Tagovi

Zašto je bolje di?i PDV?

Ovaj sasvim kratki ?lanak želim napisati kako bih pojasnio zašto smatram da je u slu?aju prazne državne blagajne (dakle: kod nas) najbolje di?i PDV, a ne uvoditi druge poreze.

Prvo da kažem da nisam ekonomist po struci, dakle, nemam diplomu. Ovo su razmišljanja na temelju zdravog razuma.

Postoji fama da u ovoj krizi treba poticati potrošnju i smanjivati poreze. To je tako u udžbenicima. Manji porez pove?ava potrošnju (jer se cijene smanjuju), a potrošnja pove?ava potražnju za proizvodima, a potražnja pove?ava proizvodnju, što dovodi do ve?eg zapošljavanja, a više zaposlenih do ve?e potražnje itd.

To je tako u udžbenicima. Me?utim, potrošnja se može podijeliti na potražnju za doma?om robom i uvoznom robom. Uvozna roba su ne primjer ?okolada, automobili, ve?i dio obu?e i odje?e itd. Ve? je dosta vremena naša potrošnja iznad realnih mogu?nosti (razlika dolazi iz zaduživanja). Velika potrošnja dovodi do toga da smo uglavnom orijentirani na uvoz, i na prodaju uvozne robe.

Nije ?udo što su stranci prozvali Zagreb "grad prodavaonica cipela". Najprofitabilnije je otvoriti trgovinu skupim uvoznim cipelama. To što je to odljev resursa na prili?no bespotrebnu stvar, nikog ne smeta.

S druge strane, kaže se da je loša štednja. U krizi treba trošiti, jer potrošnja pove?ava proizvodnju. Ali ?iju proizvodnju? Svaki gigantski LCD televizor je plus za tvornicu u Kini. Svaki frižider ili stroj za pranje rublja za tvornicu negdje u Isto?noj Europi ili Turskoj. Svake prodane skupe cipele su plus za Talijane.

S druge strane, Hrvatska proizvodi brašno, še?er, meso i sli?no. Ho?ete li jesti manje kruha ako štedite? Pa i ne?ete. Možda ?ete jesti malo manje mesa. Ali ?ete najprije izbaciti guš?ju paštetu uvezenu iz Francuske i sir uvezen iz Nizozemske!

Je li štedjeti tako loše? Zemlje kao Japan i Kina imaju ogromnu štednju stanovništva, i to nikad nije bio problem. Problem Japana je što se sve japansko odnedavno proizvodi u Kini. Moj fotoaparat je valjda zadnji Panasonic na kojem piše "Made in Japan". Velika ušteda zna?i da su banke pune novca. Zna?i da ima dosta novaca za kredite i da su krediti dosta jeftini. Tako proizvo?a?i mogu jeftino kreditirati svoju proizvodnju.

S druge strane, kod nas nema dovoljno novaca u bankama — pratite li reklame? Pratite li koje kamatne stope obe?avaju banke? Rast tih kamatnih stopa (za depozite) zna?i i rast kamatnih stopa na kredite. Zna?i da naša proizvodnja poskupljuje. A to je zato što naši ljudi nisu ?etvrtinu ili petinu pla?e stavljali na stranu (u banku) ve? su trošili — mobiteli, skupa odje?a, šminka, automobili — sve se to kupovalo zadnjih 7-8 godina kao da ?e u budu?nosti sve biti super. Zato nije bilo novca. I naravno, još jedan razlog — država je posu?ivala od banaka, tako da nije ostalo ništa novaca. Država posu?uje i vaš novac iz 2. stupa mirovina. To je zato jer država kao i svi gra?ani nemilice troši, kao da nema sutra, kao da nikad ne?e biti krize.

Krizni porez je moju pla?u smanjio za 4%. Je li to mnogo? Pa i nije. Ali se istodobno PDV pove?ao s 22% na 23%. Dakle, nešto što je prije koštalo 122 kn, sada stoji 123 kn. To je pove?anje od 0,8%. Dakle, efektivno mi se pla?a smanjila za 4,8%.

Radi se o ?istoj demagogiji. Krizni porez uzima puno ve?i dio moje pla?e nego što uzima pove?anje PDV-a. Da ne govorimo o troškovima obrade kriznog poreza, doradama u softveru za obradu pla?a, dodatnim obrascima itd.

Krizni porez direktno pove?ava porezno optere?enje pla?a, upravo ono što je kod nas preveliko. S druge strane, PDV nije trošak firmama, jer firme dobivaju povrat poreza! Pove?anje PDV nije trošak bankama, jer se PDV ne pla?a na bankarske usluge.

Koliko bi efektivno porasle cijene da je PDV pove?an za 25% (dakle s 122 na 125)? Odgovor: 2,5%. Dakle, radi se o manje o tri posto. Manje nego što je krizni porez uzeo pla?ama iznad 6000 kn.

