Tagovi

Židovi i predsjednik dr. Ivo Josipovi?

Židovi su od pamtivijeka s pažnjom analizirali promjene u vrhu pojedinih država, a ta pažnja ovisila je o najmanje ?etiri ?imbenika: brojnosti židovske dijaspore u toj zemlji, strateško-zemljopisnom položaju te zemlje, gospodarskim vezama te zemlje i Izraela te odnosu doti?ne zemlje prema tzv. palestinskom pitanju odnosno arapsko-muslimanskom svijetu.
Osim po zanemarivom broju Židova u Hrvatskoj, svi ostali ?imbenici važni su kada je rije?, uvjetno re?eno, o Židovima i novoizabranom predsjedniku RH dr. Ivi Josipovi?u. Stoga je u židovskim medijima te medijima Izraela s pažnjom pra?ena izborna kampanja i takmi?enje dva suparnika - dr. Ive Josipovi?a i Milana Bandi?a - i ve? nakon poznatog rezultata drugog kruga izbora izraelski državna tijela nisu krila zadovoljstvo izborom dr. Josipovi?a za novog predsjednika pa se to o?itovalo i priop?enjem izraelskog veleposlanstva u Zagrebu neposredno nakon izbora l8.sije?nja 20l0.

ŽIDOVI I DR. JOSIPOVI? - ME?USOBNO UVAŽAVANJE I RAZUMIJEVANJE
Me?utim, druga dva doga?aja iskazala su još o?itije znakove me?usobnog uvažavanja i razumijevanja dr. Ive Josipovi?a, Židova i Izraela. Naime, iako je proteklo više od 65 godina od oslobo?enja konc-Logora Auschwitz-Birkenau za židovski svijet i Izrael ovaj Me?unarodni dan sje?anja na holokaust, proglašen memorijalnim danim u me?unarodnoj zajednici od strane UN-a, osjetljiv je datum, odnos pojedinih državnika prema tom Danu, ali i holokaustu op?enito, znakovit je i zapaža se bukvalno svaka izgovorena rije?, gest, nastup.
Tako je uo?i 27.sije?nja 20l0. dr. Ivo Josipovi? zajedno sa Stjepanom Mesi?em posjetio sjedište organizacije Bet Israel i biranim rije?ima obratio se prisutnima. Prije toga dr. Ivo Goldstein zahvalio se na dolasku odlaze?em predsjedniku Mesi?u i novoizabranom Josipovi?u koji su »antifašisti po dubokom uvjerenju». Ivo Goldstein je kazao da je to najbolja garancija da ?e biti sa?uvano sje?anje na židovske patnje u Drugom svjetskom ratu, kao i da ?e biti šti?ena i sva njihova druga prava.
Dana 25.sije?nja 20l0. dr Ivo Josipovi? posjetio je Židovsku op?inu Zagreb i pozdravio me?unarodni skup «Dani tolerancije-jednakost u razli?itosti», prisjetivši se pak studentskih dana i svog posjeta Auschwitzu. Sliku sobe krcate nao?alama ubijenih, sobe krcate cipela ljudi koji su izgubili živote, nikada, kako je rekao, ne?e zaboraviti.
»Holokaust je nešto što moramo imati u sje?anju dok je ljudskog roda", istaknuo je Josipovi? te dodao da je borba protiv holokausta i protiv genocida - borba za ?ovjeka, za ?ovje?anstvo, za humano i dobro. Bio je vrlo kategori?an izjavom: «Holokaust više nikada ne smije stanovati na ovome svijetu.»
Zanimljivo je da na nekoliko mjesta nije dobronamjerno gledano na izbor dr. Josipovi?a za predsjednika RH, a u tome je prednja?io zadarski «Hrvatski list» objavljuju?i kontroverzno pismo dr. Slobodana Langa Josipovi?u, i reagiranja ?itatelja na ovo pismo, zatim osvrt gdje se dr. Josipovi?u spo?itavaju kontakti s Evropskom rabinskom konferencijom i objave, afirmativne, vezano za izbor dr. Josipovi?a za predsjednik RH, a vrhunac svojevrsnog ?ere?enja dr. Josipovi?a nastao je distribucijom pisma-analize Mladena Schwartza gdje se izborna pobjeda dr. Josipovi?a povezuje s «judeo-masonskim krugovima».
Novost je «Hrvatskog lista» ipak aspekt «opasnog Josipovi?a» koji eto, razgovara s londonskim rabinom i nakon toga vode?e internetsko glasilo europskih Židova objavljuje napis «Novoizabrani hrvatski predsjednik priznaje potrebu borbe protiv antisemitizma u svojoj zemlji». Naravno, kontakti s udrugom evropskih rabina (Evropski rabinski centar- RCE) ocijenjeni su zatajenim od hrvatske javnosti, Josipovi?u je zamjerena spremnost na suradnju s evropskom organizacijom i lokalnim rabinima itd., i tsl.
Upu?eni u stanje duhova u hrvatskom židovstvu komentiraju ove objede na Židovima svojstven, ironi?an na?in: «Vjerojatno je trebao re?i da je sretan da mu žena nije ni Srpkinja ni Židovka??»

LETICA PAMFLETOM "ALA VJEŠTICE" PROTIV DR. JOSIPOVI?A I SAVJETNIKA
I u broju HL-a od 25.velja?e 20l0. nastavlja se haranga protiv
Josipovi?a i njegovih savjetnika pa je ?AK DEVET I PO STRANICA, ne ra?unaju?i naslovnicu, posve?eno toj temi - dr. Slaven Letica, poznati majstor pamfleta, pod krinkom znanstvene analize ?ere?i Josipovi?en inauguralni govor (proglašava ga plagijatom Obamina..), inauguraciju opisuje ki?om i samovoljom Predsjednika. Sve pod naslovom «Tako nam Bog pomogao», «cjelovita analiza prvih rije?i i prvih dijela predsjednika dr. Ive Josipovi?a».Da baš «dijela» predsjednika..
A tko ?e pomo?i dr. Letici i HL-u, vjerujem, ni sam B-g ne zna..
Zanimljivost je i u ?injenici da kada se nije uspjelo izravno poljuljati novog predsjednika RH, vezano za tzv. židovsko pitanje, uslijedio je bo?ni i prizemni udar – pokazati da je Predsjednik odabrao za jednog od savjetnika – antisemitu Dragu Pilsela. E, tu se Ve?ernjak-bezgrešnjak, zajedno s još nekima (jedan od novijih ataka je i atak Glasa Slavonije), zapetljao i diskreditirao ne ra?unaju?i da Židovi i prijatelji vole ostavljati i pisane tragove. Naime, i manje upu?enima u židovske (ne)prilike u Hrvatskoj znano je da je Drago Pilsel, nakon mladena?ke ludorije s kamenovanjem sinagoge, uistinu osvjedo?eni prijatelj i poznavatelj židovstva, posebno židovskih korijena krš?anstva, podupiratelj «Bejahada» itd. (napisi u «Novom listu», serija tekstova u Ruah hadaša, pod zajedni?kim nazivnikom «Pisma voljenoj, starijoj bra?i».). Nije isklju?eno da je i ova politi?ka difamacija Drage Pilsela iz iste kuhinje koja je kreirala «dokumentaciju» koja je dr. Josipovi?a trebala diskreditirati u o?ima hrvatskih bira?a.
Valja ista?i da se u ulozi onoga koji vrlo dobro dijagnosticira "slu?aj" Pilsel pojavljuje književnik i publicist Miljenko Jergovi? koji u Jutarnjem(2.3.20l0.) nadahnuto piše o Pilselovu životu koji je "velika pustolovina hrvatstva našeg doba" a svrstava ga u "ljevi?ara, antiklerikalca i zaljubljenika u sve što je manjinsko".

