Tagovi

"PAKAO DELOŽACIJA - ZAŠTIĆENI NAJMOPRIMCI IZBACUJU SE IZ KUĆA U KOJIMA SU ŽIVJELI 50 GODINA, A DRŽAVA NE PODUZIMA NIŠTA

1.)
1. X. 2009.
Poštovani,
Pretpostavljam da novinarki nije bilo dozvoljeno napisati u dolje navedenom članku ono što je najvažnije, a to je ovo:
1. Mi smo nositelji stanarskog prava u tzv. privatnim neuseljivim i drugim stanovima, a nismo "zaštićeni najmoprimci", kao što nas pogrešno naziva Zakon o najmu stanova, jer je odredba toga zakona o ukidanju našeg stanarskog prava ništavna po Aneksu G međunarodnog ugovora o pitanjima sukcesije, bez obzira na apsurdne odluke Ustavnog suda.

2. Nije objašnjeno, da imovinu ("property") ne čine samo nekretnine, pokretne stvari, stanarsko pravo, i druga prava, nego u imovinu spada i rad. Isto tako, u oduzetu imovinu (koja je oduzeta u SFRJ) ne spadaju samo oduzete nekretnine (nacionalizirani, konfiscirani, tzv. privatni neuseljivi stanovi, itd.), nego i rad mnogih osoba, koje nisu dobivale odgovarajuću plaću za izvršeni rad u organizacijama udruženog rada za vrijeme SFRJ. (Vidi dolje: P.S.*). Budući da se zakonima u RH neke oduzete nekretnine vraćaju odnosno nadoknađuju bivšim vlasnicima zbog Rezolucije 1096 Parlamentarne skupštine Vijeća Europe, treba također nadoknaditi i vrijednost neplaćenog ili nedovoljno plaćenog rada izvršenog u SFRJ, jer i on spada u oduzetu imovinu. *

3. Nije objašnjeno da upravo suci Ustavnog i Europskog suda krše ljudska prava, bilo zbog svoje nesposobnosti i sukoba interesa, ili nepoštivanjem i kršenjem najviših pravnih normi, zlouporabom ovlasti i položaja, te da se ne slažemo s njihovim apsurdnim odlukama, već tražimo da odgovaraju za svoja nedjela, za protupravno oduzimanje naše imovine, a pogrešni zakoni i odluke bezuvjetno se moraju ispraviti novim zakonskim odredbama, kojima će se potpuno i zauvijek priznati sva naša prava stečena u okviru stanarskog prava.

4. Pitanje naknade nominalnim vlasnicima naših stanova nema nikakve veze sa poštivanjem naših prava, koja trajno i zauvijek postoje, i koja se uopće nisu smjela niti se ikada smiju kršiti ni umanjiti. - Itd.

Dr, Branko Sorić

---------------------------

* P.S. Ako nekome nešto nije jasno, neka pročita na pr. ono, što je o tome rečeno u Massachusettsu (SAD) 1921. godine:

http://www.archive.org/details/reportofattorney1921mass

http://www.archive.org/stream/reportofattorney1921mass/reportofattorney1......

Report of the attorney general for the year ending .. (1921) (str. 77) / Author: Massachusetts. Attorney General's Office / 1921.] PUBLIC DOCUMENT - No. 12. 77

"Moreover, labor or service is 'property,' within the mean­ing of the Constitution, and is entitled to protection as property. (......) It was said in State v. Stewart, 59 Vt. 273, 289 'The labor and skill of the workman, be it of high or low degree, the plant of the manufacturer, the equipment of the farmer, the invest­ments of commerce, are all in equal sense property.' In the Slaughter-House Cases, 16 Wall. 36, 127 (......) occur these words: 'Labor is property, and as such merits protection. The right to make it available is next in importance to the rights of life and liberty.' It was settled that the right to labor and to make con­tracts to work is a property right by Adair v. United States, 208 U. S. 161, 173-175 (......) It is as much prop­erty as the more obvious forms of goods and merchandise, stocks and bonds'."

