Tagovi

Može li krš?anin biti komunist?

Ju?er sam na faceboku i u jednoj diskusiji na pollitika.com prenio slijede?u poveznicu s index.hr: Propovijed: Tko glasa za Josipovi?a ostat ?e bez blagoslova, ispovijedi i posljednje pomasti. Tako je glasila nedjeljna propovijed, na dan izbora, u župnoj crkvi Svih svetih u mjestu Aržano u Op?ini Cista Provo, koju je predvodio župnik Ante ?ip?i?. Svoj je stav potvrdio u razgovoru za "Index".

onaj tko je glasao za Josipovi?a sam to traži, jer je on nevjernik. Isto tako ne možete re?i da vam je sadržaj moje mise prepri?ao vjernik, jer vjernik ne govori vani što se u unutar ku?e govori

Na pitanje novinara »Pa zar je mogu?e da su više od 60 posto Hrvata nevjernici« (u Hrvatskoj, Josipovi? je dobio 63% glasova), don ?ip?i? je odgovorio:

Samo je 16 posto Hrvata vjernika. To su vam oni koji redovno idu na misu

To mi je privuklo pažnju. Jer, zaista, stalno se ponavlja kako su 89% gra?ana Hrvatske katolici (izjasnili su se kao takvi na popisu stanovništva 2001.). Me?utim, ?injenica je da se mnogi ne pridržavaju osnovnih vjerskih dužnosti; dolaze u crkvu jednom godišnje ili ni toliko. Trebao bi biti neki stroži formalni kriterij. (Ne ulazim u diskusiju o sadržajnim kriterijama, to je presloženo.)

?injenica je tako?er, kako sam više puta ovdje spominjao, da je antiklerikalizam ("Vjeruj u Boga, ali ne i u popa") jak u Hrvatskoj. Neki kažu da je veliki grijeh biti neposlušan prema sve?enicima i biskupima, ali drugi smatraju da je to krš?aninu dozvoljeno, ako se zalaže za krš?anska na?ela (ne?u sad o inkviziciji i vjerskim ratovima).

Jedna je pak blogerica iz Rijeke, ina?e jako desno orijentirana, spomenula da na misi redovno vi?a visokopozicionirane SDP-ovce Slavka Lini?a i Zlatka Komadinu. Što zna?i, da i oni spadaju u onih 16 posto! :nut:

Glede naslova ovog ?lanka: sigurno je, da Lini? i Komadina, kao i Josipovi? i njihova stranka, nisu komunisti u nijednom smislenom zna?enju toga pojma (osim kad se on koristi kao psovka bez stvarnog sadržaja). Generalno, pojam "komunizam" podrazumijeva ukidanje privatnoga vlasništva. Da navedem jedan autoritarni izvor - Encyclopaedia Britanica:

Komunizam: politi?ko i ekonomsko u?enje koje smjera zamijeniti privatno vlasništvo i ekonomiju zasnovanu na profitu javnim vlasništvom i zajedni?kom kontrolom barem glavnih sredstava proizvodnje (npr. rudnika i tvornica) i prirodnih resurs društva.

U definiciju "komunizma" ne ulazi ateizam ili agnosticizam. Ono što danas pod "komunizam" podrazumijevamo samo je jedna od varijanti tog u?enja: lenjinizam.

Ako pak ovako šire promatramo: zajedni?ko vlasništvo i uklanjanje profita kao motiva - onda se zaista komunisti?ka ideja može zasnovati i na Svetom Pismu! Lako je to uvidjeti ako u google unesete "christian communism": dobijate 43.400 stranica. ("Krš?anski socijalizam" nije problemati?an.) Osim wikipedije, korisni portal je exsperiencefestival.com. Dodajem i informativni ?lanak autora Jaya Atkinsona.

Krš?anski komunisti pozivaju se na slijede?i opis života prvobitne krš?anske zajednice u Jeruzalemu (Djela apostolska, 4, 32-35)

U mnoštva onih što prigrliše vjeru bijaše jedno srce i jedna duša. I nijedan od njih nije svojim zvao ništa od onoga što je imao, nego im sve bijaše zajedni?ko. (...) Doista, nitko me?u njima nije oskudijevao jer koji bi god posjedovali zemljišta ili ku?e, prodavali bi ih i utržak donosili i stavljali pred noge apostolima. A dijelilo se svakomu koliko je trebao.

Koliko god razni autori osporavali pozivanje na ovaj pasus, meni se ?ini sasvim jasnim, da on opisuje jednu komunisti?ku zajednicu. Imamo nedvosmisleno pravilo proizvodnje i raspodjele: Od svakoga prema njegovim sposobnostima, svakome prema njegovim potrebama!

Pritom, apostoli ne upravljaju nimalo demokratski, dapa?e: Ananja i Safira, koji su pokušali dio svojeg imanja sakriti, na licu mjesta kažnjeni su smr?u. Mene je to podsjetilo na prisilno udruživanje u selja?ke zadruge 1948.-1950.. :no:

Odlomak je sasvim jasan. Može se naravno argumentirati da je to bila neka vrsta devijacije, da se ne može prihvatiti kao recept za naše postupanje; ali odlomak je tu, i može se na njega pozivati. ?ini mi se sasvim jasno: krš?anin može biti komunist!

(Na mom blogu tekst sa nekoliko zanimljivih ilistracija i dodatnih poveznica.)

Komentari

Ideološki, u svojim

Ideološki, u svojim izvornim oblicima, komunizam i kršćanstvo su gotovo sinonimi. Problem je u tome što danas niti jedno niti drugo nemaju veze s idejama iz koje su nastali. A na tomu se može zahvaliti najvećim iluzionistima i zločincima u povijesti - svećenicima i političarima.

Tko je glasao

Ukratko - teoretski nemože

Ukratko - teoretski nemože u praksi može
Ja sam taj . Biblija i Kapital su mi svetinja. Uzor mi je Isus, Mao i oni indijanac iz Venecuele.
Molim bez komentara i analize moga ja, jerbo ja sebe najbolje znan.

Tko je glasao

Čovjeka određuju njegovi

Čovjeka određuju njegovi postupci, ne njegova određenja. Ako će iza čovjeka oko kojeg se vuku afere biti križ, za to sam da ga se skine, jer govno umotano u celofan vjere je, kad ga se otvori , i dalje govno...Isto tako nemam problema sa ljudima koji se određuju kao komunisti, komunjare dapače, pa krše tri od deset božjih zapovjedi, za razliku od naših kršćana što ih krše sedam-osam od deset...
Znam dosta komunista koji će u raj, znam puno kršćana koji će u pakao...

Put za pakao je popločen dobrim namjerama...

Tko je glasao

Bez puno prosipanja pameti

Bez puno prosipanja pameti izvorno učenje Isusa Krista (Kristova crkva!!!) skoro je identično ideji komunizma. Naravno da ta činjenica koju KC-a nikad nije mogla u potpunosti srušiti je crvena krpa kleru kojima temeljna religija je novac, a ne socijalni nauk IK-a.
Naravno da si na pravom tragu - zato to treba pod svaku cijenu osporiti...

