Tagovi

Žene…Sretan Dan žena!

Ženama na spomen Dan, koji se uobi?ajeno u svijetu proslavlja 8. ožujka s karanfilom ili ružom, svejedno. Osobno volim ljubi?ice, ali one su zabranjene ;)
Miris žene, uspjeh žene, potla?ene žene..o svima se pisalo i piše, sklada se najljepša muzika, crtaju se najljepši akti..posve?enost ženama je velika, ali ne i uvijek tamo gdje treba.
Evo kako o tome promišljaju same žene sa svih strana i što taj me?unarodni dan žena zapravo predstavlja..po meni još uvijek samo podsjetnik da još nismo jednake i ravnopravne.

Talijanke u akciji – IdV donijele novi plan

Aktivne na podru?ju unaprje?enja civilnih prava, Italia dei Valori's ženska mreža otvara razli?ita nacionalna pitanja. Jedno od najvažnijih je položaj žena na radnom mjestu. Patrizia Bugnano, izjavljuje: „Svi radimo na nacrtu novog zakona s ciljem: a) potpomagati mogu?nosti za samozapošljavanje žena poduzetnica; b) napraviti fond za malo i srednje žensko poduzetništvo; c) napraviti najmanje dodatnih 1000 dje?jih vrti?a širom italije do 2011. godine; d) bolje integrirati žene sa invaliditetom u poslovna okruženja i e) izboriti se za jednake pla?e i zarade.

Kristina Ojuland (potpredsjednica ELDR-a): „21. stolje?e je slobodno žensko stolje?e“

Evo što ona kaže: „Dijelim poglede i mišljenje Francis Fukuyama-e da 21. stolje?e pripada ženama. ?ak bih ga parafrazirala i rekla da je 21. stolje?e, stolje?e slobodnih žena. Ima nas dosta ?ija se mišljenja itekako ra?unaju u politici, biznisu, medijima, itd. Slobodne žene ne trebaju rodne kvote da bi postigle dobru poziciju. Dovoljno je imati slobodu izražavanja. Konkurentne smo i spremne participirati u društvu na ravnopravan na?in. Hrabrim i poti?em sve žene da u svojim izjavama budu glasnije i više postave svoje ciljeve. Sretan Dan žena!

Pla?e još uvijek ne izjedna?ene u Europi

Prema EU statistici žene primaju prosje?no 17,4% manje pla?e od muškaraca diljem cijele EU. Najve?e su razlike u Estoniji gdje muškarci zara?uju 30,3% više, dok Italija ima najbolji stupanj izjedna?enosti pla?a. Statistike otkrivaju da su žene u EU manje zastupljene u politici od muškaraca (24% uklju?eno u donošenju nacionalnih zakona i 31% ?lanica europskog parlamenta).

Prisilni brakovi u porastu

„Broj muslimanki koje su prisiljavane na brak je u porastu“ izjavljuje Malika Hamidi muslimanska feministica jedne ekspertne grupe za nedavnog sastanka u Brussel-u. „Taj problem je zna?ajniji sada nego u prošlosti, ali samo zbog svijesti je porastao i ljudima je sada omogu?eno da to i javno optužuju.
Prisilni brakovi su povezani tipom društva u kojemu struktura obitelji igra glavnu ulogu i ogroman je problem za veliki broj žena i muškaraca. Islam zapravo zabranjuje prisilne brakove. Prema Islamu, brak je samo valjan ako oboje, i muškarac i žena ulaze u njega svojom slobodnom voljom.“
Zaklju?uje Malika Hamidi.

Ovo su samo neki problemi i promišljanja žena o ženama.
A kakva je situacija kod nas? Što vi mislite o našim ženama, ženama-majkama, poslovnim ženama, ženama politi?arkama… jesu li na dobrom putu da osvoje 21. stolje?e? :)

