Tagovi

TEOLOŠKE TEZE,RASPRAVE I ZAKLJU?CI

PODRŽAVA LI CRKVA HDZ
U posljednje vrijeme sve se ?eš?e iz crkvenih krugova mogu ?uti rije?i koje osu?uju trenutnu gospodarsku i društvenu situaciju u Hrvatskoj. Ovo stidljivo prokazivanje nepodnošljive politi?ke situacije u potpunosti je poop?eno do te mjere iz razloga što se Crkva suviše kompromitirala s vladaju?om kastom da bi mogla imati kriti?an stav spram tla?enja koja narodu zagor?avaju život. Nije se slu?ajno sve ove godine naviještalo evan?elje koje nije imalo veze s ekonomskim, društvenim, kulturnim i politi?kim stvarnostima! Crkva je svjesno podržavala postoje?u vlast zauzvrat traže?i povlašteni položaj u društvu te na taj na?in žrtvovala univerzalne vrijednosti naspram privilegija. Mnogi sve?enici uz blagoslov svojih biskupa postali su službenici svjetovne vlasti u?vrš?ivaju?i jednu politi?ku opciju, preciznije re?eno – stranku HDZ-a. Ova zloupotreba duhovne vlasti dugoro?no ?e imati za posljedicu distanciranost i udaljavanje mnoštva indiferentnih krš?ana od Crkve koja je prestala biti znak i ?uvar transcendentnosti ljudske osobe. U korumpiranom društvu Crkva postaje predvodnica korumpiranosti pristaju?i uz politi?ku elitu vladaju?e stranke koja je odgovorna za provo?enje nezamislivog iskorištavanja i obezvrje?ivanja ve?ine stanovništva RH. Posljedica toga je, da danas u Hrvatskoj imamo Crkvu koja umjesto da služi Božjem narodu, služi jednoj politi?koj opciji, umjesto da svjedo?i Kristovu ljubav svim ljudima, njome bivaju obuhva?eni samo bogati tj, oni koji su nepravedno stekli bogatstva ucviljuju?i sirotinju.
Crkva tako postaje suu?esnik onih koji su pod krinkom rodoljublja, ?ovjekoljublja i Bogoljublja opustošili Lijepu našu! Obzirom da Crkva samu sebe doživljava kao savršeno društvo ovakve ili sli?ne kritike upu?ene vodstvu pokušat ?e pripisat ateisti?kim nastojanjima narušavanja uzvišene slike o Crkvi kao tijelu Kristovu. Rekli bismo, ništa novo! Pa Krist je u odnosu na saduceje i farizeje bio ateist. Saduceji kao veliki sve?enici bili su Isusovi ljuti neprijatelji koji su se u politi?kom manevru povezali s omraženom rimskom vlaš?u. Nije li svaka vlast tu?inska pa makar bila sastavljena od doma?ih ljudi koja rasprodaje vlastitu zemlju, šalje generale u ropstvo te dugoro?no rasku?uje stanovništvo bogate?i se potkradanjem zajedni?kih dobara. Crkva bi trebala od gra?ana tražiti oprost što nije ispunila o?ekivanu ulogu u društvu iskoristivši utjecaj u borbi protiv nepravde, što nije zbog vlastite grešnosti i prevelike zaokupljenosti sama sobom raskrinkavala vlastohleplje, ?astohleplje i nepravedno bogatstvo. Da su crkvene vlasti radikalno slijedile Kristove upute i primjer došlo bi do velike promjene u politi?kom životu naše zemlje, ovako je osim materijalnoga siromaštva na površinu isplivalo i duhovno kao posljedica neautenti?ne i nekristovske Crkve.

Ovih dana nalazimo se pred odlukom biranja predsjednika RH izme?u dva veoma razli?ita kandidata Milana Bandi?a i Ive Josipovi?a. S vjerskoga stajališta poznata je ?injenica da je Josipovi? krš?anin koji ne prakticira crkvenost, a Bandi?a su puni mediji prakticiranja crkvenosti, da ne nabrajamo… Ne ulaze?i u religioznu iskrenost kandidata bira se izme?u indiferentnog krš?anina koji se bori za društvo temeljeno na jednakosti i ljubavi i prakti?noga vjernika koji vjeruje u Boga kao idola koji štiti mo?i vlasništva u svijetu podijeljenom na bogate i siromašne. Ve? je sada jasno da je crkvenome vodstvu zanimljiviji kandidat koji pokazuje izvanjsku hrabrost pripadanja Crkvi ( jer takav kandidat nalikuje ve?ini crkvenih službenika ), nego onaj koji je tu hrabrost zamijenio djelovanjem protiv nepravde. Crkveni službenici nikako ne žele prihvatiti ?injenicu da osnovni religiozni problem nije vjera nego praksa. Tome u prilog svjedo?e i brojne propovijedi biskupa i sve?enika o komunizmu kao sustavu koji ih je diskriminirao, me?utim, vrijeme u kojem je bilo dovoljno se deklarirati kao vjernik je prošlo, današnje vrijeme traži iskustveno svjedo?anstvo vlastite crkvenosti, i stoga bih se usudio re?i, slušaju?i i motre?i ova dva predsjedni?ka kandidata da je Ivo Josipovi? unato? nedostatku kulta mnogo bliži vrijednostima Evan?elja nego Bandi? ?ija odje?a doduše miriše na tamjan ali i na vlast, novac i kapital koji zamu?uju sliku božanskoga u ljudskome.

