Tagovi

Žene

Ljudsko shva?anje svijeta je prepuno intuitivnih, iracionalnih i ireducibilnih koncepata. Uh, ovo zvu?i jako u?eno, zar ne? Ali kako da se druga?ije izrazim? Svi ljudi "znaju" i "podrazumijevaju" neke stvari koje ne mogu objasniti nekim drugim, jednostavnijim stvarima, dakle su efektivno ireducibilne; ne proizlaze iz neke logike (bez gomile skrivenih preduvjerenja) — dakle su i iracionalne.

Jedna od njih je svakako slobodna volja, ?ije je intuitivno poimanje nespojivo sa znanstveno/fizi?kim pogledom na svijet. Ali ovo nije ?lanak o slobodnoj volji. Ovo je ?lanak o ne?emu sasvim razli?itom...

Otvorite li danas jutarnji.hr, naj?itaniji ?lanak je Jessica - Tko treba glumu kad izgledaš ovako dobro?. U ?lanku nema previše teksta, a slike pogledajte sami. Me?u drugim ?lancima, nalazim i ove:

Uz to, cilj je, kaže Rožman, postupno pove?anje dobne granice umirovljenja žena tako da 2018. žene, kao i muškarci, odlaze u mirovinu sa 65 godina. To zna?i da ?e se uskoro po?eti podizati dobna granica po, primjerice, godinu dana, tako da 2018. ne bi došlo do “naglog reza”. Time bi se ispunila presuda Ustavnog suda o diskriminaciji žena i muškaraca, a Hrvatska bi se ujedno uskladila s praksom ostalih europskih zemalja.(izvor)

Još jedan zanimljiv ?lanak:

Obojica su rodilje postali zahvaljuju?i ?injenici da su ro?eni kao djevoj?ice. Scott je ro?en kao Jessica. Tvrdi da je s 11 godina prvi put shvatila kako je 'muškarac zarobljen u ženskom tijelu', sa 16 godina starosti je krenula na hormonsku terapiju, a roditelji su joj platili uklanjanje dojki.
Za potpunu preoobrazbu u muškaraca, odstranjivanje maternice i izdradu umjetnog penisa, Scott nije imao novaca. I zbog toga danas može biti trudan.
(izvor)

Zanimljivo je da je godinama prag za odlazak u mirovinu za žene bio pet godina niži nego za muškarce. Zašto je to bilo tako? Kako je to spojivo s ravnopravnosti spolova? I što je to uop?e ravnopravnost spolova? ?ini se da neki ljudi imaju dojam da su neke skupine ljudi (npr. žene) prirodno ili društveno zakinute i pokušavaju to nadomjestiti zakonskim privilegijama.

To je ogromna generalizacija. Argument me?u ljudima je da se žene "brže potroše" zbog ra?anja djece. Ali zašto je jednaka granica za one koje nisu rodile nijedno dijete, i one koje su rodile petero djece? Zašto je jednaka granica za one koje doma rade sve ku?anske poslove, i one koje imaju dovoljno novaca da si priušte da netko drugi ?isti ku?u? Kona?no, zašto bi Scott, ako nakon poroda skupi novac za kompletnu transformaciju, napravi umjetni penis itd., i zakonski postane muškarac, išao u mirovinu kasnije nego ako tu operaciju ne napravi (i ostane žena)? Zašto bi netko bio privilegiran zato što je žena, zašto bi o?ekivali da je svaka žena a priori diskriminirana, bez obzira na okolnosti i posebnost svake osobe? A što ako neki muškarac promijeni spol s 55 godina?

I kako je to desetlje?ima razlika od pet godina (zašto baš 5? Zašto ne 6 ili 4? Kako se došlo do tog broja?) bila OK, a sada više nije OK?

Svakom je jasno da svi ljudi nisu isti. Ja naprimjer, imam jedan komad tijela dosta razli?it od moje žene (sam sam se uvjerio). Izgleda da su žene i fizi?ki slabije. Zašto onda imamo odvojena natjecanja u sportovima za muškarce i žene? Klasi?no obrazloženje je: da se natje?u s onima kojima su ravnopravni, kao što imamo težinske kategorije u boksu. Ali nije jasno zašto se žene (uglavnom) odvojeno natje?u u šahu. Zna?i li to da su žene inheretno intelektualno inferiorne? Na to ?e svi sko?iti, jer OK je biti tjelesno slabiji, ali mentalno ne!

Kona?no, ako su svi ljudi ravnopravni, kako to da na kratkim stazama (100, 200, 400 m) uvijek pobje?uju crnci? Kako to da na 5, 10 km i sli?no pobje?uju skoro isklju?ivo Etiopljani i Kenijci? Kako to da u NBA golemom ve?inom igraju Crnci, iako ih u SAD ima tek oko 13-14%? Zašto ne bi postojale posebne trke za bijelce i posebne košarkaške lige za bijelce, kad su o?ito tjelesno inferiorni u nekim disciplinama?

Ako su crnci izdržljiviji, da li bi trebalo uvesti da crnci u Hrvatskoj (ima ih malo, doduše) idu u mirovinu s 68 godina?

Kona?no, zašto bi u mirovinu išao u isto vrijeme onaj tko prevr?e papire u nekakvom ministarstvu i onaj tko nosi cigle na gradilištu? Jer svi ?e se složiti da je papire mogu?e prevrtati i sa 65, ali da nositi vre?e cementa nije tako lako?

Zašto nastojimo držati fikciju da su svi ljudi jednaki (ne samo mi, svu ljudi na svijetu imaju negdje u glavi tu fikciju) — kad se o?ito svi ljudi razlikuju? I zašto pokušavamo samo neke razlike ispraviti suprotnim djelovanjem zakona i propisa?

Zašto je za male Rome "bitno da nau?e hrvatski jezik, kako bi mogli sudjelovati u nastavi i integrirati se"? Zašto, ako u prošloj re?enici zamijenimo Rome Talijanima, postajemo bezdušni zatiratelji i asimilatori? Zašto bi Talijani imali škole i ?asopise na talijanskom, a Romi "moraju nau?iti hrvatski"? Mislite li da je Roma u Hrvatskoj malo, pa da je nemogu?e da imaju svoje škole?

Kona?no, zašto ne bi postojale posebne škole za žene? Zašto su nekad postojale? Kako to da je to onda bilo OK, a danas više nije? Ako žene razmišljaju, u?e, itd. na malo druga?iji na?in?

