Tagovi

A kako znaš da je dobar?

A kako znaš da je dobar?
Uz malo dijete, moraš u svoj svijet prenijeti i dio njegova svijeta. I tako, gledaš crti?e, dijete se uživjelo, ti si moraš uz njega na?i zabavu. Malo- malo postavljam mu pitanje:“Je li ovaj zlo?est?“, „A kako znaš da je ova dobra?“.
Stizali su odgovori :“Znam“, „Eto tako“, a kada bih dosadila svojim pitanjima, s druge strane stigla bi šutnja ili ljutnja.

Kako mašta crta?a do?arava dobrotu, a kako zlo?u?
Poraslo dijete i dobih odgovor: „vidiš, ovi zlo?esti imaju to?kice u o?ima“.
Nije mi trebala ta poduka, ve? me su me zanimali kriteriji po kojima dijete odmah procijeni kakav je tko, kako mu to odrasli poru?uju, a najviše kada shvati te znakove.
Krupne šarenice, toplih boja, meke i pravilne crte lica i blagi obrisi, likovne su osobine kojima crta?i poru?uju karakterne osobine dobrih likova, a djeca ih upijaju. Sitne šarenice, grubi glasovi, oštre i nepravilne crte lica pomažu prepoznavanju zlo?estih.

Štrumpfovi, simpati?ni plavo-bijeli patulj?i?i, njihova Štrumpfeta i Papa Štrumpf svojom obojenoš?u, posu?enim umilnim glasi?ima izazivaju pozitivnu karakterizaciju, dok zgrbljeni, crni, polu?elavi, raš?upani, glasno-prijete?ega glasa Gargamel izaziva odbojnost i osje?aj prisutnosti zlo?e.
http://www.youtube.com/watch?v=LJr7TNMY2F8
Kako izgleda sluga zlo?estih: Azriel?
Na trenutak i dobro. Ali kad uloviš podmukli smiješak i zlokobno-prijete?i pogled sve se pojasni u trenutku: glad i pohlepa.I vrlo malena djeca trenutno spoznaju tko je tko i priklone se dobru.

Iz svijeta crti?a u svijet odraslih, preko vrti?a, škole, fakulteta, knjiga, emisija, interneta,...
Proširuju se i produbljuju kriteriji tko je dobar, tko je zlo?est, ali i spoznaje kako ima onih koji su u isto vrijeme i jedno i drugo, onih koji izgledaju kao dobri, onih koji se pokažu kao dobri, onih koji traže oprost, jer su bili loši, a sada ?e opet biti dobri, onih koje ne zanima kakvi su jer im je najvažnije da su sebi dobri...
http://pollitika.com/isprika-sdpa
http://www.index.hr/xmag/clanak/matija-babic-isprika-citateljima/480133....

Tko uop?e stvara kriterije za odre?ivanje tko je dobar , a tko loš: religija, etika, zakoni, obrazovni sustav, politika, zakoni, javno mišljenje-mediji?

Ima li uop?e stalno „dobrih“ i stalno „loših“ likova?
Izgleda kako ih i ima i nema, iako su neka djela op?enito karakterizirana kao zlodjela: ubojstva, kra?e, silovanja,..
Da ne zalazim u religijska odre?enja izme?u ostaloga i nabrajanja smrtnih grijehova, zla djela kao univerzalne kategorije ipak ovise o „povijesnom i vremenskom okruženju“.
Od ritualnih ubojstava, koja su bila u interesu op?ega dobra – zadovoljavanja krvožednih božanstava koja je potrebno s vremena na vrijeme odobrovoljiti, preko nužnih u obrani vlastitoga života ili obrane doma i naroda, do suvremenih, a opet vijekovima ustrajavaju?ih , zlo?ina iz pohlepe, malo toga se promijenilo.

Osim fizi?kih likvidacija, postoje politi?ke, poslovne, posebno su u?estale medijske, a u ovom trenutku, najviše radne.
Fizi?ke likvidacije vrlo brzo zauzimaju medijski prostor, koriste se sofisticirana oružja, suvremena tehnika i elektronika, ali i brutalne metode - sustavno razvijane kroz povijest, povremeno se pokažu u svojstvenoj okrutnost i pošalju strašnu poruku svima, a posebno odabranima.

Politi?ke „likvidacije“ su izuzetno maštovite, hirovite, spletkovite, zakulisne, koalicijske, antikoalicijske, ponekad predvidljive, a ponekad iznena?uju?e poput erupcija mirnoga vulkana.

Poslovne likvidacije odvijaju se na izuzetno perfidne na?ine: izglasavanjem novih zakona, neprovo?enjem važe?ih zakona, neprijateljskim preuzimanjem, prijateljskim privatiziranjem, kamatarenjem, reketarenjem, uvo?enjem obveznih i prinudnih ?lanstava u kojekakvim komorama, zajednicama, uvo?enjem uglednika u upravlja?ke strukture, reguliranjem onoga što ne treba regulirati i nereguliranjem onoga što nužno treba regulirati, uskla?ivanjem s „najvažnijim nacionalnim interesom“: hitnim uskakanjem u EU, iz obijesti......Ste?ajevi, bankroti, privatiziranja, preuzimanja, samo su razli?iti nazivi za pokope žrtava poslovne likvidacije.

