Tagovi

«10 najvećih problema» i 10 najvećih uzroka teškoća države

Večernji list s početka svibnja 2015. iznosi 10 najvećih problema Hrvatske prema njegovim novinarima, u ovim tekstu označeno bold i s brojkama od 1 do 10, a ispod njih je moj komentar.

A) TEORIJA PROBLEMA
Riječ problem je preopćenita za potrebe analize. Problem je nešto što treba savladati, riješiti, unaprijediti. Pod problemima se mogu svrstati su teškoće koje mogu biti imati uzroke, učinke i posljedice te čak i prilike koje se mogu iskoristiti.

Osoba slomi ruku i liječnici je loše operiraju, pa operaciju treba ponoviti. Jedno od mogućih tumačenja događaja je: Uzrok teškoće su liječnici koji su loše radili. Učinak je da se kost koja je loše srasla. Posljedica je da će se operacija morati ponoviti. Nizvodne posljedice su da će osoba biti duže na bolovanju, imati financijske gubitke, trpjeti bol i dr.

Mnogi autori tekstova i govornici emisija ne razlikuju uzroke, učinke i posljedice već se zadrž avaju na «interpretaciji» elementa situacije nazivajući ga «problem» što uzrokuje brojne greške u mišljenju i zaključivanju autora, a kasnije razumijevanja i čitatelja/slušatelja.

B) ANALIZA

1. Visoke kamatne stope
Teškoća je posljedica lošeg upravljanja vlada, kamate su visoke zbog visokog javnog duga države, visokih godišnjih deficita proračuna, premije rizika zbog toga te lošeg javnog sektora s velikim troškovima i malom dodanom vrijednošću. Velike kamate smanjuju potrošnju građana i razvoj konkurentnost gospodarstva pa ono ima manje prihode i manje zapošljava.

2. Male mirovine
To je teškoća posljedica nedovoljnog prihoda države i loše strukture potrošnje budžeta. Rješenja su u otklanjanju nepotrebnih troškova javnog sektora, sprječavanju rasipanja resursa i luksuznih kupovina, korištenje nekorištene i zapuštene imovine države, smanjenje prevelikih troškova operacija mirovinskog fonda. Sve to bi moglo znatno povećati mirovine.

3. Liste čekanja i amerikanizacija zdravstva
Teškoća su loši zakoni i loša organizacija ministarstva i HZZO koja loše upravlja zdravstvom, posebno rad liječnika istovremeno u oba sustava privatnom i javnom. Amerikanizacija zdrastva nije teškoća već koncept koji se nastoji provesti.

4. Školovanje nepovezano s tržištem rada i nedostatak prakse
Ozbiljne teškoće su loše upravljanje ministarstvom za obrazovanje i loše upravljanje državnim sveučilištima, a koji imaju za posljedice prevelike troškove državnih sveučilišta po studentu, loše udžbenike i nastavu, predugo razdoblje studiranja, nedovoljno uvježbavanja u korištenju znanja, loše korištenje satnice zaposlenih, nedovoljna prava studenata i drugo.

Povezanost tržišta rada i školovanja se razotkriva sa dva pitanja.
1. Je li riječ o međudržavnom ili državnom tržištu rada? Ako je riječ o međudržavnom, da sva sveučilišta u državi školuju samo jedno zanimanje bilo bi nedovoljno diplomiranih.
2. Ako je školovanje samo za državno tržište tko će snositi odgovornost i platiti odštetu ako student upiše nametnut studij i bude na burzi rada ili ako će primati plaću takovu da troškove studija neće moći vratiti dvadesetak godina plaćajući pola plaće mjesečno?

5. Nema dovoljno investicija
To je posljedica, a ne uzrok. Domaći investitori poznaju lloše državno okruženje koje im smanjuje konkrentnost i stoga se suzdržavaju od povećanja rada, a novi domaći i inozemni investitori su oprezni. Vidi objašnjenje u točki 10. Riječ je o istoj teškoći-lošem upravljanju državom koja stvara procese koje destimuliraju i uništavaju poduzetnike od prevelikih poreza do korupcije.

6. Visoki porezi
Velik broj poreza i paraporeza po prevelikim stopama. To nije teškoća – teškoća je loše upravljanje državom koje ima više milijardi kuna nepotrebnih troškova godišnje te stvara nedovoljno dodane vrijednosti u vrijednosti opet u iznosu od više milijarda kuna godišnje pa onda nasilno uzima novac od standarda građana i razvoja poduzetnika

7. Iseljavanje mladih i izumiranje stanovništva
Ovo je posljedica svih loših državnih javnih politika te režimske ideologije koja nije sukladna međunarodnoj konkurentnosti.
Ozbiljne teškoća su starenje stanovništva, nedovoljno rođenih, povećanje kroničnih i teških bolesti, nastavak siromašenja stanovništva.

8. Političari se bave vlastitim interesima, a ne boljitkom građana
Loši zakoni o izborima i političkim strankama, loši zakoni o upravljanju državom i upravljačka i organizacijska nesposobnost vrha vlasti uz slab sustav za borbu protiv korupcije i djelovanja protiv resursa proračuna su uzroci mnogo toga. Vrh vlasti ne radi državne poslove razvoja, a institucije su zaostale u razvoju, nekvalitetne i neučinkovite, novih potrebnih institucija nema.

9. Pesimizam i život od danas do sutra
Pesimizam je sklonost osobe da događaje vidi lošijim nego što jesu, a optimizam boljima.
Obje sklonosti mogu izazvati loše učinke na zdravlje osobe i na doživljavanje većih gubitaka zbog podcjenjivanja ili precjenjivanja stupnja rizika u poslovanju ili životnim odlukama.

Građani ne vide razvoj države i poboljšanje poslovnih prilika, prilika zaposlenja i rasta životnog i javnog standarda.
Ovdje nije riječ o pesimizmu već o objektivnoj procjeni na temelju uvida u brojne negativne elemenata čiji se broj povećava.

Teškoća su izopačene vrijednosti kvazi elite koji ljudi svakodnevno vide u njihovom govoru, ponašanju i radu i koji stvara državno ustrojstvo nesposobno da se bori sa konkuretnosti i moći u međudržavnim odnosima i na domaćem tržištu.
Život od danas do sutra je i inače, u državama nesposobnim da upravljaju svojim resussima, način života.

10. Nedostatak privatne inicijative i volje za preuzimanje rizika u biznisu
Nedostatak privatne inicijative je učinak, a nije teškoća. Loši zakoni i institucije, posebno porezni, pravosuđa, inspekcija, te oni koji se odnose na gospodarstvo uz ostale elemente koji bitno smanjuju konkurentnost tečaj, kamatne stope,..su razlozi zašto nema dovoljno privatne inicijative.

c) PROPUŠTENE TEŠKOĆE - UČINCI
To su:
* izostanak tumačenja što se događa i kako sustići razvijene zemlje od državnih sveučilišta i instituta te izostanak kritike zakona i djelovanja vlasti od dijela kvazi elite
* tečaj kune ili umjesto tečak preveliki broj zaposlenika i neadekvatno procjenjivanje plaća u javnom sektoru, pogotovo obzirom na kvalitetu rada i učinkovitost zaposlenika.

Najkomentiraniji članci

Najviše ocijenjeni članci

Najčitaniji članci