ODJECI U IZRAELU, UZAVRELI BLISKI ISTOK
Izrael se ovih tjedana suo?ava s još jednim iskušenjem vezano za prijetnje koje dolaze iz Irana koji nezaustavljivo nastavlja s programom razvoja nuklearne tehnologije i izraelski dužnosnik, ministar obrane Ehud Barak u posjetu je USA gdje treba hladne glave ocijeniti opasnost i poduzeti protumjere (eventualna kupovina ameri?kog topni?kog sustava «Vulkan») U Izraelu je ponovo otvorena rasprava o ulozi Mossada povodom likvidacije jednog od najviše rangiranog Hamas dužnosnika upletenog i u terorizam, koji je likvidiran u Dubaiu, tako da za vanjskopoliti?ke teme koje se ne ti?u izravno Izraela i Židova ne preostaje puno medijskog prostora. Ipak, izraelski diplomati u Zagrebu uklju?ili su se u inauguraciju dr. Ive Josipovi?a na dostojanstven na?in, kao i predsjednik Koordinacije židovskih op?ina Hrvatske dr. Ognjen Kraus, te rabin dr. Lu?ano Moše Prelevi? kao i predstavnici Bet Israela dr. Ivo Goldstein i rabin dr. Kotel Dadon. Posebno je zapažen dio govora predsjednika Josipovi?a o zna?aju antifašizma te nacionalnih manjina i njihovim pravima. Ne treba zaboraviti da Hrvatska ima vojni kontingent na Golanskoj visoravni, uhodanu gospodarsku suradnju s Izraelom, ali i pitanja o kojima valja iznova zauzimati stajališta i tražiti optimalna rješenja, a vezano za duhovni i materijalni razvoj Židova Hrvatske.
Me?utim, osim nekoliko kratkih vijesti o inauguraciji, o dr. Josipovi?u kao skladatelju oglasio se izraelski radio gdje je Dušan Mihalek prezentirao u okviru klasi?ne glazbe, jednosatni program o dr. Josipovicu kao kompozitoru i intelektualcu. Ta reportaža, s odlomcima njegovih kompozicija, izuzetno je priznanje i vjerojatno ?e trebati vremena da do?e do svijesti ve?ine naših ljudi da smo za predsjednika RH izabrali politi?ara, pravnika ali i – umjetnika.
Na kraju, za vjerovati je da ovom promjenom predsjednika na ?elu Hrvatske prestaje jedno ipak u biti zlosretno razdoblje za Židove Hrvatske i njihove organizacije (bez obzira na neke dobre poteze Stjepana Mesi?a, posebno unapre?enje odnosa s Izraelom) i da predstoji konstruktivna suradnja u kojoj ?e obnova zagreba?ke sinagoge ili gradnja Memorijalnog kulturnog centra sa sinagogom biti sine qua non daljnjih unapre?enja kontakata židovskih organizacija RH i novoizabranog predsjednika dr. Ive Josipovi?a pred kojim, ne samo u ostvarenju globalnog predizbornog programa, nego i u pojedinim drugim aspektima, stoje izuzetno zna?ajni politi?ki zadaci i iskušenja

Komentari

Ivo Josipovic (Doktor Ivo

Ivo Josipovic (Doktor Ivo Josipovic, Predsjednik takozvane "bivse i buduce jugoslavenske Republike Hrvatske" !) je morao putovati cak u Auschwitz da bi vidio neke slike:

(.....)....Dana 25.siječnja 20l0. dr Ivo Josipović posjetio je Židovsku općinu Zagreb i pozdravio međunarodni skup «Dani tolerancije-jednakost u različitosti», prisjetivši se pak studentskih dana i svog posjeta Auschwitzu. Sliku sobe krcate naočalama ubijenih, sobe krcate cipela ljudi koji su izgubili živote,....(....)

A, da slika govori bolje od stotine rijeci - kome to jos nije poznato ?.

No, nama je danas mnogo lakse i ne moramo nikamo iz tople sobe da bi vidjeli te i mnostvo drugih slika. Kao, na primjer - ove:

http://www1.yadvashem.org/IMAGE_TYPE/4125.JPG

http://www1.yadvashem.org/IMAGE_TYPE/4138.JPG

http://www1.yadvashem.org/IMAGE_TYPE/4105.JPG

http://www1.yadvashem.org/IMAGE_TYPE/2976.JPG

kao i ove:

http://www1.yadvashem.org/IMAGE_TYPE/7601.JPG

http://www1.yadvashem.org/IMAGE_TYPE/7590.JPG

http://www1.yadvashem.org/IMAGE_TYPE/7655.JPG

http://www1.yadvashem.org/IMAGE_TYPE/7556.JPG

http://www1.yadvashem.org/IMAGE_TYPE/7616.JPG

http://www1.yadvashem.org/IMAGE_TYPE/7634.JPG

http://www1.yadvashem.org/IMAGE_TYPE/2985.JPG

http://www1.yadvashem.org/IMAGE_TYPE/3063.JPG

"Vrli nam @Danimir" je "specijalist" za ovu materiju i moze meni i jos ponekoj budali ovdje (kojih sigurno ima !) objasniti:

- kako je moguce da se nije moglo sprijeciti "proklete revizioniste" u ovoj njihovoj prljavoj raboti - krivotvorenju jedne takve internetske stranice

http://www1.yadvashem.org/yv/en/holocaust/index.asp

i postavljanju slika ovako male djece koja su, toboze, pronadjena u Auschwitz-Birkenau ??.

- zar nije preocito da je to prljava podvala koju nije tesko razotkriti:

1.) Djeca su dobro uhranjena i izgledaju potpuno zdrava !.

2.) Otkud djeca u Auschwitz-Birkenau(!?) kad je i predposljednjoj budali poznato (ja sam, izgleda, ipak ta "posljednja budala" kojoj to jos nije jasno...) da su djeca i svi drugi koji nisu bili sposobni za koristan rad (u zadnjim godinama cak i takvi !) iz svakog transporta bili odmah - unverzüglich ! - strpani u plinske komore i nakon nekoliko sati spaljeni u krematorijskim pecima !?.

- jesu li, onda, ta djeca rodjena u logoru (logorima) ako je istina ( a to mora biti istina ! ! !) da su svi nesposobni za rad... itd... itd... skoncali u plinu ?.
Pa, nisu valjda Nijemci (SS) bili takvi "dobrotvori" koji su dopustali trudnicama da ostanu zive i rode i odgajaju djecu - u logoru?. U Auschwitzu ?. U Birkenau?. (Iako su ziva djeca - zidovska djeca ! - u bilo kojem njemackom konc-logoru za mene jednako pojmljivo kao i zivot na Marsu... nakon svega sto sam cuo, vidio i procitao ovih zadnjih 40 godina...)

Ja vjerujem da ce se @"vrli"Danimir ipak sa mnom sloziti u tome da je to obicna neonacisticka podvala, zar ne ?. Pogotovo ako se uzme u obzir i to da je @yodan prononsirani "ustasoid" (to da je @yodan i posljednji kineski car - i to ce @"vrli" Danimir vec navrijeme otkriti i obznaniti... cestitke unaprijed, Danimire, vrli !) i da se tako nesto od njega i mora ocekivati.

A, pogotovo su ovakve slike prozirna podvala:

http://www1.yadvashem.org/IMAGE_TYPE/4114.JPG

Logorasi ?. U Mauthausen-u ?. I ovako poziraju ?.

Ma, to moze vjerovati samo jedna budala poput mene...

