Tagovi

Abortus kao odluka demokracije!

Život po?inje za?e?em....

?Život po?inje spajanjem muške i ženske stanice? - stav je Eti?kog povjerenstva Petrove bolnice. Od stru?njaka te klinike Ustavni sud je zatražio mišljenje po?etkom prošle godine u predmetu starom 18 godina u kojemu nekoliko osoba osporava pravo na poba?aj propisan Zakonom o zdravstvenim mjerama za ostvarivanje prava na slobodno odlu?ivanje o ra?anju djece iz 1978.

Problem je taj što bi ovakvo mišljenje, unato? demantijima ministra Milinovi?a mogla biti osnova za ukidanje poba?aja u Hrvatskoj. Ina?e u spomenutom Zakonu iz 1978., ?lanak 2. kaže : ?Pravo ?ovjeka da slobodno odlu?uje o ra?anju djece može se ograni?iti samo radi zaštite zdravlja, a pod uvjetima i na na?in koji odre?uje ovaj zakon.? Dakle, jasno je naglašeno da pravo odlu?ivanja o tome ho?e li dijete roditi ili ne ima ??ovjek?, odnosno majka. Prihva?anjem odluke da život nastaje za?e?em, svaki abortus tretirao bi se kao ubojstvo, a samim time i kao kazneno djelo.

Koliko je zapravo abortus moralan?

U Hrvatskoj se poba?aj, bez uklju?ivanja lije?ni?ke komisije može provesti do desetog tjedna trudno?e. Dijete je do tog trenutka veli?ine 2-3 centimetara i po?inje se lagano formirati. Možemo li prekid u tom trenutku trudno?e nazvati ubojstvom? Vrlo vjerojatno možemo. Našao bi se tu veliki broj argumenata pro i kontra teze da je zametak u tom trenutku ve? ljudsko bi?e, ali u kona?nici ti argumenti i teze su irelevantni. Zašto? Gotovo sam sto posto siguran da nitko pri zdravoj pameti abortus ne smatra lijepom, a niti izrazito moralnom odlukom. Me?utim, treba se zapitati što je danas uop?e moralno?

Je li moralno da je zabrana poba?aja u Poljskoj u slu?aju Poljakinje Alicje Tysiac dovela do njenog slijepila? Naime, Alicji je trudno?a ugrožavala vid, a zbog jasnog zakona o zabrani poba?aja morala je roditi dijete i izgubiti vid. Je li moralno da zabrana poba?aja u Rumunjskoj zna?i veliki broj ilegalnih abortusa koji u velikom broju slu?ajeva rezultiraju smr?u majke?

Ustav SFRJ iz 1974 u ?lanku 191. sadržavao je ustavno na?elo o pravu ?ovjeka na slobodno odlu?ivanje o ra?anju djece. To isto na?elo preuzeto je i u Ustavu SRH iz 1974., koje je i bilo temeljem za donošenje spomenutog zakona iz 1978. Važe?i Ustav Republike Hrvatske više ne sadrži odredbu o slobodnom odlu?ivanju o ra?anju djece, ve? sadrži odredbe kojima država štiti materinstvo, djecu i mladež te stvara socijalne, kulturne, odgojne, materijalne i druge uvjete kojima se promi?e ostvarivanje prava na dostojan život ( ?l. 62 ), a ?lanak 21. Ustava RH navodi da svako ljudsko bi?e ima pravo na život.

Prošlo je vrijeme ?sive zone?...

U Hrvatskoj je do spomenutog izjašnjavanja Eti?kog povjerenstva vladala svojevrsna ?siva? zona mišljenja kada je u pitanju poba?aj. S jedne strane tu su odredbe Zakona iz 1978. koje daju pravo odlu?ivanja o ro?enju djeteta majci, a s druge odredba Ustava koja isti?e da svako ljudsko bi?e ima pravo na život.

