Tagovi

Rez na Nemo?nima – rez vlastite ruke?

Rebalans trenuta?nog deficita je krajnje potreban ako Hrvatska želi zadržati kredibilitet u o?ima investitora kojima duguje pozamašne svote ali ?e najvjerojatnije i u budu?nosti od njih potraživati novac, te se zadržati dalje od još ve?ih troškova koji bi proslijedili kada bi neki od zapo?etih projekata morali biti obustavljeni tijekom godine. Me?utim, u rezanju budžeta, Hrvatska vlada mora uzimati u obzir ne samo kriterije politi?ke izvodljivosti, ve? i dugoro?ni rast ekonomije te socijalnu pravdu, koju ne?e ostvariti zakidanjem djece te ujedno i budu?ih inovatora, edukatora i radnika uop?e.

Pri rebalansu Hrvatska mora uzeti u obzir da rezanje budžeta ne bi smjelo biti u konfliktu s dugoro?nim planovima ekonomskog razvoja naše države. Rezanje budžeta nije efikasno ako ?e usporiti dugoro?ni ekonomski rast. Rezanje pristupa školovanju ?e onemogu?iti ve?ini djece siromašnijih roditelja putovanje u srednju školu po njihovom izboru i intelektualnom interesu ako je ta škola dalje od ku?e njihovih roditelja; smanjiti im možda džeparac za hranu, povisiti razine stresa i nesigurnosti o njihovoj budu?nosti i opcijama koje su im na raspolaganju. A da ne zaboravimo, Hrvatska je, da li mi to htjeli ili ne, još uvijek siromašna zemlja, što samo po sebi govori da u našoj zemlji ima još uvijek siromašnih ljudi koji nemaju dohodak da bi mogli djeci omogu?iti stvari koje djeca milijunaša u našoj zemlji imaju.

Tako?er, u zemljama poput Austrije i Njema?ke ili Norveške, koje su puno razvijenije, djeca primaju više pomo?i od države nego naša. Bez školovane radne snage Hrvatska ne može postati tako lako razvijena ekonomija bazirana na modernoj tehnologiji i industrijama baziranima ve?inom na ljudskom kapitalu.

Trenuta?nom politikom ?emo uvijek i?i iz jedne krize u drugu, posu?ivaju?i novac od stranih kreditora i unajmljivaju?i njihove radnike da nam obave posao vo?enja države jer mi za to nismo sposobni. Nama trebaju radnici koji ?e otvarati nova radna mjesta, te inovirati. Nama trebaju radnici koji ?e mo?i sami odlu?ivati što je najbolje za našu državu uzimaju?i u obzir karakteristike naše ekonomije, geografije i interesa gra?ana. Prijašnje vrijeme u kojemu se vjerovalo da je akumulacija kapitala jedino što je našoj zemlji potrebno pokazalo je da je ta teorija bila pogrešna. Da, treba nam kapitala, ali bez radne snage koja može inovirati: biti analiti?ki sposobna analizirati situaciju i unaprijediti rješenje problema, naša država ?e uvijek biti poput doma?ice koja odjuri u trgovinu svaki puta kada neka zvijezda s filmskog platna odredi da je neki komadi? krpica u modi i da je ovaj put bolje ju nositi na neki drugi na?in. U kratko, naša država ne?e biti inovativna, ve? ?e samo tr?ati za svjetskim trendovima i novacijama.

O?ekivanje da ?e nam strani investitori riješiti problem otvaraju?i radna mjesta je previše optimisti?no i može nas odvesti u «Irsku bolest,» gdje postanemo toliko ovisni o stranim kompanijama da kad one po?nu nalaziti bolja mjesta za investicije, naši radnici su opet nezaposleni i bez iskustva u poduzetništvu da bi sami ponovno pokrenuli ekonomiju.

Tako?er, ako se oteža pristup školovanju siromašnije djece, djeca koja ?e samo se okoristiti time su djeca bogataša. Takvom politikom stvaramo nejednakosti u našem društvu, a težimo demokraciji i vladavini prava. Demokracija nije samo pravo na slobodu, ve? je to i dužnost da se drugome ne uzme to isto pravo. Da bi se demokracija unaprijedila, svim gra?anima treba omogu?iti pove?ani broj razli?itih opcija u životu. Ljudi se ne ra?aju da bi bili što i njihovi roditelji: oni se ra?aju da bi sami odlu?ili što ?e biti. Ne davanjem mogu?nosti svoj djeci ošte?ujemo ekonomiju i mogu?nost inovacije, jer inovacije katkad dolaze iz neo?ekivanih podruma i garaža ( poput i samog Bill Gates-a) i neo?ekivanih ?lanova društva.

Rebalans i rez je potreban, ali nažalost, ako se ne bude pazilo, samo najsiromašniji ?e trpjeti, što nam država trenuta?no i pokazuje pove?anjem PDV-a (koji najviše utje?e na najsiromašnije) te porezom od 3%, koji, opet, najviš?e ošte?uje siromašne kojima je tih 3% ve?i dio dohotka nego bogatima jer tih 3% siromašnima možda zna?i manje mesa tjedno a bogatima jedna jahta manje. Postoje mnoge druge investicije države koje nisu toliko potrebne: autoceste, povlastice i izgradnja poduzetni?kih zona trgova?kim centrima koji ovako i onako mogu sami si priuštiti izgradnju i vo?enje centra bez povlastica, itd. Na kraju krajeva, što ?e nam sve te ceste i trgovine ako nemamo ljudi koji bi ih mogli voziti, koristiti i na kraju krajeva i sami otvarati neke od tih trgovina i kompanija?