Sad ?e neki re?i — da, ali to ugrožava najsiromašnije. Na to mogu re?i:

Zaštita najsiromašnijih se zove socijalna pomo?, a ne porez.

Izuzetno je licemjerno ne htjeti pove?ati cijene skoro svega za 2,5% jer je to "previše", a onda dozvoliti pove?anje cijene plina, struje, benzina za mnogo ve?e postotke! Kako li je tek licemjerno imati isti porez na bombonijere (23%) i dje?ju hranu (23%) a palamuditi o socijalnoj osjetljivosti!

Ako ?emo biti preskupi za turiste, pa neka stave 7% PDV na sva no?enja (napominjem: SVA) i na posluživanje jela u svim restoranima i pola problema je riješeno!

Mi smo zemlja koja se mora "prodati" (ne tako kao što neki misle, da "prodajemo dušu", ve? kao što Švicarci prodaju sir i ?okoladu, a Amerikanci filmove, Coca-Colu i hamburgere)! Složeni porezni sustav, s gomilom pravila, sigurno nije pravi na?in. Mi moramo postati zemlja u kojoj je jednostavno sve raditi. Jedan od koraka može biti ukidanje kriznog poreza i pojednostavljivanje snižene stope PDV-a.

I da, naravno, treba rezati troškove, ali sa radnicima Željezare na infuziji i traktorima na cestama, to ja mnogo lakše re?i nego u?initi!

Komentari

"Krizni porez direktno

"Krizni porez direktno povećava porezno opterećenje plaća, upravo ono što je kod nas preveliko. S druge strane, PDV nije trošak firmama, jer firme dobivaju povrat poreza!"

Jednostavno nisam mogla izdržati da ne komentiram ovakvu glupost.Bez uvrede,ali doista se vidi da ne znate ništa o poslovanju poduzetnika.Što Vi mislite na koji način firme od države dobivaju povrat poreza?Mislite da zbroje sve ulazne račune i jednostavno ispostave račun poreznoj upravi a ona im vraća novac?Isto tako mislite da na izlazne račune koje ispostavljaju kupcima nisu obvezni obračunavati PDV?Kakva bi to bila računica za državu?Istina je da PDV za firme nije ni trošak ni prihod,ali za Vašu informaciju mjesečno se radi obračun PDV-a u kojem se od PDV-a obračunatog na izlazne račune oduzima PDV sa ulaznih računa.Na taj način se dobije obveza za plaćanje PDV-a -ukuliko su izlazni računi u mjeseci bili veči od ulaznih(što je slučaj u večini obračuna) ili potraživanje za povrat PDV-a od države -samo u slučaju ako su isporuke usluga ili dobara poduzeća bile manje od ulaznih troškova.
Kada na ovakav tj.ispravan način sagledate situaciju smatram da se ne može reći da bi povećanje stope PDV-a za građanstvo kao krajnje korisnike imalo povoljniji učinak od kriznog poreza,jer svaki poduzetnik u procesu proizvodnje ili isporuke usluga zaračunava PDV te tako za krajnjeg korisnika PDV višestruko povečava cijenu robe ili usluge.
Slažem se samo sa tvrdnjom da su porezi u hrvatskoj preveliki i kao takvi umanjuju kupovnu moć krajnih korisnika,a kada isti ne troše kompletna privreda propada-što je trenutno kod nas slučaj.Naša vlada je napravila potez kojim je "spasila" trenutnu situaciju ali dugoročno gledano postigli su kontra efekt.Opće je poznata stvar da smo država koja je na samom vrhu prema opsegu davanja prema državi.

Tko je glasao

Šefe volim čitati svašta

Šefe volim čitati svašta ali ovo je strašno , a zašto kada se ne razumiješ u ekonomiju voliš toliko pametovati. Bar malo knjiga ili bar novina pročitaj , onda kreni ...

Znači da ima dosta novaca za kredite i da su krediti dosta jeftini...

Katastrofa ... Znaš li koliko mi ko država npr. plaćamo kamate godišnje?

PDV 25% koliko će poskupiti npr. jedna kandit čokoloada ako povećaš PDV na 25% . Misliš da će poskupiti za tih 2% PDV onda stvarno ne znam šta da kažem... Ovako ti to ide (skraćeno...) ...: prvo poskupljuju mlijeko , kakao i ostale sirovine za kojih 3-4 % , zatim poskupljuje transport sirovina jer PDV je ošao na 25% , pa poskupljuje i sam produkt za kojih 10% ukupne cijene jer kada zbrojiš sva davanja koja su veća ne možeš poskupiti proizvod za samo 2% PDV nego za puno više... A kada bi ekonomija bila tako jednostavna kako ti misliš, ma ne bi trebali nam ni knjigovođe ni ekonomisti :)

Ako ćemo biti preskupi za turiste, pa neka stave 7% PDV na sva noćenja (napominjem: SVA) i na posluživanje jela u svim restoranima i pola problema je riješeno!

