Tagovi

Put do pakla poplo?an je (možda) dobrim namjerama

Put do pakla poplo?an je (možda) dobrim namjerama......

Svakim danom nas medijski zapljuskuje novi djeli? obavještajno – politi?ke trakavice koja se pojavila još za vrijeme izborne kampanje za Predsjednika RH.

Svakim novim ?lankom ili medijskim istupom ova pri?a postaje sve zanimljivija, ali na žalost PR koji vode kontrolu štete, sve nerazumljivija i otvara sve više pitanja na koja nema utemeljenih odgovora. Sve ovo polako poprima obrise afere za koju se bojim da ?e i nadalje optere?ivati naš politi?ki i medijski prostor.

Sve je po?elo kako to i obi?no biva. Ve? u predizbornoj kampanji sadašnji predsjednik je obavijestio javnost da je bio izložen podmetanjima "obavještajnog podzemlja".... U narednim izjavama progovorio je o provali u stan, ali je dodao da se ne radi o njegovom stanu te zagonetno dodao kako ?e se:...... "sve ?e se doznati na vrijeme". Ta provala je naglo nestala iz medija nakon što je uslijedila službena izjava iz MUP-a kako nemaju podataka o takvoj provali, ni prijave. Dakle, dogodila se provala koja nije prijavljena MUP-u, kao nadležnom državnom tijelu, za što postoji zakonska obveza prijave i postupanja.....

Nakon toga, izjave kojima je sadašnji Predsjednik obrazlagao razloge radi kojih je zadržao sadašnjeg savjetnika za nacionalnu sigurnost bile su sve smušenije i kontradiktornije te su uzburkale duhove na politi?koj sceni do te mjere da je i Predsjednica Vlade najavila da ?e zatražiti službeno izvješ?e o svemu......
Ajmo ukratko rezimirati o ?emu se radi.... Prema onome što je dostupno u javnosti, tijekom predsjedni?ke kampanje pojavilo se navodno pismo u kojem su bile objavljeni kompromitiraju?i podaci o pojedinim predsjedni?kim kandidatima (osim jednog, kako kažu). Prema rije?ima sadašnjeg Predsjednika on se u svezi s tim obratio bivšem Predsjedniku Mesi?u, a on je preko svog savjetnika za nacionalnu sigurnost i obavještajne zajednice RH "sprije?io ta podmetanja".

Svaka naredna izjava, medijski istup ili ?lanak tisku predstavljala je pokušaj sprje?avanja štete, koja je ve? napravljena i koja se svakim danom sve više širi, kao mrlja od tinte..... Zašto? Zato jer svakim danom sve polako poprima obrise neuvjerljivosti, što ?u pokušati obrazložiti u daljnjem tekstu.

Za po?etak, pokušao sam definirati termine koji se koriste. Budu?i da se u medijima stalno koristi sintagma "obavještajno ili špijunsko podzemlje" pokušao sam u javno dostupnim izvorima prona?i bilo kakvo objašnjenje sadržaja tog pojma ili ne?iju izjavu koja bi to objasnila, ali unato? silnom trudu i vremenu nisam ga našao.....

Nitko od onih koji su u prošlosti koristili tu sintagmu ili je danas koriste nije objasnio o kome se zapravo radi, da li je to neka organizacija ili neformalna grupa, tko su joj ?lanovi, ?ime se bave i za koga rade?.... Da li se zove obavještajno zato jer se njezini ?lanovi bave obavještajnim radom ili samo zato jer su ti ljudi bili ili još uvijek jesu obavještajci ?.... Nažalost, nisam našao ništa, ali baš ništa...... Svatko u ovoj državi ima svoje ime i prezime, svaka udruga ili politi?ka stranka svoj naziv..... jedino "obavještajno podzemlje" nema ni naziva ni sadržaja , kao da se radi o udruzi duhova.......

Zašto mi se to u?inilo tako važno ? Upravo stoga što me ovaj nedefinirani naziv, bez suvislog sadržaja neodoljivo podsje?a na bivšu sintagmu "unutrašnji i vanjski neprijatelj" iz bivše SRFJ, kojom su tadašnji vlastodršci ozna?avali sve one ?iji stavovi, aktivnosti i javni istupi nisu bili po njihovoj volji ili ukusu. Ozna?avanjem nekog pojedinca ili skupine tim nazivom prešutno su se odobravale sve metoda obra?una, od gubitka radnog mjesta, gra?anskih prava pa do zatvorskih kazni.....

Izostankom definicije i sadržaja te ovakvim nedore?enim pristupom ostavlja se prostor za mnogobrojne manipulacije, medijske i svake druge...... Optuživanje, osobito medijsko, bez pravih dokaza, može se pretvoriti u lov na vještice, pogotovo kad nitko do sada nije iznio niti jedan relevantan dokaz da one jašu na metli i da se bave magijom.....

I usput, da ne zaboravim, tragaju?i za sadržajem tog pojma naišao sam na jedan zanimljiv ?lanak iz nedavne prošlosti.... Prilikom jedne posjete Hrvatskoj tadašnja tužiteljica MKS-a Carla Del Ponte izvijestila je Vladu o skupini osoba koje su, za "judine škude" obmanjivali Tužiteljstvo dostavljaju?i neto?ne podatke o tome da se general Gotovina nalazi i boravi u Hrvatskoj ili BiH..... Iako je to izlagalo Hrvatsku nepotrebnim me?unarodnim pritiscima i politi?kim ucjenama nisam vidio da je bilo tko reagirao, niti se sje?am se da je itko postavio pitanje odgovornosti, iako je ona navela imena .... Dakle, može se zaklju?iti da to nije pojava novijeg datuma.....

Odmah nakon toga postavilo mi se logi?ko pitanje, povezano s prethodnim. Da li se ta sintagma koristi za razli?ite grupe osoba ili pojedince u ovisnosti o tome tko je na vlasti ? Da li svaka politi?ka opcija ima "svoje" podzemlje, koje je "dobro" i ono "njihovo" koje je "loše"?