Komentari

Na žalost, žene su još

Na žalost, žene su još uvijek potencijal. To samo znači da ni nakon sto godina nisu iskoristile taj potencijal. Hoće li to uspjeti u slijedećih 100. Prije nekih 20-ak godina, rekla bih, naravno da hoće. Danas, međutim sumnjam, i kod nas i u svijetu.
Jednostavno, društvena klima je takva, da djvojčice potiče na neučenje, nerad, i ukupno gledano pasivnost. Dovoljno je što je curica, i to lijepa. Još kad poradi na ljupkosti, s dva tri treptaja, to je to. Nema se zato truditi oko učenja i rada. Jednostavno, više i bolje će dobiti sa šarmom, ljepotom i ljupkošću. To se provlači kroz medije, obitelj i društvo kao takvo. Još kad se na to doda stav Crkve u Hrvata, da ne galame previše kad dobiju malo batina, nego se pretrpe žrtvu za obitelj, stanje je fenomenalno.
Ne može nitko ženamo dati ravnopravnost, dok se one same zato ne izbore. Ne slažem se da žena mora biti na stranačkoj listi samo zato što je žena, a kvote rade upravo to. Žene moraju imati motiv da se uključe u politiku, da se školuju i bore za svoj status. Za tako nešto treba podrška oobitelji. Bojim se da je tu najslabija karika. Da žene ne dobiju podršku u obitelji ni za školovanje ili bilo kakav drugi aktivizam. Da se sve svodi , šuti, radi, kuhaj i brini se za djecu. Tu se, za početak, treba izboriti za ravnopravan status. Nakon toga možemo dalje. To je dugoročna borba, u kojoj smo u zadnjih 15-ak godina napravili korak unazad. Ali nema posustajanja, idemo ponovo naprijed.

Tko je glasao

To je univerzalna početna

To je univerzalna početna pozicija u cijelom svijetu. Nema zemlje u kojoj prije stotinjak godina žene nisu bile i zakonski manjih prava od muškaraca, a i danas je tako u nekim. To proizlazi iz bioloških realnosti tisućgodišnjeg rađanja i brige za gomilu djece. Danas u mnogim zemljama takvog pritiska nema, ali su stari obrasci ostali.

Zapravo su zemlje koje su se najprije industrijalizirale ostvarile najveću ravnopravnost. Kako Hrvatska ipak malo kasni, tako i u ovom aspektu.

Tko je glasao

Žene imaju glasove. Ali ih

Žene imaju glasove.

Ali ih "stalno bacaju u smeće". Ili ih politika "ne zanima". Ne sve, ali mnoge koje poznajem da.

Tko je glasao

Mislim da žene imaju dobar

Mislim da žene imaju dobar potencijal u 21. stoljeću i još uvijek ne mogu baš skroz probaviti da Hillary nije postala prva predsjednica SAD-a i vođa slobodnog svijeta :))

Vidio sam da raspravljate o ženskim kvotama i pozitivnoj diskriminaciji, ja sam mišljenja da će konačna jednakost nastati onog dana kad nestane potreba za time i kad svaki položaj bude svakome dostupan jedino u ovisnosti o kvalitetama dotične osobe, bila ona muška, ženska, bijela, crna, žuta, religiozna, ireligiozna itd, itd...

Tko je glasao

Mislim da žene imaju dobar

Mislim da žene imaju dobar potencijal u 21. stoljeću i još uvijek ne mogu baš skroz probaviti da Hillary nije postala prva predsjednica SAD-a i vođa slobodnog svijeta :))
Zato RH ne smije propustiti svoju stoljetnu priliku i izabrati ženu za predsjednicu. Samo, što ćemo sa ego-tripovima, može li prosječan hrvatski muškarac prihvatiti ženu da bude šef države?

Tko je glasao

Naravno da može. Ionako je

Naravno da može. Ionako je predsjednik samo fikus...

Tko je glasao

evo bas se konzultiram tu sa

evo bas se konzultiram tu sa zenama u stanu...koju poruku uputiti zenama diljem etera
zajedništvo žena i muškaraca su dokaz da se puno toga može napraviti a da prije toga ne stoji prvo politička definicija/odluka...
sretno
http://www.youtube.com/watch?v=U5rejzm3PhQ&feature=related

Tko je glasao

Esperanza, i tebi, i svim

Esperanza,

i tebi, i svim ženama

Žene … Sretan Dan žena !

Tko je glasao

I malo mi je žao što

I malo mi je žao što članak kojega si objavila nije malo dulji. Predočila si lijepe primjere iz Italije.

Da, točno je da se u nas "ženski civilni pokreti", točnije rečeno tih nekoliko udruga, pomalo doživljavaju "feministički".

Stoga mi se jako dopadaju komentari (nemesis) koji nas sve podsjećaju na to da je žena - ne samo žena u smislu biološki najljepšeg bića na svijetu za svakog muškarca, već da je žena - čovjek jednako kao što je i muškarac - čovjek. Uvijek mi je bilo zadovoljstvo razgovarati s obrazovanom ženom, priznajem, čak i više nego li s muškarcem. Zašto?

