Tagovi

Poznajete li gospodina Krpana?

Poznajete li gospodina Krpana?

,,Listaju?i,, kanale kabelske TV u utorak, 07.04.2009. naletjeh (u pola emisije) na Antu Prka?ina i njegova gosta gospodina Krpana. (Dujmovi? baš i nije imamo nešto posebno zanimljivo a emisije idu istovremeno).
Dakle, zatekoh Prka?ina izrazito nervozna, neorganizirana i uplašenog ?ak. To baš i nisu njegove karakteristike pa obratih pažnju na gosta. Postariji ?ovjek, prili?no odlu?an, decidiran i uvjerljiv. Dakle, taj gospodin Krpan, kojeg nikada do tada nisam vidio niti ?uo za njega, govori precizno i detaljno podatke s Križnog puta. Stravi?ne detalje, do najmanje sitnice, govore?i svako ime i prezime te nadimke pojedinih partizanskih kolja?a. Slušao sam stotine ,,pri?a,, baš kao i Vi vjerojatno, ali ovo je nešto sasvim drugo.
Gospodin Krpan je bio nevjerojatno uvjerljiv.
Ne bih uop?e pisao ovo niti mi je namjera otvarati ,,prastaru,, temu, još manje nekakav novi sukob i raspravu, uvjetno re?eno – raspravu ,,ustaško/partizansku,,. Ni slu?ajno!

Fokus je na slijede?em što je izgovorio, izme?u ostalog, taj gospodin Krpan:
Dolaskom u Soblinec (nisam siguran jer to?no to mjesto rekao) nedaleko Zagreba, postroje nas kraj jama unutar kruga neke ciglane. ?ekamo strijeljanje i o?ito je da se nešto me?u našim ubojicama doga?a, odugovla?e. U jednom trenutku dolazi velikom brzinom nekolicina viših partizanskih oficira. Jedan mla?i izdaje zapovijed : ,,Ovo treba najbrže riješiti… Kanal (današnji Autobusni kolodvor ZG je na tom mjestu ??) je pun! Više nema mjesta ni vremena. Pobijte bandu!,, Odjure nakon rije?i tog ?ovjeka i ?ujemo kako partizani me?u sobom govore kako komesar Franjo, komesar njihove postrojbe ,,Bra?a Radi?,,, ima pravo ali ove jame nisu dovoljno velike….

Tada gospodin Krpan eksplicite kaže: To je bio Franjo Tu?man, prvi hrvatski predsjednik!

Na stranu sve ostalo što je rekao, svejedno što je iza toga Prka?in pustio reklame, bio izrazito prestrašen, nije dozvolio gospodinu Krpanu da detaljno i mirno dalje govori, obe?ao nastavak razgovora, zaklju?io emisiju…
Sve je to nevažno! Važno je što do dana današnjega, kada završavam i uobli?ujem, prekrajam, autocenzuriram i skra?ujem ovaj dnevnik, nitko i nigdje nije spomenuo tu emisiju niti tog gospodina Krpana. Još manje njegovu izri?itu tvrdnju da je Franjo Tu?man sudjelovao u pokoljima što ih po?iniše partizani. Ni tisak, ni elektronski mediji, ni politi?ki b(l)ogovi, nitko, ama baš nitko ni slova ni rije?i?

Laže li gospodin Krpan ili je stvarno Franjo Tu?man osobno sudjelovao u likvidacijama Hrvata nakon 08.05. 1945. ili par dana iza toga?

Laž bi trebala biti demantirana, ako je laž, i gospodin Krpan adekvatno sankcioniran; ako je pak sve skupa istina? E, tada se pred nas postavljaju mnoga prevažna pitanja a možda se tu nalaze i neki (ili ?ak svi??) odgovori na današnje stanje u RH, politi?ko i gospodarsko.

Svi znamo da je Franjo Tu?man bio u partizanima. Ništa sporno i realno je bilo za o?ekivati da ?e upravo iz tih redova koncem 80-ih prošlog stolje?a izni?i novi vo?a Hrvata. Neupitno i vrlo, vrlo logi?no. Druga?ija ili druga osoba nije mogla odraditi zadano – nezavisnu Hrvatsku!

Prava se pitanja name?u, ako su tvrdnje gospodina Krpana to?ne, a me?u prvim pitanjima je: Je li Tu?man bio politi?ki ucijenjen od 1989. pa na dalje? Jesu li njegovi najbliži suradnici znali (uvjeren sam da jesu) da je sudjelovao u onome što govori Prka?inov gost? Što bi se dogodilo da su Manoli?, Boljkovac, Mesi? i još neki 1990. pred izbore rekli ono što govori Krpan? Ili su, pametno i minuciozno ucjenjuju?i Tu?mana, etablirali u hrvatsku politiku ultra lijevu zlo?ina?ku opciju u sve pore društva (danas se vidi da im je to bio zadatak No. 1); od politike do gospodarstva? Uostalom, kada je ta ,,trojka,, izašla iz HDZ-a? Sjetite se koji je to trenutak bio? Presudan! Prije svega zbog BiH! Ostalo ne?u ni nabrajati jer je Tu?man trebao a o?ito i htio riješiti problem BiH za sva vremena. Ova gore spomenuta ,,trojka,, bi tada izgubila svoju posljednju ,,Jugoslaviju,, i beskona?ne mogu?nosti manipuliranja svim bivšim republikama bivše YU.
Posebno Srbijom i Hrvatskom.
Nije li ta ,,trojka,, zapravo samo dio od bivšeg YU sustava držanja ,,svih ovaca na broju u jednome toru,, koje je pažljivo i pomno odabrao još JBT? Djeluju li oni ,,od Vardara pa do Triglava,, još i dan danas?

Dalje, upravo nekako kada spomenuta ,,trojka,, izlazi iz HDZ-a i izdaje Tu?mana, sam Tu?man postaje do kraja svjestan i odlu?an da oružanom silom može i mora osloboditi okupirane krajeve Republike Hrvatske. Gubi i posljednju nadu kako ?e famozni ,,zapad,, ili zemlje Europe (vje?ita zabluda hrvatskih intelektualaca i politi?ara kako ?e netko drugi riješiti problem Hrvata) zaustaviti Miloševi?a i vratiti AVNOJ-evske granice.
Ona ,,trojka,, se ni u ludilu sa time nije mogla složiti: Oružjem se boriti za nezavisnost Hrvatske! Pa oni su se borili cijeli život protiv nezavisnosti Hrvatske!

Da, poznajete li gospodina Krpana? Laž ili istina? Što je rekao i o ?emu svjedo?i?

