Tagovi

Alojzije Stepinac - svetac odmah!

Više puta dosad u raznim prilikama i raznim povodima pisao sam da je jadan onaj narod kome su Ante Star?evi? i Franjo Tu?man o?evi domovine, a Alojzije Stepinac svetac.

Nekadašnjeg zagreba?kog nadbiskupa je papa Pio XII 1952. u inat komunisti?kim vlastima, proglasio kardinalom, a onda ga je i otac poljskog zla zvanog lustracija i ?ovjek koji je uništio slavensko zajedništvo, Karol Woytila, kasniji papa Ivan Pavao II, 1998. proglasio blaženim, samo iz razloga fanati?nog antikomunizma, KC slavi, dodijeljuju?i mu i blagdan: Stepin?evo koji se slavi 10. 02.

Što re?i, nakon što su pripadnici najkatoli?kijeg naroda proslavili taj blagdan, nose?i bedževe s natpisom "Svetac odmah", nego ih uputiti na jednog od najve?ih katoli?kih mislilaca na ovim prostorima, fra Marka Oršoli?a iz Franjeva?ke provincije "Bosna srebrena", koji je rekao da u "Zagreba?ku katedralu ne ulazi jer se tamo izme?u njega i Boga isprije?io Alojzije Stepinac".

Pa ako suprotstavimo djelo trotomno djelo na 1.870 stranica mons. Jurja Batelje: "Blaženi Alojzije Stepinac – svjedok evan?elja ljubavi" sa Stepin?evim osobnoim dnevnikom "svjedokom" koji je na su?enju Stepinca najviše teretio, ne možemo se oteti dojmu da je opsežno djelo mons. Batelje ustvari borba za bolju Stepin?evu biografiju.

Alojzije Stepinac, koji je imenovan zagreba?kim nadbiskupom ne samo voljom hijerarhije KC nego i potvrdom kralja Aleksandra, kojemu je, a kroz to i državi, Kraljevini Jugoslaviji, Stepinac izrazio ne samo lojalnost nego položio zakletvu, dva dana nakon proglašenja tzv. NDH 12. 04. 1941. posje?uje "vojskovo?u" S. Kvaternika, a ve? 16. 04. 1941., krše?i zakletvu danu kralju, posje?uje Paveli?a i izražava mu svoju lojalnost, ali i lojalnost Crkve u Hrvata, ?ine?i pritom djelo veleizdaje. Da je pri?ekao samo jedan dan, to mu se ne bi moglo staviti na dušu, jer je Kraljevina Jugoslavija 17. 04. 1941. potpisala kapitulaciju.
Stepinac se ponaša kao da ne zna kakvu je to državu Hitler uspostavio i kome ju je dao na upravljanje, kao da ne zna kakvo je zakonodavstvo te države, kao da ne zna za "rasne zakone", kao da ne zna za Budakove "tri tre?ine" kad su hrvatski Srbi u pitanju ...
Ne, on pastoralnim pismom obavezuje sve?enstvo na suradnju s "novim vlastima", traži od vlasti npr. da Židovi samo plate oznaku (zaboga pa država je imala troškove) Davidove zvijezde na žutoj traci, ali da je ne trebaju nositi, traži i humanije postupanje prilikom transporta izop?enih (Židova, Srba, Cigana ...) prema Jasenovcu i drugim stratištima.
O da, prokazat ?e on, poslije saznanja da su mu ustaše ubili brata (danas se to zlodjelo pripisuje Nijemcima), Jasenovac kao ljagu na hrvatskom imenu, smetnuvši s uma da to može biti jedino ljaga na imenu ustaškog pokreta.
Alojzije Stepinac se možda baš i nije slagao s metodama, ali je svakako blagoslivljao cilj, tzv. NDH, kao da je bilo mogu?e odvojiti tu državu od ustaškog pokreta i ustaške strahovlade.

2. Svjetski rat završava pobjedom antifašisti?ke koalicije, jugoslavenski partizani su jedan njen dio, a Stepinac 28. 03. 1945. piše pastoralno pismo hrvatskom kleru kojim ga poziva na otpor i nesuradnju s novim vlastima.
Zna?i po principu da je "svaka vlast od Boga", lojalnost i suradnja s ustašama, a kako pretpostavljene komunisti?ke vlasti o?ito nisu od Boga, s njima ne treba ni sura?ivati.

On "zna" da su se jugoslavenski partizani borili, ne za Hrvatsku, nego za Jugoslaviju, pa su normalno njegove simpatije bile na strani Hitlera i nacizma, jer mu je Hitler podario Katoli?ku državu Hrvatsku kako je on uvijek tepao tzv. NDH.
Našem blaženiku ništa nisu smetale odluke ZAVNOH-a iz 1943. kojima je uspostavljena Hrvatska kao nacionalna država Hrvatskog naroda nositelja izvornog suvereniteta.
Besramno tovrljanje hrvatskih klerofašista o tome kako je "Crkva u Hrvata uvijek bila uz svoj hrvatski narod" u suprotnosti je s istinom bila onda jednako kao što je i danas.
U vremenu tzv. NDH bila je uz ustaše i fašizam, dakle one koji gotovo uop?e nisu bili ukorijenjeni u hrvatskom narodu, a i danas pokazuje na strani kojeg naroda je, pa i kroz organiziranje Thompsonovih koncerata ili svrstavanjem na Bandi?evu stranu u nedavnoj predizbornoj kampanji i izborima koji su se pretvorili u svojevrsni referendum u kojem je slobodarska i antifašisti?ka Hrvatska opet odnijela više nego uvjerljivu pobjedu nad onom fašisti?kom.
Pa uz koji je to onda hrvatski narod Crkva u Hrvata? Uz njegov ve?inski, slobodarski i antifašisti?ki dio sigurno nije, jednako kao što nije bio ni blaženi Alojzije.
U svojem opsežnom djelu navodi Batelja kako je Stepinac spasio neke Židove i druge od progona i sigurne smrti, što je vjerojatno istina, kao što je istina da Židovi to znaju, a ipak mu ne?e dodijeliti naslov "Pravednik me?u narodima" koji se dodijeljuje svakom onom za koga se zna da je spasio makar jednog Židova, ali pritom riskiraju?i vlastiti život. Oni znaju da je on spasio više od jednog Židova, ali znaju i to da pritom nije riskirao ništa.

Može mons. Juraj Batelja objaviti još 333 toma na milijun i 870 tisu?a stranica, sve sa samim panegiricima Stepincu u ?ast, protiv njega ?e uvijek govoriti njegov osobni dnevnik, pisanje katoli?kog tiska u tzv. NDH iz kojeg je jasno vidljivo ne?asno ponašanje KC u cjelini radi kolaborantskog djelovanja velikog broja klerika, radi "štakorskih kanala" kojima su u sigurnost Argentine i drugih destinacija slani i najteži zlo?inci ...
Još živi svjedoci mogu potvrditi da su i pri?e o Stepin?evom mu?eništvu tek pri?e za malu djecu, o pokušajima trovanja da ne govorim.
On nije bio maltretiran ni tokom istražnog postupka, niti tokom su?enja, niti tokom izdržavanja kazne, a o egzilu da i ne govorim ... pa po ?emu je onda mu?enik?
I na kraju, ako je su?enje Stepincu bio montirani politi?ki proces, zašto onda niti KC, niti njoj presklone vlasti, nisu tražile obnovu procesa, nego se išlo na saborsku odluku o njegovom poništenju. Ta odluka ne kaže ništa o Stepin?evoj nedužnosti ili krivnji, ve? se radi o politi?koj odluci kojom je u život preto?ena politi?ka volja tadašnje saborske ve?ine.
A poznato je da se jedino pravomo?nom sudskom odlukom nekoga osu?uje dokaže li mu se krivnja ili kao nedužnog osloba?a krivnje.

Zato dobro razmislite o re?enici onog ameri?kog novinara koji je kometiraju?i ?uvenu Stepin?eevu izjavu u svojem izvještaju sa su?enja napisao da Stepinac "ne može 4 godine najprilježnije sura?ivati s najmonstruoznijim režimom i potom re?i da mu je savjest ?ista".

Komentari

21 "za", 8 "protiv", a

21 "za", 8 "protiv", a rezultat glasanja "0"?

Tko je glasao

sorry, bug u softveru,

sorry, bug u softveru, radimo na tome da to riješimo

Tko je glasao

To je brkanje krušaka i

To je brkanje krušaka i jabuka. Crkvi se služi (a o cijeni tog služenja laici ne znaju ništa ili vrlo malo) i Stepinac je za svoja djela Crkvi i odgovoran. Nije li logično da Božji izaslanici na (u konačnici, njegovoj vlastitoj) Zemlji (pa i njegovoj vlastitoj Crkvi) imaju diplomatski imunitet, kada već vladajući predstavnici obične Božje pastve imaju na njega svako pravo?!

Tko je glasao

Ah, sve to treba gledati u

Ah, sve to treba gledati u kontekstu. Davno je Danas objevio Stepinčeve dnevnike. Vidi se koliki je ogromni strah bio od komunizma (a i nemalo neslalaženje u povijesnim okolnostima).

U to doba (pred 2. svjetski rat) je u Italiji — centru katolicizma — bio fašizam. U Španjolskoj je bio građanski rat. U Njemačkoj nacizam. Tome su se slabašno suprotstavljale nekatoličke V. Britanija i SAD te Francuska koja je tradicionalno antiklerikalna. S treće strane je bio "bezbožnički" SSSR, koji je širio svoj utjecaj...

