Tagovi

Sumnjivo lice i U2, 2.dio

I evo nastavka pri?e.
Podloga je opet koncert U2, tako?er iskorišten za besprizorno, primitivno,bolesno i sumnjivo bla?enje i dijeljenje Hrvatske . Autor komentara, "U2 bi bilo neugodno u Republici ?avoglave" u Jutarnjem listu od 12. 08. 2009. je Denis Kuljiš-drugo sumnjivo lice.
Citati:
1."...u Domovinskom ratu odigrao samo tre?erazrednu rolu : s grupom k r e z u b i h likova motao se po ?avoglavama, odakle su ih Srbi odmah istjerali, pa zbrisao u Zagreb, n a p r a v i o zube i zapo?eo estradnu karijeru"

Nepristojno i nekulturno je vrije?anje ne?ijih fizi?kih nedostataka. Ovi su , kako i sam kaže, bili lako popravljivi. Ne bi bilo ?udno da takve komentare iskazuju osobe koje su oli?enje ljudskog ideala o ljepoti, a ne sumnjivo lice poput ovoga, ?iji su fizi?ki nedostaci daleko teže uklonjivi. O duhovnim nedostacima zaklju?ila sam, iz njegovoga komentara o kojemu je rije?- nepopravljivi su.
Ina?e to je još jedan u nizu osoba koje su opsjednute spomenutim "likom", pa sve što se u Hrvatskoj doga?a- lijepo ili ružno povezuju s tom osobom.Iz djela obaju sumnjivih lica i komentara na prvi dnevnik s tom temom ,vidljivo je ,kako je u Hrvatskoj prisutna nova ovisnost. Preporu?ujem svima da organiziraju terapeutske grupe i što prije po?nu lije?enje od ove teške bolesti. Ne znam, ho?e li Hrvatska znati "promptno" i pravilno odgovoriti kao na slu?ajeve pojave svinjske gripe.

2..."Zemlja je sastavljena od dviju posve razli?itih država, povezanih jedino modernim prometnicama. Zapadna Hrvatska poprili?no je napredna i europeizirana zemlja s razvijenom ekonomijom, niskom stopom nezaposlenosti i strahovito skupim nekretninama. Tu se dosta dobro živi - puno se polaže i daje na kulturu, otvaraju se vrhunski restorani, buja zabava, a japiji koji rade u komunikacijskom ili financijskom sektoru se bave privatnim poduzetništvom,stvaraju?i bogatstva osnivaju?i kompanije koje se dinami?no razvijaju. ..."
.."Problem je u tome što se vlada ne bira samo politi?kom voljom emancipiranih , obrazovanih ljudi na hrvatskom Zapadu, nego se formira kao rezultanta politi?kog procesa u obje hrvatske zemlje."
"A Isto?na Hrvatska izrazito je zaostala, primitivna i ekonomski nerazvijena: tu vladaju siromaštvo i kriminal, pa je teritorij depopuliziran. I dalje haraju bande sastavljene od ratnih zlo?inaca...
Vlast i mediji ne usu?uju im se suprotstaviti, dok ih Crkva ne osu?uje... , no zapravo zbog podložnosti , zatucanosti i netrpeljivosti prema pripadnicima drugih religija. Isto?na Hrvatska živi od subvencija koje prima posredstvom Vlade. Isto?na Hrvatska sastoji se od deset županija i nekoliko bosansko-hercegova?kihkantona, što skupa sa?injavaju pet izbornih jedinica. I Zapadna Hrvatska sastoji se od 10 županija, te metropolekoja sama obuhva?a petinu stanovništva cijele države, a sa širom zonom predstavlja 80% nacionalne ekonomije."