Je li istina ,,drugovi da smo svi mi volovi,,?

Komentari

@frederik, ja nikada ni

@frederik, ja nikada ni jedan narod ili zemlju ne bih nazvao "smiješnom"! Ponajmanje Turkmenistan, Tađikistan ili Gruziju. Oni su Amerima daleko važniji nego li cijeli Balkan skupa a o nekakvoj SFRJ (kaj god) je prvu i glavnu riječ u USA u samom početku imao običan trgovac "jugićima 45" u USA! Taj isti je rekao: Poubijajte se, naseliti ćemo već nekoga!

Oprosti @frederik, popušta li tvoja koncentracija ili su Ti geni genijalne Dubrovačke Republike trenutno u "leru"?

Tko je glasao

Hm, to je samo bila na

Hm, to je samo bila na asocijaciju da je Hrvatska prema Freedom Housu u sredini među ograničenim slobodnim zemljama, a da su ove zemlje na dnu dna medijskih pa i ostalih sloboda, a one su izišle iz raspada komunizma bez ovakvih sranja koja su se kod nas dogodila.

Ne treba tu moju oznaku tumačiti da ne poštujem ili prezirem te ljued - uvijek pamtim one recimo gruzijske filmove koji su bili iznad jugoslavenskih ili hrvatskih a opsiivali su jednu visoko vrijednu ljudsku dimenziju tih ljudi.

Dakle samo sam naglašavao razlike između naših shvaćanja tih prosora a mi smo bili dublje potonuli od njih.

Ali da odgovorim Diani - ako je igdje se moglo i trebalo dogoditi stranje onda je to trebao biti Sovjetski savez. Jugoslavija je imala izbor da bude preko reda primljena u EU i ogroman novac za restrukturiranje ali su naši vođe odabrali rat. O tome je jrnom govorio Kiro Gligorov kod Bage u Otvorenom imam snimak ali je pregolem pokušat ću ga smanjiti i staviti na FB ili Youtube

Tko je glasao

@frederik, ja uopće ne

@frederik, ja uopće ne vjerujem u tu priču Ante Markovića kako smo mi kao SFRJ mogli ući u EU.
Osim toga što će mi ropstvo u ropstvu?
Tko je zakuhao rat? Pouzdano znam da mi 28.06.1991. nismo imali ni zrakoplove, ni tenkove , ni topove... Sve je jasno!

Imali su ih Ante Marković, Mesić (po funkciji koja baš i nije bila izvršna) i Milošević. Mesić je odigrao kako je mogao, izvukao živu glavu ali sigurno on nije raketirao Banske dvore ili pucao u Josipa Jovića. Još manje je jednom zapovijedi okupirao 1/3 Srbije.

Tko je glasao

Ali da odgovorim Diani - ako

Ali da odgovorim Diani - ako je igdje se moglo i trebalo dogoditi stranje onda je to trebao biti Sovjetski savez. Jugoslavija je imala izbor da bude preko reda primljena u EU i ogroman novac za restrukturiranje ali su naši vođe odabrali rat. O tome je jrnom govorio Kiro Gligorov kod Bage u Otvorenom imam snimak ali je pregolem pokušat ću ga smanjiti i staviti na FB ili Youtube

ne bih komparirala sovjetski savez sa našom situacijom. jer, ono što se zakuhalo kod nas, nije bilo šanse da ode dalje. a ono što bi se eventualno zakuhalo u sovjetskom savezu, za to je već postojala realna opasnost da bi moglo zahvatiti dobar dio svijeta. nije se jednom u samom začetku bilo kakvih sukoba u sovjetskom savezu diglo na noge pol zemaljske kugle u pokušaju da smiri situaciju.
no, mislim da si sam dao odgovor, kažeš da je jugoslavija imala šanse da bude primljena u eu. dakle, pravo pitanje je to da li smo mi željeli ostati u toj jugoslaviji, a odgovor na to je očito dan prije skoro 15 godina.
dakle, po tebi, nije pitanje toga da li smo se mogli razići mirno ili ne, nego da li smo trebali ostati u jugoslaviji ili ne. moj je odgovor tu svakako - NE.
btw, rado bih pogledala taj snimak ako ga uspiješ naći.

Tko je glasao

Ne, bilo je prije , još je

Ne, bilo je prije , još je Marković bio, a rat nije još počeo, ali su ga svi vidjeli.

EU trojka je došla u Beograd skupila sve predsjednike republika i dala jasan prijedlog da će cijela Jugoslavija ući u EU, ali da će svaka republika raspolagati svojom držabnošću i pravom na odcjepljenje kad zažele, da će odmah pojedinačno ući u UN - samo je trebalo prihvatiti par milijardi ECUa da se provedu Markovićeve reforme i da se ne ulazi u rat.

Nije prihvaćeno, odnosno nisu prihvatili Srbija i Hrvatska. Pokušat cu staviti taj video na raspolaanje, interesantan je i post festum otvara jedno mnoštvo pitanja koja sva se svode na to da smo svi skupa upravo pred takvim rješenjem ali je iza nas ostalo mnogo razaranja, nesreće, ubijenih, ranjenih.

Tko je glasao

EU trojka je došla u

EU trojka je došla u Beograd skupila sve predsjednike republika i dala jasan prijedlog da će cijela Jugoslavija ući u EU, ali da će svaka republika raspolagati svojom držabnošću i pravom na odcjepljenje kad zažele, da će odmah pojedinačno ući u UN - samo je trebalo prihvatiti par milijardi ECUa da se provedu Markovićeve reforme i da se ne ulazi u rat.
Ovo je jedan od boljih viceva koje sam čuo u zadnje vrijeme!
A nisi slušao Markovića nedavno u Beogradu?
http://www.glas-slavonije.hr/vijest.asp?rub=2&ID_VIJESTI=107394
Evo ti pa uživaj:
http://www.youtube.com/watch?v=uw1eIEwtd9w

cogito ergo sum

Tko je glasao

OK @frederik, daj taj video

OK @frederik, daj taj video ako si u mogućnosti.
Zahvaljujem u ime svih svojih mrtvih suboraca unaprijed!

