Tagovi

Lokalni izbori 2009 – rat svjetova

Uvod

Ovo je tre?i dnevnik koji posve?ujem predstoje?im lokalnim izborima. Prvim sam želio skrenuti pozornost na ?injenicu da se izmijenjenom zakonskom regulativom riješilo samo pitanje izbora ?elnika ali ne i na?in funkcioniranja jedinica lokalne (regionalne) samouprave. Drugim sam pokušao ukazati na mogu?e posljedice toga, prvenstveno za neovisne kandidate i njihove liste koje sam nazvao zamkama. Još prije godinu dana, ubrzo po donošenju zakona kojim se regulira neposredan izbor ?elnika JL(R)S, po?eo sam propitivati ho?e li se i kako novi zakon odraziti na izbornu promidžbu.

U me?uvremenu se dogodila globalna ekonomska kriza i, važnije, na površinu je isplivao naš do sada brižljivo skrivani politi?ki i ekonomski talog. Nemo? našeg gospodarstva da stvara dodanu vrijednost i nemogu?nost dobivanja novih kredita, desetlje?ima bili osnova financiranja naraslih potreba društva, neminovno ?e se odraziti na realizaciju sadašnjih ali i svih budu?ih projekata. Kako su upravo ti bili okosnica svih dosadašnjih predizbornih kampanja, bit ?e zanimljivo kako ?e se politi?ke stranke i neovisni kandidati sna?i u novim okolnostima.

Kraj poslovanja na zajedni?ki ra?un?

Osim rijetkih u kojima velike tvrtke imaju sjedište i onih na ?ijem terenu te imaju proizvodne pogone, jedinice lokalne (regionalne) samouprave imaju vrlo skromne izvorne prihode. Bez pomo?i „šire društvene zajednice“ u pravilu ne mogu zatvoriti financijsku konstrukciju niti jednog ve?eg projekta. Ta se okolnost u predizbornim kampanjama eksploatirala do krajnjih granica.

Nerijetko su kampanje sli?ile na natjecanje u tome tko ?e obe?ati realizaciju ve?eg i skupljeg projekta, naravno uz pomo? državnog prora?una. Kandidati su uglavnom isticali svoju sposobnost da privuku investitore pri ?emu su prednja?ili oni iz stranaka koje obnašaju državnu vlast. Obe?avanje novaca iz državnog prora?una je služilo ?ak i za smjenjivanje legalno izabranih lokalnih vlasti, još pamtimo sinjski slu?aj „težak“ cca. 300 milijuna kuna i pokušaje da se recept primijeni u još nekim sredinama.

Uporno skrivanje pravih razmjera krize i odga?anje rebalansa državnog prora?una do poslije lokalnih izbora ukazuju na to da ?e vladaju?i HDZ/HSS/HSLS i dalje obe?avati „mrkvu“ onima koji ih podrže a drugima pokazivati „batinu“, diskretno ali dovoljno jasno.

Me?utim, gorka je istina da „batina“ slijedi svima. Novca nema niti ?e ga biti. Car ve? duže vrijeme paradira gol. Ho?e li konkurencija smo?i snage da to vikne, ostaje da se vidi

Inercija

Dio kandidata ?e vjerojatno nastaviti po starom, ne samo oni iz vladaju?e koalicije. Nošeni navikama, i dalje ?e obe?avati nove škole, industrijske zone, bolnice, sportske dvorane, gdjegod i autoceste. Najavljivat ?e se skokoviti rast poljoprivredne proizvodnje i olakšice za poduzetnike, bit ?e novih socijalnih programa, novoro?en?ad ?e dobivati opremu a majke nove i više naknade zato što su rodile. Crtat ?e se nove trase magistralnih i sekundarnih vodovoda a bit ?e i kanalizacije tamo gdje je nema. Osim onih o popularnosti kandidata, provodit ?e se ankete o tome što gra?ani žele i rezultati ugra?ivati u „najbolje programe“.
„Brže, više, ja?e, skuplje“ bit ?e motiv mnogih kandidata. Ho?e li kad krene stampedo netko i sti?i zapitati se tko ?e to platiti?

Preokret?

Vjerojatno ?e biti i onih koji ne?e tako. Licitiranje obe?anjima sigurno nije jedini mogu?i pristup kampanji. Svijest gra?ana pritisnutih krizom se tako?er mijenja. Mnogi znaju da se ovako dalje ne može pa nisu bez šansi kandidati koji ?e im iskreno re?i kako stvari stoje.
Osobno bih više cijenio onoga tko ?e mi re?i istinu, makar kako crna bila, nego onoga tko od mene pokušava napraviti budalu. Ako se nema, onda se nema. Me?utim, oni koji bi se odlu?ili na ovakav pristup moraju voditi ra?una da onda nema za sve a ne samo za neke. To zna?i da moraju po?eti od sebe, od op?inske, gradske ili županijske uprave i cijeli program prilagoditi tome.