Pitam te ja ko bi nam došao kada smo ovako već među najskupljima... Da li je netko blesav platiti ljetovanje u hotelu u Hrvatskoj 5000 kuna , ako možeš ljetovati sa prijevozom u Turskoj u bolje opremljenom hotelu za 3000 kuna ili možeš čak ljetovati na Kubi za 8000 kuna sa plaćenim prijevozom... Danijele Danijele , lijepo je pisati ali pri toga nešto i prouči...

Prvo me iznenadiš sa lošim znanjem oko nuklearne energije , a sada se ja zapitam iskreno sa kim diskutiram , nekim slikarom i umjetnikom koji se pokušava bez imalo znanja baviti ekonomijom...

Sada me iskreno zanima šta radiš i čime se baviš...?

Justice for all !

Tko je glasao

Znaš li koliko mi ko

Znaš li koliko mi ko država npr. plaćamo kamate godišnje?

Baš me zanima koliko i gdje smo se to zadužili. Jesi li ti shvatio što sam htio reći? Što više ljudi stavljaju lovu u banku, to su krediti firmama jeftiniji. Bez kredita nijedna firma se ne može razvijati.

Ovako ti to ide (skraćeno...) ...: prvo poskupljuju mlijeko , kakao i ostale sirovine za kojih 3-4 % , zatim poskupljuje transport sirovina jer PDV je ošao na 25% , pa poskupljuje i sam produkt za kojih 10% ukupne cijene jer kada zbrojiš sva davanja koja su veća ne možeš poskupiti proizvod za samo 2% PDV nego za puno više

Jesi li ti čuo da firme dobivaju povrat PDV-a? PDV je firmi prolazna stavka, za svaku fakturu u kojoj je PDV firma koja je u sustavu PDV-a dobiva povrat PDV-a od države. Shvati da PDV nije opterećenje za firme već za finalnog potrošača, dakle onog tko taj proizvod dalje ne prodaje već ga jede.

Time je PDV neutralan za poreznog obveznika, osim za krajnjeg potrošača – građanina koji snosi porez bez mogućnosti odbijanja pretporeza

Evo se malo informiraj ovdje: http://www.ijf.hr/porezni_vodic/1-08/PDV.pdf

Shvati, za sve troškove koje firma ima na temelju PDV-a (prijevoz sirovina, sirovine, usluge drugih firmi) dobiva povrat od države.

Da li je netko blesav platiti ljetovanje u hotelu u Hrvatskoj 5000 kuna , ako možeš ljetovati sa prijevozom u Turskoj u bolje opremljenom hotelu za 3000 kuna ili možeš čak ljetovati na Kubi za 8000 kuna sa plaćenim prijevozom... Danijele Danijele , lijepo je pisati ali pri toga nešto i prouči...

Je li ti znaš koliko je PDV na hotelske usluge? Jesi li shvatio da predlažem smanjenje poreza na usluge u turizmu? Je li znaš kakva je sad povlaštena stopa PDV-a za noćenja i koji su kriteriji za nju? Recimo pogledaj ovdje http://blog.ritelefax.hr/post/2007/09/070913-oporezivanje-usluge-posredo...

Mislim da nema smisla da više raspravljamo.

Tko je glasao

"Jesi li ti čuo da firme

"Jesi li ti čuo da firme dobivaju povrat PDV-a? PDV je firmi prolazna stavka, za svaku fakturu u kojoj je PDV firma koja je u sustavu PDV-a dobiva povrat PDV-a od države. Shvati da PDV nije opterećenje za firme već za finalnog potrošača, dakle onog tko taj proizvod dalje ne prodaje već ga jede."

Da, statički gledano. Ali gospodarstvo je dinamika, a ne statika. Već napisah na drugom mjestu, pogledaj koeficijente obrta sredstava od PDV-a i koeficijente obrtnih sredstava poduzeća... U vremenu dok mali poduzetnik u prosjeku taj novac 'okrene' jednom, državna uprava ga 'okrene' 12 puta, pa onda razmisli što je to 'unutrašnji dug' i prema kome i kako državna uprava zaboravlja da se ovcu šiša, a ne guli...

Tko je glasao

PDV se ne 'diže' nego se

PDV se ne 'diže' nego se 'povećava stopa PDV-a'.

Tko je glasao

Prvo da kažem da nisam

Prvo da kažem da nisam ekonomist po struci, dakle, nemam diplomu.

eto, ovdje treba prestati čitati tvoj dnevnik.

