Tagovi

Ja to više ne mogu gledati - ima li kraja?

Današnje tema smjene uprave HEP-a je stvarno jedno pljuvanje u lice svim ljudima koji imaju malo poštenja i znanja u ovoj državi. Potpuno vrije?anje svih nas koji pokušavamo u?iti i stvarati svoje kompetencije kako bi mogli biti konkurentni na tržištu rada. S druge strane, gomila parazita bez ikakvog znanja, iskustva, morala itd, itd, dolazi do funkcija koje nikako ne bi smjeli ni prihvatiti obzirom na nekompetentnost koju imaju. Da bi stvar bila gora, dolaze s pozicije predsjednika NO, gdje su zapravo izravno odgovorni za ono što se dogodilo. Pa prvo pitanje – da li bi pozvali ovog ?ovjeka na razgovor za posao, recimo da vam radi posao voditelja nekog manjeg odjela u firmi. Mislim da ne bi- u nastavku slijedi životopis:
Pomo?nik ministra Leo Begovi? ro?en je 1970. godine u Dubrovniku, oženjen je i ima jedno dijete. Diplomirao je 1997. godine na Fakultetu organizacije i informatike u Varaždinu, a stru?nim usavršavanjem 2001. godine dobio je i certifikat savjetnika za primjenu standarda ISO 9001.
Od 1998. do 2001. godine radio je kao stru?ni suradnik – savjetnik predsjednika Županijske komore HGK u ?akovcu. Od 2001. do 2005. godine radio je kao predsjednik Županijske komore HGK ?akovec. U 2005. godini Vlada RH imenovala ga je pomo?nikom ministra gospodarstva, rada i poduzetništva.
Pomo?nik ministra Begovi? tako?er je bio ?lan Vije?a za europske integracije HGK od 1999. do 2004. godine. Aktivno govori engleski, a pasivno talijanski jezik.