Zato što su žene u pravilu mnogo više pragmatičnije, i usmjerenije na cilj. Kod brojnih muškaraca uočio sam dosta visoku razinu nediscipline, i "samozaljubljenost". Iz toga ne proistječe samo nerijetko nepotrebna konfrontracija, već mnogo važniji osjećaj da možeš doživjeti "prijevaru".

Uvijek mi je bilo žao što kod brojnih žena u nas, upravo zbog te nesretne činjenice što drže "tri ugla u kući", nije bilo ostvarivo - i nije još uvijek ostvarivo održavanje onoga što nazivamo karijera, ili društvena angažiranost.

Nadalje, i bez obzira na razinu obrazovanja, u brojnih žena sam doživio kvalitetu koju u prosjeku nemaju muškarci. A to je sklonost prema humoru, veselju prema životu, radosti života.
Onda kada ti je potreban prijatelj, kada ti je potrebno ohrabrenje i poticaj, onda kada se doživi umor, onda kada valja biti razuman, ali i onda kada je potrebno dobro procijeniti donošenje odluke, i posebice iz različitih motrišta, valja razgovarati - s ženom.

Da, dakako da postoje biološke razlike, i na svu sreću da one postoje. No, i stoga, upravo društvena ravnopravnost, spolna ravnopravnost, radna ravnopravnost, financijska ravnopravnost, pravna jednakost, osigurava ljepotu i kvalitetu života muškarcu ali i ženi, i obratno.

Pa ako već živimo u patrijarhalnom društvu, tada nestanak takvog društva čini temeljnu pretpostavku ljepote života - za muškarca kao čovjeka!

Tko je glasao

Da, dakako da postoje

Da, dakako da postoje biološke razlike, i na svu sreću da one postoje. No, i stoga, upravo društvena ravnopravnost, spolna ravnopravnost, radna ravnopravnost, financijska ravnopravnost, pravna jednakost, osigurava ljepotu i kvalitetu života muškarcu ali i ženi, i obratno.
Daj to molim te objasni većini muškaraca koji ženu još uvijek gledaju kroz biološke razlike. Za ovu moju konstataciju nisu krivi samo muškarci već i žene koje idu linijom manjeg otpora i ne bore se za svoje mjesto pod suncem. Većina ih je podređena muškarcima na sve načine, slabe su i smatraju sebe nižim bićima. Kroz život sam imala prilike gledati kako uspješne žene kopne pred naletom muškog ega. Ali ta nemoć često proizlazi iz okoline, obitelji, radnog mjesta i društvenih normi koje su zastarjele i neprihvatljive za suvremeno društvo. Zato uopće ne krivim muškarce, jer oni uzimaju što im se nudi, bez otpora.

Tko je glasao

To o 'biološkim razlikama'

To o 'biološkim razlikama' je jako sporno. Istina je da većina žena ima u svojem trbuhu i među nogama neke organe koje ja nemam i obratno, ali je nevjerojatno što je kultura nakalemila na to.

Za to postoje logična objašnjenja, ali sva proizlaze iz stoljeća života u jedva preživljavanju, neprestanom rađanju i dojenju, gdje je ženska maternica bila izuzetno vrijedan resurs, pa se i čuvao, prodavao, kupovao (zajedno s osobom zakačenom za nju).

Ljudi još nisu "stigli" prilagoditi običaje i stavove suvremenoj situaciji. Treba pričekati smjenu par generacija, brže ne ide.

Tko je glasao

esperanza, nije riječ o

esperanza,

nije riječ o krivnji muškarca, kao muškarca, premda, i to je poznato iz života, ima svega i svačega.

Malo mi je teško o ovomu razgovarati, jer je relevantnije tvoje motrište. Stoga me korigiraj u ovoj mojoj naznaci.
Od "dude" da tako kažem, predškolskog vjerskoj odgoja (!), školskog odgoja itd. itd. itd., i nastavno, žene su vjerski definirane kao "podložna" bića. U svim muslimanskim državama, konačno i u židova (fundamentalizam) - žene su čak i pravno "niža bića".
Drugo. Institucionalni sustav je "protuženski", i žene su često žrtve nasilja, osobito žene koje su razvedene ("krivnja", nasilje u obitelji, šikaniranja na poslu, zaštita na radu itd.), i to zato što ih sustav štiti sa zakašnjenjem, ili ih uopće ne štiti !
Treće ..
I još nešto, što ne mogu jednostavno "ne vidjeti". Žene u trećoj životnoj godini, i visokoj dobi sa šezdeset, sedamdeset godina - nisu starice. To su žene ...

