko piše pod nickom, važno je što piše.
U društvu gdje sa jedne strane imaš beskurpuloznu elitu koja sa druge uzgaja fašizam podržavam svim srcem anonimuse.
Među ljudima je mali broj odvažnih i časnih. Večinu onih sa imenom i prezimenom koji su aktivisti ili revolucionari lako je kupiti. I to je tako - pa prirodno djeluju obrnuto.
U ovom trenutku koji ide ka robovlasništvu sloboda je dragocjena pa neka je bar na ovom prostoru.
evo ti jedan sa imenom i prezimenom koji rastjeruje magle:
...Nema veze što Todorićev primjer pokazuje da to tržište zapravo nije tržište, a i o privatnom vlasništvu njegovih kompanija dalo bi se govoriti (privatni su samo njihovi dobici, dok su rizici poslovanja socijalizirani do krajnjih granica)....Zato Vlada Jadranke Kosor kreće u ovaj rat protiv korupcije od državnih i javnih poduzeća, i neka kreće, daleko bilo da se tu nisu nakupili kvintali i kvintali đubra koje treba izbaciti iz hrvatske štale. Ali, upravo je groteskno spasioce tražiti na groblju hrvatskog kapitalističkog polusvijeta, trpajući u Vladu i takve zombije kakav je Škegro ili takve bezveznjakoviće kakav je Popijač. Pa kada poziv još stigne i Todoriću, to može značiti samo jedno - nastavak državnog tova hrvatskih kapitalističkih parazita.
http://www.h-alter.org/vijesti/politika/tovljenje-kapitalistickih-parazita

Tko je glasao

Jel smatras nebitnom i

Jel smatras nebitnom i cinjenicu da smo jos uvijek okruzeni kulturom straha? Jel smatras nebitnom i cinjenicu da je upravo na onima koji su rekli ne kulturi straha temelj drustvene promjene? Ja smatram da je to itekako bitno. Dapace, radi se o nultom pitanju mada ne pricamo previse o tome.

gpgale blog

Tko je glasao

gale, pripetavanje ide uz

gale, pripetavanje ide uz alku ali ne znači pogodak
i da je ta nazovi kultura straha prisutna u svakodnevici misliš da ju je idealno razbijati jot naredbom : dajte spisak imena.
Osim što budi odiozu taj pristup, jer je spisak za stoku sitnog zuba a zaštita za sivu eminenciju po staroj navici, nada da će taj revolucionarni žar preplaviti je nikakva, hvala bogu, tako da su "prilično opake snage arbitraže koje se (jot) ne može kontrolirati klasičnim metodama" zapravo ne farsična masa anonimnih koji crpe saznanja opet od anonimnih (koje jot nikako da prekrsti) ili ne anonimnih i tako u jednom trenu spasi prolupalo društvance da ne spizdi 2 do 3 puta veču lovu nego ovu sa kojom u zadnje doba maše roha kao sa spasonosnom sumom.
Žao mi je gale ali ne bih više o ovoj uzaludnoj temi

Tko je glasao

Mozda ne bi bilo zgorega da

Mozda ne bi bilo zgorega da procitas cijelu raspravu jos jednom (ako ti je tema interesantna), s obzirom da je cijela izvedena konstrukcija u potpunosti fulana, sto mi ukazuje na detalj da je nedostajalo razumijevanja pri citanju.

gpgale blog

Tko je glasao

Koliko je Todorić uložio u

Koliko je Todorić uložio u Bandićevu kampanju? Jesu li Todorić i Pavić i dalje u suvlasništvu Zagrebplakata kojega im je prodao Bandić? Nema nedodirljivih, ha? ;)

Sve što ste oduvijek željeli znati o swingingu politike, medija i tajnih službi.