Ako malo znate o fakultetu o Varaždinu, znate da je on težine jednog prosje?nog te?aja stranih jezika u Vodnikovoj ulici – uz dužno poštovanje svima koji su ga završili. Certifikat savjetnika za ISO 9001 – hm tko koga tu zajebava. Predsjednik Županijske komore HGK – hm da li je to ona parazitska organizacija za koju nitko pouzdano ne zna što radi. I taj životopis je vjerojatno još i navu?en, pa kaj nisu mogli na?i ništa drugo. Postoji pri?a kada je Picula postao ministar vanjskih poslova te kad su slali njegov životopis na veleposlanstva, da su dobili upit: Excuse us, but we did not get a second page? Odgovor je bio:But there is no second page.
E sada taj isti ?ovjek (koji vjerojatno nije kriv) jer ovo nije tema o njemu, ve? tema o onima koji su ga sada postavili, je izglasao politiku nagra?ivanja managementa – što je jedna od osnovnih zada?a NO. I u tim ugovorima su zlatni padobrani kakvih se ne bi posramili ni direktori velikih svjetskih kompanija – izme?u ostalog: u otpremnine je ura?unato 18 pla?a i bonusi. Svi ?lanovi Uprave imaju pravo na otkup službenog Audija A6 te 20-godišnje police životnog osiguranja vrijedne 60 tisu?a eura.
I sada na kraju, obzirom da svaki put kada se dogodi neko sranje u firmama, ?lanovi i predsjednici nadzornih odbora nisu krivi za ništa. Iako se o njemu puno pri?a, ipak ovdje ?u riskirati i ostaviti kratki izvadak iz knjige Darka Tipuri?a: Nadzorni odbori i korporativno upravljanje. Tu je jako jasno opisano što bi zapravo nadzorni odbori trebali raditi (ne da mi se mu?iti da to sam napišem).
„Nadzorni odbor (engl. Supervisory Board; njem. Aufsichtsrat) jest organ karakteristi?an za kontinentalne sustave korporativnog upravljanja te zajedno s upravom (upravni odbor; engl. Management Board; njem. Vorstand) ?ini dvojnu (dvorazinsku) upravlja?ku strukturu poduze?a. Funkcija vo?enja i upravljanja poduze?em delegirana je upravi, dok nadzorni odbor preuzima funkciju kontrole, nadgledanja i pra?enja poslovanja društva.“
„Nadzorni odbor je važan dio strukture korporativnog upravljanja; svojevrsna je veza izme?u vlasnika dionica, koji su uložili svoj kapital u poduze?e ili su dionice stekli na sekundarnom tržištu kapitala, i vrhovnih menadžera, koji su po svojem položaju zaduženi za stvaranje vrijednosti u poduze?u. … Ideja utemeljenja nadzornog odbora u kontinentalnom sustavu korporativnog upravljanja vezana je uz unapre?enje procesa kontrole nad upravljanjem poduze?a.“
„Zbog specifi?nosti pozicije izme?u skupštine dioni?ara i uprave, te potrebe uklju?ivanja interesa i zahtjeva drugih stakeholdera, nadzorni odbor preuzima tri vrste uloga: (1) kontrolnu, (2) stratešku i (3) povezuju?u ulogu.“
„Kontrolnu ulogu nadzornog odbora ?ini, uz izbor ?lanova uprave, nadzor i pra?enje postignu?a i rada vrhunskog menadžmenta. … Me?u ostalim, kontrolira politiku nagra?ivanja ?lanova uprave i glavnih menadžera, osigurava transparentnost izbora ?lanov uprave, nadzire potencijalne sukobe interesa u poslovanju i donosi mjere potrebne za sprje?avanje zlouporabe imovine poduze?a, osigurava neovisnost revizora, nadzire proces objavljivanja relevantnih podataka o poslovanju te vodi brigu o uspostavi prikladnog sustava kontrolnih mehanizama u poduze?u. Biti nadzornik, zna?i biti neovisan o bilo kakvim utjecajima.“
„Strateška uloga nadzornog odbora iznimno je važna budu?i da taj odbor treba sudjelovati u strateškom djelovanju poduze?a, ponajprije putem autorizacije predloženih strateških odluka, ocjene prijašnjih strateških odluka, te savjetodavnom ulogom i potporom menadžmentu u ostvarivanju zajedni?ke vizije. Aktivno sudjelovanje nadzornog odbora u formulaciji i implementaciji strategije poduze?a može pozitivno utjecati na poslovne rezultate. Autorizacija krucijalnih menadžerskih odluka zna?i i pravo njihova zaustavljanja ako nisu usmjerene u skladu s najboljim interesima i zacrtanim strateškim ciljevima.“
„Povezuju?a uloga nadzornog odbora ponajprije se odnosi na održavanje formalnih i neformalnih odnosa s interesno-utjecajnim skupinama poduze?a. Nadzorni odbor pomaže poduze?u u povezivanju s relevantnim segmentima i ?initeljima okoline i u osiguravanju važnih resursa. Od nadzornog se odbora o?ekuje da uzima u obzir relevantne interese drugih interesno-utjecajnih skupina, osobito zaposlenika, kreditora, kupaca, dobavlja?a i lokalne zajednice te da zastupa primjenu bitnih društvenih standarda i na?ela zaštite okoliša.“
„Radi kvalitetnog obavljanja zada?e nadzornog odbora u preuzimanju triju uloga, mogu?e je utemeljiti komisije (pododbore) za reviziju, imenovanja, menadžerske kompenzacije i dr.“
„Nadzorni odbor nije samo odgovoran poduze?u i vlasnicima nego ima dužnost djelovati u njihovu najboljem interesu.“
I što sad, možemo se samo moliti Bogu i svim svecima da nam pomognu, iako više ne znam na koji na?in. Možda da plešemo ples kojim ?e se zemljin tepih podi?i i srolati nad sve naše politi?are, te ?e poslije toga zemlja biti vra?ena ponovno nama koji je znamo cijeniti. Nažalost Lakota Sioux Indijanci su to jednom pokušali, pa je to neslavno završilo na Wounded Knee-iju.

Komentari

Ipak nije FOI u Varaždinu =

Ipak nije FOI u Varaždinu = Promet, uče nešto tamo.

Tko je glasao

...ljudi koji su za ogromnu

...ljudi koji su za ogromnu pljačku NAŠEG NOVCA nagrađeni nevjerojatno velikim otpremninama, i raspoređenjem na manje odgovorne (i stresne) dužnosti...
No, dobro, nisu toliko bitni ti ljudi- koliko je bitno inzistirati i postići da konkretan primjer posluži za uvođenje sasvim logične prakse u normalnim društvima:
Nećemo prozivati neke fantomske 'nadležne institucije koje rade svoj posao'...

