Tagovi

Nije ni ?udo da Hrvatska propada pokraj ovakvih gospodarstvenika

Danas je u Jutarnjem izašao zanimljiv ?lanak o tome što deset "vrhunskih" hrvatskih stru?njaka predlažu za izlazak iz krize. Ja ?u se osvrnuti samo na odgovore na tre?e pitanje:
3. Koji je vaš prijedlog za izlaz iz krize?

cijeli ?lanak na: http://www.jutarnji.hr/vijesti/clanak/art-2009,7,24,,170574.jl

Pa idemo redom:

Borislav Škegro, direktor Quaestusa i bivši potpredsjednik Vlade i ministar financija: Narodu re?i istinu i krenuti u oštar rez

3. Proveo bih stvari iz odgovora na prvo pitanje. Tu ima posla za puno godina. Za po?etak bih hladno i smireno, bez uobi?ajene politikantske atmosfere pljuvanja “onog drugog”, bez ekshibicija tipa otkrivanja “krivaca za dug”, poput “otkri?a” u ovom listu prošle subote, narodu objasnio situaciju. I zaigrao oštro, bez dodvoravanja bilo kome. A tehnikalije o porezima ostavio stru?njacima za poreze.

Dakle, što bi konkretno u?inio bivši ministar financija: ništa konkretno. On bi hladno i smireno, bez uobi?ajene politikantske atomsfere pljuvanja objasnio narodu situaciju, koju narod zna ve? od Nove godine. Da ?ovjek ne povjeruje svojim ušima. A ono što me oduševilo jest što bivši ministar financija kaže da bi tehnikalije o porezima ostavio stru?njacima za poreze. Upravo je prestrašno što je ikad funkcija ministra financija bila povjerena ?ovjeku koji nije stru?njak za poreze i koji ne poznaje te tehnikalije, koje svaki malo bolji inspektor Porezne uprave zna u detalje. Nije li se još tada zametnula nit financijske krize, kad je netko postavio nestru?njaka za poreze na ?elo prevažnog Ministarstva financija?! I sad njega novinari pitaju što bi on u?inio da izvu?e narod iz krize.

Emil Tedeschi vlasnik Atlantic grupe: Smanjiti poticaje i zaustaviti ulaganja

3. Imaju?i u vidu društvenu odgovornost, kao poslodavac i gra?anin, smatram da je u ovakvom kriznom razdoblju svakako potrebna solidarnost, pogotovo onih koji imaju natprosje?an standard i primanja, ali takve su mjere prihvatljive samo na odre?eni rok i pod uvjetom da Vlada bezrezervno i odlu?no poduzme mjere uštede na javnim rashodima. U tom slu?aju svakako o?ekujem i konsenzus sindikata. Smatram da Vladine mjere mogu umiriti stanje državnih financija samo kratkotrajno, najviše 2-3 mjeseca, ali ve? prilikom izrade nacrta prora?una za 2010. bit ?e vidljivo postoji li odlu?nost za korjenite promjene koje su se, s obzirom na razmjere krize, ve? trebale provesti.

On pri?a o smanjenju javnih rashoda i iako je svjestan da to ne može dovesti do poboljšanja situacije, ?ovjek ne veli što dalje. O?ito nema pojma, ili svoje znanje tajnovito ?uva za Atlantic grupu.

Vladimir Ferdelji, predsjednik Uprave Elektrokontakta: Ne treba nam 600 župana i na?elnika

3. Hrvatska udruga poslodavaca još je u listopadu prošle godine predložila antirecesijske mjere koje se dijele na kratkoro?ne i dugoro?ne. Po?etak svega trebao bi biti teritorijalni preustroj zemlje i štednja na državnom aparatu. Zemlji poput Hrvatske nije potrebno oko 600 razli?itih skupština i isto toliko župana, gradona?elnika i na?elnika, jer je to otprilike tri puta više nego što možemo podnijeti. Drugo, trebalo bi promijeniti makroekonomsku politiku koja se temelji na potrošnji tu?eg novca i okrenuti se potrošnji vezanoj uz vlastite mogu?nosti. U poreznom sustavu trebalo bi kombinirati fiskalne i monetarne mjere kako bi se pomoglo izvoznicima, a destimuliralo uvoznike. Sve je to bolno za cijelo stanovništvo, ali puno manje bolno nego ako se nastavi s politikom koja nas vodi ravno u propast.