Uvijek ?e se mo?i nešto napraviti. Ima stvari koje ne koštaju puno a vrlo su korisne. Mudro je orijentirati se na ono što ?e koristiti ve?em broju ljudi a ne pojedincima ili odre?enim interesnim grupacijama.

Primjerice, nogostup ne košta puno a koriste ga svi. Manja zelena površina s cvije?em i klupama je dostupna svima. Ve? za nekoliko desetaka tisu?a kuna se može urediti lijepo dje?je igralište koje je tako?er dostupno svima. ?uda ?ini i bolje održavanje postoje?eg na što nije preteško natjerati postoje?a komunalna poduze?a. Ne mora biti skupo ni postavljanje rasvjete tamo gdje je najprometnije. Minimalno košta urediti neko mjesto u prirodi koje bi se potom promoviralo u okupljalište gra?ana za odmor preko vikenda, nisu loše ni trim staze. Uz malo novaca i puno mašte može se u?initi štošta.

Gra?ani vole i da ih se pita. Nisu oni tu samo zato da svake ?etvrte godine izaberu i potom budu kuš. Možda za razliku od dosad ne bi bilo loše uspostaviti komunikaciju i prepustiti im da sami raspodijele to koliko se ima. Osje?at ?e se važnima, kako bi i trebalo biti. Ali ne da im se pri?a kako su važni nego da se vlastiti program i ponašanje prilagodi tome.

Iako je ovo minimalisti?ki pristup, nekome može sli?iti na samoubila?ki, šanse za dobitak nisu male. Na koncu konca, svaki su izbori rizik.

Zaklju?ak

Na svakim se izborima pojave oni koji tvrde da se razlikuju. Ve? previše puta se pokazalo da novo i druk?ije traje do zatvaranja birališta i proglašenja rezultata.

Osje?a se da gra?ani žele promjenu. Možda je to da se obe?a manje, ve?a je radost ako se uspije više. Možda je to da se bude krajnje iskren, ve? smo iskusni u prepoznavanju laži. Možda je to da se pouzdamo u vlastite snage i ne ra?unamo na to da je drugima više stalo do nas nego nama samima.

?ini mi se da oni koji ?e se doista razlikovati nikada do sada nisu imali ve?e šanse za uspjeh.

Komentari

sm, držim kako si u pravu

sm,

držim kako si u pravu da će dio kandidata vjerojatno nastaviti po starom, i to ne samo oni iz vladajuće koalicije. Kako kažeš, "nošeni navikama, i dalje će obećavati nove škole, industrijske zone, bolnice, sportske dvorane, gdjegod i autoceste."
No, to je u redu onda kada je riječ o lokalnim izborima! Opetovano podsjećam na definiciju iz Europske povelje o lokalnoj samoupravi, iz rujna 1997. godine, koju je ratificirao Hrvatski sabor:
»Pod lokalnom samoupravom podrazumijeva se pravo i mogućnost lokalnih jedinica da, u okvirima određenim zakonom, uređuju i upravljaju, uz vlastitu odgovornost i u interesu lokalnog pučanstva, bitnim dijelom javnih poslova.«
Konačno, u tom smislu i sam govoriš, kada dobro i točno kažeš, citiram:
"Uvijek će se moći nešto napraviti. Ima stvari koje ne koštaju puno a vrlo su korisne. Mudro je orijentirati se na ono što će koristiti većem broju ljudi a ne pojedincima ili određenim interesnim grupacijama."

No, premda u predočenom smislu postoje sličnosti među svim gradovima u Hrvatskoj, ipak postoje ogromne razlike. A one se mogu znati samo onda ako jesi stanovnik nekog grada, dakle osoba koja živi i radi u konkretnom mjestu, barem nekoliko godina !
Jedina hrvatska "specifičnost" je dobro znani - GRAD ZAGREB !

Osim mnogo, mnogo toga, činjenica je da je Zagreb za naše hrvatske uvjete VELIKI ! Naravno, kod "maloga" i "mali" problem je velik. Kod "velikog" - "mali" problem nije velik. Tako se kod "maloga" sve može riješiti u roku od "keks", jer se svi znaju. Kod "velikog" se ništa ne može riješiti u roku od "keks" jer on ne funkcionira na taj način (to je i tehnički nemoguće). Riječ je o tomu da VELIKI funkcionira kao s u s t a v (naravno, govorim o uspješnom funkcioniranju). Prema tome, temeljno pitanje Velikog je u tomu kakav ima sustav, i kako on funkcionira!