Tko je glasao

golgota, kad govorimo o

golgota, kad govorimo o "komunizmu" tad govorimo o marksovoj politickoj ideologiji i komunizmu kao besklasnom drustvu.
ranokrscanske zajednice, razna utopijska drustva i marksova teorija o komunizmu imaju zajednicko to, sto su sve polazile od ideje o stvaranju nekog novog besklasnog drustva.
povijesno gledajuci, ranokrscanska ideologija i razne utopisticke ideologije koje su se zanosile idejom o stvaranju novog besklasnog drustva, javile su se prije samog marksa i potpuno je neprimjereno da je danas "komunizam" postao jedini sinonim za to besklasno drustvo.
ideja o besklasnom drustvu je postojala i prije marksa!
znaci, jedina poveznica ranokrscanske i marksove ideologije je ta ideja o besklasnom drustvu.
marks je prema religiji imao izrazito negativan stav, nazivajuci je najcesce opijumom za narod, dok je crkvu promatrao(jos i gore) kao puko sredstvo u rukama vladajuce klase, jer je svojom teorijom o " nuznom suzdrzavanju i skromnoscu u ovom zivotu, radi ostvarenja onog boljeg poslije smrti" jednostavno sublimirala sav opravdani gnjev potlacenih klasa i na taj nacin sluzila vladajucoj eliti!
ako podjemo od toga da su "komunisti" svoju ideologiju preuzeli od marksa(i vecim je dijelom potpuno iskrivili, cime su neopravdano osramotili samog marksa!) i da je sam marks imao negativan stav prema religiji i crkvi, nije ni cudno da su komunisti potpuno marginilizirali utjecaj crkve u drustvu, te da su javno skrivali svoja vjerska opredjeljenja.
sa tog aspekta mi je sasvim jasno .. da krscanin ne moze biti komunista!
pravilinije receno, nije mogao biti!
bar ne javno!:)
no, kako je stranka komunizma u hrvatskoj potpuno unistena i kako socijaldemokrati nemaju nikakvih bitnijih poveznica sa marksom (pa i sa njegovim odnosom prema religiji i crkvi!), cemu uopce sva ova rasprava?

Tko je glasao

@ edi3: kad govorimo o

@ edi3:
kad govorimo o "komunizmu" tad govorimo o marksovoj politickoj ideologiji i komunizmu kao besklasnom drustvu.
Pojam "komunizam" postojao je već prije nego što su Marx i Engels počeli javno djelovati. Karl Marx je u "Rheinische Zeitung" 1842. godine objavio članak "O komunizmu". On je tada još na poziciji "građanskog radikalizma" i o komunizmu piše vrlo negativno:
»Rheinische Zeitung«, koje komunističkim idejama u nji­hovu sadašnjem obliku ne priznaju čak ni teorijsku zbilju, a još manje mogu željeti, ili bar samo smatrati mogućim, njihovo praktička ostvarenje, podvrgnut će te ideje teme­ljitoj kritici. No da se radovi kao što su oni Lerouxa i Consideranta, a naročito oštroumna Proudhoiiova djela ne mogu kritizirati pomoću trenutnih površnih dosjetki, nego samo nakon dugotrajnog i temeljitog proučavanja (...) Mi smo čvrsto uvjereni da pravu opasnost ne sačinjava praktički pokušaj, nego teorijsko izvođenje komunističkih ideja, jer se na prak­tičke pokušaje, bili oni i pokušaji mase, može odgovoriti topovima, čim postanu opasni, ali ideje, koje su pobijedile našu inteligenciju (...) to su lanci od kojih se ne možemo otkinuti, a da ne raskinemo i svoje srce (...)
(Citirano prema izboru najranijih Marxovih radova "Od filozofije do proletarijata", Zagreb: Školska knjiga, 1975., str. 198)

Rasprava o komunizmu bila je tada aktualna. Pojam je bio popularan i označavao radikalnu kritiku "buržuaskoga društva", baziranog na "svetosti" privatnoga vlasništva, koje tada u Europi trijumfalno nastupa mrveći još postojeće elemente feudalizma, o čemu svjedoči i sam uvod u Marxov i Engelsov "Manifest komunističke partije": Bauk kruži Europom - bauk komunizma. (...) Gde je ona opoziciona partija koju njeni protiv­nici na vlasti nisu izvikali kao komunističku, gde je ona opoziciona partija koja nije i naprednijim opo-zicionarima i svojim reakcionarnim protivnicima uzvratila prekor koji ih je imao žigosati kao komu­niste? (...) Sve evropske sile već priznaju komunizam kao silu.

O pojmu komunizma 1840-ih piše Friedrich Engels u predgovoru engleskom izdanju "Manifesta" iz 1888.:
Onaj deo radničke klase koji se uverio u nedovoljnost čisto političkih prevrata i koji je zahtevao potpuni preobražaj društva, taj se deo u ono vreme nazivao komunističkim. Bila je to još sirova, gruba, čisto instinktivna vrsta komunizma; ali on je pogađao kardinalnu tačku i bio je u radničkoj klasi dovoljno silan da rodi utopijski komunizam, u Francuskoj Kabeov, a u Nemačkoj Vajtlingov. Tako je dakle 1847. godine socijalizam bio pokret srednjeg staleža, a komunizam pokret radničke klase.

Marx, u gore navedenom članku, osim navedene dvojice spominje Platona kao izvor komunističkih ideja. U pismu Arnoldu Rugeu rujna 1843. (objavljenom u časopisu "Njemačko-francuski godišnjaci", 1944.; članak je bio vrlo popularan među "stvaralačkim marskistima" od 1950-ih jer između ostaloga sadrži slavnu sintagmu "naš je zadatak kritika svega postojećeg") Marx, koji tada ima 25 godina, nezadovoljan raznolikim idejama koje mu se nude (ubrzo će se razići i sa Rugeom), piše o borbi protiv raznih vrsta dogmatizama, te dodaje:

Tako je osobito komunizam jedna dog­matska apstrakcija, pri čemu nemam u vidu jedan zamišljeni i mogući komunizam, nego stvarno postojeći komuni­zam kako ga propovijedaju Cabet, Dezamv, Weitling itd. Ovaj komunizam je samo posebna pojava humanističkog principa, koja je inficirana svojom suprotnošću, privatnim vlasništvom. Ukidanje privatnog vlasništva i komunizam nisu stoga ni u kom slučaju identični i s komunizmom nisu slu­čajno, nego nužno nastala druga socijalistička učenja, kao Fourierovo, Proudhonovo itd., jer je sam komunizam samo posebno, jednostrano ostvarenje socijalističkog principa. A cijeli socijalistički princip opet je samo ona jedna strana koja se odnosi na realnost prave čovjekove biti. Mi se isto tako moramo brinuti i za drugu stranu, za teorijsku egzistenciju čovjeka, moramo, dakle, religiju, nauku itd. uči­niti predmetom naše kritike.

Kasnije, Marx prihvata komunističko ućenje i daje mu vlastito tumačenje. On i Engels su se u Parizu priključili "Savezu komunista" (bivša "Liga pravednih", promijenila ime 1847.), na čelu kojeg je bio Wilhelm Weitling kojeg Marx gore spominje; oni će im povjeriti da napišu programski dokument. Weitlingovo je učenje bilo uvelike zasnovano na radikalnim kršćanskim učenjima, od anabaptista nadalje; jedno od njegovih osnovnih djela zove se "Evanđelje siromašnog grešnika".

Kasnije, osim marksističkog, postoje i anarhistička i druge verzije komunističkog učenja. Pierre-Joseph Proudhon je skovao slavnu parolu "vlasništvo je krađa", a kod Petra Kropotkina možete naći opise budućega društva, baziranoga na zajedničkom vlasništvu radnika nad svim sredstvima za proizvodnju, gdje se mogu isčitati ustanove koje su kasnije
uvedene u sustavu "samoupravnog socijalizma" u Jugoslaviji: osnovne i složene organizacije udruženoga rada, mjesni odbori i općine, pa čak i samoupravne interesne zajednice.

