Tagovi

O hrvatskoj "pretvorbi vlasništva": Što je bio savjetovao Milton Friedman (plus razni drugi)

Ovaj dnevnik nastao je bez ikakvog prethodnog plana, vanjskih poticajem. Možete ga promatrati kao dopunu dnevnika Uzrok negativnosti u RH, kojeg je napisao Mr.Jaks. Započeo sam tamo komentar Često se i sam vraćam na to (...), pa onda počeo proučavati svoje bilješke iz posljednjih 20-ak godina, pa je to postalo predugačko. Dakle, ako vas zanima, pročitajte Jakšin dopis i moj odgovor - a ovdje imate neposredan nastavak (prva rečenica ovdje je zadnja rečenica navedenog komentara).

Javljaju se "kapitalisti" i "poduzetnici" koji su navikli raditi bez faktički ikakvog kapitala - rezultat je opća kriza likvidnosti, jer oni koji rade i proizvode i isporučuju, ne mogu naplatiti svoja potraživanja, pa onda i oni ostaju dužni drugima...

Evo uostalom citata najuglednijeg našeg stručnjaka za financije - da ne dobijem opet kritike kako ja mali bedasti zeleni nešto napamet lupam.

»Ovo je tek uopćena priča o grabežljivim barunima iskrslim iz mraka (…) Cilj je bio puka krađa.« (Ivo Perišin: Financijski mehanizam i hrvatska zbilja: Traktat o arteriosklerozi našeg financijskog mehanizma, Zagreb: Barbat, 2000:174-175) Cijelo je gospodarstvo strukturirano oko mentaliteta pljačke (Perišin, 2000:176) i podrovano mrežom ortakluka. (Perišin, 2000:179)

»Ta pljačka čije razmjere još i ne znamo, ostvarivana stjecanjem bogatstva bez ulaganja kapitala, dakle majstorstvom neplaćanja, zaogrnuta je perfidnim odgođenim plađanjima i darežljivm bankarskim pozajmicama. (…) Samo je po sebi jasno da su time i naše banke potopljene u vrtlogu prezaduženosti, a da za te darežjivie kredite nisu imale nikakvog osiguranja.« (Perišin, 2000:174) Strategiju neplaćanja onda preuzimaju i drugi, za preživljavanje ili bogaćenje. Krug grabežljivaca se širio i potkopavao ekonomiju, dok su za većinu enormno skupi bankarski krediti postali omča oko vrata, pa se na kraju ponovo pojavljuje »državni intervencionizam i distribucija, a time i sve snažnija porezna presija u ambijentu siromaštva, nezaposlenosti, slabe ili nikakve stope investicije, nedovoljnog izvoza, nenamjernog uvoza i deficita platne bilance, a s njima ubrzane zaduženosti prema inozemstvu. Nikakva jamstva države nisu mogla pomoći. Ona su samo odgodila žalosni završetak egzistencije prezaduženih i i siromašenih poduzeća.« (Perišin, 2000:175)

Sjećam se kako sam te 1990. s užasom pratio kako ova vlast smijući se bahato i mašući zastavama sa šahovnicom pred očima ushićenog naroda sustavno uništavala sve velike inudstrijske pogone - Prvomajska, Đuro Đaković, Rade Končar itd.- kao i agrokombinata, koji su svi imali obziljne mane, ali i vrijedne resurse koje se moglo održati i na njima zasnovati dalji razvoj. U tim i brojnim drugim slučajevima poduzeća svih veličina često se namjerno nanose goleme štete, da se smanji cijena prije preuzimanja. Postojeći oskudni kapital odlazi u financiranje spekulacija i preuzimanja gotovih poduzeća, ništa ne ostaje za proizvodnju. Paralelno naglo raste javna potrošnja: ne samo vojska i policija (još shvatljivo zbog situacije prijetećeg, a zatim stvarnog rata) nego i državna i lokalna birokracija (mislim da negdje ima točan podatak - danas u svim tijelima države i regionalne i lokalne samouprave ima dvaput više činovnika nego što je bilo krajem 1980-ih, u tom grdom socijalizmu poznatom po prevelikom administriranju).

Za one pak koji se zgražaju nad idejom da bi u radničkom samoupravljanju moglo biti i nešto dobro, za svjedoka zazivam izvjesnog Miltona Friedmana - kojem se vjerojatno nekakva ljubav prema socijalizmu ne može predbaciti. Slijedi bilješka koja je isprva bila spremljena na jednu disketu 5,25. (U to doba pojavio se procesor 286 - čitao sam o performansama i uzdisao: vau, zver! Jede malu djecu! Vrhunac razvoja tehnologije, nikad nam ništa bolje neće trebati! :)) A hebiga, čak je i Bill Gates mislio tako nešto...)

29. prosinca 1989. Milton Fridman, američki ekonomist, otac neoliberalizma, nekoliko puta je boravio u Jugoslaviji i dobro pozna situaciju. "Privredni vjesnik" donosi opsežni intervju s njim (novinar: Vlado Baum, dopisnik iz SAD). Friedman kaže da samoupravljanje nema budućnosti - jedino je rješenje privatizacija, u kojoj radnici postaju dioničari.

»Vaše samoupravno poduzeće treba pretvoriti u dioničarsko društvo (…) svaki radnik, koji sad ima pravo na razmjeran dio dohotka, dobit će isti razmjeran dio u dionicama (…) ta promjena neće izazvati nikakve poremećaje.« Podjela dionica samo radnicima nije baš etična, jer oni raspolažu kapitalom koji nisu samo oni stvarali, ali je praktično rješenje, koje se može provesti brzo, a brzina je posebno važna.

Friedman spominje urušavanje komunističkog sustava svuda. Dolazi demokracija - a trebalo bi privatizaciju dovršiti što prije. Bolje je da radnici postanu vlasnici, nego političari.

Radnici »najviše znaju o poduzeću i najbolje su kvalificirani da ga učine produktivnim i djelotvornim.« Nemojte polagati puno nade u strani kapital. »Inozemni kupac neće doći da bi vam pomogao već samo zbog vlastite koristi.« Stranci će »jefino kupovati najbolja poduzeća, čime će si zemlja stvoriti izvanredno teške problem za budućnost.«

I evo samo još jedan citat, dovoljno za duljinu jednog dnevnika a i bliži se dva sata noću.

Svibnja 1991 u organizaciji Hoover Instituta u Stanfordu organizirana je velika međunarodna konferencija "Ekonomska tranzicija u Centralnoj i Istočnoj Europi", na kojoj su govorili i nobelovci Milton Friedman, Kenneth Arrow i George Stigler, te Jeffrey Sachs i George Shultz. Prihvaćena su četiri načela za poštenu pretvorbu vlasništva:

1. Proces privatizacije mora uključivati povrat nacionalizirane ili oduzete imovine bivšim vlasnicima.
2. Kapital koji se privatizira treba alocirati zaposlenima ili svim građanima.
3. Te treba pretjerano odgađati proces privatizacije zbog ograničenog kupovnog potencijala domaćih ili stranih investitora.
4. Svako zadržavanje državnog monopola u vlasništvu and poduzećima u privatizaciji imat će za posljedicu usporavanje procesa tranzicije.

Ovo je citat iz Darko Petričić: Kriminal u hrvatskoj pretvorbi: tko, kako, zašto, Zagreb: Abakus, 2000, str. 186.

Zakon o pretvorbi društvenih poduzeća, NN 19/91, 23. travnja 1991. Članak 8, stavak 2, izričito zabranjuje "menadžerske kredite", tj. »Poduzeće u pretvorbi ne može kreditirati kupnju dionica odnosno udjela, niti jamčiti za kredite koji se uzimaju u tu svrhu.« (Petričić, 2000:73) Usprkos tome, prema podacima NBH, samo do 1993. poslovne banke dodijelile su oko 20.000 managerskih kredita u iznosu blizu 300 milijuna DEM na taj način, da je poduzeće bilo hipoteka za kupnju samog sebe ili jamac za kupovinu drugih poduzeća. (Petričić, 2000:86)

I moglo bi se tako nizat još za deset dnevnika..