U pravu je što se ti?e smanjenja župana i na?elnika, ali je pogriješio tajming. Najgora stvar je u vrijeme ovakve teške krize ljudima dati otkaz. To bi dovelo do kaosa. Takve stvari, reorganizacije uprave se rješavaju u normalno vrijeme. Pove?avati nezaposlenost u vrijeme krize je prestrašno. Takav nenormalan mentalni sklop može imati samo menadžer kojem ne fali pti?jeg mlijeka i koji nema pojma što zna?i biti na birou za zapošljavanje u vrijeme kad nema šanse da ?eš na?i neki drugi posao. Zato bih ja Vladimira Ferdeljija prvog poslala ku?i neka svojim primjerom pokaže kako se može ostvariti izlazak zemlje iz krize stvaranjem novih nezaposlenih!

Plinio Cuccurin, ?lan Uprave Adris grupe i dioni?ar: Onima koji jedva žive, ne dirati pla?e

3. Reorganizacija javnog sektora, objedinjavanje javnih nabava, objedinjavanje ustanova i javnih tijela, ukratko spjajanje gdje je to mogu?e. Potrebno je i brže izdavati dozvole za gra?evinarstvo, te aktivnije uklju?iti malo i srednje poduzetništvo u projekte. Poduzetnici bi se trebali objediniti u konzorcije kako bi laške došli do ve?ih investicijskih zahvata, primjerice gradnje hotela i tome sli?no. Da ne govorim da bi se time otvorila i nova radna mjesta.

I ovaj pri?a o reorganizaciji javnog sektora, kao da ?e uskra?ivanje kemijskih olovaka u javnom sektoru donijeti neke uštede ili uskra?ivanje pla?a stotinama zaposlenih od bijednih 3000 kn pla?e. Ali kako bi to mogao znati jedan dioni?ar Adris Grupe, kojem ?e idu?ih pet pokoljenja biti zbrinuto na ovisnosti Hrvata pušioni?ara. Ja iz principa ne pušim!

Ivica Mudrini?, predsjednik Uprave T-HT-a: Na klju?ne funkcije staviti mlade ljude

3. Vlada prvo treba zaustaviti projekte poput Pelješkog mosta, pretresti poslovanja javnih poduze?a, smanjiti broj jedinica lokalne uprave, srezati potpore i subvencije gubitašima. Tek nakon što se iscrpe sve mjere štednje, Vlada bi imala pravo pozvati u pomo? gra?ane. Treba nam dubinska reforma javne uprave i strateški okvir koji ?e usmjeriti investicije u poljoprivredu, turizam, energetiku ili visoku tehnologiju; potrebni su nam novi mladi ljudi na klju?nim funkcijama i potrebno nam je da poslovanje javnih poduze?a i trošenja sredstava iz državnog prora?una postane transparentno i javno.

Evo još jednog što bi ljude slao ku?i, a ne bi sebe. Gospodine Mudrini?u, dubinskom ni površinskom reformom javne uprave se ne?e posti?i baš ništa, zato jer je to marginalija u odnosu na sve ostalo. Pitali su vas kako iza?i iz krize, a ne kako ugasiti požar arka papira u tanjuru. Jedino što ste konkretno rekli jest da su nam potrebni mladi ljudi na klju?nim funkcijama, pa i vašoj.

Neven Pivac, vlasnik Mesne industrije Pivac: Moramo obraditi svaki hetar zemlje

3. Jedina mjera koja nas može spasiti je da po?nemo raditi. Sve dok je i jedan hektar u Hrvatskoj neobra?en, ne?emo i?i naprijed. Moramo mijenjati mentalitet. Kad ja tražim radnika, na natje?aj se nitko ne javlja, a kad se otvori mjesto carinika, ljudi zovu sve živo, od lokalnih mo?nika do predsjednika države, da bi se zaposlili u državnoj službi. Treba smanjiti administraciju, ali ne na brzinu. Najbolje bi bilo da guverner Rohatinski objasni narodu u kakvom smo stanju, jer njemu narod vjeruje.

Evo prvog pametnog odgovora. Vidi se tko je po?eo stvarati carstvo od nule tj. kome nije bogomdano! Samo što je siroti ?ovjek zaboravio napisati koliku to pla?u nudi potencijalnim radnicima, kad mu nitko ne želi raditi, ve? radije ide na granicu gubiti no?i i no?i za 3500 kn pla?e.

