Tagovi

Hrvatska i Balkan?

Hrvatska je u Jugoisto?noj Europi u prijelaznom prostoru izme?u Panonske nizine i Jadranskog mora gdje se prožima utjecaj Srednje Europe, Mediterana i Balkana.

Definicija položaja, a i smještaja koju sam ?uo od prof. dr. Dane Pejnovi?a je po meni skoro pa potpuna istina, ali imamo dva problema, jedan je realan, a to je pitanje ispravnosti pojma Jugosito?na Europa, a drugi u nas tako osporavan - Balkan.

1. Jugoisto?na Europa
U najnovijoj regionalizaciji europe(uvjetovanoj padom istoka, i širenjem EU) zapadno krilo Srednje Europe je Njema?ka, a isto?no Poljska, i onda redom Švic, Austr, Slo, Ma?ar, ?ešk i Slov.
Prihva?aju?i takvu geometriju kontinenta onda je sasvim jasan pojam Jugoisto?na Europa, prostor koji se nalazi jugoisto?no od ve? navedene Srednje Europe.
Iako taj prostor prof. dr. Radovan Pavi? navodi kao Središnja-Južna Europa, a jugoistokom Europe smatra prostor Kumsko-Mani?ke udoline i Karpata. Dvije su protuteze Pavi?u-to je da je termin „središnji“ zna?enjski pojam, a da bi bolje odgovarao –„srednja“, te onaj bitniji da se radi o periferiji kontinenta.
U istom trenutku postavljamo pitanje-do kud je Europa, sam Pavi? smatra Gruziju europskom državom, dok je preporuka prof. dr. Ive Nejašmi?a , a samim time i hrvatske geografske škole jer je sve obajvljeno na posljednjem geografskom seminaru-Europa je do Karpata, poštuje granicu Rusije.
Sam pojam je u biti istozna?an sa politi?kim pojmom-Balkan, ali se trenutno smatra prihvatljivijim za korištenje, a iko je istozna?nica(iako ima dvojbi oko Rumunjske) sa Balkanom.
Pedestih nije uveden u upotrebu zbog njegove „tamne“ prošlosti, to?nije bio je u službenoj terminologiji „Tre?eg Rajha“, no to se ve? zaboravilo.

2. Balkan(Uvod)
Da odmah razjasnim, Balkan nije poluotok, u granicama Jovana Cviji?a, od tri kriterija poluoto?nosti zadovoljava samo jedan.
Okružen je morem sa tri strane itd.
Ali mnogo važniji je utjecaj maritimnosti, ne samo na klimu ve? na kulturu, stil života, mentalitet, kulturni pejzaž, a on je ograni?en na uski obalni pojas, donekle u Gr?koj dublje ulazi.
Tre?i razlog zašto nije polutok jest taj šta je linija Trst-Odesa, koja predtsvalja dodir tzv. poluotoka sa kponom, koja bi tribala bit najkra?a, zapravo najduža u geometriji tzv. poluotoka, i za ne falit duža je od linije Odesa-Kaljingrad.

No mi to danas znamo, ali moramo se vratit u vrime kad taj pojam nastaje.

Stara Planina(Balkan) je 550 km dug lanac izdužen u smjeru najvažnijeg karavnskog puta izme?u Male Azije i Europe.
I sigurno je za putnika predstavlja izuzetno dojmljivu prostornu pojavu, koja je utjecala na davanje imena okolnom prostoru, za kojeg se tada virovalo da je polutok.

Upravo u doba kad se formira svjest o imenu Balkana, itd. na prostoru tog istog Balkana dolazi do doga?aja koji ?e odredit njegovu budu?nost.

Balkanski ratovi zape?a?uju ime Balkanu pojmom Balkanizacija, koji predtsvlja politi?ko rascjepkavanje, pa tako da danas imate desetke Balkana, jedno vrime i sjevernoeuropski.

