Tagovi

Amerika - velesila na izdisaju? Malo sutra!

Nekoliko se faktora poklopilo koji idu i dalje na ruku američkoj dominaciji u međunarodnim odnosima. Spremnost američke politike da u promjenjivim okolnostima zaštiti svoj primat kooperacijom, ali i upotrebom ekonomske i vojne sile. Vitalnost američkog gospodarstva koji inovacijama i tehnologijama utječe na sudbinu gotovo svakog stanovnika na Zemlji. A zavodljivoj, mekoj moći kulturne dominacije Amerike i njenog načina života još se ne vidi kraj unatoč cenzorskim škarama Francuske i Kine i neumornim eskapadama europskih intelektualaca, istočnjačkih gurua, muslimanskih i kršćanskih fundamentalista koji propovjedaju o pogubnosti, nemoralu i trivijalnostima koje dolaze s Hollywoodom, Coca-Colom i McDonaldsom.

Premda javno mnijenje u svijetu isčekuje ili potajno se nada da američka hegemonija i vanjska politika bespovratno gubi dah, Sjedinjene Države i dalje ostaju dominantna sila s najvećom vojnom, političkom, ekonomskom i kulturnum moći u svijetu i nijedna im se druga zemlja u dogledno vrijeme ne može približiti. Naravno, američka vanjska politika mora danas otrpjeti i koju raspravu u međunarodnim odnosima koje su prije desetak godina bile teško zamislive. Ipak, to ne mijenja činjenicu da Amerika ne gubi primat u međunarodnim odnosima. Ona se možda vratila korak nazad, ovisno o percepciji ili konstrukciji, ali se na tom novom položaju učvrstila i na vidikovcu ne vidi nikoga tko bi ju zamijenio.

I zemlje prijatelji i zemlje neprijatelji Amerike smatraju da je došlo vrijeme da Amerika podijeli svoje vodstvo ili ga ustupi. Oni ju percipiraju kao bivšu supersilu jer je takva sudbina, kako pokazuje povijest, sudbina svih hegemonskih carstava. Amerika je dosegnula svoj zenit i njoj preostaje samo propast. Međutim, ne postoje realni pokazatelji o presudnom osipanju američke dominacije. Preveliki je jaz između vojne, gospodarske, političke i kulturne američke nadmoći i ostatka svijeta. Zapravo nikad u povijesti čovječanstva jedna sila nije dominirala u svijetu i kad bi se Amerika odlučila trenutno povući sa svjetske pozornice ne bi je mogao nitko zamijeniti.

Kina – velesila siromašnih

Mnogi stanovnici BRIK zemalja, zemalja trećeg svijeta, anarhisti i antiglobalisti isčekuju kinesko preuzimanje globalnog vodstva, ali čini se da takvu ulogu ona ne želi i kad bi bila u mogućnosti ju preuzeti. Višetisućljetni period zatvaranja od ostatka svijeta i nevoljkost da se upuštaju u poslove „barbarskih“ susjeda učinili su da Kina bezbrižno uživa u zavjetrini drugog svjetskog igrača nastupajući na političkoj pozornici svijeta baš kad mora. Uz to, njen je razvoj usporen siromaštvom, slabom početnom pozicijom i nejakom srednjom klasom koja je motor razvitka svakog društva, a u budućnosti je moguća ozbiljna politička kriza zbog nedostatka političkih sloboda. Veća je vjerojatnost da će u budućnosti izbijati više sukoba između Kine i Rusije nego između Kine i Amerike jer povećanjem Zemljine temperature golema i nenastanjena područja Sibira će postati privlačna mjesta za život brojnom kineskom stanovništvu. Ruski suverenitet u Sibiru, koji ima samo 35 milijuna stanovnika, će pucati pred najezdom kineskih doseljenika i već danas živi brojna kineska manjina na sjevernoj strani rijeke Amur. Uz to, Kina se oštro protivu ruskom angažmanu u izvlačenju resursa iz Južnog kineskog mora kojeg smatra svojom interesnom zonom.

Sjedinjene su Države najefikasnije ukomponirale i ojačale silnice moći stvorivši najveću hegemonijsku silu u povijesti svijeta. Američka se vojna moć zasniva na godišnjem proračunu od 740 milijardi dolara dok drugi najbogatiji vojni proračun, onaj kineski, za 2012. je iznosio 100 milijardi dolara. Američko je gospodarsko odlućujuće za stanje svjetske ekonomije i unatoč strelovitom rastu kineske ekonomije njen BDP je za polovicu manji od američkog. Kineski je BDP po glavi stanovnika u istoj ravni s bosansko-hercegovačkim. Inovativne tehnologije nastale ponajprije u SAD-u preoblikuju svakodnevni život čovječanstva dok se američka masovna kultura, kao specifičan oblik indoktrinacije i meke moći, uvukla u sve dijelove svijeta.

Brzezinski smatra da privlačnost američke masovne kulture proizlazi iz temelja američke demokracije u individualizmu i društvenom egalitarizmu, čime se zadovoljavaju čovjekove potrebe za osobnim ispunjenjem i zadovoljavanjem materijalističkih želja. Utjecaj američke kulture on uspoređuje s kulturnom revolucijom, s tim da je ona zavodljiva i nenasilna, a očituje se u brojnim sferama života, od filmova i televizijskih serija, glazbe, interneta, robnih marki, engleskog jezika kao lingua franca suvremenog svijeta, sveučilišta, pa do prehrambenih navika. Druga ključna značajka američke dominacije u svijetu jest da ona predvodi globalizaciju.

Svatko može postati Amerikancem, no samo Kinez može biti Kinezom

Stoga je položaj Amerike i dalje dominantan prema ostatku svijeta i njihove interakcije se vide kao odnosi jačeg i slabijeg koji su obilježeni suradnjom i natjecanjem. Osim toga, multinacionalni karakter američkog društva odražava američku hegemoniju univerzalnom, prikrivajući nacionalni okvir uspješnije nego bilo koja druga velika država. To je najbolje vidljivo u primjeru koji daje Brezinizki: „Svaki napor Kine u stjecanju globalnog primata nužno bi kod ostalih bio doživljen kao nametanje nacionalne hegemonije. Ili još jednostavnije, svatko može postati Amerikancem, no samo Kinez može biti Kinezom - i to postavlja značajnu dodatnu prepreku pred svaki pokušaj uspostave strogo nacionalne globalne hegemonije.

