Tagovi

Problemi funkcioniranja demokracije suvremenog svijeta

Demokracija kao institucija modernih društava ima svoje proturje?nosti, koje se pojavljuju u njenoj praksi.

?ovje?anstvo od svojih prvih po?etaka civilizacije bavi se problemom, kako organizirati društvo pravedno i efikasno na demokratskim osnovama. Iz povijesti je poznato koliko se na tome radilo u Rimskom carstvu a posebno u staroj Gr?koj, kao i drugim starim kulturama: Sumirana, Semita, Hetita, Babilonaca, Egip?ana... Zbog problema funkcioniranja demokracije države su se razvijale cik-cak formi od diktatura, demokracije do anarhije, što je sigurno op?enito jako usporavalo razvoj društva. Naposljetku te negativne devijacije se i danas dešavaju. Istina rje?e, ali ne i u blažoj formi, što je veoma zabrinjavaju?e, kao u: Sjeverna Koreja, Kuba te neki režimi u Africi i Južnoj Americi.

U vrijeme današnje demokracije može se pri?ati, predlagati i obe?avati svašta. To se posebno dešava u vrijeme predizborne aktivnosti, kada razni neozbiljni, a ne rijetko bolesno ambiciozni tipovi obe?avaju brda i doline, a kad do?u na vlast i sjednu u fotelje, rade sasvim nešto drugo svoje ili po naputku grupa i klanova, koji su ih instruirali i financirali. Sli?no se tome ponašaju i pojedine stranke, a posebno kada treba formirati izvršnu vlast na svim nivoima. Tada ve?e stranke u borbi za koalicijskim partnerom mali strankama nude ustupke koje su ne primjerene politi?koj snazi potencijalnog partnera te male stranke koriste priliku i zahtjevaju maksimalne ustupke i na njhovo iznena?enje dobivaju više nego su o?ekivale. U takvoj situaciji, te male stranke postaju zna?ajan akter i utjecajne na: vanjsku i unutarnju politiku, gospodarstvo, sudstvo, financije, policiju i vojsku i sl. U takvoj nerealnoj konstelaciji snaga ozbiljno mogu biti ugroženi vitalni interesi bazne nacije.

Jedan od problema može nastati kad se demokratski izabrana vlast pretvori u diktaturu ili svojom demagoškom politikom državu vodi u pogrešnom smjeru. Naime, stranke da bi se održale ili osvojile vlast nude veoma mnogo pogodnosti op?enito stanovništvu i pojedinim segmentima društva. Kako bi ipak donekle ispunile predizborna obe?anja i još više se dodvorile glasa?ima, troše sva mogu?a rezervna sredstva, koja se ina?e troše u teškim i kriznim situacijama.

Posežu za skupim ino i doma?im kreditima koje ne mogu vra?ati i tako državu dovode u tešku i ovisnu situaciju u me?unarodnim i unutrašnjim odnosima. Što u?initi u spomenutim situacijama da se sa?uva demokracija, a njene loše strane anuliraju ili znatno ublaže. Treba uspostaviti demokratski korektivni faktor koji ?e upozoravati kada demokracija skrene, iz navedenih ili nekih drugih razloga, odnosno kada po?inju devijacije.

To korektivno tijelo bi reagiralo u slu?ajevima, kad postoje?a demokratska vlast, predlaže, donosi pogrešne odluke, sklapa loše ugovore po sadašnjost i budu?nost države. Svoje odluke i mišljenima javno bi objavili, preko javnih sredstava informiranja. Kad jedno takvo tijelo, neutralno i objektivno, sa takvim autoritetom, kome je uostalom ta uloga, objavi da vlast ne radi dobro, onda ta vlast i te kako mora voditi ra?una o tome, i što prije se korigirati ako želi na izborima od bira?a imati pozitivne rezultate.

To tijelo bi se moglo sastojati od provjerenih van-strana?kih, poštenih, u?enih osoba. Prijedloge za ?lanove davali bi: AZUH, HHO, instituti, vjerske zajednice, ugledne visoko obrazovane ustanove, poznata humanitarna društva i sl. To tijelo bi se recimo moglo sastojati od 21do 35 ?lanova. Donosilo bi odluke i mišljenja dvotre?inskom ve?inom.Za svoj rad ne bi bili materijalno nagra?ivani, niti bi mogli imati bilo kakve privilegije zbog ?lanstva u tom tijelu. Ono bi naravno imalo svoj statut i pravila.