Slavno načelo: "Od svakoga prema njegovim sposobostima, svakome prema njegovim potrebama" zastupali su oko 1840. godine Louis Blanc i Etiene Cabet. Cabet recimo, u djelu "Putovanje u Ikariju" 1840. zahtijevaostvarivanje jednakosti i bratstva, što jednim imenom zove "demokracija", te argumentira, da je to moguće postići samo u "zajednici dobara" i tvrdi da suZajednicu dobara isto tako proglasili Isus Krist, svi njegovi apostoli i učenici, svi crkveni oci i svi kršćani privh stoljeća (cit. prema "Preteče naučnog socijalizma", priredio Mile Joka, Zagreb: Školska knjiga, 1978., str. 117)

Tek 1918. Lenjinovi pristaše mijenjaju ime Ruske socijaldemokratske radničke partije u Ruska komunistička partija (boljševika), a iduće godine okupljaju u Moskvi svoje pristaše iz raznih zemalja i osnivaju Komunističku internacionalu. Tako dolazi do raskola u radničkim strankama na "socijaldemokrate" i "komuniste".

Ti, a i neki drugi koji su reagirali na moj članak, inzistiraš da je nakon toga neopravdano koristiti termin "komunizam" u širem smislu. Nastupaš dakle kao lenjinist. ;-> Dalje pišeš:

ranokrscanske zajednice, razna utopijska drustva i marksova teorija o komunizmu imaju zajednicko to, sto su sve polazile od ideje o stvaranju nekog novog besklasnog drustva.
Ovdje koristiš pojam "klasa", za koji bi trebao reći, što pod njim podrazumijevaš. Međutim, ono što preciznije govoreći jest zajedničko, jest ideja o ukidanju privatnoga vlasništva, a redovno s time ide i "raspodjela prema potrebama". To se generalno naziva "komunizmom", za što sam citirao Encyclopaediu Britanicu, Hrvatski enciklopedijski rječnik, a mogao bih i još desetine izvora. Najzad, lako možete vidjeti, jer sam dao poveznice, da pojam "kršćanski komunizam" postoji, da neki ljudi zaista takvo učenje podržavaju.

Ne budimo robovi riječi! Ako te toliko smeta termin "komunizam", onda pročitaj pitanje iz naslova kao "Može li kršćanin biti pristaša ukidanja privatnoga vlasništva?".

no, kako je stranka komunizma u hrvatskoj potpuno unistena i kako socijaldemokrati nemaju nikakvih bitnijih poveznica sa marksom (pa i sa njegovim odnosom prema religiji i crkvi!), cemu uopce sva ova rasprava?
Rasprava na temu "Može li kršćanin biti lenjinist" zaista bi bila nepotrebna.

Zoran Oštrić

Tko je glasao

ostricu, zasto odgovaras sa

ostricu, zasto odgovaras sa nacinom na koji se vise ni brucosi ne sluze?
cemu ovi pusti citati i pozivanje na encyclopaediu britannicu?
samo zamaras siru publiku koja takve postove uopce ne cita, a ni meni ne stvaras neku veliku potrebu da na njih odgovorim.
fundus znanja(ako ga imas) moras prezentirati vlastitim rijecima, a i te rijeci moras prilagoditi nacinu da ih sira publika razumije.
kakofonija citata i pozivanje na enciklopediju, cesto odaje nesigurnu osobu.
no, vratimo se ipak na temu.
napomenuo sam da pojam komunizam nije jedini sinonim za besklasno drustvo, jer su i mnogi drugi prije marksa sanjali o takvom drustvu!
tu se, sudeci po tvojim citatima, ipak slazemo.
svojevremeno sam reagirao na tvoj clanak o "demokratratskom socijalizmu", suprostavljajuci se tvojoj nakani da sam pojam "socijalizma" koristis van onog kojeg mu je odredio marks.
socijalizam je oblik drustva u kom se sva osnovna sredstva za proizvodnju nalaze u "opcedrustvenom"(ili drzavnom!) vlasnistvu, cime se sprijecava svaki klasni monopol nad sredstvima za proizvodnju, te se sav visak rada(profit) rasporedjuje na cijelo drustvo.
kako je ta definicija socijalizma jasna kao pasuljce, naravno da me nerviraju razne socijaldemokratske interpretacije tog pojma koji socijaldemokrati tuzno pocnu zazivati u pravilu jedino onda kad im na izborima lose ide.
do povijesnog raskola izmedju komunista i socijaldemokrata nije doslo zbog toga sto je, eto, lenjin osnovao svoju komunisticku partiju, vec su razlozi tog sukoba daleko dublji.
jednostavno receno, dok su socijaldemokrati bili protiv revolucije i protiv rusenja kapitalizma, komunisti su bili za radikalnu izmjenu drustva(revoluciju!) i rusenje svakog oblika kapitalizma.
devedesetih godina proslog stoljeca, nakon njihovog sluzbenog raskola, ta medjusobna netrpeljivost izmedju komunista i socijaldemokrata(koje su komunisti nazivali izdajicama radnicke klase!) ce potrajati sve do pada real-socijalizma kad su se bivsi komunisti brzinski transformirali u nacionaliste,ili presli u protivnicki socijaldemokratski tabor!:)
marksova filozofija sa socijaldemokratima ima istu vezu, kao sto je moja pokojna baba manda imala sa paloma maramicama!)
toliko o socijalizmu i socijaldemoktratskom "socijalizmu"!
ostricu, za bilo kakvu suvislu raspravu treba se odmah u pocetku sloziti oko definicije kljucnih pojmova!
klase su moderni oblik stratifikacije drustva!
edi 5!
sjedni!:))
preciznije je za komunizam reci da je besklasno drustvo, nego li drustvo bez privatnog vlasnistva.
ako samo ukinemo privatno vlasnistvo, tad ukidamo marksovu klasnu stratifikaciju drustva, ali ne i onu od maxs webera!?:)
uopce me ne smeta taj pojam komunizma, ali me smeta kad se on upotrebljava kao ona vegeterijanska "snicla".
vjernik ne moze biti komunista, a sad, dali vjernik moze biti utopista, ili ne.. ovisi o njegovoj masti!:))
ukidanje privatnog vlasnistva sa danasnjeg aspekta potrosackog drustva i gubljenja svakog oblika klasne svijesti(o sebi kao klasi!), je stvarno, nikad dalja utopija.

Tko je glasao

@edi3: istina je, ova

@edi3: istina je, ova diskusija više nema smisla. Ti govoriš napamet, ne citiraš jer se nikad nisi potrudio da nešto pročitaš, nego vezeš neku svoju osobnu teoriju. Napiši knjigu, pa će biti podložna recenzijama!

Zoran Oštrić

Tko je glasao

ostricu, zasto bi se bavio

ostricu, zasto bi se bavio copy past "znanjem" iz sociologije kad sam je na faksu studirao!?
mislis da se taj faks polaze sa tvojim citatima iz britannice i copy pastiranjem sa interneta?:)

Tko je glasao

@edi3: Da, naravno - bez

@edi3: Da, naravno - bez citiranja, nema šanse da se završi studij! Razgovarao o komunizmu i njegovom odnosu prema kršćanstvu, i ja sam citirao neke komuniste.