Tko je glasao

Onda skoro nitko ovdje ne bi

Onda skoro nitko ovdje ne bi mogao ništa objaviti. Neka oni koji pišu o politici pokažu diplome politologije.

Tko je glasao

Onda skoro nitko ovdje ne bi

Onda skoro nitko ovdje ne bi mogao ništa objaviti. Neka oni koji pišu o politici pokažu diplome politologije...

Nije to pitanje Daniele nego bar malo prouči pročitaj na netu i saslušaj , pa onda donesi svoj zaključak ovako , jer ovako ne mogu ljudi ti nešto objasniti ako si slabo upućen u to ...

Justice for all !

Tko je glasao

Problem Japana je što se

Problem Japana je što se sve japansko odnedavno proizvodi u Kini. Moj fotoaparat je valjda zadnji Panasonic na kojem piše "Made in Japan".
Pa i nije baš tako; stvar je u tome da su japanci zaključili da im se ne isplati proizvoditi jeftine (čitaj: stvari koje su ušle u masovnu proizvodnju) proizvode. Ono što je cuttin edge, tek izašlo iz R&D-a, sigurno će se proizvoditi u Japanu. Sva ostala masovka ide u jeftinije pogone...

Tko je glasao

Problem je to što je Japan

Problem je to što je Japan radi toga već dosta dugo u stagnaciji. I što će raditi svi ti milijuni ljudi?

Tko je glasao

Jooj, ovdje si svasta stavio

Jooj, ovdje si svasta stavio u tako kratak dnevnik, i sve pomijesao. I PDV i cijena benzina i branding i trgovina i proizvodnja i potrosnja i stednja i Kinezi i Japanci i talijanske cipele itd itd. Odgovor bi morao biti duzi nego tvoj dnevnik. Ali, ukratko, visi PDV od trenutnog koji je vec jako visok nikako ne bi bio dobar.

Tko je glasao

Znam — ali ako moramo

Znam — ali ako moramo birati ili veći porezi na plaće ili veći PDV, bolje ono drugo.

Što se tiče "svega i svačega", nažalost Hrvatska nije klasični sustav opisan u ekonomskim udžbenicima. Većina naše potrošnje odlazi na uvoz a ne na potražnju za domaćim robama, to je bit.

To je tako jako dugo. Uvozna roba je u Hrvatskoj jako dugo pojam, od navale na Trst nadalje. Poruka mog članka je — štednja je u našoj situaciji dobra stvar, kako štednja građana, tako i štednja države.

Najbolje bi bilo smanjiti poreze i smanjiti rashode države, ali to je trenutno iluzija. Pa nije Jadranka Kosor Margaret Thatcher.

Tko je glasao

ovaj dnevnik je pogrešan na

ovaj dnevnik je pogrešan na toliko međusobno različitih razina da je to skoro nevjerojatno

Tko je glasao

Možda, ali u situaciji da

Možda, ali u situaciji da ti treba lova sad, što bi ti napravio? Smanjio poreze, dodatno zadužio državu i čekao par godina da se ekonomija oporavi, i da eventualno prihodi od smanjenih poreza narastu?

Kad je netko u ovoj zemlji rekao ljudima da slijedi odricanje? Valjda nitko od negdje 1945. I zato je malo tko u ovoj zemlji spreman na odricanje od bilo čega.

Reci mi kako se možemo izvući iz ovog bez odricanja i štednje. Svaka štednja je odricanje od potrošnje. Neće biti toliko bolnica, neće biti besplatnih studija, neće biti novih kilometara autocesta i tunela, neće biti tolikih poticaja.

Ono što me živcira je mišljenje da je štednja loša. To bi bilo tako da je Hrvatska zemlja koja proizvodi većinu proizvoda koje treba. Ali nije tako.

Tko je glasao

ima PUNO stvari koje se mogu

ima PUNO stvari koje se mogu i moraju napraviti a nijedna od njih nije podizanje stope PDVa

PDV je porez na potrošnju i on je vrlo široke baze prikupljanja i ako malo bolje promotriš udio PDVa u hrvatskom budžetu s udjelom PDVa u budžetima drugih država nije osobito teško zaključiti kako je u hrvatskoj to neproporcionalno puno, zato je i hrvatska više pogođena krizom nego druge zemlje jer je osjetljivost na oscilacije u potrošnji velike
PDV je kao bure baruta, fitilj već gori ali po tvojem receptu, trebalo bi dosuti još malo baruta

porez na dohodak (ali i ostali doprinosi) koji opterećuju tržište rada su jedan od razloga zašto je kod nas ama baš sve jako skupo; porez na dohodak i doprinosi direktno stimuliraju sivu ekonomiju čime se smanjuje osnovica plaćanja