Ova zemlja nije povezana samo modernim prometnicama , ve? zajedni?kom poviješ?u, kulturom, vjerom , žrtvama, a i ekonomijom i privredom. Njegova Zapadna Hrvatska, stvarno je ekonomski naprednija i ja?a. Što je tome uzrok?
Kao prvi razlog navodim rat. "Isto?na" Hrvatska podnijela je najve?e žrtve i teret rata, ne samo ljudski nego i materijalni.
Nažalost, drugi uzrok je privatizacijska plja?aka, koja nažalost nije poštedjela niti jedan kutak naše domovine.
Ipak, tu je profitirala metropola i "Zapadna "Hrvatska, jer su s oplja?kanom imovinom mnogi "isto?ni tajkuni" pohrlili u Zagreb, kako bi se lakše sakrili od onih koji ih preziru u vlastitim sredinama. Pokazalo se da nije dovoljno u maloj sredini imati nepošteno ste?en novac, jer tu hodaju ljudi koji su zbog njih ostali bez radnih mjesta i normalnog života. Iznad njihovih glava, i dok su im mnogi laskali, ipak je lebdio prezir. Tako je došlo do poja?ane koncentracije kapitala iz cijele Hrvatske u metropolu i dodatnog procvata privatnog poduzetništva o kojem sumnjivo lice piše. Kao i ovim kradljivcima i mnogim sumnjivim licima lakše je djelovati u velikim sredinama.
Tre?i je razlog što je "Isto?na " Hrvatska izvor sirovina poput nafte i šuma koje su nacionalizirane i od njih daleko ve?u korist vu?e "Zapadna" Hrvatska, dok za "Isto?nu" ostaju mrvice. Zatim pitanje žitarica , vo?a , povr?a i stoke -svake godine ista stvar. "Zapadna" odre?uje cijenu i mogu?nosti uvoza ili izvoza, a "Isto?na "proizvodi. Jasno je tko kupi vrhnje!
?etvrti razlog je koncentracija uprave i birokratskog aparata u Zagreb, što "Zapadnoj " Hrvatskoj stvara obilje radnih mjesta, jer smo maštoviti u hiperprodukciji istih.

Svjesni smo mi svega toga, ali sve to nisu razlozi da se stvori razdor ili da se upecamo na udice ovog i mnogih sumnjivih lica Hrvatske. Zagreb je naš glavni grad i ponos je ne samo "Zapadnoj", nego i "Isto?noj "Hrvatskoj, koje kao podijeljene zemlje stvarno postoje samo u glavama i željama ovakvih piskarala i sumnjivaca.

3... "Isto?na Hrvatska stvara jedva 10% nominalnog nacionalnog dohotka. Ljudi su neobrazovani, jer postoji samo nekoliko malih, l o š i h sveu?ilišta i provincijskih kazališta, pa uz ekonomsku vlada i duhovna bijeda, osim preko ljeta u primorskim županijama, kad se u ta ina?e primitivna seoca i gradi?e, iz velegradova spusti nomadska populacija turista..."
.."Problem je u tome što se vlada ne bira samo politi?kom voljom emancipiranih , obrazovanih ljudi na hrvatskom Zapadu, nego se formira kao rezultanta politi?kog procesa u obje hrvatske zemlje."
"A Isto?na Hrvatska izrazito je zaostala, primitivna i ekonomski nerazvijena: tu vladaju siromaštvo i kriminal, pa je teritorij depopuliziran. I dalje haraju bande sastavljene od ratnih zlo?inaca...
Vlast i mediji ne usu?uju im se suprotstaviti, dok ih Crkva ne osu?uje... , no zapravo zbog podložnosti , zatucanosti i netrpeljivosti prema pripadnicima drugih religija. Isto?na Hrvatska živi od subvencija koje prima posredstvom Vlade. Isto?na Hrvatska sastoji se od deset županija i nekoliko bosansko-hercegova?kihkantona, što skupa sa?injavaju pet izbornih jedinica. I Zapadna Hrvatska sastoji se od 10 županija, te metropolekoja sama obuhva?a petinu stanovništva cijele države, a sa širom zonom predstavlja 80% nacionalne ekonomije."
Po principu "jedan ?ovjek - jedan glas", lumpenproletarijat i primitivci, white trash, imaju isto glasa?ko pravo kao i obrazovani ljudi, a koriste ga tako da masovno glasaju za one koji se obra?aju njihovim najnižim instiktima.
C r k v a ih indoktrinira u duhu najcrnjeg n a c i o n a l i z m a , mobilizira protiv zapadnog i liberalnog duha, protiv ideja progresa i emancipacije, protiv moderne znanosti, umjetnosti i civilizacije, protiv jednakosti muškaraca i žena. P o t i ? e predrasude, rehabilitira f a š i z a m i f ašiste, te isto tako umanjuje zlo?ine koje je b a n d a po?inila u D o m o v i n s k om ratu.
Pobu?uje se religiozni fanatizam, te potajno podržavaju blasfemi?ni kultovi i prošteništa lažnih ?udesa. Na ozemlju Isto?ne Hrvatske mogla bi se uspostaviti desni?arsko- f a š i s t i ? k a diktatura, Republika ?avoglave, pa bi na najljepšoj lokaciji u Europi nastala jedinstvena turisti?ka atrakcija: nacionalisti?ko etno- selo, safari -park s dvonožnim životinjama koje slobodno love posjetioce-homoseksualce, bezbožnike, te strance, pripadnike nepo?udnih nacija, ne strahuju?i od kazne u postupku pred gospi?kim županijskim sudom, gdje stoluju najsumnjiviji likovi..."