Radne likvidacije: svakodnevne, mnogobrojne (preko 317 000), žalosne, metastatske, državno podrivaju?e, životno ugrožavaju?e, moralno srozavaju?e. One su najve?i dokaz politi?ke uspješnosti i odgovornosti onih koji se ispri?avaju, onih koji se ne ispri?avaju, onih koji šute ili mute, onih koji su kupili njihove tvornice, pogone, zemljišta, kapacitete, poslovne veze...njihovim novcem i svojim vezama. Zavodi za zapošljavanja, socijalne službe, karitasi, javne kuhinje, pogrebna poduze?a i humani pojedinci pobrinut ?e se za žrtve radne likvidacije.

Poseban slu?aj su medijske likvidacije.Tu vlada prava otima?ina za ciljevima likvidacije. Izuzetno je važna brzina likvidacije (samo da ispalim prvi hitac ili prvi pustim malo krvi da se rulja raspameti i pokupuje svo izdanje), ali i „zvu?no-scenski efekti“. Mogu likvidirati gotovo sve: državu, vlast, obitelji, pojedince, povijest, partije, stranke, vo?e, podanike, ro?ene, nero?ene, obrazovane, neobrazovane, seljake, radnike, suce, glumce, umjetnike, poslušnike, svojeglave, tvrdoglave, poznate, nepoznate, zaslužne, na?ene na putu, sportaše.
Ove su likvidacije vezama ispremrežene s ostalima : jakim i slabim (ne nužno nuklearnim), gravitacijskim („tko bi gori, sad je doli“, što si više - pri udaru ?uje se ja?e), elektromagnetskim (važni pozivi putem elektromagnetskih valova potvr?uju ili otkazuju likvidaciju, odre?uju intenzitet).
Ponekad su likvidacije povezane sa samolikvidacijama. Tu je uvijek problem i završava s „nisu na?eni tragovi nasilja“ (oni ih nisu našli: istinito?, namjerno?, pod pritiskom?, nestru?no obavljeno? stru?no obavljeno?stru?no neobavljeno?).
Ukoliko se radi o politi?koj samolikvidaciji, to je prava poslastica za medijske likvidatore i naravno: uvijek krvožednu publiku. Trese se cijela država od takvih poteza.

Trese se i pu?anstvo na uspjehe svojih predstavnika: uspješnih sportaša. Mediji likvidiraju ili njihove protivnike ili njih, ako nisu osvojili makar onoliko koliko su osvojili prošli puta.

Postoji i posebna podvrsta medijske likvidacije: likvidacija uspješnih.
Za izvo?enje ovakve likvidacije, prije svega potrebno je na?i mrlju, uve?ati je,ako postoji, ili izmisliti je, ako ne postoji (rekao je kako je bio pripremljen kao.., on je fašist; ona porno-amaterka je upravo o n a, znaš on je htio onih 200...).
Kod tih likvidacija motivi su raznovrsni. Svakako ne samo zavist, na pošteno i radom zasluženo, na slavu i vje?nost njihova uspjeha , nego i želja za vlastitim uspjehom – senzacijom, položajem, materijalnim probitkom, ?esto i ne?ija potreba i radni zadatak sustavnoga , trajnoga omalovažavanje uspjeha svih predstavnika ovoga naroda, a pogotovo onih koji su s ponosom nosili i uvažavali simbole svoje državnosti (zastave i zastavice) i izražavali osje?aj ponosa i ljubavi za svoju zemlju u trenucima svojih najve?ih uspjeha (suzama uz himnu sviranu njima u ?ast, rije?ima: „sve za Hrvatsku“, poljupcima zastavi).

O kra?ama samo: nisu to jednostavne stvari ( ukradeš, sec-ruka, zatvor). To je bilo nekada. Sada su moderna vremena, 21. stolje?e, država pred EU-vratima.
Postoji više podjela, a najvažnija je na dvije skupine:
- snalaženja ( uz propise, zakone, odluke nadležnih tijela, uz smjernice stvaranja novih društveno-politi?kih i gospodarskih okvira, uz suradnju banaka i svekolike hrvatske pameti)
- i obi?ne kra?e ili lopovluci (drm-lovu tamo, „drm-vamo“, provali u trgovinu, benzinsku stanicu, poštu, banku, nov?anik).
Ova prva- snalaženja zastarjevaju u najboljem slu?aju ve? u trenutku svoga planiranja, ili nakon salamurenja po ladicama raznih državnih stru?njaka, a ova druga -obi?na su uz to što su izuzetno opasna i nezakonita.
O silovanjima samo: toga nekada ima, nekada nema. Kriteriji ovise o važnosti žrtve, još više napada?a, a ?esto i o važnosti samoga suca. Presude o ovim deliktima, su toliko maštovite, da ni najboljim stru?njacima ponekada nije jasno tko je bio silovatelj, tko sudac, a tko žrtva.
Ljudi su žrtve, svega i sva?ega, a najviše onih koje su birali.
Traumatizirani žude za oporavkom, a umjesto terapije, ?esto im se nudi zaborav, masovne sportske arene, medijske likvidacije, zamjene doktora, ali ne i terapije.