Zašto se rez ne pravi nad najbogatijima, koji ovako i onako imaju više od prosje?nog gra?ana? Zašto se podupire visoka vrijednost naše valute i time otežava izvoz dobara koje proizvode naši gra?ani a u isto vrijeme podržava uvoz, koji najbolje mogu iskoristiti imu?niji? Zato jer su bogati utjecajniji od siromašnijih i od djece? Na takvu politiku trenuta?na odluka reza definitivno aludira.

Pravi rez mora se pozabaviti potanjima socijalne pravde, dugoro?nog ekonomskog razvoja i naravno, politi?ke izvodljivosti. Me?utim, politi?ka izvodljivost reza ne bi trebala biti jedini kriterij pri odlu?ivanju koji dio ekonomije je manje vrijedan. Ljudi definitivno nisu manje vrijedni, jer kao je tako, onda ni same postavke demokracije, koja je bazirana na tim ljudima, ne vrijede.

Komentari

ovo je zapravo tipičan

ovo je zapravo tipičan dnevnik. i za političku scenu, i za medijsku. budimo i razvojni i socijalni. budimo zdravi i krkajmo se ćevapima. budimo rastošni i štedljivi. sve u jednom. sve istovremeno. e pa to nejde tako! postoji direktan trade off između to dvoje.
socijalna politika nas je dovela gdje jesmo. iako se u ovoj krizi naslućuju određeni pomaci. prije godinu dana ili više bio sam sigurno u manjini onih koja je htjela smanjivati subvencije brodogradnji, poljoprivredi i ostalim javnim poduzećima i koja je htjela masovna otpuštanja u javnim poduzećima. na to su se dizali domaći socijalisti(većina populacije) na stražnje noge i počeli nešto trabunjati o neoliberalizmu i nužnost socijalne politike, nužnosti naše brodogradnja( tu obično dolazi famozan argument multiplikatora)
danas se situacija radikalno promijenila, danas kad su plaće i penzije došle na udar, nema više milosti i cijeli bijes javnosti se fokusirao na državnu potrošnju i javna poduzeća. oni su postali naše žrtveno janje. tako su mediji u jednom jedinom tjednu nakon godina i godina identične prakse našli cijeli niz nepravilnosti i rastrošnosti i lošeg poslovanja i u HŽ-u i u HEP-u i stavili na naslovnice. tipičan witch hunting!
međutim witch hunting se ne ograničava samo na državnu rastrošnost i socijalnu funkciju javnih poduzeća(politiku neotpuštanja suvišnih). tu su još i najbogatiji koji "ovako i onako imaju više od prosječnog građana". da i? što onda? i tako godinama izdvajaju daleko više od prosječnog građanina jednako kao što prosječan građanin više izdvaja od siromašnog građanina. no bogatiji su uvijek sumnjivi prosječnom građaninu jer je prosječan građanin većina pa neće svoju klasu optuživati za lopovluk. bože sačuvaj!

školstvo? naša budućnost, jel? a oćemo malo o rashodima prosječne obitelji i na kojem je mjestu trošak školovanja, trošak obrazovanja, trošak kulture? a na kojem primjerice mobiteli? u nekim zemljama roditelji od djetetovog rođenja izdvajaju za njegovo visoko obrazovanje. u našoj kulturi i našem mentalitetu obrazovanje nije visoko na listi prioriteta.
osim toga to naše bajno školstvo ne stvara kreativce koji bi trebali biti inovatori pa je bolje poraditi na tom planu. hrvatski školski sustav je očajan iako si ljudi utvaraju da je kvalitetan jer je nužno milijune informacija i definicija popamtiti. a iz škola izlaze zaglupljena i istrošena djeca.
drugo, inovativno društvo je u sukobu sa socijalnim društvom, bar u jednom segmentu. ljude na inovacije tjera materijalna korist. u izrazitoj socijalnoj državi to naprosto nije isplativo. ekipa iz google u hrvatskoj nebi uspjela. sam walton u hrvatskoj ne bi uspio. Malcom McLean ne bi u Hrvatskoj uspio. motivacija za tako nečim bi bila bitno niža.
što se irske bolesti tiče mislim da je to najdraža bolest za koju se svi tuku. bolest ima i numeričku šifru - 40 000$ per capita.

Tko je glasao

imaš pravo, socijalna

imaš pravo, socijalna politika nam je za riknut.
znaš li koliki je dječji doplatak, kolika je naknada za nezaposlene, kolika je državna stipendija? i još bolje, kada su zadnji put korigirane te svote. trebale bi rasti godišnje 3% samo da bi išle ukorak s inflacijom, ali i da je tako, i dalje se tu radi o smiješnim svotama.
treba lupiti (ne šakom od stol nego) glavom u zid i priznati da imamo *** skupu državu koja nam ne pruža ni sigurnost ni usluge koje su razmjerne tome koliko ju plaćamo.
primjerice, u zadnje vrijeme je aktualno uspoređivanje našeg pdv-a sa inozemnim. jesi li uočio da smo mi među daleko najvišim stopama pdv-a? a što od toga imamo? ništa. dapače, sad im fali pa idemo dalje. bojim se da ćemo za 20 godina pdv plaćati po stopi od 99%

..............................................................................................
Get your facts first, then you can distort them as you please.