Zoran Oštrić

Tko je glasao

Oštriću, zato ga nisi ni

Oštriću,
zato ga nisi ni završio.

grdi

Tko je glasao

da si kod esada cimica

da si kod esada cimica citirao bilo kojeg filozofa,ili sociologija , taj bi ti kao iz topa odvalio.. da nikad dobrog sociologa od tebe nece biti!:)
ostricu, ni moje, a ni tvoje godine nisu za ovo gimnazijsko premudrivanje tipa.. dali si procitao kafku, ili camusa i sto mislis o raskonjikovu..tako da se ipak moramo usuglasiti oko nase daljnje komunikacije!
kad se suprostavljam nekim tvojim stavovima ne radim to da bi ufuravao neku svoju superiornost i bildao bolesni ego, vec jednostavno, radim to zbog toga sto se sa tim stavovima ne slazem!
moja je pozicija objektivno laksa od tvoje, jer ovdje pisem anonimno, ali nikad nisam tu svoju "prednost" na forumima zloupotrebljavao!
dapache, zdravko gracin vrlo dobro zna da sam mu milijun puta spocitao to sto pise pod punim indetitetom i da sam zbog toga prema njemu prisiljen biti daleko blazi nego li prema onima koji su anonimni kao ja!

Tko je glasao

ostricu, pokusavas spojiti

ostricu, pokusavas spojiti nesto sto je potpuno nespojivo!?
pitanje o tome "dali krscanin(vjernik) moze biti komunista", ima jednako smisla kao i pitanje.."dali vegeterijanac moze biti ljubitelj snicli"!?
dodushe, vegeterijanac moze biti ljubitelj snicli, ali ne onih od mesa, vec samo onih od soje ili povrca!
komunisticka ideologija je nesto daleko vise i sire od tog (samo) odnosa prema vlasnistvu, preko kojeg ti sad pokusavas naci neku cudnu poveznicu(sniclu) sa ranokrscanskim zajednicama?
ako i nadjemo tu poveznicu, bojim se da ce se ona na kraju ipak svesti na onu vegeterijansku sniclu.:)
vjernik ne moze biti komunista!
no, ako je za utjehu, neki komunisti su ipak bili prikriveni vjernici!:)

Tko je glasao

Do kraja 80-tih prošlog

Do kraja 80-tih prošlog stoljeća cijela Poljska je imala puno komunista koji su javno išli u crkvu i bili iskreni katolici.
Prema nekim istraživanjima poljaci su kao narod blago neurotični.
Ako je ovo drugo točno, pitam se ima li to s prethodnom činjenicom veze i ako ima što je uzrok čemu?

Tko je glasao

Zorane, ne možeš takve

Zorane, ne možeš takve tekstove doslovno tumačiti. Mnogi dijelovi su alegorijski pisani, mnogi dijelovi su pisani od strane različitih autora, sa različitim uvjerenjima i u različitom vremenu i vremenskom kontekstu.

Komunizam je nastao mnogo kasnije i bio je rezultat društvenih nepravdi (neznam da li si ikada bio u Petrogradu (naljepši grad koji sam vidio), u svakom slučaju kada sam doživio Petrograd bilo mi je jasno zašto su poubijali carsku obitelj i zašto je došlo do revolucije) a pojam ranokrščanske zajednice staviti pod kišobran komunizma je naprosto logički krivo, vremenski nepovezano i radi se o potpuno drugačijim vremenskim razdobljima, razlozima i načinu života.

Tko je glasao

može. (pitanje dobija

može.
(pitanje dobija stanovitu dozu šarma ukoliko se shvati kao retoričko)

Tko je glasao

Z.O. - dala sam ti plus, jer

Z.O. - dala sam ti plus, jer je post generalno dobar (iako se ne slazem s tobom u svemu). Prema definiciji komunizma iz Britanske Enciklopedije vidi se da krscanin moze biti komunista - citat iz Biblije je odgovarajuci, jer dokazuje da su prvi krscani dijelili zajednicko vlasnistvo. Ne svidja mi se tvoj nacin tumacenja smrti Ananije i Safire (kojigod razlog lezao iza toga!) - kao da su ih apostoli ubili! A to vec ima negativnu konotaciju i tendenciozno je. Jer, ako vec koristis biblijske citate onda nemoj vaditi iz konteksta samo jedan dio, nego navedi cijeli tekst koji nesto opisuje, u ovom slucaju i njihovu smrt. Upravo zbog takvog nacina razbijanja biblijskih cjelina, izvlacenja par redaka i onda njihovog zasebnog tumacenja i spekuliranja nastala su mnoga krivovjerja, ali i mnoge razlike medju krsc. denominacijama.
*Ja cu samo navesti te retke, pa tko zeli nek' sam procita (Djela apostolska 5. 1-11). Iz ovih redaka jasno je, da su oni kaznjeni od Boga zbog nekoliko ozbiljnih grijehova kao sto su: varanje, laganje (Boga se ne moze prevariti), zatajivanje, iskusavanje Duha Gospodnjeg. Isto tako ocito je i jasno, da je kazna bila disciplinska mjera, da se to ne bi vise radilo. Svi su se jako uplasili, a kad se covjek boji nesto uciniti, onda to niti nece uciniti!
Ne vidim zasto bi se uopce argumentiralo o necemu sto je kristalno jasno.

Dalje, u komunizam ne spada ateizam, agnosticizam.... koliko ja znam, komunizam je proglasen nevjernicki, a komunisti nevjernici od strane cvrsto organizirane, mocne i enormno bogate religije (katolicke i pravoslavne) kad je pocelo RAZVLASTENJE tih Crkava od njihovog kolosalnog bogatstva. Gledajuci s te strane, komunizam ukljucuje i ANTI-KLERIKALIZAM, koji je pak smrtni neprijatelj bogate i privilegirane Crkve. A zasto? Naprosto zato, jer trazi (i bori se) za neutralizaciju i smanjenje utjecaja Crkve u drustvenom zivotu, kao i oduzimanje i preraspodjelu golemog crkvenog bogatstva.
Eto otuda komunizmu epitet - ateisticki.

I ne samo komunizam, nego sve sto je i tko je ugrozavalo i ugrozava povlasteni status i blago Crkve, ona proglasava - nevjernicko ili hereticko. Zbog toga je ona i smislila svog najveceg monstruma - Inkviziciju.

I da zavrsim, sigurna sam - krscanin vjernik moze biti komunista! Iz povijesti se moze spomenuti primjer protestantskih PURITANACA koji su puno toga dijelili medjusobno i zivjeli poput velike obitelji.

Tko je glasao

@Na-Rubu-Pameti: Upravo zbog

@Na-Rubu-Pameti:
Upravo zbog takvog nacina razbijanja biblijskih cjelina, izvlacenja par redaka i onda njihovog zasebnog tumacenja i spekuliranja nastala su
mnoga krivovjerja, ali i mnoge razlike medju krsc. denominacijama.

