Tagovi

Alternative u Saboru 2011?

Tekst je dopunjen u ?et. 21.10. u 00:45, na osnovu nekih primjedbi i potreba za dodatnim pojašnjenjem.

U ovih 20 godina, Hrvati su ekstremno malo glasovali za "alternative"; glasove daju u golemoj ve?ini ve? poznatim strankama, bez obzira koliko gun?aju ili se deru protiv njih. (HSU je jedina stranka nastala "odozdo" nakon 1990, koja je uspjela u?i u Sabor.) S druge stranke, na izborima se pojavljuje golem broj besperpektivnih stran?ica, koje mogu samo sanjati o jedan posto glasova, a kamoli pet posto. Uglavnom konkuriraju jedna drugoj, a ne velikima.

Sad bi se to moglo donekle promijeniti, pa da u Sabor, od onih 140 zastupnika koji se biraju u 10 izbornih jedinica (ne ra?unam gra?ane bez boravišta u Hrvatskoj i nacionalne manjine, koji su poseban slu?aj), u?e 10-15 predstavnika novih snaga. Evo nabrajam, otprilike po vjerojatnosti ulaska u Sabor. Prva ?etiri - dobre šanse na bar jedan mandat (zapravo, više šanse dajem na 3 i 4), peti i šesti - nejasno, sedmi - vrlo skromne, osmi i deveti - prakti?ki nikakve. (Uzmite u obzir da se radi o deset jedinica, fakti?ki deset nezavisnih izbora. Ako po anketama neka stranka dobiva ukupno u zemlji jedan posto glasova, ali sve je to koncentrirano u jednoj izbornoj jedinici - to zna?i 10%, dakle jedan, možda i dva mandata. S druge strane, 4% u cijeloj zemlji može zna?iti nula mandata, ako nigdje ne pre?e pet posto!)

1) Laburisti - valjda Lesar jedan mandat u 3. izbornoj jedinici, možda još ponegdje poneki, možda uz neku koaliciju i suradnju iako se zasad toga javno odri?u.
2) U osmoj izbornoj jedinici - Ladonja, Akcija mladih i Lista za Rijeku - jedan do dva mandata. (Vidjet ?emo ho?e li iskazati ambicije da se pojave u drugim izbornim jedinicama.)
3) Kerum i njegovi - mandat, možda i dva, u 10. izbornoj jedinici.
4) Bandi? i njegovi - poneki mandat u izbornim jedinicama koje obuhva?aju Zagreb
(Ovdje je još uvijek mogu?a KGB koalicija - Kerum, Bandi?, Glavaš, ra?unaju?i da HDSSB iima vrlo vjerojatno opet 3-4 mandata u Slavoniji. To bi onda mogla biti tre?a snaga u Saboru.)
5) Koalicija "Umirovljenici zajedno" (po anketama javnoga mnjenja dobiva oko ?etiri posto - kriti?na zona, kako je gore spomenuto, koja ne garantira mandat!)
6) HSLS (ra?unam ju ovdje, jer su u ovom trenutku vanparlamentarni, a vode strateški dobro osmišljenu kampanju), možda uz pomo? Stipe Mesi?a, nekih nezavisnih, neke male stranke - mogli bi nešto ugrabiti.
7) Zeleni, društveni aktivisti, nezavisni intelektualci... ima (imamo) perspektive, ako se valjano organiziraju - svakako ne gube?i snagu u dje?jim vrti?ima - da negdje nešto ulove.
8) Radikalna desnica - razbijena u masu malih stranaka, ?ak i HSP-u prijeti da izgubi i posljednjeg zastupnika u Saboru jer im glasove, osim HDZ-a, sad uzimaju i oni pod 3. i 4, te konkuriraju jedni drugima (no HSP ne spada u "alternativu", s obzirom da su parlamentarna stranka od 1992.).
9) Radikalna ljevica - razbijena, prakti?ki nepostoje?a.

Ovo je jedna sasvim pragmati?na ocjena situacije. Idejno gledano, možemo razlikovati tri struje "alternativa":

A) Desna (konzervativno-nacionalisti?ka): br. 3, 4 i 8
B) Liberalna (br 6 i vjerojatno 2. HSLS: posljednjim nastupima Velimir Sri?a i Darinko Kosor izri?ito daju do znanja da ih se ne smije brkati s ljevicom. Sri?a je pisao da u Hrvatskoj ne postoji sukob rada i kapitala kao bitan problem, Kosor je rakao da su liberali stranka centra i desnoga centra, gra?anska, a ne radni?ka. Glede Ladonje, njihov diskurs je najbliži zelenima - direktna demokracija, održivi razvoj - ali postoje dileme o stvarnom karakteru te organizacije.)
C) LIjeva ili bliska ljevici (1, 7 i 9. Mnogi zeleni odri?u se eksplicitno svrstavati u podjeli lijevo-desno, ali po na?elima i diskursu - naglasak na osobnim slobodama u kulturnom smislu, a sklonost državnoj intervenciji u ekonomiji - spadaju na ljevicu.)

"Umirovljenici zajedno" su, kao i konkurentni HSU, stranka posebnoga interesa, bez ideoloških odrednica.

