Tagovi

Žena nije kriva, ali žena bira...

Sustav ne funkcionira, ali…

Možemo se generalno složiti da sistem kažnjavanja, zadržavanja i kontroliranja nasilnika, kao i zaštita žrtve kod nas ne funkcionira onako kako bi trebao i da se to pitanje treba što prije povu?i i krenuti u neke ozbiljnije promjene. Me?utim, danas želim pri?ati o jednom drugom aspektu nasilja nad ženama..

Dakle, nasilje nad ženom kao takvo rijetko kada po?inje brutalnim premla?ivanjem. Sve po?inje jednim šamarom, iz kojeg se postupno prerasta u brutalna premla?ivanja i sustavno dovo?enje žene u ponižavaju?i položaj. Žene u današnjem društvu, iako ne posve ravnopravne uživaju kudikamo bolji položaj od žena prije nekoliko desetlje?a, a sve zahvaljuju?i vlastitim naporima da se emancipiraju. Ono što ja primje?ujem, odnosno što je moj dojam jest da te iste žene u današnje vrijeme sve više i više pokušavaju vratiti svoj položaj na grane na kojem su bile u toj za mnoge žene crnoj prošlosti. Zašto je tome tako?

Odgovor na to pitanje nije lako ponuditi. Me?utim, nije li jedan od ciljeva emancipacije o?uvanje vlastitog ponosa žena? Prema kojoj to logici bilo tko može opravdati taj jedan šamar sa kojim sve po?inje? Osobno, logike ne vidim, a pogotovo ne u tome da sama žena preko toga pro?e pod isprikom ?jedan kao nijedan?. Zašto? Vrlo jednostavno, zbog ljudske psihe. Ako nešto prolazi, zna?i da je opravdano. Jedan opravdani šamar da se riješe neke male razmirice i jedno opravdano brutalno premla?ivanje za veliki problem. To je poanta koju ja izvla?im iz opravdanja tog jednog malog šamara.

Kada re?i DOSTA?

Žena koja drži do svog ponosa i koja prije svega ima zdrav razum odmah ?e shvatiti da treba re?i DOSTA i krenuti dalje bez nekoga tko pati od osje?aja manje vrijednosti pa svoje frustracije mora lije?iti na njoj. Nasilnici nemaju mo? nad ženom koja ne oprašta njihove neoprostive izljeve bijesa. Problem nastaje kada takva kukavica vidi da sa žrtvom može raditi što ho?e i da pod svojim rukama ima lako modeliraju?i plastelin, a ne osobu od krvi i mesa koja zna razmišljati vlastitom glavom i koja ne dozvoljava da ju itko gazi.

U životu se ?esto ponašamo kao djeca, nekad zato što nismo dovoljno zreli nešto u?initi druga?ije, a nekada je to jednostavno u nama bez obzira na našu zrelost i poglede na život. Pustite li djetetu da jednom nekažnjeno uradi ono što ne bi smio možete o?ekivati da ?e to raditi i ubudu?e jer manjak reakcije podrazumijeva suglasnost, zar ne?

Nije lako re?i dosta ako je u ?itavu pri?u uklju?eno i dijete, re?i ?e mnogi. Me?utim, dijete nitko ne?e zaštititi bolje od majke koja je zaštitila sebe. Je li za dijete bolje mirno odrastanje uz jednog roditelja ili odrastanje uz oba roditelja ispunjeno nasiljem i zlom? Uvijek ?e postojati neraskidiva veza izme?u žene i takvog muškaraca imaju li zajedni?ko dijete, me?utim ta neraskidiva veza je kudikamo slabija i manje opasna kako za majku, tako i za dijete.

Smotao je on nju oko malog prsta..

?Smotala ga je oko malog prsta? - uzre?ica je koja se u prošlosti ?esto koristila. Kako to smješno zvu?i danas kada sve više mladih žena kao da žudi da one budu tako smotane oko malog prsta kojekakvih krkana. Ne znam u kojem je to trenutku muškarac opet postao centar svemira. Žene, koje bi trebale biti staloženije, ?vrš?e i zapravo one koje svijet pokre?u danas sve više i više postaju sluge koje samo gledaju kako na?i svog ?gospodara? koji ?e upravljati njihovim životom.

