Tagovi

Krvavi novci hrvatskih banaka

Krvavi novci hrvatskih banaka
Sudovi u Republici Hrvatskoj ne donose presude s smrtnom kaznom koja je ukinuta Boži?nim Ustavom 1990 godine. Najve?i kriminalci u Republici Hrvatskoj za teška ubojstva policajaca i drugih gra?ana RH mogu biti osu?eni na maksimalno 40 godina zatvora, ali ako ne vratite kredit mogli bi Vas i ubiti bankari bez ikakvih sankcija prema njima.
Banka Vas može u?initi bogatašem i uspješnim poduzetnikom uz uvjet da imate dobru vezu u banci. Mislite da ste jako pametni i imate dobru poduzetni?ku ideju, vrijedni ste i imate podršku bliže i dalje familije, nešto vlastitih sredstava i treba Vam samo malo kredita dobro razmislite prije nego se odlu?ite na taj korak.
Smrtna presuda u Republici Hrvatskoj je ukinuta , ali smrtna kazna nije i široko ,bez ikakvog nadzora, se primjenjuje. Na podru?ju Slavonije najviše smrtnih kazni su izvršile hrvatske banke. Kako i zašto to ?ine ?

Mnogo je malih poljoprivrednika privu?eno lijepim rije?ima i ponekom vezom uzelo za po?etak djelatnosti ili mali razvoj djelatnosti , naj?eš?e za dogradnju farmi , kupovinu opreme i mati?nog stada , kredit u banci. Kad do?ete u banku ,po papire, ljubazni službenici u ugodnom prostoru ponude Vam kavu , sok, ?aj po želji. Na sve Vaše nedoumice uz smiješak odgovaraju da ?e oni Vama naravno i pomo?i ako zapadnete u probleme. Dali imate iskustva u toj djelatnosti , dali imate dovoljno sredstava i sli?no nije Vaš problem. Sve ?e oni riješiti samo da Vi što prije dobijete kredit i po?nete raditi. Bez obzira na sumu kredita kao zalog traže hipoteku na svu Vašu imovinu , pokretnu i nepokretnu. Procjenu Vaše imovine uvijek radi neki njihov procjenitelj. Ako imate vezu tada nekretnina koja vrijedi 100 000,00 kuna bude procijenjena na 300 000,00 kuna , a ako nemate nikoga u banci tada nekretnina od 300 000,00 bude procijenjena na 100 000,00 kuna. Kredit ?e te dobiti u visini od polovice procijenjene nekretnine , a najvažnije je da platite procjenu unaprijed ili najkasnije prije odluke o odobrenju kredita. Vrlo ?esto je uz zahtjev za kredit potrebno priložiti i investicijsku studiju. Ako napravite investicijsku studiju po pravilima struke tada banka traži da iz studije izbacite obrtni kapital u cijelosti ( u najboljem slu?aju ostave 5-6% obrtnog kapitala od visine kredita) . Investiciju za gradnju i opremanje objekta smanje 30-40% od traženog iznosa.
Dakle , dobijete kredit kojim ne možete ili jako teško možete nabaviti opremu ili izgraditi objekt (naj?eš?e po završetku ostanu manji dugovi prema izvo?a?ima) i pri tome nema dostatnog obrtnog kapitala.
Osu?eni ste na propast i prije nego ste krenuli u posao.
Poslije prve nepla?ene rate kredita umjesto pomo?i iz banke dobijete prijetnje. Ako odmah , ako hitno neplatite raskinut ?emo kredit , uzet ?emo Vam ku?u , jel` Vi to razumijete.
Kad ih podsjetite da su Vam obe?ali pomo?i ako zapadnete u probleme , a sada ste zapali i treba Vam pomo?. Slijedi odgovor :“Ma makar negdje drugdje posudite , samo platite, pa ?emo nešto vidjeti.“. Kad posudite , ako imate gdje , i uplatite dio koji niste platili nema pomo?i. Nastavlja se pritisak da pla?ate bez obzira što propadate. Kad vide da više ne možete raskidaju ugovor o kreditu i idu na naplatu ukupnog kredita. Prodaja imovine , blokada ra?una jamcima. Postupak se razvla?i do besvijesti da se naplati što više zateznih , redovnih i drugih kamata a kada procijene da više nema nikakvih novaca ni kod Vas ni kod jamaca uzimaju Vam i imovinu. Naj?eš?e nema kupca na ovrsi pa oni preuzimaju imovinu za dug. Tada kre?e drugo psihi?ko maltretiranje . Zovu Vas ili nekog od Vaše bliže porodice da hitno platite koliko oni traže jer Vas moraju iseliti iz ku?e. Ovakvi pozivi traju 4-5 mjeseci tri-?etiri puta dnevno. Ovakav psihi?ki pritisak dovodi porodice dužnike u ovisnost o aparuninima , normabelima i sli?nim lijekovima.
Pritisak banaka nisu izdržali i digli su ruku na sebe , tj. izvršili su samoubistvo Grga Golubovi? iz ?uri?a , Mijo Parma? iz Drenovaca, Ivo Kopi? iz ?uri?a , a od infarkta je umro policajac u mirovini Stjepan Dugonji? iz Rajevog Sela. Banke imaju besplatno ?uvanje imovine koju su preuzele ili preuzimaju u ovršnim postupcima
Trenutno je izloženo ovakvom pritisku nekoliko porodicu u županjskoj Posavini u Drenovcima Breški? Ilija i Marko ,u Soljanima obitelj Tvrtka Crljen u Vrbanji Stjepan Bošnjak ( dva infarkta ) u Županji Marijan Živkovi? (infarkt) i mnogi drugi. Za o?ekivati je da ?e netko od navedenih poduzetnika umrijeti od posljedica kreditiranja, a u statistika policije, patologije i zdravstvenog sustava ?e pisati umrli od infarkta uzrokovanog lošim prehrambenim navikama , masna hrana i ponegdje ?e pisati stres.

