Tagovi

11:59

Prvi set odbojkaške utakmice je trajao 18 minuta. Završio je u 18:05. Kad je zapo?eo?

Ne morate vjerovati, ali ovako je glasio drugi zadatak na ispitu iz matematike na nižoj razini na državnoj maturi održanom prije tri dana.
Imam ne?aka koji upravo završava 1. razred osnovne. On je pametan i vižljast i pojeo bi ovaj zadatak za doru?ak i bez ponu?enih odgovora koje su ovom priliko maturanti mogli razmatrati (Napomena: stvarno su ponudili 4 odgovora.) Važnije od toga, i ve?ina njegovih kompi?a bi zadatak ispravno riješila.

Dobro, re?i ?ete, to je drugi zadatak, samo za ugrijavanje, prikladan psihološki trik da se pristupnicima umanji stres. Ako ste na na znatiželjniju stranu pa vas zanima kako je onda izgledao prvi zadatak, zavirite na ncvv.
A što tek da se onda kaže o dvadesetom, od njih ukupno 28:
Zadano je a=18/25 i v=6.3, treba izra?unati a^3v (a-na-tre?u-puta-ve). I da, imate pravo na kalkulator. I ne, ovo nije skrivena kamera. Ovo je zaista ispit zrelosti u hrvatskom školskom sustavu.

Ve? ranije je bilo najavljeno da ?e maturalni ispit iz matematike na nižoj razini sadržavati gradivo osnovne škole plus kvadratnu funkciju. Ni u najgoroj no?noj mori nije ipak bilo mogu?e zamisliti u što bi se to moglo pretvoriti.

Zašto je tako i što se dogodilo? Što o tome mislimo i što iz toga zaklju?ujemo?

Disclaimer. Zaista ne mislim da je matematika po?etak i kraj svega. Ne umišljam da matematika može sve. Ne mislim da bi sutrašnji povjesni?ari, lingvisti, ?ak ni IT stru?njaci morali žonglirati logaritmima. O matematici pišem samo zato što znam o ?emu govorim.

I prije sam govorio da državna matura kao koncept ima smisla. To?nije, imala je dok nije politi?kim dekretom nametnuta kao kriterij za upis na fakultet. To je otvorilo ?itav niz kontroverzi koje ni fakulteti sami, propisuju?i svoje dodatne kriterije (i klasifikacijske postupke) ne mogu zakrpati. O tome sad ne?emo.

Pokušajmo uvidjeti što državna matura, takva kakva se uvela, zna?i za same škole i za maturante.
Mi, naivni, mislili smo da bi ona trebala konsolidirati školstvo. Ujedna?iti standarde i nametnuti o?ekivane ishode u?enja. Što smo dobili i koja poruka se ?acima poslala? Koje ishode u?enja kroz 12 godina naša država o?ekuje i traži od ?aka? Da „znaju na sat“. Ugrubo, na to se svodi.

Evo malo napornih tehnikalija. Matematika je odre?ena u obavezne sadržaje na državnoj maturi. Svaki u?enik, ovisno o svojim interesima i spremnosti, može odabrati ho?e li na maturi polagati višu ili nižu razinu matematike. Viša uglavnom pokriva srednjoškolsko gradivo (na revijalan na?in), nižu sam vam do?arao. Ako želite samo maturirati, to je to. Želite li upisati neki fakultet, onda morate odabrati onu razinu matematike koju taj fakultet svojim upisnim pravilima zahtjeva. Ako ste „tehni?kiji“, viša razina vam ne gine; ako ste humanisti?kiji, e onda od vas tražimo da samo znate „na sat“.

Ni tu nevolje ne prestaju. Lani je održana probna matura ?iji su rezultati bili pretužni. U strahu od ?aka i roditelja, u strahu od propasti ambicioznog i preskupog projekta i u strahu od javne sramote koju bi ishodi našeg školskog sustava doživjeli da se istjeraju na svjetlo dana, matematika je olakšana ispod granice uvredljivosti. Pustimo sad ra?unanje vremenske razlike od 18 minuta. Pravo pitanje glasi: u ?emu je smisao ispita zrelosti i vladanja gradivom iz ova 4 razreda ako te na kraju pitam jesi li nau?io sve iz onih prvih 8 razreda; od uspore?ivanja brojeva, preko rješavanja jedne linearne jednadžbe s jednom nepoznanicom, do oduzimanja (s paklenom zamkom koja od ?ovjeka traži da razumije kako sat ima 60 minuta). Odgovor: u tome da nam rezultati ne ispadnu preloši. Tome treba dodati i polugu kojom ?e se rezultati dodatno zamagliti: ocjene ne?e biti iskazane u skladu s unaprijed zadanim kriterijima, nego relativno, u ovisnosti o uspjehu cijele populacije. Pa ako ?etvorica oko tebe ne razumiju koncept mjerenja vremena, a ti znaš kad je po?eo onaj odbojkaški set, država ?e potpisati da si ti matemati?ki potkovan.