Tko je glasao

ja bih mogla shvatiti da su

ja bih mogla shvatiti da su ovakvu ponudu prešutjeli oni koji su imali direktne ili indirektne koristi od rata. ratni profiteri, oni koji su zauzeli u ratu i neposredno nakon rata rukovodeća mjesta i još poneki.
al nikako da shvatim logiku onih koji su bili spremni, kako kažeš, pustiti nas u eu, dati nam novac i pravo na odcjepljenje kad god poželimo, kako bi spriječili rat.
i onda isti ti, koji su nam toliko ponudili, šute i puste da se proljeva krv a da ne nadju načina da svoju ponudu prenesu narodu. a uz takvu ponudu, ni malo ne sumnjam da ne bi bilo tog tudjmana koji bi uspio nagovoriti nekoga da ratuje.
dakle, vjerujem da je netko ovako nešto izjavio, ali sam sigurna da mu je istinoljubivost posljednja vrijednost u životu.

Tko je glasao

ako laže koza ne laže

ako laže koza ne laže rog

molim minimum poštovanja prema realnosti
da će svaka republika raspolagati svojom držabnošću i pravom na odcjepljenje kad zažele, da će odmah pojedinačno ući u UN -

malo manje licemjerstva

luka

Tko je glasao

EU trojka je došla u

EU trojka je došla u Beograd skupila sve predsjednike republika i dala jasan prijedlog da će cijela Jugoslavija ući u EU, ali da će svaka republika raspolagati svojom držabnošću i pravom na odcjepljenje kad zažele, da će odmah pojedinačno ući u UN - samo je trebalo prihvatiti par milijardi ECUa da se provedu Markovićeve reforme i da se ne ulazi u rat.

Logično.
Dolaze europejci s gomilom love i daju je lokalnim plemenima, usput apsolutno sve živo drže u apsolutnoj tajnosti tako da nitko u javnosti ne zna za taj plan, tako da javnost ni u ludilu ne utječe na lokalne vođe da isto prihvate. Zanimljivo je da je i Kiro šutio, a i Alija također, a oni su imali nekakav Kiro-Alija srednje rješenje kojeg su prezentirali na onim sastancima predsjedništva (mislim, na sastanku u Sarajevu.)

Tko je glasao

Nije prihvaćeno, odnosno

Nije prihvaćeno, odnosno nisu prihvatili Srbija i Hrvatska.

Frederik,

O razlazu federacije je glasala večina nekadašnjih republika.

Ako nisu prihvatile Srbija i Hrvatska a druge republike su prihvatile i jugoslavija je još postajala, onda se nije mogla ni raspast.

A ak se uzme u obzir da je Srbija napala Sloveniju, Hrvatsku i BiH onda mi je tvoja teorija o krivnji Hrvatske za rat malo ne jasna.

Tko je glasao

Ma @Skviki, sve je

Ma @Skviki, sve je jasno!:):)

Tko je glasao

moguće nisam shvatila dobro

moguće nisam shvatila dobro tvoj upis. no, ako ovo aludira na dogovoreni rat, mogu reći da sam to pitanje bezbroj puta postavljala sama sebi. iz razloga, što se ništa bitno nije promijenilo nakon rata, izuzev što sada ne možemo upirati prstom na srbe kako sjede u vrhu i pljačkaju nas, obzirom da nas sada pljačkaju hrvati. a i tudjman i milošević su dobili priliku da se prividno riješe komunizma koji nikakve budućnosti imao nije i zasjednu na čelo svojih država poput malih bogova.
no, zaključila sam da teza baš ne bi mogla proći, a evo i zašto:
ex jugoslavija je bila bure baruta u kojoj smo imali čak tri različite podijele.
članove i simpatizere kp, koji su bili tretirani potpuno drugačije od onih koji to nisu bili. ovo nevezano za bilo čiju nacionalnost, samo na partijsku pripadnost.
nadalje, srbe koji su kao nacija uvijek i svugdje prolazili bolje od hrvata, ovaj put nevezano za partijsku pripadnost.
i treće, nemilosrdnu diktaturu u kojoj je na izgled sve bilo u redu, a pod kojom su ljudi zatvarani, mučeni i ubijani.
dodaj na to nikad raščišćenu prošlost, a to što se o njoj nije smjelo govoriti, ne znači da u ljudima nije tinjao godinama i bijes i mržnja i da ih nije i te kako mučila nepravda.
kada se sve ovo sabere, sumnjam da je bilo potrebe dogovarati bilo kakav rat. bilo je samo pitanje trenutka kada će to bure eksplodirati. tko je potpalio fitilj, već je drugo pitanje. no, fitilj se često pali i u samoobrani, ne samo u napadu.
mislim da su nam šanse za mirno osamostaljene bile ravne nuli.
po pitanju bih, slažem se sa tvojim prijašnjim upisom. oni koji ništa nisu poduzimali po tom pitanju svakako su, uvjetno rečeno, pošteniji.
jer, mi smo u bosni prvo svojim hrvatima dali lažnu nadu da ćemo ih podupirati i u konačnici, pripojiti hrvatskoj, napravili smo tamo gadne ratne poligone da bi ih na kraju ostavili prepuštene same sebi, i to ne samo njih nego i dio branitelja koji su poslani tamo. a od svega toga peremo ruke i dan danas.

Tko je glasao

@frederik, komentaru plus

@frederik, komentaru plus ali oko pitanja Bosne... Bilo je kako je bilo, što se tiče Bosne. Svakako se postavlja pitanje je li pitanje Bosne dobro i konačno riješeno? Do kada će biti ovakvo stanje i hoće li RH mirno gledati na "brisanje" Hrvata u BiH? Hoće li RS vječno ostati "ni na nebu ni na zemlji" ili je pitanje dana kada će im svjetski moćnici dozvoliti da se pripoje Srbiji? Hoće li tada nekadašnja Herceg-Bosna pripojiti se RH?
Nemoj samo odgovoriti kako više nema promjena granica u EU! To je floskula koja zasigurno ne drži vodu a najbolji dokaz je Kosovo.
Moje je mišljenje da su Franjo i Sloba grdo pogriješili u svezi Bosne. Bosnu je trebalo podijeliti i budućnost će to dokazati.
Ne mislim da je to trebalo uraditi "formulom Srebrenica" jer nikada ne zagovaram zločin i genocid, ali postojao je trenutak kada je Alija bio "izvan svijeta i vremena" pa je to vrijeme trebalo iskoristiti.
Uostalom, poznati su mi detalji sa jednog sastanka Alija-Franjo i Drago Stipac u ZG 1991.Ukratko, Franjo je nastupio pomalo bahato, Alija uopće nije vjerovao u ratnu opciju i rat u BiH a Stipac je jedini dobro i precizno detektirao što će se dogoditi. Uostalom, Stipac je BiH poznavao bolje nego li Franjo+Alija skupa.