»Budući da je parlamentarnim izborima uspostavljena natpolovična vlast jedne stranke vrlo izraženih vlasničkih ambicija, došlo je do srastanja političke i državne vlasti u svojevrsni političko-birokratski blok. (…) S jedne strane uspostavljeno je hipertrofirano liberalno i otvoreno tržište, dok su s druge strane državno-partijska birokracija i tajkuni kao njezina inačica, diktirali uvjete poslovanja te tijekove novca i kapitala. Pokret tranzicije je stoga u Hrvatskoj isključivo istaknuo motive vlasničke transformacije, dok su motivi restrukturacije gotovo nestali. Posljedice su se prirodno izrazile u socijalnoj asimetriji, odnosno elitizmu, siromaštvu, deinvestiranju, nezaposlenosti te golemim vanjskim i unutarnjim dugovima.« te također u visokoj centralizaciji sustava, vezano uz silan rast i sniženu djelotvornost birokracije.

Ovo je iz Branimir Lokin: Hrvatska 2015, Zagreb: Golden marketing, 2000., str. 146.

»Regulacija tržišta započela je puno kasnije nego privatizacija. Temeljni regulaciji zakoni, kao ąto su Zakon o preuzimanju dioničkih društava, Zakon o izdavanju i trgovanju vrijednosnim papirima te Zakon o zaštiti tržišnog natjecanja, doneseni su tek u drugoj polovici devedesetih godina, u prosjeku pet godina kasnije nego u drugim tranzicijskim zemljama. Još je neko vrijeme prošlo dok nisu uspostavljene temeljne regulacijske institucije (Agencija za zaštitu tržiąnog natjecanja, Komisija za vrijednosne papire). Nakon uspostave, budžeti tih neprocjenjivo važnih institucija zadržani su na zanemarivoj razini u usporedbi s veličinom problema, te financijskom i političkom moći koja je koncentrirana u rukama mogućih prekršitelja zakona. Primjerice, Agencija za zaątitu tržišnog natjecanja imala je godišnje proračune od oko pola milijuna američkih dolara ili oko 0,006% konsolidiranih izdataka središnje države. Ta brojka jasno pokazuje težinu koju su političari u procesu javnoga izbora pridali spomenutim institucijama. Jednostavno, javnost i politika nisu prepoznali važnost tih institucija i nisu stvorili demokratski pritisak radi povećanja njihovoga financiranja.

Tako se nakon početne privatizacije moglo "u miru" nastaviti s nereguliranim trgovanjem na sekundarnom tržištu. Hrvatski se model privatizacije zasnivao na potpunom odbacivanju liberalnoga plana podjele vouchera u reguliranom okruženju. Ostvarena je suprotnost: od strane države izravno nadziran čin privatizacije proveden je u pravno i institucionalno nereguliranom okruženju. (…) Radilo se o političkoj instrumentalizaciji ideje o privatizaciji u cilju promjene odnosa moći, uz zadržavanje, ili čak jačanje slabosti naslijeđene ekonomske strukture koja je bila obilježena izrazitom monopolizacijom.«

Ovo je pak iz:
Velimir Šonje, Boris Vujčić: "Liberalizam" u vođenju ekonomske politike u Hrvatskoj devedesetih godina dvadesetog stoljeća, Ekonomija moderna, 2001. (Ovo je zapravo bilo na internetu - izgubio sam adresu a sad ne mogu naći...)

OK, sad je stvarno dosta!

Zoran Oštrić, glavni tajnik stranke Zelena lista, pridružene članice Europske zelene stranke.

Komentari

najprije moraš hladnokrvno

najprije moraš hladnokrvno poslati u rat ljude i dozvoliti da budu hladnokrvno ubijeni,

Nitko ih nije slao u rat, sami su uzimali oružje u ruke da bi obranili svoje kuće od dlakavih čudovišta koja su po Slavoniji tražila salate! Skrnaviš uspomenu na one koji su pali u obrani zemlje od ruke srbočetničkog agresora! Da nisu uzeli oružje u ruke, djeca bi im bila zaklana! Mnoga su bila!

Gledala sam fotku u šatoru za identifikaciju posmrtnih ostataka na vukovarskom groblju. Na fotki lubanja probijena čavlom dugim deset cm. Nakon toga sam stajala nad jamama, desetak dugih glinenih jama, otkopanih, tko zna koliko još neotkopanih, tamo sve do šume. U glinenim jamama ljudska tijela zamotana u crne vreće, naslagana jedno do drugog, vape za pravdom!

Veliku nepravdu nanosiš tim ljudima. Da su svi mislili kao ti, vjerojatno bi takvih vreća bilo puno više.

Dragi moji, lijepi pozdrav!

Tko je glasao

Istina je noćna mora

Istina je noćna mora partijskih aktivista, i nepogrešivo je prepoznaju. Zato naša LQ točno bira najbolniju rečenicu iz Davorova komentara i s njom se vehementno obračunava. Okrećući pilu naopako.
Nije li Davor bio kristalno jasan: govorio je o HDZ-ovim hladnokrvnim ubojicama, a ne četnicima? Tipična Goebelsova propagandna podvala!
Prvo,laž: Nitko ih nije slao u rat! Nije istina! Vrlo mali broj od branitelja su dobrovoljci. Svi ostali su hladnokrvno poslani u klaonicu!
Drugo, zamjena teza: sami su uzimali oružje u ruke da bi obranili svoje kuće od dlakavih čudovišta koja su po Slavoniji tražila salate!
Pazite objašnjenje. Jedino moguće u kontekstu Davorova komentara:
Stanovnici Borova naselja, većinom Srbi, su 30. travnja 1991. godine napadnuti u večernjim satima minobacačkim granatama. Napadači su bila dlakava čudovišta i hladnokrvne ubojice Šušak, Šeks, Vukojević, koji su se nakon krvavog pira, vratili u Zagreb. Idućeg dana, državni vrh je odlučio poslati u Borovo naselje autobus pun policajaca, da dodatno provociraju Srbe i po mogućnosti likvidiraju kojega , zbog pružanja otpora. Da im mirotvorac Kir ne bi pomrsio račune, hladnokrvno su ga ubili. Pobunjeni četnici su reagirali krvoločno i pobili nevine policajce. Neko dlakavo čudovište iz Zagreba je četnicima poslalo salatu na pladnju, kako se ne bi slučajno mučili s traženjem iste. Čiča-miča, tako je počela priča s obrambenim ratom u Hrvatskoj.
Dakako, dosljedna svojoj izopačenoj logici, LQ lamentira nad sudbinom srpske nejači u Borovu naselju, koja su mogla biti zaklana, a kasnije mnoga i jesu! Točno. Puno srpske djece je ubijeno i zapaljeno.
Treće, uvreda: Davor ni teoretski nije mogao skrnaviti uspomenu na one koji su pali u obrani zemlje od ruke srbočetničkog agresora, jer ne govori o tim žrtvama, nego o žrtvama domaćih izdajnika i ubojica. Ovo je posljedica drugoga, zamjene teza, kako bi se moglo prijetiti i vrijeđati.
Četvrto, grijeh propusta: LQ ne kaže ništa o hladnokrvim ubojstvima u režiji državnog i HDZ-ovog vodstva u nastavku rata. Ni slova da bi rekla o bosanskoj Posavini, logorima, pregovorima s Miloševićem i Karadžićem, ustupanjem državnog teritorija četnicima, i brojnim drugim svinjarijama , koje su se neminovno na terenu morale odraziti na gubitak nevinih ljudskih života. Pljačku novca namijenjenog za kupovinu oružja, pljačku gospodarstva, radnika i umirovljenika LQ ne spominje. To su za nju kolateralne žrtve! A što je prodaja goriva četnicima u BIH prvih dana 1994. godine? Četničke auto-cisterne iz Niša, Novog Sada, Beograda, Kragujevca i ostalih pobratimskih gradova Jugoslavije su u pratnji hercegovačke vojne policije paradirale Rogotinom i dolinom Neretve u pravcu Stoca, Trebinja i srednje Bosne. Bilo ih je u samo dva dana 67 na broju. Ti dani su bili petak i subota. A u ponedjeljak su četnici dali oduška svom veselju što im je hrvatska vlada pomogla da ne izgube rat u Bosni- raspalili su po nama ko mutavi. Kasnije, se prodavala prazna priča kako su nam Amerikanci zabranili da uđemo u napuštenu Banja Luku. A tko nam je naredio da napustimo Bosansku posavinu, pobio ljude koji su to odbili učiniti? Tko je jednim potezom pera pljunuo na skoro 3000 tisuće poginulih u obrani Posavine?
U isto vrijeme kada se događala priča s prodajom goriva, moja postrojba je bila u Hercegovini, ali sa skinutim oznakama i činovima Hrvatske vojske, a u Dubrovniku su se roditelji regrutiranih balavaca pobunili ideji nekih dlakavih čudovišta da se njihova djeca pošalju u klaonicu Srednje Bosne.
Sve navedeno se mora na ovim stranicama argumentirano raspraviti i huligane poput LQ spriječiti da se bave ovakvim podlostima i proizvoljnim konstrukcijama. Nije istina da žrtve vape za pravdom. Mi živi svjedoci vapimo za pravdom i mi će mo je izboriti.