---------------------------------
Dr. med. Branko Soric , Vlaska 84 , 10000 Zagreb, Croatia
Web: http://soric-b.tripod.com/sp/ http://soric-b.tripod.com/dokumenti/

---------------------------------

Slobodna Dalmacija, čet. 1. X. 2009., str. 10, Novosti

"PAKAO DELOŽACIJA - ZAŠTIĆENI NAJMOPRIMCI IZBACUJU SE IZ KUĆA U KOJIMA SU ŽIVJELI 50 GODINA, A DRŽAVA NE PODUZIMA NIŠTA

Novcem za otkup stanova plaćeni Rojsovi bageri

Split je namjenska sredstva iskoristio za plaćanje Rojsovih bagera za uređenje Žnjana, tvrdi šef ASH-a Mate Buljubašić"

PIŠE MARINA KARLOVIĆ-SABOLIĆ
"Zaštićeni najmoprimac dr. Branko Sorić u srije­du je uputio "Otvoreno pismo vlastodršcima" u kojemu poziva predsjednika Re­publike, predsjednicu Vlade, su­ce Ustavnog suda i Europskog suda da mu vrate "nepravedno i neopravdano oduzetu imovi­nu".

Pozivajući se na slučaj umi­rovljene profesorice Slavice Buntić, također zaštićene naj­moprimke koja je ovih dana prisilno izbačena iz stana u Mošćenićkoj Dragi u kojemu ži­vi punih 55 godina, on je od vrha države zatražio milijunski iznos odštete za patnje koje su on i njegova obitelj pretrpjeli zbog svo­jeg neriješenog statusa.
- Nadam se da vidite i shvaća­te svu težinu i strahotu zločina koji se vrši nad Slavicom Bun­tić i nad ostalim nositeljima stanarskog prava u tzv. privatnim neuseljivim stanovima. Tražim od Vas da meni i mojoj obitelji odmah vratite sva prava na na­šem stanu, odnosno pravo traj­nog, vječnog i nasljedivog po­sjeda tog stana, uz našu obvezu plaćanja stanarine državi - stoji u Sorićevu pismu.
- Prema aneksu Međunarod­nog ugovora o pitanjima suk­cesije koju je Sabor ratificirao 2004., stanarsko se pravo vraća svima onima koji su ga imali 31. prosinca 1990. godine, i mora se riješiti za sve na jednak način, bez ikakve diskriminacije. Pet godina ovaj se ugovor ne pro­vodi, a država svojim nedjelo­vanjem pridonosi kaosu iako nema nikakvog razloga da se ovo pitanje bunkerira, pogoto­vo ako postoji jednostavno rje­šenje - tvrdi dopredsjednik Sa­veza udruga stanara Ante Bartulica. A ono, prema njegovim rije­čima, uključuje volju države da od sredstava prikupljenih od otkupa stanova u društvenom vlasništvu isplati vlasnike na­cionaliziranih stanova po tržiš­noj cijeni. Time bi zaštićeni naj­moprimci dobili mogućnost da otkupe svoje stanove, i na taj na­čin konačno riješe svoje stambe­no pitanje.

