Tagovi

Kako od drva ne vidimo šumu.....

?itaju?i postove na ovom blogu ponekad se ne mogu oteti dojmu da kao pojedinci više gledamo tko piše ili stil pisanja nego što smo spremni ulaziti u bit posta i suvislo raspravljati o sadržaju. Ponekad se to ?ini slu?ajno, radi nejasnog i zajapurenog pisanja, a ponekad i namjerno, razvodnjuju?i temeljnu misao pisca bloga i skre?u?i raspravu u nevažnim smjerovima (npr. ustaše i partizani i sli?ne trollovske teme....)

Na pisanje ovog bloga potaknuo me blog kolegice c- respond u kojem je opisano kako je, sad ve? bivši potpredsjednik Vlade, Damir Polan?ec progovorio o drugim osobama umiješanim u aferu "Podravka" i na taj na?in prekinuo "šutnju".

Poantu tog bloga, po mom skromnom rasu?ivanju, predstavljao bi podatak da je kona?no netko iz vrha politike progovorio i o malverzacijama drugih, pa makar to bilo iz sebi?nih i obranaških razloga....dakle, loptica se prebacuje i na drugi dio terena.

Bez obzira na temu tog bloga, na pisanje me je potaknuo i rezultat ankete o medijima koju je za potrebe FPZ u Zagrebu provela agencija "Medija metar" i na temelju koje se može zaklju?iti kako anketirani gra?ani smatraju kako su: "novinari skloni manipulaciji, senzacionalizmu i isticanju loših vijesti" te da najviše vjeruju vijestima s radija i Interneta, kao i stranim medijima u odnosu na doma?e. Ovo bi mogla biti zanimljiva tema za jedan poseban blog.

E sad, kakve veze imaju ova dva podatka sama za sebe? Imaju, velike...... u prvom redu i gra?ani su primijetili da se njima pokušava medijski manipulirati, pa prednost daju medijima koji ne tuma?e vijesti nego ih samo donose.

Posljednjih godina, prosje?ni gra?anin bio je medijski zatrpan razli?itim aferama, što traje i do dan danas. Svjedoci smo da se u pravilnim vremenskim razmacima pojavljuju afere, razli?itih vrsta, od kriminalnih pa do onih koje uveseljavaju narod.

Afera "Podravka" nam je najbolji i najsvježiji primjer pokušaja medijske manipulacije. Novine su danima bile pune razli?itih podataka i konstrukcija o toj aferi, medijski se pisala optužnica protiv svih managera "Podravke" pa i protiv samog Polan?eca. Uhi?enja su izvršena u trenutak koji je jako lijepo odgovarao glavnom državnom odvjetniku, uz svu medijsku pompu i privo?enje osumnji?enika pred kamerama i foto aparatima. Cijelo to vrijeme javnost je bila svjedokom mudrovanja i moraliziranja politi?ara iz svih stranaka i samog predsjednika Republike.....

Nakon što je Polan?ec javno rekao tko je zvao Šestaka i što je tražio od njega, medijska halabuka je naglo stala, a gledaju?i zadnje izjave našeg predsjednika može se vidjeti da se ?ovjek malo izgubio, zatekao ga je slijed doga?aja, sad on mora javnosti nešto objašnjavati, a teško to ide...... lakše je vikati: "držite lopova"....

Pri tome ne mislim da je HDZ-ova Vlada skupina an?ela, upravo suprotno, njih smatram najviše odgovornim za stanje u državi, ali užasno mi smeta licemjerje politi?ara svih stranaka te nedostatak profesionalnosti i senzacionalizam u ve?ini javnih medija.

Ako ?emo javno osu?ivati kriminal i sve nemoralne postupke, onda bi se to trebalo raditi u odnosu na svih i na sve, a ne samo selektivno izvla?iti afere, kojih doduše ima koliko ho?eš, te na taj na?in zabavljati javnost i Evropu pokušavaju?i im zamazati o?i navodnom borbom protiv korupcije i kriminala.

Evo, za po?etak, mediji bi mogli objasniti javnosti na koji na?in su njihovi vlasnici stekli ve?inske udjele u svojim medijima, koje banke su im dale kredite i pod kojim uvjetima. Novinari i urednici koji pišu o korupciji bi trebali objaviti što su od imovine imali 1990. god, a što imaju danas. Na taj bi na?in stekli vjerodostojnost za bilo kakav daljnji razgovor o korupciji u društvu.

Ujedna?enost kriterija i odmjerenost bi trebali biti temelji za bilo kakvo pisanje te javni ili politi?ki govor. Kada se pri?a o kriminalu ili zloporabama svih vrsta, lopovi se ne mogu dijeliti na "naše" i "vaše", pri ?emu su oni prvi dobri, a ovi drugi zli.....

Da li ?emo jednako razmatrati svaku štetu i potkradanje državnog prora?una ili samo ono što su napravili "oni drugi". Na primjer, bivšeg ministra Ron?evi?a se uz silnu medijsku hajku i halabuku tereti za 10 milijuna kuna navodne štete državnom prora?unu.....
A pokušajte samo zamisliti koliko novaca dnevno nestaje utajama poreza, radom na crno, promašenim investicijama, lošim poslovnim potezima, štetnim ugovorima za koje se zna (INA, HEP, HC) i onima za koje se ne zna, neradom, neracionalnostima i bezakonjem u državnoj upravi, pa sve tamo do sitnih lopova na HTV-u.... Ne?u posebno ni spominjati odštetne zahtjeve prema državi i izgubljene sudske sporove koje država, radi nemara svojih službenika ili institucija ispla?uje iz prora?una (džepova poreznih obveznika), a da pri tome od odgovornih nitko ne traži naknadu štete, ?ak ni u najekstremnijim slu?ajevima.....

Znate li koliko je novaca s kamatama ispla?eno pripadnicima MUP-a nakon što je SDP-ov ministar Lu?in ukinuo prekovremene sate....... koliko li se samo kamiona moglo kupiti za taj novac ? Cijela flota..... A on velikan misli sjedi mirno i gleda u svijetlu budu?nost..... Ne, to izgleda nije šteta za državni prora?un..... to je on platio iz strana?ke blagajne.....

Koliko je bespotrebnih ljudi, ?lanova svoje stranke, HDZ zaposlio po razli?itim državnim poduze?ima ? Koliko ima osoba koje su umirovljene kao invalidi rata s op?om radnom nesposobnoš?u (nesposobni za rad), a rade puno radno vrijeme po ugovoru o djelu u razli?itim državnim ministarstvima, poduze?ima i agencijama i primaju mirovinu?

To nije šteta, to nije potkradanje prora?una ? Kad bi se svi ovi miševi i štakori koji nagrizaju prora?un zbrojili, Ron?evi?evih 10 milijuna kuna bio bi pravi sitniš........

Subjektivnom selekcijom onoga što nazivamo štetom za državni prora?un ili zloporabom u gospodarskom poslovanju, ostavlja se dojam kako se aferama u medijima vodi politi?ki rat za vlast, a ne nikako borba protiv korupcije i bezakonja.