Što to za društvo zna?i na (ne tako) dugi rok, jasno je. Ono što svi analiti?ari i kolumnisti (pro?itajte Pavi?i?a i Šešelja danas u Jutarnjem) možda previ?aju jest to da matura svojim sadržajem i oblikom utje?e na školu; ne samo (što je o?ito) obratno. Današnji u?enici koji ?e idu?e ili idu?ih godina polagati matematiku na državnoj maturi sasvim jasno znaju na ?emu su. Današnji osmoškolci jasno mogu vidjeti: kompletnoj nastavi matematike u gimnaziji, skupa s nastavnicima, skupa s programima, slobodno se smiješ nasmijati u brk. Sve što ih ti nastavnici budu u?ili, sve što se od njih bude tražilo oni ?e s pravom svrstati u šum u informacijskom kanalu. Njihovo je samo da znaju odgovoriti koliko je dana u tjednu od srijede do petka, s 4 ponu?ena odgovora.

Možda je nekom normalno da ispit zrelosti naših maturanata ne traži dalje od Pitagore. (Indikativno je da i elita naše akademske zajednice, bar po Jutarnjem, misli da u naše intelektualno naslije?e ne spada ?ak ni Pitagora, a kamoli Gauss i svi iza njega. Zanimljiva bi bila ekvivalentna razina ignorancije u drugim podru?jima. Jednostavnom analogijom, tako bismo ostali i bez Shakespearea i bez Mendeljejeva i bez Darwina ). Možda ?e neki budu?i Šuker objašnjavati da nam je kamata nekog budu?eg zajma, kad naraste s 8 na 10 posto, narasla tek 2 posto. Možda.

Ono što je sigurno jest: ova matura, bar matematika na nižoj razini, takva kakva jest, to je uvreda za misle?i svijet. Ako sami ?aci kažu: to je retardacija … onda je to retardacija.

Tagovi

Komentari

Tko je glasao

Odavno smo tu gdje jesmo,

Odavno smo tu gdje jesmo, samo smo (i još uvijek to radimo) okretali glavu i nismo si to htjeli priznati. Od Šuvara preko Ljilje Vokić do Primorca ili na kraju Fuchsa provodi se u školstvu eksperiment za eksperimentom, a općenita razina znanja, ali i osposobljenosti za samostalno funkcioniranje opada. Umjesto toga, bitnije nam je imati izbor nekoliko udžbenika, nije bitno koliko su (ne)kvalitetni, sjetimo se primjera da nam je u udžbeniku hrvatskog jezika nedostajalo cijelo jedno slovo (ako se ne varam đ), a da o primjeru indijanaca hrvatskog podrijetla i ne govorim.

Sjećam se kada sam došao u srednju školu, a odabrao sam matematiku-informatiku što je tada bila totalna avangarda, kolege iz jednog malog mjesta nedaleko Dubrovnika naučili su u osnovnoj školi oduzimati razlomke tako da bi posebno oduzeli brojnik a posebno nazivnik. Nije bilo bitno što taj rezultat nije imao smisla, tako je učitelju bilo lakše objasniti, uvijek se pravdao da će to djeca ionako poslije naučiti u srednjoj školi. Naravno, i oni su došli s peticom iz matematike u srednju školu, isto kao i ja (s tim što sam ja dvije godine prije toga bio i pobjednik na republičkom natjecanju iz matematike).

Kasnije, na ETF-u asistent na vježbama nacrtao nam je krivulju prolaznosti iz matematike, za koju sam siguran da znaš kako izgleda, i ponosno nas upitao što možemo zaključiti iz te krivulje. Odgovorio sam mu da mogu zaključiti kako on ne zna svoj posao, i nikada više nisam otišao na njegove vježbe. Poslije sam išao na vježbe kod Ljube Marangunića i obično sjedio na stepenicama u amfiteatru (on je jedini držao vježbe u velikom amfiteatru u kojem redovito nije bilo mjesta), ali Ljubo nije crtao dijagrame prolaznosti već se trudio objasniti studentima gradivo i poboljšati tu prolaznost.

Nisu učenici krivi, svi oni (svi mi) pokušavamo čim lakše proći u životu. Naravno, nije samo problem u nastavničkom osoblju, ali ako bolje pogledaš, gotovo svi ministri prosvjete, državni tajnici i ini stručnjaci koji odlučuju o sustavu školstva dolaze upravo iz redova nastavničkog osoblja...