Sumnjivo lice bi pravo glasa podijelilo prema kriteriju obrazovanost-neobrazovanost. Pri tome valjda ne bi priznavalo diplome ljudi obrazovanih u malim i "lošim" sveu?ilištima. Na kojem li je on sveu?ilištu u?io kada je u stanju istresti toliku gomilu gluposti, malogra?anštine,rasizma, mržnje ...? Ako netko ima informacije o tome neka objavi da znamo i mi gdje rastu takvi "genijalci".
Nekada su pravo glasa davali prema spolu, ali i to je ve? davno preživjelo u ve?em dijelu svijeta. Sumnjivo lice komentira kako pravo glasa "primitivci indoktrinirani prvenstveno od Crkve" koriste za opciju koja se njemu ne svi?a..
Najbolje da se, prema njemu, Hrvatska vrati jednostrana?ju, te da se na listi?ima navede stranka koja mu odgovara jer bi to bila prava demokracija.
Budu?i da bi on uspostavio kriterije tko ima pravo glasa (primitivac-obrazovani) , kako ga se smije koristiti, bilo bi mu dobro da ubaci još jedan kriterij:po kilogramu tjelesne mase. Po tom kriteriju mogla bi se izra?unati srednja masa stanovnika Hrvatske. Svakom stanovniku Hrvatske pripalo bi onoliko glasova koliko puta premašuje srednju tjelesnu masu svih gra?ana Hrvatske. Sebi bi priskrbio veliki broj glasova, a to ne bi bilo suprotno Ustavu jer i svi ostali gra?ani imaju pravo bez ograni?enja pove?avati svoju masu.

Ovo sumnjivo lice , u svome komentaru o U2, hrvatske gra?ane još dijeli na punoglavce (u koje prepotentno stavlja prvenstveno sebe) i i ?avoglavce(koje je mogu?e utvrditi samo po stanju duha).
Treba dodati još makar vrstu sumnjoglavaca- praznoglavaca u kojoj bi on bio doživotni po?asni primjerak i kojemu bi " Zapadno" Hrvatsko sveu?ilište izdalo po?asni doktorat.

Za sve kojima je i ovaj ?lanak, kao i ?lanak prvog sumnjivog lica "malo ironije i satire" te odraza "umjetni?ke
slobode", osigurano je mjesto u skupini s po?asnim primjerkom.

Komentari

Umjesto komentara, već sam

Umjesto komentara, već sam napisao cijeli dnevnik o tome:

Karlobag-Virovitica, još jednom

Kuljiš je u pravu da postoje održene kulturne i civilizacijske razlike, ali postoje i prema Crncima u Americi pa svejedno otarasiti se svih Crnaca = rasizam.

Uvijek bi nam bilo bolje bez "nekih", zar ne?

Tko je glasao

Bilo bi dobro da se raznim

Bilo bi dobro da se raznim mjerama smanje te "civilizacijske" razlike, tako da se slabije razvijeni krajevi ne depopulariziraju i ljudi željni civilizacijskih tekovina svi ne presele u Zagreb. Koliko bi tek tada trajao odlazak i dolazak s posla koji Vam svaki dan uzima značajan dio života? A tek ispušni plinovi novih automobila, potreba za novim stanovima?...
Nema šanse otarasiti se onih, na koje Vi ipak gledate s visoka, nego baš suprotno svi će oni doći k Vama.
I zato bolji je smjer prenositi civilizacijske tekovine u sve dijelove Hrvatske, nego li njihovim zanemarivanjem te sebičnim iscrpljivanjem njihovih bogatstava , uzrokovati navedenu seobu u metropolu.