Na ovako nehumano , neljudsko i neprofesionalno ponašanje banaka nekoliko udruga iz Županje upozorilo je i upravu jedne banke i predložilo rješenje problema , ne samo za ove životno ugrožene dužnike banke , ve? i za sve komitente banke koji do?u u situaciju da ne mogu redovito otpla?ivati kredite .
Udruge HVIDR-a , S.B.Marica Stankovi? , Dragovoljaca domovinskog rata , dragovoljaca HOS-a domovinskog rata , Slavonika su nudile koncept koji je predvi?ao : da banka ili neko poduze?e u koje banka ima povjerenje preuzme kontrolu na imovinom dužnika , u suradnji s dužnikom, i da se prihod s dvije nekretnine upotrijebi za vra?anje jednog kredita , ako ve? prihod jednog dužnika s njegovih nekretnina ne može vra?ati njegove kredite. Banka u tom prijedlogu ne bi pokretala ovršne postupke protiv dužnika i ne bi trošila sredstva na odvjetnike i sudove ve? bi doista pomogla dužniku da vrati kredit i da ?ak kroz 6-7 godina postane i štediša.
Banka o ovom prijedlogu nije željela ni razgovarati s predstavnicima udruga , ve? je u svom odgovoru napisala da oni razgovaraju s svojim dužnicima i da ?e oni to sami riješiti.
Samo mjesec dana kasnije banka je ponovno pokrenula svoj „razgovor“ tj. zakazala je prodaju ku?a Tvrtka Crljen iz Soljana i Breški? Ilije iz Drenovaca. To je o?ito jedini njihov na?in za rješavanje problema.
Hrvatske banke su u prva tri mjeseca 2010 godine ostvarile dobit od 1,2 milijarde kuna u vrijeme najve?e gospodarske krize. Zanimljivo je napomenuti da male banke u pravilu ovršne postupke provode same i ne optere?uju s dodatnim troškovima dužnike dok velike banke u pravilu uzimaju odvjetnike koji rade po troškovniku ( na?in obra?una odvjetni?kih troškova). Tako da velike banke ovršni postupak razvuku da traje što duže zbog troškovnika odvjetnika koji ih zastupa. Naravno ne može bilo koji odvjetnik zastupati banku , nema natje?aja, potrebno je samo dobro poznanstvo. Troškovnik se napla?uje brzo bez obzira kada i dali ?e se banka naplatiti u tom postupku. U bankama nas uvjeravaju da u ovim slu?ajevima nema korupcije tj. sve pošteno i po zakonima Republike Hrvatske.
U svim medijima ?itamo upozorenja gra?anima da ne posu?uju novac od lihvara jer ?e Vas oni brzo oplja?kati, a nitko ne upozorava na banke one ?e Vas oplja?kati i vrlo vjerojatno ubiti. Od lihvara i kamatara Vas može zaštiti država , a od banaka Vas ne?e zaštiti nitko još ?e i država pomo?i banka da Vas uništi, a poneke i ubije.
Dragi naši ?itaoci kad slijede?i put kro?ite u neku „našu“ banku pomislite da bi Vas mogla sti?i sli?na sudbina, a ako štedite kod njih KRVAVI SU I PROKLETI NOVCI HRVATSKIH BANAKA.

Komentari

Mmmmm da, @jelenska je

Mmmmm da, @jelenska je rasista "od glave do pete"! Zar Vam svima skupa već nije blesavo ponavljati tu bedariju? @3103, @Feniks, @Danimir (pogledaj virovitica.net) i slični likovi?

Koja su Ti to i kojim Ustavom zajamčena prava da drugom nanosiš štetu i ne dozvoljavaš mu da radi svoj posao? U ovom slučaju - podzemnu garažu?
Ti malo brkaš demokraciju, privatno vlasništvo, boljševizam i "sve je to naše"!
Ništa nije tvoje osim onog što imaš "gruntovno i katastarski"!
Upamti to, pametni moj!

I kakve to veze ima sa Strankom u čije ime niti govorim niti je ta Stranka podržala to što ste Vi tamo radili?
Uostalom, da je Stranka i raspravljala o tome i htjela to podržati ja bih bio "protiv".
Sasvim je druga priča da se na Stranci raspravljalo o postupku i proceduri donošenja ZG GUP-a i ostalog iz čega proizlazi Horvatinčićeva dozvola; - tada bih, vidiš, bio "za"!
a pristojni neka:
pristojno izginu

O siroče moje "mrtvo"!
Mojih je puno mrtvih da bi ti mogao izvoditi sulude performanse po Varšavskoj.
Koliko je tvojih mrtvo?

Tko je glasao

dakle gruntovno, baš

dakle gruntovno, baš gruntovno ovdje je problem,
ali trebaš se još malko potruditi
valjda ćeš uspjeti kada makneš tamne naočele sa očiju
Ti brkaš
Varšavska ulica jest naša, ali će gruntovno u hipokritičnoj igri postati njegova
To podržavaš pod plaštom velikog Hrvata, borca protiv svega što ti miriše na javno i zajedničko
Ponavljam pitanje: što ti radiš u Laburistima?
čiji program i jest da se naše zajedničko ne pretače pojedincima (naše zajedničko je naravno lova iz proračuna koji se sada puni kreditim akoji će otpaćivati ti tvoji unučići) tako da se po ničemu osim imenom i prezimenom umjesto društvenog ovaj "sustav" ne razlikuje od prthodnog, samo gore

nisi opet shvatio....između ostalog je i boj da institucija inspekcije rada radi svoj posao i da obiđe te jadnike robove na hoto gradilištu, koje se investira sa potpunom krađom rezultata njihovog i našeg rada. Prelako ovo stavljaš u boljševizam. Čini mi se da ti brkaš namjerno i na taj način pušeš u jedra ovoj opčoj pljački.

nije ni najmanje pristojno koristiti stradanjima koja ovakve otimačine i inače dovode u pitanje.
Pokoj njihovim dušama.