Djeca i dalje gledaju crti?e, a i odrasli uz njih ponekada (makar zbog malo odmora od zaigrane budu?nosti ). Vje?na je borba dobra i zla (pa i u sapunicama).
Novi ljudi trebaju od najranijih dana u?iti što je što.
Dora, Tomica..., Graški?i, dr. Baltazar, lijepi crti?i, bez nasilja, s porukama, "edukativni". Dje?ji svijet šarenila, bajkovita priroda, pobjeda dobrote.

Iritirao me crti? o kojotu i ptici trka?ici.
Bip, bip, biiip-dovoljno da osjetiš navalu agresije. Tko je tu dobar, a tko loš? Tko je žrtva, a tko mu?itelj?
Imamo razvijen osje?aj za pravu pravdu i simpatije za žrtve?
Skloni smo opredijeliti se za žrtvu i osu?ivati nasilnike.

A zašto su mnogi priželjkivali upravo ovakav kraj crtane pri?e?
http://www.youtube.com/watch?v=8ddIrhtBAtU

Komentari

Prema mojoj inspiraciji

Prema mojoj inspiraciji dotaknuto je par velikih i nikad zavrsenih tema.
Teorije o razvoju covjeka - pshilologija
Teorije o dobu i zlu. Da li postoji dobro, zlo, odnosi, kako se ljudi ponasaju spram dobra, zla,... na koncu cemu sluzi takozvano zlo (K.L.).
Moja osobno videnje i uzivljavanje u ove teme je iz pozicija bio-medi i u svakom slucaju dominantno prirodoznanstveno.

Ipak vezano uz psihologiju i teorije o razvoju covjeka dao bih samo kratki uvodni osvrt.

U povijesti rezvojne psihologije stvar je isla od toga da na pocetku uopce nije bilo interesa za proucavanje djece i djecijeg razvoja, preko gledanja da se djeca radaju kriva, pokvarena i zla, zatim gledanja da se radaju dobra, pa se u daljnjem razvoju kvare, pa zatim teorije da se djeca radaju neutralna (tabula rasa) te se onda razvojem usmjeravaju prema osobi u koju ce zbog utjecaja vanjskih i unutrasnjih cimbenika izrasti, pa onda revolucionarni Freud i psihoseksualne faze i dinamika, pa onda neoFreud E. Ericson i njegova pshiosoicjalna teorija, Bowlby/Ainsworth atachment teorija,... pa sve do Bandura, Piaget i Vygotsky-eve kognitivno-medijacijske teorije,...
Smatram da je za svakog covjeka vazno znati makar osnovne stvari iz ovog podrucja. Ne treba biti kompletan psiholog, ali nekakav repetitorij je za zdrav i ispunjen zivot nasusno potreban. To su upravo fascinantne stvari, a a upravo je grijeh ignorirati ih i protratiti zivot na ponavljanje i nedostizanje onoga cega se uz malo truda relativno jednostavno moze.

Tko je glasao

mozda sam glup, ali fakat ne

mozda sam glup, ali fakat ne kuzim zasto si linkala moj dnevnik, i sto si htjela reci. valjda ne znam dobro citati izmedju redova. i tko je tu ptica trkacica, tko dora, a tko cizma... mozda imam sitne oci?


Preselio sam blog. Od travnja nove dnevnike možete naći na:
aleksandar-hatzivelkos.from.hr
[new time, new place]

Tko je glasao

Zbog ovoga: ima onih koji su

Zbog ovoga:
ima onih koji su u isto vrijeme i jedno i drugo, onih koji izgledaju kao dobri, onih koji se pokažu kao dobri, onih koji traže oprost, jer su bili loši, a sada će opet biti dobri, onih koje ne zanima kakvi su jer im je najvažnije da su sebi dobri...

Tko je ptica trkačica, tko kojot, tko Dora ovisi stvarno o tome kakav si.
Oči su zrcala duše, a mozak čitač između redova.

Kakve su ti oči?
Ne znam odrediti jer te nisam vidjela uživo, a ni u crtiću.
O mozgu koješta znam iz tvojih tekstova, i stranačke pripadnosti.

Tko je glasao

O mozgu koješta znam iz

O mozgu koješta znam iz tvojih tekstova, i stranačke pripadnosti.
ok, i to je pomak naprijed. bar vise ne zakljucujes o "mom mozgu" na osnovi prezimena i (pretpostavljenog) genetskog materijala. sad sam odredjen pripadnoscu stranci... LOL

ps: ostatak mi i dalje nije jasan, jer ne mogu razluciti u koju si me od spomenutih skupina naumila pospremiti. ko sto rekoh, lose citam izmedju redova.