Pa kada sam ovdje objavio izborni program Zagrebački treći put (što valja razlikovati od političkog programa!), tada su brojni u Hrvatskoj koji čitaju ovo što objavljujem MOGLI UOČITI o "čemu je riječ" u Zagrebu! Premda sam objavio naglašeno k r a t k e stručne članke, reducirajući ih maksimalno, vjerujem da su ponekima bili "teški za čitanje" zbog o p s e g a. Naglašavam, maksimalno sam reducirao!

Nadalje. Točno je da će se u svim hrvatskim gradovima pojaviti u osnovi dva poznata bloka HDZ i "ortaci", u stanovitim varijacijama "na temu". Međutim, u gradu Zagrebu će se, zato što je Veliki, voditi prikriveni HRVATSKI DRŽAVNI IZBORI, i prikriveni "(pred)predsjednički" izbori, i prikriveni (pred)izbori za Europski parlament, ali i za itekako unosne fotelje u europskim odborima, pododborima itd. itd. itd. !!!

Pod pretpostavkom da svi oni na koje se odnosi moj jučer objavljeni članak - konačno "progledaju", tada pobjeda Zagrebačkog trećeg puta u Zagreb bitno mijenja političke odnose u Hrvatskoj. U tomu je golema važnost tzv. lokalnih izbora u Zagrebu.
TKO JE OSTVARIO POLITIČKU POBJEDU U ZAGREBU - UTJEČE NA SVE !
Tko je ostvario političku pobjedu u bilo kojoj drugoj lokalnoj zajednici, ostvaruje utjecaj samo u toj lokalnoj zajednici! Zato je SVE "nevažno" pred realnim i mogućim ostvarivanjem političke pobjede, i izborne pobjede Zagrebačkog treće puta u gradu Zagrebu - jer samo ta izborna pobjeda otvara političku i izbornu pobjedu i PROMJENE na razini Hrvatske !!!

Nezavisna lista Zagrebački treći put NIJE jedna od "na brzaka" stvorenih ili "sklepanih" nezavisnih lista (konačno, to još ni ne postoji). Naročito valja uočiti da to nije Nezavisna lista Zdravko Gracin, u poznatom smislu takvih OSOBNIH nezavisnih lista. Dapače, ja osobno nemam NIKAKVE AMBICIJE biti kandidiran za Gradonačelnika grada Zagreba. I, dapače, potrebno je IZNIMNO MNOGO kvalitetnih pojedinaca kako bi bili spremni (i uigrani) za sve ono što nas sve očekuje - trenutno, i nastavno !

Ključna "trojica mušketira", tj. kandidati za gradonačelnika i dva zamjenika, bit će utvrđena postupkom glasovanja na način kojega ćemo utvrditi. Zbog činjenice važnosti takve političke pobjede u Zagrebu, a zbog nastavne GOLEME važnosti na političke odnose u čitavoj Hrvatskoj, svačija osobna ambicija mora se povući pred zajedničkom procjenom da li konkretne osobe jesu i stvarno u stanju ostvariti uspjeh.

Preko 50% izbornog uspjeha smo do danas unaprijed osigurali upravo zbog toga što postoje predočeni "tekstovi" koji su definirani prema PROMJENI SUSTAVA, a ne prema izgradnji "dječjih vrtića" !
Prema tome, to je NOVOST LOKALNIH IZBORA U HRVATSKOJ !

Zagrebački treći put određuje dinamiku, a ne oni "gore" - oni su zato "passe" ! Stoga ti je naslov članka savršeno "pogođen", s objavom Zagrebačkog trećeg puta riječ je o RATU SVJETOVA.

Tko je glasao

Preko 50% izbornog uspjeha

Preko 50% izbornog uspjeha smo do danas unaprijed osigurali upravo zbog toga što postoje predočeni "tekstovi" koji su definirani prema PROMJENI SUSTAVA, a ne prema izgradnji "dječjih vrtića" !

Ako je preko 50% avansno, onda čestitam.

Relativno dobro znam koje su nadležnosti lokalne samouprave i nije mi ni na kraj pameti tvrditi da je svugdje isto, pogotovo ne u tvom Zagrebu "metropoli hrvatstva".

Međutim, nešto vremena sam radio (i živio) u Zagrebu pa znam da se građani ne bi bunili protiv iz rukava nabačenog minimuma, s tim da puno tog minimuma, obzirom na veličinu zagrebačkog proračuna, može postati maksimum. Nastavi li kriza kako je krenula, ne samo da može nego će i morati.

Već sam rekao da cijenim golemi trud i rad koji stoji iza "tekstova" ali ne bih ih baš toliko uzdizao iznad izgradnje dječjih vrtića i raznog minimalističkog. Glasat će oni koji znaju što je vrtić i slično a manje razumiju "tekstove", taman da ih uvežeš, razdijeliš i čak svakome naglas pročitaš.

