Tagovi

„Secret gardens“ (Tajni vrtovi paranormalne države!)

Office Map Mary, Mary, quite contrary
How does your garden grow?
"I live with my brat in a high-rise flat
so how in the world would I know."

Citat je iz parodirane pjesmice poznate iz popularne zbirke dje?jih pjesama English nursery rhyme s kraja osamnaestog stolje?a (parodirana je u novijoj i tako?er poznatoj zbirci dje?jih pjesmica iz 1989 godine Roald Dahl's Rhyme Stew). Prevodit ju s engleskoga ne?u jer je bezobrazno aktualna (u?inite to sami pa ?ete se uvjeriti), no pokušat ?u što jasnije izložiti svoja razmišljanja o zbivanjima koja uhu i oku nisu nimalo ugodna.

Pola milijuna branitelja zna?i pola milijuna obitelji, tj. najmanje puta dva glasa?a što predstavlja armiju od milijun potencijalnih glasova. Nije malo! Kontroliraju?i i njeguju?i braniteljski odnosno HDZ-ovski „tajni vrt“ HDZ je na svim dosadašnjim izborima sebi uspješno osiguravao pogolemu „petu kolonu“ vjernih glasa?kih redova (jer kako druga?ije nazvati gomilu lažnjaka me?u braniteljima, a naro?ito one iz vrhova braniteljskih udruga koje takvo neregularno, nepošteno i nezakonito stanje njeguju, održavaju i podržavaju nasuprot zahtjevima javnosti). Ti su postali „?uvari revolucije“ (u najboljoj SUBNOR-skoj tradiciji) koji u Saboru produciraju poveliki broj zastupni?kih mandata na kojima danas opstoji tzv. „stabilnost“ HDZ-ove vlasti.

Ali to još nije sve! Ako znamo da u Hrvatskoj nema više od 3,600.000 punoljetnih bira?a, u HDZ-ovom „tajnom vrtu“ ipak i unato? svemu na oficijelnim bira?kim spiskovima se ve? godinama održava preko 4 milijuna „glasa?a“ (što nas uvodi u Guinessovu knjigu rekorda u kojem jedini u svijetu imamo više glasa?a nego stanovnika). Ovo nam je dobro poznato iz afere „Bira?ki popisi“ pokrenute baš na ovom portalu, iz ?ega proizlazi da je Hrvatska izložena djelovanju i „šeste kolone“, u koju je svrstano najmanje 400.000 lažnih glasa?a. Ovi „branitelji sustava“ u Saboru dodatno produciraju neopravdano veliki i nelegitimni broj zastupni?kih mandata, na kojima danas opstoji „stabilna“ HDZ-ovska vlast.

Ma ni to još nije sve! Ako gornjim „plodinama iz tajnih vrtova“ pribrojimo i „sedmu kolonu“, tj. onih 80.000 do 100.000 glasa?a u BiH (preciznije gra?ana druge države koji svoje poreze negdje drugdje pla?aju) koji nefiksnom kvotom HDZ-u redovito osiguravaju dodatnih 4-5 zastupnika, eto nas opet u situaciju u kojoj ova neobi?na vrsta „branitelja Hrvatske od njenih gra?ana“ dodatno u Saboru producira nelegitimni broj zastupni?kih mandata na kojima se danas temelji „stabilna“ HDZ-ove vlast.

Ako uzmemo da u Hrvatskoj ima samo oko 3,600.000 bira?a, HDZ-ovski „tajni vrtovi genetski modificiranih Hrvata“ osiguravaju HDZ-u golemu prednost i u glasovima i saborskim mandatima, što rezultira apsurdom fantasti?ne brojke od preko 50 % upisanih glasa?a, koja na lažnim, nelegalnim i nelegitimnim temeljima, proizvode istu tako golemu ali nelegitimnu vladaju?u strukturu.

A sve to se izvodi kroz nezakonito korištenje financijskih sredstava hrvatskih poreznih obveznika. Mi ne znamo što se sve krije iza visokih zidova HDZ-ovskih „tajnih vrtova“, no zasigurno je to nešto zastrašuju?e golemo, jer u svim uvjetima može osiguravati stabilno i lagodno održavanje na vlasti. ?ak i onda kada ovakva vlast nema potporu hrvatskih poreznih obveznika koji financiraju baš ovakve „marifetluke“ paranormalne države (tj. baš ovu i ovakvu fantomsku vlast zasnovane na njihovoj paranormalnoj agrikulturi), putem redovitih davanja (poreza i doprinosa), i raznim paranametima (hara?a).

Eto zašto svi oni, koji ove i ovakve HDZ-ovske „tajne vrtove“ dovode u pitanje, doživljavaju kontraudare, jer ?e se protiv takvih „neposlušnika“ upotrijebiti sva mogu?a „nadzemna“ i „podzemna“ sredstva državnih i paradržavnih organa sile i prisile.

Eto, baš u ovim detaljima leži bolest ?udovišnog politi?kog sustava u Hrvata, koji je zarazio sve segmente hrvatskog društva, i doveo u pitanje ?itavu slobodnu i nezavisnu hrvatsku državu. Ovakav na lažima i manipulacijama zasnovani sustav danas je teško „normalno“ rušiti kroz institucije sustava (parlament i pravosu?e), jer su sve to uglavnom dirigirani produkti jednog paranormalnog sustava. Jedini lijek koji obi?nim gra?anima i poreznim obveznicima (koji otkidaju?i od svoje egzistencije pla?aju ovakvu neregularnu situaciju) preostaje jest razotkrivanje „tehnologije“ na kojoj se ovakva neproduktivna i kontraproduktivna vlast zasniva – ona se s vlasti ne da otjerati jer u „demokratski otu?enom“ hrvatskom parlamentu imaju „stabilnu zastupni?ku ve?inu“ (mada zasnovani na lažnim i lažiranim temeljima). Ovakva nelegitimna saborska ve?ina i dalje kao dobro podmazana mašina održava na vlasti jednu nedemokratsku i antidemokratsku strukturu - dok se u Hrvatskoj sve urušava i propada.

To i jest onaj naš i Rakarov „isto?i grijeh“, kad smo baš na ovim stranicama „urbi et orbi“ razotkrivali apsurde na bira?kim popisima – što njemu (a vjerojatno i nama) ova paranormalna država ne može oprostiti. „Tehnologija tajnih vrtova“ je definitivno dotrajala ?emu svjedo?e mnogi detalji,
• ponajviše pad „svemo?nog“ Premijera (koji i jest Hrvatsku u „govna“ strmoglavio).
• Zatim, nedemokratska promocija „hrvatskog an?ela“ Jadranke Kosor za predsjednicu HDZ-a (u o?aju) i Vlade (u raspadu). I sve to se izvodilo uz pomo? one poznate „stabilne parlamentarne ve?ine“.
• „Nijemi bijes“ poreznih obveznika (kojima je ve? više nego dosta demokratski nedoraslih likova i sitno-ši?ardžijskih „stru?njaka“, koji su za šaku srebrnjaka spremni izdati svoj narod i javne interese) pokazao se na djelu pri izboru dubrova?kog Gradona?elnika i državnog Predsjednika.

Nezadovoljstvo se opasno valja ulicama što ve? duže vremena u sferama lažne i nelegitimne vlasti proizvodi paniku. Njihova jedina i o?ajni?ka dilema je kako preživjeti prijete?e promjene i zadržati vlast, ne toliko radi same vlasti, nego radi kontrole procesa tih promjena (jer se gubitkom fotelja vlasti previše lako osvajaju kreveti u Remetincu).

U zadnje vrijeme (pogotovo od izbora novog Predsjednika) mnogi se nabacuju pojmom „paraobavještajna zajednica“, jer bi u o?ima naivnih Hrvata takva nekakva „fantomska organizacija“ trebala biti jedina kriva za zaustavljane demokratskog razvoja Hrvatske. Pritom se, namjerno ili zlonamjerno, preska?u jednostavne ?injenice, da nikakve „paraobavještajne strukture“ ne mogu egzistirati bez podrški „paradržavnih struktura“ (koje im osiguravaju financiranje njihovog zaplotnja?kog rada). Sve to nas uvodi u fenomen koji Hrvatsku ocrtava kao „paranormalnu državu“, u kojoj su normalne i paranormalne strukture temeljito izmiješane i me?usobno koordinirane. Tu sve i svašta postaje mogu?e, pri ?emu je postojanje sustava abormalnih paralelnih linija rukovo?enja i zapovijedanja postalo posve normalna stvar i garancija opstanka abnormalnog i paranormalnog stanja u hrvatskom društvu, pomo?u kojeg abnormalni HDZ opstaje na vlasti. HDZ se samo vanjskom izgledom može mijenjati, no treba biti svjestan da je to jedna izuzetno bogata stranka, koja kao kvo?ka leži nad normalnim i paranormalnim financijskim izvorima, i to u jednoj izuzetno siromašnoj državi. To društvo u vrhovima HDZ-a (svjestan sam da me?u njima ima i poštenih zanesenjaka koji ništa ne vide) je grupa u temeljima pokvarena, koja sve kadrove koje usisava brzo i lako pretvara u obi?ne kriminalce.

Daljnje mu?enje nacije treba hitno zaustaviti. Sve što se ve? do sada zna o HDZ-ovom tajnom „vrtlarenju“ posve je dovoljno da se jedna takva zlo?udna organizacija zakonom zabrani i raspusti. To je ve? davno trebalo u?initi, ali to nije nimalo lak zadatak, jer njihovi korijeni sežu duboko u državno i paradržavno tkivo. Nasuprot tome, upravo gledamo pred našim o?ima napore HDZ-ovske vrhuške (koja je u dva prethodna pohoda dovela Hrvatsku do moralnog i materijalnog kraha), da po tre?i put izvodi jeftini performans metamorfoze. Kroz ovu prizmu treba sagledati i ovaj slu?aj objave popisa branitelja – na djelu su manipulacije - u režiji vlasti, ili paravlasti, ili koordinirano. Ako su strana?ki "rasovi" izgubili nadu da ?e zadržati vlast (što je sada evidentno a do sada ih je samo to ujedinjavalo) moramo postati svjesni mogu?nosti je u njihovim redovima zapo?eo bespoštedni rat zaposjedanja bogatih strana?kih financijskih resursa. To je ve? vi?eno.

Jedna od predstava (spinova) za prosti puk i zalu?enu strana?ku bazu je onaj prozirni štos o Jadranki Kosor kao „spasiteljici“ HDZ-a i an?elu hrvatske države, o beskompromisnom borcu protiv kriminala i korupcije. Sve ove brojne afere su najve?im dijelom ipak nametnute istragama izvan granica hrvatske države, pa time i rezultat gubitka kontrole nad procesima nužnih promjena. Radi toga pada njen ugled unutar stranke, države - i javnosti (gdje je stvar prokužena). Jadranka (u javnim poslovima ili „tajnim vrtovima“) postaje sve nekorisnija - imala je zadatak spasiti stranku, a s njome i opstanak strana?kih „rasova“ na vlasti. To se sada ?ini „mission impossible“.