Tko je glasao

To je taj problem, da. Kada

To je taj problem, da. Kada dođe do toga da Čovjek koji svojim rukama napravi neke stvari - poslika nešto svojim fotoaparatom, prebaci te slike u neko 'računalo', klikne koji put 'mišem' na odgovarajuće 'gumbiće' i od nove fotografije napravi staru. Pa se kada nađe staru, zapita...
Da li vjerovati roditeljima? Da li vjerovati knjigama? Da li vjerovati ičemu rekla-kazala?
Na svako pitanje postoji jednoznačan i nedvosmislen odgovor, Yodane. Ono što nije zapisano u digitalnom (energetskom) obliku, zapisano je u materijalnom obliku. Zato ona 'zaklela se Zemlja Raju da se tajne sve saznaju'... Zato je važna činjenica da je predsjednik Josipović na svojim vlastitim nogama bio u Auschwitzu... Kao što na tijelu postoje ožiljci koji s vremenom nestanu i oni koji ne nestanu, tako i na licu Zemlje postoji ono što bude izgrađeno pa nestane i ono što bude izgrađeno i ostaje. Pa onda ide po onoj 'ako neće brdo Muhamedu, onda će Muhamed brdu'...

Tko je glasao

@Malik, to je taj problem

@Malik, to je taj problem !?.

Citajuci tebe i tvoje priloge na ovu temu meni se cini da bi upravo ti moga biti tvorac te podvale na ovim stranicama:

http://www1.yadvashem.org/Odot/prog/index_before_change_table.asp?GATE=Z...

Pogotovo kad se procita i ovo sto si napisao:
Zato je važna činjenica da je predsjednik Josipović na svojim vlastitim nogama bio u Auschwitzu... Kao što na tijelu postoje ožiljci koji s vremenom nestanu i oni koji ne nestanu, tako i na licu Zemlje postoji ono što bude izgrađeno pa nestane i ono što bude izgrađeno i ostaje.

Dobro je jos da sirotog Predsjednika nisi uputio i u "Svetu sumu" pa da vidi kako to radi jedan MetroGoldwinMeyer...

Tko je glasao

A što misliš o perilici

A što misliš o perilici rublja umjesto MGM-a? Da si posumnjao da sam nekako hackirao žito u Đakovštini o tome bih i razmislio. No, bojim se da je hackiranje stranica po defaultu izvan mojih mogućnosti.

Tko je glasao

A što misliš o perilici

A što misliš o perilici rublja umjesto MGM-a?

Ako je rijec o Gorenju - ja mislim da je to spalionica a ne perilica.

Grijesim li ?.

Tko je glasao

Ne, dragi moj, to su dvije

Ne, dragi moj, to su dvije vrlo, vrlo različite stvari.
Reći to je kao da kažeš da su uši i oči isto.

Jer u spalionicu staviš nešto za što te nije briga da izgori, a gorenje je kad radije izgoriš sam jer te briga čak i za nešto, pa poslije ne samo da znaš razliku između te dvije riječi, nego imaš drugačija poimanja o svijetu od običnih (be)smrtnika, pa hodiš malen ispod zvijezda.

Tko je glasao

... izvadih iz Gorenja i

... izvadih iz Gorenja i ubacih u Constructa-perilicu ovu hrpu tvojih rijeci, i gle - oprane i slozene zvuce zaista zanimljivo !.

@Malik, I like your kind of thinking ! :-)

Rekoh vec: od tebe bude nesto...

Tko je glasao

Nema pomoći od ulizivanja

Nema pomoći od ulizivanja kad ti dogori do nokata... Gdje si bio kad je grmilo?!

Tko je glasao

@Danimire, meni kao

@Danimire, meni kao hrvatskom državljaninu potpuno je neprihvatljivo da se predsjednik RH miješa u sukob dviju židovskih vjerskih zajednica - posebno obzirom na sramotnu hrvatsku prošlost za tzv NDH. Kako bi javnost reagirala da se njemački ili austrijski poglavar umiješa u sukob dviju židovskih vjerskih zajednica? Kako bi bilo da hrvatski predsjednik ili premijerkaulazi u sukobe bilo kojih drugih vjerskih zajednica. Problemi koje vi imate oko parkirališta u Praškoj, odnosno sinagoge, treba rješavati policija, DORH, a ne bivši hrvatski predsjednik (tutor sadašnjeg) jer je pored pored gore navedenih razloga sasma koruptivno da on u tom sukobu arbitrira obzirom na činjenicu da mu je unuk išao u židovski vrtić, a sada školu te da mu je kći Dunja članica školskog vijeća te iste škole. Moj bivši kolega iz Globusa Ivo Goldstein se na mene naljutio kada sam kritizirao Mesićev potez i što je još gore rasisstičku kampanju koja se protiv Krausove vjerske zajednice vodila na jednom blogu. Prikazivali su Krausa s turbanom proroka Muhameda, njegove pobornike filoustašama i sl. Slavko Goldstein, moj svojedobni suporter u slučaju Levar priznao mi je da se Ivo ljuti na mene zbog spomenutih kritika. Čak me je netko u komentaru na blogu prozvao antisemitom. Možeš i ti, ako ti se ne sviđa što ovo pišem. Navikli smo, druže.
Slavkom brat i Ivin stric, Danijel Ivin mi je i danas prijatelj i ne dijeli baš sve stavove svoje rodbine. Odgovorio je Slavka da ode na Bleiburg sa Zoranom Milanovićem.
Slavko je u intervjuu jeleni Lovrić kazao da njegova knjiga "1941 - godina koja se ponavlja" ne bi "mogao uspješno realizirati bez politike" (neprecizan citat) - točnije bez Mesića koji je bio prisutan na promociji knjige u Goldsteinovu rodnom Karlovcu.
Milan Levar i ja smo ozbiljno shvatili Slavkovu maksimu da bez istine o prošlosti, bez suočenja s njom, nema ni zdrave budućnosti, očišćene od zatomljenih klica zla. Levar je to slaganje s Goldsteinovom mantrom platio glavom. Ja sam u egzilu.
Razumijem ja utjecaj Slavkovog životnog iskustva na svojevrsna javna taktiziranja. Mnogo sam mlađi od njega i glupo sam povjerovao da 1990. predstavlja stvarni iskorak iz tzv hrvatskog usuda: ne samo da se neće ponavljati zločini, ne samo da će se o njima šutjeti već da će borba za istinom biti beskompromisna.
Očito sam u zabludi koja je već sada moj usud.
Ne čudi mi da Bet Izrael nije osudio Mesićevo ustašovanje u Australiji. Nije ovo ni pravna, ni transparentna ni još uvijek slobodna zemlja. Još u njoj vlada pravilo: ti meni - ja tebi.
A to je žalosno Danimire, prije svega za Bet Izrael, Stjepana Mesića, a nastavi li njegovim stopama i za Ivu Josipovića. Moja je savjest čista.

Sve što ste oduvijek željeli znati o swingingu politike, medija i tajnih službi.

