Tagovi

Sprije?imo nezakonitu deložaciju

ŽURNO!!

REPUBLIKA HRVATSKA
URED DRŽAVNE UPRAVE U
SPLITSKO-DALMATINSKOJ ŽUPANIJI
Služba za imovinsko-pravne poslove
21000 Split

KLASA: UP-I-371-03/05-03/03
UR. BROJ: 2181-05-03-09-KB/SB

TRAŽITELJ IZVRŠENJA: Zvonimir Pulji?, Split, zastupan po
punomo?nici Zdenki Monterisi,
odvjetnici iz Splita

IZVRŠENIK: Tomislav Apu?i? iz Splita, zastupan po punomo?nici
Jadranki Slokovi?, odvjetnici iz Zagreba, Opati?ka 4

PODNESAK IZVRŠENIKA

Dopisom Naslova pod gornjim brojem od 23. studenoga 2009.g. zakazano je za dan 16. prosinca 2009.g. u 09,00 sati prisilno ispražnjenje iz stana u Splitu, Slavi?eva 34/II kojeg koristi Tomislav Apu?i?.

Prije svega se isti?e da se Naslov do sada ni na koji na?in nije o?itovao na podnesak izvršenika od 28. listopada 2009.g. kojim je predloženo da se sa postupkom administrativnog izvršenja zastane dok organ koji vodi postupak ne utvrdi pravne sljednike tražitelja izvršenja, te nakon toga donese odluku sukladno propisu ?lanka 54. st. 2. Zakona o op?em upravnom postupku i dostavi je strankama. Iz navedenog proizlazi da organ koji vodi postupak nije utvrdio pravne sljednike tražitelja izvršenja, te se u dopisu od 23. studenoga 2009.g. Pulji? Branka samo paušalno navodi kao pravna sljednica pok. tražitelja izvršenja Zvonimira Pulji?a. Stoga je neshvatljivo da navedeni organ ustraje sa daljnjim postupanjem i udaljenjem Tomislava Apu?i?a iz stana, jer pok. Zvonimir Pulji? temeljem odredaba Zakona o op?em upravnom postupku više ne može biti stranka u ovom postupku, a ni?im nije utvr?ena niti dokumentirana strana?ka legitimacija Branke Pulji?, odnosno nije utvr?eno - dokumentirano u ovom postupku njezino vlasništvo nad predmetnim stanom.

Nadalje se isti?e da je još uvijek nije pravomo?no okon?an parni?ni postupak izme?u pok. Zvonimira Pulji?a kao tužitelja i izvršenika kao tuženika radi iseljenja koji se vodi pod br. IP-1342/06 kod Op?inskog suda u Splitu, tj. Županijski sud kao drugostupanjski nije odlu?io povodom žalbe tuženika, ovdje izvršenika, podnesene dana 22. sije?nja 2009.g. protiv presude Op?inskog suda u Splitu br. IP-1342/06 od 17. listopada 2008.g.

Dokaz: Žalba od 22. sije?nja 2009.g.

Naglašava se da je izvršenik osoba iznimno narušenog zdravstvenog stanja, o ?emu se Naslovu dostavlja pripadaju?a medicinska dokumentacija. Naime, izvršenik pati od teških sr?anih tegoba, isti je pretrpio infarkt miokarda - ugra?ene su mu 4 premosnice, boluje od angine pectoris, tromboembolie, ateroskleroze, te nadležni lije?nik kardiolog eksplicitno navodi da "svaki stres može uzrokovati sr?ani zastoj, a što je sve navedeno u Specijalisti?kom nalazu KBC Split od 22. listopada 2009.g. i u Lije?ni?koj potvrdi od 18. studenog 2009.g. Isto tako, izvršenik boluje od zlo?udnog tumora kože vrata od kojega je ve? operativno lije?en, no koji mu se povratio, pa je izvršenik u iš?ekivanju novog operativnog zahvata sa daljnjim neizvjesnim ishodom zlo?udne bolesti, tako?er navedeno u Lije?ni?koj potvrdi od 18. studenog 2009.g. Kao posljedica navedenog izvršenik nije sposoban za nikakve fizi?ke napore, kretanje mu je u bitnom oteženo i stalno mu je potrebna tu?a pomo? koju dobija od k?eri sa kojom živi. Iz navedenog proizlazi da izvršenik pati od teških kroni?nih akutnih oboljenja, teško je pokretan, a nema alternativni smještaj, niti finacijskih sredstava kako bi si osigurao drugi smještaj. Nedvojbeno je, prema tome, da bi provo?enjem zakonski dvojbenog prisilnog ispražnjenja došlo do nepravilnosti u konkretnom slu?aju, izbacivanjem teško bolesnog izvršenika na ulicu iz stana u kojem živi od najranijeg djetinjstva (1932. godine!), nastala nenadoknadiva šteta za izvršenika, vrlo mogu?e i sa fatalnim posljedicama po istoga.

