Tagovi

Ima li sistema u neambicioznom ponašanju oporbe???

AlanFord Sli?no je pitanje netko ve? postavio na Pollitika.comu, ali mi se stalno vrti pred o?ima. Naime, na unutarnjoj politi?koj sceni, u svim anketama, oporba dobiva sve više naklonosti. To samo naizgled zbunjuje, jer se u njihovom javnom ponašanju ne vidi išta zna?ajnije od salonskog razmetanja besplodnim kritikama.

Zato je umjesno postaviti pitanje da li je kod njih u pitanju neka osmišljena politika, ili pak zbunjenost tijekom i razvojem politi?kih doga?aja – no ostaje ?injenica da SDP jako profitira inercijom HDZ-ove pogrešne politike, isto tako kao što vladaju?i HDZ inercijom iste te politike jako gubi. Time opet dolazimo do onog što smo ve? više puta vidjeli i doživjeli - da se ljudi izjašnjavaju protiv ne?ega, a ne za nešto!

Negdje u ?lanku od 17/11/2008 "Panika u Arkadiji - prisilno slijetanje" sam svojevremeno bio zaklju?io sljede?e:

U Hrvatskoj danas može najsretniji biti jedino Milanovi?, zato što nije uspio zagrabiti vlast, jer bi sve ovo danas bio njegov problem, (budu?i da je sve ovo što nas danas tišti rezultat bahatosti, dugotrajnog nemara i kontraproduktivnog rada). Dakako - to nije dovoljno da nas utješi, a što nam je ?initi – pojma nemam, tek ?isto sumnjam da to u ovoj poharanoj i zanemarenoj državi itko zna.

Da bude jasnije, ovdje sam upravo mislio na ponašanje oporbe (gdje SDP dominira), tj. da li u njemu ima nekog prikrivenog smisla, i nije li tu rije? o sustavnom planskom ponašanja (pustiš neprijatelje da sami sebe do kraja unište) ili pak stihiji (kad ne znaš što bi ?inio i kako bi se postavio). Bilo jedno bilo drugo, za sve nas je rezultat takvog ponašanja žalosno isti i poražavaju?i!!

Kad smo krajem 2007 godine imali izbore, SDP objektivno nije sam mogao ništa ?initi (jer se pokojni Ra?an još u vrijeme svog mandata nije potrudio ni usudio) u ?iš?enju bira?kih spiskova prenapu?enih dvostrukim bira?ima i nepostoje?im dušama (prema procjenama, koje je i sam sada ve? i sam dobrano kompromitirani Šeks javno potvrdio, da ima oko 400.000 prekobrojnih što je pogolemi broj nerealno zasnovanih saborskih mandata). Za taj rizi?an poduhvat SDP je, osim vlastite hrabrosti, morao pridobiti i partnere što nije uspio (budu?i da su u postizbornim licitiranjima njihove nevoljke ponude bile malene i neuvjerljive - a apetiti potencijalnih partnera pregolemi).

S druge strane, ni sam HDZ poslije tzv. izborne „pobjede“ (ostvarene uglavnom ne lažnim glasa?ima i uz javno izre?ene prijetnje) ipak nije mogao sastavljati vlast, pa je i sam morao potražiti partnere (koje je kupovao pla?aju?i bijesne cijene) a koji danas, kad ponestaje novaca, Hrvatsku odvla?i u raspad sistema budu?i da oni koji su ga održavali ne dobivaju ono što su o?ekivali, a s do krajnosti prostituiranim vlastitim ugledom više ne predstavljaju ozbiljan štit pred sve lju?om nacijom.

Žalosno je danas konstatirati, da ovi razni "otpaci i ostaci" raznih uglavnom neuspješnih stranaka i ideologija (HSS/HSLS) snose ustvari najve?u krivnju za stanje blokade u kojoj se država nalazi! U današnjoj Hrvatskoj, koja se u vlastitoj krizi „zaprpala“ kao „pile u ku?inu“ (a koju samo multiplicira ona na regionalnim i svjetskim razinama) ponajmanje su potrebni šuplji mandati i neuvjerljivi politi?ari bez svijesti, savjesti, i osje?aja odgovornosti. Eto, baš takvi su svaku Sanaderovu (i HDZ-ovu) pogrešnu akciju mogli zaustaviti, no zaslijepljeni lagodnim životom, beneficijima i sinekurama su bespogovorno podržavali i održavali ovu kontraproduktivnu vlast – pa su skupa s njome bjesomu?no vozili dalje mada su lampice od ulja i goriva ve? odavna "flašale" crveno. I sada su temeljito zaribali – a s njima, dakako, i mi svi.

Lako je mogu?e da su ?ak ispod stola i ucjenjivali preambicioznog Sanadera (kao što su svojevremeno baš ti isti ucjenjivali i Ra?ana pretvorivši ga u iscije?enu i poderanu staru krpu). Možda je i Sanader (kao nekada i Ra?an) samo glumatao suverenu nadmo?, te sa svojom poslovi?nom (morla?kom) „dr?noš?u“ samo prikrivao vlastitu nemo?. Dakako, s ovakvim vjerojatnostima ni najmanje ne smjeram opravdavati previše ambicioznog Sanadera (i njegov uvijek gladan vlasti HDZ), no niti pomilovati do neodgovornosti neambicioznog Milanovi?a (i njegov jalovi SDP) - jer su evidentno svi oni predstavljali onaj isti hedonisti?ki zacrtani koncept vlasti, kojeg su o?ito do krajnosti podržavali, i time održavali jedan opasno neproduktivni i kontraproduktivni sustav vlasti (budu?i da se nitko od njih nije previše izlagao iz odve? ugodne zavjetrine).

Samo smo naizgled imali stabilnu vlast (kojoj ina?e svi teže), koja se u proteklom šestogodišnjem razdoblju masovno zasnivala na umjetno ostvarenim saborskim mandatima (na glasovima ljudi koji ne žive u Hrvatskoj mada su temeljito naslonjeni na njenu prora?unsku sisu), na institucionalnoj i vaninstitucionalnoj podršci Crkve (te u osnovi bogate institucije koja ne pla?a ni kunu u porezne prihode ali se bogato napasa na prora?unskim jaslama), i podršci „sitnih politi?kih trgovaca“ (HSU, HSS, HSLS pa ?ak i HDSSB i manjina), koji su vjerni vlasti upravo onoliko koliko im ona osigurava obe?ani med i mlijeko! Takva vlast, kad se promatra iz pozicije nacionalnih interesa, u proteklom je razdoblju bila ustvari krajnje neproduktivna i opasno kontraproduktivna. Zato nikoga ne treba iznena?ivati op?a blokade inicijativa, iz koje proizlazi blokada sustava. Nitko se ne želi niti smije (radi vlastite „politi?ke“ budu?nosti) odricati u koalicijskim sporazumima zacrtanih „prava“. ?ak ni sam HDZ ne želi niti smije poduzimati bilo kakve temeljitije reforme i reviziju preskupog sustava vlasti radi vlastite glasa?ke baze, uglavnom i najviše ucijepljene u državnim i paradržavnim institucijama. Sada kad prora?unskih sredstava nema (a nema) ?itava umjetno zasnovana konstrukcija se urušava i topi kao kasnoproljetni snijeg na ve? prejakom suncu, a vlast se po?inje kotrljati ulicama.

Sada, kad smo kona?no suo?eni kako s propaš?u svih neoliberalisti?kih o?ekivanja i obe?anja o državi blagostanja (bez rada i stvaranja a samo na makinacija i mešetarenju – toj djetinjastoj zabludi koja je ve? pojela ne samo vlastite nadzemne plodova nego je poput žilogriza pojela i vlastito korijenje), i kad su vanjskopoliti?ki nacionalni prioriteti postali stvar prošlosti jer je sada i djetetu jasno da nema ništa od ulaska ni u NATO niti u EU (?emu baš ova vlast potajice sama najviše doprinosila), trebamo postaviti ozbiljno pitanje nije li krajnje vrijeme napustiti „alanfordovske“ koncepcije („bolje živjeti sto godina kao milijunaš nego sedam dana u bijedi“), i salonsku udobnost oporbenih fotelja - te kona?no krenuti u korjenite promjene.

Ova vlast visi o koncu, kojeg može presje?i nehotice ?ak i me?imurski Rom (mada bi to trebao zadnji poželjeti - jer se onih njegovih ?uvenih 300 glasova više nikada ne?e ponoviti). Ruku na srce - što se to prije dogodi tim bolje za sve nas, jer je sve bolje od blokada u koje smo uvedeni. ?ak je bolje i za one na vlasti, mada treba priznati da se lavovski bore da opstanu što duže (vjerojatno ne zato da bi narodu pomogli na?i svjetlost na kraju tunela, nego radi realnog straha da bi mnogi me?u njima mogli završiti „tragi?nim“ seljenjem s Markova trga direktno u Remetinec - budu?i da su im se ve? otka?ili i sudstvo i policija).

