Tagovi

Agencija za razvoj i poticanje poljoprivrede - korak ka konkurentnoj poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju

Obzirom da stanje u poljoprivredi postaje sve alarmantnije - poljoprivredna proizvodnja opada, raste cijena proizvodnje i nekonkurentnost poljoprivrednih proizvoda, pra?enje tehnološkog razvoja sve je teže, a ruralna podru?ja se sve više zapuštaju, zajedno sam sa svojim timom osmislio projekt koji ima za cilj upravo poticanje konkurentne poljoprivredne proizvodnje te ruralnog razvoja Varaždinske županije. Nažalost, postoje?i kapaciteti za poticanje i razvoj poljoprivrede u Varaždinskoj županiji nisu dovoljni, stoga je naš prijedlog osnivanje Agencije za razvoj i poticanje poljoprivrede za podru?je Varaždinske županije i to po uzoru na sli?ne europske agencije. Ovime bi se zapravo revitalizirala poljoprivredna proizvodnja i potakao uzgoj, a na taj na?in bi se u funkciju stavile zapuštene površine, dok bi se obiteljska gospodarstva aktivirala na proizvodnju i finalizaciju poljoprivrednih proizvoda.

U planu je da Agencija zapošljava 5-7 ljudi, sve redom stru?njake iz podru?ja poljoprivrede i ruralnog razvoja (agronomi, ekonomisti i dr.), a zadaci Agencije bit ?e prvenstveno pomo? obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima pri donošenju odluka osiguranjem kvalitetnih informacija i pomo? pri prijavi projekata na nacionalnom nivou i fondovima EU. Ova ?e Agencija zapravo biti karika u povezivanju obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava sa svim institucijama, tvrtkama i pojedincima važnima za razvoj poljoprivrede. Osim toga, Agencija ?e biti nadležna za provo?enje mjera potpore razvitku obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava i ruralnih prostora u Varaždinskoj županiji

Vrijednost projekta je 600.000,00 - 800.000,00 kn/godišnje, a isti bi se financirao iz prora?una Varaždinske županije. Previ?eno je da Agencija s radom krene 2010. godine, a pokrivala bi sva podru?ja poljoprivrede (povr?arstvo, vo?arstvo, vinogradarstvo, cvje?arstvo, ratarstvo, ljekovito i aromati?no bilje, sto?arstvo, p?elarstvo, ribarstvo i lovstvo, agroekonomika, mehanizacija, ekološka poljoprivreda, zaštita bilja, agroturizam i ruralni razvoj).

Obzirom da u Varaždinskoj županiji prevladavaju selja?ka gospodarstva siromašna zemljištem i kapitalom, s niskom proizvodnjom, naravno da je potreban znatan kapital da bi se pove?ala i modernizirala poljoprivredna proizvodnja. No, planirane aktivnosti Agencije, poput pokretanja raznih inicijativa vezanih za poljoprivredu, primjerice udruživanje poljoprivrednika, pokretanje fonda za razvoj poljoprivrede, poticanja okrupnjavanja poljoprivrednih zemljišta, individualnih savjetovanja, edukacija poljoprivrednika putem seminara, radionica i izdavanja priru?nika, obavještavanje o mogu?nostima financiranja putem nacionalnih i fondova EU, izrada i provo?enje županijskog strateškog plana razvoja poljoprivrede Varaždinske županije, uvijek ?e biti na raspolaganju.

Primjerice trenutno imamo situaciju u kojoj Županija pla?a 100% iznosa za analizu tla, no ne omogu?ava samo savjetovanje poljoprivrednika nakon dobivenih rezultata analiza, dok ?e sada individualnim savjetovanjem dostupnim u Agenciji ti rezultati bili detaljno pojašnjeni tj. poljoprivrednike ?e se informirati o specifi?nom na?inu kultiviranja odre?ene zemlje. Tako?er situacija u kojoj trgovci u poljoprivrednim apotekama naj?eš?e prodaju proizvode na kojima imaju najve?u maržu redovno sugeriraju?i mušterijama najve?u mogu?u koli?inu istih, zahtijevaju pomo? stru?njaka pri predlaganju optimalnih koli?ina preparata. Planira se tako?er putem seminara, radionica i povezivanjem s prera?iva?kom industrijom te veletrgovcima pridonijeti edukaciji poljoprivrednika za proizvodnju proizvoda za kojima vlada potražnja na tržištu, što bi pak uvelike olakšalo sam plasman proizvoda obzirom da bi cijena bila unaprijed definirana.