Suradnja s vragom

Činioci koji moralno destruiraju vodeću ulogu američke vanjske politike u međunarodnim odnosima su raznoliki. Primjerice, Amerika da bi sprovela svoje interese sklapa savezništva s despotskim zemljama i prigodno zatvora oči pred njihovim nedemokratskim režimima čime uvodi dvostruke moralne standarde u svoju politiku. Jednu politiku primjenjuje za demokratski ustroj same Amerike i za zemlje u kojima nema ključne ekonomske interese, drugu politiku za naftaške dinastije. Isto tako, napad na Irak potaknut lažnim izvještajima američkih obavještajnih službi i generiranje svjetske ekonomske krize smanjili su američku političku vjerodostojnost pa se više naputci američke diplomacije ne prihvaćaju svaki put bez otpora ili rasprava.

Jesu li polovični uspjesi američke politike na Balkanu odraz opadanja moći Washingtona? Blokiranje reformi i potkopavanje centralnih bosansko-hercegovačkih institucija od strane Republike Srpske rezultat je prepuštanja primarne uloge Europskoj uniji koja ne samo da je popustljiva prema predsjedniku Miloradu Dodiku već i hvali napredak Republike Srpske prema EU iako je Skupština tog entiteta stavila veto na 300-injak zakona koji približavaju BiH toj integraciji. Dakle, prepuštanje Europskoj uniji da riješi probleme u vlastitom dvorištu dovelo je nazadovanja u stabilizaciji Bosne i Hercegovine.

Premda priznanje Kosova teče sporije nego što je to američka politika očekivala ipak je tu bivšu srpsku pokrajinu dosad priznalo stotinu zemlje. Nakon presude Međunarodnog suda pravde da kosovska nezavisnost ne krši međunarodno prava, čime je izbijen argument mnogih država što su odbile priznati Kosovo, a u međuvremenu nisu promijenile mišljenje, postaje jasno da aktualizuiranjem kosovske nezavisnosti otvaraju vlastite neriješene etničke probleme pa američki pritisak radi priznanja Kosova ne daje rezultate. Ali ako se usporedi broj zemalja koje su priznale Kosovo i broj zemalja koje su priznale ruske tvorevine u Gruziji može se vidjeti disparitet političke moći između Amerike i Rusije. Južnu Osetiju i Abhaziju nije priznala čak niti jedna postsovjetska država osim Rusije.

Manji vojni proračun, efikasnija vojna sila

Dugoročno gledano ekonomska moć Amerike kao ključne poluga njene dominacije u međunarodnim odnosima će se osipati. Od 1945. kad je američki udio u svjetskom BDP-u iznosio 50% do današnjeg udjela s 23% koji će se za desetak godina vjerojatno spustiti između 15 i 18 %. Međutim, to ne znači da će američka država biti siromašnija i nemoćnija već da će brzorastuća gospodarstva u svijetu postati bogatija i industrijaliziranija. A gospodarska razmjena između industrijaliziranih zemalja, a time i bogatstva, uvijek je veća nego razmjena između industrijaliziranih i neidnustrijaliziranih zemalja. S druge strane, najefikasniji vanjskopolitički adut Amerike - vojna sila, zauzima ključno mjesto u strategiji američkih neokonzervativaca čija nužnost ne prestaje njihovim gubitkom vlasti.

U toj je strategiji istaknuta preobrazba američkih oružanih snaga kako bi bile sposobne iskoristiti tzv. revoluciju u vojnim poslovima koja se odnosi na: “veliku promjenu u prirodi ratovanja prouzročenu inovacijamana području nove tehnologije, koje, zajedno s promjenama u vojnoj doktrini te operativnim i organizacijskim projektima, bitno mijenjaju karakter i provedbu vojnih operacija”. Dakle, iako se golemi američki budžet za vojsku smanjuje, ciljano se ide na inovacije koje će povećati tehnološki jaz u efikasnosti američkog i konkurentskog oružja.

Američki filmovi - podloga ekspanzionizmu

Prema nekim istraživačima ideja američkog vodstva perpetuira američkom kulturom i duboko prožima kolektivnu svijest američke nacije pa je to razlog što se Amerika ne može promijeniti. Dakle, američko je vodstvo u svijetu indoktrinirano kao prirodno stanje nacije. Tako Ziauddin Sardar i Merryl Wyn Davies analizirajući američke kulturne proizvode, ponajprije filmske zaključuju da američki ideali postaju globalni ideali, američka misija postaje univerzalna misija i da je Amerika svijet kakav bi trebao biti, a svijet bi bio Amerika samo kad bi mogao. Ti su postulati američke mitologije kulturna sila u kojoj je korijen američke psihoze. Oni se međusobno podupiru i duboko prožimaju kolektivnu svijest američke nacije. Prema mišljenju autora, u njima treba tražiti uzroke ekspanzionističke američke vanjske politike ili barem zahvalnu podlogu za nju. S druge strane, u proizvodima američke kulture postoji mnoštvo kritičkih opaski na račun američke politike i masovne kulture, ali njihov je značaj marginalan i intelektualno je artikuliran u lijevim krugovima kojeg američko mnijenje percipira kao uljeza u dominantnom svjetonazoru.

Sudbina kapitalizma je sudbina SAD-a?

Nastavak američke dominacije u svijetu podupirano je zajednicom slobodnih vjerskih zajednica i američkim društvom koje je posve emancipirano od države. U takvoj konstelaciji, federalna vlast koja nema legitimitet “prema unutra” traži ga “prema vani”: u zaštiti društva od neprijatelja izvana i u osiguranju pozitivnog ishoda trgovine američke nacije s inozemstvom. Usto križarski rat što ga SAD vodi u inozemstvu integrira američku naciju. S obzirom na to da su unilateralne akcije SAD-a protivne međunarodnom pravu, treba ih opravdati pozivanjem na američke kršćanske vrijednosti i djela Božje providnosti: “Ono što ne pokriva svjetovna pravednost, mora se prikazati kao izvršavanje Božje volje.“ Dakle, Sjedinjene su Države spremne ratovati kako bi osigurale svoju nadmoć iscrpljujući bliskoistočne resurse.
S druge strane, najznačajniji američki konkurent, Kina, ne usudi se vratiti u svoj ustavno-pravni poredak odmetnuti tajvanski otok.