I završno, kad me već "pitaš", i samo "toliko", imaš stanoviti moj objavljeni članak, i ono što je napisano ne ostvaruje se samo od sebe.

Tko je glasao

Zdravko, nemam ja tebe što

Zdravko, nemam ja tebe što korigirati, to je tvoje mišljenje. Globalno si u pravu, lokalno, institucionalno nisi, jer sustav nije "protuženski" kako kažeš, već se radi o slaboj prosvjećenosti i ne zainteresiranosti žena da rade na sebi i zbog sebe, a ne na vama..muškarcima :)

Tko je glasao

U svom komentaru potpisujem

U svom komentaru potpisujem sve što je u svojoj izjavi navela Kristina Ojuland, uz stihove i pjesmu nade u bolje sutra

Tko je glasao

Statistike otkrivaju da su

Statistike otkrivaju da su žene u EU manje zastupljene u politici od muškaraca
Dokle god budemo brojali koliko ima žena a koliko muškaraca na nekom mjestu stvari neće bit dobre. Kriterij da je netko muško ili žensko nije nikakva garancija da će taj bolje štititi nečija prava i bolje zastupati ičije interese. To je kao kad idemo kod svog doktora, potpuno mi je svejedno kojeg je spola i isključivo mi je važno kakav je stručnjak.
Stvarno se možemo pitati da li je protuustavno zahtijevati da u politici bude ostvarena zastupljenost po ključu muško/žensko i zašto se to ne traži na drugim radnim mjestima?

No ne želim kvariti današnji praznik i stvarno želim svim ženama (i onima koji se tako osjećaju) sretan dan žena uz malo nostalgije na prošli režim gdje je taj dan stvarno bio slavljen i gdje je predstavljao izvrstan "Team Building", puno bolji nego ova natjecateljska američka sintetika lažne mladosti kao da je svih Glumičić operirao.

leddevet

leddevet

Tko je glasao

Zato što političari imaju

Zato što političari imaju moć koju moja liječnica opće prakse baš i nema (osim 'moći' otvaranja bolovanja). Ono što se zapravo traži je podjela moći. Mnoge žene između djece i moći biraju djecu, a neki muškarci su mnogo ambiciozniji — uostalom, mogu napraviti dijete i sa 60, što žene baš i ne mogu. Zato tu muškarci imaju manje problema zbog biologije.

I pitanje je tko stvarno ima moć — političari ili vlasnici velikih firmi i sl.

Tko je glasao

Moje je mišljenje da je

Moje je mišljenje da je puno veći problem od podzastupljenosti žena u politici, menadžmentu, znanosti.... onaj gdje su žene "nadzastupljene". U radno- intenzivnoj industriji, gdje je posla jako puno, a plaće su obično niske, uvjeti rada teški, obično ima mnogo više žena nego muškaraca. Npr tekstilna industrija, kožarska industrija, obućarska industrija, prehrambena industrija....i tako dalje. U tim industrijama vlada manjak muškaraca, a ne žena, ali su žene kao radnice u mnogo težem položaju nego žene negdje drugdje. Usto su te žene obično i slabije obrazovane, što znači da su im šanse za neki novi posao minimalne, pa često moraju trpiti loše uvjete rada (koji su ponekad i izrabljivački). Usto, ako žena u takvoj industriji dobije otkaz poslije 50te, pa čak i poslije 40te, vjerojatno se može nadati samo dugotrajnom posjećivanju burze.

No, ovakvi se problemi obično ne vide iz uglancanih ureda "udruga za ženska prava". Žene u politici, menadžmentu, pravosuđu, znanosti i sl, iako podzastupljene, relativno su bolje obrazovane i time su im šanse za posao mnogo veće. Možda podzastupljenost žena u politici znači da se dovoljno ne čuje "ženski glas" i vlada samo jedna, muška perspektiva, što nedvojbeno nije dobro, no veći je problem kad su žene stavljene u lošiju poziciju i efektivno ne mogu napraviti puno za poboljšanje svoje situacije, kao što je recimo s uvjetima rada. Žene u npr politici su relativno ravnopravne; žene u npr krojačkoj tvrtki su u izrazito neravnopravnom, pa čak ponekad i diskriminirajućem položaju.

Tko je glasao

Slažem se. Ali je

Slažem se.