Tko je glasao

A ovaj komentar, @superhik,

A ovaj komentar, @superhik, je tipično hrvatsko impotentno jambranje. I ne bih se na njega uopće obazirala kad se ne bi temeljilo na pogrešnoj pretpostavci da se dosadašnja antipolitička praksa može pripisati nekakvoj "socijalnoj politici" ili "socijalnoj osjetljivosti" izabranih predstavnika naroda. Ova pretpostavka je netočna, jer socijalna politika po definiciji znači stvaranje jednakih šansi za produktivnu realizaciju ljudskih sposobnosti i kreativnih potencijala deprivilegiranih i marginaliziranih društvenih skupina.

Prema toj definiciji socijalne politike i da je tvoja pretpostavka točna, mi bismo danas imali daleko manje socijalno ovisnog stanovništva, daleko manje nezaposlenih, daleko manje neobrazovanih, daleko manje siromašnih i bolesnih. Budući da je situacija obrnuta, moramo se pitati da li se uopće radilo o socijalnoj politici ili se radilo o državnoj skrbi za one koji/koje su postali/postale suvišni/e tijekom realizacije anti-socijalnog i anti-politikog projekta pod skraćenim nazivom "200 bogatih obitelji u staleški (čitaj feudalno) stratificiranom društvu"?

Ovo nije vrijeme za neplodna jambranja i prigovaranja, nego za javnu raspravu o katastrofalnim posljedicama 20-godišnjeg sociopatskog inženjeringa i mogućnostima da se kreira dijametralno suprotna paradigma društva s temeljem u solidarnosti te slobodi i jednakosti kao razlogom da se živi zajedno. Prvi korak je politički par excellence, jer kritički pristupa tekućim problemima upravljanja javnim financijama (rebalans budžeta). Od životne je važnosti pretresti svaku kunu potrošenog javnog novca kako iz perspektive preživljavanja sada tako i iz perspektive posljedica današnjih odluka na budućnost. O tomu piše autor ovog dnevnika.

Ovih dana svjedočimo da se Vlada dogovara s predstavnicima određenih društvenih skupina, što samo po sebi ne bi bilo nelegitimno kad rezlutati tih dogovora ne bi sličili na korporativni model političkog odlučivanja koji javno dobro podređuje partikularnim interesima. Cilj je osigurati tzv. socijalni mir (za vladajuće to znači ostati na vlasti), a ne otvoriti perspektivu izlaska iz krize ili promjene paradigme upravljanja i vođenja javnih poslova. Ne treba biti neki ekspert (ekonomije, sociologije ili politologije ili bilo čega) da bi se vidjelo kamo vode tako dobivena rješenja. To je Spirala smrti.

nemesis

nemesis

Tko je glasao

bilo bi bolje kad više

bilo bi bolje kad više vremena posvetila razmišljanju i suštinu napisanog nego stilističkim dotjerivanjima, brigom o formi te štreberskim i suhoparnim definicijama. ovo je ko dušo dalo za pluseve naroda impresioniranog formom, ženski kuliću.

kao prvo tvoja definicija socijalne politike je samo mrtvo slovo na papiru i ne vrijedi pišljivog boba, ni kod nas ni u svijetu . vjerojatno produkt nekog nadobudnog sindikaliste koji eufemizmima nastoji uljepšati svoju funkciju u društvu, apologija deranja produktivnih članova društva. o kakvoj mi realizacija ljudskih sposobnosti pričamo prilikom subvencioniranja malih seoskih gospodarstava, subvencija brodogradnji, izdvajanja za penzije iz proračuna, politici neotpuštanja iz državnih poduzeća, socijalnoj pomoć ? ako to nije socijalna politika, a po tvojoj definiciji nije, što je to onda? kako većina upravo to( nešto direktno a drugo indirektno) podrazumijeva pod socijalnom politikom države i u Hrvatskoj i u ostatku svijeta zadržat ću upravo takvu terminologiju a tvoju odbaciti.
A uz takvu socijalnu( ili po tvojoj osobnoj terminologiji anti-socijalnu) politiku mi ni ne možemo imati niti smanjenje siromaštvo a pogotovo nezaposlenosti. Socijalna politika i nezaposlenost veze sa vezom nemaju. Uz izuzetak programa prekvalifikacije( ajde i obrazovanja djelomično) koji čine maleni postotak socijalnih izdvajanja pa ne bi bilo lijepo da manipuliramo. Što se tiče siromaštva možeš djeliti samo onoliko koliko imaš. da ti se ekonomski neukoj objasni: od male torte i najveća kriška ne može nahraniti narod, a velika može i puno manja. A hrvatska torta je mala, malecka.

Sačuvaj nas Bože javnih rasprava koje ti priželjkuješ jer bi sudionici poput tebe pričali a ništa ne rekli. Kakav sociopatski inženjering, kakvih 200 obitelji?? jesi ti, sestro kad zavirili u statističke podatke o nejednakosti u Hrvatskoj tipa gini index, income inequality? izrazito je mala!

Tko je glasao

Što se tiče siromaštva

Što se tiče siromaštva možeš djeliti samo onoliko koliko imaš. da ti se ekonomski neukoj objasni: od male torte i najveća kriška ne može nahraniti narod, a velika može i puno manja. A hrvatska torta je mala, malecka.

Sudeći prema broju milijardi eura koje su od osamostaljenja ušle u Hrvatsku, torta je bila jaaako velika. Ako se kržljavost (samo) djelomice može tolerirati ratom, u posljednjih 6 godina Sanaderovog mandata, nikako. Da se zadužilo i duplo, torta za javnost bi bila jednaka.

Hrvatski problem dakle nije u veličini torte već u apetitu avangarde koja ju izjede i prije nego dođe na stol javnosti. Od onoga što ostane, doista je nemoguće nahraniti sva gladna usta.