Šte tiče KC u Kr. Jugoslaviji, to je izuzetno kompleksan odnos, kad se sjetimo što je sve bilo s konkordatom. To je neusporediv odnos s današnjim, to je država koja se htjela prikazati kao "zaštitnica vjere", ali koje?

Ne treba podcjenjivati ni općenito oduševljenje što je nastalo kad je proglašena NDH. Tko je tada znao u što će se to ubrzo izroditi i kako će završiti? A "crkva je uvijek uz narod"...

Katolička crkva ima obrazac preko kojeg određene ljude idealizira, postaju predmeti obožavanja, uzori itd. To je interna stvar...

Tko je glasao

Ošiku: Feniks.Laprda. Šaka

Ošiku:

Feniks.Laprda.
Šaka jada puna.
Sitni zubi cvokoću.

"Ljudi praštaju sve osim iskrenosti" - A.G Matoš

Tko je glasao

Poznata "jugoslavenčina",

Poznata "jugoslavenčina", AGM, je vjerojatno ovima, s ugrađnim hrvatskim pleterom umjesto moždanih vijuga, posvetio svoj epigram:

K'o u oca kotac mu je pleten,
Otac je budala, vrli sin je kreten.

A čakovečka pjesnikinja Duić-Jovanovićeva posvetila stih:

Što vrijedi da si Hrvat,
Ako po ljubavi Hrvat nisi.
Ako zbog nje samo mrziš,
Protiv Hrvatske i ti si.

Tko je glasao

Na žalost još jedan od

Na žalost još jedan od dnevnika neargumentirano napisan, bez sagledavanja događaja u vremenu i prostoru, ideološki otrovan napisan sa namjerom bacanja kostiju i još veće dijeljenje Hrvatskog puka.
Žalosno do boli ali očekivano od koga je.
Nego izvadio bih jedan razgovor od pokojnog don Luke Vincetića koji je do smrti u Crkvi nosio stigmu ljevičara i baš zato da vidimo što govori taj časni svečenik a da mi neki ovdje nebi prigovorili evo opet desničarska lupetanja.

Citiram:
________________________________________________________________________________________
SAT, 15 OCT 1994 14:37:29 GMT

STEPINAC JE U CRKVI I NARODU REHABILITIRAN
AIM, SPLIT, 15.10.1994. Za vrijeme nedavnog posjeta pape Ivana Pavla II Hrvatskoj jedna od kljucnih tocaka u njegovim istupima bez sumnje je bio i odnos prema kardinalu Alojziju Stepincu. Jesu li time potpuno i konacno rasprsene sve dvojbe oko licnosti i uloge kardinala Stepinca koja je bila predmetom mnogih sporenja i je li time Papa najavio njegovo posvecenje, pitali smo poznatog hrvatskog svecenika i katolickog intelektualca Luku Vincetica, koji se inace sustavno bavi osobom i djelom pokojnog kardinala Stepinca.

Vincetic: Nema sumnje da je Papa svojim odnosom koji je pokazao prema uspomeni na kardinala Stepinca pokazao i svoje opredjeljenje da se njegovo posvecenje, da tako kazem, ubrza. Medjutim, sam proces beatifikacije je vrlo dugotrajan i slozen. Sto se tice samog Stepinca taj je proces od strane Katolicke crkve zapocet jos pocetkom 80-tih godina, ali treba, primjerice, znati da mora proci najmanje 50 godina od necije smrti da bi mogao biti proglasen svecem, iako je od toga bilo i izuzetaka. No, ono sto je apsolutno jasno, i to vam kazem ne na osnovu nekog apriornog stava vec na osnovu dugotrajnog istrazivanja, Stepinac je nesumnjivo izuzetno moralna licnost ciju je zrtvu hrvatski narod dozivio kao svetu i zaista bi bilo bezumno da se bilo tko suprotstavlja plebiscitarnoj odluci hrvatskog vjernickog naroda da ga kandidira za oltar. To, naravno, ne znaci da je svetac covjek bez mana, da mozda neke stvari nije trebao i drugacije postaviti, ali Stepinac je prosao svoj krizni put ljudskog i krscanskog uspinjanja kroz totalitarne rezime, da bi pao u onom komunistickom, i na tom putu je uvijek svjedocio svoju vjeru i obranu krscanstva ne osvrcuci se na cijenu koja za to moze biti placena.

AIM: Mislite li da je kardinal Stepinac na tom svom putu pruzio podjednako snazan i upecatljiv otpor i ranom komunistickom totalitarizmu i nacistickoj NDH?

Vincetic: Stepinac je NDH dozivio na njenom pocetku kao plebiscitarnu odluku hrvatskog naroda za svojom drzavom nakon raspada Jugoslavije. No, on nije brkao drzavu i njen rezim. Polazio je, istina, od toga da su i ustase neki Hrvati i katolici i vjerovao je da ce bas polazeci od toga biti u mogucnosti da na njih utjece i mijenja stvari. Treba znati da je Stepinac od pocetka protestirao kod Pavelica protiv raznih nacistickih zakona, misleci naivno na pocetku da se radi o necemu sto diktiraju Nijemci. Protestirao je protiv toga upravo u ime krscanstva i vjere, ali je vrlo brzo i uvidio da sa ustasama nema razgovora i da se radi o najobicnijim uzurpatorima hrvatstva i slobode. I on, posebno nakon pada Italije i ustaske farse sa Dalmacijom, ulazi u otvorenu konfrontaciju sa tim rezimom i tom ideologijom. Njegov cuveni govor u jesen 1943. godine pred zagrebackom katedralom na blagdan Krista Kralja bio je sigurno tada u citavoj Evropi najjaca kritika i osuda nacifasisticke ideologije i njihovih zlocina od strane jednog crkvenog velikodostojnika. Stepinac je poslije toga trebao biti uhapsen, ali ustaski rezim, ili nije smogao dovoljno hrabrosti, ili se pokazao nesto pametnijim, pa je od toga ipak odustao. Da ga je kojim slucajem uhapsio on bi svoja uvjerenja svjedocio isto tako kao i u komunizmu.

AIM: Nije li mozda Stepinceva jasna antiustaska orjentacija dosla prekasno i nije li njegovo reagiranje, s obzirom na sve ono sto se dogadjalo prvih godina rata bilo pretiho i nedovoljno?

Vincetic: Ne bih rekao. Treba znati neke cinjenice. Stepinac, primjerice, cim je donijeta odluka da Zidovi moraju nositi zutu zvijezdu pise svoj protest Pavelicu. On protestira protiv pokolja u Glini. On naziva Jasenovac sramotom hrvatskog naroda i to pise Pavelicu. Ne moze se kazati da on nije reagirao. Svojim utjecajem pokusavao je spasavati Zidove i druge zatvorenike. Neki su spaseni, mnogi nisu. Istina je da je on u odredjenom momentu smatrao da svu tu hrvatsku sramotu mozda ne treba davati na sva zvona i da treba pokusati uticati na ustaske celnike da se to zaustavi. Koliko je u tome grijesio moze se diskutirati, ali da se zlocinu suprotstavio to je sigurno. Govor koji sam maloprije spomenuo nije mogao biti tiskan u katolickom tisku u ustaskoj drzavi, ali je sapirografiran kruzio medju partizanima u sumama. No, uza sve to, Stepinac je kasnije od komunista bio optuzen za kolaboraciju sa ustasama.

AIM: Jedna od stvari koja je posebno stavljena na teret crkvi tog vremena, pa i samom kardinalu Stepincu, jeste prekrstavanje srpskog stanovnistva. Da li se sa jednog moralnog aspekta moze postaviti pitanje njihove odgovornosti?

Vincetic: Cin prekrstavanja bio je apsolutno cin drzavne uprave, cin drzavne vlasti. No, kljucno je pitanje kako se crkva tome odupirala. Crkva je odmah 1941. godine izasla sa svojim jasnim stavom da se nikoga ne moze primiti u katolicku vjeru, ako on to slobodno ne zeli. Tadasnja biskupska konferencija je zbog toga direktno protestirala kod Pavelica i suprotstavljala se tom zadrtom nacionalizmu, identifikaciji vjere i nacije. Naravno to ne znaci, o tome je i sam Stepinac kriticki govorio i prozivao, da nije bilo usijanih svecenickih glava koje su u ime svog nakaradnog misionarskog hrvatstva takvu praksu zastupali i provodili i bili potpuno podlozni rezimu, a ne crkvenim principima. No, kada je prekrstavanje posrijedi morate imati u vidu jos nekoliko cinjenica. Prije svega za stare Jugoslavije racuna se da je oko 200 tisuca Hrvata i Slovenaca bilo preslo na pravoslavnu vjeru, kako zbog odredjenih privilegija koje im je to omogucavalo tako i zbog nekih meksih stavova pravoslavne crkve kada je, primjerice, posrijedi razvod braka. Nakon sto je doslo do stvaranja ustaske drzave oni su se iz isto tako pragmaticnih razloga vracali na katolicku vjeru. Drugo, ne mali broj Srba shvatio je da pod nacistickim ustaskim rezimom ima sansu spasiti svoj zivot ako predje na katolicanstvo i ljudi su to radili i to trazili. I Stepinac je dao jednu tajnu uputu katolickom svecenstvu da ukoliko Srbi i Zidovi zbog spasa i zastite traze prelaz u katolicku vjeru to formalno izvrse, a da nakon sto prodje zlocinacko rasisticko ludio svatko neka se vraca u svoju vjeru. Nazalost, mnogi su svecenici zbog toga bili proglaseni ratnim zlocincima, a ja sam osobno imao prilike slusati svjedocenje Srba koji su im bili zahvalni.

