Tagovi

Obilježavanje 80. obljetnice ro?enja i 10. obljetnice smrti Vlade Gotovca

Ove godine se obilježava 80. Obljetnica ro?enja i 10. obljetnica smrti Vlade Gotovca , politi?ara koji je volio Hrvatsku. Ono što danas malo ljudi pamti Vlado Gotovac je bio povjesni?ar umjetnosti, nakladnik i novinar( Hrvatski tjednik) sudionik hrvatskog prolje?a , disident, politi?ki zatvorenik, pjesnik, književnik, esejist, filozof koji spada u sam vrh evropske filozofske misli, ( Gotovca kojega su se kolege pjesnici i književnici za života odrekli) pokreta? mnogih kulturnih projekata, borac za ljudska prava i pravdu za ?ovjeka. Bio je predsjednik MH, Obnašao je dužnost saborskog zastupnika Predsjednik HSLSa, napose, osniva? i prvi predsjednik LSa…
Kako se Hrvatska sprema obilježiti Gotov?eve obljetnice?
GRAFIKA JESENI VLADE GOTOVCA (Jesen V.G.) 80/10/2010
18. rujna do 7. prosinca 2010. g. – 80 dana
Doga?anja se odvijaju na fakultetima, u kazalištima, knjižnicama, domovima kulture, na ulicama i trgovima, u školama i klubovima mladih.
Svaki vikend stru?ni skup ima istu temu s dvije razli?ite ekipe izvo?a?a – realizatora. Jedan dan odre?enu temu vezanu uz Vladu Gotovca obra?uju i pripremaju mladi (npr. petak), a jedan dan stariji (npr. subota). Tre?i dan (nedjelja) je završni susret u kojem se pokušava objediniti prikazano ili podvu?i vi?eno ili jednostavno rezimirati temu.
Najve?i teret realizacije doga?anja podnijeli bi mladi znanstveni novaci, asistenti i profesori na razli?itim fakultetima koji bi, u suradnji sa studentima realizirali pojedini vikend doga?aj.
Važno je i u neke ve? postoje?e manifestacije uklju?iti temu vezanu uz Vladu Gotovca („Zagreba?ki književni razgovori“, Interliber, Sanjam knjige i sl. U tom smislu poslati pismo u kojem se upoznaju s programom i pozivaju na suradnju u „godini Vlade Gotovca“.
Uspostavio bi se i javni punkt za govorenje poezije, govore i izri?aje po uzoru na Hyde Park Corner – ispred caffe bara Charlie ili u atriju ZKM-a - .
Gostovanja izvan Zagreba predstavljaju ili scensko uprizorenje Gotov?eve poezije „Ušutkajte pjesnika“ ili još uz to odre?enu temu ili predstavljanje biblioteke i ?asopisa Instituta ili uz to poticaj za osnivanje ogranka – podružnice u pojedinom mjestu. Osim toga ili uz to, kao dio doga?anja može biti prikazivanje filma „Slu?aj Gotovac“ autora Bogdana Žiži?a. Smisao je predstavljanje djela Vlade Gotovca i rada Instituta.
Gostovanja u inozemstvu podrazumijevaju prije svega prijevode na nekoliko stranih jezika, zatim predstavljanje djela V.G. u tim sredinama: Italija (Rim), Poljska (Krakow, Gdanjsk, Varšava), Velika Britanija (London, Edinburgh, Oxford), Slova?ka (Bratislava), ?eška (Prag) i t.sl. uz suradnju sa studentima kroatistike, lektorima na odsjecima i njihovim studentima.
Realizatori (bez titula) Izvršni odbor: Simona Šandri? Gotovac, (po?asni) predsjednik manifestacije
Tea Ben?i? Rimac ( pokojna)
Nebojša Borojevi?, izvršni direktor manifestacije
Eva Jirku, tajnik manifestacije
Dražen Katunari?, pomo?nik direktora
Posebno se oblikuju:
Po?asni savjet
Organizacijski odbor (svi ?lanovi Izvršnog odbora, predsjednici IO pojedinih tema, predsjednici svih odbora odnosno ureda, predstavnici institucija)
Izvršni odbori pojedine teme (vikenda) – mladi, mladi...
Odbor za odnose s javnoš?u
Ured za dizajn, marketing i propagandu- mladi, mladi...
Uredništvo ?asopisa i biblioteke Instituta – postoje?e, mladi, mladi...
Odbor znanstvenog skupa
Stru?ni suradnici – svi stru?ni realizatori
?LANOVI INSTITUTA ! ?lanstvo je ?ast i obveza,
Ovaj program je autorsko djelo Nebojše Borojevi?a i kao takav je zašti?en.
Za realizaciju je sazvana Skupštinu Instituta 5. Prosinca 2009 . kada je utvr?eno predvi?eno.
Prijedlozi i „glasna“ razmišljanja:
Po?asni savjet : Simona Šandri? Gotovac, Vladimir Krpan, Alma Prica, Jasna Omejec, Ana Gotovac-Bori?, Stjepan Mesi?, Nikica Petrak, Pero Kvrgi?,
predstavnici: Ivo Josipovi?,predsjednik RH, ministar kulture, Grad Zagreb, grad Pula….
Sastaju se tri puta: prihva?anje dužnosti i usvajanje programa manifestacije (3.12. o.g.), 18.9. 2010. po?etak manifestacije, te 7.12. završetak.
Stru?ni savjet (bez titula)
Tea Ben?i? Rimac (pokojna)
Tonko Maroevi?, Dražen Katunari?, Jelena Hekman, predstavnici fakulteta, HAZU, Biserka Plauter Plan?i?, Nebojša Borojevi?, Andrea Feldman, Alma Prica, Urša Raukar, Vlado Kruši?... stru?njaci iz pojedinih podru?ja; mediji ...
Institucije suradnici: Grad Zagreb, umjetni?ki fakulteti i akademije, HAZU, Matica hrvatska, nakladnici, fakulteti, Ministarstvo kulture, Daska, kazališta, domovi kulture i sl. u gradovima, škole...
Nažalost, uz opravdanje koje ve? i vrapci na granama cvrku?u, nadležne institucije su za ovaj projekt izdvojile 0,00 kuna dok od redovnog financiranje Instituta Vlado Gotovac po FINANCIJSKOM IZVIJEŠ?U ostaje 20.000,00 kn godišnje. Tajnica instituta volontira
Postoji inicijativa da se Gotov?eve obljetnice dostojno obilježe u gradu Puli gdje se sprema imenovanje trga koji ?e biti posve?en Vladi Gotovcu. Ujedno se radi na tome da su u Puli osnuje ogranak Instituta Vlado Gotovac. Inicijativni odbor, u sastavu: dr.sc.Jelena Lužina, SVEU?ILIŠTE „ Sv.CIRILA I METODA“; Milan Rakovac, novinar, publicist i književnik; Gorka Ostoji? Cvajner v.d ravnateljica Muzeja za suvremenu umjetnost Istre, Magdalena Vodopija, direktorica S(n)jam knjige; Boris Domagoj Bili? predsjednik Istarskog ogranaka Društva hrvatskih književnika Pula; Josip Škifi?, predsjednik ogranka MATICE HRVATSKE, Elda Krajcar Percan i Denis Modrušan predstavnici Odjela za glazbu Sveu?ilišta“ Jurja Dobrila“ Orhida Antunovi? pro?elnica harmonikaškog odjela glazbene škole u Puli, moja malenkost ( dugogodišnji suradnik Vlade Gotovca te inicijator obilježavanja Gotov?evih obljetnica u Puli, gradu, gdje je brutalno napadnut od strane pripadnika I hrvatskog gardijskog zdruga za vrijeme predsjedni?kih izbora 5. lipnja 1997.g. na Forumu) sprema se obilježiti spomenute obljetnice s nekoliko manifestacija gdje ?e se govoriti o Vladi Gotovcu putem glazbe, ( cjelove?ernji koncert IN MEMORIJAM a planira se održati nekoliko pjesni?kih ve?eri te dva simpozija u okviru dana eseja te sajma knjige u Puli.

Postoje naznake da bi se jedna zelena površina u gradu Puli, izme?u ulica Jurja Dobrile i ulice Stjepana Radi?a, posvetila imenom Vlade Gotovca kao Park ili Trg. Hvale vrijedna odlika gradskih struktura. Nadalje postoji plan da se izradi reljefna plo?a s likom Vlade Gotovca kolja bi bila postavljena na Forumu ili u Parku/ Trgu a što ?e se naknadno definirati odlukama gradskih nadležnih institucija. Najve?i dio programa ?e se realizirati uz entuzijazam štovatelja lika i djela Vlade Gotovca ali se nužan dio materijalnih potreba za organizaciju ovih programa može dogoditi samo uz potporu nadležnih institucija, donatora i sponzora.
O?ekujemo da ?e se i u drugim sredinama diljem Hrvatske prona?i ljudi, štovatelji Gotovca, koji ?e se htjeti pridružiti obilježavanju navedenih obljetnica, usprkos krizi, i priklju?iti se projekti Instituta Vlade Gotovca u manifestaciji 80 dana Grafike jeseni Vlade Gotovca 18.09-07.12. 2010.
Napose, cilj je sakupiti pisanu gra?u, fotografije te video zapise koji su razasuti po cijeloj Hrvatskoj u privatnim arhivima te podružnicama Matice Hrvatske, oGrancima Društva hrvatskih književnika podružnicama HSLSA i kod bivših ?lanova LSa na jednom mjestu.
Institut Vlado Gotovac je u tu svrhu i osnovan a lakše ?e biti osnivanjem ogranaka gdje za to postoje osobe koje žele doprinijeti ?uvanju razasute ostavštine Vlade Gotovca te obradu i arhiviranje takve gra?e.

