Tagovi

Deset mitova hrvatskog turizma

U ovo vrijeme velikih o?ekivanja od turizma kao spasitelja države i njenog prora?una, smatram svojom dužnoš?u upozoriti da je prihod od turizma puno skromniji od uobi?ajene percepcije, da na turizmu puno više zara?uju stranci nego Hrvati, i da turizam, prema svim relevantnim pokazateljima, uop?e ne utje?e na zna?ajnije smanjenje nezaposlenosti, niti poti?e razvoj zemlje više nego neka kvalitetna industrija.

U Francuskoj ste 1970-ih mogli bez problema postati hotelijer ako ste pristali:

 • na francuski projekt
 • na francuskog izvo?a?a radova
 • na korištenje francuske opeme, jela i pi?a
 • na zapošljavanje francuske radne snage
 • na kredit u francuskoj banci za tu investiciju
 • na uredno pla?anje poreza francuskoj državi.

Što od toga imamo u slu?aju Hrvatske???

Samo ovih 10 mitova, na koje sam upozorio još 2006. u svom razgovoru za jedan dnevni list, a sad ih je vrijedno ponoviti:

MIT PRVI

Vrijeme je za promjene!

Nije lako...

Stiglo je loše vrijeme. Toga smo svi svjesni. Obi?an život više nije lak. Ne znaš kome možeš vjerovati, najbolji prijatelj sutra ti može zabiti nož u le?a. Hodamo po ovom svijetu sa sve ve?om i ve?om dozom straha od razo?aranja i prijevare. Nije lako.

Kada sve la?e potonu okreneš se na drugu stranu i tražiš izlaz u ne?emu sasvim desetom. Upališ TV baš negdje u vrijeme Dnevnika sa nadom da ?eš makar tu, makar na kratko vidjeti nešto pozitivno, ?uti nešto što ?e ti ponuditi nadu u bolje sutra.

A u državi ništa novog!

Turizam i punjenje državnog budžeta

Predstoje?a turisti?ka sezona biti ?e element odluke ho?e li se Hrvatska ekonomski raspasti na proste ekonomske faktore, ili ?e nekako preživjeti godinu ona i njezini gra?ani. Pa ipak se problemi turisti?ke politike svode se na PR-ovsko navijanje i potpuno neutemeljene procjene nesposobnog ministra. Turizam prožima sve ekonomske djelove hrvatskog društva. Neke segmente vrlo direktno, ali sve ostale segmente jednako intenzivno, ali indirektno. Hrvatski vinari, sto?ari, poljoprivrednici, ribari plasiraju svoje proizvode kroz turizam, drvna industrija radi na opremanju hotela i apartmana, gra?evinski sektor gradi turisti?ke objekte, ulaganja u infrastrukturu tipa autocesta su bila u funkciji turizma... Ali isto tako o rezultatima turisti?ke sezone i novcu koji ?e svi oni zaraditi od sezone ovise svi ostali. Ukoliko je sezona bila dobra ljudi ?e nastaviti pla?ati svoje kredite, leasinge, životna osiguranja, skijaške aranžmane, kupovati nove stanove, namještaj, investirati... Ukoliko ostanu bez novca od turizma sve to isto tako dolazi pod upitnik.

Velika o?ekivanja (2) - „Finchè dura non paura“!!!

Finchè dura non paura (Obra?ivanje neke teme se ?esto pretvori u avanturu, pa je tako bilo i ovdje: od jednog malog teksta su se stvorila ?ak dva samostalna posta, a dalo bi se na tu temu još dosta toga na pisati. Ova dva zadnja posta nose zajedni?ki naziv "Velika o?ekivanja" jer je u oba posta glavna tema bio državi prora?un, a sve drugo bilo ustvari usputno dekoriranje, koje naj?eš?e diskusije zna odvu?i na stramputicu.)