AIM: U Srpskoj pravoslavnoj crkvi i velikosrpskoj nacionalistickoj ideologiji kardinal Stepinac i njegova navodna proustaska orjentacija imaju funkciju jednog od antihrvatskih mitova. Prema nekim informacijama otkazivanje Papina posjeta Beogradu bilo je i time odredjeno. Kako sa Srpskom pravoslavnom crkvom to rijesiti?

Vincetic: To je ogroman problem. Ja Pravoslavnu crkvu smatram sestrinskom crkvom sto mi mnogi i zamjeraju. Uvjeren sam da u Pravoslavnoj crkvi ima mnogo dubokih i pravih vjernika, sklonih nasem medjusobnom razumjevanju koji nazalost danas ne mogu doci do izrazaja. Garnitura koja sada vodi Pravoslavnu crkvu i koja je bitno doprinijela podizanju temperature medju Srbima i Hrvatima je, nazalost, cini mi se, potpuno gluha za razgovore. A crkveni ljudi i sa njihove strane i sa nase, naravno, moraju svatko sebi kriticki progovoriti i iznijeti na vidjelo i svoje prljavo rublje. Vidite, Stepinac je bio lojalan monarhistickoj Jugoslaviji. On je govorio da on jeste za Jugoslaviju samo ne za onakvu kakva je bila. Jedna od kljucnih tocaka njegova suprotstavljanja bio je upravo odnos prema Katolickoj crkvi koja je bila velika smetnja stalnim pokusajima da se pravoslavlje nametne kao drzavna religija i drzavna crkva. I on je jos tada postao simbol otpora nacionalistickoj pravoslavnoj i velikosrpskoj ideologiji i momenat obracuna sa Stepincem stalno se cekao i konacno docekao u jednom spletu vise interesa koji su se poklopili nakon 1945. godine.

AIM: Medjutim, ni kardinal Stepinac nije bio bas "njezan" u svojim stavovima prema Pravoslavnoj crkvi. Postoje i njegove rijeci o sizmi kao najvecem zlu, bez morala, nacela istine, pravde, postenja. Nije bas ekumenski...

Vincetic. To je tada bilo normalno. Ruzno, ali normalno. I Stepinac je samo cedo svoga vremena. Ono sto mogu kazati jeste da Stepinac to danas ne bi sigurno rekao.

AIM: Postoji uvrijezeno misljenje kako je komunisticki sistem sudio Stepinca zbog toga sto nije prihvatio Titovo trazenje da se hrvatska katolicka crkva odijeli od Rima?

Vincetic: Osobno mislim, a imam i neka dokumenta, da je to jedan od politickih mitova koji je isfabriciran u hladnoratovskom razdoblju. Istina je da jedna takva ideja o zasebnoj hrvatskoj crkvi potjece jos od Radica, medjutim, Tito koji je bio jedan izuzetno intelegintan i sposoban politicar i koji je vrlo dobro poznavao srz katolicanstva tako nesto od Stepinca sigurno nije trazio. Tito je, istina, u jednom govoru hrvatskim biskupima, nakon sto je Stepinac bio prvi put uhapsen, obracajuci im se, vrlo interesantno, kao Hrvat i katolik, katolik u kulturno- civilizacijskom znacenju te rijeci, naglasio da bi hrvatska katolicka crkva trebala biti vise nacionalna aludirajuci na protalijansku politiku Vatikana i da bi se crkva trebala distancirati od te politike, a ne od Vatikana. No, po mom misljenju kljucni razlog obracuna sa Stepincem bio je uvjetovan cinjenicom da je prava komunisticka revolucija ovdje zapocela nakon 1945. godine, a svaka revolucija podrazumjeva borbu za vlast. I u toj borbi Tito se kao mnogo puta poslije toga nasao u situaciji da mora ekvilibrirati, a tada se trazilo simbolicka zrtva za ustaske zlocine koji su zaista bili strasni i to je "presudilo" Stepincu.

AIM: Mislite li da bi trebalo ponoviti sudjenje kardinalu Stepincu i time u potpunosti pokazati da se radilo o montiranom procesu?

Vincetic: Ne. Mislim da kada se o kardinalu Stepinc radi takva rehabilitacija za njega nije potrebna. On je u crkvi i narodu potpuno rehabilitiran. Mozda jedino kao putokaz za neke druge montirane procese kakvih je bilo mnogo, a cije zrtve nisu dozivjele rehabilitaciju.

AIM: Danas su mnogi, posebno ovdje, spremni izjednacavati komunizam i fasizam. Kakvo je Vase misljenje o tome?

Vincetic: Iako je o tome danas riskantno govoriti treba reci da je izvoriste komunizma jedna humana utopija. Preteca tog utopizma bio je filozof i krscanski svetac Tomas Morus. I komunisticka su izvorista potpuno razlicita od izvorista fasizma koji u temelju nijece covjeka. Komunisticka ideja, ne ideologija i praksa, mogli su biti u izvjesnom dijalogu sa krscanstvom, fasizam nikad. Komunizam jeste zavrsio slicno kao i fasizam, ali se te dvije ideje ne mogu izjednacavati.

AIM: Na ovim prostorima ponovno hara rat. Katolicka crkva u Hrvatskoj posebno se u posljednje vrijeme pokazala je svoj visoki moralni dignitet i zauzela vrlo kritican stav prema mnogim pojavama koje taj rat donosi. No, kada se u obzir uzmu ukupna dogadjanja zadnjih nekoliko godina nije li Crkva ponovno u nekim stvarima zakasnila?

Vincetic: Pa, mislim da jeste iako treba imati u vidu da je crkva jedna glomazna, pa i spora organizacija, ali i da u sebi sadrzi izvjestan pluralitet i da ono sto se zbiva na terenu nije uvijek odraz stavova crkvenog vrha. Bilo je po mom misljenju pretjeranog i nekritickog vezivanja crkvenih ljudi za politiku HDZ-a sto i danas ostavlja jedan negativan trag. Kasno se po mom misljenju reagiralo i na ono sto se dogadjalo u Bosni, a tamo se posebno tragicno pokazalo to vezivanje vjere i nacije, odnosno politike. I tu je do zaokreta doslo nakon intervencije iz Vatikana. Crkva mora jsano svjedociti svoja nacela i mora smoci snage da svakome kaze sto jeste krscanski a sto nije, ma kako se neki upirali da ono sto rade opravdaju nekim drugim, recimo nacionalnim interesom.

STOJAN OBRADOVIC
_________________________________________________________________________________________

A toliko toga ima se pronači napisanog o Stepincu. Paušalno donositi zaključke koristeći se lažima i klevetama je upravo odvratno.

Grd & lin

Tko je glasao

Ovdje prenosim i Stepinčev

Ovdje prenosim i Stepinčev govor povodom nekih točaka optužnice na montiranom procesu 1946 godine.

________________________________________________________________________________________

Nadbiskupov govor na montiranom sudskom procesu u Zagrebu

Četvrti dan rasprave, 3. listopada 1946, nakon ispitivanja, bilo je nadbiskupu dopušteno, da obzirom na iznesene optužbe i on kaže koju riječ. Služeći se tom slobodom, koju mu je zakon davao, održao je nadbiskup kroz 38 minuta sljedeći govor:

" Na sve tužbe, koje su ovdje protiv mene iznesene, odgovaram da je moja savjest mirna, makar se publika tome smijala. Sada se ne kanim braniti niti apelirati protiv osude. Ja sam za svoje uvjerenje sposoban podnijeti ne samo ismjehivanje, prezir i poniženje, nego - jer mi je savjest čista - pripravan sam svaki čas i umrijeti.

Stotinu puta je ovdje ponovljen izraz `optuženi Stepinac'. Ali nitko nije toliko naivan, da ne bi znao, da iza toga `optuženoga Stepinca' sjedi ovdje na optuženičkoj klupi nadbiskup zagrebački, hrvatski metropolita i predstavnik Katoličke crkve u Jugoslaviji. Sami ste toliko apelirali na ovdje prisutni kler, da kaže, da je samo Stepinac kriv ovima i njihovu stavu naroda i klera. Obični Stepinac ne može imati taj utjecaj, nego samo nadbiskup Stepinac.

17 mjeseci već se vodi protiv mene borba u štampi i u javnosti, inače 12 mjeseci podnosio sam faktičnu internaciju u nadbiskupskom dvoru.

" Prekrštavanje" pravoslavaca

Upisuje mi se u krivnju prekrštavanje Srba. To je uopće neispravan naziv, jer tko je jednom kršten, ne treba ga više prekrštavati, nego se radi o vjerskom prijelazu.

Ja o tom neću opširnije govoriti nego velim, da mi je savjest čista, a povijest će jednom reći o tom svoj sud. Činjenica je, da sam morao premjestati župnike, jer im je prijetila opasnost smrti od pravoslavnih, jer su ih htjeli Srbi ubiti, zato sto otežu s prijelazima. Činjenica je, da se u prošlo ratno vrijeme Crkva morala provlačiti kroz poteškoće kao zmija, a išlo se na ruku srpskom narodu s nakanom da mu se pomogne, kako se dalo i moglo. Gospodin mi je predsjednik predočio prijepis, to sam tražio prazni pravoslavni manastir - nekoć naš pavlinski - u Orehovici, da se u nj smjeste trapisti, koje su Nijemci protjerali iz Rajhenburga. Smatram da mi je bila dužnost da pomognem braći Slovencima, koji su od hitlerovaca bili izagnani, da se sklone.