I opet, moji zadnji tekstovi nisu niti recept niti prinuda da netko mora baš to i tako. Više su plod zapažanja i prakse pa ako štogod od napisanog može bilo kome koristiti, bujrum.

Ako ne, opet dobro, barem neće biti štete. :)

B-52

Tko je glasao

sm Prvo. U stručnom smislu

sm

Prvo. U stručnom smislu kod "uobičajenih izbora" temeljno je pitanje odrediti strategiju kampanje, a to znači definirati nosivo "problemsko pitanje".
Drugo. Nastavno na to dalje slijede i vrtići, i radno vrijeme, i poduzetničke zone itd. (tj. "klasika").
I naravno, nositelji kampanje s imenom i prezimenom, i "tko su".
Pod pretpostavkom da nisu točno definirali ono pod "prvo", potonje pod drugo ne će donijeti izbornu pobjedu.
Pod pretpostavkom da su određene "pogrešne osobe", opet sve "pada u vodu".

No, osim predočenoga, u Zagrebu se pojavila i postojeća poznata politička stvarnost, pojednostavljeno, ZA i Protiv Bandića. Ali pojavila se i izravna potpora Zorana Milanovića, zbog razloga što savršeno dobro zna "vrijednost" pobjede u Zagrebu. To zna i Sanader (HDZ).
Zbog toga se pojavio Zagrebački treći put (politička doktrina) kao ISKORAK između "sile i hranidbe".

Ako je sve ovo što sam kazao "točno postavljeno", a držim da je itekako točno postavljeno, ali i politički i stručno superiorno definirano u odnosu na "spomenute", tada je preko 50% izbora unaprijed dobiveno.
Možeš imati i novac, i organizaciju itd. itd. itd., konačno, to imaju u Zagrebu brojni. Naravno da je to vrlo, vrlo važno. Ali to im ne će osigurati izbornu pobjedu, a brojnima čak ni ulazak u Skupštinu.

DOSLOVNO LUPA U OČI DA PREDOČENO POD NAZIVOM ZABREBAČKI TREĆI PUT - NEMA NITKO ! Tako u odnosu prema "papagajima" koji će (nerijetko i dosadno) ponavljati svoje "prožvakane" političke poruke, predstavnici Zagrebačkog trećeg puta su u GOLEMOJ prednosti, jer IMAJU ŠTO ZA REĆI! I to ono što građani hoće.
(Ja jesam autor ovoga, ali itekako živim sa svojom sredinom, i "slušam" što se govori, i što se traži, konačno - što i ja želim i hoću. Prema tome, samo sam sve oblikovao. Kreatori su "pored mene" u svakodnevnom životu!!!)

Ukratko, onda kada si u stručnom smislu utvrdio "pobjedničku" strategiju i taktiku, ostali dio je tehnički. Ako se on dobro odradi, uspjeh je zajamčen. No, "tehnički" dio možeš "savršeno" odraditi pa da uspjeha nema, jer su bile pogreške u prvom "papirnatom" dijelu. Zato sam kazao da je preko 50% izbora dobiveno. Naravno, izbornu pobjedu ne čini imati dobiveno 50%, 90%, ili 99% već 100%.

Tko je glasao

Tako u odnosu prema

Tako u odnosu prema "papagajima" koji će (nerijetko i dosadno) ponavljati svoje "prožvakane" političke poruke, predstavnici Zagrebačkog trećeg puta su u GOLEMOJ prednosti, jer IMAJU ŠTO ZA REĆI! I to ono što građani hoće.
A da ipak pričekamo svibanj sa zaključcima? Da li je to ono što građani hoće ipak će se vidjeti tek po objavi rezultata.

silverci

"Isto i jednako nisu ni isto ni jednako."
silverci

Tko je glasao

silverci o tomu i govorim

silverci

o tomu i govorim čitavo vrijeme. Do sada je postojala mogućnost izbora između HDZ i njegovih ortaka, stvarnih i prikrivenih, i SDP, a u varijacijama razvidne političke trgovine i osobnih intresa.
Tek s pojavom Zagrebačkog trećeg puta, nastavno Hrvatskog trećeg puta, pojavila se paradigma iskoraka između "Skile i Haribde". Hoće li to građani na izborima uočiti, vrednovati, i najvažnije - odlučiti se za taj iskorak, držim, ne ovisi toliko o građanima - koji će uvijek glasovati za bolje. Odnosno, u postojećim uvjetima izabrati između "manjeg zla".

Izborni uspjeh ovisi temeljno od osoba koje će Zagrebački treći put predočiti biračima, i to zato što je sve ono što je ovdje JAVNO predočeno najbolje i najkvalitetnije što postoji u Zagrebu, i nastavno u Hrvatskoj. To, dopustimo, mogu reći temeljem činjenica. Konačno, i ti, i svatko se u to osobno mogao uvjeriti.