Tko je glasao

@45 Lines Dobro si

@45 Lines
Dobro si informiran o nekim zakulisnim stvarima vezano za sukobe dviju židovskih zajednica, o tome sam i jam JAVNO objelodanio stavove. Mene zaista zbunjuje tvoje čitanje mog dnevnika ovdje jer ja predsjednika dr. Josipovića nijednom riječju ne spominjem potrebu miješanja u stvari židovskog organiziranja u Hrvatskoj. U mom dnevniku se neizravno kritizira predsjednik Mesić što je to činio.
Ali ono što predsjednik dr. Josipović može učiniti je da apelira na "nadležne" da krenu s obnovom sinagoge ili gradnjom Kult. centra sa sinagogom, ništa manje i ništa više nego po evropskim standardima obnove židovskih bogomolja. Nositelj tog projekta može bit vlasnik građevinske parcele u Praškoj 7, a to je Židovska općina Zagreb. PMSM Odbor za gradnju koji bi ŽOZ osnovao uključivao bi sve zainteresirane pa i predstavnike Bet Israela.
Uz ŽOZ vidim grad Zagreb i predstavnike brojnih hrvatskih institucija, (posebno Vlade) ka nositelje projekta. Ukoliko se ne krene s gradnjom u idućih pet godina, novi židovski naraštaji, bojim se, neće imati interes za gradnjom - dvije postojeće sinagoge i sada već zadovoljavaju vjerske potrebe Židova Zagreba kao i onih Židova koji su poslom u Zagrebu (diplomati i drugi).
Sve drugo što znam ili radim na tu temu unutrašnja je stvar Židova Hrvatske - i sada sam možda prekoračio uobičajene norme obraćanja javnosti, koje sam naučio u Beču.
Danimir

Danimir

Tko je glasao

@Danimire, ispričavam se

@Danimire, ispričavam se što pozorno nisam pročitao ću tvoj dnevnik. Priznajem da sam ga samo mjestimice preletio jer sam nekako pod dojmom tvoje pretjerane hvale dr. Ive Josipovića, a vidjeh da si naveo da su on i Mesić zajedno bili u Bet Izraelu. Sjećam se Krausove izjave nakon Josipovićevog izbora i rekao je da se nada da će se novi predsjednik na drugačiji način odnositi prema židovskoj zajednici/ama.
Tvoj komentar mog komentara mi je prihvatljiv.
Moj prijatelj Slobodan Šnajder je, po izbijanju sukoba u javnosti, zanimljivo prva vijest je bila na blogu Judenrat u Zagrebu, napisao u Novom listu da ga žalosti što se to događa u zajednici. Ja sam reagirao postom Blog spašava rabina, a kasnije sam kritizirao Ivu Goldsteina Goldsteinov moralni poučak i doživio uvredljive komentare.

Dragi Danimire, naravno da sam upućen jer mi je poziv da budem upućen. Eto, i član predsjednikova savjeta za ratne vojne veterane general-bojnik Živko Juzbašić, pred koji mjesec me srdačno izgrlio, zahvaljujući se na mom doprinosu rasvjetljavanju istine o DR-u, pozvao me k sebi u umirovljenički dom i napomenuo kako više od njega znam o zbivanjima u Gospiću.

Upućen sam ja Danimire u mnogo toga, ali "one snage kojima iz ovih ili onih razloga ne odgovara to što znam" sustavno me progone, omalovažavaju, kleveću, podmeću, udaraju po obitelji. Mislio sam da će se to s dolaskom Ive Josipovića na čelo države promijeniti, ali...

Sve što ste oduvijek željeli znati o swingingu politike, medija i tajnih službi.

Tko je glasao

45 Lines Da su priike u

45 Lines
Da su priike u raspravi nakon ovog dnevnika normalne, imao bih štošta za napisati pa i pojasniti, ali kako je nekolicina osoba ovdje počela prastaru igru provociranja, da ne kažem pokazivanja antisemitskih invektiva, odustajem. Čak se i Matoša doziva u pomoć kojise nekritički uključivao u tadašnje evropske antisemtiske trendove. Mene čak tih nekoliko opskurnih osoba ni ne brine, koliko me brine izostanak u raspravi tzv. normalnih ali i šutljivih. Dok god se osjećam u manjini, a uvjeren da zastupam legitimne interese Židova Hrvatske, koji bi trebali korespondirati i s interesom hrvatskog naroda, svaka daljnja rasprava predstavlja mi napor i izgubljeno vrijeme. Toliko truda uložiti u jedan dnevnik, i pobrati toliko minusa je za mene razočaravajuće. Ali, još više nedostatak ozbiljnih argumenata i robovanje stereotipima o Židovima. I to u Hrvatskoj, u XXI stoljeću naše ere...
Danimir

Danimir

Tko je glasao

Samo kao dodatak ovom

Samo kao dodatak ovom komentaru, @Danimire, bi li nam objasnio kako je do tog unutarzidovskog sukoba u Hrvatskoj uopce doslo?

Tko je glasao

@martin Žao mi je, ta

@martin
Žao mi je, ta priča, po meni, nije za javnost. Sukob je nastao među hrvatskim Židovima i hrvatski Židovi ga trebaju, bez javnosti, rješavati, kao što je to uobičajeno u židovskim zajednicama u dijaspori. Dakle, bez tužbi, bez javnih sudova, dijalogom, bez medija koji od svake sitnice koju saznaju, rade slona.
Danimir

Danimir

Tko je glasao

Viš kako ste vi mudar

Viš kako ste vi mudar narod. Svoje prljavo smeće bi zadržali samo za sebe, u svom dvorišću, a tuđe možete razvlačiti po cijelom svijetu, bez obzira na nepravde koje pritom nanosite i mnogima neuprljanima.

Tko je glasao

Ako te doista zanima ono

Ako te doista zanima ono što ti zoveš 'prljavo smeće', a to nečije 'prljavo smeće' je uvijek i nečija bol, ovakva ili onakva, tada se lijepo poklopiš po ušima i pitaš 'mogu li kako pomoći?'. A ako na 'prvu loptu', kada se tako nešto uopće, makar i slučajno, spomene, ti 'dodaš soli na ranu', tada jasno možeš vidjeti da je u tvojoj optužbi njihova obrana. Prodereš se kao jarac, a nisi 'ni luk jeo ni luk mirisao'.
Postoji nešto što se zove 'katarza', koja ima mnogo definicija, ali je najtočnija 'iskupljenje'. Katarza se događa kada se bol kroz bol otpusti, kada jedna bol toliko naraste da ju više ne može umanjiti ništa doli druge boli. I stoga ona za nekoga predstavlja dvostruku bol, nakon koje za onoga koji je patio nastane mir, a za neke druge 'prosvijetljenje' (što je definicija 'katarze' onih koji niti o jednoj niti o drugoj boli ne znaju ništa, jer je nisu doživjeli nego u svojoj bahatosti i oholosti nanijeli). Gotovo je nemoguće razgovarati sa ljudima koji nisu doživjeli patnju. Bol je gotovo svatko doživio, no ne i patnju. Oni koji su doživjeli bol žive u pogrešnom uvjerenju da im je poznata i patnja. A nije. I oni, poistovjećujući svoju bol sa tuđom patnjom tu patnju samo uvećavaju, a ne liječe. I ona ne može biti iskupljena drugačije, negoli prelaskom vlastite granice, granice poimanja. I stoga 'katarza' postoji samo kroz patnju. Tvoj doprinos je tek maleni katalizator u tom procesu, a nikako stari narodni lijek 'klin se klinom izbija'.
Ja nisam Židov, no jedno sam do sada naučio - ono što je zapisano u knjigama, zapisano je i na licu Zemlje. Hrvatska je (neosporno) bol završila u jamama, pokrivena zemljom, a židovska patnja leži zapisana kao otvorena rana, dok se mnoge mlade budale na to ne osvrću nego raskopavaju jame kao pubertetlije prišteve. Jer (a rekoh ti, ja nisam Židov, pa mi na ovo odgovori slobodno) Hrvati su polupismeni - ne znaju čitati niti ono što vide oko sebe, a kamoli ono što piše u knjigama, pa bilo to i na njihovom materinjem jeziku zapisano. A o tome koliko su pismeni, i svjedoči vječno iskopavanje kostura iz ormara (afere.pollitika.com) - da jesu, i da umjesto da laprdaju po poznatom hrvatskom sistemu 'dva Hrvata, tri stranke', sjednu i napišu knjigu, i njihova bi bol bila zapisana na vijeke vjekova. Pa ne bi stalno morali čeprkati po tuđim ranama u potrazi za vlastitim 'prosvijetljenjem'.