Sjedinjene Američke Države danas su u lošoj ekonomskoj situaciji. Deficit bilance plaćanja i državni dug poprimili su nevjerojatne razmjere. Prema nekim analitičarima, američka moć i pozicija prvenstva u svjetskom sistermu je osuđena na propast jer je pad SAD-a u svjetskom sistemu strukturalan, a nije samo ishod pogrešaka u politici bivših američkih vlada. Uz to, potezi američkih administracija, počevši od Vijetnamskog rata pa nadalje, neće uspjeti zaustaviti neizbježnu transformaciju kapitalističkoga svjetskog sistema. Glede gubitka vlastite moći SAD nemaju izbora. Jedini američki izbor prema tim analitičarima jest sići s pozornice svjetskog sistema dostojanstveno ili još više pogoršati vlastiti položaj skupim i besmislenim vojnim akcijama.

Na stranu što kapitalistički sistem ciklički doživljava uspone i padove i dosad se svaki put podizao jači, ali zašto bi bilo isključeno da Amerika povede transformaciju kapitalističkog sistema? Tim više jer se taj sistem u Americi pokazao vitalnijim od onog kapitalističkog sistema u Europi pa je zato i podatniji za transformaciju i zato bi mogao primiti više američkih ekonomskih preferencija kad profunkcionira kao novi prototip kapitalističkog mehanizma.

Američka moć - stvarna ili imaginarna?

Prema drugim analitičarima moć Sjedinjenh Američkih Država nije stvarna jer Amerikanci precjenjuju svoju moć i to iz četiri razloga: 1) SAD je vojni div ali s jednim važnim ograničenjem - ne mogu sebi priuštiti žrtve zbog osjetljivosti američke javnosti. 2) Pasivni je ekonomski akter jer ne kontrolira svjetsku ekonomiju i koji kao najveća dužnička nacija ovisi o povjerenju investitora iz inozemstva. 3) SAD su politički shizofreničar jer žele imperijalno djelovati u svijetu suverenih država koji počiva na načelu nemiješanja u unutarnje državne poslove. 4) One su ideološka sablast jer se svojom politikom udaljuju od američkih vrijednosti koje deklarativno zagovaraju, a nakon vojnih akcija ne uspijevaju uspostaviti “slobodu i demokraciju".

Međutim tim analitičarima treba odgovoriti slijedeće: 1) Većina drugih demokratskih država koje vode ratove ne mogu sebi priuštiti brojne žrtve, ali Americi danas te žrtve nisu ni potrebne jer ona u ratni fokus stavlja uništavanje infrastrukture putem zračnih napada i napadom raketa dugog dometa. 2) Ako je Amerika pasivni ekonomski faktor zašto je dolar najaktivnija svjetska valuta? Isto tako, zaduživanje nije problem ako se posuđeni novac oplodi novim vrijednostima. A da je tome tako pokazuje podatak da je Amerika eldorado za investiranje. 3) Premda je ta konstatacija točna ona ne dokazuje da Amerika gubi moć već ju naprotiv stječe nametanjem svoje volje suverenim državama. 4) Amerika ne uspijeva uspostaviti demokraciju i slobodu u osvojenim državama jer protivna strana nije poražena do kraja kao u slučaju poslijeratne Njemačke i Japana.

Komentari

plus za naslov

celsou

odličan
ni parti ni središnje kraljevstvo nisu nam bliži od rima/jeruzalema
pa možemo razumijeti u čemu je njihova, a i naša snaga

luka

Tko je glasao

Eh, ti nadobudni gimnazijalci... :)

Sam dnevnik je ne samo propagandni, nego i panagerički, pun rupa, ali ipak sadrži neku suvislu nit argumentacije. Dalje, međutim, kako je više ljudi dolje primijetilo, autor na kritičke primjedbe reagira kao razmaženi, narcisoidni klinac koji ne može prihvatiti da ga svi hvale kao strašno pametnog. Mene je osobno nasmijala opaska Moj tekst govori o sadašnjosti a ne proriče budućnost o 2025.. Kinezima je i 200 godina malo, OK, to je prevelik raspon za pragmatično predviđanje, ali kome, osim nekome tko ima 16-17 godina, dvanaest godina može izgledati kao daleka budućnost?

SAD su neosporno i dalje prva svjetska sila, gledajući razne faktore, i bit će to vjerojatno i 2025, ali svoj zenit su, mislim da je lako vidljivo, prešle. Ekonomski su ranjive, što mnogi autori primjećuju, a vojna snaga ima ograničeni domet: ne bi mogli dozvoliti sebi invaziju na Iran na isti način kako su napali Irak, a kamoli ratovati s Rusijom ili Kinom. Kulturološka dominacija, zbog ogromnog utjecaja američkih filmova, novina, društvenih znanosti, engleskoga jezika, svakako će još trajati; ali rekao bih, to više nije hegemonija, opčaranost s "American Way of Life", koja je postojala još prije 20-ak godina. Ljudi uviđaju, da SAD imaju mnogo društvenih problema i da nije sve super riješeno, da su neke stvari u Europi riješene bolje.

Ne mislim da ih (i nas s njima) čeka neki katastrofalni pad, kao što je bilo s Rimskim carstvom. Ostat će i dalje moćni i prvi u raznim oblastima. Ali svijet postaje multipolaran - razni su auotri, liberalni i konzervativni, upravo to predviđali nakon raspada SSSR-a. Nešto slično Velikoj Britaniji u prvoj polovici 20. st. (Tko je mogao 1913. predvidjeti da će za manje od pola stoljeća imperija biti prošlost?), Izgubili su status prve svjetske sile (a 1913. je bilo jasno da ih SAD i Njemačka u važnim aspektima pretječu), ali su ipak ostali važni.

A usput, kome je zapravo danas potrebno upozorenja da je "eurocentrizam prošlost"? Naravno da jest. Ali Europa također jest i dalje vrlo važna i to će također ostati još dugo.

Tko je glasao

Dagg

Šteta što analitički članak nije polučio jednako analitičke komentare. Činjenica jest da mnogi predviđaju 'pad' SAD i 'rast' BRICS-a. Donekle tu tezu podgrijavaju i same SAD koje govore da će im se smanjiti utjecaj iako predviđaju da će ostati među vodeće tri zemlje.

