Tagovi

Analiziraj ovo:Izbori u Opuzenu 2009.

Živim u Opuzenu. To je jedan zaista lijepi gradi? na lijevoj obali Neretve, okružen rije?nom deltom jedinstvenom u ovom dijelu svijeta, u kojem se osje?a dalmatinski štih iako nije uz sami Jadran – nema puno borova, galeba ni ko?arica, a opet je Mediteran na svoj na?in. Opuzen je po mnogo ?emu jedinstven i tu ?emo se svi mi Opuzenci složiti, da je lijep, na jedinstvenom geoprometnom položaju, da je bogat duhom, kvalitetnom klimom i plodnom zemljom. Ne?emo se nažalost složiti oko još više toga; ne iz razloga koji su proizvod vlastitog razmišljanja i tuma?enja ve? odre?ene doktrine. Da, poga?ate – rije? je o politici.

U Opuzenu se u posljednje dvije godine mnogo toga napravilo. Aktualna politi?ka garnitura odlu?ila se othrvati osje?aju samodostatnosti nakon što je bila izložena žestokoj kritici putem lokalnog bloga, u kojem se po školskom primjeru argumentirano i ciljano naglašavala potpuna nezainteresiranost i nesposobnost gradskih otaca da riješe egzistencijalne probleme vlastitih gra?ana odnosno glasa?a.

Naša pjaca, središnji gradski trg postala je glavna pozornica za mnoge parade. Rješenje jednog od najkvalitetnijih doma?ih arhitekata prof. Fabijani?a postalo je pravi brand koji je prepoznat svugdje u Hrvatskoj, a svakim danom i šire u Europu. Izgra?en je i kanalizacijski sustav kao temeljni preduvjet za daljnji razvoj grada, ure?ene su gradske ulice, nabavljeno novo komunalno vozilo, par kilometara asfalta i par duzina rasvjetnih stupova, obnovljena gradska šetnica uz Neretvu, obnovljeno igralište na spomeniku, dobili smo i prvi semafor i tako dalje.

Došli su nam izbori, proteklih mjesec dana sve je bilo obojeno strana?kim bojama, svaka kava imala je svoju politi?ku težinu – sve se vagalo, ko ?e s kim, zašto i pod koju cijenu.
Kako bi shvatili glavne uloge lokalne politi?ke predstave moramo ih i predstaviti:
1. A – HSS ili Autohtona Hrvatska selja?ka stranka na ?elu s gosp. Marinkom Filipovi?em zvanim Gogi? je proizašla iz HSS, nakon što je navedeni izba?en iz stranke. O razlozima osobno ne znam mnogo, mogu pretpostavljati da je jedan od njih njegova nevjerojatna želja i ambicija da bude na vlasti ili barem uz nju uz naglasak da voli svjetla pozornice.
2. HSS ili Hrvatska selja?ka stranka na ?elu s gosp. Zdravkom ?uli?em, sportskim radnikom i poduzetnikom, izgradio je tvrtku s 30 zaposlenih, prosje?an obiteljski ?ovjek bez mrlje, djeluje sposoban i pošten.
3. HDZ ili Hrvatska demokratska zajednica na ?elu s gosp. Ivom Mihaljevi?em zvanim Pi?ulo, aktualni gradona?elnik, mandat od 1997-2001, te od 2004 – 2005, i ovaj aktualni 2005-2009. O njegovim sposobnostima tako?er ne znam mnogo, ne sje?am se da je išta napravio u prvom i drugom mandatu, a o posljednje dvije godine ovog teku?eg ve? je naglašeno u uvodu. Prije radio u Luci Plo?e.
4. HSLS ili Hrvatsko socijalna liberalna stranka na ?elu s gosp. Nikom Kapovi?em aktualnim direktorom lokalnog otkupljiva?a Konzuma i pro?elnikom za gospodarstvo Grada. Funkcije mu se malo sukobljavaju, ali nije važno. Sposoban ?ovjek, direktor bivšeg PPK Zagreb i lokalne poslovnice Dubrova?ke banke, poslije ?ega odlazi u Konzum.
5. Nezavisna lista na ?elu s gosp. Oliverom Provi?em, gradona?elnikom u mandatu 2001-2004, poduzetnik, prosje?an obiteljski ?ovjek bez mrlje, izgradio malu obiteljsku tvrtku koja je danas najve?i proizvo?a? agruma u državi, pjeva u klapi, entuzijast i vizionar.
6. HSP ili Hrvatska stranka prava koja u Opuzenu nažalost nema nikakvu politi?ku težinu, a ?iji se razlozi mogu tražiti i u samoj središnjici koja je pod vodstvom Ante ?api?a izgubila svu vjerodostojnost kao ozbiljna politi?ka stranka te se doima tek kao oportuna udava?a.
7. SDP ili Socijaldemokratska partija Hrvatske jednako kao i HSP nema profilirani ogranak u Opuzenu iako postoji kvalitetno bira?ko tijelo koje polako gubi interes za politi?ka zbivanja. Kao argument za navedeno podsje?am da je na nedavnim parlamentarnim izborima SDP u Opuzenu dobio oko 300 glasova što nije za podcijeniti.