Tko je glasao

Izborni uspjeh ovisi

Izborni uspjeh ovisi temeljno od osoba koje će Zagrebački treći put predočiti biračima, i to zato što je sve ono što je ovdje JAVNO predočeno najbolje i najkvalitetnije što postoji u Zagrebu, i nastavno u Hrvatskoj. To, dopustimo, mogu reći temeljem činjenica. Konačno, i ti, i svatko se u to osobno mogao uvjeriti.
Ovaj put (i ne prvi put) bi malo mogle uticati i neki drugi "faktori" - osim kampanje i ph faktora i krize povjerenja npr. razne estetsko-modne aktivnosti, fini sofisticirani rad usmjeren prema vrhovnim i bezbrojnim nižim štabovima i divizijama.

Npr. kroz razne žive prigode i predstave po knjigama živih i mrtvih se u duga kuhanja i krčkanja koncentrata napretka se razvijaju razne ključne slike i kreiraju čuda. Sada kada sa novim izazovima ruku od ruku uskrsava i živahno igra i mrtva materija, po složenoj i brižljivo negovanoj strukturi slika i prilika se malim sofisticiranim i nehotičnim potezima kreiraju i oživljavaju čuda.

Ta skoro magija, začudnost najobičnijeg i svima jasnog i znanog je ponekad moćan faktor. Ne znam zašto me sve veća zbunjost beskrajnih divizija i oko zbilja najelementarnijeg, npr. milijardi i procjena da li će brdo Jakuševec i razne uzdanice izdržati do svibnja te šta hoće najednom te ulice i ceste i kako ih disciplinirati, uvjerava da smo već kročili u dugo izobilje začudnosti najobičnijeg, u kojem izobilju se naprosto ne može izbjeći magija igre i kreacije čuda iz beskrajne obične materije, da već same teške i odlučne borbe i zadnju kunu izazivaju čuda koja možda nikada nisu bila ni bila moguća.

Tako da bi možda i prezentacije trebale i možda će uzeti u obzir ta duga kuhanja, pripreme i krenula čuda iz mrtve i obične materije, da beskrajne divizije i puk ne bauljaju zbunjeni tim tako naglim i neočekivanim estetsko-modnim sklonostima slika ka trivijalnom povjerenju i još vše začuđujućim slabostima izdašnih izvora milijardi (npr. uvijek više nego izdašni GUP, koji se najednom nakon superpouzdanih beskrajnih mijena i napajanja sve više grči i nikako da ugleda svjetlo dana, te novim turbovizijama Jure Radića, akademika i turboelitnih turbopouzdanih višedesetljetnih prekaljenih snaga samom snagom tog nadsvjetla obasja sve i rješi kao od šale sve bojazni i najskrivenije i najdublje erotske želje).

Možda se sve svodi na to ohrabriti snage da GUP i nadsvjetlo stižu, zajedno sa megatržnicom za Todorića i beskrajem stanova za tržište i svom menadžerijom u punoj spremi, te da se već veljači, za par dana mogu očekivati milenijska završna čuda, definitivan ulazak napretka u hram vječnosti, sa žurnom estetsko-modnom preradom i reciklažom sve materije u besprijekornu novu ekološku modu s punim povjerenjem, tip top modu što se sada nosi, iz otpada svjetski hiti hitova i to već u veljači i ožujku 2009.g., puno prije Obame i USA kao jedinih pravih takmaca.

Tko je glasao

ap citram: Tako da bi

ap

citram:

Tako da bi možda i prezentacije trebale i možda će uzeti u obzir ta duga kuhanja ...

Dobro znam što činim (do sada), i dobro znam što čini druga strana (HDZ i SDP, naravno, ne u detaljima ali smjernice su jasne.
Hebi ga, kada "moji" misle da "budeju" dobili promjene "za badava". Samo što mogu dobiti "za badava" jesu "promjene" u "drugom pakiranju" - od ISTIH.

Promjene se "dobivaju" p r o i z v o d n j o m promjena.
Kazaljka na satu, i dani klize neumoljivo jedan za drugim prema "sagledavanju učinka" na dan "D" - a to je 17.05.2009. godine :)

Tko je glasao

Osim participativnog

Osim participativnog budžetiranja kao metode direktnog uključivanja građana i građanki u upravljanje javnim poslovima njihove lokalne zajednice, za što linkove možete naći ovdje, na participativni način može se pristupiti i prostornom planiranju, odnosno, urbanizmu.