Tko je glasao

nije moguće prestati

nije moguće prestati razmišljati o bosni i hercegovini
hvala svakome tko o tom problemu hoće reći svoje mišljenje
nitko nije unaprijed u pravu
ali isto tako
nitko nije unaprijed u krivu

postoji jedna država u europi
koja objedinjuje tri različita naroda
i funkcionira
ali
švicarska je država tri ravnopravna naroda
kantoni su relativno mali
pa je jasno da ne mogu imati ono što čini državu
vojsku, vanjske poslove, carine
a centralna država je dovoljno mudra
da ne maltretira ona dva manje brojna naroda
i od svih država u europi najmanje znamo za švicarskog
predsjednika

na žalost
političko iskustvo bošnjaka (južnih slavena, štokavaca koji su prihvatili islam, na sličan način kako su naši preci prihvatili kršćanstvo)
iskustvo je dominacije nad manje brojnim/sretnim narodima
i ambicije bošnjačkog političkog kulturnog naslijeđa
sličnije su odnosu francuza prema bretoncima
engleza prema velšanima
nego
odnosima naroda unutar švicarske

u takvom okruženju
nije lako pronaći dobro rješenje za hrvate u bosni
kroz duga stoljeća dolazili su u hrvatsku
i vjerovatno polovica sadašnjih stanovnika hrvatske
potiče u nekoliko zadnjih desetina generacija iz bosne

danas smo svjedoci kraja hrvata u bosni
i paradoksalno
baš će ljevica i frederik i njemu slični
ukidanjem prava glasa za dijasporu
definitivno dovesti sve hrvate iz bosne u hrvatsku

jedino dobro rješenje
za hrvate u bosni, za bosnu, za bošnjake i
za srbe u bosni je kantonizacija
pitanje je
možemo li se oko toga složiti mi u hrvatskoj
možemo li utjecati na rješenje
koje će nametnuti amerikanci

luka

Tko je glasao

jedino dobro rješenje za

jedino dobro rješenje
za hrvate u bosni, za bosnu, za bošnjake i
za srbe u bosni je kantonizacija
Varaš se @luka! Jedino dobro rješenje za Bosnu je raspad Bosne koji slijedi kada Ameri završe ono na Balkanu što su zacrtali i tada će se to i dogoditi.

Tko je glasao

Malo jeste žalosno,ali

Malo jeste žalosno,ali istina,tata i mama posvađaju,tata mami udari šamar,mama tati posoli kavu,mama ode u svoju sobu,tata u svoju.
Mama hoće u šetnju,tata u kafić,hodnik je sporan .Šta je najbolje učiniti ? čini mi se kako je rastava najbolje riješenje.
E, sad imamo problem djece,šta s njima,tata i mama su razjebali kuću,prodali namještaj ,podijelili sobe(pravno formalno-gruntovno-na sudu)gdje je blagovaonica-djeca su gladna.
Gdje je dječija soba? djeca bi se igrala.
Djecu nitko ništa ne pita,djeca pate.
Djeca imaju osjećaj krivnje,misle jadna kako im i nemože biti bolje jer,mama i tata su se i rastali ,možda, što djeca nisu bila dobra.
Nikada djeca ne misle da je mama kurvetina,a tata primitivni i agresivni kroner.
Možda je najbolje riješenje mamu i tatu istjerati iz kuće, a kuću podijeliti djeci da bar imaju blagovaonicu i sobu za igranje.

ZAGOR

Tko je glasao

Hmmm da @ZAGOR, ovaj tvoj

Hmmm da @ZAGOR, ovaj tvoj komentar me podsjeća na moj dnevnik Stara/nova priča o Ivici i Marici.

U kojem trenutku "djeca" trebaju "otpiliti" prolupale i niš koristi "roditelje"?
Nekako mi se čini da i u RH a također i u BiH jest taj trenutak na pomolu!

Tko je glasao

Nemoj samo odgovoriti kako

Nemoj samo odgovoriti kako više nema promjena granica u EU! To je floskula koja zasigurno ne drži vodu a najbolji dokaz je Kosovo.

Pa ne mislim tako, ali mislim da bi ulaskom u EU same granične crte ostale bez takve važnosti kakvu ima daje dok smo svi nakostriješeni jedni na druge. Da je to istina sjeti se jadne Jugovine, dok smo bili skupa možda je bilo džapanja oko katadtarskih tumačenja ali su republičke granice bile toliko beznačajne, pa smo poslije razdvajanja naslijedili toliko tenzija.

Nama treba EU no ne zato što bi nam donijela nešto bolje (opet sve sami trebamo učiniti) ali bi se skinule sve one brave, katanci i brklje, a ljudi bi ih svakodnevno prelazili u borbi za življenjem a ne osvajanjem domoljubnih bodova.

Slično Bosni je nastala Belgija, u kojoj i danas postoje jake centripetalne sile, ali se uvijek zaustave pred besmislenošču prekrajanja granica. Važan je život i samoupravna autonomija, u kojima su regije važnije od državnih granica.

Kad skupiš malo novaca pođi i prošetaj automobilom od Luxemburga breko Holandije, Belgije, sjeverne Francuske te zapadne Njemače natrag pa ćeš shvatiti o čemu govorim.

Tko je glasao

@frederik, 1990. kada sam

@frederik, 1990. kada sam još imao novaca prošetao sam upravo tuda (osim Francuske - trebala je viza!!??) Kad skupiš malo novaca pođi i prošetaj automobilom od Luxemburga breko Holandije, Belgije, sjeverne Francuske te zapadne Njemače natrag pa ćeš shvatiti o čemu govorim.
Vodič mi je bio potpredsjednik Deutsche Bank a jedan od domaćina pokojni dr. Tihomil Rađa. Sve skupa nije bilo bez blagoslova Otta von Habsburga pa do upoznavanja sa pokojnim kraljem Boduenom.
Eto nešto malo znam o tom dijelu svijeta i njihovim podijelama ali i kohezionim faktorima.
Hotel Metropol (bivše sjedište NATO-a) nam je bio baza u Bruxelles a on je vrlo blizu kraljevske palače kako Ti je možda poznato ako si proveo par dana u tom za nas itekako važnom gradu.

Usporedba Bosne i Belgije baš "ne drži vodu" jer je Belgija stara kolonijalna sila a Bosna stara i odavna porobljena hrvatska zemlja.

Tko je glasao

Revolucije ruše kontinuitet

Revolucije ruše kontinuitet ali čega,možda društvenog poretka ,možda mentalitet ,možda materijalna dobra,nikako osobe koje znaju plivati između.
Ja sam 1941 bio partizan,1961 predsjednik FK partizan,1991 kontrapartizan.
Sve sam vam djeco objasnio , a vi ubuduće kako hoćete.
Samo znajte , protiv partizana se najbolje najbolje bori partizan.