Uvjeren sam da ?e upravo ovakva Agencije i njene aktivnosti znatno pripomo?i našim poljoprivrednicima, te utjecati na smanjenje negativnog trenda depopulacije ruralnih prostora, odnosno zadržavanje ljudi u ruralnim krajevima.

Komentari

etar Štromar, zamijetio sam

etar Štromar,

zamijetio sam već tvoje objave. No, i sada odgovor iz "prve ruke" glasi da takva Agencija i njezine aktivnosti ne će "znatno pripomoći našim poljoprivrednicima, te utjecati na smanjenje negativnog trenda depopoulacije ruralnih prostora, odnosno zadržavanje ljudi u ruralnim krajevima", a kako kažeš. Nasuprot tomu ističem slijedeće: Ako je na području Varaždinske županije uzrokom stanju, kakvoga si opisao, u činjenici da ne postoji takva Agencija - tada zasigurno takva Agencija ne će promijeniti postojeće stanje. Naime, predočeno stanje nije zbog nepostojanja takve, i sličnih agencija!
Pritom naglašavam da osobno, kao autor na pollitika.com., kao čitatelj, ali i kao političar, a to sam se predstavio s Nezavisnom listom ZAGREBAČKI TREĆI PUT, pozdravljam i podržavam svaki iskorak u smjeru kojega si opisao, uključivo i osnivanje takve agencije. Konačno, svaka logistička potpora "inokosnom poljoprivredniku" je dobrodošla, i nije suvišna kada je financirana iz proračuna, a osobito u ovom primjeru kada je riječ očevidno i o postojanju dobre, ili najbolje namjere. Međutim, usmjerite pozornost u sustave, a ne u tehničku pomoć kao pomoć.

Kooperativni sustav u čitavoj Hrvatskoj u posljednjih dvadeset godina doslovno je svjesno, i namjerno uništen "gvozdenom političkom pesnicom" Hrvatske demokratske zajednice. To HDZ nije učinio "sam", već je to učinio uz golemu političku asistenciju Hrvatske seljačke stranke, a danas i izravnu, koja i zato nema više s hrvatskim seljaštvom poveznicu, kazao bih, čak niti u slovu "h", a kamoli u riječi "hrvatska". Ovo ističem zato što je kooperativni sustav temeljni ustrojbeni oblik izlaska iz postojeće nacionalne poljoprivredne katastrofe. To nisu trgovačka društva, to nisu obrti, to nisu seoska gospodarstva, to nisu postojeće "hrvatske zadruge", zato što one kao zadruge ne postoje u stručnom smislu, već je u preko 90% primjera više riječ o klasičnim trgovačkim društvima pod nazivom zadruga.
Naravno, zagristi u takvu "kiselu jabuku" konfrontacije s HDZ i s HSS po pitanju obnavljanja (jer smo na tomu) uništenog kooperativnog sustava od strane "čelnika hrvatstva" - HDZ, i "čelnika hrvatskog seljaštva" - HSS, predstavlja "već nešto drugo". Međutim, to je p r v o po važnosti.

Tko je glasao

Meni je jasno da osnivanje

Meni je jasno da osnivanje Agencije neće preko noći riješiti problem poljoprivrede jer su se time ne može primjerice direktno utjecati na zabrinjavajuće veliki uvoz hrane koji se kontinuirano povećava. Pa samo je prošle godine uvezeno hrane za šesto milijuna dolara više nego prethodne godine, pa će situacija u kojoj hrvatski seljak ne može prodati svoj proizvod na tržištu, a uvozi se kojekakvo “smeće“, nažalost, još neko vrijeme biti naša realnost...