Tko je glasao

Stanovnici Borova naselja,

Stanovnici Borova naselja, većinom Srbi, su 30. travnja 1991. godine napadnuti u večernjim satima minobacačkim granatama. Napadači su bila dlakava čudovišta i hladnokrvne ubojice Šušak, Šeks, Vukojević, koji su se nakon krvavog pira, vratili u Zagreb. Idućeg dana, državni vrh je odlučio poslati u Borovo naselje autobus pun policajaca, da dodatno provociraju Srbe i po mogućnosti likvidiraju kojega , zbog pružanja otpora. Da im mirotvorac Kir ne bi pomrsio račune, hladnokrvno su ga ubili. Pobunjeni četnici su reagirali krvoločno i pobili nevine policajce. Neko dlakavo čudovište iz Zagreba je četnicima poslalo salatu na pladnju, kako se ne bi slučajno mučili s traženjem iste. Čiča-miča, tako je počela priča s obrambenim ratom u Hrvatskoj. eto kako neke stvari dodu na vidjelo, podsjeca me ovo na pricu iz Sume striborove kada stara majka skupa sa Domacim sredi svracija jaja tj male svracice snahi kako bi ova pokazala zmijski jezik i svoju prirodu. Tako i ovdje samo spomeni neke dogadaje i odmah polete jezici. Ta Brlicka je doista genijalna ne samo u Sumi striborovoj vec i ostalo i tko to cita svojoj djeci to je posve dovoljno.

Tko je glasao

@obaladaleka: Nisam siguran

@obaladaleka: Nisam siguran što si htio reći svojim komentarom. Priča o Borovom Selu koju je poveznik ispričao notorno je poznata, ja sam je čuo negdje u ono doba (kao novinar, čuo sam svašta - i puno onoga, što se nije smjelo ni moglo objaviti). Objavljena je u knjizi "Smrt Jugoslavije" Laure Silber i Ačama Čottčea zato jer su je autori čuli iz više dovoljno pouzdanih izvora.

Zoran Oštrić

O meni reče bijesdrugi: dežurni protestant protiv svega, jebivjetar i probisvijet koji ne radi ništa u životu. Cool, that's me! :)

Mrak reče: "zdrav razum", "etika" i "moral" nisu kategorije koje možeš koristiti u pravnoj argumentaciji a političkoj još manje. Ima pravo: na te se kategorije pozivaju samo dežurni protestanti, jebivjetri i probisvjeti.

Tko je glasao

Htio sam reci da kad

Htio sam reci da kad "branitelju" pokazes "svracice" odmah uocis njegovu bradu makar Internet bio izmedu, bas kao u Sumi striborovoj.
Prica koju je poveznik ispricao uopce nije notorno poznata vec je dio poznate price koja se ponavlja sa zlocinacke strane. Tko za to trazi opravdanje i jos krivnju u hrvatskoj vlasti taj je i gori od zlocinaca koji su to ucinili.
Prepoznatljiva je i prica o Kiru koji bi ni manje ni vise nego sprijecio rat na tim prostorima.
Poveznik ima potrebu naglasiti da je branitelj kako bi mu se vjerovalo, a na tijeku misli pozavidio bi mu i cetnik sa iskustvom.

Tko je glasao

imaš izuzetno lošu

imaš izuzetno lošu osobinu, kad ti tko digne tlak - gubiš moć zdravog rasuđivanja, strah me da nije i štogod ozbiljnije...šteta, imaš potencijala

Tko je glasao

Ajde obala, lijepo te molim,

Ajde obala, lijepo te molim, NE SERI!

# Kad ljubav postane zapovijed, mržnja može postati užitak.

# Kad ljubav postane zapovijed, mržnja može postati užitak.

Tko je glasao

Srao ja il ne ali nakon

Srao ja il ne ali nakon masakra 12 redarstvenika, hrvatska policija i sve sto je bilo na kakvoj takvoj vlasti u Vukovaru, Vinkovcima, Iloku i okolnim hrvatskim selima vodilo je vise brige da ljudi obezglavljeni i kako god ne preoru Borovo selo i sve ostalo. I sad neko dode ovako lupetati.

Tko je glasao

Tko ih je obezglavio? Nisu

Tko ih je obezglavio? Nisu valjda četnici?

Tko je glasao

"Igrom slučaja" tamo su

"Igrom slučaja" tamo su izgnuli ili bili zarobljeni ljudi iz moje srednje škole, pa te molim da mi tom ljigavom državotvornom promičbom ne kvariš uspomenu na njih :(

Sve što ste oduvijek željeli znati o swingingu politike, medija i tajnih službi.

Tko je glasao

Stipan Bošnjak (1956.),

Stipan Bošnjak (1956.), Nuštar
Antun Grbavac (1961.) Nijemci
Josip Culej (1966.) Jarmina
Mladen Šarić (1965.) Jankovci
Zdenko Perica (1965.) Nuštar
Zoran Grašić (1969.) Otok
Ivica Vučić (1961.) Vinkovci
Luka Crnković (1970.) Otok
Marinko Petrušić (1966.) Tovarnik
Janko Čović (1965.) Ivankovo
Željko Hrala (1968.) Ivankovo
Mladen Čatić (1971.) Županja

http://www.krajinaforce.com/dokumenti/borovo_selo_1991.html
http://www.nin.co.yu/1999-11/27/10566.html
http://www.voanews.com/croatian/archive/2002-02/a-2002-02-10-4-1.cfm

Tko je glasao

O tome ja pišem. Ne o nekim

O tome ja pišem. Ne o nekim posebnim privilegijama braniteljima nego o tome da su nas "naši" prevarili a možda i nisu naši,nego sebično svoji.
Ovim našim dečkima duboko poštovanje i svim onim naknadnim žrtavama proizišlim iz našeg domivinskog rata koji su nažalost ( mnogi)izgubili nadu u bolju i pravedniju državu.
Ja volim svoju Hrvatsku više nego što lavica ikad može i pomisliti ali državu činimo svi a ne neki.
A samo neki su osvojivši pozicije na tko zna kakve načine osramotili sve žrtve. Najveća privilageija nam je sačuvati i izgraditi je, priznati neke greške i ići dalje uzdignute glave.

Ja sam prvo samo napisao prenijevši iz tiska što se događa u lijepoj našoj.I je lijepa ali bi bila još ljepša kad tih podataka koje sam citirao ,nebi bilo.