ZAGOR

Tko je glasao

Točno @ZAGOR, to sam i ja

Točno @ZAGOR, to sam i ja napisao u svom dnevniku; bilo je za očekivati da će novi vođa Hrvata kasnih 80-ih postati bivši partizan. Ima u tome dosta logike i političke pragme.

Tko je glasao

Da zakljucim temu i da na

Da zakljucim temu i da na miru odem, s obzirom da ove reakcionarne sheme ne bi smjele biti interesantne nikome tko gleda naprijed i tko se bavi pronalaskom rjesenja.

Jeli Tudjman bio ubojica u WW2? Kako mi to mozemo znati? Kako bilo tko to moze znati? Kako mi mozemo vjerovati nekome uopce tko kaze da zna? Kome bi TI Jelenska uopce vjerovao kada bi rekao da zna ili da ne zna, sto je Tudjman radio u WW2?

Tko je uopce VJERODOSTOJAN da odgovori na to pitanje? Imamo li vjerodostojne izvore koji bi nam odgovorili i koje bismo opcenito prihvatili kao mjerodavne?

Meni se cini da nemamo. Ali, ajde Jelenska, reci. Sto bi po tebi bilo mjerodavno? Sto bi opcenito nama svima bilo mjerodavno u RH?

E. Ako mi nemamo to nesto mjerodavno, koja je poanta ove teme osim da se postavlja pitanje sumnje u povijest Tudjmana? I koja je uopce poanta u tome? Kako se ovo pitanje reflektira u danasnje stanje? Sto nam to pitanje odgovara, kako nam to pitanje pomaze da konacno krenemo naprijed?

Ima li netko tko bi odgovorio na ova pitanja i samu temu postavio u politicki kontekst? Ako je tema uopce dio konteksta?

Jer ovo sto sada imamo u donjoj raspravi nikome ne pomaze previse. Pogotovo s obzirom da mi nemamo odgovor na postavljeno pitanje. Umjesto toga samo milijon spekulacija koje ce ekipa sebi PROIZVOLJNO odabrati na najoportuniji moguci nacin na koji bi se odgovornost prebacila na nekog drugog, a koja bi nas same sebe pojedinacno rjesila od bilo kakve odgovornosti.

Ovakve teme koje se svode na gornji zakljucak su apsolutno suvisne i besmislene. I zato, ako stvar nece imati potrebne odgovore ili barem smjernice za pronalazak tih dogovora, namijenjene su za mutikase koji u neprovjerljivim spekulacijama jedino i mogu prosperirati.

Meni takav medij nije interesantan, a bogami niti bilo kojem drugom istinoljubljivom Covjeku.

Over & out.

UZDP-Tiaktiv

Tko je glasao

gale A. zdrav razum kaže da

gale
A. zdrav razum kaže
da o tome je li frano tuđman sudjelovao u zločinima
malo mogu znati žrtve
puno, više nego dovoljno znaju oni koji su zločine provodili
dakle KPJ i udba
ali njima istina nije u interesu

B. jedini način kako se netko tko simpatizira npr. mesića
JBT, partizane
može uspješno obraniti od optužbi za zločine počinjene 1945.
jest da u centar postavi ulogu franje tuđmana
čak i kad ne bi znao ništa o realnim zbivanjima 1945.
svaki iole kvalitetniji spin doktor
ponudit će rješenje
nađi nekoga tko izgleda kao vjerodostojan svjedok
(idealno pravi ustaša - koji je čudom preživio)
izloži ga informacijama koje su navodno 100% sigurne
i pusti ga da dalje pronosi sumnju

C. na realnoj razini, a toga ima na pollitici
i tito je 70-ih
- napisao ustav u kojem je badinter pročitao mogućnost otcjepljenja
- stvorio teritorijalnu obranu kao protutežu snazi JNA
dakle nije ostao zauvijek vezan uz antihrvatsku politiku
da je moguće živjeti 200 godina
možda bi baš on bio prvi hrvatski predsjednik

D. na najdubljoj razini ostaje pitanje
mogu li ja , dijete žrtve,
oprostiti franji ako je uistinu bio dio zločina
mogu, ali bi htio da se zna istina
o žrtvama i o krvnicima
jer vjerujem da
čak
paradoksalno
taj oprost daje temelj nove hrvatske

luka

Tko je glasao

Dragi @gale da odgovorim na

Dragi @gale da odgovorim na tvoj komentar koji počinje sa Da zakljucim temu i da na miru odem,... treba mi cijeli novi dnevnik.
Neka ostane za sada tako! Vrijeme će riješiti sve.

Tko je glasao

Umjesto toga samo milijon

Umjesto toga samo milijon spekulacija koje ce ekipa sebi PROIZVOLJNO odabrati na najoportuniji moguci nacin na koji bi se odgovornost prebacila na nekog drugog, a koja bi nas same sebe pojedinacno rjesila od bilo kakve odgovornosti.

Gale,

U zadnje vrjeme se baš to događa da se odgovornost za zločine pokušava prebacit na one koji se nemreju branit.

Preveč je sve prozirno i moraju se izmišljati nove laži, no te više niko ne puši jel su ne logićne. Sve više svjedoka se oslobađa straha i govori o onome kaj su videli. Na području Brdovca su ti isti bili nekad djeca i vidli tolko toga.

Za badav pokušavaš štitit tvorničare laži..

Tko je glasao

U zadnje vrjeme se baš to

U zadnje vrjeme se baš to događa da se odgovornost za zločine pokušava prebacit na one koji se nemreju branit.

Tita? Tuđmana?

B-52

Tko je glasao

Tita? Tuđmana? Na

Tita? Tuđmana?

Na Tuđmana.

Tito je bil bog i batina i svi su tancali po njegovoj muzici. Imal je apsolutnu vlast i ko maršal vrhovno zapovjedništvo.

Svi zločini su se događali po njegovom znanju i zapovjedi.

Nek svako razmisli jel je zločinac ili nije.

Tko je glasao

Tito je bil bog i batina i

Tito je bil bog i batina i svi su tancali po njegovoj muzici. Imal je apsolutnu vlast i ko maršal vrhovno zapovjedništvo.

Nije li sve to bio (imao) i Tuđman? Čak i "maršalsku" bijelu uniformu?

B-52

Tko je glasao

Maršalska uniforma nije

Maršalska uniforma nije garancija da je neko bil u svojoj mladosti zločinac.