No dakako, treba skupiti politi?ke hrabrosti i gra?anske svijesti - jer bilo tko da na vlast do?e mora najprije biti svjestan da ništa više ne?e biti po starome.

Komentari

Ako se na varam odgovor na

Ako se na varam odgovor na tvoje pitanje "Ima li sistema u neambicioznom ponašanju oporbe???" leži u motivaciji naših sabornika.

Dolaskom u Sabor za većinu njih je završeno dugogodišnje laktašenje, pa nastaju opuštanje uz jeftina jela i pića, osiguranu plaću, dnevnice i sve one dodatne "crkavice" iz raznih odbora i komisija. Dodamo li tome da im je najveća briga biti zastupik dvije godine i jedan dan, potpuno je jasno da je pretjerano očekivati ambicioznije ponašanje od onoga da psi laju, a saborska mirovina sve sigurnija.

Nakon dvije godine sve nekako pređe u naviku, a navike se teško mijenjaju, pogotovo kada su zaslađene svim onim privilegijama i povlasticama koje uživaju poslušne ovce u stranačkim stadima, a takvima se obično smiješi drugi i treči saborski mandat.

"Što vrijedi galopirati ako se krećemo u pogrešnom pravcu!"

Tko je glasao

SDP=HDZ i njihovi

SDP=HDZ i njihovi sateliti...

nama treba biti jasno da su sve te stranke zapravo jedna te ista stvar..one se medjusobno natjecu kao da gradjani ne postoje..lazu i kradu..
i zaprawo sanja onaj tko misli da ijedna ta stranka zeli dobro narodu..vec 18g nerade apsolutno nista!

Tko je glasao

Pričate o staroj

Pričate o staroj ideologiji. Koja bi bila ona nova?

Julijana Mirkov

Tko je glasao

Dobro pitanje u kojem je

Dobro pitanje u kojem je teško doći do pravilnog odgovora.

Dakako da se treba stvoriti neka ideologija koja bi bila nit poveznica s pomoću koje bismo se trebali početi iz ponora u kojeg smo se zavaljali. Lako je mnogo lakše bilo rušiti nego stvarati nešto kvbvalitetno novo. Mi smo kao narod (ali i šire) nedavno izišli iz visoko ideoligiiziranog sustava, i sada se bez okova ne snalazimo. No - neki te ideologijski krš jako koriste u osobne svrhe.

Svakako sam i ja ustvari više "protiv" tzv. "superhik" ideologije (koja je zavladala na ovima prostirima) a "za" povratak etici kao jedinom izlazu, jer moral je ustvari jedina konstanta u međuljudskim, pa i političkim odnosima. Zasada nam jedino preostajo dobro i kritički čitati Alana Forda i Ericha Fromma.

Tko je glasao

Milanović je mogao i

Milanović je mogao i završiti još tri fakulteta kad svoje znanje ne zna prenijeti u praksu...svaki njegov govor ima pokriće njegovih pomoćnika i svaki njegov govor temelji se na kritiziranju vlade i ne iznosi nikakve činjenice u kojima bi se vidjelo neko riješenje trenutnog problema..

Tko je glasao

patak23... E moj jadan,

patak23...
E moj jadan, crni patak,
kljun dugačak,repić kratak.
Milanović ti nije patka,
odustani od tog zadatka.
Odlučan boj on bije,
ispod perja se ne krije!

Tko je glasao

Milanović je nekoć bio

Milanović je nekoć bio najbolji student pravnog fakulteta, a nije imao što za reći po pitanju novog Zakona o kaznenom postupku. On je bivši diplomat koji nije imao što za reći po pitanju skandala u hrvatskoj diplomaciji, pa i čelnik druge najjače parlamentarne stranke u državi koji nije imao što za reći po pitanju propasti državne ekonomije.

Tko je glasao

"Tko je jamio jamio". Sada

"Tko je jamio jamio".

Sada su ostala samo dvojica gospodara - Roha i Luković. Lukovića ne brine vraćanje kredita, što znači da je ta stvar pod kontrolom (dobit raste 50 %, dok svijet tone u bescijenje s tim se može sve veća čuda ...)
http://www.vecernji.hr/newsroom/economics/3238093/index.do

Tko je glasao

Nerealan tečaj kune je

Nerealan tečaj kune je poznata stvar od samih početaka, od uvođenja kune. Recimo Rohnnim aktom od 3. siječ­nja 2001. "Prosječni sred­nji tečaj iskazan u kunama za 100,00 DEM za 2000. godinu je iznosio je 3,903700, što bi danas iznosilo (1€=2 DEM) Kn 7,8074 . No u ovih 9 godina je Euro imao stalnu laganu inflaciju između 1 i 3,5 % godišnje prosječno cca 2 %. što se vidi iz grafikona.

Euro

Da je Kuna samo slijedila te realnosti trebala je danas biti na visini od 18 posto više ili Euro na 9,212732 kuna. Realnost je još grublja, jer je i naša kuna trebala još više padati - jer je kod nas letvicu samo umjetno postavljena na tu visinu, a nasuprot tome je kuna rasla tj. Euro padao na čak 7 kuna (kuna je nasuprot Euru imala stalnu tendenciju rasta).

Tako imamo rezultat koji je naša današnja realnost. Dakako nisam monetarni stručnjak (kao Rohatinski, Luković ili Filipović) ali znam ovo dobro iz perspektive turizma (odnosno izvoznog gospodarstva) jer smo se svake godine krvavo "tukli" s touroperatorima za porast cijena (bbudući da nam je za ono malo eura ostajalo sve manje kuna a samo se od kuna živjelo). Agencije su pristajale samo na povećanje cijena u visini kod njih prisutne inflacije koja je bila u prosjeku baš ovih 2-3 % godišnjeg prosjeka.

Postavljanje visoke letvice za euro odnosno niske za kunu u hrvatskim uvjetima je imala dvojaku svrhu:

- Prvi je bio ugađanje uvoznom lobiju koji se debelo nakrčio milijuna i abnormalno nadebljao, pa sada Hrvatska tone pod njima.
- Drugi, važniji, je bio odabrani krivi smjer (lakši put) hrvatskog (ne)razvoja koji se temeljio na izbjegavanju reformi i preživljavanju uz slabu pokrivenost uvoza izvozom pri čemu su se redoviti manjkovi budžetskih prihoda namirivali zaduživanjima (sada smo realno oko 40 milijardi Eura). Takav neproduktivni razvojni smijer diktirao je nerealno niski euro (da bi država lakše vraćala dugove), a to je značilo da uz visoki PDV (najviši u Europi) bio je stalno prisutan prikriveni dodatni porez.

Kad sam se ovdje malo nabacivao "blatom" na Rohatinskoga (v. Cosmo) upravo sam na to mislio - jer sam ga doživljavao kao dobrog slugu loših gospodara (gospodarstvenika). Neki su mi prigovorili, ali se sada skoro svi slažu da tu nešto nije bilo normalno (čak je i "veliki bankarski stručnjak" Filipović se nekidan na TV-u čak izrugao njegovim nagradama - ali to više govori o samome Filipoviću koji je spreman cipelariti - nego o samome Rohatinskome).

Dakako ne mislim ovdje nimalo braniti Lukovića (mada je u ovom dijelu u pravu jer bez redovite svakogodišne kontrolirane inflacije nitko se ne može napijed) - zato što je i Lukovićeva uloga u ovome bućkurišu nejasna (Zagrebačka banka bila iza svih "podviga" hrvatskie države od prodaje stanova, ratne nabave oružja pa dalje do programirane privatizacije). Kad bi on "prizviždio" srušila bi se cijela država kao bedemi Jerihona.

Svakako su se svi "oni" uzdali u Domanovića i onu njegovu "da će sve to narod pozlatiti" - a narod sada krepava i svi su poluduli od muke i straha pa lete ko muhe bez glave.

Tko je glasao

Zanemari tečaj kune, kuna

Zanemari tečaj kune, kuna nije nikakva valuta, ništa se ne vodi u kuni. Sve je u eurima. Jednostavno, nekad je nešto koštalo 100 €, danas košta 150 €. Nekad su ljudi htjeli raditi stručni posao za 600 €, danas je teško naći čovjeka za 1200 €.

Otvori oglasnik, sve cijene su u eurima, svi stanovi, zemljišta, vozila su u eurima... gorivo, plin, se na kraju krajeva plaćaju u eurima/dolarima.

Problem je naš između ostalog što je mnogima lako otići raditi van u Italiju ili Njemačku za veću plaću. I onda domaće plaće ne smiju biti premale. I kod nas svatko ima kredit za auto i/ili stan, i jednostavno ne želi raditi za manju plaću.

Osobno sam svjedok da su vlasnici kafića tražili nekog da radi za 400-500 €, nitko se nije javljao. A prije 10 godina su ljudi bili spremni. I na kraju su napustili taj "biznis" s kafićem, on se zaposlio kao kuhar a ona kao blagajnica u samoposluzi i sada im je puno bolje!