Zanimljivo je da od tada Balkan predstavlja dežurng krivca za primitivnost u Europi, u Balkanskim ratovima europska gospoda se zgraža nad primitivizmom Balkanaca koji ratuju, i ubijaju se, a isto se za par godina još sto puta gore dogodilo u Europi(upravo ovo moje spominje Europe, kao kod mnogih Balkanaca koji je ?esto uzimaju sinonim za Zapadnu Europu predstavlja jedan od elemenata socio-psihološkog karaktera Balkana.) Nažalost Europska gospoda isti obrazac ponavljaju i kasnije, zaboravljaju?i na kravave doga?aje u drugom svjetskom ratu i svojim kolonijama, naravno nije mi cilj ovde nijekat jak utjecaj domorodaca na tu sliku na Balkanu, ali upravo licemjerje Europske gospode još ja?e poti?e isti na štetu Balkana.

Kao što možemo vidit proces Balkanizacije na Balkanu ni nakon sto godina nije gotov: Kosovo, Zapadna Makedonija, BiH, itd)

Politi?ki Balkan predstavlja podru?je prirodslovnog Balkana(do Kupe-Save-Dunava) , Vojvodinu i Rumunjsku.

Balkan kao civilizacijski pojam: soc-gosp. zaostalost i nesposobnost za moderan razvoj, jedan od faktora: ind. revolucija po?ela u VB, ovo je najudaljeniji dio europe, a kad je došla, onda je došlo u potpuno nezainteresirano otomansko carstvo

Sinteza-jednozna?no poimanje Balkana, koju možemo prona? u doma?oj literaturi:

To je sinonim društvene, gospodarske nerazvijenosti i zaostalosti, koa i nesposobnost za moderan razvoj, podru?je povjesnih surovosti, netolerancije i presezanja, koloplet malih naroda i prevelikih ambicija ze zagubljenih identiteta; pojam periferi?nosti;prostor zakašnjele politogeneze, Orijent u Europi, podru?je nasilja i osvajanja.
(mislim da je u navedenom najve?i grijeh Balkana to što se radi o malim narodima, a sve ostalo je karakteristika ove naše balote zemaljske)

A sad nekoliko citata:
V. Gotovac-Balkan je stanje svjesti

Krleža: Balkan završava pod balkonom Esplanade(napomena: klju?an je kolodvor i dolazak balkanaca i srednjoeuropski stil esplanade, ali danas bi ovo glasilo: na glavnom kolodvoru u be?u, Zurichu, Parizu ili gdje ho?ete)

Konrad Berkovici: Kao i siromaštvo Balkan ?e nas uvek pratiti

Breubejker: Možda bi najbolje rješenje bilo da sataremo svakog tre?eg Balkanca

Sioran: Me?utim, ako je Balkan zaista samo goli užas, zašto kada ga napustimo i zaputimo se ka ovom delu sveta, zašto, dakle, ose?amo neku vrstu pada - istin, divnoga - u bezdan?

Ganter: On je, kako je netko rekao, pakao poplo?an zlim namerama velikih sila.

Komentari

evo malo i naše Wikice...

evo malo i naše Wikice...

Tko je glasao

svaka joj čast, ali odavno

svaka joj čast, ali odavno je ne otvaram, pogotovo u diskutabilnim slučajevima

Tko je glasao

Koliko god Zapad imao

Koliko god Zapad imao predrasude o Balkanu, mi ih imamo još više. I kako to obično biva u životu, što više od nečeg bježiš, to te više sustiže. Tako, što se više upinjemo dokazati da Hrvatska nije dio Balkana, to više postajemo Balkanci. Možda Hrvatska nije dio Blakana, ali Hrvati kao narod, ipak jesu balkanski narod, ako uzmemo ukpni nacionalni korpus.
Da li je to loše? Rekla bih i nije.
Balkanci ne rade ništa što ne rade i Europljani. Jedina razlika je u stupnju elegancija kojom se izvode prevare, i sl. stvari. Balkanci ne umotavaju u celofan za razliku od Europe razne svinjarije i prevare koje se događaju. Pa nam oni izgledaju bolji. Ali kad se pogleda količina novca koja je smuvana u Buxellesu mi smo male bebe. Kad se pokledaju životrni stavovi klinaca u Britanijii prihvatljivosti silovanja svojih djevojaka, mi smo gentelmani. O rasizmu da se ne govori. razlika je što na zapadu službeno ne štite takve stavove, i promoviraju toleranciju. Na Balkanu se baš ne čuje službeno protivljenje takvim stvarima, niti se trude oko promocije tolerancije, ali na kraju su rezultati prilično slični, ali na zapadu su ljepše upakirani.