Dokaz: medicinska dokumentacija Tomislava Apu?i?a

U skladu sa svime gore navedenim predlaže se da Naslov zastane sa postupkom administrativnog izvršenja posl. br. gornji, odnosni da odgodi prisilno ispražnjenje iz stana u Splitu, Slavi?eva 34/II kojeg koristi Tomislav Apu?i?.

Tomislav Apu?i? p.p.
U Zagrebu, 10. prosinca 2009.g.

http://www.index.hr/vijesti/clanak/slucajevi-nejednake-primjene-zakona-i...

http://arhiv.slobodnadalmacija.hr/20051014/split01.asp

http://pollitika.com/bravo-hrvatska-europa-vas-zeljno-ceka-da-ona-nauci-...

http://pollitika.com/deklaracija-o-hrvatskom-pravosudu-masovnom-krsenju-...

Komentari

"BRAVO PRAVNA DRŽAVO"!!!

"BRAVO PRAVNA DRŽAVO"!!!
Sprovedena nezakonita deložacija 16.prosinca 2009. godine u 9,00sati prisilno deložiran Apučić Tomislava iz njegovog stana Slavićeva 34/II Split: http://pollitika.com/ne-zakonita-delozacija

Tko je glasao

Danas nezakonita

Danas nezakonita deložacija!!!
Spriječimo nezakonitu deložaciju: 16.prosinca 2009. godine u 9,00sati prisilno deložiranje Apučić Tomislava iz njegovog stana Slavićeva 34/II Split: http://pollitika.com/ne-zakonita-delozacijaPrije

Tko je glasao

Ovo je tragično i strašno;

Ovo je tragično i strašno; ali nažalost nije usamljeni slučaj. Godinama smo takve vijesti čitali.
Može li se ta deložacija spriječiti?
Može li se bilo kako pomoći Tomislavu Apučiću??

Tko je glasao

Mirtaflora Pored nas ovakvih

Mirtaflora
Pored nas ovakvih kakvi jesmo gosp. Apučić Tomislavu izgleda samo dragi bog može pomoći.Veliko hvala za suosjećanje. Pozdrav!

Tko je glasao

Još 1 (jedan)

Još 1 (jedan) dan
Spriječimo nezakonitu deložaciju:
16.prosinca 2009. godine u 9,00sati prisilno deložiranje Apučić Tomislava iz njegovog stana Slavićeva 34/II Split: http://pollitika.com/ne-zakonita-delozacija

Tko je glasao

RTL televizija 12. prosinca

RTL televizija 12. prosinca 2009.:

http://www.rtl.hr/video-hebrang-i-vidosevic-na-spici-clanak-14048

Emisija Predsjednički trg od 12. prosinca 2009

http://www.rtl.hr/video-hebrang-i-vidosevic-na-spici-clanak-14048

VIDEO SNIMKA: Hebrang i Vidošević na špici

"Na RTL-ovom Predsjedničkom trgu u središtu Zagreba bilo je itekako zanimljivo. U arenu su ušla dva predsjednička kandidata, HDZ-ov Hebrang i nezavisni Vidošević, te odgovarali na škakljiva pitanja".

(Loš je zvuk na video-snimci, ali čulo se je ovo):

Gđa Tonka Stanić je postavila pitanje u vezi s našim nevoljama i hoće li se Hebrang zauzeti da živimo životom dostojnim čovjeka....

Hebrang je odgovorio točno ovo:

"Pitanje zaštićenih najmoprimaca je jedno od neriješenih pitanja. S jedne strane imamo vlasnike stanova, koji imaju pravo na svoju odštetu, a s druge strane stanare, koji su dobili to stanarsko pravo na neodređeno vrijeme. Ja mislim da država treba obeštetiti vlasnike, a stanare ostaviti u stanovima u kojim se nalaze".

Na primjedbu da on može nešto napraviti ako i ne bude predsjednik, rekao je da može kao saborski zastupnik.

---------------------------

Pozdrav, Branko Soric
branko.soric@zg.t-com.hr
---------------------------
.

