Tagovi

Analiza "euroskepti?nog pisma"

manuskriptNakon što je ve? objavljeno nekoliko tekstova koji se bave tekstom koji kruži internetom, a karakteristi?an je po pri?i "voza?a kamiona iz Slovenije" koji "radi dnevno 16-18 sati", po?elo me zanimati koliko verzija tog teksta kruži internetom: možemo li na?i što raniju verziju tog teksta, a onda iz toga zaklju?iti i nešto o piscu, kao i mogu?e motive pisanja tog teksta? Ovaj ?lanak je malo dulji, ali mislim da ?ete uživati.

Tekstualna rekonstrukcija se bavi ovim problemom: kod prepisivanja se tekstovi mijenjaju. Naime, ili netko nepažnjom krivo prepiše neki dio, ili netko namjerno korigira neku grešku (npr. pravopisnu) ili nešto što mu se ?ini kao pogreška ili neto?nost u tekstu iz kojeg prepisuje, a ponekad i doda nešto svoje (npr. detaljnije objašnjenje). Ljudi nastoje, pomo?u sa?uvanih primjeraka, rekonstruirati što prvobitniju verziju. Najpoznatija je primjena na biblijske tekstove, budu?i da je sa?uvano mnogo razli?itih rukopisa i verzija. Više informacija: http://en.wikipedia.org/wiki/Textual_criticism

Budu?i da u današnje doba nema ru?nog prepisivanja, ve? imamo ra?unala, reklo bi se da se tekstovi kod kopiranja ne mijenjaju. Ipak nije tako! Naime, ljudi i dalje ispravljaju pravopisne greške. Zatim, pokušavaju duga?ki tekst ponekad skratiti, izbacuju?i ono što im se ?ini nebitnim. Kona?no, ubacuju neka svoja dodatna objašnjenja.

Ako na?emo na internetu (ili u samostanskom skladištu, u pe?ini u pustinji...) dvije verzije teksta, kako znamo koja je "originalnija"? Vrlo jednostavno: originalna je ona verzija koja najbolje objašnjava sve ostale. Recimo da se u dva teksta jedna re?enica razlikuje:
1 Zato sam se vratijo. Bila je no?.
2 Zato sam se vratio. Bila je no?.

Odmah zaklju?ujemo da je verzija 1 starija, da je netko uo?io pravopisnu grešku (vratijo-vratio), ali nije korigirao no?, jer to nije uo?io. Možemo vidjeti ponekad i nešto ovako:
a Zato sam se vratijo. Bila je no?.
b Zato sam se vratio. Bila j no?.

Zaklju?ujemo da su oba teksta prepisana iz istog izvora, koji više ne možemo na?i; autor teksta a je korigirao j-je, a autor b, vratio-vratijo; nije uo?io j-je. Nevjerojatno je da bi netko kopirao cijeli tekst (copy/paste) i onda išao raditi o?ite greške u kopiranom tekstu. Dakle, možemo re?i da je "predak" ta dva teksta bio Zato sam se vratijo. Bila j no?.

Primjenimo sad to na "euroskepti?no pismo" koji sadrži pri?u o voza?u kamiona iz Slovenije, zatim o Bugaru itd. Malom potragom preko Googlea dolazimo do verzije koja je nešto dulja, sadrži uvod o Mariji Bistrici, te zaklju?ak o tome za koga treba glasati na izborima ("za male stranke", ne kaže se koje). Nalazi se ovdje: http://www.ipazin.net/?p=2018 Nazovimo to verzija A.

Tekst koji je ovdje objavljen nazovimo verzija E: http://pollitika.com/buducnost-nasih-tzv-rvata

Je li verzija E skra?ena verzija A, ili je netko uzeo E i doradio ga za potrebe izbora i tako napravio verziju A?
Svakako je verzija A bliža originalu — ne moramo previše tražiti, u A se nalaze rije?i Španija, Ornel (za pisca Georgea Orwella) i nostrodont, a u E Španjolska, Orwell i mastodont.

