Tagovi

„Pred svakom hrvatskom kr?mom raspeti Kristuš visi“

„Pred svakom hrvatskom kr?mom raspeti Kristuš visi“

„Pijan kao majka“, ?esto izre?eno.

Nekada su rakiju davali i trudnicama – da bi im olakšali porod. Odatle tako zvu?an opis pijanstva.
Stolje?ima je poznata ljekovitost rakije: za obloge, masažu, dezinfekciju rana, skidanje temperature, lije?enje sr?anih tegoba (u kombinaciji s glogom), u lije?enju bolova u trbuhu (stomaklija), ekcema, zubobolje , za uklanjanje masno?e u krvi i sniženju krvnoga tlaka ( u kombinaciji s bijelim lukom), za lije?enje dišnih organa (s anisom, mentom), pa i za prevenciju svinjske gripe.

Medovina je bila pi?e starih Egip?ana, Grka, Rimljana, Vikinga pa i Slavena.
Kažu da je destilirana rakija arapskoga porijekla i vjerojatno je na ove prostore stigla s Turcima u 14. stolje?u (turski rak, arak-rakija). Prve destilacije u Europi bile su u Španjolskoj u ranom srednjem vijeku, a kod Hrvata prvu destilaciju je izvodio Pietro Buona – talijanski alkemi?ar, op?inski lije?nik i gradski fizik u Puli i Trogiru, u 14.stolje?u. Dominikanci su u Zadru po?etkom 16.stolje?a pripremali aromati?ni liker od maraske i razne druge biljne likere. Ku?na proizvodnja destilirane rakije u Hrvata po?ela je vjerojatno u 15.stolje?u. Ve?a proizvodnja po?ela je nakon 1878. godine, kada je naše krajeve zasa?ene vinovom lozom poharala filoksera (trsov ušenac).

Pe?enje rakije je stoljetna hrvatska tradicija. Pe?e se šljivovica, komovica, vinjak, jabukova?a, vilijamovka, breskova?a, kajsijeva?a, dudova?a (nekada pogotovo u Slavoniji bilo je puno dudova jer se pravila svila), bazgova?a, dunjeva?a, smokova?a, a pripravlja se orehova?a, višnjeva?a, travarica (dodaje se maj?ina dušica, menta, mati?njak, dijelovi imele npr.u Istri, sr?ika s Kamešnice, ...).

Od osamostaljenja Hrvatske ništa se nije mijenjalo u toj zna?ajnoj djelatnosti hrvatskih seljaka i gra?ana. Onda šok. Nadolaze?a EU nije blagonaklona prema toj, ne samo hrvatskoj, tradiciji. Prilago?avanjem hrvatskoga zakonodavstva europskom stigao je red i na rušenje te stoljetne tradicije.
1.01.2010. stupio je na snagu Zakon o trošarinama za oporezivanje na alkohol i alkoholna pi?a, duhanske proizvode, energente i elektri?nu energiju.

Po njemu dolazi do bitnih promjena u proizvodnji i trgovanju rakijom. Po doma?instvu mo?i ?e se ispe?i 40-50 litara rakije jakosti 40% ili 16 gradi. Tko bi uop?e pio takvu „svetu vodicu“, komentiraju iskusni rakijaši? 100 kuna ?e se pla?ati za kotao obujma 40-100 litara, a za ve?i 200 kuna godišnje. Višak rakije država ?e napla?ivati od 22-25kn po litri. Sve pakirane rakije od 0,25 -5 litara ?e morati imati poreznu markicu. Kazna za nepoštivanje ovoga zakona za fizi?ke osobe su 2000 do 10 000kn, za male proizvo?a?e od 20000 do 500 000kn, a za pravne osobe od 40 000- 1 000 000 kn.

Izgleda da Državnom prora?unu slijede bolji dani. Neki dijelovi Slavonije bolje ?e puniti prora?un od rakije, nego od druge ozbiljne proizvodnje.
Nažalost, bit ?e više kriminala, jer su neki nau?ili na blagodati rakije i 50 litara nije i ne?e im biti dovoljno za mjese?nu, a kamoli za godišnju potrošnju.
Groucho Marx je izjavljivao kako je bio pijan samo za vrijeme prohibicije.
Možemo o?ekivati sli?ne tendencije i pravu pomamu za ono malo zakonite rakije.