Teško je poštovati nekoga tko ne poštuje sam sebe. Žena nije kriva za nasilje i niti jedna žena ne zaslužuje takav život pa da je u?inila ne znam što, me?utim žena treba sama birati svoj put. Postoji put nasilja i put mira. Na put nasilja se dolazi opravdanjima, a na put mira riješenjima. Sada je, drage moje žene vrijeme da odaberete jedan od ta dva puta. Mi muškarci smo se kroz povijest dokazali kao prili?no neracionalni i loši kada imamo svu vlast u svojim rukama. Iz toga proizilazi vrlo jednostavan zaklju?ak : ne gurajte nam svu vlast u ruke. Dakle, glavu gore i kroz život kora?ajte s ponosom, a ne pokunjenih glava. Siguran da bi onda pri?a o nasilju nad ženama bila samo neka ?udna iznimka u društvu u kojem su žene same odlu?ile tome stati na kraj.

Postupci kao što je šamaranje ili bilo koji drugi vid nasilja ( bez obzira zbog ?ega je do toga došlo ) ne mogu i ne smiju biti opravdani. Svakim opravdanjem jedan ste korak bliže sustavnom maltretiranju. Vjerujem da ste dovoljno sposobne odabrati druga?iji put…

Piše :
Alen Be?irovi?
alen_becirovic@hotmail.com

Komentari

Ono što ja primjećujem,

Ono što ja primjećujem, odnosno što je moj dojam jest da te iste žene u današnje vrijeme sve više i više pokušavaju vratiti svoj položaj na grane na kojem su bile u toj za mnoge žene crnoj prošlosti. Zašto je tome tako?

a gdje ti to primjećuješ? po čemu to zaključuješ?

U životu se često ponašamo kao djeca, nekad zato što nismo dovoljno zreli nešto učiniti drugačije, a nekada je to jednostavno u nama bez obzira na našu zrelost i poglede na život. Pustite li djetetu da jednom nekažnjeno uradi ono što ne bi smio možete očekivati da će to raditi i ubuduće jer manjak reakcije podrazumijeva suglasnost, zar ne?
ako se ti ponašaš kao dijete, ne znači da se i ostali tako ponašaju.. koje je to ponašanje "dječje", a koje nije?

˝Smotala ga je oko malog prsta˝ - uzrečica je koja se u prošlosti često koristila.
jednako tako se koristilo: "smotao ju je oko malog prsta"
Kako to smješno zvuči danas kada sve više mladih žena kao da žudi da one budu tako smotane oko malog prsta kojekakvih krkana. Ne znam u kojem je to trenutku muškarac opet postao centar svemira.
kad je to muškarac bio centar svemira? jednako tako se može reći kako su žene centar muškog svemira. tko koga vrti ili ne vrti oko malog prsta varira od slučaja do slučaja

Žene, koje bi trebale biti staloženije, čvršće i zapravo one koje svijet pokreću danas sve više i više postaju sluge koje samo gledaju kako naći svog ˝gospodara˝ koji će upravljati njihovim životom.
znači žene bi trebale pokretati svijet? umjesto muškaraca ili što? slažem se da su žene postale sluge koje traže gospodara, no i muškarci jednako tako.. to se zove radni odnos

Teško je poštovati nekoga tko ne poštuje sam sebe. Žena nije kriva za nasilje i niti jedna žena ne zaslužuje takav život pa da je učinila ne znam što, međutim žena treba sama birati svoj put.
otkud sad ovaj dvokorak na nasilje? s jedne generalizacije na drugu bez ikakve logičke poveznice..

Na put nasilja se dolazi opravdanjima, a na put mira riješenjima.
kakva je ovo semantička magla?
Sada je, drage moje žene vrijeme da odaberete jedan od ta dva puta. Mi muškarci smo se kroz povijest dokazali kao prilično neracionalni i loši kada imamo svu vlast u svojim rukama.
ne znam jesi ti kad imao svu vlast u rukama, ali ja mogu reć da nisam. je li tvoja teza da bi netko bio dobar za vlast na osnovi spolne pripadnosti? npr. bit će bolje kad puno žena bude na vlasti? to je diskriminacija na spolnoj osnovi.
Dakle, glavu gore i kroz život koračajte s ponosom, a ne pokunjenih glava. Siguran da bi onda priča o nasilju nad ženama bila samo neka čudna iznimka u društvu u kojem su žene same odlučile tome stati na kraj.
sama činjenica da je netko muškarac ili žena ne daje neke posebne razloge za ponosno koračanje. Priča o nasilju nad ženama jest iznimka u društvu, a ne svakodnevica, kako ovaj tekst implicira. isto kao i nasilje nad muškarcima http://www.24sata.hr/news/zenu-koja-je-istukla-muza-salju-na-10-dana-u-z...
i obiteljsko nasilje općenito.

