Tagovi

ADOLF HITLER

ADOLF HITLER

(20.4.1889.-30.4.1945.)

Kroz svjetsku su se povijest vodili mnogobrojni krvavi ratovi i sukobi, ali Drugi svjetski rat bio je najrazorniji i op?enito proizveo najve?e gubitke u ljudskim, materijalnim, infrastrukturalnim, kulturološkim i gospodarskim resursima. Nesumnjivo najve?i krivac za taj, gotovo kataklizmi?ki scenarij, bio je Adolf Hitler. On je, zajedno sa svojim suradnicima, zapo?eo sukob koji ?e životima, bijedom, nesre?om i koncentracijskim logorima platiti milijuni ljudi. Taj poluobrazovani propali slikar, neradnik, mediokritet i fanati?ni obožavatelj germanske mitologije i Wagnera tridesetih se godina XX. stolje?a iz besposli?ara i boema pretvorio u najspominjaniju osobu novije povijesti. Zbog svojih je fantazija i iluzija o rasnoj superiornosti Njema?ku gurnuo u katastrofu od koje se oporavljala desetlje?ima nakon završetka rata, a svastiku – stari hinduisti?ki simbol koji personificira Sunce i plodnost, dakle život – pretvorio u najomraženiju insigniju kroz ?itavu povijest ljudskoga roda.

DJETINJSTVO (1889.-1907.)

Adolf Hitler ro?en je 20. travnja 1889. u Braunauu na Innu, malom gradi?u na austrijsko-njema?koj granici. Njegova majka Klara Pölzl bila je tre?a žena Aloisa Hitlera, Adolfova oca, koji je do 1876. nosio prezime Schicklgruber. Roditelji su mu se vjen?ali 7. sije?nja 1885., a kako su kao brati? i sestri?na bili u krvnom srodstvu, dozvolu za sklapanje braka morao je izdati Rim. Osim budu?eg Führera imali su još petero djece, od kojih je ?etvero umrlo u ranoj dobi, tako da su Adolf i njegova mla?a sestra Paula jedini uspjeli preživjeti. Obitelj nije dugo ostala u Hitlerovom rodnom mjestu, jer ve? 1892. otac Alois, kao viši carinski inspektor, po?inje raditi u Bavarskoj te se iz malog austrijskog gradi?a sele u Njema?ku. Ve? 1895. ponovno mijenjaju prebivalište i odlaze u austrijski Fischlham, gdje tada šestogodišnji Adolf zapo?inje školovanje. Tri godine kasnije Hitler je, zbog gotovo nomadskog života svoga oca, upisan u školu u Lambachu da bi se u studenom 1898. kona?no skrasili u Leondingu pokraj Linza.
Godine 1900. Adolf je krenuo u srednju školu i odmah se suo?io s problemima. Prijatelja nije imao, postao je bahat, svojeglav i neprilagodljiv, jednostavnije re?eno, uop?e se nije snašao me?u svojim adolescentnim vršnjacima. U?enje i prihva?anje novih obveza tako?er mu nisu bila ja?a strana, pa je morao ponavljati prvu godinu. Srednjoškolski po?etni neuspjeh još je više zakomplicirao Hitlerov ionako loš odnos sa strogim, autoritativnim i ?esto agresivnim ocem. Kada je 1903. Alois Hitler umro, mladi se Adolf kona?no riješio pritiska uvijek namrgo?enog oca kojega nije volio. Aloisova smrt, me?utim, nije utjecala na njegovo obrazovanje. I dalje je jedva uspijevao provla?iti se kroz srednju školu, pa 1905. opet ponavlja razred. Posljednju je školsku godinu išao u Steyr i tada odlu?io zauvijek napustiti školu, opijen vlastitim fantazijama i iluzijama o tome kako ?e postati veliki umjetnik. Od tada pa sve do maj?ine smrti, u prosincu 1907., Hitler je živio potpuno bezbrižno, bez ikakve namjere da nešto radi i bez realne perspektive o budu?oj karijeri. Financirale su ga majka i teta, a jedino svoje što je imao bile su maštarije o sebi kao likovnom umjetniku koji nikada ne?e sjediti u nekom uredu kao što je to ?inio njegov otac. Te su ga fantazije godine 1907. odvele u Be?, gdje je namjeravao upisati Akademiju. Me?utim, san o slikarstvu srušen je ve? na prvoj stepenici, prijemnom ispitu, koji samouvjereni budu?i Führer nije uspio položiti. Poražen i konsterniran neuspjehom vratio se u Linz neposredno prije maj?ine smrti. Nakon što je teško bolesna Klara Pölzl-Hitler umrla, Adolf je vjerojatno prvi i zadnji puta u životu osjetio tugu za voljenom osobom. Naime, kroz ?itavo vrijeme svoga života nikada nije volio nikoga osim majke i samoga sebe.

MLADOST (1907.-1914.)