Mislim da nitko neće popušiti priču o "konverzacijskoj demokraciji", ukoliko ona ne bude popraćena iznošenjem konkretnih modela i planova realizacije. Ladonja je IMO jedan takav primjer: pompozno najavljivana otvorenost prema građanima, ali prave komunikcije zapravo nema (ako me netko demantira, bit će mi više nego drago :).

Uvođenje e-upravljanja (e-government) na lokalnu razinu nije samo u trendu, nego može dovesti i do značajnih ušteda javnog novca. Pitanje je samo da li će nove modele javne samouprave prvo predložiti kandidati i kandidatkinje za lokalne izbore ili zahtijevati građanke i građani.

nemesis

nemesis

Tko je glasao

Treba spomenuti i Open

Treba spomenuti i Open office te Open source rješenja, ali ima tu jedan veliki problem. Kako će napredne snage zaradit kad je jeftino ili čak besplatno? :)
A kako bi reko AP, to je ionako vrh ledenog brijega. Prave pare (te, ispod stola) se valjaju negdje drugdje.

# Jedan neprijatelj pametnom čovjeku više vrijedi nego hiljadu prijatelja

# Jedan neprijatelj pametnom čovjeku više vrijedi nego hiljadu prijatelja

Tko je glasao

Za naše snage, tome vične

Za naše snage, tome vične bar 35 godina, diletantizama su i američka okretanja koja ljuljaju svijet.

Bar 100.000 ljudi u Zagrebu ne radi ništa drugo nego automatizirano samo upravno okreće (participacija od 1975.g. stalno svjetski rekordna) - 127 trivijalnih izmjena generalnih prostornih planova (samo napuhivanje i širenje), slične vrtnje raznih drugih propisa te financija i imovine kroz tisuće i tisuće izmjena i milijune pojedinačnih okretanja .... zarada samo Zagreb pola BDP-a Hrvatske uz cijeđenje svega ostalog, nepokrivena razlika se podmiruje vanjskim hladnoratovskim izvorima, povećanjem dugova i zapostavljanjem svega, prodajom svega što se otme, cijeđenjem gastarbajtera i prolaznika, raznim posredovanjima u prometu na raskrižjima, od izvoza revolucije više rashoda nego prihoda osim po Hrvatskoj, gdje zagrebački izvoz revolucije zarađuje ...

i sve to bez nekih rizika, problema, neznanje i nemogućnost bilo čega elemntarnog je glavna snaga jer sa sve većim problemima oko toga raste moć i značaj udruženosti snaga, dizanja ruku svi 100 % za, udaranja pečata ...

Zapadnjaci su stalno pokušavali proniknuti u stvarne tajne, neki su se jako dobro adaptirali i djele zarade, ali i dalje ne znaju ljučne finese kuhinje (npr. vodeća njemačka biznis tvrtka ni nakon 15 godina intenzivnog rada tu, jako dobro zarađuju ali ih se više iritira sve slabije znanje, vide da se može puno više ali kada nude suradnju ne mou diti znalce jer pokušavaju kao i naši nadmeno).

Sve istočno je učilo od toga, i dalje respektira, ne više zboga znanja i mogućnosti nego baš te atomatiziranosti igre, ali sve više zdvajaju jer ih je to kao ipak nevičnije uvalilo u probleme kojih tu nema.

Tko je glasao

Volim vidjeti kako promjene

Volim vidjeti kako promjene okolnosti utječu na razmišljanja analitičara. Meni je to fascinantno iskustvo, koje govori da ljudi ne razumiju baš previše ono čime se bave. Svi znakovi govore isto: nema svjesnosti. Nitko nema vizije, nitko nema proaktivnost, nitko ne uočava prioritete i nitko ne zna kako će se aktivnost koju je započeo, na kraju završiti. Rezultat je posvemašnje lutanje.

Moram upotrijebiti onu čuvenu rečenicu: Jesam li vam ja govorio? Prošlo ljeto, sedmi ili osmi mjesec je bio, žestoko su me napadali u raspravi oko Ruže trogirske. Ajde sada, momci moji, pogledajte ponovno o čemu sam ja to bulaznio. Dobro se sjećam jednog komentara gdje sam otvoreno rekao da onaj "nezavisni" koji se odluči u kampanji ići na milijardu puta ponovljena isprazna obećanja o nekakvim "projektima", nema ni teoretske šanse dobiti glasove ili vlast. S gađenjem je odbijena moja preporuka da se ide na obrazovanje i razvoj ljudskih potencijala. A kriza i kolaps nisu bili ni u primislima. Ni sada, u dramatično promijenjenim okolnostima, ne postoji svijest o stvarnosti i nužnostima.

Napadan sam kada sam izjavio da nemamo akademsku zajednicu. Gdje je ista sada, kada bi trebalo kao iz rukava sipati prijedloge i konkretna rješenja za izlazak iz krize? Gdje je sada Crkva i zašto ista ne nudi svoju duhovnost kao univerzalno rješenje? Hoće li nam molitve Bogu pomoći?