I zašto je u Srbiji, npr. još uvijek razlika u stažu za mirovinu za muškarce i žene (ako pratite teku?u raspravu kod njih)? Kako to da oni, logi?no razmišljaju?i, dolaze do drugih zaklju?aka? Imaju li zakoni veze s logikom, i je li mogu?e uop?e logi?no urediti ljudsko društvo koje se u velikoj mjeri zasniva na uro?enim nagonima?

Mnogo pitanja, zar ne. Do malo ?ega može do?i logi?nim razmišljanjem. Sre?om imamo demokraciju...

Komentari

zanimljiv članak, samo što

zanimljiv članak, samo što je puno pitanja a malo odgovora ;)
mislim da ne žene i muškarci nikad u potpunosti ne mogu biti jednaki, zbog mnogo razloga, ali i žene i muškarci jednako vrijede, to je sigurno :)

Tko je glasao

ali i žene i muškarci

ali i žene i muškarci jednako vrijede, to je sigurno

ispravak netočnog navoda:

ne baš uvijek. nekad žene vrijede za dva, nekad čak i za više, a muškarci uvijek samo za jedan :)

My Soul

Tko je glasao

Tko god da je stvorio ženu

Tko god da je stvorio ženu dobro je učinio i svaka rasprava na tu temu je suvišna.

Tko je glasao

Problem je dvostruk. Razlika

Problem je dvostruk.
Razlika muško-žensko na biološkom nivou nastala je prije cca 3 000 000 000 godina. Evolucijom životnih oblika nijansiranje spolnih značajki iste vrste bivalo je sve raznovrsnije. Kako je znanost evolucije mlada znanstvena disciplina, sve odgovore na pitanja o spolnim razlikama naše vrste još nemamo.
Razlika muško-žensko na društvenom nivou rezultat je civilizacijskih previranja tokom cca 12 000 godina. Kao zbirka različitih iskustava kroz različita društvena ustrojstva današnja paradigma odnosa muško-žensko opterećena je talozima neznanstvenih interpretacija. O tim odnosima počelo se zapravo razmišljati pred stotinjak godina.
Mislim da se puno pitanja može rješiti konzultirajući zoologe.

Tko je glasao

Žena je zvijezda na svoj

Žena je zvijezda na svoj osobit način, te zaslužuje osnažujuće trenutke slavljenja same sebe i primijećenosti od drugih.

Bog je htio da žena muškarcu bude družica, a ne robinja ili gospodarica, rekao je papa Benedikt XVI. u srijedu 27.12010 godine na općoj audijenciji.

"Bog je stvorio ženu iz Adamova rebra, a ne, primjerice, iz njegove glave, da ona ne bi bila ni gospodarica ni robinja, već njegova družica", rekao je Papa citirajući srednjovjekovnog teologa, pariškoga biskupa Pierrea Lombarda.

"Što vrijedi galopirati ako se krećemo u pogrešnom pravcu!"

Tko je glasao

Neobično zbrkan dnevnik.

Neobično zbrkan dnevnik. Koješta si unutra udrobio za desetak dnevnika. Neke pitanja su suvisla, neka nisu. Neka imaju veze s politikom odnosno politikama (policy, ne politics), druga nemaju.

Konačno, ako su svi ljudi ravnopravni, kako to da na kratkim stazama (100, 200, 400 m) uvijek pobjeđuju crnci?

Postoji ozbiljno brkanje dva bitno različita značenja termina "ravnopravnost", naime dva različita pojma koja zbog nesavršenosti jezika označavamo istim terminom. Prva je da smo "ravni u pravima", npr. u pravu da treniramo atletiku i nastojimo se kvlaificirati za sudjelvoanje u različitim takmičenjima. Možda bi bilo bolje da u tom smislu, radi razlikovanja, koristimo termin "jednakopravnost".

Drugo je da smo "ravni u mogućnostima", nešto sasvim drugo. Spomenuo si šah. Ima puno otvorenih šahovskih turnira, na kojima svi imaju jednako pravo sudjelovati (ne moraš čak ni dokazati da znaš pravila šaha), ali naravno jedan amater nije ravnopravan protivnik majstoru.

Zašto nastojimo držati fikciju da su svi ljudi jednaki (ne samo mi, svu ljudi na svijetu imaju negdje u glavi tu fikciju) — kad se očito svi ljudi razlikuju?

Svi su jednakopravni. Jedna "postmoderna" parola glasi: "All equall - all different".

Čini se da neki ljudi imaju dojam da su neke skupine ljudi (npr. žene) prirodno ili društveno zakinute i pokušavaju to nadomjestiti zakonskim privilegijama.
Nema se što tu "činiti", to je čest dojam - i često očita istina. Očito je nekim ljudima i skupinama potrebna posebna briga i poticaj, da bi se načelo jednakih prava ostvarilo, bar približno. Zakonske privilegije su "pozitivna diskriminacija" ili engelski "affirmative action". Nema općeg pravila za to, kad su takve akcije opravdane; zato ne možeš govoriti o generalizacijama i pozivati se na analogije. O tome se stalno vode rasprave za svaki pojedini slučaj, da li je neka mjera opravdana (i da li je svrishodna ili naprotiv čak štetna) i kad se situacija promijenila, pa više nije opravdana.

Npr. svuda u svijetu danas mlade žene počinju biti većina među studentima na fakultetima, i postotak raste. Već se čuju nagovještaji, kako je opravdano poduzeti određene "afirmativne akcije" da bi se nesrazmjer smanjio.

Operacije promjene spola stvaraju očito nove situacije i nove probleme, pa se s vremeno i zakonodavstvo tome mora prilagoditi. Npr., evo opet o šahu: ako neki muškarac šahist promijeni spol, da li nakon toga može sudjelovati na ženskim takmičenjima? Tu je konkurencija daleko slabija, netko tko je bio tek stoti na rating list hrvatskih šahista bio/bila bi najbolji među ženama, mogao bi osvojiti titulu prvakinje, ući u olimpijsku reprezentaciju... Prije ili kasnije takav će se slučaj pojaviti.

Ali nije jasno zašto se žene (uglavnom) odvojeno natječu u šahu. Znači li to da su žene inheretno intelektualno inferiorne? Na to će svi skočiti, jer OK je biti tjelesno slabiji, ali mentalno ne!

Jedan logični odgovor na ovakva pitanja, koja ponavljaš, je "a zašto ne?".