Tko je glasao

@Malik, svakom

@Malik,
svakom dobronamjernom Hrvatu i građaninu Hrvatske je dužnost i obaveza reagirati na otvorene provokacije, a ovaj danimirov dnevnik je ništa drugo doli najprljavija i najpodlija provokacija i ne samo to, već i ucjena spram predsjednika Josipovića, ali i optužba spram kompletnog hrvatskog korpusa izuzev jadnih i napaćenih i ostavljenih u bezgraničnoj boli i patnji, židova (namjerno malim slovom). Ucjena i optužba se očituju u sljedećem:

Na kraju, za vjerovati je da ovom promjenom predsjednika na čelu Hrvatske prestaje jedno ipak u biti zlosretno razdoblje za Židove Hrvatske i njihove organizacije (bez obzira na neke dobre poteze Stjepana Mesića, posebno unapređenje odnosa s Izraelom) i da predstoji konstruktivna suradnja u kojoj će obnova zagrebačke sinagoge ili gradnja Memorijalnog kulturnog centra sa sinagogom biti sine qua non daljnjih unapređenja kontakata židovskih organizacija RH i novoizabranog predsjednika dr. Ive Josipovića pred kojim, ne samo u ostvarenju globalnog predizbornog programa, nego i u pojedinim drugim aspektima, stoje izuzetno značajni politički zadaci i iskušenja

Ali kako se ja nisam želio upuštati u rasprave s tvorcem ovog dnevnika jer sam se davno prije uvjerio da to ne vodi nikamo išao sam linijom manjeg otpora. Mogao sam kao odgovor napisati dnevnik s naslovom "Predsjednik Josipović i Ustaše, uzročno posljedična veza", ali eto nisam. Ili sam mogao napisati otvoreno pismo predsjedniku Josipoviću po uzoru na našeg danimira, ali nisam:

Otvoreno pismo Andriji Hebrangu - ispravci krivih navoda

Oprosti na prisnom obraćanju, ali to bi bio običaj među - Židovima. Nije uobičajeno da se tebi kao poznatoj osobi obraćam zamalo anoniman, ali se nadam da će ti biti važnije što netko govori, nego tko govori. Ispričavam se zbog brojanja krvnih zrnaca ali samo se, istina nerado, spuštam na tvoju razinu.

Ti kažeš da nema nacionalnosti po rođenju, nego po izjašnjavanju što bi se u osnovi moglo prihvatiti, ali to ipak neće pomoći da razjasniš zašto zaobilaziš svoja židovska krvna zrnca. Poznavao sam tvoju majku Olgu, sjedili smo koji puta jedno kraj drugoga na sjednicama Vijeća Židovske općine Zagreb, početkom devedesetih. Meni zapravo nije jasno zašto se ti židovskih krvnih zrnaca stidiš i zašto želiš biti veći papa od pape... Možda zato da budeš gori poturica od Turčina? Ili?

http://www.virovitica.net/ljubo-ruben-weiss-otvoreno-pismo-andriji-hebra...

Najveći gubitak koji čovjek može doživjeti je gubitak bliske i voljene osobe nakon čega nastupa period poznat kao žalovanje i koji ima svoje faze. U samom početku žalovanja prisutna je neizmjerna bol pomiješana s tugom koja s vremenom polako prestaje da bi na kraju ostale samo drage uspomene na voljenu osobu kojih se rado sjećamo.
No taj proces žalovanja može i ne mora uvijek sretno završiti i u rijetkim slučajevima preraste u patologiju kad ožalošćeni nikako ne može prihvatiti gubitak voljene osobe. U tome slučaju pogođena osoba treba potražiti stručnu pomoć. U slaučaju židova i njihove patnje koja traje i traje i traje i ne znamo dokle će, iskreno više ne znam što da mislim, nisam dovoljno pametan.
Opet s druge strane baš ovih dana Turci se jako naljutiše na Amerikance što su ovi pokolj koji Turci izvršiše nad Armencima još početkom 20.stoljeća, proglasili genocidom.
Zamisli, Turci se ljute iako nitko za to zlodjelo nije odgovarao, niti će.
A što je s nama Hrvatima (kažeš da si Hrvat), kad će itko odgovarati za genocid...da GENOCID koji je počinjen nad Hrvatima i ostalima krajem drugog svjetskog rata? Ili misliš da to nije bio genocid, da se ova događanja ne trebaju rasvijetliti i da nam ih je pametnije zaboraviti i prepustiti se isključivo dnevnopolitičkim temama?!

Hrvatska je (neosporno) bol završila u jamama, pokrivena zemljom,

potpuno pogrešan zaključak Malik, tako bi voljeli da bude drugovi komunisti kojih je Josipović sljednik, ali ta knjiga hrvatske povijesti ne može biti ispisana niti zatvorena sve dok je i jednog živučeg zločinca i sve dok njihovi potomci i sljednici ne dožive katarzu.

Tko je glasao

Malik, Jer (a rekoh ti, ja

Malik,

Jer (a rekoh ti, ja nisam Židov, pa mi na ovo odgovori slobodno) Hrvati su polupismeni - ne znaju čitati niti ono što vide oko sebe, a kamoli ono što piše u knjigama, pa bilo to i na njihovom materinjem jeziku zapisano. A o tome koliko su pismeni, i svjedoči vječno iskopavanje kostura iz ormara (afere.pollitika.com) - da jesu, i da umjesto da laprdaju po poznatom hrvatskom sistemu 'dva Hrvata, tri stranke', sjednu i napišu knjigu, i njihova bi bol bila zapisana na vijeke vjekova. Pa ne bi stalno morali čeprkati po tuđim ranama u potrazi za vlastitim 'prosvijetljenjem'.

Imam malo problema sa citiranim. Daj to bolje objesni.

Ko to stalno vadi kosture i saziva aveti prošlosti?

Problemi Hrvatske su porasli a pišeju se dnevnici o židovima, fašistima i WWII.

Ko piše te dnevnike i počinje diskusiju u svojim komentarima o kosturima?

Tko je glasao

@Skviki Pogledaj tko

@Skviki
Pogledaj tko istovremeno piše o seljačkoj buni, Slavoniji, Hrvatskoj danas? Ti sigurno ne...Danimir

Danimir

Tko je glasao

Skviki, htjedoh reći da je

Skviki, htjedoh reći da je moj odgovor bio specifičan, upućen baš krrrrekanom, te da se stoga drugi, pa ni ti, ne trebaju njime zamarati. Hrvati 'vade kosture iz ormara' - kasne, dosjete se da nešto nije u redu kada je već 'prošao voz'. Afera ova, afera ona, nakon što glavni akteri više nisu prisutni. Pa dok se time bave, prođe i slijedeći. Nikako da se dosjete da propuste jedno čeprkanje pa si tako priskrbe barem toliko vremena da počnu ispočetka.

Nisu svi na ovom svijetu stvoreni za sve. Neki rade nešto, neki rade nešto drugo. Ne ide svaki poklopac na svaki lonac. Ne treba sve imati očiglednu vezu sa svime drugime. Svatko daje svoj doprinos događanjima, na svoj način. Vanjski događaji, pogotovo kada su prijelomni i znače neku veliku prekretnicu, povezani su sa drugim prijelomnim događajima. Ne moraju se svi baviti pitanjem o Židovima, fašistima i drugom svjetskom ratu, no zašto se time ne bi bavili oni za koje je to pitanje bitno. Pa tako nekada oni koji imaju mogućnost djelovati, djeluju, a oni koji nemaju, koji sjede u svojoj sobi i jedina im je veza sa svijetom internet i računalo, pišu, promišljaju, razgovaraju, traže odgovore na neka druga pitanja, koja se možda sada ne čine važnima. Oni djeluju na svoj način, stvarajući, priređujući prostor u kome drugi mogu neposredno djelovati.