Ako nam se državni aparat po?ne baviti ilegalnim proizvo?a?ima, mo?i ?e odahnuti menadžersko-tajkunska grupacija, a Remetinec ne?emo morati osuvremenjivati, jer ?e u njega trebati potrpati nelegalne proizvo?a?e rakije, za koje država ne treba takav luksuz i komfor kao za društvenu elitu.
Zbog gužvi koje ?e nastati u zatvorskim kapacitetima, bit ?e potrebno sitne kriminalce, poput ovih sadašnjih, pustiti, da bi njihova mjesta zauzeli okorjeli zlo?inci – ilegalni rakijaši.
Ovi silni, novi uhapšenici trebaju se samo strpjeti do pune primjene navedenoga zakona, a tada im je sloboda zajam?ena. Ni mediji im više ne?e biti toliko neskloni.

Kriza je. Sve su teža vremena. Ne pati Slavonce toliko ni neimaština (navikli su oni na to), ni to što se zemlju ne isplati raditi, ni neispla?eni poticaji, ni godinama nepla?ena pšenica i kukuruz, ni prazni silosi u kojima bi trebala biti njihova pšenica i strateške državne robne rezerve, ne pati ih ni tko im je predsjednik vlade i države, ali pati ih što ne?e mo?i pe?i rakije koliko im treba.

Tko ?e sve to gledati i preživjeti trijezan?

U Bugarskoj je njihov premijer Borisov svome narodu dozvolio pe?enje rakije i sada svi Bugari svoju rakiju iz zahvalnosti zovu Borisovka.
Kako ?e se jednoga dana, nakon što se Zakon promijeni, nazvati naša rakija?
Ho?e li do tada ve? biti iskr?eni šljivici?

O rakiji je spjevano puno pjesama.
Ona je najbolji narodni lijek za socijalnu nepravdu:

„ Alkohol ubija...znamo, o znamo,
Znamo da alkohol škodi.
No rakije, rakije, rakije amo,
Jer utjehe nema u vodi.“
(D. Cesari?, iz „Vagonaši“)

„Pred svakom hrvatskom kr?mom raspeti Kristuš visi,
i ljudi u kr?mi piju-„kaj denes jesi, a sutra nisi“!
Ti hrvatski pijani bokci ve? tristo hiljada dana
ližu krvavi potok što lopti iz Kristovih rana,
kad biskup u gali kolje boga na pjevanoj misi.
Pred svakom hrvatskom kr?mom raspeti Kristuš visi.“
(M. Krleža, „Pjesma iz hrvatske kr?me“)

Teško nas pati i ?injenica: znaju li financi, poreznici i zakonotvorci, da i drveno bure rakiju pije. Ako ne znaju, pod hitno trebaju na seminare, kongrese i radionice.Svako drvo ne pije jednaku koli?inu alkohola. Pri novom rebalansu prora?una i te troškove obuke kadrova za primjenu novoga zakona, treba ukalkulirati, da nam svojom nestru?noš?u ne bi nanijeli nepopravljive štete.

Rakija je važna za mnoge društvene doga?aje: prosidbe, vjen?anja, karmine, svetkovine, ali i za smanjivanje tenzija u društvu. U ve?oj koli?ini i od najagresivnijih stvara mirne gra?ane, gase?i revolucionarni narodni žar:

http://www.youtube.com/watch?v=T1LZY1ndKbg

Nažalost, Zakon se odnosi i na nepopijenu prošlogodišnju rakiju, i ako netko ne želi postati kriminalac neka nužno što prije popije svu preostalu rakiju, jer ?e ona biti dokaz njihove kriminalne prošlosti prije nastupanja zakona.
Savjesni neka je prijave i tako pomognu nategnutome prora?unu.

Nema više oporbe. Svi su sada vlast.
Dok nije bilo tako, možda bi se oporba i angažirala oko ukidanja ovoga nepravednoga Zakona.
Ovako- nemamo šanse.

Ukoliko, slu?ajno, zapne i projekt ostvarivanja „nove pravde“ u Hrvatskoj, treba pod hitno ukinuti novi „Zakon o rakiji“ kako ga narod zove, jer samo tako mo?i ?e se i dalje izdržavati „dosadašnja pravda“.

Komentari

Ja bih samo uputio onima

Ja bih samo uputio onima koji misle da malo reda neće škodit :
Pročitajte zakon orobarstvu i kazne u njemu koi su podržali HDZ i SDP.
U tom NEPRIJATELJSKOM AKTU se kažnjavaju roditelji dice koja kupe
tunjicu i love sa obale.
U tom IZDAJNIČKOM AKTU svih stranaka Hrvat za dozvolu ditetu mora platit više nego talijan koji gliserom i puškama tamani ribu.
U tom ZLOČINAČKOM AKTU DICU KAŽNJAVAJU ako uvati raka

molitva dana
Bože spasi ovi narod od SDP I HDZ ( moliti cili dan i noć sve dok ne čuje)

Tko je glasao

I taj Zakon o ribarstvu

I taj Zakon o ribarstvu dokaz je koliko se radi za dobrobit hrvatskih građana.
Pomislim da se izabrani političari trude što više napakostiti svojim biračima, valjda za nagradu što su ih ovi birali.