I još nešto, a ti ćeš to razumjeti: kada razgovaramo u društvu (doista sve manje, takve teme više nisu popularne, sada su popularni kojekakvi freakovi i idioti poput Ante Gotovca i sličnih) i kada netko kaže s čuđenjem "Ne znaš što je o ljepoti rekao Gottfried Leibniz ili David Hume ili pak Immanuel Kant?" (ok, znam da pretjerujem, ali ilustracije radi) onda to izaziva zgražanje u društvu i osudu da si nekakav primitivac, ali ako kažeš da nemaš pojma što je to logaritam, na to se gleda blagonaklono i smatra te se "još kulturnijim"...

Tko je glasao

Sve si lijepo iznio, ali

Sve si lijepo iznio, ali ovo
[...]kada netko kaže s čuđenjem "Ne znaš što je o ljepoti rekao Gottfried Leibniz ili David Hume ili pak Immanuel Kant?" (ok, znam da pretjerujem, ali ilustracije radi) onda to izaziva zgražanje u društvu i osudu da si nekakav primitivac,[....]
si debelo pretjerao. Naime, kaj: znanje iz humanističkih područja je jednako slabo kao i iz prirodnih i ja bih rekla da je stav društva da se o tom neznanju treba šutjeti. Zašto bi se bilo tko pravio važan da zna što su logaritmi kad je to srednjoškolska matematika. Ako pak javno kažeš da ne znaš, ljudi će te razumijeti, jer većina ne zna. Općenito se kod nas na one koji/koje puno znaju gleda s prezirom ili podsmijehom (od vrtića na dalje), ali će svatko dobro paziti da taj prezir ne otkrije njegovu neobrazovanost (otud snishodljivost prema znanstvenicima kao takvim). Zbog tog licemjerja (koje btw. nisam vidjela u stranim zemljama gdje sam bila) prema znanju (na van lažno divljenje, a u sebi prezir i jal.... najbolje je opisao Ante Kovačić u svojim romanima) koje se ogleda u svim sferama života, hrvatsko društvo tone u crni provincijalizam i sveukupnu zaostalost.

nemesis

nemesis

Tko je glasao

Slažem se da sam pretjerao

Slažem se da sam pretjerao - odmah sam i napisao da pretjerujem :)

Tko je glasao

U svemu se, naravno,

U svemu se, naravno, slažem. Svjestan sam da se raste broj nekompotentnih nastavnika i to je zapravo tempirana bomba koja će do kraja srušiti sistem - čim stara i srednja generacija profesora ode u mirovinu. No i to je, kao što i sam znaš, samo posljedica tretmana školstva u posljednja dva desetljaće, a vjerojatno i duže.

Tko je glasao

Ono što je sigurno jest:

Ono što je sigurno jest: ova matura, bar matematika na nižoj razini, takva kakva jest, to je uvreda za misleći svijet. Ako sami đaci kažu: to je retardacija … onda je to retardacija.
Postoji priča o tome da je na ulazu u gimnazium za vrijeme Platona pisalo otprilike ovako: „Onaj koji ne poznaje geometriju neka ne ulazi u ovu kuću“.
Geometrija je već do sada u svim razredima osnovne škole ostavljana za kraj godine pa ko stigne stigne ispredavati, ali češće ne i prenijeti znanje odnosno bitne elemente razvijanja shvaćanja.
Matematika razvija osnovno logično mišljenje potrebno u svim strukama i praktičnom životu. Ne razvijanje razmišljajućih je dugoročno retardiranje društva i nanošenje štete.
A sve počinje sa instant kulturom "uspjeha". Roditelji pritišću učiteljice, poslije nastavnike, onda profesore - pa i njima je lakše dijeliti petice, a za bolji uspjeh na maturi sustavno razvijati dodatnu zaradu instrukcijama - jer se na večini škola ne uspije savladati osnova - sa te strane matura je opravdana ali samo u toliko da ocijeni rad profesora, ali učenicima samo kao pristup prijemnom

Tko je glasao

Roditelji pritišću

Roditelji pritišću učiteljice, poslije nastavnike, onda profesore...
Slika govori više od 1000 riječi.
--
Političari su zainteresirani za ljude. No, nije to nužno dobra stvar. I buhe su zainteresirane za pse.
(P. J. O'Rourke)

--
Političari su zainteresirani za ljude. No, nije to nužno dobra stvar. I buhe su zainteresirane za pse.
(P. J. O'Rourke)

Tko je glasao

među prijateljima koji su

među prijateljima koji su profesori već ima dva slučaja pokretanja disciplinske komisije (anonimnog) radi ove desne slike.
Mislim da ovo anonimno ne bi smjelo biti anonimno do te mjere.
(naravno u oba slučaja je komisija dala pozitivno mišljenje o ispitaniku)

p.s. da starci nisu prije trideset godina onoliko isfrustrirali klinca (lijevo) ne bi postao ovakav kreten od oca (desno)

Tko je glasao

Evo, prije nego se upustimo

Evo, prije nego se upustimo u raspravu, za ugrijavanje prenosim jedan komentar s mog bloga (uz dozvolu autora), zajedno s mojim odgovorom.

