Tagovi

Moralna panika: Kako ste postali dio mahnite rulje, željne krvi

Ovo sam po?eo pisati kao komentar uz dnevnik A gdje je pravda za Jagodu?, ali kako je opsegom dugo, a tema vrlo važna, odlu?io sam objaviti kao poseban dnevnik.

?itaju?i danas niz tekstova u jutarnjem, plasirane kao vijest dana (vidi: Pomozite i vi maloj Jagodi...), poplavu bjesomu?ni komentara na raznim sajtovima te s druge strane presudu Vrhovnog suda o kojoj je rije?, koju je ovdje prenijela griotta, zaklju?ujem da je moja prvotna sumnji?avost bila opravdana: rije? je o masovnoj histeriji, zasnovanoj na moralnoj panici ("Moral panics": ima niz literature na tu temu - dajem link na jedan prikaz na hrvatskom).

Prou?it ?u malo više i pisati o ovom užasavaju?em slu?aju pretvaranja normalnih ljudi u krvolo?nu rulju željnu lin?a. Izgleda nevjerojatno da isti ljudi, koji ?e ina?e žestoko pljuvati po novinama, novinarima i medijima u cjelini, ovako bez minimuma kriti?nog odmaka prihvate pisanje jednih dnevnih novina, poznatih po senzacionalizmu. Jutarnji je evidentno zlonamjerno pogrešno citirao dijelove presude, da bi stvorio željeni emotivni u?inak i reklamu za sebe, pove?anje tiraže i pove?anje prihoda od reklama. I uspjelo je fantasti?no.

Presuda, koju naravno nitko ne ?ita, objavljena je na mrežnom sjedištu Vrhovnoga suda; me?utim ako niste navikli morat ?ete se mu?iti neko vrijeme s pretraživa?em, jer vam ne otvara jedostavno novu stranicu):

VSRH Kžm 8/2007-6 /
KAZNENI ODJEL
Vrsta predmeta : Kazneni - drugostupanjski maloljetni?ki predmeti , Vrsta odluke : Presuda ,
Datum odluke : 10.09.2009
Pregled | Tekst odluke | Tekst odluke (PDF)

Županijski sud donio je osloba?aju?u presudu 21. prosinca 2006.. Vije?e za mladež Vrhovnoga suda (peto?lano, ?etiri žene) odbilo je žalbu državnog odvjetnika gotovo tri godine kasnije.

Vrhovni sud Republike Hrvatske, kao drugostupanjski sud, nalazi da su u pobijanoj presudi argumentirano i valjano ocijenjeni svi izvedeni dokazi, te je ?injeni?no stanje ispravno utvr?eno, uz ispravni zaklju?ak prvostupanjskog suda da nije dokazano da su optuženici po?inili tere?ena kaznena djela.

Ošte?enica (djevoj?ica koju je Jutarnji nazvao "Jagoda", iako se u presudi navode inicijali V.L) je dala iskaze "o radnjama seksualne zlostave", te je sud trebao utvrditi radi li se o doga?ajima koji su se doista zbili i jesu li po?injeni upravo po optuženicima.
Tu je jedna tipi?na reakcija prosje?nog ?itatelja: "Pa nije mogu?e da dijete izmišlja!" Mogu?e je, takve se stvari doga?aju, psiholozi to znaju; fantazija o spolnom odnosu s roditeljima nije nimalo rijetka. Pritom naravno obi?no nije slu?aj da dijete naprosto "laže", tj. da govori nešto što zna da je neistina. Granica stvarnosti i mašte djeci nisu tako jasne, kako bi nama odraslima trebale biti. Zato se obavlja ispitivanje, koje naravno mora voditi psiholog specijaliziran za rad s djecom.

U presudi se navodi da je ošte?enicu ispitivao psiholog S.P., te navodi da ona prvo tvrdi da se nešto dogodilo, a kasnije to pori?e.
stru?na osoba, psiholog, zaklju?uje da je ošte?enica bila nekonzistentna, nepostojana, a me?u ostalim i da je prisutno ispreplitanje realiteta i fantazije.

Ispitana je sudska vještakinja za psihijatriju, prof. dr. D.K.H., koja kaže
da su tijekom obrade dobili jasnu sliku da je majka tukla ošte?enicu, no o seksualnim manipulacijama nije dobivena slika, jer verbalno nije ništa iskazivala, a da li se nešto takvo dogodilo može se samo ostati kao mogu?nost (list 347-348 spisa). Osim toga i u pisanom nalazu i mišljenju navodi se da je u nekim izjavama ošte?enica kontradiktorna zbog ?ega ne ostavlja dojam vjerodostojnosti (list 197 spisa), tijekom psihijatrijske obrade, kada je ošte?enica pokazivala spolni odnos na lutkama, na upit vještaka je li se to njoj doga?alo, ili je nije?no odrekla glavom ili je šutjela, dok konfrontirana sa pitanjem o istini i laži tvrdi da istinu govori kada kaže da joj to nitko nije radio (list 199 spisa), a me?u ostalim se u zaklju?ku vješta?enja navodi da je kod iznošenja doga?aja u obitelji prisutna disocijacija i povremeno mašta (list 200 spisa).

Prvostupanjski sud je tako?er pregledao video snimku ispitivanja ošte?enice, u kojoj ona prvo tereti optuženike za radnje seksualne zlostave, a zatim pori?e: „ovo sa tatom nije istina, to nije istina“.

Naravno, ginekologinja je pregledala djevoj?icu.
iskaz svjedoka dr. N. Š. D., ginekologa kojoj je ošte?enica prilikom prvog pregleda rekla da joj nitko ne dira spolovilo, da bi na ponovljenom pregledu teretila oca, opt. R. L. za bludne radnje. Osim toga, ginekološki je nalaz bio uredan, primjeren dobi ošte?enice tada staroj 6 godina, odnosno nije prona?eno znakova koji bi ukazivali na oblik seksualne zlostave koju ošte?enica opisuje u postupku dijagnosti?ke obrade u Poliklinici za zaštitu djece grada Z. kada primjerice navodi da „osje?a pimpeka u pi?ici“

Navedena vještak, prof. dr. D. K. H., navodi
da je ošte?enica morala imati osobna seksualna iskustva,
ali se ni vještak nije mogao izjasniti o obliku zlostave i njenom po?initelju

Dakle, dokaza nema, i sud je oslobodio optužbe oca i majku. U me?uvremenu, djevoj?ica je ve? tri i pol godine kod udomitelja, i naravno sad roditelji traže da im se dijete vrati. Jutarnji pak objavljuje pri?u pod naslovom Silovana djevoj?ica (9) mora natrag ocu zlostavlja?u, stavljaju?i u naslov tvrdnju koju su dva suda porekla, te zatim, vidje?i zadovoljoavaju?u reakciju ?itatelja, dolijeva ulje na vatru šire?i histeriju nizom novih tekstova.

U tom prvom tekstu novinarka Kristina Tur?in citira nešto što je djevoj?ica napisala uo?i nove godine, dakle ?etiri godine nakon navodnih doga?aja, i tvrdi da je ona "sad odlu?ila progovoriti". Me?utim, iz gore navedenih citata je o?ito da je ona govorila cijelo vrijeme, i da su njeni navodi bili i jedini povod, da se postupak pokrene. Novinarka i urednici lagali su, prekršivši elementarnu etiku novinarske profesije. Svi, koji su reagirali bez razmišljanja, pozivaju?i na premla?ivanje, kastriranje, smrtnu kaznu itd, nadam se da ?e s vremenom ohladiti i shvatiti da su bili žrtva podle manipulacije njihovim diubokim strahovima, da su postali dio klasi?nog "lova na vještice", dio bjesomu?ne rulje koja urla i traži krv - na sre?u, zasad, bez neposrednih posljedica.

Komentari

Općinski sud, u redovnom

Općinski sud, u redovnom postupku, u postupku zatvorenom za javnost, danas je donio odluku o produljenju izdvajanja Jagode iz obitelji. Jutarnji ništa ne javlja o razlozima koji su izneseni, ali se pojavljuje podnaslov "Nitko neće odgovarati za zločin" Možda će neki drugi medij više javiti.

Ostavio sam komentar , jverojatno će ubzro biti izbisan kao i prije... moji komentari na sajtu jutarnjeg.

Ovo je slučaj kojim bi se trebalo pozabaviti Novinarsko vijeće časti, te po mom mišljenju i javni tužitelj zbog kršenja čl. 322 Kaznenoga zakona. (širenje glasina za koje zna da su lažne).

Zoran Oštrić

P.S. Usput rečeno, odlučio sam više ne davati minuse nijednom komentaru niti dnevniku. Ta me dječja igra počinje zamarati. Plusove ću davati.

Tko je glasao

I za kraj, još jedno

I za kraj, još jedno mišljenje:

Libela:

15.02.2010. 13:59:45 - Ivana Radačić
Propusti u slučaju "Jagoda"

Svi su zakazali, od Centra za socijalnu skrb do Državnog odvjetništva i sudova

plus - osvrt na medije.

http://www.libela.org/vijesti/1324-svi-su-zakazali-od-centra-za-socijaln...

Autorica Ivana Radačić, završila je pravni studij na Sveučilištu u Zagrebu 2001. godine sa summa cum laude. Godine 2002. magistrirala je kriminologiju na Sveučilištu u Cambridgeu, a 2003. godine pravne znanosti na Sveučilištu u Michiganu. Doktorirala je u području ljudskih prava žena, na University College London (UCL), naslov rada je (En)gendering inlcusiveness in the jurisprudence of the European Court of Human Rights. Na tom sudu trenutno i radi (ne znam točno što)

Tko je glasao

@ ve-ka Autorica Ivana

@ ve-ka
Autorica Ivana Radačić, završila je pravni studij na Sveučilištu u Zagrebu 2001. godine sa summa cum laude.
Iako se i u samom tekstu kritizira i medije zbog dizanja moralne panike, ipak se PMSM i autorica uključila u tu struju; OK, poštujem da nastoji, kao i mnogi na facebook grupi koja je došla do 120.000 članova, smiriti strasti. Ali, PMSM njeno osnovni pristup je pogrešan. Njena se reakcija zasniva, nažalost, jedino na pisanju "Jutarnjeg lista".

Njezina tvrdnja "U ovom slučaju zakazali su svi: od Centra za socijalnu skrb, do državnog odvjetništva i sudova" stoji jedino onda, ako prihvatimo da je djevojčica stvarno silovana, da je počinitelj stvarno bio otac (optužnica je bila i protiv druge osobe, označene inicijalima; po dodatnim informacijama koje nam je ovdje prenio 45lines riječ je o djedu - nije zastupljen u drugostupanjskom postupku pred Vrhovnim sudom, možda je u međuvremenu umro), te da su postojali za to dovoljni dokazi, a sud ih je zanemario ili su u aljkavoj istrazi "kontaminirani".