Nadalje, da li se zloporabe primje?uju samo na onima koji su izvan sustava ili bi se trebale gledati i one unutar sigurnosno – obavještajnog sustava ? Zašto to pitam ? Zato jer sam nedavno na HTV-u u emisiji "Porota" gledao prilog o tome kako je jedan bivši djelatnik MORH-a ostao bez posla zahvaljuju?i ne?em sli?nom, negativnoj ocjeni sigurnosne provjere koja je, sude?i po objavljenim dokumentima u emisiji, od strane nadzornih tijela nazvana: "paušalnom, neto?nom i tendencioznom". Užasnuo me podatak da se neki od ljudi koji su to radili još nalaze u sustavu nacionalne sigurnosti RH...... Predivno.....

Nadalje, kako bi se mogla nazvati situacija kad pojedinci iz sustava nacionalne sigurnosti u medije plasiraju neto?ne i tendenciozne podatke o osobama koje nemaju privilegiju da ih štiti sustav nacionalne sigurnosti? Kako nazvati situaciju kada jedan "ugledni istraživa?ki novinar" mrtav – hladan pred javnoš?u izjavi kako ima svoje izvore u sigurnosno – obavještajnom sustavu RH koji mu dostavljaju podatke? Koji zakon omogu?ava takvu neprirodnu simbiozu ? Da li se i tu radi o podzemlju ili o nadzemlju ?
Drugim rije?ima, ako se ve? mjeri, onda bi metar za sve treba biti isti ........

U politici nije nepoznato da se o protukandidatima prikupljaju podaci koji bi se mogli koristiti tijekom kampanja kako bi se iste prikazale u lošijem svijetlu, ali te podatke prikupljaju izborni stožeri, koji i osmišljavaju strategiju medijskih nastupa i tema koje ?e se koristiti prilikom su?eljavanja...... Dakle, ništa strašno, nepoznato ili nepredvidivo za svakoga tko se misli baviti politikom. Tko god misli da je politika udruga gentlemana prije ili kasnije na svojoj koži osjeti svoje zablude.

Prikupljanje privatnih podataka o kandidatima, ?lanovima njihovih obitelji, njihovo izmišljanje ili krivotvorenje je postupak za svaku osudu, moralnu i zakonsku, ukoliko za istu postoje razlozi. Stoga, nije mi ni najmanja namjera braniti ili opravdavati takve aktivnosti, niti sam osobno pristalica bilo kakvih potkazivanja, doušništva, anonimnih pisama, e-mailova ili predstavki, bez obzira na razloge i motive.

Ulazak u bilo ?iju privatnost bez zakonom utvr?enih razloga predstavlja povredu temeljnih ljudskih prava i nikome nije lako ponekad ni ?itati istinu o sebi, a kamoli laži ili zlonamjerne konstrukcije.
Iz javnih izjava ostalih kandidata može se zaklju?iti kako su neki od njih tijekom kampanje bili upoznati s tim umotvorinama, ali im nisu pridavali preveliku važnost, niti se bilo tko od njih obratio nadležnim državnim tijelima. Najzanimljivije u svemu je ?injenica da se nigdje se ne može pro?itati kako je sigurnosno – obavještajni sustav RH štitio i ostale kandidate od ovih podmetanja .... Dakle, ostaje utisak da je netko ipak u svemu imao poseban tretman, što nije primjereno, niti u skladu s proklamiranim vrijednostima "nove pravednosti" ......

Ovdje ne?u posebno spominjati zakonska ograni?enja u smislu upoznavanja tada neovlaštenih osoba (kandidata) s podacima koje su prikupile sigurnosno – obavještajne službe i koje u pravilu nose odgovaraju?i stupanj tajnosti. Ne, o tome ne?u, iako bi ta tema mogla biti jako zanimljiva.....

Bez obzira na to, svejedno mi se ?ini da su se ovdje malo "pobrkali lon?i?i". Svako djelo, pa i takvo, treba se individualizirati budu?i da ne postoji kolektivna krivnja i svaka osoba odgovara za svoja djela. U okviru države postoje zakonom odre?ena tijela koja tu odgovornost trebaju dokazati i u slu?ajevima kršenja zakona, sankcionirati.... Zakonom je propisan postupak i kazna u slu?aju bilo kojeg kaznenog djela, kao i postupak u slu?aju klevete.

Dakle, ako je u pisanju tih dokumenata po?injeno bilo kakvo kazneno djelo onda su se kandidati trebali obratiti Državnom odvjetništvu ili MUP-u koji su trebali dalje postupati, bez obzira o kome se radilo, budu?i da nitko nije izuzet od zakonske odgovornosti za svoja djela, pa tako ni bivši "obavještajci", ako se o njima zaista i radilo. Dakle, po?injena je još jedna greška u koracima......

Odmah nakon objave da je sigurnosno – obavještajni sustav "sprije?io ovo podmetanje" samo mi se postavilo pitanje o ulozi sigurnosno – obavještajnog sustava RH u ovom postupanju. Dakle, o kakvoj se to ugrozi nacionalne sigurnosti radi kada se taj sustav angažira na tim stvarima...... ? Da ponovim, radi se o kandidatima za obnašanje dužnosti Predsjednika RH, koji su svojom voljom ušli u politi?ku arenu nadme?u?i se za glasove bira?a..... U politi?koj borbi može se o?ekivati svašta, pa i podmetanja, ali zar ona ugrožavaju nacionalnu sigurnost države? Ne želim vjerovati da živim u takvoj državi.....

Ili da malo prepravim pitanje, da li netko može suvislo obrazložiti na koji je na?in ugrožena nacionalna sigurnost Republike Hrvatske pisanjem nekih anonimnih skribomana o predsjedni?kim kandidatima ? Da li je došlo do otjecanja tajnih podataka ?ije bi otkrivanje nanijelo znatnu štetu nacionalnoj sigurnosti? Da li je došlo do teroristi?ke ugroze ?

