Tagovi

Što je predhodilo Sanaderovoj ostavci

Javnost se, naravno, pita koji su stvarni razlozi premijerove ostavke, mediji špekuliraju o Sanaderovim motivima. Istovremeno, nitko još javnosti nije priznao kako su nastupile okolnosti ozbiljne institucionalne i krize sustava, te kako je Hrvatska pred potpunim financijskim slomom Državnog prora?una, dakle da su nastupile sve okolnosti financijsko ekonomske krize.

U tom smislu Sanaderovu se ostavku nije shvatilo kao indikator krize sustava, niti država u ovom trenutku ima bilo kakav plan kriznog postupanja i upravljanja. Niti trenutna vlast, koja je preuzela mandat od Sanadera nekom vrstom baršunastog državnog udara, a niti oporba nemaju politi?ke hrabrosti i ljudskog poštenja priznati gra?anima Hrvatske da smo se našli najvjerojatnije u najtežoj krizi od osamostaljenja Hrvatske.

Me?utim, što je prethodilo Sanaderovoj ostavci?

U Bruxellesu su tada Sanaderu postavili nekoliko klju?nih uvjeta, a u smislu rekonstrukcije Vlade, klju?ni su bili smjena Tomislava Karamarka s mjesta ministra unutarnjih poslova, i to zbog povezanosti s organiziranim kriminalom i me?unarodnim kriminalnim organizacijama, prije svega kriminalnim klanom Osmani, ?iji su pripadnici po?etkom godine osu?eni zbog organiziranog kriminala i pranja novca pred njema?kim saveznim sudom, nakon ?ega su uz karamarkovu pomo? pobjegli iz Njema?ke i sakrili se u Hrvatskoj; smjena Ivana Šukera s mjesta ministra financija, i to prije svega zbog Šukerovog izravnog miješanja u me?unarodnu istragu o pranju novca preko tajnih ra?una u Hypo banci, Raiffeisenbank Zagreb, te nekim drugim stranim bankama; te smjena potpredsjednika Vlade Damira Polan?eca zbog navodne umiješanosti u me?unarodnu aferu pranja novca preko Raiffeisen banke u tzv. aferi Brodosplit.

Tijekom tog, sada vidimo njegovog posljednjeg posjeta Bruxellesu u funkciji hrvatskog premijera, Sanader je dobio jasno upozorenje kako Europska unija više ne?e tolerirati postojanje i funkcioniranje netransparentnih paralelnih centara mo?i u Hrvatskoj, koji su zapravo dio krimogene strukture usko povezane s me?unarodnim organiziranim kriminalom.

U Bruxellesu su, navodno, ponovno tom prilikom upozorili (sada ve? bivšeg) hrvatskog premijera kako sva izvješ?a nadležnih služba Europske komisije upu?uju na zaklju?ke kako Hrvatska služi kao uto?ište me?unarodnog organiziranog kriminala i kako hrvatski financijski i bankarski sustav, uz znanje i pokrivanje vlasti, služi kao sustav za pranje novca me?unarodnog organiziranog kriminala.

Iako je u javnosti potpuno prešu?eno, upravo zbog tih razloga, u ožujku ove godine Moneyval odbor Vije?a Europe ponovno je negativno ocijenio stanje u Hrvatskoj vezano za suzbijanje pranja novca.

Osim toga, izravno odbijanje hrvatske Vlade da na zahtjeve austrijskog pravosu?a pomogne u rasvjetljavanju afere pranja novca preko tajnih ra?una kod Hypo Alpe Adria Bank AG Klagenfurt, a koje su se operacije glavninom odvijale upravo preko Hrvatske, uz sudjelovanje premijera Ive Sanadera u tim kriminalnim operacijama, zbog ?ega se u Austriji, ali i u Hrvatskoj o tome provodi kaznena istraga, uzrokovala je krizu u odnosima Be?a i Zagreba, pogotovo nakon što je Austrija o cijelom slu?aju diskretno izvijestila institucije Europske unije, pokušavaju?i tako prije svega sa sebe otkloniti odgovornost za Aferu Hypo i prebaciti je isklju?ivo na Sanadera.

U slu?aju Hypo, Sanader me?utim nije mogao popustiti.