U šahu je specifična situacija, različita nego u (fizičkim) sportovima (šah si druge itnelektualne igre ponekad svrstavaju u "sportove uma", čak i u terminologiji Međunarodne olimpijske organizacije, zbog snažnog takmičarskog karaktera): postoje posebna takmičenja samo za žaene, ali ne i samo za muškarce: ima žena na "muškim" turnirima, u "muškim" reprezentacijama svoje zemlje, a Judith Polgar, najbolja svjetska šahistica, više puta je igrala na takmičenjima za svjetskog prvaka (pa postoji "women chess champion" i "chess champion", moguće je da će jednom neka žena osvojiti potonju titulu).

Posebna ženska takmičenja su "afirmativna akcija", jer je empirijski evidentno da su žene daleko manje zainteresirane za šah, te da postižu mnogo slabije rezultate. Prije nekoliko godina vadio sam podatke sa rating liste Fide (svjetske šahovke organizacije). Među oko 50.000 šahista i šahistica (lista je naravno jedinstvena) bilo je oko 7 posto žena. Među 10.000 najboljih samo 3% (oko 320), među 1.000 najboljih samo 17 žena i među sto - samo jedna. Da li to znači da su žene "mentalno inferiorne"? Očito, ne u nekom općem smislu; znači samo, da slabije igraju šah. Zašto je to tako, može se diskutirati; stvar je od teorijskog interesa, nema širi politički značaj jer to očito nikoga osim šahista i šahistica ne zanima.

Nema općeg pravila, po kojem se neka situacija (ne)jednakosti, zakinutosti ili privilegija, može pojaviti kao društveni problem, opći ili posebni. Evo, svojedobno sam igrao na jednom šahovskom turniru, bilo je oko 70 sudionika i sudionica. U posljednjem kolu, igrao sam sa ženom, remizirali smo i na kraju oboje bili oko 15. mjesta, s jednakim brojem bodova. Ja nisam osvojio nijednu nagradu (bio bih među nagrađenima, da sam tu partiju pobijedio), ona je pak dobila posebnu nagradu, kao najbolje plasirana žena (nešto sitno, koliko se sjećam 300 kuna, ali čovjeka veseli!). Ona je dakle privilegirana. E sad, kad bi veći broj muškaraca to osjetio kao nepravdu i počeo se buniti, to bi postao "politički" problem, Hrvatska šahovska organizacija bi morala o tome raspravljati. Međutim, tako se nešto sigurno neće dogoditi.

E, sad ja recimo iduće godine promijenim spol i počnem osvajati takve nagrade... Po svoj prilici, kako gore navedoh, tu bi se stvorio problem o kojem bi se moralo raspravljati. (Hm, metar devedeset i sto kila... moj tip žene, zapravo, mogao bih se svidjeti sebi.... :))

Zoran Oštrić

Tko je glasao

Drugo je da smo "ravni u

Drugo je da smo "ravni u mogućnostima"
Ovdje je zapravo trebalo stajati "u sposobnostima".

Zoran Oštrić

Tko je glasao

Mislim da nisi shvatio moj

Mislim da nisi shvatio moj dnevnik. Moj dnevnik je namjerno konfuzan da ilustrira kako je sve to zapravo jako konfuzno. Kako se ravnopravnost pred zakonom može ostvariti ako postoje različite odredbe u zakonima za muškarce i žene? Krajnji zaključak je implicitan, ravnopravnost je nemoguće postići, to je fikcija.

Tko je glasao

Kako se ravnopravnost pred

Kako se ravnopravnost pred zakonom može ostvariti ako postoje različite odredbe u zakonima za muškarce i žene?

Ljudi sebi donose zakone ili da bi petrificirali postojeće odnose moći ili da bi ih mijenjali. Problem nastaje kad se na pravo gleda kao na skup objektivnih i neutralnih normi, dok u zbilji ono reflektira društvene odnose i dominantnu društvenu svijest. Pravo se mijenja u mjeri u kojoj se mijenjaju njegove determinante. S promjenom društvene svijesti o jednakosti ljudi, zakoni su postali instrumentom ostvarivanja te jednakosti u realnom životu. Ovaj proces događa se paralelno s funkcionalnom diferencijacijom i sve većom autonomijom pravnog pod-sustava. Prema tomu, ravnopravnost nije fikcija, nego ideal čijem ostvarenju se ljudska društva sve više približavaju i kojem evolucijski teže.

nemesis

nemesis

Tko je glasao

@ Daniel N. Moj dnevnik je

@ Daniel N.
Moj dnevnik je namjerno konfuzan da ilustrira kako je sve to zapravo jako konfuzno.
PMSM pogrešna metoda. Postoji razlika između konfuzije (zbrke) i činjenice da je neki problem složen, odnosno da postoji mnogo raznih čimbenika koje treba uzeti u obzir.

Kako se ravnopravnost pred zakonom može ostvariti ako postoje različite odredbe u zakonima za muškarce i žene?
Takve odredbe su usmjerene upravo u tom smjeru, da osiguraju "ravnost" u pravima - ne samo formalnim (klasični primjer: "I bogataš i beskućnik imaju isto pravo da spavaju pod mostom"), nego i stvarnim (bogataš se sam može brinuti o sebi, a siromahu ćemo, od novca kojeg uzmemo bogatašu, dati "socijalni" stan).

Kako sam naveo, za takve "afirmativne akcije" (usput: više mi se sviđa taj termin od "pozitivna diskriminacija", koji zbuni ljude, samo bi možda trebalo razmisliti o adekvatnom prevodu; "akcije potpore", recimo, dobar prevod po smislu? ili "mjere potpore"?). Npr. žene rađaju djecu, i zbog trudnoće i razdoblja dojenja potrebni su neki posebni propisi u vezi s time, da ne bi bile diskriminirane (u svakodnevnom smislu ,gdje taj terminin smatramo negativnim, iako je izvorno neutralan) npr. na radnom mjestu; a u praksi, svi znamo da se to događa - poslodavac često uopćeni ne želi zaposliti ženu itd..

Svako ima jednako pravo studirati - ali osoba u invalidskim kolicima treba posebne "mjere potpore" da bi mogla dolaziti na predavanja idr., pa su doneseni propisi (obaveza gradnje prilaznih rampi odnosno dizala isl.) da im se to omogući. Tretira nas se nejednako, upravo zato, da bismo bili "ravni".