Svoj napis ona počinje s time kako je strašna stvar seksualno zlostavljanje djece, što nitko ne poriče; ali vjerujem, da bi se i autorica, kao pravnica i aktivistica za ljudska prava, složila da optužbe treba dokazati.

Kako je lako postati nasilnik, kad je žrtva netko iz grupacije koja nam nije srcu prirasla! Npr. u ovom konkretnom slučaju nepoznati otac o kojem neznamo doslovno ništa, osim da je optužbe za pedofiliju pravomoćno oslobođen, a ipak ga čereče kao "monstruma". I ovdje se barata time kako je za nešto možda ipak kriv, ej, možda i jest, ali odatle do "monstruma", što je bio temelj na kojoj se javnost podigla na noge a ne "ljubav i solidarnost" - pogledaj moj tekst Smije se mrziti, ako je u interesu ljubavi?, dalek je put! Nakon osam dana od prvog članka u "Jutarnjem" i dalje doslovno ništa o njemu ne znamo (npr. što o njemu kažu socijalni radnici, koji su obitelj nadgledali; što radi? da li je nekad osuđivan? da li su neki psiholozi i psihijatri radili s njim?), a u presudi Vrhovnog suda se navodi samo da je majka tukla Jagodu.

Autorica kaže kako je "zakazalo i državno odvjetništvo. Naime, odvjetništvo se ograničilo u optužnici samo na kazneno djelo prisilnog spolnog odnosa s djetetom, koje se na kraju nije dokazalo, dok je propustilo podići optužnice zbog mogućih drugih kaznenih djela protiv spolne slobode i/li obitelji".

Međutim, kako iz drugih navoda vidim da ona bazira svoje mišljenje jedino na pisanju Jutarnjeg lista, na osnovu čega ona zaključuje da je postojala opravdana sumnja za takva djela? O tome ne znamo ništa. Obiteljski sud izdvojio je djevočicu iz obitelji, ai jedna od neobičnosti cijelog slučaja jest da o tome u ovih osam dana nikakve dodatne podatke nismo čuli. Takva mjera možda je preduzeta samo zato jer je u tijeku bio rečeni postupak,, ali možda i zbog drugih razloga. Međutim, ti razlozi ne moraju biti vezani s počinjenjem kaznenog djela.

I gle, kako se lako udružuju feministice sa "moralnom većinom", kako je bilo prije 30-ak godina u SAD u poznatim polemikama. Gdje sam ja, koji čak za sebe kažem nekad da sam feminist, na strani umjerene "liberalke" Lynne Segal.

Autorica priopćenja tvrdi "ovaj slučaj uputio je i na problem sudskog (ne)poznavanja problematike svjedočenja djece žrtava nasilja. " i hvata se, kao i Jutarnji i brojni laici koji reagiraju okolo po webu, za riječ "nekonzistantnost". Međutim, svjedoci su bili jedan/jedna psiholog/psihologinja, koji/koja je s Jagodom radio/radila nakon prijave o mogućem seksualnom zlostavljanju, i sudska vještakinja za psihijatriju, profesorica na fakultetu. Od njih potiče i termin "nekonzistentan iskaz" za koji se sad hvata i summa cum laude pravnica, koja eto o psihijatriji zna više od kolegice psihijatrice.

"Nekonzistentnost" se odnosila, to možete vidjeti kad presudu pročitate, jednostavno na to da je djevojčica jednom tvrdila da joj je tata radio "prljave" stvari (izgleda i eksplicitno govorila o penetraciji, "osjećama pimppeka u pičici", što ginekološki pregled nije potvrdio), a drugi put da to nije istina. Sada treba utvrditi, koja od dvije proturječne izjave je istinita?

Laička je reakcija, na koju se sada i summa cum laude pravnica nadovezuje: "pa nije moguće da je djevojčica izmišljala!", jer su djeca eto bespolni mali anđeli, a "rana dječja seksualnost" je - to, jeli, svaki normalni čovjek zna - plod prljave mašte mene osobno, zatim S. Freuda (ali recimo i Karen Hornay, koja nasuprot Freudu tvrdi da od "genitalne manjkavosti" ne pate žene, nego muškarci, govoreći također o iskustvima malih dječaka i djevojčica), zatim autora teksta na sajtu SOS telefona i savjetovališta za djecu žrtve nasilja Rijeke (navodim poveznicu koju sam našao na hrvatskom jeziku), pa onda stručnjaka UNESCO-a koji misle da s djecom od pet godina treba razgovarati o masturbaciji isl., i svakog udžbenika psihologije i priručnika seksologije (npr. Tordjman idr.: "Enciklopedija seksualnog odgoja", u četiri knjige, Zagreb: Stvarnost, 1980.)

(UBR, mislim da smo i ti i ja članovi koalicije "Stop rizičnom spolnom odgoju" - na mojem blogu trajno stoji poveznica - i Foruma za slobodu odgoja).

Dakle, nasuprot pravnici summa cum laude koja je sve prozrela, svi ti psiholozi i psihijatri griješe kad zaključuju da je moguće, da djevojčica to izmisli (ma svi su oni trknuti, to prosječan čovjek zna...). Dakle, zapravo, čim dijete izusti takvu optužbu, nikakva dalja istraga nije ni potrebna. No eto, sud je procijenio da istraga ipak jeste potrebna.

Onda dolazi famozni iskaz, dan gotovo četiri godine nakon događaja, ne znamo točno u kakvim okolnostima jer imamo samo izvještaj Jutarnjeg, gdje ona piše u sadašnjem vremenu o tome kako ju tata seksualno zlostavlja, što se možda događalo prije pola njenoga života, i mi bismo trebali sad zaključiti, na osnovu izvještaja o tome u "Jutarnjem", da ona nesumnjivo govori istinu i da je nemoguće da se radi o "lažnom sjećanju", da ne govorimo o mogućoj manipulaciji. Jer, zar ne, takva mogućnost je samo stvar naše prljave mašte...

Autorica zaključuje da još ima vremena da se propusti institucija isprave. Iako svakako u Hrvatskoj ima problema sa svim institucijama (pravosuđe, socijalni rad idr.), u ovom konkrentom slučaju nema nikakve uvjerljvie indicije da su institucije zaista počinile propuste. No, recimo, nekakva ozbiljna diskusija o tome u kakvoj je situaciji u Hrvatskoj socijalni rad, što od njeg očekujemo i što bi se moglo promijeniti, mogla bi biti pozitivan rezultat. Ali hajde, u stilu nekakve nenasilne komunikacije o kojoj su nas učili, da početna točka ne bude optuživanje! (Uostalom, UBR, bila bi jedna dobra diskusija i o tome što očekujemo do nevladinih organizacija, udruga, zašto smo recimo i dalje "akteri bez društva", kako glasi naslov nedavno objavljene knjige Sršana Dvornika, zašto smo zapravo kao "civilna scena" toliko pacificirani i marginalizirani, zašto su udruge prema istraživanjima javnoga mnjenja znatno izgubile na povjerenju javnosti tijekom proteklog desetljeća).

Mediji, barem Jutarnji (jer su ostali samo prihvatili priču i slijedili maticu), ovdje su pak PMSM napravili ne "propusf" nego svjesnu zloupotrebu svoje moći, i nadležna institucija (HND, odnono Novinarsko vijeće časti) trebala bi se PMSM time pozabaviti (a možda i Državno tužiteljstvo, po čl. 322 KZ). Zdenko Duka, predjsedniK HND, izrekao je već javnu primjedbu na senzacionalistički pristup.

Zoran Oštrić

P.S. Usput rečeno, odlučio sam više ne davati minuse nijednom komentaru niti dnevniku. Ta me dječja igra počinje zamarati. Plusove ću davati.

Tko je glasao

Razlog moj javljanja nakon

Razlog moj javljanja nakon dugog izbivanja bio je ovaj vrhunski članak Oštrića koji je razobličio svu dvoličnost ljudske prirode, kada svoju istinsku prirodu prikrivate prikazujući sebe zajednici kakav uistinu niste. Oduševljenje člankom me nagnalo da isti komentiram, i opet su se potvrdili razlozi zašto više nije dobro biti nazočan na Pollitika.com. Laž kao jedan oblik agresije, najćešče je korišteno sredstvo na ovim stranicama od već indentificirane skupine ljudi koja svoj prostor nalazi ovdje pokušavajući razdorom ostvariti nešto u zajednici, što normalni ljudi ostvaruju idejama i radom. Predanost koju ispoljavaju čini ih u zajednici opasnim, bez obzira kakva je ta zajednica.
Država, Županija, Grad, Općina, Pollitika.com, klub, stambena zgrada, obitelj. Uvijek će biti isti. Lagat će, kako bi lažju kompenzirali intelektualnu insufincijenciju, neku frustraciju iz djetinjstva. Vjerojatnost uspjeha njihovih metoda ovisi o trenutnom stanju duha u zajednici, a trenutne društvene okolnosti u Republici Hrvatskoj izrazito im pogoduju.

@ve-ka napisala je slijedeće:

ps. nije problem u minusima koje ti ne daješ, već u plusevima koje daješ svakome tko ti podilazi. primjer @smogismogi koji, kad malo bolje zagrebeš, tvrdi da u obiteljskom nasilju nisu bitna ubojstva i teške tjelesne ozljedi i zlostavljanja žena i djece, već da su najveći problem žene koje lažno prijavljuju zlostavljanje. iz čega valjda slijedi da su zalužile sve što im se događa, jer ugrožavaju svetost obitelji - što on izravno tvrdi)

U trenutku pisanja ovog komentara članak cijenjenog Zorana Oštrića pročitalo je 3169 građana. Još će ih toliko pročitati u slijedećih mjesec dana. Nitko neće naći gore navedeno. Ali nevjerojatna neistina uzorokovat će posljedicu. Onu dobru u kojoj će građani prepoznati svrhu Oštrićevog članka i njegovu vrijednost na primjeru @ve-ka, i onu lošu da ljudi bježe iz dobro zamišljene zajednice zbog agresije lažova. Ljudi su željni mira. Pored egzistencijalne agresije, ne treba im još i duhovna agresija.

Naveo sam da ću se javiti u proljeće, pretpostavljajući da će Mrak konačno shvatiti da je održanje Pollitika.com uvjetovana zaštitom od agresije ljudi kojima je sloboda izražavanja nadomjestak za neuspjeh u životu. Nije shvatio. Tvrdoglavo odgađa promjene uvođenja minimalne samozaštite od komunikacije tipa @ve-ka. U tom smislu ja sam "wrong time, wrong person".