Mnogo sam puta čitao razne dijelove Starog i Novog zavjeta i čudio se bezbrojnim unutrašnjim kontradikcijama i mogućnosti vrlo različitih tumačenja. To je zapravo, kako izgleda, za sveti test prednost, a ne mana. Mislim da razlike o kojima govori nastupaju posve zakonito i neminovno. Međutim, čini mi se da ti podrazumijevaš da uvijek postoji jedna jedina "pravovjerna" interpretacija, a s time se ne slažem."Cjelina" je previše kaotična i puna unutrašnjih proturječja. Ja se zato izražavam oprezno: moguće je na taj se odlomak pozivati, ali u Pavlovim poslanicama čitamo posve drugačije stvari o životu crkava.

z ovih redaka jasno je, da su oni kaznjeni od Boga zbog nekoliko ozbiljnih grijehova kao sto su: varanje, laganje (Boga se ne moze prevariti), zatajivanje, iskusavanje Duha Gospodnjeg. Isto tako ocito je i jasno, da je kazna bila disciplinska mjera, da se to ne bi vise radilo.
Ja sam istakao, da apostoli ne upravljaju nimalo demokratski; ovo što navodiš nije s time u proturječju. Kažnjeni su zato jer su pokušali dio svojeg novca sakriti, umjesto da sve predaju apostolima; nije bitno zovemo li to "grijeh protiv Duha Gospodnjeg" ili "grijeh protiv historijskog materijalizma". :) ("Dijalelktički i historijski materijalizam" zaista su postali nova, sekularna religija, pa su dobili i inkviziciju, heretike i protestante.) :( Naravno, svrha kazne bila je zastrašiti ostale, da to ne čine; to je u svakom pravnom sustavu jedna od svrha kažnjavanja.

Glede antiklerikalizma: slažem se. I sam se izjašnjavam kao antiklerikalac i ističem da je antiklerikalna tradicija jaka u Hrvata.

Zoran Oštrić

Tko je glasao

Cista Provo: Bandić

Cista Provo: Bandić 90,79%

http://www.izbori.hr/2009Predsjednik/rezultati2K/r_17_0507.html

Dakle, nije da nema efekta.

Tko je glasao

imaš jako ružnucnaviku

imaš jako ružnucnaviku stavljati svoje komentare iznad svih ostalih, tako da ljudi moraju čitati tvoj "odgovor", bez da znaju na što se točno pozivaš. neiskreno, manipulatorski, i općenito nepristojno

Dok dobri šute, zli caruju

Tko je glasao

@Debe: imaš jako

@Debe:
imaš jako ružnucnaviku stavljati svoje komentare iznad svih ostalih, tako da ljudi moraju čitati tvoj "odgovor", bez da znaju na što se točno pozivaš
Pa i ti si ovaj komentar stavio iznad onoga, na koji odgovaraš. :)

Rijetko to činim. U ovom slučaju zato, jer zajednički odgovaram na tri prethodna komentara, te dajem dodatne citate i razjašnjenja koji su od općčeg interesa. Upozoravam generalno, da se ne smije čitati pojam "komunizam" kao da se radi samo o "lenjinizmu" i političkim strankama i režimima koji slijede lenjinističku koncepciju ("Komunistička internacionala" 1919. i njeni nasljednici, te razne varijante - staljinizam, trockizam, titoizam, maoizam...).

Zoran Oštrić

Tko je glasao

Neki ovdje reagiraju "na

Neki ovdje reagiraju "na prvu loptu", ne uvažavajući jasnu terminologiju koju dajem u članku. Izjednačuju širi pojam "komunizam" s političkom identifikacijom sa strankama koje su prihvatile lenjinovo učenje i naziv "komunističke".

Hrvatski jezični portal definira:
1. fil. ideol. projekt besklasnog društvenog uređenja u kojem su sredstva za proizvodnju u zajedničkom vlasništvu, a dobra se dijele sukladno potrebama članova društva
2. pov. pol. a. politički pokret koji teži uspostavljanju jednopartijske komunističke vlasti revolucionarnim metodama b. državni sustav diktature pod vlašću Komunističke partije

Riječ "komunizam" ovdje koristim u prvom smislu.

Pojam "komunizam" počeo se koristiti prije Marxa i Engelsa - maldi Marx u jednom svojem članku 1842. o komunizmu piše negativno. Citirao sam članak iz Encyclopaedia Britanica, gdje se navodi također (dajem svoj prevod):

Vizije društva koje mogu biti smatrane komunističkim pojavljuju se davno, barem u 4. st. p.n.e.. U idealnoj državi koju opisuje Platon u "Republici", vladajuća klasa čuvara posvećena je službi interesima cijele zajednice. Platon argmuentira da bi privatno vlasništvo dobara moglo korupirati vlasnike potičući sebičnost, pa čuvari moraju živjeti kao velika porodica koja dijeli zajedničko vlasništvo ne samo materijalnih dobara nego također i supružnika i djece.

Druge rane vizije komunizma vuku svoju inspiraciju iz religije. Prvi kršćani prakticirali su jednowstavni oblik komunisma, kako je opisano npr. u Djelima 4:32-37, kao formu solidarnosti i kao način ujedinjenja ssvjetovnih dobara. Slični motivi kasnije su inspirirali stvaranje monaških redova u kojima redovnici polažu zajved siromaštva i obavezuju se dijeliti njihova skromna sjvetska dobra jedan s drugima i sa siromasima. Engleski humanist Sir Thomas More proširio je taj monaški komunizam u Utopija (1516), koja opisujue imaginarno društvu u kojem je novac ukinut i ljudi dijele hranu, kuće i druga dobra zajednički. Druge su komunističke utopije slijedile, najvažnija je Grad sunta (1623) talijanskog filozofa Tommmasoa Campanele.

Zoran Oštrić

Tko je glasao

Koja od ta dva pojma nije

Koja od ta dva pojma nije jednostavno mogao izdražati u borbi protiv slobode i slobodnog tržišta?

Milsim da je malo smiješno raspravljati o tome tko može biti vjernik i aktivni pripadnik neke vjerske zajednice a da uz to bude još i "komunista"!

Za razliku od komunizma vjera u Isusa Krista nije propala ideologija, za razliku od komunizma krščani koji prakticiraju ono što nam je Isus Krist pokazao kao put do slobode i to mira imaju prilike biti pobjednici.. dok komunisti.. zna se.. moraju u novokompniranu partiju koja viče ZNA SE da bi mogli postati trenutačni pobjednici!

Za razliku od komunizma, Kršanska vjera je iznad bilo kakve društvene ideologije, radi se o moralnom Čovjeku, o karakteru, o svijesti ljudski bića......a nikakvo kao komunizam samo o "matrijalnom" životu... koji se uređuje nekakvim ideološkim predkom!....

Možemo mi uspoređivati kruške i jabuke.. oba artikla su voće.. ali uspoređivati "babe i žabe" nikada nije išlo!

Tipična spika zaostali fosila koji izumiru ... Hvala Bogu pa izumiru... šteta što nisu od veče društvene koristi ... jer ovako ostaju paraziti i amebe ... vmapiri na najnižem nivou!

Jakša
"volim svoje i poštujem tuđe"
http://www.youtube.com/watch?v=OkO8qa3V5gg

Obrisan

Tko je glasao

ne može. komunizam krši

ne može. komunizam krši sve Božje zapovjedi

Dok dobri šute, zli caruju

Tko je glasao

@debe, hajde navedi barem

@debe, hajde navedi barem jednu!

Tko je glasao

Nema Boga - sve je

Nema Boga - sve je dozvoljeno.

Tko je glasao

obaladaleka Nema Boga - sve

obaladaleka
Nema Boga - sve je dozvoljeno
To je parola koja nema veze s komunizmom, ni u jednoj varijanti. Dostojevski je u "Zločin i kazna" to umjetnički nenadmašno dojmljivo prikazao, ali radi se o dilemama kroz koje prolazi pojedinac sa svojom osobnom savješću. Raskoljnikov je vodeći se tom parolom zaključio da je dozvoljeno ubiti i opljačkati staricu da dođe do novca. Nema nikakvog razloga argumentirati da, ako su sredstva za proizvodnju zajednička a raspodjela se vrši prema potrebama, da su onda pljačka i ubojstvo dozvoljeni.

