Tagovi

Prijedlog zakona o poljoprivrednom zemljištu-zakon za bogate protiv siromašnih..

Pro?itavši novi prijedlog zakona o poljoprivrednom zemljištu morao sam napisati par redaka o istom jer neke stvari jako bodu u o?i.

1. kažnjavanje vlasnika poljoprivrednog zemljišta koji isto ne obra?uju
2. davanje neobra?enog poljoprivrednog zemljišta u zakup bez pristanka njihovih vlasnika
3. pravo prvokupa od strane države/davanje u zakup.
4. U svrhu provo?enja novog zakona osnovala bi se nova hrvatska Agencija za poljoprivredno zemljište.

I dok je sam tekst zakona napisan na prvi pogled profesionalno i lijepo želio bih ukazati na to što ?e taj zakon, ako se izglasa, zna?iti u praksi. Vjerujem da svakog normalnog ?ovjeka u posjedu pa i najmanjeg komadi?a poljoprivrednog zemljišta, a to obuhva?a stotine tisu?a ljudi u Hrvatskoj, treba biti strah za njihovo vlasništvo. A pravo vlasništva je jedno od temeljnih ljudskih i ustavnih prava. Isto kao što su poduzetni?ka i tržišna sloboda po tom istom ustavu temelj gospodarskog ustroja Republike Hrvatske.

U jednoj deklarirano demokratskoj i slobodnoj državi ovaj zakon otvara velike mogu?nosti za de facto razvlaš?ivanje malih vlasnika i oduzimanje zemljišta od nesposobnih/nepodobnih i davanje na upravljanje/u zakup podobnima/sposobnima. A odluku o tome tko je podoban/sposoban, a tko nije, trebali bi donositi na svakodnevnoj bazi lokalni birokrati. Ovakvo centralisti?ko upravljanje se dosada u praksi uvijek pokazalo kao loša ideja, no zašto ne probati ponovno?! Mogu?nosti za korupciju su ogromne.

Pod poljoprivrednim zemljištem smatra se SVE što nije šuma ili gra?evinsko zemljište, vrtovi, oku?nice, mo?vare, jezera, pa i poljoprivredno zemljište u gra?evinskoj zoni. Da bi dakle prenamijenili gra?evinsko u gra?evinsko zemljište, pla?ati se posebne naknade sukladno površini koja se prenamjenjuje!! Osim naravno, u slu?aju golf-igrališta. Nadalje, koje ?e se zemljište smatrati obra?eno, a koje ne, "propisati" ?e ministar naknadno. Ho?e li to uklju?ivati neke proizvodne kvote, direktive što se treba saditi ili ne, to ?e biti iznena?enje!! Dakle, posjedujete li vikendicu i/ili nešto zemljišta, ukoliko imate baku i djedu na selu, ili ste ne daj Bože nešto naslijedili, ukoliko ta ista zemlja nije "obra?ena" onako kako je propisao ministar, lokalna samouprava ima zakonsko pravo da vam naplati kaznu i istu oduzme na rok od tri godine uz naknadu koju vidi primjerenom (recimo par kuna). Napominjem još jednom, zakonom nije odre?eno koja je zemlja "obra?ena", a koja nije. Ah, da.. visinu nov?ane kazne ?e ministar isto odrediti naknadno...

Dosadašnji zakon predvi?ao je da zemlja mora biti održavana i slobodna od višegodišnjeg raslinja, što je puno logi?nije, normalnije, pametnije, i u skladu s ustavom. No nekima to nije bilo dovoljno. Kome bi novi zakon pogodovao, možda se da zaklju?iti iz jednog propagandnog ?lanka o jednom altruistu i ?ovjekoljubu, koji se uz trgovinu eto bavi i poljoprivredom u Hrvatskoj1. Indikativan je i na?in na koji je održana javna rasprava o nacrtu prijedloga zakona2.