Komentari

Uz iskrenu zahvalu grdilinu

Uz iskrenu zahvalu grdilinu bez čijeg gostoprimstva zasigurno ne bih mogao biti 29. srpnja u Imotskom i vidjeti bakon na osnovnoj školi na kojemu je Vlado Gotovac održao svoj prvi govor s nepunih petnaest godina i završio u zatvoru( 1945). Također mi ne bi bilo moguće uživati u recitalu kojeg su propremile mlade profesorice književnosti. Napose ne bih imao tu čast da prisustvujem otkrivanju biste Vladi Gotovcu u rodnom Imotskom da nije bilo mog prijatelja (s pollitika.com) grdilina. Hvala!
Stoga, rado postavljam link na njegov dnevnik:
http://pollitika.com/vlado-gotovac-obiljezavanje-10-godisnjice-smrti-80-...

svakim danom sve više znam da ništa neznam

Tko je glasao

Poštovani/na Ovim putem vas

Poštovani/na
Ovim putem vas opetovano obavještavam da će se sjednica inicijativnog odbora za obilježavanje 80. obljetnice rođenja te 10. obljetnice smrti Vlade Gotovca u gradu Puli pod radnim naslovom:„IN MEMORIAM Vladi Gotovcu“održati u galeriji Cvajner sa predstavnicima zainteresiranih institucija danas 16. ožujka 2010.g. s početkom u 19 sati.
Na predloženoj sjednice očekuju se predstavnici odabranih institucija( DKH, MH, Sa(n)jam knjige, Sveučilišta „ Jurja Dobrile“ Odjela za glazbu, Glazbene škole Ivan Matetić Ronjgov, Gimnazija Pula, Galerije Cvajner te Muzeja suvremene umjetnosti, …)
Uzimam si u obvezu o svim aktivnostima i napretku ove inicijative izvijestiti sve dosad navedene osobe iz kulturnog miljea te sve zainteresirane institucije na prvoj sjednici spomenutog odbora kako bi se, u slučaju nemogućnosti da nam se pridruže, mogli pismeno očitovati. Vidjeti prilog.
Dnevni red:
1. Očitovanje o prijedlogu grada Pule o imenovanju Parka( trga) Vlade Gotovca
2. Izviješće o napretku inicijative te o svim poduzetim radnjama( Ž. Antunović)
3. Izvještaj o ogranku Instituta Vlado Gotovac u osnivanju
4. Prijedlog za traženje pokroviteljstva Ureda predsjednika RH
5. Rasprava
6. Biranje izvršnog/ organizacijskog odbora obilježavanja Gotovčevih obljetnica u Puli.
-prijedlozi, sugestije te sam izbor.
7. Biranje predsjednika izvršnog odbora
8. Prijedlozi za predsjednika ogranka INSTITUTA VLADO GOTOVAC
9. Zaključak
Veselim svekolikoj suradnji.
Srdačan pozdrav,
Željko Antunović v.r.
ps
Ideja da se djelo Vlade Gotovca približi mlađim naraštajima i cjelokupnom građanstvu
proizlazi iz plana aktivnosti Instituta Vlado Gotovac. Osobna inicijativa i želja da se u planiranim programima u Puli čuje glas Vlade Gotovca, naravno, uz već dobivenu suglasnost Instituta Vlado Gotovac te nakladnika Cantus, tako da se kao glazbena podloga njegovom glasu izvedu ona glazbena djela koja je Vlado Gotovac volio slušati. Napose, da se izvedu djela posvećena Vladi Gotovcu s najmanje jednom praizvedbom.
Izvolite na uvid i razmatranje moja razmišljanja koja su ujedno moj prijedlog.
Mišljenja sam da, na osnovi dosadašnjih aktivnosti i kontakata, u inicijativni odbor pristupljuju:
Boris Domagoj Biletić, predsjednik Istarskog ogranka DHK
Magdalena Vodopija, direktorica Sa(n)jam knjige u Puli.
maestro Denis Modrušan predstavnik odjela za glazbu Sveučilišta "Jurja Dobrile",
Eros Čakić, kipar
mr. Elda Krajcar Percan, pijanistica
(sprema skladbu posvećenu Vladi Gotovcu od maestra Mladena Tarbuka)
Gorka Ostojić Cvajner, povjesničarka umjetnosti i v.d. ravnateljica Muzeja za suvremenu umjetnost,
Josip Škifić, predsjednik ogranka Matice Hrvatske
Nela Načinović, prof. -ravnateljica Gradske knjižnice( kontaktirana samo usmeno)
Filip Zoričić, prof. i Slavica Lončarić, prof. zaduženi za komunikaciju s donatorima i sponzorima.
Zvonimir Ivančir, prof.
Dopisni članovi za današnju sjednicu su dr. sc. Jelena Lužina te Milan Rakovac. ( Jelena je u Skopju a Milan u Zagrebu)
Jasna Ćurković, INSTITUT IVO PILAR ogranak Pula
Mr. Andrija Rebrović, odvjetnik
Željko Antunović, inicijator i koordinator.
Na prvoj sjednici će se izabrati izvršni odbor te odrediti zadaće po odborima.
Odgovornost prema započetom nalaže mi da se obvežem tekuću godinu
Molim za oprost što ovako slobodno predeterminiram sastav osoba i zadaće koje stavljam pred njih/Vas ali to je jedini način da se konkretno odrade potrebite zadaće kako bi se realiziralo dosad dogovoreno i zamišljeno. Veselim se evaluaciji cjelokupnog projekta u našem gradu.
Ove konstitutivne radnje i zadaće treba nužno je obaviti do konca ožujka. U suradnji i suglasju s Institutom Vlado Gotovac valja do tada osmisliti dopis za donatore te se obavezno javiti na natječaj Adris grupe. Na isti bi išli sa zamolbom za potporu događanja posebice za izradu i postavljanje spomen ploče Vladi Gotovcu u Parku (TRGU) VLADE GOTOVCA a koji bi izradio pulski kipar Eros Čakić.

svakim danom sve više znam da ništa neznam

Tko je glasao

Prošle godine se obilježila

Prošle godine se obilježila 80. obljetnica rođenja i 10. obljetnica smrti Vlade Gotovca , političara koji je volio Hrvatsku. Ono što danas malo ljudi pamti Vlado Gotovac je bio povjesničar umjetnosti, nakladnik i novinar( Hrvatski tjednik) sudionik hrvatskog proljeća , disident, politički zatvorenik, pjesnik, književnik, esejist, filozof koji spada u sam vrh evropske filozofske misli, ( Gotovca kojega su se kolege pjesnici i književnici za života odrekli) pokretač mnogih kulturnih projekata, borac za ljudska prava i pravdu za Čovjeka. Bio je predsjednik MH, Obnašao je dužnost saborskog zastupnika Predsjednik HSLSa, napose, osnivač i prvi predsjednik LSa…
Realizatori (bez titula) Izvršni odbor: Simona Šandrić Gotovac, (počasni) predsjednik manifestacije
Nebojša Borojević, izvršni direktor manifestacije
Eva Jirku, tajnik manifestacije
Dražen Katunarić, pomoćnik direktora
Posebno se oblikuju:
Počasni savjet
Organizacijski odbor (svi članovi Izvršnog odbora, predsjednici IO pojedinih tema, predsjednici svih odbora odnosno ureda, predstavnici institucija)
Stručni savjet (bez titula)

Tonko Maroević, Dražen Katunarić, Jelena Hekman, predstavnici fakulteta, HAZU, Biserka Plauter Plančić, Nebojša Borojević, Andrea Feldman, Alma Prica, Urša Raukar, Vlado Krušić... stručnjaci iz pojedinih područja; mediji ...
Institucije suradnici: Grad Zagreb, umjetnički fakulteti i akademije, HAZU, Matica hrvatska, nakladnici, fakulteti, Ministarstvo kulture, Daska, kazališta, domovi kulture i sl. u gradovima, škole...

http://www.facebook.com/profile.php?id=100000536078453#!/video/video.php?v=224780400883161&oid=205688859474932&comments

svakim danom sve više znam da ništa neznam

Tko je glasao

INSTITUT VLADO

INSTITUT VLADO GOTOVAC
INICIJATIVNI ODBOR
PULA

Pula, 30. ožujka 2010.

PREDMET: Zapisnik

Na sastanku Inicijativnog odbora za obilježavanje 80. obljetnice rođenja i 10. obljetnice smrti Vlade Gotovca dana 30. ožujka 2010. godine u prostorijama Društva hrvatskih književnika, Istarski ogranak u Puli, s početkom u 19 sati prisutni su bili:
- Željko Antunović, začetnik ideje
- Gorka Ostojić Cvajner, privremena ravnateljica Muzeja za suvremenu umjetnosti Istre
- Elda Krajcar Percan, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Odjel za glazbu
- Jasna Ćurković, Institut Ivo Pilar u Puli
- Nela Načinović, ravnateljica Gradske knjižnice i čitaonice u Puli
- Ana Bedrina, voditeljica Podružnice Hrvatska matica iseljenika u Puli
- Slavica Lončarić, prof.
- Karin Radetić, Sveučilišna knjižnica u Puli
- Andrija Rebrović, odvjetnik
- Denis Modrušan, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Odjel za glazbu
- Filip Zoričić, Gimnazija Pula

Ostali pozvani članovi Odbora, opravdano odsutni, koji su potvrdili sudjelovanje u programu rada:
- Magdalena Vodopija, direktorica Sajma knjiga u Puli
- Jelena Lužina, dramaturginja, prof. na Fakultetu dramskih umjetnosti, Skopje
- Milan Rakovac, književnik i publicist, Zagreb
- Miodrag Čerina, pročelnik Ureda župana Istarske županije
- Erik Lukšić, pročelnik Odjela za društvene djelatnosti Grada Pule
- Eros Čakić, voditelj Zbirke umjetnina Grada Pule
- Zvonimir Ivančir, prof., počasni član

Zaključci sjednice:

1. Mr. Andrija Rebrović, odvjetnik, u suradnji s Institutom u Zagrebu obvezao se precizirati pravnu regulativu za osnivanje Podružnice Instituta Vlado Gotovac u Puli. Radi pripreme obljetničkih programa potreban je njihov ekonomski prikaz, odnosno izrada troškovnika budući da Podružnica ne može biti po Statutu pravna osoba. Za vrijeme dok se pravno odredi status Podružnice radi se na pripremi programa koji će se realizirati prema financijskim mogućnostima. Konačan je cilj djelatnosti osnivanje Podružnice Instituta Vlado Gotovac u Puli i njegovo kontinuirano djelovanje.

2. Program obilježavanja 80. obljetnice rođenja i 10. obljetnice smrti Vlade Gotovca u Puli odvijat će se u razdoblju od 19. rujna do 6. prosinca 2010. godine.