Također, torta od Sanaderove banane je izgleda dijetalna pa i ono što pojedeš, u stvari tek zavara želudac. Zato su ovi oko njega tako halapljivo i gutali.

B-52

Tko je glasao

kao prvo tvoja definicija

kao prvo tvoja definicija socijalne politike je samo mrtvo slovo na papiru i ne vrijedi pišljivog boba, ni kod nas ni u svijetu .

Što hoćeš ovime reći? Da ovo jest ili nije točna definicija? Ako je nešto mrtvo slovo na papiru, to nije dokaz da je netočno. To samo znači da se privilegirani slojevi nekih država ne žele odreći svojih privilegija i ne dopuštaju pristup resursima koje kontroliraju. Pametne administracije su, međutim, već davno shvatile da državu siromaštvo košta više od razboritog ulaganja u ljudske potencijale. Naravno, postoje i države koje svojim politikama proizvode i održavaju siromaštvo pod krinkom provođenja socijalne politike. Tako (i samo na taj način) oni, u čijim su rukama, mogu postati još bogatiji. U takve države spada i Hrvatska. Na dulji rok takva politika vodi u ovaj ili onaj oblik tiranije.

A što se tiče indexa socijalne nejednakosti, poznato mi je da po njemu Hrvatska nije u vrhu. Ali ne zato jer bi većina stanovništva bila razmjerno jednako dobrostojeća, nego upravo suprotno - većina je danas lošestojeća. Čak i one društvene skupine (visoko obrazovana mlada inteligencija) koje bi po svim pravilima trebala biti pri vrhu srednjeg sloja ili u višem sloju, u nas su ekonomski marginalizirane. Na temelju toga sam i postavila hipotezu da se promjena u Hrvatskoj neće dogoditi zbog socijalnog pitanja (iako sirotinje ima), nego zbog nepravednog i kriminalnog načina upravljanja nacionalnim bogatstvom u koje, dakako i na prvom mjestu, ulaze i ljudi.

nemesis

nemesis

Tko je glasao

da, definicija nije točna.

da, definicija nije točna. zapravo točna je utoliko što čini jedan mali segment socijalne politike. ukupna socijalna politika je u osnovi milostinja. državna milostinja. ili preciznije preljevanje novca iz džepova produktivnijih članova društva u manje produktivne. kako u hrvatskoj, tako i u švedskoj, švicarskoj, njemačkoj, SAD-u. i kao takva sigurno nije najefikasniji niti najsocijalniji ( u tvom značenju te riječi) način upotrebe proračunskih sredstava. na koncu, to ima odraz i na standard odnosno socijalne najugrožene skupine ljudi tako da ispada paradoksalno da je socijalnija politika može imati manje pozitivan socijalni učinak od politike koja je u manjoj mjeri socijalna.
ja neznam o kakvim ti resursima pričaš. pa ne živimo u indiji, u klasnom društvu niti u feudalnom društvu niti u afričkoj vukojebini. u hrvatskoj svaka osoba ima mogućnosti da uspije i materijalno se zbrine. laž je tvrditi drugo. naravno sin od todorić ima više šanse od prosječnog građanina međutim to nisu drastične razlike i ne postoje bitna ograničenja. čak je u nekim segmentima sin tajkuna prilično deficitaran. fali taj nagon i volja za probijanjem.
ako je netko pametan i ambiciozan...zapravo čak ne treba biti ni pametan dovoljno je da je voljan marljivo raditi i nema ograničenja za njega.
a "nepravedni i kriminalni način upravljanja nacionalnim bogatstvom" je samo parola kojom apsolutno nisi ništa rekla.

Tko je glasao

da, definicija nije

da, definicija nije točna.

OK

Možda bi ispravan pristup definiranju socijalne politike bio reći da svaka vlast definira socijalnu politiku u skladu s interesima koje zastupa. Pa je tako za neke socijalna politika vid milostinje koju sposobni, pametni i radišni daju nesposobnima, glupima i lijenima ili, u manje klasno zaoštrenoj varijanti, milostinja koju "sretniji" daju "manje sretnima". Kako god da se opisivala takva vrsta socijalne politike, radi se ustvari o ideologiji održanja statusa quo društvene nejednakosti. Ti si u svom komentaru najvjernije izrazio samu bit tog ideološkog pristupa, kad si rekao: u hrvatskoj svaka osoba ima mogućnosti da uspije i materijalno se zbrine. laž je tvrditi drugo. naravno sin od todorić ima više šanse od prosječnog građanina međutim to nisu drastične razlike i ne postoje bitna ograničenja.
Ideologija se inače definira kao lažna svijest, odnosno, iskrivljavanje zbilje da bi se opravdalo neko konkretno djelovanje. U slučaju Hrvatske imamo koncentraciju kapitala u posjedu nekolicine (neki smatraju da je prvi val akumulacije bio nelegalan, a većina se slaže da je bio nepravedan i nemoralan i društveno krajnje štetan), koji nastoje taj svoj kapital uvećati efikasnim ograničavanjem pristupa javnim resursima pa i na štetu cjelokupne zajednice. Ideologija koju ti zastupaš hoće prikriti takvo djelovanje.

I na kraju, da ne bi bilo zabune, vlast koja služi javnom dobru vodi računa o tomu da svi imaju jednake šanse pristupiti mu, dijeliti ga i uvećavati na dobrobit sebe i cijele zajednice. Pritom se ne sputavaju različitosti među ljudima koje će dovesti do toga da neki/neke imaju više, a neki/neke manje uspjeha. Dapače, takve razlike su također bogatstvo. Vlast koja služi privatnim interesima (kao ova koju mi sad trpimo), djelovat će suprotno, pri čemu će se obilato koristiti više ili manje prozirnim ideološkim floskulama ili će pokušati uvjeriti političko tijelo da su ti interesi ujedno i opće dobro. U svakom slučaju, uvijek treba provjeravati vjerodostojnost vlasti i suprotstavljati se ukoliko ona uvećava nejednakost i nepravdu.