porez na dobit je relativno OK i u skladu sa zemljama u okruženju, no stimulacije za investitore su kompleksne i takve da ne stimuliraju male investitore (primjerice one koji bi izvlačenjem svojih crnih fondova legalizirali svoj novac); kao dodatni efekt, porez na dobit u ovoj državi ne radi razliku između reinvestirane dobiti i isplaćene dobiti što je suludo jer nema motivacije poduzetniku da uloži dalje u biznis

porez na imovinu ne postoji; imamo brdo ljudi s velikom ili totalno čudno nabavljenom imovinom (ili recimo ljude koji se bave kapitalnim investicijama) i oni na to ne plaćaju ama baš nikakav porez; ne vidim logike po kojoj čovjek koji kopa kanale za 2000 kuna mora platiti porez dok recimo ti koji vrtiš milijun kuna na burzi i ostvaruješ prinos od 20-30% godišnje ne moraš platiti niti lipe

dakle, za početak, ono što je ovoj državi nužno potrebno je napraviti redistribuciju poreznog tereta na način koji je održiv i koji stimulira investicije a posljedično tome i zapošljavanje

Tko je glasao

U ovoj situaciji, što

U ovoj situaciji, što napraviti? Vidiš da smanjivanja troškova nema.

Je li bolji krizni porez ili malo veći PDV? Ja mislim da je puno bolji veći PDV. Naravno, najbolje bi bilo smanjiti PDV i ukinuti krizni porez, ali kako?

I ostali porezi su 'volatile'. Ako više desetaka tisuća ljudi izgubi posao, koliko je to manji porez na dohodak?

Što se tiče poreza na imovinu, tu se slažem, ali sam ovakvim stanjem zemljišnih knjiga... pa zgrada u kojoj stanujem se vodi kao "općenarodna imovina Narodno-oslobodilačkog odbora Zagreb". A i za to treba jako puno pripreme.

Stalno se priča o tome da treba dodatno opteretiti imućne. Ali imućnih ima jako malo. A firme treba rasteretiti. Pa koga onda opteretiti?

Tko je glasao

u ovoj situaciji treba

u ovoj situaciji treba napraviti dvije stvari:

a) krenuti u promjenu poreznog sustava kako bi se ostvario balans poreznih prihoda kako sam gore napisao

b) krenuti u žestoku i nemilosrdnu optimizaciju rashodne strane državnog proračuna, tu se kriju milijarde kuna

ne vidim razloga zašto bi morali spašavati državni proračun bez da se korisnici tog istog proračuna ne opterete istom razinom rizika i odricanja kao i privatni sektor

dakle, što se mene tiče, ako je u prošloj godini iz privatnog sektora nekih 6-7& radon sposobnih završilo na ulici, zašto onda za početak malo ne bi otpustili i 6-7% državnog sektora, tek toliko da unesemo malo neizvjesnosti u cijelu priču

Tko je glasao

Zato što se uprava Agrokora

Zato što se uprava Agrokora ili HT-a ne bira na izborima a uprava države se bira. Vrlo su neizvjesni rezultati sljedećih izbora, a HDZ izgleda misli da tih 5-6% može totalno prevagnuti da izgube izbore.

Ja sam za ovo rješenje — slabi rezultati gospodarstva — svima u ministarstvu financija 10% manja plaća. Slaba turistička sezona — svima u ministarstvu turizma manja plaća 10%.

Država je cijelo vrijeme bila u minusu i dijelila božićnice. Pokaži mi ijednu firmu u gubicima koja dijeli božićnice. Sad je država u još većim minusima a i dalje dijeli božićnice. Pa ako ne mogu skresati božićnice (što bi trebala biti neka nagrada za dobro obavljeni posao, ima se viška love itd) kako će imati snage za otpuštanje?!

Tko je glasao

U VB su izracunali da ih

U VB su izracunali da ih prosjecni zaposleni u javnom sektoru kosta 22 000 funti na godinu. Ako taj izgubi posao i iskoristi sva socijalna prava koja ima na raspolaganju, od drzave moze dobiti u prosjeku oko 17 000 funti na godinu (ovo je prosjek, sve ovisi o broju djece itd), sto znaci da je drzava ustedila 5000 funti a dobila novog nezaposlenog koji je zbog nezaposlenosti skloniji depresijama, alkoholizmu itd (visi trosak javnog zdravstva), a dugotrajno nezaposleni se i teze kasnije vracaju na trziste rada. Postoji li slican izracun i za hrvatske prilike (ja ga na netu ne mogu naci)- o kolikoj se ustedi uistinu radi.

Tko je glasao

Mislim da takvog izračuna

Mislim da takvog izračuna nema. Ako ima, našao bi se ili na hrčku ili na IJF, oni imaju takve granične izračune tipa koji je efekt ako jedan student padne godinu.