Politi?ka direktiva da svo poljoprivredno zemljište mora biti obra?eno je u uvjetima tržišne ekonomije najblaže re?eno neprimjerena. Što kad tržišni uvjeti nisu zadovoljeni za nešto proizvoditi? Ako zemlja nije obra?ena danas, ne zna?i da ne?e biti obra?ena sutra. EU zbog sli?nih direktiva proizvodi previše hrane, vina i svega ostaloga, što za uzrok ima obaranje cijena poljoprivrednih proizvoda na samu granicu, ako ne i ispod granice isplativosti, jasno vidljivo primjerice na otkupnim cijenama mlijeka u Njema?koj. Planiraju se poticaji za ?upanje vinograda, viškovi se bacaju ili izvoze po smiješnim cijenama, a ovaj zakon nalaže da svo obradivo zemljište u Hrvatskoj ima biti obra?eno (što god to zna?ilo). Ina?e konfiskacija. Normalno, u tome svoj interes vide oni koji žele okrupniti zemljište na ra?un malih vlasnika jer mogu proizvoditi jeftinije i "konkurentnije". No ovakav zakon ?e imati za posljedicu tjeranje cijena hrane u podrum i /ili koncentraciju zemljišta i sredstava proizvodnje hrane u rukama malog broja ljudi, što je uzgred re?eno, opet protivno tom istom zakonu. Da ne spominjem kako se takvom direktivom destimulira veliki broj radnih mjesta koja mogu nastati recimo ekološkom proizvodnjom poljoprivrednih proizvoda.

Proizvodnja hrane jest strateški interes svake države, toliko je jasno, no ovakve centralisti?ko-planske mjere jako podsje?aju na najgore dane sovjetskog komunizma i megalomanizma, vrlo su jednodimenzionalne, neprakti?ne, i vode uništavanju prirodnih resursa države, jer intenzivna poljoprivredna proizvodnja nije održiva na dugi rok. Tako?er, Dr. Ferdo Baši? je lijepo upozorio ministra Pankreti?a u emisiji "Otvoreno" da predložene mjere ne postoje u drugim državama EU (da su netržišne i time nepoželjne), pa opet, oni nama izvoze hranu, a ne mi njima (možda problem ipak leži negdje drugdje) Dr. Baši? je tako?er pametno natuknuo da obra?ivanje zemljišta nije jedini na?in iskorištavanja zemljišta.

Skandalozan je sam na?in na koji se tretiraju mali vlasnici zemljišta u Hrvatskoj od strane ovog zakona; kao neki zlikovci koji namjerno ne žele ništa proizvoditi na svojim posjedima i time štetiti državnim interesima, pa ih se treba drakonski kazniti, i ista dati na iskorištavanje drugima. Ni rije?i o stimuliranju, edukaciji, poticajima, samo nameti, kazne, bi?. Ne bi li bilo pametnije stvoriti tržišne uvjete da se bavljenje poljoprivredom ISPLATI? Evo, pošto ministar Pankreti? voli centralne sisteme predlažem državnu agenciju za otkup svih poljoprivrednih proizvoda i naknadnu distribuciju/pregovaranje s trgova?kim lancima, a ne reketarenje seljaka od strane istih; ne da seljaci prodaju svoje proizvode za 20-30% maloprodajne cijene.. Smanjenje birokracije, rezanje/ukidanje PDV-a na hranu samo su neke od mogu?nosti.
Ne, bolje je maksimalno birokratiziranje i ograni?avanje tržišnih sloboda vlasnika zemljišta, od toga da država odre?uje po kojoj cijeni vlasnici mogu dati u zakup svome zemljište i kome, do toga da država to i organizira.. ?UDO JEDNO.. i sve to samo za xxx milijardi iz državnog prora?una..
Nije li simptomati?no da se sve reforme u ovoj državi svode na to da se onima koji imaju malo oduzme i to, i da se kao strateški interesi države promoviraju interesi bogatih i mo?nih?

Možemo se samo nadati da ovo ne?e pro?i sabor.

