Tagovi

HoTo lakmus-papir za wanna-be predsjednike ZG SDP-a na Radiju101

Upravo je završila tematska emisija na 101.-ici (101 special?) posve?ena troje glavnih kandidata za preuzimanje vodstva gradskog SDP-a.
Imho HoTo je odli?an lakmus papir za glavonje koji bi nam (i našim potomcima) ubudu?e kreirali sadašnjicu. I ako mislite da niste ?lan sdepeja pa vas se ovo kao ne dotikuje, u krivu ste: svaki od gore navedenih je ovdje sa neskrivenom namjerom da nam se instalira kao isklju?ivi gospodar naše svakodnevnice, koji ?e bolje od nas samih interpretirati i artikulirati ono što mi u stvari želimo.

Evo subjektivnog sažetka kako su se izjasnili oko HoTo gradnje na Cvjetnom trgu:

Željka Antunovi? smatra da je u Varšavskoj rije? o izmanipuliranoj grupici gra?ana sa skrivenim ciljem, HoTo je poštovani investitor, a projekt se ne može i ne smije zaustavljati u ovoj fazi. Ona nikad nije nešto ne?asno u?inila tako da ne bi ni u ovom slu?aju, a da je ona bila/bude gradona?elnik, poštovala bi se procedura pa ne bi došli u situaciju u kojoj smo trenutno... naravno, u tom selektivnom kibidabi kopanju po prošlosti ni rije?i o manipulacijama "javnom" HoTo raspravom/prezentacijom ili pak interpolacijom, odn. "prolazom ali de facto još jednom ulicom" (koju nam Tomo "poklanja") koja - naprasno nestaje preko no?i.
Zašto se pak ne prosvjeduje ispred Ban centra? Željka nam tonom znalca poru?uje: "Dobro pitanje!", i misteriznom šutnjom s tek pokojom pjesni?kom smjernicom nagovješ?uje da je to sve u stvari urota ne protiv HoToa ve? - esdepeja.

Davor Bernardi? pak instiktivno predosje?a da odgovorom na ovakvo pitanje nema šansi sakupiti dovoljno pozitivnih bodova kod šefa, budu?ih potencijalnih sponzora pa još i kod bira?a koji nisu cijepljeni partijskom stegom... Stoga svjesno izabire diskutabilnu ulogu štrebera-demagoga... ali za razliku od drugo dvoje sugovornika galantno je izbjegao "zauzeti stav".
Uz rizik da ostavi dojam osobe sa smanjenom mogu?nosti koncentracije, Davor nam po?ne trabunjati o solarnim ku?ama u centru grada, pa ondak o drugim, puunoo bitnijim temama na koje bi se trebali fokusirati... i na svaki pokušaj vra?anja na temu zapo?inje novim davorijama, uz povremenu opasku da je dosadašnja "pošten/heben" SDP igra oko HoTo-a samo insinuacija na ra?un mudre i konzistentne strana?ke politike. Koju nitko ne razumije, ali ?e nam Davor rado objasniti, ako mu damo malo vremena, u slijede?ih 2438 sati.

Iznena?enje dana je definitivno Ivo Jeluši?, koji kad se zaista potrudi može nau?iti napamet par prosto proširenih re?enica, i to s dikcijom koja ne zvu?i baš na prvi pogled kao da je ovog ?asa sišao s planine.
Ne samo to: nova stara nada esdepeja je bez greške izrecitirao uradak koji mu je stožer pripravio: Besmisleno je forsirati garaže u centru, tim više što imamo Kvatri?, srednješkolsko-iza-mimare u blizini, pa možda još koje blizu/-mogu?e... (gotovo je zaustio Gredelj a onda se prisjetio da je to mogu?a Pandorina kutija gdje je i on prsti?e zavla?io). On je protiv gradnje garaža 200m ukrug od Trga (?ovjek zna što je šestar?), du?ana ima dosta pa i previše, centar treba biti pješa?ka zona itd.
Gdje je samo taj mudrac bio proteklih desetak godina?