-Mladen Bajić mora 'pronaći, uhititi i trasferirati' sve osobe koje su (bile) umiješane u prljavo funkcioniranje HEP-a. Ispitati sve od Sandera, HERA-e i Dalekovoda do Buljubašića i tako niže..

-Svi upleteni moraju biti ubrzo suđeni, a presuda mora uključivati potpuni povrat ukradenog i primjerenu kaznu zbog krađe... Zapljene imovine, zamrzavanja... postoji način!

-Osobe koje sastavljaju štetne (menadžerske ili bilo kakve) ugovore, također moraju primjereno dogovarati, bez zadrške i zastare! Ma kakve otpremnine, ne budi lud..

Dakle, Mladen Bajić i Ivan Šimonović su odgovorni za svoje područje djelovanja.
Neka sude (tj. stvore uvjete za brzo i pravedno suđenje) ili će im biti suđeno!
A mi, nemojmo se fokusirati samo na ove i ovakve teme... dok mi hvatamo buljubašiće, negdje se grade pelješki mostovi i prodaju brodogradnje i šume... velike se igre igraju, državne se sise sisaju..

c/p sa www.pokret4d.org
p.s. predlažem 'spontano okupljanje' ispred DORH-a u Gajevoj (ZG) ili Ministarstva pravosuđa... kad vam se već ne da penjati na Markov trg ;)

Tko je glasao

Osobe koje sastavljaju

Osobe koje sastavljaju štetne (menadžerske ili bilo kakve) ugovore, također moraju primjereno dogovarati, bez zadrške i zastare! Ma kakve otpremnine, ne budi lud..

Sposobna Vlada koja zna što radi će u državnim firmama poput HEP d.d. :

1. Opozvati Nadzorni Odbor
2. Imenovati novi Nadzorni Odbor koji ima zadaću:

a) Izmijeniti postojeće menadžerske ugovore i ugovorene otpremnine.

b) Ponuditi nove menadžerske ugovore istoj Upravi dok se ne dokažu kriminalne radnje.

Ugovore istoj Upravi jer svaki menadžer ima pravo na plaću i otpremninu u svakoj zemlji u kojoj se poštuju Zakoni i vladavina prava bez obzira da li je otpremnina moralna ili nemoralna dok se ne dokaže sudjelovanje u kriminalnim radnjama. Ukoliko su menadžerski ugovori sklopljeni tako da i u slučaju kriminalnih radnji imaju pravo na plaću i otpremninu daleko je veći broj onih koji moraju odgovarati.

Tko je glasao

Ne kužim poantu, jel ti to

Ne kužim poantu, jel ti to prikazuješ sustav ili incident. Odluči se - i onda nam probaj nacrtati svoju sličicu uzroka ovako šaljivog društva!

Tko je glasao

"Od nadzornog se odbora

"Od nadzornog se odbora očekuje da uzima u obzir relevantne interese drugih interesno-utjecajnih skupina, osobito zaposlenika, kreditora, kupaca, dobavljača i lokalne zajednice te da zastupa primjenu bitnih društvenih standarda i načela zaštite okoliša.“
Osobno proživjela u manjem odboru. Uvjerila se kako su članovi:
1.neznalice koje nemaju veze o zakonima i propisima, niti se trude upoznati ih
2.skupina dizača ruku u interesu ravnatelja koji sumnjive poslove za koje je ovlašten, prebacuje na odbor jer "tamo nitko ne odgovara", a on ostvaruje "svoje" interese
3.skupina kroz koju se provlače, ne interesi lokalne zajednice, već osobni interesi s kojima su povezani lokalni političari i poduzetnici
4.skupina koja smatra kako ništa ne može, a ne želi raditi ono što može: ne dizati ruke protiv interesa zaposlenika, lokalne zajednice i čak svoga interesa, zbog svoje "sitne ulizničke duše"
5.Jedan čovjek ponekad uspije koristeći dobre zakone i svoju upornost, srušiti interes jako pogodan za interesne skupine, ali nepogodan lokalnoj zajednici
6.svi smatraju da se ništa ne može, jer je sve unaprijed određeno, a ipak se prihvaćaju posla kojemu nisu ni stručno, ni ljudski dorasli
Nažalost koncentracija takvih članova je tolika, da nije poželjno ostati u njihovom društvu. Previše biste patili od mučnine i povraćanja.
Dobro si opisao, kako je tek stanje u velikim NO.
To su organi koji služe za kriminalne radnje s podijeljenom odgovornošću- zapravo stvarnom neodgovornošću svih članova. Padne, možda, pokoja ostavka nakon koje slijedi nova ništa lošija funkcija.