Nedavno me DEMOS ismijavao kada sam izjavio da ja znam način na koji se pitanje brodogradnje može elegantno i uspješno riješiti, a da radnici ne završe na ulici. Sada odjednom vlada ponavlja moje misli i govori o poštenoj privatizaciji utemeljenoj na specijalizaciji brodogradilišta, pa čak i dodavanju nekih komplementarnih djelatnosti, kako bi brodogradilišta bila uspješnija i konkurentnija. Naravno da ja vladi ne vjerujem ni da je danas nedjelja, ali je očigledno da rješenja postoje. Samo ne na starim i dokazano lošim paradigmama.

Neda mi se raspravljati o detaljima dnevnika, jer sam na većinu dilema i postavljenih pitanja u posljednjih godinu dana dao i previše objašnjenja. I pored toga, mnogi, poput mraka, i dalje drže da u mojim objašnjenjima "nema ništa". Samo bih jednu činjenicu ponovio. Tek toliko da uznemirim duhove.

Hrvatska nikada u svojoj povijesti nije imala bolju priliku za brz i uspješan razvoj na svim poljima ljudske djelatnosti. Sve one prepreke, na kojima smo se spoticali i slomili su naša prednost i šansa. Bogatstvo su naše greške i propuštene prilike. Nažalost, apsolutno sam uvjeren da ćemo i ovu posljednju, najveću i neponovljivu priliku olako propustiti. Mnogi tukci i dalje misle da je njihova nesposobnost vrijednija od tuđih vrijednosti. Krah će biti popraćen brojnim izgovorima, ali ni jednim opravdanjem. Jedan od izgovora će biti i lokalni izbori 2009. Koji osim što će biti farsa i trošak, ne mogu ništa promijeniti. Čak ni na lokalnoj razini.

Tko je glasao

Ne znam za napadanja i

Ne znam za napadanja i promjene razmišljanja. Ne sjećam se ni da sam s razumijevanjem imao problema.

Dnevnik govori o uobičajenom i iz temelja drugačijem pristupu lokalnim izborima. Ne uči nikoga kako niti kome soli pamet.

Okolnosti se jesu promijenile i to dramatično. Praksa pokazuje da neki to i dalje ne vide ili pak zanemaruju . Oni drugi bivaju anatemizirani, barem za sada.

Ako ima volje, može se raspraviti kakve su šanse i ima li tko će se odvažiti drugačije. Dobro je znati kako dišu građani i bi li pristali na manje ali sigurno ili će radije loviti golubove po granama.

Pijanke su uglavnom ugodne ali ujutro zna boliti glava. Dobro je znati kad je fajront i kad se polažu računi. Oni koji odgađaju do jutra obično plate puno veći ceh.

B-52

Tko je glasao

Moj komentar nije bio o

Moj komentar nije bio o napadima, nego o nerazumijevanju stvari. Naravno, da se sjećate da ste imali problema sa razumijevanjem, ne biste imali problem. Ne može se govoriti o temeljito drugačijem pristupu lokalnim izborima, a ne reći KAKO.

Upravo sam sa zadovoljstvom gledao Nedjeljom u dva i mogu reći da je HDZ- ov kandidat za gradonačelnika Zagreba fantastičan primjer dominantne društvene paradigme kada su lokalni izbori i promjene u pitanju. Kada su HDZ, a i drugi, toliko slijepi, što li je tek sa nezavisnim kandidatima diljem Hrvatske?

Zar je zaista moguće da itko normalan vjeruje kako ćemo realizacijom i guranjem nekakvih luđačkih "projekata" izaći iz krize? Pijani crkveni miševi bulazne o milijardama eura ulaganja u ovo i ono, a istovremeno više nemaju dovoljno ni za svoje plate!!! Nije li nas takva neodgovorna i kriminalna praksa i uvalila u neprilike i krizu? I zamislte mudrijaša: idu grlom u jagode, a rješenja će tražiti u hodu!

Najbolji su mi bili komentari gledatelja. Koje ovce! Bravo Jasene, purgeru naš, konačno netko obrazovan i mlad! A Jandroković nije obrazovan i mlad? Milanović nije? Iva Lovrin nije mlada, obrazovana i uspješna? Emil Tedeschi nije mlad obrazovan i bogat? Luka Rajić? Ante Todorić? Zbilja nevjerojatno. Kako netko misli da će mladi, obrazovani i "uspješni" malci nešto promijeniti, slušajući i ponavljajući greške svojih mentora i roditelja? Jasen je cijelu emisiju otvoreno pokazivao da je naučio politički govor napamet i da nema ni naznaka duha u sebi. Klasičan poslušni vojnik partije.