3. Za Izvršni odbor predloženi su i jednoglasno izabrani:
- Gorka Ostojić Cvajner, privremena ravnateljica Muzeja suvremene umjetnosti Istre
- Jasna Ćurković, Institut Ivo Pilar u Puli
- Denis Modrušan, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Odjel za glazbu
- Filip Zoričić, Gimnazija Pula
- Željko Antunović, začetnik ideje

4. Zaključeno je kako se do idućeg sastanku trebaju predložiti programi pojedinaca i institucija (isti će biti poslani članovima Izvršnog odbora) kako bi se definirali ekonomski uvjeti i zaokružio proračun programa.

Sjednicu vodio: Zapisničar:
Željko Antunović Filip Zoričić
¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬______________________

svakim danom sve više znam da ništa neznam

Tko je glasao

Mislim da je ovo pretjerana

Mislim da je ovo pretjerana i nepotrebna glorifikacija jednog ljudskog bica koje je ocito imalo svoje kvalitete, ali i svoje slabosti. Sve sama perfekcija! Ovakvi clanci generiraju mitologizaciju ljudi sto nikako nije ni dobro ni pozeljno u jednom drustvu. Obicno nakon nekog vremena provociraju isto tako vatrenu demitologizaciju, pa onda takvi veliki "heroji" postaju "nitkovi".(primjeri Tita, Tudjmana, Stepinca..........itd)
Pozdrav iz Engleske bez perfektnih ljudi koji se izgleda radjaju samo u Hrvatskoj.

Tko je glasao

lipi moj, mići,

lipi moj, mići, krležiću,
Tko ovdje spominje heroje?
Kako li je samo trebalo biti „na rubu pameti“ da se Gotovca stavi u istu misao/ primisao, s Titom, Tuđmanom ili Stepincem.
Stepinac jest blaženik i to je činjenica, ma što Vi o tome mislili. Bili Vi to htjeli biti veći papa od pape Ivana Pavla II?
TITO JEST BIO ZLOČINAC SAMO MU TO NIJE BILO DOKAZANO NA SUDU!
Pritom ne mislim na " bombaški proces" niti na sud partije. Taj sud ,partijski, jest i Stepinca osudio, pa potom umorio.
O Tuđmanu ni slova ne namjeravam troši ti jer sam to činio djelima dok je bio živ. Naravno, suprotstavljajući mu(im) se na izbornim listama, u javnim nastupima…
Vladu Gotovca cijenim iz pijeteta. Zbog njegova umjetničkog djela. Mrtav Vlado Gotovac,pjesnik, književnik, esejista, orator, filozof, povjesničar umjetnosti, novinar i urednik, nakladnik.... može i mora našoj djeci i unucima, biti dostupan, dati više nego što je mogao za života. A nije davao dovoljno jer mu nisu dozvoljavali.
On je i politiku u umjetnost pretvarao. Osoba, koju tek neuka masa treba otkriti, a koji je za života bio izoliran, disident, uskraćivano mu je svako pravo , pa i ono elementarno, ljudsko.
Stoga je, Vlado, prije bio patnik pod zvijezdama, borac za ljudska prava, borac za Hrvatsku nego „heroj“. jedino mu je oružje bila njegova riječ, pisana i izgovorena. Ne glorificira se ovdje Čovjek već njegovo djelo. Zasluženo.
Članak ništa ne glorificira niti generira mitologizaciju. On jednostavno poziva na pijetet i na spomen.
Pa da ga spomenem i Vama u čast. Možda njegove riječi i Vas dozovu k pameti i razumu: „Savjet neznalici koji želi uspjeti: uvijek napadaj tuđe znanje.“ Ili još bolje i direktno: „Svaki idiot može naučiti osnove školske poetike, ali nikada neće prijeći prag mišljenja“
Može i blaže: „Naše doba je puno velikih pouka. Ali je učenika malo i male nisu.“
Vi, gospon na rubi pameti, morti ste potomak Glembajevih na dvoru njene visosti ,kraljice, ali pouke niste zvlekli ni s ruba pameti. To što se javljate iz Engleske nije nikakva prednost. Zbog čiste, engleske, krvi koji proizvodi idiote, ili zbog londonske magle ponašate se kao gusan. Dozvoljavate si o Gotovcu govoriti u neobičnu kontekstu: Obično nakon nekog vremena provociraju isto tako vatrenu demitologizaciju, pa onda takvi veliki "heroji" postaju "nitkovi".
Nemrem belivati!
Izvolite nekoliko misli svjetskih perfekcionista u koje , svakako, spada i Gotovac.
„You do not become a "dissident" just because you decide one day to take up this most unusual career. You are thrown into it by your personal sense of responsibility, combined with a complex set of external circumstances. You are cast out of the existing structures and placed in a position of conflict with them. It begins as an attempt to do your work well, and ends with being branded an enemy of society.“
„Non-cooperation is a measure of discipline and sacrifice, and it demands respect for the opposite views.“
„If you want to study yourself -- look into the hearts of other people. If you want to study other people -- look into your own heart.“
„The only way to make sure people you agree with can speak is to support the rights of people you don't agree with.“

svakim danom sve više znam da ništa neznam

Tko je glasao

lipi moj mici..... Zeljko,

lipi moj mici..... Zeljko, ili mica Zeljka!
Kao prvo, nisam "mici", nego "vela" jer mi je 60 i koja godina. Za tebe nisam bas sigurna jesil' on ili ona?
Kao drugo, znam dobro sta pisem i iza toga stojim. Tvoj je problem sto krivo razumijes.
Ja sam spomenula "heroje i nitkove" u opcenitom znacenju. Posto sam rodjena i prozivjela najvise svojih zivotnih godina u Hrvatskoj, izvrsno poznajem mentalitet hrvatskog nacionalnog bica. A jedna od njegovih znacajki je i stvaranje mitova o ljudima i kreiranje idola, mucenika, velikana i heroja takodjer.... I to upravo na nacin kako to ti radis ovim dnevnikom.
Stepinac je postao "blazenik" prije 10-tak godina odlukom pape Wojtyle (koji je bio samo ljudsko bice na najvisem polozaju rimo-katolicke hijerarhije) i mene nitko ne moze uvjeriti da se on nalazi "negdje na nebu" gdje zagovara svoj neslozan, podijeljen, zavidan....hrv. narod! Za mnoge je on nitkov i zlocinac zbog svoje kolaboracije sa zlocincima u NDH-ziji.
Tudjman je za mnoge heroj i "otac" samostalne Hrvatske, ali je za mnoge takodjer i nitkov.
Sa Titom ista prica. To su samo tri tipicna primjera ekstrema u procjenama ljudi - ili + ili -! Mitologizacija i demitologizacija.
Sto se tice Gotovca, ne trebas mi ti govoriti tko i kakav je bio, jer to znam i sama. Nikakav perfekcionista! Jer, "mici moj" - takovi ne postoje!

"Englesku krv" niti Engleze nisam spomenula, pa laprdas bezveznoce i to jos losim kajkavskim! A koja li je tebe magla napravila guskom - ga ga?

I cemu svi ti citati na engleskom? Iako zivim u Britaniji i dobro baratam njihovim jezikom, uvijek citiram na svom materinjem jeziku da bi me svi na ovom portalu mogli razumjeti.
'Ajd' opameti se malo.

Tko je glasao

lipa moja gospo u dalekem

lipa moja gospo u dalekem svitu,
moren kušeljati i pisati kako ću! moren po istarski , as ti gospe , moren i po dalmatinski, a ak me bude volja pripovedal budem i kajkavski, ak mi se hoće. A morem i podravski. To su meni moji stari ostavili u nasljeđe.
Lipa moja šjorice, i mene su pritisnule godinice, tek koja manje od Vas, a već ponosni nonić. Toliko o rodu. O rodu jeziku, napose!
Dragi mi je da ste poznavali Vladu, imao sam tu čast družiti se s Gotovcem od 1994-2000. Čitati sam ga počeo davne 1971.g.
Ne vidim ništa loše u tome da se iskaže pijete zbog navedenih obljetnica.
Takvog čovjeka se prisjetiti treba i njegovo djelo pokušati približiti današnjim mladim generacijama. Kad već to sam za života nije mogao. Izgleda da je Vama ostao u sjećanju kao i Milki Planinc
Bez komentara na sve napisano o imenovanim(S,T,T)
Vaši komentari sami za se najviše kazuju o onome tko ih piše ali i o vaših 60 godina izgleda uzalud,prohujalih,.
S vihorom ili bez njega
Lipa i mića su istarski deminutivi od
lijepa , simpatična , majušna. Ništa loše pod tim. Ipak uvažavajući Vaše godine i sijede vlasi: guske ostavimo u magli, a maglu u Londonu pa kud koji mili moji…
Lipi i mali-mići!
„Naše doba je puno velikih pouka. Ali je učenika malo i maleni su“ zapisao je jednom Vlado Gotovac…

svakim danom sve više znam da ništa neznam

Tko je glasao

lipi moj sjor..... nesto

lipi moj sjor..... nesto malo od primorske cakavstine i ja znam (samo sam te ispravila sto se tice mog "gendera"), pa izgleda da 60 mojih godina nije uzalud prohujalo!
Slazem se, da komentari (ali ne samo oni, nego sve sto covjek iskazuje usmeno ili pismeno) govore puno o njemu.
Minus ti ide zbog moje "alergije" na pretjerivanja, uvelicavanja i poprilicne doze patetike (ne brkati s pijetetom!).

Evo ti samo 3 od mnogih poucnih meni dragih mudrosti:
"Blago onome tko zna da ne zna, a hoce da zna".
"Cvjetaj tamo gdje si posadjen".
"Ako tri dana prije ostalih shvatis neku istinu, onda te ostali citava tri dana smatraju ludim".