Tko je glasao

dodirljivi ili ne vidjet

dodirljivi ili ne vidjet ćemo uskoro na konkretnim rezultatima. Rončević veli da se uopće ne osjeća krivim.
A da društveno sada ima imena i prezimena i ide - kad su problemi javni su a kad uživamo uživamo sa imenom i prezimenom, pa i kad je sigurno javno onda je moje
http://pollitika.com/cvjetni-trg-narod-protiv-kapitala-godina-cetvta#com...
slikareva kći se izvještila u povratku grofovske imovine ali ovo joj ipak nije uspjelo
bit će zanimljivo pratiti dalje. Evo jaca najavila aukciju

Tko je glasao

Autor vrlo lako moze

Autor vrlo lako moze lazirati dosta toga i unatoc tome sto na prvi pogled izgleda vjerodostojno, biti na zadatku. U cybersferi to se zove karmicka kurva. No cinjenica je da nam se ne da ulaziti preduboko u neciju osobu, ukoliko ta osoba nije postavili niti pocetni ulog. Pa tako i ako se skuzi da je netko na zadatku, taj netko promijeni nick i krene opet u akciju. Nije prakticno previse energije ulagati u takve nepostojane pojave. S fizickom osobom stvar je nesto drukcija. Ne mozes otvarati novi identitet kad se sjetis, jer imas samo jedan.

Drugi detalj po pitanju snage rijeci i one Mesiceve "tko je to rekao?", stvarnost u kojoj zive anonimni upisi nije fizicka stvarnost, a toj anonimnoj stvarnosti ne postoji faktor hrabrosti, pa tako mozemo govoriti da je govor anonimca govor bez moci i kao takav bez snage za drustvenu promjenu. Tako valja i razluciti upise koji postoje zbog zelje za drustvenom promjenom, od onih lamentacijske prirode. Kada govorimo o lamentaciji, taj dio stoji, nebitno je porijeklo upisa.

Kako bilo da bilo govorim o preduvjetu, a to je upravo vjerodostojnost. Odgovornost je pak drugi par rukava, dijelom srodan.

Sto se tice falsificiranja identiteta, s obzirom da imamo i fb, a i mreza internet aktivista je prilicno rasirena i postoji neformalni sustav prepoznavanja, nije potrebno previse vremena da utvrdimo radi li se o stvarnom identitetu ili laznjaku.
Cisto za primjer, Edi Jurisicu, pretpostavljam da poznajes bar par ljudi koje poznajem i ja i koji mi mogu garantirati za tebe. I tako dalje. Mozemo ici i na drugu, trecu ruku.

gpgale blog

Tko je glasao

mislim da gale želi reći,

mislim da gale želi reći, kako veću težinu ima nešto što napiše netko tko se služi svojim imenom i prezimenom, nego netko tko piše s nickom. razumijem što misli, ali tu postoji čitav niz pitanja.
npr, ovo što si ti napisao, možeš se predstaviti kako god hoćeš. sad, što bi bio idući korak, da se moraš i legitimirati?
ili, koliko bi se beskarakternih ljudi našlo koji bi za neku sitnu lovu ili čak povlasticu pisali pod svojim pravim podacima, ali neistine?
kako bi se razriješile takve stvari?

Tko je glasao

Mogu biti zvjezde padalice,

Mogu biti zvjezde padalice, naravno da mogu. Pa tako neces niti u fizickom svjetu vjerovati svakom na rijec. No u JOTu ostaje poprilican trag iza svakog i nije tesko osigurati sustav provjere vjerodostojnosti.

gpgale blog

Tko je glasao

ma nikako diana!:) uostalom,

ma nikako diana!:)
uostalom, to sto samo neki zloupotrebljavaju anonimnost i nije vrijedno tog truda.

Tko je glasao

Dijana, slazem se s ovim sto

Dijana, slazem se s ovim sto si napisala, ali mislim da bet upravo govori da moramo konacno prijeci i tu stepenicu i postati drustvo gdje se nikomu nece nesto dogoditi jer je napisao nesto istinito o politicaru sto javnost svakako ima pravo znati. Medjutim, postoje i stvari u zivotu politicara i svih ostalih 'javnih' osoba koje ne utjecu na njihov rad na nijedan nacin i ne znam sto dobrog donosi javnosti informacija i o npr. lijeku kojeg neka osoba uzima (sama bolest je nesto drugo ako utjece na rad te osobe). Naravno da postoji tisuce primjera izmedju, za koje na kraju krajeva imamo i sudove da odluce da li je u interesu javnosti da nesto zna ili ne zna. Problem je sto i mnoge javne osobe i u politici u nedostatku programa kojim bi se mogli nametnuti javnosti uvode novinare u svoje dnevne i spavace sobe, i govore o stvarima koje s njihovim javnim djelovanjem nemaju nikakve veze.
Bet, tema je jako zanimljiva ali si mozda pogrijesio sto si objavio dnevnik odmah nakon dnevnika o Hloverki jer je vecina to razumjela kao tvoj odgovor na grdilinov dnevnik. Mislim da nikad necemo doci do tocnog odgovora gdje prestaje interes javnosti. Uvijek ce biti mnostvo primjera negdje na granici. Inace, ako netko anonimno prijeti nekome na internetu, ja ne vidim neke velike razlike od toga da netko nekome anonimno prijeti postom ili telefonom. Naravno, da policija mora pokusati naci tu osobu. Drugo je pitanje koliko ce biti uspjesna.

