Tagovi

TKO JE JOŠ SLIJEP??!!

HRVATSKA-MAFIJAŠKA ZEMLJA

Vjerojatno i njema?ki tjednik DAS PARLAMENT, ne samo Wall street ili BBC, tako?er ?ita tekstove ŽABOKRE?INE pa objavljuje ?lanke inspirirane „materijalom s lica mjesta“…s kojeg „terena“ im i ovoga puta kao i Vama nudim nešto „pikantno“…

Organizatori ovih lokalnih izbora-hrvatska sitnež, mogu odahnuti do sljede?ih „izbora“…
Vjerujem kako i na ovom portalu polako završavaju jalova navijanja i svakakvi komentari i dosjetke i pametalije u svezi utrke za gradona?elnika Grada Zagreba. Iako smo svjesni, da li smo-ste?, ?injenice kako su obojica finalista poškropljeni kriminalom.
Jedan to i ne krije previše, uzdaju?i se u „funkcioniranje“ pravne države, dok drugi javno nu?enom ljigavštinom nije osvojio gra?ane HR metropole.
Ako ve? mora, neka i tim dijelom HR vlada okorjeli kriminalac a ne nekakva curica. To je naša sudbina, koju svi osje?amo na vlastitoj grba?i, što osim nekih nitko niti u mislima ne želi iznijeti na vidjelo…

Želim Vas informirati o ne?emu drugom.
Pošto Vaši-naši vrli novinari istraživa?i tipa MALI? nemaju izvor informacija, a i da ga imaju manjka im petlje, javnosti pokazati pozadinu IZNAŠANJA SKANDALA u DEUTCHE TELEKOMU, želim da iz prve ruke saznate zašto se baš u ovom trenutku prljavi veš tog me?unarodnog giganta iznaša na javno provjetravanje.
Informacija je mo?. Stoga je rabite u koli?inama dostupnim u ovom prikazu.
Kolika je mo? informacije koja odre?uje tijek i vrstu dnevnih zbivanja, pokazuje upravo javno objavljena špijunaža iz DEUTCHE TELEKOMA.
A koliko je ta kompanija i u HRVATSKOJ KVARNA ALI I MO?NA KOMPANIJA, osje?aju i platiše-klijenti HT-Hrvatske telekomunikacije d.o.o.
I prljavi interesi koji se isprepli?u oko HT-a dosižu i u same vrhove tzv. njema?ke i hrvatske politike-politi?ke mafije tih dviju zemalja.
Sjetimo se kako je „predstavnik“ DT za Hrvatsku, Gerhard Schroeder, njema?ki Kancelar, (iz)ljubio svojeg „kompi?a“ Ivicu Ra?ana uo?i naših parlamentarnih izbora 2003. godine, kada je usprkos takvom izljevu nježnosti, gang iz vrha HDZ-a nadmudrio bandu iz SDP-a preotevši joj vlast…
…I kada je nakon Schroederova odlaska iz Zagreba mnogo radnika HT-a ostalo bez radnog mjesta.
Sigurnosna zajednica ima dokaze o uzajamnoj slizanosti sumnjivaca, bivšeg Kancelara Njema?ke s bivšim Premijerom Hrvatske, s tom razlikom što bivšem HR Premijeru danas može staviti soli na rep zbog dokazanih i po?injenih kaznenih djela.
Gerhard i njegovi jarani još su dostupni ruci pravde.
Kako stvari funkcioniraju u nas, što upravo potvr?uje i njema?ki tjednik DAS PARLAMENT, paradržavna tijela koja djeluju u našoj državi, spre?avaju kako niti jedan jedini sumnjivac s pedigreom ne bi završio pred sudom.
Stoga i sumnjivac s pedigreom IVICA MUDRINI? mirno smije nastaviti „skrbiti“ za HT-Hrvatske telekomunikacije d.o.o. o?igledno plja?kaju?i vlastite klijente-pretplatnike.
Koliko se HT obahatio i kako kriminalci me?usobno sura?uju na svim pa i najvišim razinama države, pokazuje i ovaj slu?aj…

U ruke mi je dospio STVARAN ali izmišljeni ra?un HT-a, kojim IZMIŠLJENOM istaknutom svotom novaca tereti svojeg pretplatnika da STVARNO plati IZMIŠLJENI iznos na tom izmišljenom ra?unu, temeljem IZMIŠLJENE izvršene usluge koje je HT izvršio svojem komintentu za mjesec ožujak ove godine.
Kako to obi?no biva,STVARNO OBI?AN I SVEKOLIKO NEZAŠTI?ENI MALI ?OVJEK, uglavnom radije plati i ovakav ra?un, samo da se ne „bode s rogatim“ jer je ionako osu?en na pla?anje ra?una, bili oni stvarni ili izmišljeni.
Ovako mu to ispada jeftinije, ako odmah plati „onima gore“.

