Tagovi

s one (zatvorene ) strane Otvorenoga

TOMISLAV KARAMARKO JE PONOVIO,
Tihomir Orešković je ponovio i potvrdio,

država postoji NE ugroženo bez premijera i ministara,
nisu ŠEFovi države premijeri i ministri...

profiteri i autori i političari
jesu ŠEFovi države,

danas
svugdje oko nas

novci (profitera)
izumi (autora)
zakoni (političara)

jamče
i dopuštaju
i omogućavaju

neka
bogataši imaju svega pre-Više...

neka
siromasi imaju svega pre-Malo

neka
prosjaci NEMAJU ništa,

ONI,
profiteri,
autori,
političari,

i još ALATI,
novci,
izumi,
zakoni,

stvaraju
NE jednakost NE jednakih

bogataša,
siromaha,
prosjaka,

u državi Hrvata,
u svakoj državi,

i još
ukratko, a bitno,

eliminirati zar hoćemo...
profitere,
autore,
političare,
naravno da NE smijemo i NE možemo...

i još
ukratko, a bitno,

reformirati zar hoćemo...
bogataše,
siromahe,
prosjake,
naravno da NE smijemo i NE možemo...

i još
ukratko, a bitno,

zamijeniti zar hoćemo...
novce,
izume,
zakone,
naravno da NE smijemo i NE možemo...

i još
ukratko, a bitno,

Plenković će ponavljati...
Tomislava Karamarka...
Tihomira Oreškovića

pojam Zapad @petarbosni4

POJAM ZAPAD @PETARBOSNIĆA
čitam - Meni se nekako čini da su ove "izbjeglice" zapravo novi oblik vojske - prvenstveno nenaoružane i gladne žene i djeca kojima je rečeno da je njihov sveti zadatak u Jihadu, da osvoje Evropu...

sve su to samo destruktivne zamisli od kojih na kraju proizlazi šteta za sve.
Nema, dakle, prolazne ocjene.

Nema ju ni Zapad, jer je on prije mnogo desetljeća prešutno dobio zadatak da vodi razvoj cijele svjetske civilizacije, nekakvim dobrim, produktivnim putem, da bude učitelj, pastir i dobrotvor cijelog čovječanstva.

dodajem...

pojam Zapad
<> uništava razumijevanje civilizacije
<> kao profiterskog rezultata/proizvoda
<> u razlikama

profiteri roboVlasnici
proizvode roboVlasničko robo/vlasništvo

profiteri feudalci
proizvode feudalističko robo/vlasništvo

profiteri kapitalisti
proizvode kapitalističko roboVlasništvo

profiteri zajmoDavci
proizvode dužničko roboVlasništvo

<> () <> ,

rashod za prihod proizvodi preživljavanje čovjeka
profiteri profitiranjem pljačkaju čovjekov prihod i ugrožavaju rashod za preživljavanje čovjeka

čovjek
za svoje preživljavanje mora imati rashod sa zaduživanjem

kukavice, a NE IZBJEGLICE

KUKAVICE, A NE IZBJEGLICE
dolaze bez zaustavljanja

idu naprijed
ulaze u tuđe domovine i hoće imati svoj novi dom

ti ljudi tko jesu
izbjeglice zar jesu

oni bježe
od koga bježe
zašto bježe

oni nisu dali otpor nasilniku svom
oni nisu izabrali obraniti sebe

oni bježe
kukavice bježe

još nitko nije objavio
kukavice dolaze u našu domovinu
oni hoće u tuđoj domovini nasilno imati svoj dom

vrijedno je opaziti i razumjeti...

u mnogim državama
uništeni su parlamentarni izbori po zakonitoj parlamentarnoj proceduri

uništeno je pravilo da po zakonu birači odlučuju
i na biralištima svojim glasanjem biraju svoje zakonoDavce naredboDavce

u mnogim državama
umjesto legalne diktature po parlamentarnim zakonima na djelu je ilegalna diktatura po vojničkim NE zakonitim naređenjima da je birač poslušnik naredboPrimac ili mrtvac

ilegalna vojnička diktatura proizvodi legalni vojnički otpor
a lančane posljedice?

ilegalna vojnička diktatura proizvodi ilegalne vojničke nasilnike
legalna vojnička diktatura proizvodi legalne vojničke protuNasilnike

profiteri usavršavaju jelovnik ukrasti i ubiti

PROFITERI USAVRŠAVAJU JELOVNIK UKRASTI/UBITI,
jelovnik ukrasti/ubiti naređuje/uvjetuje što životinja treba jesti,