Ali je neobrazovanost žena vječni problem. Citirat ću samo jednu gospođu koju jako cijenim (obična žena iz manjeg mjesta):

"Kad sam bila mala rekla sam tati: joj, ja bi tak na fakultet. Tata je rekel: kaj ti treba fakultet, kuhača i pegla ti ne gineju..."

Jebi ga, to je to. Ako su mogućnosti ograničene, uvijek izvise uglavnom žene. A kod nas su mogućnosti vjekovno ograničene.

Tko je glasao

Moj dugogodišnji stav je da

Moj dugogodišnji stav je da će svijet biti pravedan kad se ne bude gledala boja kože, rodna pripadnost, stranačka pripadnost, vjerska i ina nego kad se bude gledao Čovjek. Kad nam bude važna njegova sposobnost, njegova vrijednost kao takva. Sad dolazim na značenje riječi Čovjek. Na kojekavim tribinama civilnog društva gdje se uglavnom glumi demokracija, uporno se govori čovjek i žena, i umire od smjeha jer će se sad gospođa naljutiti. Zar nije Čovjek i muško i žensko? Zar je žena neko čudno biće, nedefinirano u ljudskim okvirima? Briga mene koliki je postotak žena u Rvatskoj politici. Zar ne vidimo kakve su nam te žene? Da bi došle u politiku moraju poštivati sve rodijačko plemenske regule Rvatskog društva. Pogledajmo zajedno, komentar nije potreban- ministica graditeljstva, bivša ministrica ( tu se slobodno mogu sve bivše uključiti ali posljednja posebno) pravosuđa, pa sve one koje sjede u Saboru, koje se povinuju prvenstveno stranačkoj stezi koju predvodi poglavica plemena.
Sjećanje na Dan žena u prošlom režimu ne da mi je degutantno nego mi se gadi sama pomisao na njega. Sad kad ti iz bivšeg režima ne moraju više glumatati neku socijalnu i rodnu jednakost, imamo puno ljepši i europskiji Dan žena. Kad se samo sjetim onih odvratnih proslava kad su se te naše mukarčine opijale i valjale nepristojne aluzije. Na uredskim proslavama gledale pričepiti koju službenicu koja je morala trpiti, jer na kraju krajeva to joj je trebala biti čast. Što je najgore i žene su tako razmišljale, dapače ništa se nije promijenilo osim što nema više tih luđačkih proslava, tipa u se na se i poda se. Nema davno kad mi je moja kuma, koja je uzgred dosta visoko u svojoj struci, rekla pa što nisi dala, to ti je bar najlakše. E baš zato idem uvijek težim putem jer teži, trnovitiji i najuži put vodi k ljudskom zadovoljstvu i dostojanstvu. Drugi kolega mi je, kad sam dobila ocjenu državnog službenika - ne zadovoljava, rekao- ko ti je kriv što nisi zadovoljila. To je u ovoj a u drugoj je bilo isto.
Dakle o tempora o mores. Balkan ostaje Balkan do daljnjega usprkos i unatoč.
Živili plemensko rodijački mužjaci. Što bi mi bez njihove batine, pri tome mislim na zbilja batinu, onu kojom nas mlate na ovaj ili onaj način.

Tko je glasao

Istina, u

Istina, u rođačko/kumsko/plemenskoj shemi se ne daje neki veliki prostor ženama. Ali to je kompletna kulturna matrica velikog dijela hrvatskog društva. Nisu se još prilagodili na nove uvjete...

Tko je glasao

Sjećanje na Dan žena u

Sjećanje na Dan žena u prošlom režimu ne da mi je degutantno nego mi se gadi sama pomisao na njega.
To sam čuo gomilu puta u ono vrijeme, i razlog treba tražiti u identičnoj logici kao što bilo koji dan koji je posvećen nečemu kao zdravlju, ekologiji, nepušenju, pješačenju, invalidima, starim cipelama itd. stvara reakciju zašto samo jedan dan, što je sa svim ostalim danima u godini?
Jasno, što je sa svim ostalim danima u godini, jer ti koji su se opijali 8. marta nisu bili trijezni ostale dane u godini isto kao oni što su htjeli "pričepit" sekretaricu to inače im nije padalo na pamet. Jasno da se taj praznik u svim kolektivima nije isto slavio i tu je bilo svega i svačega, ali ono na što sam ciljao je da je na mnogim mjestima to bio dan kad su se svi družili bez ikakvih ideoloških boja i vjersko-stranačke pripadnosti. To što se to često pretvaralo u žderačinu i pijanku je pitanje mentaliteta koji se identično ponaša svakom prilikom bio to rođendan, imendan, krštenje, vjenčanje, Nova godina, Božić, Uskrs ili majmunovo.