http://johan-baden.blogspot.com/

Komentari

CRKVA JE POKAZALA SVOJU

CRKVA JE POKAZALA SVOJU DVOLIČNOST I NEDOSLJEDNOST KAO I MNOGI "VJERNICI"

U ovoj kampanji Crkva je u potpunosti pokazala svoju dvoličnost i nedosljednost stavljaljući se na stranu jednog kandidata koji se samo deklarativno potvrđuje kao vjernik, dok sveukupnost njegova djelovanja i života u potpunosti govori suprotno. Doista je netko "vjernik", tko se rastaje zbog imovinske koristi, doista je "vjernik" onaj tko tvrdi da mu je obitelj svetinja, a sa tom obitelji ne provodi ni jednog sata dnevno, doista je "vjernik" onaj koji je do jučer bio u istoj stranci kao i njegov protivnik, a onda ga u stilu "pravog vjernika" blati kao i stranku čiji član je bio i ostao (jer nije iz nje izašao, već je samo zamrznuo članstvo!) koji je (gle čuda!) najednom prije izbora doživio "prosvjetljenje" izašao iz stranke, i shvatio da je "vjernik"......i još puno toga...... Doista, "uzoran vjernik" kojem treba dati podršku !!
Bitno je samo reći da si vjernik, mahati križem, obilaziti nadbiskupske dvore i to je to........to je čovjek za kojeg Crkva daje svoj glas i daje naputak narodu da takvome treba dati glas jer on niije za neku "pravdu" koja nije od Boga, jer on nije za neko "svjetlo" koje nije od Boga.......
Dobro je rekao don Grubišić: "Čuvaj se velikih Hrvata i velikih Katolika!" Dok s druge strane imamo osobu koja otvoreno kaže daje agnostik, ali da poštuje slobodu vjeroispovijesti, čovjeka iza kojeg stoje priznata djela u zemlji i svijetu, on nije dobar samo zato što je "agnostik" ali da je kojim slučajem slagao da je vjernik, vjerojatno bi Crkvi odgovarao.....Crkva je kao i farizeji, kao da ne zna ni što piše u Bibliji, a tamo Isus ovako govori: "Nije mi drag onaj koji mi govori Gospodine, već onaj tko čini moja djela".........I konačno, što danas, dan nakon izbora Crkva može reći na činjenicu i rezultate izbora, da u Hrvatskoj kao katoličkoj zemlji pobjedu na izborima ostvaruje netko tko nije "katolik"............to puno govori, da je narod prepoznao ispraznost kandidata kojem su oni dali svoj glas kao i da je Crkva nedosljedna samoj sebi i da narod ne želi ni takovg predsjednika ni takvu Crkvu u kojoj su očito također potrebne temeljite promjene unutar njezinih redova i da Crkva treba shvatiti svoju jedinu zadaću da brine o Bogu i o duši i da nastoji približiti Boga čovjeku, i čovjeka Bogu, a da prepusti da se politikom bave oni kojima je to zadaća i da politiku u potpunosti makne sa propovjedaonica i da počne stvarno brinuti o svom narodu koji u Crkvi želi čuti glas Boga, a ne politike !

Tko je glasao

Osnovni religiozni problem

Osnovni religiozni problem jest nedostatak vjere, zbog čega je praksa takva kakva je. Da crkveno vodstvo prije svega, iskreno vjeruje u Boga, njegove zakone i duhovnost uopće, tada sasvim sigurno ne bi radili ovo što rade. Crkva se danas spotiče na samom pojmu Boga. Riječi ne mogu pružiti stvarnost, već ih treba koristiti kao putokaz. Ali kada se uz pomoć pojmova dođe do stvarnosti, pojmovi postaju beskorisni. Stvarnost ne mogu objasniti pojmovi i riječi; stvarnost je nešto s one strane pojmova.

Jedan filozof je to vrlo slikovito rekao: "Magarac na kojega se uspneš i na kojem jašeš do kuće, nije sredstvo s kojim ulaziš u kuću. Pojmove koristite da bi tamo mogli stići, a onda sjašite i idete iznad toga". Prepreka do Boga je riječ Bog. Teolozi i svećenici to ne razumiju. Umjesto da sve objasne vjerom u Boga, oni objašnjavaju kako je Bog- objašnjiv. A nije. Bog je tajna i nitko je ne razumije. Govoriti drugačije je čisto idolopoklonstvo iz računice.

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najviše ocijenjeni članci