Tko je glasao

Iz etičkog kodeksa

Iz etičkog kodeksa hrvatskih laburista:
POSEBNI DIO
Članak 5.
(1) Tešku povredu Etičkog kodeksa predstavlja postupak člana Stranke suprotan Statutu, drugim aktima Stranke i načelima zacrtanim u Osnivačkoj deklaraciji i Statutu stranke i zakonima Republike Hrvatske a posebice:
c) Vrijeđanje drugih članova ili građana na nacionalnoj, vjerskoj, rasnoj ili nekoj drugoj osnovi koja podrazumijeva diskriminaciju i/ili omalovažavanje neke skupine građana.
(5) Povredu Etičkog kodeksa predstavljaju i sljedeći postupci:
a) Neprimjereno ponašanje člana u odnosu prema Stranci, članovima Stranke, kao i u osobnim nastupima u javnosti.

..štakori, par dripaca i nekoliko nedojebanih baba? (radi se o skupini građana, žena, a o homofobiji bolje ne govoriti)

Iz progrma laburista:

OBMANA O SLOBODNOM TRŽIŠTU TRAJE STOLJEĆE I POL
....Mali broj bogatih sve se više odvajao od mase siromašnih. Bila je to ZAKONITA posljedica slobodne trgovine.
Na nadnice seljaka, ili radnika, kapitalisti su gledali kao na gubitak profita. Što veće nadnice, to manji profit. Što manje nadnice, to veći profit. Što se promijenilo u proteklih 190 godina? Ništa. .....To je, zapravo, začetak ali i uzrok (ekonomsko-profitne) GLOBALIZACIJE. Jer ona informativna, trgovinska i znanstvena, u svakome pogledu - pozitivna, dogodila se znatno ranije, sa bitno drukčijim; plementitijim i pobudama i rezultatima. Priča o žitu i slobodnoj trgovini s početka 18. stoljeća, u Hrvatskoj je nažalost itekako aktualna i u 21. stoljeću. Zašto? Zbog profita moćnih oligarha, svejedno bili oni hrvatski ili oni izvana.
RADA ALI I REDA, KRITERIJA, POŠTENJA...
Hrvatski laburisti - Stranka rada će se boriti za netragom izgubljenim i pogaženim vrijednostima poput moralnosti i profesionalnosti, koja u intelektualnome radu isključuje služenje strankama bez pogovora, izvršavanje volje političkih moćnika, unižavanje rada te obespravljivanje onih koji od rada žive. ....Za nas je društvena solidarnost vrijednost koje se ne smijemo odreći, koju ne smijemo zaboraviti...... Stvorit ćemo klimu koja će omogućiti da u (javnim) medijima, kulturnim ustanovama, u glazbi, u pravosuđu te u društvu u cjelini nadarenost, znanje i poštenje ponovno postanu osnovni kriteriji za dobivanje posla, vodećih pozicija ali i plaće.....Hrvatski laburisti - Stranka rada borit će se protiv uspostavljenoga sustava mediokritetstva, trogloditstva i sluganstva koji štete društvu, državi i građanima (čak i više od rata). .....Hrvatski laburisti - Stranka rada borit će se protiv (svih vrsta) političke trgovine koja potencira korupciju, rodijaštvo i partitokraciju. Smatramo nedopustivim da je sastav Ustavnoga suda rezultat političke trgovine pozicije i opozicije.
Nedopustivo je, da suci Ustavnoga suda postaju političari kojima stranke ili vraćaju dug ili im daju nedodirljivo mjesto kojim svoje griješnike one sklanjaju na sigurno.
Nedopustivo je, da se nakon izbora upravljanje državnih tvrtki dijeli strankama (lovcima na položaje) kao pobjednički plijen . ...NEĆEMO DOPUSTITI RASPRODAJU ....U red osjetljivijih rasprava spada i ona o državnoj imovini. Hrvatski laburisti - Stranka rada neće dopustiti da se rasprodaje državna imovina. Ni zemljište, ni nekretnine, ni tvrtke. Hrvatski suverenitet se treba braniti očuvanjem prirodnih resursa, energetike i infrastrukture.....Hrvatski laburisti će se (iz)boriti za zakone koji pri prodaji otoka, priobalja, objekata koji su od nacionalnog interesa, omogućuju pravo prvokupa (po, naravno, tržišnoj cijeni) državi.

sve u svemu @jelenska imaš ovdje besplatno vježbalište u osnovama ponašanja u skladu se ljudskim pravima

Tko je glasao

Ne mislim odgovarati na sve

Ne mislim odgovarati na sve tvoje nebuloze oko nekakvog mog interesa u HOTO-GRUPI i slične bedastoće. Informacija o odšeti je potpuno javna stvar, i sam si mogao pronaći taj podatak, itd. itd.

Od prvog dana sam Ti tvrdio da ste krivo organizirani i da "grickate" na krivom mjestu (zato i moj grubi izraz - "štakorski") Horvatinčić nije kriv što je dobio sve dokumente za gradnju i što su prošli 2 revizije u Min. graditeljstva i bla.bla. Prema tome, potpuno je krivo blokirati mu gradilište ( i svaka policija na Zapadu bi vas "razbila"; Karamarko je postupio po svim pravilima službe i bio izuzetno blag ma što god vi svi mislili o tome) već je trebalo "napasti" one koji su mu omogućili dokumente ako ste već protiv tog objekta.
Dalje, niste uopće shvatili da osim uskog djela ZG to nikog, ali apsolutno nikog ne zanima. Treće, s vama svima je manipulirala i manipulira grupa SDP-ovaca koji moraju ekskomunicirati Bandića. Vi ste poslužili kao piunčići.
Dalje, - ništa niste postigli, osim što ste nanijeli ogromnu materijalnu štetu Zagrebu a graditi će se tako i tako taj isti objekat. Plus odštete, šteta Zagrebu je nanesena i kroz odašiljanje slike u svijet slijedećeg "izgleda":
U RH, tj. glavnom gradu Zagrebu, nije moguće graditi i ako imaš sve uredne "papire". Vidiš, @3103, upravo tako to gledaju investicijske i ostale grupacije za možebitna ozbiljna ulaganja u ZG. (Npr. - metro...)

Sve u svemu, vaš "zadatak" i nije bio zaustaviti Horvatinčića već pripremiti "daska-sapun" za Bandića. To ste odradili i sada se osjećate ko bedaki (jer ste valjda shvatili) da su vas iskoristili.
Zato si bio grub a ja Ti, fala Bogu, nisam ostao dužan jer sam Ti od provg dana govorio da to što radite krivo radite i za "nepoznatog poslodavca".