Sm,

Ti bi mogel ostat u jednom razdoblju naše povjesti a ne skakat kak ti momentalno paše.

Kolko mi je poznato je pokojni Tuđman poslje domovinskog rata donesel odluku o sve opčem oprostu za srbijanske separatiste i nije masovno dal ubijat ljude ko Tito.

Tko je glasao

Točno @Skviki - maršalska

Točno @Skviki - maršalska bijela uniforma ne znači da je čovjek zločinac. Međutim, ona je bila "pametan" potez baš kao i kupnja bindiranog BMW-a!
(Da si imao priliku čuti komentare stotine branitelja po pitanju te bijele odore - sve bi Ti bilo jasno!:):) )

Tko je glasao

Zapravo, upravo sam ja ostao

Zapravo, upravo sam ja ostao u istom vremenskom razdoblju.

Dnevnik govori o poslijeratnim zločinima za koje se, aktualno posljednjih godina i mjeseci, optužuje Tita a kao relativno nepoznatu činjenicu iz istog vremena nam se nudi svjedočenje da je u istima osobno sudjelovao i "major Franjo".

Obzirom da se zalažeš za "nenapadanje" mrtvih jer se isti ne mogu braniti, reagirao sam pitanjem na kojega od njih dvojice misliš. Naime, kad se isti kriterij (nenapadanje mrtvih jer se ne mogu braniti) primijeni selektivno, običavamo reći da je on dvostruk, za nekoga vrijedi a za nekoga ne, ovisno kako kome paše.

Osobno nisam za to već da se tvrdnje argumentiraju dokumentima ili svjedočenjima iz prve ruke, odnosno objektivno utvrđenim povijesnim činjenicama i dakako, da isto vrijedi za sve.

Što se tiče novije povijesti, amnestiranje Tuđmana za neke stvari u BiH time da (navodno) "nije znao", "da mu se podmetnulo", "da je bio previše naivan i vjerovao drugima" suštinski nije različito od onoga kad se Tita brani onime "da nije znao".

Najgore je kad se povijesne činjenice "utvrđuju" pod utjecajem emocija ili političkog stava.

B-52

Tko je glasao

tito je znao tuđman je

tito je znao
tuđman je znao
tito je pogriješio, i sam je to shvatio
i dao nam je ustav iz 1972, i teritorijalnu obranu
tuđman je bio u pravu

luka

Tko je glasao

Dnevnik govori o

Dnevnik govori o poslijeratnim zločinima za koje se, aktualno posljednjih godina i mjeseci, optužuje Tita a kao relativno nepoznatu činjenicu iz istog vremena nam se nudi svjedočenje da je u istima osobno sudjelovao i "major Franjo".

I to bi trebalo biti isto?
Ipak ne, postoji malena razlika. Naime, Tito je i tehnički direktno odgovoran za masovne zločine jer je tehnički neizvedivo da je neki puki izvršitelj tako organizirane masovne zločine u tako kratkom vremenu počinio na svoju ruku bez znanja vojnog vodstva kojemu je na čelu bio drug Tito, te bez znanja političkog vodstva kojemu je opet na čelu bio drug Tito, plus odgovoran je i zapovjedno, dok je Tuđman eventualno bio samo izvršitelj i potrebno mu je direktno dokazati odgovornost, što nije moguće budući da se isto može dokazati samo na sudu, a mrtvima se ne može suditi. Osim toga, osuda Tita nosi i jasnu osudu cijelog partizanskog pokreta kao zločinačkog, dok osuda bilo kojeg od pojedinačnih izvršitelja to ne nosi.

Pa tako danas sa sigurnošću možemo reći da je partizansko-"antifašistički" pokret bio zločinački u srži budući da imamo sasvim dovoljno podataka za navedeno, ali ne možemo imenovati niti jednog pojedinačnog zločinca (pa ni Simu Dubajića), budući da još nitko nije osuđen.

Tko je glasao

hdz-ekonomija dva puta si

hdz-ekonomija

dva puta si ponovio da je partizanski pokret bio zločinački (u srži). Prema tome, očevidno nije riječ ni o zabuni, ni o "zabuni". Pojasni takve vrlo neobične tvrdnje?

Tko je glasao

Partizanski pokret je bio

Partizanski pokret je bio zločinački u srži jer je organizirano i planski činio masovne zločine koristeći u potpunosti vlastite resurse, od ideologije do strjeljiva.

Tko je glasao

hdz-ekonomija, thdz-ekonomija

hdz-ekonomija,

thdz-ekonomija,

to ne odgovara činjenicama, i to nije partizanski pokret, dapače.
Držim da činiš identično onomu što poneki čine, a to je istoznačnica partizanskog antifašističkog pokreta u sastavu mnoštva hrvatskih partizana, odnosno pripadnika antifašističke borbe protiv okupatora (u tadašnjoj terminologiji) s komunizmom. Pri tome, među tadašnjim u pravilu nepismenim ili polupismenim "komunistima" (većina do malame mature, odnosno s 4 razreda tadašnje osnovne škole, što je jedva početna razina "znati čitati i pisati"), postojao je dio koji su bili pristalice komunizma (u pomalo mutnom shvaćanju što je to!), ali i klasičnih boljševika, čija je temeljna metoda nasilje, uključivo i likvidacija klasnog neprijatelja - kako fizička (ubojstva, osvete itd.), tako i materijalna (konfiskacija), ali i duhovna (tzv. preodgoj). Pa ako su brojke točne, ili ako ih se točno sjećam, u to vrijeme na području čitave tadašnje J. bilo je nešto više od 8.000 članova (zabranjene) Komunističke partije - koji su na svojim tadašnjim ilegalnim "partijskim kursevima" proučavali "partijske materijale", koje danas kada bismo čitali, nazvali bismo ih smiješnima. No, to je bilo takvo doba.
Dakle, iz ove "povelike" povijesne distance dovoditi u pitanje partizanski pokret u Hrvatskoj, a pogotovo ga nazivati zločinačkim, ne samo da je potpuno netočno (!), dapače, ono je i civilizacijski promašeno zbog "stanovitih razloga". No, tema je nešto opsežnija, pa za sada samo toliko u ovom mojemu ipak samo "osvrtu". Naravno, pripremit ću zaseban članak o tomu, jer je riječ o itekako bitnim pitanjima iz ishodišta nacionalnog identiteta i nacionalne ANTIFAŠISTIČKE samosvijesti. A ovo što je učinio Mesić, sve je samo nije snaženje antifašističke samosvijesti građana Republike Hrvatske. Zbog toga je itekako važno pitanje lustracije, međutim, "predmet" lustracije po naravi stvari nije antifašistička borbe (dijela) hrvatskog naroda za slobodu. Pitanje je lustracije osude onih koji su upravo to zlorabili za instaliranje bolješevičke diktature, odnosno nastavne komunističke diktature kako u Hrvatskoj, tako i u Jugoslaviji.
Ne zaboravi da su brojni građani vjerovali "drugu Titu" zbog tadašnje "psihologije birača", kao što danas brojni još uvijek vjeruju drugu Franji, jer da nije bilo Franje - ne bismo imali Slobodnu Hrvatsku. Naravno, to što je Hrvatska "očišćena" - nije kriv Franjo nego "neprijateljske obavještajne sile".