Tko je glasao

Pitanje našeg člana udruge

Pitanje našeg člana udruge na špici postavljeno Andriji Hebrangu i njegov odgovor (staviti na11:25):
http://www.rtl.hr/video-hebrang-i-vidosevic-na-spici-clanak-14048

Tko je glasao

Spriječimo nezakonitu

Spriječimo nezakonitu deložaciju

Još 2 (dva) dana:
16.prosinca 2009. godine u 9,00sati prisilno deložiranje Apučić Tomislava iz njegovog stana Slavićeva 34/II Split:
http://pollitika.com/ne-zakonita-delozacija

Tko je glasao

To je svakako nepravda i

To je svakako nepravda i potrebno je rješiti taj slučaj....prof. dr. sc. Ivo JOSIPOVIĆ ne može ništa dok ne postane predsjednik RH....to će se desiti posve sigurno u drugom krugu 10. siječnja....suosjećam s Obitelji Tomislava APUČIĆa....još u Božićnom vremenu....SRAMOTA....jeste li apelirali kod gospodina KERUMA..?..
..možemo organizirati peticiju....gdje je sada Obitelj Tomislava APUČIĆa..?..
..žalosno je svakodnevno saznavati slične priče velikih nepravdi....

Tko je glasao

Kliknite na -Budite sponzor

Kliknite na -Budite sponzor ranjenim životinjama-:
http://www.suza.hr/default.aspx?id=1249

Tko je glasao

Štovani sus . Osjećam

Štovani sus . Osjećam nemoć i bijes.

Tko je glasao

budite ljubazni pa

budite ljubazni pa proslijedite ovo pismo na Urede: Predsjednika Republike, Pučkog pravobranitelja, Ministarstvo graditeljstva, Ministarstvo pravosuđe i Delegaciju Europske komisije u Hrvatskoj jer nemam te adrese. Ja ću ga poslati svim našim članovima čije adrese imam. Hvala Vam. Pozdrav, Volga
-------------------------

SUSH

SAVEZ UDRUGA STANARA HRVATSKE

( ALLIANCE OF TENANTS’ ASSOCIATIONS OF CROATIA)

Laginjina 11, 10000 Zagreb, Croatia

Tel+Fax: ++385 1 4668 217 / 091 52 57 909 & 098 52 00 22

Cijenjena gđa 10.11.2009

Jadranka Kosor

Predjednica Vlade RH

Trg svetog Marka

Zagreb

Poštovana gospođo Predsjednice Vlade RH,

Ured državne uprave u Splitsko-dalmatinskoj županiji zakazao je prisilno ispražnjenje stana u Splitu u kojem, temeljem zakonito stečenog stanarskog prava, žive umirovljenik Tomislav Apučić (78) i njegova 25-godišnja kćerka, studentica prava.

S obzirom da je ovo zakazano prisilno izbacivanje nositelja stanarskog prava nezakonito i u suprotnosti s Ustavom RH zahtjevamo da poduzmete sve radnje koje su u Vašoj nadležnosti kako bi se zakazano prisilno ispražnjenje stana (16.prosinac 2009 god.) obustavilo dok Zakonodavac, tj. Sabor RH ne popuni postojeće pravne praznine te uskladi Zakon o najmu stanova i Zakon o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo s Ustavom RH i međunarodnim ugovorima koje je Hrvatska prihvatila.

Ističemo:
-da se sudski spor između Apučića i Puljića vodi od 1974. god.;

-da je doneseno više sudskih odluka koje idu u korist Apučića, među ostalim Općinskog suda i Okružnog suda u Splitu kao i Vrhovnog suda RH;

-da je Vrhovni sud RH 23.srpnja. 1991 god. odbio reviziju presude Okružnog suda u Splitu (čiju je reviziju zatražio Zvonimir Puljić) te presudio: "da je tuženik (T. Apučić) kao član porodičnog domaćinstva svoje majke stekao stanarsko pravo smrću svoje majke, te da nije nastupio ni jedan od zakonom propisanih slučajeva prestanka stanarskog prava."

Također ističemo:

- da je Ustavni sud RH, 30. travnja 2003. god., odgodio ovrhu presude Općinskog suda u Opatiji s obrazloženjem da odgoda ovrhe nije suprotna javnom interesu niti se njome nekome nanosi veća šteta, a ovrha bi podnositeljima (Ustavne tužbe, tj. stanarima) mogla prouzročiti štetu koja bi se teško mogla popraviti;

- da je Ustavni sud RH, 20.lipnja 2007. god, utvrdio (u IZVJEŠĆU SABORU) da je "postojeća normativna situacija s ustavno-pravnog stajališta neprihvatljiva i nedopustiva jer ne rješava problem u cjelosti i na jednaki način te da jedino zakonodavac (tj. Hrvatski sabor) nadležan, donošenjem odgovarajućih izmjena i dopuna Zakona o najmu stanova, urediti sporne pravne odnose na način koji će osigurati jednakost svih pred zakonom";

- "da su sudovi odlučivali o tužbenim zahtjevima vlasnika stanova o iseljenju najmoprimaca, a da u Zakonu o najmu stanova nisu utvrđene pretpostavke tog iseljenja".