Iz Hypo banke su ga jednostavno ucijenili podacima i dokumentima o njegovim tajnim ra?unima kod te banke i to od 90.-ih godina do danas, te financijskim operacijama preko tajnih ra?una u Hypo banci u kojima je osobno sudjelovao.

Afera Hypo, iako se o njoj u Hrvatskoj šutjelo, iako mediji nisu prenosili detalje o pranju novca u Hypo banci, niti su pisali o dvije istrage koje usporedno vode austrijsko i hrvatsko Državno odvjetništvo, postala je jedan od najve?ih utega drugog mandata Ive Sanadera na dužnosti predsjednika hrvatske Vlade.

Sanaderova osobna umiješanost u aferu Hypo svakako je onemogu?ila i bilo kakvo poduzimanje akcija protiv njegovog ministra financija Ivana Šukera, a prema kojem su iz Bruxellesa zatražili sankcije, odnosno njegovu smjenu, upravo zbog otvorenog prikrivanja operacija pranja novca preko banaka k?eri Hypo banke u Hrvatskoj, Hypo Alpe Adria Banke Zagreb i Slavonske banke d.d. Osijek.

Upravo zbog afere Hypo Sanader je po?eo gubiti povjerenje svojih strateških partnera u procesu pridruživanja Hrvatske Europskoj uniji: Njema?ke i Austrije, koje su se zbog Afere Hypo morale diskretno u diplomatskim krugovima u Bruxellesu distancirati od Sanadera.

Ilustracije radi, treba re?i da je u nezakonitim financijskom operacijama pranja novca preko Hypo banke, i to operacijama provedenim preko Hypo banke u Hrvatskoj i Slavonske banke d.d. Osijek, ukupno „oprano“ milijardu 701 milijun eura nepoznatog, a pretpostavlja se kriminalnog porijekla.

Sanader i Šuker prva su izvješ?a i dokumente o ovoj aferi primili ve? u ožujku 2001. godine, kada je tu dokumentaciju primio i Andrija Hebrang (dokumentaciju sam mu predao osobno na njegov zahtjev kao potpredsjedniku Vlade, nakon što sam pisao o aferi, a Hebrang me pozvao da mu dostavim dokaze).

Kako su ove operacije ozbiljno ugrozile stabilnost austrijskog financijskog i bankarskog sustava, a prikrivane su, izme?u ostalog, i krivotvorenjem bilanca Hypo banke Klagenfurt i njenih banaka k?eri u Hrvatskoj, austrijsko ministarstvo financija tada je pokrenulo sveobuhavtnu istragu, koja je istražitelje navela na trag koji je vodio prema Hrvatskoj, to?nije prema Hypo Alpe Adria Banci d.d. Zagreb, Slavonskoj banci d.d. Osijek, Vladi Republike Hrvatske, hrvatskom Ministarstvu financija i Hrvatskoj narodnoj banci.

?injenica da je Vlada, odnosno osobno Sanader i Šuker, skrivala od austrijskih vlasti tajni „Dossier Hypo“, ?ije su uništavanje na kraju naredili Sanader i Šuker, a provela Slavica Pezer Ble?i?, Šukerova pomo?nica i šefica Deviznog inspektorata, samo je pogoršala situaciju.

Prikrivanjem ovih dokumenata, Sanader je zapravo pokušavao zaštititi svojeg prijatelja i partnera u operacijama preko Hypo banke Guntera Stridingera, bivšeg ?elnika Hypo banke Klagenfurt, koji se u Austriji našao pod istragom državnog odvjetništva zbog organiziranog kriminala i pranja novca u Hypo banci.

Stridinger i Sanader prijatelji su i partneri od 1990.-ih godina, a Stridinger je ?esto u privatnom krugu suradnika i prijatelja naglašavao kako je Sanader njegov osobni i „prijatelj ku?e“.

Sanadera je uz Stridingera vezalo zapravo puno više; tajna porijekla Sanaderove financijske imovine.

Tajna koju je Stridinger ?uvao, a Sanader mu uzvra?ao lojalnoš?u i u trenucima pokretanja istrage protiv Stridingera i Hypo banke, prikrivaju?i od austrijskih vlasti dokaze o organiziranom kriminalu i pranju novca u Hypo banci.