Stanislav Biondi?, predsjednik Uprave Belupa: Devalvacija kune i inflacija nisu bauk

3. Treba u?i u cjelovite reforme i sami sebi moramo priznati da ne možemo podnijeti tu koli?inu op?ina i gradskih vije?nika. Rije? je o fiktivnoj zaposlenosti koju financira realni sektor. Valja provesti i ono što ve? dugo govori HUP, a to je nužnost rastere?enja hrvatskog gospodarstva. Kad sve to u?inimo, onda se možemo vratiti u stare pri?e o švicarskom snu u Hrvatskoj.

Ovaj pri?a o nužnosti rastere?enja hrvatskog gospodarstva. Da ?ovjek ne povjeruje svojim ušima. Država u kojoj je porez na dobit manji ili jednak nuli, pri?a o rastere?enju. Kao da ne zna kakve je sve povlastice ova država dala gospodarstvenicima samo da po?mu raditi. ?ak je dozvolila kupovanje poduze?a u gubicima tako da se ti kupljeni gubici (prije toga potjerani radnici) mogu u novom poduze?u prenositi još pet godina i time zakidati državu za porez na dobit. Ne bi me ?udilo da nam država propada upravo iz tog razloga. Da sam ja Ministar financija, zabranila bih prijenos gubitaka. Ako si ove godine poslovao s nulom, ne?eš platiti porez na dobit, ali druge godine nema prijenosa ovog gubitka i kraj pri?e. HUP se pravi blesav da to ne zna. Nije ni zucnuo nigdje o tome što se radi u gospodarstvu, jer im paše takva situacija. Lovu izvuku preko debelih mena?erskih pla?a. Da sam ja država, svakom poduze?u koje nije platilo odre?eni iznos poreza na dobit, zabranila bih isplatu mena?erskih pla?a, ili bih iste oporezovala peterostruko.

Marinko Zadro, vlasnik še?erane Viro i županjske Sladorane: Skresati uvoz i poticati izvoznike

3. Smatram da treba potaknuti proizvodnju. U ovoj zemlji treba raditi i proizvoditi. Treba potaknuti izvoznike - to svi pri?aju, ali cijelo jedno desetlje?e tapkamo u mjestu. S druge strane, valja sankcionirati uvozni?ke lobije koje su nas doveli u situaciju da sve uvozimo.
U gospodarstvu smo sad u gorem stanju nego što smo bili u Jugoslaviji. Tada smo tražili ?iste ra?une, a sada imamo prljavije ra?une nego ikada. Ja sam spreman svoje dvije še?erane vratiti državi da provjeri je li privatizacija bila ?ista i po zakonu.

I ovo je pametan odgovor. To?no ukazuje na to gdje je problem. Nad ovim bi se itekako trebala Vlada zamisliti.

Miroslav Buni?, direktor Zagorje Tehnobeton-Varaždin: Javnu potrošnju smanjiti za 20%

3. Ja bih, iako je nepopularno, smanjio javnu potrošnju za 10 do 20 posto. Mogu?e je da ?e se to dogoditi u nekim sljede?im koracima, ali to je ve? trebalo u?initi. Potom je tu i ukidanje niza povlastica. Vlada bi trebala i?i ususret gospodarstvu i pomagati njegovoj konkurentnosti. Sve u svemu, iskreno se nadam da postoji cjelovit plan koji ?e Vlada provoditi.

Evo još jednog koji ne barata brojkama i koji misli da je rješavanje gospodarstvenih problema tjerati ljude na biro za zapošljavanje. Ma gdje bi on to smanjio javnu potrošnju? Na lijekovima? Na penzi?ima? Na biroima za zapošljavanje? Što je njemu javna potrošnja? Policijska pla?a kad policajac uhi?uje ?ovjeka koji tu?e ženu?

Juroslav Buljubaši?, poduzetnik u mirovini: Uvezimo Filipince neka rade za nas

3. Ja bih smanjio administraciju i privredu rasteretio poreza. Sve bih resurse, a imamo ih u Hrvatskim šumama, Hrvatskoj vojsci, pomorskom dobru, aktivirao ne prodajom, nego davanjem u koncesiju tako da ostanu u državnom vlasništvu. Ne bi smjela postojati neobra?ena zemlja. Na toj bih zemlji dopustio i gradnju hotela i drugih sadržaja uslužne djelatnosti, nikako industriju jer u industriji nemamo šanse, pokazalo se s brodogradilištima. Otvorio bih me?unarodno tržište radne snage jer u nas nedostaje NKV radne snage, fali ljudi koji ?e raditi u poljima, fali sobarica, medicinskih sestara. Kao ?ovjek koji je radio na me?unarodnom tržištu rada imam pozitivna iskustva s Filipincima. Hrvati bi se trebali školovati i preuzeti upravlja?ke dužnosti, a mi radimo obrnuto, skupo pla?amo strane menadžere. Monopole bi trebalo rastresti, HŽ, Jadroliniju, HEP, vidi se da se tu krade, a tu se i zatvaraju o?i.