Ali vjerujem da rezultati ne bi bili toliko različiti, ipak su naši sustavi slični — imamo doprinose, nezaposleni dobiju nešto malo (kod nas dosta relativno manje, mislim — ali nisam siguran).

Možda je bit u tome da se s istim brojem ljudi pokuša napraviti što više. Kod nas postoje manjak ljudi u nekim službama, svojedobno je bio manjak u recimo zemljišnim knjigama, itd. S druge strane imamo dosta "savjetnika" i slučnih zaposlenih, kao i bezbroj agencija koje nikako da zažive i počnu davati neke rezultate.

Hrvatska nikad neće biti država s malom državom (sic) ali bi mogla biti država s brzom, efikasnom i jednostavnom državom.

Tko je glasao

Ja mislim da je cijela prica

Ja mislim da je cijela prica o broju zaposlenih u drzavnim i javnim sluzbama prenapuhana. Pri usporedbi s europskim zemljama, se vidi da Hrvatska bitno ne odskace od prosjeka. Problem je sto je zaposlenost populacije u Hrvatskoj u radnosposobnoj dobi (16-65) niska (mislim da tek nesto vise od 50%, i tu je na posljednjem mjestu u Europi), a drzavna uprava neucinkovita.

Tko je glasao

Točno! Da u Hrvatskoj

Točno!

Da u Hrvatskoj "bijeloj" ekonomiji (u onom dijelu koji se veže uz proizvodnju roba i usluga) postoji cca. 500,000 radnih mjesta više, odnosno da je zaposlenost radno-sposobnog stanovništva toliko veća, približili bi se uspješnim gospodarstvima Europe po stupnju zaposlenosti, što je jedan od nužnih uvjeta gospodarskog uspjeha. Nije da svi ti ljudi danas leže i ništa ne rade, ali rade izvan službenog sustava i rade neproduktivno.

Jedini pravi lijekovi su stvaranje novih radnih mjesta u proizvodnji robe i usluga, tj. zapošljavanje svih koji su radno sposobni, uz istovreemeno povećanje produktivnosti.

Masovna otpuštanja u bilo kojem sektoru uvijek generiraju niz štetnih posljedica, čime se one trenutne koristi (npr. u slučaju otpuštanja državnih administrativaca bez pronalaženja alternativnih radnih mjesta za njih) koje postoje brzo tope i svode na marginale.

The Observer

Tko je glasao

Jedan je problem što

Jedan je problem što država ne može kreirati nova radna mjesta, osim u administraciji.

Drugi problem: fakulteti proizvode profile neprilagođene realnosti. Stalno fali nekih struka, a drugih ima previše.

Treći problem: danas bi svi htjeli biti manageri i ekonomisti.

Tko je glasao

Treći problem: danas bi svi

Treći problem: danas bi svi htjeli biti manageri i ekonomisti.

...pa zašto im onda to ne omogućiti

nesposobni i neefikasni obrazovni sustav, nedostatna industrijska baza, loša zaposlenost, maleno radno sposobno stanovništvo i dalje nije, niti može, niti smije biti izgovor za preglomazni i nekompetentni državni aparat

Tko je glasao

niti smije biti izgovor za

niti smije biti izgovor za preglomazni i nekompetentni državni aparat
Postoji li neka istrazivanja koja bi pokazala da je hrvatski drzavni aparat uistinu preglomazan? Moze biti preglomazan u odnosu na broj zaposlenih u drzavi, ali nije preglomazan u odnosu na broj stanovnika.I kako bi otpustanje 6 ili 7% zaposlenih u drzavnoj upravi i javnim sluzbama pridonijelo vecoj produktivnosti u tom sektoru? Na kraju se cijela prica svede na to da u Hrvatskoj ima previse opcina i zupanija. Ako bilo tko misli da ce otpustanje stotinjak opcinskih i zupanijskih tajnica i domara rijesiti hrvatsko gospodarstvo, onda se vara.

Tko je glasao

kao prvo, državni aparat je

kao prvo, državni aparat je glomazan i neproduktivan pa ga sukladno tome treba smanjiti na pravu mjeru, mimo toga državni aparat mora biti slika onoga što možemo platiti

primjerice, hrvatska ima više sudaca nego bilo koja država u europi (po broju stanovnika) pa ti sada to argumentiraj

ne vidim zašto bi cijela država morala ispaštati kako bi se spasilo par desetaka tisuća radnih mjesta u državnoj upravi

ne bi li bilo neusporedivo logičnije da učinimo ama baš sve što se učiniti može kako bi zaposlili ljude na radnim mjestima koje stvaraju dodanu vrijednost i koji će omogućiti da u nekoj daljnjoj iteraciji zaposlimo još ljudi

Tko je glasao

primjerice, hrvatska ima

primjerice, hrvatska ima više sudaca nego bilo koja država u europi (po broju stanovnika) pa ti sada to argumentiraj