Krajnji zaključak je implicitan, ravnopravnost je nemoguće postići, to je fikcija.
Ne postoji (u ovom svijetu) naravno tako nešto kao "apsolutna ravnopravnost", kao npr. ni "apsolutna sloboda", "savršena objektivnost", "potpuna nesebičnost" isl.. Ali to ipak nisu fikcije, nego regulativna načela ponašanja, koje se pak izvode iz vrednota (koje kao takve postoje u nekom platonskom svijetu ideja - prirodja je sklonost ljudskog uma da o njima na taj način razmišlja).

Kao što sam u prethodnom komentaru napomenuo, nema općih pravila za takve "afirmativne akcije/mjere potpore". U svakom slučaju treba posebno diskutirati, i to s tva gledišta: da li je nekakva akcija potrebna, i da li je određena akcija učinkovita (ili je možda čak kontraproduktivna - primjer kontroverze oko odvojenih razreda za Rome).

To je uvijek politička (policy) odluka, pa nisu u pitanju samo objektivni kriteriji nego i subjektivna percepcija da li je nešto uopće društveni (a ne puko privatni) problem i koje su vrednote (i iz njih izvedena regulativna načela) koje društvo slijedi (sama ideja "jednakosti" odnosno "ravnosti" je u feudalnom društvu smatrana apsurdnom).

Pa onda, situacije se s vremenom mijenjaju, pa odluke treba preispitivati.

Kako rekoh - složeno, ali ipak ne "konfuzno".

Zoran Oštrić

Tko je glasao

Mislim da se ovdje ne govori

Mislim da se ovdje ne govori o dogovoru unutar obitelji i ravnopravnom tretmanu unutar bračne zajednice. Problem je u percepciji društva koje s jedne strane proklamira ravnopravnost žena a s druge ignorira sve evidentne dokaze te neravnopravnosti u praksi.

Naravno da je na ženama da se bore i dokažu u poslovnom smislu kao i muškarci, međutim diskriminacija žena pri zapošljavanju jer će 'možda imati djecu ili ju imaju itd.' kratkovidno je piljenje grane na kojoj svi sjedimo - svi se nadaju da će biti dovoljno radne snage jednog dana kad budu u mirovini, državi su puna usta nataliteta a u praksi ženu diskriminiraju u startu jer je majka ili će to možda biti. Neću ni nabrajati primjere kojima sam osobno svjedočila kad se žena vrati s porodiljskog na kojeg je otišla kao šef sektora ili sl, da bi ju dočekalo radno mjesto znatno nižeg ranga jer se na nju 'sad ozbiljno ne računa'. A zašto? Jer i ovdje postoji predrasuda da će ona sad svojim majčinstvom sad više vremena razmišljati o dječjim kašicama nego o svom poslu. Poslodavci time ženi nameću izbor 'karijera ili obitelj', jer ako žena nema taj luksuz da radi u državnoj službi ili sl, teško da će privatni poslodavac imati razumijevanja za mums, ospice itd, pa pomnožimo to s recimo samo dvoje djece. Ne raditi ne samo da u našem društvu za većinu žena nije moguće, jer im supruzi ili partneri rijetko zarađuju dovoljno za uzdržavanje žene i djece ili su silom prilika samohrane majke, već je k tome i flagrantna diskriminacija njihovog zajamčenog prava na rad.

Treba samo pogledati statistike zapošljavanja gdje se vidi da su žene u startu manje poželjne kao radna snaga a to se još pogoršava s godinama. Najugroženija skupina nezaposlenih, žene su iznad 40 godine života, i iako i muškarci te dobi nisu 'prvi izbor' žene su često, čak i ako su bolje kvalificirane, na dnu ljestvice poželjnih. I ovo nije moja percepcija, ovo su fakti o kojima država naveliko teoretski raspreda ali de facto ne čini ništa.

Ne spominjem ovdje niti radne sate koje ipak većinom žene, posvete brizi za kućanstvo i obitelj (tomy, nisu to samo pjati), peglanje, domaće zadaće, obiteljske 'evente' itd. Mislim da se na kraju sve ipak svodi na ekonomsku pragmu: žene dulje žive i već samim time, faktor su izvjesnog financijskog rizika za svaku državu i mirovinski fond. Naprosto će dulje ubirati svoju mirovinu i biti samo 'trošak', bez obzira koliko su pridonijele obitelji, društvu ili državnoj blagajni. A to je, financijskom logikom, 'liability'. Svaka se će se država protiv takvog 'nerentabilnog izdatka' nesmiljeno boriti zakonima i propisima. To je čista cinična, matematička računica vrlog novog svijeta.

Tko je glasao

Ima jedan zanimljiv

Ima jedan zanimljiv paradoks: na poslovima koje "možeš nositi doma" (npr. inžinjerski, stručni poslovi) postoji ta fama da "žene odlaze na porodiljski, stalno su na bolovanju", dok na radno intenzivnim, fizičkim poslovima (trgovina, industrija) toga nema. Podloga je nedostatak nekih struka i višak drugih. Opet to nije logično, mislim ako ne možeš naći inžinjera uzet ćeš svakog tko želi raditi...

Tko je glasao

Ja mislin da je ovi ženski

Ja mislin da je ovi ženski svit na niki pokvareni način uzeja vlast muškima. Stalno pi..e o ravnopravnosti a u stvari su ravnopravnije od
muških. Da bi održale vlast uvik nešto prigovaraju od samog trenutka
kad malo tjelesno izgledno ojačaju.
Kad im se malo suprostaviš odmak si muška šovinistička svinja,
pa in je najbolje sve pofermavat, a radit po svome.

Tko je glasao

tema jeste zanimljiva, no

tema jeste zanimljiva, no radi li se tu o razlikama prema spolu, rasi i td ili jednostavno o razlikama u ljudskom karakteru?
nikada se nisam osjećala u podredjenom položaju zato što sam žena, niti sam dopustila bilo kome da me radi toga diskriminira. naglasak je na - dopustila.
svugdje postoje prioriteti, čovjek žrtvuje nešto s jedne strane, da bi s druge dobio ono što više želi.
situacija poslodavac-žena, što fali odgovoru npr - da, rodit ću, bit ću doma 6 tjedana i dalje preuzima muž (siterica itd) a ja se vraćam na posao? u slučaju bolesti djeteta, isto to.
naravno da je tako nešto teško za napraviti, no ako žena izabere karijeru, onda je to tako. ne možeš imati sve, sa svih strana.
mislim da su i muškarci u sličnom položaju. oni pak, ukoliko se odluče za karijeru, riskiraju obitelj, jer su više van kuće nego u njoj.
pa ako se poprijeko gleda na žene koje karijeru pretpostavljaju obitelji, isto se tako poprijeko gleda na muškarce koji to ne rade.
kad je žena u pitanju, ukoliko ne odluči živjeti sama, onda je i suprug takodjer dio izbora načina njenog života.
može birati i udati se za nekog tko ju hoće vidjeti u kuhinji i krevetu, ili za nekog tko će ju podupirati u svemu što odluči napraviti.
ja sam radila i kasnije odabrala obitelj. ali to je bila moja odluka, samo i isključivo moja. da sam odlučila suprotno, muž bi bio uz mene.