Budući da ti to ne radiš, ne mogu zaključiti drugo, nego da si apologet HDZ-a i stanja u koje su nas doveli. To je tvoje neprikosnoveno građansko pravo, samo bi bilo poštenije od tebe da se onda takvim i predstaviš pa da nastavimo ukrštati političke argumente, a ne da se uzaludno sporimo u teorijskim temama kojima očito nisi dorastao.

nemesis

nemesis

Tko je glasao

u tvom slučaj je posrijedi

u tvom slučaj je posrijedi takva ideološka zatupljenost da neznam jel uopće ima smisla nastavljati raspravu. kao prvo, vezano uz moju apologiju HDZ-a reći ću ti najpristojnije što mogu: NE SERI! ja ovdje nijednom riječju nisam spomenuo HDZ, još manje sam ga spomenuo u pozitivnom kontekstu jer upravo kritiziram politiku socijalne osjetljivosti. u hrvatskoj sa ekonomskog aspekta nema desnih vlada. u hrvatskoj postoje lijevi i lijevi. pa se drži teme, ne trolaj i ne podmeći.

kamo zapravo vodi ovo teoretiziranje? potpuno je suvišno i nedorečeno. filozofiraš, iznosiš nepotrebne definicije, vrludaš i ako uspijem izvući nešto mesa iz izrečenog, u pravilu je krivo. naime o kakvoj koncentraciji kapitala u Hrvatskoj govoriš? imaš neke egzaktne podatke ili se radi opet i nanovo o tvom pjesničko-filozofskom dojmu? Već sam na ovom sajtu ispravljao nadobudne i indoktrinirane mislioce tvog profila i ukazao im da u svjetskim okvirima u sloju najbogatijih nasljednici čine manje od 2%. tebi na putu do bogatstva stoje prepreke samo u vlastitoj glavi.
"ograničenje pristupa javnim resursima", "vlast koja služi privatnim interesima" - opet maltretiraš zagonetnim floskulama! razumijem tvoju potrebu da budeš apstraktna jer tako najlakše sakrivaš rupičatost vlastitih teza( a vjerujem da nisi u stanju povezati te apstraktne floskule sa realnošću). no ako želiš biti kredibilna morat ćeš ponuditi nešto konkretnije a ne vrludati sa uopćenim pojmovima. za početak bi bilo dobro početi sa spomenutom "koncentracijom kapitala u posjedu nekolicine". ako ti je mjerilo svih vrijednosti bivši socijalistički sistem, a vjerujem da je, onda to svakako stoji. no u komparaciji sa ostatkom svijeta to nikako nije slučaj. na koncu već smo ustanovili da su male razlike u nejednakosti. hrvatska i dalje nema nijednog dolarskog milijardera! a ti dokaži suprotno. hladnim brojkama!

Tko je glasao

Kad si me već usporedio sa

Kad si me već usporedio sa Slavkom Kulićem (posve nezasluženo, moram reći, jer niti poznajem njegov rad niti je ekonomija moje područje), da ti skrenem pozornost na podatak iz istraživanja "Analiza poslovanja gospodarstva RH po privrednim područjima, sektoru vlasništva i prema veličini poduzeća za 1999. i 2001.", EI, Zagreb, 2001. autora Turčić Ivana i Hunjet Dubravka, a kojeg citira Kulić u svom članku "Koncepcija i sustav gospodarskih odnosa u RH" (http://www.rifin.com/root/tekstovi/casopis_pdf/ek_ec_368.pdf):
Činjenice ukazuju da državni sektor raspolaže s 54% kapitala, a privatni s oko 46% ukupnog kapitala poduzetnika. Prema veličini poduzeća,
veliki poduzetnici ili 1% svih poduzetnika sudjeluje s oko 69,9% od ukupnog kapitala u hrvatskome gospodarstvu.

nemesis

nemesis

Tko je glasao

i to je obična

i to je obična manipulacija. njegovi "veliki poduzetnici" nisu fizičke osobe nego pravne osobe, bar se da to da zaključiti na osnovu citirane rečenice.

Tko je glasao

@superhik Tvoje vidjenje

@superhik
Tvoje vidjenje socijalne politike je uistinu upravo ono sto je HDZ do sada izvodio (srecom ne moze vise). Socijalna politika moze i mora sluziti razvoju. Pa lijepom broju zemalja je to uspjelo. Socijalna politika, kako ju vidi HDZ, znaci samo vezivanje odredjenih kategorija stanovnistva uz sebe, usput ih straseci da ce izgubiti te transfere u slucaju da dodje netko drugi na vlast.

Tko je glasao

ja uopće ne sumnjam da

ja uopće ne sumnjam da razumnije države manje novaca daju propalim poduzećima i neučinkovitim seljacima no tvrdnja da socijalna politika služi razvoju u lijepom broju zemalja bi implicirala da većina proračunskih sredstava koja se kolokvijalno vode pod socijalna ide upravo sa tom namjenom i ta tvrdnja bi se trebala potkrijepiti određenim brojkama i postocima.