U koaliciju pred izbore su ušli HDZ i HSLS, aktualna gradska vlast koja je imala 7 vije?nika u prethodnom mandatu u kojem je prevagu donio upravo gosp. Kapovi? koji se svrstao uz HDZ te 2005. godine. Iako je bilo za o?ekivati državnu formulu vladanja Opuzenom odnosno koaliciju HDZ-HSLS-HSS, gradska organizacija HSS odbila je preporuku središnjice iz Zagreba te se odlu?ila za koaliciju s Nezavisnom listom gosp. Provi?a koja je u prethodnom mandatu imala 4 vije?nika ustrajavši na na?elu plana i programa, a ne slijepog slije?enja politike lokalnog HDZ-a kao što se i u državi na HSS i HSLS u Vladi gleda s podsmijehom. Ostali kandidati, HSP, A-HSS i SDP su ušli samostalno u utrku. Ostalo je samo ?ekati bilo naroda!

Izbori su prošli, službeni rezultati nakon nedjeljnih izbora za gradsko vije?e za neke su bili iznena?enje za neke i ne ali oni su takvi kakvi jesu. Dakle, HDZ je dobio 838 glasova ili 7 mandata, HSS-NL 484 ili 4 mandata, te A-HSS 286 ili 2 mandata. SDP nije uspio do?i do mandata sa 110 jednako kao ni HSP sa svojim 99 glasova.

REZULTATI
Iznena?enje izbora je rezultat A-HSS –a ?ija ?e budu?a uloga u vije?u biti dosta diskutabilna. Promatra?u sa strane lako je zaklju?iti da se popularni Gogi? ne miri s politi?kom mirovinom iako mu je skoro 7 desetlje?a. Usprkos godinama gosp. Filipovi? je o?ito gladan mo?i, utjecaja i svjetala pozornice pa ?e pokušati izvu?i što je ve?i mogu?i utjecaj iz svoje (o)pozicijske fotelje. Bira?i koji su glasali za njega siguran sam vjeruju da ?e dogodine cijena mandarine sko?iti na bar 3,20 kuna, da ?e baš On riješiti probleme nastale prilikom propasti tvrtke Vrni d.o.o., da ?e baš ... ma da, pa to je najobi?nija utopija.

Uz dužno poštovanje prema gosp. Filipovi?u, njegov politi?ki angažman u Opuzenu u proteklih dvadesetak godina donio je samo probleme. Od propasti bivšeg PIK-a Neretva, svojevremeno najavljivanog ulaska Coca Cole u pogone Neretva industrije na Tvornici, uloge u Neretvancu s po?etka devedesetih, prisvajanja tu?eg angažmana prilikom državnih dotacija za vodovod i kanalizaciju gdje je pokazao da nije bitno što i koliko je donirano ve? tko je to isposlovao i tako dalje. Njegova politi?ka biografija pokazuje da je i današnji A-HSS samo njegova igra?ka. Izba?en iz mati?ne stranke, osniva svoju vlastitu kako bi opet on bio glavni i najpametniji. Da se razumijemo, nitko ne sumnja u sposobnost gosp. Filipovi?a kao kvalitetnog makroekonomista ali je o?ito ja?a ta njegova karakterna crta narcisoidnosti i samodopadnosti jer ruku na srce on u Opuzenu s nikim nije u dobre – ali je prvi u jednom, ima vojsku bivših prijatelja!