Ali gle vraga, ovoga se puta obi?an mali potpuno nezašti?eni ?ovjek zainatio te ne želi platiti izmišljeni iznos izmišljenog ispostavljenog mu ra?una!!!

Štoviše, obi?an, mali i svekoliko nezašti?eni ?ovjek u svojem velikom kukavi?luku ipak je iš?eprkao zrno odvažnosti i ponosa te HT- Hrvatske telekomunikacije d.o.o. prijavljuje OP?INSKOM DRŽAVNOM ODVJETNIŠTVU IZ ZAGREBA kao i njihovu odgovornu osobu IVICU MUDRINI?A, zbog po?injenja kaznenog djela opisanih u 333. ?lanku Kaznenog Zakona RH.
Hrabrost koju su hrvatski obi?ni ljudi svojevremeno ZAJEDNI?KI demonstrirali, nažalost je odavna pokopana diljem Hrvatske, poglavito u Vukovaru.
?esto puta imamo prigodu slušati kako razno-razne bodove sakupljaju i najve?e HR kukavice i hulje, javno se poistovje?uju?i sa obi?nim malim tako hrabrim ?ovjekom.
Otprilike je takva veli?ina i koli?ina HRABROSTI potrebna, hrabrost veli?ine i ja?ine koja tjera okupatora sa vlastitog OGNJIŠTA, kako bi obi?an, mali ?ovjek DANAS Državnom odvjetništvu prijavio po?injenje kaznenih djela nedodirljivog HT-a i njihovog prvog ?ovjeka IVICU MUDRINI?A, kako su se udružili u zlo?ina?ku organizaciju s ciljem plja?kanja obi?nog ?ovjeka, bez ikakvih posljedica.
Obratite pozornost na funkcioniranje vertikale-spirale zla koja se prijete?i nadvila nad Hrvatsku Državu i obi?nog malog kukavnog ?ovjeka u njoj.
ODO Zagreb slu?aj predaje nadležnom USKOK-u.
USKOK po zamjenici ravnatelja, obi?nom malom bun?iji šalje dopis kako niti HT niti IVICA MUDRINI? nisu (makar izdavši fiktivni ra?un svojem klijentu-op.aut.) po?inili nikakvo kazneno djelo zbog kojega bi trebao reagirati USKOK.
Putem svoje zamjenice ravnatelja USKOK, o?ito je, obi?nom malom i nezašti?enom ?ovjeku i svim nezašti?enim gra?anima ove zemlje šalje izravnu poruku, kako je i USKOK dio zlo?ina?ke organizacije koja se slizala sa organiziranim kriminalom i kriminalcima o ?emu upravo izvješ?uje svoje ?itatelje i njema?ki tjednik DAS PARLAMENT.
Kako se obi?an, nezašti?eni mali ?ovjek, prepušten organiziranoj DRŽAVNOJ MAFIJI odupire ovom organiziranom zlu?
On 25. svibnja 2009. godine na jednom skupu uprili?enom pred ku?om VIŠESTRUKOG ALI JOŠ NEPROCESUIRANOG UBOJICE, zbog koga je prosvjedni skup i uprili?en, pred nekolicinom predstavnika javnosti izme?u ostalog izjavljuje u svojem govoru:

„USKOK, državno tijelo osnovano za borbu protiv organiziranog kriminala, vode kriminalci.“

Mnogo se medijske prašine diglo nakon ovog prosvjeda upu?enog i pravnoj državi da kona?no profunkcionira i procesuira PARIZANSKOG BANDITA I VIŠESTRUKOG UBOJICU.
Citirani su zvani i nepozvani govornici na ovom prosvjednom skupu, ali NITI JEDAN MEDIJ NIJE PRENIO PORUKU OBI?NOG MALOG NEZAŠTI?ENOG ?OVJEKA:
„USKOK, državno tijelo osnovano za borbu protiv organiziranog kriminala vode KRIMINALCI.“