Što se tiče mene i nekakvog kršenja "stranačke stege"....
Imaš sve brojeve i adrese dostupne pa slobodno me prijavi "partijskom sudu". Rado ću se, s osobitim zadovoljstvom, odazvati "sudu partije..." :):):):):):):)
Jedva čekam!
Tak i tak jaaaako dugo čekam.....

Tko je glasao

Prema tome, potpuno je krivo

Prema tome, potpuno je krivo blokirati mu gradilište ( i svaka policija na Zapadu bi vas "razbila"; Karamarko je postupio po svim pravilima službe i bio izuzetno blag ma što god vi svi mislili o tome) već je trebalo "napasti" one koji su mu omogućili dokumente ako ste već protiv tog objekta.
još jedan put čitam ovo pa mala nadopuna:
ne blokira se Horvatinčićevo gradilište

Evo jedan domaći zadatak:

1. saznaj čije se gradilište blokira, tko je investitor toga gradilišta i što se ima sagraditi na njemu.
2. kako se zove građevina?
3. Kakve veze ima to gradiliše sa Horvatinčićevim, kako se ta veza uspostavlja?

Tko je glasao

Niti nigdje se ne napada

Niti nigdje se ne napada prejako Horvatinčića, iza njega je ministrica graditeljstva, ministar kulture, IGH...., Bandić je samo puki izvršitelj, a ovaj agilni apartčih od hotoa samo njihova vreća.
Ne ide ti u prilog što ne pratiš ovu borbu sa strukturama već 7 godina, sve se završava na farsama u kojima skupština daje za pravo građanima grada u zaključcima, ali odluke koje su izvršne su u skladu sa istom kuhinjom. Samo izglašavanje gupa i propisa koje donose inače nelegalno osnovane institucije a provode legalne institucije ti je kao i pranje love, dakle pranje zakonitosti.
Ne trebaš biti pravnik da shvatiš da je nelegalno to što se ministarstvo kulture izbjeglo izjasniti oko rušenja zaštićene cjeline, da je zazidavanje stanova ljudima u bloku potpuno kršanja bilo kojeg zakona, da je javni interes interes privatnog investitira kojim se zapravo od javnosti oduzima pješačka zona, da nema govora o legalnosti da se na koncu rampa poveže ispd zgrada koje nisu u vlasništvu investitora sa budućim šoping centrom.
Nedopustivo je i to da ne znaš da se takvo pranje love (preko ovakvih investicija) i pranje zakonitosti odvija u svim većim gardovima, a slijedom toga i u prostorima (zakon o golfu, zakon o poljoprivrednom zemljištu).
Tako da Zg ima jaku podršku iz Splta, Dubrovnika, Rijeke, Makarske, Osijeka.....
Ova patka oko otštete je žvakalica koju rado šire oni koji jesu u "strukturama" pa odatle i moj jači napad na tebe.
Hypo je "vlasnik" sada Hoto - nebodera kod Cibone. Hypo, onaj dio koji je pod solidnom istragom, je "dao" kredit za ovo zdanje za koje "investitor" iz svoga džepa nije platio niti taxenu marku
Ako si primjetio ozbiljni investitori su dugo i zaobilazili ovdje investirati.
Idu samo gradnje shooping centara koje su po defoltu pranje, hypo je obično pratitelj tih investicija
Znam ti u detalje za npr west - gate ili još prije kaptol - centar gdje su me najmoprimci tražili ishođenje "papira", tj projekte za lokacijsku i građevinsku dozvolu

Meni niti ne pada na pamet da ozbiljno idem u neke optužbe laburistima, na koncu anonimne prijave nisu dozvoljene, a moja je snaga u anonimnosti.

Nadam se da ipak ovi moji upisi idu u smijeru bar tvog nastupa u buduće kao lika koji će od sebe i drugih zahtijevati odgovorno ponašanje.
Sada je ovaj proces na tom, a ne na nekoj nasapunanoj dasci za gradonačelnika.
Ovi prosvijedi nisu politički u smislu kurta-murta
Oni zahtjevaju ODGOVORNOST
pa u skladu kako danas nastupa Lesar, neminovno će se ići unatrag:
Polančecova rečenica Istina je voda duboka i u toj vodi ja se ne mogu utopiti, ukazuje na to da je Polančec odlučio progovoriti istinu, i to pod jedan - da nije sam odlučivao, pod dva – da su u Vladi znali za odluke i, pod tri – da je Polančec samo bio izvršitelj odluke. Osobno ne vjerujem da je Polančec radio sam i da se u cijeloj situaciji radi samo o Polančecu i Sanaderu. Mislim da će biti uključeno sve više ljudi iz Vlade, pa i potpredsjednici Vlade', mišljenje je Dragutina Lesara iz Hrvatskih laburista koji je očito mišljenja da bi se pod paljbom optužbi mogli naći i Sanader, ali i aktualna premijerka.
http://www.tportal.hr/vijesti/hrvatska/78845/Polancec-je-odlucio-progovoriti-istinu.html

što se mog političkog stava tiče, mislim da Laburisti imaju velike šanse, ali šteta je da neki čelni ljudi ne "oru" ozbiljnije, nego je domet: ja Hrvat-katolik, moj kružok, penzija.....toga je pun kurac

Tko je glasao

Ma svaka Ti je "na mistu"

Ma svaka Ti je "na mistu" ali zašto ovo: ja Hrvat-katolik, moj kružok, penzija.....toga je pun kurac
Kakva jebena "penzija", kakav "kružok"?
Vidiš "meni je pun" ovakvih kao Ti koji lupaju "ko maksim po diviziji" a uopće ne razumiju tko je na njihovoj strani a tko protiv njih.
Da Varšavska išta rješava od onog što si u ovom komentaru spomenuo - bio bih tamo prije tebe i nakon tebe.
Za bedarije niti imam vremena niti volje.
A sve ste izveli i odradili kao pučkoškolci.
" U ništa!"