GRADONA?ELNIK
Za gradona?elnika je situacija malo kompleksnija jer je pred nama drugi krug – aktualni gradona?elnik Mihaljevi? i njegov bivši strana?ki kolega Oliver Provi? su?elit ?e se u pripetavanju za najpoželjniju fotelju u Opuzenu. Onaj koji pokaže dovoljno umiješnosti da privu?e bira?e koji su glasali za kandidata A-HSS-a biti ?e novi gradona?elnik. To ?e zasigurno ne?e biti jednostavno, a evo i zašto.

U HDZ-u su do protekle nedjelje bili uvjereni da ?e osvojiti vije?e i mandat gradona?elnika u prvom krugu. To se kao što znamo nije dogodilo, ostali su šokirani pa sad ostaje da pokušamo analizirati zašto.

Izlazak bira?a je bio 4% ve?i nego na proteklim lokalnim izborima, odnosno 67% od ?ega je za HDZ glasao rekordni broj bira?a, ?ak 883 ili 46,5%. Mnogo je razloga koji su utjecali na bira?ko tijelo aktualne vlasti; panika je na samom vrhu istih. Svjesni svoje politi?ke doktrine odnosno na?ina vladanja animirali su sve ?lanove da krenu u bitku za svaki glas – ne postoji gotovo nijedan glasa? koji nije iskoristio svoje ustavom zajam?eno gra?ansko pravo bilo da se radi o klincima kojima su ovo prvi izbori, mladeži kojoj je nare?eno da iza?u na izbore i zaokruže „svoj sretan broj ili ?e ih izbacit iz ku?e“, suprugama/ženama ?iji supruzi/muževi ne daju da misle svojom glavom ve? im i rukom zapovijedaju kako se ?ini kruži? oko broja, starima i bolesnima koji poodavno ne barataju pojmom vlastite misli i da ne nabrajam dalje – svi oni su glasali za politiku o kojoj ništa ne znaju osim da je ta jedina ispravna i od Boga dana!
To nije i ne može biti demokracija. Ovim se ne umanjuje izborni rezultat aktualne vlasti ve? se ukazuje na njezin nespokoj – sami su svjesni da ne vladaju ispravno.

Konkurent HDZ-ovu dvojcu (s kormilarem) Mihaljevi? – Vodanovi? za fotelju gradona?elnika odnosno dogradona?elnika je dvojac (bez kormilara) Oliver Provi? i Zdravko ?uli?. Usporedna analiza navedenih kandidata u drugom krugu uz podatke o raspoloženju bira?a iz netom završenih izbora name?e zaklju?ak da bi se lako moglo dogoditi da upravo Provi? i ?uli? postanu novi gradski oci grada Opuzena.

Što gra?ani misle o na?inu vladanja Opuzenom najbolje govori upravo plasman dvojca iz HSS-a, ?ak 652 gra?anina s pravom glasa izabralo je kandidate koji su se dokazali upravo vlastitim radom, znanjem, iskustvom i zalaganjem. ?ak 35% gra?ana prepoznalo je kvalitetu Olivera Provi?a odnosno Zdravka ?uli?a kao kandidata koji su uspjeli s vlastitim znanjem stvoriti nove vrijednosti, izgraditi vlastito poduze?e bez pomo?i politike, sumnjive privatizacije ili prljavog novca. Svakim danom sve je više gra?ana kojima je zlo od politike koja se provodi u našemu Opuzenu. Iako je zaista mnogo napravljeno u proteklih dvije godine, gra?ani osje?aju da je još više toga trulo.

Podobnost je nažalost postala glavna pokreta?ka snaga aktualne vlasti koja se osjeti na svakom koraku – primjera je mnogo: do?ete u Konzum s mandarinom, ona prva klasa – neki podobni fi?firi? Vam odbije 30%, a Vi možete samo gledat kako Vam politika pljuje u Vaš znoj, u Vaše žuljevite ruke smiju?i se s guštom, jer tih 30% pokazuje koliko ste daleko od podobnosti. Zar nije ista stvar s ?ekanjem u redu za gajbe, šta je s danima kada se ne kupuje odnosno kada Vi ne dovozite mandarinu odnosno ne odvozite praznu ambalažu. Ne može nitko re?i da se to ne doga?a! Ucjenjuje se ljude sa zemljom i otkupom ve? 12 godina. Ne može Vam dijete dobit posao u Eri komerc ili u Komunalnomu ako se ne u?lani u stranku bez da i to blagoslovi „onaj ?ije se ime ne izgovara“. Zar je to normalno?