No da pogledamo zdravorazmski i logički situaciju. SAD su u problemu, kapitalizam je u problemu. No to je isti onaj kapitalizam koji vlada iu Kini, Rusiji, Indiji itd. Kapitalizam u tim zemljama samo je potencirao negativne strane koje su uočene u SAD. Znači kapitalisti u Kini i Rusiji su još 'žešći', više izrabljuju narod, posljedice su gore nego u SAD. Tko je bio u Kini zna da je država ekološki devastirana, da postoji sloj bogatih koji se ponašaju jednako neobazrivo kao i u SAD. Nema razlike, sem što je izrabljivanje radnika kao glavna konkurentska prednost Kine tamo dovedena do apsurda. Kina je u istom problemu kao SAD, samo je problem odgođen. Usto Kina ima velik problem koji i sami priznaju. To nije zemlja inovacija već kopiranja. Samim time nema realne šanse postati vodeća tehnološka zemlja.

Rusija uopće nije toliko bitna koliko joj pripisuju jer još uvijek isključivo ovisi o prirodnim resursima, privreda je potpuno nekonkurentna. No primjer sa novim efikasnijim načinom vađenja glavnih energenata u SAD a koji preskupe ruske energente čine uskoro suvišnim, pokazuje koliko je Rusija ekonomski ranjiva.

Indija sama po sebi sa svojim ogromnim razlikama u društvu kao i tradicionalnim problemima kao ona masovna silovanja pokazuje da teško da će na brzinu proći društvenu revoluciju potrebnu za vodeću ulogu.

SAD su svjesne da inovacije i tehnologija u današnje vrijeme znače nenadoknadivu prednost. Otuda ogroman vojni budžet jer kao nusprodukt daje mnoge korisne i praktične inovacije. SAD planiraju kvantni skok u tehnologiji kojim bi stekli nenadoknadivu vojnu prednost (HAARP i slične tehnologije) a svi znamo da je glavni onaj tko je najjači. Vjerujem da će brzine napretka tehnologije SAD relativno skoro naći načina da neutralizira nuklearnu prijetnju. To je ono što najviše brine potencijalne kandidate za tron.

Mislim da su kandidati precijenjeni u svakom pogledu. No oni imaju velik broj stanovnika pa će SAD morati naći način da se nosi sa tom činjenicom. Mislim da će svijet budućnosti biti višepolaran ali sa ipak zadržanom dominacijom SAD koje će konstantno druge držati u napetosti svojim vojno-tehnološkim razvojem.

Ta budućnost uopće ne izgleda tako loše.

Tko je glasao

nema malo sutra, realpolitika ne trpi šarlatane...

...da je USA velesila na izdisaju? nije...
Je li eurocentrizam kao dominanta na izdisaju? jest, i već je izdahnuo, fajrunt nema ga u svijetu...i to je nešto što treba tupiti iznova i iznova.
Ameri ne samo što su prva sila ušla u postindustrijski koncept već ga i programirano kao robu prodaju okolo po svijetu...za sada uspješno prodat samo većini evropljana od kojih opet mnogi, poput nas i južnoevropljana, kupiše primamljivi koncept bez rezerve i potpuno nespremni da ga apliciraju u kombinaciji s ranijim iskustvima industrijskog društva. Nijemci i slični se nisu dali uvući u priču, oni kombiniraju prednosti nove ekonomije i industrijskog koncepta u kojem su uspješni, a tako čine i Kina i Rusija.
...zašto krećem od tuda? jer i USA kreće od tuda, ...kao što kroz Hollywood prodaju svoj način života kao poželjan (uspješno) tako i kroz Wall Street i taj koncept stvaranja "nove" vrijednosti nude (uspješno) koncepte u kojima su najjači, koji su praktično izvorno njihovi koncepti, kojima najbolje i suvereno vladaju, kao što imaju najjaču R&D bazu pa i inzistiraju na zaštiti intelektualnih prava,
...a da bi osigurali poštivanje tih svojih "doprinosa" svijetu, jasno, moraju držati i autoritet fizičke sile, otuda i preko 700 mlrd$ troška za vojsku (a nitko ne spominje vjerojatnih godišnjih 300mlrd$ za troškove "civilnih" i ekspertnih službenika na područjima intervencija)...dakle, nije samo Pentagon ta sila,
I state department je sila, koordinirana...
...govori se o politici kao da nema drugog svijeta osim Evrope i USA, kao da ostali sjede skrštenih ruku, kao da je Afrika još uvijek crna rupa svijeta, kao da u Aziji nema političke dinamike...a to je propojeno, interesi se prepliću i tamo, ne samo na bliskom i srednjem istoku koji su dnevno u medijima (samo pogledati za primjer) http://www.africa-asia-confidential.com/blog niti Kina svih ovih godina nije čekala što će s njom biti, ona već dugo vodi svoje ekonomske ratove gdje god je našla prostor neinteresantan zapadnim korporacijama...svugdje tamo je instalirala svoje kompanije

ili pogledati na interaktivnoj karti na google maps...
https://maps.google.com/maps/ms?hl=en&ie=UTF8&oe=UTF8&msa=0&msid=1181890...
...ili... jačanje veza USA s Vijetnamom i Filipinima koji imaju neriješena teritorijalna pitanja s Kinom u Južnokineskom moru, jačanje vojnih savezništava s Južnom Korejom, Singapurom, Indonezijom, Australijom, s Mijanmarom koje su praktički, uz kineska teritorijalna polaganja prava u Južnokineskom moru, blokirale funkcioniranje ASEAN asocijacije.
...sve to, i još mnogo drugoga po svijetu, je dio aktivne politike State Departmenta na zadržavanju autoriteta vodeće svjetske sile na prostoru Azije...prostoru u kojem je u posljednjih 10 godina razmjena narasla 3,5 puta, odnosno 15% godišnje, a koji je sam sebi najbitniji, jer što god mi mislili, Azija kao svijetski najveći izvoznik svejedno 56% izvoza odradi unutar Azije.
U isto vrijeme je kineski dio azijske razmjene pao s 51% 2002e na 44% danas, što govori da Kina postaje zavisnija na izvozu prema ostatku svijeta nego prema Aziji. I u skladu s time će se usklađivati i na domaćem i svijetskom tržištu.
Dakle, i vojna sila koordinirana s diplomacijom i ekonomskom silom su dobitna kombinacija...
...i za USA i Kinu i Njemačku i Rusiju i Brazil i ostale...gubitnici su samo oni ignoranti koji se igraju znanja i pokušavaju retorikom sakriti neznanje