Ministarstvo nemoćno
- Pitanje zaštićenih najmo­primaca za sada nije moguće ri­ješiti zbog potpunog raskoraka u stavovima između zaštićenih najmoprimaca i vlasnika stanova, tvrde u Ministarstvu zašti­te okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva.
- U ovom su ministarstvu u više navrata održani sastanci s Udrugom stanara Hrvatske i Udrugom vlasnika stanova ka­ko bi se moglo pristupiti izradi nacrta propisa kojim bi se na odgovarajući i zadovoljavajući način uredila navedena proble­matika. Nažalost, obje strane ostale su nepopustljive u svojim zahtjevima: jedni traže isključi­vo otkup stana, što im je ospo­rio Ustavni sud i Europski sud, a drugi stupanje u posjed stana koji je njihovo vlasništvo-kaza­li su nam u Ministarstvu zaštite okoliša. Predsjednik splitskog ASH-a Mate Bvujubašić jedan je od rijetkih koji je posljednjih 17 godina tražio da se otkrije gdje je završio novac od otkupa sta­nova.
- Franjo Tuđman je krajem 1992. godine u Saboru izjavio da će se dio sredstava iz otkupa sta­nova nadoknaditi "onima koji su ostali bez svojih stanova za­hvaljujući socijalističko-komu-nističkoj vlasti". Šezdeset posto tog novca trebalo je ići državi, a 40 posto jedinicama lokalne sa­mouprave, uz obvezu da se sred­stva mogu trošiti samo za rješa­vanje stambene problematike.
Jedino grad Zadar nije utro­šio ni lipe toga prikupljenog novca, a Split je ta namjenska sredstva iskoristio za plaćanje Rojsovih bagera za uređenje Žnjana za dolazak Pape - tvrdi Buljubašić.

Pet tisuća ugroženih
U Savezu udruga stanara tvrde da Sorićevu sudbinu dijele stanari u oko pet tisuća stanova koji, prema njegovim riječima, spadaju u najugroženiju skupinu ljudi u današnjoj Hrvatskoj: oni se ne smiju vjenčati, imati vlastitu ili posvojenu djecu niti dovoditi ikog drugog da živi sa njima u tim stanovima.

Kajin: Ljudi režu vene
'Civilizacijska sramota' termin je kojega IDS-ovac Damir Kajin koristi kada govori o tretmanu države prema zaštićenih najmoprimcima. Zaštićeni najmoprimci jedna su od najnesretnijih kategorija hrvatskih građana. Neki od tih ljudi u tim su stanovima živjeli 50 ili 60 godina, a danas ih nasilno izbacuju na ulicu. Oni ne smiju napustiti svoj dom da im u njega ne bi netko uselio. Nije čudno što neki od njih režu vene - tvrdi IDS-ovac Damir Kajin, ističući daje Vlada sredstvima prikupljenima od otkupa društvenih stanova dužna obeštetiti vlasnike, a zaštićenim najmoprimcima omogućiti da otkupe stanove u kojima žive."
------------------------------
Dr. med. Branko Soric
Vlaska 84
10000 Zagreb, Croatia
Fax: +385 1 4623 436
E-mail: branko.soric@zg.t-com.hr')">branko.soric@zg.t-com.hr
Web: Web: http://soric-b.tripod.com/sp/
http://soric-b.tripod.com/dokumenti/
......etc..
------------------------------------ .
2.) Šaljem ponovno:
29. IX. 2009.
Otvoreno pismo vlastodršcima
Poštovani,
Prema novinskim vijestima (Novi list) Slavica Buntić, umirovljena profesorica, protupravno i nasilno je izbačena iz stana u kojem živi od 1958. god. Ona je i danas nositeljica stanarskog prava , jer je ukidanje tog prava odredbom Zakona o najmu stanova (1996.) ništavno po Aneksu G međunarodnog ugovora o pitanjima sukcesije.
U prilogu (attachmentu) nalazi se slika tog protupravnog nasilja, za koje nisu krivi policajci koji se vide na toj slici, nego su krive osobe (vlast, sudovi, i dr.), koje su to prouzročile.
------------------
Koristim ovu priliku, da Vam u svoje ime ponovim slijedeći moj zahtjev (a i ostali nositelji stanarskog prava imaju pravo postaviti vrlo slične zahtjeve!):
Gospodine Predsjedniče Republike, gospođo Predsjednice Vlade, gospodo suci Ustavnog i Europskog suda, i ostali, vratite mi moju nepravedno i neopravdano oduzetu imovinu, i to:

1. Tražim od Vas da mi iz proračuna odmah isplatite iznos od nekoliko stotina tisuća eura (preračunato na današnju vrijednost) koji mi je oduzet zakonima u SFRJ na taj način što mi, po tim zakonima, nije isplaćena plaća za punu vrijednost moga rada, iako sam ja taj svoj rad izvršio i tražio veću plaću, ali ju nisam dobio.
Objašnjenje: Obavljanjem posla (na pr. u nekoj od tadašnjih organizacija udruženog rada, u nekom državnom poduzeću, ili domu zdravlja, ili dr.) zaposlena osoba (radnik, zaposlenik, djelatnik) dala je državi (društvu) ekonomsku vrijednost svog rada, te je morala dobiti protuvrijednost u novcu (plaću). Ako je plaća bila manja od vrijednosti izvršenog rada, očito se radi o oduzetoj imovini, jer to pravo i dužnost, da se izvrši određeni ugovoreni posao na određenom radnom mjestu, jest imovina ("property", "possessions"). Ako nekome to nije jasno, neka pročita na pr. ono, što je o tome rečeno u Massachusettsu (SAD) još davne 1921. godine. (Vidi dolje: *).

Prema Rezoluciji 1096 Parlamentarne skupštine Vijeća Europe, imovina ("property"), koja je bila nepravedno oduzeta od strane države (SFRJ), treba biti vraćena (odnosno, kad se radi o stanovima, nadoknađena). U tu imovinu ne spadaju samo nekretnine i druge stvari, nego i vrijednost izvršenog rada (jer, kao što je dolje rečeno: "Labor or service is property", "the labor and skill of the workman (....) are all in equal sense property", itd.).
Jasno, ja ne tražim one iste novčanice koje su mi trebale biti isplaćene, i ne tražim da mi navedeni iznos isplati neka osoba, kojoj je za vrijeme SFRJ isplaćen taj iznos, koji je oduzet od mene, nego tražim taj iznos iz državnog proračuna.
Isto tako, osobe, kojima je po zakonima u SFRJ trajno oduzeto pravo posjeda (itd.) suvišnih stanova, nemaju nikakvo pravo tražiti ni dobiti onaj isti stan koji im je bio oduzet, niti imaju pravo tražiti povrat oduzetih prava od nositelja stanarskog prava, koji je u SFRJ trajno dobio to isto pravo posjeda stana, nego jedino mogu i smiju tražiti naknadu iz državnog proračuna.

Nadam se da odatle vidite i shvaćate svu težinu i strahotu zločina, koji se vrši nad Slavicom Buntić i nad ostalim nositeljima stanarskog prava u tzv. privatnim neuseljivim stanovima, kao i u konfisciranim stanovima, itd.
2. Tražim od Vas da mi iz proračuna odmah isplatite još i iznos od oko milijun
eura, kao naknadu za propuštenu zaradu u inozemstvu, gdje bih radio, da nisam imao stanarsko pravo.

3. Tražim od Vas da meni i mojoj obitelji iz proračuna odmah isplatite, osim gore navedenoga, još par milijuna eura kao odštetu za patnje koje smo pretrpjeli zbog nepravedne otimačine imovine, t.j vrijednosti našeg rada (izvršenog najvećim dijelom u SFRJ), i zbog kasnije protupravne otimačine stanarskog prava, prava na dom i diskriminacije (u RH).
4. Tražim od Vas da meni i mojoj obitelji odmah vratite sva prava na našem stanu, t.j. pravo trajnog (vječnog, nasljedivog) posjeda tog stana (i sva ostala prava) uz našu obvezu plaćanja vrlo male stanarine državi, u iznosu od oko 200 kuna mjesečno (t.j kao što smo plaćali u SFRJ, preračunato na današnju vrijednost).
S poštovanjem,
Dr. med. Branko Sorić

SVJETSKI DAN STANARA U HRVATA:
http://www.novilist.hr/Vijesti/Kronike/Opatija/silom-izbacena-iz-stana-g...
http://novine.novilist.hr/default.asp?WCI=Pretrazivac&WCU=28592863285928...
http://www.slobodnadalmacija.hr/Hrvatska/tabid/66/articleType/ArticleVie...
____________-