Cijelo društvo je prožeto politikom, aktualna garnitura je nekvalitetna, zaražena osobnim interesom i me?usobnim konfliktima ?ije prave razmjere ?emo vidjeti tek kada pro?u izbori. Opuzen pod ovom strukturom vlasti polako propada, izgradila se pjaca i kanalizacija, radna mjesta nitko ne spominje, nitko ne forsira investicije u proizvodnju i kvalitetne ulaga?e u prera?iva?ku industriju, vlast se ne bori za svoga seljaka jer ne smije – jer tko želi gristi ruku koja ga hrani?!
Zašto bi aktualni gradona?elnik tražio ili nedaj Bože napao svoje ministre da poboljšaju položaj neretvanskoga seljaka, ako mu upravo ta ista ministarstva daju novac za kanalizaciju i pjacu. Ili kako to o?ekivati od udruge vo?ara koja prakti?no ne postoji jer je vode iste osobe jednako povezane!?

Mnogo je toga dakle sumnjivo, obavijeno velom tajne koja je svakim danom sve bliže danjem svjetlu; od Neretvanca, od spomenutog Konzuma, od podjele zemlje, od (ne)pla?anja komunalnih davanja istaknutih li?nosti ...
Sve je to dovelo do kompletne erozije društva u Opuzenu, gradi?u koji je do 1990-ih bio zasigurno jedno od najbogatijih mjesta u usu?ujem se re?i bivšoj državi. Danas, 20 godina poslije tapkamo u mraku iako je klju? u našim rukama. Jesmo li mi toga svjesni?

Sljede?e nedjelje 31.5.2009. održava se drugi krug izbora za gradona?elnika grada Opuzena. Da se našalim, taj dan je Svjetski dan nepušenja pa se nadam da Opuzen ne?e popušit! Poga?ate, glasat ?u za Olivera Provi?a i Zdravka ?uli?a iz mnogo razloga. Iskreno, danas je u Opuzenu jednaka situacija kao i u državi pred izbore 3. sije?nja 2000.godine. Osje?a se da je narod zasi?en aktualnom politikom koja svim silama pokušava pokazati da je ona ta koja jedina može vladati ali istina je druga?ija.

Od 1997. kada je HDZ pobijedio ondašnji Gogi?ev HSS i preuzeo vlast u Opuzenu nije se mnogo promijenilo osim tenzija koje su me?u njima postojale. Danas je situacija ista samo je u igri A-HSS ?ije bira?ko tijelo jedino može pomo?i HDZ-u, a interes je obostran. Me?utim, iskreno sam uvjeren da ?e do?i do pozitivne promjene i da glasa?i ne?e nasjesti na stare trikove ishlapljelih mudraca.

Ovaj put izbori su neposredni i pošteni. Kandidati iz obje ekipe nastupaju s imenom i prezimenom, a ne stranke kao dosad. Siguran sam da ?e dobar dio bira?a HDZ-a dati svoj glas za Olivera Provi?a koji je uostalom njihov bivši ?lan, svjesni su njegovih kvaliteta i u podsvijesti znaju da je ?ak 70% projekata koji se nalaze u hadezeovoj slikovnici proizvod njegove vizije, njegova rada i zalaganja. HDZ je uspio ostvariti 7 mandata u gradskom vije?u pa nemaju potrebe sumnjati u svoj izborni rezultat, a njihov kandidat gosp. Mihaljevi? je potrošio i ono malo ideja što ih je sa sobom donio davne 1997.godine kao nekakva nova snaga. Njegov zamjenik gosp.Vodanovi? o?ito nije pravi nasljednik jer se nije dokazao u Eri komerc kao direktor, dapa?e doživio je pravi fijasko i uru?ena mu je radna knjižica.