Tko je glasao

Interes javnosti se moze

Interes javnosti se moze definirati u skladu sa JOT principima. Tamo gdje prestaje JOT, pocinje privatnost. I obratno. Jasno, da bismo mogli funkcionirati na ovaj nacin, prije svega je nuzno maknuti politiku iz sfere privatnog, zakulisnog, zatvorenog, antipolitickog (sto bi rekla Nemesis).

I to je to.

gpgale blog

Tko je glasao

martine, moguće ja nisam

martine, moguće ja nisam dobro shvatila što bet pokušava reći, upravo radi ovog sa dnevnikom od grdilina, lako moguće da si u pravu.
ako je tako, onda bih se svakako složila, jer bilo bi divno kada bi čovjek mogao napisati neku kritiku ili neki podatak o nekoj javnoj ličnosti, bez da pri tome razmišlja što će mu se radi toga dogoditi.
na žalost, ja mislim da smo mi još jako daleko od toga, te da je u situaciji u kojoj jesmo često opasno raditi takve stvari.
ali me je ovaj tvoj upis potaknuo na razmišljanje, pa sam zaključila slijedeće:
kada bi mogli nesmetano i bez straha iznositi svoja mišljenja, onda bi iza njih mogli svi stati imenom i prezimenom. i onda se ne bi dogadjala neutemeljena pljuvanja, odnosno, zlouporabe interneta, jer bi svatko znao da će odgovarati za ono što napiše, ukoliko je neistinito i lažno.
dakle, mi svoju anonimnost moramo čuvati dok se stanje ne promijeni, a ako "oni gore" ne žele o sebi čitati sve i svašta, neka nam daju slobodu izražavanja bez posljedica i sve 5, svi zadovoljni. narod informiran, nitko nije oklevetan i gdje ćeš bolje.
naravno, to u slučaju da ono što nam je zagarantirano papirom postane i doslovce zagarantirano, a ne samo prazna slova na tom papiru.

Tko je glasao

Anonimnost nije ništa novo.

Anonimnost nije ništa novo. Pa pisalo se pod pseudonimima stoljećima. Ne vidim u čemu je problem, odnosno, znam u čemu je problem: u dostupnosti: svatko može pročitati tekst na internetu, a knjigu ili novine treba kupiti. Osim toga, izdavač može nagrabusiti, a ovdje je vrlo nejasna situacija.

Ali to ne mijenja ništa. Između zaštite ugleda pojedinca i prava na slobodu govora bez odlaganja treba u potpunosti odabrati slobodu govora. Ugled nije nikakva vrijednost koju zakon i sud trebaju štititi, svatko treba paziti na ugled svojim djelovanjem.

Kroz cijelu povijest se ljudi pokušavaju ušutkati da ne iznose neugodne istine pozivanjem na zaštitu ugleda i privatnosti onih o kojima se piše i govori.

Tko je glasao

Več dugo godina se o

Več dugo godina se o zaštiti podataka i prava anonimnosti diskutira u zapadnim medijima.

Zloupotrebljavalo se je sve moguče i na razne načine. Ljude koji zloupotrebljavaju jel telefon, poštu (pisma) ili internet, neče ništa zaustavit u njihovim bolesnim radnjama.

No čudno je da neki koji upotrebljavaju anonimnost interneta u ocrnjivanju jednih, plaču kad se to njima događa.

No anonimnosti nema, svakog se može u roku par dana otkrit. Stvar je samo u težini djela.