Postupci kao što je šamaranje ili bilo koji drugi vid nasilja ( bez obzira zbog čega je do toga došlo ) ne mogu i ne smiju biti opravdani. Svakim opravdanjem jedan ste korak bliže sustavnom maltretiranju. koji to drugi vid nasilja? psihičko nasilje?
http://www.seebiz.eu/hr/seebiz-trend/zivot-i-showbiz/tigera-woodsa-supru...
tko je počinio nasilje, a tko je imao vlast? Tiger Woods, varajući ženu, ili žena koja ga je izgrebala po licu i razbila staklo na autu golferskom palicom?

Vjerujem da ste dovoljno sposobne odabrati drugačiji put…
apsolutno se slažem, sigurno im ne treba muškarac da im sve to objasni. ili misliš da ipak trebaju muškarca da im sve objasni?

Dok dobri šute, zli caruju

Tko je glasao

a gdje ti to primjećuješ?

a gdje ti to primjećuješ? po čemu to zaključuješ?
Primjećujem promatrajući mlade cure ( naravno ne sve, ali ipak nezanemariv broj njih ) kojima je primjerice novac postao centar svijeta ( tzv. sponzorušice ) i koje su spremne za taj cilj prodati i svoj ponos. A te mlade cure će sutra postati žene bez potrebnog samopoštovanja i idealne mete za zlostavljače ( kako fizičke, tako i psihičke )

ako se ti ponašaš kao dijete, ne znači da se i ostali tako ponašaju.. koje je to ponašanje "dječje", a koje nije?
Za mene dječje ponašanje ima dvije glavne strane : Dobro i loše. Između tih dobrih osobina izdvojio bih iskrenost, a od loših to što dijete vrlo ne zna stati kada mu daš mali prst, već cilja na cijelu ruku. Ako to preneseš u svijet nasilja, to znači da ako žena da muškarcu prst ( znači opravda šamar, ili bilo koji početni vid psihičkog ili fizičkog nasilja ) on će u velikom broju slučajeva uzeti čitavu ruku i sve prenijeti na jedan puno teži nivo.

kad je to muškarac bio centar svemira? jednako tako se može reći kako su žene centar muškog svemira. tko koga vrti ili ne vrti oko malog prsta varira od slučaja do slučaja

Ok, mogu se složiti da to varira od sllučaja do slučaja, ali smatram da nije u redu da nitko bude centar svemira nekome i da sve bude njemu podložno. Sami sebi bi trebali biti centar svemira. S obzirom da je ovdje riječ o nasilju muškaraca nad ženama, zapitao sam se kada je to tim ženama muškarac postao centar svemira, a ne one same sebi.

znači žene bi trebale pokretati svijet? umjesto muškaraca ili što? slažem se da su žene postale sluge koje traže gospodara, no i muškarci jednako tako.. to se zove radni odnos

Možeš to gledati i kroz radni odnos. Ja to ne gledam tako. A ako me baš direktno pitaš, mislim da ne bi bilo loše da žene pokreću svijet, ipak su racionalnije i često sposobnije imati vlast u rukama od muškaraca ( i tu ne mislim samo na političku ). Naravno, ne sve žene, kao što nisu niti svi muškarci nasilnici.

otkud sad ovaj dvokorak na nasilje? s jedne generalizacije na drugu bez ikakve logičke poveznice..

Ako ne poštuješ sebe ne možeš očekivati da će te poštivati niti bilo tko pored tebe. Dakle, ako žena ne poštuje sebe, teško je očekivati da će je muškarac sklon nasilju poštivati i suzdržati se od svojih poriva. Meni je logično...

kakva je ovo semantička magla?

Magla je za nekoga tko samo traži tuđe greške da bi pun entuzijazma napisao demantij. Ali zapravo magle nema. Na put nasilja se dolazi opravdanjima ( šamara, šake, psihičkog zlostavljanja ili slično ), a na put mira ( tj. života bez nasilja ) se dolazi riješenjima ( jasnim i rezolutnim DOSTA u samom početku nasilja ).

ne znam jesi ti kad imao svu vlast u rukama, ali ja mogu reć da nisam. je li tvoja teza da bi netko bio dobar za vlast na osnovi spolne pripadnosti? npr. bit će bolje kad puno žena bude na vlasti? to je diskriminacija na spolnoj osnovi.