Ta je „austrijska tajna“ Ive Sanadera, postala njegova najve?a politi?ka hipoteka, koja je na kraju došla na ovrhu i u kona?nici jednim dijelom uzrokovala Sanaderov politi?ki i osobni pad.

Nakon što je Europski ured za kontrolu financijskih transakcija, odnosno ured koji se bavi suzbijanjem pranja novca, preuzeo istragu o pranju novca u austrijskoj Hypo banci, to?nije u banci u Austriji i njihovoj ,,k?eri banci" u Hrvatskoj, po?etkom sije?nja 2007. godine u Hrvatsku je pristiglo oštro prosvjedno pismo koje se odnosi na prikrivanje dokumentacije o pranju novca u poslovnom sustavu Hypo Alpe Adria banke u Hrvatskoj, a europska institucija za sprije?avanje pranja novca, jednako kao i austrijsko Ministarstvo financija smatrala je kako je hrvatska Vlada izravno umiješana u prikrivanje pranja novca u Hypo banci.

Austrijski stru?njaci za sprije?avanje pranja novca smatrajli su tada kako je operacija pranja novca i financijskih malverzacija u Hypo Alpe Adria banci najuže povezano sa samim vrhom Vlade RH, a veliki dio sumnjivih transakcija odnosi se upravo na tajne financijske ugovore
Ministarstva financija sa Hypo bankom.

Prema podatcima kojima raspolažu Austrijanci, hrvatsko Ministarstvo financija služilo se na netransparentan na?in prekono?nim kreditima i kratkoro?nim pozajmicama koje su ugovarali sa Hypo bankom, a te su ugovore uglavnom proglašavali ,,strogo povjerljivima", kako bi sprije?ili njihovo ,,curenje" u javnost.

Ipak, nije se mogao prikriti financijski tijek desetaka milijuna ,,crnih" eura koje je vodstvo Hypo banke ,,pralo" u financijskim operacijama sa hrvatskom Vladom.

Sanaderova, pak, veza sa tom financijskom ku?om seže u davne devedesete godine, kada je upravo Sanader bio jedan od povjerenika Hypo banke za Hrvatsku i prema ovlaštenju Hypo banke raspolagao je desetcima milijuna njema?kih maraka sredstava za plasiranje kredita po Hrvatskoj.

Sanader bi nalazio ,,projekte" u koje bi se ,,investiralo", a zauzvrat je dobivao u gotovini pozamašne iznose kao proviziju ,, na ruke" od Uprave Hypo banke u Austriji.

Upravo Sanaderova veza sa Hypo bankom i ?elnim ljudima te nov?arske ku?e, otkriva tajnu premijerova ,,poslovnog uspjeha" u Austriji, koji mu je onda omogu?io nezanemarivu financijsku ušte?evinu u devizama.

Ne radi se o zakonitom poslu.

Nego o poslovanju koje bi se po hrvatskim zakonima moglo nazvati ,,kamatarenjem" ili lihvarstvom. Jednostavnim rije?nikom: Ivo Sanader kamatario je za Hypo banku.

Na tragu dokumentacije kojom raspolažu i podataka o Sanaderovim poslovnim vezama sa Upravom Hypo banke austrijski su istražitelji tada pokrenuli diskretnu istragu o poreznim utajama u takvom poslovanju Hypo banke u Austriji, u koje je bio uklju?en i sada ve? bivši
hrvatski premijer.

Ukoliko se utvrdi da je po?inio takvo kazneno djelo u Austriji, Sanader ?e sasvim sigurno biti pozvan pred austrijskog istražnog sudca koji preuzme istragu o cijelom slu?aju.

Tadašnji nalazi austrijskih istražitelja, kako se to kasnije pokazalo, bili su samo indikator Sanaderove duboke umiješanosti u tzv. aferu Hypo i njegove povezanosti sa operacijama pranja novca i krivotvorenja bilanca i financijskih podataka i izvješ?a Hypo banke Klagenfurt te njezinih banaka k?eri u Hrvatskoj.

Danas pranje novca u Hypo banci istražuje Državno odvjetništvo Republike Hrvatske, koje je spis ustupilo Županijskom državnom odvjetništvu u Osijeku, ali istragu nastavlja i pokrajinsko državno odvjetništvo Austrije u Klagenfurtu.

