Tagovi

Misirska (egipatska) agonija, Izrael, pouke

Ustanak osiromašenih i nezadovoljnih građana Misira (Egipta) kao i revolt u još nekoliko arapskih zemalja, svjetski mediji nazivaju revolucijama, drugi tranzicijama vlasti, treći, kada je riječ o Egiptu, sukobima pobunjenog naroda s pristalicama dugogodišnjeg vladara Egipta Hosnija Mubaraka. Neosporno je da se radi o krvavim konfrontacijama u jednoj od neuralgičnih točaka međunarodne zajednice, Bliskom istoku, s dalekosežnim političko-gospodarstvenim implikacijama.
Sklon sam ovoj zadnjoj kvalifikaciji jer dramatična zbivanja događaju se u najvećoj arapskoj zemlji – po površini ( više od milijun kvadratnih kilometara), po mnogoljudnosti (oko 80 milijuna stanovnika), zbivanja koja nakon petnaestak dana koji su potresli svijet, za nijansu jenjavaju i kristaliziraju se. Sam Kairo, sa nešto više od l7 milijuna stanovnika, oko četiri puta mnogoljudniji od Hrvatske, bio je poprište ogorčenih borbi u kojima nije bilo milosti ni za jedne u sukobljenim stranama, dok vojska, deseta po broju vojačenih u svijetu i časnika, još promatra političke sukobe, čekajući znake prevage, iako još u većini lojalna Mubaraku.

ZANEMARENI GEOPOLITIČKI I GEOSTRATEŠKI ASPEKTI
Riječ je o zemlji koja se prostire na dva kontinenta, iako zapravo velika većina gospodarstvenih događanja vezana je uz tok Nila, koji je razbio sjeverno-afričku pustinju i stvorio posebno važnu i bogatu plodnu površinu. Područje Nila te područje piramida, kao i Sueski kanal sa Sinajem, tri su geopolitičke regije Egipta o kojima ovisi količina hrane za egipatsko stanovništvo, dotok prihoda od turizma te prometovanje Sueskim kanalom čije, ma i kratko zatvaranje reflektira se na cijenu robe koja se prevozi s Dalekog istoka do Europe, i obrnuto. Jačanjem Indije, Kine i oporavkom Japana, veza kroz Suseki kanal, izuzetno je važna, mada su se modernom tehnikom i tehnologijom promijenile neke koordinate geopolitičkih i strateških odnosa (primjerice, brodovi s većom nosivošću ne mogu ploviti Sueskim kanalom, pa ionako moraju oploviti Afriku, zatim naftovodi i plinovodi su u masovnoj upotrebi i tsl.). Sueski je kanal još uvijek žila kucavica Egipta, slično Nilu, zapravo, značajan međunarodni plovni put koji spaja Mediteran s Crvenim morem. Kanal je važan u svjetskom transportu, posebno trgovini, i nije nimalo svejedno koja ga i kakva vlast kontrolira iz Kaira. Kanalom dugim l63 kilometra prođe oko l5 000 brodova godišnje koji prevezu oko l5 % transportiranog tereta u svijetu i pristojbe od vozarine značajan su prihod države.

KRAJ PAX AMERICANE??
Kako se radi o tome, da su Egipat, Izrael i Saudijska Arabija do sada bila tri ključna oslonca SAD-a u bliskoistočnoj regiji, gubitkom samo jednog partnera dolazi u pitanje ono što se naziva «PAX AMERICANA», dakle nametnuti modus vivendi za zemlje u regiji tzv. Camp Davidskim sprazumom koji su l978. potpisali Anwar el Sadat i Menahem Begin. Na taj mir, koji je inicirao Anwar el Sadat, prethodnik Hosnija Mubaraka, iznenadnim povijesnim posjetom Jeruzalemu u studenom l977., nadovezali su se pokušaju rješavanja palestinskog pitanja, koje bez sudjelovanja Egipta, kao jednog od jamaca dugoročnog mira nije moguće. Ne treba zanemariti činjenicu da otkako je sklopljen sporazum između Egipta i Izraela, na ovom području bilježi se najduža faza mira između Izraela i arapskih zemalja – ako se isključi sukob Izraela i arapskih militanata na sjeveru Libanona, to je punih 37godina, što je u odnosu na vijek Izraela od 63 godine, sasvim pristojno razdoblje.