Tko je glasao

Ako malo znate o fakultetu o

Ako malo znate o fakultetu o Varaždinu, znate da je on težine jednog prosječnog tečaja stranih jezika u Vodnikovoj ulici – uz dužno poštovanje svima koji su ga završili.

Ha ha ha ha... Dobra fora. Inace FOI je danas na razini po tezini FER-a i FESB-a. Odakle ti takve informacije?

--
Think for yourself, question authority.

Tko je glasao

Neću da se tema pretvori u

Neću da se tema pretvori u analizu koji je fakultet vrijedniji, ali znam zašto su neki iz Zagreba s FER-a išli studirati u Varaždin. I vidim da se ne ubijaju previše od posla, nekako ljetovanje počinje već 15.6. s danom godinom, a od FER-a su odustali.
Inače ne mogu ništa drugo reći - moj fah je strojarstvo pa samo mogu reći razliku između Zagreba i Slavonskog Broda.

Tko leti vrijedi, tko ne leti ne vrijedi.

Tko leti vrijedi, tko ne leti ne vrijedi.

Tko je glasao

Vidis, ja poznajem isto

Vidis, ja poznajem isto ljude koji nisu uspjeli zavrsiti foi, a prebacili su se FER pa su vec odavno zavrsili (ali ne mislim da je FER na razini tecaja informatike iz Ivore). Ta dva fakulteta su dijametralno suprotna, iako se kad se spomene rijec informaticar oba se stavljaju u isti kontekst. FOI ima daleko vise ekonomije (poslovna informatika), dok FER ima vise tehnikalija (inzenjerska informatika). Dvoje kolega koji su samnom studirali i zavrsili sada imaju istrazivacke stipendije na Carnegie Mellon University, a dosta cesto se dogadja da studenti FOIa odlaze u SAD na specijalizaciju. Recimo prosjecno trazenje posla diplomiranog informaticara na FOIu je tjedan dana.

Ne vidim kakve veze imaju Slavonski Brod i Varazdin, pogotovo sto FESB u SBu je Osjecko Sveuciliste, dok je FOI na Zagrebackom Sveucilistu.

Niti sam ne znas koliko si falio u ovoj izjavi. Ovakve procjene da je fakultet = tecaj zato sto nije u Zagrebu i zato sto neki imaginarni prijatelji studiraju bez da je napisano objasnjenje dal je rijec o strucnom ili znanstvenom studiju su priglupe.

--
Think for yourself, question authority.

Tko je glasao

Bilo bi logičnije da je

Bilo bi logičnije da je pisac dnevnika ukazao na to da je novi predsjenik uprave HEP-a diplomirao tek sa 27 godina te da je prema tome studirao 8-9 godina. Dosadašnje radno iskustvo isto mu ne ide u prilog za poziciju CEO-a tako ogromne tvrtke i da je potpuno jasno da Vlada opet nije htjela riješiti problem i da se (opet) ništa ne mijenja. Naravno, nema smisla ni da onaj koji je trebao nadzirati rad uprave sada, nakon kiksanja iste, zauzima njihovu poziciju...
A ne obrušavat se potpuno ignorantski na fakultet o kojem očito ništa nezna.

Tko je glasao

Uzalud nekome i tri

Uzalud nekome i tri završena fakulteta, ako postiže jedino sebi korist.
Kad tad će ga društvo "poklopiti".
Činjenica je da školovanje puno više košta društvo, nego se koristi dobiva od nositelja raznoraznih titula.
Jedina moguća pravedna naplata troškova je moguća kada protagonisti počinju zarađivati.
Ukoliko za društvo donose više štete nego koristi, onda je besmisleno njihovo zadržavanje u sustavu.
Na burzama rada ima puno kvalitetnih školovanih ljudi.
U radnim kolektivima ima još više sposobnih koje se može školovanjem usmjeriti prema obnašanju dužnosti za korist svih segmenata društva.

Tko je glasao

Što se tiče ovog

Što se tiče ovog životopisa koji ste naveli, nije baš tako loš s obzirom na mnoge u HEP-u. Čak loš primjer, ali svi znamo na što mislite nažalost...