Kind regards,
A lady from Croatia

Tko je glasao

"Cvjetaj tamo gdje si

"Cvjetaj tamo gdje si posadjen".
Pitam se , pitam, zašto ste vi , Gospo moja, docvali u Londonu.
" Učitelja može otkriti samo onaj koji ga poznaje!"
" Svaki idiot može naučiti osnove školske poetike ali nikada neće priječi prag mišljenja!.
I za kraj jena po domaću:
"Svemu se zlu svita moreš zmaknutim ' ko si kapac, potuliti se, sakriti, se uviti, potisnuti se sam u se i biti manji ud vrha igle, ma: ud sebe nimaš kamo, nego nazda u se, pak tamo nutra, u tiebi, to ča te čeka, to si ti- ko si kapac to najti, ko nisi, če biti da si jur mrtav, da te drugo ni, a more biti da te nikada ni ni bilo..."
Gotovac, Gotovac, Rakovac.

svakim danom sve više znam da ništa neznam

Tko je glasao

Cvjetaj tamo..... malo sam

Cvjetaj tamo..... malo sam svrljala po svojim novijim komentarima, da vidim imali li koja replika a koja zasluzuje moj odgovor...... pa rekoh sebi, iako je sirov i prost idolater (u ovom slucaju V.Gotovca) hajde da mu odgovorim zbog onog - Pitam se, pitam.......
A ja se pitam, sto pitas sebe a ne pitas mene?
Eto, interesira ga "zasto cvatem u Londonu" ( ne u Londonu sjore, jer ova prenapucena zemlja ima vise od 24.000 gradova, sela i naselja).
Pa evo, dnevnik Alojzije Stepinac-svetac odmah! moj odgovor Jelenskom 17/2.
Mozda ce zadovoljiti tvoj interes za me.

Ovo je samo par meni najljepsih stihova hrvatske poezije:
D.Cesaric
***SLAP
Tece i tece, tece jedan slap
Sto u njemu znaci moja mala kap?
Gle, jedna duga u vodi se stvara
I sja i drhce u hiljadu sara.
Taj san u slapu da bi mog'o sjati
I moja kaplja pomaze ga tkati.

I jos ovi:
*** Ko zna (ah, niko, niko nista ne zna)
Krhko je znanje!
Mozda je pao trak istine na me,
A mozda su sanje....................

PS. Kad bih vec bila neciji idolater, onda bih bila Krlezin, jer je on bio i ostat ce najveci UM u Hrvata!

Tko je glasao

Slažem se da je Krleža bio

Slažem se da je Krleža bio JEDAN od najvećih umova u Hrvata u 20 st, no, za razliku od Gotovca on je završni dio svog života mudro šutio. Gotovac je za razliku od Krleže, režimskog književnika Titove Jugoslavije, upozoravao i ustajao protiv loših društvenih pojavnosti jednako strasno 1968. Kao i 1971., 1991., 1998. i 2000. Još uvijek odzvanja posljednja politička poruka: IZGUBIO SAM STOLICU ALI SAM SKINUO BRNJICU“ .
Robijao je Gotovac u Titovoj Jugoslaviji dok je u Republici Hrvatskoj bio napadnut opasačem od strane pripadnika HV na predizbornom skupu u Puli. U Saboru su omalovažavali njegove riječi primitivci iz HDZa govoreći da je pjesnik te da se u politiku ne razumije. Najbliži suradnici su mu radili iza leča i nedugo nakon njegove smrti LS se stopio s HSLSom i takav otišao u koaliciju s HDZom. Nezamislivo za života Vlade Gotovca a na sramotu njegovih bivših suradnika. Oni , svi od reda postaju bivši a Vlado ostaje jedan i vječan. Borio se za slobode Čovjeka i za ljudska prava, doslovno, do posljednjeg daha. Svojim je principom djela otišao u Vječnost među zvijezde gdje se s velikim Tinom pobratimio u svemiru. Krleža za to vrijeme živi u glavama jugo-nostalgičara te na Malom Brijunu kod obitelji Šerbeđija. Krleža je bio jedan od najvećih pjesnika i književnika 20 stoljeća. No o njegovim ostalim umotvorinama povijest tek treba odrediti gabarite i vrjednovati. Na- rubu-pameti zaboravlja d Krleža ne može biti najveći UM u Hrvata ako se spomenemo samo Matije Vlačića Ilirika. A bilo ih je još i svaki je u svom vremenu dao mnogo ne samo za Hrvatsku kulturu u društvo već i za Evropu i svijet u cijelosti.

svakim danom sve više znam da ništa neznam

Tko je glasao

Željko, Hvala Ti na ovom

Željko,
Hvala Ti na ovom dnevniku, kojim si me podsjetio na Gotovca, i produbio moje znanje o čovjeku kojega sam poštovala i divila mu se i još to osjećam.
Podsjeti nas ponovo na manifestaciju koju najavljuješ za jesen.
Rado bih došla u Pulu, u kojoj sam bila davno kao dijete, vidjela i doživjela to što planirate učiniti.
Puno pozdrava iz Rijeke
Mirtaflora

Tko je glasao

Pozdrav iz Pule

Mirta flora , zaboravio sam ovim putem podsjetiti

http://www.facebook.com/profile.php?id=100000536078453#!/video/video.php?v=224780400883161&oid=205688859474932&comments

ali podsječam na slijedeću

http://www.facebook.com/profile.php?id=100000536078453#!/event.php?eid=151798378226544

svakim danom sve više znam da ništa neznam

Tko je glasao

Zahvaljujem na lijepim

Zahvaljujem na lijepim riječima i do jeseni kada će se od 18 rujna( rođendan Vlade Gotovca) pa se do 7. prosinca 2010 obilježavati Gotovčeve obljetnice slobodan sam te ovim putem izvijestiti o napretku u evaluaciji projekta koji smo zacrtali.
Napominjem da sam uz još treoje kolega postao članom instituta Vlado gotovac i uz veliki broj suradnika želimo realizirati projekte usprkos krizi uz mionimačna sredstva potpore institucija i dionacijama i sponzorima.

INSTITUT VLADO GOTOVAC
INICIJATIVNI ODBOR
PULA

Pula, 30. ožujka 2010.

PREDMET: Zapisnik

Na sastanku Inicijativnog odbora za obilježavanje 80. obljetnice rođenja i 10. obljetnice smrti Vlade Gotovca dana 30. ožujka 2010. godine u prostorijama Društva hrvatskih književnika, Istarski ogranak u Puli, s početkom u 19 sati prisutni su bili:
- Željko Antunović, začetnik ideje
- Gorka Ostojić Cvajner, privremena ravnateljica Muzeja za suvremenu umjetnosti Istre
- Elda Krajcar Percan, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Odjel za glazbu
- Jasna Ćurković, Institut Ivo Pilar u Puli
- Nela Načinović, ravnateljica Gradske knjižnice i čitaonice u Puli
- Ana Bedrina, voditeljica Podružnice Hrvatska matica iseljenika u Puli
- Slavica Lončarić, prof.
- Karin Radetić, Sveučilišna knjižnica u Puli
- Andrija Rebrović, odvjetnik
- Denis Modrušan, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Odjel za glazbu
- Filip Zoričić, Gimnazija Pula

Ostali pozvani članovi Odbora, opravdano odsutni, koji su potvrdili sudjelovanje u programu rada:
- Magdalena Vodopija, direktorica Sajma knjiga u Puli
- Jelena Lužina, dramaturginja, prof. na Fakultetu dramskih umjetnosti, Skopje
- Milan Rakovac, književnik i publicist, Zagreb
- Miodrag Čerina, pročelnik Ureda župana Istarske županije
- Erik Lukšić, pročelnik Odjela za društvene djelatnosti Grada Pule
- Eros Čakić, voditelj Zbirke umjetnina Grada Pule
- Zvonimir Ivančir, prof., počasni član

Zaključci sjednice:

1. Mr. Andrija Rebrović, odvjetnik, u suradnji s Institutom u Zagrebu obvezao se precizirati pravnu regulativu za osnivanje Podružnice Instituta Vlado Gotovac u Puli. Radi pripreme obljetničkih programa potreban je njihov ekonomski prikaz, odnosno izrada troškovnika budući da Podružnica ne može biti po Statutu pravna osoba. Za vrijeme dok se pravno odredi status Podružnice radi se na pripremi programa koji će se realizirati prema financijskim mogućnostima. Konačan je cilj djelatnosti osnivanje Podružnice Instituta Vlado Gotovac u Puli i njegovo kontinuirano djelovanje.

2. Program obilježavanja 80. obljetnice rođenja i 10. obljetnice smrti Vlade Gotovca u Puli odvijat će se u razdoblju od 19. rujna do 6. prosinca 2010. godine.

3. Za Izvršni odbor predloženi su i jednoglasno izabrani:
- Gorka Ostojić Cvajner, privremena ravnateljica Muzeja suvremene umjetnosti Istre
- Jasna Ćurković, Institut Ivo Pilar u Puli
- Denis Modrušan, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Odjel za glazbu
- Filip Zoričić, Gimnazija Pula
- Željko Antunović, začetnik ideje

4. Zaključeno je kako se do idućeg sastanku trebaju predložiti programi pojedinaca i institucija (isti će biti poslani članovima Izvršnog odbora) kako bi se definirali ekonomski uvjeti i zaokružio proračun programa.

Sjednicu vodio: Zapisničar:
Željko Antunović Filip Zoričić

svakim danom sve više znam da ništa neznam

Tko je glasao

Poštovani/na Ovim putem vas

Poštovani/na
Ovim putem vas obavještavam da će se sjednica inicijativnog odbora za obilježavanje 80. obljetnice rođenja te 10. obljetnice smrti Vlade Gotovca u gradu Puli pod radnim naslovom:„IN MEMORIAM Vladi Gotovcu“održati ove godine u galeriji Cvajner sa predstavnicima zainteresiranih institucija dana 16. ožujka 2010.g. s početkom u 19 sati.
Na predloženoj sjednice očekuju se predstavnici odabranih institucija( DKH, MH, Sa(n)jam knjige, Sveučilišta „ Jurja Dobrile“ Odjela za glazbu, Glazbene škole Ivan Matetić Ronjgov, Gimnazija Pula, Galerije Cvajner te Muzeja suvremene umjetnosti, …)
Uzimam si u obvezu o svim aktivnostima i napretku ove inicijative izvijestiti sve dosad navedene osobe iz kulturnog miljea te sve zainteresirane institucije na prvoj sjednici spomenutog odbora kako bi se, u slučaju nemogućnosti da nam se pridruže, mogli pismeno očitovati. Vidjeti prilog.

