Tagovi

Slobodni mediji na paški na?in

U našem gradu ljudi se informiraju na sljede?e na?ine:
Putem interneta:
- Službeni portal Radio-Paga
- Privatni portal Pag-press ?iji je vlasnik Josip Portada
I putem novinskih izdanja za koja pišu: Dijana Vuleta, Alenka Festini, Josip Portada i Vesna Karavani?.
I sve bi to bilo divno i krasno da: Dijana Vuleta nije ravnateljica Centra za kulturu i informacije, Alenka Festini, uposlenica grada na posudbi u Županiji i Vesna Karavani? direktorica Radio Paga kojeg isto tako financira grad, koji je i jedan od suvlasnika Radio Paga (25%). Josip Portada tip je novinara koji glorificira mo?ne ljude i okre?e se protiv njih kada izgube mo?.
Na oba navedena portala, ispod objavljene vijesti postoji opcija komentiranja. Me?utim komentari su strogo filtrirani, ovisno o trenutnoj milosti ili nemilosti vlasti.

Glavna tema u našem gradu je Kanal Pag-Košljun ?iji je inicijator i investitor tvrtka Moreuz, osnovana samo za potrebe izrade kanala, sa samo jednim uposlenim.
Osim što smatramo da je kanal ekološka katastrofa, pou?eni dosadašnjim djelatnostima vlasnika spomenute firme, gospodina Želimira Doddera, u ovom projektu vidimo samo veliku prevaru. U svemu vidimo samo eksploataciju kamena i ništa više.
Naime, Dodder je nama svima poznat po aferi Paška rebra.
U to vrijeme direktor jedne od njegovih firmi bio je naš sadašnji dogradona?elnik, koji je ve? godinama u privatnom biznisu prodaje nekretnina, Tino Herenda.
Ovaj dvojac je ve? oštetio grad Pag za velike novce na ra?un nepla?ene komunalne naknade.

Za po?etak, kao iskru koja je zapalila plamen upozoravamo na sljede?e:
Dana 20.01.2010. u gradskoj Vije?nici održana je prezentacija projekta Kanal Košljun.
Za jednu tako važnu prezentaciju, na kojoj su bili svi paški novinari, gra?ani su doznali tek NAKON njezinog održavanja.
Medijska šutnja bila je više nego o?ita.
Iritirani tom šutnjom i cenzurom komentiranja, otvorili smo svoj portal koji smo nazvali Pag-presseravanje. Ovakav naziv bio je u stvari samo ruganje na njihovo politi?ko cenzuriranje komentara.

Na našem portalu prenosili smo vijesti sa navedenih stranica, objavili izvor i dopustili slobodno komentiranje na tu temu.
Koliko je tema Kanal u gradu popularna, vidi se iz broja posjeta našem portalu koji je u nekoliko tjedana pregledan 14.216 puta.

Samo nekoliko dana nakon objave prvih vijesti, stranica je postala top tema u Pagu.
To je za sobom povuklo i prvi napad koji je došao od strane paških medija i novinara ?ije smo tekstove prenijeli. Napad se odnosio na zaštitu autorskih prava jer u po?etku smo prenosili cijele tekstove.
Nakon upozorenja to smo prestali ?initi i nastavili smo samo sa objavom uvodnika s linkom na izvor misle?i da je to razlog napada novinara na naš novi portal.
Me?utim, napadi se nisu smanjivali nego su eskalirali što nas navodi na zaklju?ak da se tu ne radi o autorskim pravima ve? da vlast radi pritisak na medije koje pla?a i kontrolira.
I tada kre?e lov na vještice.
Kako vlasti ne odgovara da se javno iznose mišljenja koja se kose s njihovim na?inom razmišljanja, i kako nema mogu?nost saznati tko je vlasnik www.pps-pag.com pritisnuli su Radio-Pag, sve lokalne novinare i sve ostale za koje su smatrali da bi mogli biti sudionici (a sve bez dokaza). Da bi sa sebe otklonili sumnju, Radio-Pag postupio je na sljede?i na?in:
na svojoj stranici prestali su objavljivati vijesti, i izdali su o?itovanje kako su prisiljeni zbog naših prenosa prestati pisati vijesti i kako ne?e više pisati dok se problem ne riješi zakonskim putem, misle?i valjda da ?e nas na taj na?in zastrašiti. Odluke su se držali dan i pol jer su vidjeli da www.pps-pag.com nastavlja sa radom.
http://radio-pag.hr/index.php?option=com_content&task=view&id=2762&Itemi...