Kod nadzornih odbora bi stvar trebala biti jasna po samom zakonu koji se odnosi na iste - ZTD. Bez obzira na bilo kakve knjige, tamo vrlo jasno piše koja je osnovna zadaća nadzornog odbora. Čak se navodi i odgovornost, maksimalan broj funkcija i drugi detalji. Nakon svih ovih afera neshvatljivo je da neki ministri nisu uopće snosili odgovornost (poslovnu, moralnu, zakonsku). Kad bolje razmislim, to je zato što se nitko nije dovoljno pobunio i rekao: "Dosta!" Ovakve stvari se događaju nekada i u Njemačkoj, no u Hrvatskoj je to postala poslovna praksa i na kraju jedan od društvenih problema koji pripada rodu korupcije i nesposobnosti. Mislim da je cijela priča u principu jednostavna i zato me čudi broj ljudi koji ne može (ili ne želi) povezati dva i dva. Štoviše, problem je identificiran prije najmanje 5 godina (čak i u široj javnosti). Iz toga je lako zaključiti da nema pozitivnih promjena u tom smislu i pitanje je kad će se one uopće dogoditi. Možda onda kada se stvori zajedništvo, snažna volja i informiranost... Vjerojatno se to "možda" neće ispuniti za ove generacije, nego će povijest samo pisati kako smo dobili rat za neovisnost i podigli sve četiri u zrak dok drugi pljačkaju. Gdje bi uopće mladi ljudi danas mogli pronaći uzor i inspiraciju?

Tko je glasao

slobodnakolumna, Nije li

slobodnakolumna, Nije li logičnije od ovoga:Vjerojatno se to "možda" neće ispuniti za ove generacije, nego će povijest samo pisati kako smo dobili rat za neovisnost i podigli sve četiri u zrak dok drugi pljačkaju. Gdje bi uopće mladi ljudi danas mogli pronaći uzor i inspiraciju?, Oni koji su tranzicijom imali šta izgubiti, ratom su uspjeli dobiti i ono što što su samo sanjati mogli.

Tko je glasao

Oni koji su tranzicijom

Oni koji su tranzicijom imali šta izgubiti, ratom su uspjeli dobiti i ono što što su samo sanjati mogli.

To sve su realizirali zastupnicu u Hrvatskom saboru koji to nikada nisu smjeli postati(zbog sumnjive prošlosti) i svi oni obnašatelji dužnosti u državnom odvjetništvu i sudbenoj vlasti, koji po svojim "sposobnostima" i aljkavosti nikada tamo nisu smjeli ostati.
Jedni su koristili pomutnju i rat za trpanje vlastitih džepova, a drugi su se pritajno veselili zbog nastanku velikih afera,kako bi se obistinile njihove želje;da je sve bilo uzaludno i bez smisla.
Što su drugo mogli štovati, nego crvene zastave pod kojima su ostvarili svoje uhljebljenje i moć novca kojem robuju tijekom samog života.