Zato sam zaključio da je daljnje pisanje na Pollitika.com nepotrebno, gotovo i opasno u današnjim okolnostima. Čovjek zaista nije siguran kad će neki lažov pred 3169 građana biti u stanju uporabiti i druga sredstva. Zato mislim da je preoptimistično moje razmišljanje da će se nešto promijeniti do proljeća, utoliko više što je Mrak dobio vrlo odgovoran posao na određeno vrijeme u trajanju 5 godina.

"Ap"! Javi mi kad se vratiš!

Tko je glasao

@smogismog: zanemarit ću

@smogismog: zanemarit ću vaše zalijetanje u sivu zonu uvreda i insinuacija (laž, intelektualna insuficijencija, frustracija iz djetinjstva, spekulacije o tuđem obiteljskom životu i "potencijalnom obiteljskom nasilništvu" koje "prepoznajete")

Ali, ako laže koza ne laže rog.

Sri, 10/02/2010 - 22:42 — smogismogi:

Nekritično kvalificiranje nasilja u obitelji ili nasilja nad ženom ili nasilja nad djetetom ima za posljedicu trajno uništenje bračne zajednice i posljedično odnosa roditelja i djece. O tome sigurno ne razmišljaju oni koji su na borbi za ravnopravnost spolova ili zaštite djeteta napravili karijeru. Koliko je samo brakova uništeno i posljedično razvoj djeteta, samo zato što su iz statističko/političkih razloga inicirali postupke bez ikakve osnove.

Čet, 11/02/2010 - 14:33 — smogismogi:

Ubojstvo kao oblik nasilja u obitelji je najmanje zastupljen.
U nekim drugim oblicima nasilja u obitelji, žene uvjerljivo vode. Ali takav oblik statistike se ne vodi.
Lažna prijavljivanja za nasilje u obitelji najčešće ostvaruju žene (što je isto nasilje u obitelji).
Zajedničko svim statističkim pokazateljima nasilja u obitelji jest da prikazuju neistine podatke o životnoj stvarnosti.
Muškarci u pravilu izbjegavaju prijavljivati nasilje u obitelji koje čine žene, a što ima za posljedicu neistinitu percepciju o stvarnom stanju obzirom na spol počinitelja.

Da vidimo što kažu ti statistički podaci koji po vama lažno i politikantski prikazju život:

ubojstva u obitelji s obzirom na srodnički odnos u razdoblju 2001-lipanj 2009, (podaci MUP-a):
ubojstvo partnera (bračnog/vanbračnog/bivšeg) - 112

počinitelji:
žene 13 slučajeva
muškarci 99 slučajeva

Moje pitanje glasi: ima li i kod ubojstava lažnih prijava i neistinitih podataka? Ili vaša tvrdnja da muškarci izbjegavaju prijavljivati nasilje - što je priznajem moguće, ali o razlozima bi itekako trebalo raspraviti - ukazuje na neke puno strašnije zločine od ubojstva, pokušaja ubojstva i teških tjelesnih ozljeda? Je li riječ o onom proverbijalnom "zanovijetanju" nakon posla kad bi on pročitao novine, a ona zvoca? Jesu li to emocionalne ucjene, ljubomora, prigovaranje što je zapio plaću i svi ostali oblici "izazivanja" koji se obično navode kao "opravdanje" za muško nasilje nad ženama?

Ako ste to imali na umu, onda je krajnje vrijeme da se i muškarci emancipiraju i takvo maltretiranje počnu prijavljivati policiji, centrima za soc. skrb i kome god stignu, umjesto što ubijaju i sakate, odnosno "obiteljsku idilu" održavaju nasiljem.

Kad je riječ o navodnom lažnim prijavljivanjima, onda podaci izgledaju ovako (svi su podaci iz Drž. zavoda za statistiku)

Od 2001 do 2006. bilo je 3888 prijava za kazneno djelo nasilja u obitelji (čl.KZ-a 215a), od toga je u 2158 slučajeva došlo do podizanja optužnice, a u 1807 slučajeva donesena je pravomoćna osuda, s time da je kazna u 86,5 % slučajeva bila uvjetna. Počinitelji kaznenih djela su u 97% slučajeva muškarci, žene 3 posto. Kako zakon određuje da su kriterij za kvalifikaciju kaznenog djela teške tjelesne ozljede, ubojstvo, ili pokušaj ubojstva - što mislite, koliko bi tu moglo biti lažnog prijavljivanja?

S prekršajnim prijavama i osudama stvari stoje nešto drugačije. Uzet ću za primjer 2006. godinu kao neki prosjed za posljednjih nekoliko.

Policija je u 2006. zaprimila 16.433 prijava zbog nasilja u obitelji. Od toga su žene bile oštećene osobe u 64.04% slučajeva, muškarci u preostalih 26%. Ovdje, eto, pada i vaša teza da muškarci ne prijavljuju nasilje u obitelji, ili da to za njih ne radi službena osoba.

Pogledajmo sada ishod policijskih intervencija. Protiv 15.277 osoba podnesen je zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka. Dakle odbačena je, ili procijenjeno kao lažna 1156 prijava, oko 6%. Po vašoj procjeni vjerojatno premalo, ali prilično u skladu sa svjetskim/evropskim prosjecima, za razliku od kaznenih prijava, optužbi i osuda, koji su u Hrvatskoj puno ispod tog prosjeka. O previsokom postotku uvjetnih kazni umjesto zatvora da i ne govorimo - tu Hrvatska drastično zaostaje za Evropom.

Od tih 15.277 osoba protiv kojih je podnesen prekršajni zahtjev, okrivljene su 11.504, od toga 9.941 muškarca (oko 87%) i 1563 žene (13%). Omjer se čini prilično realan, pa tako pada u vodu vaša teorija o prezaštićenosti žena u prekršajnom postupku.

Pogledajmo, međutim sljedeći omjer: Muškarci su, prema broju prijava i policijskih intervencija, žrtve u oko 26 % slučajeva. Žene, međutim, bivaju okrivljene u oko 13 % prekršajnih slučajeva. Što bismo iz toga mogli zaključiti? Možda upravo suprotno vašoj tvrdnji da žene lažno prijavljuju obiteljsko nasilje. Čini se da to mnogo češće čine muškarci (kad se konačno odluče na prijavu, ili kad to službena osoba uradi za njih). Tako da još jedan od vaših mitova na kojima ste izgradili svoju percepciju tko ugrožava mir i blagostanje u zajednici i obitelji pada u vodu.

Kad ste vi prijavili prijetnju bivšeg policajca, policija je to, srećom, uzela ozbiljno, iako nije poznat niti jedan slučaj u kojem je bivši policajac fizički napao, kamoli ubio suca. U poznatom slučaju u kojem je ubijena sutkinja, i nju i odvjetnicu i bivšu supruga ubio je obiteljski nasilnik. Odakle vam onda moralno pravo da ženama žrtvama obiteljskog nasilja nijećete pravo da štite svoje živote?

Tko je glasao

@ve-ka: ovdje je pokrenuta

@ve-ka: ovdje je pokrenuta jedna posebna diskusija, koja nema veze s temeom. Suglasan sam da statistika pokazuja kak su u većini slučajeva obiteljstkoa nasilja muškarci počinitelji a žene žrtve; to nije sporno. Ali zaista ima i drugačijih slučajeva. Zašto ne bismo i o tome govorili? Ne događa li se da i muškarac bude žrtva predrasuda? Sudac ne bi smio razmišljati o statistikama, nego nepristrasno razmatrati konkretan slučaj, jer razmišljanje o prethodnim slučajevima može dovesti do predrasuda. Evo u ovom slučaju: masovni mediji koristi arhetipu figuru "oca monstruma".

Pričali su mi, za posjeta jednm malom mjestu, o slučaju u kojem je muškarac žrtva stalnog fizičkog zlostavljanja od strane svoje supruge (čuo sam žalbu i od njega samog, tražio je telefon Neve Tolle da se obrati za pomoć - ne znam što je kasnije bilo) - s posprdnim smješkom... Jer, zar ne, pa kakav je to muškarac koji ne zna dobro uzvratiti?

Imajmo u vidu i to, da sve te statistike obrađuju sam ofizičko nasiloje, a postoje i drugi oblici ("ženski bulling" je naslov jedne knjige...). U kampanji protiv nasilja među mladima korištena je parola "i ogovaranje je nasilje". U jednoj knjižici koju je izdao CESI piše se o emotivnim ucjenama kao obliku nasilja u tinjeđerskim vezama, ali se daju primjeri jedino momka, koji na taj način ucjenjuje djevojku. (Spomienut ću i to da sam osobno ovdje bio žrtva brutalnog čina nasilja od stane naše zajedničke poznanice, koja mi je zbog razmimilaženja u mišljenju uputila jednu od najgroznijih uvreda koje je mogla smisliti - malo lakšu od pedofilije. To me je pogodilo osobito zato, jer sam ranije prema njoj imao pozitivne osjećaje. Osjetio sam to kao čin nasilja gori od razbijene glave. Naravno, ona će reći da sam to i zaslužio, da sam sam tražio, da izmišljam, da preuveličavam... Ma gdje smo to već čuli? :))

Od toga su žene bile oštećene osobe u 64.04% slučajeva, muškarci u preostalih 26%.

Jedna od brojki je pogrešna za deset? U svakom slučaju, 26% (ili možda 36?) nije nešto za zanemarivanje. Imaš li link na originalne izvještaje, da ne diskutiramo o prenesenim brojkama iz neke tablice, uvijek se može pogrešno shvatiti o čemu se radi? Npr. ima naravno slučajeva gdje ću i počinitelj i žrtva istoga spola, nije sve između supružnika. Onda, ima svakako i slučajeva gdje dođe do tuče a da nije lako procijeniti to je prvi počeo, znam da se nekad podnese prjava protiv oboje.

Odakle vam onda moralno pravo da ženama žrtvama obiteljskog nasilja nijećete pravo da štite svoje živote?
NIsam primijetio da je smogismogi tako nešto rekao.

Zoran Oštrić

P.S. Usput rečeno, odlučio sam više ne davati minuse nijednom komentaru niti dnevniku. Ta me dječja igra počinje zamarati. Plusove ću davati.

Tko je glasao

Smogi oli si se naljutija ??

Smogi oli si se naljutija ??

Tko je glasao

Mislim da pretjeruješ.