" Zločin" - vojni vikarijat

Kao teški zločin pripisuje mi se vojni vikarijat. Pitao me je predsjednik suda, nisam li smatrao izdaju Jugoslavije, dok sam u toj stvari stupio u vezu s Nezavisnom Državom Hrvatskom. Ja sam bio vojni vikar i za bivše Jugoslavije. Nastojao sam pitanje vojnog vikarijata urediti kroz ovih 8-9 godina. No nije došlo do definitivnog rješenja. To je pitanje konačno bilo uređeno u Jugoslaviji i konkordatom koji je stvoren teškom mukom, svečano ratificiran u parlamentu, da onda propadne na ulicama beogradskim.

Kad je rat Jugoslavija-Njemačka bio pri kraju, ja sam morao pružiti duhovnu pomoć i ostacima vojnika katolika bivše Jugoslavije i novostvorene Nezavisne Države Hrvatske. Ako je, dakle, država propala, a vojska ostala, morali smo pogledati tu situaciju.

Prava hrvatskog naroda

Nisam bio persona grata ni Nijemcima ni ustašama. Nisam bio ustaša, niti sam položio njihovu zakletvu, kako su učinili vaši činovnici, koji su ovdje.

Hrvatski se narod plebiscitarno izjasnio za hrvatsku državu i ja bih bio ništarija, kad ne bih osjetio bilo hrvatskog naroda, koji je bio rob u bivšoj Jugoslaviji.
Rekao sam: Hrvatima se nije dozvoljavalo da napredaju u vojsci ili da uđu u diplomaciju osim da promijene vjeru ili ožene inovjerku. Tu je faktična baza i pozadina mojih poslanica i propovijedi.

I to što sam govorio o pravu hrvatskog naroda na slobodu i nezavisnost, sve je u skladu s osnovnim principima saveznika istaknutim u Jalti i u Atlantskoj povelji. Ako prema ovim zaključcima svaki narod ima pravo na svoju nezavisnost, zašto bi se to onda branilo samo hrvatskom narodu? Sv. Stolica je toliko naglašavala da i mali narodi i narodne manjine imaju pravo na slobodu. Zar katolički biskup i metropolita ne bi o tom smio ni pisnuti? Ako treba, past ćemo, jer smo vršili svoju dužnost. Ako mislite da je hrvatski narod zadovoljan ovom sudbinom ili mu eventualno jos pružite priliku da se izjasni, s moje strane nema poteškoća. Poštivao sam volju svoga naroda i poštivat ću je.

Optužujete me kao neprijatelja državne i narodne vlade. Molim vas, kažite mi, koja je za mene vlast bila 1941. godine? Da li pučista Simović u Beogradu, ili izdajnička, kako je vi zovete, u Londonu ili ona u Jeruzalemu, ili vaša u sumi, ili ova u Zagrebu? Dapače, i godine 1943. i 1944., da li vlada u Londonu ili u šumi? Vi ste za mene vlast od 8. svibnja 1945. Zar sam mogao slušati vas u šumi i ovdje njih u Zagrebu? Je li se uopće može dva gospodara služiti? To nije po katoličkom moralu ni po međunarodnom ni po opće ljudskom pravu. Nismo mogli ovdje vlast ignorirati, makar bila ustaška, ona je bila ovdje. Vi mene imate pravo pitati i zvati na odgovornost od 8. svibnja 1945.!

(Tu mu upadne u riječ predsjednik suda Vimpulšek rekavši: "Onda ne bismo smjeli po tome suditi ni Paveliću ni Lisaku.").

Glede kakvih terorističkih mojih čina nemate dokaza, niti će vam itko vjerovati. Ako su Lisak, Lela Sofijanec i drugi dolazili k meni pod drugim imenom ili ako sam primio pisma, koja nisam znao ni pročitati, ako je to krivnja, što su ljudi k meni dolazili, primit ću mirno osudu.

Ako sam svećeniku Mariću dao propusnicu, ništa si ne predbacujem, čista mi je savjest, jer mi nije bila nakana učiniti nista protiv poretka i mirne duše mogao bih poći na drugi svijet s tom krivnjom. Hoćete li mi to vjerovati ili ne, sporedno je. Optuženi zagrebački nadbiskup zna za svoje uvjerenje ne samo trpjeti nego i umrijeti!

Sam predsjednik vlade dr. Bakarić rekao je svećeniku Milanoviću: `Mi smo uvjereni, da iza tih akcija stoji nadbiskup, ali nemamo nikakvih dokaza. To je za mene dovoljno rečeno.

Vjerski progon

A sada: u čemu je čitav spor, naše teškoće i zašto nije došlo do smirenja prilika?
Državni tužilac je toliko puta ustvrdio, da nigdje nema tolike slobode savjesti, kao ovdje u ovoj državi.
Slobodan sam navesti neke činjenice, iz kojih će se vidjeti protivno. Ponovno tvrdim pred svima: 260-270 svećenika poubijano je od narodnog oslobodilačkog pokreta. U nijednoj civiliziranoj državi na svijetu ne bi toliki svećenici bili tako kažnjeni za te krivice, koje im imputirate **

Evo npr. župnik u Slatini, Bürger! Ako je bio član Kultur-bunda, pa da ste ga recimo sudili na osam godina, no vi ste radi toga, sto je kao dekan prenesao bogoslužne stvari iz susjedne voćinske crkve, to mu je bila dužnost, sudili ga na smrt i ubili.

Ponovno tvrdim: u nijednoj drugoj civiliziranoj državi ne bi se tako sudilo. Svećenik Povoljnjak ubijen je bez suda kao pseto na cesti. Isto i s okrivljenim časnim sestrama. U nijednoj drugoj civiliziranoj državi ne bi ih se na smrt sudilo, nego najviše na zatvor. Vi ste učinili pogrješku fatalnu, što ste pobili svećenike. Narod vam to neće nikada zaboraviti.

Naše katoličke škole izgrađene s toliko žrtava, oduzete su nam. Onemogućen je rad naših sjemeništa. Da nisam dobio iz Amerike sedam vagona, uopće se ne bi ove godine bilo moglo početi s radom. A to su djeca siromašnog seljačkog našeg svijeta. Silom ste uzeli svu imovinu sjemeništima. Niste učinili ništa manje, negoli Gestapovci, koji su oduzeli sjemeništu posjed Mokrice. Nismo proti agrarnoj reformi, ali se to moralo raditi u sporazumu sa Sv. Stolicom.

Naša sirotišta su onemogućena. Uništene su naše tiskare i ne znam postoji li još gdje koja. Nema više naše štampe, koju ste ovdje toliko napadali. Nije li uopće skandal tvrditi, da Crkva nije nigdje toliko slobodna kao ovdje? Dominikanci su dali štampati jednu pobožnu knjižicu, koju sam ja preveo s francuskog i utrošili su 75.000 dinara. Kad je knjižica bila već odštampana i kad su htjeli nakladu podići, nisu knjige dobili i toliko štetuju. Zar je to sloboda štampe?

Nestalo je i ništa ne radi Društvo sv. Jeronima. To je teški delikt prema narodu ovako postupati s najvećom našom kulturnom institucijom.

Predbacili ste mi i " Karitas". Ali velim ovdje: taj je "Karitas" učinio goleme usluge našem narodu i vašoj djeci. Onda vjeronaučna obuka. Postavili ste načelo: u višim razredima srednjih škola ne može biti vjeronaučne obuke, a u nižim po volji. Kako ste mogli maloj djeci, koja još nisu dorasla da sama odlučuju, dozvoliti da se odlučuju za vjeronauk, a višeškolcima, koji već imaju i pravo glasa, ne dopuštate slobodno odlučivanje u pogledu vjeronauka u školi?

Nase katoličke bolnice časnih sestara koliko imaju nevolja! Protiv volje ogromne većine naroda uveli ste civilni brak. Zašto niste tu slobodu izrazili više u mentalitetu našeg naroda? U Americi je to pametnije: tko hoće, civilno, tko hoće, crkveno. Mi vam ne branimo stanovitu kontrolu nad brakom. Ali naš narod vrlo boli, kad mora najprije ići na oblast, a onda na crkveno vjenčanje. Da ste se na nas obratili, dali bismo vam sugestije u spomenutom smislu.

Otete su zgrade nekim redovnicama u Bačkoj, neke crkve u Splitu bile su, ne znam jesu li još, kao magazini. Imovina Crkve oduzeta je bez sporazuma sa Sv. Stolicom. Vidjeli ste da narod nije htio primati tu zemlju. No materijalno pitanje sto je najzadnji problem. Bolna je tocka ovo:

Nijedan svećenik i biskup nije danas siguran za život ni danju ni noću. Biskup Srebrnić je na Sušaku bio napadnut od mlađarije nahuškane od stanovitih ljudi i tri sata su ga gnjavili u sobi i inače napadali, a vaša policija i milicija samo gleda. Ja sam to isto iskusio u Zapresicu. Biskup Lach bio je na krizmi preko Drave i premda se znalo da onamo dolazi, prebacili su ga natrag ovamo preko Drave i cijelu noć držali u zatvoru u Koprivnici i nisu mu dali da krizma. Dapače vaši su ljudi, koji su bili u šumi, došli k meni i izjavili: `To je nedostojan postupak. Mi idemo k vlastima protestirati! Biskupu Buriću su također razbili kamenjem prozore, dok je bio na krizmi. Biskup Pušić je, kako čujem, ovih dana napadnut trulim jabukama i jajima.

Mi ovakvu slobodu smatramo iluzijom i mi nećemo biti - bespravno roblje. Borit ćemo se svim zakonitim sredstvima za svoja prava i u ovoj državi. (Čuje se glas iz publike: "Niste ih zaslužili!")