Preselio sam blog. Od travnja nove dnevnike možete naći na:
aleksandar-hatzivelkos.from.hr
[new time, new place]

Tko je glasao

Naravno da si određen

Naravno da si određen pripadnošću stranci.
Sigurno si se opredijelio zbog njezinog programa i rada na poslovima za opće dobro svoje zemlje i njenih građana, u suradnji sa ljudima sličnih afiniteta i životnih promišljanja, a ne zbog osobnih probitaka, poslovnih i drugih pogodnosti i podobnosti.
Ta pripadnost je itekako bitna i odlučujuća ne samo za tvoj život, već i život države u kojoj živim.

Što se tiče genetskoga materijala kojim raspolažeš, ne sviđa mi se onaj dio koji je predložio ili prihvatio ili ispucao probni balon kondominija u Savudrijsku valu. Nažalost taj genetski materijal je toliko zarazan da se proširio širom većine partija koje se nalaze na ovim prostorima:sluganski i antihrvatski.

Budući da loše čitaš između redova, moram ti otvoreno reći spremila sam te u skupinu Azriela (nekada sitne oči, nekada lijepih šarenica, nekada blage, nekada izbacuju munje, a nekada blago zagonetno i lukavo sužene, ovisno što gledaju: Gargamela ili Štrumfiće), u predstavi preobučenoga u slatku Štrumfeticu.

Tko je glasao

actually, javnost je

actually, javnost je prilicno nabrijana na pitanje savudrijske vale (cemu po mom misljenju kumuje dugogodisnja neodgovorna politika), pa je po tom pitanju oportuno izjasnjavanje na liniji "ne damo nase!". smatram da je za izrazavanje drugacijeg stava (pogotovo pod imenom i prezimenom) potrebno hrabrosti. ja sam, ako nista drugo, cist pred samim sobom, jer svoje misljenje ne skrivam, niti ga pakram u javnosti ugodan celofan.

ne vidim kako to povezujes sa likom "Azrijela", ali neka ti... ocito imas neke predrasude prema meni, bilo da su one proizvedene krvnim zrncima, bilo da su proizvedene pripadnoscu stranci (pa valjda je svima jasno da su u strankama iskljucivo stranacki vojnici i poslusnici kojima je jedini cilj uvlacenje vise rangiranima), no ja sva svoja misljenja i inicijative zastupam javno i bez ostatka.

sjecam se da si i moje zalaganje za promjenu ustava vezanog uz raspisivanje referenduma opisivala kao lazno. vidim da se situacija nije puno promijenila, buduci sam sad zli macak koji se prijetvornim okicama prodaje pod nesto drugo :) :) :)

no, neka, uzivaj. imas i rebela da ti radi drustvo :D
on me, doduse uvijeno, okarakterizirao i homoseksualcem, no ni to mi ne predstavlja uvredu.

mijau.


Preselio sam blog. Od travnja nove dnevnike možete naći na:
aleksandar-hatzivelkos.from.hr
[new time, new place]

Tko je glasao

Pa i nije bila namjenjena

Pa i nije bila namjenjena kao uvreda, samo me tvoj tekst o tome kako si upoznao osnivača ovog portala podsjetio na neke jeftine petparačke ljubavne romane, šta ćeš kada sam patetičan pa romansu vidim tamo gdje je i možda nema.

"Ljudi praštaju sve osim iskrenosti" - A.G Matoš

Tko je glasao

@ A.Hatz.. Što bi ovo

@ A.Hatz..
Što bi ovo trebalo značiti?
no, neka, uzivaj. imas i rebela da ti radi drustvo :D
ne ja, vec tvoj pateticni prijatelj.

Čovjek piše lijepo i osjećajno, a da bi to mogao razumjeti moraš takav biti i još znati čitati između redova.
Nije u umjetnosti sve napisano onako kako ti se u prvi mah čini, kao u političkom pamfletu - programu političke stranke. Poruka je često skrivena i baš zbog toga ima snagu.

Gospodin Rebel nije moj prijatelj, ali su mi neki njegovi tekstovi prijateljski i pokazuju pravu hrvatsku dušu izmučenu u vrijeme najljepšega djetinjstva.
Upravo to je i inspiracija njegovim tekstovima koji mi se sviđaju. Ima i tekstova i komentara koji nisu u skladu s mojim životnim promišljanjima i na takve sam također reagirala. Kada bi on potpisao tvoje stavove u vezi nekih pitanja moj bi odgovor njemu bio isti kao i tebi.
Ovdje za mene nema ni prijatelja ni neprijatelja, samo stavova i promišljanja koja mi odgovaraju ili ne.

Tko je glasao

Nije u umjetnosti sve

Nije u umjetnosti sve napisano onako kako ti se u prvi mah čini, kao u političkom pamfletu - programu političke stranke. Poruka je često skrivena i baš zbog toga ima snagu.

ppetra@ čemu priča u prazno ? Pričati nešto tog tipa ljudima koji se bave politikom, ima li smisla?

Znaš kada se političari sjete književnosti i umjetnosti?