Iz svega naprijed rečenog razvidno je:

- da je T. Apučić zakoniti nositelj stanarskog prava na stanu u kojem živi;

- da je dobio sve sudske sporove pred redovnim sudskim tijelima koja su razmatrala spor između Apučića i Puljića;

- da upravni postupak nije bio potreban jer su redovni sudovi, uključujući i Vrhovni sud RH, odlučili o meritumu stvari i to u korist T. Apučića;

- da su postupci o iseljenju " najmoprimca '' Apučića, koji su se vodili od 30. rujna 1998. god nezakoniti jer nisu, do danas, utvrđene pretpostavke tog iseljenja, te bi on trebao završiti na ulici sa svojom kćerkom, a to nije i ne može biti u skladu s Ustavom i zakonom, s načelima jednakosti socijalne pravde, zaštite doma i obitelji te vladavine prava.
Ono što posebno zabrinjava je činjenica da je Ustavni sud odbio vrlo temeljito obrazloženu Ustavnu tužbu T.Apučića i u Obrazloženju svoje Odluke naveo da T.Apučić ima u vlasništvu drugi useljivi stan u koji može preseliti, ali tu tvrdnju nije ničim dokazao, niti je mogao dokazati jer je ona neistinita.
Vrhovni sud RH je 1991. god. utvrdio "da je T.Apučić 1978.god. postao suvlasnik 1/2 dijela dvosobnog stana u Splitu i da je suvlasnička zajednica razvrgnuta civilnom diobom."
Nositelji stanarskog prava u nominalno privatnim stanovima grubo su zakonski diskriminirani u procesu pretvorbe stanarskog prava u potpuno vlasništvo: prvi put temeljem odredbe čl. 3. st. 1. točka 2. Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo kojom im je uskraćeno pravo i mogućnost pretvorbe stanarskog prava u potpuno vlasništvo, a drugi put kad im je čl. 30. Zakona o najmu stanova oduzeto stanarsko pravo te su degradirani u tzv. zaštićene najmoprimce.

Zakonska diskriminacija ove kategorije nositelja stanarskog prava u suprotnosti je sa slovom i duhom Ustava RH i međunarodnih ugovora koje je Hrvatska prihvatila, te ima katastrofalne posljedice za nositelje stanarskog prava u nominalno privatnim stanovima, a također je i opasan izvor i promicatelj koruptivnih praksi u pravosuđu, što je posebno neprihvatljivo u trenutku kada je borba protiv korupcije postala od životne važnosti za ovu zemlju.
Aneks G, Međunarodnog Ugovora o pitanju sukcesije zemalja bivše SFRJ, propisao je da se stanarsko pravo vraća svim osobama koje su ga imale 31.12.1990., te da se za sve osobe koje su ga imale mora riješiti na jednak način bez diskriminacije po bilo kojoj osnovi.
Kako je moguće da nadležna ministarstva, Vlada i Sabor RH još ne poduzimaju potrebne mjere kako bi se prihvaćena načela Aneksa G primijenila u praksi iako je od ratifikacije Ugovora o pitanjima sukcesije u Hrvatskom saboru prošlo već gotovo šest godina? Nije li i to vid koruptivne prakse?
Umjesto da se bezkompromisno insistira na jednakosti svih pred zakonom ne samo na riječima već i na djelima, u praksi se pribjegava održavanju stalnih sukoba između "vlasnika" i "stanara" koji se „ne mogu dogovoriti“. To rezultira stotinama i tisućama iscrpljujućih sudskih sporova, nehumanim, nesocijalnim i necivilizacijskim izbacivanjima stanara iz njihovih domova što, imajući u vidu sve gore navedeno, odiše duboko ukorijenjenoj korupciji u pravosuđu koje ionako već uživa vrlo lošu reputaciju.
Prisilno izbacivanje stanara iz njihovih domova nezamislivo je u zemljama starim članicama EU poput Austrije, Belgije, Francuske, Italije, Njemačke, Velike Britanije, a da i ne govorimo o skandinavskim državama.
Kako je moguće da se odluke Ustavnog suda od 31.ožujka.1998. i 20.lipnja.2007. još nisu provele kad se zna da su odluke Ustavnog suda obvezne za sva tijela državne uprave?
Kako će Hrvatska otvoriti pregovore o poglavlju o pravosuđu i zadovoljiti visoke kriterije i standarde razvijenih zemalja EU uz ovakvo krajnje voluntarističko tumačenje i primjenjivanje postojeće zakonske regulative dijelovi koje su već sami po sebi diskriminacijski?