Afere se po potrebi otvore, nakon ?ega brzo padnu u zaborav, ?im se otvori nova afera, stvarna ili izmišljena..... Važno je da se neko vrijeme u medijima "praši", da se narod zabavlja i izlu?uje svakodnevnim bombardiranjem novim, stvarnim ili izmišljenim podacima, od kojih neki imaju i elemente medijskog lin?a.

U toj šumi afera i aferaštva javnosti promi?u mnoge stvari, užasne same za sebe, ali ne primjetljive u šumi skandala. Tako je brzo i olako zaboravljena šovinisti?ka i uvredljiva izjava ?elnog ?ovjeka javne televizije o jednoj novinarki. Sje?a li se tko toga ? Ma ne, taj skandal zamijenio je neki drugi, tre?i, ?etvrti. Nikada se nije stalo i utvrdilo što je to?no bilo te poslala brza, javna i nedvosmislena poruka o nedopustivosti takvog ponašanja.... Mnoge takve stvari je samo pokrila prašina i ?ekaju sudski epilog u našem brzom i efikasnom pravosu?u.

Me?utim, ono što mi u svemu ostaje nejasno jest podatak od kojeg datuma novije povijesti po?inje borba protiv korupcije i kriminala ili se taj datum može pomicati kako kome odgovara. Od kojeg datuma unatrag po?inje op?a amnestija i kolektivna amnezija za kra?u, lopovluk, kriminal i korupciju ? Zašto? Zato jer se u bližoj ili daljnjoj prošlosti mnogih koji danas mudruju o korupciji i kriminalu mogu vidjeti vrlo sumnjivi na?ini na koji su stekli imovinu ili se mogu vidjeti nagli poslovni uzleti njihovih strana?kih kolega, prijatelja ili rodbine....

Zar bi zakonska zastara rokova kaznenih djela u ovoj "pravnoj" državi trebala predstavljati kolektivnu amneziju i oprost kriminala...... mislim da ne.....

Zastupnici HDZ-a na optužbe u aferi "kamioni" zastupnicima SDP-a odgovaraju kako su se na sli?an ili isti na?in za vrijeme njihovog mandata nabavljala vatrogasna vozila, za puno ve?i iznos..... nisam vidio da je bilo tko reagirao na te optužbe, toliko o jednakim kriterijima u borbi protiv korupcije ....

Jedan od predsjedni?kih kandidata kojeg potiho podržava trenutni predsjednik Republike raspolaže impresivnom imovinom za koju ne može racionalno objasniti na?in na koji ju je stekao. U ure?enim državama ne samo da ne bi bio predsjedni?ki kandidat nego bi sjedio oznojen pred poreznicima i pokušavao objasniti odakle mu ta silna imovina i kako ju je stekao..... I onda što o?ekivati od njega ili drugih njemu sli?nih, ako kojom nesre?om budu izabrani ? Da najednom postanu moralne vertikale ?

Zamislite državu u kojoj predsjednik države intervenira za kredit nekom poduze?u srednje veli?ine. Zar je to posao predsjednika države? I sve bi to prošlo u tišini da Polan?ec, iz svojih osobnih ili strana?kih razloga nije odlu?io javno progovoriti o tome.... A nakon toga, što sad ? Kuda dalje u toj aferi? Medijski muk..........

Ni u ovoj aferi, kao ni u prethodnima, nisam vidio da se nitko, ali baš nitko, nije javno upitao što ?e se desiti ako padne optužnica ili uhi?eni ?elnici "Podravke" budu oslobo?eni u sudskom postupku? Tko ?e nadoknaditi poslovnu štetu ugledu "Podravke" i optuženim managerima, da li ?e im se netko ispri?ati za javni lin? ili ?e se sve lijepo, kao i do sada, isplatiti iz državnog prora?una (?itaj naših džepova), a oni koji su sve ovo zakuhali ?e odavno biti zaboravljeni..... Ne proglašavam ih unaprijed ni krivima, ni nevinima, ali za oba ova ishoda postoji mogu?nost..... Da li smo kao javnost spremni za oba ishoda ili smo ih ve? unaprijed, bez suda, osudili ?

I pri tome mi je najzanimljivije da niti jedna politi?ka stranka, ni HDZ kao ni oporba nije predložila ili uvela neka u svijetu ve? odavno poznata rješenja za efikasnu borbu protiv korupcije. Potrošili su se milijuni kuna za uvo?enje OIB-a, a ?emu ? Da li ste vidjeli da poreznici provjeravaju na?in stjecanja imovine i porijeklo novca osoba koje raspolažu impresivnom imovinom, a službeno nigdje nisu radili i ni?im se nisu bavili ? Da li ste vidjeli koju optužnicu za pranje novca za koje se Hrvatsku javno proziva i u svijetu ? ?ime se bavi Ured za sprje?avanje pranja novca ? Da li ste vidjeli da je neka politi?ka stranka predložila materijalnu odgovornost managera u državnim poduze?ima ili državnih službenika za štete koju prouzro?e kriminalnim djelima ili grubim nemarom? Da li ste vidjeli pokušaj revizije managerskih ugovora u poduze?ima u državnom vlasništvu? Sje?ate li se neke dražbe na kojoj su bila prodavane nekretnine, vozila ili jahte oduzeta od kriminalaca ? Da li se potencijalnim doma?im ili stranim investitorima provjerava porijeklo novca kojeg ulažu, osobito u nekretnine ?

Da li se od kandidata za najviše državne dužnosti traži ili se može zatražiti da poreznici pregledaju njihovu imovinu i imovinu ?lanova njihove uže obitelji te zakonski provjere na?in na koji su je stekli ?

Nažalost, ništa od navedenog.......

I onda, kad se sve zbroji, ostaje samo osje?aj da politi?ke stranke i neformalne interesne skupine preko medija ratuju stvarnim ili izmišljenim aferama, umjesto da se nadme?u politi?kim idejama i rješenjima na koji na?in ?e izvu?i Hrvatsku iz krize. Kao da im je važnije tko ?e trenutno biti na vlasti od toga da li ?e za koju godinu imati uop?e ?ime vladati u bankrotiranoj i opustošenoj državi.

Doduše, na odre?en na?in ih i razumijem, puno lakše je zajapureno pri?ati o lopovluku drugih nego pogledati sebe ili ponuditi neka konstruktivna rješenja i dobre ideje..... E za to ve? treba nešto malo više od dobre volje, potrebno je puno znanja, ?iste ruke i obraz, vru?e srce i hladna glava........ za po?etak.

Ovakav na?in borbe protiv korupcije ne samo da nije produktivan, nego je i potrošen, kao što govore rezultati ankete o medijima..... I prosje?ni gra?ani su shvatili da je ovo mla?enje prazne slame za sebi?ne strana?ke politikantske interese, pri ?emu se sve manje vjeruje "tuma?ima stvarnosti" putem medija, a osobito politi?arima.......