1. http://www.jutarnji.hr/ispis_clanka.jl?artid=128735
2. http://www.liderpress.hr/default.aspx?sid=50386

http://www.vlada.hr/hr/content/download/55113/771595/file/30_10.pdf.

D.B.

Komentari

u principu se slažem s

u principu se slažem s tobom, pravo vlasništva je ustavna kategorija i ako čovjek ne vidi računicu u tome da obrađuje zemlju niti ga se na to može potaknuti, jasno je da u toj cijeloj priči nešto drugo ne valja.
s druge strane, moram ti zamjeriti to što brkaš pojmove na nekoliko mjesta (pretpostavljam namjerno, radi pojačanja efekta) i zato nema boda od mene.
žalosno je voziti se kroz slavoniju i vidjeti toliko zemlje koja je proizvodni potencijal, a leži neobrađena, ali sumnjam da je ovo pravi put.
isto tako, ako se dobro sjećam, koalicijska vlada je također išla na "kažnjavanje" vlasnika neiskorištenih poslovnih prostora i neobrađenih poljoprivrednih zemljišta, ali putem posebnog oporezivanja, što je koliko se sjećam ocjenjeno kao protuustavno, tako da mi se čini da su za ovaj zakon još manje šanse da se održi jer još očitije i snažnije zadire u prava zaštićena ustavom.

..............................................................................................
Get your facts first, then you can distort them as you please.

Tko je glasao

razlika je u tome da je

razlika je u tome da je poljoprivredno zemljište od tzv. posebnog državnog interesa, a poslovni prostori nisu..

tako da se nekako bojim da je moguće da ovo i prođe nekako.. stvarno se nadam da neće..

većina s kojom sam pričao jednostavno misli da sve je to ok.. obrađivati će se zemlja i svi sretni.. no kad malo razmisle vide da to baš i nije tako..

ideja je bolesna i praktički obezvrijeđuje ustav, takav kakav je, ali ipak bi trebao jamčiti neka prava..

Dok dobri šute, zli caruju

Tko je glasao

kako misliš "razlika"?? oni

kako misliš "razlika"??
oni su postupili jednako prema obje kategorije.
hdz sada gleda samo na jednu.

..............................................................................................
Get your facts first, then you can distort them as you please.

Tko je glasao

Drago mi je kad vidim da

Drago mi je kad vidim da netko tako razmišlja. I moje je mišljenje da je budućnost ove zemlje u ekološkoj poljoprivredi gdje će za svoj račun raditi mnogo malih proizvođača i to proizvoditi kvalitetnu hranu ne za džeparac, već tko to želi jesti nek plati ako ima čime. Sve je samo stvar organizacije, ako se želi već se moglo organizirati da seljaci mogu prodati to što proizvode umjesto da im se stalno stavljaju klipovi pod noge. Kako će netko prodati domaća jaja kad je donesen propis za označavanje jajeta nekim printerom i taj sam printer košta nekih 50.000 kn što nikog nije briga i odakle će kumica sa deset kokoši platiti taj printer? A ovo o potrebi oduzimanja zemlje da bi se dobile velike površine za intenzivnu obradu sa svim trovanjima kao posljedicama, i to trovanjima ljudi, zemlje, tla, zraka i vode, to se isto u ovom zakonu vidi iz aviona.
I kao zaključak pitanje tko donosi zakone koji su protiv naroda?
Ima li to tijelo legitimitet ako je samo sebi nadijelilo povlastice u vidu povlaštene mirovine, povlaštenog staža za mirovinu, plaća i ostalog, a poslani su na to mjesto da brane interese naroda koji ih je izabrao.
Ako u državi demokratskih i ljudskih prava kakva želimo biti nije riješeno osnovno ljudsko pravo na rad i da za taj rad primi plaću, gdje su zakoni koji to garantiraju npr radnicama Dalmatinke nove?
Kakva je ovo država koja ima više zaposlenih u Ministarstvu obrane nego vojnika (bijednih 250 sa plaćom od 2600 kn???) Tko je tu da nas brani? Ministarstvo obrane?
Tko brani ovaj narod od lihvara koji ubijaju za neke izmišljene kamate koje od 10 kn mogu napraviti milione? Gdje je propis koji to brani? Nema ga tko donesti jer nikog nije briga. Znači kad potpišeš da te imaju pravo ubiti vješanjem, onda je to pravovaljano i imaju opravdanje da to učine?
Mislim da je vrijeme početi promišljati koliko ima pokrića ovo što nam se događa u demokraciji i ima li to veze s demokracijom