Naoko nitko pa niti itko nadležan nije reagirao niti na ove iznesene ?injenice.
Odreagirali su paradržavni ?imbenici u RH.
Ve? 28.svibnja 2009. god., osumnji?eni HT-Hrvatske telekomunikacije i njihov odgovorni ?ovjek IVICA MUDRINI?, gra?aninu, dakako nezašti?enome, šalju novu „depešu“ u obliku opomene za nepla?anje IZMIŠLJENE NOV?ANE SVOTE ISTAKNUTE NA IZMIŠLJENOM ISPOSTAVLJENOM RA?UNU ZA IZMIŠLJENE USLUGE iz 03. mjeseca o.g.
Nije teško predvidjeti što slijedi ako GRA?ANIN „ROGATOMU“ ne uplati traženu svotu novaca… Sud…ovrha uz pomo? „pravne“ države…ili ?e se možda, IAKO KOBNO PO MAFIJU I NJENE PRIPADNIKE, u ovom slu?aju ipak proraditi PRAVNA DRŽAVA ??!!

Pitam svog „informatora“, obi?nog malog, nezašti?enog ?ovjeka-gra?anina RH:
„ Ne?eš valjda dozvoliti si luksuz i suprotstaviti se mo?nim kriminalcima iz HT-a, USKOKA…??“
Kao odgovor na moje postavljeno pitanje, nezašti?eni gra?anin pokazuje mi proširenu kaznenu prijavu upu?enu 01. lipnja 2009. g., Op?inskom državnom odvjetništvu iz Zagreba protiv HT-a, IVICE MUDRINI?A i tako?er osumnji?ene zamjenice ravnatelja USKOK-a MIRE BARI?EVI?.
Ujedno me podsje?a: „Sje?aš li se našeg razgovora u svezi kaznene prijave koju sam prije mjesec i pol dana predo?io ODO-u Zagreb?! Tada sam ti rekao da ?e se uskoro po?eti „drmati“ po tom lopovskom telekomunikacijskom gigantu.
Pitam i tebe, kakve bi tek posljedice izazvale paralelne javne istrage u svezi izmišljenih HT-ovih ra?una i afere špijuniranja ljudi od strane DT-a?!“
Doista, nije teško zaklju?iti kako sigurnosna zajednica ipak lakše kontrolira slu?aj špijunaže ljudi nego da u javnost još plasira i slu?aj izmišljenih ispostavljenih ra?una i poslanih opomena, jer se takvi „falš“ ra?uni još nisu podmirili.

Ujedno, uskoro ?emo vidjeti i saznati, ho?e li se USKOK i povodom ove najnovije kaznene prijave, kona?no po?eti obra?unavati sa kriminalcima i kriminalkama i u vlastitim redovima??!!

Tagovi

Komentari

ŽELIM NAPOMENUTI... Možda

ŽELIM NAPOMENUTI...
Možda Vam trebam pojasniti na koji način u konkretnom slučaju sumnjivci iz HT-a žele izmusti novac od svojeg sada već bivšeg klijenta.
PAZITE: Na računu za treći mjesec o.g. u stavkama za usluge označen je iznos 0,00 kuna.
Logično, mudrijaši iz HT-a su iznos PDV-a također istakli te on iznosi 0,00 kuna također.
Međutim, u stavci ZA PLATITI stoji iznos 103,35 kuna na ime IZNOSA KAMATA...
Pošto do danas "kamata" nije plaćena, sumnjivci iz HT-a šalju OPOMENU na adresu nesavjesnog platiše...
Da čovjek u prvi mah ne povjeruje svojim očima. Ali kad u ruci držiš original takvog računa i opomene, i nemoguće postaje moguće jer si svjestan da živiš u lopovskoj državi.

Onaj mali i bespomoćni čovjek iako je svjestan kako su i HT dio ZLOČINAČKE ORGANIZACIJE KOJA REKETIRA HR GRAĐANE, je umjesto da plati "rogatome", pred Općinskim građanskim sudom podigao tužbu za naknadu štete koje mu je nanio HT u visini 103.350,00 kuna.
Predmet je dodijeljen jednoj sutkinji koja još nije zakazala glavnu raspravu.
Po mojoj procjeni, ako se ustanovi da HT mora oštećenomu isplatiti odštetu, u HT-u će doći do velikog tumbanja a kriminalac IVICA MUDRINIĆ bi mogao završtiti tamo gdje država obično sprema KRIMINALCE

Tko je glasao

otkrio si toplu vodu...:) ja

otkrio si toplu vodu...:)
ja sam odavna raskrstio s Mud(r)onjom i prešao na Optimu...