Mislim da je ta anketa zadala velike glavobolje PR agencijama koje iz sjene sudjeluju u ovim procesima budu?i da njihovi napori postižu sve manje u?inke na gra?anina kao budu?eg glasa?a.....

Ono što je pak najgore, ovakvim pristupom prosje?nog je gra?anima zahvatila apatija i nezainteresiranost za borbu protiv korupcije i kriminala, kao vrlo važne teme, usudio bih se re?i zna?ajne za sam opstanak Hrvatske kao demokratske i ure?ene države.

Pri tome, na politi?koj sceni u Hrvatskoj može se prepoznati samo manjina politi?ara (ne nikako stranaka) koji imaju vjerodostojnost, ujedna?ene kriterije, prijedloge i rješenja za borbu protiv bezakonja i nemorala koje vlada u našem društvu...... ali oni su samo manjina, nezanimljiva za medijske manipulatore.....

A dok manjina ne postane ve?ina..... narode, kruha i igara.......

Komentari

Zamislite državu u kojoj

Zamislite državu u kojoj predsjednik države intervenira za kredit nekom poduzeću srednje veličine. Zar je to posao predsjednika države?

Pravo pitanje je zašto on misli da bi takva intervencija mogla uspjeti, odakle mu utjecaj na dvije u biti privatne firme?

Odmah je bilo jasno da je intervencija došla s vrha. Ja takve intervencije niti ne osuđujem, to je prikrivena pomoć domaćoj privredi. I odmah je bilo jasno da će novinari istjerati i zeca i vuka i lisicu, i da će sve zajedno otići u...

Tko je glasao

Pa ,mislim da je komentar

Pa ,mislim da je komentar intrigantan,dapače i poticajan,ali radi se o zamjeni teza-nikada se nigdje u demokraciji nije dogodilo da se provođenjem prosvijećenosti političkih stranaka podigla demokratska svijest naroda iliti države i vrednota poput morala,poštenja,borbe protiv korupcije,itd. Kod nas se radi o nepostojanju kritične mase građana za formiranje javnog mnijenja,dovoljno jakog da sankcionira i bojkotuje političare i stranke za dotične stvari.Dok god je to tako,dakle god ne postoje reperkusije za političare u javnoj sferi njihovog djelovanja,dotle neće biti mogućnosti za napredak u raščišćavanju ovih Augijevih štala korupcije kod nas.

Tko je glasao

Da li smo kao javnost

Da li smo kao javnost spremni za oba ishoda ili smo ih već unaprijed, bez suda, osudili ?

Mišljenja sam da ( a tu ubrajam i sebe ) kao javnost nismo spremni na oba ishoda. Toliko je tih afera i neprimjenjavanja jednakih kriterija prema svima bilo posljednjih nekoliko godina, a da zapravo glava nije pala nikome, osim možda Glavašu koji živi kao da se ništa i nije dogodilo.

I onda dolazi situacija sa Podravkom gdje konačno nakon dugo vremena postoji mogućnost da netko od ˝glavešina˝ uistinu i odgovara za ono što je učinio. Baš u spomenutom dnevniku c-responda sam možda čak i ja pomalo preburno reagirao, ali vrijeme je da netko konačno odgovara za to što ˝običan˝ narod pravi budalama. Ne vjerujem da je Polančec žrtveno jare, više sam uvjerenja da je uz njega u čitavoj aferi puno većih igrača koje će biti vrlo teško privesti pravdi, ali svaki pokušaj je hvale vrijedan.

Tko god je umiješan u bilo koju aferu treba biti kažnjen, ali krene li se sa dna onda treba jednom konačno doći i do vrha. Ako su na tom vrhu Mesić, Sanader, Kosor ili bilo tko drugi koji se danas smatra ˝nedodirljivim˝ neka budu procesuirani.

Ali uvjerenja sam da oslobodi li se Polančec i menađeri koji su trenutno upleteni u aferu Podravka mi kao javnost nismo spremni tome povjerovati. Nije objektivno, nije pošteno, ali mislim da je to tako.

Bolje pet do dvanaest, nego nijednu poslije jedan...

Tko je glasao

Kad sam čitao dnevnik drugi

Kad sam čitao dnevnik drugi put, primijetio sam ovaj dio:

I onda, kad se sve zbroji, ostaje samo osjećaj da političke stranke i neformalne interesne skupine preko medija ratuju stvarnim ili izmišljenim aferama, umjesto da se nadmeću političkim idejama i rješenjima na koji način će izvući Hrvatsku iz krize. Kao da im je važnije tko će trenutno biti na vlasti od toga da li će za koju godinu imati uopće čime vladati u bankrotiranoj i opustošenoj državi.

Doduše, na određen način ih i razumijem, puno lakše je zajapureno pričati o lopovluku drugih nego pogledati sebe ili ponuditi neka konstruktivna rješenja i dobre ideje..... E za to već treba nešto malo više od dobre volje, potrebno je puno znanja, čiste ruke i obraz, vruće srce i hladna glava........ za početak.

Ovo je prekrasno napisano (vruće srce i hladna glava ;) ), ali nije racionalno.
Evo ti par pitanja da skužiš koje probleme ja vidim ovdje.

P) Zamisli da si član jake oporbene stranke i dobio si pouzdanu i provjerljivu informaciju da netko u vladi igra prljavo u nekoj kompaniji. Što ćeš poduzeti?
O1) Obavijestiti DORH [iskustvo ti pokazuje da oni najčešće ne naprave ništa, ako ne pukne velika bruka].
O2) Sam napraviti detaljniju istragu [što možeš više do razgovarati s ljudima koji ti mogu, a i ne moraju reći istinu].
O3) Sakupiti sve informacije koje možeš i obavijestiti medije [i eto afere].

Dakle, ako imaš vlast koja jako kontrolira DORH, ti nemaš drugo oružje osim informiranja javnosti. Svatko tko umanjuje bitnost afere samo zato da bi sebe napravio pametnim pa iz zauzete neutralne pozicije dijeli lekcije lijevo i desno, gore i dolje, ne može biti smatran dobronamjernim jer iz sebičnih razloga pljuje po jedinom sredstvu koje onaj pošteni dio ljudi u oporbi ima u državi u kojoj je vlast koja simpatizira i štiti kriminalce čvrsto prigrabila sve "poluge moći". Kužimo se, zar ne?