Tko je glasao

Ali, @superhik, problem je

Ali, @superhik, problem je sto Hrvatska nema neku normalnu socijalnu politiku, vec vise klanovsku. Vlast jednostavno kupuje odredjene segmente stanovnistva zaposlajvajuci ih u javnim ili drzavnim poduzecima, drzavnoj upravi ili dajuci im poticaje. A sto s onima koji ne pripadaju tim kategorijama? Oni ne mogu racunati na nista. I tako smo dosli da manje od milijun ljudi izdrzava vise od tri milijuna. A I to ne moze vise tako. Ali vlasti to odgovara. Jer zna da ce oni koje ona placa glasati za nju. Vlast ne racuna na onaj milijun koji sve izdrzava vec na one koje je na jedan ili drugi nacin vezala uz proracun. I istina je da bi cilj socijalne politike morao biti veca drustvena jednakost, bolji pristup skolstvu svih kategorija stanovnistva i posljednicno veca konkurentnost. Zanimljivo kako je iz bankrotirane tvornice gumenih cizama nastala Nokia bas u drzavi koja ima jedno izmedju najvisih izdvajanja za obrazovanje i znanost u Europi, a ne u recimo Hrvatskoj. Subvencije brodogradilistima nisu socijalna politika vec kupovanje nekoliko desetaka tisuca glasova.
Ja osobno mislim da je u Hrvatsku 90. 'nakalemljen' kapitalizam koji bi mogao biti uspjesan u nekakvom drustvu s protestanskom etikom cistih racuna, ali ne i kod nas. Ovdje se mozemo usporedjivati s Italijom, koja je u sasvim istim problemima kao i Hrvatska, s mafijom, klanovima, pravosudjem koje ne djeluje, poludjelom politickom elitom, nesposobnom opozicijom.
A ovo pozivanje na pljacku onih malo bogatijih od prosjeka (bili su prijedlozi ovdje za oporezivanje od 50% svih onih koji zaradjuju vise od 7000 kuna) me jako podsjecaju na 1945. Pa upravo poduzetnici su oni koji ce na kraju zaposliti vise ljudi i stvoriti novu vrijednost. Ovako se samo tjeraju nekamo vani.
@b2
Tvoji argumenti cesto stoje, ali moras znati (a pretpostavljam da i znas) da je razlogom ove hajke na sve poduzetnike pravosudje koje ne funkcionira i koje je unistio upravo HDZ. Da su ljudi sigurni i da vjeruju pravosudju da ce netko kad postoji opravdana sumnja da je nesto ukrao biti procesuiran i izaci kao nevin ili kriv, ovoga ne bi bilo. Ovako ,kako skoro nikomu ni nije bilo sudjeno za bilo sto, samo pretpostavljaju i ne vide razliku izmedju onoga koji stvara i zato ima i onoga koji krade i unistava i ima jos vise.

Tko je glasao

pa to i je narav socijalne

pa to i je narav socijalne politike. da jedne dere, drugima daje. političke strukture su najveći zagovaratelji socijalne politike jer na tome dobivaju glasove. u americi se obama obraća srednjoj klasi koja će biti najveći benefitor reformi koje planira provesti. u venezueli se chavez ne obraća srednjoj klasi nego najnižem sloju. razlika je u sljedećem: u americi je srednji sloj najbrojniji, u venezueli je siromašan sloj najbrojniji. bitni su glasovi!
u hrvatskoj je socijalna politika često neefikasna, to stoji. troše se velika proračunska sredstva na krivi način. ali to je opet socijala.

meni je koncepcija društvene jednakosti odbojna. jer nije poticajna niti je fer. možemo školovanje djece koja nisu kriva u kakvoj su se obitelji rodila izdvojiti kao izuzetak međutim da bi oslobio punu kreativnost, nužno je da uspjeh i poduzetništvo budu adekvatno nagrađeni a ne već u startu ambiciozan i inovativan poduzetnik zna da će imati na grbači još par lezilebovića. no kad se potegne pitanje obrazovanja u hrvatskoj onda se to svede na glupaste parole " znanje nije roba". ako je ekonomski razvoj prioritet onda znanje upravo jest roba a humboldtovu ideju stvaranja općih mislioca treba izignorirati. ono što nama trebaju u ovom trenu jesu zanatlije- prvenstveno menadžeri i razne inženjerske struke. to je obrazovni prioritet.

Tko je glasao

meni je koncepcija

meni je koncepcija društvene jednakosti odbojna. jer nije poticajna niti je fer. možemo školovanje djece koja nisu kriva u kakvoj su se obitelji rodila izdvojiti kao izuzetak međutim da bi oslobio punu kreativnost, nužno je da uspjeh i poduzetništvo budu adekvatno nagrađeni a ne već u startu ambiciozan i inovativan poduzetnik zna da će imati na grbači još par lezilebovića.

Ako koncepciju društvene jednakosti tretiraš kao partija nekada, onda je ok što ti nije u redu jer nema i ne može biti toga da "radiš koliko možeš a uzmeš koliko ti treba".

Ista je partija nakon osamostaljenja malo evoluirala pa je za široke narodne mase proglasila "radiš koliko traže a uzmeš koliko ti daju, jer ipak smo mi "tržišna ekonomija", a za svoje samo "uzmi koliko možeš".

Kad već spominješ Ameriku, njihova koncepcija jednakosti počiva na "jednakim šansama".

Da je taj pojam kod nas nepoznat se vidi i iz koncepta privatizacije provedene u vrijeme rata i prebogate prakse javnih nabava i natječaja.

Elaboracije ovaj puta nema jer nije potrebna (ima je na ovim stranicama i previše) a vojnicima partije i tako ništa ne (bi) znači(la).