Svi su se zadužili preko svih granica, i svi računaju na to da će plaća (izraženo u eurima!) biti veća u budućnosti i da će se izvući.

Jedino glad i uvođenje viza za ulazak u EU može spustiti plaće i cijene u Hrvatskoj (u eurima! zaboravi kune...). S tim da će cijene nekretnina i dalje rasti, jer ih kupuju stranci...

Nema toga, ne možemo se mi natjecati s Turskom i Tunisom, odite tamo pa pogladajte kako ljudi žive i kakve aute voze, to kod nas nitko ne bi prihvatio. Ali zato njima trebaju vize za ulaz u EU...

Tko je glasao

Svakako je istina to što

Svakako je istina to što govoriš, to je pogled iz ptičje perspektive (onih koji mogu letjeti i odletjeti).

Ali postoji i pogled iz perspektive gmizavaca ki puža balavaca (ako takvi uopće imaju perspektivu iz koje bi gledali). U ovoj prizemnijoj dimenziji jako je važno znati, da je prije nekoliko godina bilo nešto imati recimo 300 € (ali uz druge unutarnje troškove života), a da je danas dakako prmalo 500-600 € - no i zato što je tih 500-600 € umjetno napuhana vrijednost kojoj je realna kupovn moć negdje oko 400 €.

Da bude jasnije, prije tri-četiri godine je prof. dr. Anđelko Bilušić (Prof. dr. Anđelko Bilušić izvrijeđao Račana) još 2002 godine izračunao da je kuna precijenjena za oko 35 %, a od tada do danas su se stvari pogoršavale. Oni koji imaju nekoliko tisuća eura ili do 12.000 manje je važno kolika je ta precijenjenost, jer mogu zadovoljavatiosnovne potrebe, no sve što je ispod 1.000 Eura skoro sve troši na režije i osnovno preživljavanje pa im je jako važno znati da se "uživaju" u punio Eura ali malo kuna (da ustvari živi u lažnom svijetu statističkog blagostanja).

Taj Bilušić je na okruglom stolu 2002 godine rekao sljedeće
Da bismo mi krenuli naprijed trebaju nam stručni timovi a ne ove totalne neznalice koje se bave sobom, svojim pomoćnicima i zamjenicima, svojim sekretaricama. Da Hrvatska ima 10 nobelovaca, oni ne bi mogli ni pokucati na vrata ovih ministara i ministarstava. Sada se svađaju jer vide da nisu ništa napravili, gledamo lom i antagonizme i govore da su »oni drugi« više krivi od njih. Suočeni smo s mediokritetima

Ta ocjena vrijedi i danas! To isto on je ponovio Sanaderu kasnije, a Sanader je otprilike se na isti divljački način (kakvom je vlast definirao Bilušić) "obračunao" se sa svojim "ekonomskim vijeće" pred tjedan dana - jer on i njegovi ministri sve znaju.

Tko je glasao

Prof. dr. Anđelko Bilušić

Prof. dr. Anđelko Bilušić izvrijeđao Račana

Racan je mislio da je napravio posao stoljeca kad je zajedno sa Tudjmanom presao Suvara duplim pasom.Tako se stvorio privid lijevih i desnih.Kako ce vrijeme prolaziti Suvarova ce uloga biti sve veca kroz povijest.Nije se mijenjao, nije bio od gume, i ne svidja mi se njegova ideologija.Ali da je stajao iza nje dosljedno do kraja, je rijetkost za nase gumene kameleone.Zagreb mu moze dici spomenik samo radi Univerzijade, Mimare i NSB-a.
Koliko je HDZ i SDP jedna te ista ekipa, najbolje se vidi da je i danas prica sa tecajem u "novo" doba HDZ-a ista kao i u doba SDP-a.

Tko je glasao

frederik pred svima je ovdje

frederik

pred svima je ovdje otvoren i predočen izborni program Zagrebački treći put.
Da bi se ostvario potrebno je ostvariti izborni uspjeh. Da bi se ostvario izborni uspjeh, i da bi se ostvarilo ovo što kaže Bilušić, i brojni drugi, valja činiti. Nikada Bandić ili Sanader ne će smijeniti same sebe, i tko to očekuje tada s njime očevidno "nešto nije u redu". Nekoliko mjeseci prije izbora ne živimo u vremenu "sram ih bilo - što to rade", već u živimo u vremenu činjenja - ili nečinjenja. :)

Tko je glasao

Ja bih jednostavno dopustio

Ja bih jednostavno dopustio pad kune od 15%, a onima u kreditima bi placao razliku od stare do nove rate sa jedno 50% subvencija.Znaci da bi rate kredita poskocile oko 7,5%.Jasno pitanje je : kojim novcem?
Novcem onih 230.000 beskorisnih u javnim sluzbama.Da se njih srezalo na vrijeme sad bi bilo vise love.Bojim se da ih se nece srezati, vec sto je najludje jos i castiti sa +6% povecanim placama...Izbori i sl.Ali da je to napravljeno na vrijeme na taj bi nacin imali konkurentniji izvoz, manje atraktivan uvoz, konkurentniju poljoprivredu i turizam i jos razne druge prednosti.
Istina je da bi sad nuzni € za vracanje dugova bili isto skuplji, ali iz pozicije onog kome dugujemo, je usmjeravanje broda prema pucini umjesto stijenama takodjer dobra investicija.Moguce bi nam se rating nesto poboljsao.
Ako se bude na silu odrazavalo ovo nase cudo oko 7,50 kuna/€, onda nam slijedi masovna prehrana iz puckih kuhinja u roku 12 mjeseci.SAD i EU upravo krecu u ogromne tzv "zelene" projekte.Neki kazu da ih je pogodila prosvjetiteljska toljaga aktivista ekologa, a drugi kazu da je najveca usteda i jacanje konkurentnosti na smanjenju cijena i energenata.No za izgradnju tolikih kapaciteta trebati ce barem 3-5 godina.Moguce da ce toliko trajati, ali ne recesija nego depresija.Nadam se da se varam, ali...

Tko je glasao

Od onih 230000 beskorisnih,

Od onih 230000 beskorisnih, neki rade u školama, bolnicama, zatvorima. Bez bar 2/3 njih ne možeš voditi državu. Da, može jedan nastavnik na 100 djece na livadi, kao u Africi, ali onda si upropastio sljedećih par generacija. Osim toga, oni plaćaju kredite, kupuju u dućanu, razgovaraju mobitelom, toče benzin, pa ti se dobar dio tih plaća vrati kroz PDV i trošarine.

Jednostavno, zamisli cijeli državu kao obitelj, nema za sve, to je jednostavna istina, ne može se riješiti nikako (osim prisilnim podržavljenjem banaka ili retroaktivnom zabranom devizne klauzule uz zamrzavanje kreditne stope, što dođe na isto — ali onda nikad nećemo ući u EU).

Tko je glasao

Daniel N. McTigueov način

Daniel N.

McTigueov način rada možda najbolje pokazuje statistika zaposlenih u državoj upravi - prije reformi ministarstvo transporta je imalo 5600 zaposlenih, nakon reformi 56, ministarstvo šuma smanjilo se sa 17000 na 17 zaposlenih, od 28000 zaposlenih u ministarstvu javnih radova, nakon reforme je ostao samo jedan - McTigue.
Pritom je njegova referenca neupitna: Vlada u kojoj je sudjelovao ostavila je Novi Zeland sa stopom nezaposlenosti od 3 posto, značajnim viškom u proračunu, otplaćenim dugovima i mirovinskim sustavom napunjenim za sljedećih 25 godina. Tijekom procesa reformi ukinuli su sve subvencije poljoprivredi i industriji, a sektori u kojima je država još prisutna organizirani su na profitnoj osnovi i financiraju se sami.

Inace mi imamo predsjednika koji umjesto lova na vjestice, predvodi lov na profit i neoliberalizam.Njegova je ideja da se nekonkurentna proizvodnja ne gasi.Sve on to prati iz globalne perspektive kao kakav satelit.Pa zakljucuje da je u SAD riknulo 7% banaka.I sad ih treba spasavati bailoutom(novoskovana glupost) teskim 780 mld $.
To sto je nasih 97% banaka krepalo i poslije spaseno na isti nacin, ali sa nasih 14 mld kuna ga ne dovodi do nikakvih zakljucaka.Zli profit, zli profit bla, bla pa opet tako...
Pa bi valjda on i onaj sdp-mexikanac iz Splita da brodogradilista i dalje grade brod i prodaju 5 mil $ ispod cijene.Razliku ce solidarno podmiriti porezni obveznici.E da bi cijena broda koji kosta 50-60 mil$ bila prihvatljivija nekom grckom brodovlasniku.Jadniku koji ima 12 tankera i beznadezno glupo vjeruje u profit.Tako da kad onaj nas gradjevinski radnik, kad kupi sendvic s parizerom na pauzi u pdv-u prilozi i pomoc za tog brodovlasnika..
To je valjda zakljucak sa Pantovcaka i 250 savjetnika, od onih kako se vezu cipele do onog koji brine o uskladjenju boje stoljnjaka sa tanjurima.
Prvo treba ukinuti polozaj Predsjednika.I cijeli onaj cirkus gore i eto vec bar 100 mil. kuna viska.Koji ce nam....?! Jel imamo parlament ili nemamo?!