P) Zamisli da si član jake oporbene stranke i već ti je pun kufer toga da si u oporbi (ne zato jer si đubre lopovsko, nego jer vidiš da vam najbolji ljudi pomalo odlaze iz stranke, a novi dobri ne dolaze - nije baš zabavno biti godinama u oporbi). Što ćeš poduzeti da budeš izabran?
O1) U lokalnoj zajednici gdje ste na vlasti si primijetio da neke fore (informatizacija i javnost listi čekanja značajno smanjuju korupciju u zdravstvu, pošteno napravljeni javni natječaji značajno smanjuju troškove, i sl.), ubaciš to u program i govoriš o time temama u predizbornoj kampanji [skupiš 5% u boljoj varijanti, jer u predizbornoj kampanji nikog ne zanima slušati tvoja izlaganja kako ćeš rješiti probleme kad tvoji konkurenti u 10 rječi objasne ljudima ono što ih zanima].
O2) Proučiš što to govori uspješna stranka u predizbornoj kampanji ["SDP želi opet ukinuti vjeronauk - nećemo to dozvoliti", "SDP želi legalizaciju droge - oni koji hoće pušiti će popušiti", "SDP stalno želi povećati poreze - nećemo dozvoliti nova povećanja", "SDP želi ponovo poniziti hrvatske branitelje - zajedno ćemo ih spriječiti", itd ]
O3) Razmišljaš - koji su to ljudi koji mogu popušiti stvari iz O2, lomiš se u sebi i razmišljaš je li uopće nemoralno krasti od nekog tko je toliko glup da si stavi lopova da mu vodi blagajnu (zapravo nije - jer netko tog glupog mora naučiti da se to ne radi - a svaki šupak bez integriteta, kakvih imamo napretek, će se drage volje odraditi nastavnički posao).

Ako si jak i pošten (dakle imaš integritet ) nastavit ćeš raditi kako treba da ostvariš ciljeve koje želiš pazeći da nemaš (previše) žrtava na svom putu. Ako si uz to još i pametan i iskusam - sigurno se nećeš ponašati kao normalan u ludnici kad počne predizborna kampanja za predsjednika i nadmetati se političkim idejama i rješenjima na koji način će izvući Hrvatsku iz krize - jer jednostavnog rješenja zapravo nema. Da li to znači da nema načina da odaberemo predsjednika na temi rješavanja gospodarske krize?

U stvari ima ga, ali postoji kvaka - kvaka 22. Naime, da bi dobio dobrog (ili najmanje lošeg) predsjednika moraš birati onog koji zna da on ne zna rješenje (jer predsjednikov posao je da bude korektiv vlasti, a ne motor privrede) - njegovo je da radi svoj posao i za to ga biramo. Ali ni jedan kandidat to neće reći, jer znaju da bi time izgubili izbore iz glupog razloga što svaki građanin ima atavističku viziju toga što bi predsjednik trebao raditi i nije mu jasno da netko tko nastoji biti nasljednik Tita i Tuđmana (pa i Mesića) ne zna kako rješiti tamo neku bezveznu krizu.

Tko je glasao

Da, zanimljiv i intrigantan

Da, zanimljiv i intrigantan pogled na temu.....

Ono što si napisao na kraju najtočnije odražava našu političku scenu od samog početka....... Sjećam se kad su, pred prve višestranačke izbore u Hrvatskoj, prigovarali HDZ-u da nema nikakav ekonomski program, na što im je velikan pravne misli Vladimir Šeks odgovorio kako oni imaju ekonomski program, ali ga neće pokazati.... Ostalo je povijest, HDZ je dobio izbore na paljenju nacionalističkih strasti, a vrijeme nakon toga je najbolje pokazalo zašto nisu htjeli objaviti ekonomski program, ako si ga ikada i imali.... Što želim reći ? Od samih početaka političkog života u Hrvatskoj pred glasače se stavljaju umjetno stvorene teme i dileme, umjesto pravih.

Svi su obećavali i još uvijek obećavaju med i mlijeko, koje je nekima zaista i teklo..... ali došlo je vrijeme gorkih istina..... Netko će građanima morati objasniti kako se na ovakav način više ne može živjeti, jer jednostavno nema više novaca. Nakon toga bi trebao svojim primjerom pokazati način na koji ćemo izaći iz krize..... I slažem se s tobom, onaj tko to kaže možda će izgubiti neke izbore, ali će makar biti vjerodostojan. Problem se sastoji u tome da narod u pravilu ne voli istinu, osobito ako je ona gorka.......

Ali bez obzira na to, ne slažem se s time da kandidati na izborima svih razina nemaju nikakav program ili ga makar javno ne izlažu.... Na temelju čega ih onda biramo ? Izgleda, PR-a, negativne selekcije ? Ne, ne, treba ih pitati što konkretno misle napraviti upravo zato da bi ih se sutra moglo javno prozivati za neispunjena obećanja.... Kao što možemo prozivati HDZ za Sanaderovu "jamstvenu karticu" ili Mesića za sve što je naobećavao prije prvog mandata.......

Svidio mi se tvoj primjer što bi napravio da sam član jake oporbene stranke i da sam dobio pouzdanu i provjerljivu informaciju da netko u vladi igra prljavo u nekoj kompaniji. Dao si mi misliti pa mi je na um pala dopuna tvog primjera....... otišao sam malo dalje.......

Na trenutak sam zamislio da sam ja član jedne od neformalnih grupacija koje iz sjene upravljaju ovom zemljom. U toj mojoj grupaciji ima ljudi svih profila, od klasičnih kriminalaca presvučenih u nove poduzetnike, ratnih profitera, tehno managera koji su se obogatili na divljoj privatizaciji, "bankara", obavještajaca iz bivše i sadašnje države, uglavnom zanimljivo društvo, protkano zajedničkim interesima..... I sad, u jednom trenutku nam je netko zasmetao u političkom životu (ili poslovnim interesima) pa ga hoćemo zamijeniti nekim od svojih igrača, koje naravno nećemo javno apostrofirati...... Dakle, skupimo podatke o nekoj aferi (stvarnoj ili poluistinitoj) i pronađem jednog "utjecajnog člana jedne oporbene stranke". Naravno da neću izabrati bilo koga, nego osobu kojoj ambicija, poštenje i netolerantnost prema "onima drugima" nadilazi razuman oprez ....

Napričati ću mu ja svašta, ako treba nabaviti i kakve dokumente ispod ruke (ali ne sve) i usput mu reći da nema smisla to davati DORH jer oni "ionako neće ništa napraviti", nego je najbolje da se to ustupi medijima, po mogućnosti i novinaru kojeg mu preporučim...... I tako priča krene, a kad ponestane materijala, dodam mu ponešto novog što sam dobio od svojih istomišljenika i usmjeravam skandal..... javnost se zabavlja, osnivaju se povjerenstva, član opozicijske stranke misli da dobiva na popularnosti (pojavljuje se u medijima), novinama raste tiraž, gledanost se povećeva..... svi nešto rade......

A gdje sam tu ja? Nema me nigdje..... sjedim zavaljen u svojoj fotelji i čekam rasplet događaja, drugim novinarima potajno dam ime mogućeg novog čovjeka pa kako god se afera završi, meni će biti dobro i nigdje me nema u javnosti, niti sam eksponiran..... Ministar ili političar koji mi je smetao će možda biti smijenjen, a ako ne bude, shvatiti će poruku. A onaj član jake opozicijske stranke, sve da i shvati kako je "odradio" aferu za mene i da je ispao naivan neće nikada imati hrabrosti to javno i priznati.......