Mislim da pretjeruješ. Ovdje si došao u vrlo osjetljivom trenutku svog života i svi su ti pružili potporu. Tada ti se nisu činili kompleksašima. Razmisli još jednom. Budi prvenstveno čovjek i shvati da drugi ljudi imaju mane, ali i vrline.

My Soul

Tko je glasao

Ovome bih dodala i svoj

Ovome bih dodala i svoj skroman savjet bivšem sucu, da nauči prihvaćati različita mišljenja i shvati da nije uvijek u pravu. Čovjek uči dok je živ, a i kad umire, uči što je to smrt....

nemesis

nemesis

Tko je glasao

Moram priznati da sam pod

Moram priznati da sam pod Zoranovim i Griottinim utjecajem počela ipak malo drukčije razmišljati o ovoj stvari. Kako nemam potpune informacije, već dulje vrijeme se suzdržavam od komentara na ovu temu. Ne možemo nikome suditi, ako nismo sudionici u tom postupku i nemamo potpune informacije o tome što se zapravo tamo događalo. Može li itko pojmiti kakva bi nepravda bila učinjena ocu te djevojčice, da on to uopće nije učinio. Koliko male djece rado dolazi spavati kod mame i tate. I sama sam se najradije uvaljivala između bake i dide i bili su mi to najdraži trenuci u životu: zaspati između njih dvoje. Nije li onda nakaradno pomisliti da bi se drugi otac i majka trebali suzdržavati toga da im dijete spava u krevetu. Ponekad, naravno. Što ako ta djevojčica zbilja ima bujnu maštu? Što ako nema? Stotine i stotine pitanja, a nemam pri ruci baš nikakve informacije! Kako onda mogu suditi? Radije se povlačim, a neka sude oni ljudi i žene, kojima je to posao, koje ovaj narod plaća da dobro pretresu svaki argument za i protiv.

My Soul

Tko je glasao

Nemam običaj trijumfirati u

Nemam običaj trijumfirati u ovakvim situacijama, ali stvarno me zanima što na najnoviji razvoj događaja imaju reći ZO&Co? Mogu li povući barem dio invektiva koje su uputili "mahnitoj rulji, željnoj krvi", ili barem onima koji su upozoravali da unatoč medijskom žutilu situacija nije samorazumljiva i jasna.

Ocu, optuzenom za zlostavljanje nece biti vracena Jagoda a oduzet ce mu se i Ivica

Tko je glasao

@ve-ka: Nakon ovog kratkog

@ve-ka: Nakon ovog kratkog teksta u istom onom Jutarnjem, ti - "trijumfiraš"? Da li možda čak i u tom tekstu piše nešto o tome da je otac zlostavljač, silovatelj, pedofil, monstrum? Tek "sumnja na zlostavljanje", ne piše ništa, da je seksualno, čak ni to, da je otac krivs (u tekstu presude Vrhovnog suda, jedinom dostupnom pouzdanom dokumentu, spominje se da je majka tukla Jagodu). A ipak se ponavlja tvrdnja "otac zlostavljač" u naslovu.

A pogledaj prva dva pisma iza toga:
Ta Dorica je kozetina sa glupom frizurom jednako govno k'o i ona Dropulicka lopovcina mushkaracha, koma koja zemlja, koja koma zemlja:((

Ovaj seksizam ti ne smeta?

Isuse Bože!!!! zašto je taj monstruom opće još živ ??

Na facebook grupi, pokretači stalno mole ljude da se suzdrže od izoliva mržnje i prijetnji nasiljem. Neuspješno.

Bjesomučje se nastavlja. Koliko znamo, u ovom slučaju otac nije ni priblićno nekakav čovjek od utjecaja, koji bi mogao izvršiti pritisak na Vrhovni sud i ostale institucije. Sada očito postoji druga vrsta pritisaka, i straha koji se kod ljudi javlja. Nadam se, da predsjednica sudskoga vijeća, kojoj su puno puta prijetili i zna joj se ime, ima policijsku zaštitu.

Zoran Oštrić

P.S. Usput rečeno, odlučio sam više ne davati minuse nijednom komentaru niti dnevniku. Ta me dječja igra počinje zamarati. Plusove ću davati.

Tko je glasao

@ZO: kako ovu priču vodiš

@ZO:

kako ovu priču vodiš nevjerojatno nedisciplinirano i tvrdolgavo ne preostaje mi ništa nego da ti ponovim svoj post od prije par dana
(Sri, 10/02/2010 - 13:20 — ve-ka)

@ZO: kako si cijelu ovu priču i sam vodio na površan i navijački način i stavljao težište na krivo odabrane poante:

- neupitnu "nevinost" oca samo zato što je sud donio oslobađajuću presudu
- "logičan" zahtjev roditelja da im se dijete vrati, samo zato što je otac oslobođen krivnje zbog nedostatka dokaza
- inzistirao na tome da djeca imaju erotske fantazije u vezi s roditeljima, umjesto na tome da nije nevažno kakav je oblik te fantazije (postoji npr. dobar i loš roditeljski dodir djeteta)....ima još, ali i ovo je dosta...
presuda glasi:

mogao si podjednako otvoriti i grupu: "vratimo Jagodu ocu", paralelnu onoj "damo Varšavsku i susjedne ulice" (citiram iz komentara na h-alteru, po sjećanu).

I da dodam: svoju kampanju ne vodiš na forumu JL-a (možda vodiš i tamo, ali nije bitno, ja ju tamo ne komentiram), nego na pollitici, gdje nije bilo previše krvožednih komentara. tek jedan nausikayin zabrinuti dnevnik, na koji je žestina tvog odgovora bila neprimjerena.

ja ne negiram površnost, senzacionalizam, bombastičnot i svu ostalu artiljeriju JL, već tebi predbacujem da se služiš istim sredstvima. u novinarstvu postoji pravilo da su greške uvijek moguće, prava šteta koja ugrožava ugled medija i autora, nastaje kad to ne žele priznati i ispraviti. po svemu sudeći, JL se počeo korigirati, ali ti nikako.

ps. nije problem u minusima koje ti ne daješ, već u plusevima koje daješ svakome tko ti podilazi. primjer @smogismogi koji, kad malo bolje zagrebeš, tvrdi da u obiteljskom nasilju nisu bitna ubojstva i teške tjelesne ozljedi i zlostavljanja žena i djece, već da su najveći problem žene koje lažno prijavljuju zlostavljanje. iz čega valjda slijedi da su zalužile sve što im se događa, jer ugrožavaju svetost obitelji - što on izravno tvrdi)

ps2. zanimljiva je u tom kontekstu tvoja teza da svako odgovara za svoje upise, te da ti ne možeš biti odgovoran za ono što si proizveo. zašto to po analogiji ne vrijedi i za komentatore tekstova u Jutarnjem? pa nisu novinari i mediji odgovorni što se na njihove tekstove lijepe luđaci puni mržnje :-)

ps3. bedastoću da ja ne uočavam seksizme i vrlo vjerojatnu odgovornost (moguće i kaznenu) i majke, neću niti komentirati, jer sam to napravila u ranijim postovima. svaki, ama baš svaki slučaj treba razmotriti zasebno. previše sam toga u vezi obiteljskog nasilja, uključujući seksualno zlostavljanje djece, čitala, slušala, naučila da ne bih znala u kojoj mjeri su žene vrlo često u poricanju (denialu) u takvim slučajevima. ali to je zbilja jedna druga tema.

Tko je glasao

@ve-ka: ponavljati se nema

@ve-ka: ponavljati se nema smisla, nego samo ovo:
svoju kampanju ne vodiš na forumu JL-a (možda vodiš i tamo, ali nije bitno, ja ju tamo ne komentiram),
Vodim, naravno, ali gle čuda - nekako ti komentari nestaju. Tko zna zašto i kako? :) Oni u kojima se prijeti smrću, više puta prepisuje ime sutkinje velikim slovima, Doricu Nikolić naziva kozom.... ostaju.

nije bilo previše krvožednih komentara
Za informaciju: koliko bi ti smatrala da je "previše"?

Zoran Oštrić

P.S. Usput rečeno, odlučio sam više ne davati minuse nijednom komentaru niti dnevniku. Ta me dječja igra počinje zamarati. Plusove ću davati.

Tko je glasao

Zoran i griotta su odabrali

Zoran i griotta su odabrali krivo vrijeme ili bolje rečeno krivi članak za obračunavanje sa žutilom u JL. Time što stalno inzistirate na nevinost oca u ovom slučaju meni niste bitno drugačiji od novinarke željne senzacije. Rastezati dijete po novinama i internet protalima je krajnje gadljivo.

Tko je glasao

@ira: Time što stalno

@ira:
Time što stalno inzistirate na nevinost oca u ovom slučaju meni niste bitno drugačiji od novinarke željne senzacije.
Razumljiva mi je ova percepcija: "meni niste bitno drugačiji (...)". Ona je međutim pogrešna. Rezultat je visoke emotivne uzbuđenosti, izazvane izopačavanjem istine od strane Jutarnjeg, a onda i drugim medija, koji brutalno manipuliraju elementarnim ljudskim strahovima i emocijama vezanim uz djecu, seks i nasilje.

NI griotta ni ja ne inzistiramo na nevinosti oca. Kad malo smirite strasti, i sami ćete to shvatiti. Inzistiramo samo na tome, da je on pravomoćno oslobođen optužbe, pa je prema tome manipulacija čitateljima i širenje masovne histerije, kad se u naslove stavlja "silovana djevojčica", "otac nasilnik", "otac monstrum", kao da je jasno da on jest kriv. Inzistiramo na tome da ne smiju novinari i ne smiju obični ljudi, na osnovu napisa iz novina, zaključivati kako je evidentno da djevojčica jest silovana i da otac jest kriv, kad su dva suda (u drugom, sudilo je petero sudaca, od toga četiri žene), na osnovu nalaza ginekologinje (nije bilo nikakvih znakova seksualnog nasilja) i mišljenja dvoje psihologa presudila, da nije bila silovana i da otac nije kriv. Socijalne službe su nadgledale tu porodicu godinama, i nisu zamijetili da je bilo seksualnog nasilja. Problema je sigurno bilo, ali takvih porodica s problemima ima mnogo, a to ne znači da je otac monstrum. Mi inzistiramo da je manipulacija kad Jutarnji napiše "vidi, kakvi su ti socijalni radnici kad nisu vidjeli silovanje!", kao da "svi znamo" da se silovanje jest dogodilo. Kad razmislite hladne glave, shvatit će i većina vas, da bi možda trebalo dozvoliti drugu pretpostavu: možda su socijalni radnici, ginekologinja, psiholozi i suci ipak u pravu - možda se seksualno nasilje nije dogodilo (barem ne od strane oca)? Ja razumijem vašu reakciju, i sam sam vrlo emotivan, vrlo strastven, temperamenta, kolerik po prirodi. Nastojim međutim kontrolirati strasti, radim na sebi, nastojim prosudbe odluke donositi hladne glave, rukovodeći se umom; nastojim istinski zaslužiti ime "homo sapiens".