životinja travoJed po svom jelovniku treba jesti travu,
životinja mesoJed po svom jelovniku treba jesti meso,
životinja sveJed po svom jelovniku treba jesti SVE,

životinja travoJed
<> po svom jelovniku treba jesti travu,
<> a kako po svom jelovniku imati travu pa jesti travu?
<> krava travoJed MORA ukrasti/ubiti travu!
<> krava travoJed na pašnjaku ukrade/ubije i jede travu,

životinja mesoJed
<> po svom jelovniku treba jesti meso,
<> a kako po svom jelovniku imati meso pa jesti meso?
<> lav mesoJed MORA ukrasti/ubiti meso!
<> lav mesoJed na pašnjaku ukrade/ubije pa jede kravu,

životinja sveJed
<> po svom jelovniku treba jesti SVE,
<> a kako po svom jelovniku imati i jesti SVE?
<> sisavac Razumitelj sveJed MORA ukrasti/ubiti i travu i kravu i med!
<> sisavac Razumitelj sveJed na pašnjaku ukrade/ubije pa jede i travu i kravu i med,

SAŽETAK

zakon jelovnika
naređuje i uređuje i određuje životinjama SADRŽAJ od čega će živjeti,

zakon ukrasti/ubiti
naređuje i uređuje i određuje životinjama NAČIN kako će živjeti,

etatisti, kapitalisti, profiteri, bankari

ETATISTI, KAPITALISTI, PROFITERI, BANKARI
zajamčeno proizvode
upitne rashode, upitne stečajeve, upitne radnike, upitne siromahe,

1)

etatisti/državoTvorci proizvode privilegirane, dakle upitne rashode,
kapitalisti proizvode bankrote, dakle upitne stečajeve,

profiteri proizvode otkaze, dakle upitne radnike,
bankari proizvode kamatarenje, dakle upitne siromahe,

2)

promislimo
Anti Socijalni Personalni Defekt (ASPD)

rashodi privilegirani upitni zbog etatista/državoTvoraca?
stečajevi bankrotom upitni zbog kapitalista?

radnici otkazom upitni zbog profitera?
siromasi kamatarenjem upitni zbog bankara?

promislimo

upitni
<> rashodi,
<> stečajevi,
<> radnici,
<> siromasi

zbog
<> etatista/državoTvoraca,
<> kapitalista/roboTvoraca,
<> profitera/profitoTvoraca,
<> bankara/kamatoTvoraca,

3)

etatisti,
jer proizvode upitne rashode,
jesu zloČinitelji,

kapitalisti,
jer proizvode upitne stečajeve,
jesu zloČinitelji,

profiteri,
jer proizvode upitne radnike,
jesu zloČinitelji,

bankari,
jer proizvode upitne siromahe,
jesu zloČinitelji,

4)

kapitalistički socijalizam

MI svi...
BEZ održivih prihoda, imovine i ljudskih prava,
ujedinimo se i ostvarimo
principe,
konstante,
format,
sadržaj

KAPITALISTIČKOG SOCIJALIZMA
<> za preŽivljavanje slobodnih Razumitelja sisavaca,
<> u kapitalističkoj profitnoj kupoProdaji
<> za održivost zaDrugarske zajednice
<> BEZ lopova tuđih prihoda, imovine i ljudskih prava,

1)

Razumitelj sisavac dvoKonzument
proizvodi dvoKonzumiranje za svoje preŽivljavanje,

2)

Razumitelj sisavac DvoKonzument DVOkonzumira
1. prirodnu konzumnu konfekciju (grožđe, meso, žito, naftu, atom, itd.)
2. autorsku konzumnu konfekciju (vino od grožđa, gulaš od mesa, brašno od žita, benzin od nafte, eksploziju od atoma, itd.)

usporedite,

prirodno GROŽĐE autorski gnječiti i dobiti vino i rakiju
<> ima ciljani smisao i svrhu omogućiti Razumitelju sisavcu
<> dvoKonzumiranje i prirodnog grožđa i autorskog vina i rakije,

prirodno MESO autorski kuhati i dobiti gulaš
<> ima ciljani smisao i svrhu omogućiti Razumitelju sisavcu
<> dvoKonzumiranje i prirodnog mesa i autorskog gulaša,

prirodno ŽITO autorski mrviti i dobiti brašno i kruh

anti-socijalizam svugdje oko nas

ANTI-SOCIJALIZAM SVUGDJE OKO NAS JEST - ČINJENICA,
činjenice tumače se korak po korak formulacijama,