Tko je glasao

sad još samo reci gdje

sad još samo reci gdje takvi rastu da i ja uberem jednog?

meni je srce jače od mozga pa sam umjesto karijere gradila obitelj. kad su klinci poodrasli, više nije bilo firme ! sad radim u firmi gdje mogućnosti karijere i napredovanja jednostavno nema...

ali zato ja imam pollitiku i pollitičare!

Tko je glasao

Sve se to dade srediti za

Sve se to dade srediti za cirka 40 000 godina...Uglavnom trebalo bi poraditi na ravopravnosti i u stažu jer muškarci zaista kraće žive i ženama baš i nije u interesu da pod stare dane provode život u samoći (koga ćemo onda daviti?..hihihi).
Ali npr. ako žena postane majka treba imati benificirani radni staž za vrijeme porodinskog dopusta kao što to imaju kolege vojnici,vatrogasci,policajci jer ionako žene nisu ravnomjerno zastupljene u tim vrstama zanimanja što je i logično...(ne bi me vrag natjerao da budem npr. policajka,vojnikinja zbog onog grubog naređivanja i izderavanja nadređenih..).Kasnije,nakon tog porodinskog dopusta,dakle kada ponovno radi na svom radnom mjestu,u slučaju bolesti djeteta majke obično odlaze na bolovanje jer je to "nepisano" pravilo.Zato žene imaju manji OD i nisu poželjni zaposlenik.Zbog majčinstva i zbog pretpostavke da bi mogle postati majke žene u samom startu su nekonkurentne muškarcima.Zato bi zakonodavac morao se konačno sjetiti nečeg logičnog,a to je da zakonom odredi da roditelji ravnomjerno odlaze na bolovanja zbog djeteta.Dakle, naizmjenice:npr.dijete ima jednom anginu-majka je na bolovanju,nakon mjesec dana dijete se ponovno razboli jer je obolilo npr.od gripe,majka ne može na bolovanje već mora otac preuzeti brigu jer liječnik je umrežen u zajedničku bazu podataka i vidi da je sada na redu otac .Priče o tome da su majke osjećajnije naspram oca su priče za malu djecu i izmislila ih je neka lijena muškarčina na početku stvaranja patrijarhata.Osim toga očevi i vole biti sa svojom djecom kao što vole i majke,a djeca zaista ne rade razliku između roditelja.Mislim,(dakle nisam), da bi trebalo raditi na izjednačavanju i radnog staža,a i u ravnomjernom sudjelovanju u podizanju djece.Ostalo,oko podjele kućnih poslova je stvar osobne kulture i odgoja kojeg dobivamo ne samo kroz poruke svojih roditelja,već i kroz poruke koje nam serviraju državne i vjerske institucije.Dakle,treba preodgajati tj. ukazivati da nije fora da netko poslije svog radnog vremena se zavali u trosjed,a drugi nastavi sam rintati jer je to dokaz "ljubavi" prema obitelji i partneru/ici..."Ljubav"koja završi nerjetko u nervozi,svađama,tračanjima,u alkoholu,razilaženju dvoje ljudi koji se ne shvaćaju zahvaljujući glupim stereotipima,a sve to gledaju dječije oči.
Benificiranim radnim stažom za vrijeme trudnoće i porodinskog dopusta bi društvo se odužilo majkama jer majke ipak rađaju buduće porezne obveznike koji će puniti mirovinske i zdravstvene fondove.Dakle,trebamo itekako zakonski poštivati i tu malu djecu jer o njima ćemo biti ovisni.

Dakle,situacija je grozna,i da skratim,da imam ponovno 20 godina i ovu pamet malo bi razmislila o svom majčinstvu jer nisam znala što će me,(nas), sve dočekati u pokušajima zapošljavanja jer sam bila previše,previše,optimistična.
Uglavnom je bilo ovako:
Poslodavac(u perfektu):"Premladi!Zaručena!?Udati ste?Udala se se prošle godine!?Imati ćete djecu.Imate djecu.Koliko?Joj,to su sve sitna djeca.To su školska djeca.Imate previše godina."
Ja(u prezentu):"The end"..."idem promjeniti svijet".."za moje kćeri"..."samo da se sjetim :kako?"... :(

Tko je glasao

to je da zakonom odredi da

to je da zakonom odredi da roditelji ravnomjerno odlaze na bolovanja zbog djeteta
Kako ste svi opsjednuti sa moćnom državom koja će nam se i u malim stvarima uplitati u živote.
Zašto ne bi bilo jednostavno pravilo - onaj tko zarađuje više neka ostane na poslu a onaj drugi odrađuje bolovanja. Znam slučajeve gdje žena zarađuje više i muškarac normalno ide na bolovanja ili odradi cijeli drugi dio porodiljnog dopusta kad je plaća manja.
Osim plaće može biti faktor i sigurnost posla, onaj tko radi u nekoj državnoj firmi neka odrađuje bolovanja a onaj u privatnoj neka radi.
U normalnoj obitelji se sve to da dogovoriti, a ako je netko idiot pa npr. tjera ženu s većom plaćom na bolovanje a on radi, onda takvima nikakav zakon neće pomoći.

Tko je glasao

Žene rade na dva posla:

Žene rade na dva posla: onom na poslu i onom kod kuće. Prema tome, zaslužuju beneficirani radni staž u odnosu na muškarce. Kućni rad također treba valorizirati, jer pridonosi cjelokupnom društvu. Ako se u nekom slučaju dogodi da i muškarci preuzmu ulogu žena-majki, a što je rijetko, onda bi se posebnom odlukom trebalo odlučiti da oni preuzmu taj beneficirani radni staž i onda bi taj problem bio uspješno riješen.
Ne treba smetnuti s uma da žena s posla trči kući kuhati ručak, prati i čistiti, a da muškarac trči kući zaleći na kauč, ili pak ode u birtiju bistriti visoku politiku. Nikad neću zaboravit rečenicu Jadranke Kosor, kad je rekla da je o nekoj stvari razmišljala dok je prala suđe. Koji muškarac političar razmišlja o politici dok pere suđe?

