Tagovi

Problemi funkcioniranja demokracije suvremenog svijeta

Demokracija kao institucija modernih društava ima svoje proturje?nosti, koje se pojavljuju u njenoj praksi.

?ovje?anstvo od svojih prvih po?etaka civilizacije bavi se problemom, kako organizirati društvo pravedno i efikasno na demokratskim osnovama. Iz povijesti je poznato koliko se na tome radilo u Rimskom carstvu a posebno u staroj Gr?koj, kao i drugim starim kulturama: Sumirana, Semita, Hetita, Babilonaca, Egip?ana... Zbog problema funkcioniranja demokracije države su se razvijale cik-cak formi od diktatura, demokracije do anarhije, što je sigurno op?enito jako usporavalo razvoj društva. Naposljetku te negativne devijacije se i danas dešavaju. Istina rje?e, ali ne i u blažoj formi, što je veoma zabrinjavaju?e, kao u: Sjeverna Koreja, Kuba te neki režimi u Africi i Južnoj Americi.

U vrijeme današnje demokracije može se pri?ati, predlagati i obe?avati svašta. To se posebno dešava u vrijeme predizborne aktivnosti, kada razni neozbiljni, a ne rijetko bolesno ambiciozni tipovi obe?avaju brda i doline, a kad do?u na vlast i sjednu u fotelje, rade sasvim nešto drugo svoje ili po naputku grupa i klanova, koji su ih instruirali i financirali. Sli?no se tome ponašaju i pojedine stranke, a posebno kada treba formirati izvršnu vlast na svim nivoima. Tada ve?e stranke u borbi za koalicijskim partnerom mali strankama nude ustupke koje su ne primjerene politi?koj snazi potencijalnog partnera te male stranke koriste priliku i zahtjevaju maksimalne ustupke i na njhovo iznena?enje dobivaju više nego su o?ekivale. U takvoj situaciji, te male stranke postaju zna?ajan akter i utjecajne na: vanjsku i unutarnju politiku, gospodarstvo, sudstvo, financije, policiju i vojsku i sl. U takvoj nerealnoj konstelaciji snaga ozbiljno mogu biti ugroženi vitalni interesi bazne nacije.

Jedan od problema može nastati kad se demokratski izabrana vlast pretvori u diktaturu ili svojom demagoškom politikom državu vodi u pogrešnom smjeru. Naime, stranke da bi se održale ili osvojile vlast nude veoma mnogo pogodnosti op?enito stanovništvu i pojedinim segmentima društva. Kako bi ipak donekle ispunile predizborna obe?anja i još više se dodvorile glasa?ima, troše sva mogu?a rezervna sredstva, koja se ina?e troše u teškim i kriznim situacijama.

Posežu za skupim ino i doma?im kreditima koje ne mogu vra?ati i tako državu dovode u tešku i ovisnu situaciju u me?unarodnim i unutrašnjim odnosima. Što u?initi u spomenutim situacijama da se sa?uva demokracija, a njene loše strane anuliraju ili znatno ublaže. Treba uspostaviti demokratski korektivni faktor koji ?e upozoravati kada demokracija skrene, iz navedenih ili nekih drugih razloga, odnosno kada po?inju devijacije.

To korektivno tijelo bi reagiralo u slu?ajevima, kad postoje?a demokratska vlast, predlaže, donosi pogrešne odluke, sklapa loše ugovore po sadašnjost i budu?nost države. Svoje odluke i mišljenima javno bi objavili, preko javnih sredstava informiranja. Kad jedno takvo tijelo, neutralno i objektivno, sa takvim autoritetom, kome je uostalom ta uloga, objavi da vlast ne radi dobro, onda ta vlast i te kako mora voditi ra?una o tome, i što prije se korigirati ako želi na izborima od bira?a imati pozitivne rezultate.

To tijelo bi se moglo sastojati od provjerenih van-strana?kih, poštenih, u?enih osoba. Prijedloge za ?lanove davali bi: AZUH, HHO, instituti, vjerske zajednice, ugledne visoko obrazovane ustanove, poznata humanitarna društva i sl. To tijelo bi se recimo moglo sastojati od 21do 35 ?lanova. Donosilo bi odluke i mišljenja dvotre?inskom ve?inom.Za svoj rad ne bi bili materijalno nagra?ivani, niti bi mogli imati bilo kakve privilegije zbog ?lanstva u tom tijelu. Ono bi naravno imalo svoj statut i pravila.