Mi inzistiramo da je gruba manipulacija kad Jutarnji piše kako je Vrhovni sud odlučio, da djevočicu treba vratiti roditeljima. Vrhovni sud o tome nije ništa rekao i to nije njegova nadležnost. O udaljavanju djevojčice iz obitelji ranije je odlučio Obiteljski sud; o tome je prije dvije godine pisao Večernji list. To je ozbiljna mjera, koristi se naravno s oprezom jer svakako izaziva traumu kod djeteta sama po sebi. Djevojčica je bila prvo u domu, sada kod neke tete, udomiteljice. Naravno da je tu prisutna neizbježna traumatizacija: svakodnevno je nekto pita "a gdje su ti mama i tata"? Vjerujem, jer drugih indicija zasad nemam, da je Obiteljski sud za tu mjeru imao valjane razloge.

Ne znamo ništa o razlozima zašto je Obiteljski sud tako odlučio. Sudski proces u tijeku svakako je bio barem jedan od razloga; ja inzistiram na činjenici da je taj razlog sada otpao. Ali vjerojatno je bilo i drugih razloga, i oni možda ostaju. Mjera je donesena na rok od godinu dana, i uskoro še Obiteljski sud odlučivati, da li će se ona produljiti. Nema dosad nikakvih indicija, da je taj sud, u ovom slučaju, radio loše. Može se donijeti i trajna mjera oduzimanja roditeljskih prava - mislim, koliko god to nepopularno zvučalo, da bismo mi obični ljudi, koji o slučaju znamo samo iz novina, morali prepustiti institucijama da rade svoj posao.

Pedofilija je odvratna, zločin u rangu ubojstva. Onoga, kome se dokaže krivica, treba strogo kazniti. Ali ne smijemo zbog zasljepljenošću emocijama odustati od načela da optužbu treba dokazati. To se naziva "lov na vještice", to se naziva "masovna histerija", to se naziva "zakon linča". Jer inkvizitori, koji su proganjali heretike i posebno vještice, inzistirali su da je zločn hereze tako gnjusan, da se ne treba obazirati na uobičajene sudske formalnosti i pravila, koja štite prava optuženog (koja su postojala još u mlađe kameno doba: da krivicu a ne nevinost treba dokazivati, znali su i barbari). Protiv takve vrste logike inzistiramo gritta i ja, kao i smogismogi, 45lines i drugi, koji su na ovu manipulaciju upozorili.

Ima problema očito u toj obitelji, ali kakvih - ne znamo, ni do danas nismo čuli podatke. Otac je možda kriv za drugu vrstu nasilja, ali ne za seksualno. Nije monstrum. Možda je kriv za zanemarivanje, možda čak i nije kriv nizašto: problema u obiteljima ima često a da nikoga ne možemo pribiti na stup srama. Nemamo podataka i nemojmo suditi.

Mi inzistiramo i na tome, da je podla manipulacija vašim osjećajima ono što Jutarnji radi, da koristi opće nepovjerenje u institucije i grupe ljudi - sudove, psihologe, socijalne radnike. (Mediji i novinari inače su često žrtve takvih osuda, i ja sam više puta stao na njihovu sranu i sudjelovao u svim prosvjedima, koji su kolege novinari organiziraii.)

Pažljivo sam pročitao sve što je objavljeno do jučer navečer (danas još nisam stigao - jedva sam stigao par sati odspavati danju, nakon noćašnje i jučerašnje frke oko Varšavske), uključivo ono što gotovo nitko drugi nije, naime puni tekst presude Vrhovnoga suda (prva presuda, Županijskoga suda, koliko vidim nije na svemrežju). Nema dokaza, da su petero sudaca, dvoje psihologa, jedna ginekologinja i nekoliko socijalnih radnika u ovom slučaju radili loše, da su napravili neku grubu grešku. Da mogu uočiti da postoje indicije za to, sigurno bih to i rekao.

To je npr. bilo očito u slučaju Ane Magaš, koji sam pratio; i tada nismo inzistirali da ona jest nevina - nije to naš zadatak - nego da zaslužuje pošteno suđenje - a vidjeli smo jake indicije da to nije slučaj, da se stvara atmosfera linča u lokalnoj zajednici, kojoj je i lokalni sud bio podlegao ili je čak kreirao; u tom slučaju Vrhovni sud je bio poništo prvostupanjsku presudu, i ponovljeno suđenje, po ocjeni promatrača, bilo je pošteno; ona, konačno, snosi određenu krivicu, dobila je kaznu, ali znatno manju nego što je prvobitno bilo presuđeno. Za poštena suđenja treba se zalagati, načelo "presumpcije nevinosti" treba braniti. Optuženi ima ljudska prava, čak i krivac ima ljudska prava.

Inzistiramo da obični ljudi, koji neku situaciju poznaju samo iz novinskih napisa, ne bi smjeli a priori suditi "ma očito su presudili pogrešno", "ma svi su oni govna" isl..

Mene osobno, jer sam eto pacifist, što znači: protivnik nasilja i mržnje, užasava količina postova na forumima, sajtu Jutarnjeg, facebooku idr, stotine njih, u kojima se izražava i širi mržnja, inzistira na tome da "se zna" da je otac kriv, pa "se zna" da su krivi i svi navedeni, pa se onda poziva na nasilje i prijeti nasiljem, prebijanjem, sakaćenjem, ubijanjem, bez suda i priziva, kako samom ocu o kojem ne znamo ništa (često i majci), tako sucima i socijalnim radnicima koji su navodno kreteni, hulje, bezdušni birokrati isl.. To je širenje masovne histerije, to je rezultat podle manipulacije osnovnim emocijama od strane masovnog medija, u cilju dizanja tiraže i većih prihoda od prodaje i od reklama. Da, razumijem te emocije, ali čovjek ne smije reagirati na osnovu golih emocija. Pogotovo ne reagirati tako radikalno, davati sebi pravo sa bude sudac i krvnik.

U ime osnovnog ljudskog dostojastva, u ime ljudskih prava i slobode čovjeka i građanina, u ime dostojastva i slobode ne samo onih koji su ovdje "na zubu" mase, nego i samih ljudi koji su ovdje izmanipulirani (tragično: dobri ljudi, iz dobrih motiva, mogu činiti loše, čak grozne stvari!), u ime dostojanstva i slobode medija koji svoju moć ne bi smjeli zloupotrebljavati, te konačno u ime same djevojčice koj se povlači po medijima i nanosi joj se šteta - u to ime sam reagirao, a tako i griota i drugi. Ne smijemo se usmjeravati strahom u doba besmisla.

Moja facebook grupa Protiv moralne panike ima jednog člana na tisuću onih koji misle da reagiraju u korist "male Jagode" a ne tiraže Jutarnjeg lista - fino, bio sam u situacijama kad je omjer za mene bio lošiji. Ima ljudi koji mi šalju poruke "Stvarno, shvatio/shvatila sam da su me izmanipulirali, da je moja prva reakcija bila pogrešna." I kažem s punom sigurnošću: bit će još puno više vas, koji ćete to s vremenom shvatiti.

Zoran Oštrić

Tko je glasao

Zorane sve što si ovdje

Zorane sve što si ovdje napisao jest istina i slažem se. Članak u jutarnjem nisam pročitala iako sam naslov vidjela jer mislim JL da nije mjesto na kojem se treba pisati o problemima djece na takav način tj pisanje da bi se povećala prodaja novina. Također mislim da niti na ovom mjestu nije primjerno o tome pisati. To je moje mišljenje, ne stajem na ničiju stranu niti oca niti djeteta je smatram da nismo mi da o tome sudimo. Također smatram da nisam kako što kažeš izmanipulirana niti sam potpala pod masovnu histeriju.

Tko je glasao

zanimljivo kako ti navodno

zanimljivo kako ti navodno smeta to dodatno povlačenje po medijima od strane ZO i mene, ali ipak ne izdržavaš odaješ svoj pravi motiv - smeta ti što inzistiramo na njigovoj nevinosti. uostalom, pažnja tom slučaju na pollitici nije niti promil one pažnje koja je nastala djelovanjem jutarnjeg. no dobro, pretpostavljam da je i to posve ispod radara selektivnog opažanja.
bez ulaženja u meritum po stoti put, mogu samo reći da ne smatram da se trebam ispričavati što stajem uz presudu VSRH u sastavu od 5 sudaca koji su donijeli presudu na temelju minimalno 300 stranica spisa, a ne na stranu teorije mala to ne bi izmišljala -> zlostavljana je -> tko bi ju zlostavljao ako ne otac. sorry, ali ne sorry.

..............................................................................................
Get your facts first, then you can distort them as you please.

Tko je glasao

griotta da smeta ti što

griotta da smeta ti što inzistirate na njihovoj nevinosti kao što mi smeta što se na bilo koji način piše o toj djevojčici

Tko je glasao

a da? zanimljivo, jer na

a da?
zanimljivo, jer na pollitici su o tom slučaju objavljena 3 dnevnika, od koji se moj i oštrićev bave širim pitanjem, a treći se bavi samo ovim slučajem. to je nausikayin dnevnik.
zanimljivo kako ti moj i oštrićev smeta i nas prozivaš, a njen ti ne smeta.

..............................................................................................
Get your facts first, then you can distort them as you please.

Tko je glasao

e da imaš pravo istina

e da imaš pravo istina nisam komentirala dnevnik koji u svom naslovu govori direktno o toj djevojčici kao što ni članak u jutarnjem nisam pročitala jer nisam htjela biti dio te priče. Vaši dnevnici su me privukli zbog naslova pročitala sam ih i komentirala. Evo ovim putem prozivam sve koji na bilo koji način pišu o toj djevojčici i o njenoj obitelji. Mi smo se svi skupa raspisali o tome ali za par dana ako već i danas nitko se neće sjećati te priče. Ona je bila samo dobar izgovor za razgovor o nečemu drugom. Ono što me smeta jest što nikome pa ni meni osobno nije palo napamet možda nekako na bilo koji način pomoći tom djetetu. Svi smo spremni za velike riječi kojima sami sebe promoviramo ta djevojčica je sporedan i u konačnici nebitan lik.