Sve u svemu, unato? svom snažno izraženom nezadovoljstvu postoje?im strankama, sastav novog Sabora ?e biti barem 80% isti kao i danas. Deset posto moglo bi se odnositi na promjenu odnosa snaga HDZ-a i SDP-a (malo manje prvima, malo više drugima) i druge manje pomake (HSS sa 6 na 7 ili 5 mandata, HSP s 1 na nula ili možda 2...), a do deset posto mogli bi biti svi ovi novi, sve "alternative" zajedno. Osobno se nadam da ?e moja opcija (br. 6) nešto dobiti. Ali morat ?emo uložiti veliki trud.

Sve navedene opcije mogle bi možda u jednoj ili više jedinica pre?i pet posto i osvojiti jedan mandat - malo vjerojatno da bi neka od njih mogla dobiti 10-12%, koliko otprilike treba za osvajanje dva mandata u jednoj izbornoj jedinici. Neke od njih mogle bi se odlu?iti za izbjegavanje rizika pridruživanjem jednom od dva dominantna bloka. zanimljivi pokušaji mogli bi biti me?usobno povezivanje, u nadi da ?e to dovesti do sinergijskog u?inka, tako da se zajedno do?e do spomenutih 10-12% posto. No tu se se pojavljuju uobi?ajene prepreke taština, kalkulantstva, megalomanije.

Komentari

Ja sam na prošlim izborima,

Ja sam na prošlim izborima, na listić napisala "Ne glasujem za BANDU LOPOVSKU!" i to je bilo moje pravo, time sam izbjegla da se moj glas ne doda naviše rangiranoj stranci,što je inače pravilo ukoliko osoba ne glasa, njezin glas se prirdodaje onima koji imaju najviše. I izbjegla sam najgluplju moguču stvar koju ljudi rade: glasaju za manje zlo.

Pa dobro, jel ova zemlja VAŠA, ili ste vi robovi pa da morate glasati za manje zlo?

Ovo je dokaz da ovom narodu kronično fali edukacije o njihovim pravima i vrijednostima, kao što im fali i puno više akcije, a manje lupanja u prazno i sjedenja pred raznim serijama i programom koji je u službi pranja mozgova.

Vidim, protegla se rasprava o izlasku ili ne izlasku na birališta, netko je rekao: moje je pravo da ne glasam. To je, nažalost, pogrešno. Mi nemamo prava ne glasati i ne izaći na izbore, oni automatski naše glasove pridodaju vodećoj stranci. Što, naravno, nije u redu, ali i ne može se to nazvati pravom.

Tko je glasao

D'Hondt

Ne mogu ne reagirati na ovu neupućenost.
Pogledaj
http://en.wikipedia.org/wiki/D'Hondt_method
Ovog puta ti si ona kojoj fali edukacije.
Lijep pozdrav

->Pointer

Tko je glasao

@Aisha pogrešno misliš da si

@Aisha pogrešno misliš da si nevažećim listićem "izbjegla da se moj glas ne doda naviše rangiranoj stranci,što je inače pravilo ukoliko osoba ne glasa, njezin glas se prirdodaje onima koji imaju najviše. I izbjegla sam najgluplju moguču stvar koju ljudi rade: glasaju za manje zlo."

"Što vrijedi galopirati ako se krećemo u pogrešnom pravcu!"

Tko je glasao

@Aisha: čak si i ti pala na spin "bande lopovske"

Ja sam na prošlim izborima, na listić napisala "Ne glasujem za BANDU LOPOVSKU!" i to je bilo moje pravo,
Možeš pisati što hoćeš - nema utjecaja. Listić se naprosto broji kao nevažeći, nema nikakvkog utjecaja, kao ni glas neke bakice koja se zbunila pa zaokružila dva kandidata. Kad bi se oni, koji pozivaju na ne-glasanje, udružili i organizirali propagandu, tako da to bude svrhovito, s idejom da SVI daju istu poruku, i da onda broj nevažećih listića bude bitno veći od uobičajenih jedan do dva posto, to bi bila neka poruka. Ovako - samo iskaz nemoći.

time sam izbjegla da se moj glas ne doda naviše rangiranoj stranci,što je inače pravilo ukoliko osoba ne glasa, njezin glas se pridodaje onima koji imaju najviše.
Tu si pala na briljantan spin velikih stranaka, koji se plasira suptilno, planski, pred svake izbore, da se obeshrabri glasovanje za one koji možda neće preći izborni prag. To je potpuna izmišljotina, apsolutno bez ikakvog osnova. Nikakvog "pridodavanja glasova" nema. Ako si glasovala za listu, koja nije prešla prag od pet posto, u raspodjeli mandata ti se glasovi jednostavno ne računaju; sve je posve isto, kao da i nisi izašla na glasovanje. Preostale liste dijele mandate proporcionalno broju dobivenih glasova, bez ikakvog dodavanja.

Spin odlično djeluje i pridonosi vrlo konzervativnom glasovanju hrvatskih birača, što je jedna od bitnih tema ovog dnevnika. To sam više puta objašnjavao, i ovdje na pollitika.com, ali potrebno je nešto gnjavaže oko matematike, ljudima se to ne da čitati i čak i oni od kojih bi se očekivala upućenost ponavljaju ciljanu laž kao činjenicu. Govoriš kako "narodu fali edukacije", ali eto ovdje i sama pala na, recimo tako, "kontra-edukaciju".

