Tagovi

Hrvatska kulturna i jezi?na politika u raljama SDSS-a

Kad se jednom budu zbrajala postignu?a sadašnje hrvatske Vlade možda netko prozre i gustu maglu koja skriva Ministarstvo kulture i njezina prvog ?ovjeka Božu Biškupi?a koji je kako sada stvari stoje, jedan od najžalosnijih njezinih likova; ?ovjek koji se u medijima rijetko pojavljuje, op?enito ostavljaju?i utisak da mu do toga nije stalo jer 'ima važnija posla' Odakle ovakva osuda? Kad bi slu?aj nezaposlene 'jezikoslovke' Snježane Kordi? i financiranja njezinog jezi?nog pamfleta o srpsko-hrvatskom jeziku bilo jedino o ?emu je ovdje rije?, bila bi to epizoda za koju je mogu?e re?i da se dogodila 'slu?ajno'. Biškupi? bi mogao pojasniti da je sredstva knjizi Snježane Kordi? dodijelio neki referent iz, na primjer, 'kvote' SDSS-a koja je rezultat koalicijskog sporazuma na osnovu kojeg uop?e i opstaje ova Vlada za vrijeme dok je on, Biškupi?, bio na bolovanju. Ministarstvo obrazovanja i športa tako?er se proslavilo s nekoliko istovrsnih poteza tajnika Uzelca pri ?emu se opstruiraju neke akcije Ministarstva koje imaju 'hrvatski' zna?aj ali istovremeno bez i najmanje krzmanja odobrava ono što je u interesu SDSS-ova vrha.

Kako rade i ponašaju se ova dva Ministarstva kad je rije? o brizi za hrvatske interese u pokazuje i sljede?a pri?a:

U Rusiji, u Moskvi, na Moskovskom gospodarsko-sociološkom fakultetu ve? godinama radi kroatist profesor Artur Rafaelovi? Bagdasarov o ?ijem djelovanju treba re?i da je vlastitim sredstvima 2007 objavio novi i jedini rusko-hrvatski rje?nik s 30 000 pojmova (svi ostali rje?nici su srpskohrvatsko-ruski). Detalji o njegovom radu mogu se na?i na poveznici www.ihjj.hr/images/Izdanja/Rasprave/33_prikazi.pdf i na mnoštvu drugih adresa na Internetu. Istovremeno, profesor Bagdasarov je izvan malog kruga jezikoslovaca u Hrvatskoj gotovo nepoznat. Je li to slu?ajno? Pogledajmo...

Profesor Bagdasarov ve? preko ?etiri godine pokušava na svojoj katedri zaposliti lektora za hrvatski jezik te se u vezi toga obratio najprije na adresu Biškupi?eva Ministarstva. Ono ga je glatko odbilo odnosno nakon uvodne dugotrajne šutnje dalo mu naputak da se obrati Ministarstvu obrazovanja (Min. Primorac!) u ?ijem je zapravo mandatu da se bavi s takvim slu?ajevima. Bagdasarov se potom obratio Ministarstvu u Draškovi?evoj koje mu uporno odgovara (ve? nekoliko godina!) da 'nema sredstava predvi?enih za lektora hrvatskog jezika u Moskvi pri njegovoj katedri'...

Netko ?e upitati 'u ?emu je onda krivica' Bože Biškupi?a ako je sve spomenuto problem nekog drugog a ne njegovog Ministarstva?

O tome što zna?i imati u Rusiji takvog agilnog 'kulturnog atašea' i jezikoslovca u vrijeme kad je hrvatski teškom mukom dobio svoje mjesto me?u svjetskim jezicima (pa je i u Kongresnoj biblioteci u Washingtonu dobio samostalnu oznaku), dakle u državi ?ije su kulturne veze sa Srbijom stoljetne i u kojoj Hrvatska u kulturnom smislu 'ne postoji', gotovo je nemogu?e i zamisliti. Birokratska nezainteresiranost Ministarstva za ovaj problem i njegovo prepuštanje bratskoj birokraciju pod rukovodstvom nekadašnjeg ministra Primorca izazivalo je i izaziva bijes hrvatskih jezikoslovaca. Posebno zato jer je 'meštar' zadužen u Biškupi?evom Ministarstvu za financiranje svega što je u interesu hrvatske kulture u zemlji i inozemstvu - tko? ?edomir Višnji?, ?lan SDSS-a! To je isti onaj pod ?ijom je kapom Ministarstvo kulture po?etkom ove godine odbilo u program financiranja javnih potreba uvrstiti kulturni program ‘Dani dr. Franje Tu?mana - Hrvati kroz stolje?a'. Na dva dosad održana skupa Dana dr. Franje Tu?mana u Velikom Trgoviš?u sudjelovao je cijeli niz hrvatskih povjesni?ara. Ova je odbijenica i kulturna politika koja stoji iza nje, pljusketina obnovitelju hrvatske države i njegovom rodnom mjestu, svima koji su na Danima dosad izlagali i koji ?e ubudu?e izlagati, povijesnoj struci, kulturi op?enito i svima nama kojima je stalo do toga da Hrvati sami pišu svoju povijest, a ne da im povijest pišu obrijani Kara?or?evi?i, na?ela Save Štrbca, perika Carle del Ponte i obiteljski obrt Goldstein, napisalo je tada Hrvatsko Slovo.