***
Nismo li na našem Fakultetskom vijeću (vanjski svijet bi ga nazvao Odsječkim vijećem) dizali ručice za ukidanje prijemnog ispita i korištenje rezultata državne mature? Dobro se sjećam da nas je bilo razočaravajuće malo koji smo bili "protiv". Ne sjećam se jesi li bio tamo niti kako si digao ruku, ali ne vidim tu "politički diktat". Vidim lijenost fakulteta koji su se odrekli vlastitih kriterija (koliko god labavi bili), da bi prepustili državnim birokratima da im kroje tko je dobar za koji fax. Sramotno za akademsku zajednicu!

Ostatak teksta itekako stoji.

No, mislim da si propustio prokomentirati nešto jako bitno: rezultate prošlogodišnje probe: prolaznost 50% iako se za prolaz (na gore opisanim zadacima) tražilo 20% bodova. Kraj mita o "superiornom hrvatskom školstvu" koje već dugi niz godina poklanja ocjene dok se nastavnicima koji uopće pomisle nekoga srušiti - prijeti otkazom! Ovo znam iz druge ruke (od kćeri profesora koji je dobio otvorenu prijetnju od ravnatelja škole). (Charon 30.05.2010. 03:19)

# @charon. Glasao sam "za" i pogriješio sam. O razlozima mi je sad naporno govoriti, ali podsjećam da je politički diktat već bio proveden na nivou Rektorskog zbora. Nama je na izbor ostavljena tehnika. Danas bih glasao drugačije.
Što se tiče rezultata probne mature, rekao sam samo da su preloši. Nisam htio više jer to je ipak bila samo proba. No ovaj tekst će dobiti nastavak kad se objave rezultati ovog stvarnog ispita iz matematike. U međuvremenu moram samo vidjeti jel ima Blondie u svom opusu i naslov za taj nastavak... (šarli)

Tko je glasao

Na seminarima su se

Na seminarima su se nastavnici s fakulteta žalili kako ih pritišću na prihvaćanje državne mature kao mjerila za upis na fakultet, umjesto prijamnog ispita. Nisu izdržali pritiske i pristali su da im drugi određuje tko će im doći na fakultet, s kakvim znanjem i s kime će oni raditi slijedećih- najmanje 5 godina.
Bili su zadovoljni jer će posao odraditi netko drugi - srednjoškolski profesori.

Koji je bio motiv srednjoškolskih profesora za prihvaćanje državne mature?

Mislili su da će se time što su oni uključeni u odluku o budućnosti djece, dobiti na značaju i da će im se shodno tome, povećati materijalna primanja.
Ovako, dobili su dodatne poslove, koje odrađuju za NCVVO, probleme u redovitoj nastavi, djecu i roditelje frustrirane stalnim stresom, te mnoštvo administracije. Da u profesorima, koji su prinuđeni provoditi takvu maturu ne dobiju oštre oponente, NCVVO ih je mnoge uključio u ispravljanja i sitnim ih materijalnim probitcima dobio na svoju stranu.
Glupost je za konkretna pitanja npr. iz biologije i većine predmeta, uzimati ispravljače, jer se mogao preuzeti način ispravljanja s prijamnih ispita (skenerima), no kao što sam već napisala to nije slučajno. Neke upute iz Ministarstva o administraciji graniče s kafkijanskom atmosferom.
NCVVO je jedna novotvorevina, koja je sama sebi svrha, s 50-tak zaposlenih u prostorima koje porezni obveznici debelo plaćaju, koja se svim silama nastoji održati pa zato takva osnovnoškolska pitanja i kriteriji ispod bilo koje razine nekadašnjih prijamnih ispita.

Fakulteti će morati sa studentima odraditi ono što bi učenici napravili sami pripremajući se za prave prijamne ispite.
A tek kada završe upisi?
Bit će zanimljivo slušati i predstavnike fakulteta, ali i roditelje i djecu.

Većina ovoga što se događa opisano je u dnevnicima o državnoj maturi:
http://pollitika.com/drzavna-matura-udar-na-ucenike-nastavnike-roditelje...
http://pollitika.com/pokusni-kunici-birokratsko-prosvjetnoga-pojusa
http://pollitika.com/prirodoslovlje-drustvoslovlje-kulturoslovlje-ili-pr...