HDZ-ov izborni program predstavljen je javnosti pod krilaticom „nastavimo dobrim putem“ što samo potvr?uje prethodnu tvrdnju da ideja nemaju. Prava, kvalitetna i razvojna politika opuzenskog HDZ-a trebala je biti s novim ?ovjekom kao kandidatom za gradona?elnika, ali kako se vidi to se ipak nije dogodilo jer vlast je slast, a mo? koju ona donosi ne može s ni?im mjeriti. Izborni program ne postoji, kvalitetna osoba ne postoji ili joj možda nije dana prilika pa je javnost ne vidi. Neke promjene na listi su vidljive, ali one su ipak kozmeti?ke. Ako ste primjetili, predsjednik gradskog vije?a gosp. Andrija Popovi? i pro?elnik za kulturu gosp. Zlatko Mustapi? se nigdje ne pojavljuju. Što je tome uzrok?

Koliko se uistinu Ivo Mihaljevi? boji Olivera Provi?a ilustrira njegovo pateti?no izlaganje na radiju u kojem na pitanje novinarke da izloži plan i program svoje stranke kaže:“Imamo mi i plan ali dopustite da kažem nešto više o Oliveru Provi?u“ te koristi cijelih 10 minuta kako bi bacao drvlje i kamenje na svojeg doju?erašnjeg kolegu. Me?utim, ništa konkretno ne može re?i zašto Oliver Provi? ne valja, nismo ?uli da li je navedeni kompromitiran, umiješan u skandal ili sli?no. Jedina optužba je tipi?no hadezeovska jer kada nema ništa za re?i onda se kaže da je za vrijeme njegova mandata ostala dubioza u blagajni od par milijuna kuna!

Ono što je trebao re?i jest da je Provi?a vlastita stranka izdala, da je više razumijevanja za njegove ideje imala opozicija nego strana?ki kolege. Nepobitna je ?injenica da je upravo Oliver Provi? taj kojem Ivo Mihaljevi? može zahvaliti što je uspio napraviti u svojem mandatu, a navedenom treba laskati što je upravo on taj koji je prepoznao Provi?a kao zaljubljenika u opuzenski ambijent, entuzijasta koji je Opuzen izvukao iz prašine prosje?ne selendre.

Temeljna misao ovih lokalnih izbora u cijeloj državi jest: izaberite HDZ jer su bliže Šukerovoj kesi – meni je ova teza apsolutno jadna i deplasirana! Jer iz kojeg razloga bih ja dao svoj glas kandidatu HDZ-a ako je on nedovoljno sposoban? Pa zar nije logi?no u današnje vrijeme izabrati kandidata koji se dokazao kao sposoban za „izmisliti novac“ odnosno valorizirati postoje?e kapacitete i mogu?nosti na op?e dobro? Kako protuma?iti uspjeh kandidata iz ostalih stranaka koji su uspjeli u vlastitom gradu uz pomo? jedinih ispravnih sudaca – svojih bira?a!?
Kako su uspjeli nego vlastitom željom za dokazivanjem, testiranjem vlastite sposobnosti i vo?eni idejom da podignu svoj grad na viši nivo! Uspjeli su naravno slušaju?i i prijedloge vlastitih gra?ana – nisu se domudili biti najpametniji kao kod nas gdje se svaki prijedlog definira kao udar na gradona?elnika.

Da zaklju?im, prilika je pred nama, imamo šansu izabrati nove ljude da upravljaju našim gradom i dobro promislite prije nego zaokružite imena jednog od njih! Ne dopustite da Vam otac ili majka, brat ili sestra, sin ili k?er, šef ili susjed, prijatelj ili znanac name?u svoje mišljenje.
Ne dopustite da Vam drugi vire preko ramena kako bi Vas kontrolirali!
Vi ste jedni, jedini i posebni – i na Vama je da izaberete. U?inite to obavezno, izbori su Vaša gra?anska dužnost i nadam se Vaša nova prilika.

Komentari

Gogić

Iznenadilo me ovo za Gogića, inače djeluje pošteno. Dobro moram priznati malo mi je bilo sumnjivo da je AHSS glavni tajnik Alojz Horvat dužan 250 tisuća kuna poreza državi.

Tko je glasao

Nažalost ,OPuzen, je mala

Nažalost ,OPuzen, je mala ,učmala sredina prepuna oportunista i kmetskog duha. U svojim sitnim osobnim interesima ,ne gleda se šira slika,a za 1 hektar zemlje spremni smo svoju dicu osuditi na motiku i težački život. Politiku nam kroji "pročelnik za sport i kulturu" i slični, a mi se zatvaramo u svoje okvire.
Strah je i te kako prisutan, a ljudi koji dođu iz vanka ne mogu se načuditi tome stahu.