Tko je glasao

bet, zasto ti kao protivnik

bet, zasto ti kao protivnik anonimnog pisanja na netu, koristis anonimni nick?
nije li to apsurdno sa pozicije neke tvoje vjerodostojnosti?
da o tome pise zdravko gracin, zoran ostric, ili netko drugi od onih koji su se javno predstavili, jos bi sve to imalo nekog smisla, ali kad netko tko je anoniman, pise protiv drugih koji su isto tako anonimni, to vec granici sa apsurdom.
zasto ne odlogiras taj svoj anonimni nick i ponovo se registriras pod punim imenom i prezimenom i sa vlastitim primjerom iskazes i vlastitu vjerodostojnost?
procitao sa dnevnik koji je napisao grdilin, koji za mene ( kao i ja za njega)..nije anoniman nick i ne vidim po cemu ti je taj njegov dnevnik bio povod za ovakvu reakciju!?
jedino ako ta "bet" nije hloverka novak srzic, ili netko iz njenog obiteljskog, ili sire.. interesnog kruga?:)
podaci o hloverkinom clanstvu u komunistickoj partiji su podaci koje su vec objavili hrvatski javni mediji i grdilin je ovdje samo dokumentirao izvor(makarsku rivijeru) iz kojeg su i ti javni mediji saznali o tom njenom clanstvu u sk!
podaci su dokumentirani i tocni(u arhivi su tog makarskog lista) i uopce nisu neprovjerljivi, a kamoli tendeciozni ili lazni.
uostalom, to njeno clanstvo u bivsoj komunistickoj partiji uopce nebi bilo interesantno da se ne radi o javnoj osobi koja ga je pokusala skriti i koja je licemjerno svoje kolege sa htv-a optuzivala da su "komunjare"!
bet, u zivotu jedne "javne osobe" jednostavno ne postoji ta "privatnost", jer svatko onaj tko pristane da obavlja javnu djelatnost, dobrovoljno se odrice te privatnosti!
i sam pojam "javne osobe" bi bio apsurdan kad bi javna osoba imala tu "privatnost"!:)
naravno da u javnom tretmanu te "javne osobe", valja imati neke umjerenosti i dobrog ukusa, ali ni to nije obavezujuce kao sto vidimo na primjeru zapadne zute stampe!
kako grdi nije iskazao tu nemjerenost, vec se samo bavi sa biografijom hloverke, mozes li mi reci sto te u tome toliko zasmetalo, tim vise sto je taj podatak o njenom clanstvu u sk istinit?
ako bash ne zelis odgovoriti, tad se bar ulogiraj pod imenom i prezimenom, pa nam mozda i bez tvog odgovora, sve bude jasno!?:))

Tko je glasao

Iznenadjuje me ovakav

Iznenadjuje me ovakav komentar, koji odražava površno čitanje i potpuno neshvaćanje stvarnoga konteksta moga dnevnika. Komentar vrvi pogrešnim zaključcima. Posebno me zabavlja sumnja da @bet možda nije i sama Hloverka. Uz etikete koje sam do sada popušio (EU birokrat, komunjara, pizda, fašist, itd.), ova najnovija je uistinu maštovita.

Imam osjećaj da si se uhvatio mog "prozivanja" @grdilinovog dnevnika (sto ti je nekako tesko palo) i da uopće nisi pročitao prevedeni esej do kraja.

Kao prvo, miješaš i ne razlikuješ pojam pisanja bloga i komentiranja pod nickom s jedne strane (kao legitimnog izbora anonimnosti svakog tko se time bavi), od institucionalizirane anonimnosti u smislu nemogućnosti identifikacije takvog anonimusa u slučaju da se za to pokaže potreba, npr. u slučaju sumnje u počinjenja nekog prekršaja. To su dvije bitno različite stvari i tema dnevnika je ovo posljednje, a ne nickovi kao takvi.