Vezano s tim, potrebno je naglasiti da predsjedni?ki kandidati nisu osobe kojima državna tijela za vrijeme politi?ke kampanje pružaju posebno tjelesno osiguranje i protuobavještajnu zaštitu, budu?i da to nije predvi?eno zakonskim propisima. Ako nešto nije propisano zakonom, na temelju ?ega se u ovo postupanje uklju?io sigurnosno – obavještajni sustav ? Bez obzira na bilo ?ije traženje, tko je taj koji je naložio njihovo postupanje izvan zakonskog djelokruga rada? Pa nije taj sustav privatna detektivska agencija da radi samo za jednog ili dva kandidata.

Meni bi osobno bilo jako zanimljivo doznati par sitnih detalja (vrag je u uvijek detaljima) o tome da li se sadašnji predsjednik u svezi tog problema obratio Mesi?u (i tko ga je to savjetovao) ili se netko iz Ureda Predsjednika obratio njemu kao tadašnjem kandidatu...... To bi bilo jako zanimljivo i mnogo toga razjasnilo......

Bez obzira na sva nevješta opravdanja, ostaje utisak da se sigurnosno -obavještajni sustav RH, neovisno o opravdanosti i utemeljenosti razloga, uklju?io u predizbornu kampanju, dakle posredno i u politi?ki život zemlje, što je nedopustivo. U prvom redu, bilo kakav oblik pružanja takvih "usluga" bilo kojem od kandidata ne spada u njihov temeljni zakonski djelokrug rada i nadalje, takvo ponašanje je u suprotnosti sa svim uobi?ajenim standardima u demokratskom svijetu.....

Na ovu temu sam vrlo osjetljiv budu?i da smo u na ovim prostorima u starijoj, pa i u novijoj povijesti, bili svjedoci razli?itih zloporaba sigurnosno – obavještajnog sustava od strane politike ili miješanja pojedinaca iz tog sustava u politi?ki život. Bilo kakav oblik izvan institucionalne povezanosti tog sustava s politikom se u mnogim zemljama pokazao poguban za proces demokracije i ?esto je nanosio je nepopravljive štete.
Sigurnosno – obavještajni sustav Republike Hrvatske trebao bi se baviti ugrozama nacionalne sigurnosti, dakle pojavama koje ugrožavaju opstojnosti zemlje, njezin teritorijalni integritet i sigurnost svih gra?ana. Svako postupanje tog sustava izvan okvira propisanih Zakonom o sigurnosno - obavještajnom sustavu Republike Hrvatske, bez obzira na pojedina?ne razloge, predstavlja opasan presedan koji se u demokraciji ne može i ne smije tolerirati.

Ne?u posebno ni spominjati da taj sustav ima dovoljno svog posla i bez ovakvih zada?a, da se taj sustav više usmjeri na njegove temeljne zada?e ne bi nam strane kriminalne skupine šetale po glavnom gradu, niti bi se organizirani kriminal toliko razgranao po svim sferama društva, ali to je druga tema..... "Pa ne mogu oni znati sve", kako izjavi na TV mrtav – hladan jedan njihov bivši ?elnik.......

Ma sve ovo bi mi i dalje predstavljalo samo jedno u nizu zabavnih medijskih i politi?kih podmetanja u Hrvatskoj da nisam pro?itao jednu re?enicu u razgovoru Predsjednika Republike za "Ve?ernji list" od 23. velja?e, koja glasi: "Sada sam na ?elu obavještajnog sustava i ne namjeravam to pustiti." Ova se re?enica, parafrazirana, do sada puno puta koristila u javnosti, kako od bivšeg Predsjednika Mesi?a , njegovih strana?kih kolega, pojedinih predsjedni?kih kandidata u kampanji, samoproglašenih stru?njaka pa do ozbiljnih politi?ara koji vjerojatno ili nisu znali o ?emu pri?aju ili nisu pro?itali Zakon o sigurnosno – obavještajnom sustavu Republike Hrvatske ......

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/127655.html

Malo pažljivijim ?itanjem tog zakona otkrio sam nešto jako zanimljivo. Nigdje, ali baš nigdje, u odredbama tog zakona nisam našao niti jedan ?lanak koji naglašava ili izrijekom spominje posebnu ulogu Predsjednika Republike u tom sustavu...... Vjerovali ili ne, ova tvrdnja, bez obzira od koga je izre?ena, na žalost nije utemeljena na odredbama tog zakona niti se tako može tuma?iti, pa ni u najširem smislu......

Da vas ne zamaram nepotrebnim citiranjem, uloga Predsjednika RH u radu ovog sustava opisana je u ?lanku 4. u kojem se opisuje rad Vije?a za nacionalnu sigurnost, ?iji je on ravnopravan ?lan, zajedno s još predsjednicom Vlade, ?lanom Vlade zaduženim za nacionalnu sigurnost, ministrom obrane , ministrom unutarnjih poslova, ministrom vanjskih poslova , ministrom pravosu?a , savjetnikom Predsjednika Republike za nacionalnu sigurnost, na?elnikom Glavnog stožera OSRH, ravnateljem SOA-e, ravnateljem VSOA-e i predstojnikom UVNS-a.

U stavku 3., ovog zakona, izrijekom je navedeno: "Sjednicu Vije?a za nacionalnu sigurnost zajedni?ki sazivaju i pitanja o kojima ?e se raspravljati i odlu?ivati zajedni?ki utvr?uju Predsjednik Republike i predsjednik Vlade. Sjednicom Vije?a za nacionalnu sigurnost predsjeda Predsjednik Republike, a odluke Vije?a za nacionalnu sigurnost supotpisuju Predsjednik Republike i predsjednik Vlade.“

Dakle, predsjednik države i predsjednica Vlade zajedni?ki sazivaju sjednicu, utvr?uju teme i potpisuju zaklju?ke..... Gdje je tu posebna uloga Predsjednika, osim kao predsjedavaju?eg na sjednici VNS, što je stvar državnog protokola? Koju to on odluku može donijeti bez supotpisa Predsjednice Vlade i obratno.....?
?ak i površan poznavatelj ove materije poput mene može vidjeti kako je ve?ina ?lanaka ovog zakona prožeta suodlu?ivanjem, koordinacijom i supotpisima izme?u Predsjednika Republike i Predsjednice Vlade, ?ime se svakako nastojala izbje?i situacija da ni Predsjednik ni Vlada ne bi mogli samostalno upravljati ovim sustavom, bez uzajamnog nadzora.....