Niti pak, da je to dozvoljeno ako Boga/Boginje nema (ili pak On/Ona nije moralni učitelj, kao u deizmu ili kineskoj religiji). Postoje ljudi koji smatraju da su ubojstvo, pljačka, laganje itd. loši, a da im nije potrebno da Jahve zatrese zemlju i ureže zapovijedi u kamene ploče. Npr. u svojem tekstu Kako sam postao pacifist opisujem svoje čudno uvjerenje da nasilje nije dozvoljeno, do kojeg sam došao s 11 godina, iako sam od sedme godine bio ateist. - Ali, to je već tema za poseban članak.

Zoran Oštrić

Tko je glasao

@obaladaleka, znam da to

@obaladaleka, znam da to uopce nije komunisticka parola, iako nisam komunistica.
Vidis, ako neko vjeruje da nema Boga pa mu je onda sve dozvoljeno - znaci radi i zlo, ali bez Boga. A to je "postenije" nego raditi zlo "s Bogom i u ime Bozje", a sto nazalost radi puno onih koji "vjeruju da dragi Bog postoji!"

Tko je glasao

Joj @obaladaleka, kad bi

Joj @obaladaleka, kad bi bilo tako kako si napisao, onda bi vjernici u svojoj biti bili zapravo loši ljudi. Činili bi dobro ili barem ne bi činili zlo samo zbog straha od kazne Božje.
Znam puno vjernika i velika večina ih je dobra u svojoj biti. I takvi bi bili i kad bi (hipotetski) dobili dokaz da Boga nema i postali uvjereni atesiti.
Ista suštinska dobrota po mom uvjerenju vrijedi za sve ljude, uključujući ateiste i agnostike.
Vjersko opredjeljenje i deklariranost mi se ne čini baš najprikladnijim kriterijem za određivanje tko je blizu idealnom pojmu "dobar čovjek", a tko se od tog idela malo previše odmaknuo.
Ono što sam zapazio je da se mutni tipovi nastoje utopiti u masi i u pravilu ne skreću pažnju na sebe manjinskim deklaracijama bilo koje vrste.

Tko je glasao

Joj @julu - a sta ima lose u

Joj @julu - a sta ima lose u tome da se ljudi boje (Boga i Njegove kazne) ciniti zlo? Nista lose, naprotiv, strah od cinjenja zla drugima je POZITIVAN STRAH koji covjeka opominje i zaustavlja od toga, te ukrocuje njegovu zlu cud.
I upravo taj nedostatak "straha Bozjega" (strahopostovanje) u ovo nase moderno "slobodno doba" i jeste uzrok tolikoj poplavi zla i bezakonja. Kao i toliko hvaljena i uzdizana "SLOBODA" od svega i u svemu (sloboda od Boga i Njegovih zapovijedi, pravila i uredbi, sloboda u krsenju drustvenih zakona i standarda, sloboda u ponasanju, u seksu......itd.
Jer dragi moj, ako srusimo Boga kao Stvoritelja ljudskih bica i stoga kao vrhovni moralni autoritet za ta bica, onda postajemo ROBOVI one crne strane ljudske prirode (necu nabrajati sto je to, jer to sigurno znas) i spustamo se na razinu nerazumnih zivotinja povodeci se samo za svojim nagonima, strastima.
I da budem jasna, ne govorim o vjerskom deklariranju i opredijeljenju, nego o Strahu Bozjem koji itekako odlucuje o necijoj moralnosti, pa i karakteru.

Na kraju krajeva, zar nije i zakonodavstvo civiliziranog svijeta utemeljeno na bazicnim Bozjim zapovijedima i da funkcionira kao sistem Prekrsaj - Kazna?

Tko je glasao

Načelno smatram boljim da

Načelno smatram boljim da ljudi ne čine zlo jer se boje kazne, nego da čine zlo. Međutim, mislim da je još bolje da ljudi ne čine zlo zato jer je to zlo, bez obzira na to što (možda) postoji kazna. Mislim da su oni koji ne čine zlo bez straha od kazne bolji ljudi od onih koji to zlo ne čine samo zbog straha od kazne.
Isto vrijedi i za svako drugo ponašanje. Ne preguravaj se u redu (na blagajni, u ambulanti i sl.), pazi da ne povrijediš, pomozi ako možeš itd. Nisam siguran da za ne poštivanje takvih pravila postoje kazne "gore". Ali ponašanje na takav način svakako čini OVAJ svijet ljepšim za življenje.
I samo da se na kraju osvrnem na:
I upravo taj nedostatak "straha Bozjega" (strahopostovanje) u ovo nase moderno "slobodno doba" i jeste uzrok tolikoj poplavi zla i bezakonja. Danas u prosjeku ima puno manje zla i bezakonja nego prije. (Pri tome valja voditi računa da krivulja promjene nije glatka.) Danas se samo stvari prije i bolje vide i time se zlo kao takvo stigmatizira, a ne gura se pod tepih. Ili možda misliš da je prije bilo manje maloljetničkog nasilja, pedofilije, nasilja nad ženama u braku i sličnih gadosti. Stvar je u tome da se to smatralo malte ne normalnim dok se ne pretjera, tj. dok netko ne pogine.
Svijet, pa tako i Hrvatska se, uz neizbježne oscilacije, generalno mijenjaju na bolje. Bez obzira na vjerovanje ili nevjerovanje u božansku kaznu.

Tko je glasao

Cemu sluzi ateizam ako Bog

Cemu sluzi ateizam ako Bog ne postoji? Bez Boga ne postoji ni ateizam ili je prazna slama.

Malo bih te parafrazirao da priblizim moguca razmimoilazenja.
Ukoliko vjernik u nestajanju zadrzava svoju sustinsku dobrotu unatoc spoznaji o nepostojanju Boga u koga je jos do jucer vjerovao, to gotovo nista ne govori o Bogu, cak stovise to jos ipak znaci da se taj dokidajuci Bog ili Bog koji je za tog dojucerasnje vjernika isceznuo ipak zalagao za dobru stvar. E sad ovo dobro je ocigledno kljucno sto nas muci.
Spram toga dobroga moze se postaviti dva razlicita pitanja. Da li je to dobro sto je nalagao Bog dobro zato sto je dobro pa je stoga sto je to dobro zagovarao i sam Bog? ili je to dobro sto je nalagao Bog dobro zato sto je to zagovarao Bog?
Ako je nesto dobro jer je dobro Bog je tu samo sitni posrednik i Bog tu zapravo ni ne treba, jer je dobro dobro po sebi ili kako velis sustinski. Tko vjeruje u ovakvo uspostavljenu dobrotu "vjernik" je odredene vrste i u nemilosti je tragati za tom "sustinskom dobrotom" pouzdajuci se u sebe, svoj vlastiti razum, usud ili kako god: moze uzimati raznorazne kriterije za tu svrhu po volji mu - 100 ljudi 100 cudi pa se ti misli kupusa i svega.
Vjernici pak dobro dobivaju od Boga izravno. Moraju biti vjerski nacisto o tome sto je u njihovoj vjeri dobro (a u religijama je to lijepo i sustavno slozeno), a to dobro svakako izvire iz Boga i dobro je jer je od Boga. Kratko, jasno, jezgorvito, kanonski, kod nekih poredano i za na prste prebrojat.
Cemu dati primat? Prvom ili drugom? Ili da u ovoj tocki postavim pitanje komunizmu. Je li komunizam tako labav da dopusti 100-tine definicija dobrog i uzornog samo tako bez ikakvog upliva? Nije, komunizam je strogo razgranicio sto je dobro, sto ne (sto je revolucija, a sta kontrarevolucija) - i zato je komunizma teska kronicna religija nakaradnija od mnogih drugih - sto je na koncu i pokazao za ono malo vremena koliko mu se uzmoglo divljati.