Zanimljivo je da se u E nalazi jedna re?enica koje nema u A – usred pri?e o globalizaciji se pojavljuje "Pro?itajte malu plavu knjižicu EU-a, koja se zove Ustav EU-a, u kojoj sve piše... "

Na stranici http://www.ispodpalme.com/magazin/politika/globalizam-kolonizam/ se nalazi nešto što je izme?u A i E. U toj verziji (nazovimo je B) izba?en je po?etak o Mariji Bistrici, te upute za glasanje na kraju. Uba?ena je i "ustavna" re?enica, ali ona glasi to?no ovako:
B: Pro?itajte malu plavu knjižicu EU-am koja se zove Ustav EU-aukojoj sve piše
E: Pro?itajte malu plavu knjižicu EU-a, koja se zove Ustav EU-a, u kojoj sve piše

To?no isti tekst se nalazi u komentaru komentaru bloga "Na rubu znanosti" (link), a to je bila podloga za moj tekst http://pollitika.com/strah-od-svijeta

O?ito je B predložak za naš E, u kojem je ova re?enica dalje popravljena. Imamo i skra?ivanja:
A: Neki dan sam ?uo na radiju vijest da je u Hrvatskom saboru nakon dugotrajne borbe
B: U Hrvatskom saboru je nakon dugotrajne borbe

Tako?er i prepravka po?etka:
A: Voza? kamiona iz Slovenije me uvjerava kako radi dnevno
B: Voza? kamiona iz Slovenije je negdje na TV-u rekao kako radi dnevno

Me?utim, u B ostaje Ornel, Španija, tisu?upetsto, a Dejvid Koperfild iz A je prepravljeno u (tako?er nepravilno) David Coperfield. (Umjesto: Copperfield.)

Zanimljivi su komentari na tekst B. Još ?emo mnogo puta vidjeti taj tekst...
komentar od cjenjenog Overunity-a me je oduševio! Majstore, potpisao bih ti svaku rije?, istog sam mišljenja i sve osje?am na vlastitoj koži

Trebalo bi tekst u ilegali odštampati, iznajmiti par aviona i bacati širom HR.

Overunity svaka cast i potpisujem sve, cak cu i donirat nesto love za stampanje tvog komentara i djeljenje po hrvatskoj

komentar g.Overunity-a je fantasti?an,osobno se u svemu slažem,samo ne bi se mogao tako lijepo i jednostavno izraziti

Ali, kao što sam pokazao, Overunity, vjerojatni autor B, je zapravo preuzeo tekst od A, malo ga skratio i dodao re?enicu o "maloj plavoj knjižici"...

Internetom kolaju i druge verzije koje su izvedene iz A. Npr. na forum.hr se nalazi verzija (nazovimo je C) koja je vrlo sli?na A: http://www.forum.hr/showthread.php?t=491939

Ta verzija je stilski i pravopisno popravljena A. Ne samo da su ispravljeni tisu?upetsto u tisu?u petsto, Koperfild u Copperfield, nostrodont u mastodont, ve? ima i brojnih stilskih poboljšanja (navodim samo dva, ima ih mnogo više):
A: Da li Vam to što govori?
C: Govori li Vam to što?

A: Pitam Vas da li bi danas jedan radnik
C: Pitam Vas bi li danas jedan radnik

Ipak, autor verzije C korigira Ornel iz A u Orwel (ispravno: Orwell). U svakom slu?aju možemo zaklju?iti da je mnogo pismeniji od autora A.

Na kraju, našao sam nešto dosta sli?no verziji A, ali jako prošireno, ovdje: http://anonymous2009.blog.hr/2009/07/index.html

Nazvao sam to verzija X. Za razliku od verzije A, nema nikakvog spomena predstoje?ih izbora:
A: Pa zato što su pred nama izbori i da razmislite, gdje smo
X: Pa zato što sam jadan i nemo?an, kao i tisu?e drugih, da nešto promijenim, a vidim gdje smo

O jeziku:
A: U našem svakodnevnom govoru
X: Od 1990, pa do danas, dakle za 18 godina, koliko traje «ulizivanje» EU u našem svakodnevnom govoru

Dodatne re?enice u X imaju smisao u svom kontekstu. Nakon što se govori o malim strankama u Turskoj govori se i o tome što se tamo još dogodilo. Pismo X doti?e brojnije teme nego A, a stalno se vra?a na poljoprivredu i carine, što A jedva spominje. S druge strane, X ispravlja par grešaka A, kao što su Španija (A) prema Španjolska (X), te npr (?-?):
A: ali «gazda» istovremeno pri?a kako je u EU «super»
X: ali «gazda» istovremeno pri?a kako je u EU «super»

A: da spasi svoje gospodarstvo «žrtvovala» preko tisu?upetsto milijardi USD
X: da spasi svoje gospodarstvo «žrtvovala» preko tisu?u petsto milijardi USD