FORMULACIJE,
formulacije opširno pismo skraćuju u brzoJav,
formulacije jezgrovito škrto troše slova i brojeve,

formulacije za razumijevanje uvjetuju razmišljanje, a to je naporno,
formulacije svoje marljive Razumitelje nagrađuju slavom i (nagradama)

ANTI-SOCIJALIZAM,
anti-socijalizam svugdje oko nas
<> eliminira socijalnu jednakoPravnost i egzistenciju pojedinca,
<> eliminira socijalnu jednakoPravnost i egzistenciju kolektiva,
<> eliminira socijalnu jednakoPravnost na konzumiranje zajedničke imovine za NE ovisnu egzistenciju,

anti-socijalizam NIJE - proizvod kapitalizma,
anti-socijalizam JEST - proizvod profitera,

PROFITERI,
profiteri proizvode anti-socijalizam,
jer
socijalizam JEST - proizvod komunista,
jer
komunisti u socijalizmu eliminiraju profitere kao lopove tuđih prihoda, imovine i ljudskih prava,

KOMUNISTI,
komunisti su proizvodili komunistički državni socijalizam,
komunisti su eliminirali profitere,
komunisti su profit usmjerili u rast i razvoj komunističkog državnog socijalizma,

profiter s etiketom lopova

PROFITER s etiketom lopova NIJE - vjeroDOSTOJNI dostojanstvenik,
profiter radi uspješna profitiranja HOĆE biti vjeroDOSTOJNI dostojanstvenik,

a sistemske posljedice u lančanom domino učinku?

profiter je DANAS uspješan vjeroDOSTOJNI dostojanstvenik,

riječ svaka proizvodi razumijevanje, tumačenje, odluku, posljedice,
riječ neka skriva svoj pravi smisao u ciljanu svrhu izazivanja umjesto pravoga krivo razumijevanje,

primjerice,

profiter NE radi BEZ profitiranja,
profiter MORA profitirati,

profitiranje profitera proizvodi lopovluk tuđih prihoda,
profiter MORA imati više prihode (i zbog toga) drugi MORA imati manje prihode,

profiter je poslovni lopov, jer s profiterskim lopovskim poslovnim interesom gradi zgradu ili tvornicu,

profiter, profitirati, profitiranje kao riječi proizvode razumijevanje profitera kao NE moralnu poslovnu osobu,

profiteri označeni kao NE moralni poslovni lopovi uspjeli su NOVIM riječima izbjeći pogrdno razumijevanje profitera kao NE moralna poslovna lopova,

daj mi novac danas

prvi glas - DAJ MI NOVAC DANAS
drugi glas - NEĆU dati (nemam novaca)

dijalog ovaj čuje se često, baš jadno često svugdje oko nas,

TKO vodi ovaj dijalog?
a zašto vodi ovaj dijalog?
u povodu koga i čega vodi ovaj dijalog?

lopov, a je li govori DAJ mi novac DANAS?
žrtva, a je li govori NEĆU dati (nemam novaca)

TKO govori DAJ mi novac DANAS, a je li govori opravdano?
TKO govori NEĆU dati (nemam novaca), a je li govori opravdano?

TKO govori DAJ mi novac DANAS, a je li gladan?
TKO govori NEMAM novaca, a je li laže?

vjerovnik, ako govori vrati i DAJ mi novac DANAS
dužnik, a zašto govori NEMAM novaca?

porezoPrimac, ako govori DAJ mi novac DANAS
porezoDavac, a zašto NE smije odgovoriti NEMAM novaca?

plaćoPrimac, ako govori DAJ mi novac DANAS
plaćoDavac, a zašto smije odgovoriti NEMAM novaca?

prosjak, ako moli DAJ mi novac DANAS
bogataš, a zašto govori NEMAM novaca?