Tko je glasao

Transatlantic trade has

Transatlantic trade has surged in recent years, which is precisely why industry associations are pressuring governments on both sides of the Atlantic to speed up the agreement. But the game is shifting elsewhere – to Asia and Latin America.
World economic expert Langhammer fears that a transatlantic merger would harm Europe’s trading balance by harming its economic relationship with the emerging economies.
Jagdish Bhagwati sees the situation similarly. From a European perspective, the project as a whole is “not a good idea.” In trade matters, Europe is more flexible than the US; thanks to the EBA initiative, which allows the poorest countries to export their products duty free to Europe (with the exception of arms).
“That’s why the EU should bury the plans. Otherwise it will weaken only itself. And besides, the developing countries are better off without such an agreement.”

http://www.presseurop.eu/en/content/article/3404671-why-eu-should-not-ge...

lunoprof
(Luna)

Tko je glasao

Veći

Bullshit ( autor je izraziti ljubitelj SAD-a pa će razumjeti) od ovoga teksta u životu nisam pročitao.

Ne zna čovjek što napisati da li da krene od 16+Triliona (sa T) duga pa da objašnjava autoru
"exorbitant privilege" koju nosi svjetska rezervna valuta - pitanje dokad pa da se osvrne na vojnu
nadmoć i gadgete koji su zaista superiorni kada treba zgaziti neku bliskoistočnu satrapiju ili
zemlju trećeg svijeta medjutim sva ta željezarija ne znači ništa kada je u pitanju netko nuklearan
jer najjače oružje projekcije vojne moći glasoviti BCG (Battle Carrier group) košta podosta
dolara i resursa a nestane sa samo jednom taktičkom nuklearnom glavom.

Ne da mi se dalje

R

Tko je glasao

Reanimator

Ajde sakrije se i pokrij ušima.

Moj je tekst jasan i utemeljen na činjenicama. A ovaj tvoj komentarčić ne bi pojeo ni pas s maslom jer je na razini ulice.

Ali da ti već odgovorim kad si odlučio da me počastiš krikom pračovjeka. Amerika dakako ima najviše i nuklearnog oružja na svijetu, ali tekst se ne bavi nuklearnim ratom jer tada više ne bi ni bilo međunarodnih odnosa. Zato se nastavi igrati s Monopolom, a komentare prepusti drugima.

Tko je glasao

He he

Tekst ti je i dalje BS bez obzira na vrlo emotivnu reakciju.

Zanimljivo je kako bez kompleksa daješ svoju geostratešku analizu izuzimajući
iz priče činjenicu da je većina glavnih igrača zaista naoružana nuklearnim arsenalom pa
valjda zaista vjeruješ da će se ukoliko "sranje pogodi ventilator"sve završiti na sukobu
konvencionalnim sredstvima.

SAD jesu imperij welfare/warfare state ali u zadnjoj fazi raspadanja kao i nekad moćno Rimsko
carstvo jer sve te vojne eskapade,naftni ratovi i glumljenje svjetskog policajca koštaju ogromnu
cifru novaca i resursa, a očekivanje da će svijet dovijeka financirati tu stvarnost kupujući
SAD obveznice (Kina) te da će svi ti vjerovnici skrštenih ruku gledati kako im vrijednost uloženog
nestaje pod udarom "Helicopter Ben" QE do vječnosti je u najmanju ruku iluzorno da ne kažem idiotski.

R

Tko je glasao

Ko beba zvečku

Ajde da razbijem ovo tvoje trabunjanju ko beba zvečku:

Izvještaj od US National Intelligence Council iz studenog 2008. govori pored ostalog:

SAD će biti 2025 jedan od većeg broj važnih aktera na međunarodnoj pozornici

Pretpostavljam da to više nego bilo što govori o snazi i dominaciji SADa u bliskoj budućnosti.

Po pitanju Kine i Tajvana se ne moraš plašiti. Kina će ih anektirati, ali oni za razliku od SAD i Europe imaju drugačiju percepciju vremena. Na prrimjer kada je Kissinger 1972. godine pitao kineskog premijera što misli o Francuskoj revoluciji 1789. godine odgovor je bio Prerano je za znati. U Kineskom načinu razmišljanja uvijek ima vremena. Oni postoje tisuće godina i imaju vremena čekati ako je potrebno i 100 godina da postignu što žele, jer što je 100 godina ako se iz njihove perspektive gleda nego li malo duuži treptaj oka.

Kineska poruka svijetu zadnjih 40 godina glasi:Mi nismo nikome pretnja. Mi nikoga nećemo napasti i osvojiti. Pa pobogu mi nismo SAD

Po pitanju dolara što reći nego da on postaje povijest kao što je to ranije postala funta.
Renminbi postaje već danas rezervna svjetska valuta. Za početak dolar se izbacuje iz trgovine između Kine s jedne a Rusije, Tajlanda, Vijetnama i Japana s druge strane

U ekonomskom smislu Kina je već 2008 mogla preuzeti kontrolu, ali je vlada vidjevši reakcije zapadne reakcije na kinesko preuzimanje 20 % Standard banke, 10% Morgan Stanleya itd to zabranila. Trenutačno kineska vlada upravlja s najvećom svjetskom bankon, najvećim svjetskim telefonskim operaterom, najvećim svjetskim avio operaterom i drugim najvećom svjetskom naftnom korporacijom.

Možeš li mi objasniti kakvu stvarnu korist SAD ima od toga što troši 40 % svog novca upotrebljenog na oružje u svijetu ? Kome to bacanje novca više koristi SADu ili Kini ??

Kineska poruka je jasna:Mi smo budućnost

Tko je glasao

@Kvarner

Hajde bebo udari se tom zvečkom po glavi, bit ćeš pametnija.

Moj tekst govori o sadašnjosti a ne proriče budućnost o 2025.

Pretpostavljam da to više nego bilo što govori o snazi i dominaciji SADa u bliskoj budućnosti.

Pa baš i ne govori. Osim SAD-a i danas postoji "veći broj važnih aktera na međunarodnoj pozornici". Nisi rekao bitno ništa novo.