A kada se god to događa, tada neki kosturi i ožive - paranoje, teorije zavjera itd. Ovakvi ljudi kao Danimir smiruju 'uzavrele strasti'. A mislim da se mnogi mogu složiti s time da nam je toga bilo dosta u proteklih 20 godina. Ne trebaju nam mladi koji čuče po blogovima i protestiraju, mediji koji 'zakuhavaju kašu' slikajući seljake koji protestiraju, nego nam trebaju mladi koji sjednu na autobus, odu u Đakovštinu i razgovaraju s knjigovođama. Novinari i bloggeri mogu o tome beskrajno raspravljati, ali od toga kruha nema. Ako žele odgovor na pitanje, onda neka idu tamo gdje se on može dobiti i pitaju onoga koji taj odgovor zna. A zna ga knjigovođa. Knjigovođe uvijek znaju. Jer knjigovođe, dobrovoljno ili pod pritiskom, a obično pod pritiskom, znaju što je zapisano, a što je stvarno trebalo biti zapisano... Čak i kada im ne kažu, oni i opet znaju. Pod uvjetom da znaju svoj posao. A barem jedan od njih ga mora znati.

Tko je glasao

Malik, Skviki, htjedoh reći

Malik,

Skviki, htjedoh reći da je moj odgovor bio specifičan, upućen baš krrrrekanom, te da se stoga drugi, pa ni ti, ne trebaju njime zamarati. Hrvati 'vade kosture iz ormara'

Pa ak ti želiš komunicirat samo sa jednom osobom, onda imaš PP za to. Klafrajte do iznemoglosti. Ja sam naučil da za jednim stolom ima svako pravo sudjelovat u dialogu, osporavanje nekom je čista diskriminacija.

Ko vadi kosture se dobro zna. Hrvati žele mira, i samo sa tim istim se može imat glava za rješavanje momentalnih problema. Izgleda da nekima nije u interesu da se smireno i razumno razmišlja o svemu.

Ne ide svaki poklopac na svaki lonac.

Tu si u pravu, no svaki lonac najde svoj poklopac.

Ovakvi ljudi kao Danimir smiruju 'uzavrele strasti'.

Takvu ljudi gasiju požar s benzinom. Ne prihvačaju kritiku, nazivaju druge na tu istu: antisemitima, ustašoidima, fašistima i poticateljima na mržnju spram drugih naroda.

Koga vi delate za bedaka?

Pa tako nekada oni koji imaju mogućnost djelovati, djeluju, a oni koji nemaju, koji sjede u svojoj sobi i jedina im je veza sa svijetom internet i računalo, pišu, promišljaju, razgovaraju, traže odgovore na neka druga pitanja, koja se možda sada ne čine važnima. Oni djeluju na svoj način, stvarajući, priređujući prostor u kome drugi mogu neposredno djelovati.

Ma nemoj, pa valjda sam i ja među tim spomenutima, ili si ti drugog mišljenja.

Ne trebaju nam mladi koji čuče po blogovima i protestiraju, mediji koji 'zakuhavaju kašu' slikajući seljake koji protestiraju, nego nam trebaju mladi koji sjednu na autobus, odu u Đakovštinu i razgovaraju s knjigovođama.

A kakve veze imaju židovi sa tim svim?
Kakve veze imaju kosturi i aveti prošlosti sa tim?
Pa đamije, sinagoge i katoličke crkve?

Jer knjigovođe, dobrovoljno ili pod pritiskom, a obično pod pritiskom, znaju što je zapisano, a što je stvarno trebalo biti zapisano...

Knjigovođe su pizdin dim, zna se ko je u firmi glavni i ko ima moč takvog nekaj pokrenut.

Tko je glasao

Aj ća skviki sad ćeš i ti

Aj ća skviki sad ćeš i ti preći na "onu" stranu

Tko je glasao

Jfk, po nekima je on već

Jfk, po nekima je on već odavna na "onoj" strani.

grdi

Tko je glasao

Jfk, Koji put se osječam ko

Jfk,

Koji put se osječam ko ona mali dio između. Jedni pišaju a drugi seru po meni. No mirno spavam, jel nedam da mi ga uguraju.

Tko je glasao

Pozvah krrrrekanog da mi

Pozvah krrrrekanog da mi odgovori. Ima li on dva nicka ili si ti njegov glasnogovornik?

Tko je glasao

Nebi bilo loše, kad bi moj

Nebi bilo loše, kad bi moj komentar još jemput pročital.

Ak ti je naj jači argument pisat takve gluposti na moja pitanja, onda ti ni istina o mojoj osobi i niku, nebu pomogla.

Tko je glasao

Test pismenosti

Test pismenosti glasi*:O)

[živka kancijanić: verši na šterni]

brcneš
i švikneš
kamo ti se para
z česton
kon nisi hodija
nikad maj

na koj ti se
sunce narili
na svi glas
i jopet čuješ
gladijatore
ća se u diviću
bore
z zajmi
intereši
krizon
recesijon

voda zaklokota
čuju se Kaliopa
i Euterpa
utopi se sić
i iz dubine
u mlazu špricnu
lipe beside

verši
svakakovi
kako spas
ud svega grdega
ča nas straši

na bankini
i zaštrcne
ud poete živac
i svaku krizu
zemlje
u prah

[poreč, 2009]

Ključne riječi: Štrcnu Lipe Beside :O)

Tko je glasao

A kakve to veze ima

A kakve to veze ima pismenost sa temom dnevnika?

Tko je glasao

Onaj o kome Slaven Letica

Onaj o kome Slaven Letica piše loše - ne može biti loš.

Tko je glasao

Nisam upućen u problematiku

Nisam upućen u problematiku ali možeš li mi ukratko objasniti šta sprječava ili je sprječavalo obnovu sinagoge?

Iako si dosljedan svojim dnevnicima i temi mislim da nema baš nešto potrebe za naglašavanjem i isticanjem jedne vjerske skupine u dnevno politička pitanja. Mislim šta nam dalje slijedi da svaka vjerska skupina treba analizirati Josipovića gdje je i kako se odnosi prema njima? Nepotrebno trošenje energije na osobu koja je predsjednik SVIH građana Hrvatske i koja treba biti uzor za ravnopravnost.

Također mislim da je nepotrebno uporno ponavljati dali je ili nije sljedbenik antifašizma kad je to temelj Hrvatske države. Stalnim preispitivanjem tih tekovina stvaraš dojam da ne vjeruješ u ovu državu. Na kraju zamjeraš nekome na samu spomen Palestine a sam ubacuješ "upljuvke" (sorry ali tako djeluju) Iranu, Mossadu, "Vulkanima" i što sve ne u dnevnik o Josipoviću i Hrvatskoj koji sa tim ama baš nikakve veze nemaju.

Na kraju ako inzistiraš da se Židovi piše velikim početnim slovom primjeni isto na Arape.

Tko je glasao

Biti građaninom i biti

Biti građaninom i biti vjernikom nije isto, što i same riječi kažu. A kako će Predsjednik svoje građane uopće poučiti elementarnoj pismenosti kada oni smatraju da je to 'nepotrebno trošenje energije'?! Naraditi će se Predsjednik dok 'Thompsona' prevede u klasičnu glazbu, pa u slovo Zakona, pa u volove na ražnju za teški gornjogradski korak Ivana Latinovića...

Tko je glasao

A kako će Predsjednik svoje

A kako će Predsjednik svoje građane uopće poučiti elementarnoj pismenosti

Kaj to sad kod nas neko ima svoje građane? Zar nismo više sugrađani i predsjednik ima samo mandat, koji su mu njegovi ti isti dali?