Kroz medije se u zadnje vrijeme stalno isti?e (i to ?ak s najviših razina hrvatske države) da svi „balansi i rebalansi“ kriznog hrvatskog prora?una ustvari ovise o uspjehu ili neuspjehu hrvatskog turizma. Iz mog turisti?kog iskustva to mi izgleda kao tanašna slam?ica spasa. Naime, onima koji poznaju turizam (kao pojavu i gospodarsku granu) to uvijek ima nevjerojatan prizvuk, ?ak je donekle smiješno vidjeti i doživjeti, da je to gospodarsko naho?e odjednom postaje strateški izlaz iz krize.

Sanader upravlja krizom ili kriza upravlja Sanaderom?

Za javnost sve je bilo super, napredovali smo nezadrživo i snažno, i u večernjim satima odmarali se u naslonjaču promatrajući na televiziji posljedice svjetske krize na druge, dok se nama to ne može i neće dogoditi, sve dok se premijer nije sjetio ukrasti Božić. Retorika se brzo mijenjala: nije baš mislio ukrasti Božić, ali smo u banani, pa se borio za zamrzavanje plaća, i na koncu posustao. Zaboravio sam: ostala mu je borba za radna mjesta. Dobro, borio se on i protiv Facebooka, ali to je neka druga priča. Onda je odlučio (Bogu hvala) malo se primiriti i ne davati izjave. Sada to umjesto njega rade drugi, recimo, Andrija Shimadzu Hebrang.

Tijekom zadnje kampanje hvalio se Ivo kako SDP, za razliku od njegove stranke, nema nikakvu gospodarsku strategiju (ovo je sve što ćete o SDP-u čuti u ovom dnevniku, jer više od ovog ne zaslužuju, ni oni a ni bilo koja druga parlamentarna stranka u Hrvatskoj). Što imamo od te gospodarske strategije? Sadašnji premijer ne kaže ništa (osim ako mu se ne omakne) što unaprijed nije pripremljeno i provjereno. Franjo Josip je vladao pomoću patenata, Josip i Franjo su patentirali neke druge alate kojima su vladali, a Ivo vlada pomoću spina. Jedini problem u vladavini spinom jest da vi ne vladate situacijom, a situacija može biti (i u pravilu jest) volatilna.

Šteto?ine!

Po?eo sam komentar na komentar leddevet (a na moj tekst o anomalijama u turisti?kim pretvorbama ”Déjà vue: LRH ili ve? mnogo puta odgledana supunica!?” , ali je teško objasniti što se zaista doga?a u malo rije?i. Naime leddevet je signalizirao jednu pojavu koja je ove godine bojim se postala masovna – a to je kako jedno uspješno turiti?ko poduze?e (lošinjska Jadranka) se u jednoj godini od stabilne poslovne uspješnice pretvara u poslovnog gubitnika (nadajmo se privremenog). Zato se po obi?aju moj komentar pretvorio opet u samostalan post (ali s dobrim namjerama da podrobnije objansim što nam se možda doga?a, a to što nam se doga?a da nije nimalo naivno).

Eh Sun?ani Hvare, tugo moja (Dodadak)!

SH

Vezano na post od ( Eh Sun?ani Hvare, tugo moja! od petka 08/08/2008) budu?i da je mnogo toga ovdje re?eno samo mali dodatak glede detalja specijalne prodajne akcije koju je “supersposobna uprava” Sun?anog Hvara raspisala u ono isto vrijeme kad su tradicionalno prekrcani i sele goste tamo i ovamo. Poslovni prijatelji iz Belgije, koji ina?e prate ovaj naš “najekstremniji” slu?aj hrvatske turisti?ke privatizacije, poslali su mi detalje te najnovije prodajne akcije Sun?anog Hvara (ina?e ju možete u cjelosti skinuti skinuti ovdje . A na gornjoj slici imate detalje pa uz malo ra?unanja možete vidjeti one “goste od 500 € dnevno”:

1. U akciji se prodaje paket usluga u dvokrevetnoj sobi (za dvije osobe) s uklju?enim sljede?im uslugama:
• Platiš dvije no?i, stojiš tri no?i (tre?a no? je besplatna);
• Svakodnevno je na raspolaganju buffet doru?ak;
• Dobrodošlica u sobi po dolasku;

Eh Sunčani Hvare, tugo moja!