Ovaj gospodin nije svjestan da u hrvatskoj menadžerske poslove obavljaju vlasnici firmi, stranci. I da im ne pada na pamet te skupo pla?ene poslove prepustiti Hrvatima. On bi uvozom jeftine radne snage pokopao ovo malo zaposlenih što ih imamo. Njemu je glava još uvijek u Jugoslaviji, kad se dekretom nare?ivalo tko ?e biti direktor poduze?a. Sva sre?a da je u penziji pa da ne može više radnicima nanositi štetu.

 Danijel Žderi?, vlasnik Profila: Ulažimo u znanje i natalitetnu politiku

3. Dugoro?no bih predložio rezanje državne uprave po kriteriju sposobnosti. Treba nam smanjenje broja gradova i op?ina, uvo?enje samo pet regija, poticanje prozivodnih ulaganja kao u Varaždinu, manji porezi, u?enje stranih jezika, ulaganje u obrazovanje i konkurentnost, natalitetnu politiku, suradnja sa susjedima, poticanje regionalizacije i razvoja svih dijelova Hrvatske, otvoreno i transparentno društvo.

Ovaj pri?a dugoro?no, jer je mlad. A nama trebaju kratkoro?na rješenja, jer mnogi nemaju vremena. S ?ime ovog trena treba po?eti? Seksom?

Gospodo draga, ono što ovoj državi pod hitno treba jest zabrana uvoza, osim repromaterijala, planska proizvodnja potrebnih proizvoda, ali uz ograni?ene cijene na razini me?unarodnog uvoza, kako hrvatski kapitalisti ne bi zlouporabljavali zabranu uvoza i na ra?un neopravdanog pove?anja cijena zbog monopola ostvarivali ekstraprofite, privremena nacionalizacija obradivih površina svima onima koji nemaju uvjeta za proizvodnju, ukidanje svih povlastica u oporezivanju, pa tko izdrži, izdrži. Uvo?enje pdv-a na apsolutno sve, bez razlike, tako da profunkcionira tržište, tko može, može, tko ne može, neka se zaposli kod drugoga; ukidanje oporezivanja radne snage, kako bi se anulirao rad na crno i svi ljudi prijavili, a mirovinsko i zdravstveno nek im upla?uje država od poreza na ukupan prihod; umjesto poreza na dohodak i obveznih doprinosa te poreza na dobit, uvo?enje poreza na ukupan prihod na kompletan promet roba i usluga u državi; ukidanje gotovinskog pla?anja i izbacivanje gotovine iz uporabe te prelazak na pla?anje preko žiro-ra?una i kartica, kako bi kompletan nov?ani tijek bio pod kontrolom, a uštedjelo bi se na tiskanju i kovanju novca. Ukidanje HGK kao nepotrebnog nameta, ukidanje tv-pristojbe kao nepotrebnog nameta. Nadzor nad šumama, kladionicama, igrama na sre?u i vodama. Utvr?ivanje gornje granice ban?ine kamatne stope na razliku od 1% u odnosu na domicilne zemlje. Taj 1% neka bude na ime rizika u poslovanju u Hrvatskoj, ina?e bi trebala stopa biti ista. Kreditiranje malih poduzetnika uz isklju?ivo jamstvo države, bez traženja ostalih instrumenata osiguranja povrata kredita, ali s hipotekom države na tom poduze?u tj. poduzetnik kao državni službenik do otplate kredita. Oporezivanje "zelene" mafije, što je trenutno kompletno izuzeto oporezivanja.

Šteta što ja nisam Jaca. Izvela bih nas iz krize do idu?eg ljeta.

Komentari

Ja sam odavno izgubio vjeru

Ja sam odavno izgubio vjeru u domaće gospodarstvenike, analitičare i tarot stručnjake pa se usuđujem prosuti svoja dva jadna centa:
Najvažnija i najhitnija mjera sadašnjice treba biti devalvacija valute do realne razine jer tek tada na cijenu dolazi vrijednost stvorena u HR. Glavna opreka toj mjeri je drastično povećanje apsolutnih i relativnih kreditnih iznosa svoj klijenteli. Ali ja polazim od sebe kao poduzetnika i gospodarstvenika (!). Što meni vrijede rate kakve jesu kad mi je dobit nula kn. Cijene mojih proizvoda su 50-90% jeftinije nego lani, većina ih je čak niža nego u zemljama u okruženju...Zna se zašto.