Kao drugo, pogrešno zaključuješ da sam ja bezuvjetni protivnik anonimnosti. Jasno sam napisao da me je upravo činjenica da i sam pišem pod nickom (i to na Pollitici, koja je navodno nedohvatna hrvatskoj policiji) navela da otvorim ovu temu. Tu sam prenio esej švedskog autora koji argumentira protiv anonimnosti (u onom drugom smislu). Ja nigdje nisam napisao da se slažem s njim, nego sam pozvao na diskusiju. Točno je da mislim da je argumentacija koja je u tekstu iznesena prilično jasna i uvjerljiva, i priznajem da je pomakla moje inače o tome pitanju ambivalentno uvjerenje, u smjeru koji osigurava prava potencijalno oštećenih.

Pozadina svega je u činjenici da je u Švedskoj donešen zakon (tzv. anti-piratski zakon) koji propisuje ponudjačima internet usluga da čuvaju podatke (i na zahtjev ih isporuče) kojima se može doći do osobe koja se je po nečemu ogriješila: posjedovanje i sirenje dječje pornografije, neovlašteno kopiranje i distribuiranje autorskih djela, širenje lažnih informacija i slično. Neke Internet-firme u Svedskoj gradjanskom neposlušnošću odbijaju provoditi zakon (tj. uništavaju vitalne informacije), tvrdeći da zakon zadire u privatnost korisnika, što argumentiraju odredbama EU direktive o uskladištenju privatnih podataka. Medjutim, u nekim drugim zemljama (npr. u Danskoj), sličan zakon se već provodi godinama, a Europski sud pravde je presudio 2008 godine da (barem po pitanjima podataka koji služe zaštiti autorskih prava) nacionalno zakonodavstvo ima prednost, tj. svaka zemlja to moze urediti po svome.

I treće, onaj dnevnik nije niti protiv @grdilin-a, niti u Hloverkinu korist. Svi ti detalji o njenom clanstvu u partiji i sve ostalo, je potpuno nerelevantno. To što sam uzeo @grdilin-ov dnevnik kao primjer situacije u kojoj mislim da s prijedjene neke granice (mogao je biti i neki drugi, ima toga koliko hoćeš na Pollitici), je zato što je ovaj je upravo aktualan a potencijalno može dovesti do situacije o kojoj govorim. Ako nisi primjetio, ja se uopće nisam uključio u svadju koja se je oko @grdilinovog dnevnika razvila i nažalost, prelila i na ovaj dnevnik. Ovome posljednjem sam i sam kriv jer nisam presjekao u početku.

To što ja isto pišem pod nickom ne oduzima mi pravo da kritiziram nešto što smatram pogrešnim, i tvoj zaključak o apsurdnosti moga pisanja nema veze s logikom. Apsurdno je upravo tvoje prozivanje moje vjerodostojnosti na toj osnovi.

Pisanje pod nickom je moj legitimni izbor(razlozi za to su nebitni) i ne vidim razloga da to mijenjam sve dok svojim pisanjem ne napadam i ne vrijedjam žive ljude.

BTW, notorna glupost je tvrdnja da javne osobe nemaju pravo na privatnost. Naravno da svatko ima pravo na privatnost i granica treba biti tamo gdje prestaje relevantnost objavljenog za obavljanje javne dužnosti. Zar ti stvarno misliš da treba pisati npr. o nečijim hemeroidima, zato što je taj ili ta javna osoba? To što žuta štampa nerijetko prelazi granice stvar je lošeg ukusa, ali oni se bar potpišu pa se zna tko to radi. I jasno, to rade zbog povećanja profita.

Ja nemam ništa protiv da svatko dobije ono što zaslužuje svojim javnim (ne)djelima , ali se to ne smije raditi anonimno, jer anonimnost ”napadača” onemogućuje obranu ”napadnutome”, i sasvim je izvjesno da se stvar otme kontroli. Takva ”pravda” je pravda linča, koja nikome ne donosi korist, osim zadovoljenja niskih osvetničkih pobuda. Sjeti se da je u takvoj situaciji Fintic "nadrljao", zato sto se nije moglo pronaci autora inkriminiranog teksta. Kad aje trebalo stati iza svojih rijeci, autor teksta se sakrio u misju rupu. Na stranu pristranost suda, radi se o principu.

Jasno je da pri tome postoji čitav niz pitanja koja traže odgovore. Npr. u društvima s ograničeno razvijenim demokratskim institucijama, bez osigurane anonimnosti se postavlja pitanje neopravdane represije, ako je ”napadnuta” neka moćna osoba. Zbog toga se anonimnost na Internetu smatra blagodatom u režimima kao npr. u Kini ili Iranu.