Vratimo se na Bagdasarova i ponovimo i ovo: to isto Biškupi?evo Ministarstvo ve? tri godine odbija tiskati Bagdasarovljev rje?nik...

Podsjetimo se: prije ?etiri godine (2006) pod ravnateljskom palicom ?edomira Višnji?a novcem Ministarstva objavljena je panorama novijeg srpskog pjesništva "Nebolomstvo", koju je izdalo Hrvatsko društvo pisaca, u koju su uvrštene i pjesme Matije Be?kovi?a, Gojka ?oge i Rajka Petrova Noge, poznatih po podržavanju velikosrpske (ili popularno, ‘?etni?ke' ideologije. Što je na zgražanje javnosti rekao ?edomir Višnji??

‘Politiku velikosrba ne branim, ali branim njihove pjesme'- odgovorio je on svojim kriti?arima. Postojanje novina kao što je 'Hrvatsko slovo' oduvijek sam branio i uvijek ?u braniti. U tome ne vidim nikakav problem, ali je problem to što se u tim napadima (na Višnji?a i politiku Ministarstva, op.a) zastupaju pogromaški stil, duh i ciljevi, nastavlja Višnji?. Pogromaški je dakle protestirati protiv objavljivanja ?etni?ke ideologije novcem hrvatskih poreznih obveznika no što je onda s Milom Budakom? Usporedimo li to s gnjevom s kojim se na ime hrvatskog pisca Mile Budaka reagira zato jer je bio ‘velikohrvat' po kojemu se ?ak ne smiju zvati ni ulice... što re?i na to osim s nevjericom vrtjeti glavom?

Kako o?ekivati razvoj i promicanje hrvatske kulture kad su klju?ni ljudi u klju?nim Ministarstvima koji su zaduženi za taj posao pripadnici srpske manjine za koje je protestiranje protiv velikosrpske ideologije - pogromaštvo? Višnji?, tajnik u Biškupi?evom Ministarstvu istovremeno i predsjednik srpskog kulturnog društva 'Prosvjeta' kaže još i ovo: Kao pripadnik manjine, zainteresiran sam za pitanje o?uvanja i stvaranja hrvatsko-srpskih kulturnih veza...

U takvom svjetlu Božu Biškupi?a bi netko mogao okarakterizirati žrtvom koalicijskog sporazuma HDZ-SDSS. Me?utim, sramotna politi?ka (nipošto ‘kulturna') praksa koju provode Pupov?evi ljudi u sadašnjoj Vladi svakog bi moralnog ?ovjeka prisilila da ako ve? ne može utjecati na nju kao glavni ?ovjek Ministarstva da onda jednostavno - dade ostavku. U tome je objašnjenje Biškupi?eve opskurnosti; prizme koja ga prikazuje samo kao još jednog aparat?ika kojem je ministarski položaj važniji od naslje?a koje ?e ostaviti iza sebe. Osim ako sve ovo nije dobro izrežirana igra u kojoj svatko pa i sam Biškupi? imaju uloge koje sa zadovoljstvom igraju...

Pod maskom mirenja, ‘hla?enja' srpsko-hrvatskog sukoba svake vrste ovaj se podjaruje tj kultura se rabi kao neka vrsta cjepiva kojom bi trebalo uništiti virus uzajamne netrpeljivosti koji buja iza fasade koalicijske ‘suradnje'. Ima u Hrvatskoj sva sila Srba kojima se gade i Pupovac i Uzelac i Prosvjeta; kojima je Kordi?ka sa svojim srboslovljem odnosno kroatofobijom posve irelevatna (ili u najviše slu?ajeva za nju nisu ni ?uli). Me?utim, oni nemaju svoje stranke niti je s njima Sanader sklopio koalicijski sporazum. Kako je mogu?e da Ministri ne kontroliraju svoje podre?ene (posebno ako su ovi iz redova SDSS-a) i je li doista mogu?e da Višnji? i njemu sli?ni mogu raditi što ih je volja i skrivati se iza Vije?a za knjigu Ministarstva kulture jer je zapravo ono to koje je knjigu odobrilo (Višnji?evo objašnjenje)? U kojem sjede isti takvi birokrati kakav je i sam ministar i kojima je Višnji? - šef?

Slu?aj financiranja Kordi?kine knjige sasvim je pouzdano još jedna SDSS-ova podvala i Višnji?a samog. Gdje je Biškupi?, zašto se ne javlja? Je li ga sramota da kulturnu politiku hrvatskog Ministarstva kulture vodi zastupnik kulturnog dijaloga s - ?etnicima?