Dnevni red:

1. Očitovanje o prijedlogu grada Pule o imenovanju Parka( trga) Vlade Gotovca
2. Izviješće o napretku inicijative te o svim poduzetim radnjama( Ž. Antunović)
3. Izvještaj o ogranku Instituta Vlado Gotovac u osnivanju
4. Prijedlog za traženje pokroviteljstva Ureda predsjednika RH
5. Rasprava
6. Biranje izvršnog/ organizacijskog odbora obilježavanja Gotovčevih obljetnica u Puli.
-prijedlozi, sugestije te sam izbor.
7. Biranje predsjednika izvršnog odbora
8. Prijedlozi za predsjednika ogranka INSTITUTA VLADO GOTOVAC
9. Zaključak
Veselim svekolikoj suradnji.
Srdačan pozdrav,
Željko Antunović v.r.

ps

Ideja da se djelo Vlade Gotovca približi mlađim naraštajima i cjelokupnom građanstvu
proizlazi iz plana aktivnosti Instituta Vlado Gotovac. Osobna inicijativa i želja da se u planiranim programima u Puli čuje glas Vlade Gotovca, naravno, uz već dobivenu suglasnost Instituta Vlado Gotovac te nakladnika Cantus, tako da se kao glazbena podloga njegovom glasu izvedu ona glazbena djela koja je Vlado Gotovac volio slušati. Napose, da se izvedu djela posvećena Vladi Gotovcu s najmanje jednom praizvedbom.
Izvolite na uvid i razmatranje moja razmišljanja koja su ujedno moj prijedlog.
Mišljenja sam da, na osnovi dosadašnjih aktivnosti i kontakata, u inicijativni odbor pristupljuju:
Boris Domagoj Biletić, predsjednik Istarskog ogranka DHK
Magdalena Vodopija, direktorica Sa(n)jam knjige u Puli.
maestro Denis Modrušan predstavnik odjela za glazbu Sveučilišta "Jurja Dobrile",
Eros Čakić, kipar
mr. Elda Krajcar Percan, pijanistica
(sprema skladbu posvećenu Vladi Gotovcu od maestra Mladena Tarbuka)
Gorka Ostojić Cvajner, povjesničarka umjetnosti i v.d. ravnateljica Muzeja za suvremenu umjetnost,
Josip Škifić, predsjednik ogranka Matice Hrvatske
Nela Načinović, prof. ravnateljica Gradske knjižnice
Filip Zoričić, prof. i Slavica Lončarić, prof. zaduženi za komunikaciju s donatorima i sponzorima.
Zvonimir Ivančir, prof.
Dopisni članovi bi obvezatno bili dr. sc. Jelena Lužina te Milan Rakovac. ( Jelena je u Skopju a Milan u Zagrebu)
Jasna Ćurković, INSTITUT IVO PILAR ogranak Pula (predlažem za predsjednicu izvršnog odbora-ogranka INSTITUTA VLADO GOTOVAC u osnivanju za ŽI i grad Pulu.
Mr. Andrija Rebrović, odvjetnik
Željko Antunović, inicijator i koordinator.
Na prvoj sjednici će se izabrati izvršni odbor te odrediti zadaće po odborima.
Napomena: zbog operativnih zahvata koji su ili se planiraju izvršiti na mojoj malenkosti u ovoj godini do konca ljeta neću biti u mogućnosti značajnije fizički participirati.
No, zadržavam pravo, kao i do sada biti koordinatorom aktivnosti te (dopisni) član obaju tijela, napose zbog recentnih aktivnosti kao i održanih manifestacija( 1997. i 2002.g.)
S novonastalom situacijom upoznata je predsjednica Instituta Vlado Gotovac gđa.Simona Šandrić Gotovac kao i svi gore spomenuti.
Odgovornost prema započetom nalaže mi da se obvežem tekuću godinu posvetiti ponajprije vlastitu zdravlju. Dano vam obećanje time ne gazim jer sve ostalo vrijeme kao i skromne organizacione sposobnosti, dajem i posvećujem Gotovčevim obljetnicama u granicama mojih mogućnosti koje su, nažalost određene mojim zdravstvenim stanjem.
Nadam se da uvažavate ove razloge fizičkog izuzeća. Molim za oprost što ovako slobodno predeterminiram sastav osoba i zadaće koje stavljam pred njih/Vas ali to je jedini način da se konkretno odrade potrebite zadaće kako bi se realiziralo dosad dogovoreno i zamišljeno. Veselim se evaluaciji cjelokupnog projekta u našem gradu.
Ove konstitutivne radnje i zadaće treba nužno je obaviti do konca ožujka. U suradnji i suglasju s Institutom Vlado Gotovac valja do tada osmisliti dopis za donatore te se obavezno javiti na natječaj Adris grupe. Na isti bi išli sa zamolbom za potporu događanja posebice za izradu i postavljanje spomen ploče Vladi Gotovcu u Parku (TRGU) VLADE GOTOVCA.(vidljivo u prethodnom mailu) a koji bi izradio pulski kipar Eros Čakić.
Željko Antunović v.r.

svakim danom sve više znam da ništa neznam

Tko je glasao

Umrla Tea Benčić

Umrla Tea Benčić Rimay

"Jučer je u Sisku, nakon duge i teške bolesti, umrla pjesnikinja i kritičarka, članica Hrvatskog društva pisaca Tea Benčić Rimay."

10.12.2009.
http://www.booksa.hr/vijesti/poezija/1803

U vrijeme pisanja ovog dnevnika Tea Benčić Rimay, koju dnevnik navodi kao umjetničku direktoricu manifestacije, bila je mrtva već 2 mjeseca i 18 dana.

Tko je glasao

Upravo sam saznao za tu

Upravo sam saznao za tu tužnu vijest. Čuh od Ankice Lepej, članice Instituta Vlado Gotovac. Ispričavam se čitateljima i obitelji pokojnice. Materijal koji sam ubacio u dnevnik je iz prosinca 2009. Sad već pokojna Tea Rimac Benčić tad nije bila na skupštini Instituta Vlado Gotovac, sada saznajem, zbog bolesti. Uoči godišnje Skupštine Instituta, gdje sam imao prilike govoriti, sam dobio pisani materijal koji sam uvrstio u dnevnik s naznakom autora i to baš iz Siska.
Od 22. prosinca i sam u predoperativnoj obradi a u siječnju, bolestan, preležah na III kirurgiji KBC Zagreb na Rebru. Stoga, tužnu vijest nisam znao do danas.
Teu sam upoznao 2005.g. na danima eseja u Puli i još uvijek u šoku, ne mogu vjerovati, da Tea ove godine neće biti s nama na Pulskim danima eseja koji će jednim djelom biti posvečeni Vladi Gotovcu uz obavezan spomen na Teu Rimac Benčić.
Moja iskrena sučut obitelji i svima koji su je poznavali i koje je ovaj podatak u dnevniku, sasvim opravdano, uznemirio.
Nedopustivo, učinjeno u neznanju, s dobrom namjerom...

svakim danom sve više znam da ništa neznam

Tko je glasao

kamo srece da nam je vlado

kamo srece da nam je vlado bio precjednik, od tudjmana za klasu bolji, a veliki "domoljub" mesic i njegov nasljednik ivo nisu zavrijedili niti da mu ciste cipele...

Kitz

Tko je glasao

ZAGOR "Ako bismo mogli

ZAGOR
"Ako bismo mogli mjeriti te trzavice onda mislim da je 50 posto trzavica rezultat naših uvodnih formiranja kanala komunikacije"
ispričavam se, možda će neki opet napisat off topic
morao sam ovo preslikati na našu njivu-pollitiku , Predsjednik reče .....uvodno formiranje kanala komunikacije
mislim da sad pola htz-a tumači šta je ćeo reć
Predsjedniče , SVAKA TI ČAST

ZAGOR

Tko je glasao

@Željko Antunović

@Željko Antunović
Nekoliko pitanja i nekoliko konstatacija - što je ostalo od hrvatskog liberalizma, što bi danas rekao Vlado Gotovac, da je živ? (ankete pokazuju da su ovih dana izbori HSLS bi dobio 2,7 % glasova). Ne znam postoji li Liberalna stranka? Tko je predsjednik, koji poznati članovi?
Mislim da je Vlado G. išao ohohoho ispred vremena i intelektualnog duha hrvatskog naroda. Ipak, ne mitologizirati, ali naravno, nikako zaboraviti neke poruke koje su dalekosežne.
I valjalo bi istražiti raskol HSLS-a i ulogu HDZ-a u tome.
Danimir

Danimir

Tko je glasao

Danimiroviću, Liberalne

Danimiroviću,
Liberalne stranke nema jer je istu g. Kramarić vratio u HSLS.
Stoga, van pulitiku iz butige. Ovdje uopće nije riječ SAMO o politici. Liberalizan si pripisuju IDS, HNS i neke marginalne strančice. Liberalizam, posebice socijalni liberalizam je bio ideja, ali i stranka HSLS. Stranka prije HDZa a kradeze se pobrinuo da do raskola u HSLSu dođe i da ideja , kao takova, izblijedi.
Ne radi se o nikakvoj mitologizaciji. Molim vidjeti gore odgovor izvijesnom gosponu koji je " na rubu pameti".
Dakle ovdje se radi samo o onome: ne zaboraviti! Ne samo poruke Gotovca nego sveukupan njegov rad. A radio je kao pjesnik, književnik, esejista, orator, filozof, povjesničar umjetnosti, novinar i urednik, nakladnik.... može i mora to djelo,našoj djeci i unucima biti dostupno. To djelo na daje više sada kada je Vladi u "društviu mrtvih pjesnika" nego što je mogao davati za života. A nije davao dovoljno jer mu nisu dozvoljavali. No ono što je ostavio dovoljno i prikovišetoga za ode u Vječnost i među zvijezde. U društvo Tinu Ujeviću!
On, Vlado, je i politiku u umjetnost pretvarao. Osoba,Gotovac, koju tek neuka masa treba otkriti, otkriti da nema nikakve veze s Antom i Simonom Gotovac. Čovjek koji je za života bio izoliran, disident, uskraćivano mu je svako pravo , pa i ono elementarno, ljudsko.
Spomen povodom 80. obljetnice rođenja i 10. obljetnice smrti jeste samo spomen i valja se dostojno obilježiti . Jednostava ljudski je čin, Danimire. Pridruže se.