Da ne pričam o subvencijama, od kojih većina, nažalost, ne završi u rukama onih kojima su iste najpotrebnija. Ako tome dodamo i podatke da je u posljednjih 10 godina kroz poticaje uloženo 25 milijardi kuna, a u tih deset godina zabilježen je pad proizvodnje za 20%, jasno je u kakvoj se situaciji nalazi naša poljoprivreda. No, ajmo krenuti od nekuda ili kako bi rekao Konfucije put od tisuću milja počinje prvim korakom.

Ja sam na brojim tribinama raspravljao s poljoprivrednicima o ovoj temi, a njih uza sve gore navedeno najviše muči plasman poljoprivrednih proizvoda, a tu bi im primjerice upravo Agencija mogla pomoći. Naravno, jako se često spominje i nezadovoljstvo otkupom poljoprivrednog zemljišta, koje upućeni pojedinci mogu otkupiti po minimalnoj cijeni, a zatim ga preprodati po daleko višim cijenama i to bez plaćanja bilo kakvog poreza, ali to je već posebna priča...

Inače, itekako sam svjestan izuzetno loše vođene politike prema selu i poljoprivredi za koju je najviše zaslužan HSS kao oporba, a čije posljedice definitivno zahtijevaju dulji vremenski period za rješavanje. Žalosti me i to što su neki poticaji ukinuti, što nikada nije oformljena poljoprivredna komora, a o sredstvima nužnima za reformu poljoprivrede da ne pričam....
No ovi su izbori prilika da birači svoji izlaskom utječu na promjenu i da se stvari makar pomaknu s mrtve točke, a u budućnosti i vrate na svoje mjesto...

Tko je glasao

neke stvari ovdje izlozene

neke stvari ovdje izlozene lijepo zvuce na papiru, no zanimljivost je kako svi ti projekti za "unapredjivanje" kostaju hrpu novaca, posijeku hektare suma za pripadajucu papirologiju, a poljoprivrednici nekako nikako da se razviju..

poticanje okrupnjavanja poljoprivrednih zemljista? uzmi anti, daj stipi? daj stipi "poticaj" da otkupi susjede?

u isto vrijeme dok se donose ovakvi projekti, stvaraju se razne administrativne prepreke za bilo kakvu samostalnu aktivnost. (normalno, ovo nije usmjereno protiv vas G. Stromar)

A ako cemo govoriti o deruralizaciji, novi zakon o poljoprivrednim zemljistima smisljen je upravo u svrhu deruralizacije.

Sve ovdje napisano je vrlo lijepo (napisano), osigurava 8 novih radnih mjesta, no zanimljivo ce biti vidjeti rezultate..

Dok dobri šute, zli caruju

Tko je glasao

ah, evo još jedne Agencije

ah, evo još jedne Agencije za ovo i za ono...super, podržavam projekt, osobitno ako će se time zaposlit osam grla, i još ako su nečiji netjaci, žene, tete... odlično, samo dajte....agencije će nas izvuć iz govana, yeeees, TO se traži.

a poljoprivrednici nikako da se razviju, kako kaže Debe. a da možda radije zaposlite poljoprivrednike u tu buduću Agenciju? da se ne muče po terenu kad mogu finu lovicu zaradit sjedeći u officeima?

CC

Tko je glasao

Pa meni nije jasno zašto

Pa meni nije jasno zašto imamo javnu televiziju?! Umjesto što pravi srcedrapateljne emisije o poljoprivrednicima, u kojima poljoprivrednici svakog vikenda kukaju i plaču kao Kalimero, tako da se bojim da će mi se poplava preliti iz tv-a u stan, HTV bi mogla savjetovati poljoprivrednike, pa da to ne bude više individualna poduka, već svih zainteresiranih. Kad gledamo američke emisije o poljoprivrednicima, svi se hvale svojim poljoprivrednim postignućima, s ponosom pokazuju do kojih su uroda došli, koje sorte proizveli, kakva vrhunska vina prave, a kod nas svi plaču, hoćeš ribari, koji sav ulov prodaju talijanima i prije nego što ga izvuku iz mora, hoćeš ratari, hoćeš svinjogojci...svi bi da im se besplatno da stoka za uzgoj, besplatno hrana, da im se izgrade farme i da im se roba plasira na tržište. Još kad bi netko umjesto njih radio, onda bi to bilo super. Bar to proizlazi iz svih odgledanih tv emisija o poljoprivrednicima.
Stoga je na poljoprivrednicima da traže od javne televizije da ispuni javnu zadaću i snima emisije koje će im pomoći u svakodnevnom radu, a ne prikazivati kuknjavu! Isto tako, televizija bi morala omogućavati seljacima informacije o tome kako pristupiti pretpristupnim fondovima, kao što je to lijepo sugerirala Griotta u svom komentaru.