Nisam imao svu vlast u rukama i nadam se da niti neću. Moja teza je bila ta da veliki vladari u prošlosti nisu dobro završili kada su se našli sa prevelikom vlašću u rukama (npr. Napoleon ). Ovo nije bila teza koju treba bukvalno shvatiti nego generalno. Više, nekako poticajno. Je li to diskriminacija na spolnoj osnovi? Možda, ali ima malo utemeljenja i u istini...

sama činjenica da je netko muškarac ili žena ne daje neke posebne razloge za ponosno koračanje. Priča o nasilju nad ženama jest iznimka u društvu, a ne svakodnevica, kako ovaj tekst implicira. isto kao i nasilje nad muškarcima http://www.24sata.hr/news/zenu-koja-je-istukla-muza-salju-na-10-dana-u-z...
i obiteljsko nasilje općenito.

POnvaljam, ovaj tekst je o nasilju muškaraca nad ženama, pa se stoga njima i obraćam da koračaju ponosno. To se naravno odnosi za svih, nitko ne treba hodati pokunjene glave, osim ako naravno za to ne postoji i više nego opravdani razlog. Ali, ne bih se složio da je nasilje nad ženama danas samo iznimka. Treba uzeti u obzir da se puno toga događa iza zatvorenih vrata iza kojih ništa ne izađe u javnost. Gledamo li ono što izlazi u medijima, nasilje nad ženama je sigurno iznimka, ali mišljenja sam da je u stvarnosti ipak daleko više takvih primjera...

koji to drugi vid nasilja? psihičko nasilje?
http://www.seebiz.eu/hr/seebiz-trend/zivot-i-showbiz/tigera-woodsa-supru...
tko je počinio nasilje, a tko je imao vlast? Tiger Woods, varajući ženu, ili žena koja ga je izgrebala po licu i razbila staklo na autu golferskom palicom?

Da, psihičko nasilje. U ovom slučaju mislim da je nasilje počinio Tiger Woods, a njegova žena je samo ustala braniti svoj ponos. Je li njen način pravi ili ne? Dalo bi se diskutirati, ali mislim da je u svakom slučaju bolji nego puko prešućivanje...

apsolutno se slažem, sigurno im ne treba muškarac da im sve to objasni. ili misliš da ipak trebaju muškarca da im sve objasni?

Nije tu stvar muškarca ili žene, stvar je to vjere u ljude...

Bolje pet do dvanaest, nego nijednu poslije jedan...

Tko je glasao

Malo materijala za

Malo materijala za razbribirgu (zena je podjednako kriva i to bas stoga jer ona bira - bira moc, utjecaj i ne pita za ucinke)