Prve "devalvirane" godine bio bio šok i pomutnja. Onog trenutka kad većina nije u stanju podmirivati rate i banke okreću ploču. Prolongiraju se krediti,..., preživljava se... Pada vlada, druga, treća...ma neka...

Svaka naredna godina po prirodi stvari biva vedrija i lakša, ljudi imaju cilj pregurati godinu jer osjećaju da je dogodine bolje, budi se novo poduzetništvo, stvara zdravija ljudska i socijalna klima. New deal.

A što imamo sad. Svatko prodaje muda pod bubrege, građani ne vide niti tračak svjetla u tunelu, poduzetni lešinare gdjegod još mogu (vidi pšenične otkupljivače), grabež i lopovluk. U kriznim vremenima bi kler i inteligencija narodu mogli ponuditi barem malo igara, brus...

Treba biti hrabar jer poslije svake kiše dolazi sunce.

Tko je glasao

Oprosti, ali ovo što

Oprosti, ali ovo što navodiš jednostavno ne stoji.Zašto?
U današnjem svijetu banke imaju moć koja je realnija od moći države.
Ako bi kuna devalvirala, a otplatne rate bile prevelike za građane kojima bi te iste rate porasle srazmjerno padu vrijednosti kune. To bi bio kraj države ovakve kakvu poznajemo, kraj Lijepe naše. Država nema toliku snagu da zaštiti građane od grabeža bankara koji bi potom uslijedio. Vrlo brzo bi neki novi ljudi postali vlasnici naših nekretnina. Možda bogati Rusi ili neki drugi ljudi koji jedva čekaju da se nastane na ovim prostorima i da građani RH napokon postanu samo uslužni servis,porobljen i bez ikakve perspektive.
To čelni ljudi koji još vode brigu o stabilnosti zemlje jako dobro znaju i baš zato se to nikada neće ostvariti.

Tko je glasao

Točno. Na isti takav način

Točno. Na isti takav način je propala Jugoslavija. Grebežljivci jedva čekaju da se to dogodi. Banke ne bi prolongirale kredite, već bi kao psi navalile na imovinu dužnika. To čine i sada.

My Soul

Tko je glasao

Imaš stila i sve je doista

Imaš stila i sve je doista upotrebljivo.
Ja bih dodao jedino jednokratni porez na imovinu dobivenu pretvorbom i privatizacijom, a isplatu poreza omogućiti dugoročno radi očuvanja poslovne sposobnosti oporezovanih.
Omogućiti dotok stranog kapitala po primjeru Švicarske koja je omogućila paušalnu uplatu poreza svim potencijalnim ulagaćima neovisno o visini ulaganja.Upravo tim potezom je Švicarska lider u primamljivanju ulagaća, zbog čega im Francuzi jako zamjeraju.
Kako i ne bi, kad sada svi gospodarstvenici bježe iz Francuske u Švicarsku.
Iz primjera bi mogli puno naučiti.
Porez na luksuz za sva ulaganja koja nisu kompatibilna gospodarskim ulaganjima.
Ne može netko uložiti novac u skupu jahtu,a onda to pravdati potrebama poslovanja. Možda mu i treba za poslovanje, ali onda treba registrirati djelatnost koja se bavi iznajmljivanjem tj. čarterom.

Tko je glasao

Takve stvari,

Takve stvari, reorganizacije uprave se rješavaju u normalno vrijeme. Povećavati nezaposlenost u vrijeme krize je prestrašno. Takav nenormalan mentalni sklop može imati samo menadžer kojem ne fali ptičjeg mlijeka i koji nema pojma što znači biti na birou za zapošljavanje u vrijeme kad nema šanse da ćeš naći neki drugi posao. Zato bih ja Vladimira Ferdeljija prvog poslala kući neka svojim primjerom pokaže kako se može ostvariti izlazak zemlje iz krize stvaranjem novih nezaposlenih!