Sve...

Posljednjih deset godina na sveučilištu George Mason vodi projekt “Odgovorno upravljanje državom”.

Gnewsopedia: - " odgovornost, odgovorno" - sasvim nepoznat i neprevediv pojam u hrvatskom jeziku, jako star i misteriozno zagubljen nakon 1918.godine.

Tko je glasao

Na stranu to što spominješ

Na stranu to što spominješ (da je administracija rasla iako se trebala drastuično smanjivati, i da je država njegovala neprodukvne projekte koji nisu donosili nego odnosili novac iz proračuna, da nisu "mrtve kapitale" kojima obilijemo stavili u funkciju) ali ostaje pitanje, s kojim se prvi put u potunosti slažem sa Sanaderom (jer sam to i sam spominjao nekoliko puta - vidi moj post NO COMMENT! od 03.05.2007). Nama u njegovoj vladavini (ali i prije je bila ista stvar) najproduktivniji pogoni su bili banke, koje su mada u stranom vlasništvu bile zaštićene kao medvjeti i slobodno vršljali po 'Rvackoj. Samo prošle godine su ostvarili 5,7 milijardi kuna profita a njihovo haračenje traje već desetak godina. Imali bi oni od čega promijeniti poslovnu politiku i kao i u svijetu smanjivanjem kamata poticali našu proizvodnju, a ne i dalje pod svaku cijenu nastojali zadržati istu stopu profita - pa nek magare crkne.

No ne slažem se sa Sanaderovom floskulom (koja se od jučet mali milijun puta ponovila na TV i radiju) da "će ovaj put bez imalo demoagogije reći istinu a to je da su u proteklim godinama banke dosta zaradile.itd.", jer je baš takva izjava ustvari demogogija "par excellance" - ta on je na vlasti skoro 6 godina, i to onih najkritičnijih koji su nas uveli u ovo gdje smo danas.

Tko je glasao

skidam italic skidam


skidam italic

skidam italic

Tko je glasao

Nama u njegovoj vladavini

Nama u njegovoj vladavini (ali i prije je bila ista stvar) najproduktivniji pogoni su bili banke, koje su mada u stranom vlasništvu bile zaštićene kao medvjeti i slobodno vršljali po 'Rvackoj.

Banke su na neki nacin odrzale te nase frakcije bivseg SKJ na vlasti.Dok su se oni bavili populizmom, istodobno je drzava propadala na gospodarskom planu. Za to su vrijeme banke gradile Potemkinova sela.Sjeti se da su od dolaska tih banaka na mjesto nasih banaka( tko li ih je unistio samo?! ) place narasle sa 120€ do 800€.Istodobno se nista nije popravio omjer uvoz/izvoz, ali su se zato masovno gradile ultraneprofitabilne nekretnine i kupovala roba i preskupi automobili, razni aparati, plasma TV na 12, 24 ili 36 rata, djeca od 11 godina laprdaju na mobitele 0-24h i sl.
Plovila koja vidis u moru su u 75% slucajeva uzeta na leasing.Ima toga jos puno...Kako bi uopce netko kupio stan za 2500€/m2 ako mu je realna vrijednost 1400€?Samo na dugogodisnji kredit.
Bez tih banaka mi bi bili dan danas na 120€ placa.Razmisli da je samo poostrenjem kreditnih uslova prodaja automobila koji se ionako nude uz prilicne popuste, pala u 1 mjesecu za 42%.Stanogradnja je prakticno ugasena a samo u Zagrebu trenutno stoji praznih i neprodanih 3000 od 6000 izgradjenih stanova.Ceka se da prodje recesija, a ja mislim da ce moguce prije stici depresija.Tako da 120€ jos uvijek moze biti realnost.Odnosno do 2015 godine mi necemo vise zivjeti ( u prosjeku) kao zadnje 3 godine.( 2005,6,7)

Tko je glasao

Lukovićev i Sanderov istup

Lukovićev i Sanderov istup te sve što s njima radi Rohatinski su samo povrdili ono što se stalno radi, što su drugovi i Ante Marković radili 1981.g. te isti ex drugovi kao gospoda stalno dalje do danas - inače je specifični sustav samoposluživanja u kojem se niža stok samopolsužuje malo manje a oni malo više a kada stisne oni pokupe sve i kažu "drugovi i gospodu, slobdono se snalazite kako znate i umijete, u prijevodu jebite se".

Ne bi oni sada pokupili sve i raspodjelili među sobom tek tako i ostale, pa i najbliskije ortake i kumove, ostavili na duge staze na suhom i u neke vrste zarobljeništvu da im apetiti i navike nisu takvi i da na stolu ima izobilje toga. Kako nema, logično je da su ovaj put naprosto bili prisiljeni i obavili stvar do daske, jer naprosto "nema druge".

Obzirom da je to svima poznato jer tako ponavlja, a jako puno (a ne samo navodno 200 obitelji) je u tome sudjelovalo i to desetljećima, ne vrijedi baviti se samo njima nekolicinom jer i onako nikako nitko ne može izbjeći suočavanje manje više sa svim dugim poslovanjem + sa novim jasnim izazovima i okolnostima, jasnijim nego ikada (niti može a i zašto bi netko pomagao našim beskrajnim snagama u samo posluživanju na tuđi račun, pa bar sada je jasno da većin gleda kako bi nešto maznula a ne donijela na stol).

Tako da treba bavljenjem rio triom (Luković/Prka itd. -- Sanader/Šuker & samo upravna co - Roha), ali i puno širim poslovanjima, ne ide više samo koncentracijom na zajednički stol, jer su ga razni ispraznili a rio trio nedavno i ostavili nepodmireni veliki ceh.

Tko je glasao

Uh, što je tužno, nema

Uh, što je tužno, nema para.
Vlada vrluda bez kormilara.
Roha zamuckuje, brani kunu,
narod apatičan, ne diže bunu.

Tko je glasao

No dakako, treba skupiti

No dakako, treba skupiti političke hrabrosti i građanske svijesti - jer bilo tko da na vlast dođe mora najprije biti svjestan da ništa više neće biti po starome.

Svoje građansko pravo da biram još nijednom nisam iskoristila da dam glas ni HDZ-u ni SDP-u, ali da mi je doživjeti da HDZ uvaži samo jedan prijedlog od velikog značaja za Hrvatsku koji dolazi iz redova SDP-a i obratno.

Tko je glasao

HDZ & SDP su dvije pole iste

HDZ & SDP su dvije pole iste guzice. Opozicija su hemeroidi između te dvi pole. I jedni i drugi su došli na vlast uz pomoć novca opljačkanog u ranim devedesetim u zločinačkom projektu "I poslije nas MI". Daklen, svi su ilegalno na vlasti i tu netreba nikakva akademska lijeporiječivost nego stvar trba nazvati pravim imenom Banda Lopovska!

Tko je glasao

rush... svaka ti

rush... svaka ti čast,stvarno si genijalni stručnjak za guzice.
Vjerojatno ti je mentor Dugobabac, ekspert za pozadinu.

Tko je glasao

Jučer je Čačić rekao da

Jučer je Čačić rekao da SDP drži ljestve HDZ-u i premda mi se taj čovjek ne sviđa, slažem se s onim što je rekao. Prvo, SDP je zabranio istupe staroj gardi, prosto sam se iznenadila kada sam neki dan ugladala Antunovićku. Ona je s one dvije rečenice koje sam čula na TV-u bila uvjerljivija nego Milanović sa svim onim što je izgovorio proteklih mjeseci. Drugo, vrlo mi je čudna njihova matematika za koalicije na predstojećim izborima. Borzanica, koja po istraživanju u Osijeku osvaja 11 posto glasova, odbila je koaliciju s HNS-om, premda njihov kandidat osvaja 16 posto. Odbila je, dakle, tu koaliciju, ali ih sada nagovara da zajednički podrže HSLS-ovog kandidata za gradonačelnika, koji je osvojio svega 0,8 posto glasova. Picula je u Gorici izabrao DC-ovce koji mu stvaraju afere cenzuriranjem gradskog portala. Sve druge je odbacio jer je uvjeren da će s DC-om opet biti gradonačelnik. Frka je, koliko čujem, i u Šibeniku.
Meni ta SDP-ovska matematika nema nikakve logike, osim što pokazuje da imaju previsoko mišljenje o sebi. Što se, pak, tiče istraživanja, sjetite se da je SDP stalno vodio prije parlamentarnih izbora, pa vidite kako je završilo. Zato, ne vjerujem da oni išta rade planski, više mi djeluju da su pogubljeni u vremenu i prostoru, što će naravno HDZ iskoristiti.