Pedeset godina kasnije nakon što nam prirede par ratova i gladnih razdoblja. Tada citiraju Šenou, Krležu, Solženicinja, Gogolja, Prousta i sl.

I znaš li zašto ih citiraju?

Opet kako bi tuđim umovima uprezali snagu svojih u ime majke ambicije.

"Ljudi praštaju sve osim iskrenosti" - A.G Matoš

Tko je glasao

smatram da je za izrazavanje

smatram da je za izrazavanje drugacijeg stava (pogotovo pod imenom i prezimenom) potrebno hrabrosti. ja sam, ako nista drugo, cist pred samim sobom, jer svoje misljenje ne skrivam, niti ga pakram u javnosti ugodan celofan.
Istina je političari "svoje" mišljenje javno iznose, ali nakon konzultacija u partijskom središtu. Time su zaštićeni kišobranom zajedničkoga stava, dogovornoga mišljenja i mogućnosti isprike koja poništava nastalu štetu i zadržava stečene pozicije.

O anonimnosti sam već pisala, ali ću ponoviti : pollitičari kojima je zanat politika, vole biti javni jer time njihovo mišljenje dobiva na težini (oni su ipak "stručnjaci" time se bave), a pollitičari kojima politika nije zanat, radije se koriste svojim nickovima. Da si anoniman, ne bih bila toliko obzirna prema tvome visočanstvu i prošao bi gore što se tiče kritike na tvoje iznesene stavove. Ovako, samocenzuriram se u strahu od partijsko-mašinerijskoga aparata. Nije potrebno skakati s nebodera da nekoga uvjeriš kako si hrabar. Jedino možeš dokazati da si ili bolestan ili lud, a to ti nekako dođe na isto.

Ipak, ti se Aleksandre i trudiš iznijeti svoj stav, iako celofan škripi i šušti upakiran u partijsku boju i jeftini miris "patvorene" demokracije.
Tvoje zalaganje za referendum( odnosno SDP-ovo), shvatila bih ozbiljno tek kada bi se odnosio na pitanje ZERP-a, Savudrijske vale, HEP-a, neposrednoga biranja zastupnika, ukidanja povlaštenih mirovina i sličnih pitanja , te nemogućnosti mijenjanja Ustava bez referendumskoga odlučivanja.

Ovako, ostaje priča o zgodnom mačku, s prijetvornim okicama koji se prodaje pod nešto drugo:):):)
U priči je svašta moguće: možda od mačka nastane i nekakav budući princ:):):)
ili princeza kad već aludiraš na homoseksualnost:):):).

Tko je glasao

Sorry Ppetra, ali sada i

Sorry Ppetra, ali sada i mene vrijedas. Jel ti mislis da mi je politika zanat? Jel ti mislis da su Katarina Vidovic, Zvonimir Vanjak, Jerko Markovina, Jaksa Matovinovic, Hrvoje Stefan, Sinisa Mijakic ili recimo Damir Fintic zanatlije? Jel ti znas uopce cime se ta ekipa u zivotu bavi i koliko je kroz sve ove godine profitirala iz politike, jer su eto placenici.

Srami se za svoje ispade.

I BTW, kad napravis 5% od onoga sto je Hadzi napravio (a svako ko prati pollitiku tesko da nije upoznat s njegovim doprinosom), osim sto sipas otrov, onda cemo moc razgovarati

gpgale blog

Tko je glasao

Sorry gale,nikoga od

Sorry gale,nikoga od navedenih pa ni tebe nisam nabrojala i nije u redu da ih ti trpaš u košaru. Zanatlija nije pogrdna riječ, ali si je ti tako shvatio. Ne znam je li ti politika zanat i ne zanima me. Reagiram na tvoje dnevnike i komentare ovisno o tome slažem se s njima ili ne. I za ostale, prosuđujem na osnovi njihovih zapisa, a uopće me ne zanimaju njihovi politički životopisi, niti mogući autoriteti. Samo za neke (H.Stefan) primijetila sam da pišu pod imenom i prezimenom.
Ne mislim se ispričati osobama koje si naveo, nego bi ti to trebao, jer ih u stilu pravoga političara uvlačiš u uloge žrtve, taman i nepostojećega napada. Isto tako ovo sorry gale, je samo stilska figura. Ako si kritike SDP-a ili A Hatz..prisvojio- tvoj problem.

A.Hadzi... je sposoban sam iznositi argumente.
Otrov je uvijek, kada se dirne u osinje gnijezdo SDP. Onda je to napad na demokraciju. Ni državni odvjetnik nema pravo tamo propitkivati situaciju, jer su to valjda najčistiji, bezgrješni pravednici i ideal demokracije kakvoj teži ćovječanstvo.
Povod za ovo bio je linkanje na njegov tekst na pollitika.comu.Zamisli ni to nije dozvoljeno. Odmah prelazi na krvna zrnca i urođenu f...... Izgleda mi kako se po reakcijama na kritike SDP nije daleko odmaknuo od prošlih vremena: vojnici partije, svi protiv jednoga.
Budući da ti pišeš pod nickom gale i jedino te tako znam, nikako se upis nije odnosio na tebe, niti na sve koji pišu pod imenom i prezimenom. Samo na one koji pisanje pod nickom napadaju i proglašavaju kukavičkim i slično.
Molim te napiši sve koji će se uvrijediti, kada kritiku dobije stav A. Hatz..., zatim one koji će se uvrijediti, ako se kritizira neki tvoj stav, zatim one koji će se uvrijediti kada se spominje SDP, ili bilo koja druga stranka, pa da se znam korigirati i pisati po narudžbama partijske središnjice.