* http://www.archive.org/details/reportofattorney1921mass

http://www.archive.org/stream/reportofattorney1921mass/reportofattorney1......
Report of the attorney general for the year ending .. (1921) / Author: Massachusetts. Attorney General's Office / 1921.] PUBLIC DOCUMENT - No. 12. 77
"Moreover, labor or service is 'property,' within the mean­ing of the Constitution, and is entitled to protection as property. (......) It was said in State v. Stewart, 59 Vt. 273, 289 'The labor and skill of the workman, be it of high or low degree, the plant of the manufacturer, the equipment of the farmer, the invest­ments of commerce, are all in equal sense property.' In the Slaughter-House Cases, 16 Wall. 36, 127 (......) occur these words: 'Labor is property, and as such merits protection. The right to make it available is next in importance to the rights of life and liberty.' It was settled that the right to labor and to make con­tracts to work is a property right by Adair v. United States, 208 U. S. 161, 173-175 (......) It is as much prop­erty as the more obvious forms of goods and merchandise, stocks and bonds'."
---------------------------------
Dr. med. Branko Soric
Vlaska 84
10000 Zagreb, Croatia
Fax: +385 1 4623 436
E-mail: branko.soric@zg.t-com.hr')">branko.soric@zg.t-com.hr
Web: http://soric-b.tripod.com/sp/
http://soric-b.tripod.com/dokumenti/

Komentari

IZVJEŠĆE O PROMICANJU

IZVJEŠĆE O PROMICANJU SVIJESTI O RAVNOPRAVNOSTI ŽENA I MUŠKARACA U PROGRAMIMA HR-a I HTV-a TE NA HRT-u (RAZDOBLJE 2008.-2009.)

SABOR 2. X. 2009.

Klub IDS-a: Damir Kajin je rekao (između ostaloga):

...ovdje se spominje da "siromaštvo ima žensko lice", mislim da je to malo nategnuto, siromaštvo u Hrvatskoj ima hrvatsko lice, i žene i muškarci su, kad je riječ o siromaštvu, u istoj poziciji. (......) Možda bi bilo dobro da progovorimo npr. o "zaštićenim najmoprimcima" - 5000 ljudi žive u takvim stanovima 50 - 60 god, ne mogu se maknuti, istjeruju ih, izbacuju ih na ulicu, sudovi ih deložiraju, ljudi si režu žile, kamo će u 75. ili 80. godini? To je nepravda (jasno bila je nepravda i nacionalizacija) ali ovu praksu treba zaustaviti. To je tema kojom bi se trebalo daleko prije baviti nego stanjem ravnopravnosti spolova na HRT. Ili trebalo bi se baviti pitanjem rušenja izvan ratnih zona - samo u Bjelovaru i okolici je srušeno oko 600 zgrada srpske nacionalnosti, nikome nije ništa obnovljeno ništa plaćeno... Možda bi bilo bolje time se baviti nego jednom temom koja možda nije u ovom trenutku primarno od interesa za građane ove zemlje, znači temama gdje se stvarno desila jedna ogromna nepravda prema određenim kategorijama građana. (......)

Vidi: http://www.sabor.hr/Default.aspx?art=28746

Videosnimka rasprave

---------------------------------------------------

Kajin dobro kaže da bi se trebalo o nama govoriti u Saboru.

Jer, kako da ostvarimo svoja prava? Sabor može i treba donijeti izmjene zakona, kojima će se poništiti odredba o ukidanju našeg stanarskog prava, u skladu sa Aneksom G.

Ako je u Saboru većina nepoštenih i neodgovornih, mislim da je najvažniji pritisak javnosti, javnog mijenja, a to znači da bismo morali stalno o tome pisati u novinama, i slično, još više izlaziti na ulice (a ne manje!), još više objasniti svakome da smo jedino mi u pravu, da su ustavni suci zlouporabili svoj položaj na našu štetu, da je na njima krivnja, da se najviša vlast ponaša na neodgovoran i nedopustiv način, itd. Trebalo bi izabrati za predsjednika Kajina ili Josipovića, ali bojim se da se izborni rezultati falsificiraju. (Ne vjerujem ni to, da je Bandić zaista dobio većinu glasova!).