Dobar scenarij, zar ne ? Nažalost i vrlo vjerojatan, da ne kažem životan..... I nema tu nikakvih teorija urote, iza svega stoji samo opipljiv financijski interes i borba za utjecaj, a koristi se bahatost i pohlepa onih koji su trenutno na vlasti (HDZ) i naivnost te želja za dolaskom na vlast pod svaku cijenu za one koji to nisu (oporba)...... A gdje su tu kriteriji, društvene i moralne vrijednosti..... nema ih ...... u to ću povjerovati onog trenutka kad se kriminalcima počne oduzimati nezakonito stečena imovina, kako sam opisao u blogu......

Tko je glasao

Prvi dio komentara je

Prvi dio komentara je izvrstan (otud plus), a o drugom dijelu (koji prenosim ovdje) moramo još malo prodiskutirati. Istaknuo sam ključne točke boldom i "numerirao" (slovirao?) ih slovima od A do J.

(A) Na trenutak sam zamislio da sam ja član jedne od neformalnih grupacija koje iz sjene upravljaju ovom zemljom. U toj mojoj grupaciji ima ljudi svih profila, od klasičnih kriminalaca presvučenih u nove poduzetnike, ratnih profitera, tehno managera koji su se obogatili na divljoj privatizaciji, "bankara", obavještajaca iz bivše i sadašnje države, uglavnom zanimljivo društvo, protkano zajedničkim interesima..... (B) I sad, u jednom trenutku nam je netko zasmetao u političkom životu (ili poslovnim interesima) pa ga hoćemo zamijeniti nekim od svojih igrača, koje naravno nećemo javno apostrofirati...... Dakle, skupimo podatke o nekoj aferi (stvarnoj ili poluistinitoj) i (C) pronađem jednog "utjecajnog člana jedne oporbene stranke". Naravno da neću izabrati bilo koga, nego osobu kojoj ambicija, poštenje i netolerantnost prema "onima drugima" nadilazi razuman oprez ....

Napričati ću mu ja svašta, ako treba nabaviti i kakve dokumente ispod ruke (ali ne sve) i usput mu reći da nema smisla to davati DORH jer oni "ionako neće ništa napraviti", (D) nego je najbolje da se to ustupi medijima, po mogućnosti i novinaru kojeg mu preporučim...... I tako priča krene, a kad ponestane materijala, dodam mu ponešto novog što sam dobio od svojih istomišljenika i usmjeravam skandal..... (E) javnost se zabavlja, (F) osnivaju se povjerenstva, (G) član opozicijske stranke misli da dobiva na popularnosti (pojavljuje se u medijima), novinama raste tiraž, gledanost se povećeva..... svi nešto rade......

(H) A gdje sam tu ja? Nema me nigdje..... sjedim zavaljen u svojoj fotelji i čekam rasplet događaja, drugim novinarima potajno dam ime mogućeg novog čovjeka pa kako god se afera završi, meni će biti dobro i nigdje me nema u javnosti, niti sam eksponiran..... (I) Ministar ili političar koji mi je smetao će možda biti smijenjen, a ako ne bude, shvatiti će poruku. (J) A onaj član jake opozicijske stranke, sve da i shvati kako je "odradio" aferu za mene i da je ispao naivan neće nikada imati hrabrosti to javno i priznati .......

Teorija zavjere u svom boljem izdanju - no nije dovoljno samo vikati "teorija zavjere" pa da bude svima jasno da je ovo priča iz svijeta mašte. Postoji li način da procjenimo koliko je vjerojatno da se ovako nešto dogodi u realnom svijetu s realnim ljudima. Zanimljivo je da postoji i zove se bolony detection kit (u slobnodnom prijevodu - kako spriječiti sam sebe u pisanju pizdarija?).

# Wherever possible there must be independent confirmation of the facts
(1) Encourage substantive debate on the evidence by knowledgeable proponents of all points of view.
(2) Arguments from authority carry little weight (in science there are no "authorities").
(3) Spin more than one hypothesis - don't simply run with the first idea that caught your fancy.
(4) Try not to get overly attached to a hypothesis just because it's yours.
(5) Quantify, wherever possible.
(6) If there is a chain of argument every link in the chain must work.
(7) "Occam's razor" - if there are two hypothesis that explain the data equally well choose the simpler.
(8) Ask whether the hypothesis can, at least in principle, be falsified (shown to be false by some unambiguous test). In other words, it is testable? Can others duplicate the experiment and get the same result?

Postoji i youtube verzija Michaela Shermera (kolumnista u časopisu "Scientific American" i izdavača magazina "Skeptic"). Pa krenimo redom.

(A) Na trenutak sam zamislio da sam ja član jedne od neformalnih grupacija koje iz sjene upravljaju ovom zemljom.

U ovoj tvrdnji pretpostavljaš da postoje neformalne grupacije koje iz sjene upravljaju ovom zemljom. Imaš li kakav dokaz da takve grupacije postoje. Upravljanje zemljom je posao, kao svaki drugi - moraš raditi i onda kad ti se baš i ne da i dobivaš neku plaću.

Otkud su ti ljudi plaćeni? Iz proračuna države ili gradova? Za ta sredstva možemo lako utvrditi gdje su otišla jer su proračuni javni. Iz privatnih kompanija? Kompanije imaju svoje nadzorne i upravne odbore i imaju svojih problema da osiguraju dobit vlasnicima, a ne još isplaćivati sredstva nepoznatim ljudima. Na kraju krajeva, zašto bi to radili - jer im ovi omogućuju poslove? Kao Kingu (M-Sanu) Krstićević - pa sve znamo o tome i on nije tajna osoba iz sjene (jer je bilo napisa u medijima i o tome). Ili Shimadzuu s Hebrangom. Kužiš - nije mi čudno da netko plaća usluge, visokopozicionirane HDZovce u vlasti ili da zapošljava likove koji su s njima dobro povezani.

Zašto bi netko plaćao nekog tko je član neformalne grupacije (btw. zašto ne grupe ili udruge? zato što grupacija zvuči opasnije) koja mu ne radi nikakve usluge ili pomaže u poslovanju.

Ostaju nam još državne kompanije - možda one plaćaju te tipove iz sjene? To bi moglo imati logike kad u nadzornim odborima ne bi sjedili ljudi iz vlade (dakle, konkurenti od onih koji tajno upravljaju - oni koji javno upravljaju). Nije li to problem. Osim ako ne želiš reći da je HDZ duboko umoćen u te tajne. A koja je onda razlika, majstore - i čemu cijela priča o tajnim grupacijama, kad cijelo vrijeme zapravo pričamo o jednom dijelu vodećih ljudi iz HDZa?

(B) I sad, u jednom trenutku nam je netko zasmetao u političkom životu (ili poslovnim interesima) pa ga hoćemo zamijeniti nekim od svojih igrača, koje naravno nećemo javno apostrofirati

Aj da vidimo što ćemo napraviti?

(C) pronađem jednog "utjecajnog člana jedne oporbene stranke".