Vjerska nauka napadana

Evo, da razumijete, zašto smo se borili : jos jedno tri do četiri primjera slobode.

U školskim udžbenicima tvrdite protivno od svih dokaza povijesti, da Isus Krist nije postojao. Znajte, Isus Krist je Bog! Za Njega smo spremni umirati, a danas je nauka to, da on uopće nije postojao! Kad bi se koji profesor usudio učiti protivno, mogao bi se sigurno nadati da ce izletjeti iz škole. Ja vam kažem, g. državni tužioče, da uz ovakve uvjete nije Crkva slobodna, nego da će za kratko vrijeme biti istrijebljena.

Krist je temelj kršćanstva. Vi se zauzimate za pravoslavne Srbe: Pitam ja vas, kako vi sebi zamišljate pravoslavlje bez Krista? To je jedan apsurd! Kako vi zamisljate Crkvu bez Krista? To je jedan apsurd!

Za Majku Božju kaže se u knjigama, da je bila bludnica. A znadete li, da je ona za pravoslavne i katolike najsvetiji pojam?

Naređujete, to je službena nauka, da je čovjek postao od majmuna! Ako imade tko tu ambiciju, neka mu bude! Ali otkuda dolazi netko da to odredi kao službenu teoriju, koju danas ne priznaje ni jedan učenjak svjetskog glasa?

(Javni tužilac primjećuje na to: "To nije nitko tvrdio, da je čovjek od majmuna, ni Darwin, ni Haeckel. To ste izvrnuli vi i čitava reakcija".)

Po vašem shvaćanju materijalizam je jedini naučni sistem, a to znači izbrisati Boga i kršćanstvo. Ako nema ništa osim materije, onda vam hvala na slobodi. Rekao je jedan od vaših ljudi višeg položaja: `Nema čovjeka u ovoj državi, kojega mi nismo kadri staviti pred sud i suditi.

Na ostale optužbe, kojima nas stavljate u red koljača i prijatelja terorista, velim da nisu ni sva zlodjela u bivšoj Nezavisnoj Državi Hrvatskoj počinjena od domobrana i ustaša. Nije za Crkvu bilo lako broditi. Morala se probijati kroz mnoge poteškoće.

Neka se ne misli da ja hoću rat. Neka sadašnja vlast povede razgovore sa Sv. Stolicom. Crkva ne pozna diktata, ali nije protiv poštenih sporazuma. To se može. Onda će biskupi znati to im je dužnost i neće se trebati tražiti svećenike da ukazuju njihovu krivnju, kao što je bilo ovdje.

Komunistička partija

Konačno da kažem par riječi i o Komunističkoj partiji, stvarnom mojem optužitelju. Ako se misli, da smo mi zauzimali dosadašnji stav radi materijalnih stvari, krivo je, jer mi smo ostali čvrsti, evo i nakon što nas se osiromašilo. Nismo protivni tome da radnici dodu do većih prava u tvornicama, jer je to u duhu papinskih enciklika, niti što imamo protiv pravednih reforma, ali neka nam dozvole pristaše komunizma, ako je slobodno propovijedati i širiti materijalizam, da bude i nama pravo ispovijedati i propagirati naša načela. Katolici su za ta prava umirali i umirat će.

Ja završujem: Uz dobru volju se može doći do sporazumijevanja, no inicijativa je na današnjoj vlasti! Niti ja, niti episkopat nismo stranka za načelno sporazumijevanje, nego državna vlast i Sv. Stolica. A to se tiče mene i moga suđenja, ja ne trebam milost, savjest mi je mirna."
_____________________________________________________________________________________

Ja bih napisao "Uz dobru volju može se nešto argumentirano napisati pri tom citirajući i onog o kome se piše".

Grd & lin

Tko je glasao

Optužujete me kao

Optužujete me kao neprijatelja državne i narodne vlade. Molim vas, kažite mi, koja je za mene vlast bila 1941. godine? Da li pučista Simović u Beogradu, ili izdajnička, kako je vi zovete, u Londonu ili ona u Jeruzalemu, ili vaša u sumi, ili ova u Zagrebu? Dapače, i godine 1943. i 1944., da li vlada u Londonu ili u šumi? Vi ste za mene vlast od 8. svibnja 1945. Zar sam mogao slušati vas u šumi i ovdje njih u Zagrebu? Je li se uopće može dva gospodara služiti? To nije po katoličkom moralu ni po međunarodnom ni po opće ljudskom pravu. Nismo mogli ovdje vlast ignorirati, makar bila ustaška, ona je bila ovdje. Vi mene imate pravo pitati i zvati na odgovornost od 8. svibnja 1945.!

Sve je rečeno u ovih par rečenica.
Pametnom dosta!

Tko je glasao

zaista bi bilo lijepo

zaista bi bilo lijepo vidjeti gdje bi kukavni tito nakon što je rekao staljinu kao "ne"(a onda cvileći žicao oružje, hranu i lovu od britanaca i amera
) pa da mu je brkati gruzijac poslao par tisuća tenkova t-35 i koji milijun ruskih vojnika iz bugarske i madjarske, trčao bi vjerojatno do kube, brže od karadjordjevića...

Tko je glasao

Postojao je plan i za takvu

Postojao je plan i za takvu soluciju. Nije se moglo direktno borit protiv rusa jer su prejaki, ali se mogao voditi gerilski/partizanski rat, koji slabijoj strani donosi prednost zbog samog poznavanja terena, i zbog same cinjenice sto je ovo dom, a dom se brani do smrti. To je defakto i bio plan u slucaju ruske invazije. U svakom slucaju nije planirao pobjec u Argenitinu, iako je neprijatelj visestruko jaci.

--
Think for yourself, question authority.

Tko je glasao

Plan je objasnio Manolić

Plan je objasnio Manolić nedvno u intervjuu Globusu. Za prve borbe linije prema Mađarskoj bili su spremi bivši ustaše i domobrani.

Sve što ste oduvijek željeli znati o swingingu politike, medija i tajnih službi.

Tko je glasao

Plan je objasnio Manolić

Plan je objasnio Manolić nedvno u intervjuu Globusu. Za prve borbe linije prema Mađarskoj bili su spremi bivši ustaše i domobrani.
Taj Manolić je isto potpuno ishlapio, priča pizdarije kao da ne zna da je svih 16 ustaša i domobrana pogubljeno na Bleiburškom polju.

Pa JNA, koja je defakto poslije razlaza sa Staljinom bila integrirana zapadni vojni savez, trebala je u slučaju napada na sebe primiti prvi udar i izdržati tri do četiri dana.
Procjene su govorile da bi već nakon 24 sata prethodnice američkih snaga stacioniranih u Italiji došle do Karlovca.

Tko je glasao

A možda ništa nije trebalo

A možda ništa nije trebalo ni pisati već citirati njegovu Duhovnu oporuku od 28.05. 1957 godine potpisane u Krašiću.

"“Naši su očevi i djedovi upravo posijali Marijinim crkvama čitavu našu domovinu. Njezin sveti lik stajao je na bojnim zastavama naših pređa, kad su polazili u boj “za krst časni i slobodu zlatnu”. Pred Njezinim su svetim likom klečali raskajani, moleći od Boga oproštenje grijeha po zagovoru One, koja je “utočište griješnika”. U Nju su stavljali svoje nade u svim teškim časovima i osobnoga i narodnoga života.

Nastavite tradiciju svojih otaca, na što vas uostalom bez prekida opominju i vrhovni poglavari Crkve, kao vrhovni učitelji vjere. Ako budete uvijek iskreno štovali i ljubili Bogorodicu, onda će se i na vama ispuniti ono, što veli mudrac: ‘Tko časti mater svoju, sabire blago.’

Konačno, jer je Bog ljubav, kao što veli apostol, ljubite se među sobom! Pomažite se uvijek bratski među sobom. Budite jedno srce i jedna duša. Ali ljubite i neprijatelje svoje jer, je zapovijed Gospodnja. ‘Tada ćete biti djeca Oca svojega nebeskoga, koji pušta da sunce Njegovo izlazi nad dobre i zle i daje da daždi na pravedne i griješnike’. Neka vas od te ljubavi prema neprijatelju ne odvrate opačine njegove. Drugo je čovjek, drugo je opačina njegova. Čovjek je, veli sv. Augustin, djelo Božje, opačina je djelo ljudsko. Ljubi ono, što je Bog načinio, a ne ono, što je čovjek načinio.

Sjetite se katkada u molitvama i mene, svoga pastira u teškim vremenima, da mi Gospodin bude milostiv. Ja se nadam da će mi milosrdni Isus dati milost, da mogu uvijek u nebu moliti za sve vas, dok bude svijeta i trajala naša dijeceza, da svi prispijete k cilju, za koji vas je Bog stvorio.”.

Grd & lin

Tko je glasao

Evo kako Feniksove

Evo kako Feniksove bljezgarije padaju u vodu kad se argumentirano progovori. Na žalost mnogi ne vide ili ne žele vidjeti ćemu to Feniks stremi sa ovakvim upisima i kakva je njegova nit vodilja.

grd & lin

Tko je glasao

Od ovih što umjesto

Od ovih što umjesto moždanih vijuga imaju ugrađen trostruki hrvatski pleter zaista se može svašta očekivati, svakakve konstrukcije koje veze sa stvarnošću nemaju.
Stepinca je jednako kao i Pia XII određivao njegov fanatični antikomunizam pa ga je kao takvog papa i prepoznavao pokušavajući zajedno s njime, usprkos odluka "velike trojice" s Teheranske konferencije, očuvati "Katoličku državu Hrvatsku". To bi naravno bilo uzaludno čak i da ustaše nisu počinile takva i tolika zvjerstva, pa čak i da nije bilo Tita i njegovih partizana, jer se odluka antifašističke koalicije svi pridržavaju i dan-danas.
Antikomunizam kao nije obilježavao politiku Vatikan, a papa Pio XII je preko američkih generala u Evropi tražio od predsjednika Trumana da izvrši preventivni atomski udar na SSSR.