My Soul

Tko je glasao

sve 5, ali ne razumijem

sve 5, ali ne razumijem zašto niste barem probali od početka stvar financirati iz fondova EU koji su bogati i kojima imamo pristup, umjesto da se mirite s time da ovisite o novcu dobivenom iz županije što je nesigurno iz političkih razloga.

..............................................................................................
Get your facts first, then you can distort them as you please.

Tko je glasao

zato jer EU fondovi

zato jer EU fondovi financiraju ono sto njihovi nalogodavci zele, a ne ono sto je najbolje za onoga tko te novce trazi. Primjer iz hrv. zeljeznica, nije poljoprivreda, ali je modus operandi isti. EU fond kofinancira nesto sa 30% sredstava pod raznoraznim uvjetima. ti raznorazni uvjeti nekako uvijek vode prema tome da se treba angazirati vanjski suradnik, konzultant, firma.. blabla, da se projekt mora mijenjati... i ubiti sve se svodina to da za 30% financiranja fond diktira sto ce se i kako raditi..

Za to vecim dijelom sluze Eu fondovi, a ne za "pomoc" u razvoju

Dok dobri šute, zli caruju

Tko je glasao

nije to baš tako. postoje

nije to baš tako. postoje različiti natječaji pod različitim uvjetima. u nekima se čak niti ne priznaju troškovi konzultanata, a kamoli da se time uvjetuje prijava.
osim toga, što ti znači da fond diktira što će se raditi. predaš prijavu i ako ti ju odobre, moraš provesti ono što si u njoj naveo. ako njima na odgovara projekt kojeg si prijavio neće ti ga ni odobriti.
uostalom, koja je zapravo poanta tvog komentara? za koje "to" služe fondovi?

..............................................................................................
Get your facts first, then you can distort them as you please.

Tko je glasao

tocno, financirati ce ono

tocno, financirati ce ono sto oni zele, ali ne 100%. Ali zato zele diktirati uvjete.. zato i jest toliko neiskoristenih sredstava iz tih fondova.. sumnjam da su nasi bas toliko glupi da se nisu uspjeli prijaviti za sve to..

koji su "to"? hmm.. da to bi trebalo ispitati :)

Dok dobri šute, zli caruju

Tko je glasao

da, fakat su grozni što ne

da, fakat su grozni što ne žele s masnim svotama financirati sve što bilo kome padne na pamet. i onda bi još da im položiš račune kako si potrošio novac kojeg su ti dali. ma sve je to represija, jel tako.
a pitala sam te za "to" koje si ti sam naveo (rekao si da je TO njihov motiv, bez da si rekao na što misliš).

..............................................................................................
Get your facts first, then you can distort them as you please.