Koliko utjecajnih članova oporbe znaš? Koliko ljudi iz oporbe je uspjelo otkriti ijednu aferu u Hrvatskoj koja je trajala duže od tjedan dana (da ne kažem jedan dan)? Jedini koji je otkrivao afere a da se o tome pričalo duže je Mesić. Uoči da Mesić, iako bivši član oporbene (ali i bivši član vladajuće stranke ;) ) nije u oporbi već je šef države. Valjda nisi mislio na njega - pa njemu je u opisu posla da pazi na provođenje zakona.

(D) nego je najbolje da se to ustupi medijima, po mogućnosti i novinaru kojeg mu preporučim

Ne znam jesi likad radio s ljudima nešto kompliciranije od organiziranja roštilja ili tuluma (a i to bi moglo biti dovoljno za ovu priču)? Ako želiš biti siguran da će se nešto nešto napraviti dobro, moraš to napraviti sam. Što je duži lanac veća je vjerojatnost pokvarenog telefona, a lanac lakše puca (jer bilo koja karika može odlučiti prekršiti dogovor).

AKo imaš mehanizam kojim možeš svoje karike kontrolirati (poput npr mafije) onda znaš da ti je lakše opaliti po osobi koja te smeta direktno tim mehanizmom (prijetnje, ucjena, ubojstvo) nego u posao uključivati više ljudi od kojih svaki ima svoje ambicije, gluposti i grijehe zbog kojih može zeznuti stvar.

Dakle, jednostavnije je i sigurnije (anonimno) poslati novinaru sve podatke nego uključivati treću osobu. Ako si ikad radio išta s novinarima, znaš da će cijeniti ako im sam napišeš tekst ;)

(E) javnost se zabavlja

Koja je tvoja korist u tome?

(F) osnivaju se povjerenstva

Koga su povjerenstva uspjela smijeniti u RH?

(G) član opozicijske stranke misli da dobiva na popularnosti (pojavljuje se u medijima), novinama raste tiraž, gledanost se povećeva

Dakle zaista dobiva na popularnosti. Kako je to pomoglo npr. Pančiću oko hobotnice u HACu? Tako da ga sad ne šljive ni Bandić ni SDP ni javnost. Smatraš da je ovo realan scenario kad ga se iskuša na realnim ljudima?

(H) A gdje sam tu ja? Nema me nigdje

Rezultat neizvjestan, rizik izvjestan; igraš ruski rulet. Bilo bi ti sigurnije i efikasnije da djeluješ javno, kroz stranku na vlasti.

(I) Ministar ili političar koji mi je smetao će možda biti smijenjen, a ako ne bude, shvatiti će poruku.

Nije li jednostavnije stisnuti premijera (tj. premijerku) da makne nekog, ako već imaš toliko moći, nego raditi ovaj igrokaz s neizvjesnim završetkom? Ako nemaš moći, po čemu se tvoje djelovanje razlikuje od lošeg istraživačkog novinarstva (npr. onog Bujanca)?

(J) A onaj član jake opozicijske stranke, sve da i shvati kako je "odradio" aferu za mene i da je ispao naivan neće nikada imati hrabrosti to javno i priznati

Ako je lik bio stvarno kriv, ti si odradio svoju građansku dužnost. Ako tip nije bio kriv, ima sve mehanizme vlasti da dokaže da nije bio upleten u sranje i da stvari istjera na čistac, a nije prvi ni zadnji koji bi pao zato da ne sramoti stranku. Ako se pokaže da nije kriv, može i dalje raditi za stranku, a stranka s kvalitetnim vodstvom će se znati odužiti kvalitetnim ljudima koji su žrtvovali vlastite interese za stranku. Ako je stranka s lošim vodstvom, koga vraga je tražio u njoj.

Tko je glasao

Zaista mi je drago da sam te

Zaista mi je drago da sam te potaknuo na ovako lijepu analizu sa znanstvenim pristupom i bez obzira na drugačije mišljenje sviđa mi se napor koji si uložio ..... Ali, postoji jedan problem......

Naime, iza svake moje rečenice koju si pametno uočio i istakao, nažalost, stoji pravi primjeri sa živim ljudima i događajima iz našeg političkog i javnog života, samo sam više njih spojio u jednu priču za potrebe rasprave.....

Naša stvarnost nije obilježena razumskim i znanstvenim promišljanjem, niti se svi ljudi vode idejama pravde, poštenja i opće dobrobiti.....

Neprijavljeni, ti si možda onaj dio ljudi koji bi Hrvatsku mogao povući naprijed iz ovog blata, a ja sam već postao cinik..... cinik s iskustvom.
Namjerno nisam htio apostrofirati niti jednu političku stranku posebno, da ne bi upao u zamku opredjeljivanja, ali zanima me, samo u svrhu rasprave, da li možda itko zna koja je konceptualna, razlika između naših stranaka po pitanjima ekonomije, socijale, zdravstva, javnih financija, borbe protiv korupcije i kriminala..... Ne tekuća, dnevnopolitička rješenja nego koncepti....... Ja ih osobno ne vidim, kao što ih ne vide ni mnogi prosječni građani (pokušaj pitati u svojoj okolici)..... A kad toga nema, one su samo udruge veseljaka koje se bore za vlast, uz par zanesenjaka koji misle da mogu nešto promijeniti.....

I za kraj....... grupe koje sam naveo u tekstu zaista postoje, žive i rade, klone se javnosti jer im ona treba samo kao sredstvo za ostvarenje ciljeva, ne nikako za osobnu promidžbu.... kapne im tu i tamo poneka "pinkica", uglavnom na inozemne račune. Gorko sam se nasmiješio na tvoju ideju da takvi osnuju udrugu ili stranku, razmišljam samo kako bi je nazvali : "Popljačkajmo Hrvatsku" ili "Yugodrp".......

Tko je glasao

Naime, iza svake moje

Naime, iza svake moje rečenice koju si pametno uočio i istakao, nažalost, stoji pravi primjeri sa živim ljudima i događajima iz našeg političkog i javnog života, samo sam više njih spojio u jednu priču za potrebe rasprave.....
Daj onda te primjere pa da analiziramo konkretne slučajeve i obrati pažnju na "(6) If there is a chain of argument every link in the chain must work."

Ovakav "znanstveni" način razmišljanja te ne dovodi 100% do istine (ne postoji ništa što te 100% sigurno vodi do istine), ali eliminira 99.9% gluposti koje ljudi tvrde iz raznoraznih razloga.

I za kraj....... grupe koje sam naveo u tekstu zaista postoje, žive i rade, klone se javnosti jer im ona treba samo kao sredstvo za ostvarenje ciljeva, ne nikako za osobnu promidžbu.... kapne im tu i tamo poneka "pinkica", uglavnom na inozemne račune.

Dokazi? Ikakva informacija osim tvoje tvrdnje da doista postoje?