Prije prvog Titovog posjeta Velikoj Britaniji britanske vlasti tražile su da se dopusti njihovim novinarima da "prošvrljaju" Jugoslavijom, izmeeđu ostalog da im se omogući i razgovor sa Stepincem, o kojem je ekstremna ustaška emigracija širila priče kako ga vlasti truju, pa čak i da je likvidiran.
Nakon razgovora sa Stepincem jedan novinar ga je opisao kao "mračnog asketa upravo onakvog kakvim si on zamišlja Ignacija Loyolu, osnivača Svete Inkvizicije".

I na kraju da je Tito htio likvidirati Stepinca, on bi to i učinio, a iz svijeta bi mu za to došao samo mlaki protest, jer se radi o vremenu kada se kolaboracija smatrala najgnusnijim činom veleizdaje.
A istina je da su vlasti Stepincu čak omogućavale da ga pregledavaju i loiječe njemački liječnici koji su mu i postavili dijagnozu.

Tko je glasao

...@ jelenska... ...sviđa

...@ jelenska...
...sviđa mi se ova tvoja: "...nije lako razlikovati čovjeka od psa"...

...a tko zna, nek` čita...

...---...

Tko je glasao

Točno tako @darkpoint: Tko

Točno tako @darkpoint: Tko zna neka čita.
Ostali također mogu čitati ali je upitno znaju li što pročitano znači. No, na ovim stranicama ima itekako velik broj ljudi koji izuzetno dobro "čitaju". :):):):)

Tko je glasao

U komunizmu nam je Strepinac

U komunizmu nam je Strepinac bio prikazivan kao kolaboracionista fašističke vlasti, najgore smeće zaslužno za mnoge nesretne sudbine. Zatim smo se oslobodili komunizma i ovaj isti je postao svecem.
Nesumnjivo zanimljiva pojava, iz krajnosti u krajnost!

E sad bi trebalo procijeniti tko je tu u pravu jer teško da su oba pogleda istinita ili možda upravo jesu?
Svi znamo da u životu u pravilu vidimo ono što želimo vidjeti a ono što nam ne paše rado preskačemo.

No budući da o samom Stepincu znam samo ono što mi se servira mogu samo pokušati složiti jednu analogiju s onim što danas imamo, a to je ponašanje naše KC od kad "imamo Hrvatsku".

Mislim da teško mogu ocijeniti ovo recentno ponašanje crkve pozitivnom ocjenom. Jednostavno kad su shvatili da "imaju državu" munjevito su prilagodili svoje ponašanje i pustili s lanca masu svojih dugogodišnjih frustracija. Imamo tu svega i svačega od čega se službena crkva nije nikad ogradila, razna miješanja u politiku i nametanje pojedinih kandidata i političkih opcija, ima tu neprimjerenog hrvatovanja, ima i koketiranja s NDH-zijom, a ima i puno previše ovozemaljskog materijalizma.

E sad nije si teško dočarati situaciju kad smo "dobili NDH-ziju". Zar mislimo da se su se onda ovi ponijeli nešto drukčije nego što su to učinili nedavno?
Iskreno ja sumnjam u to, jedino je razlika što su vremena bila ponešto okrutnija i na sreću ipak smo danas daleko od žutih traka na rukavima.
Svakako mislim da nije vjerojatno da je taj baš bio svetac osim ako nismo kriterije prigodno prilagodili.

leddevet

leddevet

Tko je glasao

mamo tu svega i svačega od

mamo tu svega i svačega od čega se službena crkva nije nikad ogradila, razna miješanja u politiku i nametanje pojedinih kandidata i političkih opcija, ima tu neprimjerenog hrvatovanja, ima i koketiranja s NDH-zijom, a ima i puno previše ovozemaljskog materijalizma.
Što točno znači "miješanje u politiku" i gdje je to zabranjeno vjernicima i kleru kazati što misle?
Kako KC može nametnuti neke kandidate kada ste Vi svi ateisti i mrzitelji Crkve? Ili da možda većina nije na drugoj stani od vas? :):):)
Što je to "primjereno hrvatovanje" i "neprimjerno hrvatovanje"?
Gdje to, reci jedan jedini primjer, gdje KC "koketira s NDH-azijom?
Tko meni kao vjerniku može zabraniti da kažem što mislim? Ili misliš da je ovdje još "staljinizam" na vlasti? Kada bolje razmislim - možda i je. :):):)
Kler će uvijek kazati što misli i nikada nitko mu to niti može niti ima snage zabraniti, niti je ikada imao. Upravo to i je njihovo poslanje - da kažu svoje mišljenje urbi et orbi.

Tko je glasao

Što točno znači

Što točno znači "miješanje u politiku" i gdje je to zabranjeno vjernicima i kleru kazati što misle?
Miješanje u politiku u slučaju crkve znači ono što ne znači sekularna država, vrlo jednostavno.

Iskreno ja ne vidim da je igdje u nas zabranjeno vjernicima i kleru kazati što misle isto kao što mislim da to nije zabranjeno ni nevjernicima, ateistima i agnosticima.

Gdje to, reci jedan jedini primjer, gdje KC "koketira s NDH-azijom?
http://www.index.hr/vijesti/clanak.aspx?id=396594
http://www.jutarnji.hr/zupniku-koji-je-pjevao-ustaske-pjesme-plaketa-i-5...
http://www.24sata.hr/news/zadar-ustase-i-domobrani-svadali-se-o-misi-za-...
http://www.javno.com/hr-hrvatska/odrzana-misa-zadusnica-za-antu-pavelica...
a imam i neka osobna iskustva koja ne bi bilo u redu da javno iznosim.

Tko meni kao vjerniku može zabraniti da kažem što mislim?
Nitko i ne vidim razloga zašto bi ti to itko zabranio. Mislim da si nešto krivo isčitao u mojem komentaru, to što kritiziram djelovanje nečeg, u ovom konkretnom slučaju crkve, ni u kojem slučaju ne znači da zastupam stav da treba nešto zabraniti. Ja osobno smatram da podosta tog treba promijeniti, ali ni pod razno to ne namećem niti mi to pada na pamet.

leddevet

leddevet

Tko je glasao

L9 svi linkovi su potvrda

L9 svi linkovi su potvrda toga da u svakom žitu ima kukolja. Mogao bih Ti dodati još barem 10 puno gorih ali to su "ppm-i" u odnosu na veličinu i brojnost KCuH. Ništa oni ne dokazuju a najmanje "koketiranje" a NDH-azijom. Da se provela lustracija (i klera naravno) jako bi se iznenadio koliko je tih "kleroustaša" bilo i radilo i radi za neke vrlo "zanimljive" službe.

Sekularna sržava? Pa gdje su to članovi klera u zakonodavnoj ili izvršnoj vlasti? Govoriti valjda smiju.
Nekada je Nadbiskup zagrebački po položaju bio i član Hrvatskog sabora.

Tko je glasao

Pa uz koji je to onda

Pa uz koji je to onda hrvatski narod Crkva u Hrvata? Uz njegov većinski, slobodarski i antifašistički dio sigurno nije, jednako kao što nije bio ni blaženi Alojzije.

U toj istoj emisiji "Otvoreno" Slavko Goldstein je ustvrdio kako je u drugom svjetskom ratu u NOB-u poginulo 75 svećenika i kako je njihova žrtva najbrojnija kada se gleda po profesijama (inžinjeri, učitelji...). Tako da ova tvoja rečenica ide prema veoma lošem generaliziranju i isključivosti

Tko je glasao

Ivo, a ne Slavko, ali

Ivo, a ne Slavko, ali točno. rekao je da ni jedna profesija nije u NOB-u bila zastupljena u tolikom broju kao svećenici. meni je to sasvim nova informacija, čak malo neuvjerljiva. pa valjda je bilo više nekakvih činovnika, ili neke druge brojnije profesije. al nije bitno....

zanimljivo je, međutim, kako s tim podatkom ne mašu ni KCuH, ni ljevica ni desnica, a nije bogme ni bivša jugoslavenska vlast, već ju svi guraju pod tepih. neću sada ovdje širiti mirotvorstvo i tvrditi kako bi to mogla biti točka konsenzusa i ishodište dijaloga među različitim političkim i svjetonazorskim opcijama. ali moram konstatirati kako je to tako - "tipično hrvatski" :-)