Tužan sam ali i bijesan kad čitam ove dogmatske tekstove članova bilo koje stranke.Nije me briga tko je na vlasti samo želim 14 godina nakon prolivene krvi hrvatskih domoljuba da osim zastave koja se vijori ponosno kod nas i u svijetu da budemo ponosni i na naš uspjeh vezan uz socijalnu stabilnost .
lavicu, nemogu više čitati i s njom polemizirati jer to sam konačno shvatio ,je besmisleno. Na to ,ne treba trošiti snagu i vrijeme.
Hrvatsku treba čuvati kao svoje dijete i biti ponosan na nju ali je i podizati na svoj ponos.

stepski vuk

Tko je glasao

Ni na jedno jedino pitanje

Ni na jedno jedino pitanje iz mojih komentara Vi ne odgovarate. Dva me posebno interesiraju, pa ću ih ponoviti: Je li stina da su "naši drugovi" iz obijesti pucali po Borovu naselju? Bilo bi blesavo da Vas pitam tko je počeo s ratovima po Jugoslaviji, tko je bio agresor, a tko žrtva, bar u početku rata u Hrvatskoj i slične stvari, jer se u globalu sve zna. Mene interesira ovaj sitni detalj, koji puno govori. Do sada nikada nisam vidio ni jedan demanti ili čuo za sudsku tužbu zbog klevete. Vi očito više znate o tim događajima, pa nam lijepo odgovorite da ili ne, a ne što je bilo poslije pokolja naših policajaca. Netko je, s naše strane, sve napravio da bi do pokolja došlo. Ukoliko Vi imate saznanja da tog navodnog pucanja na Borovo naselje nije bilo, onda to lijepo objasnite. Nemam ništa protiv da priznate i opravdate činjenicom da je ratno djelovanje s četničke strane već bilo u punom zamahu i da smo se morali braniti. U redu.
Ali u tom slučaju imam za Vas drugo pitanje. Zašto u autobusu punom policajaca, od kojih je dvanaest na zvjerski način ubijeno, nisu bili ministar policije RH, njegova djeca, Franjo Tuđman i njegova djeca i unuci, Šarinićevi sinovi, Šeks i njegov sin i brojni drugi rodoljubi i veliki Hrvati!? Nemojte mi ni pokušati reći kako se nije moglo znati što će se policajcima dogoditi kada izađu na streljanu razularenim i pobješnjelim četnicima. Zato i isključivo zato su ti nesretni ljudi namjerno žrtvovani. Moje Vam je pitanje, ustvari, zašto na njihov popis niste stavili pravo ime njihova krvnika?

Tko je glasao

Pobogu Poveznice, pao si na

Pobogu Poveznice, pao si na jeftinu foru. Naime, ne mozes raspravljati s nekim ko nije istinoljubljiv i ko nema temeljno povjerenje u pozitivnu namjeru sugovornika. Odnosno, mozes, al to je jalova rasprava.

UZDP-Tiaktiv

Tko je glasao

Da bas "nasi". Pritome jos i

Da bas "nasi". Pritome jos i ostavili rokovnik, novcanik, dokumente da se zna tko je to junacki pucao. Nes ti nasih. Jesu nasi, al posebni nasi. Cak i vise nasi nego "nasi" koji su operirali jos i prije Ilockog srpskog groblje, resetanja par penzionera, ... sve do miniranja Zidovske opcine.

"Zašto u autobusu punom policajaca" isto zato sto su tada Ministar unutrasnjih poslova Boljkovac, Spegelj Ministar obrane, a Manolic Predsjednik Vlade tj Premijer. Koliko je neprimjereno ici autobusima cetnicima u pohode, toliko je i neprimjeren i HR (Human Resource Management) za dati trenutak.

"Moje Vam je pitanje, ustvari, zašto na njihov popis niste stavili pravo ime njihova krvnika?" e pa vidis to je ta razlika. Ja pouzdano znam, vidio i dozivio da bi pola sela otislo i golo i boso "pogledati" sto se to tamo u Borovu selu dogodilo, a sve bez da ih je poslao itko na koga se aludira. S druge strane ti vidi tko je tada poduzeo sve da do toga ne dode. Tko je bio omrznut jos i tada zbog svoje "mirne i dostojanstvene" politike? Tko je omrznut i danas (od strane mnogih od kojih se to i ne bi nadao) bez obzira sto je rukovodio i nevjerojatnom "mirnom reintegracijom Hrvatskog Podunavlja" sto je ukljucivalo cak i nepodnoslijivu (privremenu) amneziju spram stvarnih krvnika?

Tko je glasao

Kao i mnogi srbočetnici,

Kao i mnogi srbočetnici, tako i Poveznik pokušava svaliti krivnju za ovaj rat na Hrvate, na bilo koji način, samo kako bi pokušao umanjiti krivnju stvarnih krivaca za rat: srbočetničkokomunističke JNA i njihovih pristaša! Međutim, tu bi priču mogao prodati nekome tko nema pojma o ondašnjim događajima, ali ne i onima koji sve znaju iz prve ruke. 45 godina nisu uspjeli zataškati istinu o Bleiburgu i Križnom putu, pa se sada neki idu klanjati žrtvama u političke svrhe, a već pokušavaju izblamirati Domovinski rat! Nevjerojatno!

Dragi moji, lijepi pozdrav!

Tko je glasao

Ova diskusija nije se

Ova diskusija nije se razvila o tome tko je "kriv za rat", nego sasvim konkretno. da li se taj provokativni i nepotrebni napad na Borovo selo, uz sudjelovanje najviših dužnoskika HDZ i Hrvatske, dogodio ili ne? Postoji niz svjedočenja, da jest. Plus, ubojstvo Reihl-Kira se, svi znamo, dogodilo. In sam vjerojatno ne bi mogao zaustaviti rat, ali bilio je znakova da može br neka zbivanja ublažiti.

SRbi su započeli rat i agresiju, ali eksteminist na našoj strani su im u tome pomagal.

Zoran Oštrić

O meni reče bijesdrugi: dežurni protestant protiv svega, jebivjetar i probisvijet koji ne radi ništa u životu. Cool, that's me! :)

Mrak reče: "zdrav razum", "etika" i "moral" nisu kategorije koje možeš koristiti u pravnoj argumentaciji a političkoj još manje. Ima pravo: na te se kategorije pozivaju samo dežurni protestanti, jebivjetri i probisvjeti.

Tko je glasao

nego sasvim konkretno. da li

nego sasvim konkretno. da li se taj provokativni i nepotrebni napad na Borovo selo,

U momentima kad je ugrožena jedna država, nema nepotrebnih "napada" nego samo obrana i sprovađanje prava. Separatisti koji digneju oruđanu pobunu se stavljaju automatski van zakona.

Ti ljudi nisu pokazali ni malo volje za jedan razuman dialog.

Tko je glasao

Ne opravdavam ubojstvo

Ne opravdavam ubojstvo Reihla Kira, ni njegovih suvozača, jer o njemu ne znam ništa više od onog što je pisalo u novinama, ali temeljem tog pisanja, mene bi zanimao konkretan odgovor na pitanje što je Reihl Kir radio u automobilu sa Srbima u vrijeme početka Domovinskog rata? Odakle su išli i kuda? O tome nitko ne govori ništa.
Nije mi namjera provocirati, već je najobičnija znatiželja, pa molim poznavatelje situacije, da mi odgovore, ukoliko netko zna.

Dragi moji, lijepi pozdrav!