Slu?aj Bagdasarova s kojim smo po?eli ovu pri?u pokazuje da u Hrvatskoj politici nema ludila; zapravo nema mu ni traga. Ima sistema, ima podvala koje izazivaju nevjericu jer treba re?i otvoreno - hrvatsku kulturnu i obrazovnu politiku s jedne strane vode neprijatelji Hrvatske a s druge moralne nule me?u koje spada i Božo Biškupi?. ?ak i da se doista radi o dobronamjernim ljudima, kakvim se prikazuje Višnji?, politika koja odobrava da minorna manjina drasti?no razli?itih moralnih mjerila i drasti?no druga?ijih interesa odre?uje bitne stvari ogromnoj ve?ini, onkraj je pameti. Suradnja Hrvatske Demokratske Zajednice s SDSS-om i razmjeri do kojih su najvažniji resori hrvatske politike prepušteni ideologiji s kojom smo petnaest godina unazad ratovali i izgubili dvadesetak tisu?a života poraz je zdravog razuma.

Ili jezgrovito: hrvatsku kulturnu politiku i njezino financiranje definira i kreira predsjednik srpskog kulturnog društva ‘Prosvjeta', ?edomir Višnji??!

Ne treba se zanositi mišljenjima kako je Kordi?ka bezna?ajna a hrvatski jezik ‘priznat'. Sve što se doga?a planirano je sistematski i sistematski se provodi, korak za korakom. ‘Što smo izgubili u ratu dobit ?emo u miru' - novi je slogan srpske politike, i one Tadi?eve i ove Pupov?eve.

I dok se medijski promovira kara?or?evština a politika izdašno podupire spomenik jugomitu, kulturna politika odri?e se istinskih hrvatskih veli?ina i istinskih prijatelja u svijetu. Opravdano je postaviti pitanje: kome u Hrvatskoj smetaju Dani dr. Franje Tu?mana? Kome smeta rje?nik oslobo?en jezi?nog dra?a? Kome koristi odbacivanje kriterija nacionalnog i odbijanje hrvatskih prijatelja u svijetu?

No, stanimo s retori?kim pitanjima jer odgovor na njih svima je poznat. Zašto onda ne u?inimo nešto?

Prvobitno objavljeno na www.hrvati-amac.com

Novi dnevnici

 1. Međunarodni cirkus Franjo Tuđman od Mucke komentara 0
 2. Neka dosadna razmišljanja o kapitalizmu i socijalizmu od Zoran Oštrić komentara 7
 3. Ne pakirati drugovima Saucha-Milanović / Slon ima velike uši da bi lakše skakao sa cvijeta na cvijet od Laganini komentara 6
 4. prijatelju, tražim ovlaštena potpisnika od aluzija komentara 0
 5. Dnevni SHOWinist – Revolucija je narodna igra sa pjevanjem i pucanjem od Laganini komentara 4
 6. sistem gospodara tuđeg života (osvježeno) od aluzija komentara 0
 7. Jedan čekića dok drugi žanje od bube komentara 8
 8. Plenkovićev zadatak: uništiti zauvijek Tuđmanov HDZ od ppetra komentara 129
 9. Dugoročni cilj: Prgometovom kandidaturom Plenković kani konačno ovladati zagrebačkim HDZ-om od sm komentara 14
 10. The Wariors, by Walter Hill - FILM od petarbosni4 komentara 1
 11. majmun jesam, jer moram biti čovjek od aluzija komentara 0
 12. Što bi bilo da smo 1991. u SFRJ … od Feniks komentara 40
 13. Ljevičari i pro-ljevičarski dio HDZ-a pokušavaju nagovoriti Brunu Esih da im svojom kandidaturom pomogne osvojiti Zagreb od ppetra komentara 16
 14. Rakarova dvostruka mjerila od MKn komentara 54
 15. Kamate na uloženi kapital pristižu, jesu li naplative? od Feniks komentara 69
 16. Kamate na uloženi kapital pristižu, jesu li naplative? od Feniks komentara 0
 17. Izbori u Nizozemskoj: kako će utjecati sukob s Turskom? od Zoran Oštrić komentara 1
 18. utopija nije ŠEFovanje ŠEFova USAVRŠAVATI ! od aluzija komentara 0
 19. ŠEFovanje ŠEFova... kako zaustaviti ! od aluzija komentara 0
 20. Samo luđaci i luđakinje će ovdje naći poveznicu s kraljicom Balkana od bube komentara 4
 21. ŠEFovanje ŠEFova... zaustavimo ! od aluzija komentara 0
 22. ŽURNO OTVORENO PISMO VLADI RH od petarbosni4 komentara 59
 23. ŠEFovi profiteri talentirani su ŠEFovi od aluzija komentara 0
 24. "Afera dnevnice", skrivena i zajednička igra tripartitne vlasti i DORH-a od ppetra komentara 49
 25. Limeni Tuđman je mali, plitak, zaostao i jeftin od Mucke komentara 6

Tko je online

 • hlad
 • ppetra
 • Skviki
 • zaphod

Trenutno online

 • Registriranih korisnika: 4
 • Gostiju: 35

Novi korisnici

 • mAjAdrK1IO
 • F1
 • valentino
 • justiceforall
 • sandy199