Pogledaj samo kako izgledaju "božićni domjenci", nimalo katolički već prije poganski i ne razlikuju se puno od onih 8. martova . . .

leddevet

leddevet

Tko je glasao

Dokle god budemo brojali

Dokle god budemo brojali koliko ima žena a koliko muškaraca na nekom mjestu stvari neće bit dobre. Kriterij da je netko muško ili žensko nije nikakva garancija da će taj bolje štititi nečija prava i bolje zastupati ičije interese.

Primjećujem sklonost ljudi da stvari kakve su danas primaju kao da su takve oduvijek bile. Vidiš, do prije nekih 50 do 70 godina to nije bilo dominantno mišljenje, čak niti u znanosti. Paradigma jednakosti promijenila se, ali su posljedice historijske diskriminacije žena ostale. Ne samo kao predrasude i stereotipi, nego i kao prakse potlačivanja žena na dnevnoj bazi. Naličje spolne opresije žena je proizvedena (konstruirana) i interiorizirana slika o sebi koja ne uključuje autonomiju i samoodređenje, nego je direktno ovisna o potrebama dominantnog subjekta i njegovih institucija: obitelji, nacije, države, crkve, vojske. Status quo dominacije muškaraca održava se međudjelovanjem objektifikacije žena i njihove odtuđene svijesti.

Sve dok biti ženom u društvu znači biti primarno određena svojim spolom (na tomu, naime, počivaju i dominacija muškaraca i spomenute opresivne prakse prema ženama), što u zbilji znači biti na dnu rodne hijerarhije, ne možemo govoriti o ostvarenju istinske jednakosti. Kad se radi o stvarima ljudi i našem svijetu, doista ništa ne možemo garantirati. Međutim, tamo gdje postoji jednakost, tamo postoji i vjerojatnost (mali otok izvjesnosti u moru neizvjesnoti, kako bi rekla Hannah Arendt) da će zajednica funkcionirati harmonično (maksimum sreće za sve), a ne u binarnom kodu uključeni/isključene.

nemesis

nemesis

Tko je glasao

Sve dok biti ženom u

Sve dok biti ženom u društvu znači biti primarno određena svojim spolom
Biti žena u društvu, isto kao biti muškarac, je isključivo određeno spolom i ne vidim čime bi to drugo trebalo biti određeno. Ono što sam gore pokušao reći vjerojatno ima utopističku dimenziju ali se odnosi na to da bi svima trebalo biti apsolutno svejedno da li je naš zastupnik, liječnik, učitelj itd. muško ili žensko i svaka druga kombinacija nije dobra.
Ova zakonska prisila u kojoj se traži da u strankama bude određeni postotak žena pretvoriti će se u to da će gazda Ivo trčati po hodnicima i vikati "Voglio una donna!" ma kakva god bila i takva, kakva god bila, vjerojatno će napraviti više štete nego koristi kao čuvena Lilja Vokić koja se ustaje kad muškarci ulaze u prostoriju i traži da žene nose suknje u uredima ili one druge razne brojačice poroda.

I molim, da me se krivo ne shvati, na ravnopravnosti bilo koje grupacije treba raditi jer će uvijek biti netko tko je jači i netko tko je slabiji.

leddevet

leddevet

Tko je glasao

Biti žena u društvu, isto

Biti žena u društvu, isto kao biti muškarac, je isključivo određeno spolom i ne vidim čime bi to drugo trebalo biti određeno.

Niti je isto, a kamoli jednako. A u slučaju muškarca nije niti isključivo. Poznata je binarna podjela živih jedinki na aktivne/pasivne, dominantne/submisivne, davatelje/primatelje, desne/lijeve, jake/slabe itd. itd. Svatko zna koji je muški, a koji ženski dio te binarne podjele, kad je o ljudskom rodu riječ. Muškarci se ne trgaju za ženskom polovicom (osim u dijelu rađanja koje je, za sada, isključivo ženski) i nikome ne treba posebno obrazlagati zašto. Pored spolnog određenja, onaj njihov dio obuhvaća i univerzalni pojam čovjeka, što sa sobom povlači i sve atribute čovječnosti. Biti čovjekom pak ima puno šire značenje i nije spolno određeno (jedno od određenja je, primjerice, da je čovjek umno biće). Drugim riječima, u patrijarhalnom poretku žene se tek trebaju izboriti za status čovjeka (jednake i slobodne), dok je muškarcima taj status zajamčen rođenjem (druga je stvar kako oni raspolažu tom atribucijom kroz svoje živote).