Drugi razlog Sanaderove ostavke je svakako zahtjev Bruxellesa za rekonstrukcijom njegove Vlade, odnosno izri?iti zahtjev za smjenu ministarskog trojca Karamarko, Šuker, Polan?ec.

Osim što je razlog za traženje Šukerove smjene njegova umiješanost u Aferu Hypo, on i Polan?ec umiješani su i u aferu Brodosplit, odnosno pranje 40 milijuna ameri?kih dolara, kroz nezakonite operacije preko Brodosplita u dogovoru sa Raiffeisenbank Austria.

Ako Karamarkovi pitaju za mene,molim uredništvo da im ne da adresu, neka se pomu?e malo.

Tagovi

Komentari

ovaj dnevnik je bezveze i

ovaj dnevnik je bezveze i copy&paste teksta koji cirkulira okolo (i koji je napisan od najmanje vjerodostojnog kvazinovinara u hrvata)

čisto ilustracije radi:

Sanader i Šuker prva su izvješća i dokumente o ovoj aferi primili već u ožujku 2001. godine, kada je tu dokumentaciju primio i Andrija Hebrang (dokumentaciju sam mu predao osobno na njegov zahtjev kao potpredsjedniku Vlade, nakon što sam pisao o aferi, a Hebrang me pozvao da mu dostavim dokaze).

gdje su bili šuker i sanader 2001?

Tko je glasao

Ako je čisti copy paste

Ako je čisti copy paste zašto se jednostvano ne zatvori dnevnik, za daljne komentiranje i ostavi svima kao primjer kako moderator provodi mjere kako bi osigurao pridržavanje pravila na PoLLitici.

To bi bio moj prijedlog.

PS. Ostavit ću plusić na dnevnik, jer tekst kao takav mi se svidio i probudio maštu, te nakon uvida u ovo da je to copy paste sa drugog sajta mislim da B2 ima potpuno pravo sa svojim komentarom (naime nisam ni pomislio da je netko direktno copy paste napravio teksta, da je makar naveo izvor tekta, pa kolko tolko bi bilo možda i prihvatljivo "li-la" situacija)

Mr. Mrak, prijedlog sam Vama ovdje dao, i to sa namjerom da pokažete svojim primjerom kako se neće više trpjeti nepoštivanje pravila, onako kako ste najavili neki dan.

:)

Jakša
"volim svoje i poštujem tuđe"
http://www.youtube.com/watch?v=OkO8qa3V5gg

Obrisan

Tko je glasao

KAJ JE VAMA LJUDI! Pa ovaj

KAJ JE VAMA LJUDI!

Pa ovaj tekst je prepisani tekst od Domagoja Margetića s Necenzurirano i zašto mu dajete pluseve. LOPOVLUK, INTELEKTUALNI LOPOVLUK.

A tekst piše o drugim lopolvucima. A što onda reći o čovjeku koji JE INTELEKTUALNI LOPOV a piše o drugima da su lopovi?

youtube.com/bijesdrugi | 4hdz.com
Preporučam: youtube.com/maxprvi | Lion Queen

Tko je glasao

...veseli me što je Sanader

...veseli me što je Sanader relativno mlad i zdrav,
te što neće crći prije vremena (čitaj: prije nego što
ga stigne oštra šapa, ako već ne pravde, a ono
barem zakona)...

Tko je glasao

EEEE moj Fintiću.... Živi

EEEE moj Fintiću....

Živi si dokaz one teorije o tome kako kada srce kaže "DA" onda nema te logike koja može čovjeka zustaviti u njegovu namjeru da ostvari to što si zcrtao!!!!

BRAVO!

Jakša
"volim svoje i poštujem tuđe"
http://www.youtube.com/watch?v=OkO8qa3V5gg

Obrisan

Tko je glasao

a dnevnik je u cijelosti

a dnevnik je u cijelosti preneseni text sa jednog drugog portala....

da ne spominjemo kojeg.... nije vrijedno...

Tko je glasao

Markica & Domagoj und

Markica & Domagoj und Jaranen cajtung

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najviše ocijenjeni članci

Najčitaniji članci