Tko je glasao

Držim da činiš identično

Držim da činiš identično onomu što poneki čine, a to je istoznačnica partizanskog antifašističkog pokreta u sastavu mnoštva hrvatskih partizana, odnosno pripadnika antifašističke borbe protiv okupatora (u tadašnjoj terminologiji) s komunizmom.

Ja nisam spominjao komunizam, nisam govorio o komunizmu, nego o zločinačkom partizanskom pokretu. Nisam ulazio ni u razloge zašto je taj pokret bio zločinački, niti je to uopće važno. Za okarakteriziranje negog pokreta zločinačkim je potpuno svejedno jesu li zločini činjeni na klasnoj osnovi protiv kulaka, na rasnoj osnovi protiv njemačke i talijanske manjine nakon rata, na ideološkoj osnovi protiv "neprijatelja naroda", na vjerskoj osnovi protiv svećenika i vjernika, iz mržnje, iz osvete ili iz bilo čega drugog. Zločinački pokret ili oni koji ga čine tako i tako ne baštine neku "uzvišenu" ideologiju u ime koje ubijaju, bez obzira na deklarativnost, bio to komunizam, nacizam, demokracija ili imperijalizam. Zločin je njihova ideologija, sve ostalo je samo maska.

Lustracija nema veze s partizanima. Partizanski zločinci trebaju odgovarati u skladu s kaznenim pravom.

Ne znam što bi to bila antifašistička samosvijest. Vjerojatno se radi o osobnoj odrednici o politici koja zagovara rasnu ili nacionalnu supremaciju. Kao politički pojam antifašizam ne postoji već nekih 70 godina, a kao strateški pojam od kraja rata. Ukoliko si na to mislio, to nema veze s partizanima, partizani nisu antifašisti, partizanski pokret je baštinio puno fašističkih elemenata, npr. rasni zakon protiv njemačke manjine.

Tko je glasao

hdz-ekonomija, borba "Rusa"

hdz-ekonomija,

borba "Rusa" protiv "Nijemaca" u 2. svj. r. bila je antifašistička, neovisno o tomu što je vrhovni zapovjednik tadašnje Crvene armije bio jedan od najvećih koljača suvremene povijesti, i što je NKVD (nešto slično kao GESTAPO) bio stožerno uporište policijske "komunističke Rusije". U Hrvatskoj se pojavio i razvio partizanski pokret na način koji bi ti trebao biti poznat. Nije svaki dokument i svaka knjiga iz II. svj. rata o hrvatskom partizanskom pokretu - lažljiva! Nadalje, treba ih čitati i tumačiti iz tog vremena, a ne iz udobne fotelje ispred color televizora, dostupnosti Mreži, i "ja mislim da je to bilo tako". No, da sada ne širim ovu temu koja itekako prelazi ovaj članak. Bit će prigode da odgovorim u zasebnom članku na takve grube "pogreške", a u nekih je riječ i o namjernom izokretanju "na glavu" povijesnih činjenica i interpretacija (ne mislim na tebe), i "reinterpretacija" - ali po "vlastitom odijelu".

Tko je glasao

borba "Rusa" protiv

borba "Rusa" protiv "Nijemaca" u 2. svj. r. bila je antifašistička, neovisno o tomu što je vrhovni zapovjednik tadašnje Crvene armije bio jedan od najvećih koljača suvremene povijesti, i što je NKVD (nešto slično kao GESTAPO) bio stožerno uporište policijske "komunističke Rusije".

Ako je od 22. lipnja 1941. bila "antifašistička", kakva je bila od 1939. do 22. lipnja 1941.?
Vjerojatno fašistička. A radi se o istim ljudima i istom režimu.
Možda se tebi čini logično da netko može biti i fašist ili antifašist, to je tvoja stvar. Nebitno.
Govorili smo o zločinačkom karakteru partizanskog pokreta.

Tko je glasao

hdz-ekonomija, citirao si

hdz-ekonomija,

citirao si moju rečenicu i postavljaš pitanje, cit: " ... kakva je bila od 1939. do 22. lipnja 1941.?" Molim te, u kakvoj je svezi ovo tvoje pitanje s mojom točno citiranom rečenicom?
Ja znam što je meni logično i ispravno, i zato stvarno uz "najveći napor" ne razumijem "logiku" točnog citiranja i interpretiranja od tvoje strane onoga što u citatu ne postoji.
Nadalje, "nismo govorili o zločinačkom karakteru partizanskog pokreta". Pročitaj svoj tekst, i pročitaj moj tekst.

Tko je glasao

Svakome je potrebno dokazati

Svakome je potrebno dokazati neposrednu odgovornost.

Što se tiče objektivne, danas je modernije reći zapovjedne, kao i političke (ni ta nije nevažna), dobro bi bilo informirati se o ulozi, ovlastima i značaju komesara i drugih oficira, posebice onih u divizijama i korpusima kao i o ustroju partizanskih postrojbi ne bi li se pojmilo razine.

B-52

Tko je glasao

Svakome je potrebno dokazati

Svakome je potrebno dokazati neposrednu odgovornost.

Ista, primjerice, nije dokazana ni Hitleru, ni Paveliću, pa nitko ne spori njihovu odgovornost za zločine.

Što se tiče objektivne, danas je modernije reći zapovjedne, kao i političke (ni ta nije nevažna), dobro bi bilo informirati se o ulozi, ovlastima i značaju komesara i drugih oficira, posebice onih u divizijama i korpusima kao i o ustroju partizanskih postrojbi ne bi li se pojmilo razine.

Ovo bi onda trebalo značiti, budući da su masovni partizanski pokolji nepobitna činjenica, da su svi partizanski oficiri i komesari, posebice oni u divizijama i korpusima zločinci?

Tko je glasao

Ovo bi onda trebalo

Ovo bi onda trebalo značiti, budući da su masovni partizanski pokolji nepobitna činjenica, da su svi partizanski oficiri i komesari, posebice oni u divizijama i korpusima zločinci?