Tko je glasao

Pregovori sa pobunjenim

Pregovori sa pobunjenim Srbima, milicijom nekih drugih gradova ili sela, sa JNA, ovim onim su se dogadali redovito.
Nista nije cudno da su se skupa vozili u autu. Bilo je pregovora kojekuda i u Dalju, Sidu, Backoj Palanci, a mislim da su cak jedni bili i u Novom Sadu (ali se ne mogu bas sjetiti pojedinosti) ... Bilo je i puno pregovora o tekucim zivotnim stvarima struji, vodi, telefonu, ... koji su se dugo, dugo odvijali, a price povezane s tim dogadajima prilicno su "zivopisne". Poznate su mi price nekoliko takvih ljudi, medutim javno su cuveni samo pregovori Reihlovi. Ti pregovori nisu cuveni jer su donijeli neki dogovor ili ista, vec su cuveni zbog price o njegovom stradanju i nametanju price o uzrocima tog stradanja. Hrvatska vlast je na sve nacine izbjegavala sukob, napose izravan, a da je kojim slucajem sukob i htjela kako se to tvrdi, pojedinac pa i Reihl Kir to ne bi mogao sprijeciti, ukljucujuci i njegovog nadredenog Boljkovca.

Tko je glasao

Hvala ti, malo je jasnije.

Hvala ti, malo je jasnije.

Dragi moji, lijepi pozdrav!

Tko je glasao

Ivan Poljak Đuro

Ivan Poljak
Đuro Menges
Vinko Bartulović
Jozo Mrkonjić
Franjo Katić
Damir Ivanović
itd. itd. itd.

Dragi moji, lijepi pozdrav!

Tko je glasao

UPs, dvaput postano

UPs, dvaput postano zabunom...

Tko je glasao

Vidite da nije dovoljno

Vidite da nije dovoljno uspoređivati bajke i stvarnost. Da jest, kao što Vi kažete, tada bi Vi razumjeli stvarnost, a ne živjeli bajke. Ali, niste se referirali na moje tvrdnje o tome kako je počeo obrambeni rat u Hrvatskoj, odnosno tko je i kako počeo, tko je i zašto prihvatio rat i slične događaje, u vezi kojih dvadeset godina lete jezici, a nema odgovora! Dajte ga Vi? Bez podmetanja bilo kakvih jaja za bubrege!

Tko je glasao

.....i dozvoliti da budu

.....i dozvoliti da budu hladnokrvno ubijeni,a potom posložiti si tako stvari da, bi život bio bolji ali....... samo kopiladi bez srca i savjesti ,a znamo kojoj.
Ovo niste citirali a zašto ?
Na svu sreću nitko nam nije poginuo u familiji. Znaš li kako je to kad ti netko najbliži ostane živ na Badnjak i bez noge i istovremeno se mora veseliti rađanju svoga djeteta ili biti odveden sa fakulteta u nažalost katastrofalno pripremljenu akciju na Kupi, u kojoj na kraju plivaš među prijateljima , ranjenima i leševima u ledenoj vodi a dobio si samo jedan šaržer metaka i staru zahrađalu PAP-ovku, kojom nemožeš ni slona upucati a kamo li do zuba naoružanog neprijatelja.Poklonio sam se na Ovčari kad sam dovozio pomoć bolnici u Vukovaru itd.
U isto vrijeme tvoji neki prijatelji,poznanici ,slažu poslove,dobro zarađuju,dobivaju neke samo oni znaju koje privilegije a da nisu primirisali ni početku bojišnice.
Dakle, molim te lijepo , ne ponašaj se ko kokoš bez glave ili nebudi toliko lukava i prepredena da se praviš da neznaš što je poanta mog teksta "bitak " prodiv nepravde i lopovluka dolazila ona sa bilo koje strane i ne vadi iz konteksta samo ono što tebi paše da bi me ispljuvala.
Ponavljam ti jedan svoj prijašnji tekst : Ljudi koji su bili izloženi naletu bitke, ,traže da ih se pusti da na miru"uživaju" u " raskoši" beznačajnog ritma radnoga dana ,koji se nekad činio dosadnim i jalovim.Čini mi se, suviše su ogorčeni ,zgaženi,zgroženi a da bi pokazali ikakvu želju da preurede svijet.Kako bi različit bio ovaj svijet kad bismo ,umjesto političara ,za savjet pitali veterana!
Kad je rat završio ovlastili smo šaku licemjernih, suviše ambicioznih ljudi koji možda nikad nisu ni znali što znači stvarno patiti ,da nam svima preurede živote.Kakvu mogućnost ima onda usamljeni pojedinac da se usprotivi ,kad svojim ranama opravdava svoj protest?
Ispalo je nažalost po onoj: Tko mari za rane kad rat završi !
Mrtvima ćemo dizati spomenike i crkve a invalide umiroviti. Idemo dalje- na posao kao i obično ,i bez suvišne sentimentalnosti prema strahotama rata.
Sada vodimo bitku za profit našem gazdi koji vam u jednom slučaju oduzima "slobodu" a u drugom status čovjeka.
E, to je opet moja istina do koje sam došao svojim srcem.
NEMOŽE VIŠE TAKO.
Jel Vam sada malo jasnije što mislim.

stepski vuk

Tko je glasao

Ti o kojima ti pričaš

Ti o kojima ti pričaš NIKAD nisu bili moji prijatelji, niti moji poznanici! To je krug ljudi u koji ne zalazim, niti puštam da uđe u moj krug. To su bili dragovoljci domovinskog rata dok nije zapucalo, a kad je zapucalo, onda su zbrisali uništavat poduzeća. A što su ratnici napravili kad su se vratili, ubijali su sebe, umjesto da su preuzeli poslove. A što bi ti htio, da sam ja, žensko, držala tu obrambenu liniju fronte?! Pa ja sam se brinula za našu djecu dok ste bili na ratištima! Biste li mogli braniti, da vam mi žene nismo brinule za djecu i prognanike?

Dragi moji, lijepi pozdrav!

Tko je glasao

Ovo je stvarno nevjerojatan

Ovo je stvarno nevjerojatan obrat! LQ nema veze s HDZ-om? LQ se odriče HDZ-a i njegovih prošlih i sadašnjih hladnokrvnih ubojica! Pa ljudi moji je li to moguće? A do prije nekoliko sati se cerekala pitajući okolo : jesam li ja doprinijela da si ušao u HDZ? U bljesku jasnoće sjećam se prvog njenog komentara na koji sam se javio. Olako i slavodobitno se hvalila svojim zadovoljstvom, kako je izuzetno sretna što je vodstvo HDZ-a nju nešto poslušalo! Kada sam joj predložio da pred tim istim poslušnim vodstvom zastupa stradale u prometu, činilo se kao da se vodstvo otrglo kontroli! I sada zamislite ovo: branitelji se masovno ubijaju od lijenosti!
Uslišajte mi molbu, uzmite Jadranku Kosor pod ruku i prošetajte do onih iskopanih masovnih grobnica u nizu. Zatim se bacite u njih u znak protesta protiv vlastite gluposti. Bez namjere da se vratite.

Tko je glasao

Bog ti stostruko vratio onim

Bog ti stostruko vratio onim što meni želiš.

Rogi.

Dragi moji, lijepi pozdrav!

Tko je glasao

Puno ljubavi, pameti,

Puno ljubavi, pameti, zdravlja i zadovoljstva! Ne šalim se! Uostalom, Bog zna i vidi sve.

Tko je glasao

@kraljice lavova Pa niste Vi

@kraljice lavova

Pa niste Vi tema mojih tekstova o pretvorbi i privatizaciji nego još jednom pročitajte u miru sve moje tekstove a naročito onaj o pretvorbi u Siprexu pa se zaustavite.Dišite do ošita ali kroz nos a izdišite na usta bar 5 minuta.Kad Vam dođe krv u mozak kroz vertebralne arterije vidjet ćete da ima i dobrih ljudi koji znaju i govore istinu.

Ne očekujem od Vas nek isprike za nerazumijevnje mojih tekstova ali sam u međuvremenu pročitao da ste ekonomistica i šire,a osjećam da i vas nešto tišti. Mir s Vama.
O ženama samo najbolje, nisu ovdje moja tema jer za to postoji druga domena.

stepski vuk

Tko je glasao

pa napisala sam ti tamo da

pa napisala sam ti tamo da sam te zamijenila s nekim drugim, zbog toga ona prva dva komentara onakva. sorry još jednom.