Međutim, za stranku ili listu koja nije prešla prag, ali je dobila pristojan broj glasova, to je ohrabrenje, i zato ima smisla. (Npr. Zelena lista je na izborima za gradsku skupštinu Zagreba 2005. dobila 0,9 %, a 2009. 2,8% - trostruko povećanje, to je ohrabrenje, da je možda dalji rast moguć.) Također je neki znak vladajućima ("prosvjedni glasovi").

Tko je glasao

Ispravak

Mandati se ne dijele proporcinalno nego DHontovom metodom.
Lijep pozdrav, Pointer

->Pointer

Tko je glasao

@Pointer: D'Hontova metoda...

... je jedna od metoda podjele "ostataka" u proporcionalnom sustavu. To piše čak i u prvoj rečenici članka na wikipediji, na koji si dao link:
The d'Hondt method (mathematically but not operationally equivalent to Jefferson's method, and Bader-Ofer method) is a highest averages method for allocating seats in party-list proportional representation.
Stvar je u tome, da je naravno apsolutna proporcionalnost nemoguća, jer je broj mandata puno manji od broja glasača, pa se mora "zaokružiti". Ako se dijeli recimo 10 mandata, 10% dobivenihglasova daje sigurno jedan mandat, ali liste dobivaju recimo 43%, 27%, 9,98%... pa nekako treba podijeliti one mandate koji ostaju, nakon što je svaka lista za svakih punih 10% dobila jedan mandat. To je ishodište - uz D'Hontov metod, postoji još 20-ak metoda podjele. To je načelno objašnjeno u knjizi "Izborno pravo i stranački sustav" D. Nohlena, izdanje Zagreb, Školska knjiga 1992.. Sam matematički opis, koji je na stranici iz wikipedije, kao i u našem Zakonu o izborima, nije transparentan o čemu se radi. (Vidio sam i na netu detaljnija objašnjenja, ne da mi se sad kopati po bilješkama.)

Valjda bih trebao jednom napisati dnevnik o tome, edukativni, da detaljnije objasnim o čemu se radi

Tko je glasao

Sad mi je ovo neobično budući

Sad mi je ovo neobično budući da su nama u školi objašnjavali upravo tezu o ne izlasku na izbore kao dodavanju naših glasova vodećima.
Mislim, vjerojatno je da si ipak ti u pravu sa svojim iznošenjem, ali mi nije jasno zašto nam je tako prezentirano na nastavi. Tj. jasno mi je da se znanje prečesto iskorištava u funkciju politike, ali baš ovoliko.

Što se tiče natpisa "Bando lopovska" to je bilo dogovoreno između nas kao skupine, dakle mislim da je imalo efekta, ako je barem u svakom gradu bio jedan listič sa tim natpisom.

Svejedno, ako sam dobro shvatila, onda je moj listić ionako bio zbojen kao nevažeći, tako da je ipak ispalo kako sam i htjela.

Hvala na informacijama, priznajem, pogriješila sam. Ispričavam se. :)

Tko je glasao

@Aisha:

Sad mi je ovo neobično budući da su nama u školi objašnjavali upravo tezu o ne izlasku na izbore kao dodavanju naših glasova vodećima.
Mislim, vjerojatno je da si ipak ti u pravu sa svojim iznošenjem, ali mi nije jasno zašto nam je tako prezentirano na nastavi.

Sasvim je moguće da su i oni koji su vam objašnjavali, sami pali na spin. Jedna od manjkavosti: treba znati nešto matematike, ništa osobito, samo algebra, a često u školi to objašnjavaju ljudi humanističkog obrazovanja koji matematiku ne vole. Pa zato jednostavno prihvate objašnjenja koja njima daju.

Tko je glasao

Sorry

Malo sam oštro komentirao prvotno izlaganje. Sorry.
Tako je, listić nije nikome probrojen. Napisao sam 3 stvari s istim efektom u komentaru.
Lijep pozdrav

->Pointer

Tko je glasao

?

Da mrtvi glasuju to smo već čuli, no da se glas onih koji ne glasuju "automatski pridodaju vodećoj stranci" ... je već neka novina.?!

Tko je glasao

Sustav

Ljudi moji imamo izborni sustav, po mom mišljenju jako pravedan.
Molim da oni koji ne razumiju DHonta ne daju "-" i ne repliciraju.
Uglavnom, da skratim, po toj DHontovoj metodi isti efekt za raspodjelu mandata nosi:
1.) glasati za stranku koja nije prešla prag.
2.) Ne glasati
3.) Poništiti listić
Lijep pozdrav

->Pointer

Tko je glasao

kako se računaju mandati

Dakle ovako to ide…
Da preskočim nebitno i odmah školskim primjerom prijeđem na bitno.

U izbornoj jedinici XY je izašlo 103058 birača, te ih je nakon odbijanja nevažećih ostalo npr. 103000 od kojih su stranke od A do ž imale 5% ili više… sve ostalo odnosno rezultati ispod 5% se nikome ne pribrajaju niti oduzimaju već jednostavno ne sudjeluje u raspodjeli mandata….