Tko je glasao

Kako smo postali dio mahnite

Kako smo postali dio mahnite rulje?
Kakva je kvaliteta života u Hrvatskoj?

Standard je loš. Stambena politika ne postoji. Kvadrat turbo preskup.
(Trenutno banke potražuju 1,4 milijardu kuna od građana koji kasne s plaćanjem stambenih kredita.) Rađanje djece nepoželjno. Vrtića premalo. Njihovo radno vrijeme prilagođeno radnom vremenu administracije. Svim ostalim srukama; zdravstvo, trgovina, ugostiteljstvo, proizvodnja - vrtić ne pomaže puno.
Vlada tjeskoba. Školovanje, liječenje, radno mjesto, mirovina...
Sustav vrijednosti izobličen. Perspektiva se vidi sve slabije i slabije. Ne vjerujemo u vladu, ne vjerujemo u pravosuđe, ne vjerujemo jedni drugima....

Isfrustrirani, iskompleksirani bez nade za ISTO sutra, a kamoli bolje, vrlo lako postajemo "dio bjesomučne rulje koja urla i traži krv"
(nažalost, na krivom mjestu što upravo i je cilj onih koji su na "pravom" mjestu)

Tko je glasao

Batman dolazi u Zagreb, za

Batman dolazi u Zagreb, za manje od mjesec dana !
Sve će biti ok.

Tko je glasao

Danas je teško biti

Danas je teško biti roditelj i suprug:
PRIMJER 1.)
Ujutro me pred sudnicom dočekaju dva policajca i okrivljenik. Hitan slučaj. Nasilje u obitelji. Pročitam spis, a spis govori o noćašnjem nasilju u kojem je supruga isprebijala supruga. Zovem policajce i neformalno ih pitam zašto su ga uopće noćas pritvorili. "Da spriječimo daljnje nasilje" ! - veli policajac. "Zašto onda niste suprugu zbog tog razloga pritvorili"? "Pa lakše je muškarca strpati u zatvor", - odgovori mi policajac.

Provedem postupak i donesem oslobađajuću presudu. Čim je okrivljeni suprug izašao, ulazi supruga i pita me:
"Koliko ste mu dana zatvora rebnuli"? "Oslobodio sam ga"! - velim. "Što ću sad", kaže supruga. "Ja sam se već dogovorila s sutkinjom općinskog suda da dođem poslije presude".

Za one koji ne znaju život, igra je bila u tome, da supruga inscenira nasilje u obitelji, ja bih kao trebao pasti na taj trik, a supruga bi s mojom presudom baratala pred sudom i unaprijed pripremljenim ročištem, kako je ona žrtva nasilja pa da se djeca zato njoj dodijele na odgoj i uzdržavanje.

PRIMJER 2.)
Opet ista scena. Okrivljenik i dva policajca. Ocu se stavlja na teret, jer da bi vršio nasilje nad djetetom (Zakon o zaštiti od nasilja u obitelji) zato što je isključio struju u sobi u trenu dok je dijete bio na Internetu. Majka je prijavila ovo kao nasilje u obitelji. Istina je bila da je otac zaisto to učinio, jer je bila grmljavinska nepogoda koja je najčešći uzrok stradavanja modema, što dijete nije moglo, a majka nije htjela shvatiti. I tu sam donio oslobađajuću presudu.

"Pa Ti imaš najviše oslobađajućih presuda na sudu"! - veli mi predsjednik Suda.
"Imali ste prigovor i na jednu moju osuđujuću" - odgovorih.

Ova dva primjera su tipična i prečesta. Zabrinjavajuće česta. Iz neformalnih razgovora s policijom i djelatnicima CSS, te iskustva iz sudskih spisa zaključio sam da postoji nepodnošljiv pritisak na institucije. Inscenirani događaji ili bagatelne obiteljske svađe kvalificiraju se kao nasilje. Nekritično kvalificiranje nasilja u obitelji ili nasilja nad ženom ili nasilja nad djetetom ima za posljedicu trajno uništenje bračne zajednice i posljedično odnosa roditelja i djece. O tome sigurno ne razmišljaju oni koji su na borbi za ravnopravnost spolova ili zaštite djeteta napravili karijeru. Koliko je samo brakova uništeno i posljedično razvoj djeteta, samo zato što su iz statističko/političkih razloga inicirali postupke bez ikakve osnove. Koliko je samo sudaca olako zbog svoje statistike roditelja oglasilo krivim. Koliko sam samo puta čuo kako sudac govori: "Priznajte, pa ću vam dati uvjetno" - samo zbog svoje statistike uspješnog suca. Koliko ih je samo priznalo djelo koje nisu počinili u strahu od mogućnosti izricanja teže kazne. Jer muškarac je presumirani nasilnik. To naravno ne piše u nijednom zakonu, ali takva je histerija. Zato ako hoćete nekoga uništiti, prijavite ga za nasilje. Izmislite. Vrlo komotna stvar. Vama se neće ništa dogoditi, možda vas i slave, a uništili ste nekome život. Nekad su se susjedi jedan drugom osvečivali tako, da je jedan za drugog govorio da je "kontrarevolucionar". Danas ako vam smeta buka iz susjedovog televizora, zovite policiju i recite da se događa nasilje u obitelji kod susjeda.

Nešto off topic, ali se djelomice uklapa:
Prvašići s roditeljima u školskom razredu prvi puta u razredu. Učiteljica svečano pozdravlja djecu i roditelje. Na školskoj ploči piše: "Ja volim mamu". Diže se moj prijatelj tata i pita: "A zašto na ploči ne piše - Ja volim mamu i tatu"? Dobro je prošao. Nije završio na policiji.

Kao da netko želi reći: Oprez prije nego što kažete "da" budućem bračnom drugu, ili barem pričekajte dok ne prođe histerija.

Tko je glasao

@smogismogi: ubojstva u

@smogismogi:

ubojstva u obitelji s obzirom na srodnički odnos u razdoblju 2001-lipanj 2009, podaci MUP-a:

ubojstvo partnera (bračnog/vanbračnog/bivšeg) - 112

počinitelji:
žene 13 slučajeva
muškarci 99 slučajeva

u ove brojke nisu uključeni partnerski odnosi u kojima zajednica nije registrirana niti kao vanbračna.

kad je riječ o pokušajima ubojstva statistički odnos je podjednak.
kad je riječ o drugim srodničkim odnosima (roditelji, djeca, unuci itd.) muškarci ponovo čine značajnu većinu. U segmentu roditelji npr. stvari stoje ovako: otac je počinitelj u 11 slučajeva, majka u 5.

zanima me kako tumačite ove statističke podatke koji ni na koji način ne mogu biti posljedica pristranosti sudova ili centara za socijalnu skrb, ali mogu biti posljedica i njihovog lošeg rada. pogotovo u svjetlu vašeg, rekla bih potpuno neprofesionalnog i neodgovornog, gotovo novinarski površnog (a la JL) prepričavanja anegdota iz sudnice?

jeste li upućeni u činjenicu da su neki od ubojica ranije oslobađani na sudovima, jer "nije bilo dokaza", ili je proces predugo trajao, ili nasilnik nije na vrijeme smješten u instituciju.

ne niječem da ima i slučajeva zloupotrebe i da svaki sudac, kao i czss trebaju svaki slučaj razmatrati sine ira et studio, bez predrasuda u odnosu na statstičke trendove. no, puka činjenica da su počinitelji kaznenog djela nasilja u obitelji u razdoblju od 2001-2008 u 92-96 % slučajeva muškarci, prekršajnih djela u 94 do 86 posto slučajeva, te da su kazne u 86 % slučajeva uvjetne (podaci dys) - sve to ipak puno više od vaših pričica iz sudnice govori o tome gdje je srž problema.

Tko je glasao

@ve-ka Ubojstvo kao oblik

@ve-ka

Ubojstvo kao oblik nasilja u obitelji je najmanje zastupljen.
U nekim drugim oblicima nasilja u obitelji, žene uvjerljivo vode. Ali takav oblik statistike se ne vodi.
Lažna prijavljivanja za nasilje u obitelji najčešće ostvaruju žene (što je isto nasilje u obitelji).
Zajedničko svim statističkim pokazateljima nasilja u obitelji jest da prikazuju neistine podatke o životnoj stvarnosti.
Muškarci u pravilu izbjegavaju prijavljivati nasilje u obitelji koje čine žene, a što ima za posljedicu neistinitu percepciju o stvarnom stanju obzirom na spol počinitelja.

Ako se sagleda ista problematika s strane institucija, onda je situacija još katastrofalnija na štetu oca i supruga:
1.) Na Općinskom građanskom sudu u Zagrebu 2008 je bilo:
111 žena
24 muškarca
2.) U odjelu obiteljskog prava isključivo su žene
3.) U CSS su gotovo isključivo žene

U 85% slučajeva sudovi djecu dodjeljuju majkama.

Otac i suprug danas nije u ravnopravnom položaju u odnosu na majku i suprugu. Neravnopravnost spolova zaista postoji - na štetu muškaraca.

Tko je glasao

Najveću štetu UVIJEK snose

Najveću štetu UVIJEK snose djeca.
"To je npr. bilo očito u slučaju Ane Magaš, koji sam pratio; i tada nismo inzistirali da ona jest nevina - nije to naš zadatak - nego da zaslužuje pošteno suđenje - a vidjeli smo jake indicije da to nije slučaj, da se stvara atmosfera linča u lokalnoj zajednici, kojoj je i lokalni sud bio podlegao ili je čak kreirao; u tom slučaju Vrhovni sud je bio poništo prvostupanjsku presudu, i ponovljeno suđenje, po ocjeni promatrača, bilo je pošteno; ona, konačno, snosi određenu krivicu, dobila je kaznu, ali znatno manju nego što je prvobitno bilo presuđeno."

Totalno mutan slučaj. Stvarno nikad ne bih poželjela biti sudac. Strašno nezahvalan posao.

Ubila je muža u "samoobrani", odležala 3 godine, sad traži dijete natrag.
Koje je do sada živilo kod svekrve.
I opet je dijete u NAJGOREM mogućem položaju.

Tko je glasao

Ovo je posebna tema, ne bih

Ovo je posebna tema, ne bih se sada upuštao. Ima ve-ka pravo, ali ima i smogismogi.