EGZISTENCIJALNA SIGURNOST IZRAELA U PITANJU?
Nakon eventualnih Izraelu nesimpatični promjena u Kairu ( vlada pod izravnim utjecajem Muslimanskog bratstva) na izraelskoj jugozapadnoj granici, Egipat dolazi u kontakt s Hamasom koji kontrolira delikatno područje Gaze, koja je nekada i pripadala Egiptu te se dramatično otvara pitanje sigurnosti Izraela, koji je ionako ovih mjeseci sa zabrinutošću pratio događaje u Libanonu. Iran, koji bez krzmanja kaže da želi zbrisati Izrael s karte Zemaljske, ipak je zemljopisno daleko od Izraela, i osim raketnih napada, nema opasnosti nasrtaja na izraelsko tlo, no u slučaju da se otvara više desetljeća neutraliziran izraelski front na jugozapadu, prema Egiptu, «obećana» ili «sveta zemlja» dolazi u situaciju opasnog okruženja. Tu je i dalje neprijateljski raspoložena Sirija te relativno nestabilni Jordan, što, ako se uzme i energetska ovisnost Izraela o Egiptu, uzrokuje zapravo egzistencijalnu opasnost (nije slučajno da je napravljena sabotaža na plinovodu koji iz Egipta vodi za Jordan, što je uzrokovalo i zatvaranje kraka prema Izraelu).

VRLO DELIKATNA ULOGA SAD I NATO PAKTA
A kada je riječ o egzistencijalnoj sigurnosti Izraela, onda i SAD, pa i NATO pakt preuzimaju vrlo delikatnu ulogu štita Izraela, pa svako zaoštravanje oko Izraela (ali i Egipta), involvira u sukob veći broj država, i izvan bliskoistočne regije. To znači i Kinu, koja u arapskom tržištu oružja, nakon smanjenja nekadašnjeg utjecaja SSSR-a- a sada Rusije-, vidi svoju šansu za ulazak u ovaj neuralgični geo - politički prostor. Ako se tome doda i izraelski atomski potencijal - koji Izrael nikada javno nije priznao, a koji, bjelodano je, postoji, kao zadnja crta obrane Izraela, postaje jasno da sukobi u Kairu, koji se već šire i na druge gradove, odnosno ishod sukoba Mubarakovih pristaša i revoltiranog naroda, postaju kamen međaš rovite prošlosti Bliskog istoka (ratovi s Izraelom l948, l956, l967, l973.), te neizvjesne budućnosti cjelokupne regije.
Možda bi bilo manje zabrinutosti ukoliko čitatelj uzme u obzir da je arapski svijet tradicionalno nejedinstven, da nije voljan dugo prosvjedovati ili ratovati, da kakav god bio ishod sukoba u Kairu, on će se odraziti na homogenost arapskog svijeta, u smislu jačanja rivaliteta, gdje se može očekivati djelovanje sa strane (zapadna, duga granica Egipta dotiče Libiju) kao i potenciranje ekonomsko - poslovnih interesa Saudijske Arabije, te arapskih šeikata, recimo Dubaja, Kuvajta i Katara, gdje se bez trgovine naftom ne može održati izuzetno visok životni standard. Za razliku od spomenutih zemalja on je u Egiptu izrazito nizak, a podaci pokazuju da blizu 50 % stanovništva Egipta živi ispod granice siromaštva (ona je postavljena na l,25 američkih dolara dnevno i svaki Egipćanin koji ima manje, smatra se siromašnim). Ovome treba dodati da Egipat zauzima 98. mjesto u svijetu s vrlo visokim indeksom korupcije, kao zemlja u razvoju prima ekonomsku i vojnu pomoć najrazvijenijih zemalja svijeta.