Dakle oni kolji su prešli prag svoj izborni rezultat (u glasovima) dijele u Izbornoj jedinici sa brojem mandata koji su na raspolaganju.. dakle onih gore 103000 se dijeli počev od : 1, pa: 2, pa :3, pa :4 i sve tako do dijeljeno sa 14 koliko se npr na prošlim parlamentarnim izborima biralo po svakoj u 10 Izbornih jedinica.

I tako svaka od onih lista (ili stranaka) koja ima 5 ili više % uradi isto sa svojim glasovima tj. dijeli ih sa 1, sa 2, sa 3, sa 4…. itd sve do zaključno sa 14 koliko se bira zastupnika u Izbornoj jedinici.

Kada se ta matematika uradi za sve stranke odnosno liste onda se između svih rezultata koje smo dobili onim dijeljenjem traži14 najboljih (toliko ih se bira) rezultata,…. i tih 14 najboljih su oni koji su izabrani zastupnici po DHontovoj metodi…

Ako nije ovako neka me molim netko ispravi…

Tko je glasao

Matematika D'Hondtovog sustava

Demos je iznio matematički opis sustava podjele. On preferira veće stranke. Neke posljedice mogu izgledati neobične.

Recimo da je bilo sto glasača i dijeli se deset mandata. Bile su dve liste, lista A dobila je 55 glasova, lista B 45 glasova. Kako deset posto, odnosno deset glasova, sigurno mora donijeti mandat (u bilo kakvom proporcionalnom sustavu), prva lista dobiva pet, a druga četiri mandata. Tko dobiva deseti mandat?

U D'Hondtovom sustavu, lista A dobiva šest mandata, jer je 55:6 > 45:5.

Ako je prva lista dobila 54, a druga 46 glasova, podjela mandata je 5-5.

Ništa neobično. Ali recimo da je lista A dobila 91 glas, a lista B devet glasova. Izglada pravedno da lista B dobije jedan mandat - ali po D'Hondtovom sustavu lista A dobiva svih deset mandata, jer je 91:10 > 9:1. Izgleda čudno, ali takva je matematika.

Disproporcija, do koje dolazi, može se povećati kad se uvede prag da bi neka lista uopće ušla u račun. Ekstremni teoretski slučaj: recimo da imamo opet sto glasača, a bilo je 25 lista, i prag je 5%. Jedna lista dobila je pet glasova, 23 liste dobile su po 4 glasa, jedna lista dobila je tri glasa. Kako je jedina dosegla prag, lista s pet glasova osvaja svih deset mandata. A ništa se ne "pribraja", jednostavno se onih 95 glasova - ne računa.

Druge metode smanjuju disproporciju u korist velikih stranaka. Tako npr. u Švedskoj sustav je izrazito proporcionalan (vidi pod "Seat alocation"). Na parlamentarnim izborima prošlog mjeseca to je izrazito došlo do izražaja: koalicija desnog centra je dobila 49,27% glasova, a to ipak nije bilo dosta za apsolutnu većinu mandata.

Danska ima izborni sustav koji omogućava maksimalnu proporcionalnost, koji bi Hrvatska lako mogla uvesti modifikacijom sadašnjeg sustava: uz 10 izbornih jedinica u kojima se dijele mandati, postoji dodatna nacionalna lista, s koje se dijele dodatni mandati da se postigne proporcionalnost, uz prag od 2%. (Imaju i po dodatna dva mjesta za Ovčje otoke i Grenland, slično kao mi za manjine).

Takva modifikacija bila bi od snažnog interesa svim strankama, osim HDZ-a, SDP-a i regionalno jakih stranaka IDS i SDSS, jer su osvajale manje ili znatno manje mandata nego što su osvojile glasova. Mogle bi to vjerojatno progurati u Saboru kad bi se toga sjetile i zajednički nastupile (ili recimo HSS samostalno, mogu ako su uporni sada sve dobiti od HDZ-a), ali PMSM naprosto im fali znanja. Kako rekoh gore: kad počneš makar s minimalnom matematikom, većina ljudi jednostavno prestane čitati. Tako sad izlaz traže u zajedničkim listama, čime se povećava uloga stranačkih vodstava - što će konkretno u slučaju HSS dovesti do daljeg opadanja, u slučaju HNS možda i ne. U zrelim demokracijama, vrlo je rijedak slučaj da svije stranke daju zajedničku listu, a negdje je to i izričito zabranjeno (u Njemačkoj npr.).

Tko je glasao

Nešto onako bez veze...

Neću ovdje prenositi kao poseban dnevnik, a ovo je samo prvi dio - bilješke za moje političke memoare - ako slučajno nemate baš ništa pametnije za raditi, možete pogledati!

Beznačajna povijest jednog političkog gubitnika (1)

Tko je glasao

Lijepo si ti to poredao, tko

Lijepo si ti to poredao, tko zna možda doista i bude tako ........ no nešto onda niej u redu sa ovim anketama koje rdi agencija Puls... a kao važi za onu koja pogađa. E sad ako su oni ok sa svojim anketamam onda si malo fulao.... evo npr kako su u njihovim anketama ispali neki
srpanj 2010.

... i rujan 2010.

Nije da tvrdima kako je ovo točno,... jer bože moj "kartušina" svašta, ali ali ali.... onda Puls ove godine "laže"....