Predsjednikov Savjetnik za nacionalnu sigurnost, po odredbama ovog zakona nema nikakve posebne ovlasti, ve? je samo zamjenik predsjednika Savjeta za nacionalnu sigurnost, tijela koje operativno uskla?uje rad tog sustava, ali samo na temelju prethodnih zajedni?ki donesenih odluka VNS.

Sukladno tome, Predsjednik Republike ili bilo tko iz njegovog Ureda ne može, niti smije operativno rukovoditi postupanjima tog sustava, niti izravno nalagati sam na?in postupanja. Predsjednik može od sigurnosno – obavještajnog sustava tražiti podatke iz djelokruga njihovog rada, a taj sustav mu je dužan prikupljene podatke u razumnom roku i dostaviti. Agencijama i tijelima u sustavu nacionalne sigurnosti RH rukovode njihovi ravnatelji, kao osobe koje su odgovorne za rad svojih agencija.......

Da zaklju?im, u odredbama ovog zakona " ?elna" uloga Predsjednika Republike ni najslobodnijim tuma?enjem ne može se prepoznati, osim ako ovo podru?je nije regulirano nekim još i nekim tajnim, neobjavljenim zakonom.

Ako je tome tako, kako se takva izjava mogla omaknuti novom Predsjedniku ? Jednostavno, možda nije imao vremena za prou?avanje tog zakona i nekriti?ki preuzeo tu retoriku od bivšeg Predsjednika Mesi?a, koji je taj sustav koristio kao takav, što smo mogli vidjeti iz javno dostupne lakrdije s generalom Zagorcem.
A možda su dr. Jospovi?a "stru?njaci" iz njegovog Ureda uvjerili da je sve upravo onako kako su mu oni objasnili ..... A meni se ?ini da nije, a sebe ne držim nikakvim stru?njakom za ovo podru?je.......

Vjerojatno ?e me mnogi komentari napasti radi ?ega Predsjedniku Josipovi?u ne dajem sto dana mira i nakon toga ga kritiziram..... Ne, gospodo moja, za ovakvu temu ni njemu, niti bilo kome drugom, ne želim dati sto dana mira budu?i se ova trakavica razvla?i sve više iz dana u dan i zaga?uje medijski i politi?ki prostor.

Kao što ste mogli vidjeti cijela ova pri?a je zasnovana na razli?itim interpretacijama, nemuštim opravdanjima, kontradiktornim izjavama, nazivima bez sadržaja te osebujnom i neto?nom interpretacijom postoje?ih zakona.

Što bi naš Predsjednik trebao napraviti ? Neka napravi ono što zakon propisuje, neka pusti da svako državno tijelo radi svoj posao i ne pada na "slatke", ali nestru?ne rije?i osoba koje su ga do sada savjetovale u ovom problemu..... Jer da se vratim na po?etak pri?e: " Put do pakla poplo?an je (možda) dobrim namjerama......"

P.S. Dežurnim tajnim agentima napominjem da osobno ne spadam ni u obavještajno nadzemlje, podzemlje, niti u me?uzemlje, te da me slijedom toga ne svrstavaju u te skupine. Jedina skupina kojoj pripadam je skupina puša?a lule, a ovaj dnevnik predstavlja samo kriti?an osvrt malog gra?anima, poreznog obveznika...... i ništa više....

Komentari

Ovaj Danimir, čije sam

Ovaj Danimir, čije sam obračune s desničarima volio čitati u Hrvatskom listu, pretvorio se u Josipovićevog panegiričara i kad ga čovjek čita kao da čita kakva obrazovanijeg HDZ-ovca koji je do jučer mislio staviti ruke u vatru za dr. Ivu I, a svim ostalima docirati.
@Robine, priprema specijal na ovu temu za svoj blog, pa bih te molio dopuštenje da citiram neke tvoje upise s Pollitike. Isto to bi mi tebalo od Druga Napoleona i edi3-a. DuorPulu i Danimira ću samo prepričati, pa neka se ne ljute što ih ne tražim dopuštenje ;)

Sve što ste oduvijek željeli znati o swingingu politike, medija i tajnih službi.

Tko je glasao

REKLA KAZALA DOPUŠTENO

REKLA KAZALA DOPUŠTENO *[:o)
PAČE!
U skladu s najvišim tijekovinama parangaličara 45 L:o)
Konjićev skok - L
gricka se bok
lupi o štok
i kaže jok!

Visinske pripreme su meni uvijek naj*¨¨[:o)
.. a o kojoj temi shemi se radi?[:O)
4 : 5 = o, nešto :o)))
Zapravo me je u šahu jedino KONJIĆEV SKOK uvijek iznenađivao, jer nikad čovijek nezna na koju će od 4 moguća polja skočiti!? Kuda ćemo danas 45Lines*? Na koje kontekstualno polje? Urota ili porota, pitanje je sad?

Lijepe Vam misli želim,
generacijo online
DuorPula

Tko je glasao

sad si upravo oslovio bit

sad si upravo oslovio bit 'poslušničkog, komesarskog' mentaliteta koji se kao 'pravovjerac' kritički ne odmiče od svoje izabrane ikone i ne može ju kritički promatrati. Osobno zastupam suprotno načelo a to je da svoje 'pomazanike' mjerim još strožim kriterijima od onih koje primjenjujem na prosječnog hrvatskog partijskog poslušnika.

Potreban je odmak od podobnosti svake vrste, i prosuđivanje legitimno izabranih zastupnika, predsjednika i sl. na osnovu njihove političke dosljednosti, odnosno ostvarenja ciljeva imenovanih u njihovoj izbornoj platformi. To jest jedino što je legitimno - ako su na osnovu svoje izborne platforme bili izabrani, onda je ona jedino mjerilo kojim se može kvalitativno prosuđivati učinak njihovih akcija i reakcija.