X je ipak nevjerojatno blizak A, nijedna rije? tipa Koperfild, nostrodont, Ornel nije prepravljena. Zaklju?ujem da je autor X uzeo A i bitno ga doradio ubacuju?i svoj tekst, a mogu?e je i da je rije? o dvije verzije teksta istog autora za razli?ite prilike. Tekst i stil vrlo sli?an A je u cijelom X, kao pisanja poput «SIMENS», Ausrougarska, ?e, «LOKID» (za Lockheed), "EVRON" (sic), «Pliva»-om, Marks, kao i pisanje velikim slovom Hrvatski, Korejski, Ameri?ki itd.

Na internetu se može na?i još verzija. Na nekima je npr. Ornel prepravljeno u Orvel. Sve su one kasnije izvedenice. Jedna zanimljiva je prijevod B (vidi se po re?enici o "plavoj knjižici") na srpski: http://www.enovosti.info/stampaj/lat/opcija/btg_novosti/0/10831/Neke/crt...

Pogledajmo na kraju analize, kao ilustraciju, pri?u o neredima u Ma?arskoj:
A: Prošle godine u velja?i mjesecu sam jedne nedjelje u vijestima na radiju u osam sati ?uo u špici krajnje uznemiruju?u vijest «U Ma?arskoj gra?ani nezadovoljni EU izišli na ulice, krenuli prema parlamentu, policija napravila barikade, o?ekuje se ono najgore». Išao sam u lov i cijelo vrijeme u lovu sam razmišljao o tome da je u Ma?arskoj došlo do krvoproli?a. U petnaest sati sam došao do automobila uklju?io radio prijemnik da ?ujem vijesti, me?utim Ma?arska se nije više spominjala. Nave?er sam s nestrpljenjem ?ekao dnevnik na TV, o spomenutom doga?aju ni rije?i. Zna?i da je saborska komisija za informiranje ve? reagirala.

C: Prošle godine, u velja?i sam, jedne nedjelje, u vijestima na radiju, u osam sati, ?uo, u špici, krajnje uznemiruju?u vijest. U Ma?arskoj, gra?ani su, nezadovoljni EU, izišli na ulice, krenuli prema Parlamentu, policija je napravila barikade, o?ekuje se ono najgore. Išao sam u lov i cijelo vrijeme u lovu sam razmišljao o tome da je u Ma?arskoj došlo do krvoproli?a. U petnaest sati sam došao do automobila uklju?io radio prijemnik da ?ujem vijesti, me?utim, Ma?arska se nije više spominjala. Nave?er sam s nestrpljenjem ?ekao Dnevnik na TV, o spomenutom doga?aju ni rije?i. Zna?i da je SaborskI odbor za informiranje ve? reagirao.

X: Prošle godine u velja?i mjesecu sam jedne nedjelje u vijestima na radiju u osam sati ?uo u špici krajnje uznemiruju?u vijest «U Ma?arskoj gra?ani nezadovoljni EU izišli na ulice, krenuli prema parlamentu, policija napravila barikade, o?ekuje se ono najgore». Bila je to vijest od koje se diže kosa na glavi. U petnaest sati sam uklju?io radio prijemnik da ?ujem vijesti, me?utim Ma?arska se više nije spominjala. Nave?er sam s nestrpljenjem ?ekao dnevnik na TV, ali o spomenutom doga?aju ni rije?i. Drugi dan u štampi isto tako «ni rije?i» o Ma?arskoj. Zna?i da je saborska komisija za informiranje ve? reagirala.

B, E: Prošle godine u velja?i sam jedne nedjelje u vijestima na radiju u osam sati ?uo u špici krajnje uznemiruju?u vijest - U Ma?arskoj gra?ani nezadovoljni EU izišli na ulice, krenuli prema parlamentu, policija napravila barikade, o?ekuje se ono najgore. Uklju?io sam radio da ?ujem vijesti, me?utim Ma?arska se nije više spominjala. Nave?er sam s nestrpljenjem ?ekao dnevnik na TV, o spomenutom doga?aju ni rije?i. Zna?i da je saborska komisija za informiranje ve? reagirala.

Opet vidimo da je verzija B, i iz nje izvedena E, tek prerada, tj. neke re?enice su izba?ene; stoga u B/E imamo nelogi?nu pri?u o tome kako je autor ?uo na radiju vijest o neredima, a nakon toga uklju?io radio da ?uje vijesti...