Tko je glasao

ne odradili smo kao

ne odradili smo kao štakori, par dripaca i nedojebanih baba
davno su te moji komentari skretali na to da ozbiljnije čitaš blokadu ff i varšavsku
čak što više, blaga sugestija za pomoć, kao je stigla iz Stožera za obranu petrokemije bar kao podrška studentima

ja ti inače nisam aktivist
ja sam samo jedan smaostalni garđanin ovoga grada, čisto uz put mi je urbanizam i arhitektura dio djelatnosti i mislim da je velika sramota za moju struku što se dešava sa gradovima i prostorom ove zemlje:
na strani moći

Tko je glasao

3031? nisam znala da se

3031? nisam znala da se jelenska ''uvukao'' u vodstvo liberala''?

A i ovo za bankare-samoubojice mi je novost, ako je istina, to mnje tješi....

Tko je glasao

greška-upisa oops u vodstvu

greška-upisa
oops
u vodstvu LABURISTA
a ovo drugo je bez greške (koju zapravo ne želim niti neprijatelju)

Tko je glasao

@3103, jasno mi je da su

@3103, jasno mi je da su tebi "laburisti" i "liberali" isto, kao i svakom drugom prosječnom hrvatskom idiotu.
Jasno mi je da si običan zgubidan koji bi htio biti nešto i netko a svjestan si da si nitko i ništa i da ćeš to ostati za sve vijeke vijekova. Amen!

P.S. O kakvim samoubojstvima ti bulazniš? Pripazi da se ne zajebeš....
P.S.1 Nigdje se ja nisam "uvukao" niti "prijepio". To znaju oni koji znaju a tebi to nikada jasno biti neće jer ti se možeš zalijepiti eventualno na traku za skupljanje moljaca u ormaru sa odbačenom robom.

Tko je glasao

UDBAŠ si zato što ti je i

UDBAŠ si zato što ti je i prosječni Hrvat idiot

p.s. mene niti nije briga kome se ti uvlačiš

Tko je glasao

@3103, ako za sebe misliš

@3103, ako za sebe misliš da si "prosječni Hrvat" - krivo misliš što me i ne čudi jer ti niti Hrvate a ni Hrvatsku uopće ne poznaješ.
Drž se ti štakornjaka, - ne se pačati u ono što je nedostižno....

Tko je glasao

jel` to direktna informacija

jel` to direktna informacija iz UDBE ili je tvoje politikantsko opredjeljenje
i daj objasni što je to nedostižno

p.s. istina je da nisam prosječni Hrvat

Tko je glasao

Različiti su motivi u

Različiti su motivi u odlukama ovih nesretnika za takav čin
Prvi ne vide izlaza iz klopke u koju su upali i naglo postaju dezorijentirani u new age-u
Drugi pak, dugo vrijednosne i etičke principe drže za nebitne
Pohlepa ih pokapa prije nego shvate da su prolupali i oni i članovi obitelji
Pohlepa i prolupavanja su uništila razna carstva, pa kako ne bi njih

Tko je glasao

Ako dolazite u istočnu

Ako dolazite u istočnu Slavoniju vrlo lako možete provjeriti što ljude navodi na ovakve odluke. Po objavljivanju ovog teksta u TJEDNIK-u javila se gospođa Kopić sa željom da ispriča svoju priču. Kako ja ipak nisam novinar to sam ostavio jednoj kolegici da napiše tekst, a ako Vas zanima adresa nesretne familije Kopić je Đurići, Matije Gupca 167A, gospođa je željna razgovora i želi da ju netko sasluša, a pomoći joj inako, na žalost, ne može više nitko.
Poslije smrti dužnika njihove familije nema tko upozoriti da nemoraju prihvatiti nasljedstvo, a samim tim i dugove pokojnika, već da mogu tražiti nužni dio zajedničke imovine koji je neopterećen a imovinu i dugove pokojnika ostaviti banci.
Tako agoniju koju je proživljavao pokojnik sada proživljava cijela familija i tome nema kraja.

Tko je glasao

Acinum, vrijedan dnevnik da

Acinum,
vrijedan dnevnik da se u praksi vidi kako su nas naši političari, HDZ i SDP, jer su samo te dvije stranke vladale u ovih 20 godina, prodali stranom lihvarsko-bankarskom kapitalu. Prije toga smo naše banke, koje navodno nisu bile sposobne poslovati u tržišnim uvjetima, po savjetima tadašnjih ministara Škegre i Crkvenca sanirali sa oko 80 milijardi kuna, da bih ih prodali tim stranim bankama za 6 milijardi kuna. To je najveća pljačka hrvatskog nacionalnog bogatstva i za nju nisu krivi oni koji su se u pretvorbi obogatili, dakle kupci koji i dalje izvlače svake godine ekstra profit iz Hrvatske, nego oni koji su takvu pretvorbu omogućili, dakle prodavači, HDZ i SDP. I da sve bude pod kontrolom imamo još i guvernera HNB-a Rohatinskog koji dobiva nagrade od tog financijskog kapitala da bi se pljačka nastavila, a hrvatski ga mediji dižu u zvijezde. Ima li u ovoj zemlji netko tko će reći "pop pop. a bob bob", ili su svi kukavice kao što je to u svoje prijelomno doba bio Portugalac Stipe Šuvar. Stvarno smo jadni da jadniji ne možemo biti. Ali ipak:
Stojte mi dobro.

Tko je glasao

trećerazredni novinaru, aj

trećerazredni novinaru, aj se nauči da se sanira aktiva, a prodaje kapital! sa ovakvim novinarstvo nije ni čudo da je narod zaglupljen. upiši kakav ekonomski tečaj pa pametuj!