Zoran Oštrić

Tko je glasao

Ovo je posebna tema, ne bih

Ovo je posebna tema, ne bih se sada upuštao. Ima ve-ka pravo, ali ima i smogismogi.

a jel?
kao što se nisi upustio ni u moj raniji komentar, zanesen svojom "new righteousness" (Sri, 10/02/2010 - 13:20 — ve-ka)

a ja sam mislila da je baš to kontekst i dobrim dijelom meritum i ovog slučaja: kako dobar dio javnosti, a u ogromnoj mjeri i sudovi, razumievaju rodni režim moći i rodno uvjetovano nasilje.

ili barem da će ti komentari vjernika poput @smogismogi, koji te priziva kao lidera grupice nove prosvijećenosti među ruljom succera, ukazati kako si i ti svoju kampanju vodio "pretjerano emotivno" i podjednako populistički kao što to rade žuti mediji. da bi na kraju okupio sljedbenike čiji su komentar na rubu transgresije pozitivnih propisa, a tako su se, čini se, ponašali i u sudnici.

uz to, svo vrijeme mijenjaš naglasak argumentacije. ovo posljednje što pišeš bitno se razlikuje od onoga s čime si krenuo, ali se ni meni ne da upuštati u c/p da ti to dokazujem. trust me, govorim ti u dobroj namjeri.

kad ti malo smiriš strasti onda najprije usporedi ova dva iskaza koji se nalaze jedan do drugoga:

Čet, 11/02/2010 - 17:40 — griotta (u odgovoru @ira)
zanimljivo kako ti navodno smeta to dodatno povlačenje po medijima od strane ZO i mene, ali ipak ne izdržavaš odaješ svoj pravi motiv - smeta ti što inzistiramo na njigovoj nevinosti.

Čet, 11/02/2010 - 18:37 — Zoran Oštrić (u odgovoru @ira)
NI griotta ni ja ne inzistiramo na nevinosti oca......Inzistiramo samo na tome, da je on pravomoćno oslobođen optužbe

pa se dogovori sa sobom, sa griotte i sa smogigmogijem oko čega se vi racionalni i prosvijećeni zbilja slažete.

toliko si otprilike bio sabran i dosljedan u gotovo svim nastupima ove gnjevne sapunice.

Tko je glasao

@ve-ka: Vidim da i ti

@ve-ka: Vidim da i ti pristupaš emotivno. Nepotrebno ovdje, PMSM. Slučajeva kad je žena nasilnica ima, neopravdanih pa i svjesno lažnih optužbi ima (a lažna optužba jest nasilni čin sama po sebi). Kako rekoh - neću u ovom trenutku više o tome.

kako si i ti svoju kampanju vodio "pretjerano emotivno" i podjednako populistički kao što to rade žuti mediji
Populistički - da. Nastojim utjecati na populus. Emotivno - bez sumnje! Kako rekoh - ja sam vrlo emotivna osoba. Pretjerano? Možda, nadam se da ipak ne. Međutim: izražavam svoje emocije, nastojim i djelovati na emocije drugih (to je dilema mnogih u ovakvim situacijama, treba apelirati na razum, ali ne ide to samo po sebi...), ali za razliku od žutih medija - ne manipulacijama, ne lažima, ne poluistinama!

Mijenjam naglasak argumentacije? Bez sumnje, najzad čine to i žuti mediji, a diskusiju vodimo "u hodu", saznajući neke stvari usput, razvijam svoje uvide usput. Ne mislim da ima neke načelne razlike između moje prve reakcije i ove tri dana kasnije.

pa se dogovori sa sobom, sa griotte i sa smogigmogijem
Svako odgovara za ono što on sam/ona sama piše. Ovo je tekuća diskusija, ne dogovaramo se unparijed, ovo je ipak (kolaborativni) blog, ne možeš sad tražiti od ljudi jednoumlje, a niti potpunu preciznost i promišljenost.

PMSM, griota griješi kad piše "inzistiramo na nevinosti", njena misao bi vjerojatno preciznije bila izražena sintagmom "inzistiramo da ga je sud proglasio nevinim", pa da nije oparvdano da mediji i dalje stavljaju u naslove "otac monstrum" isl.. Logična opreka tvrdnji "sigurno je kriv" nije "sigurno je nevin".

Mir i dobro,

Zoran Oštrić

P.S. Usput rečeno, odlučio sam više ne davati minuse nijednom komentaru niti dnevniku. Ta me dječja igra počinje zamarati. Plusove ću davati.

Tko je glasao

ispričavam se oštriću,

ispričavam se oštriću, odgovarala sam na komentar koji nas je prozivao u množini i odgovorila sam u množini. jedini oštećeni je oštrić u čije sam ime govorila, i to pogrešno.

..............................................................................................
Get your facts first, then you can distort them as you please.

Tko je glasao

Ubojstvo kao oblik nasilja u

Ubojstvo kao oblik nasilja u obitelji je najmanje zastupljen.

ovo je vrlo zanimljiva tvrdnja, pogotovo kad dolazi od jednog bivšeg suca. jesu li 113 ubojstava nevažni statistički podatak za vas ili su stvarnost? gube li su u prosjeku, koji inače izgleda ovako :

počinitelji kaznenog djela nasilja u obitelji u razdoblju od 2001-2008 u 92-96 % slučajeva muškarci, prekršajnih djela u 94 do 86 posto slučajeva, te da su kazne u 86 % slučajeva uvjetne (podaci dzs)

koliko ima ubojstava muških članova obitelji koje su počinile žene, a eto nekim slučajem nisu se našli u statistikama?

pazite, gospodine suče, to su mrtvi ljudi, u 90 posto slučajeva žene, 90 posto počinitelja su muškarci. jesu li, logikom vašeg razmišljanja, za to krive one žene na nižim sudovima koje su zastupljenije od muškaraca, a koje već po ne znam koji puta uvodite u diskusiju i time dokazujete potpuno nerazumijevanje problema nasilja u obitelji?

Tko je glasao

nažalost ima istine u ovim

nažalost ima istine u ovim tvojim izjavama. Gotovo uvijek se djeca dodjeljuju majci iako ima slučajeva da je otac puno bolji roditelj. Nažalost su i sami muškarci odgovorni za to žalosno stanje. Prilično je velik broj muškaraca koliko ja vidim koji ne žele sudjelovati u odgoju djece. Odite na primanja ili roditeljske sastanke u škole i u pravilu vidjeti će te bar 80% žena. Idem često na radionice organizirane za roditelje čiji su polaznici 90% žene. Voditelj radionice koji je inače muškarac je više puta pokušavao motivirati i očeve da se pridruže ali bez ikakvog uspjeha. Ja imam tu sreću da mi se muž angažira oko kćeri jednako kao i ja i često ga okolina doživljava kao čudaka. Dokle god muškarci budu večinu odluka unutar obitelji prepuštali ženama ne mogu ni očekivati bolji tretman u društvu.

Tko je glasao

Nasilje u obitelji

Nasilje u obitelji najčešće ima osnov u životu kojeg je član imao prije braka (odgoj, okruženje i sl.) Ima jedna osoba na ovom članku Oštrića koju prepoznajem kao potencionalnog nasilnika u obitelji, ako ju uopće ima ili ju je sposobna stvoriti. Obitelj je zajednica. Onaj koji nije sposoban ostvariti suživot u nekoj drugoj zajednici, nije ni u obitelji, a kamoli da bi prihvatio teret odgovornosti za opće dobro. Prepoznat ćete takvu osobu.

Tko je glasao

@smogismogi: Ima jedna

@smogismogi:

Ima jedna osoba na ovom članku Oštrića koju prepoznajem kao potencionalnog nasilnika u obitelji, ako ju uopće ima ili ju je sposobna stvoriti. Obitelj je zajednica.

ma bravo, gospodine suče. nakon što ste iscrpli anegdote iz sudnice, sad ćete se još početi baviti i tračevima s pollitike i preispitivati privatni život sudionica. zar stvarno vjerujete da to doprinosi vašim argumentima, ili vašoj reputaciji.
sram vas bilo!

Tko je glasao

Moram priznati da se svako

Moram priznati da se svako malo (neugodno) iznenadim izletima pojedinaca u sfere malicioznog prokazivanja i podvaljivanja. I to od onih od kojih to najmanje očekujem! Tužno!

Statistička pogreška

Tko je glasao

Pozdravljam sve drage žene

Pozdravljam sve drage žene na ovom dnevniku. Mislim da je perfektan članak Zorana Oštrića iscrpljen, ali njegova teza uvijek će biti aktuelna. U tome je njegova najveća vrijednost. Zato sam se nakon dugog izbivanja oglasio na Pollitika.com. @Iri i drugima čestitam na ostvarenoj sreći, drugim ženama to želim, a nekima više ni Bog ne može pomoći.

Čujemo se koncem proljeća.
Pozdrav svima.

Tko je glasao

@ira Teško je pomiriti

@ira
Teško je pomiriti tradicionalnu (tradicijsku) obvezu da je muškarac u obvezi osigurati obitelji dom i egzistenciju, a istovremeno posvetiti se djeci i supruzi u punoj mjeri. Životni standard i potrebe su danas takve da se počesto radi cijeli dan da bi se priskrbilo za življenje. Nešto treba žrtvovati. Rješenje postoji tisućljećima, a zove se podjela posla.
Čestitam na vašoj sreći, ali ne umanjujući istu, siguran sam da vam ekonomske prilike umogućuju takav odnos supruga prema obitelji.

Tko je glasao

smogismogi je teško je

smogismogi je teško je pomiriti posao i obiteljske obaveze to mi je poznato jer kao i većina žena sam zaposlena. To što su muškarci zaposleni kao uostalom i većina žena ih ne bi trebalo sprečavati da izvršavaju svoje obaveze prema obitelji.

Tko je glasao

Pa da pogledaš statistiku

Pa da pogledaš statistiku za sve nasilne zločine (pljačka, ubojstvo, silovanje) uvijek je odnos počinitelja muškarci:žene otprike 6:1 do 8:1. To je jednostavno tako, muškarci su (ne samo kod nas) skloniji riskantnom i nasilnom ponašanju.

Ali to ne znači da su svi muškarci zločinci, i ne znači da ako je netko optužen muškarac, da to znači da moramo a priori sumnjati na njega.

Zlatno pravilo, osim toga, premisa da je bolje osloboditi krivca nego osuditi nevinu osobu. Ili su svi bar malo krivi, pa nema veze ako nekog osudimo nepotrebno?

Ili želimo da narodne mase uzmu pravdu u svoje ruke? Prvo prema zlostavljačima, zatim mafijašima, pa tajkunima, a i Srbi će doći na red...?

Tko je glasao

@Daniel N. Da, i???? da mi

@Daniel N.