svakim danom sve više znam da ništa neznam

Tko je glasao

@Željko Antunović Da su

@Željko Antunović
Da su normalne prilike na ovom portalu, napisao bih i nešto osobno, i potpisujući to imenom i prezimenom. Možda u neka bolja vremena.
Prizanejm, imao sam nekih prerasuda prema V. Gotovcu, dok ga nisam upoznao, nekoliko puta slušao njegove nadahnute govore a jednom i sudjelovao na jednoj preizbornoj tribini, kao pripadnik jedne druge stranke, zajedno s njim.
Ono o čemu bih pisao rado vezano je za osnivačku skupštinu HSLS-a kada sam aktivno, a neočekivano od publike, uključio se u rad osnivačke skupštine. Bio je to moj mali doprinos rađanju višestranačja. Danas, pomalo razočaran osnivanjem zamalo etnički čistih stranaka, a poslije strančarenjem, ne pripadam ni jednoj stranci, niti mi to pada na pamet.
Kada sam napisao "ne mitologizirati", mislio sam na mitologiziranje koje je, nepotrebno, učinjeno s likom i djelom Franje Tuđmana. To Vladi Gotovcu ne treba. I sasvim jasno, svaka čast Vladi Gotovcu, on je ona bolja, zdrava Hrvatska.
Danimir

Danimir

Tko je glasao

"Da su normalne prilike na

"Da su normalne prilike na ovom portalu, napisao bih i nešto osobno, i potpisujući to imenom i prezimenom. Možda u neka bolja vremena."
Čemu strah? Znam da vremena nisu normalna ali nisu više onako olovna. Napose, Gotovac nas je učio da se ne valja bojati reći istinu. On se nje nikada nije odrekao. Ni u zatvoru pišuće je po toaletnom papiru ni 1971, 1991, 1997, 2000, do samoga kraja. Jedna od njegovih zadnjih javnih rečenica: Izgubio sam stolicu , ali sam zato skinuo brnjicu“ Nažalost ,njegova smrt se ispriječila da nam napiše i poruči što je to imao za reći onda kad je izgubio stolicu( nije više bio predsjednik LSa). Bar da kaže koliko ga je brnjica političkog čelnika žuljala. Porečka skupina odnosno porečka deklaracija je dokument koji je omogućio pobjedu šestorke(4+2) na trečesiječanjskim izborima 2000.
Sada se time netko drugi kiti kao perjem, tuđim, a trebalo bi ga namazati katranom i posuti perjem:)kokošjim!

svakim danom sve više znam da ništa neznam

Tko je glasao

ZAGOR ja sam "slučajno"

ZAGOR
ja sam "slučajno" član HSLS-a

činjenica jeste da je HSLS osnovan , kao stranka s hrvatskim predznakom , prije HDZ-a

ZAGOR

Tko je glasao

Hrvatski predznak...ništa

Hrvatski predznak...ništa ne znači,
kad liderski nagon...u stranci prednjači.
Dražen, Ivan , Đurđa, Zlatko...
rasturiše stranku i...bi im slatko?

Spala stranka... na dva slova,
kod bolesnih umova...baš ništa nova.

Tko je glasao

zgodna rima, samo da

zgodna rima, samo da štima.
pogledati odgovor onom na rubu pameti

svakim danom sve više znam da ništa neznam

Tko je glasao

"U povijesti se nažalost

"U povijesti se nažalost događa da povijest stvori priliku za divove, a pojave se patuljci. Povijest stvori priliku za velike misli, a pojave se ljudi kojima je najdraža velika laž, igranje ispod stola. Ja svim srcem želim da se to Hrvatskoj ne dogodi, nego da uspije naći prave ljude za ove velike, doista velike teme.”

Nažalost Vlado želje Ti se nisu ispunile, pojavili su se patuljci kojih se nikako ne možemo riješiti. Mene je strah tih naših malih patuljaka Liliputanaca koji nas samo hoće oslijepiti da ne vidimo put koji u provaliju ide.

________________________________________
"where ignorance is bliss, 'tis folly to be wise"

Tko je glasao

"Ne boj se, Hrvatska,

"Ne boj se, Hrvatska, vrtoglavice Velikih vidika! U njima je snaga slobode i moć budućnosti! Koliko je svijet u tebi, toliko si ti u njemu. To je nedokučiva pravda opstanka u kojem s opasnošću raste spasonosno." Vlado Gotovac, Znakovi za Hrvatsku, 1994.

svakim danom sve više znam da ništa neznam

Tko je glasao

Ušao sam u uredništvo

Ušao sam u uredništvo Hrvatskog tjednika zajedno s Vladom i Brunom. Bilo je to lijepo ali kratko razdoblje izvrsne suradnje.

Tko je glasao

GOVOR VLADE GOTOVCA ISPRED

GOVOR VLADE GOTOVCA ISPRED KOMANDE V. VOJNE OBLASTI

U Zagrebu, 30. kolovoza 1991.

Ja vas volim i ja se s vama ponosim. I kada bih trebao birati da li ću s vama umrijeti ili s ovim strašilima živjeti, izabrao bih smrt. Jer davno već u onom svijetu postoji jedan divni stih jednog velikog pjesnika koji kaže U Navarri se umiralo od srama. Mi Hrvati kada ne bi imali ovo dostojanstvo i kada ne bi imali ovu ljubav mi bi umirali od srama, ali ovi ovdje nemaju od čega umrijeti jer nemaju ni dostojanstva ni ljubavi.

Kada bi generali imali obitelj, kada bi generali imali djecu, kada bi generali imali bližnje, onda nikada ne bi zasjeli u ovoj zgradi. Ali generali nemaju djecu ja vas uvjeravam, jer onaj koji tuđu djecu ubija nema djece. Jer onaj tko tuđe majke ucviljuje nema majke. Jer onaj tko ruši tuđe domove nema doma. I oni moraju znati da na ovoj zemlji za njih nema ni majka ni djece ni doma. Umrijet će u pustoši svog mrtvog srca. Sramit će ih se njihova djeca, jer nisu im bili očevi. Sramit će ih se njihove žene, jer su bili ubojice tuđe djece. Sramit će ih se njihove obitelji, jer su uništavali tuđe obitelji.

Stojimo ovdje dragi Zagrepčani, znate li pred kojom zgradom? Pred "Hrvatskim radišom", sazidanim da bi hrvatski đaci i sirotinja se školovala, da bi hrvatska napredovala, da bi Hrvatska bila moderna nacija. Tu zgradu su gradili najhrabriji i najsiromašniji Hrvati da bi Hrvatska bila dostojna Europe. A tko je u njoj sada, ostaci komunizma, ubojice hrvatskog naroda! Oni imaju obraza da zaposjevši naše svete zgrade, naše zadužbine, govore o svom posjedu u Hrvatskoj. Oni nam prijete da će uzeti ono što je njihovo. Oni nam govore da će odlazeći ostaviti iza sebe pustoš. A mi znamo da će se vratiti jedino s onim što će ukrasti, jer nikada ništa drugo nisu ni imali. Sve što imaju, sve što jedu, sve što piju, sve što oblače vaše je. Vi to plaćate, vi zato radite, vi zato stradate. Oni će kažu ukrasti, a pitam tu gospodu, a gdje su oni to stekli bogatstvo koje je Hrvatska stjecala tisuću godina. Neka nam ispripovijedaju gdje su to njihovi gradovi stari tisuće godina, gdje su to njihovi dvorci, gdje su to njihove palače, gdje je to njihovo blago koje mi ovdje imamo i koje prijete da će nam uništiti. Neka unište svoje, ali lako im je, ne trebaju uništavati jer ništa od toga ni nemaju.

Ono što oni žele, zapamtite dobro, žele nas izjednačiti sa sobom, žele da budemo divlji kao oni, žele da nemamo ništa kao oni, žele da budemo ubojice kao oni, žele da nemamo morala kao oni, žele da sjedimo u tuđim domovima i u tuđim gradovima kao oni. Nama to ne treba. Mi imamo svoju domovinu, mi imamo svoje gradove, mi imamo svoju kulturu, mi imamo svoju naciju. Neka odlaze odavde!

Molim vas lijepo, kakvi su to ljudi, ako smijemo govoriti uopće o ljudima, koji sjede u tuđim kućama, koji se griju na tuđim ognjištima, koji žive u tuđim zgradama, koji uživaju tuđi novac i tuđi kruh, i usuđuju se ubijati one koji im to daju. Umrli bi davno da imaju i traga čovjeka u sebi. Umrli bi od srama, umrli bi od poniženja, umrli bi od onoga od čega svaki pošten čovjek umire kad je pogriješio. Ali demoni se kroz povijest provlače kao da su besmrtni. Ali neka ne zaborave da je smrt koja im je došla definitivna. Ono što je umrlo u Moskvi, umrijet će i ovdje, ono što umire sa ruskim generalima, umrijet će i ovdje. Moj kolega je rekao, uvijek će ostati jedno pero i uvijek će netko reći: ne. Ostat će hrvatski narod, ostat ćemo ovdje sa stotinama, sa tisućama pera, da pokažemo koliko smo i kako kroz ovu povijest učinili, da bi opstali, da bi bili ljudi, da nikad ne bi pristali da postanemo moralna strašila kao oni koji nam tvrde da nas štite. Od koga nas štite u našoj domovini? Od nas. Neka nas puste na miru, bolje ćemo se od njih snać´. Neka nas puste na miru, mi ćemo osigurati svoju slobodu, svoju nezavisnost i svoje dostojanstvo.

I napokon, vi majke i vi žene, koje ste tu došle u jedinstvenom skupu koji je ikada u Europi održan vi još jednom pokazujete da je Hrvatska u dubini svog srca ona koja je obrazovana i ona koja nije obrazovana, ona koja je muško i ona koja je žensko, prožeta istim veličanstvenim načelom ljubavi i dostojanstva. I zato sam počeo s tim da vas volim i zato sam počeo s tim da rađe s vama umirem nego sa ovima živim. I znam, sasvim sigurno znam da ću u ovoj ljubavi i s ovom ljubavi, u ovom dostojanstvu i s ovim dostojanstvom živjeti i kad me ne bude i to je moja radost i to je moja snaga kao i svih vas.