Hoćete pohvale. Evo:
SDP je učinio izniman potez u političkoj zbilji Hrvatske. Ispričao se svojim biračima, što ih je godinama varao, što su bili lakomisleni i na vlast doveli osobu koju su smatrali svojim najboljim adutom u izbornim utrkama, što su pokazali iskrenost prema svpjim biračima.
A.Hatz..., je u svom dnevniku, na neviđen način u demokratskoj praksi napredne EU, objasnio taj revolucionarni iskorak u političkom životu.
I iskreno se kajem što sam, kao anonimno zrnce, uopće svojim osvrtom dotaknula takve političke veličine.
I još, svi su oni Štrumfete, a Gargamele će imenovati na partijskim sastancima, na nademokratskiji način: dekretom predsjedništva.
"Ispričavamo se, mnogo se ispričavamo."

Tko je glasao

Iza mog nicka stoji ime.

Iza mog nicka stoji ime. Mozes ga naci na profilu, Gordan Ponjavic da ne trazis.

Ostale osobe mozes naci isto tako na linku: http://www.duper.org/gale/index.php5?title=Kategorija:Biografije

Ja sam poceo pisati pod imenom i prezimenom (gale je moj nadimak i u RLu, pa sam ga zadrzao) jer mi je bilo previse licemjerno popovati o bilo cemu, a ne usuditi se niti stati iza toga sto pisem. Imenom i prezimenom, dusom i tijelom. Upravo zbog istog razloga itekako razlikujem anonimce od onih koji stoje iza svojih rijeci i naravno one koji stoje iza svojih rijeci itekako dodatno uvazavam. Jer su nuzno bar malo konzistentni i jer njihova rijec samim time ima barem neku tezinu.

Govoris da je Hadzi potrcko sredisnjice. Sorry, cini mi se da nije upitno da zeli zadrzati dobar odnos sa sredisnjicom (ipak je SDPovac), ali da je Hadzi nemali broj puta gurao inicijative koje su naknadno osramotile SDP, jeste. Cisto za primjer, njegov glas protiv Bandica u vrijeme kada nitko iz vrha SDPa ne samo da nije isao protiv Bandica, vec su svi skupa stali protiv ostalih, s obzirom da su se medjusobno politicki namirili (vrhuska i Bandic) i osigurali suradnju.

Zatim inicijativa Natonareferendum gdje je sam SDP prokazan kao nedemokratska i pozerska stranka koja je na kraju cak i glasala za pristupanje bez referenduma unatoc predizbornim obecanjima. I tako dalje.

Ja Hadzija sudim po djelima, a on je jedan od samo par likova (ni Lesar mu nije ravan) koji uopce ima neki politicki kredit, s obzirom na javni angazman i opcenito doprinos.

Kazes da je njegova inicijativa patvorena, sto mi pak jasno ukazuje da se radi o cistoj predrasudi, jer da si se potrudila i najmanje pa barem procitati zahtjeve Hadzija, mogla bi primjetiti da je njegova inicijativa uistinu univerzalnog karaktera, a da je Hadzi lovac na jeftine bodove, mogao bi bas poput Josipovica dici ruku za referendum. No, taj detalj uopce nije bitan, s obzirom da inicijativa ima nedvosmislen zahtjev koji je univerzalne demorkatske prirode.

Kako bilo da bilo, nije upitno da Hadzija iznimno postujem unatoc tome sto je SDPovac. A postujem ga zato sto su iza njega konkretna djela koja se ne mogu interpetirati na milijon nacina, niti se u njih moze sumnjati. Jer djela su konkretna i ukupno govoreci iz moje perspektive demokratski orjentirane osobe, iznimno pozitivna.

A sad. Zbog cega ti ne postujes njegova zalaganja, vec ga pakiras u laz i podvalu, ne znam. Mozda samo zato sto ne mozes zamisliti da SDPovac moze raditi za opce dobro ili da je netko tko je SDPovac po definiciiji los ili sta ti ja znam.

Ali pobogu, cijenimo djela, a ne svoje intimne politicke fetishe o pravovjernima i slicno.

gpgale blog

Tko je glasao

Mozda samo zato sto ne mozes

Mozda samo zato sto ne mozes zamisliti da SDPovac moze raditi za opce dobro ili da je netko tko je SDPovac po definiciiji los ili sta ti ja znam.
Već sam se nekoliko puta izjasnila kako me ne zanima pripadnost točno određenoj stranci, niti sudim ljude prema stranačkoj pripadnosti.
Ono što sam istaknula o SDP-u mislim za sve stranke koje su do sada postojale u RH: stranačka stega ubija inicijativu i vrši nasilje nad pojedincima, jer ih često prisiljava na djelovanje protiv vlastitih uvjerenja (slučaj isprike SDP-a građanima Zagreba, do koje vjerojatno ne bi moralo dolaziti, da su ljudi odlučivali po svom uvjerenju).