MOJ KOMENTAR NA REPREZENTATIVNOST KANDIDATA:

HoTo je odli?an lakmus papir za glavonje koji bi nam (i našim potomcima) ubudu?e kreirali sadašnjicu.

Željka Antunovi? se i dalje drži kao da je 1945. Unato? prividu o elokventnijem, sofisticiranijem nastupu.
Osobno, mislim da gospoja u zadnje vrijeme ima problema psihološke naravi te da joj psihoti?nost napreduje.
Naime, gotovo svaku disonancu doživljava kao osobni napad, ono što nije po zacrtanom planu partije (ili pak njenom osobnom) podrazumijeva tajnom zavjerom - tajnim strateškim planom "onih", dok pak o sebi govori kao da opisuje nevinu djevoj?icu kojoj napamet ništa drugo ne bi palo osim pukog ?asnog djelovanja (i u tom segmentu najviše nalikuje pomaknutom narcisoidnom Bandi?evom svjetonazoru).

Meni je osobno ve? previše tog pretencioznog, gerijatrijsko revolucionarnog duha avangarde 20 stolje?a.

Davor Bernardi?, blagogovorljivi, elokventni, brzi i britki mladi lav esdepeja se pak silno trudi ostaviti dojam blagogovorljivog, elokventnog, brzog i britkog mladog lava esdepeja. Izuzetno skrivenih namjera koji, poput sapuna u ustima, dobro miriše i na prvu ostavlja dojam da tu postoji nešto doista ukusno i kalori?no... Bez obzira na ovu ironiju, pred ?vrsto ustrojenim mladcem benigno nevinog izraza lica, vjerojatno je velika politi?ka karijera.
Koliko god nam ovakvi hibridi možda u startu bili antipati?ni, rije? je o novoj, mladoj i brzoj generaciji politi?ara koji unato? diskutabilnim moralnim smjernicama puno i dobro promišljaju, promišljaju, promišljaju... Uz nezaustavljivo kloniranje takvih na politi?koj sceni, trebalo bi (u sve bližoj nam budu?nosti) do?i do politi?ke ravnoteže na taj na?in da svaki mladi lav drugog drži za vrat, i time ipak proiza?e status quo te ukupno ispravan sinergi?ki efekt u kona?nici.

Usporedimo li to sa "Bandi?-Mami?-Kerum" dosadašnjom, uobi?ajenom doktrinom, smatram da je u kona?nici rije? o velikom koraku naprijed. Samo: ne uvijek, ne sada, s oprezom... kao i s ve?inom stvari.

Što re?i o Ivi Jeluši?u? ?ovjek koji je uništio Cibonu, nabavio strojeve za tzv. Pan-Pek operaciju, godinama bio Bandi?eva marioneta... evoluirao je. Je li to mogu?e? Nije ni bitno. Njegova potencijalna intelektualna inferiornost u sprezi sa nedostatkom ki?me/hrabrosti ne moraju NUŽNO biti determiniraju?e mane. Naime, Bandi?i su nam primjer što se dešava kad likovi nedorasli ulozi koju obnašaju, povjeruju da su nezamjenjivi: manijakalna samouvjerenost u ispravnost vlastitih postupaka (i rasu?ivanja) nepogrešivo dovodi do tragedije. S druge strane, neki nesumnjivi intelekt koji je ve? po vokaciji sklon kontinuiranom preispitivanju vlastitih postupaka, u kombinaciji sa nedostatkom kuražnosti/provo?enju vlastitih misaonih uradaka naspram (i usprkos) strana?ke stege ili pak mo?nog interesnog klana, svest ?e se samo na jalov pokušaj da stvari doista po?nu funkcionirati. Nezahvalan i možda nedovoljno to?an primjer, ali sjetimo se npr. Velimira Sri?e u pokušaju obnašanja funkcije predsjednika gradske skupštine...
Dok postoji straha u Ivinim o?icama, dok ki?mica ne o?vrsne u predatorskom položaju, ili pak dok god postoji neki na?in za uspostavu ispravne kontrole nad samovoljom izabranika, Jeluši? zvu?i kao najrazboritije rješenje u zadanoj konstelaciji.
Samo... ne zaboravimo da je i bahati Bandi? zapo?eo na sli?an na?in: kao poslušan partijski vojnik, ponavljaju?i mudre sintagme od nekih drugih, promišljenijih ljudi.