A neka ta snaga, neka ta ljubav i neka ta hrabrost vodi Hrvatsku, onu naoružanu i onu nenaoružanu, jer mi koji nismo naoružani nismo ništa manje hrabri, nismo ništa manje ponosni, nismo ništa manje zaljubljeni u svoju domovinu.

Ako nemamo oružje, imamo snagu ovoga što je tu, snagu svoje ljubavi, snagu svog dostojanstva, snagu svoje spremnosti da umremo ako ne možemo kao ljudi živjeti. I to je ono što ne damo! Ja se zato ne bojim.

Živa je, bila je živa i živjet će Hrvatska! Živjeli!

Možda će nekima zvučati patetično, al ja sam se inspiriran ovim riječima, istoga dana prijavio u ZNG.

________________________________________
"where ignorance is bliss, 'tis folly to be wise"

Tko je glasao

janus, Možda će nekima

janus, Možda će nekima zvučati patetično, al ja sam se inspiriran ovim riječima, istoga dana prijavio u ZNG.
zar ovo nije očit dokaz da je Vlado Gotovac kurblao mobilizaciju i rat koji nam je donio osim nebrojenih smrti, pljačku, otimačinu i bjedu, ali i ono najgore; robstvo jednoj laži i mitu kojem ( boljkovac, Manolić, Bilanđžić i Perković dadoše ime Domovinski rat Ovo što danas imamo sve je drugo nego sloboda, pravda i sretna Hrvatska. Vlado Gotovac, moj naivni bivši prijatelj, kad bi danas 2010 vidio ovu strvinu od Hrvatske, garant bi se odrekao tog svog govora kojim je svojim đželatima učinio medvjeđu uslugu.

Tko je glasao

Ne mogu se nikako s tobom

Ne mogu se nikako s tobom složit rush. U vrijeme nasatajanja ovog govora, dakle 30.08 1991. Hrvatska je već gorila, Vukovar je već bio u potpunom okruženju i samo se kroz kukuruze moglo u i iz njega, Vinkovci, Osijek, i veliki dio Slavonije je već debelo bio u ratu, kao i Sisak, Petrinja, Karlovac, Zadar i da dalje ne nabrajam. Hrvatska je već tada ratovala, praktički bez oružja i brojala svoje ubijene, ranjene, prognane. Budući da sam u to vrijeme živio u Đakovu iz kojeg se jako dobro vidjelo da je rat stigao i do mene (koji sam tada imao 22 godine i suprugu u 7 mj. trudnoće) slušajući Vladu samo sam potvrdio svoja razmišljanja i priključio se obrani zemlje. Možda sam slijep i dan-danas, ali ja ni tada ni sada taj govor ne vidim kao nekakav ratnohuškački, a ovo ko je, kako i zašto bio tvorac sintagme Domovinski rat koja se btw ni meni nesvidja me uopće nije briga. Neka ga zovu kako hoće samo neka se više nikada ne ponovi.
Mislim da će tak naša djeca rodjena '91 i poslije biti rasterećena od ustaša, partizana, četnika, KOS-a, UDBE i ostalih povijesnih strašila kojim nas ove stare generacije stalno plaše.

________________________________________
"where ignorance is bliss, 'tis folly to be wise"

Tko je glasao

Rush, Do rata bi došlo ovak

Rush,

Do rata bi došlo ovak ili onak. Srbija je gledala cijelu jugoslaviju ko veliku Srbiju. Svaki ko misli da je bilo moguče u miru se raziči je u zabludi.
U BiH nije pokojni Vlado gotovac držal govor, pa je bilo još i gorje.

Čudi me da čovijek u tvojim godinama, koji je videl kaj se je u jugoslaviji događalo, može biti tolko u zabludi.

Tko je glasao

Skviki, ja znam da je

Skviki, ja znam da je najlakše razmišljati u zadanim i općeprihvaćenim klišeima, ali avantura otkrivanja novih puteva u razmišljanju zove se lucidnost. Lucidnost je i hrabrost ulaska u novi svijet i novi način razmišljanja koji je dijametralno suprotan totalitarnom, komunističkom koji nažalost još uvijek vlada na ovim prostorima! Iz tvoje, rekao bih kontemplacijske misaone lijenosti, preporučam ti da se upustiš u avanturu razmišljanja ne robujući društveno komfornim predrasudama, kakve su; neizbježivost rata, Domovinski rat, nemogućnost promjene postojećeg stanja, a ocjene o mojoj zabludi ostavi boljim vremenima koja će je sigurno bolje ocjeniti nego ti sada. Postoje u jednađžbi o kojoj na paušalan način govoriš, neke zadane veličine koje ni ja ni ti, ali ni bilo tko drugi može propmjenuti, a to su; komunisti su bili do 1990, a i danas su na vlasti u RH! Daklen, od 1945 do danas, ništa se bitno i supstancijelno nije promjenilo u vlasti RH!
Nije se promjenio ni sustav vrijednosti ali ni metalni sklop koji je njegov preduvjet.
Novac kao sredstvo vlasti ostao je u rukama onih koji su ga imali i prije 1990! Kad se još doda ovo:"Domovinski rat i hrvatski antifašizam - dva stupa državnosti Ivo Josipović je poručio da su Domovinski rat i hrvatski antifašizam, oživotvoren u partizanskoj borbi iz Drugog svjetskog rata, dva stupa hrvatske državnosti čije će nasljeđe uvijek isticati i poštovati.", poruka je jasna i navećoj budali!!! "Domovinski" je njihov, oni su ga implementirali u isti lonac sa "antifašističkim" i postali nosioci legitimiteta vlasti. Što ovo znači prevedeno na hrvatski? Ta poruka znači da je tranzicija u Hrvatskoj uspješno završena i da je sloboda i demokracija trajno istjerana iz lijepe naše!

A kakav će Josipović biti predsjednik? To se zna –predsjednik partizana i partijaša bivših komunista i aktualnih udbaša (što je dva puta naglasio u svom inauguracijskom govoru!!)
Ovo je DRUGI put da su komunistički zločinci pokrenuli rat kako bi, (prvi put došli na vlast), a drugi put, da bi ostali na vlasti! Ovo je činjenica, sve ostalo su bajke balalajke ili šuplje priče za stoku šupljeg zuba.

Tko je glasao

Rush, Radil sam i živel sa

Rush,

Radil sam i živel sa Srbijancima 40 godina, desetlječima sam išel u Srbiju svaku godinu, jel mi je žena imala tam sestru i mamu.

Sve mi je poznato i znam kak dišeju. Spremni su bili oni na taj rat, jel su znali da bu do njega došlo. U 80-im godinama su po Kragujevcu hodali mladi u četničkim uniformama i nosili ta obilježja. Još se nisu ni izbori u Hrvatskoj održali, kad su počeli indirektno prijetit po Njemačkoj.

Ja ti nisam bil u dječjem vrtiću za to vrijeme.

Tko je glasao

Skviki, nigdje ni blizu

Skviki, nigdje ni blizu nisam pomenuo Srbiju i Srbijance aniti dječije vrtiće pa je mi ovaj tvoj odgovor Radil sam i živel sa Srbijancima 40 godina, desetlječima sam išel u Srbiju svaku godinu, jel mi je žena imala tam sestru i mamu.
Sve mi je poznato i znam kak dišeju. Spremni su bili oni na taj rat, jel su znali da bu do njega došlo. U 80-im godinama su po Kragujevcu hodali mladi u četničkim uniformama i nosili ta obilježja. Još se nisu ni izbori u Hrvatskoj održali, kad su počeli indirektno prijetit po Njemačkoj.
Ja ti nisam bil u dječjem vrtiću za to vrijeme.
apsolutno naivan i deplasiran. Ja nemam ništa protiv a se Vladi Gotovcu kao humanisti, pjesniku, esisti, zatvoreniku savjesti oda priznanje, ali političkom naivcu kojeg su komunisti iskoristili kako bi ostali na vlasti u RH i poslije njihovog historijski iznuđenog silaska, nikako. Njegova neuspjela avantura u hrvatskoj politici poraz je svih onih koji su godinama robijali za slobodu, demokraciju i Hrvatsku. Poslijedice njegove naivne politike trpimo nažalost i danas.
Zar nije indikativno da su do jučer u hr. politici ostala samo trojica bivših političkih zatvorenika i da za svu trojicu postoji pisani dokumenti da su radili za biše tajne jugoslovenske službe?! (Mesić, Šeks i Čičak)! Naravno da ti to ništa ne znači, ali se iskreno nadam da će ti se ipak jednom prosvjetliti.

Tko je glasao

Hvala Zeljko! Bog te zivio!

Hvala Zeljko! Bog te zivio! Suze mi ne dopustaju (pro)komentirati Tvoj dnevnik.

Tko je glasao

Hvala Pavao, "Bog te živio"

Hvala Pavao, "Bog te živio" je vrlo slična rečenica, onoj rečenici koja je uvijek bila na kraju razgovora s Vladom Govocem: "Neka vas dragi Bog poživi." U smislu puno je još toga za obaviti, dovršiti, napisati stvoriti...
Nakon pjesničke večeri, mjesec dana nakon atentata na predsjedničkim izborima u Puli na Forumu, znao je Vlado reći:
"Neka Te dragi Bog poživi , prijatelju."
Istu rečenicu Vama, upučujem, gospodine Jeloviću.

svakim danom sve više znam da ništa neznam

Tko je glasao

Janus, nije patetično -

Janus, nije patetično - mnogi su upravo, jer su mislili i osjećali isto kao Vlado (ne umjevši to tako lijepo izreći) založili svoju budućnost i prinijeli krajnju žrtvu koju čovjek može - za ovu viziju Hrvatske, koju je Vlado tako toplo ocrtao svojim riječima.

Ono što mene ždere, a sigurna sam, i mnoge od vas - da se nismo izborili za svoju slobodu i dostojanstvo do kraja. Bez skrivene namjere, u dobroj vjeri, kolektivno smo odahnuli kad je napokon utihlo oružje i razišao se dim baruta. I onda su nas takve, umorne, polomljene i u duši izmrcvarene - ŽEDNE PREVELI PREKO VODE. A to je VELEIZDAJA počinjena pod krinkom nacionalnih interesa, naroda i budućnosti.