SH Vrućine su pa nemam baš volje niti želje, a ima i drugih poslova, no kad je Sunčani Hvar u pitanju živnem. Evo ga opet na naslovnicama. Najprije mi prijatelj iz turističke agencije dostavi izvadak iz Briefing WebClipping kojeg možete skinuti i u pdf formatu . (Briefing web clipping su pretplata na isječke iz novina za poslovne ljude u Hrvatskoj ali i u svijetu - tek toliko da znate kako je slučaj Sunčani Hvar pažljivo praćen u stručnim turističkim krugovima).

Kako vidim da je to ustvari isječak iz Novine 24 sata, pođem na njihove stranice, i zaista i to u originalu možete naći pod zvučnim naslovom “Pred bankrotom: Sunčani Hvar gubi 497 milijuna kn? . Več sam sjeo da napišem za omiljenu Pollitiku, ali pogledam i druge novine. Pa tako Jutarnji list dodaje svoj dio (dne 06.08.) naslovom Od 11, uređena samo tri hotela Sunčanog Hvara” “. A onda i Slobodna Dalmacija od 07.08.2008. članak pod naslovom i podnaslovima http://www.slobodnadalmacija.hr/Hrvatska/tabid/66/articleType/ArticleVie... "> KONTROVERZNI POTEZI UPRAVE ‘SUNČANOG HVARA’ - Uzbuna na škoju: hvarski hoteli pod hipotekom - Ne samo da su hoteli zalog za vraćanje kredita, nego se najavljuje i pretvaranje depandanse Dalmacije u apartmane, što je ogorčilo Pjerina Bebića.

Uzurpatori (2) – Tko ste vi uopće, gospodine Friščić??

Jutros u Inboxu dvije vijesti iz Bankamagazina koje zaokružuju svu neurotičnost hrvatskog političkog trenutka:

Friščić: Hrvati osuđeni na uvoz hrane

Iako imamo prostor koji može prehraniti dvostruko više ljudi nego što ih danas u Hrvatskoj živi, bilance pokazuju tek nekoliko artikala koji su dostatni. Imamo dostatnu proizvodnju pšenice, no ne smije nam se ponovno dogoditi da se odmah po žetvi pola proizvodnje izveze, a potom, kao ove godine, imamo potrebu za interventnim uvozom, kaže Josip Friščić, predsjednik HSS-a i potpredsjednik Hrvatskog sabora u intervjuu u novoj Banci. ...(više pročitajte na linku)

Konzum: Za dividendu 56,76 milijuna kuna

Od 224,83 milijuna kuna prošlogodišnje dobiti, Konzum će u dividendu isplatiti 56,76 milijuna kuna, odnosno 2,5 kune po dionici, odlučila je Glavna skupština dioničara. Kako je objavljeno na Zagrebačkoj burzi, u zadržanu dobit izdvojit će se 168,07 milijuna kuna. Temeljni kapital Konzuma podijeljen je na 22.702.860 redovnih dionica na ime, a pravo na dividendu imaju dioničari koji su upisani u Registar dionica pri Središnjoj depozitarnoj agenciji na dan 02. srpnja 2008. godine...(više pročitajte na linku)

Česi bojkotiraju

Jeste li čuli novost, dogodilo se zlo, Česi nam neče doći. Tako barem tvrde u Slobodnoj Dalmaaciji.