Drugi spin je slu?aj Rakar, kojeg je „obavještajno nadzemlje ili podzemlje“ (ili koordinirano) pokušavalo žrtvovati na Molohovom žrtveniku svirepe vlasti. No i to se pretvorilo u „mission impossible“, jer on sam po sebi uop?e nije problem (ovo nije post o njemu). Oni koji su ovo zamiješali vrlo dobro znaju ?emu je trebao poslužiti nasrtaj na nezavisne elektronske medije, koje jedine više nije mogu?e ni vlasni?ki ni politi?ki kontrolirati - što je uo?i neminovnih izbora vrlo nezgodna stvar. No s druge strane je to bio orkestrirani napad nadzemnih i podzemnih struktura „paranormalne države“ na instituciju Predsjednika Republike koji ?e uskoro predstavljati još ve?u prijetnju uo?i skorih izbora. Naime, tim zlo?udnim krugovima je prevažna pozicija Predsjednika države izmakla kontroli i našla se u rukama nepredvidive osobe. Predjednikova uloga u prijelaznom predizbornim razdoblju dobiva preveliku važnost i kreativnu ulogu. Mada moja konstatacija malo koga može iznenaditi, ?ini mi se da ovo ipak moram malo bolje argumentirati:

HDZ-ovska Vlada realno ve? više ne vlada, nego kaska iza doga?aja, dok se na vlasti održava pomo?u nelegitimne saborske majorizacije. Pritom troše zadnje resurse ove poharane zemlje zadužuju?i se do iznemoglosti. Gorko se vara svaki onaj koji naivno misli da Šuker dobiva kredite na svoj zamašni oblik, ili šarm premijerkinih broševa. Nekontroliranim zaduživanjima se rasprodaje budu?nost hrvatskih generacija koje se još nisu ni rodile. Da bi se opstalo na vlasti bilo je potrebno odabrati pogodan trenutak, nude?i narodu „kruha i igara“ (Jadranku kao „spasiteljicu“, EU kao izlazak iz krize, a narodu ukidanja „hara?a“). S takvim konceptom su planirali vratiti mandat, da bi od Predsjednika države zatražili nove izbore uz bonus „tehni?kog mandata“ tj. šestomjese?nog predaha u kojem bi dobili vremena i mogu?nosti da se još puno toga popravi i pripravi. Stvari nikada ne idu planirano –Jadrankina popularnost se topi; poslije kriza u Španjolskoj i Gr?koj ulazak u EU više nikome nije garancija izlaska iz krize; narod je sve nezadovoljniji. HDZ se našao u bezizlaznoj klopci. Raspisivanje novih izbora se s ovakvim Predsjednikom danas ne može kontrolirano izvoditi. Mada formalno HDZ još raspolaže parlamentarnom ve?inom, pitanje je trenutka kada ?e se kula od karata sama od sebe srušiti. Kriza galopira, nezaposlenost raste, pobune se šire, skandali se množe. „U onom strašnim ?asu“ kada Hrvatska ostane bez Vlade, uloga Predsjednika države postaje presudna jer on može:
• prihvatiti ostavku (ili pad vlade) i raspisati izbore zadržavaju?i trenuta?nu vladu kao tehni?ku bez prava donošenja velikih odluka;
• prihvatiti ostavku (ili pad vlade) i poslije strana?kih konsultacija ponuditi mandat drugom mandataru (danas je utopija da bi to mogla opet biti Kosorica uz duboko podijeljeni HDZ, nezadovoljne ili kompromitirane HDZ-ove koalicijske partnere, manjine koje idu uz jaku vlast - što Vlada Kosorice nije - i jaku oporbu). Mislim da ve? danas bi oporba lako formirala novu saborsku ve?inu, te tako nastavila sve bitne funkcije kao i onu glede EU integracija.
• prihvatiti ostavku (ili pad vlade) i ponuditi nekoj politi?ki nekompromitiranoj osobi tzv. istraživa?ki mandat u kojem bi se okupile sve strana?ke i vanstrana?ke snage za izvla?enje iz krize (što se pokušalo u Italiji).
• prihvatiti ostavku (ili pad vlade) te ponuditi nekoj snažnoj politi?koj osobi prijelazni mandat u kojem bi se nastavile sve važne aktivnosti (pa i ulazak u EU) ali sa zadatkom revizije sustava koji ovakav kakav je, u Hrvatskoj stalno generira probleme i nezakonitosti (kao što je to uspješno obavio belgijski prijelazni premijer Herman Van Rompuy koji je danas postao predsjednikom Savjeta EU. )

Na žalost Jadranke Kosor (i njene struje unutar HDZ-a) jedini argument protiv prijevremenih izbora je mogu?eg zastoj u prioritetnim poslovima eurointegracija - što uop?e ne bi dolazio u pitanje. Svaka druga od gore spomenutih opcija (koje Predsjedniku stoje na raspolaganju) za HDZ bi predstavljala raspad. U toj ?injenici valja tražiti razloge sve ve?ih sukoba i nesporazuma na relacijama Pantov?ak – Markov Trg.

Treba se nadati da nismo pogriješili kad smo skoro plebiscitarno na funkciju predsjednika Republike birali Ivu Josipovi?a – nadajmo se da ?e biti dorastao ulozi i trenutku.

Komentari

fred, dao sam plus ali se ne

fred, dao sam plus ali se ne slazem sa time da je josipovic dobar precjednik, naprotiv, nista bolji od mesica!
na ovim izborima za precjednika, nedavno, je bilo cak i dobrih kandidata, ali su nazalost u drugi krug dosla 2 najgora...
zivi bili pa vidili!

Kitz

Tko je glasao

Frederik, apsolutno si u

Frederik, apsolutno si u pravu, od A-Z! Cak je i velika vecina Hrvata koja zivi u USA konacno shvatila da je HDZ nista drugo negoli obicna "Cosa Nostra", zlocinacka organizacija koja je u potpunosti unistila i opljackala nasu drzavu te koju bi se pod hitno zakonski trebalo raspustiti te zabraniti svako njezino daljnje politicko djelovanje po RH, a vodstvo HDZ-a (sadanje i bivse) uhititi te zatim raspisati nove parlamentarne izbore. Hrvatska zivi u tzv. HDZovoj "demokratskoj diktaturi". Mafija jos uvijek vlada Hrvatskom!

Live Free or Die !

Live Free or Die !

Tko je glasao

Vi Amerikanci imali ste

Vi Amerikanci imali ste prilike zabraniti G.W.Busha, čovjeka koji je čovječanstvu naneo neprocjenjivu štetu, čovjeka koji je pokrenuo treći svjetski rat (antiteroristički, a teroristi su svi koji nisu mislili isto kao On i njegova partija..poznato, ne?), i u konačnici čovjeka za čijeg se mandata desila najveća globalna ekonomska kriza od kako je čovječanstva, a koju je izazavala njegova/vaša Amerika.

Naravno da ovo ne oslobađa krivnje HDZ za greške koje oni počiniše, ali da nije bilo te stranke "opasnih" namjera, pitam se bi li mi danas uopće raspravljali o ovim sitnim problemima.

Tko je glasao

In USA zivi oko 300 milijuna

In USA zivi oko 300 milijuna gradjana. USA njeguje mladu demokraciju demokraciju iz 18stoljeca. Kako Vi uopce mozete raspravljati o necemu o cemu uopce nemate dovoljno informacija. Osobno sam pro-Clinton, a ne pro-Bush. Bush je izabran demokratski, legalno i legitimno bez obzira na election recount u Floridi (sve je sprovedeno po ZAKONU koji se vrlo, vrlo njeguje ovdje). Tocno, on i Dick Cheney te njihov strong loby (oil companies, insurance, banks, etc.) su dosta stete prouzrokovali na USA koje se odrazilo i na globalnom trzistu (Azija postaje ekonomski div,a pogotovo Kina - takodjer i vice versa affect global economy, Kina je npr ulozila na milijarde i milijarde dolara u USA economy) i to donoseci raznorazne zakone koji su zasticivali bogatase i banke (greed), zapoceli su rat koji se temeljio na krivim intelligence information (namjerno)...tu se ne radi o trecemu Svijetskom ratu jer se rat vodi po Afganistanu i Iraq-u, a ne po cijelome Svijetu. Bush kada je bio u ZG-u je vrlo dobro znao da HR vlada zlocinacka organizacija koja se je "upucavala" Bush-u. Amerima je BiH znacajniji vise negoli HR i to bas radi Irana. Makedonija takodjer (Grcko-Turski sukob, clanice NATO-a). Stvarni sadasnji neprijatelj USA je klerski rezim u Iranu.

Oo nisu sitni problemi za gradjane HR. Osim toga, Vi mijesate "jabuke" s "kruskama".

Live Free or Die !

Live Free or Die !

Tko je glasao

Hanhan, Nemoj da te vuku za

Hanhan,

Nemoj da te vuku za nos....

PS... evo malo priloga da se lipo nasmiješ:
http://www.cracktwo.com/2010/04/teabonics.html

;)

Jakša
"Tu fui, ego eris "

Obrisan

Tko je glasao

Sve rečeno u članku je

Sve rečeno u članku je točno osim što je ostalo nejasno jedno: koja je to alternativa koja će odmijeniti HDZ na vlasti? Sadašnja 'opozicija'? Ako autor to misli onda je ovaj kritički članak savršeno beskoristan. Jedina razlika između vlasti i opozicije jest u tome tko je posljednjih godina bio na vlasti a tko ne. Sve ostalo identično je. Otprilike kao da se pitamo koja je noga u proteklom koraku dotakla zemlju; lijeva ili desna? Milinović, Obersnel...? Antičevićka? Čaćić? Ima li netko od njih program koji je u nečemu različiti od HDZ-ovog kad je u pitanju ekonomija ili unutrašnje politička pitanja? Nema promjene s današnjom opozicijom; ne trebamo se zanositi s takvim idejama. No, ovo nije pledoaje za HDZ pa treba reći i ovo: dok nekome ne padne na pamet u čemu je problem s ekonomijom, odnosno dok netko ne shvati da se jedino na nekoj drugačijoj paradigmi može tražiti izlazak iz krize umjesto da se dijeli nešto čega nema, ostat ćemo gdje jesmo, tonut ćemo sve dublje u propast zakapajući naredne generacije u tragediju života u bijedi. Slavko Kulić bi, kad bi znao svoje ideje obrazlagati manje baroknim stilom bio jedini u stanju biti predstavnik takve nove ekonomije. Umjesto toga, sluša se Čačić i slični razbojnici. Ulica i samo ulica, kao u Tajlandu jučer ili u Kirgistanu prekjučer rješit će ovu zagonetku sviđalo se to kome ili ne.

Tko je glasao

@Agaton nažalost bojim se

@Agaton nažalost bojim se da si u pravu da će "Ulica i samo ulica, kao u Tajlandu jučer ili u Kirgistanu prekjučer rješit će ovu zagonetku sviđalo se to kome ili ne."

Nažalost u državama gdje su mediji u službi oligarhije na vlasti gotovo je nemoguće mirnim putem svrgnuti vlast koja je sama sebi svrha.