O?ito, ne postoji univerzalna formula ispravnog i/ili (ne)kontroliranog politi?ara. Na nama je, kao i bezgrani?no puno puta do sada, da biramo manje zlo... I ako mislite da niste ?lan sdepeja pa vas se ovo kao ne dotikuje, u krivu ste: svaki od gore navedenih je ovdje sa neskrivenom namjerom da nam se instalira kao isklju?ivi gospodar naše svakodnevnice, koji ?e bolje od nas samih interpretirati i artikulirati ono što mi u stvari želimo.

Komentari

Željka Antunović: Željka

Željka Antunović:
Željka Antunović smatra da je u Varšavskoj riječ o izmanipuliranoj grupici građana sa skrivenim ciljem, HoTo je poštovani investitor, a projekt se ne može i ne smije zaustavljati u ovoj fazi.
"Zašto se pak ne prosvjeduje ispred Ban centra? Željka nam tonom znalca poručuje: "Dobro pitanje!", i misteriznom šutnjom s tek pokojom pjesničkom smjernicom nagovješćuje da je to sve u stvari urota ne protiv HoToa već - esdepeja."

Davor Bernardić:
Davor Bernardić pak instiktivno predosjeća da odgovorom na ovakvo pitanje nema šansi sakupiti dovoljno pozitivnih bodova kod šefa, budućih potencijalnih sponzora pa još i kod birača koji nisu cijepljeni partijskom stegom... Stoga svjesno izabire diskutabilnu ulogu štrebera-demagoga... ali za razliku od drugo dvoje sugovornika galantno je izbjegao "zauzeti stav".

Ivo Jelušić:
Nova stara nada esdepeja je bez greške izrecitirao uradak koji mu je stožer pripravio: Besmisleno je forsirati garaže u centru, tim više što imamo Kvatrić, srednješkolsko-iza-mimare u blizini, pa možda još koje blizu/-moguće... (gotovo je zaustio Gredelj a onda se prisjetio da je to moguća Pandorina kutija gdje je i on prstiće zavlačio). On je protiv gradnje garaža 200m ukrug od Trga (čovjek zna što je šestar?), dućana ima dosta pa i previše, centar treba biti pješačka zona itd.
Gdje je samo taj mudrac bio proteklih desetak godina?

Tomislav Klauški:
Nije ovo amnestija Milana Bandića
"Najlakše je sve sada svaliti na jednog čovjeka. I na jedan projekt kojemu su mnogi kumovali. Konkretnih krivaca i sličnih slučajeva po Zagrebu ima na bacanje. I da netko ne bi krivo shvatio, nije ovo amnestija Milana Bandića. Ovo je samo upozorenje da Milana Bandića ne bi bilo da ga net......ko nije stvorio, ne bi bio ovako moćan da ga netko nije štitio i ne bi tako beskrupulozno vladao da mu netko nije pomagao. Stoga ovo nije priča o Milanu Bandiću, nego i o onima koji sada od njega peru ruke. Čak i ako on ode, licemjeri ostaju."
http://www.index.hr/vijesti/clanak/licemjeri-ostaju-i-ako-bandic-ode/492...