---------------------------------------------------

http://www.sabor.hr/Default.aspx?sec=36

Sjednice Sabora - Arhiva dnevnih redova

http://www.sabor.hr/Default.aspx?sec=2321

Arhiva sjednica 6. saziva

13., izvanredna, sjednica Hrvatskoga sabora

http://www.sabor.hr/Default.aspx?sec=2888

Sjednice Sabora - Kronologija rasprava

http://www.sabor.hr/Default.aspx?sec=2322 Petak, 02.10.2009.

IZVJEŠĆE O PROMICANJU SVIJESTI O RAVNOPRAVNOSTI ŽENA I MUŠKARACA U PROGRAMIMA HR-a I HTV-a TE NA HRT-u (RAZDOBLJE 2008.-2009.) - podnositelj Programsko vijeće HRT-a

http://www.sabor.hr/Default.aspx?art=28746 Videosnimka rasprave

Tko je glasao

Demonstracije protiv

Demonstracije protiv Šimonovića i njegovog ministarstva! Od prodaje se u državnu kasu slilo dovoljno novaca da se da se u RH riješi stambeno pitanje sviju građana za 20 godina unaprijed. Gdje su ti novci zna Vlado Šex.

Tko je glasao

rush Vladimir Šeks je

rush
Vladimir Šeks je najveće zlo hrvatske politike i hrvatskog pravosuđa.
Svu pljačku Hrvatske i hrvatskih građana je ozakonio i svu tu pljačku uveo u zastaru.(na našu žalost to i dalje čini).

Tko je glasao

Evo kako još vidite "NAŠ"

Evo kako još vidite "NAŠ" LEGENDARNI Vladimir Šeks je još na dijelu:
http://itv.sabor.hr/video/default.aspx?TockaID=3859

Tko je glasao

Hm, da. Drzava je pod to

Hm, da. Drzava je pod to "zasticeni najmoprimac" strpala sve kategorije s kojima ne zna sto ce, tj sve probleme koje uporno gura pod tepih. Osim nacionaliziranih stanova, tu su i stanovi koje veliki broj Srba nije imao pravo otkupiti jer zbog rata nisu bili u prilici u vrijeme kad se to otkupljivalo, a sad ih se takodje pokusava dvostruko iskoristiti, davanjem stanova u najam, pod velom povratka, a koji tad nije niti stvarni povratak niti im je vraceno oduzeto pravo. Hrvatska naravno time visestruko dobija. Prvo jer je te stanove naprije prodala po trzisnoj cijeni, zatim skuplja brojke o povratku radi ulaska u EU, to je bilo jedno od poglavlja, a pritom je vlasnik stanova, koje su ti ljudi gradili, a koje je ona prodala i sad ih jos iznajmljuje. Dakle za ne povjerovati. Mislim, cak nisu ni samo Srbi osteceni, nego i veliki broj Hrvata iz Vukovara i Baranje.
Jos je nevjerojatnije da se EU nesto ne zanima previse oko toga.

Ovakav, nemam nista protiv sebe. Ovakav, prasina uzvitlana.

Ovakav, nemam nista protiv sebe. Ovakav, prasina uzvitlana.

Tko je glasao

More za početak malo

More za početak malo spustiti slova u naslovu - zbog buke!