Ima i vise predmeta na sudca nego bilo koja druga drzava u Europi, pa mi ti sad to argumentiraj:) Ja mogu to argumentirati samo tako da se Hrvati rado sude:) U drugim drzavama je razvijen princip izvansudskog rjesavanja sporova koji u Hrvatskoj uopce ne postoji. Dalje, sudac ima puno vise suradnika nego u Hrvatskoj. Kad sam radio kao ucitelj u VB, imao sam svog pomocnika (teacher's aid je bilo ime radnog mjesta) koja je rjesavala vecinu komunikacije s roditeljima i pomogala mi pri domacim zadacama i svemu ostalom.
Moras tocno kazati gdje ima previse zaposlenih. Drzava kosta, to je jasno.

Tko je glasao

Iskreno, s ovakvim državnim

Iskreno, s ovakvim državnim aparatom bi Hrvatska trebala biti 100% sređena zemlja, gdje za bilo kakvu radnju ne treba vaditi nikakve papire, gdje se sve rješava za 24 sata, na bilo kojem mjestu, gdje se sve može preko Interneta, od prijave poreza nadalje. Da je tako nitko se ne bi bunio da je administracija glomazna.

Tko je glasao

Jedan je problem što

Jedan je problem što država ne može kreirati nova radna mjesta, osim u administraciji.
Ucinkovita drzavna uprava pomaze stvaranju novih radnih mjesta, odnosno novih radnih mjesta nema bez ucinkovite drzavne administracije.

Drugi problem: fakulteti proizvode profile neprilagođene realnosti. Stalno fali nekih struka, a drugih ima previše.
Opet, ovdje je kljucna drzavna obrazovna politika. Koja je strategija razvoja hrvatskog skolstva?

Treći problem: danas bi svi htjeli biti manageri i ekonomisti.
Ali, jasno je da ne mogu i netko im to treba reci.

Sto se javnog i drzavnog sektora tice, stvari se mogu rijesiti i doskolovanjem, prekvalifikacijama, premjestanjem radnika s radnih mjesta kojih je previse na radna mjesta kojih nedostaje.

Tko je glasao

koliko bolnica??? cca 160

koliko bolnica???
cca 160 000 stanovnika zadarske županije + dio Paga koji nam ne pripada, koristi usluge JEDNE jedine bolnice! Liste čekanja do 12 mjeseci.
Neki dan zovem hitnu, s nalogom za njihov prijevoz, ne hitnog slučaja, ali nepokretnog pacijenta za hospitalizaciju, teta kukajući kako imaju samo dva vozila (od kojih je jedno trenutno na Pašmanu), kaže da ih mogu očekivati za 3-4 sata!

Da, odrekla bi se obrtničke komore, već mi godinama nije jasno čemu služe;
što god sam ih pitala (a jesam) nisu mi znali točno odgovoriti, sve treba potvrditi županija.
Vjerojatno će nam stručni ispit da u ugostiteljski dodamo i trgovački obrt (jer ko je posebno osposobljen da prodaje kavu i pivu - ne bi znao prodavati i fornete pa za to mora polagati poseban stručni ispit) lipo naplatiti, ali ne znaju točno koji od dva moramo položiti!

Da uštedila bi na tonama i tonama obrazaca. Na tisućama i tisućama besposličara jednakih ovima u HOKu.
Dječji doplatak od 250,00 - pa veći je trošak obrazaca, slanja, održavanja računa na banci, plaćanja administracije koja te podatke "obrađuje", njihovih doprinosa, božićnica, njihovog grijanja, hlađenja, telefoniranja, parkiranja, slanja rješenja...
Da, na tome bi uštedila - ne treba mi toliki dječji doplatak uz toliku njegovu cijenu!

Ali nikako na obrazovanju.
A pogotovo NIKAKO na zdravstvu!

Tko je glasao

U Zagrebu imaš koliko

U Zagrebu imaš koliko bolnica? Na koliko stanovnika?
Bolnica u Zaboku je koliko udaljena od Zagreba? Pola sata vožnje autocestom.
Bolnica u Karlovcu je udaljena koliko od Zagreba? Pola sata vožnje autocestom.

Koliko bi bolnica trebalo biti u Hrvatskoj na 4.3 milijuna stanovnika?

Nema veze na čemu bi se moglo štedjeti, a na čemu ne, bit je da neće biti novaca. Odnosno bit će možda bolnica ali neće biti materijala u njima, neće biti love za platiti struju, neće biti love za plaće.