Ali, meni se čini da je Hrvatska ipak prevazišla tu fazu i ako se radi o opravdanoj kritici javnih osoba, trebalo bi da ljudi iza nje stoje imenom i prezimenom. Kritika bi bila objektivnija i njen efekt bi bio neusporedivo veci za unapredjenje drustvenih odnosa.

The Observer

Tko je glasao

Ali, meni se čini da je

Ali, meni se čini da je Hrvatska ipak prevazišla tu fazu i ako se radi o opravdanoj kritici javnih osoba, trebalo bi da ljudi iza nje stoje imenom i prezimenom.
Meni se dapače čini da nije prevaziđena ta faza, i da ljudi iza kritike
nebi trebali stati javno, jer je to vrlo opasno za zdravlje, auta i nekretnine
javnog kritizera. Društveni odnosi se unapređuju samo u tom smislu da ti
neki sekuriti od kritiziranog baje polomi kosti i da ti se auto zapali uslid
kvara na elektrici. Ako to prijaviš onim Karamarkovim redovito padneš od
debulece i frakturiraš koji dil tila.

Tko je glasao

Neke Internet-firme u

Neke Internet-firme u Svedskoj gradjanskom neposlušnošću odbijaju provoditi zakon (tj. uništavaju vitalne informacije), tvrdeći da zakon zadire u privatnost korisnika, što argumentiraju odredbama EU direktive o uskladištenju privatnih podataka.
Bet, iako ne naginjem teorijama zavjera ova me tvoja rečenica potakla na razmišljanje kako bi to izgledalo na Balkanu: Vlada (odnosno zakonodavac) donese sličan zakon švedskom, blogerska i druge internetske zajednice gunđaju, ISP-ovi misle da je to dovoljna podrška i neki od njih odlučuju ne čuvati zapise o protoku informacija. Onda vladini dužnosnici angažiraju svoje zaduženike iz redova novinara, najčešće nekog dovoljno poznatog, da incsenira internetsku prijetnju smrću... Pa se razvije rasprava ovakvog ili još žešćeg oblika...
Jer, i u slučaju švedskog pisca, kao uostalom i u svakom drugom slučaju, po zakonima o zaštiti osobne komunikacije ne čuvaju se tekstovi poruka već samo podaci o IP adresi s koje je u točno određeno vrijeme poslana poruka koja se pojavila javno na određenoj stranici/forumu... Dakle, tek internet forenzikom, analizom pristupnih logova forumu i usporedbom tih podataka s podacima iz logova ISP-a dolazi se do relativno točne pretpostavke o routeru/modemu s kojeg je poruka stigla... A ako je iza routera NAT, dakle set privatnih adresa dodijeljenih mnogim računalima, onda je zaista teško locirati pravo računalo, a tek potpuno nemoguće osobu koja je poslala poruku...
Eto, kod nas bi, skoro sam siguran, poziv na ubojstvo bio namjenski plasiran kad bi Vlada željela stvoriti sebi povoljnu klimu za veće nadziranje komunikacije... I čak bi isto ispalo, počinitelj ne bi bio pronađen, ali bi poruka imala gadnog efekta...

Tko je glasao

@bet: mislim da je ovaj

@bet:

mislim da je ovaj komentar puno bolji od dnevnika koji se pomalo pogubio zbog dužine, a i snage onog švedskog eseja. ja na primjer uopće nisam uočila da je središnja tema ovo što nazivaš institucionalizirana anonimnost, tj. zakonska nemogućnost, ili nedovoljna zakonska regulativa da se neko zaštiti od prijetni, napada na osobnost, privatnost, dostojanstvo. ili da se internetom šire prijetnje, govor mržnje, poziv na diskriminaciju i da se sve to štiti pod egidom "zaštite privatnosti", ali napadača i podmetača.

zanimljivo da vjerojatno ne postoji takva zakonska rupa kad je riječ o korporacijskim ili državnim sustavima. napad na njih je zacijelo zakonski sasvim solidno reguliran i kažnjiv.

i da, to jeste dilema o kojoj će se još dugo razglabati. s jedne strane svaka regulacija prijeti overdozom kontrole, s druge strane zašto bi ljudi bili izloženi napadima od kojih se, kao što kažeš, ne mogu niti obraniti i automatski se nalaze u neravnopravnom položaju..