Tko je glasao

ja ću ti reći, jer sam

ja ću ti reći, jer sam podnosila zahtjeve prošle godine, doduše ne za poljoprivredu, ali dođe na isto.
Novac iz eu fondova je novac navlakuša, to znači da je isprojiciran u bla bla namjene, tu je prvo poslovni plan, pa investicijski projekt, konzultantske usluge, marketinške usluge, ispitivanje tržišta, i bla bla.
Za sadržaj projekta (novi nasadi, mehanizacija, skladištenje, prerada, plasman), nema , nema, nema love.
Tko nasjedne, prisiljen je otići u kredit, a u ovoj zemlji u principu nema počeka - samo neka mi nitko sada ne navede dva i pol primjera da ima! also, odmah imaš na grbači kamatarenje, jer kamate, dakako, nisu kao u pristojnim zemljama 5-6%, recimo, nego su kao i obično 8-12% , a metoda obračuna je zna se - prvo se sanira kamata, a tek potom glavnica, tako da ti to neizravno dođe kao kamate na kamate, a što je doduše zakonom zabranjeno, no matematika čini čuda.
zatim, traži se odmah puna zaposlenost nekoliko ljudi, znači, od početka, porezi i davanja, neselektivno i paušalno, dakle, ne proporcionalno zarađivanju, nego odmah oderi.
Ukratko, stvar je organizirana tako da ti daju ''poticaje'', recimo, 20.000 eur, a da te sve gore navedeno košta 25.000. A nisi još ni počeo ništa raditi! Zato, pametni ljudi kada to zbroje i oduzmu, ispada da se više isplati proizvodit za vlastite potrebe, ili čak ne raditi ništa, nego lijepo na burzi i pomalo heklati u fušu.
Tako stoje stvari.
Tko danas pokrene neki posao, taj ili je lud, ili ima neke druge kreditne linije od javno poznatih, ili je paravan za pranje novca.
NEMA PODUZETNIŠTVA, ono nije dopušteno!

Tko je glasao

Netočno. U slučajevima

Netočno. U slučajevima poticaja za gospodarstvo, primjerice žene-poduzetnici, lokalna uprava i samouprava sufinancira kreditiranje i do nekoliko posto. Samo se mora imati dobar projekt. No ljudi su skloni tome da ne bi ništa uložili, a da bi htjeli zauzvrat svašta dobiti. Već iz tvog komentara vidljivo je da ti je čudno da trebaš napraviti projekt i dokumentaciju kojom ćeš dokazati opravdanost ulaganja. Pa ako se nisi sposobna potruditi niti pribaviti potrebnu dokumentaciju, a kako misliš da će ti banka vjerovati da ćeš biti sposobna odraditi čitav projekt kako je zacrtan. Situacija na terenu pokazuje da novca za poduzetnike ima, ali da nedostaje dobrih i potkrijepljenih dokumentacijom projekata. U kapitalističkom svijetu nema ništa na lijepe oči. Iza svega treba stajati dobro osmišljen poduhvat. To je bit poduzetništva. No hrvatski narod je navikao raditi na lijepe oči uz VIP. Prošlo svršeno vrijeme.

My Soul

Tko je glasao

Ultra netočno, odnosno

Ultra netočno, odnosno virtulano.
Ti čitaš časopis ''poslovna žena'', aja čitam javne pozive, te zakonske i podzakonske akte koji reguliraju danu materiju.
Ne postoji nikakva subvencionirana kamata za žene.
Odi pogledaj na mingorp koji su projekti prošle godine 2008. dobili poticajna sredstva, kad je riječ o ''malim poduzenicima'' - par vinara, koji knjigovodstveni servis, poneka frizerka, a poticaji sve od 5000-50000kn.
A ove su godine u modi vjetenjače.
Pa ti sada odi i daj napraviti projekt za vjetrenjače, pa kada vidiš što bi tu sve bilo potrebno, koje analize vjetra, terena, snage, isplativosti, i bla bla, onda će ti biti jasbno da je to i opet namijenjeno samo velikim igračima.
A tu idu najveća eu sredstva za ovu godinu.
I svime time zapravo upravlja HAMAG, hrvatska agencija za malo poduzetništvo, koja služi tome da bi dala jamstva bankama za poduzetničke kredite, dakle, oni su servis banaka a ne poduzetnika.
I da servisiraju Todorića, koji je vjerojatno najveći korisnik svih subvencija u ovoj zemlji.
O lokalnoj samoupravi valjda nećemo trošiti riječi? Slično je i ovo što gornji dnevnik sada predlaže, postoji samo umnožavanje tampon zona (čitaj: usisavanja novaca) između onoga krajnjeg čovjeka koji nešto radi, i onih koji tobože ''daju novce''.
Vjerujem u štromarove čestite namjere, ali to što on predlaže već odavno, odavno, odavno su trebale raditi državne institucije s masnoguzima koji su ZA TO cijelo vrijeme plaćeni, a upravo to ne rade.
Projekt neke nove agencije ima smisla jedino ako se isti čas i istodobno ukinu barem dvije ''državne'', odnosno paradržavne.