Tko je glasao

@Darko.Bednjanec neznam

@Darko.Bednjanec neznam zašto, ali izjava Željke Antunović me tjera na zaključak da bi malo dublje kopanje u proceduri oko izdavanja potrebnih papira HoTo Grupi na svjetlo dana donijelo da Bandić, napominjem bar u ovoj priči oko slučaja Varšavska, baš i nije tako crn.

"Što vrijedi galopirati ako se krećemo u pogrešnom pravcu!"

Tko je glasao

Slažem se, on je

Slažem se, on je prvenstveno šupalj :)
Sad ozbiljno: mislim da ih je desetine korumpiranih i/ili na drugi način uvučeno u ovu priču... izvan "stranačke stege" (po defaultu). Crveno-crna koalicija igra najveću ulogu, ali i neki tamo zaboravljeni umirovljenici poput Dakića, Radeljaka (!)... Krajnji rezultat se svodi na isto. Bull*

Tko je glasao

nesposobni, a narcisoidni do

nesposobni, a narcisoidni do boli...

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Novi dnevnici

 1. Godina boli od otpisani komentara 5
 2. Plenković nastavlja izgubljenu Arbitražu s MOL-om, da bi krivnju za 5 milijardi kuna gubitka svalio s MOST-a i B.Petrova na HDZ od ppetra komentara 35
 3. NAŠA MISIJA od petarbosni4 komentara 0
 4. ŠEFovi reformiraju Republiku Hrvatsku od aluzija komentara 2
 5. Hrvatski nacionalni interes i kako ga steći od Feniks komentara 37
 6. Vrh HDZ-a onemogućava HDZ-u preuzimanje vlasti od ppetra komentara 3
 7. Može li Trump doživjeti i preživjeti inauguraciju od sjenka komentara 17
 8. Kao i hrvatsku državu, INU je prodala detuđmanizacija od MKn komentara 15
 9. Putevi i stranputice: Dvije godine mandata Kolinde Grabar Kitarović od sm komentara 6
 10. Fašizacija hrvatskog društva nesmetano napreduje od Feniks komentara 12
 11. Svemir je integralni organizam; uključuje i Kolindu od bube komentara 6
 12. Leakovina - Autodanuncijada - Nije li ljevica preživjela dovoljan broj 'Markovina'? od doza komentara 4
 13. iskustvo proizvodi vrijednost preživljavanja od aluzija komentara 0
 14. Božo Petrov i MOST napravili su 250 puta veću štetu RH, nego Hanžeković svojim ovrhama i spinovima od ppetra komentara 22
 15. Stop formatiranju diskova od robot komentara 13
 16. čovjek (SLUGA) MORA biti pokoran i poslušan čovjeku (ŠEF) od aluzija komentara 0
 17. dama s hermelinom i još 86 000 umjetnina od indian komentara 7
 18. Šteta od preko 5 milijardi kn građanima RH, traži ostavku Bože Petrova i hitnu akciju DORH-a od ppetra komentara 14
 19. Je li 2016. za Hrvatsku prijelomna godina? od vkrsnik komentara 11
 20. Politika Donalda Trumpa: ako su znanstvene činjenice suprutne mojoj politici, treba ukinuti znanost od Zoran Oštrić komentara 23
 21. O bankrotu ljevice u doba globalizacije od Zoran Oštrić komentara 4
 22. Međunarodni kazneni sud od Zlatno doba kap... komentara 1
 23. Veleizdaja Ustavnog suda RH od sjenka komentara 11
 24. Igra Plenkovića i Petrova, MOST-a i HDZ-a, odigrana na Badnjak, vulgarna je kao gluma Frljićevih glumica s državnom zastavom od ppetra komentara 5
 25. Izgubljena arbitraža: Upravljačka prava u INA-i nije predao Sanader, nego hrvatska vlada od sm komentara 49

Tko je online

 • indian
 • Laganini

Trenutno online

 • Registriranih korisnika: 2
 • Gostiju: 39

Novi korisnici

 • F1
 • valentino
 • justiceforall
 • sandy199
 • Puležan