Tko je glasao

O tome govori i Žižek,

O tome govori i Žižek, već dugo.

Jedno je Balkan, a drugo je "antibalkanska histerija" koja nas tu i tamo hvata. Možda Hrvati žele što manje biti Balkanci i time sebe uvjeriti da smo mi eto "civiliziraniji", "bolji", "napredniji", "pametniji", "kulturniji" - što samo vodi u malograđanštinu, malograđanština onda vodi u neku psihološku izolaciju, i odjednom smo mi "najveće žrtve", ili "najbolji na svijetu". No, dovoljno je provesti par dana u nekom hrvatskom gradu pa da se osjeti taj smrad malograđanske skučenosti, koja nije ništa drugo nego skučenost vlastitog uma. U toj i takvoj skučenosti Balkan postaje sintagma za nešto što pod svaku cijenu želimo izbjeći, jer "mi smo jednostavno bolji", a "Zapad" postaje imaginarno mitsko mjesto kojem težimo, jer "mi smo oduvijek bili Zapad" - nasuprot barbarskog "Istoka", a istovremeno se i rugamo "Zapadu", jer "u mnogo stvari smo mi jednostavno bolji od tog dekadentnog zapada".

U svakom slučaju, puno imaginarnih konstrukcija, koje determiniraju na neki način našu psihu, naš mentalitet, naš način života i rada, naš način razmišljanja. No, predodžba o "civiliziranosti" pada u vodu čim provedete par dana u nekom hrvatskom gradu - uzmimo na primjer Zagreb, kao "metropolu svih Hrvata" (što je sintagma koja meni užasno digne tlak). Dovoljno se voziti par dana tramvajem, dovoljno je pogledati ponašanje ljudi na cesti...neki to rade otvoreno, javno, jer ne znaju drugačije, neki to rade u rukavicama, prikriveno, ali pozadina, ona malograđanska, balkanska, je potpuno ista.

Mi smo točno tu gdje jesmo, nigdje drugdje. I mentalitet nam je točno takav kakav je, oblikovan stoljetnim kulturološkim procesima na granici nekoliko različitih kulturnih sfera. I umjesto da to sve, tu našu inherentnu kaotičnost iskoristimo na pozitivan način, mi je prečesto koristimo sebi na štetu.

Tko je glasao

@Hyeronimus Dobro si opisao

@Hyeronimus

Dobro si opisao "balkanski primitivizam" u nama. Ima još jedno novije značenje pojma balkanizacija, a konotira nemogućnost različitih (a zapravo sličnih) da žive zajedno. Tu pojavu neki uočavaju čak i na internetu http://www.bostonreview.net/BR26.3/sunstein.html

Iako neka istraživanja opovrgavaju raširenost balkanizacije interneta (http://www.allacademic.com/meta/p_mla_apa_research_citation/1/0/6/9/3/p1...), ipak je dobro znati kakvih je društvenih i političkih pojava prostor Balkana postao simbolom. Dijelom su tomu kumovali narodi koji nastanjuju Balkan, a dijelom i vjekovno sudaranje različitih "interesa" na istom tom prostoru.

nemesis

nemesis

Tko je glasao

Jedina razlika je u stupnju

Jedina razlika je u stupnju elegancija kojom se izvode prevare, i sl. stvari. Balkanci ne umotavaju u celofan za razliku od Europe razne svinjarije i prevare koje se događaju. Pa nam oni izgledaju bolji. Ali kad se pogleda količina novca koja je smuvana u Buxellesu mi smo male bebe.

E, za ovo bih te izljubio do iznemoglosti da si mi pri ruci :)
P.S. Najiskrenije, nisam se ovome nadao od tebe.

cogito ergo sum

Tko je glasao

Mi ne bježimo od nikakavog

Mi ne bježimo od nikakavog Balkana, no on trčkara stalno za nama i želi nam promjenit naćin života i kulturu.

Drugim rječima: žele od nas napravit Balkan.

Tko je glasao

Upravo sam o tome pisala.