Slučaj Apučić zorno prikazuje (ne)funkcioniranje pravne države u ovoj ovlasti stanovanja:

- redovni sudovi, uključivši i Vrhovni, presuđuju u korist T. Apučića;

- Upravni sud sudi o već presuđenoj stvari i dosuđuje u korist Puljića;

- Ustavni sud tvrdi da ne postoje pretpostavke za vođenje postupka o iseljenju dok Sabor ne popuni postojeću pravnu prazninu te u jednom slučaju ispravno odgađa deložaciju, a u drugom je odobrava uz navođenje neistinitog dokaza.
Činjenica da je supruga i pravni slijednik nedavno preminulog Zvonimira Puljića, čelna osoba Ureda državne uprave u Splitsko-dalmatinskoj županiji, te da je taj Ured donio rješenje o prisilnom iseljenju T. Apučića objašnjava ali ne opravdava ovu pravosudnu farsu.
Stoga Vas molimo, gospođo Predsjedice vlade RH, da se osobno zauzmete kako bi se odgodila ova nesocijalna i protuzakonita deložacija Tomislava Apučića kako bi i on dočekao božićne i novogodišnje blagdane u miru i spokoju svoga doma.
Predsjednica Saveza udruga stanara Hrvatske

Prof . Volga Vukelja Dawe
Prilozi:

1. T. Apučić, Obavijest o prisilnom ispražnjenju stana u Splitu

2. Presuda Vrhovnog suda Republike Hrvatske

3. Presuda Upravnog suda Republike Hrvatske

4. Ustavna tužba

5. Odluka o odbijanju ustavne tužbe

6. T. Apučić, Prigovor na rad Ustavnog suda Republike Hrvatske

Tko je glasao

SPORNA DELOŽACIJA SEMINA

SPORNA DELOŽACIJA SEMINA LONČAR, VODITELJICA CERD-a,
OPTUŽUJE GRADONAČELNIKA:

Puljić izbacuje Apučića iz stana
BRAČNA VEZA Lončar je istaknula kako je unatoč činjenici da rješenje Ureda državne uprave nije pravomoćno, Puljić preko tog istog Ureda (gdje mu je zaposlena supruga!) zatražio iseljenje, iako ta institucija nema ingerenciju nad stambenim sporovima
Zvonimir Puljić je nakon dolaska na vlast svojim vezama pokrenuo postupak iseljenja Tomislava Apučića iz stana u kojem živi od rođenja - kazala je mr. Semina Lončar, voditeljica Centra za razvoj demokracije (CERD) na konferenciji za novinare održanoj u povodu donošenja rješenja o izvršenju odluke Ureda državne uprave Splitsko-dalmatinske županije o deložaciji Apučića.
Lončar je istaknula kako je unatoč činjenici da rješenje Ureda državne uprave nije pravomoćno, Puljić preko tog istog Ureda (gdje mu je zaposlena supruga!) zatražio iseljenje, iako ta institucija nema ingerenciju nad stambenim sporovima. No, ogorčeno će voditeljica CERD-a, u slučaju obitelji Puljić izgleda da je i to moguće, a sve kako bi se gradonačelnik dokopao stana u Slavićevoj ulici, kojega je njegov otac jeftino kupio kao neuseljiv u paketu sa zatečenim stanarima.
Prema najnovijoj presudi Državne uprave, naloženo je da se Apučić iseli iz stana jer je bio suvlasnik drugog stana u Sarajevskoj ulici.
- 1978. godine samo sam formalno bio upisan kao vlasnik stana u Sarajevskoj, a to je promijenjeno sedam godina kasnije kada su me brat i bivša supruga tužili sudu tvrdeći da su oni pravi vlasnici stana te su dobili spor. Uz stan u Slavićevoj, za koji sam od svojih roditelja naslijedio stanarska prava, nemam ništa drugo - pravda se Apučić.
Semina Lončar je na koncu ponovila kako se sadašnji splitski gradonačelnik od 1974. do 1991. godine na sudu borio da Apučića izbaci iz stana te je osam puta izgubio spor, što je, među ostalim, potvrdio i Vrhovni sud. Nakon toga je krenuo s upravnim postupcima, da bi konačno "slavio" 10. ožujka ove godine.

Tanja ZEBIĆ

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najviše ocijenjeni članci

Najčitaniji članci