A da Vi ipak niste malo umišljeni?
Ti manje civilizacijski krajevi izrodili su i školovali nobelovca (Vukovar) i velikana bez kojeg ne bi sada na ovaj način komunicirali (Smiljan kod Gospića). Isto tako sjetite se tko je u Zagrebu osnovao HAZU,(iako se tada drugačije zvala) te dao novac za izgradnju niza drugih građevina u Zagrebu. Odakle su vam stigli vaši vrhunski glumci(Šovagović, Šerbedžija, Gregurević....),također puno sportaša koji su proslavili naš Zagreb i Hrvatsku dolazi iz tih "primitivnih" krajeva .

Je li bolje bez "nekih"?
Krvava povijest ljudskog roda pokazala je da bi možda bilo bolje da nikada nije bilo "nekih". Ipak, pravilno bi bilo reći :bilo bi bolje da nije nikada bilo njihovih (zlo)djela.

I zato, kad već pitaš, kako bi bilo bez "nekih" , odgovor bi bio da to najviše ovisi o njihovim djelima. Bez ovakvih "uradaka", prezentiranih u zadnje vrijeme u Jutarnjem listu, koji između ostaloga podcjenjuju škole u kojima su obrazovani gore navedeni i mnogi drugi hrvatski velikani, svakako bi nam bilo bolje.

Tko je glasao

Predlažem čitanje mog

Predlažem čitanje mog članka da se vidi moj stav o tome (jasno, dijelovi su apsurdni i sarkastični, upozoravam).

Vrlo bi neskromno od mene bilo izjaviti da ne gledam s visine na druge, kao i svako upozoravanje na vlastitu skromnost, ali mislim da ono što sam do sada napisao na pollitika.com govori nešto.

G. Kuljiš dijeli ljude na "mi" i "oni", ja samo podsjećam kamo takve podjele vode.

Ja baš naprotiv, smatram da je raznolikost pozitivna stvar. Civilizacijska razlika ne znači da je jedan "bolji" a drugi "lošiji". Nisu civilizacije i stilovi života na ljestvama pa je jedan iznad a drugi ispod. I koliko je stil života određen jednostavno količinom novca, prije svega drugog.

Kvragu, trebam li početi pisati članke u kojima će sve pisati crno na bijelo?

Tko je glasao

Taj sumnjivac koji "dijeli

Taj sumnjivac koji "dijeli ljude na "mi" i "oni"..", ustvari dijeli ,u svojoj glavi ,Hrvatsku na " Istočnu" i "Zapadnu". Oba dnevnika imaju za podlogu isti tekst ovoga sumnjivca i piskarala. Dok ste se Vi zadržali samo na objašnjavanju te "kulturno-civilizacijske " razlike između ljudi u Hrvatskoj, moj se dnevnik bavi upravo ofanzivom takvih sumnjivaca i drskim , besprizornim vrijeđanjem jedne države, njenih građana, vjere,"Ruže Hrvatske"-odnosno onoga što nam ona predstavlja.
Budući da mi se lakše slikovito izraziti, to bi izgledalo ovako:
Pljačkaš uđe u kuću u kojoj spavaju njeni stanovnici, a vani pada kiša. Zbog toga, pri ulasku u kuću jako zablati tepihe ( koji nisu bili baš oličenje čistoće prije samoga ulaska pljačkaša) i obavi svoj posao.
Sutra u novinama osvanu dva teksta o tom događaju.
Prvi tekst navodi kakav je tepih, je li vuneni ili ne, koliko je bio zamazan prije samog događaja i osudi to što ga je još i pljačkaš zamazao.
Drugi tekst navede tko je to ušao u kuću, s kojim namjerama je ušao , što je stvarno učinio (opljačkao, ......), i upozori da je bilo i pomagača i organizatora.
Prvi tekst je profesionalno odrađen, navedene su i boje i oblici šara na njemu.
Drugi tekst je iznad komentara, pa govori i dalje o slučaju.

Tko je glasao

Ne vrijeđa nikog g. Kuljiš

Ne vrijeđa nikog g. Kuljiš direktno. On prvo kaže da postoje dijelovi Hrvatske u kojima su ljudi prosječno siromašniji, manje obrazovani, žive drugačijim životom, ne idu često u restorane gdje se jedu tartufi i u Operu, a i ne slušaju Operu već Thompsona.