Umjesto da se dozvoli građanima u krizno vrijeme što više prostora za samoodržanje, ovakvim postupcima sve više ih se veže za državne subvencije, čini ovisnima i bespomoćnima.
Slikovito rečeno, hrvatski građanin kao da se nalazi u kutiji s rupama za disanje, a svakim novim Zakonom i njegovom primjenom ili neprimjenom (npr. Agencije za zemljište), čepi se sve više rupa.

Ovaj Zakon o ribarstvu i neprimjena ZERP-a, samo je pokazatelj čije je more: više talijansko i slovensko, nego hrvatsko.

Možda ZERP znači: Za Europske Ribare i Pecaroše?

To znači da je ZERP u punoj primjeni.

Tko je glasao

@smucar, davanjem minusa na

@smucar,
davanjem minusa na sve moje komentare o ZERP-u upravo dokazuješ ono o čemu pišem u komentaru: Slovenci i Talijani se ponašaju kao da je hrvatski dio mora njihov. Zatim ga "čuvaš" svojim minusiranjem i od ovakvih komentara.
Obični ucjenjivači.
Sada vam smetaju i hrvatski pecaroši,čak i djeca, pa posredno prisiljavate našu vladu i na ovakve diskriminirajuće zakone prema vlastitim građanima.
ZERP je odricanjem od njegove primjene dokaz vaše ucjene, a njegovo izvorno značenje- Zaštićeni Ribolovno-Ekološki Pojas (kojega su Slovenci proglasili i u našem moru) stvarno je postao, kao što sam napisala kriminalni akt značenja:
Za Europske Ribare i Pecaroše

To znači da je ZERP u punoj primjeni za ucjenjivače i kradljivce tuđe ribe.
Užasno!

Tko je glasao

Kad čovik dođe na more sa

Kad čovik dođe na more sa ditetom opasno je da dite ima kanticu, jerbo
ako dite u kanticu stavi raka i naiđe policiot u ovoj pravnoj državi čovik će bit kažnjen.
Da nebi platija kaznu mora ditetu kupit dozvolu od sto i nešto kuna i
knjižicu sa metrom da dite može upisat mire i vrstu ribe. Otac mu nesmije vezivat udicu pokraj mora ako i otac nema dozvolu. Kazna se plaća ako dite
uvati ribu koja se u to vrime nesmi lovit. Kazna se plaća i ako se pogrešno
upiše vrsta ribice ili drugog stvora koje dite ulovi.
Napominjem da niko iz Hidr. Instituta u Splitu nije radia na ovom zakonu.
Još bi nadoda da se u zakonu nalaze i ribe koje nikad nisu živile u ovom
ne više našem moru a neke čak ni u Sredozemnom moru.

.

Tko je glasao

I kako će to biti? Dođu

I kako će to biti?
Dođu dvojca u kožnim mantilima i viknu: Otvaraj domaćine, mi iz općine došli vidjet koliko ima rakije u podrumu?
Il će bit po stablu šljive, pa puta prosječan urod, pa puta komada jednako količina iz koje se ispeče x rakije puta porez jednako uplatnica sa cifrom na ime proizvodnje rakije?
Onda će se možda piti i sljedeće:
klipara- kukuruzna rakija
repara- rakija od repe
krumpiruša- jel treba objašnjavati?
itd..
a sve u svrhu umrtvljavanja mozga u svezi glede veze stvari zbog kojih se , ipak, treba ograničiti broj aktivnih veza neurona , kao i broja neurona, u hrvata(i šire)...

P:S: Ako nas odaje dim il kazan postati ćemo alkemičari pa ćemo u litru alkohola(čistog) ubaciti ekstrakt od , recimo , banane?

Put za pakao je popločen dobrim namjerama...