Tko je glasao

Koji je bio motiv

Koji je bio motiv srednjoškolskih profesora za prihvaćanje državne mature?
Koliko su srednjoškolski nastavnici zapravo imali izbora? Mi na faxevima jesmo (autonomija, bla, bla,...), ali nastavnici - AFAIK - ovise o političkim odlukama politički postavljenih ravnatelja, zar ne?

Fakulteti će morati sa studentima odraditi ono što bi učenici napravili sami pripremajući se za prave prijamne ispite.

Da ne spominjemo da će erodirati i ono što će učenici (na)učiti kroz 4 godine. Sve što nije učeniku u prvobitnom planu za maturu, neće se učiti.
- Tko je bio Mozart? - Ne znam, ja ću na PMF.
- Što je to sumpor? - Ne znam, ja ću na Filozofki.
- Što je to trokut? - Ne znam, ja ću biti ministar vanjskih poslova RH.
...

No, to će pogoršati i rezultat na maturi. Recimo, hrpa učenika će ići na "lakšu" matematiku. I onda neće znati niti za to, jer ju uopće neće učiti. I onda, za 4 godine, kad sadašnji "prvašići" dođu do mature... netko će zaključiti da je na testu iz matematike dosta da se učenik ispravno potpisao.

Mi stalno loše reforme krpamo još lošijima, u nadi da će se efekti novih reformi osjetiti što kasnije. Tako je propadanje školstva sakriveno upropaštavanjem struke koja bi na to upozoravala i erozijom kriterija. Tako je Bolonjom umjetno podignut broj visokoobrazovanih (u koje se sada broje i oni koji su završili samo trogodišnje preddiplomske studije), a načinom financiranja su fakulteti prisiljeni spustiti kriterije, umjesto da povećaju kvalitetu svog rada. Tako sada ridikulizacijom pitanja i kriterija krpamo katastrofu koja bi izronila na državnoj maturi. Što ćemo kad taj val dođe na fakultete? Poklanjati diplome odmah na upisu?
--
Političari su zainteresirani za ljude. No, nije to nužno dobra stvar. I buhe su zainteresirane za pse.
(P. J. O'Rourke)

--
Političari su zainteresirani za ljude. No, nije to nužno dobra stvar. I buhe su zainteresirane za pse.
(P. J. O'Rourke)

Tko je glasao

ništa čudnog u državi

ništa čudnog u državi hrvatskoj. ono što je baza znanja to je kod nas zanemareno. na račun vjeronauka u školama se smanjuju sati prirodnih znanosti (matematike, fizike, kemije biologije), društvenih znanosti (hrvatskog, povijesti, zemljopisa). umjesto da se učenike potiče da misle potiče ih se da štrebaju. možda je to i cilj - jer se s čovjekom koji ne zna misliti lakše manipulira nego s onim koji misli ako netko ne zna pošteno ni matematilu, ni svoj jezik njemu se svašta mož prodavati kao i to da on mora biti tiho i mora dozvoliti da ga se muze jer nije ništa nuačio u školi ( u kojoj ne kraju nije ni mogao naučiti).

w

w. ;)

Tko je glasao

ja sam ona generacija koja

ja sam ona generacija koja je u nedogled pisala "probne" testove iz ovoga i onoga (par puta u srednjoj, 2001-2005). i rezultati su uvijek bili poprilično loši. zato mislim da nije ni bila namjera da zadaci budu tako lagani, nego se oko mature podigla tolika prašina da se jednostavno morala dramatično spustiti ljestvica kako matura ne bi dobila još jedno razvlačenje po novinama zbog svojih loših rezultata.

..............................................................................................
Get your facts first, then you can distort them as you please.

Tko je glasao

To je saniranje posljedica,

To je saniranje posljedica, dok nitko ne dira katastrofalne uzroke:
1. loše i demotivirane nastavnike (uzrok tome leži u prelošem financijskom i društvenom statusu istih), te
2. upropašteno školstvo (čemu je uzrok kupovanje socijalnog mira rušenjem svih kriterija).
--
Političari su zainteresirani za ljude. No, nije to nužno dobra stvar. I buhe su zainteresirane za pse.
(P. J. O'Rourke)

--
Političari su zainteresirani za ljude. No, nije to nužno dobra stvar. I buhe su zainteresirane za pse.
(P. J. O'Rourke)

Tko je glasao

riječ koja mi se u zadnje

riječ koja mi se u zadnje vrijeme sve više mota po glavi jest površnost.
i ja sam površan u mnogim stvarima, ali i mnogi oko mene.
stvari se jednostavno odrađuju i cilj je da se naš posao drugima predstavimo kao nešto što je dovoljno dobro odrađeno.
krenulo se s tim maturama, ispitima i drugim promjenama, ali to se tek površno odrađivalo, ne gleda se šira slika, stvari se popravljaju tek kad problemi postanu preveliki i promjene neizbježne.
glavno je da se zadovolji forma, da slijedimo eu, da imamo dobar postotak visokoobrazovanih, da izgleda da se posao odradio, ali iza toga svega krije se tek velika površnost.
površnost u radu, u pripremi, u izvođenju zaključaka.......