Tko je glasao

daisy...od kada je Čačić

daisy...od kada je Čačić HNS stavio pod svoju kontrolu, stranka se sve više prostituira:
tko više plati-njegova djevojka! Da se razumijemo:Vesnica(foteljašica) nije bila i nije
ništa bolja.

Tko je glasao

Ta priča o HNS-u kao

Ta priča o HNS-u kao trgovačkoj stranci, postoji već nekoliko godina. Ne kažem da nije istinita, vrlo je vjerojatno da među njima ima "dobrih" trgovaca. No postoje sredine gdje HNS sasvim dobro radi i gdje u kombinaciji sa SDP-om, sigurno blokira prolaz HDZ-u. SDP to ne shvaća ili možda shvaća, ali se prave blesavi. Ne odgovaraju im jaki kandidati jer bi onda isplivalo koliko su oni nesposobni. I u tom se pogledu SDP ne razlikuje od HDZ-a: nije bitno dobro sredine u kojoj djeluju, nego tko će imati više vlasti. Po tome su mi jednako neodgovorni i jedni i drugi, tj. i HDZ i SDP.
Kada bi kojim slučajem razmišljali da nisu bitni osobni animoziteti nego tko je koliko stručan i koliko tko može pridonijeti da se zaustavi rasulo u državi, nekom gradu ili općini , onda bi smo imali odgovornu politiku i političare. No taj film nažalost nećemo još dugo gledati.

Tko je glasao

Meni ta SDP-ovska matematika

Meni ta SDP-ovska matematika nema nikakve logike, osim što pokazuje da imaju previsoko mišljenje o sebi. Vrlo često se radi o efektu bumeranga. Vodstvo stranke tvrdi svom članstvu kako sami imaju apsolutnu većinu i to neki rade poradi mobiliziranja snaga a neki kako bi očuvali pozicije. Bilo kako bilo ubrzo se nađu u poziciji da moraju i realno sasgledati svoju snagu i ozbiljno pregovarti no onda dolaze problemi sa članstvom koji je protiv tih dogovoarnja sa ostalima jer su loši (što je vodstvo prvotno tvrdilo) i tako dođemo do situacije koja apsolutno pogoduje suprotnoj strani,... recimo HDZ-u.

Kada bi se to prevelo na situaciju u npr. Trogiru, onda po riječima političkih aktera ima baremko njih 50 koji računaju na sasvim sigurne mandate.... jer svi oni znaju da toliko vrijede...... no mali je problem što se bira samo 19 vijećnika.

Dakle nerealno visoko mišljenje o vlastitoj političkoj opciji je najčešće razlog ostajanja na "suhom".

Portal "Ruža trogirska"

Tko je glasao

Demos, potpisujem!

Demos, potpisujem!

Tko je glasao

˘°˛l¸°˘ I drugovi

˘°˛l¸°˘

I drugovi kad će prestat priča???? kad će na red konačno akcija???

evo čak je i meni dopizdilo, premda bi se moglo reći da ne pripadam vašoj vjeri.

prosvjedi svukud oko nas pa i u europi čak...ako se grčka i mađarska mogu smatrat europom.

ako čekate da vas oragnizuje mlitavi Milanović, taj fim nikada nećete gledati.

zato ja predlažem da krenete od "naših" banaka. baš čitam kako su te "naše banke" i usprkos krizi FINANCIJSKOJ, ostvarili najbolje zarade do sada.
A praktički nema Hrvata koji na njih nije nabrijan i sasvim su lijepa prilika kao najslabija karika u sistemu.

Imate li vi muda za tako nešto, ili ćete ostat samo na pričama???

možda za početak jedna bezazlena jajada kao upozorenje???

okolo kere pa do glavnog jela, kako kažu naši stari.

:)))

jajada banaka, naravno...uz pokoji transparentić na kojem će biti istaknuti najnoviji poslovni uspjesi.

npr. zašto smo mi u krizi, a vaša dobit raste?

ili

zašto vi nama želite dizati kamate, kad kamate u svijetu padaju???

i sl...

sigurno bi se medju pametnim glavicama našlo i boljih složenica, ne?

:)))

Tko je glasao

Ima li sistema ...? Naravno

Ima li sistema ...?

Naravno da ima i biti će ga sve dok su kod nas na političkoj sceni samo karijeristi iz
osobnog interesa, a ne oni kojim je interes dobrobit i boljitak hrvatskih građana. Nažalost,
moram konstatirati da je takovo ponašanje ustoličeno od prvog nam predsjednika, a i
danas je tako, kada su svi oni koji nisu bili za njih bili protivnici Hrvatske. Poznato, zar ne!Nasljeđena ideologija iz prethodnog sistema, samo zamotana u malo drugačiji papir.

Ali da se vratim pitanju s početka i pitanju što činiti. Svi odgovori leže u nama i na nama.
Žalosno je da je politička vrhuška sama sebi dodjelila takove privilegije da nimalo ne čudi
takova silna jagma za njima. Zbog toga se u politici najčešće nalaze oni koji temo ne bi trebali
biti, jer se ne nalaze tamo zbog toga što su to zavrijedili svojim znanjima i radom a to je pak
ocjenio građanin Hrvatske sam, nego se tamo nalazi radi toga što ne zna sam misliti pa mu
treba netko tko će mu kazati što treba misliti. Dakle, imamo vlast potpuno nekompetentnu
na svim poljima i k tome još i samodopadnu, o čemu sam komentirao neki dan koliko je to
opasno.

Što je to što omogućava takav sastav vlasti koju krase praktično si negativni epiteti. Kako u vlast dobiti one koji će raditi nešto i za nas. Tako da rad u vlasti bude čast a ne sredstvo
za zgrtanje materijalnih i financijskih dobara.

Kako to postići, kako u vlast dovesti ljude koji će raditi za nas? Ponajprije tako da treba
svima u vlasti skinuti sve moguće privilegije, odrediti im plaću i u svakom pogledu pred
zakonom ih izjednačiti sa svim ostalim građanima, posebice na planu mirovina. Odrediti im
plaću i neka se za sve ostalo snalaze kao i sva ostala sirotinja, bez jeftinog gableca, bez
besplatnih parkinga, bez službenih automobila itd. itd. Kada bi se to provelo vidjeli biste kako
bi broj onih koji bi se htjeli baviti vlašću, značajno opao.
Drugi korak mora biti usklađivanje svih izbornih zakona koji će omogućiti da na vlast dođu oni
za koje mi želimo da su tamo, a ne oni za koje jedna stranka želi da se tamo nalaze. Iz
današnjeg sistema je vidljivo da je HDZ na posljednjim izborima došao na vlast sa 52%
glasova birača i da onih 48% ostalih glasača danas nemaju pravo glasa u organima vlasti.
Tome treba stati na kraj. Svi moramo biti proporcionalno zastupljeni u vlasti, jer ćemo samo
tako imati osjećaj da je Hrvatska i naša država.
Usput, kriza koja nas je zadesila mogla se već pred mnogo vremena predvidjeti. Moglo se već odavno predvidjeti da će kapitalizam ua svom izvornom obliku koji i danas pretežito je
usvojen kao ekonosmki sistem, postati nepodnošljiv zbog svoje nehumane osnove i da će
postati kontraproduktivan. Ova kriza danas je začetak umiranja kapitalizma kao sistema na
koji smo navikli.
Svaki onaj koji je svijet podjelio tako da Zapad i Amerika čine "pamet svijeta" a ostali dio svijeta bude njihovo "radilište" grdno se prevario. Povijest je već nebrojeno puta dokazala da su se takova društa urušavala sama od sebe zbog nakaradnog poimanja čovjeka kao osnove svega postoječeg. Danas smo svjedoci da se najveći dio svjetskog kapitala, bolje rečeno novca, akumulirao u rukama manjeg broja ljudi, što je potpuno neprirodno i što
na koncu prouzročilo ovakove silne razlike, koje po prirodi žele biti izjednačene i tada u
pravilu nastupaju svjetski ratovi.
Ako pretpostavimo da će se kriza odraziti najviše u razvijenim državama upravo zato što
je u njima i najveća koncentracija financijskog kapitala a što današnja kretanja navješćuju, što mislite kako će se odraziti na onom "radilištu" koje sam spomenuo, bez obzira na visinu privredng rasta "radilišta"? Jer nemojmo zaboraviti da i "radilište" ima svoju pamet koj će
prije ili kasnije htjeti biti ne samo svoja nego i tuđa. I tu se krug zatvara do pronalaska
nekog novog prihvatljivijeg sistema.

Tko je glasao

Sada, kad smo konačno

Sada, kad smo konačno suočeni kako s propašću svih neoliberalističkih očekivanja i obećanja o državi blagostanja
Službeno je bio sustav samo upravljanja, od ekspozea Milke Planinc o promašenim ulaganjima i dugovima u znaku ekonomske stabilizacije i reforme sustava. Umjesto uspjeha u tome ...