I upravo zbog toga što je ta siva zona sada dovedena u pitanje, Ustavni sud kao i saborski zastupnici dužni su se o pitanju poba?aja izjasniti – ili crno ili bijelo, jer sivo više ne može postojati.

Hrvatska kao tipi?na katoli?ka zemlja sa udjelom od 84,5% katolika u populaciji zasigurno ima razloga za ukidanje prava na poba?aj. Vodimo li se vjerom poba?aj je nedvojbeno zlo koje treba zabraniti. Prihvati li se mišljenje da život nastaje spajanjem muške i ženske stanice ukidanje poba?aja djeluje kao logi?an slijed doga?aja. Nadalje, istraživanja pokazuju da se broj legalnih poba?aja u odnosu na 1990. godinu kada ih je bilo 38 644 drasti?no smanjuje. 2007. broj legalnih poba?aja iznosio je 4 573. Dakle, promatramo li broj legalnih poba?aja primje?ujemo trend drasti?nog smanjenja što dovodi do zaklju?ka da smo kao narod ?sazrjeli? i da ukidanje liberalnog zakona iz 1978. danas ne bi predstavljalo toliki problem kao prije 20 godina. Vodimo li se Ustavom, tako?er imamo logi?an razlog za ukidanje poba?aja jer ipak svako ljudsko bi?e ima pravo na život.

66,2% ispitanika je za poba?aj.

Me?utim, ukinemo li pravo poba?aja, što ?e se dogoditi? 1999. godine u Hrvatskoj je prvi puta provedeno istraživanje glede Europskog sustava vrijednosti. Rezultati tog istraživanja vrlo su zanimljivi. Naime, u slu?aju o trudno?i žene koja nije u braku 57.4% ispitanika izjasnilo sa da podržava vršenje poba?aja, a 30.2% ispitanika bilo je protiv. Na pitanje podržavate li vršenje poba?aja ako bra?ni par ne želi više djece, 53.1% ispitanika odgovorilo je potvrdno, a 36% ispitanika bilo je protiv. 2006. provedeno je istraživanje na reprezentativnom uzorku od 2000 mladih u dobi od 15 do 29 godina ( dob u kojoj se i izvodi najve?i broj poba?aja ). U tom istraživanju ?ak 66,2% ispitanika izrazilo se za poba?aj. Dakle, argument katolicizma kao razloga ukidanja poba?aja djelomice pada u vodu.

Ukidanjem prava poba?aja drasti?no pove?avamo mogu?nost izvršavanja ilegalnih poba?aja koji nerijetko završavaju smr?u djeteta, majke ili oboje. Roditelji koji žele poba?aj, a zbog zakona ga ne mogu ostvariti odlu?iti ?e se ili za ilegalni poba?aj, kao što sam ve? spomenuo ili za ro?enje djeteta te njegovo smještanje u dom za nezbrinutu djecu. Nadalje, vrlo je važno naglasiti da ukidanje poba?aja ne donosi ništa dobroga niti u vi?enju EU prema našoj zemlji. Nakon smiješnog smještanja blogera u zatvor, te cijelim nizom primjera sumnjive slobode medija, kao i korumpiranosti i neu?inkovitosti pravosudnog sustava RH, oduzimanje prava abortusa zna?io bi potpuni zaokret u konzervatizam, što je potpuno suprotno od proeuropske politike kojom se di?e sve dosadašnje Vlade.

Referendum kao riješenje.

Me?utim, da sada ne nabrajam sve razloge zašto je ukidanje poba?aja loše jer ih ima neizmjerno mnogo, moramo malo razmisliti kako to sporno pitanje riješiti. Traže?i podatke za ovaj ?lanak na internetu naišao sam na zanimljivi ?mini – review? Prof. dr. sc. Nenad Hla?a, diplomirani pravnik, u kojem izme?u ostalog u zaklju?ku nudi rješenje pitanja abortusa, a to je raspisivanje referenduma. Ideja demokracije kojoj u kona?nici pripadamo i mi ( iako rijetko kada potpunoj demokraciji ) jest odlu?ivanje naroda o važnim pitanjima. Poba?aj je iznimno važno pitanje i kao takvo jedino pravedno rješenje, jest da narod sam odlu?i treba li odluku o poba?aju prepustiti zakonodavnom tijelu ili majci.