Tko je glasao

Općenito mislim da je

Općenito mislim da je državna matura u svim zemljama svijeta najblesavija izmišljotina koja postoji! Država treba ujednačiti standarde obrazovanja kroz 4 godine obrazovanja, a ne kroz test državne mature! Jer ono što su djeca učila kroz 4 godine učenja je njihovo znanje, a ne ono što su nabubali za potrebe državne mature. Uostalom, državna matura je:
1. stres - pa ne pokazuje pravo stanje znanja pojedinca
2. skup glupih pitanja koja ničemu ne služe
3. državnoj maturi najprije bih podvrgnula saborske zastupnike, jer ono što su djeca naučila u školi, oni bi trebali znati iz dugogodišnje radne prakse, no vjerujem da nitko od njih ne bi položio
4. državnoj maturi najprije bih podvrgnula tebe i ostale profesore, jer ono što su djeca naučila u školi, vi bi trebali znati iz dugogodišnje radne prakse, no vjerujem da nitko od vas ne bi položio
5. državna matura je trebala zamijeniti prijemne ispite na fakultetima, no kako fakulteti nisu odustali od svojih prijemnih ispita, na kraju obrazovanja i početku novog imamo dva potpuno besmislena i bespotrebna stresa za djecu na početku života!
6. sve što mislim o državnoj maturi mislim i o prijemnim ispitima na fakultetima. svake godine, u vrijeme prijemnih ispita, održala bih prethodno prijemne ispite za profesore, pa tko ih od njih položi, taj bi tu godinu mogao biti predavač. tko ne položi, van s faksa. po vašem pravilu da ne može student znati više od profesora!
7. ono što niste djecu naučili 4 godine primanja profesorskih plaća, ne trebate ih ni pitati na državnoj maturi! a prijemne ispite na fakultetima bi trebalo održati na kraju faksa, pa vas natjerati da vratite plaće ako vam djeca-studenti ne polože od šuba taj ispit.
Tek kad profesori i nastavnici, čija su djeca pala na državnoj maturi ili prijemnom ispitu budu podložni smjeni s radnog mjesta, tek tada će obrazovanje dobiti svoj puni smisao. Ovako je sve to skupa jedna najobičnija farsa, koja za djecu predstavlja nepotreban STRES! A stresova nam je kroz život pun kufer! Dajte više prestanite izmišljati gluposti, uslijed nedostatka posla na radnom mjestu! Sve vas treba sprašiti u gospodarstvo, pa bi se prestali baviti izmišljanjem gluparija!

My Soul

Tko je glasao

he,he stara, koja si ti na

he,he stara, koja si ti na ovoj desnoj slici?
http://m.blog.hu/el/ellenorzo/image/1.jpg
"Tek kad profesori i nastavnici, čija su djeca pala na državnoj maturi ili prijemnom ispitu budu podložni smjeni s radnog mjesta, tek tada će obrazovanje dobiti svoj puni smisao." To!!!
usput, je li misliš na privatnu djecu učitelja (u krvnom srodstvu) ili na svu? iz izljeva tvog pravedničkog gnjeva, čini mi se ovo drugo. misliš da si daleko od tog postignuća, danas kad se neki učenik žali npr. na treću jedinicu, učitelj je nahebao 99%, a učenik prolazi. ti inspektori su ti otprilike ovakvi:
-"trebali ste uz ovu ocjenu pismeno navesti pitanja koja ste pitali učenika, sa pojedinačnom ocjenom za svako pitanje"
-"ali on uopće nije htio odgovarati, niti izići iz klupe", pravda se učitelj
-"svakako, ta ocjena nije regularna, sataviti komisiju, ponovo pitati" rezolutan je inspektor-komesar.
učitelj se nema kome niti pravo žaliti, makar to pravo imaju i zadnji zločinci.
zato, ako ćemo ocjenjivati naše školstvo i odozgo i odozdo, zašto bi jedan učitelj za 5000 Kn mjesečno riskirao ovakva poniženja i neugodnosti? za lijepu, sposobnu i marljivu djecu koja po tebi i njihovim (većini) roditeljima jednostavno ne mogu i ne smiju pasti. oni rijetki koji drže do sebe i stvarno daju, ali i ocjenjuju znanje (a onda ima i negativnih ocjena) su nepoželjni elementi u našem savršenom društvu...
odavno predlažem sudjelovanje roditelja na popravnim ispitima i sličnim "stresnim" po tebi trenucima onih koji cijelu šk. godinu nisu htjeli raditi ništa, pa da se i oni izravno uvjere kako stvari stoje sa njihovim genijalcima.
profesor