Bezuvjetna lojalnost nekoj ideji ili ideološkoj platformi, znači svjesno samoukidanje zdravo razumskog preispitivanja ideja, osoba, fenomena i svijeta oko nas (a reče Heraklit da "na ovom svijetu samo mijena stalna jest") - to znači dobrovoljno stavljanje ulara na vlastitu spoznaju, na nepristajanje da živimo u stvarnom svijetu kakav god da jest i kako god da se mijenja - znači da pristajemo na ulogu izmanipulirane publike u svijetu u kojem pozornica pripada režimskim i podobnim birokratima komesarske provijencije, a ne kreativnom potencijalu nepomirljiva duha pojedinca.

Tko je glasao

trpanje svih u isti

trpanje svih u isti koš
etiketiranje bez argumenata
insnuacije i brljanje po svemu
površnost i zbunjivanje
vraćanje u prošle obrasce
'učenost' kao dokaz ispravnosti
pozornica ne postoji, postoji stvarnost
pozornica je samo u medijskim manipulacijama
režimsko birokratska je Država, a ne Predsjednik
nepomirljivi duh svađalaštva

Poema o Poluglavcu
(.]o[.)
Poluglavci su ko travci
ko mravci kadaravci
kadse drugdo dru ga slože
svese možene malože

samo parter
vrbik skriva
pada vlada
pada riva

a tek griva
samo trese
njiskom svojim
se uznese

frlji frljo
frlji mrljo
mrljnum tuku
VELKU BUKU
*¨©®¨[:O)))))

Ispričavam se slušateljima radio postaje u zadnjem redu autoBUS-a, ali ovo specijalno izdanje je dijakriptizirano samo iz potrebitosti posebitne tajnosti kanala na kojem nema nikoga osim onih koji ni ne slušaju, jer su u fazi transkripcije svojih osbnih misli i stavova, s kojima će uskoro uspostaviti dobre komunikacijske odnose, u svezi gore iznesenih stavova... kojih ni nema, pa su zato NEOPHODNO VAŽNI. :o))))))

Tko je glasao

@nausikaya, apsolutno sam

@nausikaya, apsolutno sam suglasan. To je platforma s koje nastupam. Ali, kako je već uobičajeno kod nas, bivam proglašavan većim neprijateljom od "formalnih neprijatelja".
Sjeti se samo kako je pokojni Račan, da bi opravdao svoj "sjedim i razmišljam" stav znao reči da je izvrgnut napadia desnice, ali i ekstremne ljevice. Tako sam i ja, zapošljavajuć se treći put u Vjesniku 2001. čuo ogovaranja ezadovljnika da kako je Račan u redaciju mogao dovesti "ekstremnog ljevičara Pratovića"... Osjećajući bilo vlasti birokratski pravovjerci su mi povjeravali fantastične zadatke praćenja istupa najrigidnijih desničara: Pašalića, HVIDR-i, Sožera za zašitu digniteta..., pa se događalo da me neki zadigrili ljubitelji heroja, a ne zločinca pljunu, viču za mnom a sambritanski špijun i sl. A komesari u redakciji su me smjestili zaisti radni stol za kojim je sjedio jedan od najpravovjernijih Hrvata z kojeg je komnjara svatko tko ne vjeruje da su Hrvati iz Irana. I onda su se komesari Antunović-Račnonovog Vjesnika naslađivali kako eksremna desnica i ekstrema ljevica u njihovoj redakciji zajedničku muku muči.

Žena i ja smo birali Josipovića prvom krugu jer smo mislili da će on ukinuti komesare, pravovjerne, da razumije kritiku...

Za sada nam se čini da smo pogriješili. Evo ti još jedan indikativan komentar Josipovićevog
novinarsko-blogerskog poltrona kao reakcija na moj najnoviji post:

željko, koji je smisao ovog teksta, želio bih da mi objasniš ako ti nije preteško? zašto bi itko sastavljao ovakav tekst? ljubomoran si na čovjeka uspješnijeg od sebe, koji je bio spreman, prema onome što mi je poznato iz njegovih komentara na tvom blogu, biti prijatelj s tobom, a s kojim si se uspio posvađati iz samo tebi znanih razloga? što misliš, da josipovića ili ikoga drugoga u izvršnoj vlasti briga za to što ti kao raspižđeno dijete upirući prstom cviliš ovdje "što njega slušaš, pa pogle kaj je on pisao o tebi, pogle, pogle!!!", stvarno misliš da svi koji bi to trebali znati ili koji bi se o tome trebali brinuti, to ne znaju ili ne brinu? misliš da ga *ti* možeš posvađati s ljudima kao što si sebe posvadio sa sobom i drugima koji su ti htjeli pomoći? mislio sam, budući da ovaj blog stvarno nije što je davno bio - mjesto dobrih tekstova i informacija, da ćeš barem u švicarskoj (ili gdje si već?) pronaći neku drugu zanimaciju ili čak posao, kad već nisi ovdje... prijatelju, bolković te po intelektu i plivanju u ovim vašim vodama šiša da to nemreš vjerovat, i dok se ti tome valjda jedini čudiš, on savjetuje i prijateljuje s predsjednicima, a ti si tu gdje jesi.. da se poslužim njegovom frazom - što je tu i kome čudno?

(ja kao slaven letica samo 25.02.2010. 10:17)

Romano Bolković kao Slaven Letica Ive Josipovića

Sve što ste oduvijek željeli znati o swingingu politike, medija i tajnih službi.

Tko je glasao

- eeee, ša radiš?? sjediš

- eeee, ša radiš?? sjediš i razmišljaššš?
- ne. samo sjedim
:o))))

Tko je glasao

Potreba jednostaničnih

Potreba jednostaničnih organizama da se smjeste u sigurni zaklon veće i moćnije flore stara je k'o i svijet.

Mene ne iznenađuje poltronstvo koje se manifestira jer što neki pojedinac sam više sjaji, time ujedno baca i veću sjenu u koju se žele smjestiti mnogi jednostanični organizmi. (nekad smo ih zvali čmarni ubruščići)

Problem je jedino s nama koji stojimo na čistini ( a ti možda i više od drugih), izloženi svim vremenskim i klimatskim nepogodama i ne tražimo ničiju zaštitu ni hladovinu. Istina, nevera nas više šiba, sunce žešće prlji al' zato smo žilaviji i teže nas je genetski pretvoriti u podobne puzavice- povijuše. A ni hibricidi se nisu pokazali djelotvornim ;)

Da parafraziram jednog davnog heroja:
"Zaštitu (iznad i izvan zakona) ne tražim, niti bih je vama dao."