Upravo sam o tome pisala.

Tko je glasao

kakav je to naš način

kakav je to naš način života i kultura?????

a da nije već utkan u sveukupnost pojma Balkan??, i bez nas nema ni Balkana, a onda mi zvuči čudno da bi nas Balkan pokušava sustić, jel nema potrebe, mi takvi kavi jesmo tvorimo Balkan, koji će se minjat kako se mi minjamo, nšta nije statično u tome

Tko je glasao

kakav je to naš način

kakav je to naš način života i kultura?????

Ja sam par godina izvan domovine i kad sam doüel na taj zapad. nisam nikakvu razliku videl u načinu života. Sad kad dojdem doma i sednem se s ljudima koje poznam, ne vidim puno razlike od šezdesetih godina prošlog stolječa.

No kaj sam primjetil me je zaprepastilo.
Nekakve nove igre i kultura puše u lice.

Tko je glasao
Tko je glasao

Sm, popravi link...

Sm, popravi link...

Tko je glasao

O razmišljanju građana

O razmišljanju građana (za moj pojam najrelevantnije) vezano za Hrvatsku i Balkan vidjeti :
 http://www.vecernji.hr/newsroom/zanimljivosti/3196004/index.do
 A o političkoj eliti... sličica govori sve:

http://img92.imageshack.us/img92/8725/drivohw7.jpg

cogito ergo sum

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Novi dnevnici

 1. LEVITACIJA od petarbosni4 komentara 0
 2. ŠEFovi... ŠEFovanje... država... proračun... od aluzija komentara 1
 3. Lećevica pokazuje budućnost Hrvatske: zemlja staraca, renti, smeća i monopola HDZ-a od Zoran Oštrić komentara 0
 4. Zagrepčani prepoznali „rukopoloženog“ i odbacili ga. Hasanbegović naprema Plenković 2:0 u velikim gradovima Zagrebu i Osijeku od ppetra komentara 8
 5. ako staneš ispred Plenkovića od aluzija komentara 0
 6. Dilema SDP-a: kad momčad loše igra, je li kriv (samo) trener? od Zoran Oštrić komentara 3
 7. Prva očita posljedica izbora u Zagrebu: ukida se ime Trga maršala Tita od Zoran Oštrić komentara 21
 8. iPhone user would like to buy another iPhone od arvin komentara 0
 9. civilizirano živjeti od aluzija komentara 0
 10. ŠEFovi... prije... a što znače... NOVOM ... ŠEFU... od aluzija komentara 0
 11. ŠEFove post-izborne RH milijunaši već ugovaraju od aluzija komentara 0
 12. 100 godina vladavine Beograda nad Hrvatskom, kako izaći iz psihološkog i fizičkog ropstva? od Laganini komentara 23
 13. Proslava Dana pobjede nad fašizmom i Dana Evrope à la HDZ-iana od Feniks komentara 3
 14. čovjek bez prihoda ogladni od aluzija komentara 0
 15. POVODOM DANA POBJEDE NAD FAŠIZMOM od petarbosni4 komentara 24
 16. faraon-izam... i... plenk-izam od aluzija komentara 0
 17. Lokalni izbori u Zagrebu: 1. za Tomaševića, 2. protiv Bandića od Zoran Oštrić komentara 12
 18. Deveti krug (za trg) pakla od Feniks komentara 2
 19. otkaz od aluzija komentara 0
 20. Za ideale ginu budale, pokornima bar nešto kapne od Zoran Oštrić komentara 9
 21. znanstvenici uništavaju bez kažnjavanja od aluzija komentara 0
 22. Nevjerodostojni srušio crvene ćuprijanere od ppetra komentara 6
 23. Nešto o logoru Jasenovac - nažalost, moramo ponavljati od Zoran Oštrić komentara 18
 24. majmun sisavac od aluzija komentara 1
 25. Kolike su globalne zalihe sirove nafte? I koliko je to danas važno? od Zoran Oštrić komentara 8

Tko je online

 • acinum

Trenutno online

 • Registriranih korisnika: 1
 • Gostiju: 40

Novi korisnici

 • arvin
 • IMOTA MORLAK
 • pzbunj
 • Zbunj
 • talk500