Dragi moji, lijepi pozdrav!

Tko je glasao

@kraljice lavova ili

@kraljice lavova
ili kraljice bijesa i gluposti.Neznam koje bi ti ime bolje odgovaralo.
Pa ti si zapravo bijesna zbog života koji živiš.Jedina istina je tvoja i božja i ( možda )stranačka.
Nikad nisam polemizirao s nakim toliko ograničenim kap što si ti ovo je za mene novo iskustvo.
Mir s tobom.

stepski vuk

Tko je glasao

opet pišeš gluposti. kao

opet pišeš gluposti. kao što je svima ovdje poznato, osim tebi slijepom, ovdje ne pišem kao pripadnik bilo koje stranke, već kao glasač hdz-a na prethodnim izborima, a na idućim onoga tko me pridobije. za sada je prevaga na hdz-u. prema tome, ni slučajno da me nisi poistovjetio s bilo kojom strankom. ja sam svoja stranka i imam svoje simpatizere koji me slušaju i čije glasove vučem za sobom i bit će dani onome na koga dam mig. jel to jasno, ili treba crtati?

Dragi moji, lijepi pozdrav!

Tko je glasao

Nacrtaj nam molim te. A što

Nacrtaj nam molim te.
A što se tiče samog glasanja teško da se može naći nekoga kome bih mogao kao građanin dati svoj glas. U ovako
izj..... Hrvatskoj,čovjek bi trebao biti i čudotvorac.Zna li netko takvoga, odnosno , pardon, takve?

stepski vuk

Tko je glasao

za @smogismogi Da nemislite

za @smogismogi
Da nemislite poručiti da,
cilj (nečije bogaćenje na štetu drugoga bez obzira na počinjena kaznena djela)opravdava sredstvo.Ta spoznaja mi život ne čini život nimalo lakšim.

Inače ,mislim da mislite na gosp. Marxa i njegovu političku ekonomiju kapitalizma koje sadržavala i moralnu osudu licemjerne liberalne političke teorije koja opravdava da vlasnici sredstava za proizvodnju, eksploatiraju radničku klasu,da je povijest ljudskog društva proces napetosti i sukoba, društvena promjena nije glatko, uredno napredovanje
jer ona polazi od proturječnosti ugrađenih u društvo koje su izvor napetosti i koje postaju izvor otvorenog sukoba i promjene. Itd. itd.
Možda je u nekim svojim stavovima Marx imao pravo a negdje i pretjerao pa su ga neki totalitaristički režimi iskoristili i prekrojili i tumačili ga kako njima odgovara.Mi smo se u praksi susreli nakon 50 godina utopijskog socijalizma sa stvarnošću kapitalizma.Ali nije to problem, zapravo niti tema ,nego pitanje kako je taj kapitalizam zapravo shvaćen kod nas.
Neki jadni lik je jednom rekao nešto slično ovome "Uzmi im jer im mozak vrijedi jednu marku ili tako nekako.
Prevari,otmi,umreži se,obogati se jer sustav je uz tebe (ako te ne sankcionira ti si se opravdano obogatio).
Tutti noi siamo una grande famiglia con gli nostri interessi . Noi siamo Cosa Nostra na balkanski način. Pitanje je, tko će ispraviti bar dio učinjene nepravde ovom narodu i nadoknaditi silnu bol.Generacijo iz 68 osvjesti se uljuljkana u svoj privid života,makar zbog budućih generacija.

stepski vuk

Tko je glasao

Neki jadni lik je jednom

Neki jadni lik je jednom rekao nešto slično ovome "Uzmi im jer im mozak vrijedi jednu marku ili tako nekako.
Prevari,otmi,umreži se,obogati se jer sustav je uz tebe (ako te ne sankcionira ti si se opravdano obogatio).

I što si onda ti poduzeo u tom smislu da te i takve likove pospremiš u zatvor, nakon što ti je narod udijelio povjerenje da upravo to i ništa drugo učiniš, na izborima 3. siječnja 2000. godine? Ništa!!! Veću izdaju od te, hrvatski narod nije doživio. I da zlo bude veće, nego što je bilo, krenuli su poticaji od velikokoalicijske vlade privatnim brodogradilištima u talijnskom (čijem uopće?) vlasništvu, izgrađene vile milijunske vrijednosti na račun brodogradilišta, prebačene na djecu, kako im se ne bi ušlo u trag, podignuti silni managerski bonusi za fenomenalno poslovanje brodogradilišta koje je otišlo u stečaj, a bonusi nisu vraćeni. Bar da je vaša vlast tražila taj bonus natrag, nego ništa.

Pitanje je, tko će ispraviti bar dio učinjene nepravde ovom narodu i nadoknaditi silnu bol.

Poučena iskustvom trećejanuarske diktature, znam sigurno da SDP neće ispraviti ni mrvicu nepravde učinjene ovom narodu i nadoknaditi silnu bol!

Noi siamo Cosa Nostra na balkanski način.

A ne mogu zaboraviti one Račanove riječi: "među kriminalcima je vladao zakon šutnje, pa im nismo mogli ništa!"....To je bio dokaz nesposobnosti i nedostatka volje da se bilo što učini po tom pitanju. Tko ne može kriminalce natjerati da propjevaju, nema što obećavati ovom narodu.

Ti si meni drag, ali mi te žao što gubiš dane u dokazano nesposobnoj stranci! Toliko su nesposobni da čak nisu bili sposobni ni prepoznati tko im bar mrvicu vrijedi, a tko je najobičniji šljam!

Stoga ti preporučujem da što prije napustiš brod koji tone, i prijeđeš u pobjedničku ekipu :):)

Dragi moji, lijepi pozdrav!

Tko je glasao

Jako puno sam poduzeo da ih

Jako puno sam poduzeo da ih se strpa u zatvor ali ..... dovraga ,pa zato sam i došao na politiku.com da svijet o tome čuje.Borba će biti i dalje bespoštedna vjeruj mi.Neki idu dalje ali i do kraja.

stepski vuk

Tko je glasao

@davor Učini to i bori se

@davor
Učini to i bori se svim legalnim sredstvima.Prijavi Ministarstvu pravosuđa, DORH pa onad Saboru i na kraju Evropskom sudu.
Mnogi smo uz tebe. Dovedi onog suca pred lice pravde da osjeti kako bi pravda trebal izgledati.
Taj je usrao mnogo stvari u Puli.

netokracija

Tko je glasao

za @ Lion Queen Hallo, ima

za @ Lion Queen
Hallo, ima li koga.
Pa zar svi koji nešto napišu iz srca i kažu istinu moraju pripadati nekoj od jebenih stranaka.Silni nemir duha tjera me da se j.... po ovim stranicama i nikako da neki shvate da govorim kao čovjek.Istina je moj cilj.
Kao što ćeš primjeti nisam discipliniran jer nemam umijeće prihvaćanja negativnog. Neželim se uopće upuštati u diskusiju o Tuđmanu, Račanu,Sanaderu,Milanoviću,nikom od političara ,jer previše utiču na naša ponašanja i ne osjećaju istinsko zanimanje za nas koji imamo još plemenitosti koja se rađa ponekad iz očaja. Dostojanstvo će mi netko od njih teško ubiti mogu me pokušati napraviti samo budalom ili pretvoriti u punosvjesnog depresivca .Ovaj brod zvan Hrvatska tone ali ima nade ako neki iskoče i omoguće da se ostali spase.

stepski vuk

Tko je glasao

sorry, zamjena teza. ebg

sorry, zamjena teza. ebg dogodi se to i pametnijima od mene :):)

Dragi moji, lijepi pozdrav!