Tko je glasao

Činjenica je da u Hep-u

Činjenica je da u Hep-u šačica kriminalaca raspolaže sa imovinom koja ni nije njihova, jer se radi o potencijalima koje su sagradili građani, a sada HEP obavlja distribuciju struje po najvišim cijenama na svijetu, višim cijenama od onih distributera koji su potencijale izgradili vlastitim kapitalom.
Realna cijena struje bi trebala biti upola manja, nego je to u primjerice u zapadnoj Europi.
Zašto?
U zapadnoj Europi su se potencijali gradili koncesijama i kapitalom, a ne odricanjem krajnih korisnika, tj. potrošaća.
U Hrvatskoj je sve izgrađeno zbog odricanja građana i uplatama raznoraznih samodoprinosa.
Akteri trenutnog gospodarskog šunda u Hrvatskoj su imali jedino pravo prodati vlastite guzice, a ne društvenu imovinu, koje su sami bili dijelom vlasnici sa neznatnim udjelom.
Prodajom društvene imovine postali su počinitelji kaznenog djela zlouporabe položaja i ovlaštenja.
Znači svi oni koji su omogućili pretvorbu iprivatizaciju su zapravo neosuđeni počinitelji kaznenog djela.
Zato su i stiopirali reviziju,jer su shvatili da će sami sebi omogućiti podizanje optužnice.
Nisu shvatili jedno; da ih građani nisu ovlastili,a izborom na mjesta zastupnika u Hrvatskom saboru, da čine kaznena djela,nego da se bore za vladavinu prava i samu pravnu državu.
Bilo kako bilo, ja se tim smećem više ne želim baviti.
Postoje državno odvjetništvo i sudovi, pa sada neka potvrde smisao svojeg postojanja.
Dužnost svakog građana u slučaju saznanja o počinjenom kaznenoim djelu je; da prosljedi saznanja državnom odvjetništvu.
Ono što mi kao građani možemo napraviti je da pokrenemo provođenja referenduma o procesuiranju aktera pretvorbe i privatizacije, a kada se oni proglase krivima, zatražiti poništavanje same pretvorbe i privatizacije.
Zaustavljanje svake daljnje mogućnosti realizacije pretvorbe i privatizacije,dok se ne vrati novac onima koji su izgradili potencijale ili njihovim nasljednicima.
Primjerice; ako su građani od početaka elektrifikacije uplatili za realizaciju 10000e po kućanstvu, onda je red da HEP vrati te novce.
Sumnjam da će im nešto ostati za prodaju, kada vrate građanima ono što im duguju.
Uporište u tezi nalazim u slučaju obitelji iz 50-ih i 60-ih godina koje su prodavale nekretnine zbog troškova koji su nastali elektrifikacijom.
Vrijednost je bila približno današnjih 10000e.
Dan danas plaćamo višestruko veće iznose priključaka nego su cijene u drugim zemljama,a i cijena isporučene struje je dosta veća.

Tko je glasao

@blade Cijena struje u

@blade

Cijena struje u Hrvatskoj je treća NAJNIŽA u Evropi. I elektrane se nisu gradile nikakvim samodoprinosima, to je bio model za domove zdravlja.

Tko je glasao

blade se ne zamara

blade se ne zamara činjenicama. budeš to naučio ako ostaneš duže ovdje. lupetanje je njegova konstanta.

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Novi dnevnici

 1. Krstičević i MORH, programom proslave"Oluje"napadaju Predsjednicu i hrvatske branitelje od ppetra komentara 0
 2. sutra zar neću biti živ od aluzija komentara 1
 3. VLASNIŠTVO od petarbosni4 komentara 0
 4. Preko ministra obrane Krstičevića, Plenković ruši „Inicijativu triju mora“ i K.G.Kitarović, jer smetaju njemačkim interesima od ppetra komentara 11
 5. Ukrasti Ubiti... hranu od aluzija komentara 0
 6. mene čovjeka spasi od aluzija komentara 1
 7. znanje za konkretni rad od aluzija komentara 0
 8. povjerovati NE moramo od aluzija komentara 0
 9. ŠEFovi zastupnici vijećnici od aluzija komentara 3
 10. život u bogatstvu od aluzija komentara 0
 11. Zadnji je čas ili jako blizu njemu od lunoprof komentara 3
 12. laganini... neka jesi kakav jesi... ALI od aluzija komentara 3
 13. Dvije ravnopravne Hrvatske, antifašistička i „blajburška“ od Feniks komentara 1
 14. zaljubljen u tuđi ZAKLJUČAK od aluzija komentara 2
 15. život svoj živimo otuđeno od aluzija komentara 0
 16. kako živimo 24 sata od aluzija komentara 0
 17. Studiranje u Hrvatskoj od Voltron komentara 2
 18. Bandić i ustaše „izbosne“? – Ne, Račan, Milanović i SDP! od Feniks komentara 5
 19. Vrhunac stranačke prostitucije - koalicija HDZ-HNS od vkrsnik komentara 0
 20. Javno, jasno i otvoreno prokazano licemjerje aktualnih hrvatskih vlasti od Feniks komentara 16
 21. elitizam i proleterizam od aluzija komentara 0
 22. u ludnici jesam... lud nisam... od aluzija komentara 4
 23. lud nisam.. u ludnici jesam od aluzija komentara 0
 24. razumijevanjem majmuna razumjeti ŠEFA od aluzija komentara 0
 25. Globalno zagrijavanje od Zlatno doba kap... komentara 6

Trenutno online

 • Registriranih korisnika: 0
 • Gostiju: 42

Novi korisnici

 • gived
 • AlexD
 • Voltron
 • IMOTA MORLAK
 • pzbunj