I znate što? Baš bi mi bilo drago da ove godine bojkotiraju "hrvatske turističke destinacije". Ne zato što mi Česi nisu dragi već baš suprotno.
Volim njihov jezik, filmove, knjige, kulturu. Tamo je osnovan Hajduk, tamo su se mnogi naši intelektualci školovali, mnoge riječi smo primili iz njihovog jezika, Prag je uvijek bio kulturni centar,Češka je dala sjajne glazbenike, redatelje i sjajne književnike Čapeka, Hašeka, Kunderu ...

A kod nas se godinama ljudi prema Česima ponašaju kao da su najveći jad i bijeda. Koliko se je puta samo riječ Čeh izrekla s podsmjehom i prijezirom. Par puta sam upozorio neke da su oni puno kulturniji i napredniji od nas, ali što ja imam pametovati našem pametnom i obrazovanom narodu. Što tko imam pametovati jednom vlasniku apartmana, oni najbolje vide kakav su jad Česi kad sobom donose pun portapak hrane ( to što naši ljudi kad idu na zimovanje rade isto, to nema veze, mi smo ipak kulturan narod s kulturnim sarmama u kulturnom porta.... gepeku).

Novi dnevnici

 1. Uputa za borbu protiv loših sudaca/1 od rodjen komentara 0
 2. Resident Evil: HAVC Afterlife od Laganini komentara 24
 3. NATO je preskup i suvišan u mirovanju od aluzija komentara 0
 4. ŠEF ministarstva Dobrović bi ministarstvo širio od aluzija komentara 0
 5. Tomislav Merčep je bio i ostao na pravoj strani, dok je veliki dio pravosuđa i politike u RH na pogrešnoj strani od ppetra komentara 32
 6. HND bizarni agitprop van svakog razuma i zakona / Novosti – Hrvatska nije vaša država od Laganini komentara 18
 7. Stranka PETICIJA od mAjAdrK1IO komentara 14
 8. Indijska vlada najavljuje da bi se do 2024. mogla potpuno okrenuti obnovljivima od Zoran Oštrić komentara 15
 9. ŠEFovi hoće drugima NE plaćeno umiranje od aluzija komentara 0
 10. Proročanstvo od petarbosni4 komentara 14
 11. "Zašto sam napustio ljevicu" od MKn komentara 23
 12. PSIHIJATRI I PACIJENTI od mAjAdrK1IO komentara 2
 13. budućnost bit će kasno SUTRA razumjeti od aluzija komentara 1
 14. Prava hoće, kune hoće, upravljati hoće, obaveze neće? "Predsjednice odjebite" piše čoban Vojković sa indexa od Laganini komentara 51
 15. Kreatori smrti i zločina od otpisani komentara 97
 16. O banalnosti zla / Bernardić: SDP-u je mjesto na proslavi genocida nad Hrvatima od Laganini komentara 7
 17. Hribar: Ne priznaje etiku, pravosuđe i sudove i osobito zakone RH, priznaje samo sud partije od Laganini komentara 11
 18. Očekujte neočekivano: Pad potražnje za fosilnim gorivima već u 2020-ima? od Zoran Oštrić komentara 2
 19. Kada naivnost prelazi u lopovluk od acinum komentara 8
 20. Kako će funkcionirati svijet, u kojem Amerika više nije prvi policajac, prvi nasilnik i prvi rasipnik? od Zoran Oštrić komentara 27
 21. kapitalistički lopovluk kako živimo od aluzija komentara 0
 22. Donald Trump je uspješno promovirao SAD kao drugu svjetsku silu od Zoran Oštrić komentara 3
 23. Kreatori mržnje od boltek komentara 36
 24. ŠEFovanje ŠEFova od aluzija komentara 0
 25. Dinko Cvitan, DORH, A. Lalovac i „ Dan kada je Tovarnik plakao“ od ppetra komentara 3

Trenutno online

 • Registriranih korisnika: 0
 • Gostiju: 32

Novi korisnici

 • mAjAdrK1IO
 • F1
 • valentino
 • justiceforall
 • sandy199