Geneticki gledano muskarac je iskvarena zena. Zena ima dva X kromosoma - jedan od majke i jedan od oca, a jedan od njih se slucajnim izborom inaktivira u malu crnu kvrzicu koja se vidi u svakoj zenskoj stanici, tako da je aktivan samo jedan X. Muskarac ima X od majke i Y od oca. Y kromosom nastao je iz X kromosoma, ali njegova sudbina je vrlo losa i crna.
On se u mejozi ne rekombinira kao sto se rekombinira X kromosom i to ga cini vrlo ranjivim jer proces rekombinacije u mejozi, ali i kasnije u zivotu X kromosom cini znacajno stabilnijim (npr samo muskarci mogu imati hemofiliju ili biti slijepi na boje) na mutacije, parazite i sl.
Y kromosom je olupina od kromosoma od 4 milijuna baza tu je tek nekih 57 aktivnih gena ostalo je povrsina mjeseca.
Zbog svoje posebnosti i samozatajnosti on je kromosom samotnjak izgnan i ugrozen. Y kromosom dakako nasljeduje se po muskoj liniji. Njegova borba za prezivljavanje je nesmiljena. Proucavanje njegove povijesti je fascinantno: npr Y kromosom Jingis Kana, vikinga ....
S druge pak strane geneticka osobnost zenskog dijela mitohondrijska dna je primjer ucinkovistosti i sredenosti. Ona u svojih 16000 baza ima neusporedivo vise aktivnih gena. Prakticki da nema podrucja koje nije iskoristeno i koje je u funkciji.
Vjeruje se da mitohondrijska dna "ratuje" s Y kromosomom i da se taj rat odvija u cudesnim ritmovima i ritualima.
U 6 do 7 tjednu nakon oplodnje u zametku se uz pomoc Y kromosoma aktiviraju faktori koji skrecu tijek razvoja zametka u smjeru muskarca. U principu stvara se muskih androgena - testosterona koji pregaze zenske kanalice, a potaknu muske, kod zena koje nemaju Y-na zenski androgeni zastite zenske kanalice, a ovi drugi se ne razviju i eto ti zene odnosno muskarca.
Muskrac je geneticki otpadak, ali je krivnja za ovu situaciju obostrana.
Nije muskarac vise kriv niti za agresiju niti za nasu sudbinu. Zena bira i to je prokleto tocno, a muskarac sve sto radi je da bude izabran. To je bit Adamovog prokletstva. Muskarac i zena su dvije strategije koje se medusobno mlate.
Zena sve svoje rasplodne stanice formira jos i prije rodenja koje se onda samo doraduju (to je jedna nekih 4 diobe od pocetnog zametka), dok se muskarceva strategija svodi na bjesomucno umnazanje rasplodnih stanica tijekom cijelog zivota (rezultat dioba stanica vise desetaka tisuca puta). Svaki par testisa i do 150milijuna dnevno. To su dvije konkurentske strategije i svaka ima svoje manifestacije i pojavne oblike.
Zensko u principu bira, cuva i zasticuje svoje stanice, a muskarac ih siri i odbacuje koliko god moze vise.
Zene ogranicavaju broj potomak, a zele dati kvalitetu jer je to njihov veliki energetski i drugi zahtijev, a muskarac zeli sto vise rasiriti svoje rasplodne stanice.
Moderni nacin zivota gdje je prezivljavanje novorodenih i do 99%, gdje se podigla kvaliteta zivota znacajno, ..., idu na ruku zeni, a muskarcu stvara ogromnu prijetnju. Muskarac je ugrozen, izgubio je teritorij na kojem moze siriti svoje kromosome, a konkurencija medu njima jos se izostrava. U povijesti se to rijesavalo osvajanjem novih podrucja (Vikinzi, Mongoli,...), a danas je svijet postao premali. Uzas.
Vjeruje se i da je homoseksualnost rezultat rata izmedu Y-na i mitohondrija. Proucava se stupanj konkordancije (vjerojatnost da je brat blizanac jednojajcanih ili dvojajacanih blizanaca homoseksualan takoder), te razni drugi cimbenici da sad ne nabrajam. U principu postoje indicije da homoseksualan sin ima starijeg brata (hetero) i najcesce ujaka koji je takoder homoseksualan, te da je to utjecaj mitohondrijske dna koja kad vec ne moze utjecati sto je doslo do oplodnje s Y kromosomom moze to bar pokvariti - da osigura svojim kcerima bolje sanse za prezivlljavanje. Takoder imamo i mitohondrija koje tek u drugom koraku umlate muskog - direktno maltretirajuci mu spermu (kada se u obitelji rodi i do 10-tak kceri, a jedan sin) jer i sperma treba mitohondirje koji daju energiju da bi se micala tj dosla do jajasca.

Tko je glasao

alene, lijepo od tebe što

alene,
lijepo od tebe što se zauzimaš protiv nasilja nad ženama.
To je institucionalno riješeno, ali kao što je slučaj i s mnogim drugim zakonima, u praksi se često to ne provodi na odgovarajući način.

Međutim, ima slučajeva kada se to i zloupotrebljava na štetu pojedinih muškaraca. Upoznata sam s nekoliko primjera, gdje su "ženska prava" i "ugroženost" u sprezi s manipuliranjem institucijama kao što su socijalne službe, policija i sud, gotovo smjestile normalnoga čovjeka prvo u zatvor, a zatim i u ludnicu.

Tada sam shvatila, da možda ima još takvih slučajeva i da u praktičnom životu treba biti jako oprezan, jer postoje i zlouporabe na štetu muškaraca. Telefonski poziv i iskaz oštećene treba prihvatiti, ali i dobro, dobro provjeriti, jer se ponekad može učiniti strašna greška.

Da ne govorim o tome kako ima i fizičkoga i psihičkoga nasilja nad muškarcima, ali o tome se manje piše i muškarcima je to teže iznijeti u javnost zbog mogućega izrugivanja.