Devedesetih je bilo u znaku uvođenje demokracije i "stvaranja" države.

Od "pravog" uvođenja "demokracije" i prigodne dodjela priznanja za to od strane samog Nina Pavića do danas smo u znaku demokracije i vizionarskog pridruživanja u EU.

Ja se ne sjećam da je ikada kakvu grupaciju zanimalo, baš tako i sada, kako se radi i posluje s onim šta se radi osim nekih izabranih detalja, šta raditi, kako raditi, radi li tko to bolje i kako ... a također nakon Kardelja nisu ponavljana obećanja o blagostanju (nego idemo dalje, nema predaje, tko je sposoban a tko ne ...).

Dakle, prilično dosljedna i fer igra.

P.S. Društvu je prilika baš sada umjesto raznog larpurlartizma i apstrakcija početi sa zanimacijom za samo poslovanje (ako ne drugo, promjene dugih navika radi). Npr. za početak lagana tema - iako sve ide u 3pm, na mnogim pozicijama se da nešto učiniti, do juče beskrajni stručnjaci i vizionari trebaju pogoditi koje su to pozicije.

Tko je glasao

Dakako da su i G-news i

Dakako da su i G-news i Gracin, i mnogi drugi ovdje u pravu, ali sam i ja u pravu, i mislim da se u osnovi mi slažemo u biti, mada razlike mogu nastajati samo na terminološkoj, više semantičkoj razini. Naime, razlike su samo u značenju kojeg se tom pojmu (liberalizmna i neoliberalizma) može pridavati. Liberalizmu (lat. liberalis ← liber = slobodan) kao nazivu i znaćenju političke ideologije koja se zalaže za državno uređenje a kojemu je cilj što je moguće veća sloboda pojedinca postignuta kroz demokratski proces pod zaštitom pravne države – se dakako nema što prigovoriti, jer je to trajna civilizacijska vrijednost. Problematična može biti jedino ona alternativna definicija liberalizma (postoje nažalost i one) koja forsira ideologiju kojoj je cilj postizanje slobode pojedinca na račun društvene jednakosti i društvene stabilnosti čega dakako ima i to sve pod plaštem opžeg pojma "liberalizma" - a to dakako nije liberalizam jer nema sloboda ostvarenih na tuđi račun – čemu baš danas svjedočimo, kao što smo svjedoci i objektivnom raspadu tzv. ekonomskog liberalizma (koji se zalaže za što manje državne intervencije u ekonomiji . a baš sam na kojeg ovdje mislio). U postkomunističkim zbrkama je taj vulgarizirani liberalizam bio razrastao kao korov – i urušio se u manje od 20 godina apsolutne dominacije. Komunizam je barem trajao cca 80 godina – dakako uz pomoć diktatura, koje su danas u praksi ipak nevjerojatne, mada mogu postojati mimikrirane. Na web stranicama „Projekta Kultrupunkt.hr“ (ma mogli su staviti i neki hrvatski izraz – ne znam radi čega se srame kad i ako ih treba izmisliti neku hrvatsku „novo-kovanicu“– pa jezik je živa stvar), (kojeg podržava i naš Primorac tj. Ministarstvo kulture Republike Hrvatske i naš Goluža tj. Gradski ured za kulturu, obrazovanje i sport Zagreba) Trivia neki Šefik Tatlić više nego je dobro rekao: “Vrag u trivijalnom vreba - Nema više otvoreno diktatorskih režima, opasnost prijeti iz banalnog”. .

Nimalo ne sumnjajući G-newsove dobre namjere i pravo da nepomirljivo brani liberalne tekovine temeljnih ljudskih sloboda. To i sam zastupam smatrajući da jedino mogu i smiju biti ograničavane kroz jasno formulirane i transparentno definirane opće društvene interese - ali nikako ne od onih koji bi ga banalizirali za svoje sitne ljudske grijehe (kao što je to do sada činila dominirajuća filozofija vlasti - i lijeva i desna). Ovdje bih isporistio da nešto dodam ali kroz citiranje jednog još boljeg intervjua (kojeg je objavio spomenuti Kulturpunkt), a u kojem je Boris Buden baš lijepo obrazložio probleme koje u nama mogu svjesno i nesvjesno izazivati „tragovi nestalog društva“, pa tako konstatira: „Naše je društvo strašno zatvoreno i zato je naša elita tako glupa“ . Evo što u spomenutom intervjuu od 15. prosinca 2008 je rekao o neoliberalizmu:

KP: Može li se na neoliberalizam gledati kao na religiju
BB: Neoliberalizam očigledno i može uspjeti samo kao religija, jer već je sada izdao svoje principe, izdao je svoga Boga. Ali religije bez Boga ionako već postoje. To su i katolicizam i islam. Ne bi stoga bilo čudno ni da se neoliberalizam iz političke doktrine i ekonomskog koncepta pretvori u religiju. Što mu drugo preostaje?
Osamdesetih se vjerovalo da su ekonomski problemi kod nas nastali zato što se politika petljala u ekonomiju. Svi smo na neki način bili neoliberali, vjerovali smo da je tržište oblik prirodne samo-regulacije proizvodnje, materijalnog oblika života. U tom smo smislu bili naturalisti. Ta naturalizacija ekonomske sfere je završena, završeno je s vjerom u to da tržište samo sebe regulira. No, stvar postaje dramatična činjenicom da mogućnost povratka na staro ne postoji.
No, neoliberalizam ima svoje pozitivne elemente, uspio je u nečemu, a to je da društvo kao takvo nestane s horizonta. Društvo u kojem mi živimo tragovi su nestalog društva, efekti odsutnosti društva. A pojmovi s kojima baratamo, postali su neupotrebljivi i mogu imati značenje samo u nekom obliku fašističke regresije.

KP: Ako je neoliberalizam mrtav, što slijedi nakon njega? Prijeti li nam ipak vraćanje na neke stare oblike organizacije društva?
BB: Povratak na staro je moguć samo u fašističkom smislu zatvorene nacionalne države. Migranti su ključna forma produktivne snage koja je dugo vremena bila motor, i to jedan od glavnih motora blagostanja zapadnih društava. Austrijski turizam bez ilegalnog rada migracije ne postoji... Migranti žive u prostorima i dimenzijama kojih nema na karti.
Ta politička i socijalna dimenzija ne postoji na način na koji mi vizualiziramo suvremeni svijet. Taj je način star 300 godina. To je vestfalski poredak koji je ustanovljen nakon tridesetogodišnjeg rata. Djeca i danas dok uče geografiju, gledaju političku kartu svijeta koja se sastoji od različitih boja, okruženih nekakvim crtama. Svijet se sastoji od država, a ta vizualizacija je zamračenje istine i realnosti u kojoj živimo.
Način na koji mi vidimo svijet ima ideološku funkciju da nam zatvori oči za neke druge dimenzije. U toj političkoj vizualizaciji nije vidljivo da suvremena proizvodnja ima globalne dimenzije niti je vidljivo da ono što se zbiva na financijskom tržištu Amerike ima izravne posljedice po cijeli svijet. Jer, Amerika ima žutu boju, a Kina zelenu. No, nismo u stanju vizualizirati da to što se u žutoj boji zbiva mijenja situaciju u zelenoj boji.
Danas kada govorimo o recesiji onda govorimo o različitim dimenzijama. U svjetskoj povijesti nije poznat tako brz ekonomski napredak kakav je zabilježen u Kini od dolaska na vlast Deng Xiaopinga 78/79. do danas. Mi smo, kada je komunizam propao, živjeli u uvjerenju da je komunizam neuspješan ekonomski sistem. No Kina je dokaz da je to u ekonomskom smislu najproduktivniji sistem i da nijedna kapitalistička zemlja nije u stanju u takvoj snazi organizirati svoju ekonomiju. Recesija u Kini znači rast od svega osam posto, a ne trinaest, dok na Zapadu toga rasta nema uopće.

Zgodno zar ne!?. Eto zašto treba imati malo više opreza pri upotrebi terminologije koja je manje-više preživjela, koju se prečesto banalizira, i koja u nama često šuplje odzvanja jer smo preopterećeni lošim iskustvima prošlosti. Najmanje je potrebno upadati u grešku pa određenu političku i filozofsku terminologiju (koja je jako promjenjiva per se) pretvarati u apsolutne kategorije – što ustvari znači njihovu kanonizaciju ili divinizaciju, tj. posvećenje u okvirima neke nove religije.

(Eto od komentara na komenhtar ispao je zgodan samostalni post - spremit ću ga negdje za "crne dane"!)