Jedino mi je žao što Stanković nije Jasenu opalio šamar pitanjem kako to da zagrepčani imaju negativnu percepciju Bandića, a hrvati nemaju loše mišljenje o Sanaderu. Ali to bi stvarno bilo previše za očekivati od mladog, obrazovanog i popularnog Stankovića. Da se usudio izrešetati Jasena, vrlo vjerojatno bi dobio otkaz.

Nisam jednu jedinu riječ čuo o tome da je izlaz iz krize sva sredstva uložiti u kvalitetno obrazovanje građana i omogućiti im da sami kontroliraju svoj život i uređuju "projekte" prema svojim potrebama. Sve drugo predstavlja samoubojstvo i dugoročan ropski položaj.

Tko je glasao

Vjerojatno je da

Vjerojatno je da nerazumijevanja ima,

Zar je zaista moguće da itko normalan vjeruje kako ćemo realizacijom i guranjem nekakvih luđačkih "projekata" izaći iz krize?

Dio dnevnika s podnaslovom "Inercija" ukazuje da postoje koji tako misle i sugerira isto pitanje.

U okviru teme, Jasen Mesić je očito đak stare škole.

Iz njegovih usta izgovoreno da je zagrebački proračun u krizi i da će bankrot, novo zaduživanje ili podizanje cijena podsjeća na čuveno "Drugovi, situacija jest složena ali kriza je naša šansa. Ako se vratimo na put partije i Tita (ako izaberete mene), možemo prebroditi sve teškoće".

Nije Stanković bio tako loš, na kraju je glasno odao priznanje "tako mlad a već svladao tajne zanata", tj. da Mesić puno govori a ništa ne kaže i da je u sukobu s činjenicama.

Nije malo za prvi put.

Puno govori i to da će Mesić usko surađivati s Draganom Kovačevićem, slučajno glavnim financijskim arhitektom zagrebačkog holdinga (tako se hvalio u predsjedničkoj trci s Milanovićem).

B-52

Tko je glasao

bandić možda ne valja, ali

bandić možda ne valja, ali jasen je srednja žalost. još jedan u nizu mladih lavova od kojih nikad neće biti ništa više od pijuna.

..............................................................................................
Get your facts first, then you can distort them as you please.

Tko je glasao

Stanje poslovanja je svakim

Stanje poslovanja je svakim danom sve jasnije.

RH i USA (čija je ekipa ekonomista bila krajem sedamdesetih po SFRJ proučavati zreli kardeljizam, u Zagrebu na tribini prezentirali nalaze i impresije)

novca nema i Superhik nužda raste i blizu je svemirski prasak
http://www.vecernji.hr/newsroom/economics/3223155/index.do;jsessionid=54...
http://www.h-alter.org/tekst/obama,-na-posao!/10951#hot

Tko je glasao

Na frontu lokalnih izbora se

Na frontu lokalnih izbora se već neko vrijeme događaju juriši iskusnih i koji znaju a nude se da privuku investitore.

Nakon masovnih pogibija onih koji su obećavali veze po ministarstvima i putem njih financiranje programa, iskusni iz gospodarstva nude veze i poznanstva po bijelome svijetu i da će oni to s partnerima lakše. Jer da partneri jedva čekaju, prvenstveno zbog sentimenta, da pomognu rodnoj grudi i ulože nešto, onako u zajedničkom interesu.

Tko će se oduprijeti takvoj navali i zamoliti ih da nas više ne spašavaju.

B-52

Tko je glasao

Naš problem je u tome što

Naš problem je u tome što mnogima u zemlji odgovara neodrživi status quo. Da vlast ostane vlast a oporba oporba. Ima vlast svojih vjernih birača. Ma prodali bi oni i HEP i šumariju ako to znači još koji mjesec nezasluženih plaća i penzija. Problem je nadalje i u tome što ćemo i poslje prodaje svega što imamo opet doć ispred zida duga koji ne možemo preći. Trebale bi nam lojtre, al na jednoj izbijenoj prečki piše zagrebačka banka, na drugoj izbijenoj prečki piše HT, na trećoj Pliva, na četvrtoj...

Put za pakao je popločen dobrim namjerama...

Tko je glasao

I tamo gdje vlast nije vlast

I tamo gdje vlast nije vlast a oporba nije oporba se događa da redom metu one koji sumnjaju da se može više, jače i bolje (čitaj skuplje).

Revolucija se uvijek znala obračunati s defetizmom u vlastitim redovima. Sad joj još predstoji da široke narodne mase uvjeri kako je revolucija revolucija a defetizam defetizam te da nije nešto obrnuto i potpuno drukčije.

B-52

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najviše ocijenjeni članci

Najčitaniji članci