Međutim, stava sam, da se ljudi ipak trebaju držati svoga uvjerenja, jer u suprotnome sve odlazi u licemjerje i koristoljubivost, te omogućava predsjednicima ili predsjedništvu stranaka da ih svodi samo na mehaničku ruku, koja se podiže automatski na signal nepovezan s vlastitim mozgom.
Naravno da i SDP-ovac, HDZ-ovac i svaki drugi -ovac može raditi za opće dobro. Uostalom, to im i je dužnost, ako se već bave društveno-političkim radom i primaju plaću za taj svoj rad.

Stranke bi trebale biti izvorišta za odgoj i obrazovanje budućih uslužnih servisa građana, a ne biti same sebi svrha i umjesto boljitka cijeloj zajednici, donositi korist samo svojoj organizaciji i svojim članovima.
Najveći doprinos ovom društvu dali bi da svoje stranke ili partije preurede u demokratsku strukturu, jer tada bi šanse za manipuliranje članovima stranaka, ali i cijelim društvom bile daleko manje.

Tko je glasao

P5ra, Naravno da i SDP-ovac,

P5ra,

Naravno da i SDP-ovac, HDZ-ovac i svaki drugi -ovac može raditi za opće dobro. Uostalom, to im i je dužnost, ako se već bave društveno-političkim radom i primaju plaću za taj svoj rad.

Nekak to tim ovcima, nejde baš naj bolje.

Tko je glasao

Istina je političari

Istina je političari "svoje" mišljenje javno iznose, ali nakon konzultacija u partijskom središtu. Time su zaštićeni kišobranom zajedničkoga stava, dogovornoga mišljenja i mogućnosti isprike koja poništava nastalu štetu i zadržava stečene pozicije.

Generaliziranje, podcjenjivanje i paranoja.

pollitičari kojima je zanat politika, vole biti javni jer time njihovo mišljenje dobiva na težini (oni su ipak "stručnjaci" time se bave), a pollitičari kojima politika nije zanat, radije se koriste svojim nickovima.

hoces reci da je meni politika zanat?

kada si vec tako hrabra u kategoriziranju, molim te da tu tvrdnju i podkrijepis. po kojem je to kriteriju meni politika zanat?

Tvoje zalaganje za referendum( odnosno SDP-ovo), shvatila bih ozbiljno tek kada bi se odnosio na pitanje ZERP-a, Savudrijske vale, HEP-a, neposrednoga biranja zastupnika, ukidanja povlaštenih mirovina i sličnih pitanja

hvala Bogu, moje zalaganje za referendum nema nikakve veze sa tvojim "ozbiljnim shvacanjem". promjena clanaka 86. ustava za koju se ja (AKTIVNO) zalazem znaci da BILO KOJA grupa gradjana moze natjerati vlast na raspisivanje referenduma o BILO CEMU prikupljanjem ostvarivog cenzusa potpisa od 5% ukupnog broja biraca.

a ti slobodno racionaliziraj u pokusaju opravdavanja svoje predrasude.

ili princeza kad već aludiraš na homoseksualnost:):):).

ne ja, vec tvoj pateticni prijatelj. mene homoseksualnost ne smeta.

i za kraj:

Da si anoniman, ne bih bila toliko obzirna prema tvome visočanstvu i prošao bi gore što se tiče kritike na tvoje iznesene stavove. Ovako, samocenzuriram se u strahu od partijsko-mašinerijskoga aparata.

procitati ovakvo nesto o sebi - neprocjenjivo. LOL
dobro je da me svako malo podsjetis na besmislenost ovakvih rasprava. sorry, budem se opet suzdrzavao.

mijau.


Preselio sam blog. Od travnja nove dnevnike možete naći na:
aleksandar-hatzivelkos.from.hr
[new time, new place]

Tko je glasao

ne ja, vec tvoj pateticni

ne ja, vec tvoj pateticni prijatelj. mene homoseksualnost ne smeta.
Zaključak u stilu Balkanskoga špijuna.

dobro je da me svako malo podsjetis na besmislenost ovakvih rasprava. sorry, budem se opet suzdrzavao.
Ništa novo u tvojoj politici, već samo nastavak partijske : "aktivno suzdržani".

Tko je glasao

A kako znaš da je

A kako znaš da je dobar?

Bit prepoznavanja dobrih u masi(skupini) loših(nesavjesnih) ljudi je u primjeni novozavjetne upute "po djelima njihovim ćete ih prepoznati"
Nije bitna samo vjera da je netko dobar, a nije ni bitna jedino vjera da ćemo mi postati i ostati dobri.
Trebamo činiti djela u skladu sa vjerom koju imamo.
Sve je tako jednostavno, samo treba vjerovati i živjeti u skladu sa time što vjerujemo.