EU ima čitav niz preporuka o zaštiti privatnosti koja dolaze u istom paketu s pravom javnosti na informacije iz državnih tijela i onda se tu traže optimalni odnosi. bojim se da kod nas ljudi još ne znaju ni razgovarati o tom problemu, a kamoli misliti o rješenjima.

Tko je glasao

imam osjecaj da ni ti sam ne

imam osjecaj da ni ti sam ne procitas ono sto si napisao!?
povod tvom pisanju je grdilinov dnevnik i to si sam jasno kazao.
povodi su najcesce apsurdni "uzroci" i naravno da mislim da je i tvoj povod apsurdan.
kakve veze ima grdilinov dnevnik sa iskustvom tog navedenog svedjanina koji je btw. "deklarirani homoseksualac", sto je po tebi kao zastitniku svekolike privatnosti, ocito podatak koji nije privatan!?
javne osobe nemaju privatnost, ne zato sto ja to zelim, ili zato sto sam ja za to kriv, vec zbog toga sto je sama pozicija javne licnosti nespojiva sa tom privatnoscu.
svatko tko pozeli tu ulogu je svijesan toga.
pod pretpostavkom da nije bedast.
o ostalom mozes procitati sa moje prepiske sa galom.

Tko je glasao

imam osjecaj da ni ti sam ne

imam osjecaj da ni ti sam ne procitas ono sto si napisao!?
povod tvom pisanju je grdilinov dnevnik i to si sam jasno kazao.

Prisiljavaš me da citiram sam sebe:

Ovaj dnevnik imam u pripremi već dulje vrijeme, ali s obzirom na ”mekoću” teme (u usporedbi s netom okončanim predsjedničkim izborima) sam odlagao za bolju priliku. Nakon nekoliko dnevnika koji su okrznuli neka pitanja o kojima se ovdje govori, a posebno nakon objave dnevnika ”Najmočnija i najomraženija žena kod nas” od autora anonimnog blogera pod nickom @grdilin, mislim da je došlo pravo vrijeme.

Dakle, jasno piše da je dnevnik dulje vrijeme (nekoliko tjedana) već bio u pripremi, pa @grdilinov dnevnik koji je objavljen 1 dan ranije, (uz još neke, koje nisam imenovao) nikao nije mogao biti povod mome pisanju. Kao prigodan poticaj objavi dnevnika upravo sada – to da, jer ga smatram relevantnim kao zgodna ilustracija za ono o čemu pišem. Prema tome, ti pročitaj dvaput što piše prije nego što doneseš neke zaključke.

povodi su najcesce apsurdni "uzroci" i naravno da mislim da je i tvoj povod apsurdan. kakve veze ima grdilinov dnevnik sa iskustvom tog navedenog svedjanina koji je btw. "deklarirani homoseksualac", sto je po tebi kao zastitniku svekolike privatnosti, ocito podatak koji nije privatan!?

Zajednički nazivnik ova dva slučaja je sadržan u naslovu dnevnika: prijetnja iz anonimnog prostora. Konteksti i intenziteti su različiti, ali je tehnologija ista. Ja ne mogu pomoći ako ti to ne možeš ili ne želiš vidjeti. Prijetnja koja je moguća zbog anonimnosti koju osigurava cyber prostor.

„Deklarirani homoseksualac“ nije u ovome slučaju nikakva privatnost, jer je upravo to jedna od glavnih odrednica Gardellovog javnog djelovanja kao borca za ravnopravnost manjinskih grupa u društvu, i prijetnja smrću o kojoj se radi upravo je i došla isprovocirana tim njegovim djelovanjem.

javne osobe nemaju privatnost, ne zato sto ja to zelim, ili zato sto sam ja za to kriv, vec zbog toga sto je sama pozicija javne licnosti nespojiva sa tom privatnoscu.
svatko tko pozeli tu ulogu je svijesan toga.