Kao što sam ve? prije spomenuo, vrijeme ?sive zone? oko pitanja abortusa je gotovo, sada je stiglo doba u kojem treba odlu?iti ho?emo li dozvoliti ili ukinuti pravo žene na poba?aj. Ono što je bitno jest da bi ta odluka trebala ležati na nama, a ne na nekolicini ljudi iz povjerenstva, Ustavnog suda ili ministarstava.

Piše :
Alen Be?irovi?
alen_becirovic@hotmail.com

Komentari

Abortus je odluka

Abortus je odluka Sotone!
Abortus je ubojstvo i čin ubojice!

Tko je glasao

ja sam protiv provodjenja

ja sam protiv provodjenja referenduma o temljnim ljudskim pravima.
pravo većine, koje je temelj referendumskog izjašnjavanja, ne smije prevagnuti pred zaštitom temljnih ljudskih prava, pa ni onda kada se tim pravima štite prava manjina.


Preselio sam blog. Od travnja nove dnevnike možete naći na:
aleksandar-hatzivelkos.from.hr
[new time, new place]

Tko je glasao

@Preporučam pročitati

@Preporučam pročitati članak : Pravni pobačaj ustavnih sudaca ; "Klerikalna desnica nameće zakon o prisilnom rađanju" , novinarke Vesne Kesić, Objavljen u današnjem Globusu, br.984 ( 16.10.2009.).
"Kapa dolje", gospođo Kesić!!!

Tko je glasao

A da mi malo država sjaši

A da mi malo država sjaši sa grbače i pusti me da sam odlučim šta je najpametnije za moju djevojku i mene i sve ostale uključene u tu situaciju. Neće mi valjda Luka Bebić odlučivati šta moja djevojka smije ili ne smije raditi sa svojim tijelom. Popove da ne spominjem.
U biti, uopće ne kužim gdje je tu problem. Lijepo imaš pravo izbora. Jer si slobodan čovjek u slobodnom svijetu. Pa ako hoćeš abortus, plati i obavi to. Ako nećeš, tko te tjera? Moje tijelo (dobro, ja sam muško al kužite što želim reći) je valjda moje. Ili sam ga možda rođenjem prepisao na Vladu/Sabor?

Tko se mača laća, sam u nju upada a ćud nikada

Tko se mača laća, sam u nju upada a ćud nikada

Tko je glasao

Problem je taj što bi

Problem je taj što bi ovakvo mišljenje, unatoč demantijima ministra Milinovića mogla biti osnova za ukidanje pobačaja u Hrvatskoj.

Prema trabunjanjima neukih novinara, da. Prema zdravoj logici, ne.

Prihvaćanjem odluke da život nastaje začećem, svaki abortus tretirao bi se kao ubojstvo, a samim time i kao kazneno djelo.

Ovo je ordinarna glupost.

Za pitanje abortusa nije presudno kada nastaje život (nesporno je da on nastaje oplodnjom) nego kad zametak postaje ljudsko biće, a ne samo nakupina stanica. Ubojstvo je definirano kao "namjerno usmrćenje druge osobe" pa je ključ u "osobi", ne u postojanju života. Da je ubojstvo definirano kao "prekid života" otkidanje cvijeta ili istiskivanje prišta bi bilo ubojstvo.

Rasprava o abortusu je stvorena lažno jer novinari ne znaju pisati o složenijim temama pa se hvataju srednjoškolskih debatnih tema (abortus, lake droge, prostitucija...) popularnih u izborno doba u društvima koja još nisu sposobna voditi složenije javne rasprave.