Tko je glasao

@blade777, tu su također

@blade777,
tu su također problemi zbog dvostrukih mjerila.
Primjer:Mnogi su u vjeri u dobro i životu u "skladu s time što vjerujemo" branili svoju domovinu. Da su to činili u nekom drugom vremenu, ili za neku drugu državu taj čin bi bio uvijek pozitivan. Kod nas je jedno vrijeme bio dobar, zatim se mnogima sudi zbog toga, i na kraju na njihovu savjest nameće se krivnja u stilu "za to ste se borili".

"Svatko onaj tko ima snage biti zao zaslužuje hvalu zbog svoje dobrote: svaka druga dobrota najčešće je mlitavost ili nemoć volje"

Tko je glasao

Da su to činili u nekom

Da su to činili u nekom drugom vremenu, ili za neku drugu državu taj čin bi bio uvijek pozitivan.

Taj čin ili zločin počinjen u nekom drugom vremenu, nije okvalificiran dovoljno negativnim zbog naše nepoduzetnosti.
Tko nas može natjerati da mi dan danas financiramo mirovine oko 5000 evidentnih ratnih i poratnih zločinaca i njihovih 40000 supočinitelja?
Dokazi su svuda oko nas i gotovo je zastrašujuća naša nepoduzetnost.
(Brojem mogućih zločinaca bila je zaprepaštena komisija za istraživanje zločina nakon Drugog svjetskog rata). Toliko su bili užasnuti da su pobjegli glavom bez obzira.Nisu stigli ni ažurirati spise, sve je nestalo bez traga.

Tko nas spriječava da prestanemo nagrađivati te zločince(isplate boračkih mirovina).
Možda duh humanosti ili što ti ja znam?
Čak i socijalna pomoć je maksimum što bi mogli dobiti od nas.

Netrebamo prekapati grobove, ali trebamo prestati financirati zločince, neovisno kojoj ideologiji pripadali

"Svatko onaj tko ima snage biti zao zaslužuje hvalu zbog svoje dobrote: svaka druga dobrota najčešće je mlitavost ili nemoć volje"

To je smisleno ako je ta "dobrota" izražena djelovanjem manjeg zla od zla koje je prijetilo njemu.
Složio bih se da je "dobrota" radi straha: nepoduzetnost, a nastala zbog mlitavosti i nemoći.

Tko je glasao

Imati snage za činiti zlo,

Imati snage za činiti zlo, a ne činiti ga, već upravo suprotno, jedan je od dokaza dobrote.
Npr. imati vlast, a ne zloupotrebljavati je i raditi u općem, a ne grupacijsko-osobnom interesu je dobro.
Tolerirati zloupotrebu je mlitavost i nemoć.

Zločinci svih vremenskih razdoblja ostaju zločinci zbog svojih zločinačkih nedjela.
Savjest društva ogleda se u odnosu prema zlodjelima.

U svakom žitu ima kukolja, a među kukoljem moguće je naći i zrna pšenice.
Na tom poslu treba biti sustavan i oprezan, te izbjegavati logiku "kosilice": kosi sve.

Tko je glasao

ps. Nastavak dnevnika u

ps. Nastavak dnevnika u obliku komentara (zbog duljine ):
Nestručno preporučena terapija za sve žrtve medijskoga nasilja: pogledati gornje preporučeni crtić, pticu trkačicu zamisliti npr. kao M.Babića iz Index-a, ili već koga želite po osobnom izboru (ovisi o trenutnoj važnosti osobe i događaja) i uživati.
Nakon toga pročitati neku stručnu literaturu o važnosti oprosta, dubini i iskrenosti isprike,
svratiti na pollitika.com i obvezno više puta pročitati:
http://pollitika.com/isprika-sdpa
i
http://euroinfo.ba/opsirnije.php?id=16457
http://www.index.hr/xmag/clanak/matija-babic-isprika-citateljima/480133....

Ako ste osjetili krivnju što ste se uživili u ulogu kojota iz crtića, obuzela Vas je blagotvornost, veličina iskrenoga oprosta i spoznaja snage samokritike (modernije i stručnije rečeno: samovalorizacije). Možda ste zaliječeni, a ptica trkačica će u vašoj zdravoj svijesti i dalje trčati svojim stazama (ipak bila je samo mehanička, na navijanje).

Ako ste pak, osjetili potrebu za još jednim odgledavanjem kraja crtića i smješkate se, onda svakako uživajte u crtiću i samo crtiću .
Podignite tužbu (ako imate mogućnosti) i pokažite kako se zaštiti pomoću pravne države.
Pokažite zube i osmijehnite se, a tuženi, neka se i na sudu brane tvrdnjama: „Za razliku od ostalih mi smo se ispričali“.

(A ako ste nezainteresirani baš za sve, možda je najbolja stručna, a ne nestručna pomoć ili (možda)više uopće niste ni živi. Provjerite.)

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najviše ocijenjeni članci

Najčitaniji članci