Tko je glasao

Ja sebi ne umišljam da sam

Ja sebi ne umišljam da sam novinar, iako je ovaj dnevnik objavljen u TJEDNIK-u - slavonske novine od 14. srpnja 2010. godine, što je očito superhiku poznato . Samim tim to što me nazivate trećerazrednim novinarom, a mogli ste i gore napisati npr. petorazredni i sl. , za mene je ipak kompliment - ZAHVALJUJEM.
Vi mi preporučujete da prije pisanja sličnih tekstova upišem nekakav ekonomski tečaj, a što preporučujete da završe direktori poslovnica banaka koji su ovim pokojnicima odobrili ove kredite?
Za smrt Grge Golubović iz Đurića i Mije Parmać iz Drenovaca, koji su uzeli kredit u Croatia banci, je odgovoran učitelj hrvatskog jezika iz susjednog sela Račinovaca koji je 1994 postao bankar i ZNA SE kako. Isti učitelj polako i sigurno ubija jednog od rijetkih članova SDP-a iz tog kraja Tvrtka Crljen iz Soljana i ubit će ga a nitko ni glasa neće dići.
Za grob Ive Kopić iz Đurića odgovornost je Hypo banke, njihovi direktori imaju potrebne fakultete i visoke poslovne škole, njima na dušu ide i smrt muža gospođe Marije Lučan iz Vrbanje ( zaboravio sam ime muža)
PBZ je ubila policajca u mirovini Stjepana Dugonjića iz Rajevog Sela.
ZABA je ubila gospodina Misira iz Posavskih Podgajaca i lagano i sigurno ubija gospodina Iliju Breškić iz Drenovaca.
Pretpostavljam da velika većina na ovom forumu nije nikada ni čula za ova mjesta. Sva navedena sela nalaze se u dvije općine na istoku Slavonije, kopnena granica sa Srbijom, najistočniji dio bivše općine Županja ili kako mi to zovemo Cvelferija. U tom kraju kuću nemate kome pokloniti, a pogotovo nemate kome prodati. Zato nije jasna odluka onih koji imaju tečajeve iz ekonomije da pobiju ove ljude jer njihovu imovinu ne mogu pretvoriti u novce i sa svim tim školama i tečajevima odgovorni u bankama bi to trebali znati.
Kako ja nemam tečaj iz ekonomije , a dok sada upišem tečaj i naučim molio bih superhika da mi napiše dali ovi mrtvi padaju u aktivu ili kapital, kako Vi koji se razumijete u ekonomiju ovo knjižite.

Tko je glasao

Samo ti piši i dalje (nadam

Samo ti piši i dalje (nadam se da ćeš imati razloga i za veselije teme.
Baš mi je drago da je članak objavljen jer je prva stvar koja mi je pala na pamet dok sam ga čitala da bi ga trebalo negdje objaviti. Koliko god depremirajuća, ova istina zaslužuje da ju ljudi saznaju.

Samo ti piši a ja ću sigurno čitati.

Tko je glasao

ti za početak nauči koji

ti za početak nauči koji se komentar odnosi na tebe a koji na drugoga. kad to savladaš, idemo dalje :)

Tko je glasao

superhik, prvorazredni

superhik, prvorazredni glupane s takvim kao što ste vi nije ni čudno da Hrvatskom vlada strani i to lihvarski kapital. Jesu li Slovenci prodali sve svoje banke stranim bankama. Može ti biti utjeha da na ovom poratlu nisi usamljen među onima koji skidaju gaće. Hik.

Tko je glasao

jesu! prodali su neke banke

jesu! prodali su neke banke strancima. no ne vidim kakav je to uopće argument. što je trećerazredni novinar htio time reći? da se banke koje su u domaćem vlasništvu odnose kvalitetnije prema klijentima, da im iz patriotskih pobuda nude niže kamate? u kojem ti to svemiru živiš, nacionalistički tikvane? tvoja me ignorancija impresionira!

Tko je glasao

Jeste, "nacionalistički

Jeste, "nacionalistički tikvani" su uistinu tikvani što su vjerovali konvertitima da su se pokajali za zablude i pogreške pa postali Hrvati.

Tko je glasao

nacionalistički tikvani

nacionalistički tikvani koje smeta strani kapital u hrvatskoj su, zanimljivo, u velikom broju bili članovi partije. :) jedino je jugoslavija otpala, ideologija ostala. najbolji primjer ivkošić. al' ima ih još, kao što vidimo!

Tko je glasao

superhik, tu sam te čeko,

superhik,
tu sam te čeko, jer sam po vama "nacionalistički tikvan". A vi ste za mene agent globalnog kapitala, jer Britanija, Francuska, Njemačka i SAD mogu štititi svoje posrnule banke, ali nacionalistički tikvani u Hrvatskoj, zahvaljujući Rohatinskom i svim njegovim prehodnicima, to ne smiju. Ako vam smrde nacionalistički tikvani, imate jednostavan način da ih se oslobodite. Granice su otvorene, a nama nacionalističkim tikvanima bit će lakše bez jednoga koji pred stranim kapitalom skida gaće. To me uistinu impresionira.
Srećan put.

Tko je glasao

čeko si me? a sa čime si

čeko si me? a sa čime si me to dočekao? ja vidim samo naklapanja čovjeka koji o materiji pojma nema. a ima potrebu iznositi mišljenje. čime to njemačka i SAD štite svoje posrnule banke? od propasti? oni štite financijski sistem koji je krvotok gospodarstva i štediše. to je i hrvatska radila 90-ih, u više navrata. spašavala financijski sistem i štediše. i samo je tebi poznato da to hrvatska više ne smije raditi. daj odi pisati trač rubrike u story!

Tko je glasao

Citat: " to je i hrvatska

Citat:

" to je i hrvatska radila 90-ih, u više navrata. spašavala financijski sistem i štediše"

e ovakvu glupost odavna ne pročitah.

grdi

Tko je glasao

sp s prčtt? sv sm

sp s prčtt? sv sm jk pnsn n tb!

Tko je glasao

Superhik: Dakako da već

Superhik:
Dakako da već odavna pratim tvoje pisanije ne samo ovdje nego i na forum.hr.Dakako da se i tamo suprotstavljam tvojim upisima. Ovdje nemam volje ni želje. Sve što mogu napisati je to da mi te je iskreno žao. Ne, nije ti ni malo lako.

pozdrav uz isječak RETURN OF THE YEDI.

http://www.youtube.com/watch?v=HfHX3mAbyrs

grdi

Tko je glasao

aaa ti me pratiš, kažeš.

aaa ti me pratiš, kažeš. pa i primjetio sam da sam ti nabio komplekse i da samo tražiš kavgu. niti ti išta znaš o sanaciji banaka niti o bilo čemu drugom. malo bi poravnavao stare račune, to je sve.