Evo ti prijedlog: analiziraj jednu aferu ovako od početka do kraja s konkretnim imenima pa da možemo razgovarati. Najnezgodnija imena ne moraš spomenuti, ali preciziraj datume i događaje te daj okvirne iznose. Inače je sve ovo tvoje samo još jedna od onih "Ima puno lipih stvari, ali ne smim kazat."

Tko je glasao

Ne znam da li si možda

Ne znam da li si možda primijetio da nakon ostavke Polančeca nema više afera u medijima, niti ih političari više spominju..... nema više tema o INA-u, HAC-u, HŽ-u...... nema više korupcije, nema ničega, prevladava svinjska gripa i ostale PR maglice......

Na osnovu toga može se zaključiti ili da su s ostavkom Polačeca nestale sve nezakonitosti, kriminal i korupcija nakon čega se Hrvatska vratila u zemlju poštenja ili je možda ipak nešto drugo po srijedi..... cilj je ostvaren, kakav god on bio, a vesela se družina opet između sebe dogovorila preko leđa naivnih građana......

Toliko o principijelnosti i stvarnoj želji, kako vladajućih tako i opozicije.....

Tko je glasao

Ne znam da li si možda

Ne znam da li si možda primijetio da nakon ostavke Polančeca nema više afera u medijima, niti ih političari više spominju..... nema više tema o INA-u, HAC-u, HŽ-u...... nema više korupcije, nema ničega, prevladava svinjska gripa i ostale PR maglice......

Na osnovu toga može se zaključiti ili da su s ostavkom Polačeca nestale sve nezakonitosti, kriminal i korupcija nakon čega se Hrvatska vratila u zemlju poštenja ili je možda ipak nešto drugo po srijedi..... cilj je ostvaren, kakav god on bio, a vesela se družina opet između sebe dogovorila preko leđa naivnih građana......

Toliko o principijelnosti i stvarnoj želji, kako vladajućih tako i opozicije.....

Tko je glasao

Afere u javnosti koreliraju

Afere u javnosti koreliraju sa pripremama za potpisivanje Arbitražnog sporazuma. Da li je to slučajno ili ne, vrijeme će pokazati.

Tko je glasao

:-))) Znaš kako je rekao

:-))) Znaš kako je rekao Poncije Pilat: "Napisah, što napisah"..... a neka vrijeme pokaže.....

Tko je glasao

Znači ipak je sve ovo samo

Znači ipak je sve ovo samo još jedna prazna priča bez dokaza, substance i logike - samo obično mućenje vode.
Aj, barem smo to utvrdili :)

Tko je glasao

Ni u ovoj aferi, kao ni u

Ni u ovoj aferi, kao ni u prethodnima, nisam vidio da se nitko, ali baš nitko, nije javno upitao što će se desiti ako padne optužnica ili uhićeni čelnici "Podravke" budu oslobođeni u sudskom postupku?
tad bi bajić trebao podnijeti ostavku. neznam jel u odvjetništvu imaju nekakvog dokaznog materijala koji od javnosti skrivaju kao zmije noge no ono sa čime se barata po medijima meni djeluje dosta klimavo i više na razini špekulacija nego čvrstih dokaza.

Tko je glasao

robin_ud...uzalud ti toliki

robin_ud...uzalud ti toliki trud,
pamfletom svojim činiš protuprirodni blud.
Finim percem hdz-u titraš jaja,
a kod drugih ideš... do samog kraja.
Ne uspoređuj nikad slona i buhu,
to užasno trešti u poštenom uhu.

Tko je glasao

O Polančecovim (i

O Polančecovim (i c-respondinim, a bome malo i o tvojima ovdje) prodavanjima magle: http://bigblog.tportal.hr/spranja
Sukus:

(...) I zato, nastavlja mr. Pink (Polančec, op. neprijavljeni) rafalnu paljbu po sivoj masi gledatelja, 'kao što je on preuzeo političku odgovornost zato što dolazi iz Podravke, tako s pravom postavljam pitanje političke odgovornosti predsjednika Mesića'. Pri tome još patetično ističe da 'ne smije biti nedodirljivih' i 'da je ovo prilika da se stvari u Hrvatskoj raščiste' i da je 'svjestan rizika, ali će ići do kraja'.

Da je netko slučajno preskočio prvi dio intervjua, mogao bi pomisliti da je mr. Pink upravo razotkrio kamo je nestalo pet milijuna dolara iz Brodosplita, 10 milijuna kuna iz Ministarstva obrane, 500 milijuna kuna u HAC-u i milijarda u HEP-u.

Nažalost, otkrio nam je ono što već znamo i što je i g. Mesić već sam priznao - da je posredovao u pokušaju spašavanja splitskog SMS-a. Pri tome je i sam mr. Pink sinoć ustvrdio da je riječ o klasičnom komercijalnom kreditu te da je Šestak odbio zahtjev za drugih devet milijuna kuna jer je već postalo jasno da SMS klizi u stečaj. Zna to i Državno odvjetništvo pa Mesićevo telefoniranje oko pomoći SMS-u i nije predmet nikakve istrage niti u tome ima ikakve osnove kaznenog djela. Bar zasad.

No mr. Pink nas svojim pištoljem punim ćoraka zapravo pokušava natjerati da zaboravimo zašto gospoda Marinac, Šestak, Horvat i ostali u ovom trenutku sjede u remetinečkom pritvoru i zašto je on 'kao odgovoran političar' podnio ostavku - zbog kupovine dionica Podravke, i to Podravkinim novcem, isisanim iz tekućeg poslovanja, a potom zamaskiranim putem preko SMS-a proslijeđenim na Maltu i u Fimu. (...)

Tko je glasao

Od drva ne vidiš šumu,

Od drva ne vidiš šumu, neka policija, Državno odvjetništvo i sud utvrde da li je, gdje, kako i kada nestao novac te tko je za to kriv.... do tada je sve ovo samo predstava za naivne...... čista politička borba i ništa više..... Političare nismo izabrali da oni budu tužitelji, suci ili porota, nego da mudro i pametno vode državu..... neka svatko radi svoj posao....

Tko je glasao

Političare nismo izabrali

Političare nismo izabrali da oni budu tužitelji, suci ili porota, nego da mudro i pametno vode državu..... neka svatko radi svoj posao....

A zašto onda uporno jašiš na tome što je Polančec u nekoga upro prst?

On zna da mu stranka kontrolira pravosuđe a ipak na nju nije ljut. Zašto?

Možda zato što očekuje zaštitu od progona koju jedino može dobiti ako ne bude previše očita i ako ne cinka nikoga iz vlade? A kako zaštitu učiniti manje vidljivom?

Možda tako da se pažnja javnosti usmjeri drugamo?

Sve si ti lijepo objasnio. Stanje u društvu jest takvo kakvim si ga opisao, jedna afera stiže drugu a prva pada u zaborav.

Zašto onda ti i tvoji uporno forsirate otvaranje već druge (Mesić) a ni prva (Polančec) još nije pravo ni započela?