Tko je glasao

Da, stvarno zanimljivo,

Da, stvarno zanimljivo, stvarno zanimljivo, i ja to sada prvi puta čujem. Možda bi bilo bolje tih 75-oricu proglasiti svecima..,ups.. narodnim herojima... Tu bi se i SUBNOR i KCuH našli u neobranom grožđu.
No, šalu na stranu, odnos RKC prema komunizmu nipošto nije tako jednoznačan kako bi se to na mahove htjelo predstaviti. Na II vatikanskom koncilu, snažnim zauzimanjem visokorangiranih kardinala -masona (npr. tajnik koncila kardinal Bea), bilo je izbjegnuto stavljanje na dnevni red osude komunizma i tada već vrlo poznatih komunističkih zločina. RKC NIKADA službeno nije osudila ni teoriju ni praksu marksizma-lenjinizma (nastavno, staljinizma-titoizma).
Imanentna srodnost između komunističkog internacionalizma i katoličkog univerzalizma, svog najvećeg neprijatelja imala je upravo u nacionalsocijalističkoj Njemačkoj, odnosno u Hitleru i 3reichu, koji je želio nacionalnu religiju oslobođenu ''stranih'' judeokršćanskih korijena (umjesto toga, rune, Walkura, Lorelei, itd..).
Utoliko je Stepinčev položaj bio sve prije negoli jednoznačan, i on je ovdje za KCuH doista obavio golem zadatak - iskoristiti pa čak i pojačati krhkost političkih prilika, i objektivno zapravo subverzivno djelovati na moguću stvarnu provedbu nacizma u NDH.
O tome koliko mu je pritom, u jednom svom ''pronacionalnom'' razdoblju, upravo KPH bila prirodni saveznik, o tome dosad još nikad nisam pročitala ništa pametno, a mislim da tako skoro ni neću.
Tek, jedna pozamašna zasad neutvrđena brojka svećenika koji su (i ) nakon rata bili pripadnici jugoslavenskih bezbednosnih službi, čini nemogućom bilo kakvu lustraciju, budući da se ta KLEROKOMUNISTIČKA sprega proteže do dan danas.
Stoga je, logički gledano, ''najbezbednije'', doista, proglasiti bl. A.S. svecem, jer tada umjesto biografije nastupa hagiografija, i, kao što u sekularnom smislu proglasiti nekoga ''klasikom'' znači zauvijek ga staviti na policu koju s koje se više ne čita , tako je isto i sa ''svecima'', o kojima se više ništa ne pita.

Tko je glasao

@beatrice12 Utoliko je

@beatrice12

Utoliko je Stepinčev položaj bio sve prije negoli jednoznačan, i on je ovdje za KCuH doista obavio golem zadatak - iskoristiti pa čak i pojačati krhkost političkih prilika, i objektivno zapravo subverzivno djelovati na moguću stvarnu provedbu nacizma u NDH.
O tome koliko mu je pritom, u jednom svom ''pronacionalnom'' razdoblju, upravo KPH bila prirodni saveznik, o tome dosad još nikad nisam pročitala ništa pametno, a mislim da tako skoro ni neću.

Vauuu. Stepinac je znači bio neki prototip Tomca. Ili je taj tip dalekovidne infiltracije sapavača u same vrhove moći i vlasti neka konstanta u hrvatskoj javnoj sferi? Takorekuć esencija hrvatskog političkog, a sada saznajem i crkvenog bića. Evo, neki dan je Tomac opet tumačio TV auditoriju kako ga je Tuđman lično poslao u CK KPH (ili je to bio CKSKJ?) da tamo ćami i čeka raspad Jugoslavije. Davno prije i osnivanja HDZ-a i famoznog 14. kongresa SKJ - na kojem je, svjedoči on, bio jedan od onih koji je "natjerao" Račana da ode.

Nego, sviđa mi se ova sintagmica KLEROKOMUNIZAM. I ja mislim da ima intrinzičnih sličnosti. Pa kako o tome, evidentno nećemo ništo saznati iz povijesnih izvora, imam ideju! Zašto ti i Jelenska ne bi napisali jednu fantasy, ili PPF (povijesno-politički fiction) priču. Kako on ima sve podatke iz prve ruke (transtemporalno i transkontinentalno, možda i trans-materijalno, aka metafizički), a ti znaš maštati i pisati, bio bi to pravi hit. i bit ćemo sigurni da nam opet Židovi, iluminati, Anglo-sasi i kominterna ne podvaljuju neko svoje smeće.

Morat ćete, dakako, uključiti i Feniksa, jer i on barata nekim podacima. No, kako žanr ima prilično čvrstu strukturu, lako ćete ga, kao i ostale neistomišljenike, smjestiti u carstvo zla - dark forces. Bila bi to uspješnica, uvjerena sam. Evo, dosjetila sam se još jednog atraktivnog dodatka zapletu: kripto klerokomunizam (kkk) svakako iskoristiti za blurb na naslovnici. Za sebe ne tražim ništa, ja sam u duši platoničarka koja se voli poigravati s idejama :-)

Tko je glasao

@ve-ka, što se mene tiče

@ve-ka, što se mene tiče možeš biti u timu!
Znaš, ipak nam treba netko tako bistar, učen, informiran, iskusan i sa dobrim vezama u svim arhivima svijeta, od Vatikana do Lenjinovog u Moskvi.
A i Langley bi nam dobro došao. :):):):)

Tko je glasao

Da, ali koja strana ga je

Da, ali koja strana ga je infiltrirala i poducila subverzivnom djelovanju? Tito ili Hitler? I sto bi ustase promovirale kao sluzbenu religiju? Praslavenski mitovi i legende otpadaju, rune, Beowulf, vikinzi i Tor bi se tesko prodali u Zagorju, tako da bi se vjerojatno klanjali Amehiti, Ameh i Piti-Ram.

Tko je glasao

koja strana ga je

koja strana ga je infiltrirala? pa to je temeljni zaplet. bit će da jelenska zna, ja višejezično izdanje.

o svjetskim religijama znam malo, ali mislim da mora biti neki gesammtkunstwerk. kohabitacija tita, stepinca i hitlera ne zaslužuje ništa manje od toga. samo da se ne prošvercaju oni hazari s kukastim nosovima i opet nam sve pokradu :-)

Tko je glasao

splica, da ne bude zabune u

splica,
da ne bude zabune u zlonamjernih - ta "strukovna organizacija" nije bila žrtva "partizanskih" zločina već fašističko-okupatorskih. U partizanima je bilo dealeko više svečenika no što to KC-a želi priznati zbog šprance o protukrščanskoj prirodi NOB-a.

Tko je glasao

A vjerujem da ti svećenici

A vjerujem da ti svećenici nisu poginuli jer su se borili za komunizam, nego jer nisu mogli šutjeti i ne činiti ništa dok se sustavno provodi genocid nad ljudima druge vjere ili nacionalnosti.

"First they came for the communists, and I did not speak out—because I was not a communist;
Then they came for the trade unionists, and I did not speak out—because I was not a trade unionist;
Then they came for the Jews, and I did not speak out—because I was not a Jew;
Then they came for me—and there was no one left to speak out for me."

Pater Martin Niemöller

Tko je glasao

I u Jasenovcu je bilo

I u Jasenovcu je bilo ubijeno desetak svecenika. Ako se dobro sjecam, Stepinac je pisao pismo Pavelicu zbog tih svecenika, i trazio da ih se oslobodi ali nije bilo nikakve koristi. Istina je da je mogao napraviti i mnogo vise od slanja tog privatnog pisma. Mi svi gledamo na te dogadjaje s pozicije 2010. godine, a to je pogresno. Sve dogadjaje treba gledati u kontekstu vremena u kojem su se dogadjali.

Tko je glasao

Istina je da je mogao

Istina je da je mogao napraviti i mnogo vise od slanja tog privatnog pisma. Npr. što?
Sve dogadjaje treba gledati u kontekstu vremena u kojem su se dogadjali.
Točno; ali zato treba imati prava informacije i to mogućnosti "iz prve ruke".

Tko je glasao

Dragi Jelenska, neki su u

Dragi Jelenska,
neki su u ovom DR-u pisali pisma i dilali porno časopise, a neki su bogme šnjofali barut i krv kao što su to činili mnogi vjernici i svečenici - a Stepinac je pisao, "ubij me nježno"!!! I nije daleko od istine teza da je "svetac" obična kompenzacija za nenarodni sporazum sa Vatikanom - lova Jelenska, lova...

Tko je glasao

Oprosti @Pion, vidim da si

Oprosti @Pion, vidim da si "mlad" na ovim stranicama pa ću Ti neke zablude oprostiti ali ipak i upozoriti.
Ja sam npr. mjesecima prije logiranja redovito čitao Pollitika.com i na taj način upoznao one koji pišu, njihov način pisanja, njihova politička i ina stajališta.
Tko je što radio u Domovinskom ratu ja itekako dobro znam - nisi u stanju ni sanjati koliko znam jer mi informacije nisu "po babu i stričevima" već dokumenti i osobno sudjelovanje u DR i to kroz nekoliko vidova i etapa.
"Kompenzacija" o kojoj govoriš je najobičnija blesavoća. KCuH (koristim kraticu koju je skovala uvažena kolegica sa ovog bloga) se odrekla neprocjenjivih dobara i nije od ove države tražila povrat te imovine. Smatram da su Tuđman i Jure Radić napravili dobar posao sa Vatikanom potpisujući onaj ugovor gdje RH daje iz proračuna KCuH određeni iznos iz proračuna. Da je KCuH tražila povrat sve svoje imovine koju su joj nacionalizirali i 1941. kao i 1945. pa na dalje - RH bi već u startu bila u dugovima daleko većim nego li je danas.

I na kraju, što to RH profitira (materijalno) ako se Stepinca proglasi svetim? Što to udbaška, boljševička i komunjarsko-četnička politička elita ( a od takvih su sastavljene sve relevantne političke stranke ) u RH s time profitira? Što dobiva?
Veliš lova? Koja lova?Lova za KCuH? Pa ta lova ostaje ista sa Stepincem svecem ili bez toga. Osim toga za KCuH i sve njene vjernike Stepinac je od dana kada su ga uhapsili JBT-ovci - svetac!