nemesis

nemesis

Tko je glasao

Poznata je binarna podjela

Poznata je binarna podjela živih jedinki na aktivne/pasivne, dominantne/submisivne, davatelje/primatelje, desne/lijeve, jake/slabe itd. itd. Svatko zna koji je muški, a koji ženski dio te binarne podjele, kad je o ljudskom rodu riječ.
Da, tako imamo muški i ženski čvor kao i utikač i utičnicu čija je spolnost određena prilično jasnom aluzijom . . .
Međutim to su sve izvedeni pojmovi koji daju "plastičniji" opis i mogu biti duhoviti ili uvredljivi obzirom na točku gledanja, razne asocijacije, predrasude itd. i zapravo su utkane u našu kulturu.
Ono na što sam ja ciljao je jednostavna istina da je naša osnovna podjela na muško-žensko jednostavna podjela određena spolom i tu nema puno vani. Traženje one druge spolne strane kao Jin i Jang je potpuno nešto drugo i rezultat može biti i postojanje "muškog" i "ženskog" čvora kao osnovnih čvorova u pomorstvu.

leddevet

leddevet

Tko je glasao

Kristina Ojuland

Kristina Ojuland (potpredsjednica ELDR-a): „21. stoljeće je slobodno žensko stoljeće“

Evo što ona kaže: „Dijelim poglede i mišljenje Francis Fukuyama-e da 21. stoljeće pripada ženama. Čak bih ga parafrazirala i rekla da je 21. stoljeće, stoljeće slobodnih žena. Ima nas dosta čija se mišljenja itekako računaju u politici, biznisu, medijima, itd. Slobodne žene ne trebaju rodne kvote da bi postigle dobru poziciju. Dovoljno je imati slobodu izražavanja. Konkurentne smo i spremne participirati u društvu na ravnopravan način. Hrabrim i potičem sve žene da u svojim izjavama budu glasnije i više postave svoje ciljeve. Sretan Dan žena!“

Palac gore!!

A naši muški to rješavaju buketom cvijeća i utisnutim poljupcem...ako!

No, nema im spasa :-) Sloboda dolazi, negdje manjim negdje većim koracima al' nas se ne da zaustaviti!

I vjerujte i ne bojte se toga; jer što više žena na pozicijama gdje ih se pita za mišljenje, gdje su uključene u proces odluke - to više ćete i vi muški biti slobodni !!! Jer žene šire krugove, dijele svoje uspjehe i potiču druge...

Statistička pogreška

Tko je glasao

Sretan Rođendan mojoj

Sretan Rođendan mojoj supruzi! Silviji koja drži 3 čoška naše kuće (obitelji).

Sada mogu i svim ostalim prekrasnim ženama ovoga svijeta koje pomažu nama muškarcima da budemo makar pomalo normalni u svemu što radimo (i ponekada i u onome što mislimo) ŽELIM SRETAN DAN ŽENA!

Jedini državni praznik koji je vrijedniji i osobniji od ovoga je 'Majčin Dan' koji meni simbolizira največe odricanje u životu a to je rađanje i odgajanje nove osobe na ovome svijetu .. nakon 9 mjeseci fizički i psihički muka, strahova i truda... rodi se novi život, nova duša dođe na ovaj svijet i to djetešce je vezano za jednu osobu cijeli svoj život, svojom majkom... tako da bez obzira što ovaj dan nije 'Majčin Dan' meni osobno predstavlja nešto više od bilo koji drugi praznik, jer ova dva praznika su na 'ljudskoj razini' i vrijede u svakoj zemlji i za svaku osobu na ovome svijetu bez obzira di bili!

Drži te se ... 'Žene ovoga svijeta'... je mi muškarci bi zalutali Bog zna di da nemamo Vas kraj nas kao temelj i oslonac u našim životima.

Hvala i XXX, volimo i poštujemo Vas više nego što mislite!

Jakša Matovinović
Suprug i sin (i otac dvije prekrasne male djevojčice.... buduće majke i žene!)

Obrisan

Tko je glasao

Sretan dan žena! Skviki

Sretan dan žena!