Vrijeme je nenormalno jer ga je HDZ takvim ucinio.Oni su ugurali 30.000 birokrata u kancelarije.
A sto se tice Ferdeljija, da su svi kao on sad bi bili Svicarska ( 70% izvoza u SAD)
Pivac ima pravo a u Zadru nitko ni ne sumlja.
Vidim da te zulja frka oko foteljice u nekoj kancelariji, a narices za neobradjenim poljima.
Treba te poslati sa stihacom da ih obradis.Tako bi se 1 birokratsko mjesto skinulo sa drzave sise a neki m2 zemljista obradio.

Tko je glasao

Mene upravo ne žulja

Mene upravo ne žulja nikakva fotelja u nikakvoj kancelariji, jer je kancelarija koju sam napravila svojim rukama, upravo onakva kakva meni paše i fotelja je moja osobna. No prije te kancelarije bila sam nezaposlena osoba i mogu imati suosjećanja prema svakom nezaposlenom. Za razliku od tebe, koji gledaš svoju vlastitu guzicu i misliš da se tebi to isto nikad neće dogoditi. Samo ti uživaj u samosvijesti, već će ti dragi Bog pokazati da životne situacije ne određuješ sam. Bahatili su se mnogi prije tebe, pa su vidjeli da ih bahaćenje nikud ne vodi. Kad ti se to dogodi, samo će te molitva svetom Anti spasiti! Zapamti moje riječi i sjeti ih se dok ti se to bude događalo.

My Soul

Tko je glasao

Gospodo draga, ono što ovoj

Gospodo draga, ono što ovoj državi pod hitno treba jest zabrana uvoza,
Dobro barem po banane i kavu vise nece trebat u Austriju, nego samo do Brezica. Jesi li ovo prepisala iz salabahtera Milke Planinc? Ili si samo slusala magnetogram 6. zasjedanja CK SKJ?

ukidanje oporezivanja radne snage, kako bi se anulirao rad na crno i svi ljudi prijavili, a mirovinsko i zdravstveno nek im uplaćuje država od poreza na ukupan prihod;
???

privremena nacionalizacija obradivih površina svima onima koji nemaju uvjeta za proizvodnju,
1945, dobro jutro. Najbolje da i tebi recimo nacionaliziraju stan i usele par ljudi koji su podstanari.

uvođenje poreza na ukupan prihod na kompletan promet roba i usluga u državi
???

planska proizvodnja potrebnih proizvoda, ali uz ograničene cijene
Petoljetka znaci. Obrati se tovarisu Staljinu za savjet. Njemu je to dobro islo.

Najdrzi su mi ovi kojima je zabrana uvoza pocetak i kraj svega. Da, stvarno sreca da nisi Jaca. Izvela bi ti sve iz krize. I uvela u Albaniju 1963.

Tko je glasao

Dakle, što bi konkretno

Dakle, što bi konkretno učinio bivši ministar financija: ništa konkretno. On bi hladno i smireno, bez uobičajene politikantske atomsfere pljuvanja objasnio narodu situaciju, koju narod zna već od Nove godine.

Problem je da se situacija zna od 1991, ali narod je shvatio tek od nove godine

Da čovjek ne povjeruje svojim ušima. A ono što me oduševilo jest što bivši ministar financija kaže da bi tehnikalije o porezima ostavio stručnjacima za poreze. Upravo je prestrašno što je ikad funkcija ministra financija bila povjerena čovjeku koji nije stručnjak za poreze i koji ne poznaje te tehnikalije, koje svaki malo bolji inspektor Porezne uprave zna u detalje.

Najbolje je kad neuki komentiraju... My soul kani se toga.... U struktuiranju proračuna i slični makro aktivnosti, porezne računice (ako povećam ovo za X, to će povećati ovo z Y, ali smanjiti za Z) su tehnikalije... Genijalnost je napraviti mix svih alata za najbolje rješenje

Ovaj priča o nužnosti rasterećenja hrvatskog gospodarstva. Da čovjek ne povjeruje svojim ušima. Država u kojoj je porez na dobit manji ili jednak nuli, priča o rasterećenju.

Ovim si detaljno objasnila svoj nivo znanja ekonomije i bilo što to si prije i poslije ispisala anyway je obično kafansko trakeljanje u kojemu su gospodarstvo bad guys, a radnici i "mali čovjek" najsvetiji ljudi na svijetu i mjesto gdje moramo tražiti spasenje...

youtube.com/bijesdrugi | 4hdz.com
Preporučam: youtube.com/maxprvi | Lion Queen

Tko je glasao

Genijalnost je napraviti mix

Genijalnost je napraviti mix svih alata za najbolje rješenje

Genijalnost je ne dovesti se u situaciju da dokazuješ svoju genijalnost. Osobito kad upravljaš tuđim novcem koji ti je dan na povjerenje.