Tko je glasao

Dođu dvojca u kožnim

Dođu dvojca u kožnim mantilima i viknu: Otvaraj domaćine, mi iz općine došli vidjet koliko ima rakije u podrumu?
Il će bit po stablu šljive, pa puta prosječan urod, pa puta komada jednako količina iz koje se ispeče x rakije puta porez jednako uplatnica sa cifrom na ime proizvodnje rakije?

neki ne mogu napraviti takav mentalni skok da vide što bi provođenje ovog zakona uključivalo, dok drugi, a vjerujem da ih ovdje ima dovoljno, misle da bi tako trebalo biti

Dok dobri šute, zli caruju

Tko je glasao

Ne treba dizat prašinu oko

Ne treba dizat prašinu oko tog zakona, barem što se tiče proizvodnje za domaću upotrebu. Oni koji proizvode nekoliko stotina litara i dalje će prodavati svojim stalnim kupcima, poklanjati prijateljima i rodbini, a po seoskim gostionama će se i dalje moći točiti ispod pulta.
Nema taj zakon tko provoditi, kao i mnoge druge zakone u HR. Na sreću u ovom slučaju.

Tko je glasao

ovaj zakon lijepo konvergira

ovaj zakon lijepo konvergira sa zakonom o poljoprivrednom zemljištu, u svrhu obeshabrivanja, s krajnjim ciljem onemogućavanja, ikakve "neregulirane" proizvodnje hrane, dok su regulacije takve, da se "regulirana" proizvodnja jednostavno neće isplatiti nikome, osim posebno pomazanima

Dok dobri šute, zli caruju

Tko je glasao

rakije, rakije, rakije amo,

rakije, rakije, rakije amo, jer utjehe nema u vodi

tako to ide, malo reda neće škoditi a ja mislim da je prvenstveni cilj toga uvesti malo reda u ekvivalent američke "moonshine" industrije

Tko je glasao

Malo reda, bi se prije toga,

Malo reda, bi se prije toga, trebalo uvesti u hrvatsku "moonshine" političku industriju:

"penzije, penzije, penzije amo, jer utjehe nema u radu",
tako to sada ide.

Tko je glasao

malo reda neće škoditi

malo reda neće škoditi
Škodit će ,škodit, jerbo se malo puno reda uvodi ovom jadnom svitu.
Ma ga se ne uvodi onima iz čijih su redova oni kandidati čije si karakteristika opisa u Post izbornoj depresiji .

ps One njihove karakteristike si moga napisat sa dvi riči DNO DNA

Tko je glasao

mišljenje bez razmišljanja

mišljenje bez razmišljanja i ne nosi neku težinu

Dok dobri šute, zli caruju

Tko je glasao

Ali, djelovanje bez

Ali, djelovanje bez razmišljanja, uvijek nosi preveliku težinu.

Tko je glasao

U Bugarskoj je njihov

U Bugarskoj je njihov premijer Borisov svome narodu dozvolio pečenje rakije i sada svi Bugari svoju rakiju iz zahvalnosti zovu Borisovka.

Budimo optimisti!
U to ime otvaram natječaj za novi naziv hrvatske rakije nakon (možebitnoga) ukidanja Zakona, uz puno ovažavanje regionalnih posebnosti.

Imam i par prijedloga:
- čobanka (u istočnoj Slavoniji, po Čobankoviću),
- milinka (u Lici, po Mininoviću),
- jacika (u zapadnoj Slavoniji, po Premijerki),
- kaljinka (u Istri, po Kajinu),
- jarakuša (u Zagorju, po Jarnjaku),
- šukeruša (u Turopolju, po Šukeru),
- kalmetovka (na sjeveru Dalmacije, po Kalmeti),
- jambuša (u Neretvi, po Jambu),
- pankretenka (zagrebački prsten, po Pankretiću).

Dajte, pomozite - nemojte da moram sve sam!

ragusa

Tko je glasao

@ragusa, Bože više voli

@ragusa, Bože više voli crno s Ugljana nego rakiju. Umjesto, ili uz kalmetovku predlažem:
- Drivka (srednja Dalmacija, ZNA SE po kome) a moglo bi i
- Dugobabljanka

Ipak držim da je trenutačni favorit:
- Pakračka ljuta (zapadni dio Slavonije)

"Što vrijedi galopirati ako se krećemo u pogrešnom pravcu!"

Tko je glasao

Ipak držim da je

Ipak držim da je trenutačni favorit:
- Pakračka ljuta (zapadni dio Slavonije)

S obzirom da sam dao prijedlog za isto područje

- jacika (u zapadnoj Slavoniji, po Premijerki)

ostvareni su preduvjeti za svehrvatsku arbitražu!

Koji bi naziv rakije bio najadekvatniji za zapadnu Slavoniju?