Sve je to točno. Ali to ne znači da si ti ljudi manje građani i da imaju manja prava. Nije vrijednost samo u novcu i završenim školama. Iz toga ne može slijediti da tim ljudima treba oduzeti prava i "civilizirati" ih.

Kuljiš nikog nije opljačkao. Sloboda govora mu daje pravo da govori što hoće o kome hoće. Na tu kritiku cijelih segmenata stanovništva treba odgovoriti argumentima, a ne prozivanjem kao "izdajnika".

Sloboda govora daje pravo da se govori i protiv države, protiv religije, protiv nacionalnih osjećaja i svega što ljudi smatraju vrijednim. To je prava sloboda, a ne neprestano ponavljanje kako smo zaslužili bolje živjeti i slično. To kako smo zaslužili bolje se govori već 100 godina i nikad od toga nije ništa bilo. Da ne govorim o govoru kako je naš narod najpametniji a zemlja najljepša. Za to se i u komunizmu dobivalo pohvalu i značku s likom druga Tita.

Tolerancija! Pogotovo onog što nam se na sviđa i mislimo da nas vrijeđa!

Ti kontraargumentiraš g. Kuljišu s nacionalno-emotivnih kriterija. Meni takvo nešto ne pada na pamet, već kritiziram o općeljudskih kriterija.

Zamijeni u Kuljuševom argumentu "Istočna Hrvatska" i "neobrazovani" s Krajina ili Geto tj. Srbi ili Židovi i vidiš da moja kritika i dalje stoji.

Tko je glasao

Da zamijenim njegove riječi

Da zamijenim njegove riječi s onima koje navodiš, bila bih u najmanju ruku u zatvoru (to bih i zaslužila nakon pravomoćne sudske presude za koju ne bi trebalo 10 godina). Probaj ti izvršiti takvu zamjenu, pa da vidimo kako će tvoju "umjetničku slobodu" shvatiti oni koje navodiš.

Tko je glasao

Ne bi bila u zatvoru, jer te

Ne bi bila u zatvoru, jer te štiti sloboda govora.

Ali vidiš, on je rekao upravo to. On to ima pravo reći, a ja imam pravo reći da je to glupost i opasna stvar.

Tko je glasao

"Ali vidiš, on je rekao

"Ali vidiš, on je rekao upravo"
ono što je zapisano u njegovom članku i na što vodi taj članak, a tvoj prijevod je obrana koja mu baš ne bi koristila u situaciji zamjene koju si predložio.
U sličnoj situaciji, netko je nešto napisao u Glasu koncila. Nije točno imenovao. Ipak ga ne štiti ta ,od tebe slavljena "sloboda govora", pa ni mnogo toga drugoga. I zato imamo "rat " koji pratimo u novinama, medijima i na ovoj stranici.

Koliko je duga elastična vrpca?
Onoliko koliko je netko rastegne. Možeš ti rastezati koliko hoćeš ipak ćeš doći u situaciju kada dalje ne možeš. Postoji granica elastičnosti, a nakon nje granica plastičnog rastezanja ili kidanja, nakon koje više nema produljenja.

Slično ti je s okvirom umjetničke slobode. Tvoje rastezanje pojmova "umjetnička sloboda" i "sloboda govora" je pokušaj rastezanja okvira do granica koje su daleko premašile granicu kidanja. Stoga stoji ,i ostat će, ovaj njegov tekst, ne kao spomen "slobode izražavanja", nego kao kamen hrvatskog trpljenja nedjela svakakvih sumnjivaca i njihove osobne nekulture, te puno toga što je iz vlastite osobnosti i karaktera pripisao "Istočnoj Hrvatskoj" i propusta HND-a i pravne države koji još nisu reagirali (a vjerujem da i neće).

Ovo zadnje o opasnosti obrazloži, da ne shvatim krivo ili sumnjivo.

Tko je glasao

Kakva obrana? O čemu ti

Kakva obrana? O čemu ti pričaš? Ja sam usporedio ono što je g. Kuljiš napisao sa rasizmom, a njegov stav prema "Istočnim Hrvatima" stavom rasista prema Židovima i Crncima. Ali to ne znači da on to nema pravo reći. Postoji pravo za govorenje gluposti.