Pa teško je naći i jednog jedinog, sigurno ih ima, ali i zbog tih bi vrijedilo "poštedjeti grad" zar ne? Ili?

Znaš @hdz-ekonomija bio sam u DR i IPD - pandan i nešto vrlo sličnopartizanskim komesarima. Poznate su mi ovlasti i onih prvih i onih drugih bez obzira na čin, jer su jedni i drugi u bezbroj situacija nadređeni čak i daleko višem činu.
Nije baš jedostavno i "plošno"!

Hebi ga, zapovijedna odgovornost!:):)

Tko je glasao

Vidiš, ja malo drugačije

Vidiš, ja malo drugačije gledam na to. Mislim da je potrebno označiti sistem kao zločinački, što je nesumnjivo bio, to što ćemo optužiti nekog od sudionika događaja i osuditi ga to je manje bitno. Potrebno je liječiti uzrok, a ne posljedicu. Potrebno je konačno reči da su se komunjare skrivale iza tzv. "antifašizma".
Pozdrav,
Molotov
PS( Da nebi bilo zabune, tzv."antifašizam" zovem tako,jer to nikada nije postojalo, takav opis Saveznici ne poznaju, i to je umotvorina ujka Joa, a komunjare u Jugi su to svesrdno prihvatile).

Tko je glasao

Ista, primjerice, nije

Ista, primjerice, nije dokazana ni Hitleru, ni Paveliću, pa nitko ne spori njihovu odgovornost za zločine.

Upravo tako.

Ovo bi onda trebalo značiti, budući da su masovni partizanski pokolji nepobitna činjenica, da su svi partizanski oficiri i komesari, posebice oni u divizijama i korpusima zločinci?

Naravno da ne.

Na ustroj i razine partizanskih postrojbi, kao i na ovlasti pojedinih oficira skrećem pozornost samo kako bi se shvatilo da Tuđman nije bio "neki tamo majorčić" koji ni o čemu nije imao pojma ili još gore, žrtva komunizma.

B-52

Tko je glasao

Upravo tako. Sukladno tome,

Upravo tako.

Sukladno tome, isto što vrijedi i za Hitlera i Pavelića, vrijedi i za Tita.

Na ustroj i razine partizanskih postrojbi, kao i na ovlasti pojedinih oficira skrećem pozornost samo kako bi se shvatilo da Tuđman nije bio "neki tamo majorčić" koji ni o čemu nije imao pojma ili još gore, žrtva komunizma.

Jako teško da o ničemu nije imao pojma, ali ovdje govorimo o konkretnom slučaju, bolje reći izmišljotini, bolje reći više njih, a koja ima za cilj otežavanje provođenja istrage protiv partizanskih zločinaca pod izlikom da time podrivamo temeljne vrijednosti današnje Hrvatske, jer, eto, procesuiranjem partizanskih zločinaca bacamo ljagu na prvog hrvatskog predsjednika....a naročito zbog činjenice da oni koji se zalažu za funkcioniranje pravne države gaje određeni afinitet prema Tuđmanu zbog stvaranja Hrvatske, za razliku od onih koji se zalažu za zataškavanje partizanskih zločina, a koji Tuđmana ne mogu smisliti zbog raz....vanja Jugoslavije.

Tko je glasao

za razliku od onih koji se

za razliku od onih koji se zalažu za zataškavanje partizanskih zločina, a koji Tuđmana ne mogu smisliti zbog raz....vanja Jugoslavije.
Pretpostavljam da si htio reći razjebavanja jugoslavije?
Pitajmo Mesića!
On je to lijepo opisao u svojoj knjizi kojoj je 3 puta mijenjao naslov kako ne bi ispalo da je imao veliku ulogu u rušenju iste.
Možda ga je bilo malo stid :)
Zato danas hrvatskim dočasnicima tepa podoficiri?

cogito ergo sum

Tko je glasao

Najgore je kad se povijesne

Najgore je kad se povijesne činjenice "utvrđuju" pod utjecajem emocija ili političkog stava.

Povjesna činjenica je:

1. Poslje WWII je poubijana masa ljudi bez ikakvog suđenja i među tim ljudima je bilo žena i djece. Kak se radi o daleko večem broju od 100 000 ljudi je nemoguče da to Tito nije znal.

2. Tito je bil predsjednik jugoslavije i vrhovni zapovjednik svih vojnih postrojbi. Sumnjam da se je i jedan oficir usudil zapovjedit ubijanje 5000 ili 10000 ljudi bez da je dobil naredbu od gore.

Sve u svemu:

Ako je pokojni Tuđman i zapovjedal ljudima koji su ubijali, je to radil po zapovjedi od gore.

Neko je sve to radil po zapovjedi, no jel je to radil Tuđman je ne dokazivo.

Sve u svemu ja ne vidim gdje su tu emocije

Tko je glasao

Bez emocija ili političkog

Bez emocija ili političkog stava bi primijenjujući jednak kriterij (logiku) objektivno utvrdili sljedeću povijesnu činjenicu:

1.- Tijekom DR se masi ljudi dogodilo štošta i među tim ljudima je bilo žena i djece. Kako se radi o velikom broju ljudi, nemoguće je da to Tuđman nije znao.

2.-Tuđman je bio predsjednik Hrvatske i vrhovni zapovjednik svih vojnih i policijskih postrojbi. Sumnjam da bi se ijedan časnik usudio zapovijediti radnju protivnu međunarodnom ratnom pravu i ženevskoj konvenciji bez da je dobio naredbu od gore ili unaprijed amnestiju od vlastite odgovornosti.

Sve u svemu:

Ako je pokojni Tuđman i zapovjedal ljudima koji su ubijali, je to radil po zapovjedi od gore.

Isti izgovor (obrana) nije prošao ni u Nirnbergu i sukladno ratnom pravu ni danas ne amnestira od osobne odgovornosti.

Neko je sve to radil po zapovjedi, no jel je to radil Tuđman je ne dokazivo.

Sve je, pa i to, dokazivo. Da li je to radio (i) Tuđman, može se utvrditi samo iz vjerodostojnih dokumenata i izjava svjedoka.

Da zaključim s početnom tezom, na ocjenu vjerodostojnosti dokumenata i svjedoka ne bi smjele utjecati emocije. Pravi povjesničari za to imaju pouzdanije alate, samo ih treba pustiti na miru da ih primijene.
U svim slučajevima.

B-52

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najviše ocijenjeni članci

Najčitaniji članci