Tko je glasao

Nas je poprilican problem u

Nas je poprilican problem u tome sto se kojekave trecerazredne suse iz Fazane & Kumrovca hvataju u kostac sa stvarima o kojima nemaju pojma.Tako i vecina citiranih, a na zalost cak i komicar iz Predsjednickih Dvora neumorno lupeta o babarogi neoliberalizma.
I cudo je zapravo kako se sve to zbiva na webu.Pa treba samo malo pogledati pod terminei eto svih odgovora.
Glaven su zabune brkanje Busha i britanskog neoliberalizma.Bush je konzervativac, ako ne i vise od toga.
Britanski neoliberalizam je shema tzv "treceg pota" koju predvode Brown i prije njega medijski eksponiraniji Blair.
Kao je Blair uspio preboljeti Trotskog je njegova stvar, al zasto kriticari ne mogu bez Marxa je ziva misterija.
Economists of the Austrian School are severe in attacking crony capitalism, although in more formal contexts the term "state corporatism" is usually used.

Capitalism as a social system is sometimes described as an oligarchy. Socialists argue that in a capitalist society, power - economic, cultural and political - rests in the hands of the capitalist class. Communist states have also been seen as oligarchies, being ruled by a class with special privileges, the nomenklatura.
Russia has been labeled an oligarchy because of the power of certain individuals, the oligarchs (often former Nomenklatura), who gained great wealth after the fall of Communism. Critics have argued that this happened in illegitimate ways and was due to corruption. Russia ranked 143rd out of 179 countries in the 2007 Transparency International Corruption Perceptions Index.

I konacno:

Kratko, jasno, logicno.

Tko je glasao

Crony capitalism is a

Crony capitalism is a pejorative term describing an allegedly capitalist economy in which success in business depends on close relationships between businesspeople and government officials. It may be exhibited by favoritism in the distribution of legal permits, government grants, special tax breaks, and so forth.
Crony capitalism is believed to arise when political cronyism spills over into the business world; self-serving friendships and family ties between businessmen and the government influence the economy and society to the extent that it corrupts public-serving economic and political ideals.

Ovo gore mi je od nekud poznato.

Tko je glasao

Evo i malo poezije o pijanom

Evo i malo poezije o pijanom pajtašu (crony-ju):

"“Fast by a fireplace blazing finely,
With foaming new ale, that drank divinely;
And at his elbow, Cobbler Johnie,
His ancient, trusty, thirsty crony;"

R. Burns, "Tam O' Shanter"

U mom slobodnom prevodu:

"Pored toplog kamina,
uz čašu savršeno pitkog tek ispeklog piva,
u društvu papučara Džonija,
svog starog, vernog, pijanog Kronija"

Julijana Mirkov

Tko je glasao

gnjus

gnjus

daj, piši na hrvatskom da te ceo svet razume

Tko je glasao

Ova ti je dobra!

Ova ti je dobra!

Julijana Mirkov

Tko je glasao

“Vrag u trivijalnom vreba

“Vrag u trivijalnom vreba - Nema više otvoreno diktatorskih režima, opasnost prijeti iz banalnog”.
Ovo je od bankrotirane mode zakašnjelog korištenja i zlorabljenja sintagme Hannah Arendt o banalnosti zla kao izvoru totalitarizma.

Moda je omiljena kod ratnih profitera ex lažnih ljevičara koji su postali lažni liberali i građanski ideolozi, koje su raspad lager Istok i naročito ratovi u ex SFRJ raskrinkali kao forsere bez pokrića pa od tada non stop koriste te ratove i razno za nova ordiniranja, sada već potpuno bez ikakve veze s bilo čim.

Sve te pojave a naročito kod nas ni najmanje nisu banalne, uključujući da je veoma ozbiljni dio pojave desetljećima hraniti razne takve forsajuće društvene štetočinje.

Boris Buden, koji je šegrtovao u vodećoj radionici buffet/pivnica Franskopanska sedamdesetih i početak osamdesetih, najmanje desetak raznih škola i frakcija, je već ozbiljnija priča
baš lijepo obrazložio probleme koje u nama mogu svjesno i nesvjesno izazivati „tragovi nestalog društva“, pa tako konstatira: „Naše je društvo strašno zatvoreno i zato je naša elita tako glupa“
Boris, šteta što si izgubio toliko vremena a već tada smo dobro utvrdili to gradivo - sjećaš se kako bi vi glupo upali u klopku stolova do Frankopanske i već nakon 20.00 ne bi nitko od žara borbe mogao niti naručiti niti dobiti pivo a niti se isprazniti u WC-u. Ti si bar uspjevao zadržati zadnje tragove svijesti o tome pa bi nas 3-4 m dalje u stojećem i pokretnom molio za pomoć, koja bi stigla jer su iznimne dame za šankom u najvećoj gužvi pojačavale simpatije za naše krilo.

Tada se je i više nego znalo da je Zvečka strašno zatvorena i više nego glupa a da se i na ovome vodećem mijestu širi ta pojava. Tu je bio više nego dobar trening.

Osamdesetih se vjerovalo da su ekonomski problemi kod nas nastali zato što se politika petljala u ekonomiju. Svi smo na neki način bili neoliberali, vjerovali smo da je tržište oblik prirodne samo-regulacije proizvodnje, materijalnog oblika života. U tom smo smislu bili naturalisti.
Boris, nemoj se blamirati. To svi ste bili vi uži dio pivnice.

Povratak na staro je moguć samo u fašističkom smislu zatvorene nacionalne države. Migranti su ključna forma produktivne snage koja je dugo vremena bila motor, i to jedan od glavnih motora blagostanja zapadnih društava. Austrijski turizam bez ilegalnog rada migracije ne postoji... Migranti žive u prostorima i dimenzijama kojih nema na karti.
Ta politička i socijalna dimenzija ne postoji na način na koji mi vizualiziramo suvremeni svijet. Taj je način star 300 godina.

Migranti kod nas žive u bar 400 m2.

Danas kada govorimo o recesiji onda govorimo o različitim dimenzijama. U svjetskoj povijesti nije poznat tako brz ekonomski napredak kakav je zabilježen u Kini od dolaska na vlast Deng Xiaopinga 78/79. do danas. Mi smo, kada je komunizam propao, živjeli u uvjerenju da je komunizam neuspješan ekonomski sistem.
Da li se sjećaš kada sam cca 1980.g. nakon Blata doveo prethodnicu u pivnicu?

Oni su nastavili revizionističkim smjerom a "naš" kardeljizam istim smjerom do danas.

I tada je već to bilo ekonomski jako neuspješno a Kina je bila ruinirana, u gladi, mlijuni pretvoreni u sapun.

Mi nismo mi i nemoj brkati i zbunjivati kada je sve i tada bilo jasno i posve različito. Priznaj da "ste" bili i ostali budale kad ste nastavili nadmeno i bez ikakva pokrića "mi", "tko nam je ravan", a dolazak tih Kineza je bio prvorazredni svejtski događaj. I nemoj si predbacivati, svi redom osim Severa i užeg jezgra su se više nego blamirali (i blamiraju do danas forsirajući lažne konstrukcije tada napravljene po nišama - u srži pivnice i svih udarnih punktova to nije bilo tako).

Boris, oslobodi se patetike i mistike, malo preririktaj i biti će zanimljivo, možeš ti to. Mi sreišnji dio pivnice i ostalog se nismo trudili oko svega pa i oko tvoje grupice da bi tonuli u patetiku i misticizam nego baš obrnuto - da bi bilo malo veselije i življe, da bi doličnije dočekivali Kineze, Ilvu iz Švedske i razno.

Tko je glasao

frederik, moja da tako

frederik,

moja da tako kažem "intervencija" se odnosila temeljno na činjenicu da jedan dio intelektualaca, a ja ih nazivam svilenim intelektualcima i svilenom inteligencijom, tumače ono što je "tute" kao "proizvod neoliberalizma". Ovo što je "tute" nema ni veze ni sveze s neoliberalizmom. Svijet neoliberalizma je svijet najrazvijenijih postindustrijskih država na svijetu, koje ponešto "prodrmavaju" same sebe, da tako kažem popularno, konceptom neoliberalizma. One se s tim imaju pravo "zabavljati" jer dobro znaju da u slučaju pogreške, imaju itekakve pričuve da te pogreške saniraju. Konačno, svaka kriza, pa i ova ima svoju vrijednost - ali s a m o kod njih!!!
Ovdje je Franjo I. objavio "neoliberalizam" definicijom "koncepcije 200 bogatih". I to se razvilo u postojeći monstrum doslovnog žderanja samoga sebe - a to je hrvatska država i hrvatsko drštvo.
Ističem, i brojnim članovima HDZ se to najblaže rečeno "ne dopada".
Koje imaju rješenje - zar da bude na vlasti SDP?
I tako ono što si napisao, ciklus HDZ - ciklus SDP itd. iz ishodišta - biramo Protiv.
Naravno da sam Zagrebački treći put definirao PROTIV MILANA - Za slobodan Zagreb, jer birač prvo gleda PROTIV KOGA SI. A tek onda ZA ŠTO SI! Tako je danas :)

No, ovdje na pollitika.com "ne pali" ni PROTIV ni ZA, a ni obratno :):):)

Tko je glasao

Frederik, No Kina je dokaz

Frederik,

No Kina je dokaz da je to u ekonomskom smislu najproduktivniji sistem i da nijedna kapitalistička zemlja nije u stanju u takvoj snazi organizirati svoju ekonomiju. Recesija u Kini znači rast od svega osam posto, a ne trinaest, dok na Zapadu toga rasta nema uopće.