Tko je glasao

@Demos: imaš pravo,

zaboravio sam vas unijeti u spisak, jer sam radio na brzinu, "iz glave", počevši kao komentar na jedan drugi dnevnik, Alternativna politička scena. Evo dopunit ću.

Svi navedeni nalaze se u rizičnim situacijama do dobiju možda 3-4 posto u jednoj ili više izbornih jedinica, a na kraju ne osvoje mandat. Točno onako, kako se zahvaljujući pojavi SU dogodilo HSU-u prije tri godine, kad je sa 4,2% glasova osvojio samo jedan mandat (0,7% mandata). To bi se sad i vama moglo dogoditi. Dakako, neke koalicije navedenih osam odnosno s vama devet aktera, mogle bi povećati šanse i dovesti do pravog "Trećeg bloka", naime nekoga tko će preći deset posto; ali nije sigurno - koalicija ne mora dovesti do pozitivne sinergije (kao što pokazuju rezultati ankete o koaliciji HDZ i HSS). Tu je sad pitanje dobre procjene i strateškog nastupa - a strateška analiza i dosljedna strategija djelovanja je ono što uglavnom svim našim strankama fali.

Tko je glasao

A postoji i treća mogućnost,

A postoji i treća mogućnost, a to je da je u pravu i Zoran i da je točna Pulsova anketa koju si ti prezentirao. Problem je u tome da je anketa od srpnja, a od tada do danas je puno vode prošlo ispod mosta koja itekako utječe na rezultate i možemo očekivati još pretumbacija gotovo na svakodnevnoj bazi.

Tko je glasao

nieje nego

@seneka,
???? prva slikica je od srpnja a ona druga ako si obratio pozornost je iz rujna!?.... dakle ipak nakon protoka nešto vode ispod mosta.... a nije baš da vode ove godine nije bilo... jel tako???

Tko je glasao

Mea culpa

Moja greška, krivo vidjeh. Ali većina komentara stoji i dalje tj. ovaj dio da su vremena burna i dinamicnija u odnosu na ankete koje ne stignu ispratiti sve zaplete.

Tko je glasao

Da, da - taoci izbornog inženjeringa

Sve u svemu, unatoč svom snažno izraženom nezadovoljstvu postojećim strankama, sastav novog Sabora će biti barem 80% isti kao i danas. Kaj ti je trebal cijeli dnevnik, a ovom rečenicom si rekel sve ali nažalost nisi ponudio rješenje pa makar i fantomsko!:)

Tko je glasao

@Golgota: Znaš da ja radim na rješenju...

... a to je, da zeleni budu prepoznati kao vjerodostojna opcija. Znaš i druge stvari, za koje se zalažem, i na kojima radim. Ovo je kratak tekst o političkim akterima, naravno - mnogo bitnoga događa se u društvu, među radnicima, studentima, građanima. Jačanje građanske svijesti i organizacija civilnoga društva i društvenih pokreta. Također određene promjene izbornog sustava su poželjne - prvo suvisle izborne jedinice, dodatna nacionalna lista s nižim pragom, te otvorene liste.

Tko je glasao

Analiza bez posljedca

Misim da je tvoje analiza manje više korektna, i ulazi u domenu prava na mišljenje. Naravno možemo se svađati o tome koliko će koja stranka dobiti, ali u tome nema kruha, osim prolivene žući. Ali, mislim da bi, u svjetlu izbora, pa i poticanja naroda da glasa i za neke druge a ne samo za SDP i HDZ ( na izborima za pralament 2007. HDZ i SDP dobili su više od 86% svih glasova, i to su treći parlamentarni izbori zaredom u kojima raste polarizacija hrvatske političke scene). Smatram da bi u RH trebalo uvesti odredbu prema kojoj se oni koji ne izlaze na izbore kažnjavaju. Jer iako je pravo svakoga čovjeka da izađe i ne izađe na izbore, iskorištavanje svog prava da se ne participira u izborima trebalo bi povući sa sobom određene sankcije, u smislu: kad te nije briga tko je na vlasti, onda...ne da mi se sada razmišljati o kazni...

Dnevnik neću niti plusirati, jer se odonsi nekorektno prema 5.3% posto podrške građana prema HSP-u (Nova TV, IPSOS plus, 30.rujan 2010.), što HSP čini trenutno četvrtom strankom u RH. Naravno da to ništa ne znači jer su izbori daleko. I HSP ne spada u radikalnu desnicu. Ako ti to trebam dokazivati, reci.

Pozdrav.

Petar Macut

Tko je glasao

StarPil, Slažem se s Vašom

StarPil,

Slažem se s Vašom tvrdnjom da bi u RH trebalo kažnjavati one koji ne izlaze na izbore.

O tome je pisao i Mr Jaks, opisujući izborni zakon u Australiji.

Svi oni, koji do svoga prava da izaberu zastupnike u Parlamentu, ne drže ni koliko je "crno pod noktom"; obično poslije izbora trabunjaju kako su političari svi isti, a za vrijeme kampanje su se gurali u redovima za kape i majice ( vidjela sam što penzići rade ispred HDZova štanda na riječkoj placi 2007. god.).
Ili kada je HDZ dobio izbore puno ljudi s kojima sam razgovarala govorili su kako oni nisu za njih glasali; kako je inonako sve unaprijed odlučeno, kako oni imaju važnija posla od izbora; ili što će izlaziti na izbore kad to ništa neće promijeniti i tome slična shits

Pozdrav
Mirtaflora

Tko je glasao

@Starpli: Nije 86%!