"Što vrijedi galopirati ako se krećemo u pogrešnom pravcu!"

Tko je glasao

Dao sam plus bez da sam

Dao sam plus bez da sam procitao do kraja. Sad nema smisla da ti dam minus, no poziva na ulicu bas kao niti izbor kompromitiranih ne daje rjesenje. A nama treba rjesenje i to pod hitno.

gpgale blog

Tko je glasao

Na žalost @Agaton, vrlo si

Na žalost @Agaton, vrlo si blizu istini; - a "rješavanje" problema "ulicom" - se grozim! Nisam baš jako plašljiv, ali toga i takvog "rješenja" se bojim svim svojim bićem. Zašto? Zato jer to neće bit klasična "ulica" već nešto daaaaleko, daaaaleko gore.

Tko je glasao

Oprostite.... što ovako

Oprostite.... što ovako upadam.. ali ADZ nikakvo ne može imati onaj predznak "H" za Hrvatsvo... jer su najveće zlo koje je ikada postojalo za nas Hrvate.

Nisu vrijedni ni trun vrimena a ni truda!

Najdraže mi je to što kada oni gore na trgu izađu vanka.. moraju gledati u naš prekrasni Hrvatski Grb... a ne u ono ruglo od petokrake sa zloškim vrtom!

Uz dužno poštovnje sve PoLLitičare pozdravljam i želim Vam svima sve najbolje, jer moram malo odmoriti od ovakvih tema... ne mogu biti da me ne boli srce.. a to je opasno za moje zdravlje i slobodu.

PS. Ulica definitvno nije rješenje.

LP

Jakša

Obrisan

Tko je glasao

Najdraže mi je to što kada

Najdraže mi je to što kada oni gore na trgu izađu vanka.. moraju gledati u naš prekrasni Hrvatski Grb...
Dragi moj Jakša, ne gledaju Ti oni prema gore, u nebo. Oni gledaju samo i jedino svoj uski interes, ponekad čak ni stranački već jedino svoj materijalni interes, zadovoljenje svoje taštine i sumanute umišljenosti kako su moćni.
Skorojevići.
Radi se o bulumenti "s dna kace".

Tko je glasao

(Agatonu) U izboru alata

(Agatonu) U izboru alata koji stoje Predsjedniku na raspolaganju u krizi Vlade stoje i odgovori. Ti krivo gledaš kad tražiš rješenje samo dvodimenzionalno - u rotiranju postojećih političkih subjekata - jer su svi oni pomalo krivi za situaciju u kojoj se nalazimo (Račan npr. je ukinuo Županijski dom, ali je stvorio "čudovišni jednodomni sustav" u kojem se zastupnikom može postati i s 300 glasova a onda takav ima istu moć u formiranju i očuvanju vlasti (i time priliku da se s takvima trguje ispod stola s novcem poreznih obveznika protivno nacionalnim interesima).

Ovako postavljen politički sustav ne valja, to je već svima jasno, i trebalo bi ga revidirati.

U recentnoj demokratskoj praksi Zapada postoji jedan pozitivan primjer - De Gaulleova francuska Peta Republika je bila temeljita rekonstrukcija jednog nestabilnog političkog sustava. Stvoren je sustav koji i danas stabilno funkcionira. No taj primjer ukazuje na još jednu važnu stvar o kojoj se kod nas dvodimenzionalono razmišlja - a to je da se treba hrabro založiti za promjene - jer su i promjene sustava legitimne. Ja sam za Hrvatsku građansku državu u kojoj će važiti jedan čovjek - jedan glas, što je tekovina Francuske Revolucije. Kao što je tekovina Francuske Revolucije i da se svi podvrgavaju korektnim izbornim provjerama pod podjednakim uvjetima (što većem a ne manjem broju osvojenih glasova), a pogotovi ne imenovanjima (Jadranka Kosor je na mjestp predsjednice HDZ-a imenovana dirigiranom aklamacijom a ne u izbornom procesu, dok je sam HDZ svoju dominaciju u Saboru ostvario podvalama i trgovinom ispod stola a ne u korektnim građanskim izborima).

To je ta zamka u koju je Hrvatska uhvaćena.

(Grdilinu) Drugi primjer je Italija, u kojem nije baš puno postignuto ali je stvoren potencijal (kojeg će vjerojatno prvi nasljednik Berlusconija popraviti). Tamo je nekada postojala klasična podjela stranaka (demokršćani, socijalisti komunisti itd) dok se nisu otkrile masovne korupcije i kriminal - i taj se sustav raspao. Istina novi se nije dovoljno stabilizirao, ali samo zato što Prodi nije imao degaullovske hrabrosti da do kraja rekonstrurira sustav (promjeni zakon o sukobu interesa i korektnije regulira parlamentarno zastupništvo). Prodijeva koalicija je pala u Senatu, o njegovoj vladi su odlučivali i doživotni senatori, ili oni koje imenuje Predsjednik, ili oni birani slično našim dijasporama. Ovakav Senat u Italiji nije zasnovan na demokratskim standardima (jedan-čovjek jedan glas), i ne bi smio imati ista pravo kao regularno birani zastupnici u zastupničkom domu - a najmanje pravo rušiti vladu.

Postoji i treći pozitivni primjer u Britaniji (Westminster system), u kojem je samovolja ne biranih nego imenovanih zastupnika u Gornjem domu (lordova) svojevremeno ograničena u pravima rušenja vlasti. Danas u Britaniji se vlast bira ili ruši samo u Donjem domu, u kojeg se zastupnici biraju demokratskim putem (jedan-čovjek jedan glas), koji s time stiču i pravo i odgovornost reguliranja političkog života. Dom lordova danas može zaustavljati neke zakone, i vraćati ih dva puta a treći put Zakoni idu direktno kraljici na potpis.

(Nemezis) Pravilno je shvatila problem i moje teze jer se vjerojatno sjeća i drugih stvari o kojima sam ovdje pisao (ja sam dosta konzistentan u svojim razmišljanjima pa i ovaj tekst treba sagledavati u svjetlu već objavljenih - ali prihvaćam da je to zamoran posao jer ima toga dosta). Apsurdno je očekivati da će se zametnuti ikakav građanski rat ukoliko se temeljito pročiste Augijine štale zvane HDZ, a to jednom ipak treba napraviti. Sumjam da bi itko oružjem stao u obranu ovakvog HDZ-a kad bi svima, pa i njihovom članstvu, postalo jasno na koji način su se održavali na vlasti, kako su trošili nacionalne resurse. Mislim da su ovaj (treći) put i sami došli do zida, jer su potrošili sav novac u državi a onaj s tajnih računa i podzemnih odnosa privatizirali. Ova država više nema sredstava na kojem bi se ovakav skupi i nepravedni sustav održavao.

(Krekanu) Nerado ulazim u polemiku s njime, ali ipak bih napomenuo nešto što će ga možda iznenaditi a već sam to i prije iznosio - današnja Hrvatska je unatoč svim devijacijama demokratska država pa će i rješenje koje se jednom bude našlo biti demokratsko. U današnju Hrvatsku ne treba miješati komunizam, t.j. komunizmom plašti protivnike, a antikomunizmom braniti vladajuće. Nije samo opće poznata činjenica da baš unutar HDZ-a ima najviše komunista (tj. nedemokratskih političkihh profila), nego još više da baš u HDZ-ovoj političkoj praksi postoji najviše recidiva komunističke prakse: muljanje s izborima, nekontrolirano trošenje državnog novca a posebice onaj nemili incident izbora Jadranke Kosor za Predsjednicu stranke aklamacijom - što je već svugdje u svijetu zaboravljeno i označeno kao nedemokratsko ili čak antidemokratsko.

http://frederikblog.co.cc/

Tko je glasao

frederik - iznimno cijenim

frederik - iznimno cijenim tvoje dnevnike i tvoj uvid - iako se moram složiti da poneki put 'pucaš s boka' tj. da u svojim izjavama zastupaš ne dovoljno promišljena rješenja i da ti se kroz tekstove znaju 'provući' nedovoljno odmjerene teze. Iako se slažem s mnogo stvari koje si konstatirao, evo jedne primjedbe kao ilustracije određenih kontradikcija koje ti se znaju uvući u dnevnike.

Kažeš:
"današnja Hrvatska je unatoč svim devijacijama demokratska država pa će i rješenje koje se jednom bude našlo biti demokratsko."

Utoliko ideja o zabrani stranke pada u vodu, jer ako vjeruješ da je Hrvatska ipak (svemu usprkos) demokratsko društvo, onda tom istom društvu treba dati da sazrijeva demokratskim procesima (koliko god taj put bio bolan i dugotrajan) jer dok se sudski ne dokaže da jedna politčka stranka svojim statutom, idejama i ponašanjem stoji u sukobu s ustavom i ustavnim pravima građana (HDZ ipak u svom Statutu to ne proklamira) - sama bi zabrana te stranke bila protuustavna.

Osim toga, tragom demokratskih principa, sav krimen politički i gospodarski treba personificirati (tj. dati mu ime i prezime) a ne
grupno abitrarno stigmatizirati jer to definitvno nije u skladu s demokratskim principima ponašanja nego na tragu totalitarnih društava. Koliko god mi osobno HDZ kao društvena pojava bio mrzak,
oni na žalost, nisu ekskluzivni rasadnik niti gospodarskog kriminala niti korupcije.

Problem je u samom mentalnom sklopu većine, koja bi se ili i sama ponašala na isti način dođe li u priliku, ili bi na sve slijegala ramenima i ne bi učinila ništa proaktivno da to spriječi kako na žalost, svjedočimo danas u svakodnevici. Dokle god pojedinac kontinuirano pretpostavlja vlastitu dobrobit naspram zajedničke i društvene, on je pojedinac naspram i van tog društva kao cjeline. I zato je nerealno očekivati da će on svoj vlastiti, pojedinačni interes podrediti društvenom i javnom. Posebno u demokratski 'mladim' društvima pojedinci podređuju svoje vlastite interese onim grupnim i zajedničkim tek u trenucima krajnje egzistencijalne ugroze kao što su npr. rat, prirodne katastrofe i sl. Vjerujem da smo se kao društvo opasno približili takvoj situaciji ali onda treba dozvoliti da se ti procesi i nastave pa i završe demokratskim sredstvima, uključujući i štrajkove, demonstracije i građanski neposluh itd. Sve su to tekovine demokracije.

Kažu da svaki narod ima vlast kakvu zaslužuje a mi smo očito još u pocesu učenja kakvu to vlast točno želimo i zaslužujemo. Sada su konačno opće prilike natjerale većinu da otvori oči i počne razmišljati
upravo o tome. I slažem se da se trebamo ostaviti strašenja komunizmom / antikomunizmom jer to su samo dimne zavjese iza kojih se skriva dilentatizam. Ali baš stoga, nemojmo se sami u svojoj frustraciji poslužiti istom diletantskom prečicom jer ona nikada ne vodi do cilja.