Najporaznije od svega, jest da su je počinili oni koji su 'kleli' u tu viziju i 'tumačili' nama da je mi ne razumijemo. E tu su imali pravo - ja nikako da shvatim 'njihovo tumačenje' što je pjesnik htio reći. Sigurna sam da to ne bi razumio niti sam PJESNIK.

Tko je glasao

Ono što mene ždere, a

Ono što mene ždere, a sigurna sam, i mnoge od vas - da se nismo izborili za svoju slobodu i dostojanstvo do kraja. Bez skrivene namjere, u dobroj vjeri, kolektivno smo odahnuli kad je napokon utihlo oružje i razišao se dim baruta. I onda su nas takve, umorne, polomljene i u duši izmrcvarene - ŽEDNE PREVELI PREKO VODE. A to je VELEIZDAJA počinjena pod krinkom nacionalnih interesa, naroda i budućnosti.

Nausikaya,upravo tako. Jučer su nas preveli žedne preko vode, obećavajući nam život kao u švicarskoj, a danas su nas ti isti doveli do ruba gladi. Ovako gladni i žedni postali smo njihovi robovi. Veleizdaja u punom smislu riječi.

________________________________________
"where ignorance is bliss, 'tis folly to be wise"

Tko je glasao

Janus,"Ja vas volim i ja se

Janus,"Ja vas volim i ja se s vama ponosim. I kada bih trebao birati da li ću s vama umrijeti ili s ovim strašilima živjeti, izabrao bih smrt." Super govorancija, zanima me samo jeli Gotovac bio dragovoljac domovinskog rata?
Imam osjećaj da je "vatrenim govorom" zapalio mnoge mlade Hrvate koji izgiboše, a da mu se danas omogući da vidi "učinke" svoga popaljivog govora ubjeđen sam da bi ga se istog trena odreko!

Tko je glasao

Nerado tvrdim, s ovim si

Nerado tvrdim, s ovim si pretjerao.

Tko je glasao

Rush, pok. Vlado Gotovac bio

Rush, pok. Vlado Gotovac bio je dragovoljac za domovinu u svim segmentima SVOG rada.
Upravo je nemjerljivo koliko je doprinio za Hrvatsku.
Bio je ispred svog vremena i još će proći puno vode za valorizaciju njegova pjesništva, filozofije i politike.
Ovdje na pollitici.com ima dosta onih koji su ga poznavali pa skoro cijeli njegov život. I svatko od njih bi mogao ponešto reći o Gotovcu.
Ako je tvoj gornji upis tvoje iskustvo iz poznanstva s njim ne znam što bih ti rekao.
Stavljam jedan interesantan link na znanstveni rad Jasne Čurković "Vlado Gotovac-Idiot Vječnosti" pa bih svima preporučio da ga pročitaju. Vrlo interesantno. Evo linka:(link je u pdf formatu)
http://hrcak.srce.hr/file/35018

Pozdrav,
grd & lin

Tko je glasao

Šutnja je zlato.

Šutnja je zlato.

Tko je glasao

Rush, ovaj ti komentar je

Rush, ovaj ti komentar je potpuni promašaj, a da nisi preopterećen svojom sudbinom i sam bi to uočio. Katkad je bolje progutati svoj jed nego svašta reći (da parafraziram grublju varijantu).

Poznavao sam Gotovca i osobno - on sam u svom životu svakako ništa ne bi promijenio, a ponajmanje ovakav govor (koji je biser nad piserima, pjesma u prozi), jer za to ne bi imao nikakvoga razloga, on u svom životu nikome nikada nije činio ustupke , ni negdašnjim svojim neprijateljima a niti svojim suvremenim "kolegama" hrvatskim političarima.

Njegova najveća vrlina je da je bio veliki domoljub, publicist, pjesnik i filozof ali loš političar - što mu iz današnje političke pespektive, njegovu pravu vrijednost samo uzvisuje.

Tko je glasao

frederik,za ovaj dio govora:

frederik,za ovaj dio govora: Stojimo ovdje dragi Zagrepčani, znate li pred kojom zgradom? Pred "Hrvatskim radišom", sazidanim da bi hrvatski đaci i sirotinja se školovala, da bi hrvatska napredovala, da bi Hrvatska bila moderna nacija. Tu zgradu su gradili najhrabriji i najsiromašniji Hrvati da bi Hrvatska bila dostojna Europe. A tko je u njoj sada, ostaci komunizma, ubojice hrvatskog naroda! Oni imaju obraza da zaposjevši naše svete zgrade, naše zadužbine, govore o svom posjedu u Hrvatskoj. Oni nam prijete da će uzeti ono što je njihovo. ( ti vjerojatno misliš da se se Vlado ograničio na srbočetničkog agresora Istina je malo drugačija, naime hrvatskom SKJ-e, udbi i KOS-u je trebao taj rat više nego Srbijancima, a naivnog Gotovca su i s k o r i s t i l i da kao moralna gromada "zakurbla" glupe Hrvate za rat iz kojeg će ONI (komunjare) izaći kao pobjednici!!! Možeš me uvjeravati danima, ali mi nikad nećeš prodati neku drugu istinu osim one druga Boljkovca;"Mi smo ovaj rat naprosto morali imati"!
Na koncu, ako se rezultati rata ranije nisu dobro vidjeli, pogledaj u listu odlikovanja Stjepana Mesića, okreni se oko sebe i upitaj djecu tko ima danas vlast u RH! Djeca znaju garant, ako su starci već prolupali!
Frederiče, rat su dobili ONI, ONI nas pljačkaju zadnjih 20 godina i NJIMA imamo zahvaliti za svu bijedu koju danas imamo!
Razumijem ja i tebe i Josipovića;"Domovinski rat i hrvatski antifašizam - dva stupa državnosti Ivo Josipović je poručio da su Domovinski rat i hrvatski antifašizam, oživotvoren u partizanskoj borbi iz Drugog svjetskog rata, dva stupa hrvatske državnosti čije će nasljeđe uvijek isticati i poštovati."Ovo je ključ slijedeće petoljetke! Daklen, trebao nam je Domovinski, kako bi posredno afirmirao partizanski i njegova dostignuća...a samo oba nas legitimiraju da državno pospremimo u svoje đžepove. Lukavo, nema šta!

Ti veruješ garant da rat sa lovom i vlašću nema nikakve veze, zar ne? Uz Radića, Gotovca evo još jednog naivca, frederika.

Tko je glasao

rush, gotovac nije "kurblao"

rush, gotovac nije "kurblao" za te lijeve totalitariste, koji su krajem osamdesetih svoje komunisticko ruho preko noci zamjenili sa nacionalistickim, vec je kurblao za neku novu i do sada, na zalost, jos ne dozivljenu hrvatsku!
gotovac je bio idealista, jer njegov san o hrvatskoj nije bio san o bilo kakvoj hrvatskoj, pa ako je zbog toga bio i naivac, pa i neka je!
na sto bi on, najvjerojatnije, parafrazirajuci svoj govor iz 1991g. pred komandom jna i danas odgovorio...
..."radije cu umrijeti za svoje snove, nego li zivjeti zivot bez snova"!
rush, sve te lijeve totalitariste za sada ipak ostavi sa strane, jer sa njima vlado gotovac nije imao apsolutno nista zajednickog.

Tko je glasao

edi3, dosta mi je političke

edi3, dosta mi je političke gluposti u Hrvata i neodgovornosti koju ta glupost nužno nosi sa sobom. Od Starčevića do Radića preko Pavelića, Mačeka, Tita, Bakarića, Tuđmana i Gotovca, svi su imali samo dobre želje, malo političke pameti, a odgovornosti još manje. Gotovac je sigurno mislio da tim njegovim "povjesnim" govorom čini uslugu demokraciji i Hrvatskoj, ali ne dižu li taj njegov govor u nebo naviše upravo udbaši i komunjare?! Zar HDZ i SDP nisu SKH? Ovu Hrvatsku su i pored svih naših samohvala, i laganja sebi samima, stvorili udbaši i kosovci po svojoj mjeri i za svoje potrebe. Zar bi istinski domoljubi vladali na ovaj način?

"Ko iskreno i strasno ljubi Istinu, Slobodu i Otadžbinu, slobodan je i neustrašiv kao Bog, a prezren i gladan kao pas."

Tko je glasao

rush, sa svim ovim i ne

rush, sa svim ovim i ne otkrivas neku novu toplu vodu!?:)
nakon jozinog manevra sa osnivackom skupstinom hdz-a, vecini (onih koji misle svojom glavom) je itekako bilo jasno da ce komunisticka elita gurnuti u prvi plan samo njene "nacionaliste" koje je kao nekadasnje udbine dousnike itekako mogla kontrolirati.
suocena sa globalnom propasti svog projekta "real- socijalizma", komunisticka elita je vjesto zaigrala na kartu nacionalnog i u vecini tranzicijskih drzava(pa tako i kod nas) uspjela sacuvati vlast.
dodushe, pod novom formom nacionalnih stranaka, a u biti.. sa starom partijskom postavom.
kad ovome dodamo cinjenicu da su bivsi socijalisticki direktori(komunisticki kadrovi) putem povlastenih menadjerskih kredita dosli u posjed nekad drustvene imovine, vecini je danas jasno, da se ipak radilo o dobro smisljenoj taktici ocuvanja vlasti i stecenih privilegija, uz stvaranje novih -kroz privatizacijsku pljacku.
u isto vrijeme, da pardoks bude veci, ti bivsi partijski pravovjernici i kasniji preobracenici u "nacionaliste" su sve hrvatske nacionaliste proglasili jugonostalgicarima.
iste one koje su nekad oni proganjali i zbog "nacionalizma" zatvarali,
kao i vladu gotovca!?
i kome mi tu trebamo suditi?
vladi gotovcu koji je ostao dosljedan svojim principima kako u gradisci(i lepoglavi), tako i u samostalnoj hrvatskoj ili tisucama onih koji su petokraku zamjenili krizevima, a u biti, istom ljudskom otpadu kojemu je jedini zivotni "princip", samo njihov zivotni probitak?

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najviše ocijenjeni članci

Najčitaniji članci