P.S. Evo kako su se podobni požurili podilaziti novom Predsjedniku - agnostiku, za svaki slučaj ;)

http://www.jutarnji.hr/ivo-josipovic-u-varazdinu--premjesteno-raspelo-u-...

Tko je glasao

Nausikaya..... često sam

Nausikaya..... često sam koristio taj izraz u originalu, u trenucima kad mi je bilo najteže..... :-)))) Davno zaboravljeni heroj......

Tko je glasao

U Tvom dnevniku ima puno

U Tvom dnevniku ima puno informacija koje ja nisam znala, niti tražila zbog nedostatka vremena i interesa za druga područja.
Za mene je dnevnik dobar i zanimljiv.
Osvrnula bih se samo na tvrdnju o tome da treba pustiti institucije da rade svoj posao.
Ti, ja i svi mi jako dobro znamo da te institucije NE RADE svoj posao. Zato se ovom zemljom slobodno šeću mnogi u kriminal umočeni političari, poduzetnici i ostali.
Nedavno je Kosorka izjavila, povodom zavrzlama sa H. Vojkovićem, da se moraju poštovati PRAVILA IGRE. Dakle javno rečeno. Oni se igraju ljudskim životima, radnim mjestima, čineći ti kako već čine. Po njoj ne treba poštovati ZAKON.
Bajić će opet selektivno tužiti one za koje dobije dopuštenje.
Karamarko smjenjuje načelnike ili kako se već zovu šefovi u policiji.
Mogla bih još nabrajati.
Sjeća li se itko slučaja novinarke Helene Puljiz i naših vrlih špija?
Pozdrav
Mirtaflora

Tko je glasao

@robin_ud Slatki MINUS

@robin_ud
Slatki MINUS dnevniku. Zašto?
Da pojednostavimo: nikakva paraobavještajna struktura nije postojala, dokumentaciju koju dosta detaljno pa i dijelom sadržajno, opisuje jučer Jutarnji list poslali su na adresu dr.Josipovića SVEMIRCI, ali još više mi izgleda da je kandidat dr.Josipović sam sve napisao i distribuirao...I zanimljivo, robina.. više zanima tko je to napisao(kao da se to pitanje kao ključno ne postavlja), da li je definirano "obavještajno-špijunsko podzemlje..." Da je podzemlje definirano ne bi se zvalo PODZEMLJE. BITNO JE: ŠTO JE NAPISANO, U KOJEM VREMENU I NA KOJI NAČIN DISTRIBUIRANO, KOME NA ŠTETU?
Dnevnik ima i nekih pitanja za raspravu, ali je u biti obična preopširna, nesistematizirana papazjanija nečega "što se meni čini",dakle spekulacija, uz malo praragrafa zakona, a bez navođenja Ustava koji navodi ipak precizno ovlaštenja Predsjednika pa i u pogledu sigurnosnih službi.
Dakle, da ne gubimo vrijeme: sve ove gluparije ( i ono o nekim milijun eura koja su nestala kada je dr.Josipović vodio pregovore o oslobađanja hrvatskih špijuna ih srpskih zatvora..), da se ne spominje što je sve gnjusnoga napisano o njegovu obiteljskom životu, napisao je dr. Josipović i sam sebi poslao poštom, da se osokoli i poveća šanse u izbornoj utrci. Ili, ponavljam, dokumentaciju su poslali svemirci na proputovanju kroz Hrvatsku u vrijeme izbora..
Robin_ud, odi spat pa kad se probudiš pročitaj svoju papazjaniju. Možda ti se još "nešto učini".
Danimir

Danimir

Tko je glasao

Danimire, u potpunosti te

Danimire, u potpunosti te razumijem..... nije lako nešto ovako čitati, pogotovo kad se čita ono što se ne uklapa u idealiziranu sliku, često puta stvorenu samo u našim glavama........

Pročitao sam Ustav RH (http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/232289.html) i zamisli...... ni tamo nisam našao ništa o "čelnoj ulozi" Predsjednika RH....., samo neka zajednička odlučivanja i supotpisi.... Vjerojatno sam čitao krivi Ustav, možda sam trebao pročitati ustav Burkine Faso..... :-)))

Idem spavati....... možda mi se učini kakva dobra plavuša :-)))

Tko je glasao

@robin_ud Tebi plavuša,

@robin_ud
Tebi plavuša, a meni i crnka i plavuša, he,he.. Ali, tebi i lula s finim duhanom, pućkanje lule, whiskey, škotski, koja knjiga Sheldona i Ludlama,i onako, lijevom rukom, ajmo i dalje čerečit dr.Ivu Josipovića, ti ipak malo suptilniije od onih autora "dokumentacije" i mnogih kojima dr. Josipović smeta, a da zapravo još nije povukao neke ozbiljne političke poteze. Pa što će tek biti kada to počne raditi?
Infoprmacija je moć, solidna obavještajna informacija na stolu Predsjednika još je veća moć. Ajmo ga sada uvjerit da te informacije koje stižu njemu na stol trebaju stizati nekom drugom (Kosorici, Bebiću Šeksu, Milinoviću ili...?). Kakvo samostalno odlučivanje Predsjednika na temelju pristiglih informacija? VONS, a tamo ima slušati druge. Eh, ali tamo će ipak biti predsjedavajući, a ti meni objasni kako onaj koji vodi sastanak nema u 99 % slučajeva presudan utjecaj na njegov tijek..?
Lula, puć, puć... Tebi samo plavuša, a meni i plavuša i crnka.
Danimir

Danimir

Tko je glasao

@Danimire, povezujući

@Danimire, povezujući pojedinosti koje ste ovdje naveli iz svoje biografije, a koje sam usporedio s vašim poznatim mi likom i djelom, zaključujem da vam je pametnije djelovati pismima čitatelja pod punim imenom i prezimenom. Nick vam je dao slobodu koju ne znate kontrolirati, pa vam na stvarnosni lik pada apologetska, komesarska sjenetina. Morat ću one Vaše tekstove u Hrvatskom listu ponovno pročitati u svjetlu ove sjene ;)

Sve što ste oduvijek željeli znati o swingingu politike, medija i tajnih službi.