My Soul

Tko je glasao

Evo na primjer, ja.

Evo na primjer, ja. Istina ne političar nego pollitičar, al' nećemo pravit veliku misu od jednog malog "l".
:P

Tko je glasao

sve stoji, ali ako ja imam

sve stoji,
ali ako ja imam suđericu doma 3 godine, Jaca je ima bar 10! To što se hoće solidarizirati sa šljakericama ne prolazi, bar kod mene.
A rekla bi i da se ni gospođe političarske supruge ne pretrgnu baš od pranja suđa, pa kako bi onda gospoda drugovi mogli!!

Tko je glasao

Ne treba smetnuti s uma da

Ne treba smetnuti s uma da žena s posla trči kući kuhati ručak, prati i čistiti.

Ovdi bi istaka ka nadopunu Vlatku Pokos i Simonicu.

Onu Jadrankinu rečenicu moš odma zaboravit, laže. Više san ja opra
pjata i teća nego ona i Vesna Pusić zajedno, mada se nisan baš puno
bavija tom misaonom aktivnosti.

Tko je glasao

ma daj Tomy molinte -

ma daj Tomy molinte - Vlatka??

Hm, ravnopravnost i emancipacija..
Jasno je da, u obitelji, ne mogu oboje "ganjati" karijeru ukoliko misle imalo sami odgojiti svoju djecu. Kako odrediti čiji je posao "bitniji"? Kako odrediti čiji je posao "teži"? Tko "ima pravo" na više odmora? Kako postići tu ravnopravnost?

I pod uvjetom da su istog spola;
"Konačno, zašto bi u mirovinu išao u isto vrijeme onaj tko prevrće papire u nekakvom ministarstvu i onaj tko nosi cigle na gradilištu? Jer svi će se složiti da je papire moguće prevrtati i sa 65, ali da nositi vreće cementa nije tako lako?"

Tu se postavlja pitanje - jeli zanimanje stvar vlastitog izbora? Bili bilo u redu da bauštelac ili konobarica idu u mirovinu sa 55, a administrator i činovnica na banci rade do 70e?
Ili da zakon odredi starosnu granicu za rad na bauštelu, i onda bauštelce prebaci u administraciju? Koliko tu ima utjecaj standard neke države, socijalna politika, tržište rada?

I ovo Danielovo pitanje mi je skroz na mjestu;
"Zašto nastojimo držati fikciju da su svi ljudi jednaki (ne samo mi, svu ljudi na svijetu imaju negdje u glavi tu fikciju) — kad se očito svi ljudi razlikuju? I zašto pokušavamo samo neke razlike ispraviti suprotnim djelovanjem zakona i propisa?"

Rekla bi da nastojimo držati fikciju da su svi ljudi jednaki jer - jedino tako možemo imati tzv. uređeno društvo. Neko mora predložiti zakon, netko ga mora izglasati, netko ga mora provoditi; puno je jednostavnije i za savjest lakše to odrađivati uz fikciju da smo svi "jednaki".

Jednaki bi bili samo klonovi kad bi ih se odgajalo na potpuno isti način i držalo u identičnim životnim uvjetima.

Mislim da je svaka osoba ravnopravna i emancipirana, odnosno, podređena i diskriminirana točno onoliko koliko to osijeća - ako je riječ o grupi očigledno diskriminiranih "jednakih" sa približnim osjećajima - to djelovanje zakona i propisa može ispraviti, ali pojedinačni slučajevi su svaki priča za sebe - ostaje na pojedincima da izbore svoju poziciju!

Tko je glasao

Neznam zašto se na tu

Neznam zašto se na tu karijeru gleda ka na nešto pozitivno.

Karijera se sastoji uglavnom od pokvarenih poteza: špijanje,
laganje, ocrnjivanje uglavnom uspon preko leševa.
Ne bi nikad moga živit sa karieristicom , a mislim da ni žena mi
nije tip da bi mogla živit samnom da san takav.
Mislim da su brakovi karierista jako loši i neiskreni.
Pada mi na pamet ova naša Jadranka, nema tih stanova radi
koih bi ja ili moja žena izbacili nečiju dicu na ulicu. Nema te karijere
zbog koje bi ja tužaka svog susida, ili zajeba čovika koji sa menom radi.

Tko je glasao

ti si pomorac? (teška tema

ti si pomorac?
(teška tema o kojoj znam iz vlastitog iskustva - od doba dok se plovilo po godinuipo - dvi u komadu, pa do rada po jahtama 10 tamo, 2 doma - unuka pomorca, kćer pomorca, mater diteta kojem je otac pomorac).

Tko je glasao

Zamisli da sad ti ganjaš

Zamisli da sad ti ganjaš karijeru kod nekog poslodavca , a svaki od njih
bi bija najsretniji da dan ima sto sati i da mu ti tegliš svih tih sto sati ,
otišla bi i ti i obitelj u k...c. Dica na travi, ti na normabelima a muž na
alkoholu. Ćao živote.

Tko je glasao

e moj Tomy, a ako bi muž

e moj Tomy, a ako bi muž šljakao sto sati - onda da ja završim na alkoholu?!
Ma sad tu ovisi i što bi u našim okvirima bilo "ganjanje karijere". U svakom slučaju podrazumijeva više truda i prekovremene sate na poslu, tila ja od trgovkinje postati šefica samoposluge (što i nije neka karijera) ili muž od bauštelca htio postati nadglednik radova.
Dakle ne mislim o nekim strašnim menađeri/ca/ma za desetine/stotine keka kuna.
Za prosječne radnike koji bi htili napredovati korak, dva! A već rade prekovremeno s nemogućim radnim vremenom.
Na to sam mislila kad sam spomenula standard u državi (ne znam u što spada radno vrijeme vrtića).
Ali, jednako tako, poznam dosta žena na normabelima, imam dosta vršnjaka po komunama, a o alkoholičarima neću ni govoriti.
Ne čini mi se baš da je vezano za ganjanje karijere.
Hm.. odmakla se od teme!

Tko je glasao

tomy, to samo govori da si

tomy, to samo govori da si ti čovjek koji ima visoko razvijeni moralni integritet i osnovno ljudsko poštenje što su krasne osobine pojedinca.