A što se tiče usporedbe, apsolutno nitko ne predlaže zatvor za g. Miklenića!! Neka ga g. Mesić privatno tuži za klevetu, ako mu se članak ne sviđa! Naravno da Miklenića štiti sloboda govora! Nisam baš čuo da ga je idući dan policija odvela i strpala u zatvor, čovjeku se ništa nije dogodilo! Sve je ovo tek verbalno prepucavanje.

Moramo se naučiti tolerirati svašta. Nema drugog puta....

Tko je glasao

Postoji pravo za govorenje

Postoji pravo za govorenje gluposti, ali i pravo da se "gluposti" na odgovarajući način sankcioniraju.

Ni za autora teksta nitko ne predlaže zatvor, ali postoje i druge kazne, moguće isprike i slično.
Nije istina da se moramo naučiti tolerirati baš svašta. Postoji granica, a ovdje ju je netko dobro prešao.

Ovo je moj zadnji komentar s Vama , Danijel N. , unutar ovoga dnevnika, jer niti ćemo jedno drugom promijeniti mišljenje, a niti približiti tuđe.

Tko je glasao

Jutarnji list, dvobroj za

Jutarnji list, dvobroj za 14. i 15. 08.2009. ponovo obrađuje istu temu U2.
Naravno , ne s istim autorima članaka. Tekstovi su u sasvim drugom ozračju. Onakvim kakav je bio i koncert: priča o dobroj glazbi i ljudskosti. Međutim, mislim da Jutarnjem listu , u prvom redu, nije bio motiv za dodatne tekstove takav opis koncerta, već kroz njih ublažavanje prethodnih tekstova dvaju sumnjivaca. Te je tekstove neko uredništvo i odobrilo, a sada im ovim ublažavanjem kroz tekstove njihovih "dragih" kolega nastoje omogućiti buduće zauzimanje medijskog prostora. Dovoljno je samo malo pričekati da se prašina slegne, a onda će im se omogućiti da opet nastave pljuvati svojim rasističkim "novinarskim" perima.

Koliko znam, sumnjivo lice, često na državnoj televiziji komentira razne političke događaje. I drugi novinari pozivani su također, ali nakon svog političkog performansa (V.R.) kojim su precijenili širinu okvira "umjetničkog izričaja" više im naša državna televizija, ali i javna glasila ne daju medijskog prostora.
Hoće li i ovdje jednako principijelno postupiti ili će,kao i inače, vrijeđanje Hrvatske i njenih građana ostati bez posljedica po ove pljuvače?

Tko je glasao

Problem je u tome što se

Problem je u tome što se vlada ne bira samo političkom voljom emancipiranih, obrazovanih ljudi na hrvatskom Zapadu, nego se formira kao rezultanta političkog procesa u obje hrvatske zemlje.

Po principu “jedan čovjek - jedan glas”, lumpenproletarijat i primitivci, white trash, imaju isto glasačko pravo kao i obrazovani ljudi, a koriste ga tako da masovno glasaju za one koji se obraćaju njihovim najnižim instinktima.

Ovo su samo dvije rečenice koje sam izdvojila iz komentara Denisa Kuljiša. Zanima me da li i Jutarnji list smatra da "white trash" ne bi trebao imati pravo glasa. Jesu li svjesni da od tog white trasha koji kupuje njihov trash ( smeće ) - žive. Sramota za Jutarnji list. Istra gotovo da i nema sveučilište, no znam da ima mnogo onih koji su upravo u Zagrebu diplomirali. Ne znam da li je Kuljiš diplomirao opću lingvistiku i sociologiju koju je studirao na Filozofskom fakultetu u Zagrebu ili i on pripada white trash - ne zanima me. A @ppetri plus i zbog toga što je omogučila da ove dvije rečenice D.Kuljiša osvanu i na pollitici.

Tko je glasao

Ja sam već napisao nešto o

Ja sam već napisao nešto o tome, ali iz drugog kuta. Svakako je jasno kamo vodi kritika "davanja glasova svakome".

Znali su to riješiti dečki u Južnoj Africi, za ne?

Tko je glasao

Hvala Ti. Ustedila si mi

Hvala Ti. Ustedila si mi trud. Upravo sam se poceo pripremati za napisati dnevnik o tomu.

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najviše ocijenjeni članci

Najčitaniji članci