Tko je glasao

ma Ok, na zdravstvo sam

ma Ok, na zdravstvo sam inače slaba, a ono je ionako u banani već goodinama. Ali i dalje smatram da se na tome ne bi trebalo štediti.
I tu je, kao i u svim državnim ustanovama odavno trebalo uvesti reda, stroge kontrole i odgovornost. Pa se ne bi bolnički aparati iskorištavali za mlaćenje para pojedinih doktora van radnog vremena, nego bi se uvela još jedna smjena - što bi automatski smanjilo i liste čekanja.
Zašto je takav nerazmjer bolnica - metropola - provincija? Možda bi Hebrang znao (onaj visokomoralni ministar - pravi kršćanin)...Možda Vrančić?! (to je onaj doktor što bolnicu ni/je vodio, a sad ne/vodi grad)

Ali evo, upravo slušam koje će sve sportske projekte financirati naš Vrančić!
(dežurstva pedijatara nije htio financirati - ali sportska dvorana - to spada u egsistenciju!!)
Ima para, očito ipak još ima para!

Tko je glasao

Možda zato što u cijeloj

Možda zato što u cijeloj tvojoj županiji živi 7 puta manje stanovnika nego u Zagrebačkoj županiji (uključujući i Zagreb)?

Možda zato kad moju punicu pošalju u bolnicu u Bjelovar, ona kaže da radije ide u Zagreb, jer su tamo "bolji doktori"?

Možda zato što svi žele doći raditi u Zagreb?

Po meni ne treba baš ukidati fizički zgrade — zašto se bolnice ne bi specijalizirale? Zašto svi moraju imati sve? Zašto u Zagrebu postoji N odjela bolnica koje se bave istim? Zašto se bolnice ne bi ujedinile pa se ljude šalje tamo gdje je čekanje najmanje?

Ali sve je to u nekoj normalnoj situaciji. Ako nema love za penzije i plaće... možda će biti bolnice ali ne znam što će u njima biti od materijala i lijekova.

Tko je glasao

citajuci tekstove navodne

citajuci tekstove navodne opozicije ovdje na pollitici mnogo se bolje dobija dojam tko stvarno vlada Hrvatskom.. naravno za one koji sve ne shvacaju doslovno.

Dok dobri šute, zli caruju

Tko je glasao

Plus dnevniku zbog dobrog

Plus dnevniku zbog dobrog obrazloženja ,iako sam skroz protiv svakog daljnjeg povišenja PDV-a.
Mišljenja sam da PDV treba spustiti na 20%, skroz ukinuti krizni porez, a uštediti na rezanju socijalnih prava,dječjih doplataka i mirovina građana koji žive izvan RH.

Kada ti kuća počinje goriti,onda nećeš prvo gasiti susjedovu kuću, nego svoju, neovisno koliko se tog "jakog"susjeda bojiš.

Nama deseci milijardi godišnje odlaze van hrvatske za plaćanje mirovina i socijalnih prava državljanima drugih država.
Takve naknade ne bi smjele biti veće od one naknade koju dobivaju korisnici socijalne pomoći u Hrvatskoj.
Sukcesijski postupak još nije završen i mi nismo u mogućnosti financirati prava stranom državljanima, otplaćivati većinu duga bivše zajedničke države, a sve na račun poreznih obveznika Hrvatske.
Za financiranje mirovine korisnicima koji žive izvan RH, a ostvarili su pravo u vremenu postojanja SFRJ,iste mirovine bi trebali priznavati po metodologiji Slovenaca u slučaju Ljubljanske banke i njihovom "priznavanju" duga našim građanima. Onda i samo onda kada se riješi pitanje sukcesije zajedničke imovine, a do završetka postupka mogu koristiti socijalnu pomoć Hrvatske i to pod uvjetom da žive u Hrvatskoj.

Tko je glasao

Nama deseci milijardi

Nama deseci milijardi godišnje odlaze van hrvatske za plaćanje mirovina i socijalnih prava državljanima drugih država.

Mislim da je to malo prevelika brojka. Pa UKUPNO sve mirovine (HZMO) su 34,7 milijardi kuna.

Tko je glasao

Pribroji sve socijalne

Pribroji sve socijalne pomoći koje još uvijek koriste nekadašnji prognanici i izbjeglice, razlike mirovina koje financira RH građanima drugih država, a koji su ostvarili pravo na mirovinu u RH,razliku za mirovine koju ostvaruju korisnici koji su ostvarili to pravo u susjednim državama, bivšim republikama, a te države im daju iznose koji su manji od socijalne pomoći u RH. Sve se to financira iz fonda međugeneracijske solidarnosti i državnog proračuna.
Što si mislio zašto je nastao ovaj veliki manjak u mirovinskom fondu, a nadoknađuje se iz državnog proračuna?
Novci iz fonda međugeneracijske solidarnosti(I stup) i novci iz državnog proračuna cure iz Hrvatske kao kroz cjediljku.

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najviše ocijenjeni članci

Najčitaniji članci