Tko je glasao

Kažu da svaki narod ima

Kažu da svaki narod ima vlast kakvu zaslužuje

Pa po kojem principu ja to zaslužujem ako postoji glasačka mašinerija HDZ-ea,ako imamo višak birača,ako mogu na prste desne ruke nabrojati ljude koji glasaju za HDZ-e,ako mogu tvrditi da niti jednu izbornu pobjedu nisu odnjeli po volji većine birača?Čak niti onu prvu,jer se sjećam kao jučer kako je bila situacija na biralištima jer su grupe mladića tj.grupe lokalnih huligana i ološa,novopečeni HDZ-eovci, svojim agresivnim i autoritarnim nastupom ljude javno ispitivali za koga će glasati?Stvarali su dojam kod zbunjenih glasača da ako ne glasaš za HDZ,da glasaš protiv Hrvatske!HDZ je svaku pobjedu ostvario Staljinističkim programom jer oni nisu kadri drugačije osvajati vlast.Itekako ima u Zakonu o strankama materijala da se ta i još neke stranke brišu iz registra stranaka,ali za to treba,osim znanja,i velika hrabrost.To bi bilo možda moguće da imamo barem jednu jaču stranku koja nije oponašala praksu HDZ-ea jer u protivnom,HDZ bi lako mogao odgovoriti protutužbom.Smatram da eventualna utužba će morati ići iz drugog smjera.Iz nekih nevladinih organizacija.Osim tužbe prema HDZ-eu,trebalo bi ozbiljno razmotriti rad hrvatske televizije koja već 20 godina je u stranačkoj,a ne u službi javnosti.Zar sam ja kriva i zaslužujem takvu vlast jer karijeristi s naše dalekovidnice drže lojtre lopovima na vlasti i kroje javno mnijenje jer znaju "tehnike" grupne manipulacije?(http://pollitika.com/laz-moze-postati-istina.)
Samo neka znaju ti podobni urednici i novinari naših javnih medija,ukoliko se zavalja ulica,pomahnitaloj rulji je lakše svoj bijes iskaliti na nižim strukturama jer će jako redarstveno osiguranje biti usmjereno većinom prema višim političkim strukturama.Narod ih odavno smatra da su samo stranački instrument zadužen za reklamiranje lažljivih malih Staljinčića.Vaše uporno prikazivanje vođa u stilu medenih,simpatičnih ljubitelja domovine je toliko jadan da se iz toga vidi koliko ste jadni i bijedni kao osobe.Samo neka nastavljaju sa takvim stilom prikazivanja da nam teče med i mlijeko jer "ima gladnih tamo negdje u Africi",a mi vozimo skupe automobile i većina je pretila...Hm,hm...vidjeti ćemo koliko su jestivi ti automobili i vidjeti ćemo da li je to istina da svi voze auteke i koliko su to pretili...Tvrdim vam da ovo predugo traje.Poznajem obitelji koje su godinama polugladne,na rubu egzistencije.Ne od ove godine,to traje godinama.Prosječnom građanu do sada je preostajalo dva stila života:da se zakukulji u svoja četiri zida i da otkači sve svoje prijatelje,rođake u nevolji,da im ne otvara vrata jer malo,malo nekome treba 50 ili 100 kuna jer nema za kruh ili za režije.Drugi stil je otvoriti vrata,imati pored svoje djece,gotovo svakodnevno i tuđu djecu na ručku,čekati sve svoje pozajmnice,gledati tužna lica nekada tako veselih prijatelja,kada ih slučajno sretneš jer se jadni skrivaju zbog oduzetog im dostojanstva ...i na kraju,tako prokleto sam, ne imati za ulog u vlastiti posao pa na kraju pored strojeva raditi ručno,kao u kameno doba..hm,hm...kome ne bi prekipilo!??? Dovoljna će biti i najmanja iskra da se mnogim pojedincima upali lampica i kaže:..a što više mogu izgubiti?hm,hm...Uzme toljagu u ruke,...kao u kameno doba....

Tko je glasao

Draga Franka - potpuno te

Draga Franka - potpuno te razumijem i u veliko mjeri dijelim i tvoje ogorčenje, ljutnju i jad. Činjenica ostaje da smo svi mi - znači i ti i ja (koja nikad nisam glasala za HDZ) dio ovog naroda koji eto, odlučuje na izborima kako odlučuje - zbog ovih ili onih razloga.

I da, iako sam kao glasač skoro uvijek bila u manjini, jer nije pobijedila moja izborna opcija, to ne mijenja činjenicu da sam dio tog naroda i da kao demokratski orjentirana osoba i legalist, moram prihvatiti i one opcije na vlasti s kojima se ne slažem. A zašto su izbore dobili? Pa zato jer ih mi nismo demokratskim sredstvima spriječili! Jer se (na moju žalost) nitko drugi nije nametnuo kao bolji ili jači ili uvjerljiviji, jer se mnogima ne da niti izaći na izbore, jer ljudi ne vole promjene, je mnogima tako odgovara itd. itd. itd.

Hoću reći samo to, da iako ja osobno nisam pristalica HDZ-a, kao građanka ove države (pa makar i nezadovoljna i često bijesna) poštujem volju većine (pa makar mi se oni činili izmanipulirani, neinformirani, ovakvi ili onakvi). Činjenica je da se izbornim gubitnicima (bili oni lijevi, desni ili centar) uvijek njihova politička opcija čini boljom (pa zato su se za nju napokon i opredjelili) a da svaki gubitak svoje opcije doživljavaju političkom nepravdom, zavjerom, namještaljkom i sl. Kod nas je svega toga uistinu i bilo.

Ja pak ne gubim previše vremena i energije na Kalimero pjesmicu ('pa to je nepravda, prava pravcata nepravda') jer sam svjesna da je svaki gubitnik pjeva u svojoj verziji. Kao prekaljeni izborni gubitnik, nadam se da će i ovom narodu jednog dana doći iz dupeta u glavu da se bavi bitnim stvarima, da povlači paralelu između obećanog i ispunjenog i da će jednog dana na osnovu takve demokratske i jasno svedene računice obećanja vs rezultata, taj narod, moj narod i tvoj narod - i glasati! Do tada, strpljivošću Joba nastojim se demokratski ponašati prema svima, glasno prigovarati na svaku nepravdu, koristiti svoja ustavna i građanska prava u pokušaju da nadzirem kako se vlada u moje ime i živim u nadi da ćemo i mi preboljeti ove dječje bolesti razvoja demokratskog društva.

Da ćemo u međuvremenu jesti govna, uopće ne sumnjam. Ali sviđalo se to meni ili ne, i svi ti 'papci' koji su glasali za nekog drugog a ne za 'moje', moj su narod kao što je bio moj npr. i pokojni Vlado Gotovac. I svi mi griješimo (neki su uvjereni da ja upravo sad griješim svakom svojom mišlju i rječju). Treba li me zato odbaciti? Jer ne zagovaram njihovu političku opciju?

Trebam li ja odbaciti ili zanemariti volju većine, samo zato jer se razlikuje od moje? Povrijeđeno biće u meni kojeg nemilosrdno svakog dana melje žrvanj borbe za egzistenciju viče DA!
Ali onaj slobodan, samomisleći dio mene koji se može odmaknuti od vlastitih subjektivnih okolnosti kaže NE! Demokratično i uređeno društvo ne padaju s neba i ne rađaju se preko noći - mučni su to procesi i dugotrajni. To što nas sada boli jače, znak je samo da smo se napokon osvijestili i shvatili da nam to društvo nitko neće darovati.
Nema tu instant rješenja i ovo se neće riješiti na ulici niti na barikadama.

Ovo se može tek početi rješavati kad svatko bude spreman odraditi SVOJ DIO NEUGODNOG neugodnog posla. A taj dosadni, zamorni, često neugodni posao su utilizacija demokratskih procesa na raspolaganju i inzistiranje na njima prema slovu zakona i Ustava. Kao i prihvaćanje da naši susjedi, obitelj, prijatelji i šire, ili ti naš narod - ne misle isto kao i mi i da ćemo, nužno, morati stoički podnijeti i posljedice njihovih izbora - čak i kad se oni sami 'svojih' odreknu. Jer smo kao narod (izuzevši našu vrlu političku i gospodarsku elitu) - ipak svi u istom čamcu koji se zove Hrvatska.

Tko je glasao

Tocno, Nausikaya, i hrvatske

Tocno, Nausikaya, i hrvatske probleme ne treba dramatizirati. Sto se 'demokracije' i poimanja pravne drzave tice, juzno-europske i tranzicijske drzave su manje-vise na istom brodu. Potrebno je samo malo baciti pogled preko Jadrana i vidjeti odnos Berlusconija prematalijanskom tuzilastvu i sudstvu. Ovdje ne zelim reci da treba tako i ostati, medjutim problem je puno kompleksniji. Cijeli sustav koji pociva na sitnoj i vecoj korupciji ne odgovara samo (hadezeovoj) vrhuski, nego i jednom velikom dijelu birackog tijela.

Tko je glasao

hrvatske probleme ne treba

hrvatske probleme ne treba dramatizirati

Svakako ne, ali složit ćeš se da je sasvim drugačija situacija u zemljama s kakvom takvom demokratskom tradicijom i/ili s tradicijom postojanja samostalne države. Naši problemi možda jesu slični ili isti, ali je njihova etiologija, a samim time i način rješavanja, različit. Sjećam se jedne Frederikove ocjene (s kojom se potpuno slažem) kako je hrvatska država "krivo nasađena", dakle, da je nešto u samom začetku krivo postavljeno. Ne bih rekla da se toliko radi o Ustavu (iako je on već doživio promjene, a nove, koje će opet ostati na pola puta, se spremaju), koliko o praksi njegova provođenja od strane svih segmenata vlasti (zakonodavne, izvršne, sudske).

A ono je bilo u znaku dominacije jedne grupe ljudi i njihovog vođe, koja se (dominacija) temeljila na organizacijskom određenju, ne kao političke stranke, nego kao "zajednice" i ideologijskom određenju, ne na lijevom, desnom ili cetrističkom dijelu političkog spektra, nego na objedinjavanju svih hrvatskih političkih tradicija u jednu (tobože demokratsku) opciju. Sasvim je razvidno da se radi o totalitarnom obrascu koji funkcionira na principu prijatelj/neprijatelj i kao surogat za zbiljsku političku zajednicu koju čini građanski pluralitet. Sve za što je HDZ eventualno kriv ili zaslužan proizlazi iz ovog njegova određenja. Konfrontirati HDZ značilo je konfrontirati ideju samostalne hrvatske države.

Samo za demontažu tog konstrukta trebalo je 10 godina. Očito da će za potpunu demontažu trebati još 10 godina. Po meni nije nužno da se sam HDZ stavi van zakona, koliko je nužno ilegalnom proglasiti antipolitičku praksu zarobljavanja države da bi se njezine institucije upregnule u zadovoljavanje partikularnih interesa na račun zajednice. Netko će morati izraditi mapu (vizualni prikaz se mnogo lakše razumije) - i to u 3D tehnici: sinkronijski, dijakronijski i strukturalni aspekt - zarobljavanja države, zajedno s glavnim i sporednim akterima i iznosima koji su bili u igri. Hrvatski građani i građanke morat će pogledati istini u oči i spoznati da im je 1990. HDZ uskratio mogućnost konstituiranja slobode, ali i da su dobrim dijelom zbog svoje samoskrivljene nezrelosti doprinjeli tomu.