Koliki si naši stručnjaci govori i činjenica da nemaju pojma koliko novca imaju, koliki su sigurni prihodi, koliki su obvezni rashodi, koji su prioriteti u potrošnji i sl. Ovo pišem laičkim jezikom, jerbo nisam ekonomski stručnjak. Da je drugačije ne bi bili di jesmo.

Opravdanja nema, krajnje posljedice nisu poznate, a tko će snositi i kako odgovornost je pitanje čiji odgovor označuje ozbiljnost organizacije, pa tako i u ovom slučaju- države.

Jeste li primjetili da se Kalmeta više ne smije? Kažu da je dao ostavku....valjda misle postupiti po istoj špranci kao i gazda im, te ne odgovarati za ništa. Jadniji od njih su samo oni koji bi im to dopustili.
--------
Crni

"Neki političari su duševni bolesnici pa od države prave ludnicu!"

--------
Crni

"Neki političari su duševni bolesnici pa od države prave ludnicu!"

Tko je glasao

Eto, ponovo se javlja veliki

Eto, ponovo se javlja veliki znalac ekonomskih znanosti @b2, čovjek koji u malom prstu drži sudbinu Hrvatske, ali samo na papiru. Već sam te pozvao da se predstaviš, pa da znamo s kojim to lumenom imamo posla, a po aroganciji, najslićniji si Šukeru, pa, možda ti i jesi Šuker, pa sad nama soliš pamet, a, možda si ipak faca bez pokrića, patuljak, koji prosipa nabiflno.
Potpuno mi je jasno, a nadam se da je to jasno i drugima, da su tvoji stavovi, prema svima koji se drznu nešto napisati iz oblasti kojom ti "tako suvereno vladaš", osuđeni na tvoje bezobrazne i podcjenjivačke komentare. Samo netko tko je jadan u svom malom životu, može biti takav egocentrik kao što si ti.
Pozdrav,
Molotov
PS(My soul, sorry za off topic)

Tko je glasao

Brojeve? Koliko se plaća

Brojeve? Koliko se plaća poreza na dobit? Prihod u milijardama, rashod u milijardama, porez na dobit nula. Prihod u milijardama, rashod malen, dobit ogromna, porez na dobit nula (olakšice, hmmm). Izvoli u FINU pregledat podatke, pa ćeš vidjeti o čemu govorim. Dakle, uhvati se brojeva, pa onda kompetentno pričaj.
"Mali čovjek" kao najsvetiji čovjek na svijetu, nije više nikakav Jugosloven tko zna otkuda, već je to mali Hrvat u svojoj Hrvatskoj. Prema tome, izvoli se ophoditi s poštivanjem prema njemu, bez obzira bio to radnik, ili što drugo. Zbog tvojih "gospodarstvenika" i njihove filozofije Hrvatska i jest u klincu. Dižu menađerske plaće od stotina tisuća kuna mjesečno, a firme im u gubicima, porez na dobit nula!!! Od čega ti misliš da ova država može isplaćivat doktore i učitelje na takav način?
Hrvatska je svom najmanjem od najmanjeg čovjeka MATI! Više nismo u jebenoj Jugoslaviji!!! Kužiš?

My Soul

Tko je glasao

porez na dobit nula a

porez na dobit nula
a odakle je onda ovo: 10,021,474,539 kuna u 2008.?

Tko je glasao

Od sitne ribe koja plaća

Od sitne ribe koja plaća poreze.

My Soul

Tko je glasao

je, 10 milijardi je pljunula

je, 10 milijardi je pljunula sitna riba.
HT je u 2008. platio 632 milijuna kuna poreza na dobit.

Tko je glasao

Znam, zato jer mu ja

Znam, zato jer mu ja telefonski račun plaćam 300 kn, za ono što u drugim državama vrijedi 100 kn.

My Soul

Tko je glasao

Znam, zato jer mu ja

Znam, zato jer mu ja telefonski račun plaćam 300 kn, za ono što u drugim državama vrijedi 100 kn.