Po pitanju Kine i Tajvana se ne moraš plašiti. Kina će ih anektirati,

Na temelju čega si došao do tog zaključka? Gledanjem u tarot ili kristalnu kuglu?

Za razliku od SAD i Europe imaju drugačiju percepciju vremena.

Kakve to veze ima s bilo čim. Laprdaš bezveze.

Kineska poruka svijetu zadnjih 40 godina glasi:Mi nismo nikome pretnja. Mi nikoga nećemo napasti i osvojiti. Pa pobogu mi nismo SAD

Pa maloprije si napisao da će Kina anektirati Tajvan. A to da Kina nije nikome prijetnja reci Tibetancima i Japancima.

Za početak dolar se izbacuje iz trgovine između Kine s jedne a Rusije, Tajlanda, Vijetnama i Japana s druge strane

To se događa samo u tvojoj glavi. Sve te zemlje trguju dolarom.

Trenutačno kineska vlada upravlja s najvećom svjetskom bankon, najvećim svjetskim telefonskim operaterom, najvećim svjetskim avio operaterom i drugim najvećom svjetskom naftnom korporacijom.

Ajde ne blebeći gluposti. Evo pet najvećih banaka

5. DSB Group Holdings

Sjedište: Singapur

Direktor: Piyush Gupta

4. Canadian Imperial Bank of Commerce

Sjedište: Toronto

Direktor: Gerald T. McCaughey

3. National Bank of Canada

Sjedište: Montreal

Direktor: Louis Vachon

2. Svenska Handelsbanken

Sjedište: Stocholm

Direktor: Pär Boman

1. Ovesea-Chinese Banking

Sjedište: Singapur

Direktor: David Philbrick Conner

Najveći proizvođači aviona su Boing i Airbus. Dakle, SAD i EU

Normalno je da je Kina najveći telefonski operater kad ima milijardu i dvijesto milijuna ljudi.

Najveće naftne kompanije:
1. NIOIC - Iran
2. SAOC - S. Arabija
3. QPC Katar
4. Inoc- Irak
5. Petreolos de Venecuela itd u prvih 20 najvećih naftnih kompanija nema ni jedne
kineske

Možeš li mi objasniti kakvu stvarnu korist SAD ima od toga što troši 40 % svog novca upotrebljenog na oružje u svijetu ?

Hajde bježi, kakvih 40%, Amerika troši nekoliko postotaka svog BDP-a, nemaš pojma o temi a ja gubim vrijeme s tobom.

Tko je glasao

@celsou

Bez brige nisam ljut jer da mene financiraju SAD i EU kao i tebe (e-udruga.com) ja bi slično srao iako mnogo, mnogo inteligentnije. Po mom mišljenju jedan od problema našeg društva je da realno govoreći ne pretjerano sposobne, ali poslušne i politički podobne osobe napreduju unutar državne birokracije dok oni drugi šljakaju.

Tko je glasao

kvarner

Vidio sam koliko si inteligentan. Ni jedan argument nisi dokazao. Čak i linkove koje si mi poslao, govore meni u prilog. Budi sretan što šljakaš. I to je šljakanje iznad tvojih sposobnosti. Ali, najgore je što si patološki uvjeren da si u pravu.

Samo bi tip poput tebe poslao linkove koji im opovrgavaju tvrdnje. Ja sam sve svoje tvrdnje dokazao. A ti si os 5 ili 6 tvrdnji dokazao da Kina ima najveći telefonski operater.

Tko je glasao

žalosno

Na žalost ja sam mislio da na drugoj strani imam nekog ozbiljnog, a ne nedoraslo derište. Sorry to je bila moja greška, a ne derišta.

Ajde dete pogledaj na wikipediji popis najvećih svjetskih korporacija po tržišnoj kapitalizaciji. Pošto ne znam da li si ti to u stanju naći ja ću ovdje staviti link:

List of corporations by market capitalization

Da imaš imalo znanja znao bi da Kina neće izvršiti invaziju Tajvana. Pa pobogu nisu oni SAD !?. Kada dođe vrijeme doći će do mirne aneksije.

Trgovina između Kine s jedna, a Rusije, Tajlanda i Vijetnama s druge strane počinju trgovati bez da upotrebljavaju dolar

Znam da je to teško prihvatiti pa ti pun razumjevanja davam link na američke novine koje o tome pričaju jer ti vjeruješ samo američkim medijima:
In China, Tentative Steps Toward Global Currency

Može SAD i dalje trošiti 40 % svog svjetskog novca koji ide u oružje (valjda ti je sada jasnije ?), ali od toga nikakve koristi.

Kao što si vidio u glasovanju mogu i ja davati minuse,a ti si ih zaslužio deset za ovu glupost koju si napisao u odgovoru na moj komentar. Pomiri se sa sudbinom SAD ide dole,a naslov tvog tekst ja SAD sila na izdisaju, znači govorimo o tome da li SAD "umire" ili ne.

U toku sljedećih nekoliko desetljeća SAD će zadržat kontrolu nad Europom i Amerikom, ali nad ostalim ?? "Carstvo" Velike Britanije nije palo u danu, pa tako neće niti ono SADa,ali smjer propadanja je jasan,a Kina je na vidikovcu :)

Neću više komentirati ovaj tvoj tekst i tvoje komentare pošto je očito da ili nisi pročitao što sam napisao ili nisi bio u stanju shvatiti napisano, pa daljnji razgovor nema smisla.

Tko je glasao

Zato sam ja odmah

""Na žalost ja sam mislio da na drugoj strani imam nekog ozbiljnog, a ne nedoraslo derište. Sorry to je bila moja greška, a ne derišta.""

malom rekao da to ovdje ne prolazi ,ali lijeno mi bilo upuštati se ( biseri i svinje ) i samo sam čekao kad će ga netko "opreti.

Baš interesantno.

Ajd mali vrati se pod suknju od kuda si izvirio.

Podsjećaš na one koji su do 45. veličali Hitlera. @celeso-ua
Zadnja nada je da se izbjegne WW3 je da uspije Obama zavesti reda i natjerati fašiste u SAD da promjene "njihov način života" gdje 5 % stanovništva troši 25 % resursa.

sve dobro...

Tko je glasao

drvosjek

Ne tari glavicu teškim pitanjima. Vrati se drvima.