Tko je glasao

Prijedlog zakona o

Prijedlog zakona o poljoprivrednom zemljištu-zakon za bogate protiv siromašnih..

Kakva glupost. Ovo nije zakon za socijalna pitanja, ovo je zakon za one koji stvaraju dodatnu vrijednost u poljoprivredi. Oni trebaju ovakav zakon. Oni će razvijati ovu državu...

Nevjerojatno kako se kod nas u sve unosi demagogija bogati vs siromašni...

.... A pravo vlasništva je jedno od temeljnih ljudskih i ustavnih prava. Isto kao što su poduzetnička i tržišna sloboda po tom istom ustavu temelj gospodarskog ustroja Republike Hrvatske.

Nitko neće nikome uzeti zemlju.

Možemo se samo nadati da ovo neće proći sabor.

Nadamo se da će proći jer ovo je jedina šansa za budućnost poljoprivrede u hrvatskoj. Točka.

youtube.com/bijesdrugi | 4hdz.com
Preporučam: youtube.com/maxprvi | Lion Queen

Tko je glasao

Nije te bilo neko vrijeme,

Nije te bilo neko vrijeme, već sam mislio da su te uhitili dok si lijepio plakate.

Tko je glasao

Je, ovaj tvoj Faber SDP-ovac

Je, ovaj tvoj Faber SDP-ovac je pravi Udbaški policajac. Pohvatali su neke moje frendove, ali ja sam pobjegao...

youtube.com/bijesdrugi | 4hdz.com
Preporučam: youtube.com/maxprvi | Lion Queen

Tko je glasao

Eto dodatnog razloga za

Eto dodatnog razloga za poskupljenje stanova i do 20 %! Prije nekoliko mjeseci sam platio prenamjenu poljoprivrednog zemljišta u građevinsko 40 kuna/m2. Prijedlogom zakona a u skladu sa važećim parametrima, za isto područje trebao bih platiti promjenu namjene cca 1485 kn/m2 zemljišta, oliti, cca 210 €.

Tko je glasao

Nije li simptomatično da se

Nije li simptomatično da se sve reforme u ovoj državi svode na to da se onima koji imaju malo oduzme i to, i da se kao strateški interesi države promoviraju interesi bogatih i moćnih?

To nije interes nego posljedica.

Drug Tito ima beskrajno impozantnih rezidencija. A svi znaju da je drug Tito uvijek imao na prvom mijestu čovjeka. Dakle, ne zbog interesa a nije to ni namjera, nego posljedica karnje pozitivnih nastopjanja za što više i što solidnije toga - kako drug Tito rezidinecija itd. tako i njegovi vjerni omladinci Ante Todrić i Ivo Kuštrak što više PIK-ova, lovišta i raznog, u što bolje stanju.

I onda tako dođe do proturječnosti i svega što se opet ponavlja. Sada je logično na toj matrici došlo do malo šireg i većeg feudalizma nego onaj prijašnji, kada je osim Kulmera još stoitine fedualaca bilo manje nego današnji jdini grof Todorić aka Kulmer. Ovo što se valja je nešto što možda prerasta u građansku revoluciju, a la francuske, nakon koje opet dolazi neka s nekim drugim drugom Titom, pa nakon toga ... samo sada očigledno sve brže, tako da bi do Božića i Nove godine mogli imati neku građansku državu i društvo, samo ne znamo kojeg Božića i Nove godine, možda već ovih za niti mjesec dana.

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najviše ocijenjeni članci