Tko je glasao

Pretpostavljam što se

Pretpostavljam što se dogodilo, vidila si Davor, ali si pročitala David, a David je Davorko Vidović. I odmah paljba.
Vidiš zašto nije dobro biti prebrz na obaraču. ;-)

silverci

"Isto i jednako nisu ni isto ni jednako."
silverci

Tko je glasao

Ufff pa znaš ti mene, ne

Ufff pa znaš ti mene, ne trebam ni napisati. U strci između posla i posla pomislih u prvi mah da je zgodni David. Kad sam skužila da nije, bilo je kasno :):) Samo su mi malo bile sumnjive Davorove godine, veli 1968, a čini mi se da je David ipak mrvicu stariji :):):) ali mi ni to nije bilo dosta da ne zbrzam. A Davor se navukao i tek sam tada skužila da nešto ne štima u cijeloj toj priči :):)

Dragi moji, lijepi pozdrav!

Tko je glasao

A što si se sad ti

A što si se sad ti naljutio, Davore, pa si mi dao minusić. Da sam u prvi tren shvatila da si ti, moji komentari bi bili drukčiji, jer bi bili namijenjeni Davoru, a ne Davidu :):)

Dragi moji, lijepi pozdrav!

Tko je glasao

Tko ne može kriminalce

Tko ne može kriminalce natjerati da propjevaju, nema što obećavati ovom narodu. ne moze tko nije maestro! ;-)
Toliko su nesposobni da čak nisu bili sposobni ni prepoznati tko im bar mrvicu vrijedi, a tko je najobičniji šljam! ubi ih prebrza pobjeda pa se toleriralo netolerantno, ali i Mestar je napravio sigurno jedan, dva dobra poteza za anale retorike, efiksanosti, ali i stila (sa svega nekoliko recenica i pokojim stranackim razlazom na daljinski upravljac).
...a što prije napustiš brod koji tone... uvijek se sjetim onog vica sa slovenskim brodom (i kapetanom Ibrom Ibrahimovicem) i jednim nasim svjetionikom. SDP mi u toj prici slici na slovenski brod koji se svada sa svjetionikom tj zabezeknutim svjetionicarom. npr mentalni sklop koji je potegao adut u geslu "Odlucimo u Hrvatskoj"
PS LQ svaka cast

Tko je glasao

Svaka čast Davor. Čista

Svaka čast Davor. Čista petica. Tip je samo konstatirao povijesnu istinu, koja vrijedi još od robovlasničkog sustava i posljedice promjena unutarnjeg društvenog uređenja. To vrijedi i za reverzibilne procese.

Tko je glasao

Na, ovaj solidan tekst

Na, ovaj solidan tekst gosp. Oštrića nemam što dodati osim, gospodo,da živimo u 2008 godini i da smo svega napisanog na ovim stranicam u
u debeloj " banani"ali većina je to već spoznala.
Nebih htio zvučati katastrofično ali na dole napisanom primjeru iz prakse se može dobro utvrditi dio gradiva kako je funkcionirala pretvorba i privatizacija,sudstvo,HFP,sa svim brojnimi nesgledivim posljedicama za radnike, male dioničare, a i većinu građane RH koji eto nisu baš bili "umreženi"i dovoljno naprasiti.
Pod barjakom jugoslavenske zastave oteto mi je prvi puta da bi mi pod barjakom hrvatske zastave to bilo opet učinjeno,i nitko me nije zaštitio, prošlo je cca 10 godina i pravna država još se nije organizirala u zaštiti interesa svih građana Hrvatske a ne samo nekih.
Istinita priča:
Siporex dp. Industrijska 15 Pula, je bilo vrlo stabilno i najpropulzivnije poduzeće u svojoj djelanosti u bivšoj Jugoslaviji koje bi sada donosilo ovoj državi, da je nastavilo s radom, veliku dobit ,zbog građevinskog zamaha koji je se otvaruje .U Puli je hranio preko 260 obitelji i onda je naprasno zatvoren i premješten kao Siporeks u Sloveniju i BIH , gdje je iz kopirane kompletne tehnološko -proizvodne dokumentacije, preuzeo zapravo proizvodnju Siporexa Pula i umjesto njega nastavio vrlo uspješnu prodaju na tržištu Hrvatske kroz Siporexovog pravnog sljednika Xellu porobeton Zagreb koji uvozi i distribuira porobeton iz Slovenije (dir. proizvodnje im je postao bivši dir. Ytonga , Pula.)Procjena vrijednosti društvenog poduzeća Siporex tijekom pretvorbe obavljala se gotovo isključivo putem statičke metode procjene, a tu leži,među inima i jedan od problema. Na taj je način svjesno podcijenjena vrijednost kvalitetnog i uspješnog poduzeća ,čime se izravno pogodovalo kupcima tzv. torbarima.Takav jedan je bio neki mudri i lukavi gastarbajter koji je na mig nekoga od svojih umreženih igrača iz HFP i/ili Pule krenuo u " akciju".Odvjetnica koja je od početka bila involvirana u samu pretvorbu je, krivotvoreći godinu izdavanja punomoći direktora uspjela putem " svog suca" Općinskog suda ,Pula uknjižiti zemljište u korist Ytonga .
No Zakon kaže,poštenje i istinitost posjeda pravne osobe prosuđuje se prema poštenju one fizičke osobe koja je za tu pravnu osobu ovlaštena poduzimati čine stjecanja ili izvršavanja njezina posjeda ,a poštenje i istinitost posjeda osoba koje imaju zakonskog zastupnika prema poštenju i postupanju tog njihovog zastupnika u ovom slučaju odvjetnice V.M. iz Pule.
Da li je baš tako ? I onda su tamo neki u sebi rekli " Idemo dalje" da bi danas ti isti rekli " nemože tako dalje" a još uvijek je na žalost isto sranje.
Donošenjem sramotne presude ,zemljište površine 47210 m2 , nije nikad ušlo u procjenu vrijednosti samog poduzeća , i to je svima jasno ,da bi se isto lakše prodalo .
Onda dolazi na red " slabost sustava"gdje je odvjetnica V.M. kod Općinskog suda Pula ishodila presudu imenovanjem skrbnika za poseban slučaj suvlasnicima zemljišta , premda su naše adrese bile u izvacima zemljišnih knjiga i nisu mijenjane 30 godina.Super, onemogućeno nam je sudjelovanje i izjašnjavanje na Sudu,nema nas , mi nismo građani ove zemlje ,pa onda tko smo ?(Čl.421 toč.2 ZPP kaže , da je nezakonito propuštanje i propuštanje dostave čime nije data mogućnost da stranka u sporu raspravlja pred sudom).Ja tako nisam niti mogao mogu istaknuti makar samostalno tužbu u smislu naknade za vrijednost izgrađenog zemljišta .
S druge strane odgovorno tvrdim, već u fazi privatizacije i pretvorbe je pripreman teren za pljačku( godina 90' tih).
Naime, Elaborat o pretvorbi je nestao iz HFP ,(bio sam tamo osobno ),a ni Sud ga nema.Dokumentacija koju posjedujem ,može ,doista Uskoku biti vrlo interesantna.Ali još rezultata ,neeeeeeema.
Predsjednik općinskog Suda u Puli je zbrisao ove godine u ožujku u privatne odvjetnike jer bi se trebao sjetiti da u tijeku sudskog postupka nisu ustanovljene činjenice da i zgrade koje su izgrađene na mom zemljištu ali i zemljištu Grada Pule nisu bile predmetom privatizacije .
U pretvorbu je ušlo samo dio površine i to 4500 m2 a ne 47 200 m2.
Naime,moje ukupno zemljište ali i općinsko zemljište 42710 m2 nikada nije bilo predmetom pretvorbe i privatizacije Siporexa niti je za njega izvršeno rezerviranje dionica ,za što sam podnio dokaze.
Nažlost,dio " pjevačke ekipe" HFP je bio do grla u toj igri. Tko je ono bio predsjednik Fonda 1998?
A znate li i ovo da prema Zakonu o HFP u čl. 3 stoji a HFP nema položaj stranke u postupku koji se vodi temljem Zakona o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugo.-kom. vladavine,jer se Fond osnovao radi provođenja i dovršenja postupka privatizacije koja je Fondu na temelju Zakona o pretvorbi društvenih poduzeća privremeno prenesen ex lege bez naplatnog posla .Dakle nekadašnja Vlada RH je možda imala namjeru vratiti nekad oduzeto zemljište osnivanjem Fonda ali je i nanijela nesagledivu štetu prijašnjim vlasnicima koji su već jednom bili prevareni i oštećeni u bivšoj državi.Svako ima svoju cijenu pitanje je samo koju.
Da li će nova Vlada ,potičući što učinkovitiji rad sudstva ispraviti te greške ili će čekati na zastare? Ovo drugo jasno je.Idemo dalje.
Uknjižbom prava vlasništva na nekretninama koje nisu ušle u pretvorbu iz razno raznih mutnih razloga a čiji pravi (ponovo izvlašteni) vlasnici danas potražuju svoju nekretninu u naravi ili uz nadoknadu stvarne tržne vrijednosti( a ne nekih obveznica Države Hrvatske ,koje tko zna da li će biti ikada naplative s obzirom na stanje države i dvadestogodišnji rok isplate). Tako je Siporex ,dobio tada privatnog vlasnika ,koji se upisao u zemljišne knjige kao vlasnik na nekretnine na koje nije uopće imao pravo , a što Republika Hrvatska-Državno odvjetništvo ,mogla već sankcionirati ,jednostavno u svakom trenutku te pokrenuti postupak preispitivanja vlasništva nad nekretninama.
Ali , pazite sada: Ako nekretnina nije ušla u Elaborat ona praktički nije ni promjenila vlasnika ili Prema “NN br.91 /96 Zakon o vlasništvu ,“posjed je istinit ako nije pribavljen ni silom ni potajno ,ili prijevarom ,ni zloupotrebom povjerenja “). I tako, idemo dalje a sve stoji na istome mjestu.Podignute kaznene prijave protiv učesnika ove prljave rabote stoje na dnu ladice kod Državnog općnskog odvjetnika u Puli, godinama čekaju (a pročitane su puno puta) ..... A što drugo, nego zastaru.
I to je to.Lijepa naša Domovino ...... pjevam ja da mi prođe vrijeme. I tko će koga nego svoj svoga.Hrvatski sindrom !?