Tko je glasao

@45 Lines Mislim da bi ti

@45 Lines
Mislim da bi ti (eto, blogerski nonšalantno, ne austrougarski uštogljeno), s obzirom na životno iskustvo, (peripetije) trebao biti zadnja osoba koja bi me trebala hrabriti da u ovu gladijatorsku arenu pollitika.com uđem s punim imenom i prezimenom. I priznajem da se ipak čudim tom interesu za mojim stvarnim likom i djelom, tim više jer nisam jedini ovdje koji djeluje "na dvije razine" - pod nickom i pd stvarnim imenom i prezimenom.
Nick, sloboda koju ne znam kontrolitrati? Intrigantno, ali ne i bitno. BITNO JEST: za života o mojim (ne)djelima, argumentirano, a kada me ne bude, o mojoj privatnosti. Nikakva lažna skromnost - mislim da tu pažnju, pa i od Tvoje strane, ne zaslužujem.
Sjene i sjenetine - sasvim, sasvim normalno.
Danimir

Danimir

Tko je glasao

@Danimire, Vi ste se

@Danimire, Vi ste se višekratno hvalili svojim pisačkim pothvatima u real worldu. To je prvi primijetio ružan & len. Kada se Pavao Jelović na Vas kao stvarnu osobu obrušio primitivno rasistički, prvi sam stao u Vašu obranu. No, već mi je postalo nepodnošljivo kako se nekritički odnosite spram prof. dr. Ive Josipovića i pritom omalovažavate oponente - na ovom mjestu robina_uda. Razočarali ste me i kao nick i kao stvarna osoba, što ne znači da opet neću prvi ustati u obranu vaših ljudskih prava i vašega dostojanstva.

Sve što ste oduvijek željeli znati o swingingu politike, medija i tajnih službi.

Tko je glasao

@45 Lines Nisam se hvalio,

@45 Lines
Nisam se hvalio, nego samo naveo nekoliko naslova iz mog dužeg, opširnog publicističkog rada.
Zahvaljujem ti se na obrani - udarac Pavla Jelovića bio je ispod pasa.
Ono što se tebi čini nekritičnošću prema dr. Josipoviću samo je mišljenje da se njemu i savjetnicima omogući da rade na ostvarenju preizbornog programa nove pravednosti. Robin_ud ne sagledava najnovije informaicje o "dokumentaciji" u širem okviru nastojanja da se dr.Josipovića zaustavi u pohodu na Pantovčak NE BIRAJUĆI SREDSTVA.
Dapače, kritika poteze Predsjednika je dobro došla, nitko ne traži bezpogovorno podržavanje, ali mislim da se nedovoljno uzima u obzir činjenica da se u hrvatskom narodu događa ipak veći tektonski poremećaj nego što smo svjesni toga i da su OČEKIVANJA izuzetno velika. Inače, poštujem l00 dana nenapadanja, a budi siguran, kada to vrijeme prođe, moja uobičajena kritičnost neće ga štedjeti. Samo uzgred, već sada bi mogao otvoriti raspravu o dr. Franji Tuđmanu, na neki način i o ulozi hrvatske vojske vezano za BiH u Domovonskom ratu gdje ne dijelim mišljenja Predsjednika, no ne vidim nimalo smisla u ovom političkom trenutku bremenitom gospodarsko-socijalnim sunovratom Hrvatske, otvarati ipak teme lanjskog snijega.
Ta podrška i očekivanja, iskazana i izbornim rezultatom obavezuju dr. Josipovića, ali i nas, da pokrećemo PROMJENE. Ako se one ne počnu događati, prijeti nam KOLAPS SUSTAVA.
Ne vjerujem da sam te razočarao jer ja, sada malo i ŠALE s citiranjem, NEĆU SE UMORITI I NEĆU VAS( TE) RAZOČARATI...
Danimir

Danimir

Tko je glasao

Danimire, je li po tebi

Danimire, je li po tebi uopce moguca kritika bilo kojeg postupka dr. I. J. (ovo dr. sam samo za tebe napisao da ne bi ispalo da ga cerecim zbog ispustanja znanstvenog naziva) bez da se ti ne oglasis i ne optuzis autora kritike za cerecenje?

Tko je glasao

@martin Dozvoli, možda u

@martin
Dozvoli, možda u nećemu griješim, možda nisam u nečemu u pravu, ali političko iskustvo mi ne možeš osoporavati. Dakle, kritika i predsjednika Josipovića, zašto ne, ali U PRAVO VRIJEME i NA ARGUMENTIRAN NAČIN. Ma, kakvo čerečenje vidjeti u banalnim kritikama, ali recimo, ja samo pretpostvaljam kako izgleda "dokumentacija" o Josipoviću i njegovoj obitelji, iz vremena predizborne kampanje. Da se sada objavi KOMPLETNA mislim da bi javnost bila ŠOKIRANA tim pamfletom.
I mišljenja sam da u ovoj turbulentno-startnoj fazi Josipovića, žestoka i slabo argumeniirana kritika ne koristi nikome. I ponavljam, kritike valja upućivati na prave adrese.
Danimir

Danimir

Tko je glasao

RobineUDE *¨¨[:o) Svakim

RobineUDE *¨¨[:o)
Svakim danom nas medijski zapljuskuje novi djelić obavještajno – političke trakavice koja se pojavila još za vrijeme izborne kampanje za Predsjednika RH. Svakim novim člankom ili medijskim istupom ova priča postaje sve zanimljivija, ali na žalost PR koji vode kontrolu štete, sve nerazumljivija i otvara sve više pitanja na koja nema utemeljenih odgovora. Sve ovo polako poprima obrise afere za koju se bojim da će i nadalje opterećivati naš politički i medijski prostor[Robin UD].