Takav brzi rast kineske ekonomije je bil samo moguč uz podršku kapitala, tih kapitalističkih zemlji. U pohlepi za još večom zaradom su prenesli proizvodnju u Kinu i uništili srednji sloj u svojim sredinama. Ljudi sve manje imaju i kupujeju jeftinu kinesku robu.

No Kina je osuđena na propast i to ekološku. Još koju godinu i ljudi če tam umirat u hodu od zagađenja, a da ne govorim o utjecaju tog trovanja na embrije.

Roba koja dolazi od tam je zatrovana sa koje kakvim kemikalijama, a kaj misliš kak je u tim tvornicama. Otpadne vode se sigurno ne pročiščavaju i sve odlazi u podzemne te iste.

Ak Bog da za koju godinu se bumo o tome razgovarali.

Tko je glasao

Buden živi u Berlinu pa

Buden živi u Berlinu pa gleda šire od naših vukojebina. Ali i mi odavde možemo priviriti iznad našeg plota. To što govoriš ustvari jest problem koji se tek događa - ali koji se možda i neće dogoditi - njih ne treba potcjenjivati - oni sada moraju gurati s rizikom zagađivanja ali još ni najrazvijenija država na svijetu (Amerika) niije potpisala Kioto protokole i nastavlja zagađivati vlastitu zemlju.

U mom postu "Stara dama se mora reinkarnirati" (proćitaj ako nisi) baš sam akcentirao, da je zapadna strana globusa do sada profitirala, ali sada to više neće moći jer na istočnoj strani globusa je krenuo nezadrživi razvoj koji destabilizira uhodane prakse. Sve se brzo mijenja.

I sam kapital ne stvara razvoj, nego ljudi kojih tamo ima dvije trećine ukupnog stanovništva, pa kapital bježi za jeftinom radnom snagom - a taj bijeg kapitala za jeftinom radnom snagom se danas na Zapadu plaća recesijom - no drugog izlaza nema jer se radi općih porivilegija njemačk kapital se u Njemačkoj više ne može uspješno oplođivati. Globalizacija je neminovnost u kojoj će se izjednaćavati i problemi ekologije ali i dobrog života.

Tko je glasao

Buden živi u Berlinu pa

Buden živi u Berlinu pa gleda šire od naših vukojebina. Ali i mi odavde možemo priviriti iznad našeg plota.
To dvoje je važno i osjetljivo.

Boris Buden i neki rjeđi naši ljudi koje su zbivanja devedesetih ovdje katapultirala po svijetu i davila više nego nas a koji sada dolaze k sebi, Buden bi po svim logikama sada trebao početi zrelo djelovanje, su važni za osjetljive procese kod nas. On, bez obzira šta piše, nije instant intelektualac i ratni profiter a ni potrošen kao legije takvih, npr. Slavenka Drakulić pa i Matvjević.

Lošiji slijed kod nas ima i neke bolje strane i potencijale - npr. mi nismo prošli sve procese Berlina, Krakowa, Praga ... pa je u nekim djelovima moguće što tamo nije. Borisa znam slabije iako znam milje i znamo se, a npr. jedan moj veoma bliski prijatelj, koji je javnija evropska osoba (bet zna) a i ovdje je bio istaknutiji od Borisa, sada tu radi jedan projekt a možda će se i vratiti, a što je u vezi da su nakon više desetljeća opet oživljeni neki naši evropski djelovi scene i da je i tu moguće nešto što nije moguće po većini Evrope.

Osim osjetljivih procesa tamo i tu, ti ljudi su jako bitni kao relevantni poveznici. Oni ne mogu ništa sami, često mogu manje od nas jer je i tamo i tu veoma veoma osjetljivo, ali zajedno možemo i tu i pomalo stvarati puno bolje veze sa Evropom. Evropa nije ni blizu nešto homogeno, u previranjima je i zbunjenija više nego mi jer smo mi vičniji nezgodama, pa ove rijetke naše ljude koji su dobra veza sa svijetom trebamo tretirati kao nekoga o kome trebamo pažljivo brinuti (a ratne profitere i forsere što više i što pristojnije odjebati "yes, no, how ...").

Tko je glasao

njih ne treba

njih ne treba potcjenjivati

Mislim da ih niko ne podcjeniva, no ne treba ih ni precjenjivati.

Momentalno se Kinezi ugnjezđivaju u Africi. Za sad su prisutni s gradnjom infrastrukture nakih država, no domače stanovništvo je ne zadovoljno.
Navodno ih Kinezi gledaju od gore i tretiraju domače radnike ko robove, a ti isti moraju na gradilištima radit naj gorje poslove.

Za sad pomažeju samo one zemlje koje nemaju rudna bogatstva, no infrastruktura se gradi u smjeru tih istih.

Kak dugo bu stara dama to mirno gledala bumo vidli.

Tko je glasao

HDZ će se trivijalno

HDZ će se trivijalno izvući: prije ili poslije izgubit će vlast, pa će onda SDP brljaviti, pa će se narod opet okrenuti HDZu,... i tako unedogled.

Tko zna, možda se netko jednom i sjeti da nisu to jedine dvije stranke u Hrvata. Nije da su druge bolje, ali promjena ipak koristi više od statusa quo.
--
Ne zove se to za džabe "politics", gdje "poli" znači "mnogo", a "tics" su "krpelji". ;-)

--
Političari su zainteresirani za ljude. No, nije to nužno dobra stvar. I buhe su zainteresirane za pse.
(P. J. O'Rourke)

Tko je glasao

Držim kako je G-news u

Držim kako je G-news u pravu, jer ovo što je u Hrvatskoj nema nikakve veze s neoliberalizmom. Onda kada su društva blagostanja (walfare state) izbacila "koncept neoliberalizma", tada to treba tumačiti iz njihovih motrišta a ne iz hrvatskih motrišta - jer su potonja insuficijentna za to shvatiti. Ne živimo u takvoj državi, odnosno društvu.
Živimo u klasičnoj tajkunskoj kriminalnoj državi, koja nije razine možebitno Bugarske ili Ukrajine, jer mi mislimo da to nije tako.
No, što ako je to tako, to tim više što imamo uvjerljive činjenice da ne griješimo - a zasigurno da ne griješimo u razvidnom dijelu?
Prema tome, @frederik u članku točno uočava crtu, nije SDP - jeste HDZ - čekamo da padne - pa je SDP - nije HDZ - čekamo da padne itd. itd. itd.
Koji je odgovor na ovaj razvidni "ping-pong"? Odgovor je "odrasti" i kreni "svojim putem".
Nemoguće? Sve je čovjeku moguće, zato i postoji kao djelatno biće.

Tko je glasao

Blokada Ivi dođe, kao dar

Blokada Ivi dođe, kao dar sa neba,
čim je ukinu, propast mu vreba!!!
U Remetincu bi mogao pisat memoare,
al Faber i Bajić po njem ne rovare!

Oporba si može, polomit i noge,
kad hdz-u služe,...lopuže mnoge!

Tko je glasao

Ima sistema u neambicioznom

Ima sistema u neambicioznom ponašanju oporbe. Oporba, naime, a to je zapravo samo SDP (+HNS) čeka da mu vlast sama padne u krilo. Pritome se jasno pokazuje da je političkoj oligarhiji u RH samo cilj dokopati se vlasti, a nakon toga, nešto će se i raditi, ali uglavnom će se zarađivati.
U principu, pogrešno je reći da je to neambiciozno. To je ambiciozno ponašanje svih naših političara, najambicioznije s njihove strane - naprosto zato jer nitko dosada nije sposoban predložiti i voditi suvislu politiku s kojom bi Hrvatska napredovala, a s njom i svi njezini građani.

Tko je glasao

Pritome se jasno pokazuje da

Pritome se jasno pokazuje da je političkoj oligarhiji u RH samo cilj dokopati se vlasti, a nakon toga, nešto će se i raditi, ali uglavnom će se zarađivati.
To se zove "krasti", srećo. "Zarađivanje" ipak podrazumijeva nekakavo poštenje u tome što se radi. ;-)
--
Ne zove se to za džabe "politics", gdje "poli" znači "mnogo", a "tics" su "krpelji". ;-)

--
Političari su zainteresirani za ljude. No, nije to nužno dobra stvar. I buhe su zainteresirane za pse.
(P. J. O'Rourke)

Tko je glasao

Ono što je sto posto

Ono što je sto posto sigurno je građanska svijest da će sve biti po starome.Predugo traje da bi bilo slučajno, samo što je sad ovaj klasični folklor nade izrauban tj. fali neka nova predstava za mase ,PR stručnjaci probudite se:)

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najviše ocijenjeni članci

Najčitaniji članci