Na nama svima je da odlučimo kako dalje. Ako se odlučimo za više demokracije i odbijemo populistički zov lumpen-političara, stranke će se ili reformirati ili će propasti. I neće biti nikakve štete, dapače. Možda netko i pokrene sudski postupak protiv vodećih ljudi HDZ-a zbog njihovih zločina u miru (po uzoru na haške procese protiv ratnih zločinaca), ali to bi više bio zanimljiv eksperiment, nego što ima realnih mogućnosti da do njega dođe. Da će netko dekretima zabranjivati političke stranke je apsolutno suluda pomisao. Mnogi se, koliko vidim, pribojavaju (ili ih najavljuju pa čak možda i priželjkuju) uličnih nemira. Osobno se najviše bojim neznanja i manipulacije. Zato sve nade polažem u studentice i studente i dala bih sve da starci konačno počnu slušati mlade ljude.

nemesis

nemesis

Tko je glasao

Frederik da se razumijemo

Frederik da se razumijemo velika je razlika o zabrani djelovanja zločudnog HDZ-a, od ovog tvog upisa:

"Apsurdno je očekivati da će se zametnuti ikakav građanski rat ukoliko se temeljito pročiste Augijine štale zvane HDZ, a to jednom ipak treba napraviti. Sumjam da bi itko oružjem stao u obranu ovakvog HDZ-a kad bi svima, pa i njihovom članstvu, postalo jasno na koji način su se održavali na vlasti, kako su trošili nacionalne resurse. Mislim da su ovaj (treći) put i sami došli do zida, jer su potrošili sav novac u državi a onaj s tajnih računa i podzemnih odnosa privatizirali. Ova država više nema sredstava na kojem bi se ovakav skupi i nepravedni sustav održavao."

Apsolutno sam protiv zabrana djelovanja političkih stranaka.
Apsolutno sam sređivanje ove teške situacije u zemlji, ali na demokratski način. Nismo sve oblike borbe iskoristili da bi krenuli sa zabranama.
A sad ću ovdje napisati ono što nisam ranije želio.
Frederik ovaj dnevnik je do sada najopasniji dnevnik koji je osvanuo na ovom portalu.
Meni je opasniji i od načina objave registra.
Nije ga napisala budala kakvih i ovde ima pa da ga shvatimo na takav način i pređemo preko toga.
Mislim da je ovim dnevnikom pređena granica demokratskog izjašnjavanja.

Sa poštovanjem,
grdi

Tko je glasao

I sto tocno bi sama zabrana

I sto tocno bi sama zabrana HDZ-a uopce donijela? Nastanak stranke HDZ- Stranka demokratskih promijena:) Bi li clanovi odredjeni HDZ-a izgubili gradjanska prava na par godina i time mogucnost bavljenja politikom. Sto je to u HDZ-ovom programu neustavnog da bi ga se uopce moglo zabraniti? I tko bi ga zabranio? HDZ samog sebe? Djelovanje odredjenih institucija, i njihovo odvajanje od politike (a ako smo iskreni ovdje nije bilo razlika medju strankama), policije, tuzilastva i sudstva je puno vaznije pitanje od zabrane HDZ-a. Ovo je jedan totalitaran dnevnik s lijepom demokratskom masnicom na vrhu. Nije mi bas jasno kako se 'demokracija' (u stvari funkcioniranje pravne drzave) moze donijeti dekretom.

Tko je glasao

@Grdilin Mislio sam nakon

@Grdilin
Mislio sam nakon isprike tebi zbog moje pogreške kada sam NEHOTIČNO jedan upis pripisao tebi, s tobom više ne ulaziti ni u kakve rasprave. Koliko je to dobro razmišljanje, svjedoči i ova tvoja kvalifikacija frederikova dnevnika:
-------------------------------------------
"Frederik ovaj dnevnik je do sada najopasniji dnevnik koji je osvanuo na ovom portalu.
Meni je opasniji i od načina objave registra"
...................----------------------------------------------
A što ćemo s više od 35 osoba koje se slažu s frederikom? Dakle, imamo i još 35 i više OPASNIH TIPOVA KOJI NE RAZUMIJU ŠTO JE DEMOKRACIJA...Više od 35 ljudi nije primijetilo OPASNOST, nego radikalne teze o kojima se može raspravljat, ali ne i diskvalificirati dnevnik i autora.
I kaže se - oni nas dijele. A tko je sad podijelio "pollitičare"? Ti Grdi koji si nas podijelio na OPASNE i one koji nisu opasni...
Opasniji dnevnik od objave registra branitelja?
O, kakva li pretjerivanja........
Danimir
PS: Usput, ako i odgovoriš, nemam namjeru dalje s tobom polemizirati. Ranije mi je bilo zanimljivo, sada, nakon kvalifikacije frederika i upisa kao OPASNOG, opasnijeg od objave registra, više nije.

Danimir

Tko je glasao

Danimir, A tko je sad

Danimir,

A tko je sad podijelio "pollitičare"? Ti Grdi koji si nas podijelio na OPASNE i one koji nisu opasni...

Na pollitika.com si tek 7 mjeseci, slovima sedam mjeseci. Pollitičare su počeli djelit takvi ko ti i to sa etiketiranjem. Donesli ste razdor u jednu zdravu komunikaciju, koja je trajala skoro tri godine.

Vjerujem da ti je poznati značaj riječi: pulferaš.

Vidiš, to su ti ljudi koji se švercaju. Dođu na gotovo, koriste substancu do maksimuma. Kad ju iskoriste u svoje svrhe, odbacuju sve ko staru krpu.

Tko je glasao

Skiki što misliš da

Skiki što misliš da umjesto vrijeđanja određenog člana dotičnome udijelimo nešto u formi ovoga:

http://img64.imageshack.us/img64/745/dan1i.jpg (Tukac nad tukcima)
Nešto kao karton u nogometu. Normalno ovakav karton mora biti zaslužen i ne može ga svatko dobiti.
Samo posebni.
Fot by Grd&lin (sva prava pridržana). Tko je zainteresiran za uslugu korištenja kartona mora dobiti dozvolu od mene. Svi zainteresirani neka se jave.
Foto: Tukac nad tukcima.

Tko je glasao

Danimire, ne treba

Danimire, ne treba pretjeravati
to su samo nijanse semantičkog pretjeravanja i ništa više.

http://frederikblog.co.cc/

Tko je glasao

Ja skromno ne mislim da sam

Ja skromno ne mislim da sam ja toliko opasan, pa ni sam ovaj tekst mi se ne čini opasnim - ali da je radikalan - to jest, i ja ću ti reći zašto i to radikalno.

Mi smo baš ovdje označili gomilu lažnih birača po spiskovima i na glasačkim mjestima. To je bilo čisto kriminalno djelo već po postojećim zakonima o bračkim spiskovima i boravištu i prebivalištu, Tko je za to bio odgovoran?? Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijske uprave i državna uprava! Ja svako malo moram vaditi potvrde mojoj djeci o prebivalištu i znam da je u normalnoj policijskij proceduri to dosta tvrdo i korektno riješeno. Pa kako se onda događalo da se golemo mnoštvo lažnih stanovnika nađe na nekakvim posebno produciranim spiskovima izvan sustava i nasuprot tvrdim proceduralnim propisima, da ih se onda stavlja na izvore financiranja iz proračuna (nitko nam nije još izračunao koliko ilegalnih sredstava ovim putem izlazi iz Hrvatske). I potom se izvaninstitucionalno stavljaju na biračke popise i da na izborima glasuju za one koji su im te stvari omogućili.

Ista je stvar s braniteljskim popisima, a iza svake podvale stoji financijska podloga opet na račun hrvatskih poreznih obveznika - i to posve nezakonito. Nitko nam do sada nije prikazao koliko je sredstava hrvatskim poreznih obveznika otišlo tim pravcem u vjetar.

Koje su do sada bile posljedice tih razotkrivanja??

U policijsksim upravama i strukturama svi su ostali na svojim mjestima, a nezakonitosti su od strane Vlade prekrivene navodnim potrebama mijenjanja zakona - što je posve nepotrebno jer se stvar mogla kriminalizirati već po potojećim zakonima kao zloupotrebe položaja, zakona i slično. Ali kako će policija samu sebe kriminalizirati??

Nikome ništa.

Džavna uprava je odgovorna za one smiješne Dusine, Šumete i slično, (onakve apsurde nitko normalan sebi ne bi dozvolio) ali u Državnoj upravi nije nitko kažnjen, mada je načelnik i kreator nezakonitih čina preveden za suca u Ustavni sud.

Sada je nastao rat u Hrvatskoj radi Popisa branitelja, gdje nam se podmeće priča o kršenju zakon radi objave, ali ne i o potrebi kriminalizranja nepravilnosti koje su unutar tih popisa činile - ni onih koji su u njima profitirali - ali naročito ni onih koji su to organizirali i održavali.

Rat se trenutačno vodi i oko promjene Ustava o ulozi glasovanja dijaspore građana tuđih zemalja, a koji po nekakvoj nastranoj političkoj filozofiji bi trebali stalno diktirati vlast u Hrvatskoj, opet na račun hrvatskih poreznih obveznika.

HDZ i dalje hoće na silu održati u funkciji sve svoje "tajne vrtove" u kojima uzgajaju svoje lažne i nezakonite glasače. I uspijevaju zato što su sa svojim marifetlucima zašli duboko u temelje ovog sustava. Ni sudovi, ni policija ni DORH i USKOK se time jednostavno ne bave iako se rai o eklatantnim kršenjima postojećih zakona i demokratskih standarda.

Ja sebe skromno ne smatram da sam opasan, pa ni moj članak ne vidim da je opasan kad i ako insistiram da se ovakav opasni sustav promijeni. Opasni mogu biti samo oni koji ga žele održavati - i da budem jasan - tebe u njih ne ubrajam pa me pomalo iznenađuju tvoje radikalne opservacije u odnosu na mene, pogotovo ako sve teze navedene u ovom članku sam ovdje već objavio u drugim mojim postovima, samo sam ih ovdje "opasno" komprimirao. Preporučam da ih prolistaš kad stigneš - izgleda da ih je jedino Nemeis dobro popamtila.

Nama doista treba desna stranka, zvala se HDZ ili drugačije, ali ne nedemokratska i kriminogena konstrukcija kakva je sada. Kao što se MUP i PU nisu mogli riješiti svojih nezakonitih poslova i kriminalnih umova, ni Državna uprava svojih (nego ih još nagrađuje), izgleda da ni sam HDZ se ne može rješavati svojih balasta, jer po svoj prilici ne može. Zabrana jest eufemizam, ali se više odnosi na one koji stranku predstavljaju, nego one koji sačinjavaju njihovu člansku bazu. O njima sklonim glasačima da ni ne govorimo.