No vratimo se na pocetno pitanje sa zakljuckom.
Dakle, nije teoloski problem i ne dovodi u pitanje Boga ako je netko dobar bez vjere u Boga (to je i Bogu milo, bas kao sto mu je milo i kad nevjernici i nepravdu cine - oprosti im jer ne znaju sto cine), nego je teolosko pitanje od kud izvire dobro odnosno zasto je i po cemu nesto dobro? Ukoliko se netko oodluci da to nije od Boga, makar je do jucer vjerovao da jest onda to samo znaci da je doslo do te promjene bez obzira sto se netko mozda nastavi dobro ponasati.
PS Primjer odredivanja doborte: http://www.jutarnji.hr/chavez--playstation-vodi-djecu-u-pakao-kapitalizm...

Tko je glasao

@obaladaleka Hm. A, čemu

@obaladaleka

Hm.

A, čemu sluzi teizam ako Bog postoji? Sa Bogom ne postoji ni teizam ili je prazna slama.

Tko je glasao

Ajmo redom. Cemu sluzi

Ajmo redom.
Cemu sluzi ateizam ako Bog ne postoji?Ateizam, kao ni teizam i agnosticizam ne služe ničemu. To su pojmovi koji opisuju nečije vjersko i filozofsko uvjerenje.
Da li je to dobro sto je nalagao Bog dobro zato sto je dobro pa je stoga sto je to dobro zagovarao i sam Bog? ili je to dobro sto je nalagao Bog dobro zato sto je to zagovarao Bog?Prekrasna logička petlja. Pitanje se svodi na to kako definiraš što znači pojam Bog. Da li smatraš da je Bog drugi termin za apstraktni pojam "dobro" ili je to vrhunaravno biće, uz sve ostale atribute?
Vjernici pak dobro dobivaju od Boga izravno.Znači, nevjernici, vjernici drugih vjeroispovjesti tj. "krivovjerci", te vječna sumnjala tj. agnostici ne mogu biti dobri? Ili da postavim pitanje malo drugačije - od koga dobro dobivaju ateisti, agnostici, muslimani, budisti, židovi....? I što se dogodilo vjernicima koji evidentno nisu dobri? Pukla izravna veza?

Da dalje ne čerečim tvoj tekst postavit ću jedno ne baš jednostavno pitanje na koje nemam zadovoljavajući odgovor:
Tijekom povijesti, a pogotovo na prva četiri ekumenska sabora (koncila) pročišćavani su Biblijski tekstovi i odlučivano je što jest sastavni dio Svetog pisma a što nije. Dotični sabori su održani u razdoblju od 325. do 451.godine.
Ono što mene muči je to što su tekstovi koji su izbačeni iz kanona mahom uništeni i time je isključena mogućnost njihove naknadne valorzacije. A kad se pogleda tijek događaja na tim koncilima, vidi se da su glavne borbe i rasprave bile za vlast u crkvenoj hijerarhiji, reki bi danas "u dnevno političke svrhe". Na temelju svega mogu samo izraziti svoju najdublju sumnju u vjerodostojnost smisla tekstova koji su preživjeli čistke. Da samo podsjetim, sve se to događalo parsto godina poslje događaja i otprilike u vrijeme propasti zapadnog rimskog carstva.
Usporedbe radi, povjesničari danas ne mogu sa sigurnošću reči da li je Matija Gubec bio jedan od stvarnih vođa seljačke bune, tj. da li je postojao kao povijesna osoba. Nekoga jesu mrcvarili na Mrkovu trg, al' jel taj bio jedan od vođa bune ili samo žrtveni jarac za mase, to se ne zna. A u međuvremenu nije na ovim prostorima propalo sveobuhvatno carstvo i nije bilo ozbiljnog razdoblja anarhije.
Ne sumnjam da su preostali kanonizirani tekstovi točni. Sumnjam da je uništenjem ostalih tekstova promjenjen smisao cijele "priče".
Još jedna ilustrativna usporedba koja može lijepo pokazati kako nedostatak dijela informacije može promjeniti smisao:
Jedan profesor s Filozofskog fakulteta u Zagrebu se svojedobno ljutio jer je ulici "Vrbik" promjenjeno ime u "Lavoslava Ružičke". Citiram: "Zašto su mijenjali stari toponim? Ima toliko novih ulica u novim naseljima. Mogli su nekoj od njih dati Ružičkino ime." I ljutnja bi bila stvarno opravdana da starom profesoru nije nedostajao dio informacije. Naime, ulica s imenom "Vrbik" je u tom trenutku bilo 13 i zvale su se "1. Vrbik", "2. Vrbik" itd. I onda je "13. Vrbiku" promjenjeno ime u "Lavoslava Ružičke". A to cijeloj priči daje sasvim drugi smisao.

Moje pitanje na koje ne znam odgovor je - koliko se Crkveno učenje i izvorno učenje Isusa iz Nazareta poklapaju, koliko je promjenjen smisao izvornog učenja?
Rado bih saslušao suvisli i logički prihvatljiv odgovor.

Tko je glasao

Moje pitanje na koje ne znam

Moje pitanje na koje ne znam odgovor je - koliko se Crkveno učenje i izvorno učenje Isusa iz Nazareta poklapaju, koliko je promjenjen smisao izvornog učenja? ocigledno se razlikuju jer za istu stvar ima nekoliko organizacijskih ustrojstava koje svaka forsira vlastite osobnosti, videnje i kriterije vaznosti.
Dakle ocigledno je objava ne bas tako ocigledna kad je treba obuhvatiti sa vise pravaca.
No u cijeloj toj stvari ipak ima nesto objedinjujuce jer svi su utemeljeni na istom principu bozanske osobe, dok su ove tehnikalije manje vise slicno razlicite, kako se i onako ljudi u svojim idejama razlikuju na ovoj zemlji ....
Religijski sadrzaj ocigledno je prilicno bitan, tako da su razlike premda naglasavane ipak u drugom planu. Tako je i tvoje pitanje, pitanje iz drugog plana. Vaznije je ono temeljno oko cega smo i poceli. Ima li Boga ili je mrtav?

Tko je glasao

Pitanje od kojeg smo počeli

Pitanje od kojeg smo počeli nije bilo ima li Boga ili ne (ako ga nema onda ne može ni biti mrtav :) ), nego može li kršćanin biti komunist.

Tko je glasao

Krscanin moze biti komunist

Krscanin moze biti komunist ako ubije Boga u sebi. Problem je sto su to mnogi komunisti shvatili doslovno pa je tako i uvoden komunizam.

No, ipak.
Krscanska prakticki prva postavka: nemaj drugih bogova nego mene je po svome sadrzaju upravo identicna komunistickom bezbostvu tj odbacivanju religije sto znaci ne vjeruj u nista osim u ovo.