Ovdje međutim govorimo o tome da je žena, (i ne radi se tu o karijeri, nego o pravu na rad), zbog više faktora, manje cjenjena i tražena radna snaga. Inače se aspolutno slažem s tobom, cilj ne opravdava prljava sredstva jer se ja kao i ti, želim svakog dana moći pogledati u ogledalo i to mi je najvažnije. Ali sam zbog toga često i nastradala;)

Tko je glasao

ovdje imam jednu opasku, a

ovdje imam jednu opasku, a to je bitna distinkcija, ne samo biološka nego i pravna:
ravnopravnost ničim ne implicira jednakost, već uvažava specifična svojstva ali zakonski ne favorizira niti jedno.

Tko je glasao

@nausikaya nažalost ovo

@nausikaya nažalost ovo "ali zakonski ne favorizira niti jedno", spada u kategoriju "papir sve podnosi", jer praksa pokazuje sasvim suprotno.

"Što vrijedi galopirati ako se krećemo u pogrešnom pravcu!"

Tko je glasao

Mene zanima što Bog kaže o

Mene zanima što Bog kaže o ovoj temi? Jedino njegovo mišljenje cijenim, pa bih zamolio Na-Rubu-Pameti da nam ga prenese adekvatnim citiranjem Biblije.

Sve što ste oduvijek željeli znati o swingingu politike, medija i tajnih službi.

Tko je glasao

Mene zanima što Bog kaže o

Mene zanima što Bog kaže o ovoj temi? Jedino njegovo mišljenje cijenim

Njezino! ;->

Zoran Oštrić

Tko je glasao

Nemoj je molim te zvat ,

Nemoj je molim te zvat , zadnj put me isprepadala sa onom svetom knjigon , o straja skoro san otiša na ispovist.

Tko je glasao

@tomy82, a pokora je bila

@tomy82, a pokora je bila srdela na gradele i litar cnoga, ili biloga.

"Što vrijedi galopirati ako se krećemo u pogrešnom pravcu!"

Tko je glasao

45 lines, Biblija kaže, kao

45 lines, Biblija kaže, kao što znaš da je žena nastala od muškoga rebarca.
Ipak:
http://www.youtube.com/watch?v=eUYoZFlOxds&feature=related
ps. od ppetre, umjesto Na-Rubu-Pameti

Tko je glasao

Možda i jesu "greška

Možda i jesu "greška evolucije" - jednoga X-kromosoma, kojemu se dio negdje zagubio;)

Eskimi kažu: "Ako ti je žena dobra, druga ti ne treba."
Indijci kažu:"Žena je uže na nogama, a djeca su uzde na vratu".
Kinezi kažu: "Kad ti žena govori, smij se i ne slušaj je".
Perzijci kažu:"Žene su kao vaša sjena, jer ako im idete u susret, one od vas bježe, a ako bježite, one vas slijede".
Albanci kažu:"Jedna je žena pola vraga, dvije su žene deset vragova",
a kažu i ovo:"Lakše je zapovijedati šačici buha, nego jednoj ženi".
Korejci kažu:"Od pića stradavaš jedan dan, od tijesne obuće godinu dana, a od loše žene čitav život".
Židovi kažu:"Neka vas bog čuva zlih žena, a dobrih se sami čuvajte"

Narodna: "Žena je bila rođena 3 dana prije đavola"

Hrvati: ništa ne kažu, još u Hrvatsku demokracija nije stigla.

Tko je glasao

daniel, tema je vrlo

daniel, tema je vrlo zanimljiva. Jedino nisam iz dnevnika uspjela dokučiti tvoj stav o tim pitanjima. Ostao si me nedorečen pa me zanima kako ti osobno u stvari gledaš na to.

Inače, vjerujem budući da žene mahom u većini žive dulje od muškaraca, bez obzira kojim se poslom bavile ili u kakvim uvjetima živjele, da se baš zato kreće u ovu 'uranilovku' jer one dulje ubiru svoje mirovine iz državnih i mirovinskih fondova. Drugim riječima, žene su u mirovini puno 'skuplje' od muškaraca.

Povezano s padom nataliteta u razvijenim zemljama te produljenjem životnog vjeka uslijed bolje zdravstvene njege, ishrane, higijene itd, stvara se jako nepovoljan omjer radne snage i umirovljenika, što će se kao i obično lomiti baš na radnoj snazi (veća izdvajanja iz plaće po principu solidarnosti) a bez realne nade da će kad sami postanu umirovljenici, biti adekvatno mirovinski zbrinuti, jer su kod nas rješenja uvijek kozmetička a ne korjenska i dugoročna.

Žene će stoga biti u radnim i mirovinskim pravima i obavezama formalno izravnane s muškarcima, iako će i dalje biti značajno manje plaćene za isti posao od muškaraca, i dalje teže napredovati u karijeri ako žele rađati djecu (jer poslodavci vole kontinuitet) a bože sačuvaj da odu na bolovanje kad su im djeca bolesna. Vrtići ne primaju bolesnu djecu, očevi rijetko uzimaju takva bolovanja i onda to opet čine majke, brinući se za obitelj, za natalitet ove države (a time i da ima tko zaraditi buduće mirovine sadašnje radne snage) i za samo očuvanje kakvog-takvog obiteljskog života.

Stoga je ravnopravnost samo floskula, u obavezama žene su izvukle 'kraći kraj', u pravima ipak prednjače muškarci. I nije to samo simptomatično za našu zemlju, nego na žalost za cijeli svijet.

Tko je glasao

Ja mislim da sve stalno

Ja mislim da sve stalno previše pojednostavljujemo. Nisu sve žene u istoj situaciji, niti svi muškarci. Nemaju sve žene djecu ni obitelj. Ne rade svi isti posao.

značajno manje plaćene za isti posao od muškaraca

Ovo je zapravo kod nas uglavnom mit. U svim firmama gdje sam radio plaća je bila za radno mjesto, a ne za osobu. Znam koliko su ljudi oko mene imali i vjeruj nikad nije bilo razlike između muškaraca i žena, ako si radio posao X imao si tu plaću bez obzira na spol.

Tko je glasao

iako će i dalje biti

iako će i dalje biti značajno manje plaćene za isti posao od muškaraca
Ova tvrdnja se uvijek provlači u raspravama o ravnopravnosti.
Ako tvrtka ima pravilnik o plaći za neko radno mjesto i ako se na njega prijave određene osobe, kako će se onda izvesti ta diskriminacija tj. kako će to žena dobiti manju plaću od muškarca?
Kako se takva tvrdnja uopće može dokazati?