Tko je glasao

Ti si se Jado

uhvatio pitanja kojima nisi dorastao.

Podsjećaš me na mladog psa koji se upušta među veprove.Riječ "Junoša" dobro te opisuje.

Predmnijevam da ćeš nestati kako si se i pojavio.

sve dobro...

Tko je glasao

Hjd brš, pznt d j

Hjd brš, pznt d j dsnčr nmj ntlktln kpctt d cjnjj rzn tm. Zt n rgmntrj stvv vć tktrj jr s sm z t drsl.

Zt gnjv nkg km j stl d tvg mšljnj: Mrjn Ptr, Mj Frndlch l Đrđc Smrk.

Ćs

Tko je glasao

Etiketiraš me kao

desničara i prigovaraš mi etiketiranje a ja prošle izbore glasao za laburiste i to sam ovdje bio napisao.

Ove tri gospođe što si naveo i moj odnos prema njima svodi se na slijedeće:
S prvom bih možda proveo noć (da nisam vjeran)
S ove druge dvije bih popio kavu.

Znaš ,ja samo ne pristajem na raspre kakve ti nudiš pa ih spuštam na tlo jer ne podnosim pokušaje pranja mozga.

sve dobro...

Tko je glasao

Znaš ,ja samo ne pristajem na

Znaš ,ja samo ne pristajem na raspre kakve ti nudiš pa ih spuštam na tlo jer ne podnosim pokušaje pranja mozga.

Nikog ti ne spuštaš na tlo već samo vrijeđaš. A vrijeđaš zato jer nemaš protuargumente.

Tko je glasao

Tamo na drugom dnevniku

gdje si me optužio da ga nisam ni pročitao postavio sam ti onda konkretna pitanja odnosna na temu.

Nisi se usudio / udostojioni odgovoriti.

Zato te smatram običnim pamfletistom i vojakom partije ,a koliko vidim nisam jedini.

sve dobro...

Tko je glasao

Ne gnjavi me svojim ne

Ne gnjavi me svojim ne znanjem. Poslao si mi llink u kojem je vidljivo da američke kompanije drže vodeće pozicije. Američke su kompanije ispred kineskih!!! Šta si s tim mislio dokazati?

Da imaš imalo znanja znao bi da Kina neće izvršiti invaziju Tajvana. Pa pobogu nisu oni SAD !?. Kada dođe vrijeme doći će do mirne aneksije.

Opet te pitam kako ti to znaš? Izgleda da nisi sposoban razlikovati svoje želje od stvarnosti.

As an influence on global financial markets, the renminbi is “still a distant, distant, distant fourth,” said Albert Keidel, a China specialist at the Public Policy Institute

To si mi poslao o renminbiju. Jel ti uopće čitaš to što mi pošalješ. Ako ne znaš prevest ću ti: Renminbi je još dalako, daleko daleko daleko četvrta valuta na svjetskom financ. tržištu.

Može SAD i dalje trošiti 40 % svog svjetskog novca koji ide u oružje (valjda ti je sada jasnije ?), ali od toga nikakve koristi.

Pa to je njegov novac. Može ga toliko potrošiti jer ga ima. SAD koristi 4 do 5 posto svog BDP-a na oružje

Kao što si vidio u glasovanju mogu i ja davati minuse,a ti si ih zaslužio deset za ovu glupost koju si napisao u odgovoru na moj komentar.

To nisu gluposti već argumenti kojim opovrgavam tvoje gluposti. Samo si točno napisao da je Kina vlasnik najvećeg svjetskog telefonskog operatera, sve ostalo je pogrešno.

< U toku sljedećih nekoliko desetljeća SAD će zadržat kontrolu nad Europom i Amerikom, ali nad ostalim ?? "Carstvo" Velike Britanije nije palo u danu, pa tako neće niti ono SADa,ali smjer propadanja je jasan,a Kina je na vidikovcu :)

Uopće nisi shvatio tekst. Ali ne da mi si pojašnjavati jer je očito da su ti sposobnosti sužene.

Neću više komentirati ovaj tvoj tekst i tvoje komentare pošto je očito da ili nisi pročitao što sam napisao ili nisi bio u stanju shvatiti napisano, pa daljnji razgovor nema smisla.

To i želim. Pogriješio si u svim argumentima. Točno je da nisam u stanju shvatiti što si napisao jer pišeš nesuvislo i konfuzno.

Joj, eu druga, ajde ne serendaj

Tko je glasao

Ne gnjavi me svojim ne

Tko je glasao

Inflacija dnevnika

Svima je jasno da ste kolega@ ovdje na portalu po zadatku, uzalud znanje koje to nije...
Ovdje ima daleko jačih mozgova od onih koji su vas uputili na prodaju svjetini tople vodice!

Tko je glasao

e sjenko moja, vratite se u

e sjenko moja, vratite se u sjenu i ondje kujte teorije zavjere. Da imate kakav argument, rekli bi ste ga, budući da ga nemate bacate prašinu u oči praznim pričama.

Tko je glasao

All Star MVP

vanjska politika, mlijeko, jezikoslovstvo...

mvp

Tko je glasao

(....)

...(mora da je nešto gadno tamo u njih zajeba´ kad´ su ga poslali ´vamo na ispomoć u čistilištu...a ni tu nikako da pokaže diplomatsku perfidnost)

Tko je glasao

ne znam :) ali da je

ne znam :)

ali da je proziran, jest

premda to nije mana, da se razumijemo, ako puca na visku politiku

Tko je glasao

ех, тежак је 'лебац професијоналног демагога

....moraš da budeš vjerodostojan у блогерској васељени a dovoljno proziran da te gazde krivo ne shvate...

Tko je glasao

Pa ako je riječ o demagogiji,

Pa ako je riječ o demagogiji, onda ćeš ju lako raskrinkati argumentima. Ne vidjeh ni jednog.

Tko je glasao

...rasprava i

...rasprava i "raskrinkavanje"? precjenjeni pojmovi...

Tko je glasao

A subjektivni dojmovi su ono

A subjektivni dojmovi su ono pravo.

Tko je glasao

...to, majstore...

...to, majstore...

Tko je glasao

logicno razmisljanje je u

logicno razmisljanje je u svakom slucaju promasio...

Tko je glasao

A da to malo objasniš?

A da to malo objasniš?