Tipfeler valjda - htio si napisati 66%? HDZ je imao 34 a SDP 32% glasova. Naravno, sad imamo dalju polarizaciju formiranjem stalnih koalicija. Nije to neobično u Europi, evo nedavno Švedska, sedam stranaka u dvije koalicije i osim njih još samo desni "Švedski demokrati" u parlamentu. U Njemačkoj, četiri stranke u dvije koalicije, plus Ljevica.

Drugo je pitanje broja osvojenih mandata. Potrebne su neke promjene izbornoga sustava - usput sam o tome pisao dosad. Napisat ću jedan kraći tekst kao ovaj uskoro o toj temi. Bio sam započeo nešto na tu temu na tinolovka-news.com, ali sam onda prekinuo jer me puno drugih stvari odvuklo.

Obaveznost izlaska na izbore postoji u Belgiji, možda još ponegdje. Ne vjerujem da je to kod nas dobra ideja.

Jesam li podcijenio šanse HSP-a? Možda. Da pak ne spada na radikalnu desnicu - možda ne NAJRADIKALNIJU (to je uvijek bio HČSP), ali ipak desno od običnih konzervativaca, zbog naglašavanja nacije kao vrednote same po sebi i ispred drugih. Ostaje mislim bitno to, da se za svoje glasove mora boriti i s HDZ-om, i s KGB-om, i s HSP-om "A. Starčević" i drugim pravaškim i srodnim strankama. Sve zajedno - moglo bi ući u onih 10% promjena koje spominjem. Više za vas - manje za druge na desnici, PMSM.

Tko je glasao

Matematika kaže 80%. Dakle nije 86.

Od 153 zastupnika, HDZ ima 66, a SDP 55. SDP+HDZ 121. Dakle 80%., odnosno 79%. One vičnije matematici molim precizniji postotak.

Petar Macut

Tko je glasao

@StarPil: brkaš glasove i mandate!

SDP i HDZ zajedno su dobili, da budem precizniji, 67,4% glasova, a osvojili 83,6% mandata (od 140 u 10 jedinica, bez "dijaspore" i manjina, koji se biraju drugačijim metodama). To je utjecaj malih izbornih jedinica, D'Hontovog sustava raspodjele i relativno velikog "rasapa", odnosno ukupnog broja glasova lista koje ne ulaze u raspodjelu mandata. Nešto o tome u mojem spomenutom tekstu na tinolovka-news.

Tko je glasao

U pravu si.

U pravu si. pobrkao sam glasove i mandate.

Petar Macut

Tko je glasao

D'hondtova metoda

u pravu ste i ti i Zoran...hdz i sdp su na izborima dobili ukupno 66%, ali D'hondtovom metodom su dobili 80% mandata u Saboru...

________________________________________
"where ignorance is bliss, 'tis folly to be wise"

Tko je glasao

Hvala

Hvala.

Petar Macut

Tko je glasao

StarPil

Smatram da bi u RH trebalo uvesti odredbu prema kojoj se oni koji ne izlaze na izbore kažnjavajuj. Jer iako je pravo svakoga čovjeka da izađe i ne izađe na izbore, iskorištavanje svog prava da se ne participira u izborima trebalo bi povući sa sobom određene sankcije, u smislu: kad te nije briga tko je na vlasti, onda...

kakva nam je sada politička scena, uvodjenjem takvog zakona ništa se ne bi promjenilo...bilo bi samo više nevažećih glasačkih listića...

________________________________________
"where ignorance is bliss, 'tis folly to be wise"

Tko je glasao

Čiča gliša

Više nevažećih listića opet znači i više glasača. Jer i nacrtati čiča glišu na glasačkom listiću znači politički se orijentirati. Za karikaturu.

Petar Macut

Tko je glasao

karikature

dobra ideja...čiča gliša se savrešeno uklapa u našu političku scenu... :)))

________________________________________
"where ignorance is bliss, 'tis folly to be wise"

Tko je glasao

Kao stanovnik 8. izborne

Kao stanovnik 8. izborne jedinice, moram samo izraziti nadu da navedena opcija 2 ipak neće ići u sabor. Ladonja je skupina mutikaša koja igra neku svoju igru, a još se ne zna kakvu. Dok se to ne sazna, ne bih volio da se uhljebe. Iako, moram reći da dugogodišnja vladavina IDS-a u Istri ima itekakvih diskutabilnih posljedica i lokalno se među narodom često može čuti da je IDS u istri vrlo sličan HDZ u u ostatku države. Međutim, ić mijenjati nešto što vjerojatno za zamijeniti je, nečim drugim što izgleda kao da skriva svoje stvarne namjere, ne izgleda nimalo dobro. Lista za Rijeku i Akcija mladih su lokalna sprdačina koja spada u red onih tradicionalno besmislenih političkih opcija koje dobivaju glasova otprilike onoliko koliko imaju prijatelja i članova obitelji (ako i toliko). Osobno ne znam ni za koga tko je ikad rekao da misli glasati za njih. Prema tome, Ladonju smatram potencijalno opasnom (nadam se da griješim), a Listu za Rijeku i Akciju mladih smatram besmislenim oportunistima.