Priznajem kao realnu diskriminaciju kod zapošljavanja pa će muškarac dobiti prednost jer neće zatrudniti ili ići na bolovanje. ALi ovo s plaćom je po mojem mišljenju nategnuto.

Tko je glasao

......ALi ovo s plaćom je

......ALi ovo s plaćom je po mojem mišljenju nategnuto.

nategnuto je za samo oko 12% u prosjeku. a jaz ide i do 20%. i da ne bih morala objašnjavati, iako je jasno i iz linkova - riječ je o usporedivim poslovima/profesijama, a ne o razlici plaće između čistačice i liječnika.

http://www.nhs.hr/novosti/novost.aspx?id=1938

http://pollitika.com/zasto-milanovic-zeli-milanku-opacic-za-potpredsjedn...

Nestić s Ekonomskog instituta to karakterizira kao diskriminaciju.

Tko je glasao

Citiram iz linkanog

Citiram iz linkanog članka:

Zbog rodne diskriminacije žene su prisiljene prihvaćati slabije plaćene poslove u slabije plaćenim granama poput poljoprivrede ili dominantno ženskim djelatnostima poput usluga ili kućne njege.
Boldao sam najapsurdniji dio, kao da te netko puškom tjera da prihvatiš slabije plaćen posao.

Prema riječima Danijela Nestića koji je proveo istraživanje, razlike u plaćama gotovo da i nema među stručnjacima i znanstvenicima. No zato su kod vrlo visokih menadžerskih i dužnosničkih pozicija primjetne teškoće u napredovanju žena, a to, smatra Nestić, može ukazivati na postojanje staklenog stropa. Postoji, također i segregacija po zanimanjima, pa su tzv. ženska zanimanja slabije plaćena od »muških«.

itd.itd.
Dakle, jasno je i iz linkanog članka da nije problem da će za ISTI posao žena dobiti manju plaću od muškarca već u tome da slabije plaćene i cijenjene poslove rade većinom žene.
Dakle, treba reći "žene su diskriminirane jer su poslovi u kojima se uglavnom zapošljavaju slabije plaćeni" a ne "žene su za isti posao plaćene manje".
E sad, kako ćeš ti prisiliti nekog poslodavca da neki posao plati više nego što mu se isplati? Dakle, ako netko hoće raditi za 5k Kn i prihvati posao, ti ćeš doći i reći "stop diskriminacija", isti takav posao kod nekog drugog poslodavca netko drugi radi za 7k, izvoli povećaj plaću radniku. Hahaha, da mi je to vidjeti.

Tko je glasao

Aha. Sad više nije

Aha. Sad više nije nategnuto nego je bogomdano. Ajde još malo vježbaj što "treba reći" i što je autor istraživanja htio pokazati i dokazati.

Tko je glasao

@Fidel, ne znam kakvo je

@Fidel,

ne znam kakvo je tvoje radno iskustvo, no moje je kratkotrajno, ali vrlo instruktivno što se tiče razlika u plaćama. Pouzdano znam da je za isti posao savršeno moguće da dvije pa i više osoba primi različit iznos neto plaće i to je zakonski sankcionirana (dopuštena) diskriminacija. Napori koje te osobe ulažu da bi dobile objašnjenje za takvo razlikovanje su uzaludni - od čitanja platnih lista do razgovora sa šefom/šeficom ili nadležnom osobom u računovodstvu - uvijek se nađe neko opravdanje. Razlog leži u politici plaćanja koja nije u funkciji stimulacije rada, nego u funkciji perfidne taktike zavadi-pa-vladaj.

Vidimo, dakle, da postoji arbitrarna (bez jasne osnove) diskriminacija, a ona na temelju spola je sistemska i generalna. Egzaktno je dokazano da postoje razlike u plaćama između muškaraca i žena za isti ili usporedivi rad. Iz citata o Nestićevu istraživanju vidi se da među stručnjacima i znanstvenicima razlike također postoje, ali su one male. Osim toga, rad u privrednoj grani ili struci koja u većoj mjeri zapošljava žene prije ili kasnije gubi na vrijednosti. Što misliš, zašto? Osnovna obilježja zapošljavanja žena su vertikalna stratifikacija i horizontalna segregacija. Iznimke samo potvrđuju ovo pravilo manje vrijednosti ženskog rada. Jedini posao u kojem žene više zarađuju od muškaraca u istoj branši su manekenstvo i prostitucija. Sapienti sat!

nemesis

nemesis

Tko je glasao

Ovdje sam prvi put u životu

Ovdje sam prvi put u životu čuo izreku:
"Da je baba muško zvala bi se Duško"

Pa naravno da fizičke razlike postoje, naravno da nakon rođenje diteta treba toj osobi dati nekakve olakšice poput npr. ranije penzije, naravno ako žena radi posao koji je fizički zahtjevniji treba dobiti pravednu penziju! Ovo sa fizičkim razlikama između žena i muškaraca nije ništa novo niti iracionalno, nije nitko birao koji će spol biti!

A što se tiče školovanja ja ne bi rekao da ima razlike... jer ima prekrasni umova oba spola.. ima prekrasni stvaratelja oba spola... jedino je Nikola Tesla bio jedan od rijetki koji se nije bazirao uopće na spol i do dan danas nitko ga nije nadmašio po pitanju stvaranja novih vrijednosti! Možda je bio muškarac sa viška ženski hormona (ili mu je mozak bio pola kuško pola žensko) pa je zato bio genij!

Kao što ste rekli... ne vidim potrebe objašnjavati nešto što je sasvim logično i prirodno!

PS ono što je lijepo masi ne znači da lijepo svima kao ni ono što mase smatraju ružnim je možda lipo nekima.. tako da "novine" kao "novine" ne smatram dobrim primjerom jer oni ovise o "masama" ... neka stave neke debeljuškaste žene i muškarce umjesto nekakve aktualne manekenke i naravno njima će prodaja pasti... ali to ne mora nužno znači da su te osobe ružne... novinari.. i novine... fujjjjj! oni su meni ružni ... kao takvi! :)

Jakša
"volim svoje i poštujem tuđe"
http://www.youtube.com/watch?v=OkO8qa3V5gg

Obrisan

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najviše ocijenjeni članci

Najčitaniji članci