Cijenim idealistički pristup, ali realno je realno.

Tko je glasao

Različite banke, primjerice

Različite banke, primjerice Erste banka, su u suradnji s raznim ministarstvima odobravale kredite sa subvencioniranim kamatama, na način da je lokalna uprava i samouprava sufinancirala veliki postotak kamate, primjerice za projekte Žena-poduzetnik. Što se tiče Todorića, može protiv njega govoriti tko što hoće, ali je činjenica da on zapošljava ogroman broj ljudi, poslovanje mu je pozitivno, nema nekih većih stresova oko njegovih tvrtki i njegove firme predstavljaju određenu stabilnost kako hrvatske proizvodnje, tako i trgovine. Mislim da ima puno gorih primjera, na koje bi se netko mogao zakačiti, a ne na Todorića koji ipak nešto radi i razvija na ovim prostorima.
Ako su u modi vjetrenjače i ako se preko njih može izvuć lova iz poticaja, ne vidim što bi me moglo spriječiti da iskoristim te poticaje. Za analizu vjetra, terena, snage i isplativosti osnovala bih konzorcij zainteresiranih analitičara, koji bi bili voljni sudjelovati u cjelokupnom projektu. Ako ne konzorcij, onda poduzetničku nišu, ili pak klaster. No načina bih našla. Moj moto je da se sve može što se hoće, ali treba uložiti maksimalan trud oko toga, a ne sjediti, plakati i pljuvati državu. Za moj pojam, država bi trebala pomalo odumirati, a kako smo navikli od nje očekivati rješenje svih svojih problema, normalno je da ta raste, tj. buja.

My Soul

Tko je glasao

kome ti odgovaraš? pa ti i

kome ti odgovaraš?
pa ti i ja se slažemo, netko treći kaže da su te potpore bullshit i sredstvo da bi nas eu pokorila i pokrala.

..............................................................................................
Get your facts first, then you can distort them as you please.

Tko je glasao

ok, a oni bi se u svom

ok,
a oni bi se u svom projektu oslanjali na potporu iz županijskog proračuna. znaš kako tek to ide? dobiješ neku svotu, onda dođe recesija i reže se proračun pa te to lupi po leđima, a onda dođu izbori i ne znaš da li ćeš izvisiti totalno. EU možda daje samo dio pod nekim uvjetima s kojima se možda ne slažeš potpuno, ali barem točno znaš što ćeš, koliko i kada dobiti. ovisiti o politici... za dugoročne projekte nikako.

..............................................................................................
Get your facts first, then you can distort them as you please.

Tko je glasao

Griotta, na gornjem

Griotta, na gornjem komentaru možeš i sama vidjeti da je u Hrvatskoj najteža stvar svladati luzerski mentalitet. Kad mu nešto ponudiš, pronađe sto razloga zašto to ne bi moglo uspjeti ili zašto ne valja, zašto ovo, zašto ono. Svima valja, samo nama ne valja.

My Soul

Tko je glasao

najteza je stvar svladati

najteza je stvar svladati ovakve olake osude ljudi od strane ljudi koji ocito pojma nemaju o cemu pricaju.

sto se tice EU fondova, griotta ocito ne kuzi sto joj se pokusava reci. Ne financiraju EU fondovi hrv. projekte, nego bi Hrvati trebali financirati EU projekte u Hrvatskoj i to vecinskim udjelom. Tako je to zamisljeno..

Dok dobri šute, zli caruju

Tko je glasao

bitno da si ti skužio o

bitno da si ti skužio o kakvoj se teoriji zavjere tu radi.

..............................................................................................
Get your facts first, then you can distort them as you please.

Tko je glasao

vecina onih koji su se

vecina onih koji su se pokusali kvalificirati za tu lovu znaju o cemu se tu radi..

Dok dobri šute, zli caruju

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najčitaniji članci