Što se ostatka popisa tiče, nadam se da će i u sljedećem sastavu Sabora u njemu biti HSLS i barem Lesar od laburista.

Tko je glasao

@rock roll: Ladonju sam posebno izdvojio...

... jer očito postoji problem diskrepancije između njihovog diskursa (direktna demokracija, maskimalni ekološki kriteriji...), po čemu su vrlo bliski mojoj grupi 6 (zeleni), i latentne sumnje u prave namjere, kako kažeš - ne treba sad ulaziti dublje u to, možda da ti napišeš jedan posebni dnevnik s analizom?

@. Lista za Rijeku i Akcija mladih su lokalna sprdačina koja spada u red onih tradicionalno besmislenih političkih opcija koje dobivaju glasova otprilike onoliko koliko imaju prijatelja i članova obitelji (ako i toliko).
To nije točno. Dobili su respektabilnih 8.570 glasova odnosno 7,0% na prošlogodišnjim izborima u PGŽ i imaju tri zastupnika u županijskoj skupštini. Imaju zastupnike i u gradu Rijeci i drugim gradovima i općinama. Zato je Ladonja s njima sklopila sporazum, pa ih zajedno spominjem. Da li su oportunisti - i to "smisleni" ili "besmisleni" :) - ne ulazim!

Tko je glasao

Imali su uspjeha na lokalnim

Imali su uspjeha na lokalnim izborima. No kao što je kod nas često, rezultat je to želje ljudi da malo zauzdaju moć lokalno svemoćnog SDP-a više nego ičeg drugog (i sam sam glasao za nekog marginalca na prošlim lokalnim izborima, samo zato što sam htio umanjit Obersnelovu samodopadnost, a ne zbog toga što sam smatrao da bi taj kandidat bio bolji gradonačelnik). Kako ovdje pišeš o parlamentarnim izborima (u kojima su ljudi ipak svjesni ograničenja d'hont sustava na razini velike izborne jedinice, kao i borbe za opću prevlast na razini države), vjerujem da sam u pravu kako u Rijeci ta grupacija neće dobiti nimalo relevantan broj glasova. U svakom slučaju, ostaje za vidjeti.

Tko je glasao

pa uložite trud!

ovi bi izbori mogli biti nalik na predsjedničke - masa ljudi je izašla na izbore samo da ih ne dobije Bandić!

ciljana skupina - apatični apstinenti
moto izbora - ovaj put ne glasate ZA, glasate PROTIV

Tko je glasao

apstinencija

moto izbora - ovaj put ne glasate ZA, glasate PROTIV

osim ratnih godina, svi parlamentarni izbori su u stvari i bili glasanje protiv, a ne za...zato i apstiniram od 2000. godine...a kakva je trenutna situacija sa strankama ljevice vjerojatno će se ta apstinencija od izbora i nastaviti...

________________________________________
"where ignorance is bliss, 'tis folly to be wise"

Tko je glasao

apstinencija

zato i apstiniram od 2000. godine...

ovakvi kao ti jednako su odgovorni za ova sranja isto kao i oni koji su svojim glasovima ove kriminalce doveli na vlast.

Tko je glasao

Apstinirati znači misliti pro-futuro

Pojasnit ću ti ja za koji dan, malo kalkuliram s tajmingom!

Tko je glasao

@Golgota

Samo ti kalkuliraj, kalkulirao si ti dvadeset godina i što si iskalkulirao?

Ovo stanje koje danas vlada u Hrvatskoj, posljedica je rada kalkulatora tvojeg tipa.
Bio si u poziciji utjecati na odvijanje pojedinih procesa u društvu, a nisi.
Zašto nisi?
Pa zato jer si umjesto osamostaljenja, zajedno s Tuđmanom "stvarao" državu.
Ovo danas je samo pokazatelj što su takvi "stvaratelji" kadri stvoriti.

Tko je glasao

Godina natuko ...

Gleć gospon fenix, nazval sam te gosponom jer se od tvojih godina to očekuje u komunikaciji. Ideš ad hominem na moju malenkost bez razloga i uporišta - čak ni dio čopora nisam. Imaš li argumentirane stavove kontra mojih vrlo rado ću polemizirati - a zakaj guram tezu o apstinenciji saznat ćeš uskoro iz moje slijedeće objave. Dotle - budi dostojanstven u svojim godinama!

Tko je glasao

@Golgota

Ja ne sudim među one koji zagovaraju tezu da "sjede kose" treba poštovati samo radi sjedih kosa.

Dakle u prijevodu, živo mi se jebe hoće li me ideolozi poštivati ili ne, a tebe svrstavam u kategoriju @vkrsnika, koji druge optužuje radi onoga što je sam radio, a ti drugi to nisu.
Ne svrstvam te s njime zato što si bio ili nisi bio član SK, ja sam bio, već radi toga što si ideolog kao i on, svejedno kojeg predznaka.
Mogao si pozitivno djelovati za vremena, a nisi.
O tome se radi.

Tko je glasao

O Golgota...

...majstore spina!!