Tko je glasao

Štovani Jelenska, ja sam u

Štovani Jelenska,
ja sam u malu polemiku s tobom ušao afirmativno u potpunosti uvažavajući tvoju osobnost i kompetencijski dignitet i stoga me ćudi tvoja potreba za dociranjem. Mi se možemo i ne slagati oko bitnih pitanja ali izvjesno poštovanje moramo iskazivati bez obzira jesmo li u istoj razini formalnog obrazovanja. Ja sam odrastao u socijalizmu i prošao i pionire i omladinsku organizaciju, školovao se i radio u proizvodnji. Ja loših životnih iskustava sa Titom i onim što se podrazumijeva pod socijalizmom uglavnom nemam i gajim određene simpatije spram onih koji su mi omogučili da odrastem i profesionalno sazrijem posebice u odnosu na današnji nečovječni kapitalizam. Da je bilo pojedinaca koji su koristili i zloupotrebljavali situaciju, naravno. Ali mržnja koju osjećam u tvojem vokabularu mi je jednostavno nerazumljiva. Ako ti nije problem pojasni mi zašto mrziš socijalizam koji te je oformio kao osobu - zašto osobno mrziš Tita. I probaj mi objasniti kako da nas dvojica (a ta priča je malo šira...) koji isti sustav mrzimo i simpatiziramo rastemo pod istim suncem. Hočeš li sa istom mržnjom odgajati i svoju djecu i unuke - i potomke onog hrasta o kojem si pričao na nekim postovima!
Pozdravlja te dobronamjerni Pion.

Tko je glasao

@Pion, ne dociram, samo

@Pion, ne dociram, samo konstatiram.
Ne mrzim nikog a još manje sam svoju djecu i sada već i unuke odgojio u mržnji. Odavna sam naučio da mržnja šteti onom koji mrzi.
Ja sam običan radnik, seljačkih korijena, ništa osobito, ali život mi je bio zanimljivo ispunjen neobičnim događajima, radnjama i učenjem od najboljih.
Tito? Tito je zločinac koji se u povijesti civilizacije ubraja među prvih 10.
Moja obitelj ima izuzetno dugo "stablo" s vrlo rijetkim prezimenom a moji su stoljećima skupljali svoje imanje i znanje.
Tada su došli divljaci petokrakaši-kokardaši i mom pradjedu spalili najveću privatnu knjižnicu u Moslavini, za početak. Njega prebili na mrtvo, djeda mi otjerali u smrt, očevog strica (nikada se nije bavio politikom i nije u WWII bio ni u jednoj vojsci) strpali nakon 5.mj. 1945. u Jasenovac (preživio; - zato "ponešto" i znam o "četveroredu" Križnog puta kojeg su u Jasenovcu danima ubijali...)
O imanju da Ti ne govorim..
Cijeli život nosim pečat nečega što ja nisam nikad bio pa ne vidim zašto npr. da ne objavim onaj dokument koji sam objavio o ocu dr. Josipovića.
Uostalom, ako imaš vremena i volje - pročitaj moje dnevnike (makar su neki obrisani) pa će Ti biti jasnije.

Tko je glasao

Osim toga za KCuH i sve

Osim toga za KCuH i sve njene vjernike Stepinac je od dana kada su ga uhapsili JBT-ovci - svetac!

opet se bavis prostituiranjem rijeci, bezboznice.

gpgale blog

Tko je glasao

Maj dragi moj @gale ja tebi

Maj dragi moj @gale ja tebi sve mogu tolerirati ali smatram da te treba podučiti u puno toga. (Moj odnos prema tebi je kao i prema mom unuk koji još nema ni dvije godine. Eto, i sinoć sam se bavio njime objašnjavajući mu u slikovnici razliku između konja i zebre.)
Mislim da Ti uopće nisi u stanju protumačiti što znači riječ prostitucija a najmanje što bi to bilo "prostitucija riječi" ili "opet se baviš prostituiranjem riječi,"
Jesam li vjernik ili bezbožnik ?
O tome prosuđuje Jedan Jedini Svevišnji, a ti svakako nisi taj.

Možda bi bilo dobro da se ne petljaš u ovu raspravu o Stepencu jer si po tom pitanju na razini onog patrizanskog vola koji je na stolu Alojzija Kardinala Stepinca vidio staklenu kuglu punu šarenih "pikula" te raširo priču kako Stapinac "... drži na stolu staklenu teglu punu iskopanih očiju srpskih devojaka..."
To je tvoja razina znanja o Stepincu i nje se i drži. Ne očekujem od tebe ništa drugo niti išta više.

Tko je glasao

Dragi jelenska, mogao bi ti

Dragi jelenska, mogao bi ti i što pročitati , a ne se samo držati svojih i doživalja svoje familije. Nije partizanski vol neg talijanski pisac Curzio Malaparte, i nije Stepinac nego Pavelić.

Sve što ste oduvijek željeli znati o swingingu politike, medija i tajnih službi.

Tko je glasao

45 Lines; to su tvoji izvori

45 Lines; to su tvoji izvori i ne osporavam da su točni, ali ti tvrdim da se u običnom narodu širila "moja" verzija, naročito kada je Stepinavc uhapšen, suđen i osuđen.
Što se tiče moje obitelji... Pa o tome zna dobar dio Hrvatske puno toga; - dopuštam - Zagreb možda i nema pojma o tome. :):):)

Tko je glasao

45 Lines; to su tvoji izvori

45 Lines; to su tvoji izvori i ne osporavam da su točni, ali ti tvrdim da se u običnom narodu širila "moja" verzija, naročito kada je Stepinavc uhapšen, suđen i osuđen.
Što se tiče moje obitelji... Pa o tome zna dobar dio Hrvatske puno toga; - dopuštam - Zagreb možda i nema pojma o tome. :):):)

Tko je glasao

@jelenska, nisu to moji

@jelenska, nisu to moji izvori. Ukucaj tu priču u google i svugdje će ti stajati isto da je izvor te priče u ljudskim očima na Pavelićevom stolu bio Malaparte. I nikad nisam čuo (čak mi ni otac,
kojem u partizani branili ministrirati 45-e, verziju sa Stepincem i očima. Prvi put kod tebe.

Sve što ste oduvijek željeli znati o swingingu politike, medija i tajnih službi.

Tko je glasao

45 lines, istraži... (ovo

45 lines, istraži...

(ovo mi izgleda kao pitanje za tebe)

...A svakako, ako itko drugi može prosvijetliti moja mutna sjećanja, dobrodošao je!

Dakle, bio sam još mali dečec, kad se na televiziji (jugoslavenskoj) prikazivao jedan dokumentarac koji je govorio o Stepincu, a koji je napravio, ako se ne varam, Obrad Kosovac. Tata me je tjerao od telke i govorio da to nije za dječje oči. A ja se sjećam sljedećega:

Stepinac je stajao ispred jedne poveće gomile seljaka i radio ispred svakoga pojedinačno nekakve ritualne pokrete. Potom bi se svatko prekrižio (na katolički način, s 5 prstiju), da bi ga potom ustaša priklao.

To je doista sve čega se sjećam, ali mi je ta slika nevjerojatno snažno ostala u pamćenju. Sjećam se mršave bakice krupnih očiju koja je završila pod nožem.

Stari mi nikada nije htio objasniti o čemu se tu radilo. Da je dokumentarac napravio Obrad Kosovac, doznao sam puno godina kasnije, kad se isti stavio svim snagama u sluzbu Tuđmanove katedrale hrvatskog duha.

Jel' mi itko može objasniti - što je to Stepinac radio, gdje, kome i zašto? Može li me itko uvjeriti da je Stepinčevo pojavljivanje u kontekstu ustaškog noža nešto što mu ide u prilog?

Nadam se da među vama ima još poneko čeljade starije od 45 godina, sa sjećanjem koje nije počelo 1990....

Tko je glasao

Ima nas starijih od 45

Ima nas starijih od 45 godina. Sječamo se mi puno stvari i o tome diskutirali, no takve dokumentarce nismo vidli. Kad si tak dobro upučen u taj dokumentarac i nakon puno godina kasnije si doznal za njega, onda znaš i njegovo ime.

Daj nam ime tog dokumentarca, da i mi znamo za njega. Sigurno se može nači na internetu.

Tko je glasao

Zove se "Put izdaje" .

Zove se "Put izdaje" . Mislim da je O.Kosovac autor dokumentarca.

________________________________________
"where ignorance is bliss, 'tis folly to be wise"

Tko je glasao

Da taj film postoji, bi bil

Da taj film postoji, bi bil sigurno na webu.

Tko je glasao

Film postoji, snimljen je

Film postoji, snimljen je 1985 god. autor mu je Obrad Kosovac i vrlo vjerojatno ga se može naći na yubitou.

________________________________________
"where ignorance is bliss, 'tis folly to be wise"

Tko je glasao

Pa, u to nema sumnje...

Pa, u to nema sumnje...

Sad se i sam osjećam malo priglupo - naime, kad uguglaš "Obrad Kosovac Stepinac", dobiješ gomilu rezultata...

Svugdje se spominje neki film Obrada Kosovca o Stepincu (kojeg se Kosovac kasnije odrekao), ali nigdje se ne opisuje njegov sadržaj, barem ja nisam našao.

Nema ništa niti na YouTube-u.

Još uvijek bi me zanimali detalji filma, pa ako netko zna...

Tko je glasao

@jelenska, nisu to moji

@jelenska, nisu to moji izvori.
Badava se trudiš, gnojitelj barata svojim "činjenicama" ... I ne odustaje.
Da, radi se o Curziu Malaparteu kao izvoru i da, radi se o Paveliću a ne Stepincu.

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najviše ocijenjeni članci

Najčitaniji članci