Opinioiuris

Tko je glasao

bolje novinari nego ustavni

bolje novinari nego ustavni suci....

Ustav, članak 21., poglavlje 2."O osobnim i političkim slobodama i pravima (čovjeka)", jasno kaže: Svako ljudsko biće ima pravo na život. , a oni odlaze pitati ginekologe kad počinje "život" ?! mogli su se obratiti bio-genetičarima koji život proučavaju na vinskoj mušici, sigurno bi dobili precizniji odgovor :-).

a ni život baš ne nastaje oplodnjom. ima ga i u ženskoj i u muškoj spolnoj stanici, a i svuda oko nas :-)

Tko je glasao

Da je Vice znao za ovaj

Da je Vice znao za ovaj predmet bio bi ga prije izvadio iz ladice. Razočaran sam brzinom sudovanja.

Tko je glasao

teme poput ove se otvaraju u

teme poput ove se otvaraju u pravilu u doba izbora, pa stoga treba imati na umu da postoji grupacija kojoj takve diskusije odgovaraju

Tko je glasao

dobro zvuči, ali nije

dobro zvuči, ali nije točno. zakon o abortusu - ma kako će se stvarno zvati, uvijek dolazi zajedno sa zakonom o umjetnoj oplodnji, ponekad i sa zakonom o usvajanju djece u tzv. paketu reproduktivnih zakona.

ovo je, koliko mi je poznato, treći pokušaj ('95., 2004.) da se ti zakoni donesu, odnosno promijeni zakon iz '78 koji potpomognuto oplodnju i pobačaj tretira zajedno i to na vrlo suvremen način - iz perspektive prava i potreba, umjesto bilo koje dogme i doktrine. do sada su pokušaji padali, uglavnom zato što je HBK zahtijevala nemoguće, a vlast se s njom pokušavala nagoditi, ali ipak nije prihvaćala zabrane i redukcije. mislim da neće ni sada

ti su zakoni puno važniji od bilo kojih izbora i dalekoročnije određuju stanje u društvu, pogledaj tekst koji preporučuje Rose Parks :-)

Tko je glasao

Mišljenja sam da treba

Mišljenja sam da treba zabraniti pobačaj u slučaju kada trudnoća nije štetna tj.ne dovodi u pitanje život majke.
Država treba napraviti uhodan element zaštite neželjenog rođenog djeteta i preuzeti kompletnu skrb o takvom djetetu, a oduzeti sva prava roditeljima koji svoje dijete smatraju neželjenim.
Dijete treba biti zaštićeno zakonima, a kvalitetnom skrbi osigurano u razvijanju do onog trenutka kada će kao samostalni građanin moći skrbiti o sebi.
U našoj domovini imamo tendenciju većeg mortaliteta nego nataliteta, a legalizacija pobačaja služi uništavanju budućih građana RH.

Tko je glasao

Skrb o djetetu van

Skrb o djetetu van roditeljskog doma može biti nužna, a ne i kvalitetna.

Tko je glasao

Pobačaj je iznimno važno

Pobačaj je iznimno važno pitanje i kao takvo jedino pravedno rješenje, jest da narod sam odluči treba li odluku o pobačaju prepustiti zakonodavnom tijelu ili majci.

vrlo zanimljiva konstrukcija

dodajmo onda još ovu liniju argumentacije

oduzimanje prava abortusa značio bi potpuni zaokret u konzervatizam, što je potpuno suprotno od proeuropske politike.

i što smo zaključili?

Dok dobri šute, zli caruju

Tko je glasao

ja sam za čak i za

ja sam za čak i za retrogradne abortuse nad nekima :)

Dok dobri šute, zli caruju

Tko je glasao

vidim ja mrak da ti meni

vidim ja mrak da ti meni voliš uvaliti minus više nego drugima..

Dok dobri šute, zli caruju

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najviše ocijenjeni članci

Najčitaniji članci