Tko je glasao

obaladaleka, ja bih to ovako

obaladaleka,
ja bih to ovako napisao: Krščanin može biti komunista ako ubije Boga u sebi (ne nužno) ali je nužno da ubije Boga u onima koji vjeruju.

grdi

Tko je glasao

Koliko se sjećam sa satova

Koliko se sjećam sa satova Marksizma, problem je dijalektičkom materijalizma, kao osnovne postavke marksizma, ondnosno ideje vodilje uspostave socijalističkog društva, kao prve faze prema komunističkom društvu. Davno je to bilo, a poslije sam se usmjerila u posve drugim pravcima, tako da se ne mogu točno sjetiti, ali teza je da je religija nešto što od čovjek apotiječe, da bi pojasnio nepoznato i strašno. Uglavnom religija, a time i Bog, je produkt ljudske svijesti. Znači, Bog kao takav ne postoji, osim kao umišljaj ljudski. A ne obratono, da su ljudi djelo Božije.
Dopuštam da sam negdje nešto pobrkala, ali tako se sjećam iz svog srednjoškolskog obrazovanja s početka '80-ih.
Kako se naš SKJ oslananjao na marksistička učenja, onda je ateizma bio ugrađen u njega, pa je bilo zaista aanespojivo Partija i Crkva. Međutim, socijaldemokracija ne počiva na mearksizmu, pa onda nije ni tako izričita.

Tko je glasao

Ne moze krscanin biti

Ne moze krscanin biti komunist jer ne mozes imati dvije vjere u isto vrijeme. Jedino kad malo uznapreduje Orwel onda je sve boguce. "How many fingerst do you see? - five, five ..." ukratko: kad covjek posjeduje pralelne poglede na svijet u ovisnosti kakva ga prisila prisili na njega.

Nije ukidanje privatnog vlasnistva komunizam. Onda bi i anarhizam bio komunizam, a ima anarhizma koji ne ukida vlasnistvo.
To je jako sumovito.

Tko je glasao

Komunizam je vjera? Ovo mi

Komunizam je vjera? Ovo mi je prvi glas...

Tko je glasao

Komunizam je oblik

Komunizam je oblik društvenog uređenja, a ne vjera. U svojoj biti se odnosi na društvo i nije primjenjivo na pojedinca.
Kršćanstvo je vjera, dakle u širem smislu filozofsko stajalište, a ne društveno uređenje. U svojoj biti se odnosi na pojedinca, a na društvo se može odnositi samo indirektno kroz zbir pojedinačnih religijskih/filozofskih uvjerenja.
Društveno uređenje i filozofsko stajalište jesu povezani, ali ne tako čvrsto da se nebi mogle sačiniti različite, a funkcionalne kombinacije. Osobno ne vidim ništa kontradiktorno u sintagmi "kršćanski komunizam".
Ruski komunizam (Lenjinizam) i kršćanstvo su suprotstavljeni u počelima, u odnosu materije i ideje, odnosno što ćemu prethodi i što je iz čega prizašlo. A to je posljedica izrazitog materijalizma (materijalizam u smislu - suprotnost od duhovnosti) koji je (bespotrebno?) utkan u rusku verziju komunizma.
U krajnjoj liniji, pogledaj Italiju. Tamo to sasvim lijepo funkcionira.

Tko je glasao

našalimo se malo

našalimo se malo !:

"Komunizam je oblik društvenog uređenja, a ne vjera. U svojoj biti se odnosi na društvo i nije primjenjivo na pojedinca.
Islam je vjera, dakle u širem smislu filozofsko stajalište, a ne društveno uređenje. U svojoj biti se odnosi na pojedinca, a na društvo se može odnositi samo indirektno kroz zbir pojedinačnih religijskih/filozofskih uvjerenja.
Društveno uređenje i filozofsko stajalište jesu povezani, ali ne tako čvrsto da se nebi mogle sačiniti različite, a funkcionalne kombinacije. Osobno ne vidim ništa kontradiktorno u sintagmi "Islamski komunizam".
Ruski komunizam (Lenjinizam) i islam su suprotstavljeni u počelima, u odnosu materije i ideje, odnosno što ćemu prethodi i što je iz čega prizašlo. A to je posljedica izrazitog materijalizma (materijalizam u smislu - suprotnost od duhovnosti) koji je (bespotrebno?) utkan u rusku verziju komunizma.
U krajnjoj liniji, pogledaj Đamahiriju. Tamo to sasvim lijepo funkcionira".

Ima puno religija u svijetu. Logično pravilo redukcije na apsurd govori da logična misao mora biti logična za svaki raspon varijable.
Eksperimenta radi preobajte u tekst umjesto kršćanstva uvesti budizam, hinduizam, konfucionalizam it.d.

http://www.youtube.com/watch?v=ljbI-363A2Q&eurl

Tko je glasao

Komunizam ima i svetu objavu

Komunizam ima i svetu objavu - Komunisticki manifest.
Ima i Krista, apostole, svece, svete sakramente, crkvu, rituale, molitve, rijecnik, utjece na gramatiku, strukturira drustvo, svetu misu, zeli obuhvatiti svekoliko ljudsko postojanje, obecava zagrobni zivot, nudi nadu u konacni spas, ne trpi druge konkurentske religije i u tu svrhu ima religijsku policiju, ima teolosku drzavu, ... ima sve sto ima svaki prosjecan religijski pravac, cak stovise od svega po potrebi. To sto nazivno negira religiju je iluzionisticki trik kako bi se sam (komunizam) i iznad svega uspostavio i utemeljio.

Tko je glasao

Po tom kriteriju je svaka

Po tom kriteriju je svaka veća politička i bilo kakva druga ljudska organizacija = religija.
Veliko poduzeće ima svoju viziju i misiju (sveti tekstovi), predsjednika i članove uprave (Krist i apostoli), nadzorni odbor (sveci), zaposlenike (vjernici), procedure (da ne kažem rituale), godišnje i druge nagrade (sakramenti), specijalizirane jezične termine, obečanje mirovine (zagrobnog života :) ), ne trpi konkurenciju, ima čuvarsku službu,...
Ukratko, "ima sve sto ima svaki prosjecan religijski pravac".
;)

Tko je glasao

Po tom kriteriju je svaka

Po tom kriteriju je svaka veća politička i bilo kakva druga ljudska organizacija = religija.

organizacija nije religija, kao što ni crkva nije religija. ideologija jest. tako da si tu u pravu, iako misliš da nisi

Dok dobri šute, zli caruju

Tko je glasao

Debe, nemaš pojma. Religija

Debe, nemaš pojma. Religija jest organizirano vjerovanje u Boga. Dakle, u svojoj biti religija jest organizacija. Ako nema organizacije onda je to samo vjerovanje iliti vjera. Ne i religija. A crkva je formalna organizacija neke religije.

p.s.
Opalio sam ti minus jer "obožavam" kad mi netko tumači što sam to JA mislio kad sam nešto napisao.

Tko je glasao

ti čovječe ne razumiješ

ti čovječe ne razumiješ hrvatski... ne razlikuješ između imenica i pridjeva za početak.

što se tiče definicije same religije, postoji ih mnogo, i mnogo atributa je vezano uz istu.

stvarno mi se ne da ulaziti u dublju raspravu s tobom

Dok dobri šute, zli caruju

Tko je glasao

Još jednom sam pročitao

Još jednom sam pročitao cijelu polemiku i stvarno ne razumijem na što se sad referenciraš.
Možda sam glup i ne razumijem. Mogućnost da se upletem u raspravu koja nadilazi moje intelektualne sposobnosti uvijek postoji.
Zato, ako stvarno imaš nešto za prigovoriti mojoj argumentaciji molim da to i učiniš.
(I nemoj se izmotavat na pravopis i gramatiku. Bar dok ne počneš koristiti velika i mala slova kak je propisano. ;-) )

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najviše ocijenjeni članci

Najčitaniji članci