Ove fore "u drugim dražvama je jeftinije" su aktulne već 20 godina i još uvijek ima budala koje nisu u 20 godina uspjele savladati tu osnovu ekonomije i ne shvaćaju da se ne može uspoređivati njemačka s hrvatskom ili bilo koje dvije ili tri situacije

nekoliko faktora
- vrijednost usluge/proizvoda na tržištu (ovo za hrvatsku je pogotovno negativno za korisnike, pozitivno za telekome u smislu da hrvatima mobitel, sms i uopće razgovore plaćaju koliko god im se nametne jer na taj način dokazuju da su "napredni")
- konkurencija
- trošak rada i svi drugi troškovi (vezano uz to produktivnost, tj broj zaposlenih)
- broj korisnika (vjeroajtno najvažniji faktor - s 10 milijuna korisnika fiskni troškovi ne porastu 10x u odnosu na npr hrvatsku, a fixni troškovi se umjesto na 1 mil dijele na 10 mil korisnika)

youtube.com/bijesdrugi | 4hdz.com
Preporučam: youtube.com/maxprvi | Lion Queen

Tko je glasao

Vidis, my soul, tim racunom

Vidis, my soul, tim racunom te samo pokusavaju vratit nazad u Jugoslaviju jerbo da zivis u drzavi od 25 milijuna ljudi, fiksni troskovi HT bi bili isti ko i sad, a potencialno trziste 8 puta vece pa bi i tvoj racun mogao biti 8 puta manji nego sad:)

Tko je glasao

a kakve to veze ima sa

a kakve to veze ima sa porezom na dobit koji je 0?

Tko je glasao

Itekakve. Ta cifra koju si

Itekakve. Ta cifra koju si ti spomenuo, bila bi višestruko veća kad bi one firme koje ostvaruju ogromnu dobit, a porez na dobit im nula, platile 20% poreza na dobit. Kužiš, ili mi treba slikarsko platno?

My Soul

Tko je glasao

dobro ,daj se dogovori

dobro ,daj se dogovori više, kakve veze tvoj telefonski račun ima sa porezom na dobit? prvo tvrdiš da je porez na dobit nula, onda te se demantira, pa tvrdiš da su to sitne ribe, onda te se demantira sa najvećom ribom u hrvatskom moru, onda spominješ telefonske račune i sad smo došli na određen firme koje nisu dužne plaćati porez na dobit. koliko mi je poznato, to vrijedi za primjerice brodare i za dobit ostvarenu od ulaganja koja premašuju 60 milijuna kuna i to u slijedećih 10 godina. no takvih poticaja i olakšica imaš svugdje.
navedenih 10 milijardi čini 3% hrvatskog BDP-a. evo kako u nekim drugim zemljama stoje stvari(2005.):
Canada 3.5
US 3.1
Japan 4.3
France 2.8
Germany 1.7
UK 3.4

Tko je glasao

ajde molim te nacrtaj na to

ajde molim te nacrtaj na to slikarsko platno imena tih firmi koje ostvarju ogromnu dobit a porez na dobit im je nula.
barem ih 5 nabroji...

hvala

youtube.com/bijesdrugi | 4hdz.com
Preporučam: youtube.com/maxprvi | Lion Queen

Tko je glasao

B2 To neka izvoli

B2
To neka izvoli proučavati aktualni ministar financija, tako da zna od koga još može naplatiti poreza na dobit potpuno legalno, uz malu izmjenu zakona o olakšicama. Njemu će ta informacija biti dragocjena u ovom trenutku. Na tržištu imaš cca 40.000 firmi i vrlo jednostavnim pretraživanjem BIZNET-a možeš doći do tih podataka. HGK, ako nisi znao, bez obzira što klinca ne vrijedi, ima na internetskim stranicama odličan pretraživač, pomoću kojeg u trenu možeš riješiti sve to što te muči. Moja analiza skupo košta i kad mi budeš platio po mojoj tarifi onda ćeš dobiti podatak o tih pet firmi. Gospodine dragi, ni kod odvjetnika ne možeš otići, a da ti ne naplati informaciju i to u postotku od vrijednosti spora! A ti bi da ja Pollitičarima dajem analize besplatno. Ma nemoj.

My Soul

Tko je glasao

manje više svi trgovački

manje više svi trgovački lanci
po zakonu o poticanju ulaganja imaju prava na sasvim solidne olakšice u pogledu dobiti

svaka firma koja je imala imalo veće ulaganje (par milijuna eur) ima pravo na to
taj zakon je inače loš jer ne diskriminira po djelatnosti a i odnos uloženog i broja zaposlenih (kao parametri na temelji kojih se odlučuje o visini i trajanju povlastice) je jako nepovoljan
a da ne kažamo da mali poduzetnik koji već egzistira skoro pa nema šanse iskoristiti taj mehanizam

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najviše ocijenjeni članci

Najčitaniji članci