Ovo ?e možda nekome djelovati idealisti?ki, ili kao «savjet staraca» (što je izvorno zna?enje Senata), što apsolutno ne stoji jer se u ovaj forum biraju ljudi bez obzira na dob, i visokim dokazanim ugledom u društvu, te vanstrana?kim opredjeljenjem. Naravno ovakav forum može egzistirati u demokratskim društvima. Da je ovaj forum ve? postojao, pretvorba bi sasvim sigurno bila mnogo pravednija i poštenija. Ne bi bilo ovakve enormne plja?ke Hrvatske, ne bi se mnogi bez skrupulozni tipovi šepurili u foteljama i razbacivali materijalnim dobrima, koje su stekli na nepošteni na?in. Hrvatska bi vjerojatno ve? bila u Evropskoj Zajednici. Sasvim sigurno ne bi nas na ovako drasti?an na?in pogodila gospodarsku krizu, jer smo bili u situaciji, me?u rijetkim zemljama, da nas je ona mogla samo okrznuti. Nezaposlenost bi bila znatno manja. Ve?e pla?e i mirovine. Op?enito bi bio ve?i standard i zadovoljstvo gra?ana.

Postavlja se pitanje, što se u ovom smislu može u?initi i na me?unarodnom planu. Kako pomo?i narodima koji žive u neljudskim uvjetima, ugnjeteni, poniženi i obespravljeni od strane diktatorskih režima. To je druga tema, za razmišljanje. U tom smislu bilo je pokušaja da se uspostave me?unarodne institucije moralne i pravne i prirode. Svima je poznata uspostava Vije?a Sigurnosti pri Ujedinjenim nacijama, koje ima zadatak da djeluje u re?enom smislu, ali bez zna?ajnog uspjeha, jer u tom tijelu sjede predstavnici politi?kih struktura koje gledaju svoje uske interese. Ovo je eklatantan primjer kako se stvari znaju izopa?iti kad politika umiješa svoje prste.

Nešto sli?no je prije tridesetak godina bio uspostavio Bertrand Russel (tzv. Russelov sud) koji je imao odre?ene uspjehe ali se i on ugasio.

Novi dnevnici

 1. Međunarodni cirkus Franjo Tuđman od Mucke komentara 0
 2. Neka dosadna razmišljanja o kapitalizmu i socijalizmu od Zoran Oštrić komentara 7
 3. Ne pakirati drugovima Saucha-Milanović / Slon ima velike uši da bi lakše skakao sa cvijeta na cvijet od Laganini komentara 6
 4. prijatelju, tražim ovlaštena potpisnika od aluzija komentara 0
 5. Dnevni SHOWinist – Revolucija je narodna igra sa pjevanjem i pucanjem od Laganini komentara 4
 6. sistem gospodara tuđeg života (osvježeno) od aluzija komentara 0
 7. Jedan čekića dok drugi žanje od bube komentara 8
 8. Plenkovićev zadatak: uništiti zauvijek Tuđmanov HDZ od ppetra komentara 130
 9. Dugoročni cilj: Prgometovom kandidaturom Plenković kani konačno ovladati zagrebačkim HDZ-om od sm komentara 14
 10. The Wariors, by Walter Hill - FILM od petarbosni4 komentara 1
 11. majmun jesam, jer moram biti čovjek od aluzija komentara 0
 12. Što bi bilo da smo 1991. u SFRJ … od Feniks komentara 40
 13. Ljevičari i pro-ljevičarski dio HDZ-a pokušavaju nagovoriti Brunu Esih da im svojom kandidaturom pomogne osvojiti Zagreb od ppetra komentara 16
 14. Rakarova dvostruka mjerila od MKn komentara 54
 15. Kamate na uloženi kapital pristižu, jesu li naplative? od Feniks komentara 69
 16. Kamate na uloženi kapital pristižu, jesu li naplative? od Feniks komentara 0
 17. Izbori u Nizozemskoj: kako će utjecati sukob s Turskom? od Zoran Oštrić komentara 1
 18. utopija nije ŠEFovanje ŠEFova USAVRŠAVATI ! od aluzija komentara 0
 19. ŠEFovanje ŠEFova... kako zaustaviti ! od aluzija komentara 0
 20. Samo luđaci i luđakinje će ovdje naći poveznicu s kraljicom Balkana od bube komentara 4
 21. ŠEFovanje ŠEFova... zaustavimo ! od aluzija komentara 0
 22. ŽURNO OTVORENO PISMO VLADI RH od petarbosni4 komentara 59
 23. ŠEFovi profiteri talentirani su ŠEFovi od aluzija komentara 0
 24. "Afera dnevnice", skrivena i zajednička igra tripartitne vlasti i DORH-a od ppetra komentara 49
 25. Limeni Tuđman je mali, plitak, zaostao i jeftin od Mucke komentara 6

Tko je online

 • Feniks
 • indian
 • ppetra

Trenutno online

 • Registriranih korisnika: 3
 • Gostiju: 38

Novi korisnici

 • mAjAdrK1IO
 • F1
 • valentino
 • justiceforall
 • sandy199