Ovo ?e možda nekome djelovati idealisti?ki, ili kao «savjet staraca» (što je izvorno zna?enje Senata), što apsolutno ne stoji jer se u ovaj forum biraju ljudi bez obzira na dob, i visokim dokazanim ugledom u društvu, te vanstrana?kim opredjeljenjem. Naravno ovakav forum može egzistirati u demokratskim društvima. Da je ovaj forum ve? postojao, pretvorba bi sasvim sigurno bila mnogo pravednija i poštenija. Ne bi bilo ovakve enormne plja?ke Hrvatske, ne bi se mnogi bez skrupulozni tipovi šepurili u foteljama i razbacivali materijalnim dobrima, koje su stekli na nepošteni na?in. Hrvatska bi vjerojatno ve? bila u Evropskoj Zajednici. Sasvim sigurno ne bi nas na ovako drasti?an na?in pogodila gospodarsku krizu, jer smo bili u situaciji, me?u rijetkim zemljama, da nas je ona mogla samo okrznuti. Nezaposlenost bi bila znatno manja. Ve?e pla?e i mirovine. Op?enito bi bio ve?i standard i zadovoljstvo gra?ana.

Postavlja se pitanje, što se u ovom smislu može u?initi i na me?unarodnom planu. Kako pomo?i narodima koji žive u neljudskim uvjetima, ugnjeteni, poniženi i obespravljeni od strane diktatorskih režima. To je druga tema, za razmišljanje. U tom smislu bilo je pokušaja da se uspostave me?unarodne institucije moralne i pravne i prirode. Svima je poznata uspostava Vije?a Sigurnosti pri Ujedinjenim nacijama, koje ima zadatak da djeluje u re?enom smislu, ali bez zna?ajnog uspjeha, jer u tom tijelu sjede predstavnici politi?kih struktura koje gledaju svoje uske interese. Ovo je eklatantan primjer kako se stvari znaju izopa?iti kad politika umiješa svoje prste.

Nešto sli?no je prije tridesetak godina bio uspostavio Bertrand Russel (tzv. Russelov sud) koji je imao odre?ene uspjehe ali se i on ugasio.

Novi dnevnici

 1. Im Süd-Osten nichts Neues od Feniks komentara 0
 2. ŠEFovi programiraju ubrzati humane ciljeve od aluzija komentara 0
 3. Uputa za borbu protiv loših sudaca/1 od rodjen komentara 1
 4. Resident Evil: HAVC Afterlife od Laganini komentara 24
 5. NATO je preskup i suvišan u mirovanju od aluzija komentara 0
 6. ŠEF ministarstva Dobrović bi ministarstvo širio od aluzija komentara 0
 7. Tomislav Merčep je bio i ostao na pravoj strani, dok je veliki dio pravosuđa i politike u RH na pogrešnoj strani od ppetra komentara 32
 8. HND bizarni agitprop van svakog razuma i zakona / Novosti – Hrvatska nije vaša država od Laganini komentara 18
 9. Stranka PETICIJA od mAjAdrK1IO komentara 14
 10. Indijska vlada najavljuje da bi se do 2024. mogla potpuno okrenuti obnovljivima od Zoran Oštrić komentara 15
 11. ŠEFovi hoće drugima NE plaćeno umiranje od aluzija komentara 0
 12. Proročanstvo od petarbosni4 komentara 14
 13. "Zašto sam napustio ljevicu" od MKn komentara 23
 14. PSIHIJATRI I PACIJENTI od mAjAdrK1IO komentara 2
 15. budućnost bit će kasno SUTRA razumjeti od aluzija komentara 1
 16. Prava hoće, kune hoće, upravljati hoće, obaveze neće? "Predsjednice odjebite" piše čoban Vojković sa indexa od Laganini komentara 51
 17. Kreatori smrti i zločina od otpisani komentara 97
 18. O banalnosti zla / Bernardić: SDP-u je mjesto na proslavi genocida nad Hrvatima od Laganini komentara 7
 19. Hribar: Ne priznaje etiku, pravosuđe i sudove i osobito zakone RH, priznaje samo sud partije od Laganini komentara 11
 20. Očekujte neočekivano: Pad potražnje za fosilnim gorivima već u 2020-ima? od Zoran Oštrić komentara 2
 21. Kada naivnost prelazi u lopovluk od acinum komentara 8
 22. Kako će funkcionirati svijet, u kojem Amerika više nije prvi policajac, prvi nasilnik i prvi rasipnik? od Zoran Oštrić komentara 27
 23. kapitalistički lopovluk kako živimo od aluzija komentara 0
 24. Donald Trump je uspješno promovirao SAD kao drugu svjetsku silu od Zoran Oštrić komentara 3
 25. Kreatori mržnje od boltek komentara 36

Tko je online

 • čovjek iza gomile
 • indian
 • Skviki

Trenutno online

 • Registriranih korisnika: 3
 • Gostiju: 36

Novi korisnici

 • mAjAdrK1IO
 • F1
 • valentino
 • justiceforall
 • sandy199