B-52

Tko je glasao

pa to i je narav socijalne

pa to i je narav socijalne politike. da jedne dere, drugima daje

To uopce nije narav socijalne politike. Socijalna politika koja bi vodila drustvu blagostanja (ne drzavi blagostanja) ima cilj da svi imaju istu polazisnu tocku, i da svi mogu iskoristiti svoje potencijale u potpunosti, sto u konacnici dovodi do ekonomskog napretka i povecanja konkurentnosti. Jednostavno receno, cilj socijalne politike bi morao biti svakome drzavljaninu dati udicu i nauciti ga/ju kako se lovi riba, a ne dati mu/joj ribu. Ovo sto je HDZ do sada radio je bilo samo kupovanje biraca, a ne socijalna politika. Uostalom, kad si vec tako dobar s razlicitim tablicama:), zasto su skandinavske drzave prve na svim ljestvicama konkurentnosti gospodarstva usprkos (ili mozda i zbog) jako progresivnog oporezivanja? Ali njihov poduzetnik zna da ce upravo zbog poreznog sistema dobiti najobrazovanije i najzadovoljnije radnike na svijetu. A u Hrvatskoj, usprkos visokim porezima, ne dobije nista od toga.
Slazem se s tobom sto se tice primjerenog nagradjivanja ambicioznih i inovativnih poduzetnika.

Tko je glasao

To uopce nije narav

To uopce nije narav socijalne politike.
bogme jest, i u hrvatskoj i u skandinavskim zemljama! šta ti misliš da su tamo socijalni izdaci samo radi obrazovanja kako bi se iskoristio puni potencijal? dijele se novci nezaposlenima u punom iznosu plaće, uzima se bogatima, daje siromašnima. gdje je tu iskorištavanje punog potencijala? ovo o čemu ti govoriš je samo jedan mali fragment socijalne politike. da se radi samo o obrazovanju, porezi bi bili daleko niži.

Tko je glasao

....uzima se bogatima, daje

....uzima se bogatima, daje siromašnima.......ovo o čemu ti govoriš je samo jedan mali fragment socijalne politike.

A da ti možda ne brkaš pojmove socijalna politika, socijalni rad, armija spasa, karitas, pučke kuhinje, kasa uzajamne pomoći.....?

nemesis

nemesis

Tko je glasao

hoćeš reći da socijalna

hoćeš reći da socijalna pomoć ne pada pod socijalnu politiku?

Tko je glasao

Da te parafraziram:

Da te parafraziram: socijalna pomoć je samo jedan segment socijalne politike. U ovoj diskusiji ti (kao, uostalom i mnogi neupućeni), međutim, svodiš širi pojam socijalne politike na socijalnu pomoć. Sporimo se oko takvog ideološkog pristupa socijalnoj politici, koji ne samo da održava, nego i proizvodi društvenu nejednakost i proaktivnog shvaćanja koje u socijalnoj politici vidi instrument uklanjanja strukturalne nejednakosti ljudi.

nemesis

nemesis

Tko je glasao

nama neupućenima nije

nama neupućenima nije ničime dokazano da najveći dio šireg pojma socijalne politike ne čini upravo ovaj ili onaj oblik socijalne pomoći. i nikako da dočekam da se to napravi!

Tko je glasao

Ali, @superhik, problem je

Ali, @superhik, problem je sto Hrvatska nema neku normalnu socijalnu politiku, vec vise klanovsku. Vlast jednostavno kupuje odredjene segmente stanovnistva zaposlajvajuci ih u javnim ili drzavnim poduzecima, drzavnoj upravi ili dajuci im poticaje. A sto s onima koji ne pripadaju tim kategorijama?

Hm, problem tog klana je što on uključuje previše članova, od 250.000 u javnom servisu, do milijun umirovljenika, pa do onih 4 milliarde socijalnih poljoprivrednih poticaja...

Inače, ja sam ovdje nekoliko puta govorio da je HDZ najsocijalnija stranka u RH, uh što ste me minuslirali za to. A eto, na kraju eto to bijaše istina i više nego što sam ja tvrdio.

Tvoji argumenti cesto stoje, ali moras znati (a pretpostavljam da i znas) da je razlogom ove hajke na sve poduzetnike pravosudje koje ne funkcionira i koje je unistio upravo HDZ.

HDZ je uništio pravosuđe? To misliš na ono jednopartijsko pravosuđe gdje te partija osudi a pravosudna birokracija na režiranom sudskom procesu "pravno osudi." Na Goli otok ili Lepoglavu, ili ako si manje sreće završiš na nepoznatom groblju.

Daj to malo razjasni koje to pravosuđe ti refereniraš kao kvalitetno koje je onda HDZ uništio?

youtube.com/bijesdrugi | 4hdz.com
Preporučam: youtube.com/maxprvi | Lion Queen

Tko je glasao

@b2 Sto se pravosudja tice,

@b2
Sto se pravosudja tice, mislim da 1990 nije bila jednaka 1945 ili 1948. I mislim da 1990 nitko nije zavrsio na Golom Otoku. Uostalom, od tada je proslo 19 godina (15 godina HDZ-a), tako da za sve pogresno u pravosudju moze biti odgovaran iskljucivo HDZ.
Opet, tko je odgovaran sto su u mirovinu slani sasvim zdavi i sposobni 45godisnjaci ili 45godisnjakinje? Odgovaran moze biti samo onaj koji je obnasao/obnasa vlast, i moze nesto promijeniti ili ne promijeniti.