Uostalom zabrana stranaka u demokratskim sustavima nije neobična stvar ako iza njih postoji kriminal, a moram podsjetiti da je sam Mesić jedno vrijeme razmišljao o tome, ali ga je Sanader previše zbunio i impresionirao svojim navodnim reformatorstvom koji se pokazao posve drugačijim. Moram priznati i mene ali samo u samom početku prvog mandata. Jadrankino reformatortsvo me uopće ne impresionira, jer ono ustvari ni ne postoji - glavnina afera koje se kod nas navodno rješavaju su više postulat kriminalnih obrada stranih policija.

Hrvatska je zaista spremna za radikalne promjene političkog sustava, a promjene moraju biti radikalne, ne kozmetičke. Ako se to nekima čini opasnim ja ih razumijem.

http://frederikblog.co.cc/

Tko je glasao

Ja skromno ne mislim da sam

Ja skromno ne mislim da sam ja toliko opasan, pa ni sam ovaj tekst mi se ne čini opasnim - ali da je radikalan - to jest, i ja ću ti reći zašto i to radikalno.
Ma nije moguće @frederik da si i Ti radikalan? :):):):)
Netaktičan i politički "nepismen" kao @jelenska sa svojim jednostavnim ali učinkovito sročenim prijedlogom kako i od kuda početi rješavati ovu situaciju?
http://pollitika.com/ubijanje

Tko je glasao

Meni je otužno da se

Meni je otužno da se pojedini članovi pollitika.com dive tvojim upisima, premda ih zapravo ne čitaju pažljivo i ne prate izvođenje argumentacije u njima, a da o razumijevanju zaključaka koji iz njih proizlaze ni ne govorim. Posebno je instruktivan tvoj serijal pod nazivom "Institucionalna kriza". Zbog temeljite kritike društvenih odnosa koje je u Hrvatskoj kreirala antipolitička kasta na čelu s HDZ-om, svojevremeno je ovaj site proglašen "esdepeovim drkalištem". A ništa nije bilo dalje od istine, jer je SDP (kao i druge opozicijske stranke) ovdje bio izvrgnut bespoštednoj kritici upravo zbog pokazane nemoći da u 2000. godini radikalno obračuna s kriminalnim i asocijalnim praksama koje je generirao HDZ. Sjetimo se da je na izborima 3. siječnja HDZ bio na koljenima i da je koalicijska vlada imala plebiscitarnu podršku biračkog tijela da raščisti s pretvorbom i privatizacijom. Njihovo oklijevanje i izbjegavanje da se stvari nazovu pravim imenom omogućilo je HDZ-u da opet sjedne na grbaču naroda i na isti način kao u razdoblju od 1990. do 1999. odvede zemlju u provaliju.

Treba biti totalno politički slijep pa to ne vidjeti. A tko su i kakvi su tek oni koji izmišljaju razloge da se to ne promijeni (osim eventualno na površini) ili u ovoj nacionalnoj tragediji vide šansu za razmahivanje populističkog resantimana? Rekla bih da su s jedne strane neodgovorne neznalice, a s druge, ljudski saprofiti koji preživljavaju na gnjojištu hrvatske svakodnevnice. Zajedničko im je da se boje: promjene uopće ili upravo one koja će prekinuti hranidbeni lanac parazitizma na hrvatskom političkom tijelu.

nemesis

nemesis

Tko je glasao

Sjetimo se da je na izborima

Sjetimo se da je na izborima 3. siječnja HDZ bio na koljenima i da je koalicijska vlada imala plebiscitarnu podršku biračkog tijela da raščisti s pretvorbom i privatizacijom. Njihovo oklijevanje i izbjegavanje da se stvari nazovu pravim imenom omogućilo je HDZ-u da opet sjedne na grbaču naroda i na isti način kao u razdoblju od 1990. do 1999. odvede zemlju u provaliju.
@nemesis, tvrdim jer znam: Koalicija 2000.-2004. nije mogla učiniti apsolutno ništa po pitanju privatizacije i pretvorbe. Zašto? Zato jer je dolaskom na poziciju da vidi i posjeduje sve istinske dokaze i tijek cijele pljačke shvatila kako je "njezinih" jednako koliko i "njihovih" do grla u tom prljavom poslu podebljalo svoju imovinu a koju su neki prikriveno već imali i u prošlom sustavu.

Tko je glasao

Jedna sam od onih koja

Jedna sam od onih koja pažljivo čita dnevnike @frederika. I ne samo dnevnike već i komentare uz njegove dnevnike. Ovom dnevniku nisam dala glas "za" jer i ja smatram da ne treba zabranjivati političke stranke, već treba onemogućiti pojedince u nezakonitom djelovanju. Ne vidim baš ni da se nezadovoljstvo valja ulicama. Ne vidim ni presudnu ulogu Predsjednika "U onom strašnim času“ kada Hrvatska ostane bez Vlade, jer je preduvjet za sve što on može uvjetovano sa "prihvatiti ostavku (ili pad vlade)" ( po mom mišljenju naučna fantastika u Hrvata i tako pet puta ). Svakako smatram da je izglednije da se dogodi Rumunjska i Čaušesku ( ne priželjkujem i nadam se da se neće ništa slično dogoditi ) nego ostavka HDZ-ove ili SDP-ove ili BILOKOJE Vlade. Malo mi smeta spominjanje plebiscitarnih podrški Predsjedniku, koaliciji jer koliko mene sjećanje služi jedina plebiscitarna podrška iskazana je na referendumu o osamostaljenju 1991. godine.

Tko je glasao

@jelenska, nije bezrazložno

@jelenska, nije bezrazložno koalicija 2000.-2004. već kod podjele fotelja dobila naziv kolalicija rogova u vreći!

"Što vrijedi galopirati ako se krećemo u pogrešnom pravcu!"

Tko je glasao

Možda @kukljica, ali zar za

Možda @kukljica, ali zar za isto nije moguće kazati i za sadašnju koaliciju?

Tko je glasao

@jelenska apsolutno

@jelenska apsolutno korektno, razlika je jedino u tome da je sadašnja koalicija puno uspješnija u pljački i legalizaciji iste, što je logična posljedica dužine staža i uigranosti pljačkaškog tima.

"Što vrijedi galopirati ako se krećemo u pogrešnom pravcu!"

Tko je glasao

Poštovani Frederik budi

Poštovani Frederik budi siguran da sam svaki tvoj dnevnik i te kako pažljivo čitao. Nije potreba hvaliti te. Svi znamo koliko si kvalitetnim raspravama doprinio dobra na pollitiki.com. No čini mi se da počinješ gubiti osnovnu potku demokracije. Nemam pojma zašto i osobno mi to nije ni malo drago.
Skoro sa svim stavovima se ja sa tobom slažem, ali sa radikalnim pristupom rješenja zabranom rada zločudnog HDZ-a ne mogu i gotovo.
Pa ja sam politički protivnik njihove nazovi politike jer to ona nije, niti će nas ona izvesti iz krize.
Ali iz petnih žila ću se prvi borit protiv takvih zabrana. ovdje si mi dužan navesti primjere zabrana stranaka u Europi u zadnje vrijeme i zbog ćega su zabranjene te koliko je bilo njihovo biračko tijelo.
Pa amo malo dalje: Veliš,

" Zabrana jest eufemizam, ali se više odnosi na one koji stranku predstavljaju, nego one koji sačinjavaju njihovu člansku bazu. O njima sklonim glasačima da ni ne govorimo."

Ako je zabrana zločudne stranke eufemizam kako bi to trebalo glasiti po Galetovom JOT-u.
Znamo da je eufemizam figura (zabrana zločudne stranke) u kojem se neki izraz zamjenjuje blažim radi mnoštva stvari. Da si to opisao kakofemizmom ili disfemizmom moglo bi proči.
Ali ovako upadaš u još veću gabulu koja kraj mene ne može proći.

Molim Boga da do promjena dođe izborom birača.

Sa poštovanjem,
Grd&lin

Tko je glasao

No, da, nećemo se oko tog

No, da, nećemo se oko tog termina bespotrebno natezati, on i nije bio osnovna nego uzgredna poruka. Osnovna poruka je bila da imamo jedan zloćudni sustav koji je zadro duboko u sve stratuse vlasti, i da će ga nadajmo se pomesti promjene koje su nužnost - da će odumrijeti prirodnom putem, inače će ga trebati silom rezati.

No mono što mi vidimo i s čime se ne možemo niti smijemo miriti jest da se taj ustav brani neprimjerenim sredstvima državne prisile bez imalo javne odgovornosti, što sve nas dovodi u neurotičnu situaciju nepredvidljivosti, zato što je taj sustav u Hrvatskoj nametnuo neke čudne standarde koji su neprihvatljivi, a koji stalno djeluju, a o kojima ćemo jednom možda saznavati stvari od kojih ćemo se jednog dana groziti.

http://frederikblog.co.cc/

Tko je glasao

Frederik, ma nismo mala

Frederik, ma nismo mala dica, a pogotovo ne TI. Kako ide rasprava dalje, to sve više ublažavaš svoju retoriku koja je sada primjerenija tebi ili zamotavaš vrlo stručno u celofan prije izneseno.
Hebi ga možda je bila u pitanju koja čaša viška plavca malog dok si pisao dnevnik, a pogotovo dok si ono podebljavao te na kraju eufemizirao. Šalim se za vino.
Dakle slažemo se mi ali ne i načinom na koji to sprovesti.
Bitku valja voditi svim demokratskim sredstvima za svakog birača.
(još uvijek se suzdržavam neke stvari napisat).

grdi

Tko je glasao

Ništa ja ne ublažavam,

Ništa ja ne ublažavam, samo si ti svojim komentarom mi onemogućio da doradim moj gornji komentar (sad više ni ne mogu jer je zatvoren) - izletio mi je djelomičan pa ga ponavljam onakvim kakav je doista trebao biti:
---------------------------
No, da, nećemo se oko tog termina bespotrebno natezati, on i nije bio osnovna nego uzgredna poruka. Osnovna poruka je bila da imamo jedan zloćudni sustav koji je zadro duboko u sve stratuse vlasti, i da će ga nadajmo se pomesti promjene koje su nužnost - da će odumrijeti prirodnom putem, inače će ga trebati silom rezati.

Mislim da smo previše potrošili vremena i slova na ovaj dio koji nije bitan za srž moje poruke. Naravno da ja ne mogu zabraniti bilo koju stranku, da se to može u zaknom predviđenoj proceduri, da bi se u toj proceduri trebalo dobro vagati argumenti za i protiv, ali i to da postoji mnošto argumenata koji bi išlo tome u prilog, ukoliko sam HDZ ne nađe dovoljno snage sam napravi potrebne stvari. Ja mislim da su oni samo inercijom zloćudnog sustava još na vlasti i na nogama, i da će se raspasti kao Craxijeva ili Andreottijeva stranka. Nikad nisam ni mislio da se takve drastične stvari rade izvan sustavom predviđenih procedura.