Možemo spekulirati o izvornom autoru, koji je vjerojatno autor i A i X ili autor teksta koje je predložak za oba. Iz pisanja zaklju?ujemo da je polupismen. Zatim, iako tekst piše na ra?unalu, ne posjeduje, ili ne zna uklju?iti provjeru pravopisa. Ne zna kako se piše prakti?no nijedno englesko ime, što zna?i da sigurno ne zna engleski. O op?em stupnju njegovog obrazovanja možemo zaklju?iti po rije?ima kao što su nostrodont. Doduše, iz onog nostro- zaklju?ujem da je vjerojatno u?io nešto latinskog...

Dalje, autor spominje zaboravljene likove, kao što su dr. Šoši? i ?odan, što zna?i da ih se sje?a — sigurno se zanimao za politiku ranih 1990-ih. Verzija X spominje i danas prili?no zaboravljen Vijetnamski rat, pa možemo re?i da je autor ro?en najvjerojatnije prije 1960. U tekstu se nalazi rije?i štampa, Španija, fonetsko pisanje stranih rije?i (Koperfild), pa je autor vjerojatno školovan u Bosni ili Srbiji. Autor spominje stalno radio, televiziju, ali isklju?ivo doma?u, a internet samo u kontekstu koji implicira da se vrlo slabo zna služiti njime. Iz cijelog teksta izlazi da autor ima veze s politikom, u X se spominje Marxova teorija, ali ima malo ekonomskih argumenata, a oni koji se nalaze su protekcionisti?ki. Radi se vjerojatno o autoru provinijencije Hrvatskog slova, HIC i sli?no, ali su ?lanci tamo mnogo pismeniji. Autor vjerojatno nema previše iskustva s objavljivanjem svojih radova.

Zaklju?ak: tekst nije djelo "anonimnog ekonomskog stru?njaka" ve? starije osobe koja ima vrlo usko i slabo obrazovanje, vjerojatno politi?kog ili književnog smjera (budu?i da spominje Matoša i hrvatski jezik), i koja je tradicionalni nacionalist (po argumentaciji).

Kad je tekst pisan? Teško je re?i: o kojim izborima govori A? Kako to da X kaže da je od 1990 prošlo "18 godina"? Vjerojatno je X nastao 2008; možda su izbori koji se spominju u A op?i izbori 2007, makar bi se po spominjanju Uskrsa moglo govoriti o lokalnim izborima 2009. Veliki prosvjedi u Ma?arskoj koji se spominju u pamfletu su vjerojatno iz 2006. godine: http://en.wikipedia.org/wiki/2006_protests_in_Hungary

Ina?e rije? nostrodont je zanimljiv hapax legomenon: Google ju na cijelom internetu nalazi isklju?ivo u razli?itim kopijama Euroskepti?nog pisma...

Pamfleti su zanimljiv fenomen, najpoznatiji suvremeni anonimni pamflet je svakako http://en.wikipedia.org/wiki/Villejuif_leaflet koji sadrži mješavinu upozorenja i jednostavnih neistina o dodacima u hrani (npr. da limunska kiselina izaziva rak). Kod nas cirkulira kao tekst "Službeni dopis Klinike za dje?ju onkologiju iz Düsseldorfa" (budu?i da Hrvatima naziv jedne francuske bolnice ne zna?i ništa, promijenjen je navodni izvor — svaki Hrvat je ?uo za Düsseldorf).

Evo što Google kaže koliko se raširilo Euroskepti?no pismo... kopirajte u njega, zajedno s navodnicima: "rekao kako radi dnevno po 16" (za B i izvedenice) ili "Voza? kamiona iz Slovenije me uvjerava kako radi dnevno" (za A i izvedene verzije). Uživajte.

Komentari

bililo 100% potpisujem!

bililo

100% potpisujem!

bililo

Tko je glasao

Da to sve malo skratimo.

Da to sve malo skratimo. Nema te zemlje gdje vozači kamiona rade manje od tog navedenog vremena. Manipulira se u EU, a bogme i kod nas.

Tko je glasao

Stvarno si se potrudio i

Stvarno si se potrudio i dobro nas zabavio. Što tehnika čini i kako se nađe more materijala. Sada znam kome se obratiti za provjeru anonimnih pamfleta.

Tko je glasao

:) hvala

:) hvala

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najviše ocijenjeni članci

Najčitaniji članci