Tko je glasao

I ne bih se na njega uopće

I ne bih se na njega uopće obazirala kad se ne bi temeljilo na pogrešnoj pretpostavci da se dosadašnja antipolitička praksa može pripisati nekakvoj "socijalnoj politici" ili "socijalnoj osjetljivosti" izabranih predstavnika naroda. /cite>

Nemesis, o čemu ti tu filozofiraš?

Superhik ti je jasno napisao zašto naš razvoj ne ide kako si to nerealno priželjukuju (upravo oni koji ne sudjeluju u razvoju već parazitski troške to što manjima stvori), a ti odgovaraš nekim teškim filozofijama i kao da on "jambra".

Stvar je egzaktna do zadnje sitnice kako je superhik napisao i kad tad će to i tako biti provedeno. A

Ova pretpostavka je netočna, jer socijalna politika po definiciji znači stvaranje jednakih šansi za produktivnu realizaciju ljudskih sposobnosti i kreativnih potencijala deprivilegiranih i marginaliziranih društvenih skupina.

Da, ali i to ima neku računicu. daješ onima koji ima sposobnost i kreativnih potencijala...

youtube.com/bijesdrugi | 4hdz.com
Preporučam: youtube.com/maxprvi | Lion Queen

Tko je glasao

@bijesdrugi Da, ali i to ima

@bijesdrugi

Da, ali i to ima neku računicu. daješ onima koji ima sposobnost i kreativnih potencijala...

Di me nađe..O čemu ti to tu pričaš?? Veliki dio našeg problema počiva upravo na činjenici da se davalo podobnima a ne sposobnima! Cijelo ovo društvo počiva na principu "ruka ruku mije" i kojekakvim kokošarenjima na sve strane. Nikada ali baš NIKADA nije bilo postavljeno pitanje sposobnosti a kreativni potencijal je izraz koji ne znam gdje si uopće pokupio, jer zasigurno rijetki ga rabe.

Naši "razvojni planovi" počivaju na jednom jedinom principu: kupovanju glasova i ustupcima koalicijskim partnerima ne bi li se održalo na vlasti. I ako baš hočeš, sad ću reči i jednu bogohulnu: na ovim prostorima su se uvijek brodovi ZNALI raditi i tu smo uvijek imali komparativnu prednost. Težak je to posao i financijski još teži za iznijeti, a pogotovo kad sve plačaš nterestruko više a poticaji odlaze u privatne džepove!!

Ova kriza je konačno udarila svakoga tamo gdje najviše boli - po novčaniku; no ona je sve samo ne financijska! Toliko je duboka i toliko sveobuhvatna da zaustavlja dah! No, neki plitko dišu več odavno i vični su tome! Nema druge nego čuvat zdrav razum i strpljenje...trebat će nam!

Statistička pogreška

Tko je glasao

Prilično dobar dnevnik i

Prilično dobar dnevnik i dao sam ti plus. Ali više kao podršku prvom dnevniku mladog člana, 11 ti je minuta tek :) No dobro, bolje da si počeo dobrim dnevnikom i zanimljivom temom nego provokacijama i ustaškoudbaškim trkeljarijama.
Smeta me ipak jedna očita floskula: Zašto se rez ne pravi nad najbogatijima, koji ovako i onako imaju više od prosječnog građana? Totalno promašenu politiku ti bi zamijenio još promašenijom? A tko će gurati ekonomiju naprijed ako ne najbogatiji? I napoduzetniji. Nemojte ljudi padati na te štoseve. Posvadit će nas sve, radnike sa radnicima, radnike sa poštenim poduzetnicima, branitelje sa braniteljima, stare sa mladima, samo da bagra preživi. Nemojmo bogate i poduzetne miješati sa kriminalcima i lopovima ogrezlima u korupciji, muljanju, izrabljivanju radnika, varanju, napuhavanju nepotrebnih troškova, neracionalnom upravljanju itd.

# Jedan neprijatelj pametnom čovjeku više vrijedi nego hiljadu prijatelja

# Jedan neprijatelj pametnom čovjeku više vrijedi nego hiljadu prijatelja

Tko je glasao

Totalno promašenu politiku

Totalno promašenu politiku ti bi zamijenio još promašenijom? A tko će gurati ekonomiju naprijed ako ne najbogatiji? I napoduzetniji. Nemojte ljudi padati na te štoseve

To je fenomen politike. Bilo što napisano o "malom čovjeku" odmah dobija plus, i najmanja kritika malog čovjeka se minusira faktički automatizmom.

Npr samo ova priča s proračunom... 3% će se uzeti svima i onda preko proračuna opet vratiti samo nekima (250.000 zaposelnih u javnom sektoru, umirovljenicima) dok oni kod privatnika i privatnici neće dobiti ništa od toga... Osim ako investicije i dalje ostanu (npr Pelješki most), pa će kroz te investicije od tih 3% dio doći i u plaće radnika u privatnom sektoru.

Ovih 250.000 "malih ljudi" u javnom sektoru i milijun penzionera (od kojih ako se ne varam je jedva 30% odradilo puni radni staž - ostali su svi na nekom stupnju "povlaštene mirovine"; ako su uvijek oni primjer ljudi koji su radili cijeli život i zaslužili mirovinu a sad imaju tako malu mirovinu - koja laž, samo 30% ih je odradilo cijeli radni staž)

I sad se tu pojavljuju neke priče o malom čovjeku kojemu se uzima, pa upravo suprotno - ovi porezi su tu primarno da se malom čovjeku na budžetu osigura plaća i mirovina u ovom razdoblju. A sve drugo neka se snađe samo...

youtube.com/bijesdrugi | 4hdz.com
Preporučam: youtube.com/maxprvi | Lion Queen

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najčitaniji članci