Tko je glasao

Mudrica je već davno trebao

Mudrica je već davno trebao letit (bilo je to negdje 2002 ili 2003; vidjela sam na bivšem poslu samo dio reporta gdje švabe izražavaju nezadovoljstvo vodstvom, vizualno mi je slikica riječi: low achievements, incompetence...onda je išla neka kalkulacija koliko bi ih koštale otpremnine, to su bile neke grozne cifre, mudrica se osigurao, in case da ga se znogira prije isteka ugovora trebali bi mu isplatiti ili 10 ili 100 milijuna eura (nisam ziher više koje od ovog dvoga, ali svakako nije bila samo brojka 1, to bih zapamtila); na kraju, dok su švabe se premišljale, ovo, ono, jer preskupo im je to bilo, pokazalo se da će ipak HDZ dobit, onda su ga ostavili jer im je trebao za daljnje deals, etc.

p.s. abies, što je optima baš toliko jeftinija ili što? jer, neki koji se kuže u to, tumače mi da je sve to više-manje isto..a gdje bi došli da čitamo sve te račune, ono, platiš i gotovo.

CC

Tko je glasao

...neki koji se kuže u to,

...neki koji se kuže u to, tumače mi da je sve to više-manje isto
a čuj, neznam kako je sad na t-comu, ne želim niti privirit tamo...
znam samo da sam uzeo adsl flat (neograničeno) i fiksnu liniju, pa ako puno ne lajem na fiksnoj, račun je 183,00 kn
(točan naziv : optiFix + flat + brzina 3/384)

•ako se uzima Internet, uvjet je i fiksna linija (obratno ne - ako se uzima fiksna, ne mora Internet)
•brzina 3/384 (3072/384 kbps) mi je dovoljna jer sam obični Internaut, tko želi brzinu 5/512 mora dodat na gornji račun 30,00 kn, a tko želi 8/640 neka doda 60,00 kn (ima još 10/640 i treba dodat 140 kn)
•razni paketi ala max-adsl, kućna kina itd, me ne zanimaju, imam satelit i biram što mi padne na glavu...
-enjoy-

Tko je glasao

znam samo da sam uzeo adsl

znam samo da sam uzeo adsl flat (neograničeno) i fiksnu liniju, pa ako puno ne lajem na fiksnoj, račun je 183,00 kn
(točan naziv : optiFix + flat + brzina 3/384)

Živi sam svjedok da čovjek govori istinu... ja sam na istom paketu usluga i račun ne prelazi 200 kuna- već godinu i pol dana koliko sam korisnik.
Kada sam uzimao optimu i zatražio flat rate koji je je tada (kao i sada) koštao 50 kn u t-com je cijena bila 149 kn. Sada su, doduše, nešto smanjili, ali je još uvijek 2 put jeftinije u optimi (t-com flat rate = 99 kn).
Pametnome dosta!

cogito ergo sum

Tko je glasao

hvala Abies and Onlycroatia;

hvala Abies and Onlycroatia; prebacit ću se čim mi ugovor istekne; nadam se da ću onda imat samo dva računa, internet i fixni? jer, dala se nagovorit na H1 iz Splita (cura bila slatka i simpa pa, rekoh, ajd' nek si zaradi)..pa sad dobivam dva računa HALO, pa internet i, mislim, još nekakav? sva sam se više pogubila, tak da sam brzo prestala čitat što piše, samo platim...

p.s. glede T-com, ona reklama na Trafalgar Sqareu, gdje svi nešto simultano revu, horor čisti; baš se pitam, zašto toliko love ulupavaju u reklame, umjesto da plebsu smanje rate?

CC

Tko je glasao

prebacit ću se čim mi

prebacit ću se čim mi ugovor istekne; nadam se da ću onda imat samo dva računa, internet i fixni?

Ukoliko postoje tehnički uvjeti kako oni kažu dobivala bi samo 1 račun (dakle, rješila se t-coma- stvarno su 'koma'- zauvijek) jer je takav moj slučaj... ne znam kako je kod Abiesa.
Moja parica je prebačena u optiminu centralu i sa ovim t- comovcima nemam više apsolutno ništa... milina :)
P.S. nominalna brzina downloada je 3 Mbps, ali nikada nije pala ispod 3.5 što kod t-coma nije slučaj- obično imaš manju brzinu od one koju plaćaš.

cogito ergo sum

Tko je glasao

kad smo već zaglibili van

kad smo već zaglibili van teme..:)
je, jedan račun, s ispisom svih poziva, na fiksnoj je 100 min gratis...

Tko je glasao

To je to, majstore!

To je to, majstore!

cogito ergo sum

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najviše ocijenjeni članci

Najčitaniji članci