Tko je glasao

superhikalias retur of the

superhikalias retur of the jedi ne pratim ja tebe nigdje nego mi komuniciramo i na drugačije načine na drugim mjestima. Ništa drugo. Ne daj Bože da imam komplekse od tebe ni fizički ni psihički. Imati kompekse od kameleona heheheeheh. Nadam se da poznaješ karakteristike kameleona. Ti si jedan od onih koji ima veliku mogučnost promjena boja po potrebama. Dakako neke su ti i nametnute. E to te najviše boli.

Nadam se da mirno spavaš u svojoj prijetvornosti.

http://www.scene-stealers.com/wp-content/uploads/2010/06/jedi2_preview.jpg

grdi

Tko je glasao

promjene boja po potrebama?

promjene boja po potrebama? što ti, sine, lupaš? uočavaš nedosljednost u mojim komentarima? ili bi se htio svađati malo?
naravno, ni riječi o sanacijama banaka, spašavanju hrvatskog financijskog sistema itd.. ti u svojoj bezgraničnoj tuposti bi trebao pogledati u rječnik što je sanacija pa je jasno koja je svrha tvog maloumnog komentara bila - prepucavao bi se samnom. samo si čekao priliku da istreseš svoju žuč. jadan si, sinko!

Tko je glasao

Superhik pogledaj se u

Superhik pogledaj se u ogledalo pa možda shvatiš što govorim. Pričali smo mi o sancijama ohoho puta i o ostalim stvarima. A ovdje o rodilištima gdje si također iskazao svoje lice i naličje.
Veliš maloumni komentar heheheh.
Možeš svojim pisanijama drugima prodavat muda pod bubrege. Meni nečeš.

da i ono je šlag na tortu: Sanacija banaka devedesetih godina u svrhu zaštite štediša.
Samo ja bi se tu vratio u vrijeme prije sanacije, zatim same sanacije i današnje vrijeme.
Papala maca više puta.

grdi

p.s nego kako to da imaš različita mišljenja od foruma do foruma, pa do stvarnog života?
I da nisi kameleon? heheheheh

Tko je glasao

ne, ti i ja nismo pričali o

ne, ti i ja nismo pričali o sanacijama. ti si tabula rasa što se toga tiče. ti si općenito neupućeni i neobrazovani primitivac tako da mi nismo ni mogli raspravljati o sanacijama budući da o tome ne znaš apsolutno ništa. mi smo pričali o rodilištima, doduše ja sam raspravljao argumentima a ti si nešto, poput ucviljene udovice, trabunjao o svojim osjećajima. kao da ikoga briga za iste. i histerizirao si kad sam ti argumentirano dokazao da nema razloga da splitsko dalmatinska županija ima 5 rodilišta.
nemoj o sanacijama, sinko, jer ću ti opet morat obrisati nos pa ćeš nanovo cviliti poput štenca, trabunjati o osjećajima itd...bilo je naime više sanacija i ne znam doista što je sporno u činjenici da je spašavanje banaka, kao i svugdje u svijetu bilo napravljeno da se spasi financijski sistem kao i ekonomija u cjelini.
ja iznosim različišta mišljenja od foruma do foruma? vidi, seronjo, ako imaš dokaze, ponudi ih. ovako ispadaš jadni manijak bez života koji uhodi druge ljude.

Tko je glasao

heeheh e moj "return of the

heeheh e moj "return of the jedi" ma ti si prava slika i prilika naših inTELEktualaca. Viruj mi da te žalim ma što mislio o meni. Velim ti da me tvoje pisanije ni malo ne diraju jer znam tko ih piše. To mi je na početku bilo zaprepaščujuće ali sam ubrzo saznao razloge. Ništa ti ne brini. A to "seronjo" ostavi za sebe kad se pogledaš u ogledalo.

heheeheh

grdi

Tko je glasao

koja budalesina! prvo uleti

koja budalesina! prvo uleti da bi raspravljao o sanacijama banaka, ništa od toga. onda s ponosom psića koji se upravo posro, doda kako me primjetio na drugim forumima. neš ti inkriminirajućih optužbi! da bi onda ustvrdio kako sam kameleon i da sam prijetvoran jer da navodno na drugim mjestima iznosim drugačija razmišljanja nego ovdje. valjda sam drugdje socijalist, što li?! e a kad ga se traže dokazi za tu tvrdnju( koja btw. nema više nikakve veze sa njegovim prvim komentarom o sanacijama banaka) onda se ceri i priča da zna ko sam ja. ne treba imati doktorat iz psihologije da se ustanovi kako imaš psihičkih problema, da si ozbiljno opterećen samnom i da si na ovu temu došao isključivo kako bi se razračunao samnom. ja tebe niti uhodim, niti su mi poznati tvoji stavovi jer ovdje uglavnom sekundiraš iz drugog reda. više te doživljavam ko dosadnog komarca, podrepnu buhu i sl...nisi zanimljiv, nisi inteligentan, nisi ni kvalitetan oponent u diskusiji. sve u svemu, jedan bezvezan, nezanimljiv lik.
dakle, sanacija...

Tko je glasao

Pitaj Rohu grdi

Pitaj Rohu

grdi

Tko je glasao

zavukao se puž u kućicu!

zavukao se puž u kućicu!