Tko je glasao

ok, ajmo malo bit iskreni i

ok, ajmo malo bit iskreni i priznati koliko stvarno ima situacija koje opisuješ.
ja sam 17. godinu u obrazovnom sustavu i nikad u životu nisam doživjela da nam je došla bilo kakva inspekcija, sjedila na satu, postavljala ikome ikakva pitanja, pregledavala bilo što. na kraju već mislim da je i ta inspekcija samo mit.
ovako kako to teatralno pričaš ispada stvarno lov na profesore kao lov na vještice, a zapravo je istina posve suprotna - snađi se, druže (i kad je to dobro i kad je to loše).
pošto sam išla u 2 osnovne škole, prošla sam dosad (osnovna + srednja + faks) vjerojatno oko 100 profesora i svega sam se nagledala i tek sad su mi neke stvari jasnije, a najjasnije mi je to da sve ovisi od čovjeka do čovjeka. s nama su se (i to kao malim razredom od 25) neki profesori klali (doduše rijetki), a neki i u petak (na 5. godišnjici mature) priznaju da im je sat s nama bio odmor. jednako tako je i nama bilo - zbog nekih profesora nam je bilo muka ustajati iz kreveta, a nekih se i danas rado sjetimo. kad već potežeš pitanje inspekcije, možeš možda potegnuti i pitanje koliko je puta netko tvoje učenike pitao kakav im je koji profesor i kako se prema njima odnosi. mogu se bez problema sjetiti profesora koji se uvijek (dakle ne samo na osobito loš način) ponašaju prema učenicima/studentima kao da su stoka ili u najmanju ruku kao da su mu/joj došli doma u vrijeme sieste.

..............................................................................................
Get your facts first, then you can distort them as you please.

Tko je glasao

poštovana @griottice mora

poštovana @griottice
mora da te je buduća struka već malo uzela pod svoje pa sudiš. presuđuješ i zaključuješ kako TI misliš da jest, makar iste stvari često drugima spočitavaš. iliti narodski rečeno, misliš da si svakom loncu poklopac.
inspekcije ti, poštovana, dolaze nakon nastave kada se učenici žale na treću ili četvrtu zaključenu negativnu ocjenu, kad gube godinu. jer takvi ne misle tokom nastave na takve mogućnosti, zato to tako i završi. a stvari se rješavaju (nalažu, naređuju, kako hoćeš) u direktorovoj kancelariji, u najdemokratskijem obliku na nast. vijeću, gdje opet obično dođe "naputak" (čitaj naređenje) što treba napraviti. i da se odmah razumijemo, ja ti nikad nemam problema sa učenicima, makar imam dosta jedinica, nego sa sistemskim žbirima koji odlučuju izvana, a nisu kompetentni (kao ti npr.)
i na kraju, "teatralno" sam ti iznio slučaj koji se lani dogodio u školi u kojoj radim, na meni nego jednoj kolegici. jer da je meni, ja bih danas bio na burzi , ti zaključi zašto, he, he.
jedino što si zrelo zaključila je da odnos učenici-učitelj u velikoj mjeri zavisi o učiteljevoj ličnosti, ali, boga mi, i o znanju.
profesor

Tko je glasao

jedno malo pitanjce;

jedno malo pitanjce; roditelji tog učenika... su neki "noname" šljakeri, ili?
"stvari se rješavaju (nalažu, naređuju, kako hoćeš) u direktorovoj kancelariji"
"obično dođe "naputak" (čitaj naređenje)"

Nekako imam osjećaj da su profesori uvijek imali vrlo dobru "intuiciju" oko toga koga "smiju" rušiti, a koga bi bilo bolje da puste.

Tko je glasao

a da, znam da je nezgodno

a da, znam da je nezgodno kad bi bio nedodirljiv i izvan svake kritike, ali nisi. pogotovo je tako u obrazovnom sustavu jer je svatko prošao kroz nešto (više ili manje) njega i svatko ima nekoga u njemu tako da o toj temi nema onoga tko nema što reći ili tko je nezainteresiran.
ništa moje nisi pobio, nego eto, ja sam grozna osoba i bla, bla.
inače, sa mnom su u prvom srednje sjedili dvoje bisera koji su pali prvi razred i pali bi ga i drugi put ali su preko noći "ispisani" iz škole jer bi u protivnom izgubili pravo školovanja.
koliko god da smatram postignućem dvaput (pa i jednom) pasti isti razred, reci mi molim te kako se to uklapa u tvoju teoriju i kako je moguće da se to dogodilo?

i nešto načelno....
govoriš o trećoj, četvrtoj jedinici.
ja ti govorim o ostalih 99% učenika koje NIKAD NITKO nije pitao, ne pita i po svemu sudeći neće tako skoro ni pitati kakvi su im učitelji/profesori i što oni misle o svemu tome.
reci mi molim te tko se zalaže za položaj prosječnog učenika, koga je briga za to kakav odnos prema njemu imaju profesori i koga je briga koji se zahtjevi i na koji način pred njega postavljaju? nikoga. profesori barem imaju svoje sindikate, a učenici su prepušteni na milost i nemilost po svim stavkama.