Da, i????

da mi još objasniš da je zemlja okrugla, ali zapravo je ovalna, a neki planeti bi mogli imati i neke druge oblike?

da popričamo o suncu i mjesecu?

da uvedeš još 37 varijabli koje spadaju u opća mjesta, pa da malo popričamo i o njima?

ili da još jednom pročitaš što sam napisala kao odgovor na smogismogijev post i barem pristojnosti radi uočiš i ovaj detalj:

ne niječem da ima i slučajeva zloupotrebe i da svaki sudac, kao i czss trebaju svaki slučaj razmatrati sine ira et studio, bez predrasuda u odnosu na statstičke trendove.

PS. u stvari, kad naletim na ovakve reakcije onih koji se smatraju kompetentnima, imaju neko obrazovanje i iskustvo, dođe mi da zaključim da iracionalne reakcije razuzdane "rulje" i nisu tako iracionalne. ili barem imaju dobar povod u načinu na koji im "znalci" tumače stvari:-)

Tko je glasao

To je jednostavno tako,

To je jednostavno tako, muškarci su (ne samo kod nas) skloniji riskantnom i nasilnom ponašanju.

Još samo fali da nam prezentiraš neku kemijsku ili fizikalnu formulu koja egzaktno dokazuje da je to "jednostavno tako". Budući da formula ne postoji, nevjerojatno mi je kako si neki ljudi dopuštaju izjavljivati ovakve stvari, a da se uopće ne pitaju što je ljudski rod do danas akumulirao kao relevantno znanje o pojavi nasilja, njegovim uzrocima i oblicima kao i rasprostranjenosti i distribuciji (po spolu, klasi, stupnju obrazovanja itd.). Ne, nego svoje neznanje, predrasude, pretpostavke, osobne dojmove prezentiraju bez imalo nelagode zbog moguće njihove apsolutne promašenosti. Mene zabrinjava da se takvi ispadi u domeni društva toleriraju (čak se o tim nebulozama vode rasprave), dok bi u domeni prirode tvrdnja da "sunce zalazi i to je jednostavno tako" bila odmah proglašena atavizmom predznanstvenog doba, a rasprava o njoj bi bila proglašena neozbiljnom.

nemesis

nemesis

Tko je glasao

Ovo zaslužuje

Ovo zaslužuje dnevnik!

Stvarno ima takvih stvari. Znam za jednog klinca koji sve maltretira, drugu djecu u školi, nastavnike, prijeti roditeljima, a kad su ga htjeli kazniti (ne fizički) prijavio je roditelje radi zlostavljanja!

Ljudi uopće ne shvaćaju da postoje i lažne prijave, lažna svjedočenja, da ljudi i krivo zapamte i intepretiraju događaje...

Tko je glasao

Pošto se slažem sa Zoranom

Pošto se slažem sa Zoranom oko žutila Jutarnjeg i podilaženju čitateljskim strastima najniže vrste, samo dajem prilog tome http://www.jutarnji.hr/boris-vlasic--brige-dorice-nikolic/552058/ - članak Borisa Vlašića u kojem na najjadniji način medijskom linču izlaže Doricu Nikolić.

Naravno, ona je idealna žrtva - političarka je pa je po defaultu većina naroda već mrzi, a kad još dodaš k tome da i nije baš simpatična pojava, onda nema pogodnije osobe da se na njoj izrazi frustracija ili čista glupost dotičnog novinara. Kakva god bila Dorica Nikolić, krajnje je odvratno napisati člančić u kojem nema nikakve informacije nego samo insinuacije da je nije briga za dobrobit ovog djeteta i da se ona vozi u službenom autu dok mali dječačić možda biva silovan... Dno dna. Svrha tog članka nije nijedna druga nego da još više naloži javnost protiv dežurnih krivaca, iako ovdje ta nesretna Dorica nema bogznakako važnu ulogu.

A ulogu u pisanju ovog članka sigurno ima i to šta je Nikolička sasvim pristojno i suvislo oprala dotičnog u Otvorenom i rekla mu što stoji da su od priče napravili žutilo i da su pretjerali s objavom iskaza djeteta. I sad joj on vraća na ovaj način, opet u stilu Jutarnjeg - loženjem čitateljstva. A njegove krokodilske suze i patetika o jadnoj djeci je preprozirna, jer da mu je do dobrobiti djece ne bi od njihovih sudbina radio cirkus po novinama.

Tko je glasao

Nebi bilo loše, kad bi i

Nebi bilo loše, kad bi i sljedeče pročitali. Nije se tolko prašine podiglo.

http://pollitika.com/nepodno-ljiva-lakoca-nabacivanja-blatom

Tko je glasao

ista stvar je bila i sa

ista stvar je bila i sa člankom kojim se napada czss jer je godinama nadzirao obitelj "a nije primijetio zlostavljanje". pa da je czss smatrao da je sve u redu, zašto bi pobogu trošio vrijeme godinama na tu obitelj!? valjda bi onda prekinuli nadzor, a ne ga nastavili.
uglavnom, za jutarnji kao da je sve kikiriki i naravno svi su nesposobni. kad komentiraš njihov način rada, onda je to zadiranje u slobodu medija.

..............................................................................................
Get your facts first, then you can distort them as you please.

Tko je glasao

CZSS može godinama

CZSS može godinama nadzirati obitelj zbog toga što dijete npr. ima probleme u školi. Može zbog toga što su odnosi narušeni, npr. dovoljno je da muž prijeti ženi i CZSS uzima obitelj u nadzor.

Recimo, moja žena radi nadzor za CZSS nad jednom obitelji. Nema nikakvog nasilja, razlog je što klinac radi neke probleme u školi, zato što ga neki drugi klinci u školi ponekad zlostavljaju, pa izostaje itd.

Za informaciju, takav nadzor traje minimalno godinu dana, radi takve stvari.

Tko je glasao

griotta, rekla bih da je

griotta, rekla bih da je problem što je czss godinama 'nadzirao' obitelj ali izgleda ne previše uspješno. ili kako kažu: "kasno marko na kosovo stiže..."

Bez zagovaranja novinara jutarnjeg ili bilo kog drugog, po svemu sudeći taj 'nadzor' je bio odrađen (na žalost) šlampavo kao i većina sličnih slučajeva. Na žalost, imam neka iskustva s time kako to izgleda u praksi i daleko je (čast iznimkama) od onog što je potrebno. Svodi se (nadzor problematične obitelji) da ih se prvo nazove telefonom, dogovori termin a onda tek dođu u 'kontrolu'. Možeš zamisliti kako izgleda takva kontrola u kojoj socijalna radnica/radnik pije kavu i btw propitkuje obitelj kakva je situacija. Daleko od toga da su svi socijalni radnici takvi ali kao što sam rekla, u to sam se uvjerila u praksi. Osim toga, u posjete najproblematičnijim obiteljima idu najrjeđe zbog straha po vlastitu sigurnost (ne neutemeljeno) a i za njih vrijedi da su samo ljudi, elem podložni svim ljudskim slabostima.

Vani (u nekim zemljama Europe u kojima sam živjela) u takve se posjete dolazi bez najave, često u prisutnosti policije i bukvalno provjeravaju što je u frižideru, da li je rublje oprano, ima li dijete modrice i sl. Poznajem nekoliko ljudi koji se bave tim poslom i strašno su frustrirani nedostatkom sustavne podrške nadležnih službi i dosljedne skrbi za one najugroženije. Zato često oni najbolji i odlaze iz te struke.

I sama sam pokušala nekoliko puta nešto učiniti - npr. u jednom slučaju a radilo se o romima - sva su mi vrata zalupili pred nosom i odjebali me po kratkom postupku. Koga briga za mladu djevojku koja ima šizofreniju (koju sustavno zlostavljaju kolege iz škole i susjedstva, pokušala sam da im nađu primjereniji smještaj), kad je ciganka? Nema veze što je bila dobra učenica, čista i ispeglana po PPS-u, njezin etnički identitet, njezina dijagnoza i općenite predrasude prema romima, rezultirali su totalnim fijaskom.

Tko je glasao

Gledaj, najlakše je uvijek

Gledaj, najlakše je uvijek bilo tuđim k***m po gloginjama mlatit :) Jutarnji će sada dignuti histeriju, zgražat će se nad radom socijalnih službi i za kojih tjedan dana će tražiti druge senzacije nad kojima će se pravednički zgražati. Isto vrijedi i za nas, čitatelje. A ti ljudi koji rade u socijalnim službama doslovce svaki dan sreću neku Jagodu ili neku drugu sličnu ljudsku nesreću. Posao im je sve samo ne lagan, a onda dođe nekakav pizdun novinar i soli im pamet kako trebaju raditi.

Ja sam kroz studij bio u bližem kontaktu s tim službama, nešto sam i volontirao, i govorim da je velika većina ljudi koji tamo rade profesionalna, stručna i savjesna u svom poslu. Inače u takav posao ni ne možeš ući ako te ne vodi nekakav jaki motiv da pomažeš drugima jer inače toliku količinu problema koje svaki dan srećeš ne bi mogao podnijeti, prolupao bi drugi dan. Ono što ponekad vanjskim promatračima izgleda kao neosjetljivost je samo iskustvo, a promatraču je najčešće prvi susret s takvim stvarima pa pada u nesvijest od užasa dok se iskusan socijalni radnik nagledao takvih stvari i ne viče užas!!! na sve strane jer mu je nažalost to dio posla i ne bi uspio ništa napraviti da se svaki put iznova zgraža nad time kako je moguće da netko tuče dijete. Jebiga, moguće je i događa se. Ali ta njihova hladnokrvnost se ne smije mijenjati za nebrigu.

Tko je glasao

@Whatever: a da sada

@Whatever: a da sada pokušaš dovesti u vezu svoj raniji post u kojem Doricu Nikolić identificiraš kao idealnu žrtvu medijskog linča, dakle gotovo nevinu u ludnici i činjenicu da je upravno ona možda najodgovornija osoba u državi što je stanje u centrima za socijalnu skrb zaista strašno i što su ti ljudi postali žrtveni jarci za sve grijehe sustava u tom području.

Dorica je, naime već godinama tajnica, a u stvari ministrica za socijalnu skrb, jer su ministri liječnici, i uopće ne brinu o socijali. U međuvremenu, nekada relativno solidna služba socijalne skrbi pala je na najniže moguće grane - preopterećeni, imaju i do 100% više slučajeva nego slične profesije u evropskim zemljama, podplaćeni, bez ikakve autonomije u radu, limitirani gomilom birokratskih propisa. sustav je nekoordiniran (czss, sudovi, ministarstva). Ako je moguće identificirati nekog tko je izravno odgovoran, onda je to Dorica Nikolić, podjednako ne-educirana kao i nesposobna za tu funkciju koju dobiva po nekoj stranačkoj križaljci.

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najviše ocijenjeni članci

Najčitaniji članci