Tko je glasao

A što bi Predsjednik u tom

A što bi Predsjednik u tom slučaju trebao s tim mandatom? Zar je mandat način da se građani Predsjednika riješe na slijedećih pet godina? Obrat poučka?!

Tko je glasao

U ustavu piše sve o

U ustavu piše sve o predsjednikovom mandatu i kaj mu je posel. Nigdje ne piše da su ljudi njegovi. Mi nemamo monarhiju.

Tko je glasao

Jefky *[:O) *Mislim šta nam

Jefky *[:O)
*Mislim šta nam dalje slijedi da svaka vjerska skupina treba analizirati Josipovića gdje je i kako se odnosi prema njima? Nepotrebno trošenje energije na osobu koja je predsjednik SVIH građana Hrvatske i koja treba biti uzor za ravnopravnost.

** Ja mislim da bi baš to imalo smisla. Da svaka vjerska i svaka društvena i svaka poslovna i svaka 'bilo koja skupina' analizira Predsjednika dr. Ivu Josipovića danas, na početku mandata koji mu je dao ovaj Narod. Zašto ne Jefky?

Ja sam kao 'pvt skupina' mislilac i glazbenik i svašta nešto još... ja sam vrlo detaljno analizirao i Inauguralni govor http://predsjednik.hr/18022012 i Program nova pravednost Program nova pravednost Predsjednika Republike dr. Ive Josipovića.

Tko je glasao

Moja vizija predsjednika

Moja vizija predsjednika Hrvatske je predsjednik SVIH građana. Jer kad jedan predsjednik počne izdvajati jednu skupinu (bilo po vjeri, naciji ili boji kože) ostale skupine počnu smatrati da im daje privilegije te onda nastaju problemi koji mogu prerasti iz plamička u vatru. U tom smislu smatram da je nepotrebno analizirati Josipovića zajedno s "_ _ _ _ _ _" (ubaci potrebnog), tu smatram da je gubljenje vremena. To je po meni ista ona priča "dali će Josipović biti predsjednik svih nas ili samo SDP-ovaca". Moje je mišljenje da je to šuplja i nepotrebna priča i moj je komentar bio na tom tragu.

Tko je glasao

Hvala Jefky, ja sam isto

Hvala Jefky, ja sam isto tako nekog stajališta, ali sa jednom malom razlikom, ja imam osjećaj da svi sve, puno više nego do sada moramo analizirati, a to da li je Predsjednik SVIH, ja bih za komentar i mišljenje o tome sačekao neka prođe nešto više od ovih 14 dana. Neka njegova Djela pokažu, jer, ni ja ne razumijem neke poteze, jer jednostavno imam samo ''''''informacije''''''' iz novina ili raznih TVLizija - iz kojih doista čitam samo interpretaciju od interpretacijine interpretacije.

tako nekako cca Jefky:O)

Tko je glasao

Ideja da postoji

Ideja da postoji INZISTIRANJE na tome da se Židovi pišu velikim slovom predstavlja ideju postojanja otpora hrvatskome pravopisu. Koja istodobno traži primjenu istoga na Arape. U mojoj pobjedi, moja je predaja...

Priča o Židovima i Arapima malo je veći 'Kavkaski krug kredom'... A nikako da se im se (i jednima i drugima) taj 'kamen spoticanja' i pojavi pa da tu priču mogu staviti ad acta.

Tko je glasao

možeš li mi ukratko

možeš li mi ukratko objasniti šta sprječava ili je sprječavalo obnovu sinagoge?
Sprjecavali su je svi urbanisticki planovi do sada, i za vrijeme socijalizma i tzv demokracije. Zanimljivo da je zadnja socijalisticka urbanistica koja je odbila dati dozvolu bila Martina Matulovic Dropulic. Mislim da zidovska opcina inzistira i na tome da grad plati obnovu (odnosno izgradnju) ili sudjeluje pri pokrivanju troskova, sto je i logicno buduci da je nisu srusili sami Zidovi ili npr. Nijemci, vec je srusena po nalogu tadasnjeg zagrebackog gradonacelnika. Svi ovdje koji kritizirate Danimira zbog njegovog i izraelskog odnosa prema Palestincima-muslimanima radje pritisnite na lokalne vlasti u hrvatskim gradovima u kojima muslimani zele izgraditi dzamiju, ali ne smiju jer ne mogu dobiti lokacijsku ili gradjevinsku dozvolu.

Tko je glasao

Nešto se dogodi i ljudi

Nešto se dogodi i ljudi pokažu prstom i kažu 'eto uzroka'. Onda prolaze godine i mišljenja se mijenjaju. Nakon dovoljnog broja godina, 'uzrok' promijeni lice i postane tek sitnim 'povodom', a 'uzrok' puno veći (moguće odgovarajuće veći broju proteklih godina). Tako je i sa zagrebačkom sinagogom.

Gradnju sinagoge sprečava (a po svemu sudeći sprečavati će i dalje, budući da je teško otkloniti 'uzrok' dok se nitko ne sjeti zagledati u njega, a teško da će se sjetiti) to što je na njenom mjestu izgrađena robna kuća koja je, po ondašnjim pričama, a nikada nije dokazano jer je to bila tek sitna i nevažna, usputna stanica povijesti, bila namjerno zapaljena kako bi se prikrilo nezakonito poslovanje.

Buduće je vrijeme neizmjerno, buduće generacije bezbrojne. I kada se naužiju svijeta i vijeka, one će se vraćati i čeprkati po prošlosti, onako kako mi danas čeprkamo po prastarim rukopisima, želeći rekonstruirati 'potpunu istinu'. A potpuna istina uključuje i prisutnima naoko nevažne sitnice, onako kao što u prosudbi nečijeg govora, prisutni sudionici zapažaju ili ne zapažaju nečije sitne neverbalne znakove, a poslije kažu, primjerice, 'vidiš, to se dalo naslutiti po tome kako je u tom času prekrižio ruke'.

I dok male ljudske sile traže odgovore na velika i značajna događanja (rušenje sinagoge), one koje dotiču puno ljudi (Židovi) i dugačka vremenska razdoblja, velike sile traže odgovore o malim, kratkotrajnim, neprimjećenim događanjima. A velike su sile veće od malih. I one mogu utjecati na to da male sile tu sinagogu izgrade, ali neće. Jer ih velike sile, a koje su oni sami, ne zanimaju. Ne, njih zanimaju male sile. Zašto ljudi ne primjećuju male nepravde, zašto se bave velikim, a ne malim nepravdama? Zašto, kada su oni ti koji to jedini mogu? Pronaći sitne dokaze za veliku povijesnu istinu? Zašto to ne čine? Na izvoru su, u trenutku, a gledaju u prošlost i gledaju u budućnost. Trenutak su preskočili i za njega ne mare. Imaju (još uvijek) druge mogućnosti pristupa stvarnim, materijalnim dokazima - papirima, izjavama ljudi koji su bili prisutni, neposredno prije i neposredno poslije, kada se to događalo, ali oni ne mare, njih to ne zanima... Zar je sudbina povijesti da jednoga dana postane kroki, karikatura?! Za koju će onda Dumas stariji s pravom reći 'Povijest je samo klin o koji ja kačim svoje romane.'

Tko je glasao

Ili da kažem to drugim

Ili da kažem to drugim riječima? Zar da se On samim sobom bavi? Ta On jest. Nije li to dovoljno od Njega? Svako je slovo o Njemu zapisano u knjigama. A ljudi te knjige čitaju ne bi li se s Njime poistovjetili, umjesto da u knjigama pronađu, a u Njemu (stvarnosti) naprave ono što u knjigama već piše... Da će svako slovce biti ispunjeno... A što su, uostalom, oni obećali Njemu, a ne On njima.