stepski vuk

Tko je glasao

ovo je stvarno primjer koji

ovo je stvarno primjer koji ocrtava našu prošlost i sadašnjost. Sramota.

netokracija

Tko je glasao

To što pišu Šonje i

To što pišu Šonje i Vujčić nije točno. Nije se hrvatski model privatizacije zasnivao na odbacivanju liberalne ideje. Dionice su podijeljene za 600 000 ljudi i postojala je regulacija, samo očigledno nije bila adekvatna onome što se željelo postići. Što se željelo postići? E, to je pitanje. A za AP-a. Pratim vće dugo što piše. Točno je da Hrvatska "napreduje" kao uostalom i većina zemalja, osobito u okruženju. Nezgoda je što Hrvatska napreduje najsporije. Barem prema pokazateljima.

Tko je glasao

Ovdje se Solaris, rado o

Ovdje se Solaris, rado o zabuni ili barem nepreciznostima. Naime pretvorbom poduzeća elaboratima su procjenjivanje vrijednosti po tzv. statičkim metodama, koje su brojile količine zemljišta betona i željeza, a ne stvarnu dinamičnu vrijednost tvrtke. Na osnovu te umjetno stvorene vrijednosti radnicima su davane dionice uz "popust", pa su recimo imali 50% popusta ali na previsoko procijenjenu vrijednost imovine (ai mogli su raspolagati s otplaćenim i popustom dijelom tek kad otplate barem 10 posto vrijednosti ugovora).

U međuvremenu je HFP počeo trgovati s dionicama i one su prodavane u bescjenje, pa se dogodio apsurd da je stvarni tako otkupljeni radnički paket skupa s popustom tržišno vrijedio manje od jedne rate. I radnici su počeli neplaćati, a Fond nonšalantno raskidao takve ugovore i prenosio ih natrag u portfelj fonda, a onda ih u bescjenje dalje krčmio. Bilo je to jedno vrlo nečasno razdoblje novohrvatske povijesti.

U takvoj igri najprije umjetno uvećanih pa potom smanjenih vrijednosti dionica (dok se ne namire odabrani) radnici su također u bescjenje počeli prodavati i svoje portfelje da spasu što se spasiti dade. To je bila jedna velika nepoštena igra države s društvenim vrijednostima u cilju abnormalne privatizacije koja je uslijedila (Kutle, Gucić isl). Mi danas u zatvoru imamo samo tenore koji su došli "post festum" a trebalo bi zaprijeti mnogo njih prije. Možda jendom i to doživimo ali teško, Nekidan je Kutle oslobođen navodno radi "nezanatski" sročene optužnice - što je signifikantno.

Tko je glasao

Oj frederiče, to si

Oj frederiče,
to si jednostavno i dobro opisao. Hvala ti.

stepski vuk

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Novi dnevnici

 1. Godina boli od otpisani komentara 5
 2. Plenković nastavlja izgubljenu Arbitražu s MOL-om, da bi krivnju za 5 milijardi kuna gubitka svalio s MOST-a i B.Petrova na HDZ od ppetra komentara 26
 3. NAŠA MISIJA od petarbosni4 komentara 0
 4. ŠEFovi reformiraju Republiku Hrvatsku od aluzija komentara 2
 5. Hrvatski nacionalni interes i kako ga steći od Feniks komentara 32
 6. Vrh HDZ-a onemogućava HDZ-u preuzimanje vlasti od ppetra komentara 3
 7. Može li Trump doživjeti i preživjeti inauguraciju od sjenka komentara 15
 8. Kao i hrvatsku državu, INU je prodala detuđmanizacija od MKn komentara 15
 9. Putevi i stranputice: Dvije godine mandata Kolinde Grabar Kitarović od sm komentara 6
 10. Fašizacija hrvatskog društva nesmetano napreduje od Feniks komentara 12
 11. Svemir je integralni organizam; uključuje i Kolindu od bube komentara 6
 12. Leakovina - Autodanuncijada - Nije li ljevica preživjela dovoljan broj 'Markovina'? od doza komentara 4
 13. iskustvo proizvodi vrijednost preživljavanja od aluzija komentara 0
 14. Božo Petrov i MOST napravili su 250 puta veću štetu RH, nego Hanžeković svojim ovrhama i spinovima od ppetra komentara 22
 15. Stop formatiranju diskova od robot komentara 13
 16. čovjek (SLUGA) MORA biti pokoran i poslušan čovjeku (ŠEF) od aluzija komentara 0
 17. dama s hermelinom i još 86 000 umjetnina od indian komentara 7
 18. Šteta od preko 5 milijardi kn građanima RH, traži ostavku Bože Petrova i hitnu akciju DORH-a od ppetra komentara 14
 19. Je li 2016. za Hrvatsku prijelomna godina? od vkrsnik komentara 11
 20. Politika Donalda Trumpa: ako su znanstvene činjenice suprutne mojoj politici, treba ukinuti znanost od Zoran Oštrić komentara 23
 21. O bankrotu ljevice u doba globalizacije od Zoran Oštrić komentara 4
 22. Međunarodni kazneni sud od Zlatno doba kap... komentara 1
 23. Veleizdaja Ustavnog suda RH od sjenka komentara 11
 24. Igra Plenkovića i Petrova, MOST-a i HDZ-a, odigrana na Badnjak, vulgarna je kao gluma Frljićevih glumica s državnom zastavom od ppetra komentara 5
 25. Izgubljena arbitraža: Upravljačka prava u INA-i nije predao Sanader, nego hrvatska vlada od sm komentara 49

Najkomentiraniji dnevnici

Tko je online

 • Skviki

Trenutno online

 • Registriranih korisnika: 1
 • Gostiju: 30

Novi korisnici

 • F1
 • valentino
 • justiceforall
 • sandy199
 • Puležan