Tko je glasao

ne znam odakle da krenem...

ne znam odakle da krenem... usporedba vojnih troskova je argument za sto? da gunboat diplomacy (trenutna varijanta carrier diplomacy) i force projection kosta ko sam vrag? si primjetio da se kinezi uopce ne namjeravaju baviti s time? nejasno zasto? i uostalom, bilo kakva razmisljanja da ce to biti iole korisno (ako nisi u monopolistickoj poziciji tipa velika britanija svojevremeno) je promaseno (skontaj se zasto se u afganistanu kad su ih rusi napali nisu borili ameri).

o investicijama u americi ne bih. i ja bi investirao tamo gdje me vade iz gabule ak se zeznem.

Tko je glasao

1. usporedba vojnih troskova

1. usporedba vojnih troskova je argument za sto?
Dominaciju u međunarodnim odnosima.

2. si primjetio da se kinezi uopce ne namjeravaju baviti s time?

Pa Kinezi i ne žele globalno vodstvo, zato i ne poduzimaju korake.

Ostalo nisam razumio

Tko je glasao

Pa Kinezi i ne žele globalno

Pa Kinezi i ne žele globalno vodstvo, zato i ne poduzimaju korake.

dzizs krajst... dakle mestre, razumjes se u geopolitiku ko mariam in penis deviato. vidju vako - onaj na vrhu odredjuje pravila. nema nikog iznad da brine o tome da su pravila fer (tj. da se ostali akteri ne siluju). ako sam na vrhu (i nisam mentalno retardiran) sva moja pravila su vrlo nefer, a s ciljem izguravanja mog jedinog interesa (da vi ostali ne stignete do vrha, te da ja ne budem isilovan, a vama kako bog da). fakat nije komplicirano - pax romana, pax britannica, pax americana, isti djavo. ako ti je prihvatljivo biti dolje, il ti mozak ne radi, ili imas malo cudne sklonosti.

niti jedan cent vojnog ulaganja nece (i ne smije) biti direktno upotrebljen protiv kine za izguravanje svog interesa. ne postoji "pobjednik" nuklearne razmjene, to valjda razumjes. ako ti mozda ne, i ameri i kinezi vrlo razumiju. isto tako, "ulaganje" te love u kinesku interesnu zonu je vrlo neisplativo (vijetnam), osnove logistike (ono, ti trebas platit 5 dolara gdje ja 1, ne mos dobiti u toj igri). "ulaganje" te love je jedino isplativo protiv pacera koji bas i nemaju s cim igrati (irak). primjeti da ako iza pacera netko stoji (iran), igra se u rukavicama (svaka slicnost sa hladnoratovskom proxy varijantom je cista slucajnost).

20 godina pax americana je isteklo (iran ti je lakmus papir). ako usporedis sa zadnjim paxom (britanskim), blue water navy (iliti kako to ameri zovu force projection) je kljuc za drzanje sebe na vrhu (i silovanje ostalih). kvaka je u tome da prvo moras stvoriti uvjete za pax, pa se tek onda mozes bahatiti, pogotovo danas gdje ja za vrlo jeftine pare (ako ih imam) izbijem zube tvom force projectionu - i uostalom, ako si dovoljno glup da se ides bahatiti prije nego si stoposto ziher da nece biti znacajnog otpora, nisi drugo ni zasluzio. sto rece sun-tzu: pametan prvo pobjedi pa ide ratovati, a budala prvo ide ratovat, pa gleda kako ce pobjediti.

ergo, sva "nadmetanja" ce biti zakucana fiksno u ekonomskoj sferi (proxy ratove, ako ih bude, takodjer racunam u to). ameri ce morati izaci na kraj sa starenjem svog stanovnistva (mozes i kod nas vidjet koji su efekti) ukoliko misle i dalje ostati prvi u utrci (mada ja bas i ne vidim neki izvediv nacin, a da ne ubije american way). s druge strane, kinezima je dosta da vecina stanovnistva nastavi zivjeti u siromastvu :D
u teoriji, imamo 3,5 igraca - sve iznad 2 bloka je pozitivno.

Tko je glasao

izomorfizam

Đisus Krajst. i tebi su dali da pišeš! Pa u toj džungli konfuznih misli ne bi se mogao snaći ni Sherlock Holms.

Hajde pročitaj ponovo svoj komentar. Pa kao da ga je dijete pisalo. I zato mi je ispod časti komunicirati s nekim koji ne zna sročiti prosto jednostavnu rečenicu.

Što se tiče geopolitike, iz tih sam kolegija uvijek imao odličan. I nemoj mi se više javljati jer to neću čitati.

Tko je glasao

hhahhaha koje ti casti imas,

hhahhaha koje ti casti imas, tudje tekstove prodajes pod svoje (vise je nego ocito da ga nisi sam napisao). ajde pitaj gazdu da ti da sljedeci.

bas mi je drago sto si imao odlican - sad mozes raditi kao kvalificirana net drolja, s diplomom :)

Tko je glasao

i uostalom, ak ti je teza

i uostalom, ak ti je teza binarno razmisljanje da americke moci ili ima ili nema, to se zaista ne moze obarati.

amerika je na izdisaju kao velesila. ono vele je na izdisaju. sila ostaje, samo onda se drukcije igra.

Tko je glasao
Tko je glasao

i uostalom, ak ti je teza

i uostalom, ak ti je teza binarno razmisljanje da americke moci ili ima ili nema, to se zaista ne moze obarati.

Teza je da Amerika ne gubi primat u međunarodnoj politici.

Tko je glasao

Svu si istinu rekao u naslovu

Svu si istinu rekao u naslovu dnevnika - sutra!
Amerika je velesila u raspadanju. Ostalo su samo maštarije fantasta.

Tko je glasao

Momci, anahirsti i globalisti

Momci, anahirsti i globalisti - važne su činjenice i argumentacija, ne populistički dojmovi

Tko je glasao

de pomozi mi malo, pri

de pomozi mi malo, pri razvrstavanju

ako si dosad lovu za gablec zaradjivao tako sto si bio najveci u razredu, pa kad prestanes rast ides objasnjavat kako ce to i dalje biti tako jer eto ti neces biti nista manji, samo ce ostali brze rasti. jel to nesto od ova 3 ili mozda ima nova kategorija?

Tko je glasao

fundamentalisti

najviše kršćanskih fundamentalista je u SAD-u

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najčitaniji članci