Tagovi

72. dan Rado Peji? svjedo?i progon politi?kih zatvorenika

Danas, srijeda 8.7.09 navršio se 72 dan kako bivši hrvatski politi?ki zatvorenik Rado Peji? svjedo?i zlo?ina?ku vlast Ive Sanadera. Na kraju prošlog dnevnika napisao sam “ Nadamo se da ?e se uskoro znati tko ?e duže izdržati, prkos politi?kog zatvorenika Rade Peji?a ili vlast Ive Sanadera.“
I pokazalo se da je prkos ja?i. Vlast Ive Sanadera je pala na 65 dan, naravno da ga Peji? nije srušio iako je vjerojatno intuitivno znao da je kraj Ive Sanadera ante portas, ali je ?injenica da je kancelar otišao, a ?ime nas je sve zadužio, saznat ?e mo još, mada okolo ve? odjekuje "u cara Tojana kozije uši"!
Gore sam napisao „zlo?ina?ku vlast“ pa da nebi rekli da je termin neodmjeren i pregrub objasnit ?u zašto je vlast Ive Sanadera zaista zlo?ina?ka.
Ne?u se baviti ekonomskim aspektom koji je za RH momentano najvažniji, i zbog kojeg bi Ivu Sanadera stari Dubrov?ani bez dileme pogubili a da mu posebno ne dokazuju lopovluk, re?i ?u par rije?i o legitimnosti vlasti u RH. Manje-više znamo da su svi izbori od 1990 neregularni jer su kupljeni netransparentnim novcem, naj?eš?e otetim, pokradenim ili se do njih došlo prevarom te dogovorom sa UDBOM, KOS-om ili SKH-e.
Okosnica vlasti svih ovih 20 godina bili su službenici jugoslovenskih komunisti?kih tajnih službi. Svi predsjednici Vlada i predsjednici Države znali su to.Me?utim to nije ono najgore, pravi zlo?in desio se u nevladinom sektoru gdje su najbitnije udruge civilnog društva postale plijenom tajnih službi i u koje su instalirani UDBA-ši i KOSovci. Tako je pokriven i nevladin sektor a on je trebao biti motor demokratskih promjena. Udruge hrvatskih politi?kih zatvorenika, braniteljske udruge apsolutno su konrtolirane i usmjeravane od bivših komunisti?kih struktura a sve sa znanjem Ive Sanadera što je zlo?in ravan izdaji jer je uperen na pordivanje ustava RH etc.

Najkomentiraniji članci

Najčitaniji članci