Nakon ovoga dijela možemo napraviti barem dvije stotine mogućih konstrukcija i intepretacija, jer jednostavno NEMAMO INFORMACIJA, osim izgovorenih riječi Predsjednika i napisanih riječi:

Obavještajno-sigurnosni sustav u borbi protiv korupcije i organiziranog kriminala: Uz korupciju ruku pod ruku ide i organizirani kriminal, čime se bitno narušava sigurnost građana i mogućnost afirmiranja pravednog i demokratskog društva. Ne smije podzemlje biti jače od države, ne može se tolerirati njegovo povezivanje s politikom i pravosuđem. Borba protiv korupcije i organiziranog kriminala mora postati nacionalni prioritet, ne samo na papiru već i u konkretnim potezima. Zajedno s poštenim pravosuđem i policijom posebnu ulogu u tome mora dobiti obavještajno-sigurnosni sustav. Prioritet obavještajno-sigurnosne službe mora biti organizacijsko i kadrovsko prestrojavanje kako bi se osigurala maksimalna efikasnost u suzbijanju zla korupcije i organiziranog kriminala. Toj najopasnijoj vrsti kriminala treba konačno stati na kraj. Spriječit ću da prljavi novac kupuje hrvatsku imovinu i osvaja gospodarske resurse, omogućava lažne diplome, privilegije i nezasluženo bogatstvo. Novce oduzete kriminalu usmjerit ću u gospodarski razvoj, mirovine, škole, vrtiće, obrazovanje i socijalnu sigurnost. Uz jačanje civilnog i stručnog nadzora, osigurat ću ostvarenje toga ciljeva uz istovremeno poštivanje ljudskih prava.[dr.sc. Ivo Josipović]

Po mom dubokom uvjerenju tajne službe nisu javna stvar, ali su jako zgodne za premještanje fokusa javnosti na područje ''šekret 007'', a i zarada je medijima veća! *¨¨¨¨[:o)

Tko je glasao

Duore, organizirani kriminal

Duore, organizirani kriminal i korupcija su ozbiljne prijetnje općoj i pravnoj sigurnosti građana svaka države, pa tako i naše..... Ali, uvijek ima jedno ali...... u našoj državi postoje državna tijela koja se po svojoj primarnoj, zakonom utvrđenoj nadležnosti trebaju suprotstavljati i boriti protiv svih vidova i pojavnih oblika organiziranog kriminala i korupcije (DORH, USKOK, MUP, Financijska policija, Porezna uprava, Ured za sprječavanje pranja novca i sl.) Osim njih, postoje i različite vladine i nevladine udruge koje promiču borbu protiv korupcije......

Slijedom toga, zašto bi se njihovim poslom bavio sustav u čijoj primarnoj nadležnosti nije borba protiv organiziranog kriminala i korupcije. Ako će to raditi sigurnosno - obavještajni sustav, tko će raditi njihov posao ? Tete iz vrtića....... Čime bi se onda trebao baviti USKOK i MUP ? Hvatanjem kumica po placu ?

Na temelju čega bilo tko može pomisliti da sigurnosno - obavještajni sustav raspolaže kadrovima, iskustvom i specijaliziranim znanjima potrebnim za borbu protiv novih oblika organiziranog kriminala ili korupcije (financijskim stručnjacima i sl. ) ?

Koje to mogućnosti imaju sigurnosno - obavještajne službe, a da ih nemaju, možda i u većem opsegu ostala državna tijela (USKOK, MUP) ? Nikakve, dapače, čak i manje.....

Stoga, želje su jedno, a stvarne mogućnosti drugo...... Kao što rekoh u naslovu dnevnika....... put do pakla je u pravilu popločan (možda) dobrim namjerama....

Tko je glasao

Robine[:o) Koje to

Robine[:o)
Koje to mogućnosti imaju sigurnosno - obavještajne službe, a da ih nemaju, možda i u većem opsegu ostala državna tijela (USKOK, MUP) ? ....

Presjednik upravlja sigurnosno - obavještajnom službom(ama).
Vlada upravlja USKOK-om i MUP-om.
ako sam dobro shvatio (nije mi područje interesa) - to kazuje na BITNE potencijalne razlike...

Tko je glasao

@DuorPula, nije ti područje

@DuorPula, nije ti područje interesa, al ti ipak znaš najbolje. Nevjerojatno! Nemoj pisat o nečemu što ti nije polje interesa. Ostavi se nacionalne sigurnosti, zakona, pravosuđa... Gluplju glupost nismo mogli doživjeti: da imamo predsjednika, pravnika na svjetskom glasu, a da njegove poteze koje dio javnosti dovodi u pitanje, pravda tip kojemu to nije područje interesa. DuorPula, što si ti u Fažani predavao: "Komunikacijske tehnike u OOUR-ima", "Uloga radničkih novina u samoupravno procesu (na tom bi Bandić mogao magistrira)", Neki aspekti negativnog utjecaja Rock 'n Rolla na omladinu (Case study: Black Rose, gost predavač Željko Malnar)...?

Sve što ste oduvijek željeli znati o swingingu politike, medija i tajnih službi.

Tko je glasao

Opet ti nažalost promiče

Opet ti nažalost promiče bit kao i mnogima..... Predsjednik ne "upravlja" tim sustavom, pogotovo ne samostalno..... Dakle, ajmo još jednom..... Sigurnosno - obavještajnim sustavom, ako to možemo tako nazvati zajednički "upravljaju" Predsjednik Republike i Predsjednica Vlade, uz stručnu, građansku i parlamentarnu kontrolu i nadzor.... USKOK je sastavni dio DORH-a, koji je dio pravosudne vlasti, dakle neovisan od Vlade...... Jedino je MUP dio Vlade RH.....

Nakon što sam jučer pročitao kako je Predsjednik primio generale OSRH, ali bez nazočnosti ministra obrane, doista ne znam više što reći....... lijep početak......

E, baš zato ne dajem više 100 dana poštede kritike ni njemu, ni bi je dao bilo kome drugom.....

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najviše ocijenjeni članci

Najčitaniji članci