1)
DAJ mi novac DANAS

plaćoPrimac, ako govori
porezoPrimac, ako govori
vjerovnik, ako govori

i još...

lopov, ako govori
prosjak, ako govori
žrtva, ako govori

onda onda onda

NEMA sadašnjosti
NEMA budućnosti

2)
NEMAM novaca

tehnoLogija protiv radnika proizvođača

RADNIK PROIZVOĐAČ
mlijeka od jutra do mraka od livade i sijena, njive i zrna do štale i krave radi i uradi mlijeko za prodaju,

radnik proizvođač
mlijeka za svoj rad od jutra do mraka od livade i sijena, njive i zrna do štale i krave

<> NE može po svojoj cijeni prodati svoje mlijeko,

<> NE može odbiti prodati svoje mlijeko po otkupnoj cijeni kupca otkupljivača, trgovca, jer se mlijeko brzo kvari,

<> MORA svoje mlijeko prodati po otkupnoj cijeni koju uređuje i određuje NE proizvođač mlijeka, a to je kupac, otkupljivač, trgovac,

a potom?

TRGOVAC TRGOVAČKOG DRUŠTVA
proizvodi mliječne proizvode i prodaje potrošačima po NAREĐENOJ cijeni, koju uređuju i određuju NE trgovci, a to su političari zakonoDavci, ministri, poreznici, pisarČitači,

NAREĐENA CIJENA
(upitno) raste i poskupljuje mlijeko za 100% ili čak 300%

u ciljanu svrhu da se

<> plati održivost grupoKracije političara, zakonoDavaca, ministara, poreznika, pisarČitača,

<> plati održivost profitera, koji trgujući gomilaju profit,

<> plati korupcija za održivost profitiranja,

SISTEMSKA PROIZVODNJA NAREĐENIH CIJENA
za održivost grupoKracije, profitera, korupcije
i

Novi dnevnici

 1. U Hrvatskom saboru mnogi zastupnici od drveta ne vide šumu od Feniks komentara 2
 2. Međunarodni cirkus Franjo Tuđman od Mucke komentara 2
 3. Neka dosadna razmišljanja o kapitalizmu i socijalizmu od Zoran Oštrić komentara 13
 4. Ne pakirati drugovima Saucha-Milanović / Slon ima velike uši da bi lakše skakao sa cvijeta na cvijet od Laganini komentara 10
 5. prijatelju, tražim ovlaštena potpisnika od aluzija komentara 0
 6. Dnevni SHOWinist – Revolucija je narodna igra sa pjevanjem i pucanjem od Laganini komentara 4
 7. sistem gospodara tuđeg života (osvježeno) od aluzija komentara 0
 8. Jedan čekića dok drugi žanje od bube komentara 8
 9. Plenkovićev zadatak: uništiti zauvijek Tuđmanov HDZ od ppetra komentara 137
 10. Dugoročni cilj: Prgometovom kandidaturom Plenković kani konačno ovladati zagrebačkim HDZ-om od sm komentara 14
 11. The Wariors, by Walter Hill - FILM od petarbosni4 komentara 1
 12. majmun jesam, jer moram biti čovjek od aluzija komentara 0
 13. Što bi bilo da smo 1991. u SFRJ … od Feniks komentara 40
 14. Ljevičari i pro-ljevičarski dio HDZ-a pokušavaju nagovoriti Brunu Esih da im svojom kandidaturom pomogne osvojiti Zagreb od ppetra komentara 16
 15. Rakarova dvostruka mjerila od MKn komentara 54
 16. Kamate na uloženi kapital pristižu, jesu li naplative? od Feniks komentara 69
 17. Kamate na uloženi kapital pristižu, jesu li naplative? od Feniks komentara 0
 18. Izbori u Nizozemskoj: kako će utjecati sukob s Turskom? od Zoran Oštrić komentara 1
 19. utopija nije ŠEFovanje ŠEFova USAVRŠAVATI ! od aluzija komentara 0
 20. ŠEFovanje ŠEFova... kako zaustaviti ! od aluzija komentara 0
 21. Samo luđaci i luđakinje će ovdje naći poveznicu s kraljicom Balkana od bube komentara 4
 22. ŠEFovanje ŠEFova... zaustavimo ! od aluzija komentara 0
 23. ŽURNO OTVORENO PISMO VLADI RH od petarbosni4 komentara 59
 24. ŠEFovi profiteri talentirani su ŠEFovi od aluzija komentara 0
 25. "Afera dnevnice", skrivena i zajednička igra tripartitne vlasti i DORH-a od ppetra komentara 50

Tko je online

 • indian
 • Laganini

Trenutno online

 • Registriranih korisnika: 2
 • Gostiju: 46

Novi korisnici

 • mAjAdrK1IO
 • F1
 • valentino
 • justiceforall
 • sandy199