No ja ću rado prihvatiti tvoje sugestije demokratskog automatizma tek kad vidim da je Palarić dao ostavku i javno objasnio što je radio, da Karamarko da ostavku i bude kažnjen radi nezakonitih postupaka, da načelnici Policijskih uprava daju ostavke i ispričaju se narodu za zloupotrebe koje su počinili, da se današnja Premijerka i voditelji braniteljskih udruga se ispričaju radi nezakonitosti koje su oni činili ili su se činile u njihovo ime i demisiniraju, da zastupnici u Saboru koji znaju da su izabrani na račun izbrnog inženjeringa sami se povuku i ispričaju hrvatskom narodu (a ima ih), da se Župani ili gradonačelnici koji su i sami sudjelovali u izbornim podvalama se sami pokupe i ispričaju, da se Crkva i Kardinali ispričaju za muljanje s biračkim spiskovima umjesto da priječe nužne ustavne promjene i brane nezakonitosti (jer je pravednost iznad i zakona i crkvenih kanona).

Od toga do sada ništa. Naprotiv mi prečesto vidimo, a s čime se nikako ne možemo niti smijemo miriti, da se taj sustav brani arogantnom zloupotrebom neprimjerenih sredstava državne prisile bez imalo javne odgovornosti, što sve nas dovodi u neurotičnu situaciju nepredvidljivosti; zato što je ovaj sustav poremećenih vrijednosti Hrvatskoj nametnuo neke čudne i neprihvatljive standarde koji stalno djeluju, a o kojima ćemo uskoro možda saznavati stvari od kojih ćemo se jednog dana groziti.

---------------------------
http://frederikblog.co.cc/

Tko je glasao

Koliko god se slagao sa

Koliko god se slagao sa stavovima koje brane demokratičnost.

Moram priznati da kao čovjek koji ima svoje mane (kao i svaki drugi) da ni meni ponekada ne smeta ideja da se kompletni taj registar tih tzv. politički stranaka pročisti.

Koliko god HDZ bio na tapeti, tu vidim brdo njih koji su doslovce slične naravi.

Možda bi proces lustracije mogao srediti 90% problema koje mi danas imamo u RH, problem je u tome što će večini biti nedovoljno jer taj process odvikavanja, kao i proces kojim rješavamo probleme su dugoročni procesi.
Imam određenu fobiju ovog "balkanskog sindroma" po kojem se sve hoće priko noći, svi bi nešto a da se ne triba raditi godinama ili u najmanju ruku uz minimalan trud.

Znam da nije uredu što mi misli lutaju ponekada, "čišćenje" je terminologija koja se može zloupotribiti samo tako, ne mislim na "čistku" poput one koju provode "partijaši" već doslovce poštenu reviziju i također postrožiti te zakone oko "osnivanje" stranke, te uvesti zakone kojim se osigurava "demokratičnost" u djelu a ne samo na papiru!
Ovo što imamo danas je "diktatura" onoga koji drži večinu, tu se večina nas slažemo da je tako! Ponavljam kako je proble u nama koji to stalno sebi biramo, te u onima koji ne žele državu u kojoj vlada red, rad i poštenje!

Jakša
"Tu fui, ego eris "

Obrisan

Tko je glasao

Ti Jakša si živio vani u

Ti Jakša si živio vani u demokratski sređenoj državi pa znaš o čemu govorim. I ja sam skupljao demokratska iskustva po Zapadu jer me istok nikada ničim nije impresionirao. Svugdje postoje devijacije, pa i u Australiji (kriminal, korupcija, zloupotrebe), ali nigdje se takve stvari ne podižu na razinu standarda društvenog i političkog života nego kod nas. U demokratski razvijenim zemljama postoje neki drugi standardi, i htjeli mi to ili ne oni će zaživjeti i kod nas.

http://frederikblog.co.cc/

Tko je glasao

Društvene norme su totalno

Društvene norme su totalno naopake!

Meni nije pojmljivo npr. da jedan Karamarko može ostati nedodirljiv... te na veliko se iznose neke vrlo jake činjenice koje naslučuju da je on čisti partijski pijun!

Nije mi pojmljivo da jedan Sanader je dobio toliko glasova os nas!...... IS ...t.j....osoba koja ima životopis na kojem se listaju afera poput onih tumpavi satova pa do brodogradilišta itd itd itd itd itd... ne stane sve na jednu stranicu.. ali i sami ste gledali i slušali o svemu tome.. pa čak i pisali javno o tome svemu u što se njegovo ime kao Premijer uplelo.....

Ma mogu shvatiti da je režim na istoku bio žestok i ako su ga večina hvalili jer su tako programirani, mogu shvatiti da večina misle kako je sve bilo super ovdje u 80ih godina.. jer nisu doživjeli jednu Australiju ili Kanadu ili Švedsku itd itd.. sve je to meni sasvim prihvatljivo i razumljivo...

NIKADA.. NIKADA ... neću razumjeti ovu jeftinu prostituciju sa vlastitim obrazom i moralima... za 100 kuna Božićnice dobiju brdo glasova.. pa 100 mizerni kuna = 15 AUD ili manje čak... pa to je jedna kutija cigareta (cigarete se smatraju luksuz) ili par pića u nekom bircu... ma dajte ljudi... kako to može biti prihvatljivo ikome?

Kažu HDZovci na sav glas "Svatko ima svoju cijenu!".... ma hebem ja njima mater... jer ako su njih odgajali da budu kurve.. mene moji roditelji nisu... i neka i dalje pokušaju mene kupiti ili silom rušiti... ja nisam kurva.. nit sam bio nit imam namjeru postati kurva.... to prepuštam onima koji imaju "svoju cijenu".

Ma već mi puca film! nije Australija, ni Švedska ni Kanada bez svojih mana, nisu ljudi tamo sveci.... ma daleko od toga... ali Boga mi ni večina pijanaca (propalica) ili "Bum" kako ih zovu.. u prijevodu = "Guzica"... se neće prodati tako jeftino! i to je činjenica! uzet će ti novac.. ali onda će iz inata glasati za druge! upravo zato što si ga podcjenio kao Čovjeka.
To mogu definitvno reči i odgovorno stajati iza toga... jer i oni znaju da je to "wrong"... u prijevodu = "griješno" (u krivom, pogešno.. i još ne znam koji sve ne prijevod)

Živila Hrvatska!
Hvala Bogu nisam nikada slavio "Dan Republike"!

Jakša
"Tu fui, ego eris "

Obrisan

Tko je glasao

a kad si počeo engleski

a kad si počeo engleski
http://www.archives.gov/st-louis/military-personnel/public/general-publi...
Access to Military Records by the General Public, including genealogists who are not next-of-kin

Limited information from Official Military Personnel Files is releasable to the general public without the consent of the veteran or the next-of-kin. You are considered a member of the general public if you are asking about a veteran who is no relation to you, or a veteran who is a relative but you are not the next-of-kin. Next-of-kin is defined as the unremarried widow or widower, son or daughter, father or mother, brother or sister of the deceased veteran.

The type of information releasable is intended to strike a balance between the public's right to obtain information from Federal records, as outlined in the Freedom of Information Act (FOIA), and the veteran's right to privacy as defined by the Privacy Act. Information will not be released if requested for unethical purposes.

The type of information releasable to the general public is dependent upon the veteran's authorization.

With the veteran's authorization.

The veteran (or next-of-kin if the veteran is deceased) must authorize release of information which is not available to the public under the Freedom of Information Act (FOIA). (In some cases the veteran may already possess military documents that contain the information you are seeking.) The authorization must 1) be in writing; 2) specify what additional information or copies that NPRC (MPR) may release to you; and 3) include the signature of the veteran or next-of-kin. (A sample authorization is included for your review.)

Without the veteran's authorization.

Limited amounts of information can be released from a record to a member of the general public. This is the information available under the provisions of the Freedom of Information Act. Please review the list of releasable items under that topic.

Preparing Requests for Information from Official Military Personnel Files:

Federal law [5 USC 552a(b)] requires that all requests for records and information be submitted in writing. Each request must be signed (in cursive) and dated (within the last year). Certain basic information is needed to locate military service records. This information includes the veteran's complete name used while in service, service number, social security number, branch of service, date of birth, place of birth, and dates of service.

To request military service records, veterans and the next-of-kin of deceased veterans may use vetrecs.archives.gov. For all others, use the Standard Form (SF) 180, Request Pertaining to Military Records. Although not mandatory, the SF 180 is the recommended method to send a request for military service information. This form captures all the necessary information to locate a record. Provide as much information on the form as possible and send copies of any service documents that you may have. Requests may also be submitted as a letter, containing the basic information listed above.

Follow the instructions for preparing the SF 180. Check the table to determine the location of the record and submit your request to the appropriate address.

If you are the next of kin of a deceased veteran, you must provide proof of death of the veteran such as a copy of death certificate, letter from funeral home, or published obituary.

Note: Do not use the addresses on the SF 180 for sending requests related to the issuance or replacement of medals and awards. Military Awards and Decorations provides the correct mailing addresses for submitting correspondence for issuance or replacement.
Costs:

Most requests for limited information are processed without cost. However, it is possible that a fee may be charged if the researching, processing, and photocopying become excessive. If your request involves a service fee, you will be notified as soon as that determination is made.
Response Time:

Response time varies dependent upon the complexity of your request, the availability of records, and our workload. Please do not send a follow-up request before 90 days have elapsed as it may cause further delays.

"NARA ensures, for the Citizen and the Public Servant, for the President and the Congress and the Courts, ready access to essential evidence."

malo drukčije nego naš registarbranitelja.com

luka

Tko je glasao

malo drukčije nego naš

malo drukčije nego naš registarbranitelja.com

Ne malo, nego je razlika u samoj biti postojanja registra veterana u SAD i registra branitelja u Republici Hrvatskoj (a ne registrabranitelja.com, kako bi ti želio prikazati). To se vidi u svakoj rečenici iz citiranog teksta. Hrvatski registar branitelja nije javni dokument, uređen na transparentan način uz zaštitu privatnih i podataka od posebne važnosti, nego uradak po mjeri "paranormalne" (Frederik) države za nenormalne, neustavne čak, svrhe. Koliko je vremena vlast imala da ga uredi i podastre javnosti? Zašto to nije učinjeno? Zašto mi danas raspravljamo trebaju li se branitelji sramiti ili ponositi, umjesto o kriminalnom odnosu vlasti prema javnom dobru, u ovom slučaju Domovinskom ratu i učešću građana i građanki u njemu, od stupnja zaštite dokumenata do odnosa prema ljudima koji se zalažu za transparentost u baratanju njima? I zašto svi znamo o čemu se tu radi, samo se neki prave blesavi?

nemesis

nemesis

Tko je glasao

I zašto svi znamo o čemu

I zašto svi znamo o čemu se tu radi, samo se neki prave blesavi?