Mislim da padaš pred logikom koju promiču i njeguju žuti mediji, te je prakticiraju na voljnim, umjetno stvorenim medijskim „zvijezdama“, s ciljem obostranog maksimiranja profita. Ako se u praksi i pokušava nametnuti ta izopačena logika kao važeća za sve, to ne znači da treba slegnuti ramenima i prihvatiti je kao ispravnu. Jer, to bi značilo da se mogućnost javnog djelovanja odriče svima onima koji nisu spremni pred javnošću potpuno razgoliti svoju privatnu sferu, a takvi su ipak u većini medju normalnim ljudima. Zato tu logiku treba suzbijati gdje god se to može.

The Observer

Tko je glasao

izgleda da cu i ja, na

izgleda da cu i ja, na zalost, morati zapoceti citatom!?
dakle..
Uzrok i povod - dvije su riječi koje prethode nekom događaju, ali nemaju isto značenje.

Ljudski odnosi su rijetko jednostavni, tako da akcije između dvije osobe često imaju više uzroka, a ista takva dinamika događanja postoji i u međudržavnim odnosima.

One dublje uzroke neslaganja koji zapravo dovode do konflikta i obračuna zovemo samo uzrokom, a onu zadnju kap koja je prelila čašu u međuljudskim odnosima i izazvala suze ili tuču zovemo povodom.

nadam se da ti je sad ipak jasno kad govorim da je grdilinov dnevnik bio povod za ovaj tvoj dnevnik!?:)
jos jednom, povodi su najcesce apsurdni i potpuno iracionalni, pa je u skladu sa tim i ovaj tvoj povod apsurdan!
bet, stvarno ne vidim razloga da grdilinov dnevnik bude povod za ono o cemu ti pises, jer u cemu je paralela izmedju prijetnji smrcu, uvreda i kleveta, sa necim sto je grdilin nazvao "hloverkina biografija" i njegovim dokumentiranim cinjenicama o onome sto pise!?
uostalom, biografiju uvijek pise netko drugi, jer u protivnom bi ona bila autobigrafija!:)
kakve veze ima to sto prijetnje dolaze iz anonimnog prostora!?
prijetnje ti mogu doci i sa anonimnog pisma, ili telefonske govornice, pa sta onda?
da zabranimo pisma i uklonimo telefonske govornice samo zato sto ih pojedinci zloupotrebljavaju, ili da mozda, ukinemo sve samoposluge zato sto neki po njima kradu!?:)
da ipak skratimo sve ovo?
ako i dolazi do zloupotreba iz tog tvog tzv. "anonimnog prostora", njih trebaju rijesavati istrazna tijela( kao sto kaze banditic, a i kosorica), a anonimnost tog prostora se zbog njih nikako ne treba uklanjati, jer je anonimnost tog prostora, nuzan preduvjet za njegovu slobodu i demokraticnost!
vec sam napisao, a mrzim se ponavljati samo zbog toga sto neki citaju samo sebe, da je "privatnost" relativan pojam, jer njegova kolicina jedino ovisi o drustvenom statusu samog pojedinca.
ako si anonimac, ili drustveni outsider, imas vise tog privatnog prostora nego li javna osoba, jer ga ona uopce ni nema.
naime(jos jednom!) sto si "javnija osoba", to je interes javnosti za tvoju "privatnost" sve veca, tako da nju prakticki vise ti ni nemas.
osudjivao ti to, ili se sablaznjavao nad tim bet.. to je cinjenica na koju ti ne mozes utjecati!:)

Tko je glasao

Bet, ne znam da li si

Bet,
ne znam da li si pročitao moj donji komentar. Evo ja ga ponavljam. Dakle spreman sam odgovarati za sve ako za to postoji bilo kakva odgovornost,
Citam:
"Bet, evo ja ovlašćujem Mraka u sučaju izvidnih radnji protiv mene (koje moraju biti zakonski potkrjepljene) da slobodno da moje podatke. Dakle snosim svu odgovornost za napisano. Jel ovo dovoljno?"

grdi

Tko je glasao

daj grdi, ol' si

daj grdi, ol' si popizdija?
jos ces i sam sebe uvjeriti da u onoj tvojoj biografiji vjestice ima nesto utuzivo, ili nesto sto nismo znali!?:)
puse li bura doli?

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najčitaniji članci