Tko je glasao

ZBOGOM

JA SAM NASLJEDNIK POKOJNOG ZAŠTIĆENOG NAJMOPRIMCA I OPET SMO NA SUDU, POLICIJA NAS STALNO PROVJERAVA GDJE ŽIVIMO ,KUDA SE KREĆEMO...PAKAO KOJI TRAJE 16 GODINA...PRAVNIK SAM SVE MI JE JASNO I S TIME SAM SE BAVILA KADA SAM MOGLA RADITI SADA VIŠE NE MOGU JER SAM OBOLJELA OD MALTRETIRANJA VLASNIKA KOJE JA NE OSPORAVAM PRAVO NA NJEGOVO, ALI NI JA NA CESTU NEĆU...MOJ JE ŽIVOT BEZVRIJEDAN JA SE UŠULJAVAM U STAN KOJI JE MOJ POKOJI OTAC DOBIO KAO I 90 % LJUDI, ALI VAN S KOFEROM U RUKAMA NI SLUČAJNO....VIDIM DA JE JEDINI NAČIN
MEDIJI TELEVIZIJA PA NEKA ONDA ĆU SE ZAJEDNO S RJEŠENJEM O OVSI ISELJENJA ZAPALITI NA Trgu U ZAGREBU DA SE KONAČNO RIJEŠI TAJ PROBLEM , VALJDA ĆE NETKO ONDA REAGIRATI.....GADI MI SE SVE .....

HVALA I ZBOGOM

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Novi dnevnici

 1. president Trump od Zlatno doba kap... komentara 6
 2. Pernarov teror ima dalekosežne posljedice po Hrvatsku / Domovinski zakon i Domovinska sigurnost jedini jamac stabilnosti od Laganini komentara 21
 3. Human Rights Watch, slučajno ili namjerno, pridružuje se naci-četničkom hibridnom ratu Četničke Džamahirije protiv Hrvatske od Laganini komentara 5
 4. Godina boli od otpisani komentara 5
 5. Plenković nastavlja izgubljenu Arbitražu s MOL-om, da bi krivnju za 5 milijardi kuna gubitka svalio s MOST-a i B.Petrova na HDZ od ppetra komentara 44
 6. NAŠA MISIJA od petarbosni4 komentara 0
 7. ŠEFovi reformiraju Republiku Hrvatsku od aluzija komentara 2
 8. Hrvatski nacionalni interes i kako ga steći od Feniks komentara 40
 9. Vrh HDZ-a onemogućava HDZ-u preuzimanje vlasti od ppetra komentara 3
 10. Može li Trump doživjeti i preživjeti inauguraciju od sjenka komentara 17
 11. Kao i hrvatsku državu, INU je prodala detuđmanizacija od MKn komentara 15
 12. Putevi i stranputice: Dvije godine mandata Kolinde Grabar Kitarović od sm komentara 6
 13. Fašizacija hrvatskog društva nesmetano napreduje od Feniks komentara 12
 14. Svemir je integralni organizam; uključuje i Kolindu od bube komentara 6
 15. Leakovina - Autodanuncijada - Nije li ljevica preživjela dovoljan broj 'Markovina'? od doza komentara 4
 16. iskustvo proizvodi vrijednost preživljavanja od aluzija komentara 0
 17. Božo Petrov i MOST napravili su 250 puta veću štetu RH, nego Hanžeković svojim ovrhama i spinovima od ppetra komentara 22
 18. Stop formatiranju diskova od robot komentara 13
 19. čovjek (SLUGA) MORA biti pokoran i poslušan čovjeku (ŠEF) od aluzija komentara 0
 20. dama s hermelinom i još 86 000 umjetnina od indian komentara 7
 21. Šteta od preko 5 milijardi kn građanima RH, traži ostavku Bože Petrova i hitnu akciju DORH-a od ppetra komentara 14
 22. Je li 2016. za Hrvatsku prijelomna godina? od vkrsnik komentara 11
 23. Politika Donalda Trumpa: ako su znanstvene činjenice suprutne mojoj politici, treba ukinuti znanost od Zoran Oštrić komentara 23
 24. O bankrotu ljevice u doba globalizacije od Zoran Oštrić komentara 4
 25. Međunarodni kazneni sud od Zlatno doba kap... komentara 1

Tko je online

 • Laganini

Trenutno online

 • Registriranih korisnika: 1
 • Gostiju: 29

Novi korisnici

 • F1
 • valentino
 • justiceforall
 • sandy199
 • Puležan