U svakom slučaju žrtve s obje strane treba zaštiti.
Isto mislim i na davanje skrbništva nad djecom, nakon rastave.

Tko je glasao

Alene; Tvoj dnevnik me

Alene; Tvoj dnevnik me oduševio kao i Tvoji stavovi o nasilju nad ženama.
Nasilje; kao i diskriminacija ima mnogo lica; ne vrši se samo nad ženama već i djecom i starcima i ostalim sugrađanima; invalidima i svima za koje nasilnici osjete da su slabiji od njh. Razloge tolikom porastu nasilja vidim i u nedorečenosti hrvatskih zakona; ignoranciji i šutnji; nezainteresiranosti i otuđenju ljudi; nikog nije briga za druge; ne želimo se miješati i sl. No da li smo baš svi nezaineteresirani i hladni?
Naravno, nismo, a dokaz tome je i Tvoj dnevnik.
Rečenica kojom završavaš : "Vjerujem da ste dovoljno sposobne odabrati drugačiji put..."; poziv je svima; ne samo ženama da i rječju i djelom zaustave nasilje.
Hvala. Pozdrav
Mirtaflora

Tko je glasao

Hvala na dnevniku punom

Hvala na dnevniku punom pozitivnih misli i ohrabrenja ženama da ne trpe bilo koji oblik nasilja. Očekujem od tebe i dnevnik jednake snage upućen muškarcima. Pogotovu onima koji nisu spremni ustupiti dio ili svu svoju moć pametnijima i odgovornijima, čak i po cijenu izazivanja nevolja svima oko sebe.

nemesis

nemesis

Tko je glasao

Ipak, kada je riječ o

Ipak, kada je riječ o nasilju u obitelji, zaboravlja se da su žene puno jače na jeziku.
Za fizičko nasilje svakako bi trebalo slat i u zatvor, ali možda je nekome ruka poletila tek nakon što ga je supruga prije toga svakodnevno verbalno nokautirala.
Savjetovati većini muževa da se verbalno suprotstave isto je kao i savjetovati većini žena da uzvrate fizičkom snagom: muški su očitito prirodno hendikepirani i ne mogu uzvratit ženama jednakom mjerom na verbalno zlostavljanje: ni kvalitativno, ni količinom izgovorenoga.
Znam da ovo može bit krivo shvaćeno, ali ja bih da se ovo uzme kao olakotna okolnost za one koji su u određenom trenutku zbog tankih živaca od konstantne žrtve naglo postali kratkotrajni agresor.

Tko je glasao

a možda je, prije toga on

a možda je, prije toga on nju godinama zlostavljao ljubomorom, alkoholizmom, ekonomskim ucjenama, zanemarivanjem djece i nje, kockanjem i tome slično. što najčešće i jeste slučaj u praksi.

inače to tvoje "verbalno zlostavljanje" definirano je zakonima kao psihološko zlostavljanje - i on ju je jednako tako mogao prijaviti, ili otići u centar za socijalnu skrb, ili u obiteljski centar po pomoć. ili tražiti rastavu.

u čemu su ga valjda sprečavali oni DEBE-ilni kromosomi, ali to je toliko glup kvazi znanstveni upis da mi se neda niti odgovarati.

Tko je glasao

debe je jako dobro vidio

debe je jako dobro vidio gdje to ide.. recimo "šamar se ne može ničime opravdati" ok.. "Na put nasilja se dolazi opravdanjima, a na put mira riješenjima."

je žena Tigera Woodsa opravdano izvršila fizičko nasilje? je li to bila samoobrana? je li Tiger Woods taj koji je činio nasilje nad ženom?

naravno došli smo i do "psihološkog nasilja".. naravno nije psihološko nasilje silovanje imbecilnim televizijskim emisijama, štampom i većinom medija, nego je "psihološko nasilje" bračna svađa i općenito svaki vid sukoba mišljenja ili rasprave unutar ljudskih odnosa..

kad bi netko ženu nazivao debilom to bi vjerojatno bilo "nasilje nad ženama", no to naravno ne vrijedi kad se mene naziva debilom..

slobodno pokazuj svoje pravo lice i dalje.. čim više pišeš to je jasnije

p.s. oh, ljubomora je nasilje?

Dok dobri šute, zli caruju

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najviše ocijenjeni članci

Najčitaniji članci