Kada mu je umrla majka Hitler je imao osamnaest godina. Više nije mogao ra?unati na njenu izdašnu financijsku pomo?, koju mu je uvijek bezrezervno pružala, svjesno ili nesvjesno podupiru?i njegovu lijenost i beskorisnost. Kao osoba bez oba roditelja po?eo je dobivati mjese?nu pomo? od države koja mu je, uz ono što je ostalo od majke, sasvim dostajala za nastavak besposli?arenja. Zaposliti se, naravno, nije namjeravao ve? je po?etkom 1908. odlu?io ponovno oti?i u Be?.
Rekonstruirati njegovu petogodišnju be?ku avanturu iz danas raspoloživih izvora ili literature vrlo je teško. Hitlerove suviše subjektivne opservacije iznesene u knjizi Main Kampf zaista ne daju i na mogu dati vjerodostojan pregled tog razdoblja njegova života. Teško je, naime, povjerovati u izuzetno konfuzno prikazivanje osobne turobne situacije na rubu preživljavanja, a da i dalje nigdje na vidiku nema nikakvog posla, pa niti naznaka da je išta namjeravao raditi ili barem prionuti traženju istog. Jedino ?ime je popravljao svoj budžet bila je povremena prodaja slika, njegovih vlastitih djela. Hitler u Be?u, kao uostalom ni prije, a niti kasnije, nije imao pravoga prijatelja. Njegova druženja s drugim ljudima uvijek su bila površna i trajala su onoliko dugo koliko je nad njima mogao dominirati ili dok su mogli slušati njegove tirade uperene protiv svega što je njemu osobno smetalo. Bio je i ostao u potpunosti asocijalan, a to što nije imao društvo i prijatelje proizlazi iz ?injenice da ih nije niti tražio. U vrijeme boravka u Be?u Hitler je imao dvadesetak godina, dakle dob u kojoj su se njegovi vršnjaci intenzivno družili. On jednostavno nije bio takav, egzistirao je kao da je sam sebi dovoljan. Kontakte sa ženama tako?er je izbjegavao i živio u celibatu, a sa povremenim mizoginisti?kim ispadima davao je do znanja kako mu nikakvo druženje sa suprotnim spolom ne pada na pamet. Jedino u ?emu je u to vrijeme neizmjerno uživao bili su odlasci u operu i ?itanje germanske mitologije, kojima je doslovno bio opsjednut. Fascinirali su ga Richard Wagner i likovi mitoloških junaka, uglavnom samotnjaka, neshva?enih i odba?enih kakvim se i sam smatrao, jer je vjerovao kako nitko ne prepoznaje njegovu genijalnost. Upravo su se u to vrijeme u njemu po?ele razvijati neke karakterne osobine koje ?e kasnije, u punoj snazi iza?i na vidjelo. Bile su to osvetoljubivost, egoizam, narcisoidnost i okrutnost, karakteristike koje ?ovjeka u kona?nici ?ine, u najblažem smislu rije?i, hladnom i beskrupuloznom osobom. Be?ka epizoda Adolfa Hitlera tako?er je u njemu generirala ono što je tridesetak godina kasnije vi?eno u svoj svojoj strahoti - ekstremni antisemitizam. Kada je i zašto Hitler paranoi?no zamrzio Židove ostaje otvoreno pitanje oko kojega postoji niz kontradiktornosti i razli?itih verzija. On osobno za sebe kaže da se to dogodilo upravo u multikulturalnom Be?u, gradu gdje je živio pet godina i kojega je kroz to razdoblje zamrzio. Stoga sredinom 1913. pakira ono malo osobnih stvari te napušta grad i državu koje nije volio. Iz austrijske se prijestolnice uputio u drugu, onu bavarsku. U Münchenu ?e ostati oko ?etrnaest mjeseci, sve do onih kobnih dana 1914., kada je u Sarajevu ubijen austrijski prijestolonasljednik Franjo Ferdinand Habsburški.

Više na: http://sandraskanderlic.personallog.org

Tagovi

Komentari

Čuj zaza, ako si nas htjela

Čuj zaza, ako si nas htjela upoznati sa sadržajem tvoje stranice, super, meni se dopala, jer sada mogu ljude uputiti u to gdje da potraže povijesne tekstove, ali ako si htjela objaviti dnevnik, onda neznam čemu sve to, jer mi nije jasno kaj tim svojim dnevnikom si štela reči, prav za prav, osim ako nisi htjela ukazati na to, kako bi naši političari i kandidati na izborima, trebali raditi kako bi došli na vlast. Dal sam ti plus samo radi tvoje povjesne stranice.
Pozdrav,
Molotov

Tko je glasao

Pretpostavljam da bi o

Pretpostavljam da bi o "bravaru" iz Kumrovca vaša kolumna bila u superlativu,tako da se zanimanje ne bi ni spomenulo.

Tko je glasao

Ni loše napisano, ali

Ni loše napisano, ali zašto misliš da je ovo trenutno potrebno na pollitici?

Tko je glasao

Kako bi inače ovdje

Kako bi inače ovdje prisutni "političari" došli do linka na stranicu ?

Tko je glasao

Koji je smisao ovoga?

Koji je smisao ovoga?

Tko je glasao

Smisao je linkanje na drugu

Smisao je linkanje na drugu stranicu što je, ako se ne varam, na politici zabranjeno.

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najviše ocijenjeni članci

Najčitaniji članci