*crno je crno, a bijelo je bijelo*

Tko je glasao

Neizlazak na izbore je

Neizlazak na izbore je potpuno legitimna odluka. To nije pitanje dužnosti, spašavanja zamlje, golog opstanka ili nečeg sličnog što bi nabrijani radikal mogao izgovoriti (inače bi izlazak na izbore bio obavezan kao što je to primjeice u Belgiji). Jer u svim navedenim slučajevima je jasno čiju se stranu brani. Apstinenti na izborima (među koje osobno ne spadam, ali ih mogu razumijeti) jednostavno zaključuju da njihova strana nije zastupljena.

http://www.rijekadanas.com/ljubo-jurcic-ni-hdz-ni-sdp-nemaju-strategiju-...

Link vodi na izjavu Ljube Jurčića (koji ne samo da je jedan od prilično uvaženih ekonomskih stručnjaka, nego i čalana SDP-a) da ni SDP ni HDZ nemaju strategiju izlaska u krize. Prema tome Janusova pretpostavka da se glasa samo "PROTIV", a ne "ZA", jer malotko od političkog značaja daje povoda za glasanje "ZA" uopće nije bezvezna, a još se manje apstinente može smatrati odgovornima za bilo što. Na aktivnim političkim akterima je da uvjere pasivne u svoje ambicije, sposobnosti i poštenje. Kod nas se uvijek čeka da se vladajuća struktura uruši pa se onda vodi parolom "glasajte z ans jer smo manje loši". Pa zar onda itko smije prozivati apstinente da su oni za nešto krivi?

Tko je glasao

redinn22

budući da glasam u 9. izbornoj jedinici iz koje u parlament ulaze isključivo hdz i sdp...sdp-u iz mnogih razloga ne mogu dati svoj glas, a ozbiljna alternativa na ljevici tamo ne posoji, tako da ne osjećam ni najmanju krivicu za stanje u mojoj zemlji zato što apstiniram od parlamentarnih izbora...

________________________________________
"where ignorance is bliss, 'tis folly to be wise"

Tko je glasao

je, nitko još nije osnovao

je, nitko još nije osnovao stranku po tvom ukusu pa dok se to ne dogodi ti nećeš izlaziti na izbore. a kalmeta i ekipa su ti se učinili onako ok pa ni u jednom trenutku nisi pomislio spriječiti ih u naumu da naprave ovo što su napravili bez obzira na "mnogo razloga o nedavanju glasa sdp-u" ?
a osjećaj krivice je vrlo subjektivan. npr. kladio bih se u bilo što da se sanader, kosorica, hebrang, barišić, polančec itd. također ne osjećaju ni najmanje krivi...

Tko je glasao

redinn22...izmedju većeg i manjeg zla biram apstinenciju

gle, moje je pravo hoću li izaći ili ne...i da u pravu si, još nitko nije osnovao stranku po mome ukusu :))...naravno da mi se Kalmeta i društvo nisu učinili ok...ali neću glasati protiv nekoga, hoću glasati za...a takvih u 9. izbornoj jedinici jednostavno nema...mislim na one koji imaju objektivne šanse da udju u parlament...jednostavno ne želim birati izmedju većeg i manjeg zla...jasnije?

________________________________________
"where ignorance is bliss, 'tis folly to be wise"

Tko je glasao

objektivna šansa

ajde onda objektivno;
da je neko prije 15 godina rekao da će se Hrvatska 2010 naći u ovako dubokim govnima, što bi mu se odgovorilo?
Nema šanse, nisu Hrvati tako slijepi, gluhi, nezainteresirani, povodljivi, potkupljivi.
Građani neće dopustiti da nas vlade opelješe. Da će nam svake četri godine uspiti prodati istu maglu i paučinu. Da će nas prodati i uništiti do kraja. Da će nas dovesti u bezizlaznu situaciju u kojoj biramo između dva zla.
Jel to objektivno?

Što je to objektivna šansa?
Kolika je izlaznost na izbore? tu šansu temeljiš na onima koji se izborima odazovu.

A koliko je onih kao ti? I zašto objektivno vi ne bi mogli tu šansu rasturiti? Što misliš, što se događa sa vašim listićima? HELLOOOU? ne idu oni bjanko, tome i služi zlatna mladež... prvi korak inicijacije..

Jeli tako teško potrošiti pola sata i pokušati dati šansu, pa makar i neobjektivnu, bilo kome manjem, da se bar donekle rasturi ovo jednostranačje..

Tko je glasao

@COPRNJICA ovakvim izbornim

@COPRNJICA ovakvim izbornim sistemom se ne može rasturi ovo jednostranačje, jer je izborni sistem krojen po ukusu kurvinjskog društva koje sjedi u saboru.

da ne bude zabune, u to društvo ubrajam apsolutno svu onu političku i stranačku oligarhiju koja je kako u prošlosti tako i ovoga trenutka umrežena u političku strukturu hrvatskog parlamentarizma.

"Što vrijedi galopirati ako se krećemo u pogrešnom pravcu!"

Tko je glasao

e pa da

koje su nam mogućnosti?
1. kroz izbore - pod uvjetom da stvarno svi izađu i da dosadašnji apstinenti glasaju isključivo za alternativu
2. kroz izlazak na ulicu
3. http://pollitika.com/potreban-je-referendum-s-novim-pitanjem

Što misliš da bi imalo najviše šanse?

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najčitaniji članci