VOJSKA I MUSLIMANSKO BRATSTVO ODLUČUJU O BUDUĆNOSTI EGIPTA
Vojska u Egiptu kroz njegovu burnu noviju povijest izuzetno je važan činilac društva –državnim udarom na vlast je došao general Nagib, poslije G.A.Naser, legendarni vladar Egipta; iz redova vojske, militantnih islamista, potječu atentatori na Anwara el Sadata,- ubijen je prilikom jednog vojnog mimohoda l98l.. Vojska u Egiptu je danas najveći poduzetnik u državi, vlasnik je vlastitih firmi, često onih koje imaju monopol u ekonomiji.
Stoga, osim vanjskih utjecaja, posebno SAD, ali i Europske unije, rasplet najveće krize Egipta u zadnjih l00 godina, ovisit će o opredjeljivanju vojske, ali i snazi još formalno zabranjenog Muslimanskog bratstva, nositelja islamizacije zemlje. Iako zadnje vijesti iz Egipta ohrabruju – počeli su pregovori predstavnika prosvjednika, uključujući i Muslimansko bratstvo, s predstavnicima režima, rano je govoriti o jasnim putovima izlaska iz tektonskog poremećaja ne samo u Egiptu, nego u cijeloj regiji, pa i Mediteranu. Evo i pitanja kako se ovi događaji u Egiptu i arapskom svijetu reflektiraju na Hrvatsku, ali to je posebna tema.
Ali, analiza bi bila nepotpuna ako se ne spomene jedno oružja koje ranije geopolitičke analize nisu poznavale – radi se o korištenju Neta koji u rukama širokih masa nije samo sredstvo komunikacije, nego sve više djelotvorno oružje kojim se iniciraju dramatične društvene promjene. I nije slučajno na konferenciji o sigurnosti u Muenchenu upozoreno da vojne akcije u Nato zemljama trebaju u obzir uzeti i moguće atake s Mreže, svaka zemlja Nato pakta trebat će organizirati uspješnu obranu ne samo na tlu, u morima, nego i od nevidljivog neprijatelja iz Zemljina omotača (Cyber-ataci).
Zaključak ove analize: da su u arapskom svijetu nacionalna bogatstva bila ravnomjernije raspoređena, da demokratski procesi nisu bili desetljećima petrificirani, manje bi bilo prostora za politički bunt koji u osnovi ipak ima – neviđeno siromaštvo arapskih masa i izostanak demokratskog razvoja.
Ova dva uzroka krvavog bunta, s još ipak nesagledivim posljedicama, nisu rezervirana samo za arapski svijet, Egipat i Bliski istok u cjelini – to su klice sukoba u svakoj zemlji u kojoj politički establishment zanemari interese svog stanovništva odnosno potrebe naroda.

Napomena: Pod naslovom "Kaotični Egipat baca Bliski istok u agoniju", skraćena verzija ovog teksta, objavljena je kao komentar u "Jutarnjem listu", 7.veljače 20ll.

Komentari

napomenuo bih još nekoliko

napomenuo bih još nekoliko detalja:

- deficit državnog proračuna egipta za 2009 je bio oko 20mlrd dolara ili 1/3
- u 2010 ili najkasnije u ovoj godini, egipat prestaje biti izvoznik nafte i postaje njezin uvoznik
- 60% hrane egipat mora uvoziti
- malo se spominje, ali Mubarak je vojnik, egipat je vojna diktatura

ovo što se desilo je u biti bilo za očekivati

Tko je glasao

@mrak Još jedan podatak:

Sredinom sedamdesetih prošlog stoljeća Egipat je imao oko 35 milijuna stanovnika, danas ima oko 85 milijuna. Zanimljivo, nema jedinstvenog podatka o broju stanovnika danas - nalaze se podaci od 80 do 85 milijuna, a sam Alah zna točnu brojku. Zapravo, populacijska politika ne postoji jer nekih 60 000 kv.km. plodne površine Egipta treba dati hranu za stanovništvo koje se vrlo brzo povećava. To je inače velik problem u 90 % zemlja u razvoju odnosno zemljama Trećeg svijeta.

Lj.R.Weiss

Tko je glasao

Odličan dnevnik, o trenutnoj

Odličan dnevnik, o trenutnoj situaciji na Bliskom Istoku.