Inače, pokajništvo je kad priznaš sve svoje a dio ti se onda oprosti jer si cinkao ostale.
Upiranje prstom u druge prije nego si išta priznao je samo proziran pokušaj bijega od vlastite odgovornosti.

B-52

Tko je glasao

odgovornost i inače ne

odgovornost i inače ne boravi često u ovoj zemlji!

još od 90.ih vrijedi ono da ako ukradeš za kruh si lopov a ako ukradeš tvornicu si poduzetnik !

nemam dokaza ali iz svakodnevnog života sve me navodi na to da postoje neke dobro promrežene grupe koje nisu javno poznate a ipak vuku poteze. da li je to zato što sam prošla vrijeme kad je o svemu odlučivao komitet pa se ne mogu osloboditi toga da će neka grupica ljudi odlučiti ovisno o trenutnom raspoloženju, ipak ovi likovi koji su na javnoj sceni nekako mi ne izgledaju dovoljno pametni za prljave igre koje se vode.

Tko je glasao

Političare nismo izabrali

Političare nismo izabrali da oni budu tužitelji, suci ili porota, nego da mudro i pametno vode državu..... neka svatko radi svoj posao....

Što se tiče trenutne garniture na vlasti i pri vlasti, na ovo tvoje bi trebalo odgovoriti s "kasno Marko na Kosovo stiže". Ako znamo, a znamo, da je u hrvatskom društvu razorena organska društvena solidarnost i to upravo zato jer gotovo nitko ne radi svoj posao (jer umjesto da radi i stvara, mora misliti na to kako će zadržati ili tek steći malo ili puno privilegija koje neko mjesto u nekoj od struktura društva donosi, a to prevedeno znači kako će, gdje i koga korumpirati), onda nije vrijeme za još jednu redaljku optužbi (ovaj put na medije koji žive od "igara" raznih vrsta) da su svi "umočeni" (jer dobro znamo da jesu) i da su svi isti (jer dobro znamo da nisu i nismo). Tako se samo zgušnjava magla (kako kaže neprijavljeni), a trebalo bi ju rastjerivati.

Nemesis je starogrčka boginja pravde koja ne nosi povez preko očiju i čija misija je poravnavati količinu sreće i nesreće među smrtnicima. Svakome od tisuća javnih službenika, biznismena, zainteresiranih građana, partijskih funkcionara itd. koji su prodefilirali estradom domaće politike i poslovanja, boginja Nemesis udijelit će malo onog što im je nedostajalo i uzeti malo od onog čega su imali previše. Sada gledamo sukob glavnih i sporednih (svih sa svima) likova na otvorenoj sceni raspadajućeg društva i to baš kad Nemesis počinje djelovati. Čuje se mnogo isprazne retorike, poneka psovka i mnogo očajničkih vapaja da nisu samo oni, nego i svi drugi, uživali u prekomjernoj sreći "hapanja na tuđi račun". Uzalud. Nitko ne može umaknuti poravnanju vođenom rukom Boginje.

I tek kad ova pravednica završi sa svojim poslom (pa makar iza njega ne ostao ni kamen na kamenu) ili ohrabri smrtnike i smrtnice da konačno shvate i nauče da "ničija nije do zore gorjela" i da trebaju jako dobro razmisliti prije nego posegnu za onim što je zajedničko ili tuđe, jer to znači uništavati najveće dobro zajednice, moći ćemo pred sebe i naše oživljeno političko tijelo i društvo postaviti ovako plemenite i pravedne zahtjeve - neka svatko najbolje što zna i može radi posao koji najbolje zna i može raditi, a oni koji su izabrani obavljati javne poslove neka budu spremni na trajno javno preispitivanje svojih javnih vrlina i privatnih poroka. Naša zajednica si ne može dopustiti da još jednom prođe kroz ovakvu nepravdu. To će biti lekcija koju će nam dati Nemesis.

nemesis

Tko je glasao

Draga božice pomozi šukiju

Draga božice pomozi šukiju da shvati što je rekao i da napravi ono što nikako ne bi, da spozna da onih nekoliko izvora za koje on zna je samo nekoliko od mnoštva, da shvati što je javna uprava, gdje su sve priključci za koje samo (svi pa i on) zna da postoje, prosvjetli ga molimo te...
'Govori se kako broj zaposlenih u državnoj upravi treba smanjiti za 40.000, međutim to je nemoguće ako je tamo samo 8.000 zaposlenih u užem smislu', rekao je Šuker.
Ministar smatra da je potrebna i strukturna reforma, treba utvrditi što je javna uprava, tko ju čini i koliko ona košta. Istaknuo je važnost poticaja gospodarstva preko HABOR-a te da je fiskalna politika Hrvatske ono što treba izdvojiti kao pozitivno

Nemasis moli za nas smrtnike, sada i dok smo živi

Tko je glasao

Jučer je neki tip (mislim

Jučer je neki tip (mislim direktor portala SEEbusiness), u sklopu radio emisije o ugovoru INA-MOL, govorio kako su MOL-ovci odmah smijenili ekipu tzv. menadžera koji su u INU instalirani po stranačkoj liniji (tj. negativno selektirani) i za koje su odmah ustvrditi ne samo da su višak, nego da su, zbog svojeg neznanja i nesposobnosti, totalno disfunkcionalni odnosno da su ozbiljan liability za kompaniju. Čudni su putevi Boginje...., ali da je pravedna i da zna mjeru, ne može se poreći.

Ako znamo da je u državnu upravu praktički nemoguće ući bez VIP iskaznice, onda se Šukera mora shvatiti - čovjek skviči i jauče na vatrici koju mu lože svi/e vipovci/ke. Kuha i ključa na sve strane, a ni on ni barba Luka više ne mogu pomoći ni svojima (to su oni/e "u užem smislu"), a kamoli tuđima. Znaju, naime, da su manje više svi postali "tehnološki višak". Davno je jedan kolega ovdje napisao da će ta žgadija bit prisiljena kleknuti i moliti za milost. @3103, vrijeme diskriminiranih i marginaliziranih tek dolazi.

nemesis

nemesis

Tko je glasao

vrijeme diskriminiranih i

vrijeme diskriminiranih i marginaliziranih tek dolazi.
O hvala ti Božice
Moje molbe bit će uslišene
Samo ima tu jedan mali problemčić
(Ne uzimaj za zlo moje sumnje)
Kao što su šuki i barba luka uočili
A to je problem mnoštva
Kako to da ćeš, o Božice
Čuti ovu tužnu i tihu manjinu
Kada si inače, tijekom povijesti
Čula ugnjetene i diskriminirane
Koji su bili večina, kritična masa
Jad ponavljanja naše povijesti zadnjih pol stoljeća
Baš jest u populizmu zvanom
I oni su krali ali su i nama dali
Poznato bure ipak ima dno
I kako ćeš nam pomoći
O Božice

Tko je glasao

I što sad da ti

I što sad da ti odgovorim?
Možda da ti od šume ne vidiš drvo?

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najviše ocijenjeni članci

Najčitaniji članci