amerikanci imaju registar, i jasan odnos između javnog interesa, i zaštite privatnosti
svako istraživanje registra traži odgovornost,
upit, kakvih je zadnjih dana na registargranitelja.com bilo 10 milijuna anonimnih, se mora potpisati...
da netko objavi ovakav registarbranitelja.com u americi tražila bi ga FBI
a kad bi ga našla, bio bi uhićen, odgovarao bi na sudu, i bio vrlo vjerovatno osuđen, jer budući registar postoji, ne postoji potreba za objavljivanjem u ime interesa javnosti

da se to dogodi u hrvatskoj
optuženi bi se branio obranom javnog interesa
i onda bismo bili na početku suvisle rasprave
o odnosu između javnog interesa i zaštite privatnosti
rasprave koja je ovaj put izostala
jer
je izostala odgovornost
i dalje izostaje
i politikantski se histerizira
koliko je vremena imala vlast
sdp-ova je imala 4 godine
hdz-ova triput više

luka

Tko je glasao

Hrvatski registar branitelja

Hrvatski registar branitelja nije javni dokument, uređen na transparentan način uz zaštitu privatnih i podataka od posebne važnosti, nego uradak po mjeri "paranormalne" (Frederik) države za nenormalne, neustavne čak, svrhe.
Draga moja @nemesis, mnogi misle da će se bura oko "objave" krnjeg i paušalnog registra hrvatskih branitelja stišati sama od sebe. Varaju se, grdo se varaju.
Tko god da je objavio i sa kojim namjerama registar (a o tome bi trebao napisati dnevnik) nije shvatio njegovo djelovanje na same branitelje. Mislim na one istinske i prave branitelje, koji ništa nisu uzeli ovoj državi te i dan danas rade ili su nezaposleni.
Mogu u roku 24 sata napraviti anketu (pisani oblik i s potpisom) među 1000 branitelja od čega ih je preko 450 iz 1991. Uistinu mogu, svi su mi u "žici" ogromne tvrtke u kojoj radim. To je nekakav uzorak, zar ne?
Prošli petak (09.04.2010.) sam iz KT u Popovaču (bolnicu) vozio svog prijatelja-branitelja na kontrolni pregled specijalisti koji dolazi iz ZG (baš kao i svi ostali prof.dr. - dolaze iz ZG).
Zašto Te s ovim "tušim"?Pa zato što sam razgovarao sa baremm desetoricom branitelja koji su tamo na liječenju. Držao sam se po strani unutar dvorišta tog prekasnog dvorca Erdedi sve dok me nije prepoznao jedan branitelj iz Hrvatske Dubice (Oluja) a iza toga i neki iz akcije Bljesak i "potez" Novska -Okućani.
Eh, sa njima treba razgovarati oko objave registra. Da vidiš kako oni razmišljaju i što mi predlažu.
Npr., prije svega predlažu skidanje braniteljskih Udruga s proračuna, predsjednika samozvane "Korordinacije udruga" Toma Kačinarija nitko i ne poznaje osim što mi je jedan rekao da zna neku obitelj takvog ili sličnog prezimena koja je šivala "bofl-košulje" za HV. Čovjek je iz ZG rodom a liječi se u Popovači jer je imao (i ima) smrskano čelo, preživio meningitis i još neke bolesti kao posljedicu povrede glave. Nisam u stanju ponoviti imana bolesti - u medicinu se ama baš ništa ne razumijem.
Da zaključim: Svi naši dnevnici ovdje i sve izrečeno ne zastupa ni 10 % onoga što istinski branitelji očekuju od registra.

Citiram jednog od branitelja, (šuma Prašnik; tko poznaje Savsko-slavonsko ratište..., taj zna o čemu govorim'''; o tome bi Ameri snimili film sa barem 5 Oskara):
Registar će biti objavljen!
Nitko se neće igrati s mojim zdravljem i krvlju, mojim životom!
Nitko, živim još jedino za taj dan - da odstranim smeće iz časnih redova.

Mislite da to i takve mogu spriječiti oni koje sam signirao u svom "radikalnom" dnevniku "Ubijanje,"? Greška, gadna im je to greška.

Tko je glasao

Npr., prije svega predlažu

Npr., prije svega predlažu skidanje braniteljskih Udruga s proračuna, predsjednika samozvane "Korordinacije udruga" Toma Kačinarija nitko i ne poznaje

svatko s pola mozga zna da što god se financira iz proračuna na kraju i služi onima koji proračun određuju. Kako za braniteljske udruge, tako i za sindikate, i civilna društva. Uvijek se zna tko pije, a tko plaća, iako većina ne zna niti koliko se pije niti koliko se plaća. Oni navodno zastupaju nekoga i govore u nečije ime.. kako valjda neke civilne udruge govore u moje ime, oko čega nikad moj glas nisu dobile, a u moje ime ne govori nitko osim mene, a mene se naravno ne sluša, niti mogu dobiti novce kako bih ja govorio u tuđe ime kroz neku novu udrugu.

Apsurdna je sama ideja da x plaća z, a z se bori za y.. z živi od plaće, koju mu plaća x.. i to je sva mudrost. y samo preostaje da podržava/ili ne z, koji je u dealu sa x-om.. kad mnogo y-ona bude plaćalo z direktno iz svog džepa, tek tada će z možda zastupati interese y-ona.. Dotad,y-oni su samo ovce. a pastiri ne odgovaraju ovcama

Dok dobri šute, zli caruju

Tko je glasao

Debe, udruge ne mogu

Debe, udruge ne mogu pročitati tvoje misli. One i postoje da bi artikulirale glasove koje inače nitko ne bi slušao. Ali preduvjet je da pojedinac u radu nekih udruga prepozna i 'svoj' interes i 'svoj' glas pa da ih zbog toga podrži. Kako bi javnosti predstavile i njegovo mišljenje.

Problem kod nas je što su mnoge takve udruge neartikulirane i nedovoljno prepoznatljive u svojoj platformi, neke su stigmatizirane kao instrumenti tuđeg (uglavnom'protudržavnog interesa' opravdano ili ne) a neke možda i jesu platforma (vještije ili nevještije) kamufliranih partikularnih interesa koji propagiraju jedno a rade drugo.

No one su i same ogledalo zrelosti demokratskog razvoja nekog određenog društva i mi kao društvo imamo takve kakve imamo - kakvi i sami jesmo.

Tko je glasao

Zašto je TIH tako TIH? grdi

Zašto je TIH tako TIH?

grdi

Tko je glasao

Sve 5 @nausikaya (potošio

Sve 5 @nausikaya (potošio sam pluseve) ali "artikulirane" Udruge u RH su i mogu biti damo one koje se same financiraju. Sve ostalo je SF.
Kod nas ima na desetke tisuća udruga. Postoje ljudi koji od toga žive jer su u 30 i više predsjedništava udruga a sve one dobivaju novac za tzv. "hladni pogon". Pa sad Ti meni poštovana moja @nausikaya reci kako su to i za koga one "artikulirane"?
Žao mi je što sam Ti to morao napisati, ali znam da je tako jer je ta problematika 4 godine spadala u moj dio Koordinacije Vlade RH.

Tko je glasao

jelenska - potpuno shvaćam

jelenska - potpuno shvaćam tvoju frustraciju no moram te podsjetiti na neke stvari. I u svijetu se većina civilnih udruga financira iz privatnih filantropskih fondacija, te državne i lokalne zajednice u onoj mjeri u kojoj te zajednice prepoznaju njihov rad kao društveno relevantan i koristan. Znači to nije samo hrvatska situacija.

Kad bi se te udruge same financirale postale bi komercijalne a ne civilne. Iako danas u svijetu postoje neki 'mutanti' gdje jedan dio prihoda udruge same generiraju a jedan dio skupljaju sponzorstvima sa svih strana- od kojekavih fondacija do internacionalnih koorporacija. Naravno da uvijek postoji stvarna a ne samo hipotetska opasnost da se putem takvih fondacija i sponzorstava pokušavaju gurati određeni interesi ali budimo realni - money makes the world go round! Ili ti prevedeno, i udruge moraju platiti svoj telefon i internet, materijale i sl. - bez obzira što ih se velika većina temelji na volonterkom (neplaćenom) radu.

Budući da smo jedno demokratski još uvijek pubertetsko društvo i na toj razini građanskog razvoja a ujedno i siromašno društvo, (neke) udruge se sufinanciraju iz državnog i/ili lokalnog proračuna i isto stoji da svaka vlast i politička opcija koja ju obnaša (državna ili lokalna) ima svoje vlastite, uglavnom netransparentne kriterije za davanje financijske podrške takvim civilnim udrugama. (Usporedimo samo Bandića u Zagrebu i novac koje je država odvojila za financiranje civilnih udruga pa se lijepo vidi kako to u praksi funkcionira).

Zloupotreba će, bojim se (kao npr. ona nedavna u Vukovaru) uvijek biti ali nisu one posljedica postojanja civilnih udruga, nego su samo dokaz neiskorijenjivog i nemoralnog oportunizma ljudske prirode.

P.S. mislim da bi nemesis mogla baciti još više svijetla na ovo pitanje;)

Tko je glasao

Mogla bih, nausikaya, ali to

Mogla bih, nausikaya, ali to će biti čisti off topic :-) Kao sociologinju zanimali su me društveni pokreti, a i sama sam više od pola svog života aktivistkinja za jednakost žena. Posebno mi je bilo zanimljivo pratiti razvoj odnosa države prema društvenim pokretima te, paralelno s tim razvojem, pretvaranje velikih dijelova pokreta u tzv. nevladine organizacije, što je rezultiralo svojevrsnom pacifikacijom aktivizma i državnom kooptacijom agendi koje su postavili pokreti. To se događalo od kraja '80-tih do negdje 2005./2006. Otada, koliko mogu primijetiti, kreće novi val aktivizma i društvenih pokreta, zahvaljujući, prije svega, pojavi web2.0 platforme i njome omogućenih društvenih mreža. To je dovelo gotovo do prestanka strogo kontroliranog monopola nevladinih organizacija na civilno društvo, dok u Hrvatskoj on još uvijek postoji, ali ima naznaka da će i to uskoro prestati. Velika je zasluga Interneta u sinkronizaciji globalnog civilnog društva.

nemesis

nemesis

Tko je glasao

Nisam frustriran @nausikaya,

Nisam frustriran @nausikaya, samo sam jaaaako dobro informiran a dobro informirani nisu optimisti već ih zovu pesimistima; = realni.
Svaka usporedba našeg načina financiranja udruga sa civilliziranim svijetom je neizvediva.
To Ti je isto kao da kompariraaš ruski "moskvič" i njemački BMW a "moskvič" je kao trebao biti kopija BMW "2002" koji je prije 35 godina bio pojam automobila.
Znači, zaboravi civilizaciju - mi smo na Balkanu a još je više Balkan u našim glavama i moralu.
Bizant, draga moja, Bizant.
Makjaveli je "beba" za nas.

Tko je glasao

evo, griotta, postoji li

evo, griotta, postoji li kakva udruga u Hrvatskoj koja zastupa 70% Hrvata koji ne podržavaju ulazak u EU? Ako postoji, financira li se ta udruga iz proračuna?

Dok dobri šute, zli caruju

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najviše ocijenjeni članci

Najčitaniji članci