Skviki

Tko je glasao

Čestitam svim ženama, koje

Čestitam svim ženama, koje nas trpe,
bit ćemo bolji?, nek malo se strpe:)
Neka vam je, bar, ovaj dan,
predivan i suncem obasjan.

Tko je glasao

hvala na ovim milozvučnim

hvala na ovim milozvučnim stihovima,evo već mi sunce ljepše sija!

Tko je glasao

Sretan Dan žena.

Sretan Dan žena.

Tko je glasao

Pridružujem se čestitkama!

Pridružujem se čestitkama!

Borite se protiv nejednakosti u poslovnom i privatnom životu. I nemojte šutke trpiti psihička i fizička maltretiranja jadnika koji se usuđuju zvati muškarci. A pozivam i sve muškarce da se prema ženama odnose sa dužnim poštovanjem i pažnjom. Jer to one zaslužuju.

Tko je glasao

Pridružujem se... i naravno

Pridružujem se... i naravno odbacujem svaku pomisao i ideju onih koji su htjeli da ovaj dan ode u zaborav... Esperenza, vrlo rado bih ti poklonio barem sliku ljubičica ali nisam se sjetio tražiti odobrenje za stavit slike... Žene, ravnopravnost, 21. stoljeće... ajoj... kažu neki da je lanac jak onoliko koliko je jaka najslabija karika u lancu... u prenesenom značenju ravnopravnost žena u svijetu mogli bi mjeriti po tome kolika su uopće prava onih žena koje žive u najneravnopravnijim zemljama svijeta... mislim da o svim negativnostima nije potrebno ni pisati jer ih viđamo, čujemo, čitamo.... ono što mi je neki dan smračilo sliku pred očima je emisija neke strane televizije o plemenskim običajima u Africi... dječak postaje muškarac... osim nekih gluposti koje je morao proći da bi dokazao muškost, nezaobilazan proces toga je i šibanje žena iz njegove obitelji.... krvava leđa jadnih žena sa dubokim ožiljcima i ranama... tu prestajem sa opisivanjem... OK, Europa, Amerika itd... ali nemremo pričati ni o ravnopravnosti ni o poštivanju žena sve dok se prema svim ženama u svijetu ne počne ponašati kao prema ljudskim bićima... ne želim sad raspravljati o onome što bi trebalo biti normalno, jednake plaće, jednaka zastupljenost u politici ili bilo čemu... počnimo od osnovnih ljudskih prava...
Situacija kod nas... hm, čini mi se da se još ne radi o iskrenoj ravnopravnosti nego o popunjavanju kvota (politika, stranačke liste), ili zadovoljavanju formi (općenito)... Iskreno, želim vam svu sreću u osvajanju 21. stoljeća...

Tko je glasao

Sretan dan žena

Sretan dan žena svima!

Živjeli METALCI!!!! UCENICI,STUDENTI,RADNICI,BRANITELJI..ZIVJELI GRADJANI!!!!!

Lijepi pozdrav!
:)

Tko je glasao

Tko su ti pak metalci? Tko

Tko su ti pak metalci?
Tko to nije građanin?
Što je sa onima koji nisu učenici, studenti, radnici i branitelji?

--------
Crni

"Neki političari su duševni bolesnici pa od države prave ludnicu!"

Tko je glasao

Metalci su oni koji recimo

Metalci su oni koji recimo rade s metalom, prave cijevi npr.
Turisti recimo nisu građani Republike Hrvatske.
Pa ti koji nisu učenici, studenti, radnici i branitelji, su građani ako nisu turisti iz druge države.

Meni je stvarno više žao gledati tvoje neznanje pa ti iz samilosti pomažem da shvatiš svijet oko sebe.

Tko je glasao

WF....ok...... Hvala

WF....ok......

Hvala android, ali upit nije bio upućen tebi nego ti kolegici sa lijeve strane;)

--------
Crni

"Neki političari su duševni bolesnici pa od države prave ludnicu!"

Tko je glasao

Svim pripadnicama ljepšeg

Svim pripadnicama ljepšeg spola želim Sretan Dan žena!

"Što vrijedi galopirati ako se krećemo u pogrešnom pravcu!"

Tko je glasao

sve najbolje... i puno

sve najbolje... i puno uspjeha

usput, prošetajte sutra do Bozanića …:)

(i moj skromni doprinos...)

heart

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najviše ocijenjeni članci

Najčitaniji članci