Tko je glasao

Hvala na odgovoru nadam se

Hvala na odgovoru nadam se da nije bilo teško :D, Danimira ne kritiziram koliko iznosim svoje mišljenje kao i svi ostali.

Evo da upitam i tebe zašto misliš da je sinagoga u redu a džamija nije? Pitam samo s vjerskog aspekta pod predpostavkom da ima dovoljno vjernika za obe vjerske ustanove. Da me se ne bi krivo shvatilo nemam ništa protiv iti jedne vjere samo pitam radi stava o nečijoj vrijednosti.

Tko je glasao

Evo da upitam i tebe zašto

Evo da upitam i tebe zašto misliš da je sinagoga u redu a džamija nije?
??? Ne znam zasto ovo pitas mene??? Ja sam za pravo svake vjerske zajednice da izgradi svoj hram, i mislim da je apsolutno sramotno da muslimani pokusavaju (bezuspjesno) vec desetljecima dobiti dozvolu za gradnju dzamije u Splitu ili Rijeci. Zagrebacki muslimani su isto tako godinama pokusavali ishoditi dozvolu, i konacno je i dobili, ali naravno za dzamiju negdje na kraju grada, da se ne bi slucajno vidjelo da u tom gradu zive i muslimani.
Sto se sinagoge tice, zagrebacki gradonacelnik ju je dao srusiti, na gradu Zagrebu je da financira njenu ponovnu izgradnju, i to na mjestu na kojem je prije stajala.

Tko je glasao

@martin Vjerske slobode za

@martin
Vjerske slobode za sve vjernike u Hrvatskoj trebale bi biti iste. Ne vidim nikakva razloga da se spriječava gradnja džamija jer bez njih odvijat će se vjerski život muslimana, ali po stanovima.
Inače ne kogu a da se ne složim sa ovim dijelom upisa:
---------------------------------------
...Sto se sinagoge tice, zagrebacki gradonacelnik ju je dao srusiti, na gradu Zagrebu je da financira njenu ponovnu izgradnju, i to na mjestu na kojem je prije stajala.
---------------------------------------------
Na drugom sam mjestu objasnio neka organizacijska pitanja s tim u vezi. Martin, hvala ti na razumijevanju teme.
Danimir

Danimir

Tko je glasao

Svi ovdje koji kritizirate

Svi ovdje koji kritizirate Danimira zbog njegovog i izraelskog odnosa prema Palestincima-muslimanima radje pritisnite na lokalne vlasti u hrvatskim gradovima u kojima muslimani zele izgraditi dzamiju, ali ne smiju jer ne mogu dobiti lokacijsku ili gradjevinsku dozvolu.

Pitao sam te radi ovog tvog komentara, ali sad vidim da si ti ZA izgradnju džamija, moje isprike ja sam mislio da želiš da pritisnemo lokalnu samoupravu da NE dozvole izgradnju džamija.

Tko je glasao

Lokalna samouprava, i to

Lokalna samouprava, i to udruzene lijevo-desne snage, vec dugo ne dozvoljava gradnju dzamija, tako da je bilo koji pritisak u tom smjeru potpuno nepotreban;)

Tko je glasao

@jfk Kako su mi od prije

@jfk
Kako su mi od prije poznata tvoja motrišta, rasprava s tobom je izgubljeno vrijeme. Jer, pišeš:
---------------------------------------
... "Na kraju zamjeraš nekome na samu spomen Palestine a sam ubacuješ "upljuvke" (sorry ali tako djeluju) Iranu, Mossadu, "Vulkanima" i što sve ne u dnevnik o Josipoviću i Hrvatskoj koji sa tim ama baš nikakve veze nemaju.."
--------------------------------------------------------------
Na spomen Palestine i Palestinaca reagiram uobičajeno, ali na spomen Hamas terorista, ne. Čak i ne znaš da sam zagovaratelj osnutka palestinske države, ukoliko njen politički vrh pokaže toleranciju spram izraelskih logičnih nacionalnih interesa. "Upljuvci" su tvoja sramotna insinuacija. Tim više što ne zamjećuješ da pišem o medijskom prostoru u Izraelu koji ima druge prioritete bez obzira koliko nama u Hrvatskoj izbor novog predsjednika bio važan.
A isticanje antifašizma dr. Ive Josipovića, kao i njegova razumijevanja za holokaust, Židovima (a mislim trebalo bi jednako i Hrvatima) je važno jer smo imali i predsjednika RH koji je holokaust pisao s navodnicima (vidi Bespuća, prvo hrvatsko izdanje).
Arap i Arapi oduvijek pišem velikim slovom.
Kako mi je savjetovano da se ne lijepim na svaku šušu i provokatora na pollitika.com, prepuštam te tvojoj savjesti i nedovoljnom znanju ili pak zlonamjernosti kada se izjašnjavaš o ovim temama.
Danimir

Danimir

Tko je glasao

S tobom se ne isplati

S tobom se ne isplati raspravljati je vodiš rovovske rasprave bez imalo tolerancije za tuđe mišljenje ako nije slično tvome. Mene si već odredio za neprijatelja jer ne sljedim tvoj tijek razmišljanja u nekakvim predhodnim raspravama.

Nije bila namjera niti provocirati samo sam postavio pitanje (sinagoga) i izrazio svoj stav s kojim nisam ni očekivao da ćeš se složiti. Neću se hvatati ni za mamac o palestinskoj državi jer moje stavove znaš ne trebam ih ponavljati.

Ono što o prvom predsjedniku RH mogu reći bez obzira na njegovu ulogu u novijoj povijesti imaš ga cijeniti i poštovati za njegove zasluge u antifašističkom pokretu gdje se borio između ostalog i za tvoja prava te za stavove koje ti sada zagovaraš.

Tko je glasao

Dobro, po meni nije fašizam

Dobro, po meni nije fašizam = antisemitizam. Antisemitizma je bilo stoljećima prije nego što se netko odlučio osnovati fašistički pokret.

Najveći povijesni progoni, nakon njemačkog u 2. svjetskom ratu, su bili koliko znam u Rusiji i Španjolskoj prije dosta vremena.

Nije hrvatski problem fašizam u užem smislu. Prije bih to nazvao ksenofobijom i netolerancijom. Naziv ksenofobija doduše nije prikladan jer kako može biti stranac onaj čiji pretci žive stotinama godina ovdje?

Dakle netolerancija je naš problem. Ali nije ni samo naš.

U Hrvatskoj je odnos prema židovima (kao religiji!) zanemariva tema, ali pogledajmo što se zbiva oko gradnje džamije u Rijeci — navodno vrlo tolerantnom, otvorenom, proljevičarskom gradu?

Danas muslimani "ruše avione" i "postavljaju bombe", a nisu li isto tako nekad židovi "trovali bunare" i "bacali vradžbine" na ljetinu?

Mislim, po tome bi Englezi mogli lijepo potjerati sve Irce, a Španjolci iseliti Baske u Saharu...

Tko je glasao

@Daniel N. Nigdje u

@Daniel N.
Nigdje u dnevniku ne tvrdm da su antisemitizam i fašizam jedno te isto.
Slažem se da je NETOLERANCIJA izvor mnogih zala, a osjećali su je u mnogome Židovi kroz povijest. Inače, ne mislim da muslimani ruše avione i postavljaju bombe. Rade to teroristi od kojih su samo neki i musimani.
Imam i jednu malu molbu - kako mislim da je etnicitet i vjersko opredjeljenje kod Židova manje više identično, i kako je to praksa bila desetljećima, valja nam pojam, imenicu "Židov" pisati velikim slovom.
Danimir

Danimir

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najviše ocijenjeni članci

Najčitaniji članci