S obzirom da Pakračka ljuta ne ukazuje na osobu (pokrovitelja moguće promjene zakona), neskromno ću preferirati vlastiti prijedlog: JACIKA!

Ne samo da ukazuje na osobu (Jaca), nego i na jačinu rakije - tko je popije, cikne glavom!

ragusa

Tko je glasao

@ragusa, povlačim prijedlog

@ragusa, povlačim prijedlog i prednost dajem jačim argumentima i dobrom obrazloženju.

"Što vrijedi galopirati ako se krećemo u pogrešnom pravcu!"

Tko je glasao

Imam i par prijedloga: -

Imam i par prijedloga:
- čobanka (u istočnoj Slavoniji, po Čobankoviću),
- milinka (u Lici, po Mininoviću),
- jacika (u zapadnoj Slavoniji, po Premijerki),
- kaljinka (u Istri, po Kajinu),
- jarakuša (u Zagorju, po Jarnjaku),
- šukeruša (u Turopolju, po Šukeru),
- kalmetovka (na sjeveru Dalmacije, po Kalmeti),
- jambuša (u Neretvi, po Jambu),
- pankretenka (zagrebački prsten, po Pankretiću).

ne može. čobanković je rezerviran za vina, njega nećemo trpati u rakiju :D
sjećate se one čuvene grupe 100 koja je trebala (valjda po munchausenu) donijeti ulaganja u hrvatsku?
pričao mi je prijatelj, koji je bio tamo, kako je čobanković donio iz hrvatske svoja vlastita vina i prodavao ih tamo.
dakle, za istočnu slavoniju bi trebali nekog drugog ;)

Tko je glasao

@diana majhen, ma da je po

@diana majhen, ma da je po Čobankoviću onda bi se trebala zvati brlja.

Čudi me da najveći politički rakijaš i siva eminencija HDZ Vladimir Šeks, nije uvršten u konkurenciju.

"Što vrijedi galopirati ako se krećemo u pogrešnom pravcu!"

Tko je glasao

Čudi me da najveći

Čudi me da najveći politički rakijaš i siva eminencija HDZ Vladimir Šeks, nije uvršten u konkurenciju.

Imaš pravo! Kako nam se to uopće moglo dogoditi!? 'Amo to ispraviti!

Evo par pokušaja, tek kao poticaj, bez pretenzije da bude ono pravo:

- šeksovka,
- šeksica,
- šeks-na-eks

Naravno, ova je rakija brand Osječko-baranjske županije, ali s velikim potencijalom za ekspanziju na ostala tržišta!

ragusa

Tko je glasao

@ragusa osobno smatram da je

@ragusa osobno smatram da je pun pogodak:
- šeks-na-eks

"Što vrijedi galopirati ako se krećemo u pogrešnom pravcu!"

Tko je glasao

Vino i rakija su bratski

Vino i rakija su bratski proizvodi po prirodi stvari. Onaj tko proizvodi vino, u nastavku priče proizvodi i rakiju.

Međutim, iako se Čobi kvalificirao za njezina proizvođača, to - usput rečeno - nije uvjet za kumstvo imenu rakije. Predložena imena nisu (potencijalni) proizvođači rakije, nego pokrovitelji moguće izmjene zakona!

ragusa

Tko je glasao

gicinka (u Dubrovniku, po

gicinka (u Dubrovniku, po akutalnoj vlasti u gradu)
karadžika (u PGŽ-u, po županu)
obercinka (u Rijeci, po gradonačelniku)
kuhanoguša ...

My Soul

Tko je glasao

gicinka (u Dubrovniku, po

gicinka (u Dubrovniku, po akutalnoj vlasti u gradu)

One druge nazive neću komentirati, ali ovaj pojam u Dubrovniku definitivno ne može značiti ništa, jer ni korijen iz kojega si ga izvukao ne znači ništa, ta riječ ovdje nije u u porabi.

ragusa

Tko je glasao

pandan pankretenki je

pandan pankretenki je gicinka. ti si prvi počeo.

My Soul

Tko je glasao

Priznajem, na ovom nazivu

Priznajem, na ovom nazivu sam malo zastranio, ponijelo me...

Slijedi ispravak pogrešnoga navoda: pankretovka (više je istočnjački) ili pankretuša...

A što se Dubrovnika tiče, tu bi trebalo ići po našem veleuvaženom i veleuzmožnom saborskom zastupniku Franu Matušiću (Mr. Ispravak Točnoga Navoda!) - kako vam se sviđa matušilovka?

ragusa

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najviše ocijenjeni članci

Najčitaniji članci