Gledajući snimke prosvjeda, sukoba pa i ubijanja, osjećaju se valovi nemira i promjena, koji vrlo lako mogu zapaliti cijeli svijet.

da su u arapskom svijetu nacionalna bogatstva bila ravnomjernije raspoređena, da demokratski procesi nisu bili desetljećima petrificirani, manje bi bilo prostora za politički bunt koji u osnovi ipak ima – neviđeno siromaštvo arapskih masa i izostanak demokratskog razvoja.
Dodala bih: ne samo u arapskom, već i u cijelom svijetu.

Korijeni nemira su duboki i nisu lokalizirani samo u arapskoj zajednici.

Tko je glasao

@ppetra Korijeni sukoba??

Hvala za ocjenu "odličan dnevnik".
Inače, suglasan da su korijeni sukoba u arapskom svijetu, posebno na Bliskom istoku, duboki, ali da se radi i o nekim zabrinjavajućim civilizacijskim trendovima. Moderna civilizacija - podosta pod utjecajem amerikanizma, klizi prema nekulturi i gruboj materijalističkoj paradigmi, koja ubija duhovnost, a i intelektualizam bilo koje vrste, osim poslušničkog.
Hrvatska je poseban fenomen, za proučavanje: toliko socijalne nepravde, a toliko malo bune i organiziranog otpora većim dijelom iskvarenom političkom establishmentu.

Lj.R.Weiss

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Novi dnevnici

 1. Otrovno pismo predsjedniku SDP-a Bernardiću od Laganini komentara 7
 2. Tisuće antidemokratskih sredstava u državi od rodjen komentara 0
 3. Poslušně hlásím je vinen Hrvatski bog Mars od lunoprof komentara 31
 4. HDZ se vraća stilu vladanja nepodnošljivom lakoćom od Feniks komentara 18
 5. Je li Božo Petrov još uvijek legalni predsjednik Mosta? od Zoran Oštrić komentara 5
 6. Lekovićev progon novinara, zataškavanje kriminala i demonstracija sile na zastupnicima u Saboru od Laganini komentara 5
 7. Genocid od petarbosni4 komentara 2
 8. Kad NATO Kolinda digne noge od sjenka komentara 24
 9. Brojevi za gospodu Plenkovića, Petrova i Bernardića 8 - 20 - 10 od rodjen komentara 1
 10. Analogije ili Vlada Idiotkracije od lunoprof komentara 48
 11. Zbogom banke. Dobrodošli bogati građani. od rodjen komentara 0
 12. Merkel i nacizam od Zlatno doba kap... komentara 62
 13. ŠEFOVI naređuju bez promjena i bez bitnih razlika od aluzija komentara 0
 14. Liječnik sadist od rodjen komentara 2
 15. Novi val nove vrste kriminala u građevini od rodjen komentara 6
 16. Kako elite osvajaju i porobljavaju neku državu! od Busola komentara 5
 17. Donald Trump protiv vjetroelektrana: prijeti li opoziv zbog zastupanja osobnih interesa? od Zoran Oštrić komentara 3
 18. Tripartitna vlast HDZ-a, MOST-a i SDP-HNS-a napada gradonačelnike Zagreba i Zadra, preko GRIZLI-DORH-a od ppetra komentara 7
 19. siromaha osiromašiti ili siromaha obogatiti od aluzija komentara 0
 20. Trump nije pobjedio od Zlatno doba kap... komentara 6
 21. mirko-test od Harlekino komentara 0
 22. Točno i netočno g. Varoufakisa od rodjen komentara 0
 23. Njemačka deset mjeseci pred parlamentarne izbore: ide li Merkel po četvrti mandat? od Zoran Oštrić komentara 15
 24. Je li Andrej Plenković pobjednički ili gubitnički premijer od vkrsnik komentara 3
 25. Nastavite govoriti od Stanivuk komentara 1

Najkomentiraniji dnevnici

Tko je online

 • indian
 • luka
 • ppetra

Trenutno online

 • Registriranih korisnika: 3
 • Gostiju: 37

Novi korisnici

 • Puležan
 • Ljerka Ivanković
 • Harlekino
 • trtamrta123
 • Astricaster