..............................................................................................
Get your facts first, then you can distort them as you please.

Tko je glasao

eh, mladost, mladost... pa,

eh, mladost, mladost...
pa, nisam ja pobijao ništa "tvoje" nego ti ukazujem na još jednu stranu medalje koju ti nisi nikad vidjela a sudiš o njoj. i nemam ja nikakve teorije, govorim ti o nečemu što se stvarno dogodilo i događa.
a o tvom postotku 99% učenika koji nisu opterećeni negativnim ocjenama, he, he gdje je to? sada bi bilo pravo vrijeme za pogledati stanje ocjena u, na slučajan način odabranih, 10-ak škola u Hrvatskoj, pa opet pogledati recimo 18.06. kada nastava završava. možda bi ti stvari bile jasnije.
i još nešto, možda si me krivo razumjela, ne branim ja niti opravdavam učitelje kao struku, samo zato što su učitelji i što ja tu pripadam, bože sačuvaj, dapače. ima tu svega i svačega, zato sam ti, među ostalim, i rekao da se ja najbolje osjećam u razredu, dok je nekim mojim kolegama to kao da ulaze u kavez sa tigrovima, he, he.
profesor

Tko je glasao

Kako sam u petak proslavio

Kako sam u petak proslavio 30 godina od kada sam polozio ispit zrelosti mogu reci kako je skolstvo u hrvata u stalnom bauljanju losih rjesenja i upropastavanja generacija nadarenih. Moja je generacija druga po Suvarovom modelu skolovanja 2+2.

Tko je glasao

Koristeći se vašim

Koristeći se vašim rječnikom, sarli, ja sam odavna ovdje pisao da je državna matura, kao besmislen koncept ocjenjivanja, uvreda za misleći svijet. Možda tada stvari većini nisu bile očite, pa su me "znalci" spuštali na zemlju etiketiranjem- četnik i maharišijevac.

Kažete- jasno je? Je li baš? Dajte mi navedite bar jednog stručnjaka koji će meritorno reći da je državna matura zločinački oblik manipulacije umovima. Još gore, nemoguće je pronaći autoritet koji bi otvoreno i beskompromisno ocijenio obrazovni sustav u cjelini zločinačkim i manipulatorskim. Svi se bave detaljima provedbe ovoga ili onoga, a da nitko ne ulazi u uzroke problema. Kako je to moguće: radi se o najvećem društvenom problemu, a da nitko nije u stanju reći dvije suvisle rečenice o tome? Ako postoji zločin protiv čovječnosti i ljudskog duha, onda je to djelovanje obrazovnog sustava. Onoga časa kada se mladima uništi duh, uništio im se život.

Toliko mi se gadi sam koncept državne mature, da ne želim na to smeće potrošiti jednu jedinu riječ viška. Sve što je potrebno reći, jest činjenica da državna matura, ne može biti do li ocjena samog obrazovnog sustava. Ni teoretski, državna matura ne može biti ocjenjivanje znanja učenika. Zato je neobično pošteno da se provedbom mature, to pokazuje istinitim. To naprosto ne može biti nego najobičnija katastrofa.

Autore i zagovornike državne mature treba suditi i zatvoriti. Poigrali su se sa sudbinom cijelih generacija i za takav eksperiment i njegove posljedice ne bi trebalo imati milosti. Njihovim ideološkim mentorima bi trebalo oderati kožu naživo.

Tko je glasao

Bravo!

Bravo!

Tko je glasao

Dnevnik zaslužuje + zbog

Dnevnik zaslužuje + zbog iscrpnog predstavljanja informacija o načinu polaganja državnog ispita.

Državni ispit ne bi smio biti samo ispit naštrebanih definicija i matematičkih formula, nego matematički točno naučena formula primjenjivanja stečenog znanja u životnim situacijama za dobrobit svih.
Država nije svaki zasebni pojedinac sam za sebe, nego većina interesenata uklopljenih u zajedničke interese.
To je samo moje mišljenje, a vi se ne morate složiti s istim.

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najviše ocijenjeni članci

Najčitaniji članci