Tko je glasao

kako da ne. Nego nešto si

kako da ne. Nego nešto si umukao.

grdi

Tko je glasao

ja sam umukao? :))

ja sam umukao? :))

Tko je glasao

ne znam doista što je

ne znam doista što je sporno u činjenici da je spašavanje banaka, kao i svugdje u svijetu bilo napravljeno da se spasi financijski sistem kao i ekonomija u cjelini.

ma zamisli, ti doista ne znaš što je sporno u činjenici spašavanja banaka, kao i svugdje u svijetu bla, bla, bla...e ja ću ti reći što je sporno i čega nema NIGDJE u svijetu, a to je da su banke propale, pa sanirane, a da baš nitko nije završio u ćuzi zato jer je opelješio banke, do te mjere da su morale biti sanirane!!! nikad nije peti ortak u Dubrovačkoj banci završio u ćuzi, niti je prvi ortak u Riječkoj banci završio u ćuzi, već naprotiv, sere i dalje protiv ove vlade. Naravno da ima razloga srati, jer je vlada nesposobna strpati ga u ćuzu, iako je opelješio Riječku banku do propasti, jer je preko nje isposlovao kredite svojim prijateljima, pomoću kojih su pokupovali sva iole vrjednija poduzeća u Rijeci, iako nitko do njih nije imao pokrića za podizanje tolikih kredita. Na taj način se dijete pružnog radnika dokopalo vlasništva u Novom Listu primjerice. Vjerojatno je stavio hipoteku na kućicu uz prugu u kojoj je stanovao, da bi kupio Novi List. Sve uz blagoslov prvog ortaka.
Treba li reći da je sanacija tih banaka izvršena na račun poreznih obveznika, a krivci i dan danas uživaju pet života.

Kad to shvatiš, onda ćeš imati čast prati noge grdilinu!

My Soul

"Zloba sama ispije najveći dio svoga otrova."

Tko je glasao

aaah, evo još jednog

aaah, evo još jednog stručnjaka za financije. kuharice, a zašto ti misliš da kad kompanija propadne netko automatski mora ići u zatvor? jel bi ti i mraka u zatvor? pa ova zadnja kriza u svijetu je najbolji primjer, ljudi iz banaka nisu završili u zatvorima. država ih je sanirala inače bi propali. doduše, siguran sam da ćete to protumačiti kakvom cionističko-masonsko-reptilskom urotom.
propast poduzeća ne podrazumijeva automatski kriminal. no i da su sve redom propale zbog kriminala, država bi opet morala uletiti kako bi spasila financijski i ekonomski sistem. tako da je tvoj komentar višestruko besmislen. kao i obično! nemaš veze o temi. kao ni većina sudionika ovog dnevnika. fascinira potreba da iznesete mišljenje o nečemu o čemu evidentno nemate pojma. jel tako u svemu?

Tko je glasao

naravno, zna se tko je koga

naravno, zna se tko je koga proglašavao masonom. kad god nekome od velikih 'rvatina netko nije pasao, proglašavao ga je masonom ili pederom, kako bi mu srozao ugled, među gamadi u kojoj se kretao. na žalost, prečesto se to uporabljavalo, a da ne bi postalo prozirno.
mrak je jedan od rijetkih poštenjačina, kojem je posao propao, jer je propao zbog objektivnih okolnosti, no mnogi likovi koje znam, upropastili su vlastita poduzeća, kako bi se dokopali njihove imovine. čak im se ni glavna državna revizorica ne usudi izreći imena pa u revizorskim izvješćima navodi: "direktor je dao pisano izvješće", a ne kaže koji to direktor po imenu, ili "član uprave je ovo ili ono", a ne kaže ime tog člana uprave, pa da se zna tko je zbrljavio posao u pretvorbi i privatizaciji. fućkam ti ja takva izvješća. i još bi ona htjela jedan mandat pride....a boji se reći imena odgovornih osoba. ma nemoj.

My Soul

"Zloba sama ispije najveći dio svoga otrova."

Tko je glasao

je, ljudi upropaštavaju

je, ljudi upropaštavaju vlastite firme da bi došli do imovine. to je naime vrlo ekonomski opravdano. ajde se ostavi mitova i počni razmišljati logički. malo koja firma više vrijedi mrtva nego živa. al' našli ste 3 primjera i sad je to odjenom pravilo kojim tutleki koji se nisu u stanju suočiti sa nezgodnom istinom objašnjavaju ekonomske probleme 90-ih. daj, molim te!
no to je tema koja nema veze sa sanacijom banaka. još jednom, da su i kriminalci uništili sve hrvatske banke, one bi i dalje morale biti spašene. jer bi potpuni kolaps financijskog sustava značio tek pravi kolaps cijele ekonomije i sve ono što si vidjela bi bio mačji kašalj naspram tog scenarija. al' ko što rekoh, ti si ekonomski neuka, sestro, nemaš pojma o čemu pričaš, izvori su ti iz žute štampe.

Tko je glasao

varaš se, zlato, o mojim

varaš se, zlato, o mojim izvorima... moji izvori su iz prve ruke. malo tko ima informacija više od mene, a osim informacija, imam i dar intuicije. lopinu mogu intuitivno nanjušiti kilometrima.
što se tiče ekonomije, zacijelo imam više ekonomskog nauka u petama od tebe, ali ne samo nauka, tj. indexa i diplomica različitih stupnjeva, već i prakse, što je višestruko važnije. mogu ti držati instrukcije ako budeš trebao. u znanju i praksi me sigurno ne možeš prestići, baš i da hoćeš, jer moj tempo malo tko može slijediti. za to moraš biti fanatik, što ti nisi, niti ćeš ikad biti, jer si vrlo ograničenih sposobnosti, kad ne kužiš elementarni pojam razlike između čovjeka i životinje: znati što je milosrđe i suosjećajnost. ti se povodiš isključivo nagonima.

My Soul

"Šta je ljepše nego ako si svojoj ženi toliko drag da si zbog toga i samom sebi miliji."

Tko je glasao

ooo pa ti si pravi ekonomski

ooo pa ti si pravi ekonomski autoritet( a uz to, imaš i njuh bigla). moje duboko poštovanje. uvijek cijenim pravog znalca. volio bih čuti tvoje objašnjenje nepostojanja okunovog zakona u zadnjim recesijama. hvala!

Tko je glasao

odgovor je jednostavan: dva

odgovor je jednostavan: dva prezimena.

My Soul

"Šta je ljepše nego ako si svojoj ženi toliko drag da si zbog toga i samom sebi miliji."

Tko je glasao

ivić pašalić ima veze sa

ivić pašalić ima veze sa okunovim zakonom?? nikad na to ne bih pomislio!

Tko je glasao

zabilježi da si to ti

zabilježi da si to ti rekao.

My Soul

"Šta je ljepše nego ako si svojoj ženi toliko drag da si zbog toga i samom sebi miliji."

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najviše ocijenjeni članci

Najčitaniji članci