Grad Pag krenuo je u obra?un na na?in prijetnji i zastrašivanja, otkazivanjem ve? ugovorenih poslova i uplitanjem u privatne živote sumnjivih (a sve bez dokaza).
Prvo je pritisak krenuo na tvrtku Pag Media koja se bavi izradom web stranica, jer je vlast zaklju?ila da su jedino oni u gradu sposobni izraditi takav projekt.
Grad je otkazao sve poslove koje je imao s tom tvrtkom bez bilo kakvog suvislog objašnjenja i bez podmirenja dugovanja prema toj tvrtki.
Ujedno su svim gradskim firmama usmeno zabranili bilo kakvu suradnju s tom tvrtkom, a svima koji su u tom trenutku imali bilo kakve otvorene poslove naložili da na?u na?in da prekinu suradnju.
Istovremeno kre?u napadi i na gra?ane koji su na bilo koji na?in povezani sa vlasnikom tvrtke, pa makar prijateljski, kao i na sve trenutne politi?ke neistomišljenike.

U 2010. godini u gradu Pagu nije dozvoljeno stvaranje nikakvih internetskih sadržaja, blogova, stranica, niti bilo ?ega drugoga što nije pod kontrolom aktualnog gradona?elnika i dogradona?elnika. U cijelom svijetu novinari se bore za slobodu medija, a u Pagu se novinari bore za kontrolu medija. Nažalost, novinarska struka u našem gradu je usko povezana s politikom i trudi se na sve na?ine prikazati u gradu idealnom. Naši novinari smatraju da u sferu opasnog istraživa?kog novinarstva spada pitanje gradona?elniku zašto na trenutno najve?em gradilištu u gradu ne postoji zakonom propisana tabla s informacijama o gradilištu, a kamoli da bi se usudili pitati gradona?elnika i gradsku vlast, kada je bio raspisan natje?aj za izvo?enje radova, kojima je vrijednost ve?a od 3.500.000,00 kuna, te da li je gradona?elnik u sukobu interesa s obzirom na to da se na gradilištu vide njegovi strojevi.
Tako?er se nitko ne usudi pitati zašto je dogradona?elnik, koji ima obrt za promet nekretninama, glavna osoba u gradu koja se bavi isklju?ivo blagoslovom prostornog plana.
U svojim ?lancima oni uglavnom prenose priop?enja gradske uprava, tj. ono što vlast servira ?uvaju?i svoje pozicije.
Ta situacija nas ne ?udi jer je gradska uprava u zadnjoj godini dana kupila medijski mir, zapošljavanjem novinara.
Uz sve probleme i katastrofe našeg grada, našoj vlasti ve? mjesec dana najve?i problem je tko stoji iza www.pps-pag.com, tko piše i tko komentira.

Komentari

Uz sve probleme i

Uz sve probleme i katastrofe našeg grada, našoj vlasti već mjesec dana najveći problem je tko stoji iza www.pps-pag.com, tko piše i tko komentira.

neki paraobavještajci sigurno. a vidiš, isti problem ima i naš novi precdjednik. i njega non stop netko blati pa bi možda bilo dobro da se On i gradonačelnik Paga udruže u koaliciju i raskrinkaju ta opasna piskarala.

Tko je glasao

Također se nitko ne usudi

Također se nitko ne usudi pitati zašto je dogradonačelnik, koji ima obrt za promet nekretninama, glavna osoba u gradu koja se bavi isključivo blagoslovom prostornog plana.

Ako ste toliko nezadovoljni radom gradonačelnika, koji je još uz svoju nepopularnost sklon kršenju procedure i nepoštivanju zakona, onda možete pokrenuti inicijativu za njegovo razrješenje.
Skupite većinu glasova birača u Pagu ili pokrenite svojevrsni lokalni referendum. Ne vjerujem da se može održati, neovisno o tome koliko velike strojeve ima.
"Snaga klade valja, a um caruje."
Sretno!

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najčitaniji članci