Tko je glasao

Da zaključim, prilika je

Da zaključim, prilika je pred nama, imamo šansu izabrati nove ljude da upravljaju našim gradom i dobro promislite prije nego zaokružite imena jednog od njih! Ne dopustite da Vam otac ili majka, brat ili sestra, sin ili kćer, šef ili susjed, prijatelj ili znanac nameću svoje mišljenje.
To je točno samo koliko realno?
Svi koji rade na zemlji i žive od toga (to je velika većina u dolini Neretvi) znaju da ne smiju dati glas nikome drugom osim onima koji im jamče otkup njihovih poljoprivrednih proizvoda, a to je za sada, nažalost, isključivo HDZ!
Znaš i sam rezultate izbora za općinu Slivno Ravno... ako ne, provjeri i sve će ti biti jasno.
Svake godine kada sam na godišnjem imam iste rasprave: ukoliko je HDZ zločinačka oraganizacija (a jest!) zašto ih ne smijene?
Uvijek isti odgovor: ako ne glasujemo za njih, neće nam otkupiti ono što proizvedemo!
Narod je zatrašen partijom, HDZ- om, kao i prije s KPJ!
Uvijek postoji alternativa, ali je potrebno skupiti nekoliko hrabrih da bi se stanje promijenilo.
P.S. Poruka 'mirisu': ne laprdaj bezveze i nemoj koristiti ovaj portal za liječenje lokalnih frustracija.
Ako možeš ikako...

cogito ergo sum

Tko je glasao

Oči širom zatvorene Uz

Oči širom zatvorene

Uz puno razumijevanja prema vašoj vezanosti za rodno "misto",mogu reći da je Opuzen na svoj način lijep gradić.Isto tako mi je jasno da će se Opuzenci,ovisno o prigodi,složiti o opuzenskoj lipoti.Međutim,
trebalo bi vam malo objektivnosti u sagledavanju onoga što je Opuzen bio i onoga što je sada.Opuzen je uvijek bio "malo misto" upravo po stanju duha.Opuzenci su uvijek bili okrenuti svome sitnom interesu i u toj zaslijepljenosti nisu nikada bili u stanju prepoznati manipulatore između sebe.Isto tako nikada nisu znali cijeniti budućnost,već su uvijek cijenili prodavače svijetle prošlosti.Tako i sada!
Sve veliko što nabrojiste,a što je urađeno u Opuzenu u zadnje vrijeme urađeno je velikim dijelom zbog sukoba Luke Bebića i HDZ-eove lokalne klike sa Jambom.Naime,Luka Bebić dozvoljava transfere neke siće u malterisanje Opuzena te na taj način šalje poruku Metkovcima da se Opuzen razvija dok Metković pod Jambom stagnira.Opuzenski velmoža iz sjenke,Andrija Popović manipulira širim krugom ljudi pa tako i spomenutim pročelnikom za kulturu.Dovoljno je ponuditi bilo što na teret drugih da bi se opuzenski seljak žuljevitih ruku cinično nasmijao i prodao sebe i svoje obitelji.Vi nabrajate kao alternativu ljude koji su također potekli iz istog jata.Njihovu uspješnost u biznisu bi trebalo proanalizirati u kontekstu dosadašnjih političkih pogodovanja.Nema tu nikakve promjene dok god iskorištavate i upropaštavate ono što su prijašnje generacije stvarale (PIK,PPK,COCA COLA I SLIČNO).
I,bez uvrede Opuzen će uvijek biti mala učmala samodovoljna zajednica!

Tko je glasao

Temeljna misao ovih lokalnih

Temeljna misao ovih lokalnih izbora u cijeloj državi jest: izaberite HDZ jer su bliže Šukerovoj kesi – meni je ova teza apsolutno jadna i deplasirana!

Izgleda da su svi dobili iste naputke. I u Velikoj Gorici to navode kao jedan od glavnih argumenata za kandiata HDZ-a. A u maloj općini Pokupsko je Šuker otvoreno rekao kako daljnja sredstva općina može dobiti samo ako se opredjeli za HDZ.

Tko je glasao

Time smo dobili pojašnjenje

Time smo dobili pojašnjenje čemu ovoliko općina i gradova u Hrvatskoj. Da ih se ima na uzici. Pa neka nam i bude.

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najčitaniji članci